Kvalitativ uppföljning av Kultursamverkansmodellen 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitativ uppföljning av Kultursamverkansmodellen 2013"

Transkript

1 REGION VÄRMLAND Ulf Nordström Dnr RV Kvalitativ uppföljning av Kultursamverkansmodellen 2013 (Kommentar: Grå rutor innehåller instruktioner från Kulturrådet.) Samtliga svar ska kopplas till de mål/prioriteringar som är uppsatta i regionens/landstingets kulturplan och avse det gångna året. Samtliga frågor ska besvaras med en textmängd motsvarande ungefär en halv A4 sida. Uppföljningen består av nio frågor. Fråga 1 3 besvaras enskilt för de sju områden som anges i förordningens 8 samt därutöver uppdelat i teater-, dans- och musikverksamhet. Fråga 2 bör endast besvaras om regionen/landstinget har något ytterligare att tillägga angående utveckling av kvalitet, utöver det som tagits upp i svaret på fråga 1. Fråga 4 5 är övergripande frågor som besvaras samlat för alla områden. Fråga 6 8 är övergripande frågor angående regionens/landstingets samverkan med kommuner och samråd med det professionella kulturlivet och civilsamhället i regionen/länet. Fråga 9 är en öppen fråga med möjlighet att lämna övrig information och synpunkter. 1

2 2

3 Professionell teater 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området professionell teater med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. I denna fråga rekommenderas att det beskrivs hur långt kulturplanens målsättningar och prioriteringar har förverkligats och vilka eventuella hinder eller svårigheter som uppkommit samt huruvida de målsättningar/prioriteringar som regionen/landstinget fastställt i kulturplanen har kunnat uppnås inom området professionell teater. Frågan avser regionens/landstingets bedömning. Wermland Opera har under 2013 arbetat utifrån kulturplanens intentioner. Operan har sett 2013 som avslutningen på en treårsperiod som inleddes med öppnandet av den nybyggda konsertlokalen Karlstad CCC samt återinvigningen av Karlstads Teater med satsningen på Ringen Huvudproduktionen på Stora scenen var familjemusikalen Shrek. Den spelades delvis under juni-juli, som en satsning på att nå ny publik och berika sommarutbudet i länet. Operan gjorde en bred insats för att marknadsföra produktionen nationellt och mot norsk publik i samarbete med bland annat hotell, campingar och olika turistmål i Värmland. Det resulterade i att drygt en fjärdedel av publiken utgjordes av tillresande. Totalt gavs 80 föreställningar, varav fem skolföreställningar, för en publik på personer, varav var barn/ungdom. Vid sidan av den årliga julturnén gjorde Wermland Opera flera turnéproduktioner: minnesmiljöproduktionerna Min soldat och Leva livet samt soaréprogrammet Fyra och en flygel. Grunden i minnesmiljöprojektet var att bygga fysiska minnesmiljöer som tillsammans med en föreställning placerad i samma tidsepok stimulerade minnet, gav glädje och skapade en känsla av sammanhang. Sedan föreställningen spelats stod miljön kvar i fem dagar på boendet. De boende kunde då gå dit när det passade, sitta i rummet, bläddra i tidskrifterna, plocka med föremålen, och från en radio lyssna på musiken som ingick i föreställningen. Min soldat var en föreställning med 1940-talstema där Wermland Opera tillsammans med Värmlands Museum återskapat miljön i ett 40-talskök. 40- talsrummet inklusive föreställning turnerade på 17 äldreboenden runtom i Värmland. Leva livet tog plats i ett 60-talshem och handlingen kretsade kring en vanlig familj. Turnén gick till 20 äldreboenden i de fyra kommuner som ingick i projektet; Karlstad, Forshaga, Säffle och Sunne. I dagsläget är ingen fortsättning på projektet planerad. Vårsoarén Fyra och en flygel gästade Folkets Hus och Bygdegårdar runtom i Värmland under april månad. Det var en helaftonsföreställning där en operasångerska, en sjungande illusionist, en violinist och en pianist med sin flygel bjöd på en lättsam vårsoaré. 3

4 Västanå Teater har under året arbetet med att uppfylla de i kulturplanen utpekade målen och utvecklingsinsatserna. Teatern spelade tre egna produktioner under året. Nils Holgersson på turné hade premiär redan 2012, men på grund av stor efterfrågan förlängdes turnéperioden och föreställningen spelades 61 gånger under våren 2013 för sammanlagt personer. Nils Holgersson i Berättarladan spelades 49 gånger under sommaren för en publik på personer. Föreställningen hade i år en längre matpaus där publik och skådespelare åt tillsammans. Farmors historier, en föreställning baserad på historier återgivna av Selma Lagerlöf, producerades för att kunna spela på mindre spelställen som bygdegårdar och liknande. Höstens turné skedde i samarbete med Riksteatern Värmland och projektet Kultur på landsbygd. Under hösten gavs sammanlagt 26 föreställningar för personer. Under hösten 2013 inleddes teaterns nya satsning med återkommande gästspel i lokalerna på Brårud. Tanken är att öppna upp även teaterns vinterlokal och att kunna erbjuda högkvalitativa kulturupplevelser året om. Sex gånger per år kommer ett varierat utbud av gästspel att genomföras under rubriken Västanå Teater välkomnar. I ett samarbete mellan Västanå Teater och Norrstrands församling i Karlstad skapades föreställningen Den förlorade sonen, där Västanå Teater stod för manus, regi, kostym och scenografi. Syftet med projektet är att levandegöra bibelberättelser och göra dem tydliga i den tid vi nu lever i. Verksamheten hade under året en självfinansieringsgrad på nästan 70 procent, vilket får ses som unikt för en regional institution. 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området professionell teater. Fråga 2 bör endast besvaras om regionen/landstinget har något ytterligare att tillägga angående utveckling av kvalitet, utöver det som tagits upp i svaret på fråga 1. Utveckling av kvalitet: Med utveckling av kvalitet menas alla insatser som syftar till att förbättra innehållet i en verksamhet med hänsyn till dess art och inneboende möjligheter. Det kan exempelvis handla om konstnärlig kvalitet, fördjupad kompetens, hur den professionella nivån upprätthålls och utvecklas, nyskapande insatser, åtgärder för att ett levande kulturarv bevaras, används och utvecklas. Insatserna som beskrivs ska vara de som regionen/landstinget bedömt öka kvaliteten. Svaren bör även beröra eventuella omprioriteringar jämfört med kulturplanen. 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området professionell teater: barns och ungas rätt till kultur 4

5 internationalisering interkulturellt arbete Barns och ungas rätt till kultur: Redovisningen ska vara uppdelad på; barn och ungdom 0 18 år. Redovisningen ska även, där så är möjligt, indelas i följande åldersgrupperingar: 0 12 år år år. Internationell kulturverksamhet: Verksamhet på kulturområdet som berör Sverige och minst ett annat land. Interkulturell kulturverksamhet: Interkultur innebär enligt Kulturrådets definition att kulturer betraktas som dynamiska, det vill säga att individer med olika kulturell bakgrund möts och utbyter erfarenheter och perspektiv, vilket gör kulturer föränderliga och stadda i ständig utveckling. Interkultur används här för att understryka dimensionen av dialog och interaktion mellan organisationer och grupper. Svaren bör även beröra eventuella omprioriteringar jämfört med kulturplanen. Barn och ungas rätt till kultur / Interkulturell kulturverksamhet Föreställningen Färgspel framfördes i samband med Svensk scenkonsts stämma på Wermland Opera i maj Färgspel är inspirerat av den framgångsrika norska satsningen Fargespill, och blev i den värmländska tappningen en mångkulturell föreställning med mer än 60 barn och ungdomar från nästan 30 olika länder, inklusive Norge och Sverige. De flesta har kommit som flyktingar och asylsökande. Färgspel består av musik och dans som de medverkande tagit med sig från sina respektive hemländer och kombinerat med folkmusik och urban ungdomskultur. Under 2014 fortsätter projektet i mindre skala i fyra kommuner. Målet är att kunna presentera ett Färgspel med samtliga kommuner I oktober gästade musikteatergruppen Jag är här nu! Lilla scenen med sin föreställning Tantpresidenterna, som speglade frågor om identitet, genus och självkänsla. Innan föreställningen gjordes rundvandringar med eleverna bakom kulisserna på Spinneriet där snickare, smeder, målare, sömmerskor, perukmakare och sminkörer jobbar. Västanå Teaters Nils Holgersson på turné riktade sig till barn och unga, men spelades även som offentlig föreställning för familj/vuxna. Den spelades på turné i hela landet med tyngdpunkt på Värmland. Till föreställningen framtogs en omfattande lärarhandledning. Nils Holgersson i Berättarladan spelades som skolföreställning vid tre tillfällen, för sammanlagt ungdomar. Under 2013 fortsatte samarbetet mellan Västanå Teater och Demokraticentrum (DC) på Fryxellska skolan i Sunne. DC arbetar aktivt med ungdomar kring frågor om mänskliga rättigheter, främlingsrädsla och allas lika värde. Inom ramen för detta arbete görs resor med grupper till Auschwitz varje år. Under våren spelade Västanå Teater en föreställning där samtliga intäkter gick till projektet. 5

6 Internationell kulturverksamhet Wermland Operas musikaluppsättningar har på senare år oftast producerats i team där nyckelkompetens hämtats från den internationella arenan. Shrek var inget undantag: produktionsteamet med dirigent, regissör, scenograf, koreograf, ljuddesigner med flera hämtades från Storbritannien. Under året har planeringen av Revolutionstrilogin fortsatt, med inriktning på premiär senhösten Trilogin består av Beethovens Fidelio tillsammans med Rossinis Barberaren i Sevilla och Mozarts Figaros bröllop. De tre sätts upp efter en idé från den tyske regissören Tobias Kratzer, som tidigare regisserat Rigoletto och iscensatt Bachs Johannespassionen för Wermland Opera. Professionell dans 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området professionell dans med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Kulturcentrum (tidigare Dans i Värmland) har med projektstöd från Kulturrådet och Region Värmland fortsatt arbetet med att infria de i kulturplanen utpekade insatserna för att göra Värmland till en attraktiv dansregion. Genom Dansplattform Värmland och samarbete med ett antal regionala aktörer och arrangörer har Värmland fått ta del av ett stort antal professionella dansföreställningar, både offentliga och skolföreställningar. Totalt har 73 föreställningar spelats under året för en publik på över personer. 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området professionell dans. 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området professionell dans: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete Barns och ungas rätt till kultur Under 2013 påbörjade Region Värmland arbetet med ett nytt danskunskapandeprojekt med målgrupp förskola. Målet är att 50 % av alla barn i länet i åldrarna 3-5 år ska få se en professionell dansföreställning som produceras av Region Värmland. I samband med dansfestivalen Abundance anordnades workshops riktade speciellt mot de gymnasieskolor som har dans som inriktning. Syftet var att stimulera intresset och visa på möjligheterna att fortsätta med dans på en professionell nivå. 6

7 Internationalisering I september genomfördes för fjärde gången den internationella dansfestivalen Abundance. 60 professionella dansare och koreografer från sjutton länder nådde under tre dagar en publik på över personer. Allt under festivalen var gratis och centrum för festivalen var en scen på Stora Torget i Karlstad. Därmed kunde en bred publik ta del av utbudet. Ett norskt kompani gav föreställningar på äldreboenden, vilket möjliggjorde för en ny grupp att delta i festivalen och få se professionell dans. Föreställningarna kompletterades med workshops med och för professionella utövare och amatörer, vilket gav en möjlighet för dem som arbetar och verkar i regionen att få fortbildning och träning på hög nivå. Professionell musik 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området professionell musik med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Wermland Operas orkester har utvecklat verksamheten under året, både vad gäller kvalitet och publikantal. Orkesterns numerär har ökat vid konserterna på Karlstad CCC, som är en av Sveriges största akustiska konsertsalar. Under 2013 genomfördes vårsäsongens konsertserie Romantik och höstsäsongens serie, som kallades Jubileumssäsongen Satsningen hösten 2012 på att ge abonnenter en bonus med introduktioner en timme före föreställningen föll väl ut och fortsatte under samtliga konserter Vårsäsongen innehöll Trettondagskonserten, en Mahlerkonsert samt en gala till Richard Wagners ära. En ambition för säsongen var att framföra minst ett verk av kvinnlig kompositör per konsert. Enligt föreningen KVAST Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare är Wermland Opera den orkester inom samverkansmodellen som framför den högsta andelen kvinnliga tonsättare fortsatte också satsningen på kammarmusik, då medlemmar i Wermland Operas orkester samlas i mindre konstellationer under namnet Klassik lördag. 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området professionell musik. 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området professionell musik: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete Barns och ungas rätt till kultur Wermland Operas orkester åkte under 2013 på skolturné tillsammans 7

8 med Dan Bornemark och produktionen Orkestern Runt, riktad mot åldrarna 6-10 år. Det blev ett musikaliskt möte där barnen fick ta del av musik av tonsättare från Alice Tegnér, via Lennart Hellsing och Gullan Bornemark, fram till Dan Bornemarks egna populära barnlåtar. Huvudsyftet var att låta barnen ta aktiv del i konserten samtidigt som de lärde känna orkestern och de olika instrumenten som ingår. Till produktionen gjordes ett omfattande instuderingsmaterial för lärarna. Internationalisering Under året som har gått har Wermland Opera samarbetat med Opera Östfold i Halden markerade också avslutningen på den tyske chefsdirigenten Henrik Schaefers framgångsrika tid vid Wermland Opera. Museiverksamhet 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området museiverksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Värmlands Museum har under 2013 arbetat mot att uppfylla kulturplanens prioriteringar och utpekade utvecklingsinsatser. Museet bedriver aktivt utvecklingsarbete av tre av de fyra filialerna i nära samarbete med värdkommunerna. Under 2013 förbereddes den flytt av Torsby Finnkulturcentrum som genomförs under 2014, då verksamheten också ges en bredare inriktning. Ny samarbetspart är Hedmarks Fylkesmuseum och man söker aktivt samarbete med finska parter. Satsningen på att göra Långbans gruv- och kulturby till ett mer attraktivt besöksmål har gett fortsatt goda resultat. Under året genomfördes en omfattande programverksamhet. I anslutning till utställningen 1001 Inventions Discover the Muslim Heritage in our World anordnades ett 40-tal föreläsningar och workshops. I samband med konstutställningar har museet arrangerat så kallade Artist Talks, samtal med konstnären inför publik. Den i kulturplanen prioriterade förnyelsen av fasta utställningar på Värmlands Museum har påbörjats, och Region Värmland har under 2013 skjutit till 2 miljoner för att göra en mer omfattande förstudie. Museet driver ett utvecklingsprojekt tillsammans med Örebro läns museum kring god samlingsförvaltning. Under året utgavs boken Det moderna Värmland, som belyser utvecklingen under det sena 1900-talet i Värmland genom att lyfta fram 60 kulturmiljöer och fyra människors liv. 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området museiverksamhet. 8

9 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området museiverksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete Värmlands Museum har i stor utsträckning integrerat alla tre perspektiven i sin satsning på den internationella utställningen 1001 Inventions Discover the Muslim Heritage in our World, som nådde 85 procent av Värmlands alla skolelever 6-18 år, totalt elever, i länets samtliga 16 kommuner. Utöver dessa har många andra grupper från övriga Sverige besökt museet för att se utställningen. Framför allt märktes ett stort intresse från muslimska friskolor. Ett nära samarbete med studieförbundet Ibn Rushd genererade bussresor från olika delar av landet i princip varje helg september december. Museet prövade under utställningstiden att arbeta med volontärer och kompetensutvecklade personalen, bland annat om islamofobi, projektledning samt generellt utställnings- och publikarbete. Länsmuseet har genom sin satsning ökat omsättningen nämnvärt, uppnått en bredd i finansieringen för projektet samt funnit ett stort antal nya samarbetsparter. Internationalisering Museet har även i övrigt lyft internationella frågor med utställningarna Africa is a great country, den brasilianske fotografen Evandro Texeira, Sebastiao Salgados bilder från Serra Pelada, en gruva i Brasilien, och Ron Frickes film från samma gruva, samt med sju dokumentärfilmer på temat Människan och hennes olika förutsättningar i världen, som kunde ses i Långbans gruvby under sommaren Biblioteksverksamhet 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området biblioteksverksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Region Värmland är projektägare för kompetensutvecklingsprojektet KUB. Projektet omfattar biblioteken i fyra län och genomförs med EU-stöd. De formella föreläsningarna i de fyra spåren lärande, marknadsföring, bemötande och IT har fortsatt under Förutom de formella utbildningarna finns en rad "lära av varandra-aktiviteter" på biblioteken, ibland på två eller flera samverkande bibliotek. Lärandet är också kopplat till praktiska utvecklingsprocesser. Projektet har under året haft 690 unika deltagare. Länsbiblioteket har också bidragit till fortsatt utveckling av Bibliotek Värmland och den gemensamma bibliotekswebben, utifrån prioriteringarna i den regionala biblioteksstrategin. Planeringen har fortskridit för att integrera Hagfors, Kristinehamn, Storfors och Sunne kommun i de gemensamma systemen under första halvåret

10 De tolv kommunbibliotek som idag samarbetar kring ett gemensamt biblioteksdatasystem har under året som första så kallade BookIT-bibliotek i landet testat och arbetat fram rutiner för inköp med Librisposter. Målet har varit att bygga en plattform som underlättar övergången för BookIT-bibliotek att bli en del av den nationella katalogen Libris. Satsningen har möjliggjorts med projektmedel från Kungliga Biblioteket. 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området biblioteksverksamhet. 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området biblioteksverksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete Internationalisering Det transnationella inslaget spelar en stor roll inom KUB-projektet. Under 2013 genomfördes resor till Danmark, Finland, Nederländerna och Storbritannien. Det finns en särskild reseblogg med information från resorna inom ramen för projektets KUB-blogg. Länsbiblioteket har deltagit i en internationell konferens, Internet Librarian i London, genom att föreläsa om hur biblioteken i länet arbetat med nya former av berättande med hjälp av teknik samt om arbetsplatsbaserat lärande. Konst- och kulturfrämjande verksamhet 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området konst- och kulturfrämjande verksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Scenkonst Riksteatern Värmland har under 2013 arbetat med att uppfylla kulturplanens mål. Förutom ordinarie verksamhet har Riksteatern Värmland lagt stor kraft på Kultur på landsbygd 2 och Berättelser på Hemvägen. Bägge projekten har varit föremål för stort nationellt intresse. Kultur på landsbygd 2 syftar bland annat till att stärka det ideella arrangörskapet. De 246 föreställningar med ideella arrangörer som redovisas under året kan med minst 45 timmars ideellt arbete per arrangemang, och schablonkostnaden 200 kr per timme, värderas till cirka 2,2 miljoner kronor. Etisk pub, ett samarbete mellan Region Värmland, Karlstads universitet, Landstinget, Riksteatern Värmland, Sensus, Bilda och Svenska Kyrkan, har fortsatt sin verksamhet och etablerat sig som en mötesplats för det lite svårare 10

11 samtalet. Verksamheten har skapat nya kontaktytor med publiken men också skapat en bred samarbetsgrund för övrig verksamhet inom Riksteatern Värmland. Samarbetet med Karlstads universitet och CERUT, Centrum för forskning om regional utveckling, har fördjupats och man har tillsammans med ett antal andra organisationer deltagit i Arkitekturmuseets projekt Nairobi - Stockholm City evolution and identity med utställning i Nairobi i juni 2013, som senare genomfördes på Arkitektur- och Designcentrum under namnet Vem är staden?. Dans Mobila dansverkstadens fyra danskonstnärer har i linje med kulturplanens ambitioner genomfört en rad konstnärliga och pedagogiska projekt inom offentlig och privat sektor under året. Några exempel är dansundervisning i olika kommuner, uppsättningen Värmlandsvisan, medverkan i Ljus- och kulturdagar i Borgvik och kursen Kroppen som resurs i arbetslivet. I maj genomfördes DansExpo, en mässa på Stora torget i Karlstad där värmländska dansverksamheter, studios, studieförbund, utbildningar med flera presenterar sig. Mässan besöktes av cirka personer. Konst Samarbetet mellan Värmlands Museums konstpedagoger och Karlstads Universitet har fortsatt i distanskursen Estetiska lärprocesser för lärare och konstnärer. Träffarna har varit förlagda på Värmlands Museum. Under kursens gång har konstpedagogerna på museet hållit i egna workshops och föreläsningar med anknytning till museets program för övriga deltagare. Fler kontakter har knutits mellan Värmlands Museum, lärare från deltagande skolor och konstnärer. Konstpedagogerna har också haft guidade visningar för medlemmar från Lärarförbundet på olika aktuella utställningar. Dessutom har konstföreningar från olika delar av Sverige fått guidade visningar av Cyrillushusets arkitektur och av utställningar. Pedagogerna genomför också uppsökande verksamhet runt om i länet. Det kan vara med hembygdsgårdar, konstföreningar och övriga föreningar. Detta sker genom satsningen Värmlands Museum c/o och på museets filialer, men också när föreningar efterfrågar museets kompetens. 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området konst- och kulturfrämjande verksamhet. 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området konst- och kulturfrämjande verksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete 11

12 Barns och ungas rätt till kultur Att genomföra arbetet med att skapa en mobil drama-/teaterverkstad och att stötta skolorna i arbetet med Skapande skola och turnéläggning är högt prioriterat hos Riksteatern Värmland. Tillsammans med Region Värmland arrangerar Riksteatern Värmland utbudsdagar för barn och unga. Inom ramen för sin budget avsatte Riksteatern Värmland under kronor för att subventionera förmedlingen av mer 100 föreställningar till länets skolor och förvaltningar. Värmlands Museums konstpedagoger har tagit fram en pedagogisk metod för att säkra kvaliteten och fördjupa kunskapen i de program som framarbetas. Metoden syftar till att få se, uppleva och delta aktivt i Värmlands Museums temporära och fasta utställningar. De tre hörnstenar som metoden vilar på är Huvud, Hand och Hjärta. Ett stort utbud av program presenterades för skolorna i länet. Museet har också skräddarsytt program efter skolornas önskemål, till exempel kring identitet, kroppsideal och konst-kulturhistoria-teknik. Mölnbacka ungdomsskola och Nobelskolans Särskolegymnasium är två aktörer som återkommer en gång per månad. För dessa elever är det kreativa alstringen av största vikt. Här får eleverna möta olika konstnärer och tekniker samt ge uttryck för egen produktion. Tillsammans med Kulturskolans bildpedagoger och Värmlands Museums konstpedagog har Ateljé Bruket hållits öppen för allmänheten tre gånger per vecka. Olika teman har förekommit, ofta i anslutning till årstid. Främst riktar sig verksamheten till barnfamiljer. Särskilda satsningar görs också under skolloven och lördagar, och för högstadieelever har en konstgrupp och en dramagrupp startats. Internationalisering / Interkulturell kulturverksamhet Med stöd av Kulturrådet och Riksteatern nationellt har Riksteatern Värmland genomfört projektet Kultur utan gränser, där dramatikern Monirah Hashemi från Afghanistan genomfört en föreläsningsserie med rubriken Exchange instead of charity, culture as a tool for citizenship and democracy. Hon har även skrivit pjäsen Sitaraha stjärnorna, med planerad premiär Riksteatern Värmland har dessutom tillsammans med Karlstads teaterförening och kommun arrangerat teater på arabiska och på farsi, både för barn och vuxna. Under juli genomfördes Region Värmlands sommarpraktik för unga dansare, Drömsommarjobbet, under ledning av en professionell koreograf från Danmark och i samarbete med bland annat Dans i Nord-Trøndelag, Norge, som skickar ungdomar att delta i praktiken. Regional enskild arkivverksamhet 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området regional enskild arkivverksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. 12

13 De enskilda arkiven i Värmland har tagit viktiga steg i arbetet med att förverkliga kulturplanens intentioner. Folkrörelsernas arkiv för Värmland har under 2013 bytt namn till Föreningsarkivet i Värmland. Diskussioner om en personalövergång till institutionen Värmlandsarkiv har förts under året, med sikte på en lösning från och med Arkivens Dag 2013 var startskottet för en planerad fältverksamhet med inventering av enskilda arkiv i Årjängs kommun. Dagen genomfördes i samarbete mellan Årjängs kommun, Värmlandsarkiv, Föreningsarkivet i Värmland och Föreningen Värmlandsarkiv. Omfattande kontakter upparbetades med lokala släktforskare och hembygdsrörelsen i kommunen. Över 350 besökare hade möjlighet att lyssna på sju föreläsningar. Ett samarbete med Säffle kommun har också inletts inför en 1950-talssatsning under Under 2013 har Föreningsarkivet gjort ett stort arbete med att kvantifiera de omfattande arkivsamlingarna. Tanken har varit att fördela föreningsarkiven kommunvis för att visa kommunerna att arkivet ger mätbar service till samtliga. I förlängningen blir det då lättare att motivera ekonomiskt stöd. Under 2013 har 248 arkivförteckningar digitaliserats i databasen Visual arkiv. De mest nyttjade arkiven, bland annat den riksintressanta Karlstads Stifts- och Läroverksbiblioteks handskriftssamling med värdefulla medeltida handlingar, har registrerats i databasen. Genom denna digitaliseringsinsats läggs en god grund för att fylla en ny hemsida med snabbt sökbara, värdefulla detaljuppgifter om arkiven. Under 2013 har samlingarna ökat med 170 föreningsarkiv (88 hyllmeter). I de 159 arkiv som detaljförtecknats har 773 volymer blivit tillgängliga. 913 volymer har använts av forskande allmänhet. Merparten av förteckningsarbetet har personalen genomfört, men även arkivstudenter under utbildning har bidragit. Föreningen Värmlandsarkiv har digitaliserat cirka foton från föreningens arkiv och lagts in dem i fotodatabasen SOFIE. Arkivet har också ökat sina insatser vad gäller registrering av föreningens olika arkiv i ARKIS, Arkivinformationssystemet för Statens arkiv, i syfte att underlätta sökbarhet och tillgänglighet. 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området regional enskild arkivverksamhet. 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området regional enskild arkivverksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete 13

14 Barn och ungas rätt till kultur Föreningsarkivet i Värmland har genom deltagande i programaktiviteter för olika skolor dramatiserat och handlett grupper med 150 deltagare 0-18 år. Vidare har grupper med studenter på Karlstads universitet informerats om arkiv i allmänhet och källmaterialets möjligheter inför uppsatsarbeten. Ett viktigt område för Föreningen Värmlandsarkiv är att synliggöra och stimulera användandet av arkiven bland yngre. Detta har man bland annat gjort genom en satsning på den nya webbaserade sidan I Tid Och Rum (www.tidsresan.se). Sidan presenterar material från ett antal olika arkiv, bland annat Föreningens, och vänder sig i första hand till barn och unga i grund- och gymnasieskola. Även Föreningsarkivet deltar i den arkivpedagogiska verksamheten, bland annat i dramatiseringar med koppling till bondesamhället och till beredskapstiden. Interkulturellt arbete Föreningsarkivet möter i sin verksamhet föreningar med olika kulturell bakgrund. Under 2013 kan särskilt nämnas kontakter med Internationella Kvinnoföreningen i Karlstad och Finska Föreningen i Storfors. Filmkulturell verksamhet 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området filmkulturell verksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Den regionala filmverksamheten har bedrivit ett strategiskt arbete i linje med kulturplanens mål och prioriteringar. Genom ekonomiskt och tekniskt stöd gör Region Värmland det möjligt för unga filmskapare att utveckla sitt filmskapande i regionen. Tjugofem teknikstöd och fjorton arbetsstipendier beviljades under året. Region Värmland har också gått in som samproducent i åtta produktioner. Utöver stödet har Region Värmland en rådgivande och stöttande funktion gentemot filmare i länet, bland annat som arrangör av nätverksträffar. Region Värmland har under året gjort en kartläggning av biograferna i länet för att värdera vilka regionala insatser som kan behövas framöver. Avsikten är att etablera ett självständigt biografnätverk som kan driva utvecklingsfrågorna, med en långsiktig relation till Region Värmland. Flera biografer har också fått hjälp med ansökningar och utvecklingsplaner, i första hand kopplat till digitaliseringen. 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området filmkulturell verksamhet. 14

15 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området filmkulturell verksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete Barns och ungas rätt till kultur Internationalisering Region Värmland har i uppdrag att främja barns och ungas möjligheter att lära sig om den rörliga bilden som uttrycksform och mediers påverkan, genom att se, analysera och skapa film. Det sker bland annat genom att stötta kommunernas eget utvecklingsarbete med filmverksamhet i skola och på fritid och svara för lärarfortbildningar. Region Värmland förmedlar också filmpedagoger i hela länet, arrangerar nätverksträffar med filmpedagogerna där de utvecklar egna modeller för skolan och lånar ut filmteknik till kommuner och skolor. Under 2013 handlade det om 26 projekt på skoltid och åtta projekt på fritid. Region Värmland svarar också för teknisk rådgivning till skolor, med lärarfortbildningar i filmskapande med enkla verktyg som ipad och pekplatta. Ett talangutvecklingsprogram med sex deltagare inleddes Det tog sin utgångspunkt i en bok av Zara Waldebäck, The creative screenwriter, och genomfördes i samarbete med Mediefabrikken i Oslo. Tre helgworkshops plus en lägervecka med både norska och svenska handledare genomfördes. Årets sommarpraktik för gymnasieungdomar genomfördes med stöd från SFI:s satsning på Unga kvinnors filmskapande. Genom tidigare satsningar inom jämställdhetsområdet, bland annat ett forskningsprojekt, har man upptäckt vikten av att finna kvinnliga förebilder och arbeta aktivt med normkritik. Man hade både unga kvinnor och män som deltagare men valde att anlita två kvinnliga filmskapare som handledare. Dessa fick också en kortare utbildning i normkritik av en genuspedagog. Region Värmland har deltagit i Riksteatern Värmlands projekt Berättelser på Hemvägen genom ett samarbete med den lokala skolan, Fredricelundsskolan. Eleverna i åk 4 har gjort digitala berättelser utifrån sin miljö. I samverkan mellan dans- och filmverksamheterna skapades under 2013 skolprojektet Gör din egen Chaplin. Med utgångspunkt i stumfilmen och värdegrundsfrågor har handledare hjälpt eleverna till eget stumfilmsskapande. Ett annat samverkansprojekt med deltagande av filmkonsulenterna var Studio 1001 (se Hemslöjdsfrämjande verksamhet nedan). Hemslöjdsfrämjande verksamhet 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området hemslöjdsfrämjande verksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. 15

16 Arbetet med att infria kulturplanens utpekade utvecklingsinsatser inom slöjdområdet pågick under hela året. Samverkan har skett med över 500 tjänstemän, egna företagare, fria kulturutövare, och representanter för näringsliv och civilsamhället. Över 300 hel- och deltidsslöjdare har under året fått personlig rådgivning inom områdena design, marknadsföring, ekonomi, tradition, kvalitet, teknik och materialkunskap. I ett särskilt projekt har fokus satts på rådgivning och coachning till företagen inom slöjd och konsthantverk. Det har resulterat i en god inblick i företagens specifika behov, stöttning i aktuella processer och gemensamma utvecklingsområden som berör flera företag. 35 föredrag, seminarier, kurser, workshop och utvecklingsprojekt har varit betydelsefulla arbetsmetoder för att öka slöjdarnas kvalitativa kompetensutveckling. I februari deltog tolv slöjd- och konsthantverksföretag i en fördjupad kurs i hållbarhetskommunikation. Kursen belyste trender och konsumentattityder, men också det rent juridiska. Kursen tog upp strategier och verktyg som kan hjälpa företagarna att hamna rätt i sin kommunikation. Genom fokusering på hållbara värden kan företagen stärka sina produkter på marknaden. Som ett led i att utveckla tvärkulturella metoder för att marknadsföra slöjd- och konsthantverksföretag genomfördes workshopserien På Tvärs under hösten med 16 slöjd- och konsthantverksföretag. Syftet var att lära sig mer om berättande och hur film kan användas för att presentera och visa verksamheten på ett nytt sätt. I november visades föreställningen I Samuels verkstad på Rackstadmuseet i Arvika för en publik på 240 personer. Föreställningen handlar om keramikerlivet i Arvika och integrerar berättandet med bilder, film och musik på ett nyskapande sätt. Produktionen var en del i arbetet med att utveckla tvärkulturella metoder för att marknadsföra och utveckla slöjd- och konsthantverk i regionen. Arrangemanget var ett samarbete mellan Region Värmland, Västanå teater, Arvika kommun, Rackstadmuseet och Riksteatern Värmland. 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området hemslöjdsfrämjande verksamhet. 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området hemslöjdsfrämjande verksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete Barns och ungas rätt till kultur Länshemslöjdskonsulenten har under verksamhetsåret anordnat sex öppna workshops för 188 barn och unga. Sex slöjdare i åldern år har deltagit på årets utställningar och 15 gymnasieelever och högskolestuderande har fått 16

17 rådgivning och hjälp med sina uppsatsarbeten. Under hösten deltog 72 elever i Studio 1001, ett projekt med anknytning till utställningen 1001 Inventions på Värmlands museum. Studio 1001 var ett tvärkulturellt projekt med hantverk och rörlig bild, som ville belysa beröringspunkter mellan olika kulturella uttryck. Dåtidens hantverkstraditioner mötte nutidens TV-media som hantverk och uttrycksform. Med utställningen som inspiration arbetade eleverna med textiltryck och gjorde innehållet till ett TV-program i en studio. Studio 1001 är en del av arbetet med att utforska och utveckla tvärkulturella samarbeten och metoder. Samarbete mellan film och slöjd har även skett i en workshop riktad mot barn där slöjd och animation kopplades ihop. Resultatet lockade en bredare målgrupp för båda parter. Internationalisering Kulturcentrum (tidigare Slöjd i Värmland) och Husflidskonsulenten i Hedmark arrangerade stickstämman Stickspår juni i samverkan med Finska Taito, Fåreningen i Kil, ARKO, Arvika kommun och turistbyrå. Deltagare, lärare och föredragshållare kom från Finland, Norge och Sverige. Runt om i Arvika kunde man ta del av utställningar, installationer, föreläsningar, tävlingar, tipspromenader, workshops samt modevisningar på temat stickning. Arvika smyckades med stickade vimplar som över 100 värmlänningar från länets alla kommuner tillverkat under våren. För att utveckla samarbeten i Norge har utställningen 2 2 genomförts på Kunstristen Galleri i centrala Oslo. Kunstristen Galleri nyöppnades i januari 2013 och drivs av Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus. Region Värmland fick förfrågan om att göra den första utställningen med värmländskt konsthantverk i galleriet. Medverkade gjorde fyra konsthantverkare från Värmland och den kunde ses av Osloborna dygnet runt under en månad. Interkulturellt arbete Kulturcentrum har under året arbetat med att öka tillgängligheten för kulturutövare med annan etnisk och kulturell bakgrund att medverka, skapa, sälja och bruka slöjd. Samarbete har skett med andra mångkulturella projekt, IRIS, Internationella kvinnoföreningar, SFI-utbildningar, Kronoparkens bibliotek, socialförvaltningen, Karlstad kommun, Svenska kyrkan och Innovativ Mångkulturell Matutveckling. Tjugosex SFI-elever från vuxenutbildningen på Tingvallagymnasiet har deltagit i Slöjd = glädje. Utifrån slöjden har man delat med sig av sina traditioner och hantverkstekniker, både det unika och det som är förvånansvärt lika i de olika kulturerna. Den avslutande utställningen Kuddar som visades i Region Värmlands lokaler fick stor uppmärksamhet i media och resulterade i många externa besökare. 17

18 Områdesövergripande frågor Frågorna i denna del ska besvaras samlat för alla sju områden som ingår i Kultursamverkansmodellen. 4. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom samtliga områden som anges i förordningens 8 : jämställdhet tillgänglighet Denna fråga ska besvaras samlat för alla sju områden som ingår i Kultursamverkansmodellen. Frågan ska ej besvaras område för område. Jämställdhet: Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha lika möjligheter att ta del av samhällets gemensamma resurser som går till kulturskapande och att utöva ett aktivt konstnärskap. Tillgänglighet: Med tillgänglighet åsyftas både geografisk och socio-ekonomisk tillgänglighet samt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Svaren bör även beröra eventuella omprioriteringar jämfört med kulturplanen Jämställdhet Kulturcentrum (fd Dans i Värmland) arrangerade under året Framtidens dans en tankesmedja om dans som konst- och uttrycksform med tema genus. Tankesmedjan samlade verksamma inom dansområdet och diskuterade bland annat förväntningar och föreställningar om kön kopplat till dansområdet och hur man som verksam kan arbeta med/mot heteronormen. Under 2013 deltog Wermland Operas orkester i Reportoarrycket, initierat av föreningen KVAST. Ambitionen var att framföra minst ett verk av en kvinnlig tonsättare per konsert, vilket ledde till att representationen av kvinnliga tonsättare gick från 4,3% (2012) till 25% (2013). Värmlands museum satsade under året på att kompetensutveckla sina medarbetare genom att delta i den normkritiska konferensserien Att störa homogenitet, initierad av Örebro länsteater. Kulturcentrum (fd Film i Värmland) genomförde en sommarpraktik för gymnasieungdomar med stöd från SFI:s satsning på Unga kvinnors filmskapande. Personalen har också gått en 4R-utbildning och därefter gjort en genusanalys av fördelningen av samtliga filmstöd. Tillgänglighet Alla kulturinstitutioner som får statsbidrag har tagit fram en handlingsplan för ökad tillgänglighet. Riksteatern Värmland arbetade med Berättelser på Hemvägen för att minska 18

19 socioekonomiska hinder att ta del av kultur och minska den kulturella tröskeln som kan upplevas vara stor av ovana kulturkonsumenter. Riksteatern Värmland har byggt upp samarbete med Värmlands dövförening som resulterat i att de kommer ha fler föreställningar från Tyst Teater. Västanå Teater har byggt om sin entré för att förbättra tillgängligheten till föreställningslokalen. Biljettkassan samt utställningslokalen har tillgänglighetsanpassats. Kulturcentrum (Slöjd i Värmland) har arbetat med att öka tillgängligheten för kulturutövare med annan etnisk och kulturell bakgrund att medverka, skapa, sälja och bruka slöjd. 5. Redogör kortfattat för övriga insatser som ni särskilt har prioriterat. I denna fråga finns möjlighet att berätta om regionens/landstingets insatser som särskilt prioriterats men som inte rymts inom svaren på fråga 1 4, exempelvis insatser inom: icke-offentlig finansiering, kultur och hälsa, kulturella och kreativa näringar. Observera att frågan avser de verksamheter som erhållit statligt stöd genom Kultursamverkansmodellen. Kulturens klimatarbete Kulturen har precis som alla andra ett ansvar att agera på ett sätt som minskar belastningen på klimat och miljö. Region Värmland har initierat ett utvecklingsarbete med sikte på att det värmländska kulturlivet ska bli mer klimat- och miljösmart. Under året genomfördes Medveten grön, en kulturkonferens om hållbarhet, i samverkan mellan Region Värmland och dess kulturverksamheter, Energikontoret, Länsstyrelsen och Karlstads kommun. Konferensen handlade om kulturens klimatarbete och syftade till att bidra med kunskap och inspiration till att skapa ett hållbart konst- och kulturliv och medverka till att tänka långsiktigt och kommunicera trovärdigt. Medveten grön genomfördes som ett Miljömärkt Event enligt Håll Sverige Rents kriterier. Kultur i skolan Region Värmland har organiserat nätverk, utbudsdagar, fortbildningar och en skolmässa om estetiska lärprocesser. Den egna verksamheten Kultur i skolan gav råd och stöd till kommunerna i ansökningsprocessen för Skapande skola-stödet. Under våren genomfördes en mötesplats/idéforum mellan kulturliv och skola med ett 40-tal deltagande kulturskapare och lärare. Utbudsdagarna i mars organiserades i samarbete mellan Riksteatern Värmland, Värmlands Museum, Karlstads kommun och Region Värmland. Sammanlagt deltog 170 lärare och lika många elever. Skolmässan Utan känslor ingen kunskap genomfördes i samarbete med Karlstads universitet och lockade ett 70-tal deltagare och medverkande. Besöksnäringen och kulturen Region Värmland stimulerar till stärkt regional samverkan inom området kultur/besöksnäring. Kulturcentrum (Slöjd i Värmland) producerade under året en ny upplaga av broschyren Slöjd, Mat- och Konsthantverk i Värmland som 19

20 trycktes i exemplar. Den innehåller en förteckning över slöjdare, mat- och konsthantverkare i länet som driver sitt hantverk som näring samt butiker och försäljningsställen. Samverkan och samråd 6. Ange nedan, genom att kryssa för i rutorna, vilken typ av samverkan regionen/landstinget genomfört med kommunerna. Formaliserade konstellationer årlig träff innebär att regionen/landstinget årligen bjuder in länets kommuner till kulturting, stormöte kultur, årlig dialog eller liknande. Formaliserade konstellationer regelbundna träffar innebär att länets kommuner deltar i lokala kulturdialoger, kulturforum, kulturberedningar eller liknande. Löpande möten/dialoger/samtal innebär att regionen/landstinget anordnar öppna träffar, kulturmingel, nätverk, regelbundna dialogmöten eller liknande. Kompetensutveckling innebär att regionen/landstinget anordnat inspirations- och kompetensutvecklingsdagar eller liknande. Till exempel med kulturpolitiker eller tjänstemän i länets kommuner som målgrupp. Tvärsektoriella möten/besök/studiebesök innebär att regionen/landstinget har fört samtal med kommunernas verksamheter kring tvärsektoriella frågor, till exempel kulturella och kreativa näringar (KKN), kultur för barn och unga, kultur för äldre och så vidare. Länsöverskridande samarbeten innebär att två eller fler regioner/landsting har i samarbete genomfört en aktivitet, exempelvis bjudit in regionernas/landstingens kommuner till ett gemensamt kulturting eller liknande. Övrigt kan exempelvis innebära att kulturplanen skickas på remiss till regionens/landstingets kommuner, att en enkät har gått ut till länets kommuner för synpunkter på kulturplanen inför dess revidering eller annan typ av samverkan som inte passar in i något av de valbara alternativen. Formaliserade konstellationer årlig träff Kulturparlamentet är den årliga regionala mötesplatsen för inspiration, kunskap och dialog om kulturpolitik. Årets upplaga lockade cirka 150 besökare och bland de medverkande fanns fotografen Elisabeth Ohlsson Wallin och Rättviseförmedlingens grundare Lina Thomsgård. Formaliserade konstellationer regelbundna träffar Kulturchefsnätverket är ett viktigt forum för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan regionen och kommunerna. Under 2013 genomfördes sex träffar. Löpande möten/dialoger/samtal Under året genomfördes åtta kulturfrukostar i Karlstad, i samverkan mellan 20

21 Region Värmland, Karlstads kommun, Karlstads universitet och Värmlands Museum. Kompetensutveckling Tvärsektoriella möten/ besök/studiebesök Inom ramen för Kultur i skolan-arbetet anordnar Region Värmland nätverksträffar för kommunala företrädare. Länsöverskridande samarbeten Övrigt 7. Ange nedan, genom att kryssa för i rutorna, vilken typ av samråd regionen/landstinget genomfört med det professionella kulturlivet. 21

22 Professionellt kulturliv: I begreppet professionellt kulturliv ingår enskilda yrkesverksamma kulturskapare, till exempel: författare, översättare, musiker, komponister, konsthantverkare, filmare, dramatiker, regissörer, skådespelare, dansare, bild- och formkonstnärer och koreografer. Med professionell åsyftas en person som har relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet inom sitt kulturområde. I professionellt kulturliv inbegrips också konst- och kulturproducerande institutioner och organisationer. Formaliserade konstellationer årlig träff innebär att regionen/landstinget årligen bjuder in representanter för länets professionella kulturliv till kulturting, stormöte kultur, årlig dialog eller liknande. Formaliserade konstellationer regelbundna träffar innebär att representanter för det professionella kulturlivet deltar i lokala kulturdialoger, kulturforum, kulturberedningar eller liknande. Löpande möten/dialoger/ samtal innebär att regionen/landstinget anordnar och bjuder in representanter för det professionella kulturlivet till öppna träffar, kulturmingel, nätverk, regelbundna dialogmöten eller liknande. Nätverk/referensgrupper innebär att regionen/landstinget har särskilda nätverk/referensgrupper vari representanter för det professionella kulturlivet ingår. KLYS innebär att regionen/landstinget har haft dialog med Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, KLYS Övrigt innebär annan typ av samråd som inte passar in i något av de valbara alternativen. Formaliserade konstellationer årlig träff Kulturparlamentet se ovan. Formaliserade konstellationer regelbundna träffar Kulturfrukostar se ovan. Löpande möten/dialoger/samtal Nätverk, idéforum etcetera inom ramen för Kultur i skolan-arbetet. Nätverk/referensgrupper KLYS Övrigt 22

23 8. Ange nedan, genom att kryssa för i rutorna, vilken typ samråd regionen/landstinget genomfört med civilsamhället. Civilsamhället: Till det civila samhället räknas bland annat ideella föreningar och nätverk. Formaliserade konstellationer årlig träff innebär att regionen/landstinget årligen bjuder in representanter för civilsamhället till kulturting, stormöte kultur, årlig dialog eller liknande. Formaliserade konstellationer regelbundna träffar innebär att representanter för civilsamhället deltar i lokala kulturdialoger, kulturforum, kulturberedningar eller liknande. Löpande möten/dialoger/ samtal innebär att regionen/landstinget anordnar och bjuder in representanter för civilsamhället till öppna träffar, kulturmingel, nätverk, regelbundna dialogmöten eller liknande. Nätverk/referensgrupper innebär att regionen/landstinget har särskilda nätverk/referensgrupper vari representanter för civilsamhället ingår. Överenskommelser/utvecklingsavtal innebär att regionen/landstinget och/eller kommuner tecknat/reviderat överenskommelser med exempelvis regionens/länets studieförbund, bildningsförbund eller liknande. IKA innebär att regionen/landstinget har haft dialog med Ideell Kultur Allians, IKA. Övrigt innebär annan typ av samråd som inte passar in i något av de valbara alternativen. Formaliserade konstellationer årlig träff Kulturparlamentet se ovan. Formaliserade konstellationer regelbundna träffar Kulturfrukostar se ovan. Löpande möten/dialoger/samtal Nätverk/referensgrupper Överenskommelser/utvecklingsavtal 23

24 IKA Övrigt 9. Övrigt Möjlighet att lämna ytterligare information utöver vad som redogjorts under tidigare punkter. 24

Kvalitativ uppföljning av Kultursamverkansmodellen

Kvalitativ uppföljning av Kultursamverkansmodellen Beslut 2012-09-26 S 2012:29 Dnr: KUR 2012/3970 Kvalitativ uppföljning av Kultursamverkansmodellen version 2. Reviderad 140212 Samtliga svar ska kopplas till de mål/prioriteringar som är uppsatta i regionens/landstingets

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Värmlands kulturplan 2013 2015

Värmlands kulturplan 2013 2015 Sida 1(13) Datum 2013-10-24 Dnr RV2010-91 Värmlands kulturplan 2013 2015 Program för utveckling av kulturen i Värmland Komplettering inför verksamhetsåret 2014 Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:17 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Örebro läns landsting, org.nr. 232100-0164,

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkansmodellen. Samråd med det professionella. kulturlivet KLYS. hur utvecklas kulturlivet i din region?

Samverkansmodellen. Samråd med det professionella. kulturlivet KLYS. hur utvecklas kulturlivet i din region? Samverkansmodellen hur utvecklas kulturlivet i din region? Samråd med det professionella kulturlivet 1 KLYS Regional indelning i samverkansmodellen kan verka en smula krångligt. Ibland är det landstingen

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

KULTURSAMVERKANS- MODELLEN. Uppföljning 2012

KULTURSAMVERKANS- MODELLEN. Uppföljning 2012 KULTURSAMVERKANS- MODELLEN Uppföljning 2012 Innehåll FÖRORD... 5 DEL 1. INLEDANDE INFORMATION... 6 Sammanfattning... 6 Bakgrund och syfte... 7 Metodfrågor... 9 Landstingens/regionernas rutiner för uppföljning

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet 2010-06-22 KUR 2010/3140 Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Innehåll 1. Samverkansrådet

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA INNEHÅLL Kulturpolitisk bakgrund...3 Kulturens roll i samhället...4 Vision & ledord...6 Sammanfattning...6 Kulturpris och Kulturstipendium...7 Kulturarvet...7 Biblioteket...8 Barn- och Ungdomskulturen...8

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete Mång falds check underlag för ett normkreativt arbete Inledning Vi förhåller oss alla dagligen (o)medvetet till normer. Eftersom normer oftast är outtalade är de svåra att se. De är ännu svårare att se

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

TACK LTS och SMOT & tack SPIRA det bådar gott för branschdagarna 2-4 maj! FREDAG 13 APRIL 2012! Ulrika Holmgaard, VD!

TACK LTS och SMOT & tack SPIRA det bådar gott för branschdagarna 2-4 maj! FREDAG 13 APRIL 2012! Ulrika Holmgaard, VD! TACK LTS och SMOT & tack SPIRA det bådar gott för branschdagarna 2-4 maj FREDAG 13 APRIL 2012 Ulrika Holmgaard, VD 1 En slags historik Teatrarnas riksförbund TR bildades den 15 december 1943 av Några privatteatrar

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SKAPANDE SKOLA I KRISTINEHAMN

HANDLINGSPLAN FÖR SKAPANDE SKOLA I KRISTINEHAMN Skolförvaltningen SKAPANDE SKOLA Datum Referens Sida 1(5) 2013-01-01 Lis Landeman lis.landeman@kristinehamn.se HANDLINGSPLAN FÖR SKAPANDE SKOLA I KRISTINEHAMN Bakgrund I skolplanen för Kristinehamns kommun

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer