Nyhetsbladet KONTAKT. Älvdalen - Särna - Idre. Herberts. Nr Goda mackor, mumsig mat och rock n roll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbladet KONTAKT. Älvdalen - Särna - Idre. Herberts. Nr 2-2006. Goda mackor, mumsig mat och rock n roll. 0251-800 00 www.alvdalen."

Transkript

1 ÄLVRIKET ÄLVDALEN Älvdalens kommun, vxl (Älvdalens kommunkansli, Ekonomikontoret, Näringslivskontoret, Samhällsbyggnadsavdelningen, Barn- och Utbildningsavdelningen, Socialavdelningen, Miljöavdelningen, Älvdalens Musikskola & Stift. Elfwedahls hyresbostäder) Kommunalråd Kommunchef Porfyr- och Hagströmmuseet Älvdalens Sockenbibliotek Camping, Sim- & Ishall Turistbyrå Älvdalens Utbildningscentrum Fritidsgården Gluggen Förskola - Höghol Tallkotten Rot Nornäs Äldreboende - Tallbacken / / Furuvägen Solglimten Älvdalens Vårdcentral Folktandvården Furuvägen Arbetsförmedlingen Polis Räddningstjänst Försäkringskassan Apoteket Region Siljan Felanmälan Älvdalens kommun Upplysning eldning Polis SOS Alarm 112 KONTAKT SKOGSRIKET SÄRNA Medborgarkontoret Särna (Älvdalens kommun, Försäkringskassan, Stift. Särna-Idre Hyresbostäder & Arbetsförmedlingen) Turistbyrå Lomkällan, Särna skogsmuseum Bibliotek Särna Camping Fritidsgården Hålan Förskola - Skrullebo Äldreboende Ängsklockan / Tallmon Mosippan / Särna Vårdcentral Folktandvården Särna Polis Räddningstjänst FJÄLLRIKET IDRE Lokalkontoret Idre (Älvdalens kommun & Arbetsförmedlingen) Turistbyrå Bibliotek Fritidsgården Konrads Förskola - Ugglan Skogslia Äldreboende - Solängsgården Distriktsköterska Folktandvården Idre Polis Räddningstjänst Särna-Idre Hyresbostäder Herberts Älvdalens kommun är en viktig del av Region Siljan. Tillsammans med kommunerna Leksand, Rättvik, Mora och Orsa arbetar vi för att öka tillväxten, för att erbjuda våra invånare utbildning och för att effektivisera de kommunala förvaltningarna. Vilken betydelse har Region Siljan för oss? Vilken betydelse har Region Siljan för Idre, Särna och Älvdalen? Vilken betydelse har Region Siljan för Foskros, Drevdagen, Mörkret, Lövnäs, Loka, Evertsberg och alla andra byar i kommunen? Utmaningarna är stora för Älvdalens kommun. Vi ska kunna bo, leva och försörja oss i hela Älvdalen i våra tätorter och i våra byar. För att det skall vara möjligt behöver vi arbetstillfällen som människor vill ha, bostäder som är bra och attraktiva miljöer och vi behöver service skolor, omsorg, affärer, kulturaktiviteter, fritidsaktiviteter. Vi behöver tillväxt! Vi människor identifi erar oss med vår närmaste omgivning. Att bo i en trivsam miljö där vi känner oss hemma med miljön och grannarna är viktigt för oss. Samtidigt är vi beroende av omvärlden. Vi pendlar till arbetet. Vi gör våra inköp i ett större omland. Vi åker till fritidsanläggningar. Älvdalens kommun är stor till ytan. Vi kan erbjuda varierande livsmiljöer för människor. Livsmiljöerna skapas i hög grad av människorna själva. De yttre förutsättningarna fi nns där. Men en god livsmiljö måste skapas av människorna själva. Därför är byarnas eget arbete viktigt. Jag skulle vilja säga att byautvecklingsgrupperna och människorna i byarna är det som skapar livskraft inte bara för den enskilda byn utan för hela Älvdalens kommun. Älvdalens kommun stödjer på olika sätt byarnas utveckling. Det skapar utveckling i kommunen. Älvdalens kommun stödjer och deltar också i Region Siljans arbete. Det skapar också utveckling i kommunen. Byautveckling och Region Siljans arbete med tillväxt är två av de viktigaste förutsättningarna för framtiden i Älvdalens kommun. Herbert Halvarsson Kommunalråd Älvdalen - utvecklingsbygd! Redaktion: Gunnar Barke, Agnetha Larsson, Ingmari Nilsson / Layout: Ingmari Nilsson, Green Human Project AB / Tryck: Wasatryckeriet AB / 2006 Nr Nyhetsbladet Älvdalen - Särna - Idre Nyhetsbladet ges ut av näringslivskontoret i Älvdalens kommun. Upplaga exemplar. Goda mackor, mumsig mat och rock n roll Dalgatan 118 Café & Bar heter det nya innestället i Älvdalen. Förutom dagens lunch och goda mackor kommer det att svänga rejält på helgerna. Det är Therese Nygårds 24 år som tagit över skutan i Café Mannas gamla lokaler, nu heter det Dalgatan 118 Café & Bar och här görs det mackor och smörgåstårtor på löpande band. Therese började sin bana på hotell- och restaurangprogrammet Dalgatan goda smörgåstårtor i Älvdalen. Hon har alltid haft ett stort intresse för mat och serviceyrket. Senast kommer hon från Idre Fjäll där hon jobbade i restaurangen. - Drömmen har alltid varit att starta något eget och när Café Manna skulle säljas fi ck jag chansen att fl ytta tillbaka till Älvdalen, säger Therese. Hannah Risander text och foto forts sid 11

2 Älvdalen är en stor kommun. Från söder till norr är det långt. Överallt fi nns kommunen. I skolor, i hemtjänst, i äldreboenden, i reningsverk, i vattenverk. Kommunen har många anställda. Omkring personer fi nns i lönerullorna. Kommunen är stor därför rymmer den så mycket Älvriket, Skogsriket och Fjällriket. Många av oss som bor och arbetar här har faktiskt inte sett så särskilt mycket av hela kommunen. Många av oss som arbetar i kommunen känner inte så många av alla arbetskamrater. Relation Älvdalen är ett sätt för oss alla i kommunen att lära känna varandra och hela vår kommun. Hösten 2004 startade relation Älvdalen med att alla anställda bjöds till Särna. Hela Buskowiusskolan var fylld med information och utställare. Särna mitt i utställning i Buskowiusskolan, Företags- Särna Många av utställarna var tag verksamma i Särna. Det förevar överraskande för många hur många företag det fi nns här. I rundturer fi ck vi se delar av Särna som man inte upp- SÄRNA MITT I täcker när man bara kör igenom på riksvägen. Före sommaren 2005 var det Idres tur att visa upp sig. Linedancers framför Kultur- huset, Idre Guidad tur i buss, åkning i stolslift på Idre Fjäll, företagsut- sexställning och mat från det samiska samhället öppnade mångas ögon för utbudet som fi nns i Idre. I höstas var det Älvdalens tur att ta emot alla kommunanställda. Huvudattraktionen denna dag var aktiviteter på naturbruksgymnasiet. I grupper sammansatta av blandade anställda gällde det att genomföra uppgifter som förberetts av lärare och studerande på skolan. Lastare på Naturbruks- gymnasiet i Älvdalen Alla tre träffarna har haft sin karaktär och innehållit mycket utöver det som beskrivs här. Syftena att dels ge kommunanställda kunskaper om hela kommunen, dels lära känna fl er av sina kollegor har uppfyllts väl. Många har förstått hur mycket det är att upptäcka i vår stora kommun. Och att vi har så många arbetskamrater. Relation är ett vackert ord. Man har relationer till både människor och platser. Relation Älvdalen vill stärka relationerna mellan kommunanställda och mellan kommunanställda och hela Älvdalens kommun. Ett samhälle med starka relationer är attraktivt. Vi är beroende av att det kommer många turister hit. Både som kommunmedlemmar och kommunanställda kan vi vara goda ambassadörer - genom att möta besökare på ett öppet sätt, kunna tala om vad som fi nns av sevärdheter, kunna berätta om kommunen. På samma sätt kan vi vara goda ambassadörer för människor som fl yttar hit. Ett samhälle med goda relationer är attraktivt för dem som söker livskvalitet. En arbetsplats eller i vårt fall många arbetsplatser är bra för alla om det fi nns goda relationer mellan arbetskamraterna. Vi ska fortsätta att utveckla relationer i Älvdalens kommun. Det gör var och en genom att vara nyfi ken och öppen både på platser och människor. Vi ska också fortsätta med aktiviteter som stärker relationerna på samma sätt som våra tre dagar i Särna, i Idre och i Älvdalen. Bengt Welin kommunchef Anders Barke, foto Ny information i kommunen Fler informationstavlor kommer att sättas upp i kommunen. Nya informationstavlor om kommunen nu uppsatta. Vid rastplatsen i Spjutmo, Östäng, Evertsberg samt vid Lomkällan, Särna. Arbete med att ta fram stora informationstavlor vid infarterna till kommunens tätorter pågår. Goda mackor, mumsig mat och rock n roll När Therese i februari slog upp portarna hade hon gjort en del renoveringar och en meny med goda mackor, pastarätter och soppor. Förutom det serverar hon dagens lunch, tar på sig cateringar och gör smörgåstårtor. Alla mamma och pappalediga kan glädjas åt att det fi nns en lekhörna igen och på onsdagar är det öppet till Jag vill att mitt café ska passa alla. Lekhörna, affärsluncher, cafémys och ös på helgkvällarna, säger Therese En kul nyhet är att man kan följa allt som händer innanför väggarna på caféet på Hannah Risander text och foto Goda korvmackor fi nns hos Therese Nästa nummer: Tipsa om nyheter och intressanta ämnen att skriva om till nästa nummer.

3 På en av Sveriges vackraste platser, som lockar massor av turister, fi nns detta moderna tillverkningsföretag. År 2000 satsade man 10 miljoner kronor på en modern anläggning, och på fem år har omsättningen ökat från 7 till 30 miljoner kronor. Här tillverkas plast för livsmedelsförvaring som säljs under detaljisternas eget varumärke, men även fi lm för industriella tillämpningar. Det hela började 1999 då svågrarna Jan och Pierre Månesköld fi ck en idé om att börja tillverka plastförpackningar i Sverige. Jan hade erfarenhet inom produktion och management och Pierre ett förfl utet i branschen då han jobbat med import av plastpåsar under många år. Man har fortsatt med importen och den ingår nu som ett komplement till de produkter man själva tillverkar. Vi började med att göra en utvärdering och satte upp ett antal parametrar som var viktiga för etableringen, berättar Jan, vd och ansvarig för driften i Älvdalen. Det vi tittade på var bland annat saker som tillgång till kompetent och lojal personal, logistikfördelar och fungerande samhällsservice, nätverk av liknande industri Moderna Siljans Plastfabrik satsar på framgång och livskvalitet och möjlighet att snabbt hitta en passande lokal. Olika orter i Sverige utvärderades och till sist föll valet på Älvdalen. Här fanns redan en fabrikslokal där man kunde sätta igång verksamheten, transport med daglig hämtning och leverans till kunder i hela Skandinavien det är lika långt till Stockholm som till Oslo och halva Sverige nås inom en dag. Det var heller inte svårt att få tag på personal med rätt sorts kompetens. Idag är man åtta anställda och många har varit med från allra första början, så något problem med personalomsättning har man inte heller. Redan från start fi ck Jan bra kontakt med kommunen och slussades snabbt till Gunnar Barke, näringslivschef som hjälpte till med en mängd kontakter. Näringslivskontoret har hela tiden varit ett bra stöd och tar även idag en aktiv del för att till exempel komma med idéer och ibland även tips om kunder. Det fi nns en enkelhet i samarbetet mellan företagare och kommunen respektive näringslivskontoret häruppe, påpekar Jan. Alla månar om varandra och företagsklimatet är mycket bra. Det fi nns defi nitivt plats för fl er företag på orten. Jan menar att det skulle vara bra med fl er tillverkande industrier då man har nytta av varandra och den infrastruktur som redan fi nns på plats, men han ser gärna att det kommer andra typer av företag, till exempel tjänsteföretag nu när det fi nns bredband. Med den nya tekniken spelar det ju ingen roll var man sitter, säger Jan, och Älvdalen kan erbjuda en livskvalitet långt utöver det vanliga med sin storslagna natur. Karin Ljungdahl text Olle Ljungdahl, foto Älvdalens besparingsskog kommer från och med sommaren 2006 att gödsla sina egna skogar men även ge samma möjlighet till delägarna. En del rynkar på näsan och undrar vad detta är för miljöförstörande ämnen som skall spridas. Det är vanligt att man förväxlar detta med de miljö och hälsovådliga fl ygbesprutningarna som skedde på 60 och 70 talet. Detta är dock något helt annat. Avsikten är precis som hemma i rabatten eller på gräset att få det att växa bättre. Ämnena som används är också desamma nämligen kväve, magnesium och bor. De fi nns redan naturligt i skogsmarken. Till skillnad mot tidigare gödsel är även dolomit tillsatt vilket höjer ph värdet, dvs motverkar försurningen. För att inte vattnet skall påverkas genom en chockhöjning av nivåerna på dessa ämnen fi nns stora säkerhetsmarginaler vid gödsling i närheten av vatten, surdrog, myrar mm. Kommunens miljönämnd skall dessutom godkänna gödsling innan den får påbörjas. Gödseln kan spridas med stor precision då det Sök bidrag - få skogen att växa! Skogen rakar i höjden! sprids via traktor utrustad med GPS. Resultatet kan visas på en karta där det framgår exakt var gödseln ligger. Vilka får dock gödsling, jo alla delägarfastigheter i besparingsskogen. Vi kommer även att gödsla ca 500 ha på besparings- skogen. För att delägarna skall få gödslingen ställer vi dock ett antal kriterier som skogen måste uppfylla. De viktigaste är att skogen är gallrad, är minst 70 år och består av 80% tall/gran. foto: Ingmari Nilsson Hela projektet kommer att ta 6 år innan vi gödslat alla skifteslag. Vi börjar i sommar med Blyberg, Garberg och Grönsberg. Då gallring är ett krav har ni fortfarande ca 6 månader på er att utföra detta. Kontakta någon av de virkesköpande företagen i trakten så ordnar dom det åt er. Gallring ger alltid ett positivt netto och är ett måste för att få rätt tillväxt och värdeökning på beståndet i framtiden, jämför med gallring av morötter! Ni som har skogen i andra byar skynda även ni med gallringen så att skogen hinner utveckla rotsystemet innan gödslingen så optimeras tillväxten ytterligare. Vad är fördelen med gödsling? Ja det är helt enkelt så att skogen växer betydligt bättre och därmed ökar värdet. Jämför med högre ränta på banken. Ett normalt bestånd i Älvdalen ökar med ca kr/hektar på 10 år. En normal avverkning på 5 hektar betingar ett värde av ca kr, om du gödslat samma bestånd får du kr. I vad består din egen insats? Jo en titt i din skogsbruksplan eller direkt i skogen för att se om kriterierna uppfylls. Du får säkert hjälp av någon av virkesköparna eller skogsstyrelsen om du är osäker. Om kraven uppfylls så skicka en karta till Jan Norell på besparingsskogen så ordnar han resten. Enkelt! Inga fakturor eller övriga papper att hantera. Bråttom! Ni som har skogen i Blyberg, Garberg eller Grönsberg har tom 18/4 på er att anmäla er för gödsling. Gör det till Jan Norell, tel , eller mail Karta måste bifogas. Hans-Peter Olsson förvaltare Älvdalens, Särna-Idre Besparingsskogar

4 Bästa Biten i Dalarna heter det nya Ramprogram för landsbygdsutveckling som startade i augusti Älvdalens Kommun tillsammans med Orsa, Mora, Malung och Vansbro sökte och fi ck projektmedel till sina kommuner från Mål 1 ur åtgärd Attraktiva Bygder. Det är väsentligt att framhålla att projektet är en viktig det i arbetet med landsbygdsutveckling. Av Sveriges befolkning bor 70% på landsbygden. För att möta befolkningen i vår region som består av gles och landsbygd har vi valt att arbeta med den här formen av projekt där människor själva ska vara med och bestämma vilken utveckling man vill ha. Programmet är i full gång och av hittills, drygt 60 projektansökningar så har 36 projekt beviljats stöd och delat på ca 1,5 milj. bara här i Älvdalens kommun. Ny ansökningsomgång med sista ansökningsdatum Går ni i projekttankar och skulle vilja göra något utvecklande där ni bor, hör av er till Näringslivskontoret, Agnetha Larsson , eller klicka in på kommunens hemsida. Bästa Biten i Dalarna Ett av de projekt som har fått stöd är Älvdalens kommunbyaråds styrelse som fått kr från ramprogrammet för Landsbygdsutveckling för att få igång aktiviteter och utvecklingsgrupper i fl era byar runt om i kommunen. Under 2005 har Älvdalens kommunbyaråd haft uppsökande verksamhet och fått igång samarbete mellan tio byar från norr till söder. Kommunbyarådet är en ideell förening som bildades Ordförande i föreningen är Stig Arbin som har sitt kontor i Blyberg. Stig Arbin på sitt byakontor Utdrag ur föreningens stadgar. Ett av föreningens syften är att främja en långsiktig positiv utveckling för hela Älvdalens kommun genom samverkan mellan byarna och centralorten. Föreningen är partipolitiskt oberoende. Medlemmar är byutvecklingsgrupper i kommunen samt Älvdalens kommun. Foto: Ingegärd Sundkvist Styrelsen består av en person från varje byutvecklingsgrupp. OBS utvecklingsgruppen behöver inte heta Byaråd, det kan vara en annan förening som driver utvecklingsfrågor i byn som kan bli medlem i Älvdalens kommunbyaråd. Agnetha Larsson näringslivskontoret, Älvdalens kommun Projekt Projektnamn Beviljat belopp Bana Arkiv - ett kulturarv Vildrikesreseguide Älvdalsdräkten förr och nu Vildmarkskoop Fjällbondegård Nya Byaråd Nystart Särna Fortsatt utveckling Särna Förstudie Elfbraudi Bygga Golf Berggrundsinfo på allmän plats Romboleden kolarkoja Mötesplats ungdomar Lövnäs Slogbodar Fjåsbåkkans naturcamp Fulufjällsringen, mobil scen Särna-Idre Besp Arkiv - Kulturarv Långöbruk Kooperativet Trull TUT Älvdalens Turistförening Restaurering Hockeyplan/Badplats Samverkan jordbrukssektorn Skyltning Lomkällan Elfbraudi Tätortsnära kartor Paulsrudsgården Projekt Ungdomsgolf Teater i Byn Särnaheden Fjällbondegården Teaterkväll i Evertsberg Snö till jul Bevara Bunkris Brandtorn Gammaldags skogsdag i Evertsberg Hagströmsfestival Succé för Resurscentra - nu går vi vidare Resurscentra norra Dalarna har under perioden arbetat med jämställdhet och främjande av kvinnors och ungdomars företagande i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Arbetet har rönt stor uppmärksamhet och nått goda resultat. Andelen kvinnor bland nyföretagarna i detta område uppnådde t ex under 1:a kvartalet år 2005 hela 52%. Siffran för övriga Dalarna ligger enligt Arbetsförmedlingarnas egen statistik på ca 36%. Initiativ har tagits från övriga kommuner i nordvästra Dalarna för samverkan och utveckling i ett gemensamt nytt projekt; Resurscentra nordvästra Dalarna, även kallat W7 Dalarna, som jobbar inom profi lområdena Entreprenörskap - Jämställdhet - Integration. Vi bygger upp en stark organisation med lokal närvaro och samordnad verksamhet. Lokala Resurscentra etableras i kommunerna Älvdalen, Mora, Orsa, Rättvik, Leksand, Vansbro och Malung. Entreprenörskap Projektet ska stötta och uppmuntra nyföretagande, arbeta för att fl er kvinnor blir företagare/företagsledare, ska stimulera till fl er entreprenörer inom offentlig sektor och i otraditionella branscher samt även skapa mötesplatser och ge vägledning inför generationsskifte. PeRo Särna AB Roger Mörk, PeRo i Särna AB. Vi är två stycken i fi rman och det går bra för oss. Vi bryter torv på sommaren och säljer den på vintern, det ökar mer och mer. Vi fi ck kontakt med kommunens näringslivskontor redan på arbetsförmedlingen. Vi behövde ett starta-egetbidrag och fi ck bra hjälp. Affärsrådgivning är en bra grej. Jämställdhet Projektet syftar till en mer jämställd representation mellan kvinnor och män i ledande befattningar, i styrelser och på andra uppdrag. Kompetensbanken utökas och utvecklas ytterligare för mäkling till uppdrag som styrelseledamot, föredragshållare, mentor mm. Vi bistår även företag med verktyg för jämställdhetsplanearbete. Integration Fler invandrare integreras i nätverk och fl er kvinnor med utländsk bakgrund ska komma in på arbetsmarknaden och även inspireras till att starta företag. Arbetet syftar också till att tillvarata invandrarkvin- nornas erfarenhet och tens samt uppmuntra till kulturellt kompeutbyte. Projektet pågår under perioden Projektet fi nansieras, förutom deltagande kommuner, av: Länsstyrelsen Dalarna, LAN, Växtkraft Mål 3 - Sociala fonden - EU Strukturfonder och Nutek. För ytterligare information; Sara Markus-Jansson projektledare / / Högt nyföretagande i Älvdalen I Älvdalen, Särna och Idre fi nns 697 registrerade företag. Det innebär att Älvdalen är bland de kommuner i Dalarna som har fl est företag per 1000 invånare. Gå in på kommunens hemsida om du är intresserad att se mängden och bredden på företagandet i Älvdalen var ett bra år även vad avser nyföretagande. 35 nya företag startades i Älvdalens Kommun under förra året. Under samma tid lades 15 företag ner. Med en nettoökning på 20 företag hamnar Älvdalen bland de främsta i länet relaterat till kommunens storlek. Från Näringslivskontoret har vi haft nöjet att hjälpa en stor del av dessa nyföretagare igång. Har du en idé om att starta ett nytt företag. Hör av dig till oss på näringslivskontoret. Vi har god kunskap och lång erfarenhet när det gäller nyföretagande. Vi har också det kontaktnät som du som nyföretagare kan behöva. Gunnar Barke Näringslivskontoret

5 Påsken är en av de tre största kristna högtiderna. Sedan många år tillbaka fi nns det ett samarbete mellan Svenska Kyrkan Älvdalens församling och Baptistförsamlingen att inbjuda till påskvandring. I anslutning till påsken får eleverna i årskurs 1, 2, 6 och Så är det nog för många svenskar idag. I varje fall är den kyrkliga anknytningen till påskfi randet mycket svagare än när vi fi rar jul. Och lustigt nog kommer ordet påsk från ett hebreiskt ord, som betyder just gå förbi. Vårt påskfi rande har tretusenåriga rötter tillbaka till Israels folks uttåg ur slaveriet i Egypten. Till minne av det fi rades påsk på Jesu tid och alltjämt bland judarna. Den kristna påsken fi ck ytterligare Påskvandring för skolelever och alla övriga församlingsbor. 8 varje år en inbjudan att vara med om den här upplevelsen. I år kommer påskvandringen för skoleleverna att ske måndagen den 10 april och tisdagen den 11 april. Alla övriga församlingsbor är välkomna på kvällen (kl 18.30) tisdag 11 april. PÅSKEN - högtiden som går förbi? en dimension när Jesus offrade sitt liv på korset på Långfredagen och uppstod från de döda på Påskdagen. Det är högtidernas högtid. Ingen av kyrkans dagar har ett viktigare budskap. Ingen gudstjänst är så fylld av ljus och liv som Påskdagens. Vad ljus över griften! Han lever, o fröjd! Solen har gått upp. Livet har segrat. Det är heller ingen slump att påsken infaller när vintern besegrats och våren och livet återvänder i naturen. Under påskvandringen levandegör och dramatiserar man de händelser som utspelade sig år 33 e.kr. men man får också förklarat för sig varför det är viktigt att fi ra påsk idag. Årets påskvandring inleds i Brittgården med hur Jesus instiftade nattvarden samt varför man fi rar nattvard idag. Därefter vandrar man vidare till Salem där påskens budskap om Jesu uppståndelse framförs. På tisdagkvällen inbjuds alla till kvällsfi ka i Salem efter vandringen. Gun Olsson församlingspedagog Älvdalens församling Allt påminner om livets krafter som segrar över döden. I Svenska kyrkans församlingar i Älvdalen, Särna och Idre är påskfi randet viktigt. Låt inte påsken gå förbi dig i år. Välkommen att delta i Stilla veckans dramatik från Palmsöndag och Långfredag till Påskdagens jubel: Kristus lever. Han är sannerligen uppstånden! Per Boreklev kyrkoherde Särna-Idre församlingar Nu har mer än halva vintersäsongen passerat. Tiden går fort när man har roligt som man brukar säga! Vintersäsongen fram till dags datum har varit bra och hela branschen rapporterar positiva siffror, detta gäller allt från skidanläggningar till återförsäljare av skidutrustningar. Säsongen inleddes med en något trögare januari än vad vi på Idre Fjäll förväntat oss. I gengäld var februari bättre än förväntat. Nu hoppas vi på en bra marsmånad. Inför de avslutande vintermånaderna har vi gjort extra marknadsinsatser för att höja beläggningen än mer. Bokningstelefonerna och online bokningen fortsätter att gå varma så prognosen ser god ut för både mars och april. Vi planerar för tillfället de sista detaljerna kring vår avslutningshelg, Idre Fjälls grand fi nal Snöröjet. I år satsas extra resurser för att Snöröjet ska bli den stora säsongavslutning för hela familjen som vi vill. Som vanligt satsar vi mycket på att utveckla Idre Fjälls produkt och utbud. Vi har idag en anläggning som snart fyller 40 år. Det innebär att ganska mycket resurser måste läggas på renovering och underhåll, samtidigt är det otroligt viktigt att göra offensiva investeringar eftersom vi idag verkar på en väldigt konkurrensutsatt marknad. Styrelsen tog nyligen beslut på de föreslagna investeringarna för 2006, en investeringsvolym som totalt omfattar hela 30 miljoner. Av de högst prioriterade områdena kan nämnas: Fortsatt arbete med projektet Tre Toppar Snösystemet, här uppgår investeringsvolymen till hela 16 miljoner. Ny entré i värdshusbyggnaden Förbättring och uppfräschning av den yttre miljön. Allt från att återvegetera markområden, ommålningar av fastigheter till nya återvinningsstationer i stugområdena. Fortsatt renovering av boende. Tre Toppar Vi har nu kommit så långt i processen att under april månad skall alla ansökningshandlingar vara sammanställda och redo att skickas till länsstyrelsen för prövning. Vi ansöker om tillstånd till verksamheten hos länsstyrelsen, regeringen är sedan den instans som slutligen tar beslut om projektet kan ges så kallad tillåtlighet. Inför att ansökningshandlingarna skickas till länsstyrelsen genomfördes nyligen informationsträffar i Idre, Särna och Älvdalen. När väl ansökan har lämnats in bedömer vi tillsammans med sakkunniga som hjälper oss i prövningsfrågan att det kan ta upp till två år innan beslut meddelas. Vi ses i backen! Joacim Johansson vd, Idre Fjäll

6 Runt om i Sverige växer det upp företag i Kooperativa former. Så har även skett de senaste åren i vår kommun. Fördelarna med Kooperativ som företagsform är många. Öppenheten alla har insyn i ekonomin och andra delar av verksamheten, beslutsvägarna är korta.. Medlemsnytta och samhällsnytta, man är med och påverkar utan krångliga beslutsvägar, man minskar kommunens kostnader genom att sköta vissa delar av verksamhet som annars sköts av kommunen. Här är några exempel på KOOPERATIVA företag i vår kommun. VILDMARKSKOOPERATIVET Fjåsbåkkan i Nornäs som är en samlingsplats med kafè för bybor och turister. Man kan ta emot förbokade grupper med ordnad guidning, mat och över- nattning. Vildmarkskooperativet Fjåsbåkkan, Nornäs. Foto: Ingegärd Sundkvist KOOPERATIV FÖRÄLDRAKOOPERATIVET Trull i Evertsberg som driver förskoleverksamhet (Dagis) för 11 barn från 1-5 år samt 4 fritidsbarn i Evertsbergs fd skollokaler. Trulls barn åker Trull-loppet vid Evertsbergskontrollen i Vasaloppet. Foto: Alrik Larsson EVERTSBERGS LANTHAN- DEL EKONOMISK FÖRENING, medlemsägd lanthandel med 165 betalande medlemmar. Agnetha Larsson näringslivskontoret Hagströmsfestival i Älvdalen Den första helgen i juni i sommar arrangeras en Hagströmsfestival. Det blir utställning och underhållning och framför allt en hyllning till Hagström som satt Älvdalen på kartan. Inspirationen är hämtad från Östersund där Rockens vänner årligen har en utställning av främst gitarrer. En förening Hagströms vänner The friends of Hagström har bildats och tillsammans med föreningen Bälgdraget håller de i trådarna för festivalen som fått medel ur BästaBiten. Det är i Älvdalens ishall som jippot håller till och förutom en utställning blir det också underhållning. Stefan Nykvist jobbar med utställningen och rotar i gamla arkiv, lador och kontaktar de som en gång jobbade på fabriken. Under helgen får man chans att se gitarrer, dragspel och inventarier och maskiner från fabriken. Det kommer även att fi nnas demoscener från olika tidsepoker där musiken kommer att demonstreras. Kvällstid blir det underhållning, dans och förhoppningsvis ett tält utanför ishallen där den festsugne kan svänga om. Anders Barke som också är medlem i Hagströms vänner sköter den offi ciella hemsidan för Hagström och berättar att intresset är stort för den här tillställningen, inte bara i Sverige. Artisterna som är bokade ska hållas hemliga ett tag till men under våren släpps en hemsida för festivalen och där kommer man kunna ta del av alla förberedelser inför festivalhelgen. Hannah Risander text Hagström i celebert sällskap, Hagström i celebert sällskap, nu även på frimärke Älvdalens Turistförening har enligt stadgarna till uppgift att nom allsidig verksamhet främja positiv turistutveckling i Älvdalen. ge- Verksamheten skall gagna turistens intresse för Älvdalen. Navardalen Navardalens vildmarksstation ligger 32 km norr om Älvdalen och har stått på sin nuvarande plats sedan Under åren har platsen blivit ett populärt utfl yktsmål för många. Under juni, juli och augusti kan du njuta av björnstarkt kaffe och god mat i rogivande vildmarksmiljö. Vill du övernatta gör du det i rum med självhushåll eller i en fristående stuga, Dammkojan. Ett härligt avslut på dagen är ett besök i den vedeldade bastun och ett svalkande dopp i Navarsjöns kristallklara vatten. Förra årets arrendator Crister Gädd kommer även i sommar att arrendera anläggningen. September-maj hyr du direkt av turistföreningen. Bygdeveckan i Älvdalen Sedan 2004 ansvarar Turistföreningen för att bygdeveckan genomförs under vecka 30. Byarna är nu i full gång med planerandet för årets nio dagar långa evenemang uppskattades antalet besökare till personer och vi hoppas naturligtvis på lika många eller fl er besökare denna sommar. Bli medlem Vill du stödja föreningens verksamhet är medlemsavgiften för enskilda 100 kr och 500 kr för företag och föreningar (kollektiva medlemmar). Kontakta oss Vill du veta mer om Älvdalens Turistförening kan du besöka eller kontakta ordföranden Marit Norin på tel Välkommen att besöka Navardalen och Bygdeveckan i sommar!

Nyhetsbladet KONTAKT. Älvdalen - Särna - Idre. Herberts Att bevara naturen. Nr 4-2006. Årets företagare. & nyföretagare. 0251-800 00 www.alvdalen.

Nyhetsbladet KONTAKT. Älvdalen - Särna - Idre. Herberts Att bevara naturen. Nr 4-2006. Årets företagare. & nyföretagare. 0251-800 00 www.alvdalen. 0251-800 00 www.alvdalen.se ÄLVRIKET ÄLVDALEN 0251 - Älvdalens kommun, vxl 800 00 (Älvdalens kommunkansli, Ekonomikontoret, Näringslivskontoret, Samhällsbyggnadsavdelningen, Barn- och Utbildningsavdelningen,

Läs mer

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar skogen & kraften juni 08 NYA JORDFÖRVÄRVSLAGEN KAN PÅVERKA BESPARINGENS FRAMTID RÖJNING EFTER VÄGAR STARTAR I SOMMAR VAD HÄNDE SEDAN? VI GER DIG

Läs mer

Nyföretagare med framtidstro. Kraftsamling utvecklar Fränsta. sid 10. sid 6 DECEMBER 2003

Nyföretagare med framtidstro. Kraftsamling utvecklar Fränsta. sid 10. sid 6 DECEMBER 2003 DECEMBER 2003 Nyföretagare med framtidstro sid 10 Kraftsamling utvecklar Fränsta sid 6 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN NOTERAT KONSUMENTRÅD Praktiska råd inför julhandeln

Läs mer

Utveckling Fittja. Förslag till ett långsiktigt program för hållbar utveckling

Utveckling Fittja. Förslag till ett långsiktigt program för hållbar utveckling Utveckling Förslag till ett långsiktigt program för hållbar utveckling Slagsta strand s resurser Närhet TTill illl Sto tockho llm lyser bland de övriga gästgivaregårdarna som nordstjärnan på himlafästet.

Läs mer

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB & NYFÖRETAGARCENTER SYD nystart VISST KAN DU STARTA EGET! FOTO: EMILIA G AHLGREN UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE

Läs mer

FRÅN ORSA. Undrar just var man ska gå i skolan... Skollokaldiskussionen Lanthandeln med hemkörning Röjning ger flis Näringslivsåret mm.

FRÅN ORSA. Undrar just var man ska gå i skolan... Skollokaldiskussionen Lanthandeln med hemkörning Röjning ger flis Näringslivsåret mm. AKTUELLT FRÅN ORSA Undrar just var man ska gå i skolan... Skollokaldiskussionen Lanthandeln med hemkörning Röjning ger flis Näringslivsåret mm Nr 1 2008 Det var med mycket pirr i magen som jag gick till

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

En månadstidning. Om Ingvar och oss andra i Agunnaryd Blicka in i vårt rika liv!

En månadstidning. Om Ingvar och oss andra i Agunnaryd Blicka in i vårt rika liv! En månadstidning 2013 Nr 6-7 Gratisnummer Om Ingvar och oss andra i Agunnaryd Blicka in i vårt rika liv! Hot eller möjlighet? Det sägs ibland: Jag ser inte problem utan lösningar. Hellre formulerar jag:

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer

Starten har gått för Framtid Ånge

Starten har gått för Framtid Ånge OKTOBER 2003 Klart vatten i Klaraborg sid 10 Högskolestudier i Ånge sid 12 Starten har gått för Framtid Ånge sid 4-6 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN NOTERAT KONSUMENTRÅD

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

OKT 2010. Kontraster i Kölsillre MUNKBYSJÖN KRAFTSAMLAR FÖR MITTMARKEN GLESBYGDSFRÅGOR I FOKUS PÅ LJUNGANDALENKONFERENSEN FRAMTID ÅNGE OKTOBER 2010 1

OKT 2010. Kontraster i Kölsillre MUNKBYSJÖN KRAFTSAMLAR FÖR MITTMARKEN GLESBYGDSFRÅGOR I FOKUS PÅ LJUNGANDALENKONFERENSEN FRAMTID ÅNGE OKTOBER 2010 1 OKT 2010 Kontraster i Kölsillre MUNKBYSJÖN KRAFTSAMLAR FÖR MITTMARKEN GLESBYGDSFRÅGOR I FOKUS PÅ LJUNGANDALENKONFERENSEN FRAMTID ÅNGE OKTOBER 2010 1 DENNA TIDNING ÄR EN DEL AV PROJEKT FRAMTID ÅNGE ETABLERING

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

NYSTART FÖR SKINNSKOLAN FJÄLLBETONG

NYSTART FÖR SKINNSKOLAN FJÄLLBETONG Nr 2 2012 10 år Det är viktigt att vara rätt försäkrad NYSTART FÖR SKINNSKOLAN FJÄLLBETONG Urban Nordquist gör sitt livs satsning INREDNING, LOPPIS & ANTIKT hos Brändans Galleria KTP Dalarna Framtidens

Läs mer

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2011 Nytt på HR-sidan MUSIK I SVERIGES RADIO Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 3 Vindkraft ny nisch SID

Läs mer

Brev från framtiden. Visioner om Gävleborg år 2020

Brev från framtiden. Visioner om Gävleborg år 2020 Brev från framtiden Visioner om Gävleborg år 2020 Gävle den 25 mars 2008 Förord Du håller i din hand en samling brev som några Gävleborgare skrivit till en vän från framtiden, år 2020. Under ett par vinterdagar,

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag!

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag! Träskoposten Nr 1 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 1 mars 2003 Årets förening i Emmaboda kommun - Långasjö HästSportKlubb! Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Inte visste jag att jag var en egen sektor En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Uppdrag: Intervjuer med åtta kreatörer i Örebro län Beställare:

Läs mer

Från tratt till pipeline

Från tratt till pipeline Från tratt till pipeline Utvärdering av projektet Nordanstig Utveckling, Nordanstigs kommun Maria Andersson FoU-Centrum Söderhamn 1 Innehållsförteckning: I INLEDNING Att vända trenden 2 Bakgrund 3c Projektets

Läs mer

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas...

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas... LEDARE Roger Psajd. Arbetslivet ska förmedla till skolan hur man omsätter kunskap till kompetens. Hur använder jag, eleven, min kunskap. SID 2 KRÖNIKA Mattias Olson. Västervik har företag och personer

Läs mer

BO I ASKERSUND NATTVANDRARNA VARDAGSHJÄLTAR I ASKERSUND

BO I ASKERSUND NATTVANDRARNA VARDAGSHJÄLTAR I ASKERSUND BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 1 2008 NATTVANDRARNA VARDAGSHJÄLTAR I ASKERSUND Som nattvandrare handlar det om att skapa förtroende och att arbeta förebyggande, berättar Ann-Mari

Läs mer

OKT 2008. Skön värme i Borgsjö. Lantz Skogsvård växer så det knakar. Internatmetropol. framtid Ånge oktober 2008 1

OKT 2008. Skön värme i Borgsjö. Lantz Skogsvård växer så det knakar. Internatmetropol. framtid Ånge oktober 2008 1 OKT 2008 Skön värme i Borgsjö Lantz Skogsvård växer så det knakar Internatmetropol Torpshammar framtid Ånge oktober 2008 1 Denna tidning är en del av Projekt Framtid Ånge Etablering & Inflyttning 2007-2010

Läs mer

Tema: Näringsliv. Näringslivskontoret skapar förutsättningar. Älvsbyn bäst på Ung Företagsamhet. Åsa tog över åkerifirman Hit & Dit

Tema: Näringsliv. Näringslivskontoret skapar förutsättningar. Älvsbyn bäst på Ung Företagsamhet. Åsa tog över åkerifirman Hit & Dit Näringslivskontoret skapar förutsättningar Älvsbyn bäst på Ung Företagsamhet Teknik i skolan med Pia och Therese Åsa tog över åkerifirman Hit & Dit NR 1 / 2010 INFORMATION FRÅN ÄLVSBYNS KOMMUN Tema: Näringsliv

Läs mer