Nyhetsbladet KONTAKT. Älvdalen - Särna - Idre. Herberts. Nr Goda mackor, mumsig mat och rock n roll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbladet KONTAKT. Älvdalen - Särna - Idre. Herberts. Nr 2-2006. Goda mackor, mumsig mat och rock n roll. 0251-800 00 www.alvdalen."

Transkript

1 ÄLVRIKET ÄLVDALEN Älvdalens kommun, vxl (Älvdalens kommunkansli, Ekonomikontoret, Näringslivskontoret, Samhällsbyggnadsavdelningen, Barn- och Utbildningsavdelningen, Socialavdelningen, Miljöavdelningen, Älvdalens Musikskola & Stift. Elfwedahls hyresbostäder) Kommunalråd Kommunchef Porfyr- och Hagströmmuseet Älvdalens Sockenbibliotek Camping, Sim- & Ishall Turistbyrå Älvdalens Utbildningscentrum Fritidsgården Gluggen Förskola - Höghol Tallkotten Rot Nornäs Äldreboende - Tallbacken / / Furuvägen Solglimten Älvdalens Vårdcentral Folktandvården Furuvägen Arbetsförmedlingen Polis Räddningstjänst Försäkringskassan Apoteket Region Siljan Felanmälan Älvdalens kommun Upplysning eldning Polis SOS Alarm 112 KONTAKT SKOGSRIKET SÄRNA Medborgarkontoret Särna (Älvdalens kommun, Försäkringskassan, Stift. Särna-Idre Hyresbostäder & Arbetsförmedlingen) Turistbyrå Lomkällan, Särna skogsmuseum Bibliotek Särna Camping Fritidsgården Hålan Förskola - Skrullebo Äldreboende Ängsklockan / Tallmon Mosippan / Särna Vårdcentral Folktandvården Särna Polis Räddningstjänst FJÄLLRIKET IDRE Lokalkontoret Idre (Älvdalens kommun & Arbetsförmedlingen) Turistbyrå Bibliotek Fritidsgården Konrads Förskola - Ugglan Skogslia Äldreboende - Solängsgården Distriktsköterska Folktandvården Idre Polis Räddningstjänst Särna-Idre Hyresbostäder Herberts Älvdalens kommun är en viktig del av Region Siljan. Tillsammans med kommunerna Leksand, Rättvik, Mora och Orsa arbetar vi för att öka tillväxten, för att erbjuda våra invånare utbildning och för att effektivisera de kommunala förvaltningarna. Vilken betydelse har Region Siljan för oss? Vilken betydelse har Region Siljan för Idre, Särna och Älvdalen? Vilken betydelse har Region Siljan för Foskros, Drevdagen, Mörkret, Lövnäs, Loka, Evertsberg och alla andra byar i kommunen? Utmaningarna är stora för Älvdalens kommun. Vi ska kunna bo, leva och försörja oss i hela Älvdalen i våra tätorter och i våra byar. För att det skall vara möjligt behöver vi arbetstillfällen som människor vill ha, bostäder som är bra och attraktiva miljöer och vi behöver service skolor, omsorg, affärer, kulturaktiviteter, fritidsaktiviteter. Vi behöver tillväxt! Vi människor identifi erar oss med vår närmaste omgivning. Att bo i en trivsam miljö där vi känner oss hemma med miljön och grannarna är viktigt för oss. Samtidigt är vi beroende av omvärlden. Vi pendlar till arbetet. Vi gör våra inköp i ett större omland. Vi åker till fritidsanläggningar. Älvdalens kommun är stor till ytan. Vi kan erbjuda varierande livsmiljöer för människor. Livsmiljöerna skapas i hög grad av människorna själva. De yttre förutsättningarna fi nns där. Men en god livsmiljö måste skapas av människorna själva. Därför är byarnas eget arbete viktigt. Jag skulle vilja säga att byautvecklingsgrupperna och människorna i byarna är det som skapar livskraft inte bara för den enskilda byn utan för hela Älvdalens kommun. Älvdalens kommun stödjer på olika sätt byarnas utveckling. Det skapar utveckling i kommunen. Älvdalens kommun stödjer och deltar också i Region Siljans arbete. Det skapar också utveckling i kommunen. Byautveckling och Region Siljans arbete med tillväxt är två av de viktigaste förutsättningarna för framtiden i Älvdalens kommun. Herbert Halvarsson Kommunalråd Älvdalen - utvecklingsbygd! Redaktion: Gunnar Barke, Agnetha Larsson, Ingmari Nilsson / Layout: Ingmari Nilsson, Green Human Project AB / Tryck: Wasatryckeriet AB / 2006 Nr Nyhetsbladet Älvdalen - Särna - Idre Nyhetsbladet ges ut av näringslivskontoret i Älvdalens kommun. Upplaga exemplar. Goda mackor, mumsig mat och rock n roll Dalgatan 118 Café & Bar heter det nya innestället i Älvdalen. Förutom dagens lunch och goda mackor kommer det att svänga rejält på helgerna. Det är Therese Nygårds 24 år som tagit över skutan i Café Mannas gamla lokaler, nu heter det Dalgatan 118 Café & Bar och här görs det mackor och smörgåstårtor på löpande band. Therese började sin bana på hotell- och restaurangprogrammet Dalgatan goda smörgåstårtor i Älvdalen. Hon har alltid haft ett stort intresse för mat och serviceyrket. Senast kommer hon från Idre Fjäll där hon jobbade i restaurangen. - Drömmen har alltid varit att starta något eget och när Café Manna skulle säljas fi ck jag chansen att fl ytta tillbaka till Älvdalen, säger Therese. Hannah Risander text och foto forts sid 11

2 Älvdalen är en stor kommun. Från söder till norr är det långt. Överallt fi nns kommunen. I skolor, i hemtjänst, i äldreboenden, i reningsverk, i vattenverk. Kommunen har många anställda. Omkring personer fi nns i lönerullorna. Kommunen är stor därför rymmer den så mycket Älvriket, Skogsriket och Fjällriket. Många av oss som bor och arbetar här har faktiskt inte sett så särskilt mycket av hela kommunen. Många av oss som arbetar i kommunen känner inte så många av alla arbetskamrater. Relation Älvdalen är ett sätt för oss alla i kommunen att lära känna varandra och hela vår kommun. Hösten 2004 startade relation Älvdalen med att alla anställda bjöds till Särna. Hela Buskowiusskolan var fylld med information och utställare. Särna mitt i utställning i Buskowiusskolan, Företags- Särna Många av utställarna var tag verksamma i Särna. Det förevar överraskande för många hur många företag det fi nns här. I rundturer fi ck vi se delar av Särna som man inte upp- SÄRNA MITT I täcker när man bara kör igenom på riksvägen. Före sommaren 2005 var det Idres tur att visa upp sig. Linedancers framför Kultur- huset, Idre Guidad tur i buss, åkning i stolslift på Idre Fjäll, företagsut- sexställning och mat från det samiska samhället öppnade mångas ögon för utbudet som fi nns i Idre. I höstas var det Älvdalens tur att ta emot alla kommunanställda. Huvudattraktionen denna dag var aktiviteter på naturbruksgymnasiet. I grupper sammansatta av blandade anställda gällde det att genomföra uppgifter som förberetts av lärare och studerande på skolan. Lastare på Naturbruks- gymnasiet i Älvdalen Alla tre träffarna har haft sin karaktär och innehållit mycket utöver det som beskrivs här. Syftena att dels ge kommunanställda kunskaper om hela kommunen, dels lära känna fl er av sina kollegor har uppfyllts väl. Många har förstått hur mycket det är att upptäcka i vår stora kommun. Och att vi har så många arbetskamrater. Relation är ett vackert ord. Man har relationer till både människor och platser. Relation Älvdalen vill stärka relationerna mellan kommunanställda och mellan kommunanställda och hela Älvdalens kommun. Ett samhälle med starka relationer är attraktivt. Vi är beroende av att det kommer många turister hit. Både som kommunmedlemmar och kommunanställda kan vi vara goda ambassadörer - genom att möta besökare på ett öppet sätt, kunna tala om vad som fi nns av sevärdheter, kunna berätta om kommunen. På samma sätt kan vi vara goda ambassadörer för människor som fl yttar hit. Ett samhälle med goda relationer är attraktivt för dem som söker livskvalitet. En arbetsplats eller i vårt fall många arbetsplatser är bra för alla om det fi nns goda relationer mellan arbetskamraterna. Vi ska fortsätta att utveckla relationer i Älvdalens kommun. Det gör var och en genom att vara nyfi ken och öppen både på platser och människor. Vi ska också fortsätta med aktiviteter som stärker relationerna på samma sätt som våra tre dagar i Särna, i Idre och i Älvdalen. Bengt Welin kommunchef Anders Barke, foto Ny information i kommunen Fler informationstavlor kommer att sättas upp i kommunen. Nya informationstavlor om kommunen nu uppsatta. Vid rastplatsen i Spjutmo, Östäng, Evertsberg samt vid Lomkällan, Särna. Arbete med att ta fram stora informationstavlor vid infarterna till kommunens tätorter pågår. Goda mackor, mumsig mat och rock n roll När Therese i februari slog upp portarna hade hon gjort en del renoveringar och en meny med goda mackor, pastarätter och soppor. Förutom det serverar hon dagens lunch, tar på sig cateringar och gör smörgåstårtor. Alla mamma och pappalediga kan glädjas åt att det fi nns en lekhörna igen och på onsdagar är det öppet till Jag vill att mitt café ska passa alla. Lekhörna, affärsluncher, cafémys och ös på helgkvällarna, säger Therese En kul nyhet är att man kan följa allt som händer innanför väggarna på caféet på Hannah Risander text och foto Goda korvmackor fi nns hos Therese Nästa nummer: Tipsa om nyheter och intressanta ämnen att skriva om till nästa nummer.

3 På en av Sveriges vackraste platser, som lockar massor av turister, fi nns detta moderna tillverkningsföretag. År 2000 satsade man 10 miljoner kronor på en modern anläggning, och på fem år har omsättningen ökat från 7 till 30 miljoner kronor. Här tillverkas plast för livsmedelsförvaring som säljs under detaljisternas eget varumärke, men även fi lm för industriella tillämpningar. Det hela började 1999 då svågrarna Jan och Pierre Månesköld fi ck en idé om att börja tillverka plastförpackningar i Sverige. Jan hade erfarenhet inom produktion och management och Pierre ett förfl utet i branschen då han jobbat med import av plastpåsar under många år. Man har fortsatt med importen och den ingår nu som ett komplement till de produkter man själva tillverkar. Vi började med att göra en utvärdering och satte upp ett antal parametrar som var viktiga för etableringen, berättar Jan, vd och ansvarig för driften i Älvdalen. Det vi tittade på var bland annat saker som tillgång till kompetent och lojal personal, logistikfördelar och fungerande samhällsservice, nätverk av liknande industri Moderna Siljans Plastfabrik satsar på framgång och livskvalitet och möjlighet att snabbt hitta en passande lokal. Olika orter i Sverige utvärderades och till sist föll valet på Älvdalen. Här fanns redan en fabrikslokal där man kunde sätta igång verksamheten, transport med daglig hämtning och leverans till kunder i hela Skandinavien det är lika långt till Stockholm som till Oslo och halva Sverige nås inom en dag. Det var heller inte svårt att få tag på personal med rätt sorts kompetens. Idag är man åtta anställda och många har varit med från allra första början, så något problem med personalomsättning har man inte heller. Redan från start fi ck Jan bra kontakt med kommunen och slussades snabbt till Gunnar Barke, näringslivschef som hjälpte till med en mängd kontakter. Näringslivskontoret har hela tiden varit ett bra stöd och tar även idag en aktiv del för att till exempel komma med idéer och ibland även tips om kunder. Det fi nns en enkelhet i samarbetet mellan företagare och kommunen respektive näringslivskontoret häruppe, påpekar Jan. Alla månar om varandra och företagsklimatet är mycket bra. Det fi nns defi nitivt plats för fl er företag på orten. Jan menar att det skulle vara bra med fl er tillverkande industrier då man har nytta av varandra och den infrastruktur som redan fi nns på plats, men han ser gärna att det kommer andra typer av företag, till exempel tjänsteföretag nu när det fi nns bredband. Med den nya tekniken spelar det ju ingen roll var man sitter, säger Jan, och Älvdalen kan erbjuda en livskvalitet långt utöver det vanliga med sin storslagna natur. Karin Ljungdahl text Olle Ljungdahl, foto Älvdalens besparingsskog kommer från och med sommaren 2006 att gödsla sina egna skogar men även ge samma möjlighet till delägarna. En del rynkar på näsan och undrar vad detta är för miljöförstörande ämnen som skall spridas. Det är vanligt att man förväxlar detta med de miljö och hälsovådliga fl ygbesprutningarna som skedde på 60 och 70 talet. Detta är dock något helt annat. Avsikten är precis som hemma i rabatten eller på gräset att få det att växa bättre. Ämnena som används är också desamma nämligen kväve, magnesium och bor. De fi nns redan naturligt i skogsmarken. Till skillnad mot tidigare gödsel är även dolomit tillsatt vilket höjer ph värdet, dvs motverkar försurningen. För att inte vattnet skall påverkas genom en chockhöjning av nivåerna på dessa ämnen fi nns stora säkerhetsmarginaler vid gödsling i närheten av vatten, surdrog, myrar mm. Kommunens miljönämnd skall dessutom godkänna gödsling innan den får påbörjas. Gödseln kan spridas med stor precision då det Sök bidrag - få skogen att växa! Skogen rakar i höjden! sprids via traktor utrustad med GPS. Resultatet kan visas på en karta där det framgår exakt var gödseln ligger. Vilka får dock gödsling, jo alla delägarfastigheter i besparingsskogen. Vi kommer även att gödsla ca 500 ha på besparings- skogen. För att delägarna skall få gödslingen ställer vi dock ett antal kriterier som skogen måste uppfylla. De viktigaste är att skogen är gallrad, är minst 70 år och består av 80% tall/gran. foto: Ingmari Nilsson Hela projektet kommer att ta 6 år innan vi gödslat alla skifteslag. Vi börjar i sommar med Blyberg, Garberg och Grönsberg. Då gallring är ett krav har ni fortfarande ca 6 månader på er att utföra detta. Kontakta någon av de virkesköpande företagen i trakten så ordnar dom det åt er. Gallring ger alltid ett positivt netto och är ett måste för att få rätt tillväxt och värdeökning på beståndet i framtiden, jämför med gallring av morötter! Ni som har skogen i andra byar skynda även ni med gallringen så att skogen hinner utveckla rotsystemet innan gödslingen så optimeras tillväxten ytterligare. Vad är fördelen med gödsling? Ja det är helt enkelt så att skogen växer betydligt bättre och därmed ökar värdet. Jämför med högre ränta på banken. Ett normalt bestånd i Älvdalen ökar med ca kr/hektar på 10 år. En normal avverkning på 5 hektar betingar ett värde av ca kr, om du gödslat samma bestånd får du kr. I vad består din egen insats? Jo en titt i din skogsbruksplan eller direkt i skogen för att se om kriterierna uppfylls. Du får säkert hjälp av någon av virkesköparna eller skogsstyrelsen om du är osäker. Om kraven uppfylls så skicka en karta till Jan Norell på besparingsskogen så ordnar han resten. Enkelt! Inga fakturor eller övriga papper att hantera. Bråttom! Ni som har skogen i Blyberg, Garberg eller Grönsberg har tom 18/4 på er att anmäla er för gödsling. Gör det till Jan Norell, tel , eller mail Karta måste bifogas. Hans-Peter Olsson förvaltare Älvdalens, Särna-Idre Besparingsskogar

4 Bästa Biten i Dalarna heter det nya Ramprogram för landsbygdsutveckling som startade i augusti Älvdalens Kommun tillsammans med Orsa, Mora, Malung och Vansbro sökte och fi ck projektmedel till sina kommuner från Mål 1 ur åtgärd Attraktiva Bygder. Det är väsentligt att framhålla att projektet är en viktig det i arbetet med landsbygdsutveckling. Av Sveriges befolkning bor 70% på landsbygden. För att möta befolkningen i vår region som består av gles och landsbygd har vi valt att arbeta med den här formen av projekt där människor själva ska vara med och bestämma vilken utveckling man vill ha. Programmet är i full gång och av hittills, drygt 60 projektansökningar så har 36 projekt beviljats stöd och delat på ca 1,5 milj. bara här i Älvdalens kommun. Ny ansökningsomgång med sista ansökningsdatum Går ni i projekttankar och skulle vilja göra något utvecklande där ni bor, hör av er till Näringslivskontoret, Agnetha Larsson , eller klicka in på kommunens hemsida. Bästa Biten i Dalarna Ett av de projekt som har fått stöd är Älvdalens kommunbyaråds styrelse som fått kr från ramprogrammet för Landsbygdsutveckling för att få igång aktiviteter och utvecklingsgrupper i fl era byar runt om i kommunen. Under 2005 har Älvdalens kommunbyaråd haft uppsökande verksamhet och fått igång samarbete mellan tio byar från norr till söder. Kommunbyarådet är en ideell förening som bildades Ordförande i föreningen är Stig Arbin som har sitt kontor i Blyberg. Stig Arbin på sitt byakontor Utdrag ur föreningens stadgar. Ett av föreningens syften är att främja en långsiktig positiv utveckling för hela Älvdalens kommun genom samverkan mellan byarna och centralorten. Föreningen är partipolitiskt oberoende. Medlemmar är byutvecklingsgrupper i kommunen samt Älvdalens kommun. Foto: Ingegärd Sundkvist Styrelsen består av en person från varje byutvecklingsgrupp. OBS utvecklingsgruppen behöver inte heta Byaråd, det kan vara en annan förening som driver utvecklingsfrågor i byn som kan bli medlem i Älvdalens kommunbyaråd. Agnetha Larsson näringslivskontoret, Älvdalens kommun Projekt Projektnamn Beviljat belopp Bana Arkiv - ett kulturarv Vildrikesreseguide Älvdalsdräkten förr och nu Vildmarkskoop Fjällbondegård Nya Byaråd Nystart Särna Fortsatt utveckling Särna Förstudie Elfbraudi Bygga Golf Berggrundsinfo på allmän plats Romboleden kolarkoja Mötesplats ungdomar Lövnäs Slogbodar Fjåsbåkkans naturcamp Fulufjällsringen, mobil scen Särna-Idre Besp Arkiv - Kulturarv Långöbruk Kooperativet Trull TUT Älvdalens Turistförening Restaurering Hockeyplan/Badplats Samverkan jordbrukssektorn Skyltning Lomkällan Elfbraudi Tätortsnära kartor Paulsrudsgården Projekt Ungdomsgolf Teater i Byn Särnaheden Fjällbondegården Teaterkväll i Evertsberg Snö till jul Bevara Bunkris Brandtorn Gammaldags skogsdag i Evertsberg Hagströmsfestival Succé för Resurscentra - nu går vi vidare Resurscentra norra Dalarna har under perioden arbetat med jämställdhet och främjande av kvinnors och ungdomars företagande i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Arbetet har rönt stor uppmärksamhet och nått goda resultat. Andelen kvinnor bland nyföretagarna i detta område uppnådde t ex under 1:a kvartalet år 2005 hela 52%. Siffran för övriga Dalarna ligger enligt Arbetsförmedlingarnas egen statistik på ca 36%. Initiativ har tagits från övriga kommuner i nordvästra Dalarna för samverkan och utveckling i ett gemensamt nytt projekt; Resurscentra nordvästra Dalarna, även kallat W7 Dalarna, som jobbar inom profi lområdena Entreprenörskap - Jämställdhet - Integration. Vi bygger upp en stark organisation med lokal närvaro och samordnad verksamhet. Lokala Resurscentra etableras i kommunerna Älvdalen, Mora, Orsa, Rättvik, Leksand, Vansbro och Malung. Entreprenörskap Projektet ska stötta och uppmuntra nyföretagande, arbeta för att fl er kvinnor blir företagare/företagsledare, ska stimulera till fl er entreprenörer inom offentlig sektor och i otraditionella branscher samt även skapa mötesplatser och ge vägledning inför generationsskifte. PeRo Särna AB Roger Mörk, PeRo i Särna AB. Vi är två stycken i fi rman och det går bra för oss. Vi bryter torv på sommaren och säljer den på vintern, det ökar mer och mer. Vi fi ck kontakt med kommunens näringslivskontor redan på arbetsförmedlingen. Vi behövde ett starta-egetbidrag och fi ck bra hjälp. Affärsrådgivning är en bra grej. Jämställdhet Projektet syftar till en mer jämställd representation mellan kvinnor och män i ledande befattningar, i styrelser och på andra uppdrag. Kompetensbanken utökas och utvecklas ytterligare för mäkling till uppdrag som styrelseledamot, föredragshållare, mentor mm. Vi bistår även företag med verktyg för jämställdhetsplanearbete. Integration Fler invandrare integreras i nätverk och fl er kvinnor med utländsk bakgrund ska komma in på arbetsmarknaden och även inspireras till att starta företag. Arbetet syftar också till att tillvarata invandrarkvin- nornas erfarenhet och tens samt uppmuntra till kulturellt kompeutbyte. Projektet pågår under perioden Projektet fi nansieras, förutom deltagande kommuner, av: Länsstyrelsen Dalarna, LAN, Växtkraft Mål 3 - Sociala fonden - EU Strukturfonder och Nutek. För ytterligare information; Sara Markus-Jansson projektledare / / Högt nyföretagande i Älvdalen I Älvdalen, Särna och Idre fi nns 697 registrerade företag. Det innebär att Älvdalen är bland de kommuner i Dalarna som har fl est företag per 1000 invånare. Gå in på kommunens hemsida om du är intresserad att se mängden och bredden på företagandet i Älvdalen var ett bra år även vad avser nyföretagande. 35 nya företag startades i Älvdalens Kommun under förra året. Under samma tid lades 15 företag ner. Med en nettoökning på 20 företag hamnar Älvdalen bland de främsta i länet relaterat till kommunens storlek. Från Näringslivskontoret har vi haft nöjet att hjälpa en stor del av dessa nyföretagare igång. Har du en idé om att starta ett nytt företag. Hör av dig till oss på näringslivskontoret. Vi har god kunskap och lång erfarenhet när det gäller nyföretagande. Vi har också det kontaktnät som du som nyföretagare kan behöva. Gunnar Barke Näringslivskontoret

5 Påsken är en av de tre största kristna högtiderna. Sedan många år tillbaka fi nns det ett samarbete mellan Svenska Kyrkan Älvdalens församling och Baptistförsamlingen att inbjuda till påskvandring. I anslutning till påsken får eleverna i årskurs 1, 2, 6 och Så är det nog för många svenskar idag. I varje fall är den kyrkliga anknytningen till påskfi randet mycket svagare än när vi fi rar jul. Och lustigt nog kommer ordet påsk från ett hebreiskt ord, som betyder just gå förbi. Vårt påskfi rande har tretusenåriga rötter tillbaka till Israels folks uttåg ur slaveriet i Egypten. Till minne av det fi rades påsk på Jesu tid och alltjämt bland judarna. Den kristna påsken fi ck ytterligare Påskvandring för skolelever och alla övriga församlingsbor. 8 varje år en inbjudan att vara med om den här upplevelsen. I år kommer påskvandringen för skoleleverna att ske måndagen den 10 april och tisdagen den 11 april. Alla övriga församlingsbor är välkomna på kvällen (kl 18.30) tisdag 11 april. PÅSKEN - högtiden som går förbi? en dimension när Jesus offrade sitt liv på korset på Långfredagen och uppstod från de döda på Påskdagen. Det är högtidernas högtid. Ingen av kyrkans dagar har ett viktigare budskap. Ingen gudstjänst är så fylld av ljus och liv som Påskdagens. Vad ljus över griften! Han lever, o fröjd! Solen har gått upp. Livet har segrat. Det är heller ingen slump att påsken infaller när vintern besegrats och våren och livet återvänder i naturen. Under påskvandringen levandegör och dramatiserar man de händelser som utspelade sig år 33 e.kr. men man får också förklarat för sig varför det är viktigt att fi ra påsk idag. Årets påskvandring inleds i Brittgården med hur Jesus instiftade nattvarden samt varför man fi rar nattvard idag. Därefter vandrar man vidare till Salem där påskens budskap om Jesu uppståndelse framförs. På tisdagkvällen inbjuds alla till kvällsfi ka i Salem efter vandringen. Gun Olsson församlingspedagog Älvdalens församling Allt påminner om livets krafter som segrar över döden. I Svenska kyrkans församlingar i Älvdalen, Särna och Idre är påskfi randet viktigt. Låt inte påsken gå förbi dig i år. Välkommen att delta i Stilla veckans dramatik från Palmsöndag och Långfredag till Påskdagens jubel: Kristus lever. Han är sannerligen uppstånden! Per Boreklev kyrkoherde Särna-Idre församlingar Nu har mer än halva vintersäsongen passerat. Tiden går fort när man har roligt som man brukar säga! Vintersäsongen fram till dags datum har varit bra och hela branschen rapporterar positiva siffror, detta gäller allt från skidanläggningar till återförsäljare av skidutrustningar. Säsongen inleddes med en något trögare januari än vad vi på Idre Fjäll förväntat oss. I gengäld var februari bättre än förväntat. Nu hoppas vi på en bra marsmånad. Inför de avslutande vintermånaderna har vi gjort extra marknadsinsatser för att höja beläggningen än mer. Bokningstelefonerna och online bokningen fortsätter att gå varma så prognosen ser god ut för både mars och april. Vi planerar för tillfället de sista detaljerna kring vår avslutningshelg, Idre Fjälls grand fi nal Snöröjet. I år satsas extra resurser för att Snöröjet ska bli den stora säsongavslutning för hela familjen som vi vill. Som vanligt satsar vi mycket på att utveckla Idre Fjälls produkt och utbud. Vi har idag en anläggning som snart fyller 40 år. Det innebär att ganska mycket resurser måste läggas på renovering och underhåll, samtidigt är det otroligt viktigt att göra offensiva investeringar eftersom vi idag verkar på en väldigt konkurrensutsatt marknad. Styrelsen tog nyligen beslut på de föreslagna investeringarna för 2006, en investeringsvolym som totalt omfattar hela 30 miljoner. Av de högst prioriterade områdena kan nämnas: Fortsatt arbete med projektet Tre Toppar Snösystemet, här uppgår investeringsvolymen till hela 16 miljoner. Ny entré i värdshusbyggnaden Förbättring och uppfräschning av den yttre miljön. Allt från att återvegetera markområden, ommålningar av fastigheter till nya återvinningsstationer i stugområdena. Fortsatt renovering av boende. Tre Toppar Vi har nu kommit så långt i processen att under april månad skall alla ansökningshandlingar vara sammanställda och redo att skickas till länsstyrelsen för prövning. Vi ansöker om tillstånd till verksamheten hos länsstyrelsen, regeringen är sedan den instans som slutligen tar beslut om projektet kan ges så kallad tillåtlighet. Inför att ansökningshandlingarna skickas till länsstyrelsen genomfördes nyligen informationsträffar i Idre, Särna och Älvdalen. När väl ansökan har lämnats in bedömer vi tillsammans med sakkunniga som hjälper oss i prövningsfrågan att det kan ta upp till två år innan beslut meddelas. Vi ses i backen! Joacim Johansson vd, Idre Fjäll

6 Runt om i Sverige växer det upp företag i Kooperativa former. Så har även skett de senaste åren i vår kommun. Fördelarna med Kooperativ som företagsform är många. Öppenheten alla har insyn i ekonomin och andra delar av verksamheten, beslutsvägarna är korta.. Medlemsnytta och samhällsnytta, man är med och påverkar utan krångliga beslutsvägar, man minskar kommunens kostnader genom att sköta vissa delar av verksamhet som annars sköts av kommunen. Här är några exempel på KOOPERATIVA företag i vår kommun. VILDMARKSKOOPERATIVET Fjåsbåkkan i Nornäs som är en samlingsplats med kafè för bybor och turister. Man kan ta emot förbokade grupper med ordnad guidning, mat och över- nattning. Vildmarkskooperativet Fjåsbåkkan, Nornäs. Foto: Ingegärd Sundkvist KOOPERATIV FÖRÄLDRAKOOPERATIVET Trull i Evertsberg som driver förskoleverksamhet (Dagis) för 11 barn från 1-5 år samt 4 fritidsbarn i Evertsbergs fd skollokaler. Trulls barn åker Trull-loppet vid Evertsbergskontrollen i Vasaloppet. Foto: Alrik Larsson EVERTSBERGS LANTHAN- DEL EKONOMISK FÖRENING, medlemsägd lanthandel med 165 betalande medlemmar. Agnetha Larsson näringslivskontoret Hagströmsfestival i Älvdalen Den första helgen i juni i sommar arrangeras en Hagströmsfestival. Det blir utställning och underhållning och framför allt en hyllning till Hagström som satt Älvdalen på kartan. Inspirationen är hämtad från Östersund där Rockens vänner årligen har en utställning av främst gitarrer. En förening Hagströms vänner The friends of Hagström har bildats och tillsammans med föreningen Bälgdraget håller de i trådarna för festivalen som fått medel ur BästaBiten. Det är i Älvdalens ishall som jippot håller till och förutom en utställning blir det också underhållning. Stefan Nykvist jobbar med utställningen och rotar i gamla arkiv, lador och kontaktar de som en gång jobbade på fabriken. Under helgen får man chans att se gitarrer, dragspel och inventarier och maskiner från fabriken. Det kommer även att fi nnas demoscener från olika tidsepoker där musiken kommer att demonstreras. Kvällstid blir det underhållning, dans och förhoppningsvis ett tält utanför ishallen där den festsugne kan svänga om. Anders Barke som också är medlem i Hagströms vänner sköter den offi ciella hemsidan för Hagström och berättar att intresset är stort för den här tillställningen, inte bara i Sverige. Artisterna som är bokade ska hållas hemliga ett tag till men under våren släpps en hemsida för festivalen och där kommer man kunna ta del av alla förberedelser inför festivalhelgen. Hannah Risander text Hagström i celebert sällskap, Hagström i celebert sällskap, nu även på frimärke Älvdalens Turistförening har enligt stadgarna till uppgift att nom allsidig verksamhet främja positiv turistutveckling i Älvdalen. ge- Verksamheten skall gagna turistens intresse för Älvdalen. Navardalen Navardalens vildmarksstation ligger 32 km norr om Älvdalen och har stått på sin nuvarande plats sedan Under åren har platsen blivit ett populärt utfl yktsmål för många. Under juni, juli och augusti kan du njuta av björnstarkt kaffe och god mat i rogivande vildmarksmiljö. Vill du övernatta gör du det i rum med självhushåll eller i en fristående stuga, Dammkojan. Ett härligt avslut på dagen är ett besök i den vedeldade bastun och ett svalkande dopp i Navarsjöns kristallklara vatten. Förra årets arrendator Crister Gädd kommer även i sommar att arrendera anläggningen. September-maj hyr du direkt av turistföreningen. Bygdeveckan i Älvdalen Sedan 2004 ansvarar Turistföreningen för att bygdeveckan genomförs under vecka 30. Byarna är nu i full gång med planerandet för årets nio dagar långa evenemang uppskattades antalet besökare till personer och vi hoppas naturligtvis på lika många eller fl er besökare denna sommar. Bli medlem Vill du stödja föreningens verksamhet är medlemsavgiften för enskilda 100 kr och 500 kr för företag och föreningar (kollektiva medlemmar). Kontakta oss Vill du veta mer om Älvdalens Turistförening kan du besöka eller kontakta ordföranden Marit Norin på tel Välkommen att besöka Navardalen och Bygdeveckan i sommar!

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Verksamhetsplanering 2008

Verksamhetsplanering 2008 Näringslivskontoret 070926 Verksamhetsplanering 2008 Inledning Under 2007 har näringslivskontorets nya organisation etablerats. Kontoret har det löpande ansvaret för näringslivsfrågor, inklusive turismsamordning

Läs mer

Nyhetsbladet KONTAKT. Älvdalen - Särna - Idre. Nr 1 - juli 2005

Nyhetsbladet KONTAKT. Älvdalen - Särna - Idre. Nr 1 - juli 2005 KONTAKT ÄLVRIKET ÄLVDALEN 0251 - Älvdalens kommun, vxl 800 00 (Älvdalens kommunkansli, Ekonomikontoret, Näringslivskontoret, Samhällsbyggnadsavdelningen, Barn- och Utbildningsavdelningen, Socialavdelningen,

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

Kultur och traditioner viktiga inslag sommartid Under sommaren som. stundar kommer det att anordnas en mängd evenemang, där vissa har mycket långa

Kultur och traditioner viktiga inslag sommartid Under sommaren som. stundar kommer det att anordnas en mängd evenemang, där vissa har mycket långa 800 00 Kommunalråd Kommunchef 802 02 802 01 (Älvdalens kommunkansli, Ekonomikontoret, Näringslivskontoret, Samhällsbyggnadsavdelningen, Barn- och Utbildningsavdelningen, Socialavdelningen, Miljöavdelningen,

Läs mer

Intressant kväll samlade många

Intressant kväll samlade många Intressant kväll samlade många Ekonomi- och skattekvällarna som Korsnäs bjöd in till i april samlade ett 50-tal intresserade skogsägare. Katarina Mowits från LRF Konsult Skogsbyrån informerade om de nya

Läs mer

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD)

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Anteckningar från samrådsmöte företagare och politiker Särna 2014-09-04 Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Moderatorer:

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-2 Diarienummer:200-06 AF Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BiB Bastu i byn Checkens namn Gula Huset i Uddebo Sökande (Namn/Förening) 76969-7438

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Henrik Larsson in på livet... Mitt namn är Henrik Larsson och jag är från och med i höst virkesköpare och kontaktperson hos Korsnäs inom distriktet Uppland Östra.

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 8 2015 Till elever Veckans ordspråk: Med en liten bil hittar man snabbare parkeringsplats. I gengäld får man leta längre efter bilen. På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-03-12 Diarienummer:2010-061 M Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Fotskäl Checkens namn Fotskäls bygdegårdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund.

Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Trikumo program 2011 Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Trikumo står för Trivsel, Kultur och Motion.

Läs mer

BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014. Bodsjö Diverse i farozonen

BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014. Bodsjö Diverse i farozonen BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014 Bodsjö Diverse i farozonen Som många nog har hört så har Bräcke kommun sagt upp avtalet

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening. Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan

PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening. Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan Lokalt Driven Landsbygdsutveckling LDL Projekt som drivs av Kommunbygderådet SyLet: stärka utvecklingskra0en

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-05-14 Diarienummer:2010-061 AÖ Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Nittorps fiber ek fören under bildande Checkens namn Nittorps Fiber Sökande

Läs mer

SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND Rikskonferens på Lidingö den 23-24 maj 2011 på Skogshem & Wijk Tema: Konsten att Samverka

SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND Rikskonferens på Lidingö den 23-24 maj 2011 på Skogshem & Wijk Tema: Konsten att Samverka SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND Rikskonferens på Lidingö den 23-24 maj 2011 på Skogshem & Wijk Tema: Konsten att Samverka Skogshem & Wijk Konferenscenter Lidingö kyrka Lidingö kyrkogård. Dödsängeln

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS WOOD PARK ORSA En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS AMBITION HYR LOKALER I EN KOMMUN DÄR TRÄINDUSTRIN STÅR I CENTRUM Fram till år 2015 har Orsa Lokaler AB som målsättning att utveckla Wood Park

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

Kajsa Råhlander är vårt Rättsombud Se bifogad information med tips om vad ni kan få hjälp med

Kajsa Råhlander är vårt Rättsombud Se bifogad information med tips om vad ni kan få hjälp med Aktiviteter Vill du vara med och påverka? Vi vill starta en Kompisgrupp för personer med utvecklingsstörning Kom till vårt informationsmöte - Måndag den 20 januari kl 19 (se separat inbjudan) Vinterfest

Läs mer

Vikar Bladet Vinter & vår 2015

Vikar Bladet Vinter & vår 2015 2015 mars - maj Vikar Bladet Vinter & vår 2015 Trosavik Slöjd& Café Nya Öppettider på Trosavik from 12/2 tom 12/4 Alla dagar 10-16 From 13/4 lågsäsongs öppet Fre, lö & sö 10-16 Vi har öppet för möten,

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden Leader Falun-Borlänge Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden 1. STÖDMOTTAGARE Sökande: Rämshyttans bygdegårdsförening Postadress: Rämshyttan 364, 781 99 Idkerberget Organisationsnummer: 802433-3570

Läs mer

Nyhetsbladet KONTAKT. Älvdalen - Särna - Idre. Herberts Att bevara naturen. Nr 4-2006. Årets företagare. & nyföretagare. 0251-800 00 www.alvdalen.

Nyhetsbladet KONTAKT. Älvdalen - Särna - Idre. Herberts Att bevara naturen. Nr 4-2006. Årets företagare. & nyföretagare. 0251-800 00 www.alvdalen. 0251-800 00 www.alvdalen.se ÄLVRIKET ÄLVDALEN 0251 - Älvdalens kommun, vxl 800 00 (Älvdalens kommunkansli, Ekonomikontoret, Näringslivskontoret, Samhällsbyggnadsavdelningen, Barn- och Utbildningsavdelningen,

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2011-04-28 Diarienummer:2008-008 AÄ Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck RMK START Kulturcheckens namn Rydals Motor Klubb Sökande (Namn/Förening) 802458-6979

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009 Välkomna till IBAB:s Nyhetsbrev. I detta nummer presenterar vi de tre nya cheferna på ESPIRA Tillväxtcenter, PROTEKO:S projekt Friskare Arbetsliv i Sjuhärad samt en presentation av IBAB:s marknadsundersökning.

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Pris: 15kr April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Foto: Gith Hanzon Onsdagen den 1 april kl 11-15 är du välkommen till Pulken i Yngsjö för att se på Tranorna. Denna eftermiddag hälsas äldre och rullstolsburna

Läs mer

PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer:

PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: LEADER PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: Obs! Börja med att fylla i dokumentet på skärmen och spara det i din dator. Maila sedan in din ansökan. 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn: Trolle Ljungby

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-11-21 Diarienummer:2010-061 BN Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Hällstad Checkens namn Hällstad Fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Är det jobbigt på jobbet?

Är det jobbigt på jobbet? Är det jobbigt på jobbet? Har inte du varit otroligt missnöjd med din arbetsplats? Vad håller din chef på med? Känner du dig trött på allt skvaller? Har du bra arbetskamrater? Känner du dig motiverad att

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN

SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN Det första intrycket det avgörande ögonblicket Alla får inte en andra chans. Nyckeln till lyckade affärer när bostaden säljs är att förmå visa den från sin allra bästa sida. Det

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014. Det här är resan för dig. I Mästarens Spår

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014. Det här är resan för dig. I Mästarens Spår Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014 Det här är resan för dig I Mästarens Spår Ledare... Lil o Dan Johansson Birgitta o Olle Rosenqvist Vi flyger med Finnair från Helsingfors direkt

Läs mer

Flyingebygden ett Öresund i miniatyr

Flyingebygden ett Öresund i miniatyr Flyingebygden ett Öresund i miniatyr 2003-01-01 av Gunnar Petersson, ordförande Flyinge Utveckling www.flyinge.nu Sammanfattning Föreningen Flyinge Utveckling (FU) vill skapa en väl integrerad bygd inom

Läs mer