Malmö. en hållbar stad genom hela livet. Medborgaren. Bättre skola. Malmöcenterns budgetförslag för Gröna staden. Jäm- Ställdhet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö. en hållbar stad genom hela livet. Medborgaren. Bättre skola. Malmöcenterns budgetförslag för 2014. Gröna staden. Jäm- Ställdhet."

Transkript

1 Malmö en hållbar stad genom hela livet Malmöcenterns budgetförslag för 2014 Medborgaren IT BUSS Jäm- Ställdhet Spår vagn Ett levande Näringsliv läkaren Fler bostäder Bättre skola Gröna staden Öppen Stad

2 Inledning Malmö är en fantastisk stad med en enastående potential. Det vill Malmöcentern förvalta och utveckla: vi vill ta staden till nästa nivå och göra den till en hållbar stad genom hela livet. Och hur gör man då det? Vi har tänkt en hel del på den frågan och vårt svar finns delvis att finna i den här budgeten, en budget som baseras på våra visioner och inte på siffror. Vår budget för Malmö har den gröna liberalismen som riktmärke. Det innebär att vi vill öka makten för alla Malmöbor, inte bara de med politiska kontakter eller välfylld plånböcker, att själva få bestämma över det som är viktigast i livet. Det är hög tid att ge Malmö en chans att utvecklas med ett annat politiskt styre. Den styrande majoriteten, med Socialdemokraterna i spetsen, som driver sin politik allt längre bort från medborgarnas möjlighet att påverka, behöver gå av scenen. I dag styrs staden med skattehöjningar och kortsiktiga lösningar som främsta vapen och med en trötthet som hindrar Malmö från att bli den stad den kan vara. Malmös styrande majoritet talar ofta om värdet av dialog, men har sedan länge slutat lyssna på det Malmö som kallar på förändring och förbättring. Detta är en ohållbar inställning, som dessvärre också lämnat ett avtryck på Malmö. Arbetslösheten och bostadsbristen är idag allt för hög, företagen ombeds att dra från staden och man pryder karameller med värdeord i stället för att själv leva upp till dem. Allt detta är saker som vi i Malmöcentern vill ändra på. Vi vill göra Malmö till en öppnare, grönare och mer attraktiv stad att leva och verka i och vi vill gå till botten med de problem vi brottas med. Bara så 2

3 kommer vi framåt, och får den stad där alla Malmöbor är välkomna och kan växa. Att arbeta för en hållbar stad genom hela livet innebär att Malmös barn och ungdomar ska ha den skola de förtjänar, en skola som sätter eleven i centrum och verkligen ger dom ett livslångt lärande. Det innebär att vi vill ha en kollektivtrafik som är både hållbar och effektiv och en bostadsmarknad som är tillgänglig och anpassad för dagens behov. Det innebär att vi vill skapa en grönare stad, där det är enklare att leva hållbart och där både våra kanaler och grönområden ges samma värde. Det innebär att Malmö ska ha ett levande näringsliv- för det behöver vi för att fler ska komma in i arbetslivet. Och att stadens eldsjälar lyfts fram och kulturen släpps ut ur institutionerna. Malmöcentern vill flytta ut makten från stadshuset och ge den till Malmöborna. Staden behöver ett maktskifte och den starka liberala och gröna röst som Malmöcentern står för. Vi är Malmös enda liberala och gröna parti och vårt budskap är tydligt: Malmö ska vara en hållbar stad genom hela livet. Nova- Jeanette Nilsson Ordförande Malmöcentern 3

4 Innehåll Inledning... 2 En hållbar utveckling... 5 En hållbar skola... 6 Ett levande Näringsliv: förutsättningen för jobben En tillgänglig bostadsmarknad Kollektivtrafiken Den gröna staden Den attraktiva staden En hållbar välfärd i en öppen stad

5 En hållbar utveckling För att Malmö ska utvecklas hållbart behöver alla politiska beslut präglas av långsiktighet och ansvarstagande. För Malmöcentern är det centralt att invånarnas skattepengar både värderas högt och förvaltas väl. De ska inte försvinna in i en mängd projekt vars utfall ger väldigt lite tillbaka och vars samhällsnytta är svår att värdera. I stället vill Malmöcentern fokusera på att vidareutveckla och framtidssäkra kommunens kärnverksamheter, som skolan och stadsplaneringen. Malmöcentern vill i dagsläget inte sänka kommunalskatten, men har som viljeinriktning att se över möjligheterna att göra så

6 En hållbar skola Malmö ska vara en kunskapsstad. Det har varit en tydlig linje för Malmös nuvarande politiska styre under snart 20 år. Och med allt rätt. Vi kan inte bygga framtiden på näringsområden med låga kunskapskrav och låg avkastning. Men verkligheten har inte följt med ambitionerna. Malmö står i dag för några av de sämsta skolresultaten i hela Sverige. Vi har skolor där sannolikheten är större att eleverna är obehöriga till gymnasiet än att de går ut med godkända betyg i alla ämnen i. Och här kommer vi att vara tydliga- detta är ett helt oacceptabelt slöseri med resurser. Ekonomiska ja, men först och främst mänskliga. Och självklart kan man inte bygga en kunskapsstad på ett fundament av dåliga grundskolor. Låt oss också vara ärliga och säga att Malmö har ett befolkningsunderlag som gör att vi står inför extra svåra utmaningar. Malmö har många familjer där föräldrarna är lågutbildade och det påverkar barnens skolresultat. Malmöcentern vill ge Malmös skolor ett helt nytt uppdrag - att jobba utifrån forskningens riktlinjer för bra pedagogik och skolundervisning. Vi har också många familjer i utanförskap - och därför måste vi även för barnens och för skolans skull förstärka insatserna för jobben och för näringslivet. Och därför måste vi säkra att maten i skolan är både god och näringsriktig - inget barn ska behöva sitta på skolbänken och vara hungrig för att föräldrarna är utan jobb eller av andra orsaker inte tar hand om barnets grundläggande behov. Många Malmöbor kommer också från andra länder, vilket bland annat innebär fler utmaningar i form av språksvårigheter och i form av att barn kommer in i skolan vid en sen ålder. Men det ger också unika möjligheter och därför ska Malmös språk- och hemspråksundervisning vara bäst i Sverige 6

7 Sammantaget innebär alla dessa utmaningar att vi inte ska förvänta oss att det blir enkelt för Malmö att klättra upp till första plats när det kommer till skolresultat. Men vad vi i Malmöcentern förväntar oss och kräver är att Malmö har en skola som alltid aspirerar till att vara Sveriges bästa, och det är vi långt ifrån i dag. Forskning och ledarskap Malmöcentern vill ge Malmös skolor ett helt nytt uppdrag - att jobba utifrån forskningens riktlinjer för bra pedagogik och skolundervisning. Detta ska gälla alla nivåer från grundskola till gymnasiet. Det kan låta som en enkel åtgärd, men det skulle innebära en stor förändring jämfört med dagens situation. Och effekterna kan bli monumentala. Nossebro skola gick på bara tre år från att ha de näst sämsta resultaten i hela Sverige, till att vara absolut bäst. Och detta genom att följa forskningens rekommendationer men utan att behöva mer pengar och utan att utöka arbetstiden ii. Tvärtom förväntar man sig att över tid till och med spara pengar på grund av att man nu arbetar klokare. Nossebro är i likhet med många av Malmös skolor en skola med ett elevunderlag som ger extra utmaningar. Men skillnaden är att man i Nossebro tog sig an utmaningen istället för att ta till bortförklaringar och ursäkter. Vi vill headhunta och rekrytera de bästa rektorerna från hela Sverige För att få till stånd nödvändiga förändringar vill Malmöcentern prioritera ledarskapet i skolan. Vi vill headhunta och rekrytera de bästa rektorerna från hela Sverige till de av Malmös skolor där ett nytt ledarskap behövs. Bra skolledare är avgörande för att skapa en sammanhängande pedagogisk linje som genomsyrar skolan och vi är därför redo att avsätta en särskilt rektorspeng för att kunna attrahera Sveriges bästa skolledare. Vi kommer också att kräva tydligt ansvar och transparens från Skolnämnden för att säkra professionernas kunskap tas på allvar. 7

8 En dator eller surfplatta till varje elev Vi vill också säkra att både skolledare, lärare och elever har de verktyg de behöver. Därför vill vi införa en dator eller surfplatta till varje elev i varje skola i hela Malmö. Vi kommer att erbjuda alla skolklasser från årskurs 3 och uppåt att få en dator eller läsplatta till varje elev för att kunna svara upp mot skollagen som kräver att alla elever i årskurs ska kunna skriva på dator. Vi vill dock inte begränsa tillgången till digitala verktyg för elever som går i lägre årskurser, dessa bör även inkluderas, dock behåller skolorna friheten att vänta med att införa en dator eller surfplatta per elev tills årskurs 3. En dator per elev som detta kallas, har införts i en rad svenska skolor och har redan nu visat sig ge väldigt bra resultat. Forskning visar också att det inte minst för elever med inlärningssvårigheter innebär en stor hjälp att ha tillgång till digitala verktyg i skolan iii. I Ale kommun har en dator per elev lett till att lågstadiebarn kunnat ta stora kliv framåt i sin språk- och skrivutveckling iv. I Sollentuna har barn lärt sig läsa snabbare genom att använda surfplattor. Och tack vare rätt IT- redskap kan elever med Aspergers syndrom idag gå i en helt vanlig skolklass v. En dator eller surfplatta till varje elev i varje skola i hela Malmö. Ska vi kunna bygga en skola för framtidens kunskapssamhälle måste verktygen också vara desamma som de som används inom de kunskapssektorer som kommer att vara fundamentet i stadens ekonomi. Verktyg som är avgörande för att eleverna på sikt kan delta i samhället och vara attraktiva på arbetsmarknaden. Kompetensutveckling Idag ser vi att så många som procent av alla Sveriges högstadieelever sällan eller aldrig får använda datorer under lektionerna vi. Lärare är samtidigt en av de yrkesgrupper som använder IT minst i sin vardag vii. Var tredje svensk lärare säger att de behöver praktisk kompetensutbildning för 8

9 att få det mesta möjliga ut av de digitala verktygen viii. Därför vill vi också att erbjuda alla lärare vidareutbildning i att använda digitala verktyg i skolan. För att säkra en långsiktig kompetensutveckling vill Malmöcentern att varje enskild lärare ska veta vilken tid och budget som finns tillgänglig för kompetensutveckling. En konsekvent kompetensutveckling är avgörande för att skolan ska utvecklas i takt med forskning och samhället ix. Dessa åtgärder ska möjliggöras inom den existerande budgeten. Höjda och differentierade lärarlöner Vi vill också höja lönerna för Malmös lärare. I dag ligger lärarlönerna i Malmö långt under riksgenomsnittet och Malmö är bland de 50 kommuner i Sverige som betalar sina lärare sämst x. Detta trots att Malmö är en storstad vilket innebär högre levnads- och boendekostnader för lärarna. Fram till 2016 vill vi säkra att lönerna ligger på minst riksgenomsnittet. Detta sker genom att både öka grundnivån och genom att öka löneskillnaderna för att tydligt prioritera en löneökning för de lärarna som är bäst på att föra in den forskningsbaserade pedagogiken in i skolklassen. Våt ambition är att lönehöjningen kan genomföras inom existerande budget genom smartare arbetssätt och minskade administrativa kostnader för skolorna. Förtroende för lärare och ledare Kopplat till vårt fokus på ledarskap vill Malmöcentern också öka skolornas och lärarnas autonomi. Inom vården lägger politiker sig inte i hur operationer utförs och inte heller inom skolan ska politiker lägga sig i hur under undervisningen utförs - det är en uppgift för professionella lärare och skolledare. Vi vill minska den externa granskningen och öka lärarnas professionella frihet och möjligheterna till professionellt stöd i vardagen. Vad Malmöcenter kräver är att lärarna på varje skola samarbetar och utvecklar varandra genom stöd från skolans ledare. Vi vill därför tillsätta en arbetsgrupp av experter och lärare från Malmös skolor som tillsammans ser över administrationskraven och tar bort så mycket administration som möjligt inom lagens gränser och i överensstämmelse med forskningen. 9

10 Om det i efterhand skulle bli tydligt att en specifik administrativ uppgift är avgörande får just denna återinföras. Vi vill starta med att rensa bland lärarnas uppgifter, så de kan få fokusera på utbildning och kompetensutveckling. I den mån det är möjligt är vi även öppna för att anställa administrativ personal eller studenter som kan ta över en del av de administrativa uppgifterna. Arbetsmarknad och företagande i skolan För Malmöcentern är det självklart att eleverna redan under tiden i grundskolan och vidare på gymnasiet och på högskolan får möjligheter att knyta värdefulla kontakter med arbetsmarknaden. Varje skola ska ha en kontaktperson för samverkan med företag och offentliga organisationer. Vi vill också öka kunskapen om företagande och därför ska alla elever redan under högstadiet samt under gymnasietiden få möjligheter att starta UF- företag - detta förbereder ungdomarna och ger dem insikt i hur det är att driva ett företag. Det ger värdefulla kunskaper oavsett vilken karriärväg de sedan väljer att gå och oavsett om de väljer hantverk eller högskola. En trygg skola Målet för dessa reformer är självklart barnen. Lärarna ska ha bra villkor men skolan måste alltid vara till för barnen först och främst. Det är deras perspektiv som ska prägla skolan. Därför vill vi också införa en nollvision för mobbning som ska gälla både lärare och elever. Både elever och lärare måste känna sig trygga i att gå till skolan för att vi ska kunna skapa den skola vi alla vill ha. Detta är Malmöcenterns vision för Malmös förskolor, skolor och gymnasium: landets bästa skolor byggda på forskning och på ett tydligt ledarskap. En skola där barnen är trygga och utvecklas till kompetenta och engagerade medborgare. Det är en storslagen vision, och en vision som kommer att kräva mycket av både politiker, lärare, skolledare och elever i Malmö. Men tillsammans kan vi skapa Sveriges bästa skola. Skolan måste alltid vara till för barnen först och främst. 10

11 Ett levande Näringsliv: förutsättningen för jobben Malmö ska vara en företagsvänlig kommun med en kommunledning som i både ord och handling ger näringslivet möjlighet att generera så mycket jobb som möjligt till Malmös invånare. I dagsläget befinner sig vår stad i en ond cirkel som låst fast en allt för stor andel Malmöbor i arbetslöshet. Detta har också genererat ytterligare negativa effekter som lägre köp- och skattekraft och en ansträngd kommunal budget. Men trots allt detta, och trots att unga och grupper som står längre ifrån arbetsmarknaden drabbats särskilt hårt så väljer den styrande politiska majoriteten att med både ord och regleringar attackera just det näringsliv som ger Malmöbor arbete. Vilket självklart är helt fel väg att gå. För att bryta denna negativa utveckling behöver Malmö Stad nu kraftigt förbättra sina relationer till näringslivet, för den absoluta merparten av jobben skapas av företag och entreprenörskap och inte av politiker. Ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett livskraftigt entreprenörsklimat är förutsättningar för en välmående stad. Det är i näringslivet vi lägger grunden för välstånd och en välmående arbetsmarknad. Det måste bli enklare och attraktivare att starta och driva företag i Malmö. Malmöcentern vill utveckla Malmö till att bli en plats där företagare känner sig välkomna och där Malmö Stad erbjuder hjälp och stöd till alla duktiga entreprenörer som vill skapa företag och därmed jobb åt Malmöborna. För att ytterligare sänka trösklarna in till företagandet och för att ge entreprenörer en stark plattform vill Malmöcentern införa fler så kallade One- Stop- Shops, platser där alla entreprenörer och företagare kan knyta de kontakter de behöver för att kunna starta företag. Det blir också en plats där myndigheter och representanter för Malmö Stad kan samlas under ett tak och erbjuda vägledning och agera bollplank för nya företagares idéer och affärsplaner. Malmö Stad är en mångkulturell stad där människor från alla delar av världen har samlats för att leva och verka. För att främja och synliggöra alla Malmöbors entreprenörsanda måste Malmö Stad ta ett ännu större ansvar för att kunna erbjuda hjälp med att navigera i de regelverk och strukturer som finns inom det svenska näringslivet och dess regelsystem. 11

12 Malmöcentern vill uppmärksamma detta och vill underlätta för utländska entreprenörer att starta företag och att verka som företagare i Malmö. Sysselsättning I Malmö finns ca arbetstillfällen som underlag till stadens ca invånare (år 2012). Förvärvsfrekvensen ligger på ca 61% jämfört med riksgenomsnittet på ca 75%. Detta är en oroande låg siffra och signalerar låg köpkraft per hushåll och eventuellt även obalanser i jämställdheten. Ställd inför denna situation kan Malmöcentern inte acceptera den rådande diffusa arbetsmarknadspolitiken. Vi anser att den styrande majoriteten helt saknar tydliga strategier för att kunna skapa nya arbetstillfällen, och att de dessutom i allt för stor utsträckning sätter sina förhoppningar till rikspolitiska initiativ och en allmän förhoppning till att en framtida tillväxt ska lösa situationen, och inser inte att det är de själva som måste bidra till förändring. Det måste bli enklare och attraktivare att starta och driva företag i Malmö Näringslivsklimat och strukturomvandling Malmös näringsliv och företagsklimat behöver en dynamisk näringslivspolitik snarare än arbetsmarknadspolitik för att vara en stark näringslivsstad och regional sysselsättningsmotor. En stark näringslivspolitik kommer också att höja skattekraften som blivit lägre och lägre sedan S tog makten i Malmö För att nå dit vill Malmöcentern göra en rad prioriteringar; Malmö måste storsatsa och både uppmuntra och dra nytta av de redan befintliga företagen i staden. Därför vill Malmöcentern att Malmö Stad i större utsträckning ska samarbeta och skapa fler företagsinkubatorer och hållbarbetsinriktade företagskluster inom exempelvis miljöteknik. Malmö ligger i en dynamisk region där företag och anställda rör sig över gränserna. 12

13 På andra sidan bron finner vi Köpenhamn, en mångmiljonstad där många internationella företag verkar. Malmö bör därför samarbeta och skapa inkubatorer som samverkar över gränserna. På så sätt kan företag i Malmö nå ut genom Köpenhamns nätverk och Malmö Stad kan också på ett bättre sätt visa vad vi kan erbjuda utländska företag. På en teknik- och kunskapsintensiv arbetsmarknad behöver företagen ibland hämta kompetensen utifrån, det kan vara från en annan stad i landet men också från andra länder. Men det behövs inte sällan mer än bara ett jobb för att få dessa människor att flytta sin kunskap och kompetens till Malmö. För att attrahera denna så kallade kreativa klass måste Malmö skapa ett utbud av tjänster som dessa människor kan ta del av och på så sätt öka attraktionskraften i staden. Högskola och studentmedarbetare Malmö Högskola är en mycket viktig aktör och utvecklingsfaktor för Malmö. Högskolan bidrar med kunskap till stadens företag och utvecklar stadens invånare genom utbildningar och kunskapsspridning. Och inte minst skapar de många studenterna liv och utveckling inom stadens kultur- och näringsliv. Det är därför viktigt att Malmö Stad säkrar goda kontakter mellan stadens förvaltningar och högskolan. Särskilt den kopplingen mellan Malmös skolor och forskningen som sker på Malmö Högskola är avgörande. För att dra nytta av den kompetens som studenterna besitter och samtidigt ge dem en väg in i arbetslivet bör skola och näringsliv samarbeta närmare. Det gäller också Malmö Stad som arbetsgivare. Detta kan ske både genom praktikplatser och genom att anställa student- medarbetare. För Malmöcentern är införandet av studentmedarbetare helt centralt och vi vill att Malmö Stad anställer 100 studentmedarbetare. Jämställdhet på arbetsmarknaden och inom egna verksamheter Malmöcentern är ett liberalt och grönt, och även feministiskt parti. En av våra grundvärderingar är att ingen någonsin får uppleva begränsningar på grund av kön. Sverige har nått en lång bit på vägen mot jämställdhet, men det kvarstår en del arbete. Inte minst på arbetsmarknadsområdet upplever 13

14 fortfarande både kvinnor och män att de på olika vis fått en orättvis behandling på grund av deras könstillhörighet. Malmöcentern vill att Malmö Stad blir en aktiv part i att motarbeta ojämlik behandling av män och kvinnor genom att föra en kontinuerlig dialog och jämställdhets- arbete inom sina egna verksamheter och organisation. Malmöcentern vill även att kvinnligt företagande ännu mer lyfts fram som en viktig framgångsfaktor för Malmös näringslivsutveckling. 14

15 En tillgänglig bostadsmarknad Malmöcentern vill se en långsiktigt hållbar utveckling för Malmös bostadsmarknad. I dag råder det en enorm brist på främst billiga och mindre bostäder i Malmö. Malmöcentern vill se att Malmö stad tillämpar en rad åtgärder för att öka kvaliteten, tillgängligheten och utbudet på bostadsmarknad i Malmö. Malmö Stad ska ge MKB i uppdrag att bygga fler billiga bostäder. Investering i Malmös bostadsbyggande sker i dag i hög grad inom de högre prissegmenten och kommunen har ett ansvar för att balansera marknaden också i de områden där det i dag byggs väldigt lite eller inte alls. Malmö ska ha som mål på att 30 % av alla nybyggda bostäder i Malmö ska utgöras av billiga hyresrätter. Malmös egna erfarenheter från Augustenborg och HSB Hilda visar att det är möjligt att öka kvaliteten i bostadsbeståndet utan att höja på priser för de inneboende. Malmö kommun ska heller inte prioritera ett hög markpris på Malmöbornas bekostnad utan ska istället alltid ha Malmöbornas bästa för ögonen. Därför ska markprisrabatter erbjudas där billigare och/eller miljöanpassade bostäder kan byggas. Vi har också tyvärr sett negativa effekter på dagens bostadsmarknad som är resultatet av att bostadsbyggandet tidigare varit allt för oflexibelt. Vi vill att kommunen tar ett större ansvar för att nya bostäder är flexibla, både i form och användningsmöjligheter. Detta leder till en långsiktig och hållbar bostads marknad. Bygg fler billiga bostäder 15

16 En hållbar stadsutveckling En hållbar stadsutveckling är bara möjlig när Malmö Stad kan bemöta de utmaningar som finns på både miljö- och bostadsförsörjningsområdet. Staden ska också satsa på att skapa trivsamma boendeområden med gröna miljöer. Malmö Stad nådde positiva resultat genom att satsa på utomhusmiljöer i samverkan med boende i området Augustenborg och Malmöcentern vill se liknande processer inledas även i andra bostadsområden. Malmöcentern stödjer den nuvarande policyn gällande förtätning i Malmö. Malmö ska byggas hållbart på höjden för att optimera marken och skapa en tät stadsstruktur i innerstaden. Vi vill även se en förtätning och kvalitetshöjning av Malmös parker och vattendrag, dessa ska också erbjuda en stor variation och vara tillgängliga och attraktiva för många. För att inte miljöaspekten ska nedprioriteras när bostäder byggs billigt, vill Malmöcentern att samarbeten som Miljöbyggprogram Syd med stadens byggherrar som visat sig fungera väl dels fortsätter och dels inspirerar till fler liknande samarbeten. Vi står inför stora nationella renoveringsbehov, främst miljonsprogramhus behöver rustas upp över hela Sverige och detta gäller även Malmö. Den modell som tidigare används i Malmö har visat sig vara lönsam och välfungerande. Malmöcentern vill därför att Malmö Stad tillsammans med både fastighetsägare och boende arbetar för att hållbarhetsanpassa husen. Ett stort fokus ska ligga på en ökad kvalité och trivsel i Malmös miljonprogramsområden. 16

17 Kollektivtrafiken Malmöcentern vill prioritera en högkvalitativ infrastruktur för stadens kollektivtrafik. För i likhet med bostäder är detta helt nödvändigt för att Malmö skall bli en hållbar stad genom hela livet. En god infrastruktur krävs för att knyta samman staden och är en av nycklarna till en i alla avseenden hållbar stad. Spårvagn och buss För Malmöcentern är det självklart att en likvärdig kollektivtrafiks- försörjning ska erbjudas alla Malmöbor. Den måste bli både tillgängligare och smidigare för att ännu fler ska välja att ställa bilen och resa med kollektivtrafiken. Vi ser bland annat ett behov av att ge Malmös västra delar en bättre buss service. Busslinje 4 är ett exempel på en busslinje som upplevs som bristfällig idag. Malmöcentern vill se tätare och effektivare trafikkedjor och förbättrade linjedragningar, både in till centrum och till andra viktiga knutpunkter för att kollektivtrafiken ska bli både mer attraktiv och tidseffektiv för boende ibland annat Bunkeflo, Klagshamn och Limhamn. Vi vill även ta fram en utredning med syftet att kartlägga behovet av en expresslinje till Limhamn och andra delar av Malmö som i dag lider av allt för bristfällig kollektivtrafik. För oss är det helt centralt att även Malmöbor som inte bor i stadskärnan ska ha tillgång till en högkvalitativ kollektivtrafik. Malmöcentern vill också prioritera en förbättrad framkomlighet för bussarna för att korta restiderna och för att göra bussen till ett mer attraktivt färdmedel. Malmöcentern stödjer införandet av spårvagn i Malmö, men vill se bättre underlag på kostnader och en mer sammanhängde transportpolicy som länkar samman spårvagn med andra kollektivtrafiklösningar, som spårkopplingar till grannkommuner och en utbyggnad av det befintliga bussystemet. Malmös politiska styre har ofta visat på en tendens till att satsa på projekt med hög profil, och glömt bort fundamenten till ett hållbart stad. Spårvagn är ett stort projekt som kommer att gagna Malmö men för 17

18 att hela staden ska få en bättre kollektivtrafik krävs det också en investering i busskopplingar till spårvagnsnätverk. Malmöcentern vill också undersöka hur det kan gå att göra det ännu smidigare att resa in till centrum med kollektivtrafik. Vi vill se över hur Malmö Stad gemensamt med grannkommuner skulle kunna utveckla konceptet park and ride, vilket innebär särskilt goda parkeringsmöjligheter vid utkanterna av Malmö, där resenären lätt kan parkera och färdas den sista biten in till centrum med buss, spårvagn, cykel eller taxi. För pendlaren ska det vara betydligt mer kostnadseffektivt att välja den här resandemodellen före bilpendling och parkeringsavgiften ska därför vara låg nog för att skapa tydliga incitament. Cykelstaden Malmö ska prioritera cykeltrafik och därför vill Malmöcenter se investeringar som prioriterar cykeltrafiken i Malmö och en sammankoppling av cykelnätet. Det ska vara säkert, tidseffektivt och enkelt att cykelpendla genom och inne i Malmö. Malmö Stad ska lägga fokus på att cykelnätet är sammanhängande i pendlarstråk och att cyklister säkert kan färdas både längs de större vägarna kring innerstaden och genom stadens centrum. Taxi: en del av kollektivtrafiken Malmöcentern är för en resurssmart användning av bilen, särskilt i innerstaden. Vi ser därför att taxin i många fall kan komplettera dagens kollektivutbud i Malmö. Taxi står redan idag för en stor del av transporter i samhällets tjänst, som sjukresor och skolskjutslösningar. Taxibranchen har dessutom varit snabba med att klimatsäkra sina fordonsparker. Däremot betraktas taxi fortfarande inte som en del av det ordinarie utbudet av kollektivtrafik som bussar och pendeltåg utan likställs med privatbilar. Detta tycker Malmöcentern är en felaktig inställning ur både miljö- och näringslivsmässiga perspektiv. Att inkludera taxin i kollektivtrafiken skulle medföra en mängd fördelar, det skulle minska på trängseln i framför allt innerstadstrafiken och det skulle skapa en annan flexibilitet för Malmöborna att skräddarsy sitt resande. Malmöcentern vill därför att Malmö Stad tar ett nytt grepp om frågan och 18

19 utreder möjligheterna för att i högre grad inkorporera taxi i stadens kollektivtrafik exempelvis genom att låta miljöklassade taxibilar dela bussfiler i Malmö innerstad. Parkeringsnormen Malmöcentern vill se över möjligheterna att påbörja en utfasning av parkeringsnormen. Färre parkeringsplater leder till minskade byggkostnader och en bättre livskvalité i stadscentrums bostäder. Det är inte heller tidsenligt att ha en 2- bilars minimikvot då allt fler hushåll inte ens har en bil utan åker kollektivt. 19

20 Den gröna staden Malmöcentern är ett hållbart val och därför ser vi att Malmö Stad har ett stort ansvar för att nå sina egna klimatmål. Vi vill även att Malmö ska vara en nationellt stark ledstjärna på området. För att nå dit vill Malmöcentern prioritera att miljöeffektivisera Malmö Stads egna verksamheter samt fordonsflotta, utveckla en grönare kollektivtrafik och göra det enklare för Malmöborna att leva klimatsmart. Hållbarhetsarbete inom egna verksamheter Vi behöver ställa både fler, men framförallt tydligt mätbara miljökrav, på Malmö Stads offentliga verksamheter för att den egna organisationen bli klimatneutral 2020 vilket är det satta målet för Malmö Stads övergripande miljöplan Malmöcentern vill öka samarbetet och kunskapsutbytet mellan Malmö Stad och aktörer som driver grönt näringsliv och forskning här. I Malmö Stads miljöredovisning som presenterades 2012 pekas några utmaningar som behöver bemötas aktivt ut. Vi vill rusta Malmö Stad till att vara en 100 % fossilfri stad En av dessa är att uppbyggnaden av förnybara och fossilfria energikällor i dag ej sker i den omfattning och takt som är nödvändigt inom Malmö Stads egen organisation. Detta är något som Malmöcentern vill ta ett nytt grepp om genom att undersöka hur Malmö Stad bättre ska kunna dra nytta av det miljötekniska utbud av produkter, tjänster och forskning som finns tillgänglig i och omkring Malmö samt öka samarbetet med det gröna näringslivet. Ett sådant samarbete skulle både ge en positiv klimatutveckling och ett starkare näringsliv. Vi vill rusta Malmö till att vara 100 % fossilfri stad 2030 genom att i allt högre grad bli miljötekniskt självförsörjande. 20

21 Malmöcentern vill också att Malmö Stad ska vara ett föredöme för den klimatsmarta offentliga fordonsparken. Vi ställer oss därför bakom målsättningen att samtliga fordon i Malmös lätta fordonsflotta ska vara miljöbilar Malmöcentern vill heller inte att fordon som drivs enbart av fossila bränslen ska upphandlas vidare. För att ge gooda signaler till anställda inom Malmö Stad vill Malmöcentern utvidga det bilpoolssystem som ska underlätta utfasningen av tjänstebilar till att även innefatta en tillräckligt välutrustad cykelpool. Malmöcentern vill även att de offentliga upphandlingar som Malmö Stad gör ska i mesta möjliga mån innehålla tydliga hållbarhetskriterier. En smartare avfallshantering Att det ska vara enkelt för alla att leva klimatsmart är en utgångspunkt för Malmöcenterns miljöpolitik, det är en självklar hållning eftersom stora delar av vårt gemensamma miljöarbete startar just i hushållen. Vi slänger allt mer avfall. I snitt slänger varje person 100 kilo matrester per år, varav en tredjedel är i onödan. Och när samtidigt majoriteten av Malmöborna saknar egna eller effektiva komposteringsmöjligheter är det nödvändigt att Malmö Stad implementerar smarta avfallssorterings- system som gör det enklare för hushållen att kompostera och därmed återvinna sitt matavfall. Effektiviserad och optimerad avfallshanteringen en av nycklarna till en hållbar klimatutveckling och ger en reell energikraft i form av biogas. Malmöcentern vill att den obligatoriska matavfallsinsamling som nu genomförs i ett antal stadsdelar initieras i Malmös samtliga stadsdelar. Malmöcentern vill parallellt med detta, inspirerad av bland annat Stockholm, Linköping och Motala, införa systemet med den Gröna Påsen där hushållen enkelt lägger matrester i en särskild grön påse, som sedan enkelt sorteras ut vid slutstationen och kan därefter användas till bioenergi. Påsen är kostnadsfri för hushållen. 21

22 Den attraktiva staden Malmö är en unik stad med en stor mångfald, ett stort utbud av restauranger och caféer, vackra parker och en blandning av både historiska och toppmoderna delar. Tillsammans med den omedelbara närheten till resten av Europa som Öresundsbron ger oss är Malmö redan i dag en mycket attraktiv stad men Malmöcentern vill se att några saker förbättras ytterligare. Detta gäller framför allt kulturutbudet och satsningar på stadens kanaler. Ett rikt och inkluderande kulturliv Malmö ska erbjuda ett rikt och varierande kulturliv som är både inspirerande och inkluderande. En tydlig hållning i Centerpartiets kulturpolitik och som är särskilt relevant för Malmöcentern är att mer av konst- och kulturlivet måste flyttas ut ur institutionerna och öppnas upp för en både bredare och yngre publik. Detta bidrar också till att barn och ungdomar tidigt får möjlighet att utveckla sin kreativitet genom kontakter med kulturlivet. Vi vill också satsa på att utveckla kulturverksamheten i de olika stadsdelarna och möjliggöra för att mer av konst- och kulturlivet sker i det offentliga rummet. Konst och kultur i Malmö ska primärt komma från Malmöborna själva och inte bestämmas i stadshuset av politiker. Malmöcentern vill att Malmöborna själva ska ha rätt och möjlighet att så mycket som möjligt skapa sin eget vardagsmiljö, visa initiativförmåga och kreativitet: det är så vi bäst behåller mångfalden. Malmö Stad ska möjliggöra detta genom att uppmärksamma fristående individer, eldsjälar och föreningar i kommunala kultursatsningar. Ett lyft för Malmös kanaler Malmös kanaler bidrar, liksom stadens parker, mycket till att höja stadens attraktivitet. Men till skillnad till luftkvaliteten som kontinuerligt mäts vet ingen i dag hur kanalerna faktiskt mår, vilket Malmöcentern vill ändra på. 22

23 Malmöcentern har under många år drivit frågan om att göra delar av kanalerna badvänliga eftersom det skulle skapa en ännu mer levande stadskärna och knyta samman Malmös gröna parker med dess blåa kanaler. Detta vill vi nu utveckla till att även bättre anpassa den till sportfiske. Vi vill att Malmö ska kunna erbjuda god vattenkvalitet, enklare mobila badbryggor, fler anpassade fiskeplatser och att fiskekort införs. För att nå dit vill Malmöcentern även ta ett rejält omtag om den utbredda nedskräpningen av kanalerna, initiera att regelbundna vattenkvalitetsmätningar utförs samt att Malmö Stad utreder frågan om att göra Malmös kanaler badvänliga. 23

24 En hållbar välfärd i en öppen stad Tillsammans med valfrihet och kvalitet i verksamheter är medborgarinflytande och politisk öppenhet en kärnfråga för oss. Därför vill Malmöcentern att medborgarinflytandet och transparensen i de politiska processerna ska öka i Malmö. Det är nyckeln till en stad i balans, där medborgarna i Malmö känner sig både sedda och hörda och att deras upplevelser, åsikter och förslag tas på allvar. Valfrihet genom hela livet Malmö ska vara en hållbar stad genom hela livet. Därför ska Malmöborna också behålla sin valfrihet genom hela livet i allt från att kunna välja förskola till skola, vård och senare i livet även vilken äldrevård de vill ha. Alla människor borde själva få välja vem som ska utföra tjänster åt dem. Därför vill vi införa LOV i Malmö Stad och låta privata aktörer utföra vård, skola och hemtjänst åt de Malmöborna som så vill. Det flyttar makten från Malmö Stad till den enskilda människan och skapar samtidigt en bredare arbetsmarknad och en kvalitetshöjning genom sund konkurrensutsättning. Man ska inte förlora sin valfrihet när man har passerat en viss ålder utan ha en lika stor självbestämmanderätt när man är 75 som när man var 25. Malmöcentern vill också att fler äldreboenden erbjuder möjligheter till tillfälligt boende i likhet med det utbud som Trygghetshotellet i dag erbjuder. Malmöcentern vill även att Malmö Stad ser över hur anhöriga enklare ska kunna få överblick över, och stöd genom, vårdprocesser av äldre anhöriga. Malmö Stad ska garantera kvalitativ välfärd från seriösa utförare. Detta skapar livskvalitet för alla åldrar, och gör Malmö till en mer attraktiv stad att bo och leva i genom hela livet. Medborgarinflytandet och transparensen i de politiska processerna ska öka i Malmö 24

25 Öppenhet och medborgarinsyn Malmöcentern vill att Malmö som pilotstad utvecklar ett nytt digitalt system för hantering av medborgarförslag parallellt till dagens traditionella system. I dagens digitaliserade samhälle är det rimligt att även en demokratisk rättighet som att lämna medborgarförslag kan ske direkt via Malmö Stads hemsida. Det minskar administrationen och öppnar upp ytterligare en demokratisk plattform mot den yngre generationen. Malmöcentern vill stärka Malmö Stads arbete med öppen data. Öppen data innebär till exempel att digital information som offentliga aktörer ansvarar för blir fritt tillgänglig och att näringslivet och andra får tillgång till materialet så att nya innovativa tjänster kan skapas och bidra till både nytta och tillväxt. Ett exempel på detta är Skånetrafiken som har ett öppet trafikgränssnitt där alla som vill kan utveckla egna applikationer på deras underlag. Malmö Stad ska öppna upp databaser och register när det är möjligt för att underlätta för andra aktörer att skapa ny kunskap och hitta nya lösningar på olika problem. Malmö Stad ska även satsa på att utveckla mobila och digitala lösningar inom skola och övrig välfärd i samarbete med näringslivet. Malmöcentern vill också att kommunfullmäktige- sammanträden sänds live på en offentlig plats där Malmöborna samtidigt ges tillfälle att diskutera aktuell politik med representanter från stadens politiker och tjänstemannakår. Detta leder till en starkare demokratisk sammanhållning och ökar den politiska transparensen. En ytterligare viktig aspekt på just transparens är att hålla ordning i Malmö Stads bidragsutbetalningar. Malmös uppdelningar i stadsdelar och facknämnder gör bidragsutbetalningar till föreningar och organisationer allt för svåra att överblicka. Det gäller även när kommunen ger bidrag eller ersättning åt företag i exempelvis arbetsmarknadssatsningar. Risken för dubbelutbetalningar och därmed också dubbelarbete är överhängande. För att säkerställa att kommunens skattepengar använts på ett ansvarsfullt och effektivt sätt behövs en allmän översyn och koordination, vilket samtidigt utökar medborgarinflytandet. Malmöcenter vill göra bidragsutbetalningar mer transparenta så att invånarna kan få en större insyn i vad stadens ledning lägger deras skattepengar på. 25

26 Detta dokument tillhör Malmöcentern. Noter i ha- blandade- hogstadieskolor/ ii skolan- ar- som- allra- bast/ iii rektorer- kraever- ge- alla- dyslektiker- egen- dator/ iv kommun- foerst- i- sverige- med- egen- dator- till- samtliga- elever- i- grundskolan- testresultat- har- visat- stora- foerdelar- som- exempelvis- foerbaettrade v vi vii av- 10- larare- vill- anvanda- it- mer viii ixhttp://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/itiundervisningen.5.efedd3213df4 d49ddc38b5.html x med- samst- lararloner Centerpartiet i Malmö Östergatan 11 C, Malmö Telefon: Mail: facebook.com/centerpartietmalmo 26

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN.

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN. Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ För Jobben, miljön och skolan MalmocenterN www.malmocentern.se ETT grönt maktskifte För ett hållbart malmö Malmö ska vara en hållbar stad. Därför måste politiken

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden DIARIENUMMER UN 2016.040 VALLENTUNA GYMNASIUM IT-plan 2017-2020 Antagen av utbildningsnämnden 2016-12-08 87 IT-plan 2017-2020 Innehåll IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020... 1 1 Inledande ord... 1 2

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Områden som Kraftsamlingarnas Unga Jämställdhet Mångfald Integration Självbilden som en röd tråd Områden som Kraftsamlingarnas Unga Kraftsamlingens deltagare

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN 1 DET HÄR VILL VI UPPNÅ VISIONEN OM SÖDERTÖRN 2025 Södertörn är en attraktiv del av Stockholm

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. Ydre ska vara en framgångsrik kommun och få fler människor att vilja bosätta sig här. Då krävs hårt arbete för att få fler arbetstillfällen till kommunen, skola i toppklass och

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kortversion Det kommunpolitiska programmet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Inledning Moderaternas kommunpolitiska program ARBETE, VÄLFÄRD OCH TRYGGHET antogs

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Sammanfattning och analys Under arbetet med insamling och sammanställning av inkommet material är det tydligt att deltagare

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare

Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare 1 Hur kan man i Surahammar på bästa sätt ta hand om resultatet av Projekt

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-16 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 SN-2015-1611

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Program. med viljeinriktning för perioden

Program. med viljeinriktning för perioden STYRDOKUMENT 1(7) Program med viljeinriktning för perioden 2016-2019 Program Viljeinriktning för mandatperioden Fastställd KF 2016-04-25 Plan Riktlinje Giltighetstid 2019-12-31 Dokumentansvar Koncernstab

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser Centerpartiet Moderaterna Miljöpartiet Kristdemokraterna

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer