Verksamhetsberättelse till årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse till årsmöte"

Transkript

1 1 Verksamhetsberättelse till årsmöte Föreningen för DGF:s historia Föreningen grundades i slutfasen av den första hungerstrejken som arrangerades mot etnisk diskriminering på Sergels torg Hungerstrejken blev lyckad och populär. Året därpå på hösten arrangerade den nybildade föreningen en andra protestdemonstration mot all diskriminering. Den kallades för Kreativ strejk 2005, men denna gång ingick inte hungerstrejk. Några detaljer om hungerstrejken 2004 på Sergels torg Den pågick under 67 dagar. Rafael hungerstrejkade 22 dygn i sträck, sen tog andra kamrater över och man turades om att hungerstrejka och Rafael deltog några dagar i veckan. Två datorer och en TVapparat fanns på plats för att visa filmer och surfa på nätet. Hungerstrejken fick hjälp från olika håll, allmänheten skänkte pengar, sammanlagt cirka kr, Rafael bjöd på fika och det diskuterades politik dag som natt. En ekonomisk redogörelse för inkomster och utgifter för denna period finns. Detaljer om de dagliga händelserna har Rafael beskrivit i sin dagbok som finns i arkivet (så småningom till hemsidan). Den 14 november var näst sista dagen som vi fick tillstånd att vara på Sergels torg och då bildades föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen (DGF). Rafael Altez Calderon valdes till ordförande och Anne-Marie Grave till sekreterare. De övriga i styrelsen valdes in men utförde aldrig något styrelsearbete utom att närvara vid ett antal möten. Några detaljer om protestaktionen kreativ strejk 2005

2 2 Ett år efter hungerstrejken mot etnisk diskriminering har styrelsen på initiativ av Rafael inlett en ny protestaktion på samma plats (Sergels Torg). Denna gång blev det utan hungerstrejk och var mot all sorts diskriminering såsom: p.g.a. etnisk bakgrund, ålder, könstillhörighet och klassrelaterad. En del av vår protestaktion hade som syfte att testa och sprida kunskaper om de multipla intelligenserna. Vid detta tillfälle testades Rafael och hans klasskamraters multimedia produktion Intelligensernas hus och en test som kallas för Diagnostiseringtabell av Utvecklingsnivå av Multipla intelligenserna (DUM). Massmedias uppmärksamhet blev sämre denna gång. Den första styrelsen fungerade inte så bra p g a flera av styrelsemedlemmarna hade problem med drogmissbruk och alkoholism och/eller psykiska problem av icke ringa omfattning. Vi hade ju träffat och engagerat flera personer på Sergels torg även nattetid, varav en del var hemlösa. Dessa omständigheter påverkade övriga medlemmar i styrelsen och den som helhet fungerade inte. Problemet var också bristen på en bra lokal och aktiviteter som skulle kunnat inbringa medel till rörelsen. Dock gjorde vi en del på egen hand var för sig, utom studiecirkeln Upptäck Sverige, som utfördes av Rafael och Anne-Marie gemensamt. För övriga aktiviteter se nedan. Under perioden 2006 till 2011 arrangerade föreningen och eller medverkade i följande evenemang: Solidaritetsinsats för de drabbade människorna efter en jordbävningskatastrof i Perú. Rafael åkte till Perú med delfinansiering av vår förening och som representant av en solidaritetskommitté som kallades för Pueblo a pueblo. Insamlade medel uppgick till SEK som kanaliserades genom Rafaels försorg på plats. DGF bidrog till halva biljetten för Rafael. Anne-Marie Grave har varit aktiv i en förening i Husby som heter Life organization och leds av Max Kulmyie. A-M har där hjälpt till med läxläsning för unga somalier och att skaffa medel från kulturstrategiska avdelningen i Stockholm stad till en multikulturell

3 3 fest i Tensta Träff Både Rafael och Anne-Marie har arbetat aktivt inom Miljöpartiet. Rafael var medlem i en stiftelse som heter Green Forum och representerade denna organisation i Colombia. Anne-Marie har arbetat sen januari 2009 och arbetar fortfarande som fritidspolitiker i Skärholmen där hon också är ledamot av sociala delegationen och som aktiv inom Miljöpartiets kulturnätverk och Miljöpartiets intressegrupp för mat. I Studieförbundet Vuxenskolans regi (kamratcirklar) har två sorters studiecirklar bedrivits: Upptäck Sverige (4 omgångar) och Politik i Peru och Sverige. Studiebesök hos Socialt Forum och JAK-banken har företagits av Rafael och Anne-Marie, likaså deltagande i ett möte på Tensta Träff om Afrika, anordnad av Nian Soewe från JAK-banken. År 2012 har föreningen för DGF sponsrat arbetgruppen Peruanos en Suecia (Peruaner i Sverige) som anordnat 3 solidaritetsfester i Hästa gård. Insamlade medel har gått till peruanska bönder i norra Peru (Cajamarca) i deras kamp mot exploaterande gruvbolag och för kamp för rent vatten. Det bör poängteras att det största multinationella företaget heter NEUMONT där de svenska APfonderna har placerat medel. Föreningen för DGF tar över Akalla eko-odling Rafael har varit anställd som projektassistent på Studiefrämjandet Norra StorStockholm på ett projekt som var finansierat både av Stockholms länsstyrelse och EU. Där ingick en försöksodling av grönsaker i Hästa gård, år Då kallades det för Altezekologiska. Senare blev han anställd som fältansvarig t o m 28 februari Under våren 2013 gick Rafaels arbetsgivare i konkurs, strax efter att huvudarrendatorn i Hästa gård (4H Lantbruk AB) gått i konkurs. Rafael försökte värva intressenter för att driva vidare Akalla ekoodling men utan resultat.

4 4 Från och med december 2012, har Rafael och andra medlemmar i föreningen för DGF, börjat förbereda, med inspiration av den GULLIGA visionen, ett övertagande av odlingen med ett nytt namn, Akalla eko-odling. I januari 2013 bestämde Rafael och Anne-Marie att återuppta styrelsearbetet i DGF. I snitt har vi haft ett styrelsemöte per månad. Föreningen DGF har även kallat till opinionsskapande möte i Akalla Grundskola i februari och mars för bevarande av Akalla eko-odling. Styrelsemötena har varit öppna, dvs flera medlemmar och folk från andra organisationer har varit närvarande. Trots motstånd från några medlemmar i föreningens styrelse inledde Rafael och andra sympatisörer en Hungerstrejk demonstration på Akalla torg för att rädda odlingen. I samband med hungerstrejken (vilken varade i 3 veckor under mars) tog några kunder och Akalla-bor initiativ till Hästa Gårds Vänförening för att bl.a. på ett mer diplomatiskt sätt verka för att behålla Akalla eko-odling. Vår förening har samarbetat med Hästa Gårds Vänförening, men vi fick inte hjälp i slutfasen av kampen att bevara odlingen. Det var uppmuntrande att Hungerstrejken fick brett stöd från kunder, grannar, massmedia, fackförening, m.fl. Vi fick en stödlista på nära 900 underskrifter. En del politiker från Miljöpartiet (Mehmet Kaplan) och Vänsterpartiet (Jens Holm) har gett sitt offentliga stöd till Akalla eko-odling som idé. Skrivelse har lämnats om stöd till Akalla eko-odling till stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista via miljöpartisterna Jakob Denker och Beate Lindberg och en mera allmänt hållen skrivelse till Stockholm stad (fullmäktige) via Daniel Helldén. Eftersom det inte fanns någon arrendator på Hästa Gård efter att 4H Lantbruk AB gått i konkurs, fick vår förening med hjälp av några i Hästa gård vänförening förhandla om vatten, el och gödsel via konkursförvaltaren. Den nye arrendatorn som tillträdde 1 oktober, heter Naturskog AB, lett av Peter Saarikoski.

5 5 Odlingsåret 2013 blev gott och många personer har köpt grönsaker till ett lägre pris än vanligt för ekologiska produkter. Under våren bestämdes att odlingen ska kallas Akalla eko-odling och drivas av DGF. All behållning har gått till föreningen. Föreningen för DGF har under året blivit medlem i Permakultur i Sverige. Därmed är DGF en del av omställningsrörelsen i Sverige. Föreningen har också utvecklat sin hemsida till en dynamisk sådan med hjälp av Edit Lopez. En del av hennes lön kom från Folkbildningsrådet för projektet Ekologiskt nätverk med ITteknik som resurs som leddes av Rafael och Elisabeth Kempe i Studiefrämjandets regi. Sammanfattningsvis har året 2013 varit turbulent men ytterst givande. Föreningen för DGF har fått tillämpa en del av sina visioner, särskilt inom Permakultur och naturintelligensområdet. Föreningen har blivit godkänd som arbetsgivare och har också svarat upp mot samhällets krav på att ta hand om/sysselsätta långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna/handikappade personer. Föreningen för DGFs arbete på Akalla eko-odling svarar även delvis upp mot Stockholms stads nya policy från maj 2013 om stadsnära odlingar och naturreservat. Det arbete som utförts av Föreningen för DGF i Akalla har även främjat integreringen i samhället, dvs varit en bra träffpunkt för människor från olika kulturer och grupper, unga som gamla. Många volontärer har också deltagit i arbetet med odlingen. Så trots att tjänstemän i Stockholms stad inte beviljat oss tillstånd att stanna på Hästa Gård så har andra delar av samhället (Arbetsförmedlingen och div sociala företag) anlitat oss som arbetsgivare och många konsumenter har glatt sig åt fina ekologiska grönsaker till rimligt pris. Den 3 oktober hade föreningens ordförande Anne-Marie Grave ett informellt möte med Peter Saariskoski. Under samtalets gång blev han mer positiv till vår närvaro på Hästa gård och utlovade att det fanns en öppning. Han skulle bara kolla med exploateringskontoret. Vi i DGF visste inte då att Peter S. hade blivit

6 6 lovad av 4H att grönsaksodlingen och alla byggnader som hörde till skulle vara borta till den dagen han tillträdde. Dock gav Naturskog AB oss indirekt tillstånd och koderna till gödselutrymmet under hela odlingssäsongen. Under november hade vi ett styrelsemöte den 23:e och många andra möten i Rafaels husvagn med olika gäster närvarande. Vi skrev också en skrivelse till exploateringskontoret där vi krävde besked om vi skulle få stanna eller ej då detta fortfarande var oklart. Vi fick aldrig något svar från Exploateringskontoret. Vi hade adresserat brevet till officiell adress och särskilt till Åsa Wigfeldt. I december kom ett slutgiltigt (vi hade överklagat i september) besked från Kronofogden att vi skulle avhysas den 21 januari Eftersom vi ännu inte fått besked från varken Peter Saarikoski eller exploateringskontoret, överklagade vi även detta beslut. Inom en vecka kom negativt besked om att avhysningen skulle genomföras likväl. Vi försökte beveka både Kronofogden och Peter S att vi skulle få vänta till maj månad med avhysningen p g a vi hade 3 ton jordärtskockor, värde minst kr, i jorden som skulle skördas under våren, men icke. Kronofogden sa att endast arrendatorn skulle kunna ge anstånd, och han gick till exploateringskontoret, som sa nej. Det blev bråda tider med att transportera och bränna upp så mycket grejor som möjligt för att inte behöva betala en dryg flyttkostnad genom Kronofogden. Följande dokument innehåller bredare information om senaste årets händelser och kan läsas vid önskemål: Anita Karps(volontär) brev till exploateringskontoret m fl Skrivelser till SDN och fullmäktige Skrivelse till exploateringskontoret Överklagande till Kronofogden Förteckning över styrelsemöten och protokoll

7 7 För övriga dokument såsom visioner och stadgar, se särskilt Rafaels vision om hela Hästa Gård. Akalla /Anne-Marie Grave/ interimistisk ordförande för DGF, föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG 2012 Inledning Föreningen Rädda Regnskog, nedan kallad Rädda Regnskog, bildades våren 2005. Föreningens syfte lyder: Föreningen skall verka för att tropisk

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Styrelsens sammanställning av det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har bestått av: Bengt Strömgren Lars Lindgren Christine Fredin Samuel Mehret Carinne Sjöberg

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG 2011 Inledning Föreningen Rädda Regnskog, nedan kallad Rädda Regnskog, bildades våren 2005. Föreningens syfte lyder: Föreningen skall verka för att tropisk

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030. Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030. Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012 Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012 1 Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Förord Den föreliggande rapporten visar

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011-02- 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010.. Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 1. Bakgrund.. 3 Leverantören 3.SE

Läs mer

KLUBBPÄRM FÖR 4H FÖRETAG

KLUBBPÄRM FÖR 4H FÖRETAG KLUBBPÄRM FÖR 4H FÖRETAG Klubbföretagspärmen flik 1a Rev. Hallands 4H 2012 01 13 VAD ÄR ETT 4H FÖRETAG? DEFINITIONEN AV ETT 4H FÖRETAG Ett 4H företag är en praktisk uppgift inom 4H:s profilområde Hushåll,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND I LINKÖPING [Skriv här] Innehållsförteckning 1. Sammanfattning..2 2. Föreningen..2 3. Samarbete med Röda Korset...2 4. Medlemmar.3 5. Styrelsen..3

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ Handlingar till FNUF:s årsmöte 12-13 april i Umeå 1. Innehållsförteckning Sid. 2 2. Välkommen och praktisk information, inkl schema Sid.

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativ VALBORG

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativ VALBORG RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Kooperativ VALBORG FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom idogt, men också

Läs mer

Redovisning av NBV/Mångkulturellt Center (MKC) 2004

Redovisning av NBV/Mångkulturellt Center (MKC) 2004 1 Redovisning av NBV/Mångkulturellt Center (MKC) 2004 Verksamhetsberättelse 2004 har varit ett mycket positiv och växande år på NBV/Mångkulturell Center. Detta har hänt under året: Förberedande arbete

Läs mer

Om att förverkliga idéer

Om att förverkliga idéer Om att förverkliga idéer Hur man trollar med knäna OM ATT FÖRVERKLIGA IDEER REDAKTÖR Carin Sjöström-Greenwood TEXTER Lena Kulin; teter i del I. Carin Sjöström-Greenwood; teter i del II III förutom tet

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 för Svenska OCD-förbundet, Stockholm Förbundets ändamål relaterat till Svenska OCD-förbundets antagna stadgar 2 är som följer: Att Att Att Att arbeta intressepolitiskt för att

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Medlemmar 2 3. Styrelsen 2 3.1 Förtroendevalda 3 3.2 Styrelsens arbete 2-5 4 Verksamheter 5 4.1 Läxhjälp 5 4.2 Frukostklubben

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG 2008 Inledning Föreningen Rädda Regnskog Sverige, nedan kallad Rädda Regnskog eller föreningen, bildades våren 2005. Sedan starten har föreningen upplevt

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-datorinteraktion (STIMDI) verksamhetsåret 2012 2012 har varit ett händelserikt år med ett extra insatt årsmöte eftersom

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer