Nyhetsbladet KONTAKT. Älvdalen - Särna - Idre. Herberts. Nr Goda mackor, mumsig mat och rock n roll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbladet KONTAKT. Älvdalen - Särna - Idre. Herberts. Nr 2-2006. Goda mackor, mumsig mat och rock n roll. 0251-800 00 www.alvdalen."

Transkript

1 ÄLVRIKET ÄLVDALEN Älvdalens kommun, vxl (Älvdalens kommunkansli, Ekonomikontoret, Näringslivskontoret, Samhällsbyggnadsavdelningen, Barn- och Utbildningsavdelningen, Socialavdelningen, Miljöavdelningen, Älvdalens Musikskola & Stift. Elfwedahls hyresbostäder) Kommunalråd Kommunchef Porfyr- och Hagströmmuseet Älvdalens Sockenbibliotek Camping, Sim- & Ishall Turistbyrå Älvdalens Utbildningscentrum Fritidsgården Gluggen Förskola - Höghol Tallkotten Rot Nornäs Äldreboende - Tallbacken / / Furuvägen Solglimten Älvdalens Vårdcentral Folktandvården Furuvägen Arbetsförmedlingen Polis Räddningstjänst Försäkringskassan Apoteket Region Siljan Felanmälan Älvdalens kommun Upplysning eldning Polis SOS Alarm 112 KONTAKT SKOGSRIKET SÄRNA Medborgarkontoret Särna (Älvdalens kommun, Försäkringskassan, Stift. Särna-Idre Hyresbostäder & Arbetsförmedlingen) Turistbyrå Lomkällan, Särna skogsmuseum Bibliotek Särna Camping Fritidsgården Hålan Förskola - Skrullebo Äldreboende Ängsklockan / Tallmon Mosippan / Särna Vårdcentral Folktandvården Särna Polis Räddningstjänst FJÄLLRIKET IDRE Lokalkontoret Idre (Älvdalens kommun & Arbetsförmedlingen) Turistbyrå Bibliotek Fritidsgården Konrads Förskola - Ugglan Skogslia Äldreboende - Solängsgården Distriktsköterska Folktandvården Idre Polis Räddningstjänst Särna-Idre Hyresbostäder Herberts Älvdalens kommun är en viktig del av Region Siljan. Tillsammans med kommunerna Leksand, Rättvik, Mora och Orsa arbetar vi för att öka tillväxten, för att erbjuda våra invånare utbildning och för att effektivisera de kommunala förvaltningarna. Vilken betydelse har Region Siljan för oss? Vilken betydelse har Region Siljan för Idre, Särna och Älvdalen? Vilken betydelse har Region Siljan för Foskros, Drevdagen, Mörkret, Lövnäs, Loka, Evertsberg och alla andra byar i kommunen? Utmaningarna är stora för Älvdalens kommun. Vi ska kunna bo, leva och försörja oss i hela Älvdalen i våra tätorter och i våra byar. För att det skall vara möjligt behöver vi arbetstillfällen som människor vill ha, bostäder som är bra och attraktiva miljöer och vi behöver service skolor, omsorg, affärer, kulturaktiviteter, fritidsaktiviteter. Vi behöver tillväxt! Vi människor identifi erar oss med vår närmaste omgivning. Att bo i en trivsam miljö där vi känner oss hemma med miljön och grannarna är viktigt för oss. Samtidigt är vi beroende av omvärlden. Vi pendlar till arbetet. Vi gör våra inköp i ett större omland. Vi åker till fritidsanläggningar. Älvdalens kommun är stor till ytan. Vi kan erbjuda varierande livsmiljöer för människor. Livsmiljöerna skapas i hög grad av människorna själva. De yttre förutsättningarna fi nns där. Men en god livsmiljö måste skapas av människorna själva. Därför är byarnas eget arbete viktigt. Jag skulle vilja säga att byautvecklingsgrupperna och människorna i byarna är det som skapar livskraft inte bara för den enskilda byn utan för hela Älvdalens kommun. Älvdalens kommun stödjer på olika sätt byarnas utveckling. Det skapar utveckling i kommunen. Älvdalens kommun stödjer och deltar också i Region Siljans arbete. Det skapar också utveckling i kommunen. Byautveckling och Region Siljans arbete med tillväxt är två av de viktigaste förutsättningarna för framtiden i Älvdalens kommun. Herbert Halvarsson Kommunalråd Älvdalen - utvecklingsbygd! Redaktion: Gunnar Barke, Agnetha Larsson, Ingmari Nilsson / Layout: Ingmari Nilsson, Green Human Project AB / Tryck: Wasatryckeriet AB / 2006 Nr Nyhetsbladet Älvdalen - Särna - Idre Nyhetsbladet ges ut av näringslivskontoret i Älvdalens kommun. Upplaga exemplar. Goda mackor, mumsig mat och rock n roll Dalgatan 118 Café & Bar heter det nya innestället i Älvdalen. Förutom dagens lunch och goda mackor kommer det att svänga rejält på helgerna. Det är Therese Nygårds 24 år som tagit över skutan i Café Mannas gamla lokaler, nu heter det Dalgatan 118 Café & Bar och här görs det mackor och smörgåstårtor på löpande band. Therese började sin bana på hotell- och restaurangprogrammet Dalgatan goda smörgåstårtor i Älvdalen. Hon har alltid haft ett stort intresse för mat och serviceyrket. Senast kommer hon från Idre Fjäll där hon jobbade i restaurangen. - Drömmen har alltid varit att starta något eget och när Café Manna skulle säljas fi ck jag chansen att fl ytta tillbaka till Älvdalen, säger Therese. Hannah Risander text och foto forts sid 11

2 Älvdalen är en stor kommun. Från söder till norr är det långt. Överallt fi nns kommunen. I skolor, i hemtjänst, i äldreboenden, i reningsverk, i vattenverk. Kommunen har många anställda. Omkring personer fi nns i lönerullorna. Kommunen är stor därför rymmer den så mycket Älvriket, Skogsriket och Fjällriket. Många av oss som bor och arbetar här har faktiskt inte sett så särskilt mycket av hela kommunen. Många av oss som arbetar i kommunen känner inte så många av alla arbetskamrater. Relation Älvdalen är ett sätt för oss alla i kommunen att lära känna varandra och hela vår kommun. Hösten 2004 startade relation Älvdalen med att alla anställda bjöds till Särna. Hela Buskowiusskolan var fylld med information och utställare. Särna mitt i utställning i Buskowiusskolan, Företags- Särna Många av utställarna var tag verksamma i Särna. Det förevar överraskande för många hur många företag det fi nns här. I rundturer fi ck vi se delar av Särna som man inte upp- SÄRNA MITT I täcker när man bara kör igenom på riksvägen. Före sommaren 2005 var det Idres tur att visa upp sig. Linedancers framför Kultur- huset, Idre Guidad tur i buss, åkning i stolslift på Idre Fjäll, företagsut- sexställning och mat från det samiska samhället öppnade mångas ögon för utbudet som fi nns i Idre. I höstas var det Älvdalens tur att ta emot alla kommunanställda. Huvudattraktionen denna dag var aktiviteter på naturbruksgymnasiet. I grupper sammansatta av blandade anställda gällde det att genomföra uppgifter som förberetts av lärare och studerande på skolan. Lastare på Naturbruks- gymnasiet i Älvdalen Alla tre träffarna har haft sin karaktär och innehållit mycket utöver det som beskrivs här. Syftena att dels ge kommunanställda kunskaper om hela kommunen, dels lära känna fl er av sina kollegor har uppfyllts väl. Många har förstått hur mycket det är att upptäcka i vår stora kommun. Och att vi har så många arbetskamrater. Relation är ett vackert ord. Man har relationer till både människor och platser. Relation Älvdalen vill stärka relationerna mellan kommunanställda och mellan kommunanställda och hela Älvdalens kommun. Ett samhälle med starka relationer är attraktivt. Vi är beroende av att det kommer många turister hit. Både som kommunmedlemmar och kommunanställda kan vi vara goda ambassadörer - genom att möta besökare på ett öppet sätt, kunna tala om vad som fi nns av sevärdheter, kunna berätta om kommunen. På samma sätt kan vi vara goda ambassadörer för människor som fl yttar hit. Ett samhälle med goda relationer är attraktivt för dem som söker livskvalitet. En arbetsplats eller i vårt fall många arbetsplatser är bra för alla om det fi nns goda relationer mellan arbetskamraterna. Vi ska fortsätta att utveckla relationer i Älvdalens kommun. Det gör var och en genom att vara nyfi ken och öppen både på platser och människor. Vi ska också fortsätta med aktiviteter som stärker relationerna på samma sätt som våra tre dagar i Särna, i Idre och i Älvdalen. Bengt Welin kommunchef Anders Barke, foto Ny information i kommunen Fler informationstavlor kommer att sättas upp i kommunen. Nya informationstavlor om kommunen nu uppsatta. Vid rastplatsen i Spjutmo, Östäng, Evertsberg samt vid Lomkällan, Särna. Arbete med att ta fram stora informationstavlor vid infarterna till kommunens tätorter pågår. Goda mackor, mumsig mat och rock n roll När Therese i februari slog upp portarna hade hon gjort en del renoveringar och en meny med goda mackor, pastarätter och soppor. Förutom det serverar hon dagens lunch, tar på sig cateringar och gör smörgåstårtor. Alla mamma och pappalediga kan glädjas åt att det fi nns en lekhörna igen och på onsdagar är det öppet till Jag vill att mitt café ska passa alla. Lekhörna, affärsluncher, cafémys och ös på helgkvällarna, säger Therese En kul nyhet är att man kan följa allt som händer innanför väggarna på caféet på Hannah Risander text och foto Goda korvmackor fi nns hos Therese Nästa nummer: Tipsa om nyheter och intressanta ämnen att skriva om till nästa nummer.

3 På en av Sveriges vackraste platser, som lockar massor av turister, fi nns detta moderna tillverkningsföretag. År 2000 satsade man 10 miljoner kronor på en modern anläggning, och på fem år har omsättningen ökat från 7 till 30 miljoner kronor. Här tillverkas plast för livsmedelsförvaring som säljs under detaljisternas eget varumärke, men även fi lm för industriella tillämpningar. Det hela började 1999 då svågrarna Jan och Pierre Månesköld fi ck en idé om att börja tillverka plastförpackningar i Sverige. Jan hade erfarenhet inom produktion och management och Pierre ett förfl utet i branschen då han jobbat med import av plastpåsar under många år. Man har fortsatt med importen och den ingår nu som ett komplement till de produkter man själva tillverkar. Vi började med att göra en utvärdering och satte upp ett antal parametrar som var viktiga för etableringen, berättar Jan, vd och ansvarig för driften i Älvdalen. Det vi tittade på var bland annat saker som tillgång till kompetent och lojal personal, logistikfördelar och fungerande samhällsservice, nätverk av liknande industri Moderna Siljans Plastfabrik satsar på framgång och livskvalitet och möjlighet att snabbt hitta en passande lokal. Olika orter i Sverige utvärderades och till sist föll valet på Älvdalen. Här fanns redan en fabrikslokal där man kunde sätta igång verksamheten, transport med daglig hämtning och leverans till kunder i hela Skandinavien det är lika långt till Stockholm som till Oslo och halva Sverige nås inom en dag. Det var heller inte svårt att få tag på personal med rätt sorts kompetens. Idag är man åtta anställda och många har varit med från allra första början, så något problem med personalomsättning har man inte heller. Redan från start fi ck Jan bra kontakt med kommunen och slussades snabbt till Gunnar Barke, näringslivschef som hjälpte till med en mängd kontakter. Näringslivskontoret har hela tiden varit ett bra stöd och tar även idag en aktiv del för att till exempel komma med idéer och ibland även tips om kunder. Det fi nns en enkelhet i samarbetet mellan företagare och kommunen respektive näringslivskontoret häruppe, påpekar Jan. Alla månar om varandra och företagsklimatet är mycket bra. Det fi nns defi nitivt plats för fl er företag på orten. Jan menar att det skulle vara bra med fl er tillverkande industrier då man har nytta av varandra och den infrastruktur som redan fi nns på plats, men han ser gärna att det kommer andra typer av företag, till exempel tjänsteföretag nu när det fi nns bredband. Med den nya tekniken spelar det ju ingen roll var man sitter, säger Jan, och Älvdalen kan erbjuda en livskvalitet långt utöver det vanliga med sin storslagna natur. Karin Ljungdahl text Olle Ljungdahl, foto Älvdalens besparingsskog kommer från och med sommaren 2006 att gödsla sina egna skogar men även ge samma möjlighet till delägarna. En del rynkar på näsan och undrar vad detta är för miljöförstörande ämnen som skall spridas. Det är vanligt att man förväxlar detta med de miljö och hälsovådliga fl ygbesprutningarna som skedde på 60 och 70 talet. Detta är dock något helt annat. Avsikten är precis som hemma i rabatten eller på gräset att få det att växa bättre. Ämnena som används är också desamma nämligen kväve, magnesium och bor. De fi nns redan naturligt i skogsmarken. Till skillnad mot tidigare gödsel är även dolomit tillsatt vilket höjer ph värdet, dvs motverkar försurningen. För att inte vattnet skall påverkas genom en chockhöjning av nivåerna på dessa ämnen fi nns stora säkerhetsmarginaler vid gödsling i närheten av vatten, surdrog, myrar mm. Kommunens miljönämnd skall dessutom godkänna gödsling innan den får påbörjas. Gödseln kan spridas med stor precision då det Sök bidrag - få skogen att växa! Skogen rakar i höjden! sprids via traktor utrustad med GPS. Resultatet kan visas på en karta där det framgår exakt var gödseln ligger. Vilka får dock gödsling, jo alla delägarfastigheter i besparingsskogen. Vi kommer även att gödsla ca 500 ha på besparings- skogen. För att delägarna skall få gödslingen ställer vi dock ett antal kriterier som skogen måste uppfylla. De viktigaste är att skogen är gallrad, är minst 70 år och består av 80% tall/gran. foto: Ingmari Nilsson Hela projektet kommer att ta 6 år innan vi gödslat alla skifteslag. Vi börjar i sommar med Blyberg, Garberg och Grönsberg. Då gallring är ett krav har ni fortfarande ca 6 månader på er att utföra detta. Kontakta någon av de virkesköpande företagen i trakten så ordnar dom det åt er. Gallring ger alltid ett positivt netto och är ett måste för att få rätt tillväxt och värdeökning på beståndet i framtiden, jämför med gallring av morötter! Ni som har skogen i andra byar skynda även ni med gallringen så att skogen hinner utveckla rotsystemet innan gödslingen så optimeras tillväxten ytterligare. Vad är fördelen med gödsling? Ja det är helt enkelt så att skogen växer betydligt bättre och därmed ökar värdet. Jämför med högre ränta på banken. Ett normalt bestånd i Älvdalen ökar med ca kr/hektar på 10 år. En normal avverkning på 5 hektar betingar ett värde av ca kr, om du gödslat samma bestånd får du kr. I vad består din egen insats? Jo en titt i din skogsbruksplan eller direkt i skogen för att se om kriterierna uppfylls. Du får säkert hjälp av någon av virkesköparna eller skogsstyrelsen om du är osäker. Om kraven uppfylls så skicka en karta till Jan Norell på besparingsskogen så ordnar han resten. Enkelt! Inga fakturor eller övriga papper att hantera. Bråttom! Ni som har skogen i Blyberg, Garberg eller Grönsberg har tom 18/4 på er att anmäla er för gödsling. Gör det till Jan Norell, tel , eller mail Karta måste bifogas. Hans-Peter Olsson förvaltare Älvdalens, Särna-Idre Besparingsskogar

4 Bästa Biten i Dalarna heter det nya Ramprogram för landsbygdsutveckling som startade i augusti Älvdalens Kommun tillsammans med Orsa, Mora, Malung och Vansbro sökte och fi ck projektmedel till sina kommuner från Mål 1 ur åtgärd Attraktiva Bygder. Det är väsentligt att framhålla att projektet är en viktig det i arbetet med landsbygdsutveckling. Av Sveriges befolkning bor 70% på landsbygden. För att möta befolkningen i vår region som består av gles och landsbygd har vi valt att arbeta med den här formen av projekt där människor själva ska vara med och bestämma vilken utveckling man vill ha. Programmet är i full gång och av hittills, drygt 60 projektansökningar så har 36 projekt beviljats stöd och delat på ca 1,5 milj. bara här i Älvdalens kommun. Ny ansökningsomgång med sista ansökningsdatum Går ni i projekttankar och skulle vilja göra något utvecklande där ni bor, hör av er till Näringslivskontoret, Agnetha Larsson , eller klicka in på kommunens hemsida. Bästa Biten i Dalarna Ett av de projekt som har fått stöd är Älvdalens kommunbyaråds styrelse som fått kr från ramprogrammet för Landsbygdsutveckling för att få igång aktiviteter och utvecklingsgrupper i fl era byar runt om i kommunen. Under 2005 har Älvdalens kommunbyaråd haft uppsökande verksamhet och fått igång samarbete mellan tio byar från norr till söder. Kommunbyarådet är en ideell förening som bildades Ordförande i föreningen är Stig Arbin som har sitt kontor i Blyberg. Stig Arbin på sitt byakontor Utdrag ur föreningens stadgar. Ett av föreningens syften är att främja en långsiktig positiv utveckling för hela Älvdalens kommun genom samverkan mellan byarna och centralorten. Föreningen är partipolitiskt oberoende. Medlemmar är byutvecklingsgrupper i kommunen samt Älvdalens kommun. Foto: Ingegärd Sundkvist Styrelsen består av en person från varje byutvecklingsgrupp. OBS utvecklingsgruppen behöver inte heta Byaråd, det kan vara en annan förening som driver utvecklingsfrågor i byn som kan bli medlem i Älvdalens kommunbyaråd. Agnetha Larsson näringslivskontoret, Älvdalens kommun Projekt Projektnamn Beviljat belopp Bana Arkiv - ett kulturarv Vildrikesreseguide Älvdalsdräkten förr och nu Vildmarkskoop Fjällbondegård Nya Byaråd Nystart Särna Fortsatt utveckling Särna Förstudie Elfbraudi Bygga Golf Berggrundsinfo på allmän plats Romboleden kolarkoja Mötesplats ungdomar Lövnäs Slogbodar Fjåsbåkkans naturcamp Fulufjällsringen, mobil scen Särna-Idre Besp Arkiv - Kulturarv Långöbruk Kooperativet Trull TUT Älvdalens Turistförening Restaurering Hockeyplan/Badplats Samverkan jordbrukssektorn Skyltning Lomkällan Elfbraudi Tätortsnära kartor Paulsrudsgården Projekt Ungdomsgolf Teater i Byn Särnaheden Fjällbondegården Teaterkväll i Evertsberg Snö till jul Bevara Bunkris Brandtorn Gammaldags skogsdag i Evertsberg Hagströmsfestival Succé för Resurscentra - nu går vi vidare Resurscentra norra Dalarna har under perioden arbetat med jämställdhet och främjande av kvinnors och ungdomars företagande i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Arbetet har rönt stor uppmärksamhet och nått goda resultat. Andelen kvinnor bland nyföretagarna i detta område uppnådde t ex under 1:a kvartalet år 2005 hela 52%. Siffran för övriga Dalarna ligger enligt Arbetsförmedlingarnas egen statistik på ca 36%. Initiativ har tagits från övriga kommuner i nordvästra Dalarna för samverkan och utveckling i ett gemensamt nytt projekt; Resurscentra nordvästra Dalarna, även kallat W7 Dalarna, som jobbar inom profi lområdena Entreprenörskap - Jämställdhet - Integration. Vi bygger upp en stark organisation med lokal närvaro och samordnad verksamhet. Lokala Resurscentra etableras i kommunerna Älvdalen, Mora, Orsa, Rättvik, Leksand, Vansbro och Malung. Entreprenörskap Projektet ska stötta och uppmuntra nyföretagande, arbeta för att fl er kvinnor blir företagare/företagsledare, ska stimulera till fl er entreprenörer inom offentlig sektor och i otraditionella branscher samt även skapa mötesplatser och ge vägledning inför generationsskifte. PeRo Särna AB Roger Mörk, PeRo i Särna AB. Vi är två stycken i fi rman och det går bra för oss. Vi bryter torv på sommaren och säljer den på vintern, det ökar mer och mer. Vi fi ck kontakt med kommunens näringslivskontor redan på arbetsförmedlingen. Vi behövde ett starta-egetbidrag och fi ck bra hjälp. Affärsrådgivning är en bra grej. Jämställdhet Projektet syftar till en mer jämställd representation mellan kvinnor och män i ledande befattningar, i styrelser och på andra uppdrag. Kompetensbanken utökas och utvecklas ytterligare för mäkling till uppdrag som styrelseledamot, föredragshållare, mentor mm. Vi bistår även företag med verktyg för jämställdhetsplanearbete. Integration Fler invandrare integreras i nätverk och fl er kvinnor med utländsk bakgrund ska komma in på arbetsmarknaden och även inspireras till att starta företag. Arbetet syftar också till att tillvarata invandrarkvin- nornas erfarenhet och tens samt uppmuntra till kulturellt kompeutbyte. Projektet pågår under perioden Projektet fi nansieras, förutom deltagande kommuner, av: Länsstyrelsen Dalarna, LAN, Växtkraft Mål 3 - Sociala fonden - EU Strukturfonder och Nutek. För ytterligare information; Sara Markus-Jansson projektledare / / Högt nyföretagande i Älvdalen I Älvdalen, Särna och Idre fi nns 697 registrerade företag. Det innebär att Älvdalen är bland de kommuner i Dalarna som har fl est företag per 1000 invånare. Gå in på kommunens hemsida om du är intresserad att se mängden och bredden på företagandet i Älvdalen var ett bra år även vad avser nyföretagande. 35 nya företag startades i Älvdalens Kommun under förra året. Under samma tid lades 15 företag ner. Med en nettoökning på 20 företag hamnar Älvdalen bland de främsta i länet relaterat till kommunens storlek. Från Näringslivskontoret har vi haft nöjet att hjälpa en stor del av dessa nyföretagare igång. Har du en idé om att starta ett nytt företag. Hör av dig till oss på näringslivskontoret. Vi har god kunskap och lång erfarenhet när det gäller nyföretagande. Vi har också det kontaktnät som du som nyföretagare kan behöva. Gunnar Barke Näringslivskontoret

5 Påsken är en av de tre största kristna högtiderna. Sedan många år tillbaka fi nns det ett samarbete mellan Svenska Kyrkan Älvdalens församling och Baptistförsamlingen att inbjuda till påskvandring. I anslutning till påsken får eleverna i årskurs 1, 2, 6 och Så är det nog för många svenskar idag. I varje fall är den kyrkliga anknytningen till påskfi randet mycket svagare än när vi fi rar jul. Och lustigt nog kommer ordet påsk från ett hebreiskt ord, som betyder just gå förbi. Vårt påskfi rande har tretusenåriga rötter tillbaka till Israels folks uttåg ur slaveriet i Egypten. Till minne av det fi rades påsk på Jesu tid och alltjämt bland judarna. Den kristna påsken fi ck ytterligare Påskvandring för skolelever och alla övriga församlingsbor. 8 varje år en inbjudan att vara med om den här upplevelsen. I år kommer påskvandringen för skoleleverna att ske måndagen den 10 april och tisdagen den 11 april. Alla övriga församlingsbor är välkomna på kvällen (kl 18.30) tisdag 11 april. PÅSKEN - högtiden som går förbi? en dimension när Jesus offrade sitt liv på korset på Långfredagen och uppstod från de döda på Påskdagen. Det är högtidernas högtid. Ingen av kyrkans dagar har ett viktigare budskap. Ingen gudstjänst är så fylld av ljus och liv som Påskdagens. Vad ljus över griften! Han lever, o fröjd! Solen har gått upp. Livet har segrat. Det är heller ingen slump att påsken infaller när vintern besegrats och våren och livet återvänder i naturen. Under påskvandringen levandegör och dramatiserar man de händelser som utspelade sig år 33 e.kr. men man får också förklarat för sig varför det är viktigt att fi ra påsk idag. Årets påskvandring inleds i Brittgården med hur Jesus instiftade nattvarden samt varför man fi rar nattvard idag. Därefter vandrar man vidare till Salem där påskens budskap om Jesu uppståndelse framförs. På tisdagkvällen inbjuds alla till kvällsfi ka i Salem efter vandringen. Gun Olsson församlingspedagog Älvdalens församling Allt påminner om livets krafter som segrar över döden. I Svenska kyrkans församlingar i Älvdalen, Särna och Idre är påskfi randet viktigt. Låt inte påsken gå förbi dig i år. Välkommen att delta i Stilla veckans dramatik från Palmsöndag och Långfredag till Påskdagens jubel: Kristus lever. Han är sannerligen uppstånden! Per Boreklev kyrkoherde Särna-Idre församlingar Nu har mer än halva vintersäsongen passerat. Tiden går fort när man har roligt som man brukar säga! Vintersäsongen fram till dags datum har varit bra och hela branschen rapporterar positiva siffror, detta gäller allt från skidanläggningar till återförsäljare av skidutrustningar. Säsongen inleddes med en något trögare januari än vad vi på Idre Fjäll förväntat oss. I gengäld var februari bättre än förväntat. Nu hoppas vi på en bra marsmånad. Inför de avslutande vintermånaderna har vi gjort extra marknadsinsatser för att höja beläggningen än mer. Bokningstelefonerna och online bokningen fortsätter att gå varma så prognosen ser god ut för både mars och april. Vi planerar för tillfället de sista detaljerna kring vår avslutningshelg, Idre Fjälls grand fi nal Snöröjet. I år satsas extra resurser för att Snöröjet ska bli den stora säsongavslutning för hela familjen som vi vill. Som vanligt satsar vi mycket på att utveckla Idre Fjälls produkt och utbud. Vi har idag en anläggning som snart fyller 40 år. Det innebär att ganska mycket resurser måste läggas på renovering och underhåll, samtidigt är det otroligt viktigt att göra offensiva investeringar eftersom vi idag verkar på en väldigt konkurrensutsatt marknad. Styrelsen tog nyligen beslut på de föreslagna investeringarna för 2006, en investeringsvolym som totalt omfattar hela 30 miljoner. Av de högst prioriterade områdena kan nämnas: Fortsatt arbete med projektet Tre Toppar Snösystemet, här uppgår investeringsvolymen till hela 16 miljoner. Ny entré i värdshusbyggnaden Förbättring och uppfräschning av den yttre miljön. Allt från att återvegetera markområden, ommålningar av fastigheter till nya återvinningsstationer i stugområdena. Fortsatt renovering av boende. Tre Toppar Vi har nu kommit så långt i processen att under april månad skall alla ansökningshandlingar vara sammanställda och redo att skickas till länsstyrelsen för prövning. Vi ansöker om tillstånd till verksamheten hos länsstyrelsen, regeringen är sedan den instans som slutligen tar beslut om projektet kan ges så kallad tillåtlighet. Inför att ansökningshandlingarna skickas till länsstyrelsen genomfördes nyligen informationsträffar i Idre, Särna och Älvdalen. När väl ansökan har lämnats in bedömer vi tillsammans med sakkunniga som hjälper oss i prövningsfrågan att det kan ta upp till två år innan beslut meddelas. Vi ses i backen! Joacim Johansson vd, Idre Fjäll

6 Runt om i Sverige växer det upp företag i Kooperativa former. Så har även skett de senaste åren i vår kommun. Fördelarna med Kooperativ som företagsform är många. Öppenheten alla har insyn i ekonomin och andra delar av verksamheten, beslutsvägarna är korta.. Medlemsnytta och samhällsnytta, man är med och påverkar utan krångliga beslutsvägar, man minskar kommunens kostnader genom att sköta vissa delar av verksamhet som annars sköts av kommunen. Här är några exempel på KOOPERATIVA företag i vår kommun. VILDMARKSKOOPERATIVET Fjåsbåkkan i Nornäs som är en samlingsplats med kafè för bybor och turister. Man kan ta emot förbokade grupper med ordnad guidning, mat och över- nattning. Vildmarkskooperativet Fjåsbåkkan, Nornäs. Foto: Ingegärd Sundkvist KOOPERATIV FÖRÄLDRAKOOPERATIVET Trull i Evertsberg som driver förskoleverksamhet (Dagis) för 11 barn från 1-5 år samt 4 fritidsbarn i Evertsbergs fd skollokaler. Trulls barn åker Trull-loppet vid Evertsbergskontrollen i Vasaloppet. Foto: Alrik Larsson EVERTSBERGS LANTHAN- DEL EKONOMISK FÖRENING, medlemsägd lanthandel med 165 betalande medlemmar. Agnetha Larsson näringslivskontoret Hagströmsfestival i Älvdalen Den första helgen i juni i sommar arrangeras en Hagströmsfestival. Det blir utställning och underhållning och framför allt en hyllning till Hagström som satt Älvdalen på kartan. Inspirationen är hämtad från Östersund där Rockens vänner årligen har en utställning av främst gitarrer. En förening Hagströms vänner The friends of Hagström har bildats och tillsammans med föreningen Bälgdraget håller de i trådarna för festivalen som fått medel ur BästaBiten. Det är i Älvdalens ishall som jippot håller till och förutom en utställning blir det också underhållning. Stefan Nykvist jobbar med utställningen och rotar i gamla arkiv, lador och kontaktar de som en gång jobbade på fabriken. Under helgen får man chans att se gitarrer, dragspel och inventarier och maskiner från fabriken. Det kommer även att fi nnas demoscener från olika tidsepoker där musiken kommer att demonstreras. Kvällstid blir det underhållning, dans och förhoppningsvis ett tält utanför ishallen där den festsugne kan svänga om. Anders Barke som också är medlem i Hagströms vänner sköter den offi ciella hemsidan för Hagström och berättar att intresset är stort för den här tillställningen, inte bara i Sverige. Artisterna som är bokade ska hållas hemliga ett tag till men under våren släpps en hemsida för festivalen och där kommer man kunna ta del av alla förberedelser inför festivalhelgen. Hannah Risander text Hagström i celebert sällskap, Hagström i celebert sällskap, nu även på frimärke Älvdalens Turistförening har enligt stadgarna till uppgift att nom allsidig verksamhet främja positiv turistutveckling i Älvdalen. ge- Verksamheten skall gagna turistens intresse för Älvdalen. Navardalen Navardalens vildmarksstation ligger 32 km norr om Älvdalen och har stått på sin nuvarande plats sedan Under åren har platsen blivit ett populärt utfl yktsmål för många. Under juni, juli och augusti kan du njuta av björnstarkt kaffe och god mat i rogivande vildmarksmiljö. Vill du övernatta gör du det i rum med självhushåll eller i en fristående stuga, Dammkojan. Ett härligt avslut på dagen är ett besök i den vedeldade bastun och ett svalkande dopp i Navarsjöns kristallklara vatten. Förra årets arrendator Crister Gädd kommer även i sommar att arrendera anläggningen. September-maj hyr du direkt av turistföreningen. Bygdeveckan i Älvdalen Sedan 2004 ansvarar Turistföreningen för att bygdeveckan genomförs under vecka 30. Byarna är nu i full gång med planerandet för årets nio dagar långa evenemang uppskattades antalet besökare till personer och vi hoppas naturligtvis på lika många eller fl er besökare denna sommar. Bli medlem Vill du stödja föreningens verksamhet är medlemsavgiften för enskilda 100 kr och 500 kr för företag och föreningar (kollektiva medlemmar). Kontakta oss Vill du veta mer om Älvdalens Turistförening kan du besöka eller kontakta ordföranden Marit Norin på tel Välkommen att besöka Navardalen och Bygdeveckan i sommar!

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Sammanfattning Bakgrund Projektet uppkom då utvecklingsgrupper runtomkring i byarna i Älvdalens Kommun ville jobba för att kunna behålla service

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016 Resa till Dalarna 8-11 augusti 2016 8 augusti - måndag Resan startar från hemorten på morgonen och färden går upp till rastplatsen Väst Göte, vid Vättern norr om Bankeryd, där vi gör uppehåll, då det blir

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-06-04 Diarienummer:2010-061 R Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Hajoms Byalag / Fiber i Hajom Checkens namn Hajoms Byalag Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-2 Diarienummer:200-06 AF Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BiB Bastu i byn Checkens namn Gula Huset i Uddebo Sökande (Namn/Förening) 76969-7438

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-03-12 Diarienummer:2010-061 M Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Fotskäl Checkens namn Fotskäls bygdegårdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Laholmsmässan 31/8 1/9 2012 - en god affär!

Laholmsmässan 31/8 1/9 2012 - en god affär! Laholmsmässan 31/8 1/9 2012 - en god affär! Inbjudan till årets företagarhändelse i Laholm! Välkommen! Detta har vi i Laholms kommun verkligen sett fram emot länge! Att få hälsa dig hjärtligt välkommen

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Invandring till jobb 2016 Frågeformulär Slut

Invandring till jobb 2016 Frågeformulär Slut Hej! Kommunen vill veta hur de skall göra för att det ska bli bättre och enklare att komma till vår kommun. Om du svarar på frågorna här får de veta hur ni tycker att det är att komma hit. Ingen vet vad

Läs mer

Verksamhetsplanering 2008

Verksamhetsplanering 2008 Näringslivskontoret 070926 Verksamhetsplanering 2008 Inledning Under 2007 har näringslivskontorets nya organisation etablerats. Kontoret har det löpande ansvaret för näringslivsfrågor, inklusive turismsamordning

Läs mer

Historik INTRAPRENADEN RAMSJÖBYGDEN

Historik INTRAPRENADEN RAMSJÖBYGDEN INTRAPRENADEN RAMSJÖBYGDEN Historik 1952-1971 2500 invånare Egen kommun med god ekonomi. Inkomster från skog, järnväg och industri och Bolidens guldgruva Järnvägsstation. Skola, Barnomsorg. Äldreboende

Läs mer

Vårt uppdrag enligt våra stadgar: 1 Föreningens verksamhetsområde är Svärdsjö, på orter där andra intresseföreningar eller motsvarande inte finns.

Vårt uppdrag enligt våra stadgar: 1 Föreningens verksamhetsområde är Svärdsjö, på orter där andra intresseföreningar eller motsvarande inte finns. Verksamhetsplan 2017 Om Svärdsjö Intresseförening Svärdsjö Intresseförening (SIf) är en ideell, politiskt och religiöst obunden, förening som har till uppgift att utveckla, skapa framtidstro och livskraft

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-05-14 Diarienummer:2010-061 AÖ Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Nittorps fiber ek fören under bildande Checkens namn Nittorps Fiber Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-11-21 Diarienummer:2010-061 BN Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Hällstad Checkens namn Hällstad Fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Inbjudan 25-27 mars 2011

Inbjudan 25-27 mars 2011 En tredagars publikmässa i Karlstad Inbjudan 25-27 mars 2011 Hej och välkommen! Varmt välkommen till Karlstad 25-27 mars 2011. Under tre dagar fyller vi för 7:e gången över 3 000 kvm med massor av shoppingsugna

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-04-17 Diarienummer:2008-008 CG Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Parallella spår genom Fristadbygden Checkens namn Framtid Fristad ek förening

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Norra Dalarnas glesbygd. Projektets samhällsintresse

Norra Dalarnas glesbygd. Projektets samhällsintresse Projekt Tre Toppar Projekt Tre Toppar syftar till att skapa nya skidområden på Städjans väst- och ostsluttning. Det kommer även medföra en sammanlänkning av Idre Fjäll och Fjätervålen. Projektet innebär

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden?

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? 1 ett metodexempel hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? Maria Hagelberg & Pernilla Jacobsson 12 utgångspunkter tema: attraktivitet boende 1 3 utgångspunkter tema: attraktivitet boende

Läs mer

Är det jobbigt på jobbet?

Är det jobbigt på jobbet? Är det jobbigt på jobbet? Har inte du varit otroligt missnöjd med din arbetsplats? Vad håller din chef på med? Känner du dig trött på allt skvaller? Har du bra arbetskamrater? Känner du dig motiverad att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: s entertainmentcenter Journalnummer: 2011-4719 Namn på

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:20091216 Diarienummer:2008-008 V Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Kurvrättarna Vision om en rakare framtid Kulturcheckens namn Älekulla Byalag samt Toreorps

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Nyhetsbladet KONTAKT. Älvdalen - Särna - Idre. Nr 1 - juli 2005

Nyhetsbladet KONTAKT. Älvdalen - Särna - Idre. Nr 1 - juli 2005 KONTAKT ÄLVRIKET ÄLVDALEN 0251 - Älvdalens kommun, vxl 800 00 (Älvdalens kommunkansli, Ekonomikontoret, Näringslivskontoret, Samhällsbyggnadsavdelningen, Barn- och Utbildningsavdelningen, Socialavdelningen,

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

PiteåPanelen. Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället. Rapport 16. Oktober 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället. Rapport 16. Oktober 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 16 Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället Oktober 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Nr 1 januari 2006. God fortsättning på det nya året! När vi nu går in i ett nytt år känns det tillfredsställande att kommunen har balans på

Nr 1 januari 2006. God fortsättning på det nya året! När vi nu går in i ett nytt år känns det tillfredsställande att kommunen har balans på 800 00 Kommunalråd Kommunchef 802 02 802 01 (Älvdalens kommunkansli, Ekonomikontoret, Näringslivskontoret, Samhällsbyggnadsavdelningen, Barn- och Utbildningsavdelningen, Socialavdelningen, Miljöavdelningen,

Läs mer

Trehörna Skola. ...i framtiden. Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid. Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag

Trehörna Skola. ...i framtiden. Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid. Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag Trehörna Skola...i framtiden Annette Ståhlberg Projektledare Trehörna Skolas Framtid Katarina Börjesson Ordförande Trehörna Byalag Dagsläget i Trehörna Ca 350 invånare Naturskönt belägen vid sjö Skolbyggnaden

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Pressmeddelande. Lokalt Projektstöd är ett EU:stöd till små lokala initiativ!

Pressmeddelande. Lokalt Projektstöd är ett EU:stöd till små lokala initiativ! 1 (5) Pressmeddelande Lokalt Projektstöd är ett EU:stöd till små lokala initiativ! Nedan ser ni exempel på lokal initiativkraft som stöds av EU. Dessa projekt är nystartade under våren 2002. Verkar något

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-03-28 Diarienummer:200-06 AS Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Lindhult, Horred Checkens namn Lindhults vägsamfällighet Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BREDBAND I HÄRSTORP Checkens namn Härstorps fiber ekonomiska förening (under bildande) Sökande

Läs mer

Vänbrev nr 4 2015. Korset i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin

Vänbrev nr 4 2015. Korset i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin Vänbrev nr 4 2015 Korset i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin Ashramvänner i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin En rapport från bönetåget Den 1 9 augusti var vi runt 50

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna Rapport Sida 1 (17) 2015-01-05 Sida 2 (17) Brukarundersökning Ungdomens Hus 2014 En webbenkät genomfördes under november/ december 2014. 47 ungdomar på Ungdomens Hus svarade på enkäten. Betydligt färre

Läs mer

MIDSOMMARFIRANDE I ÅSEN DEN 22 JUNI 2013

MIDSOMMARFIRANDE I ÅSEN DEN 22 JUNI 2013 Utgivare: Åsens Byråd Årgång 16 Nummer 5 Maj 2013 Vandrarhemmet UVBOET Ska nu förhoppningsvis bli verklighet och vi hoppas på att börja bygga i sommar. Det kommer att bli det nav som Åsen behöver för aktiviteter

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-11-08 Diarienummer:2008-008 AO Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Förstudie dokumentärfilm om Ingemar Jansson Svenljunga Kulturcheckens namn Svenljunga

Läs mer

Tyck till om babybonus 2016

Tyck till om babybonus 2016 Tyck till om babybonus 2016 DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR SVARSTID (MEDIAN) SLUTFÖRDA Din ålder: 0 11 67 1m 26s 64 10 8 4 0-15 år 16-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61-70 år 71-80 år 80 + år 1

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

Välkommen till 100% konfirmand

Välkommen till 100% konfirmand Välkommen! 2016-2017 2 Välkommen till 100% konfirmand Så här fungerar det! Du som konfirmand skall samla ihop minst 100 poäng! Det finns 4 olika block. se sida 5, blocken har mellan 40-50 möjliga poäng

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2011-03-23 Diarienummer:2008-001 R Turismcheckens namn Elinor Krabbe Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund.

Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Trikumo program 2011 Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Trikumo står för Trivsel, Kultur och Motion.

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-28 Diarienummer:200-06 BJ Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Landsortsnät i Tranemo - fiber i Grimsås Checkens namn Grimsås Samhällsförening

Läs mer

Leadercheck. A Sökande. Namn och adress Föreningen kultur i obygden

Leadercheck. A Sökande. Namn och adress Föreningen kultur i obygden Leadercheck A Sökande Namn och adress Föreningen kultur i obygden E-post: borjeaxelsson@telia.com Organisations/personnummer 12295-472 Telefonnummer 325-332 Mobil 7-3116264 Fax Kassör Börje Axelsson B

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 4. Sollerön 4,%. Kön Antal Procent. Kvinna 6 8,%. Man 6 6,9% Totalt 4,% Medelvärde,6.

Läs mer

Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011

Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011 Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011 Födda Familjenyheter Rickard Edström och Birgitta Ramstedt fick den 30/10 en liten dotter Angelina. Therese (f.d. Olofsson) och

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

Information om Litteraturrundan 2016

Information om Litteraturrundan 2016 Information om Litteraturrundan 2016 Vad är Litteraturrundan? Litteraturrundan är ett fantastiskt tillfälle för författare och läsare att mötas. Konceptet är delvis samma som för Konstrundan, men med litteraturen

Läs mer

Sören Johansson berättar om sitt arbete med boken om Haga Missionshus. Försäljning- boken kostar 50 kr. Plats- Servicehuset på Tegelbruksgatan 18.

Sören Johansson berättar om sitt arbete med boken om Haga Missionshus. Försäljning- boken kostar 50 kr. Plats- Servicehuset på Tegelbruksgatan 18. Tidigare Program 2011 Torsdagen 15 september kl. 18.30 Sören Johansson berättar om sitt arbete med boken om Haga Missionshus. Försäljning- boken kostar 50 kr. Plats- Servicehuset på Tegelbruksgatan 18.

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum Diarienummer: 2011-080 O Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Toarpsdals Ovalbana / Staket Checkens (projektets) namn Fakúr islandshästförening Sökande (namn/förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2014-01-15 Diarienummer:2008-008 CS Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Kulturenar på kyrkogårdarna i Iorps paorat, inventering och dokumentation Kulturcheckens

Läs mer

NyhetsBrevnr 2 2013. Tinnitus - en dold folksjukdom

NyhetsBrevnr 2 2013. Tinnitus - en dold folksjukdom Vintern är på väg över mot vår, solen kikar fram bakom molnen och påsken står för dörren. På ABF är verksamheten i full gång. Här kan du läsa om några av våra nyheter. Håll även utkik efter intressant,

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

FörsamlingsNytt hösten 2010

FörsamlingsNytt hösten 2010 kyrkan.. Svenska.... BJARREDS FORSAMLING FörsamlingsNytt hösten 2010 Välkommen till Öppet Hus på Tallkotten! I Foto: Lynn-Marie Palm Redaktionen Öresundsvägen 9 23735 Bjärred Ansvarig utgivare: www.svenskakyrkan.se/bjarred

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ungdomscheckens namn VKU - VÅRGÅRDA KRISTNA UNGDOMSRÅD Sökande (Namn/Förening) 864000-6667 0738

Läs mer