Malmö. en hållbar stad genom hela livet. Medborgaren. Bättre skola. Malmöcenterns budgetförslag för Gröna staden. Jäm- Ställdhet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö. en hållbar stad genom hela livet. Medborgaren. Bättre skola. Malmöcenterns budgetförslag för 2014. Gröna staden. Jäm- Ställdhet."

Transkript

1 Malmö en hållbar stad genom hela livet Malmöcenterns budgetförslag för 2014 Medborgaren IT BUSS Jäm- Ställdhet Spår vagn Ett levande Näringsliv läkaren Fler bostäder Bättre skola Gröna staden Öppen Stad

2 Inledning Malmö är en fantastisk stad med en enastående potential. Det vill Malmöcentern förvalta och utveckla: vi vill ta staden till nästa nivå och göra den till en hållbar stad genom hela livet. Och hur gör man då det? Vi har tänkt en hel del på den frågan och vårt svar finns delvis att finna i den här budgeten, en budget som baseras på våra visioner och inte på siffror. Vår budget för Malmö har den gröna liberalismen som riktmärke. Det innebär att vi vill öka makten för alla Malmöbor, inte bara de med politiska kontakter eller välfylld plånböcker, att själva få bestämma över det som är viktigast i livet. Det är hög tid att ge Malmö en chans att utvecklas med ett annat politiskt styre. Den styrande majoriteten, med Socialdemokraterna i spetsen, som driver sin politik allt längre bort från medborgarnas möjlighet att påverka, behöver gå av scenen. I dag styrs staden med skattehöjningar och kortsiktiga lösningar som främsta vapen och med en trötthet som hindrar Malmö från att bli den stad den kan vara. Malmös styrande majoritet talar ofta om värdet av dialog, men har sedan länge slutat lyssna på det Malmö som kallar på förändring och förbättring. Detta är en ohållbar inställning, som dessvärre också lämnat ett avtryck på Malmö. Arbetslösheten och bostadsbristen är idag allt för hög, företagen ombeds att dra från staden och man pryder karameller med värdeord i stället för att själv leva upp till dem. Allt detta är saker som vi i Malmöcentern vill ändra på. Vi vill göra Malmö till en öppnare, grönare och mer attraktiv stad att leva och verka i och vi vill gå till botten med de problem vi brottas med. Bara så 2

3 kommer vi framåt, och får den stad där alla Malmöbor är välkomna och kan växa. Att arbeta för en hållbar stad genom hela livet innebär att Malmös barn och ungdomar ska ha den skola de förtjänar, en skola som sätter eleven i centrum och verkligen ger dom ett livslångt lärande. Det innebär att vi vill ha en kollektivtrafik som är både hållbar och effektiv och en bostadsmarknad som är tillgänglig och anpassad för dagens behov. Det innebär att vi vill skapa en grönare stad, där det är enklare att leva hållbart och där både våra kanaler och grönområden ges samma värde. Det innebär att Malmö ska ha ett levande näringsliv- för det behöver vi för att fler ska komma in i arbetslivet. Och att stadens eldsjälar lyfts fram och kulturen släpps ut ur institutionerna. Malmöcentern vill flytta ut makten från stadshuset och ge den till Malmöborna. Staden behöver ett maktskifte och den starka liberala och gröna röst som Malmöcentern står för. Vi är Malmös enda liberala och gröna parti och vårt budskap är tydligt: Malmö ska vara en hållbar stad genom hela livet. Nova- Jeanette Nilsson Ordförande Malmöcentern 3

4 Innehåll Inledning... 2 En hållbar utveckling... 5 En hållbar skola... 6 Ett levande Näringsliv: förutsättningen för jobben En tillgänglig bostadsmarknad Kollektivtrafiken Den gröna staden Den attraktiva staden En hållbar välfärd i en öppen stad

5 En hållbar utveckling För att Malmö ska utvecklas hållbart behöver alla politiska beslut präglas av långsiktighet och ansvarstagande. För Malmöcentern är det centralt att invånarnas skattepengar både värderas högt och förvaltas väl. De ska inte försvinna in i en mängd projekt vars utfall ger väldigt lite tillbaka och vars samhällsnytta är svår att värdera. I stället vill Malmöcentern fokusera på att vidareutveckla och framtidssäkra kommunens kärnverksamheter, som skolan och stadsplaneringen. Malmöcentern vill i dagsläget inte sänka kommunalskatten, men har som viljeinriktning att se över möjligheterna att göra så

6 En hållbar skola Malmö ska vara en kunskapsstad. Det har varit en tydlig linje för Malmös nuvarande politiska styre under snart 20 år. Och med allt rätt. Vi kan inte bygga framtiden på näringsområden med låga kunskapskrav och låg avkastning. Men verkligheten har inte följt med ambitionerna. Malmö står i dag för några av de sämsta skolresultaten i hela Sverige. Vi har skolor där sannolikheten är större att eleverna är obehöriga till gymnasiet än att de går ut med godkända betyg i alla ämnen i. Och här kommer vi att vara tydliga- detta är ett helt oacceptabelt slöseri med resurser. Ekonomiska ja, men först och främst mänskliga. Och självklart kan man inte bygga en kunskapsstad på ett fundament av dåliga grundskolor. Låt oss också vara ärliga och säga att Malmö har ett befolkningsunderlag som gör att vi står inför extra svåra utmaningar. Malmö har många familjer där föräldrarna är lågutbildade och det påverkar barnens skolresultat. Malmöcentern vill ge Malmös skolor ett helt nytt uppdrag - att jobba utifrån forskningens riktlinjer för bra pedagogik och skolundervisning. Vi har också många familjer i utanförskap - och därför måste vi även för barnens och för skolans skull förstärka insatserna för jobben och för näringslivet. Och därför måste vi säkra att maten i skolan är både god och näringsriktig - inget barn ska behöva sitta på skolbänken och vara hungrig för att föräldrarna är utan jobb eller av andra orsaker inte tar hand om barnets grundläggande behov. Många Malmöbor kommer också från andra länder, vilket bland annat innebär fler utmaningar i form av språksvårigheter och i form av att barn kommer in i skolan vid en sen ålder. Men det ger också unika möjligheter och därför ska Malmös språk- och hemspråksundervisning vara bäst i Sverige 6

7 Sammantaget innebär alla dessa utmaningar att vi inte ska förvänta oss att det blir enkelt för Malmö att klättra upp till första plats när det kommer till skolresultat. Men vad vi i Malmöcentern förväntar oss och kräver är att Malmö har en skola som alltid aspirerar till att vara Sveriges bästa, och det är vi långt ifrån i dag. Forskning och ledarskap Malmöcentern vill ge Malmös skolor ett helt nytt uppdrag - att jobba utifrån forskningens riktlinjer för bra pedagogik och skolundervisning. Detta ska gälla alla nivåer från grundskola till gymnasiet. Det kan låta som en enkel åtgärd, men det skulle innebära en stor förändring jämfört med dagens situation. Och effekterna kan bli monumentala. Nossebro skola gick på bara tre år från att ha de näst sämsta resultaten i hela Sverige, till att vara absolut bäst. Och detta genom att följa forskningens rekommendationer men utan att behöva mer pengar och utan att utöka arbetstiden ii. Tvärtom förväntar man sig att över tid till och med spara pengar på grund av att man nu arbetar klokare. Nossebro är i likhet med många av Malmös skolor en skola med ett elevunderlag som ger extra utmaningar. Men skillnaden är att man i Nossebro tog sig an utmaningen istället för att ta till bortförklaringar och ursäkter. Vi vill headhunta och rekrytera de bästa rektorerna från hela Sverige För att få till stånd nödvändiga förändringar vill Malmöcentern prioritera ledarskapet i skolan. Vi vill headhunta och rekrytera de bästa rektorerna från hela Sverige till de av Malmös skolor där ett nytt ledarskap behövs. Bra skolledare är avgörande för att skapa en sammanhängande pedagogisk linje som genomsyrar skolan och vi är därför redo att avsätta en särskilt rektorspeng för att kunna attrahera Sveriges bästa skolledare. Vi kommer också att kräva tydligt ansvar och transparens från Skolnämnden för att säkra professionernas kunskap tas på allvar. 7

8 En dator eller surfplatta till varje elev Vi vill också säkra att både skolledare, lärare och elever har de verktyg de behöver. Därför vill vi införa en dator eller surfplatta till varje elev i varje skola i hela Malmö. Vi kommer att erbjuda alla skolklasser från årskurs 3 och uppåt att få en dator eller läsplatta till varje elev för att kunna svara upp mot skollagen som kräver att alla elever i årskurs ska kunna skriva på dator. Vi vill dock inte begränsa tillgången till digitala verktyg för elever som går i lägre årskurser, dessa bör även inkluderas, dock behåller skolorna friheten att vänta med att införa en dator eller surfplatta per elev tills årskurs 3. En dator per elev som detta kallas, har införts i en rad svenska skolor och har redan nu visat sig ge väldigt bra resultat. Forskning visar också att det inte minst för elever med inlärningssvårigheter innebär en stor hjälp att ha tillgång till digitala verktyg i skolan iii. I Ale kommun har en dator per elev lett till att lågstadiebarn kunnat ta stora kliv framåt i sin språk- och skrivutveckling iv. I Sollentuna har barn lärt sig läsa snabbare genom att använda surfplattor. Och tack vare rätt IT- redskap kan elever med Aspergers syndrom idag gå i en helt vanlig skolklass v. En dator eller surfplatta till varje elev i varje skola i hela Malmö. Ska vi kunna bygga en skola för framtidens kunskapssamhälle måste verktygen också vara desamma som de som används inom de kunskapssektorer som kommer att vara fundamentet i stadens ekonomi. Verktyg som är avgörande för att eleverna på sikt kan delta i samhället och vara attraktiva på arbetsmarknaden. Kompetensutveckling Idag ser vi att så många som procent av alla Sveriges högstadieelever sällan eller aldrig får använda datorer under lektionerna vi. Lärare är samtidigt en av de yrkesgrupper som använder IT minst i sin vardag vii. Var tredje svensk lärare säger att de behöver praktisk kompetensutbildning för 8

9 att få det mesta möjliga ut av de digitala verktygen viii. Därför vill vi också att erbjuda alla lärare vidareutbildning i att använda digitala verktyg i skolan. För att säkra en långsiktig kompetensutveckling vill Malmöcentern att varje enskild lärare ska veta vilken tid och budget som finns tillgänglig för kompetensutveckling. En konsekvent kompetensutveckling är avgörande för att skolan ska utvecklas i takt med forskning och samhället ix. Dessa åtgärder ska möjliggöras inom den existerande budgeten. Höjda och differentierade lärarlöner Vi vill också höja lönerna för Malmös lärare. I dag ligger lärarlönerna i Malmö långt under riksgenomsnittet och Malmö är bland de 50 kommuner i Sverige som betalar sina lärare sämst x. Detta trots att Malmö är en storstad vilket innebär högre levnads- och boendekostnader för lärarna. Fram till 2016 vill vi säkra att lönerna ligger på minst riksgenomsnittet. Detta sker genom att både öka grundnivån och genom att öka löneskillnaderna för att tydligt prioritera en löneökning för de lärarna som är bäst på att föra in den forskningsbaserade pedagogiken in i skolklassen. Våt ambition är att lönehöjningen kan genomföras inom existerande budget genom smartare arbetssätt och minskade administrativa kostnader för skolorna. Förtroende för lärare och ledare Kopplat till vårt fokus på ledarskap vill Malmöcentern också öka skolornas och lärarnas autonomi. Inom vården lägger politiker sig inte i hur operationer utförs och inte heller inom skolan ska politiker lägga sig i hur under undervisningen utförs - det är en uppgift för professionella lärare och skolledare. Vi vill minska den externa granskningen och öka lärarnas professionella frihet och möjligheterna till professionellt stöd i vardagen. Vad Malmöcenter kräver är att lärarna på varje skola samarbetar och utvecklar varandra genom stöd från skolans ledare. Vi vill därför tillsätta en arbetsgrupp av experter och lärare från Malmös skolor som tillsammans ser över administrationskraven och tar bort så mycket administration som möjligt inom lagens gränser och i överensstämmelse med forskningen. 9

10 Om det i efterhand skulle bli tydligt att en specifik administrativ uppgift är avgörande får just denna återinföras. Vi vill starta med att rensa bland lärarnas uppgifter, så de kan få fokusera på utbildning och kompetensutveckling. I den mån det är möjligt är vi även öppna för att anställa administrativ personal eller studenter som kan ta över en del av de administrativa uppgifterna. Arbetsmarknad och företagande i skolan För Malmöcentern är det självklart att eleverna redan under tiden i grundskolan och vidare på gymnasiet och på högskolan får möjligheter att knyta värdefulla kontakter med arbetsmarknaden. Varje skola ska ha en kontaktperson för samverkan med företag och offentliga organisationer. Vi vill också öka kunskapen om företagande och därför ska alla elever redan under högstadiet samt under gymnasietiden få möjligheter att starta UF- företag - detta förbereder ungdomarna och ger dem insikt i hur det är att driva ett företag. Det ger värdefulla kunskaper oavsett vilken karriärväg de sedan väljer att gå och oavsett om de väljer hantverk eller högskola. En trygg skola Målet för dessa reformer är självklart barnen. Lärarna ska ha bra villkor men skolan måste alltid vara till för barnen först och främst. Det är deras perspektiv som ska prägla skolan. Därför vill vi också införa en nollvision för mobbning som ska gälla både lärare och elever. Både elever och lärare måste känna sig trygga i att gå till skolan för att vi ska kunna skapa den skola vi alla vill ha. Detta är Malmöcenterns vision för Malmös förskolor, skolor och gymnasium: landets bästa skolor byggda på forskning och på ett tydligt ledarskap. En skola där barnen är trygga och utvecklas till kompetenta och engagerade medborgare. Det är en storslagen vision, och en vision som kommer att kräva mycket av både politiker, lärare, skolledare och elever i Malmö. Men tillsammans kan vi skapa Sveriges bästa skola. Skolan måste alltid vara till för barnen först och främst. 10

11 Ett levande Näringsliv: förutsättningen för jobben Malmö ska vara en företagsvänlig kommun med en kommunledning som i både ord och handling ger näringslivet möjlighet att generera så mycket jobb som möjligt till Malmös invånare. I dagsläget befinner sig vår stad i en ond cirkel som låst fast en allt för stor andel Malmöbor i arbetslöshet. Detta har också genererat ytterligare negativa effekter som lägre köp- och skattekraft och en ansträngd kommunal budget. Men trots allt detta, och trots att unga och grupper som står längre ifrån arbetsmarknaden drabbats särskilt hårt så väljer den styrande politiska majoriteten att med både ord och regleringar attackera just det näringsliv som ger Malmöbor arbete. Vilket självklart är helt fel väg att gå. För att bryta denna negativa utveckling behöver Malmö Stad nu kraftigt förbättra sina relationer till näringslivet, för den absoluta merparten av jobben skapas av företag och entreprenörskap och inte av politiker. Ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett livskraftigt entreprenörsklimat är förutsättningar för en välmående stad. Det är i näringslivet vi lägger grunden för välstånd och en välmående arbetsmarknad. Det måste bli enklare och attraktivare att starta och driva företag i Malmö. Malmöcentern vill utveckla Malmö till att bli en plats där företagare känner sig välkomna och där Malmö Stad erbjuder hjälp och stöd till alla duktiga entreprenörer som vill skapa företag och därmed jobb åt Malmöborna. För att ytterligare sänka trösklarna in till företagandet och för att ge entreprenörer en stark plattform vill Malmöcentern införa fler så kallade One- Stop- Shops, platser där alla entreprenörer och företagare kan knyta de kontakter de behöver för att kunna starta företag. Det blir också en plats där myndigheter och representanter för Malmö Stad kan samlas under ett tak och erbjuda vägledning och agera bollplank för nya företagares idéer och affärsplaner. Malmö Stad är en mångkulturell stad där människor från alla delar av världen har samlats för att leva och verka. För att främja och synliggöra alla Malmöbors entreprenörsanda måste Malmö Stad ta ett ännu större ansvar för att kunna erbjuda hjälp med att navigera i de regelverk och strukturer som finns inom det svenska näringslivet och dess regelsystem. 11

12 Malmöcentern vill uppmärksamma detta och vill underlätta för utländska entreprenörer att starta företag och att verka som företagare i Malmö. Sysselsättning I Malmö finns ca arbetstillfällen som underlag till stadens ca invånare (år 2012). Förvärvsfrekvensen ligger på ca 61% jämfört med riksgenomsnittet på ca 75%. Detta är en oroande låg siffra och signalerar låg köpkraft per hushåll och eventuellt även obalanser i jämställdheten. Ställd inför denna situation kan Malmöcentern inte acceptera den rådande diffusa arbetsmarknadspolitiken. Vi anser att den styrande majoriteten helt saknar tydliga strategier för att kunna skapa nya arbetstillfällen, och att de dessutom i allt för stor utsträckning sätter sina förhoppningar till rikspolitiska initiativ och en allmän förhoppning till att en framtida tillväxt ska lösa situationen, och inser inte att det är de själva som måste bidra till förändring. Det måste bli enklare och attraktivare att starta och driva företag i Malmö Näringslivsklimat och strukturomvandling Malmös näringsliv och företagsklimat behöver en dynamisk näringslivspolitik snarare än arbetsmarknadspolitik för att vara en stark näringslivsstad och regional sysselsättningsmotor. En stark näringslivspolitik kommer också att höja skattekraften som blivit lägre och lägre sedan S tog makten i Malmö För att nå dit vill Malmöcentern göra en rad prioriteringar; Malmö måste storsatsa och både uppmuntra och dra nytta av de redan befintliga företagen i staden. Därför vill Malmöcentern att Malmö Stad i större utsträckning ska samarbeta och skapa fler företagsinkubatorer och hållbarbetsinriktade företagskluster inom exempelvis miljöteknik. Malmö ligger i en dynamisk region där företag och anställda rör sig över gränserna. 12

13 På andra sidan bron finner vi Köpenhamn, en mångmiljonstad där många internationella företag verkar. Malmö bör därför samarbeta och skapa inkubatorer som samverkar över gränserna. På så sätt kan företag i Malmö nå ut genom Köpenhamns nätverk och Malmö Stad kan också på ett bättre sätt visa vad vi kan erbjuda utländska företag. På en teknik- och kunskapsintensiv arbetsmarknad behöver företagen ibland hämta kompetensen utifrån, det kan vara från en annan stad i landet men också från andra länder. Men det behövs inte sällan mer än bara ett jobb för att få dessa människor att flytta sin kunskap och kompetens till Malmö. För att attrahera denna så kallade kreativa klass måste Malmö skapa ett utbud av tjänster som dessa människor kan ta del av och på så sätt öka attraktionskraften i staden. Högskola och studentmedarbetare Malmö Högskola är en mycket viktig aktör och utvecklingsfaktor för Malmö. Högskolan bidrar med kunskap till stadens företag och utvecklar stadens invånare genom utbildningar och kunskapsspridning. Och inte minst skapar de många studenterna liv och utveckling inom stadens kultur- och näringsliv. Det är därför viktigt att Malmö Stad säkrar goda kontakter mellan stadens förvaltningar och högskolan. Särskilt den kopplingen mellan Malmös skolor och forskningen som sker på Malmö Högskola är avgörande. För att dra nytta av den kompetens som studenterna besitter och samtidigt ge dem en väg in i arbetslivet bör skola och näringsliv samarbeta närmare. Det gäller också Malmö Stad som arbetsgivare. Detta kan ske både genom praktikplatser och genom att anställa student- medarbetare. För Malmöcentern är införandet av studentmedarbetare helt centralt och vi vill att Malmö Stad anställer 100 studentmedarbetare. Jämställdhet på arbetsmarknaden och inom egna verksamheter Malmöcentern är ett liberalt och grönt, och även feministiskt parti. En av våra grundvärderingar är att ingen någonsin får uppleva begränsningar på grund av kön. Sverige har nått en lång bit på vägen mot jämställdhet, men det kvarstår en del arbete. Inte minst på arbetsmarknadsområdet upplever 13

14 fortfarande både kvinnor och män att de på olika vis fått en orättvis behandling på grund av deras könstillhörighet. Malmöcentern vill att Malmö Stad blir en aktiv part i att motarbeta ojämlik behandling av män och kvinnor genom att föra en kontinuerlig dialog och jämställdhets- arbete inom sina egna verksamheter och organisation. Malmöcentern vill även att kvinnligt företagande ännu mer lyfts fram som en viktig framgångsfaktor för Malmös näringslivsutveckling. 14

15 En tillgänglig bostadsmarknad Malmöcentern vill se en långsiktigt hållbar utveckling för Malmös bostadsmarknad. I dag råder det en enorm brist på främst billiga och mindre bostäder i Malmö. Malmöcentern vill se att Malmö stad tillämpar en rad åtgärder för att öka kvaliteten, tillgängligheten och utbudet på bostadsmarknad i Malmö. Malmö Stad ska ge MKB i uppdrag att bygga fler billiga bostäder. Investering i Malmös bostadsbyggande sker i dag i hög grad inom de högre prissegmenten och kommunen har ett ansvar för att balansera marknaden också i de områden där det i dag byggs väldigt lite eller inte alls. Malmö ska ha som mål på att 30 % av alla nybyggda bostäder i Malmö ska utgöras av billiga hyresrätter. Malmös egna erfarenheter från Augustenborg och HSB Hilda visar att det är möjligt att öka kvaliteten i bostadsbeståndet utan att höja på priser för de inneboende. Malmö kommun ska heller inte prioritera ett hög markpris på Malmöbornas bekostnad utan ska istället alltid ha Malmöbornas bästa för ögonen. Därför ska markprisrabatter erbjudas där billigare och/eller miljöanpassade bostäder kan byggas. Vi har också tyvärr sett negativa effekter på dagens bostadsmarknad som är resultatet av att bostadsbyggandet tidigare varit allt för oflexibelt. Vi vill att kommunen tar ett större ansvar för att nya bostäder är flexibla, både i form och användningsmöjligheter. Detta leder till en långsiktig och hållbar bostads marknad. Bygg fler billiga bostäder 15

16 En hållbar stadsutveckling En hållbar stadsutveckling är bara möjlig när Malmö Stad kan bemöta de utmaningar som finns på både miljö- och bostadsförsörjningsområdet. Staden ska också satsa på att skapa trivsamma boendeområden med gröna miljöer. Malmö Stad nådde positiva resultat genom att satsa på utomhusmiljöer i samverkan med boende i området Augustenborg och Malmöcentern vill se liknande processer inledas även i andra bostadsområden. Malmöcentern stödjer den nuvarande policyn gällande förtätning i Malmö. Malmö ska byggas hållbart på höjden för att optimera marken och skapa en tät stadsstruktur i innerstaden. Vi vill även se en förtätning och kvalitetshöjning av Malmös parker och vattendrag, dessa ska också erbjuda en stor variation och vara tillgängliga och attraktiva för många. För att inte miljöaspekten ska nedprioriteras när bostäder byggs billigt, vill Malmöcentern att samarbeten som Miljöbyggprogram Syd med stadens byggherrar som visat sig fungera väl dels fortsätter och dels inspirerar till fler liknande samarbeten. Vi står inför stora nationella renoveringsbehov, främst miljonsprogramhus behöver rustas upp över hela Sverige och detta gäller även Malmö. Den modell som tidigare används i Malmö har visat sig vara lönsam och välfungerande. Malmöcentern vill därför att Malmö Stad tillsammans med både fastighetsägare och boende arbetar för att hållbarhetsanpassa husen. Ett stort fokus ska ligga på en ökad kvalité och trivsel i Malmös miljonprogramsområden. 16

17 Kollektivtrafiken Malmöcentern vill prioritera en högkvalitativ infrastruktur för stadens kollektivtrafik. För i likhet med bostäder är detta helt nödvändigt för att Malmö skall bli en hållbar stad genom hela livet. En god infrastruktur krävs för att knyta samman staden och är en av nycklarna till en i alla avseenden hållbar stad. Spårvagn och buss För Malmöcentern är det självklart att en likvärdig kollektivtrafiks- försörjning ska erbjudas alla Malmöbor. Den måste bli både tillgängligare och smidigare för att ännu fler ska välja att ställa bilen och resa med kollektivtrafiken. Vi ser bland annat ett behov av att ge Malmös västra delar en bättre buss service. Busslinje 4 är ett exempel på en busslinje som upplevs som bristfällig idag. Malmöcentern vill se tätare och effektivare trafikkedjor och förbättrade linjedragningar, både in till centrum och till andra viktiga knutpunkter för att kollektivtrafiken ska bli både mer attraktiv och tidseffektiv för boende ibland annat Bunkeflo, Klagshamn och Limhamn. Vi vill även ta fram en utredning med syftet att kartlägga behovet av en expresslinje till Limhamn och andra delar av Malmö som i dag lider av allt för bristfällig kollektivtrafik. För oss är det helt centralt att även Malmöbor som inte bor i stadskärnan ska ha tillgång till en högkvalitativ kollektivtrafik. Malmöcentern vill också prioritera en förbättrad framkomlighet för bussarna för att korta restiderna och för att göra bussen till ett mer attraktivt färdmedel. Malmöcentern stödjer införandet av spårvagn i Malmö, men vill se bättre underlag på kostnader och en mer sammanhängde transportpolicy som länkar samman spårvagn med andra kollektivtrafiklösningar, som spårkopplingar till grannkommuner och en utbyggnad av det befintliga bussystemet. Malmös politiska styre har ofta visat på en tendens till att satsa på projekt med hög profil, och glömt bort fundamenten till ett hållbart stad. Spårvagn är ett stort projekt som kommer att gagna Malmö men för 17

18 att hela staden ska få en bättre kollektivtrafik krävs det också en investering i busskopplingar till spårvagnsnätverk. Malmöcentern vill också undersöka hur det kan gå att göra det ännu smidigare att resa in till centrum med kollektivtrafik. Vi vill se över hur Malmö Stad gemensamt med grannkommuner skulle kunna utveckla konceptet park and ride, vilket innebär särskilt goda parkeringsmöjligheter vid utkanterna av Malmö, där resenären lätt kan parkera och färdas den sista biten in till centrum med buss, spårvagn, cykel eller taxi. För pendlaren ska det vara betydligt mer kostnadseffektivt att välja den här resandemodellen före bilpendling och parkeringsavgiften ska därför vara låg nog för att skapa tydliga incitament. Cykelstaden Malmö ska prioritera cykeltrafik och därför vill Malmöcenter se investeringar som prioriterar cykeltrafiken i Malmö och en sammankoppling av cykelnätet. Det ska vara säkert, tidseffektivt och enkelt att cykelpendla genom och inne i Malmö. Malmö Stad ska lägga fokus på att cykelnätet är sammanhängande i pendlarstråk och att cyklister säkert kan färdas både längs de större vägarna kring innerstaden och genom stadens centrum. Taxi: en del av kollektivtrafiken Malmöcentern är för en resurssmart användning av bilen, särskilt i innerstaden. Vi ser därför att taxin i många fall kan komplettera dagens kollektivutbud i Malmö. Taxi står redan idag för en stor del av transporter i samhällets tjänst, som sjukresor och skolskjutslösningar. Taxibranchen har dessutom varit snabba med att klimatsäkra sina fordonsparker. Däremot betraktas taxi fortfarande inte som en del av det ordinarie utbudet av kollektivtrafik som bussar och pendeltåg utan likställs med privatbilar. Detta tycker Malmöcentern är en felaktig inställning ur både miljö- och näringslivsmässiga perspektiv. Att inkludera taxin i kollektivtrafiken skulle medföra en mängd fördelar, det skulle minska på trängseln i framför allt innerstadstrafiken och det skulle skapa en annan flexibilitet för Malmöborna att skräddarsy sitt resande. Malmöcentern vill därför att Malmö Stad tar ett nytt grepp om frågan och 18

19 utreder möjligheterna för att i högre grad inkorporera taxi i stadens kollektivtrafik exempelvis genom att låta miljöklassade taxibilar dela bussfiler i Malmö innerstad. Parkeringsnormen Malmöcentern vill se över möjligheterna att påbörja en utfasning av parkeringsnormen. Färre parkeringsplater leder till minskade byggkostnader och en bättre livskvalité i stadscentrums bostäder. Det är inte heller tidsenligt att ha en 2- bilars minimikvot då allt fler hushåll inte ens har en bil utan åker kollektivt. 19

20 Den gröna staden Malmöcentern är ett hållbart val och därför ser vi att Malmö Stad har ett stort ansvar för att nå sina egna klimatmål. Vi vill även att Malmö ska vara en nationellt stark ledstjärna på området. För att nå dit vill Malmöcentern prioritera att miljöeffektivisera Malmö Stads egna verksamheter samt fordonsflotta, utveckla en grönare kollektivtrafik och göra det enklare för Malmöborna att leva klimatsmart. Hållbarhetsarbete inom egna verksamheter Vi behöver ställa både fler, men framförallt tydligt mätbara miljökrav, på Malmö Stads offentliga verksamheter för att den egna organisationen bli klimatneutral 2020 vilket är det satta målet för Malmö Stads övergripande miljöplan Malmöcentern vill öka samarbetet och kunskapsutbytet mellan Malmö Stad och aktörer som driver grönt näringsliv och forskning här. I Malmö Stads miljöredovisning som presenterades 2012 pekas några utmaningar som behöver bemötas aktivt ut. Vi vill rusta Malmö Stad till att vara en 100 % fossilfri stad En av dessa är att uppbyggnaden av förnybara och fossilfria energikällor i dag ej sker i den omfattning och takt som är nödvändigt inom Malmö Stads egen organisation. Detta är något som Malmöcentern vill ta ett nytt grepp om genom att undersöka hur Malmö Stad bättre ska kunna dra nytta av det miljötekniska utbud av produkter, tjänster och forskning som finns tillgänglig i och omkring Malmö samt öka samarbetet med det gröna näringslivet. Ett sådant samarbete skulle både ge en positiv klimatutveckling och ett starkare näringsliv. Vi vill rusta Malmö till att vara 100 % fossilfri stad 2030 genom att i allt högre grad bli miljötekniskt självförsörjande. 20

21 Malmöcentern vill också att Malmö Stad ska vara ett föredöme för den klimatsmarta offentliga fordonsparken. Vi ställer oss därför bakom målsättningen att samtliga fordon i Malmös lätta fordonsflotta ska vara miljöbilar Malmöcentern vill heller inte att fordon som drivs enbart av fossila bränslen ska upphandlas vidare. För att ge gooda signaler till anställda inom Malmö Stad vill Malmöcentern utvidga det bilpoolssystem som ska underlätta utfasningen av tjänstebilar till att även innefatta en tillräckligt välutrustad cykelpool. Malmöcentern vill även att de offentliga upphandlingar som Malmö Stad gör ska i mesta möjliga mån innehålla tydliga hållbarhetskriterier. En smartare avfallshantering Att det ska vara enkelt för alla att leva klimatsmart är en utgångspunkt för Malmöcenterns miljöpolitik, det är en självklar hållning eftersom stora delar av vårt gemensamma miljöarbete startar just i hushållen. Vi slänger allt mer avfall. I snitt slänger varje person 100 kilo matrester per år, varav en tredjedel är i onödan. Och när samtidigt majoriteten av Malmöborna saknar egna eller effektiva komposteringsmöjligheter är det nödvändigt att Malmö Stad implementerar smarta avfallssorterings- system som gör det enklare för hushållen att kompostera och därmed återvinna sitt matavfall. Effektiviserad och optimerad avfallshanteringen en av nycklarna till en hållbar klimatutveckling och ger en reell energikraft i form av biogas. Malmöcentern vill att den obligatoriska matavfallsinsamling som nu genomförs i ett antal stadsdelar initieras i Malmös samtliga stadsdelar. Malmöcentern vill parallellt med detta, inspirerad av bland annat Stockholm, Linköping och Motala, införa systemet med den Gröna Påsen där hushållen enkelt lägger matrester i en särskild grön påse, som sedan enkelt sorteras ut vid slutstationen och kan därefter användas till bioenergi. Påsen är kostnadsfri för hushållen. 21

22 Den attraktiva staden Malmö är en unik stad med en stor mångfald, ett stort utbud av restauranger och caféer, vackra parker och en blandning av både historiska och toppmoderna delar. Tillsammans med den omedelbara närheten till resten av Europa som Öresundsbron ger oss är Malmö redan i dag en mycket attraktiv stad men Malmöcentern vill se att några saker förbättras ytterligare. Detta gäller framför allt kulturutbudet och satsningar på stadens kanaler. Ett rikt och inkluderande kulturliv Malmö ska erbjuda ett rikt och varierande kulturliv som är både inspirerande och inkluderande. En tydlig hållning i Centerpartiets kulturpolitik och som är särskilt relevant för Malmöcentern är att mer av konst- och kulturlivet måste flyttas ut ur institutionerna och öppnas upp för en både bredare och yngre publik. Detta bidrar också till att barn och ungdomar tidigt får möjlighet att utveckla sin kreativitet genom kontakter med kulturlivet. Vi vill också satsa på att utveckla kulturverksamheten i de olika stadsdelarna och möjliggöra för att mer av konst- och kulturlivet sker i det offentliga rummet. Konst och kultur i Malmö ska primärt komma från Malmöborna själva och inte bestämmas i stadshuset av politiker. Malmöcentern vill att Malmöborna själva ska ha rätt och möjlighet att så mycket som möjligt skapa sin eget vardagsmiljö, visa initiativförmåga och kreativitet: det är så vi bäst behåller mångfalden. Malmö Stad ska möjliggöra detta genom att uppmärksamma fristående individer, eldsjälar och föreningar i kommunala kultursatsningar. Ett lyft för Malmös kanaler Malmös kanaler bidrar, liksom stadens parker, mycket till att höja stadens attraktivitet. Men till skillnad till luftkvaliteten som kontinuerligt mäts vet ingen i dag hur kanalerna faktiskt mår, vilket Malmöcentern vill ändra på. 22

23 Malmöcentern har under många år drivit frågan om att göra delar av kanalerna badvänliga eftersom det skulle skapa en ännu mer levande stadskärna och knyta samman Malmös gröna parker med dess blåa kanaler. Detta vill vi nu utveckla till att även bättre anpassa den till sportfiske. Vi vill att Malmö ska kunna erbjuda god vattenkvalitet, enklare mobila badbryggor, fler anpassade fiskeplatser och att fiskekort införs. För att nå dit vill Malmöcentern även ta ett rejält omtag om den utbredda nedskräpningen av kanalerna, initiera att regelbundna vattenkvalitetsmätningar utförs samt att Malmö Stad utreder frågan om att göra Malmös kanaler badvänliga. 23

24 En hållbar välfärd i en öppen stad Tillsammans med valfrihet och kvalitet i verksamheter är medborgarinflytande och politisk öppenhet en kärnfråga för oss. Därför vill Malmöcentern att medborgarinflytandet och transparensen i de politiska processerna ska öka i Malmö. Det är nyckeln till en stad i balans, där medborgarna i Malmö känner sig både sedda och hörda och att deras upplevelser, åsikter och förslag tas på allvar. Valfrihet genom hela livet Malmö ska vara en hållbar stad genom hela livet. Därför ska Malmöborna också behålla sin valfrihet genom hela livet i allt från att kunna välja förskola till skola, vård och senare i livet även vilken äldrevård de vill ha. Alla människor borde själva få välja vem som ska utföra tjänster åt dem. Därför vill vi införa LOV i Malmö Stad och låta privata aktörer utföra vård, skola och hemtjänst åt de Malmöborna som så vill. Det flyttar makten från Malmö Stad till den enskilda människan och skapar samtidigt en bredare arbetsmarknad och en kvalitetshöjning genom sund konkurrensutsättning. Man ska inte förlora sin valfrihet när man har passerat en viss ålder utan ha en lika stor självbestämmanderätt när man är 75 som när man var 25. Malmöcentern vill också att fler äldreboenden erbjuder möjligheter till tillfälligt boende i likhet med det utbud som Trygghetshotellet i dag erbjuder. Malmöcentern vill även att Malmö Stad ser över hur anhöriga enklare ska kunna få överblick över, och stöd genom, vårdprocesser av äldre anhöriga. Malmö Stad ska garantera kvalitativ välfärd från seriösa utförare. Detta skapar livskvalitet för alla åldrar, och gör Malmö till en mer attraktiv stad att bo och leva i genom hela livet. Medborgarinflytandet och transparensen i de politiska processerna ska öka i Malmö 24

25 Öppenhet och medborgarinsyn Malmöcentern vill att Malmö som pilotstad utvecklar ett nytt digitalt system för hantering av medborgarförslag parallellt till dagens traditionella system. I dagens digitaliserade samhälle är det rimligt att även en demokratisk rättighet som att lämna medborgarförslag kan ske direkt via Malmö Stads hemsida. Det minskar administrationen och öppnar upp ytterligare en demokratisk plattform mot den yngre generationen. Malmöcentern vill stärka Malmö Stads arbete med öppen data. Öppen data innebär till exempel att digital information som offentliga aktörer ansvarar för blir fritt tillgänglig och att näringslivet och andra får tillgång till materialet så att nya innovativa tjänster kan skapas och bidra till både nytta och tillväxt. Ett exempel på detta är Skånetrafiken som har ett öppet trafikgränssnitt där alla som vill kan utveckla egna applikationer på deras underlag. Malmö Stad ska öppna upp databaser och register när det är möjligt för att underlätta för andra aktörer att skapa ny kunskap och hitta nya lösningar på olika problem. Malmö Stad ska även satsa på att utveckla mobila och digitala lösningar inom skola och övrig välfärd i samarbete med näringslivet. Malmöcentern vill också att kommunfullmäktige- sammanträden sänds live på en offentlig plats där Malmöborna samtidigt ges tillfälle att diskutera aktuell politik med representanter från stadens politiker och tjänstemannakår. Detta leder till en starkare demokratisk sammanhållning och ökar den politiska transparensen. En ytterligare viktig aspekt på just transparens är att hålla ordning i Malmö Stads bidragsutbetalningar. Malmös uppdelningar i stadsdelar och facknämnder gör bidragsutbetalningar till föreningar och organisationer allt för svåra att överblicka. Det gäller även när kommunen ger bidrag eller ersättning åt företag i exempelvis arbetsmarknadssatsningar. Risken för dubbelutbetalningar och därmed också dubbelarbete är överhängande. För att säkerställa att kommunens skattepengar använts på ett ansvarsfullt och effektivt sätt behövs en allmän översyn och koordination, vilket samtidigt utökar medborgarinflytandet. Malmöcenter vill göra bidragsutbetalningar mer transparenta så att invånarna kan få en större insyn i vad stadens ledning lägger deras skattepengar på. 25

26 Detta dokument tillhör Malmöcentern. Noter i ha- blandade- hogstadieskolor/ ii skolan- ar- som- allra- bast/ iii rektorer- kraever- ge- alla- dyslektiker- egen- dator/ iv kommun- foerst- i- sverige- med- egen- dator- till- samtliga- elever- i- grundskolan- testresultat- har- visat- stora- foerdelar- som- exempelvis- foerbaettrade v vi vii av- 10- larare- vill- anvanda- it- mer viii ixhttp://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/itiundervisningen.5.efedd3213df4 d49ddc38b5.html x med- samst- lararloner Centerpartiet i Malmö Östergatan 11 C, Malmö Telefon: Mail: facebook.com/centerpartietmalmo 26

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018 Vår ideologiska värdegrund Socialdemokratins målsättning är att förändra samhället, med demokratiska medel och med alla människors

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 Dnr 111-575/2013 Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 33 Revisorskollegiet...

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje En bra skola är grunden för framtidens jobb handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje Inledning Socialdemokraterna i Södertälje söker väljarnas mandat för att styra Södertälje in i framtiden

Läs mer

FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ

FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ Ansvar för hela Malmö Malmö är en ung, global och modern stad med ett nyfiket förhållningssätt gentemot sin omvärld. Stadens omvandling från industristad till det Malmö vi känner i dag har skapat goda

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

Majoritetsprogram 2015-2018

Majoritetsprogram 2015-2018 Inledning Majoritetsprogram 2015-2018 Detta majoritetsprogram ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under mandatperioden 2015-2018. Programmet ligger till grund för vår ambition

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

!"#$%&%#'(%&')"#%#* +,!-.,*/01/20321/* 45&'678*9)66*$6%&:&';67#*/01<2/01=*

!#$%&%#'(%&')#%#* +,!-.,*/01/20321/* 45&'678*9)66*$6%&:&';67#*/01<2/01=* !"#$%&%#'(%&')"#%#* +,!-.,*/01/20321/* 45&'678*9)66*$6%&:&';67#*/01

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer