Tillväxtrådet Lidköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxtrådet Lidköpings kommun"

Transkript

1 Tillväxtrådet Lidköpings kommun årsredovisning 2003

2 Innehåll Ung Företagsamhet (UF) NyföretagarCentrum Innovation Västra Götaland ALMI Företagspartner Väst AB Idéum CIEL Västra Skaraborg MedflyttarAkademien Skaraborg Exportkontor Lidköping West Sweden Götene-Lidköping Vänern Turist AB Centrumutveckling Ambassadörsråd Latenta kompetenskluster Etablering Industriundersökning Butiksinredningsföretag Formforum / Keramikskolan Tillväxtdagen 2003 Styrelse och ekonomi Initiativ från Näringslivskommittén i Lidköping ExpansionCenter Vi är ett nätverk av människor och företag som alla arbetar med näringslivsutveckling i regionen utifrån ett nutids- och framtidsperspektiv. Vårt mål är att skapa tillväxt genom utveckling och samverkan och samla detta under ett tak. 23 ExpansionCenter etablerades i april 2000 och har sedan dess arbetat utifrån följande nyckelord: Ett forum ExpansionCenter skall vara ett forum för diskussioner kring ökad tillväxt, kompetensutveckling, bättre affärsklimat, internationalisering, etableringsfrågor, innovation, finansiering och nytänkande. ExpansionCenter Besöks- och postadress Mellbygatan LIDKÖPING vid Vänern 2 Ett nätverk ExpansionCenter består av människor med olika kunskaper och kontaktnät inom området för näringslivsutveckling. Varje person har egna kontakter som tillsammans skapar ett stort och slagkraftigt nätverk. En mötesplats ExpansionCenter är en mötesplats och arbetsplats för olika företag som arbetar med näringsliv. Det är även en nedslagsplats för hemvändande ambassadörer och tillfälliga projektarbetare.

3 Tillväxtrådet Lidköpings kommun Organisation Den organisation som finns för kommunens näringslivsarbete bygger på det beslut kommunfullmäktige tog , 88, avseende en strategi för vidareutveckling av näringslivet i Lidköping. Samverkansledningen består av tre ledande representanter från Näringslivskommittén, varav en är ordförande, och kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd och kommundirektör med näringslivschefen som verkställande tjänsteman. Denna organisation etablerades under hösten 1997 och fick fr.o.m ansvaret för kommunens budget för näringslivsfrämjande åtgärder. Samverkansledningens sammansättning idag följer ovan nämnda beslut, men benämns idag Tillväxtrådet. Huvuduppgifter Tillväxtrådet skall: - Vidareutveckla näringslivet i Lidköping enligt framlagd strategi. Prioritera och besluta om fördelning av de ekonomiska resurser kommunen satsar på näringslivsfrämjande åtgärder. - Detta sker efter det att de olika operativa organisationerna presenterat sina planer för sin verksamhet. - Initiera, skapa, finansiera och ansvara för de olika utvecklingsprojekt som är angelägna för näringslivets utveckling. Finansiering kan ske genom medel från kommunen, det lokala näringslivet, nationella och internationella myndigheter och organisationer. - Utveckla nätverk för det lokala näringslivet som stimulerar innovationer, affärsutveckling och socialt umgänge. Tillväxtrådet arbetar också med olika arbetsgrupper och utvecklingsprojekt i samverkan med andra kommuner, näringsliv och via partnerskapet för västra Skaraborg inom ramen för tillväxtavtal med Västra Götalandsregionen. Kommunstyrelsen antog en strategisk marknadsplan för år Tillväxtrådet 2003 Tillväxtrådet prioriterar och beslutar om fördelningen av de ekonomiska resurser som kommunen satsar på näringslivsfrämjande åtgärder. Kommunfullmäktige har tilldelat Tillväxtrådet tkr. INNOVATION OCH ENTREPRENÖRSKAP är en förutsättning för förnyelse av näringslivet. Uppfinningar som leder till Innovationer spelar en stor roll som ursprung till start och utveckling av betydande delar av industriföretagen i Lidköping. Entreprenörer som tar affärsidéer till framgångsrika företag finns också goda exempel i Lidköping. För att ge individer inspiration och rådgivning har vi Ung Företagskamhet vid De la Gardieskolan och Nyföretagsrcentrum. Leif Eriksson MARKNADSFÖRING INDUSTRI arbetar på två marknader. På medarbetarmarknaden genomför företagen framgångsrika rekryteringar och fångar bästa talangerna i konkurrens med andra. Kompetensbanken når och attraherar unga utflyttade och Medflyttarakademien är ett verktyg till att få tandemrekrytering till regionen. På produktmarknaden tävlar våra företag på allt vidare marknader där export ofta är en förutsättning även för att vinna hemmamarknaden Sverige eller hemmamarknaden Europa. Exportrådgivningen har främst en roll för expansion till USA och Asien. Inom hemmamarknaden Europa finns EU:s många initiativ till samverkan mellan företag i Europa för att konkurrenskraften skall stärkas för det samlade näringslivet i Europa. MARKNADSFÖRING ETABLERING är till för att stärka Lidköpingsregionen och ge nya företag möjligheter att utvecklas. Vi erbjuder Lidköping som etableringsort för i första hand företag som arbetar inom prototyptillverkning, design och maskintillverkning. Vi inriktar oss på att få etableringar från USA som skall in på den Europeiska marknaden. Vårt nätverk är främst Lidköpings-ambassadörerna och Svensk-Amerikanska Handelskammarens medlemmar. Vi arbetar också tillsammans i Västra Götaland med Sveriges officiella organisation Invest in Sweden. MARKNADSFÖRING BESÖKSNÄRING utvecklar besöksanledningar och kännedomen om utbudet i Lidköping. Vårt verktyg för att öka Lidköpings attraktivitet och därmed ökade intäkter från handel, restaurang och hotellnäring är projektet Centrumutveckling och Turistbolaget. FÖRSTUDIER OCH ADMINISTRATION sker genom Tillväxt Västra Skaraborg och Tillväxtrådet i Lidköping. ExpansionCenter på Mellbygatan 9 är den samlande fysiska adressen för verksamheten. Vår hemmabas för att nå framgång är det förtroendefulla och djupa samarbetet som finns mellan kommun och näringsliv. Inom styrelsen för Tillväxtrådet Lidköping har två frågor dominerat under året, Aktusjukhuset och Vägen till E20. Professionell träning etableras vid Centrum för Innovation och Entreprenörskap på fd. Ågårdskolan med Entreprenörskapsprogram och Inkubator. En förstudie har tagits fram. På de följande sidorna finns information om tillväxtarbetet i Lidköping under året Leif Eriksson Verkställande tjänsteman 3

4 Ung Företagsamhet ( UF ) Gymnasieelever har en affärsidé, gör en affärsplan, producerar, marknadsför, säljer och gör ett resultat. Skattar som vanligt på sin vinst. Enda undantaget är att UF företagen är momsbefriade. Eleverna slutar kursen med en årsredovisning. De la Gardiegymnasiet har varit framgångsrika i tio år, 2003 var inget undantag. Under 2002 startade UF på teknikprogrammet. Tidigare har vi undervisat i UF på handelsprogrammet och samhällprogrammet ekonomisk inriktning. På den regionala mässan i Mariestad kom UF Legoindustri, ett teknikerföretag, på tredje plats som Bästa UF företag, vann Logotävlingen, och på andra plats i Bästa Tjänst. Företaget representerade Lidköping på den nationella mässan i Stockholm. UF Decore, handelsprogrammet, kom på andra plats med sin Webbsida. Ht 2003 startade på samhäll ekonomisk 9 företag, teknikprogrammet 7 företag och på handelsprogrammet 3 företag. Vi har aldrig haft så många företag. Ett bevis på att ungdomen är entreprenörer. SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMISK INRIKTNING UForget-me-not Minnesbok studenten UF Safe Driving Skylt övningskör UF Villa Veden Vedförsäljning UF Libro Hälsoböcker UF PocketBag Tygkasse i fickformat UFShop &save Rabatthäfte UF Mappen Reklammapp UF Underbara fötter Fotvårdpaket UF Discoo Mellanstadiedisco TEKNIKPROGRAMMET UF Signmarker Golfmarkör med reklam UF Print T-shirttryck RAM UF Vakuumpåse UF SMART Skoställ demon grip UF Ljushållare HANDELSPROGRAMMET UF Carrier Drickabackshandtag UF MDG Records Skiva med lokala band UF Lips Cerat naturämnen UF Keep It Ny pennhållare UF Tryck Snyggt Tryck på servetter mm Yngve Svensson De la Gardiegymnasiet Stenportsgatan Lidköping vid Vänern Tfn e-post: Styrelse: Anne Marie Fredriksson, Hjo Reklam Gerd Clenow, Ållebergsgymnasiet Jan Erik Strömberg, Sparbanken Skaraborg Torkel Andersson, V Götalandsregionen Elisabeth Nilsson, Svenskt Näringsliv Mattias Peterson, Företagarna Johan Jacobsson, Studerande Helena Ekman, Bahco Metal SAWS AB Leif Jarlén, Skövde Kommun 4

5 NyföretagarCentrum Verksamheten 2003 har varit ett förändringens år. Styrelsen har förnyats och under våren tecknades ett 3-årigt avtal med Götene, Lidköpings och Vara kommuner. Avtalet gav oss större trygghet och dessutom inkluderades Vara i vår verksamhet. Våra partners inom näringslivet har också ställt upp för oss, vilket tillsammans med kommunavtalet ger oss en ekonomisk bas för rådgivningsverksamheten. Vi har också startat ett "entreprenörsprojekt" innebärande utbildning och stöd för nyföretagare, allt med målsättningen att ge bättre förutsättningar för att få fram nya företag med duktiga entreprenörer och bra överlevnadsmöjligheter. Projektet finansieras under 3 år av Sparbanksstiftelserna i Lidköping och Skara. Rådgivningen NyföretagarCentrums verksamhet består av att stödja och ge råd till nyföretagare. Häri ingår att söka värdera företagsidé och marknad, samt de ekonomiska förutsättningarna bl a med avseende på finansieringen. För rådgivningen, som är kostnadsfri, svarar Tomas Persson, som är certifierad rådgivare genom Jobs&Society. Under året har ca 600 konsultationer genomförts mot 485 föregående år. Ca 40% var kvinnor. 22 företag har startas av nyföretagare som varit i kontakt med NFC. Av dessa är nio kvinnor. Några har deltagit i tidigare Starta Eget-kurser, några deltar i eller är anmälda till den nya entreprenörsutbildningen. Utbildning / Entreprenörsprojekt Syftet med utbildningen är att stimulera nyföretagande och möjliggöra en bra start för livskraftiga företag. Målet är del fler nya, livskraftiga företag, som i ett tidigt skede får kontakt med det etablerade näringslivet och dels att få flera av näringslivets aktörer att engagera sig i ett utökat näringsliv. Utbildningsprojektet förebereddes under våren och omfattar fyra steg - grundutbildning - förberedelse för start - företagsstart - uppföljning när företaget är igång. Ansökningar om finansiellt stöd för ett 3-årigt projekt ingavs till Sparbanksstiftelserna i Lidköping och Skara under maj-juni Sedan vi fått klartecken kunde den första grundutbildningen starta i oktober med 20 deltagare. Det innebar en bra start, då vi inte vågat räkna med mer än 25 deltagare per år, d v s på två kurser. Den andra grundutbildningen startar i månadsskiftet januari-februari Framtid Ytterligare fyra grundutbildningar är planerade under de nästkommande två åren. Genom att engagera mentorer och att genomföra tematräffar avser vi att skapa ett brett nätverk där kontakter skapas mellan nyföretagare och det etablerade näringslivet. Tomas Persson Fabriksgatan Lidköping vid Vänern Tfn Mobil e-post: Hemsida: Styrelse: Nils-Bertil Wickberg, ordf Marianne Bäck Roland Axelsson Bo Bergsten Roger Carlsson Henry Claesson Stefan Ericsson Kjell Hedvall Leif Isacsson Gunnar Lans Ingvar Lidholm Bo Rådelöv Claes Sagerström Andreas Stridh Gittan Wixtröm Adjungerade: Börje Johansson Björn Krantz 5

6 Innovation Västra Götaland/ALMI Företagspartner Väst AB Fram t.o.m. årsskiftet fanns det ett regionalt innovationssystem i Sverige som gick under namnet Innovation Sverige. Innovation Västra Götaland var en del utav det regionala innovationssystemet. Som ägare av projektet har ALMI Företagspartner Väst AB ansvarat för administration, ekonomi och personal. På nationell nivå har SIC (Stiftelsen Innovationscentrum) och innovation Sverige haft samordningsansvar. Projektet finansierades av SIC, ALMI, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, EU Mål 2 samt regionens kommuner. Under hösten 2003 gick Innovation Västra Götaland in i ALMI Företagspartner Väst AB bas verksamhet. Almi arbetar från Idé till lönsamt företag. ALMI Företagspartner finns i varje län och erbjuder finansiering och affärsutveckling till innovatörer, nya företag och till redan etablerade företag som vill utvecklas. ALMI kan följa dig och ditt företag hela vägen från den första idén till ett lönsamt företag. ALMI har som mål att bidra till tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Innovation Västra Götaland är verksamt inom hela regionen med indelning i fem geografiska områden och med kontor på följande orter, Göteborg, Borås, Lidköping, Skövde och Trollhättan. Syftet med projektet är att aktivt bidra till att livskraftiga företag skapas och att befintliga företag växer med lönsamhet genom att bidra till att kommersialisera bärkraftig och innovativa produkter och tjänster i hela Västra Götalands region. Innovatörer ska ges möjlighet till hög kvalitet på sina underlag vilket i sin tur leder till att efterfrågan och möjligheterna att marknadssätta fler projekt blir möjligt. Mål Innovation Västra Götaland skall vara ett första hands val då en idégivare eller ungt företag önskar råd och stöd för utveckling av innovativa produkter och tjänster. Kvalificerad Rådgivning På samtliga innovationskontor arbetar Diplomerade Innovationsrådgivare med rådgivning. Kvalificerad rådgivning innebär att innovationsrådgivare erbjuder kostnadsfri konsultation till idégivare. Rådgivningen belyser vilka steg som bör tas för att utveckla en idé, vikten av nyhetsgranskning och skydd, möjligheter till finansiellt stöd mm. Marknadsbehovet, säljbarheten är av speciell vikt i utvärderingen av innovationsprojekt. Information och Utbildning Innovationsrådgivarna deltar regelbundet på informationsträffar för potentiella innovatörer, nyföretagare, företagsledare mm. Förmedling av kontakter och nätverk Idégivare kan få råd med lämpliga kontakter till företag, personer, och vi kompletterar gärna med annan tillgänglig kompetens i organisationer, myndigheter och privata näringslivet. Ann-Sofie Stenberg Ekonomiskt stöd Genom Innovation Västra Götaland kan man få hjälp med bidrag till bla teknikundersökningar, nyhetsgranskningar, designhjälp, prototypframtagning, samt marknadsundersökningar. Om produktidéerna bedöms som utvecklingsbara och kommersiellt lönsamma. Under 2003 hade vi även tillgång till att bevilja SIC villkorslån till innovativa projekt, under övergick SIC-villkorlåns beslut till de regionala innovationscentra och Almi företagspartner. Idag ligger SIC hanteringen under ALMI, men det finns inga mer pengar att låna ut. Almi har idag ett Almi Innovationslån som man kan ansöka om till Innovationer i tidigt skede. Detta är ett riskkapital lån som innovationsrådgivaren tillsammans med Almi finansierings konsult administrerar. Innovation Västra Götaland har ett lokalt kontor i Lidköping och där arbetar Ann-Sofie Stenberg heltid som diplomerad Innovationsrådgivare. Lidköpingskontoret svarar för Innovationsrådgivning inom gamla västra Skaraborg. Aktiviteter i Lidköping 2003 Under 2003 gavs det 284 rådgivningar till Innovatörer i Lidköping Sammanlagt beviljades Innovationsbidrag till en summa av :- till bl a nyhetsgranskningar, marknadsundersökningar och prototypframtagningar. Dessa pengar har använts som ett första steg för nya innovatörer. På kan man se nya produkter som kommit fram under åren. Vi har medverkat i UF-mässan och suttit med i juryn som bästa UF - Företag. Deltagit på mässa Kvinna Skaraborg i Mariestad Hösten Ordnat tävling i samband med mässan för Kvinnor med Idéer. Mars- 03 så ordnades en helkväll för Innovatörer "Innovera mera i Lidköping" Detta var i samarbete med Ideum uppfinnar skolan i Lidköping. Denna kväll lockade till sig 48 innovatörer. Antal beviljade projekt 2003 Västra Skaraborg Rådgivning telefon Rådgivning Möten Antal Ansökningar Beviljade innovations bidrag Lidköping Totalt Västra Skaraborg kr kr Ann-Sofie Stenberg Diplomerad Innovationsrådgivare Innovation Västra Götaland/ALMI Företagspartner Väst AB Broholmsgatan Lidköping Tfn Mobil Fax Marknadsråd: Lars Johnsson, ordförande Roger Filipsson, Finnveden Precision Ingemar Jakobsson, Mariehof Lars Linde, Lindevelop Innovation Uno Hallqvist, Boazul Medical Leif Eriksson, Lidköpings kommun Mikael Broo, Termoform Rolf-Erik Hjertberg, ICA Anders Johnsson, Odal Börje Torstensson, PDS Vinninga Anette Jern, Dinners 6

7 ALMI Företagspartner Väst AB ALMI Väst har kontor i Göteborg, Borås, Skövde, Lidköping och Trollhättan samt projektkontor i Munkedal. ALMI hjälper till med kapital och kompetent rådgivning och förmedlar kontakter. Vårt arbete syftar till att hjälpa små- och medelstora företag att växa genom att hitta nya arbetssätt och att hjälpa framtidens entreprenörer att starta framgångsrika företag. Vi skiljer oss från traditionella kreditgivare på så sätt att vi hellre ser till möjligheterna än till de eventuella riskerna. Vi har möjlighet att komplettera bankernas krediter med riskvilligt kapital. ALMI arbetar också aktivt som kapitalförmedlare. Tillväxtlån För att komplettera banker och andra kreditgivare lånar ALMI ut riskvilligt kapital för att öka tillväxten och lönsamheten. Riskkapitalet kan användas för t.ex. marknadsbearbetning, ledarskapsutveckling, rörelsekapital, investeringar eller satsningar på nya marknader. Företagarlån Det här lånet är till för att underlätta och stimulera etablering av nya företag och att utveckla befintliga företag med svårighet att få sitt kapitalbehov täckt på den ordinarie kapitalmarknaden. Innovationslån Detta lån är till för att finansiera kommersiellt intressanta innovationer i tidiga utvecklingsstadier. Sökande kan vara privatpersoner, registrerade för moms eller unga företag (högst 3 år). Rådgivning till företag som vill växa ALMI har stor erfarenhet av att öka tillväxten inom företag. Vi vet hur företag på bästa sätt skall hantera olika situationer som kan uppstå i tillväxtfasen hos små- och medelstora företag. Rådgivning till nya företagare Drivkraft och vilja att bygga upp ett företag är ett par av de viktigaste egenskaperna för att starta ett nytt företag. Tillfredsställelsen att vara sin egen kan vara stor, men det finns många svårigheter och fällor på vägen. Hos ALMI kan du hämta stöd och råd som kan hjälpa dig inför svåra beslut. Utvecklingsprogram LIFT är ett utvecklingsprogram för företag och ledare med vilja och möjlighet att växa. Programmet förenar affärsutveckling och ledarutveckling. Bo Rådelöv speciellt för att öka småföretagarnas kunskap om modern marknadsföring och griper dessutom ofta in i arbetsformerna och organisationen. Styrelsearbetet är en mycket viktig del när det gäller att få tillväxt i ett företag. Se till din styrelse är ett program som tar fram en kravprofil och ett utbildningsprogram för styrelseledamöter. Förmågan att se och utnyttja tillväxtkraften i företaget är en gemensam nämnare hos de flesta framgångsrika företag. Tillväxtbarometern ger snabbt en tydlig signal både vad det gäller möjligheter och flaskhalsar för tillväxt i företag. Finansstatistik per Kommun Essunga Grästorp Götene Lidköping Skara Vara Summa Kommun Essunga Grästorp Götene Lidköping Skara Vara Summa Utestående lån Antal Beviljade lån 2003 Antal Belopp tkr Belopp tkr Antal målgruppsföretag 1-49 anst Beviljade lån 2002 Antal Varav Belopp tkr Se till din marknad är ett utvecklingsprogram som har tagits fram Bo Rådelöv ALMI Företagspartner Väst AB Broholmsgatan Lidköping vid Vänern Tfn Fax Mobil e-post: Styrelse: Bengt Tengroth, Göteborg Gunilla Almgren, Göteborg Katrine Andersson, Borås Erik Arnell, Hyssna Birgitta Johansson, Tidaholm Ola Johansson, Göteborg Bertil Törsäter, Götebort Leif Mattsson, Skövde Lennart Olausson, Västra Frölunda Lennart Augustinius, Stockholm Robert Larsson, Borås Malin Alsterlund, Borås 7

8 Idéum Etablering i Lidköping 2002 Genom ett samarbete med Sparbanksstiftelsen Lidköping, Tillväxt Västra Skaraborg / Västra Götalandsregionen och Tillväxtrådet Lidköpings kommun kunde nödvändiga medel anslås till verksamheten. Tillsammans med beviljat statsbidrag blev behovet av finansiering klar för tre år. Dessutom kunde mycket lämpliga lokaler erbjudas i f d Ågårdskolan, och därmed kunde idéum etableras i Lidköping. Utbildningsverksamhet med inriktning på uppfinnande och industriell förnyelse Verksamheten vid idéum är en gemensam satsning av Ingenjörssamfundet (ISF) och Svenska Uppfinnareföreningen (SUF). Tillsammans äger de Idéum Innovationsutbildning AB. Företagsutvecklarna AB har uppdraget att utveckla och leda verksamheten. Kursen "Tekniskt nyskapande" Kursen "Tekniskt nyskapande" vid idéum är öppen för uppfinnare och produktutvecklare från hela landet. Deltagarna utvecklar sin förmåga att effektivt delta i uppfinnarprocessen genom att fånga in och analysera framtida behov, föreslå lösningar på angelägna behov och därigenom initiera nya konkurrenskraftiga produkter baserade på uppfinningar. Utbildningen "Tekniskt nyskapande" kan inte jämföras med någon annan utbildning. Den har kommit till för att stimulera vissa personer att utveckla sin uppfinnarförmåga, en talang som för vissa personer träder fram tidigt och för andra blir uppenbar först senare i livet. Kursdeltagarna är därför olika gamla och har mycket varierande skolbakgrund och yrkeserfarenhet. Det gemensamma med deltagarna är att de har en dokumenterad förmåga att lösa problem på ett konstruktivt men annorlunda sätt. Vad har hänt 2003 Under 2003 har 34 elever studerat på idéum. Ett 40-tal olika produkt- och affärsidéer har presenterats och bearbetats. Idéer som har goda möjligheter att nå kommersiell framgång. Två kurser avslutades under året. Ett 20-tal uppfinnare från hela landet hade då under två terminer fått en gedigen utbildning samt en enastående möjlighet att utvärdera och förverkliga sina idéer. En annan kursomgång som startade under hösten hade nått fram till terminsavlutning i december. I anslutning till kursavslutningarna i maj och december månad visade eleverna i avgångsklasserna för första gången sina unika nyutvecklade produkter i utställningen "Framtida innovationer". Utställningen i december hölls i Framnäs Köpcentrum och hade flera hundra besökare under några få timmar. Radio Skaraborg sände direkt från utställningen. Under våren genomfördes ett seminarium, "Innovera Mera", i samarbete med Innovation Västra Götaland. Det var 47 st uppfinnare och innovatörer från hela Skaraborg som deltog och fick information om idéums och Innovation Västra Götalands verksamhet. Ett exempel på en elevprodukt som är färdig att introduceras på marknaden: Daniel Andersson, Lidköping, har under kursen utvecklat en väggkrok speciellt anpassad för att hänga upp MC-hjälmen på. Daniel har tagit fram ett provverktyg och formsprutat en provserie. Produkten är nu färdig för att introduceras på marknaden. En del av de elever som studerarde på Idéum 2003 Robert Nilsen Broholmsgatan Lidköping vid Vänern Tfn Mobil e-post: Huvudmän: Ingenjörssamfundet (ISF) Svenska Uppfinnare föreningen (SUF) Idéum Innovationsutbildning AB Styrelse: Sune Hilstad, ISF Wanja Bellander, SUF 8

9 CIEL - Centrum för Innovation och Entreprenörskap Såväl på internationell som nationell och regional nivå prioriteras åtgärder för att stimulera innovationer, entreprenörskap och nyföretagande. Insatser görs för att motivera och utrusta entreprenörer med nödvändiga färdigheter. Huvudmotivet är att skapa tillväxt. Nyföretagandet i Lidköping ligger på en förhållandevis låg nivå och därför finns goda förutsättningar att med stimulansåtgärder förbättra detta. Tillväxtrådet i Lidköping har utvecklat ett helt unikt innovationssystem där fyra framgångsrika innovationssystem i Sverige möts för att utveckla ett Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping (CIEL) med ingenjörsförbunden som intressenter. Det handlar om följande fyra program för olika målgrupper som tillsammans skapar unika förutsättningar till kunskapsutbyte. 1. Idéum - Tekniskt nyskapande Internatutbildning 2. Innovationsingenjör, Kvalificerad yrkesutbildning (KY) 3. Entreprenörskapsprogram med internationell inriktning 4. Mastersprogram i Entreprenörskap Plattformen för såväl pågående verksamhet som planerad är skapandet av Inkubator med kontor, logi, rådgivning i en kreativ miljö. I denna miljö skall det vara möjligt för personer med innovationer att utveckla dessa till företag. Förslaget är att bilda ett gemensamt driftsbolag CIEL AB med huvuduppgifter att affärsutveckla, marknadsföra och samordna de olika verksamheterna. Lokalmässigt är det f d Ågårdsskolan som är tänkt inrymma samtliga verksamheter. En förstudie har gjorts för att klarlägga hur det kan ske. Finansieringen av de olika programmen sker på lite olika sätt men huvudintressenter är staten genom utbildningssystemet, Västra Götalandsregionen genom regionutvecklingsnämnden, Sparbanksstiftelsen Lidköping och Lidköpings kommun. Varför är entreprenörskap viktigt? I Lissabon år 2000 fastställde Europeiska rådet inriktningen att "bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi". Utmaningen för Europeiska unionen är att skapa ett klimat i vilket entreprenörsinitiativ och affärsverksamheter kan blomstra. Sveriges Regering arbetar med att utveckla gynnsamma förutsättningar för företagandet, både för att öka nyföretagandet och för att få redan etablerade företag att växa. För att uppnå det övergripande målet för näringspolitiken arbetar regeringen med följande prioriterade delmål: Kapitalförsörjning. Ta tillvara och utveckla idéer med hög tillväxtpotential genom marknadskompletterande finansiering. Entreprenörskap. Bidra till ökad kompetens och skapa goda möjligheter för företagsutveckling och företagande. Lidköpings kommunfullmäktige har som en strategi i det styrkort som fastställdes i februari 2003 "Ett företagsvänligt klimat och ett differentierat näringsliv." genom att "Kommunen och dess verksamheter har ett positivt och stödjande förhållningssätt till företag som etablerar sig eller vill etablera sig, samt att antalet arbetstillfällen i företag har ökat". Hur ser det ut med entreprenörskapet i Lidköping? Entreprenörskap kan mätas genom att jämföra antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare. I nedanstående tabell finns en jämförelse med ett antal andra medelstora städer utanför storstadsregionerna mån Ängelholm 4,6 4,8 5,9 Varberg 4,6 4,2 5,2 Nyköping 4,4 3,9 4,6 Lidköping 3,6 3,3 3,1 Utifrån denna jämförelse kan noteras att stora möjligheter finns att bli bättre på att med nya initiativ vitalisera entrerprenörskapet i Lidköping. Det finns också en "entreprenörspotential" hos alla de ungdomar som flyttat till högre studier och nya utmaningar i världen. Av olika undersökningar framgår att ca 70 % vill flytta tillbaka om möjlighet ges. En sådan möjlighet kan vara att ta med sig sin affärsidé och flytta hem till professionellt entreprenörsstöd och en kreativ miljö. Tillväxtrådets innovativa entreprenörsmodell för Lidköping Tillväxtrådet i Lidköping har utvecklat ett helt unikt innovationssystem där fyra framgångsrika innovationssystem i Sverige möts för att utveckla ett Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping (CIEL) med ingenjörsförbunden som intressenter. Vi vill med vår modell skapa en magnet för entreprenörer. - Idéum Tekniskt nyskapande Internatutbildning Denna utbildning för uppfinnare med erkänd talang startade för två år sedan i tidigare Ågårdsskolans lokaler och flyttades då från Växjö. Utbildningen är 1-årig och bedrivs i internatform varvat med hemstudier. Antalet deltagare är 16 per termin. - Idéum Innovationsingenjör, Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Utbildningen är 2-årig på heltid med 20 deltagare per klass, d v s 40 per år. Målgruppen är studenter med erfarenheter från yrkeslivet. Framställan om KY-utbildning är inlämnad. - Entreprenörskapsprogram med internationell inriktning Denna utbildning planeras ske i samarbete med Linköpings Universitet, institutionen för Innovationer och Entreprenörskap. Antalet deltagare är tänkt bli 40 per grupp, d v s 80 per år. - Mastersprogram i Entreprenörskap Målgruppen för utbildningen är ingenjörer som gått treåriga högskoleutbildningar i Sverige liksom att studenter från Chalmers civilingenjörsprogram kan välja att göra de tre sista terminerna som en del av examen. Kontaktperson Pia Zickerman CIEL Sweden Broholmsgatan Lidköping Tfn Mobil e-post: Utredningsgrupp Mats Lundqvist, Chalmers Entrepenörsskola Cecilia Kullgren, Chalmers Entrepenörsskola Magnus Klofsten, CIE, Linköpings Universitet Nils-Fredrik Salén, CIE, Linköpings Universitet Sune Hilstad, Ingenjörssamfundet Leif Eriksson, Lidköpings kommun 9

10 Tillväxt Västra Skaraborg Näringslivet och kommunerna i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara har under perioden samarbetat för att främja näringslivets långsiktiga och hållbara utveckling och tillväxt. Genom Tillväxt Västra Skaraborg ideell förening har information och kontakter inom och mellan näringslivet och samhällets offentliga aktörer förmedlats samt olika utvecklingsprojekt initierats och/eller medfinansierats. Medfinansiering av olika utvecklingsprojekt har skett genom de projektmedel som fanns tillgängliga inom ramen för tillväxtavtalet för delregionen Västra Skaraborg. Samarbetet har sedan årsskiftet 2003/2004 utökats till att omfatta hela Skaraborg. Därmed har också en ny genomförandeorganisation bildats - Tillväxt Skaraborg ideell förening. Regionala tillväxtavtal och tillväxtprogram Tillväxtavtalen introducerades 1998 och har sedan dess utgjort det bärande instrumentet i den regionala näringspolitiken. Målet med den regionala näringspolitiken är att, utifrån skilda regionala förutsättningar, stimulera en hållbar ekonomisk tillväxt som kan bidra till fler och växande företag och ökad sysselsättning. Syftet med tillväxtavtal är att lokala och regionala aktörer ska få ett större inflytande över näringspolitiken. Grundtanken är att man ska få ett större utbyte av befintliga ekonomiska resurser genom samordning och bred samverkan mellan myndigheter, näringsliv och arbetsmarknadens parter. Det vilar en kraft i sig i att regionerna står enade bakom sina gemensamt utformade utvecklingsplaner. Tillväxtavtalen som gällde under perioden , ersätts av regionala tillväxtprogram. Det regionala tillväxtprogrammet i Västra Götaland består av ett regionövergripande och fyra delregionala program: Göteborg, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Tillväxtprogramsarbetet samordnas på regional nivå av Västra Götalandsregionen, och på delregional nivå av Kommunförbunden. Kommunförbundet i Skaraborg har i sin tur gett i uppdrag till Tillväxt Skaraborg ideell förening att genomföra programmet. Verksamheten 2003 Inriktningen på verksamheten under 2003 har varit att initiera och/ eller medverka i finansiering av projekt och förstudier med inriktning på entreprenörskap, kompetensförsörjning samt samverkan för utveckling. Detta är insatsområden som medlemmarna identifierat som kritiska för att skapa tillväxt i Skaraborg. Under 2003 har Tillväxt Västra Skaraborg via tillväxtavtalet finansiellt medverkat i olika utvecklingsprojekt och förstudier med ca 3,7 mkr. Motsvarande summa har tillskjutits av de sex medverkan- Kristina Anderback de kommunerna. Övriga finansiärer, t.ex. Nutek, Länsstyrelse och Sparbankstiftelser har medfinansierat projekten med ca 4 mkr. Nedan presenteras olika utvecklingsprojekt som erhållit medfinansiering från tillväxtavtalet för Västra Skaraborg med mer än 50 tkr under Utvecklingsprojekt Centrum för Innovation och Entreprenörskap 1200 tkr FormForum i Lidköping 900 tkr Företagsamt lärande inom skolan 840 tkr Utveckling av latenta kompetenskluster 290 tkr Music Factory 250 tkr Regional Investeringsfrämjare 201 tkr Framtidstorget 140 tkr Fågelvägen mellan Vänern och Vättern 55 tkr Företagsstöd 2003 Västra Götalandsregionen avsatte under året 1 mkr i företagsstöd till delregionen Västra Skaraborg. Tyvärr nyttjades mindre än hälften av dessa medel av företagen. Totalt delades 252 tkr ut i konsultcheckar (4 företag), 224 tkr till kommersiell service och 0 kr i investeringsstöd. Av överskottet överfördes 485 tkr till projektmedel. Kristina Anderback Verksamhetsledare Tillväxt Skaraborg Ideell förening Högskolevägen 6A Skövde Tfn: Mobil: E-post: Styrelse: Kjell Hedvall, Lidköpings kommun Christer Martinsson, Lidköpings Näringsliv Christer Aronsson, Essunga kommun Olle Enlund, Essunga Näringsliv Roger Andersson, Grästorps kommun Torsten Andersson, Grästorps Näringsliv Bo Bergsten, Götene kommun Bengt-Olov Svantesson, Götene Näringsliv Barbro Hassel, Skara kommun Peter Hermansson, Skara Näringsliv Elof Jonsson, Vara kommun Staffan Billinger, Vara Näring Adjungerade: Åke Jönsson, Västra Götalandsregionen Conny Brännberg, Västra Götalandsregionen 10

11 MedflyttarAkademien Skaraborg Verksamheten har utvecklats till att i första hand stödja medflyttare till utländska läkare som rekryteras till Skaraborg och därför tar processen längre tid än med svenska medflyttare. Vi har haft 8 anmälda medflyttare och ett tjugotal privatpersoner (i huvudsak svenskar) som anmält att de önskar hjälp eftersom de antingen vill flytta till vår region eller att partnern har fått jobb i regionen. Under året har vi förfinat arbetssättet något genom att tillsammans med anmälande arbetsgivare, medflyttare och Medflyttarakademien börja med ett trepartssamtal och gå igenom vad Medflyttarakademien kan hjälpa till med så att förväntningarna stämmer överens. Medflyttaren är den viktigaste parten vid en rekrytering till Sverige. Om den personen inte får jobb flyttar oftast familjen hem till sitt ursprung igen och därför har många diskussioner förts med rekryteringsenheterna om hur viktigt detta är. Inställningen till att lära sig förstå hur det fungerar i Sverige är också avgörande för hur projektet lyckas. Avslutande kan nämnas att handläggningen för invandrare är längre än ett år och att näringslivet i Skaraborg måste tycka att det är viktigt att hjälpa till annars kommer Skaraborg tyvärr att missa många kompetenta krafter. Vi hade vid årets slut 29 medlemmar men det är den offentliga delen som har de flesta medflyttarna och näringslivet ser inte nyttan lika tydligt med att vara medlemmar trots att medflyttarna oftast har kompetenser som efterfrågas i denna sektor. Under senare delen av året beslutades att handläggaren Ulla Knutsson skall gå in i företaget Pomona Balance och föreningen skall fortsätta att köpa tjänsten för driften av Ulla genom den nya arbetsgivaren. Genom denna åtgärd kommer medlemmarna att få tillgång till de tjänster som Pomona erbjuder vilket kan ses som ett mervärde. Ulla Knutsson MedflyttarAkademin Rånna Skövde tel e-post: Styrelse: Peter Marecek Christina Ederström Ann-Britt Martinsson Göran Matsson Kristina Stenback Thomas Pershed Rose-Marie Hassellöf-Carlb erg Dick Lövbrand 11

12 Exportkontor Lidköping Lidköping Export - Swedish Export Directory Lidköpings Kommun har under år 2003 fortsatt att profilerat sig på Exportrådets hemsida "Swedish Export Directory", som den enda deltagande kommunen i Sverige. Här presenteras ett antal lokala företag med internationell anknytning. Informationen är på engelska och utgör på så vis ett funktionellt arbetsredskap för t ex Lidköpingsambassadörerna men även i kommunens arbete att marknadsföra Lidköpings näringsliv på den internationella arenan. Webbsidan används av Exportrådets 45 kontor runt om i världen samt drygt 100 svenska ambassader och är på så vis en viktig marknadsföringskanal för såväl Lidköpings Kommun som för deltagande företag. Exportaktiviteter Den 14 augusti besöktes Lidköping av Henrik Byström, chef för Exportrådets kontor i Taiwan. Tillsammans med representanter från Lidköpings kommun genomfördes ett antal företagsbesök i syfte att finna samarbetsformer som främjar relationerna mellan Lidköping och Taiwan. Den oktober fanns Lidköping representerat vid ett 2-dagarsseminarium i Oslo, Norge där Exportrådets kontor i Oslo stod som arrangör i samarbete med ISA, Invest in Sweden Agency. Seminariet gick under rubriken "Kapital över gränserna" och på programmet stod föreläsningar samt diskussioner med betoning på export- och investeringsfrågor mellan Sverige och Norge. Ett stort antal svenska kommuner fanns representerade och Sveriges Ambassadör i Norge, Mats Ringborg inledningstalade. Efterföljande samtal har förts kring att arrangera ett seminarium i Lidköping under 2004 i syfte att främja export/import mellan Lidköping och Norge. Under året har fortlöpande individuell kontaktförmedling mellan Lidköpings näringsliv och Exportrådet upprätthållits. Kontaktpersoner: Camilla Bender Larson Exportkontoret Lidköping Mellbygatan Lidköping vid Vänern Tfn Mobil e-post: Projektgrupp: Hasse Karlsson, Exportrådet, Stockholm Leif Eriksson, Lidköpings Kommun Camilla Bender Larson, Exportkontoret Lidköping 12

13 West Sweden West Sweden, som bildades 1992, är en serviceorganisation för 69 västsvenska kommuner, 2 regionförbund och Västra Götalandsregionen med uppgift att stimulera och stödja den lokala och regionala utvecklingen i och av Västsverige, framförallt med hjälp av de möjligheter som medlemskapet i EU innebär. West Swedens service erbjuder möjligheter för regionen och/eller enskilda medlemmar såväl att utveckla idéer som ligger i framkanten av Europas utveckling med hjälp av EU via de internationella samarbetena i EU:s program, som att ta tillvara de regionala intressena inom EU. Detta sker framförallt genom - Information och utbildning i EU-relaterade frågor. - Informera, uppmuntra och stödja sina medlemmar att utnyttja EU som ett verktyg för kommunal och regional utveckling. Framförallt med hjälp av EU finansierade projekt. - Bevaka frågor, väsentliga för den västsvenska regionen. - Bygga nätverk mellan organisationer, företag och individer. West Swedens arbete leds av en politisk tillsatt styrelse bestående av 17 personer och har ett representationskontor i Göteborg och Bryssel. Verksamheten hade vid årets slut åtta heltidsanställda, fem i Göteborg och tre i Bryssel. De deltagande kommunerna har finansierat verksamheten under året genom att betala bidrag baserat på folkmängden i resp kommun. Bidraget uppgick till 5 kr per invånare från kommuner och 1,50 kr per invånare från landsting/region. Ett år präglad av förändring och fokusering West Sweden har under året fokuserat sin verksamhet på tre nyckelområden: EU projektverksamhet; Stöttning av västsvenska regionala frågor; Kompetensutveckling. Ytterligare fokusering har skett på att stödja medlemmarna i sitt utvecklingsarbete med hjälp av EU-finansierade projekt genom att skapa en enhet som sysslar med projektutveckling. Medarbetarna i enheten har ansvar för sina tematiska fackområden. Under året har samtliga medlemmar besökts för att inför kommunernas och regionernas fullmäktige, styrelser och presidier presentera verksamheten och visa på de möjligheter som vårt EUmedlemskap ger. West Sweden har hållit föredrag och medverkat vid ett 60-tal Europarelaterade seminarier/aktiviteter för offentliga organisationer, vid näringslivsträffar, internationaliseringsseminarier och specifika EU-ämnesseminarier. Ett stort antal projektansökningar har under året lämnats in till EU-kommissionen, t ex inom Socialt utanförskap, IT-säkerhet, miljö och folkhälsa. West Sweden har under året förmedlat ett 100- tal partnersökningar för EU-projekt, både från och till Västsverige. I alla projekt, oberoende av program och ämne, är samarbetet mellan sökande nyckeln till framgång. Lidköping Det internationella arbetet i Lidköpings kommun sker i enlighet med kommunens internationella policy, som innebär: - Kommunens förvaltningar skall engageras och entusiasmeras att i större utsträckning söka och utveckla internationella kontakter. - Organisera utbildnings- och informationsinsatser om EU. - Bevaka EU:s program. - Initiera och stimulera projekt och andra EU-initiativ. - Ge råd vid projektansökningar. - Ge råd till näringslivet i frågor som rör EU:s program. Under året har följande arbete skett: - En hemsida för internationella frågor har skapats. - Marknadsföring av programutbud har skett kontinuerligt. - Två kurser har genomförts dels "EU-ekonomi för ekonomer" och dels "EU-projekt i kommunen - hur gör jag?" - Europaveckan genomfördes 5-11 maj 2003 med olika aktiviteter, bl a utställning av pågående projekt, tipspromenad på biblioteket, internationell matsedel i skolorna. - Fem nya EU-projekt har startats. - Informationsinsatser om EU har skett vid 38 tillfällen. - Rådgivning i EU-frågor har lämnats till kommunala företrädare vid 76 tillfällen och till näringslivet vid 42 tillfällen. I egen regi eller tillsammans med andra har under året arrangerats: - Informationsseminarier om aktuella EU-program - TRN IT-konferens i Cardiff - 3 st olika EU-projektledarutbildningsseminarier - Kurs för tjänstemän, EU-PRO, har genomförts med två kurser - Utbildning för politiker "Politiskt ledarskap i det nya Europa" - Specialseminarier för västsvenska politiker resp tjänstemän i Bryssel. Lisbeth Nyström Mellbygatan Lidköping vid Vänern Tfn Mobil Fax e-post: Styrelse: Göran Johansson, Göteborg Anders Knape, Karlstad Angelica Rage, Forshaga Ewy Gahnström, Uddevalla Gert-Inge Andersson, Trollhättan Rune Forsdahl, Dals-Ed Kjell Hedvall, Lidköping Gunnel Bengtsson, Halmstad Lars Nordström, Göteborg Ing-Marie Samuelsson, Härryda Jan-Erik Wallin, Vara Ulrika Karlsson, Skövde Marianne Nilsson, Kungälv Göran Hildén, Härryda Kjell Andersson, Ulricehamn Roland Andersson, Västra Götalandsregionen Lars Bergsten, Västra Götalandsregionen Adjungerade: Kjell Andersson, Ulricehamn och Göran Karlsson, Hallandsregionen 13

14 Götene-Lidköping Vänern Turist AB Verksamhetsinriktning Bolaget bedriver verksamhet med syfte att främja besöksnäringen inom Götene och Lidköpings kommuner. Detta omfattar mottagningsservice i form av helårsöppen turistbyrå i Lidköping och säsongsöppen turistbyrå på Kinnekulle, samt marknadsföring och turistisk produktutveckling. Bolaget är helägt av Götene-Lidköping Vänern Turistförening, där de båda kommunerna och c:a 100 intressenter från näringslivet är medlemmar. Aktiekapitalet är kronor. Händelser under året Under 2003 ökade antalet kommersiella övernattningar i Läckö- Kinnekullebygden med 2,8%, från år 2002 till Därav har antalet hotellövernattningar minskat med 1,2 % eller st. medan antalet campingövernattningar ökat med ca 5 % eller st. De kommersiella gästnätterna på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser har mellan åren 1999 och 2003 ökat mer än riksoch länssnittet. Antalet gästnätterna ökade med +26% jämfört med länets +16% och rikets +11%. utbud av övernattningar, café, hantverkare och marknader. Antalet besökare på Turistbyrån i Lidköping minskade under året till följd av nedläggningen av SJ biljettförsäljning. Turistbolaget ökade under året omsättningen med 17% till 14,2 MSEK beroende på försäljningsökning med 17% samt ökad samordning av marknadsföringsinsatser (+88%). Trots detta redovisar bolaget ett negativt rörelseresultat, , beroende på att samtliga broschyrer gått åt 2003 och lagret därmed minskar med Sedan tidigare år har bl.a. broschyrer ingått i lagret som en inte oväsentlig del. Bolagets balansräkning uppvisar tillräcklig soliditet. Efter räkenskapsårets slut har inga händelser av väsentlig ekonomisk natur ägt rum. Även bygdens sevärdheter har visat utmärkta besöksresultat under året. Läckö Slott har ökat antalet besökare med 3-4 %. De stora evenemangen, konserter med GES, Carola, Sven-Ingvars, Läckö Slottsopera och Nocturne-aftnar, var till stora delar utsålda;. Läckö-Kinnekullebygden Kommersiella gästnätter ( juni-augusti) Rörstrand redovisar också även i år samma höga besökssiffror som Populära utställningar och ett flertal utförsäljningar inkl Porslinsfestivalen har lockat. Till Kinnekulle har drygt besökare kommit under året, där den främsta reseanledningen har varit resande i, Jan Guillous riddare, Arns fotspår till bl.a. Husaby kyrka, Forshems kyrka och Forshems Gästgiveri. Även Falkängen intar en särställning med sitt Götene Lidköping Summa Hotell/ pensionat/ vandrarhem Camping Hotell/ pensionat/ vandrarhem Camping Göran Cornelius Götene-Lidköping Vänern Turist AB Bangatan 3, Box Lidköping vid Vänern Tfn Mobil Fax e-post: Styrelse: Leif Elm, ordförande, Lidköping Thomas Olsson, Lundsbrunn Ulrika Kjellman, Lidköping Kenneth Lundell, Lidköping Bo Bergsten, Götene Magnus Lönnroth, Lidköping Carl-Gunnar Olofsson, Götene Pererik Nyberg, Lidköping Gunnar Hanson, Lidköping Martin Stenholm, Lidköping Christina Raud, Götene Jonas Sundström, Lidköping 14

15 Centrumutveckling Samverkansgruppen i Lidköping Organisation Samverkansgruppen i Lidköping är en ekonomisk förening bildad av Fastighetsägarna, Företagarna, Köpmannaföreningen - Svensk Handel, Krögarna och Lidköpings kommun. Samverkansgruppens syfte är: - Att främja utveckling, förnyelse och marknadsföring av Lidköpings som handels-, närings- och livsmiljöstad. - Att främja debatten av centralortens betydelse med stråk, utbud, tillgänglighet, yttre miljöer och byggnader. - Att agera som forum och utbyta erfarenheter för att stärka handeln och de mindre företagen. - Att markandsföra Lidköping som en av Västra Götalands mest attraktiva stad. - För att öka besöksnäringen, boende inpendlingen, nyetablering och öka omsättningen för de befintliga företagen i kommunen genom en dialog mellan företagen i Samverkansgruppen i Lidköping. Förutom dessa aktiviteter har ett kontaktnät byggts upp, ekonomiska samarbetspartner sökts och vi har deltagit på Svenska Stadskärnors konferens och andra nätverksbyggande åtgärder. Föreningen har också haft en administrativ funktion att säkerhetställa i form av kansliarbete och styrelsen inom ramarna för en ekonomisk förening. Samverkansgruppen har arbetat fram en långsiktigt plan: "Lidköping en attraktiv stad med en aktiv handel" som kommer att starta 27 januari med en Kick off och kommer att fortgå efter verksamhetsplanen. Under året har en handlingsplan tagits fram för och prioteringar för 2004 har påbörjats och följande grupper har bildads och de har genomfört följande. Grupperna har under året genomfört: Sortiment och utbud Medlemsvärvning och öka medlemsantalet för att stödja Lidköpings centrum till 200 medlemmar Genomfört en utbuds analys Kundundersökning och medlemsundersökning Aktivitet och marknadsföring Rabatthäfte Påskparad Vårmarknad Barnkalas Skördefest Samverkansbladet Foto: LidkopingOnline.com Krögare Vin och matmässa 302 besökare Fastighetsägarna Genomfört en företagsenkät om vilka behov av lokaler som kommer att finnas i framtiden Trafik och tillgänglighet Genomfört utredningsförslaget från trafik- och tillgänglighet Att öka säkerheten genom att gator och platser är väl upplysta. It och kompetens Kick off. inför kampanjen ett levande centrum Frukostföreläsning vår 550 besökare Data akuten Utbildningskvällar under våren Vårutflykt till Stola herrgård för medlemmarna Medlemsmöte -Verksamhetsplan för Hemsidan Styrelse: Marianne Sörling Leif Elm, ordf Centrumutvecklare Bo Hansson, kassör Bangatan 3 Marianne Sörling, Centrumutvecklare Lidköping vid Vänern Mats Bäckström, Köpmännen Tfn: Andreas Hansson, Köpmännen Mobil: E-post: Anders Fredriksson, Köpmännen Rune Janbom, Lidköpings kommun Kenth Lindström, Lidköpings kommun Anders Danielson, Fastighetsägarna Jörgen Ehn, Fastighetsägarna David Hamilton, Företagarna Kerstin Jarflod, Krögarna 15

16 Ambassadörsråd Uppdrag/verksamhet Ambassadörskonceptet ingår som en del i etableringsvisionen i kommunens marknadsplan för Nätverket består av f.d. lidköpingsbor som med känsla och entusiasm vill marknadsföra staden utanför dess gränser. Etablerings- och tillväxtarbetet prioriteras inom marknadsplanens strategiska framtidsområden maskin-, plast- och bioteknologi, IT, handel, export/import, logistik. En Lidköpingsambassadörs huvuduppgifter är marknadsföring, etableringar samt att vara en resurs för vårt lokala näringsliv. Syftet med Ambassadörskonceptet är således att stärka näringslivet och öka sysselsättningen, skapa ett värdefullt kontaktnät samt bidra till att Lidköping fortsätter att vara en av de mest attraktiva etableringsorterna i Sverige. Till sin hjälp har ambassadörerna tillgång till presentationsmaterial, prenumeration på NLT samt en gemensam IT-plattform varifrån information kan hämtas. Nätverket Nätverket består av 42 Lidköpingsambassadörer som utses baserat på personens kommersiella anknytning, kontaktnät och kompetens inom utvalda framtidsområden. Under år 2003 har 2 nya ambassadörer rekryteras och 3 har klivit ur nätverket. Då hälften av ambassadörerna är verksamma utomlands utgör de en viktig internationell resurs för vårt lokala näringsliv. Nätverket består dessutom av ett Ambassadörsråd på 11 personer från ovan nämda framtidsområden. De är verksamma och/eller är boende i Lidköping. Ambassadörsrådet har träffats vid 5 tillfällen under Nytt för året har varit att man bjudit in en Lidköpingsambassadör till dessa möten som därmed har givits tillfälle att framföra synpunkter och idéer kring Ambassadörskonceptet. Under 2003 deltog Joakim Westh, Henric Trolme, Carsten Billeschou och Roger Johansson vid några av dessa möten. Vidare har under året 4 av de övriga Lidköpingsambassadörerna bosatta och verksamma utomlands träffat Ambassadörsledningen i Lidköping. Ambassadörsträff 4 augusti Ambassadörsrådet har beslutat genomföra en Ambassadörsträff per år och 2003 gick den av stapeln den 4 augusti vid Läckö slott där man träffades för ett halvdags seminarium. Ett 50-tal deltagare från Ambassadörskonceptet och kommunen deltog, varav 14 ambassadörer. Inbjuden gästföreläsare var Christer Asplund, Stockholm, ledande expert i Europa avseende platsutveckling och platsmarknadsföring samt författare till en rad böcker i ämnet, senaste bok i samarbete med Philip Kotler. Christer Asplund kåserade under rubriken "Konsten att träffa rätt i måltavlan - en utmaning för Lidköping", vilket gav deltagarna en rad tips och nya infallsvinklar. Pris för "Årets Ambassadör 2003" delades ut. Priset utdelas till en ambassadör som visar starkt engagemang och är ett gott föredöme. Detta år förärades Maria Djupström, Göteborg, utmärkelsen. Dagen avslutades med en guidad tur på Läckö Slott med Magnus Lönnroth, VD för Läcköstiftelsen, där besökarna fick se Läckö Slotts sommarutställning 2003 "Jakten - konstnärens motiv, jägarens mål". Gemensam måltid och utnämning av en ny ambassadör avrundade sommarträffen. Ambassadörsaktiviteter Under året har en rad ambassadörsaktiviteter, förutom ambassadörsträffarna, genomförts. Här följer några exempel: - Lidköpingsambassdör Jan Vulcan, bosatt och verksam hos Ford Industries i Detroit, bistod med kontaktförmedling vid ett besök i Chicago / Detroit, USA, i mars månad. Se vidare under Etablering. Lidköpingsambassadör Henric Trolme har med sin kompetens inom IT varit delaktig i uppföljning av ett investeringsprojekt som är ett resultat av ovan nämnda resa. - I maj månad besöktes Lidköping av Erik Enroth, President för Invest in Sweden Agency, New York. Kontakten etablerades genom Lidköpingsambassadör Yngve Gustafsson. Besöket resulterade i en konkret etableringsförfrågan. - Lidköpingsambassadör Anders Frisén initierade kontaktförmedling kring ett samarbetsprojekt mellan Lidköping och Kecskemét, Ungern. - Lidköpingambassadör Jan Holmberg arrangerade en konferens för arbetskollegor på Mannheimer & Schwartling, Gbg som förlades till Lidköping i september. I samband med konferensen genomfördes en informationsträff för kommun-ledningen. - Lidköpingsambassadör Kjell Schlichter bistod kommunen med hjälp att öppna dörrar samt skapa kontaktytor inför ett studiebesök till Tyskland. - Lidköpingsambassadör Valérie Sahlberg flyttade från Grenoble till Lidköping. Hon profilerades vid en marknadsföringsannons i NLT s Näringslivsbilaga i oktober. Valérie höll därefter föredrag vid Rotary Lidans möte den 3 nov. för att informera om sina möjligheter att hjälpa det lokala näringslivet med kontaktförmedling på fransktalande marknader. - Lidköpingsambassadör Carsten Billeschou påbörjade arbetet med att etablera nätverk mellan Lidköping och Danmark. - Fortlöpande under året har bland andra Ulla-Karin Hjalmarsson-Clark samt Yngve Gustafsson bistått med översättningsassistans liksom värdefulla synpunkter. Måluppfyllelse 2003 Arbetet har prioriterats på projekt relaterade till marknadsplanens intentioner. Den ursprungliga ambitionen att uppnå ett 50- tal ambassadörer i nätverket har medvetet hållits nere i syfte att i stället höja kvalitén på aktiviteter och engagemang. Därför har det totala antalet medlemma i nätverket minskats något under året. Mål inför 2003 är att intensifiera marknadsföring av Lidköpingsambassadörer mot det lokala näringslivet, att skapa fler målstyrda och individuellt anpassade ambassadörsaktiviteter samt att förbättra den gemensamma IT-plattformen. Lidköpingsambassadörerna deltog i en enkätundersökning med frågor kring Ambassadörskonceptet under året vars resultat presenterades vid Ambassdörsträffen den 4 augusti. Detta resultat ger en vägvisning och ligger till grund för Ambassadörsledningens fortsatta arbete. Camilla Bender Larson Mellbygatan Lidköping vid Vänern Tfn Mobil Fax e-post: Ambassadörsrådet: Rolf Hermansson, Ordförande Camilla Bender Larson, Projektkoordinator Leif Eriksson, Lidköpings kommun Lisbeth Nyström, Lidköpings kommun Gunnar Nilsson, Elos AB Fredrik Hedén, Skaraborgs Flygflottilj, F7 Peter Simme, OnPosition AB Torbjörn Broberg, Rexam Thin Wall Plastics AB Torbjörn Rundkvist, Adserenta AB Annelie Skantze, Proconsa AB Michael Kaufmann, Gunnar Dafgård AB ambassadors.nu 16

17 Latenta kompetenskluster " Utveckling av latenta kompetenskluster med bas i Västra Skaraborg" - Pilotprojekt som har skapat stort nationellt intresse Går det att skapa kluster baserat på kompetens? Kan vi använda vår regionala kompetens inom nya området och nya branscher? Finns det nya metoder som man inte använt tidigare för att skapa samarbete och ökad konkurrensförmåga hos lokala företag? Hur gör man? Under 2003 har projektet " Utveckling av latenta kompetenskluster med bas i Västra Skaraborg" genomförts i syfte att skapa morgondagens tillväxtområden och plattformar för industriell utveckling. Detta arbete bygger på en förstudie som gjordes under 2002 där sex olika potentiella kluster identifierats. Nästa steg och syftet med projektet var att initiera och utveckla tre kompetenskluster samt engagera både företag och näringsliv i arbetet. Detta för att identifiera en ny metod för att arbeta med klusterutveckling. Målen för projektet var att: Initiera arbete i tre latenta kompetenskluster Engagera 20 företag i gemensamma utvecklingsprojekt Engagera 75 personer från näringslivet Öka samverkan, proaktiviet och innovativitet hos deltagande företag Skapa framförhållning och försprångsförmåga Utveckla, testa och dokumentera en metod för identifiering, initiering samt utveckling av latenta kompetensbaserade kluster Finansiering för projektet har varit Nutek (Lokal Näringslivsutveckling), Västra Götalandsregionen, Tillväxt Västra Skaraborg samt företagens egenfinansiering i form av arbetstid. Intresse och engagemang från företagen Arbetet har genomfört i olika etapper där målet var att ha startklara kluster i slutet av året och detta gick snabbare än beräknat. Under året tillsattes två klustermotorer som arbetade deltid med att utveckla, marknadsföra och koordinera de två klustren. Dessutom skapades hemsida, broschyr och ett flertal företagsbesök och medlemsmöten genomfördes. Klustren formaliserades under hösten 2003 till en ekonomisk och ideell förening. Köksriket har 12 medlemmar och ATC har idag 20 medlemsföretag. Nationellt intresse Projektet har fått stort nationellt intresse genom att man inte tidigare arbetat med klusterutveckling utifrån ett kompetensperspektiv byggt utifrån företagens vision och behov. Under projekttiden har arbetet och erfarenheterna dokumenterats kontinuerligt för att sättas samman i en handbok i klusterbygge som utkommer i årsskiftet 2004/2005. Tanken är att det arbete och de erfarenheter som gjorts i Skaraborg skall spridas till liknande regioner och kunna användas i övriga Sverige. Fortsättning 2004 Projektet fortsätter under i syfte att utveckla kompetensklustren ytterligare genom att utveckla en metod för omvärldsbevakning, internationalisering samt metodutveckling för arbete C2C, cluster to cluster. Allt för att skapa Sveriges vassaste och konkurrenskraftigaste företag som kan stå sig i den allt större globala konkurrensen!!! Läs mer 1. Urval av tidigare identifierade kluster Automatisering, Kök, Luft och Bio valdes ut 2. Omvärldsanalyser Omvärldsanalyser gjordes och presenterades på informationsmöten för de fyra klustren 3. Klusteretablering Via 24 h workshops startade de första samarbetena och nätverken 4. Fördjupning och utveckling Fördjupning av samarbete, formalisering, rekrytering av klustermotor 5. Dokumentation och rapportering Produktion av rapport Tidsplanen för året 2003 var: Under projekttiden genomfördes alla etapper och två kompetenskluster bildades, lite snabbare än beräknat, och detta resulterade i att resurserna reducerades till att utveckla dessa två klusterprojekt. Eftersom det fanns ett intresse från företagen och ett engagemang till att arbeta på ett icke branschrelaterat sätt etablerades två kluster i regionen Skaraborg. "Köksriket" med intressenter inom köksinredning, vitvaror, livsmedel, energi, möbler samt "ATC"- Automation Technology Cluster of Westsweden med företag inom automation, konstruktion, styrsystem och maskinkomponenter. Sara Hällgren Kairos Future ExpansionCenter Mellbygatan Lidköping vid Vänern Tfn Mobil e-post: Arbetsgrupp: Conny Olander, Nutek Leif Eriksson, Lidköpings kommun Torkel Andersson, Västra Götalandsregionen Kristina Anderback, TIllväxt Västra Skaraborg Yvonne Johansson, Invest in Sweden Agency Mats Lindgren, Kairos Future Sara Hällgren, Kairos Future 17

18 Etablering Etableringsgruppen Etableringsgruppen arbetar med utgångspunkt från det kontaktnät som byggts upp via Lidköpingsambassadörerna och etableringsgruppens egna nationella och internationella kontakter. Etableringsgruppen arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra arbetsprocessen i syfte att uppnå en så professionell hantering av etableringsärenden som möjligt. Arbetsprocessen indelas i 6 steg: etablera kontakt, fastställa besöksdatum & program, framtagande av information, genomförande av besöksprogram, uppföljning samt utvärdering. LMC Inc. Vid Svensk-Amerikanska Entreprenörsdagarna i Göteborg år 2002 tillkännagav LMC Inc., DeKalb, USA sitt beslut att etablera ett Europakontor i Lidköping. I februari månad år 2003 registrerades det svenska bolaget LMC AB med säte på Jungmansgatan, Lidköping. Den 22 maj, 2003, invigdes lokalerna och ett stort antal intressenter deltog vid invigningen där lyckönskningar framfördes till det nybildade bolaget LMC AB. Under första året, 2003, sysselsatte LMC AB 2 personer och man räknar med att anställa ca 26 personer inom en 3-års period Svensk-Amerikanska Handelskammaren Som en följd av det goda samarbete som inleddes under år 2002 blev Lidköping som första och enda kommun i Sverige år 2003 medlem i Svensk-Amerikanska Handelskammaren, SACC (Swedish-American Chamber of Commerce). Under året har Lidköping besökts av en rad representanter från SACC; Gunilla Girardo, President SACC-USA, Kent Berg, SACC Los Angeles, Christian Börjesson, SACC New York samt Urban Lundberg, SACC Detroit. USA-resa Den 9-17 maj, 2003 genomfördes en resa till Detroit, Michigan samt Chicago, Illinois av två representanter från Etableringsgruppen, Lidköping, Christer Martinsson och Camilla Bender Larson. Agendan fastlades i samarbete med SACC-USA och Gordon Goranson, President, LMC, Inc. Syftet med resan var att finna potentiella investerare och framtida etableringsprojekt till Lidköping. Genom SACC-USA s och Gordon Goransons breda nätverk uppfylldes kommunens önskemål och värdefulla kontakter knöts. I besöksprogrammet ingick möte med ett 13-tal amerikanska företag, representanter för DeKalb stad, Northern Illinois University, DeKalb, mäss-besök Rapid Prototyping, SACC-Detroits styrelse, Lidköpingsambassadör Jan Vulcan, chef för produktutveckling hos Ford i Detroit mm. Dessutom gavs tillfälle till att marknadsföra Lidköping vid en bankett i Detroit, "Banquet and Presentation of the Swedish Council of America s Awards of Merit", där samtal fördes med Sveriges Ambassadör i USA, Jan Eliasson. Se foto. Christer Martinsson och Camilla Bender Larson tillsammans med Sveriges Ambassadör i USA, Jan Eliasson Den augusti, 2003 deltog Lidköping vid Svensk-Amerikanska Entreprenörsdagarna i Uppsala. 12 st. s k "Match-making möten" genomfördes under dessa dagar, där Lidköping gavs tillfälle att knyta värdefulla kontakter samt diskutera samarbetsformer av olika slag. Vid en paneldebatt kring "Inward Investment" framförde Gordon Goranson, President, LMC Inc. ett flertal positiva incitament som föranlett LMC s beslut att etablera sig i Lidköping och detta gjordes på ett mycket föredömligt sätt. LMC utgör en viktig referens vid Lidköpings fortsatta kontakter med potentiella investerare. Kontaktskapandet vid Entreprenörsdagarna resulterade bl a i en inbjudan för Lidköping till ett lunch-möte vid Amerikanska Ambassaden i Stockholm den 27 oktober, där tillfälle gavs att träffa Kai Hammerich, VD för Invest in Sweden Agency, som var dagens huvudtalare. Uppföljning USA-resa Kontinuerlig kontakt med etablerade kontakter från USA-resan upprätthölls under sommaren och hösten Två amerikanska företag inom maskinteknologibranschen besökte Lidköping under hösten. Besöksprogrammet inkluderade presentation av Lidköping, besök hos lokala företag, diskussion kring etableringsfrågor mm. Parallellt med detta har intensiva förhandlingar förts via telefonmöten med ett amerikanskt företag från Detroit som även inkluderat tät kontakt med representant från ISA, Invest in Sweden Agency. Med anledning av detta har ett flertal möten i Lidköping med lokala intressenter arrangerats. Fortsatta förhandlingar pågår med ytterligare företag med säte i USA och under år 2004 väntas ytterligare besök till Lidköping som ett resultat av tidigare genomförd USA-resa. En uppföljningsresa till Chicago och Detroit planeras för våren Marknadsföring via media Lidköpings kommun har genom sitt besök i USA i maj månad samt samarbete med SACC-USA väckt stor uppmärksamhet vilket resulterat i ett flertal tillfällen via pressmeddelanden samt tidningsartiklar. Leif Eriksson Mellbygatan Lidköping vid Vänern Tfn Mobil Fax e-post: Etableringsgrupp: Leif Eriksson, Lidköpings Kommun Christer Martinsson, Etableringsagent Camilla Bender Larson, Etableringskoordinator Morgan Sundberg, Lidköpings Näringslivsfastigheter 18

19 Industriundersökning Lidköpings Näringslivsfastigheter har i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet undersökt hur näringslivet ser på sin stad, på framtiden och på samarbetet med kommunen. Totalt 31 både större och mindre företag från olika branscher och från olika industriområden och miljöer finns representerade. Följande frågeställningar behandlas: - Varför är företagen lokaliserade till Lidköping, hur ser dess företrädare på staden och dess framtid. - Förändringar och framtida behov av personal och kompetens samt lokaler. - Vilka förväntningar finns på kommunen, hur uppfylls dessa samt vad skulle kunna förbättras. Hur engagerade är de enskilda företagen i arbetet för gemensamma mål. Varför Lidköping Majoriteten av företagen är familjeägda med rötter i Lidköping eller har en huvudägare eller VD som bor här med sin familj. Den vanligaste anledningen till att företaget etablerades i Lidköping är att grundaren själv kommer från staden. De flesta företagare verkar inte ha haft några funderingar på att flytta verksamheten från Lidköping. Framförallt styr familjeskäl att man stannar kvar, men även att företaget fungerar väl med bra, trogen personal som ställer upp. Ett annat skäl är vettiga lönenivåer i förhållande till storstadsregionerna. Tio av de undersökta företagen ingår i en större koncern med huvudkontor utanför kommunen och att verksamheten ligger kvar i Lidköping beror på att det inte funnits tillräckligt incitament att flytta då de gör bra resultat. Förändringar och planer Majoriteten av företagen äger själva mark och lokaler där verksamheten bedrivs, resterande hyr. Hälften av företagen har inga flytt- eller expansionsplaner de närmaste åren. Många har möjlighet att expandera i anslutning till befintliga lokaler och ser ingen svårighet att få hjälp att få tag på något nytt. De flesta företagen har låg personalomsättning, är nöjda med sin personal som är pålitlig och mycket trogen. Det är få problem med att rekrytera personal till tjänster med lägre kvalifikationer. Däremot har många problem med rekrytering till chefspositioner samt tjänster med specialistkompetens. Några företag satsar på kompetensutveckling. Ett par nämner att de samordnar internutbildningar med andra företag. Förväntningar på kommunen Många tar upp vikten av att kommunen arbetar för och stödjer näringslivet utan egna intressen, underlättar för nyetableringar och investeringar, är så obyråkratiska som möjligt samt är öppna för dialog. Kommunen skall också arbeta för att förstärka den positiva bilden av Lidköping som företagarvänlig, marknadsföra kommunen utåt för att locka fler företag, satsa på goda kommunikationer och skapa bättre kontakter med högskolor. Butiksinredningsföretag Etablering i Lidköping Vid årskiftet 2003/2004 fick GN Inredningar AB nya ägare. Det är Lidköpingsborna Ole och Karin Christensen som förvärvat verksamheten, idag belägen i Hisings Backa utanför Göteborg. Företaget riktar sig i huvudsak till konfektionsbutiker. Ole har tidigare arbetat i företaget, men flyttade 1995 till Lidköping som är Karins barndomsstad. Efter dryga 5 år som Avtalsinköpare på ASKO Cylinda och 3 år som Logistik- & Inköpschef på LVI produkter väljer nu Ole att satsa på att bli sin egen. "Det är klart att det är ett stort steg att lämna en bra anställning med trygg inkomst till att starta eller förvärva ett företag. Jag är beredd på att det kommer att bli några kämpiga år, då merparten av inkomsterna är "projektbaserade" dvs vid ny- och ombyggnad av butiker, vilket medför lite ojämnt inkomstflöde. Det har varit mycket funderande och utredande innan vi slutligt bestämde oss. Det stöd Lidköpings kommun erbjudit bl a i form av bollplank och hjälp från konsultföretaget Cellma AB har varit till stor hjälp. Jag är mycket positivt överraskad över all hjälp och alla tips från kommunen och andra verksamheter i Lidköping. Engagemanget går inte att ta miste på, och det är mycket roligt jämfört med anonymiteten i en storstad." GN Inredningar AB, som i år 30-års jubilerar, förser nordiska klädbutiker med butiksinredningar av hög kvalitet. Göran Nilsson, företagets grundare, som går i pension under våren, ser med stor tillfredsställelse på att verksamheten drivs vidare i ny regi, om än på annan ort. "Jag blev mycket glad när Ole hörde av sig med förfrågan om att få köpa företaget. Jag tyckte det passade bra då jag nu är 62 år, och jag tror att det är positivt för företaget och kunderna att någon med Oles kreativitet och energi tar vid. Den nya ägaren ser stora möjligheter att öka försäljningen och skapa mervärde hos såväl befintliga som nya kunder. Så snart företaget flyttats och etablerats i Lidköping kommer det lilla företagets flexibilitet att kombineras med moderna och effektiva marknadsföringsmetoder i avsikt att skapa tillväxt. Samtidigt kommer ett aktivt utvecklingsarbete i syfte att effektivisera sortiment och hantering av försörjningskedjan att bedrivas. För handelsstaden Lidköping, med dess många butiker, ger GN Inredningars etablering tillgång till en kompetent lokal leverantör samtidigt som möjligheten öppnas för legotillverkare inom flera branscher på orten att få en ny kund. 19

20 Formforum / Keramikskolan Verksamhetsåret 2003 präglades av sparsamhet. Den förstudie som skolan gjort tillsammans med Västra Götalandsregionen och Lidköping kommun blev emellertid färdig och hade som resultat att medel beviljades för utveckling av skolan under tre år. Skolan är ett aktiebolag som ägs av Föreningen Porslins och Keramikindustriskolan. Bolagets syfte är bedriva utbildning inom, i första hand, keramik och modellörsteknik. Huvudutbildningarna är: Keramisk teknik, som är en Kompletterande utbildning på två år, 24 studieplatser. Modellörsteknik som är en Kvalificerad Yrkesutbildning 80p, 28 studieplatser. Skolan har också kurser för yrkesverksamma keramiker och designer och skräddarsydda utbildningar för företag. Sammanlagt utexaminerades 26 studenter från de båda utbildningarna. Två studerande hade gjort sina examensarbeten utomlands. Under våren visades i skolans utställningslokal flera utställningar för allmänheten av inbjudna konstnärer, eller med teman. Elevernas slutarbeten visades i Orangeriet på Rörstrand och i Rörstrands Kulturforums lokaler. Elevutställningen "Keramik med vingar" visades under sommaren i skolans lokal. Under hösten började 10 gymnasister i De la Gardiegymnasiets och Keramikskolans samarbete i teknikprogrammet inriktning på industridesign. Gymnasisterna skall under sin studietid läsa mellan 200 och 500 poäng i Keramikskolans regi. Under året har skolan deltagit i utställningar och mässor. Mycket uppmärksammat var presentationen av modellörsteknik på bilsalongen i Älvsjö, då bland andra Konung Carl XVI Gustaf, LO:s ordförande Vanja Lundby Wedin, näringsminister Leif Pagrotsky och informationsdirektören vid Volvo Bengt Kjellberg besökte montern och fick personlig information om Lidköpings ovanliga skola och dess utbildningar. Nils och Lotta visade bilmodellering på bilsalongen. (Foto "Yrkesbil") Modell av barnväskan "Kiddykånk", Daniel Johansson. I drejsalen. Närmast i bild, en stor kruka blir till. Agneta Oledal Lockörnsvägen Lidköping vid Vänern Tfn Mobil e-post: Styrelse: Roine Eriksson, YFIND, ordförande Morgan Sundberg, Lidköpings Näringslivsfastigheter Tore Larsson, Designor AB Björn Owren, Guldkroken Keramik AB Ulf Hedén, JIE Keramik AB Cintra Paegle - Löthén, YFIND Örjan Johansson, Boda Nova - Höganäs Keramik Erling Nilsson, Designor AB 20

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

tillväxtrådet Lidköpings kommun

tillväxtrådet Lidköpings kommun tillväxtrådet Lidköpings kommun Årsredovisning 2001 Bakgrund Organisation Den organisation som finns för kommunens näringslivsarbete bygger på det beslut kommunfullmäktige tog 19970915, 88, avseende en

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Vetenskaplig Konferens Innovationsteknik Eskilstuna 2007-03-13

Vetenskaplig Konferens Innovationsteknik Eskilstuna 2007-03-13 Bilaga 1 Sida 1(7) KL 1900 Inger Åckander, 630222 Vetenskaplig Konferens Innovationsteknik Eskilstuna 2007-03-13 Studie i ALMI Företagspartners uppföljning för affärsområdet Inledning Historien visar på

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2014

Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 DEL 1: 6/9 kl. 17.30 21.30 Föreläsare: Josefine Nagler Affärsidé & Affärsplan - Vad kan NyföretagarCentrum hjälpa till med? - Affärsidén, hur blir den kommersiell?

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren.

Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. 1 Protokoll extra årsmöte 19 juni 2012 Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos sekreteraren. SAMMANFATTNING * Näringslivsbolaget bildat, Vd håller på att rekryteras *

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Mottagare: Kommunstyrelsen Näringslivsenheten Rubrik: Budgetproposition

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Agenda Presentation Praktiker Entreprenörskap Forskning i Sverige vad vet vi nu?

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:4

Policy Brief Nummer 2014:4 Policy Brief Nummer 2014:4 Innovationer på landet behövs särskilt stöd? Kunskapsöverföring och innovationer är ett fokusområde i det nya landsbygdsprogrammet. Men frågan är om det behövs speciella stöd

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Idéum innovationsutbildning Tekniskt nyskapande

Idéum innovationsutbildning Tekniskt nyskapande Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, juni 2014 Uppföljningsrapport Idéum innovationsutbildning Tekniskt nyskapande Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Regionutvecklingsnämndens

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 23 juni 2011

Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 23 juni 2011 Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden 23 juni 2011 1/3 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Regionutvecklingssekretariatet Förteckning över beslut fattade på delegation anmälda vid

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Ansökan om förlängning projekt SPH Inkubator

Ansökan om förlängning projekt SPH Inkubator Ansökan om förlängning projekt SPH Inkubator Projekt: SPH Inkubator NYPS-id: 147702 Projektägare: Science Park Halmstad AB, Org nr. 556504-3774 Kontaktperson: Ulf Andersson Projektperiod (ursprunglig):

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer