Öppna jämförelser 2013 Gymnasieskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna jämförelser 2013 Gymnasieskola"

Transkript

1 4 november 2013 Öppna jämförelser 2013 Gymnasieskola En lokal jämförelse med Sörmlands kommuner, Finspång, Norrköping och Hallsberg. Sammanfattning Årets Öppna jämförelser - gymnasieskolan visar att Katrineholm placerar sig bland de 25 procent bästa kommunerna när det gäller betygsnivån, med en andraplacering bland sörmlandskommunerna, Finspång, Norrköping och Hallsberg. I SKL:s rapport lyfts Katrineholm fram som en av de tre kommuner som förbättrat resultatet under tre år i följd. Årets undersökning visar även att andelen elever som fullföljt utbildningen inom tre år har ökat och även där hamnar vi bland de 25 procent bästa kommunerna med rankningen 20. Det ger en förstaplacering bland sörmlandskommunerna, Finspång, Norrköping och Hallsberg. Även andelen som fullföljer sin utbildning inom fyra år har ökat. Andelen elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola har ökat. En markant ökning av antalet elever som når behörighet inom tre år placerar Katrineholms gymnasieskolor i undersökningens toppskikt med rankningen 15, vilket ger en förstaplacering bland sörmlandskommunerna, Finspång, Norrköping och Hallsberg.. Skillnaden i betygspoäng mellan kvinnor och män har minskat i årets undersökning. Den visar också att fler etablerar sig på arbetsmarknaden medan färre elever går direkt till högre studier. Två år efter gymnasiestudierna studerar eller arbetar en stor del av de tidigare eleverna och här har en ökning skett. Det ger en andraplacering bland sörmlandskommunerna, Finspång, Norrköping och Hallsberg. I jämförelse med sörmlandskommunerna, Finspång, Norrköping och Hallsberg har Katrineholm en av de lägsta kostnaderna med en fjärdeplacering i listan över kostnader.

2 Om rapporten Rapporten Öppna jämförelser 2013-Gymnasieskola, är den sjätte i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar med resultat- och resursindikatorer för gymnasieskolan. I rapporten redovisas resultaten för kommunens folkbokförda elever, vilket innebär att även elever från Katrineholm som går i andra kommuners gymnasieskolor eller i friskolor finns med i underlaget. Förutom sörmlandskommunerna finns Finspång och Norrköping med i tabellerna. Elevfördelning läsåret Fördelning av folkbokförda elever i Katrineholms kommun som gick i. (föregående års mätning inom parentes). Katrineholms kommunala gymnasieskolor 82,3 procent (80,1) fristående gymnasieskola i den egna kommunen 0 procent (0) kommunal gymnasieskola i annan kommun 7,3 (9,3) fristående gymnasieskola i annan kommun 6,7 (8,5) landstingskommunal gymnasieskola 3,7 (2,2). 2. Fördelningen av folkbokförda elever i Katrineholms kommun som gick Yrkesförberedande program: 47,3 procent (50). Medelvärde riket: 35,9 (39,3). Studieförberedande program: 43,3 procent (39,1). Medelvärde riket: 54,4 (51,2). Specialutformat program: -- (0,1). Medelvärde riket 0,5 procent, (1,1). Individuella programmet: -- (10,9). Medelvärde riket 9,1 procent (8,5). Resultatindikatorerna i Katrineholm Rangordning I tabellbilaga i Öppna jämförelser visas värden för samtliga kommuner. Varje kommun rangordnas för flertalet indikatorer, det vill säga från bästa värde (rangnummer 1) till sämsta värde (rangnummer 290). Värdena i tabellerna är färgade i grönt, gult och rött. Grön färg får de kommuners vars värden på indikatorn ligger bland de 25 procenten med bäst värden. Röd färg får de kommuner som är bland de 25 procenten med sämst värden. Gul färg tilldelas de 50 procenten av kommunerna med värden däremellan.

3 Tabeller Siffror inom parentes gäller föregående års Öppna jämförelser. Tabell A1: 1. Andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning inom tre år (exklusive IVprogram). Totalt. Grönt värde. 85,1 procent av eleverna fullföljer studierna inom tre år. (79,9 gult värde). Rankning: 20 (104). Placering 1 bland de 9 sörmlandskommunerna (3). Placering 1 bland sörmlandskommunerna, Finspång, Norrköping och Hallsberg. En förbättring med 5,2 procentenheter och 84 placeringar sedan förra årets Öppna jämförelser och Katrineholms gymnasieskolor finns nu med bland de 25 procenten kommuner som har bäst värden. Min - max (riket) 53,1-90,4 Vägt medel (riket) 76,0 Median (riket) 77,8 Katrineholm 85,1 ä 20 Eskilstuna 83,7 à 40 Hallsberg 82,1 à 60 Vingåker 79,5 ä 116 Finspång 79,4 æ 121 Norrköping 77,7 à 149 Strängnäs 77,2 à 162 Nyköping 76,1 æ 183 Trosa 75,3 à 196 Flen 74,3 æ 213 Oxelösund 70,9 æ 253 Gnesta 70,7 æ 258 Jämfö med föreg. år Tabell A1: 2. Andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning inom tre år (exklusive IVprogram). Uppdelat på studieförberedande och yrkesförberedande program. Gröna värden. 86,5 procent av eleverna på de studieförberedande programmen fullföljer gymnasieutbildningen inom tre år, grönt värde (83 procent föregående år, gult värde). En ökning med 3,5 procentenheter. 83, 9 procent av eleverna på de yrkesförberedande programmen fullföljer gymnasieutbildningen inom tre år, grönt värde. (77,5 procent föregående år, gult värde). En ökning med 6,4 procentenheter.

4 Tabell A2. Andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning inom fyra år. Gult värde. 78,1 procent fullföljer studierna inom fyra år, gult värde (75,1, gult värde). Rankning: 135 (194). Placering 4 bland de 9 sörmlandskommunerna (8). Placering 5 bland sörmlandskommunerna, Finspång, Norrköping och Hallsberg. En förbättring med 3 procentenheter och 59 placeringar i rankningen sedan förra årets Öppna jämförelser. Min - max (riket) 58,1-89 Vägt medel (riket) 76,7 Median (riket) 77,4 Eskilstuna 82,2 æ 58 Trosa 80,6 à 91 Oxelösund 78,5 æ 130 Finspång 78,5 à 130 Katrineholm 78,1 ä 135 Nyköping 77,6 à 142 Hallsberg 76,8 à 160 Strängnäs 75,9 à 176 Norrköping 74,7 à 206 Gnesta 73,0 à 229 Flen 71,3 æ 258 Vingåker 66,9 â 284 Jämfört med föreg. år Tabell A2: 2. Andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning inom fyra år. Uppdelat på studieförberedande och yrkesförberedande program. Gula värden. 88,1 procent av eleverna på de studieförberedande programmen fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år, gult värde. En förbättring med 3 procentenheter. (85,1, gult värde) 83, 9 procent av eleverna på de yrkesförberedande programmen fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år, gult värde. En försämring med 2,3 procentenheter (86,2, gult värde).

5 Tabell A3. Andelen elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola. Totalt. Gult värde. 87,6 procent av avgångseleverna har grundläggande behörighet till universitet och högskola. (85,7 gult värde). Rankning: 125 (177). Avvikelse från modellberäknat värde: -1,3 ( -2,7). Rankning 125 (157). Placering 4 bland sörmlandskommunerna (2). Placering 4 bland sörmlandskommunerna, Finspång, Norrköping och Hallsberg. En förbättring med 1, 9 procentenheter, och en förbättrad rankning med 52 placeringar. Ser man till modellberäknat värde har resultatet också förbättrats och ger oss en ranking på 107 (157), en förbättring med 50 placeringar. Min - max (riket) 64,8-97,8 Vägt medel (riket) 86,7 föreg. år med Median (riket) 87,0 Gnesta 89,6 ä 69 Oxelösund 89,3 ä 74 Nyköping 89,2 ä 76 Katrineholm 87,6 à 125 Strängnäs 86,4 à 159 Trosa 86,3 ä 162 Flen 85,4 ä 180 Norrköping 84,9 à 189 Finspång 84,5 æ 199 Hallsberg 84,0 à 217 Eskilstuna 78,6 à 267 Vingåker 76,2 à 278 Jämfört

6 Tabell A4: 1. Andelen elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år. Totalt. Grönt värde 79,3 procent av eleverna har uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år. (70 procent gult värde). Rankning: 15 (132). Placering 1 bland sörmlandskommunerna (4). Placering 1 bland sörmlandskommunerna, Finspång, Norrköping och Hallsberg. En ökning med 9,3 procentenheter och 117 placeringar sedan förra året. Vi får nu grönt värde och placerar oss som nummer 15 bland landets kommuner. Min - max (riket) 41,5-84,3 Vägt medel (riket) 69,3 Median (riket) 69,4 Katrineholm 79,3 ä 15 Hallsberg 75,0 à 52 Eskilstuna 72,5 à 91 Finspång 72,0 æ 100 Nyköping 69,3 à 146 Norrköping 68,3 à 165 Strängnäs 67,3 à 180 Flen 66,9 à 191 Trosa 66,3 à 199 Gnesta 64,7 à 224 Oxelösund 63,8 æ 232 Vingåker 63,1 ä 241 Jäm med föreg. år Tabell A4: 1. Andelen elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år. Uppdelat på studieförberedande och yrkesförberedande program. Gröna värden 83,1 procent av eleverna på de studieförberedande programmen blir behöriga inom tre år. Grönt värde. Överstiger riksmedel med 8,1 procentenheter.(riksmedel 75,0). 76,3 procent av eleverna på de yrkesförberedande programmen blir behöriga inom tre år. Grönt värde. Överstiger riksmedel med 14,1 procent. (Riksmedel 62,2). Uppdelningen är ny i BIF:s analys, därför finns inga jämförelser med föregående år.

7 Tabell A5. Genomsnittlig betygspoäng. Gröna värden. Den genomsnittliga betygspoängen våren 2012 (vägt medel). var 14,0 poäng i riket, vilket är i stort sett samma nivå som de tre föregående åren. Genomsnittlig betygsnivå: 14, 3 poäng. (Två föregående år: 14,1 resp 13,8). Rankning: 40 (94). Avvikelse från modellberäknat värde. 0,1 procent, grönt värde. Rankning 15. Placering 2 bland sörmlandskommunerna (1). Placering 2 bland sörmlandskommunerna, Finspång, Norrköping och Hallsberg.. Den genomsnittliga betygsnivån har ökat med 0,2 procentenheter. När det gäller rankningen, har en förbättring skett med 54 placeringar. Räknat från 2011 har en förbättring med totalt 121 placeringar skett. Bland sörmlandskommunerna, Finspång och Norrköping ligger nu Katrineholm på andra plats i rankningen. Elever folkbokförda i Poäng Rank Min - max (riket) 10,3-16,1 Vägt medel (riket) 14,0 Median (riket) 13,8 Gnesta 14,4 ä 33 Katrineholm 14,3 à 40 Flen 13,9 ä 118 Strängnäs 13,9 à 120 Trosa 13,9 à 126 Finspång 13,8 à 140 Norrköping 13,6 à 197 Oxelösund 13,7 ä 177 Nyköping 13,6 à 196 Hallsberg 13,4 à 229 Vingåker 13,1 à 266 Eskilstuna 13,0 à 272 Jämfört med föreg. år

8 Tabell A5. Genomsnittlig betygspoäng uppdelat på studieförberedande resp. yrkesförberedande program. Gröna värden. Uppdelningen är ny i BIF:s analys, därför finns inga jämförelser med föregående år. Studieförberedande Betygsnivån för de studieförberedande programmen ligger på 15,4 poäng, grönt värde. 0,4 procentenheter över riksmedel (15,0). Yrkesförberedande Betygsnivån för de yrkesförberedande programmen ligger på 13,6 poäng, grönt värde. 0,8 procentenheter över riksmedel (12,8). Tabell A5b. Genomsnittlig betygspoäng skillnad kvinnor och män exkl. IV/SM-program. Gula och röda värden. Skillnaden i betygspoäng mellan kvinnor och män är 1,66, gult värde. Rank 184 (259). Skillnaden i betygspoäng mellan kvinnor och män har minskat och i rankningen har vi förbättrat oss med 75 placeringar från föregående undersökning. Gult värde för de studieförberedande programmen: 0,85. Rött värde för de yrkesförberedande programmen: 2,02.

9 Tabell A6. Andelen elever som påbörjat studier vid universitet eller högskola inom tre år efter avslutad utbildning. Totalt. Gult värde. 37, 6 procent (39,5 gult värde). Rankning: 175 (136). Placering 5 bland de 9 sörmlandskommunerna. (2). Placering 7 bland sörmlandskommunerna, Finspång, Norrköping och Hallsberg. Andelen elever som går vidare till högskola eller universitet inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning har minskat med 1,9 procentenheter. Tillbakagång i rankningen med 39 placeringar. Min - max (riket) 16,7-72,1 föreg. år Vägt medel (riket) 44,7 Median (riket) 39,8 Eskilstuna 45,8 ä 55 Norrköping 45,2 ä 62 Flen 42,8 ä 104 Strängnäs 41,6 ä 121 Nyköping 40,6 ä 135 Finspång 39,8 à 144 Katrineholm 37,6 à 175 Oxelösund 36,4 à 191 Hallsberg 35,5 à 202 Gnesta 33,1 ä 233 Trosa 30,9 â 251 Vingåker 27,1 à 276 Jämfört med

10 Tabell A7. Andelen elever med direktövergång till universitet eller högskola, efter avslutad gymnasieutbildning. Totalt. Gult värde. 14,5 procent (gult värde) av avgångseleverna går direkt till universitet eller högskola. (18,6 procent gult värde). Rankning: 202 (112). Placering 5 bland sörmlandskommunerna (2). Placering 7 bland sörmlandskommunerna, Finspång, Norrköping och Hallsberg. En tillbakagång med 4,1 procentenheter sedan förra årets undersökning och en tillbakagång i rankningen med 90 placeringar. Min - max (riket) 4,4-38,1 Vägt medel (riket) 19,5 Median (riket) 17,0 Hallsberg 20,4 à 65 Flen 19,6 à 81 Norrköping 18,4 à 110 Eskilstuna 17,9 à 121 Oxelösund 17,0 ä 141 Strängnäs 14,6 à 199 Katrineholm 14,5 æ 202 Finspång 14,5 à 202 Trosa 12,3 æ 237 Vingåker 11,9 ä 240 Nyköping 11,5 à 246 Gnesta 11,0 à 253 Jämför med föreg. år

11 Tabell A8. Andelen elever som etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning. Totalt. Gult värde. 32,2 procent (23,5 gult värde). Rankning: 95 (168). Placering 5 bland de 9 sörmlandskommunerna. (6 ). Placering 6 bland sörmlandskommunerna, Finspång, Norrköping och Hallsberg. En ökning med 8,7 procentenheter jämfört med undersökningen förra året. Vi placerar oss nu på plats 95 bland landets kommuner. En förbättring med 73 placeringar. Min - max (riket) 11,4-49,8 Vägt medel (riket) 27,2 föreg. år med Median (riket) 28,3 Trosa 39,8 á 16 Oxelösund 37,4 á 35 Flen 34,3 á 59 Finspång 34,2 ä 60 Gnesta 33,1 à 81 Katrineholm 32,2 ä 95 Strängnäs 31,0 ä 114 Vingåker 29,9 â 127 Nyköping 27,8 ä 158 Eskilstuna 26,4 ä 186 Hallsberg 25,7 ä 204 Norrköping 24,3 à 226 Jämfört Tabell A8. Andelen elever som etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning. Efter programinriktning. Gröna och gula värden. Uppdelningen är ny i BIF:s analys, därför finns inga jämförelser med föregående år. Studieförberedande 21,3 procent var etablerade på arbetsmarknaden efter 2 år, grönt värde. Yrkesförberedande 40,1 procent var etablerade på arbetsmarknaden efter 2 år, gult värde.

12 Tabell A9. Andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning. Totalt. Grönt värde. 72,l procent (64,8 gult värde). Rankning: 63 (154). Placering 2 bland de 9 sörmlandskommunerna. (6). Placering 2 bland sörmlandskommunerna, Finspång, Norrköping och Hallsberg En ökning med 7,3 procentenheter och en förbättrad rankning med 91 placeringar. Min - max (riket) 46-84,2 Vägt medel (riket) 68,5 Median (riket) 67,1 Oxelösund 72,9 ä 51 Katrineholm 72,1 ä 63 Nyköping 71,5 ä 75 Strängnäs 70,9 ä 86 Gnesta 70,0 à 104 Flen 69,7 ä 109 Finspång 69,7 à 109 Norrköping 69,4 à 114 Trosa 69,1 æ 118 Eskilstuna 67,4 á 138 Vingåker 65,4 æ 176 Hallsberg 62,8 ä 215 Jämfört med föreg. år Tabell A9. Andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning. Uppdelat efter program. Gröna och gula värden. Uppdelningen är ny i BIF:s analys, därför finns inga jämförelser med föregående år. Studieförberedande 81, 6 procent var etablerade på arbetsmarknaden eller studerade efter 2 år, grönt värde. Yrkesförberedande 65,6 procent var etablerade på arbetsmarknaden eller studerade efter 2 år, gult värde.

13 Tabell B1. Nettokostnad per elev, treårigt medelvärde ( ) I 2013 års Öppna jämförelser uppgår nettokostnaden per elev till kronor. (96 253). Medelvärdet för riket uppgår till (92 707). Katrineholms nettokostnader överstiger medelvärdet för riket med kronor per elev. (3 546). Procentuell avvikelse från standardkostnad: 2,8 (2,3). En ökning. Rankning: 139 (131). En tillbakagång med 8 placeringar. Nettokostnaden per elever i Katrineholm har ökat något sedan den förra undersökningen. Kommunen placerar sig i år, liksom förra året, som nummer tre bland de sörmlandskommuner som har lägst kostnader i undersökningen. Endast Gnesta och Vingåker har lägre kostnader. Om man räknar med Finspång, Norrköping och Hallsberg, har Katrineholm fjärde lägsta kostnaden. Elever folkbokförda i Kronor Min - max Vägt medel Median Eskilstuna Norrköping Vingåker Katrineholm Hallsberg Flen Trosa Gnesta Nyköping Finspång Oxelösund Strängnäs

14 Förvaltningskontoret Besöksadress: Drottninggatan 19 Postadress: Katrineholms kommun, Katrineholm Telefon

Ranking i Sverige vid sammanvägning av indikatorer Genomsnitt i Stockholms län 117, Tyresös resultat 92. Stockholm Österåker

Ranking i Sverige vid sammanvägning av indikatorer Genomsnitt i Stockholms län 117, Tyresös resultat 92. Stockholm Österåker Öppna jämförelser Gymnasieskola 2009 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har för andra året publicerat en rapport som jämför olika resultat- och resursindikatorer för gymnasieskolan. I rapporten redovisas

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola

Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola RAPPORT 2014-11-04 1(8) UTVECKLINGSCHEF BO GERTSSON Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola Bättre resultat i Staffanstorp! Sammanfattning Bättre resultat 2014 i Staffanstorps kommun jämfört med föregående

Läs mer

A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre å program. Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014

A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre å program. Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014 Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014 A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre å program Statistiken utgår från hemkommun och inkluderar både kommunala och fristående skolor. Avser läsåret

Läs mer

Sysselsättning utbildning och utanförskap

Sysselsättning utbildning och utanförskap Sysselsättning utbildning och utanförskap Med sikte på jämlik folkhälsa & välfärd i Sörmland Peter Eklund Länsstyrelsen i Södermanlands län Bommersvik 23.9 2011 1 JOBBIGT Mellan 2000 2009 har Befolkningen

Läs mer

Öppna jämförelser: grundskolan 2016

Öppna jämförelser: grundskolan 2016 2016-05-10 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningsnämnden Öppna jämförelser: grundskolan 2016 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Skolorna i Nacka kommun

Läs mer

SKL:s Öppna jämförelser 2013

SKL:s Öppna jämförelser 2013 1 Bo Gertsson 2013-04-10 I vecka 15/2013 presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för sjunde året: SKL:s Öppna jämförelser 2013 Grundskola Staffanstorps kommun en effektiv grundskolekommun som

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2012

Befolkningsutvecklingen 2012 1 (6) Kommunstyrelsens kontor Kanslifunktionen Lisa Sollenborn Befolkningsutvecklingen 2012 Liten minskning under 2012 31 december 2012 hade Oxelösund 11 236 invånare, en minskning med 14 personer sedan

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Verksamhetsplan Uppföljning Öppna jämförelser grundskola 2016

Verksamhetsplan Uppföljning Öppna jämförelser grundskola 2016 Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Ärendenr BUN 2016/386 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 16 maj 2016 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2016. Uppföljning Öppna jämförelser grundskola

Läs mer

Företagsamheten 2017 Södermanlands län

Företagsamheten 2017 Södermanlands län Företagsamheten 2017 Södermanlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Bilaga till pressmeddelande : Ranking för respektive kommun i Södermanland

Bilaga till pressmeddelande : Ranking för respektive kommun i Södermanland Bilaga till pressmeddelande 2016-09-20: Ranking för respektive kommun i Södermanland Trosa -4 Rankingplacering 9 5 4 3 2 3 4 4 11-11 Sammanfattande omdöme 22 11 1 1 2 4 7 9 16-15 Service till företag 18

Läs mer

SKL:s Öppna jämförelser 2015

SKL:s Öppna jämförelser 2015 1 Bo Gertsson 2015-04-27 27 april 2015 presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för nionde året: SKL:s Öppna jämförelser 2015 Grundskola Lägre resultat i Staffanstorps kommun jämfört tidigare

Läs mer

Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011

Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011 Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011 Öppna jämförelser Gymnasieskola 2011 Upplysningar om innehållet: Tor Hatlevoll, 08-452 79 69 Lena Jutdal, 08-452 79 37 Therese Edvardsson, 08-452 70 00 Mona Fridell,

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel.

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel. Bilagor Tabell 2: Programmen i Södermanland med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: Programmen i Södermanland som ger jobb Tabell 4: Programmen i Södermanland som har bäst förädlingsvärde

Läs mer

Öppna jämförelser 2008. Gymnasieskola. Gymnasieskola

Öppna jämförelser 2008. Gymnasieskola. Gymnasieskola Öppna jämförelser 2008 Gymnasieskola 2008 Gymnasieskola Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Alessandra Cavalieri Persson (projektledare), tel. 08-452 78 73

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 Färre lediga platser Under september anmäldes närmare 950 lediga platser till Arbetsförmedlingen i

Läs mer

Det här är indikatorerna i Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2016

Det här är indikatorerna i Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2016 Det här är indikatorerna i Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2016 I Öppna jämförelser - Gymnasieskola sammanställer SKL årligen indikatorer som beskriver gymnasieskolans resultat med utgångspunkt i skolans

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

SÖDERMANLAND Rapport Oktober 2013

SÖDERMANLAND Rapport Oktober 2013 SÖDERMANLAND Rapport Oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 SÅ BERÄKNAS DET SAMMANVÄGDA RESULTATET OCH EFFEKTIVITETSTALET... 3 SAMMANVÄGDA RESULTATET... 3 EFFEKTIVITETSTALET...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Elever i gymnasieskolan 2007/08

Elever i gymnasieskolan 2007/08 Enheten för utbildningsstatistik 2008-02-27 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Elever i gymnasieskolan 2007/08 1 Antal elever och skolor Antalet elever i gymnasieskolan är större än någonsin och uppgår detta läsår

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltning. Gymnasieskolan. inkl. högre studier. Verksamhetsberättelse Utvecklingsplan

Barn- och utbildningsförvaltning. Gymnasieskolan. inkl. högre studier. Verksamhetsberättelse Utvecklingsplan Barn- och utbildningsförvaltning Gymnasieskolan inkl. högre studier Verksamhetsberättelse 2012 Utvecklingsplan 2013 1 Innehållsförteckning 3 1. Beskrivning av verksamheten Tabell 1 Andel (%) av eleverna

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012 2012-04-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012 Färre lediga platser Under mars anmäldes närmare 1 600 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Eskilstuna kommun 2009-2014

Tabell 1: Utbildningar i Eskilstuna kommun 2009-2014 Tabell 1: Utbildningar i Eskilstuna kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Fordon och transport 27 24 23 25 99 Hälsa, vård och omsorg 19 20 39 Säkerhetstjänster

Läs mer

Bäckadalsgymnasiets elevresultat 2009--2013

Bäckadalsgymnasiets elevresultat 2009--2013 Bäckadalsgymnasiets elevresultat 29--213 Den som snabbt vill skapa sig en bild av Bäckadalsgymnasiets elevresultat hittar nedan uppgifter angående skolans resultat över tid. Resultaten presenteras genomgående

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Södermanlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Ny statistik från Skolverket om ungdomars sysselsättning efter gymnasieskolan

Ny statistik från Skolverket om ungdomars sysselsättning efter gymnasieskolan 2014-10-23 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Ny statistik från Skolverket om ungdomars sysselsättning efter gymnasieskolan Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, juli 2016 Fler utrikesfödda får arbete Antalet personer som fått arbete har varit en svagt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, mars 2015 Färre fick arbete Något fler än 1 300 personer fick arbete under mars och det

Läs mer

Gymnasiet inkl. högre studier

Gymnasiet inkl. högre studier Gymnasiet inkl. högre studier Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av verksamheten... 2 2. Förutsättningar... 2 2.1. Befolkningsprognos och elevantal...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, april 2015

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, april 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande trend

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, april 2016 Fler fick arbete Antalet personer som fått arbete har varit en sjunkande trend

Läs mer

88% 79% 38% Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar ambitioner och idéer i Sörmland

88% 79% 38% Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar ambitioner och idéer i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar ambitioner och idéer i Sörmland De digitala tjänsterna blir allt mer betydelsefulla i våra liv. Därmed är det viktigt att Sörmland har en vision om hur

Läs mer

Öppna jämförelser Gymnasieskola 2012

Öppna jämförelser Gymnasieskola 2012 Öppna jämförelser Gymnasieskola 2012 Öppna jämförelser Gymnasieskola 2012 Upplysningar om innehållet: Bodil Båvner, 08-452 77 68 Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-845-7 Foto: Casper

Läs mer

Vård- och omsorg om äldre-

Vård- och omsorg om äldre- Datum: 2014-05-20 Handläggare: Elisabeth Jonsson Beredning Social välfärd och hälsa Vård- och omsorg om äldre- Sammanställning av Boråsregionens resultat i Öppna jämförelser 2013 Sammanställning baseras

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Bostadsmarknaden idag och utmaningar inför morgondagen i Stockholm- Mälarregionen och Sörmland Peter Eklund och Patrik Tornberg, Länsstyrelsen

Bostadsmarknaden idag och utmaningar inför morgondagen i Stockholm- Mälarregionen och Sörmland Peter Eklund och Patrik Tornberg, Länsstyrelsen Bostadsmarknaden idag och utmaningar inför morgondagen i Stockholm- Mälarregionen och Sörmland Peter Eklund och Patrik Tornberg, Länsstyrelsen Befolkningsutveckling 2003 (län) Flyttnetto 2003 Storleken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari 2014 2014-02-11 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Södermanlands län januari 2014 14 939 (11,2 %) 6 880 kvinnor (10,7 %) 8 059 män (11,5 %) 3 594 unga 18-24 år (22,0 %) (Andel av

Läs mer

2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till andra kommuner i landet och hur har den utvecklats?

2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till andra kommuner i landet och hur har den utvecklats? 2011-01-29 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2010

Kommunalt grundskoleindex 2010 Kommunalt grundskoleindex 2010 s kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2016

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2016 Fler utrikesfödda fick arbete Antalet personer som fått arbete har sjunkit

Läs mer

Lathund Resultat utifrån förutsättningar

Lathund Resultat utifrån förutsättningar Lathund Resultat utifrån förutsättningar I SKLs verktygslåda hittar du analysverktyget Resultat utifrån förutsättningar. Där illustreras kommuner respektive landstings/regioners resultat utifrån förutsättningar

Läs mer

Översyn och förslag till ändringar i färdtjänsttaxan, KFS 4.14

Översyn och förslag till ändringar i färdtjänsttaxan, KFS 4.14 UTREDNING 1 (4) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lednings- och verksamhetsstöd 2014-02-06 VON/2014:11-715 Dnr Vår handläggare Jan Nilsson, utredare Victoria Carlsson, färdtjänsthandläggare Översyn och förslag

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 Något fler lediga platser Under oktober anmäldes närmare 1 200 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 89 BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 Nämndens viktigaste mål att särskilt fokusera 2013-2014 Andelen elever i gymnasieskolan som fullföljer utbildningen/erhåller gymnasieexamen inom

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013 2013-05-15 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013 Fler lediga platser Under april anmäldes 2 050 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och det

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2006

Kommunalt grundskoleindex 2006 Kommunalt grundskoleindex 2006 s kommunala grundskoleindexet är ett kvalitetsindex som utgått från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

Grundskola. Nätverk Rolf Deltagande kommuner: Bollebygd, Götene, Tibro och Vadstena 2010-12-22

Grundskola. Nätverk Rolf Deltagande kommuner: Bollebygd, Götene, Tibro och Vadstena 2010-12-22 Grundskola En jämförelse av kommunens grundskola ur ett medborgarperspektiv Nätverk Rolf Deltagande kommuner: Bollebygd, Götene, Tibro och Vadstena 2010-12-22 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

GOLD Gothenburg Educational Longitudinal Database

GOLD Gothenburg Educational Longitudinal Database GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH DIDAKTIK GOLD Gothenburg Educational Longitudinal Database PERCENTILEKVIVALERADE BETYG En beskrivning av hur grundskole- och gymnasiebetyg har transformerats

Läs mer

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs.

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs. Under vårterminen 2014 genomfördes nationella prov i grundskolans åk 3, 6 och 9 liksom betygssättning i grundskolans åk 6 och 9, gymnasieskolan. Här redovisas skolkommunens resultat på nämnds- och verksamhetsnivå

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av december 2013 2014-01-14 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Södermanlands län december 2013 14 857 (11,1 %) 6 877 kvinnor (10,8 %) 7 980 män (11,4 %) 3 589 unga 18-24 år (22,3 %) (Andel

Läs mer

2015-01-26. Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 2013

2015-01-26. Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 2013 215-1-26 Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 213 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 216,3; 24% Mnkr; 174,3; 2% Mnkr; 493,3;

Läs mer

God vård för äldre i Sörmland 2015

God vård för äldre i Sörmland 2015 God vård för äldre i Sörmland 2015 Uppföljning av målen Anita Segring, utvecklingsledare 1 Uppföljning av målen God vård för äldre i Sörmland 2015 Innehåll God läkemedelsbehandling... 2 Eskilstuna... 2

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Förskola 7 6 5 4 3 2 1 Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal 5,9 5,5 5,3 6, 5,1 5,2 5,3 5,5 5,4

Läs mer

Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18

Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18 Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18 Barn och Utbildning Lena Planken Redovisning av Sveriges kommuner och landstings (SKL) Öppna jämförelser 2015 Syftet med SKL:s Öppna jämförelser är att ge

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Pristabeller Nya Pendlarbiljetter

Pristabeller Nya Pendlarbiljetter 30 dagar 30 dagar Reducerad 90 dagar 90 dagar Reducerad Årsbiljett Årsbiljett Reducerad 2016-04-28 Pristabeller Nya Pendlarbiljetter Nedan visas av MÄLAB beslutade priser. Priserna ska underställas de

Läs mer

Indikatorer budget 2018 med plan för

Indikatorer budget 2018 med plan för Bilaga 2 Indikatorer budget 218 med plan för 219-221 Antal kommuninvånare i åldern 16-18 år. (Kolada N1929) Antalet folkbokförda ungdomar 16-18 år började 216 öka igen efter en lång tid av minskning. Antal

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, september 2016

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, september 2016 Fler utrikesfödda får arbete Antalet personer som fått arbete har varit

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, januari 2016 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande trend

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan

Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan 1 Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan 2015-09-09 Redaktörer för rapporten Peteris Smitmanis, gymnasiechef, Haninge Britt-Marie Lundberg-Björk, gymnasiechef, Tyresö Annica Sterner, Assistent, Tyresö

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, juli 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande trend

Läs mer

Övergångar från gymnasium till högskola 2015

Övergångar från gymnasium till högskola 2015 FS 16:4 16-10-26 FOKUS: STATISTIK Övergångar från gymnasium till högskola 15 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker men resultaten

Läs mer

Övergångar från gymnasium till högskola 2013

Övergångar från gymnasium till högskola 2013 FS 14:7 14-11-25 FOKUS: STATISTIK Övergångar från gymnasium till högskola 13 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker men resultaten

Läs mer

Kartläggning av målgruppen

Kartläggning av målgruppen Bilaga 1till Lokal överenskommelse mellan Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs Kartläggning av målgruppen Innehåll 1. Kartläggning av målgruppens storlek... 2 1.1 Elever som inte går på

Läs mer

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 R E S U L T A T B E S K R I V N I N G Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 Jämförelser av relationen mellan provbetygen och vårterminsbetygen i årskurs 6 görs i svenska,

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Övergångar från gymnasium till högskola 2012

Övergångar från gymnasium till högskola 2012 FS 2013:7 2013-11-04 FOKUS: STATISTIK Övergångar från gymnasium till högskola 2012 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker men

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-04-08 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Arbetsgivarperspektiv

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, september 2014

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, september 2014 Färre fick arbete 1 450 personer fick arbete under september och det var

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Sammanfattning av olika bedömningar av Sveriges skolkommuner. Lärarförbundet utser Sveriges 16 bästa skolkommuner

Sammanfattning av olika bedömningar av Sveriges skolkommuner. Lärarförbundet utser Sveriges 16 bästa skolkommuner Sammanfattning av olika bedömningar av Sveriges skolkommuner Sammanställning och kommentarer är gjorda av Christer Johansson, Skolrådets ordförande Nödingeskolan Flera org. gör rangordningar, bl a Lärarförbundet

Läs mer

Övergångar till högskolestudier 2016

Övergångar till högskolestudier 2016 FS 17:3 17-9-15 FOKUS: STATISTIK Övergångar till högskolestudier 16 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker och olika årskullar

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

1 Effektmål och indikatorer. 2 Inriktningsmål:

1 Effektmål och indikatorer. 2 Inriktningsmål: BILAGA: 3 Årsredovisning 2014 Måluppfyllelse 1 (5) Datum 1 Effektmål och indikatorer 2 Inriktningsmål: 2.1 Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar

Läs mer

Öppna jämförelser 2012

Öppna jämförelser 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-01-21 ON 2013/0026 53515 Omsorgsnämnden Öppna jämförelser 2012 Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till

Läs mer

Skolblad avseende Vildmarksgymnasiet. Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller senare), läsåret 2013/14. Unnegatan UNNARYD Tel Fax

Skolblad avseende Vildmarksgymnasiet. Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller senare), läsåret 2013/14. Unnegatan UNNARYD Tel Fax Skolblad avseende Vildmarksgymnasiet Unnegatan 1 31083 UNNARYD Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 1315 Skolform Gymnasieskola Skolenhetskod 64270497 http://wwwvildmarksgymnasietse Nedan presenteras

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Gymnasieskolan Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 11. Österlengymnasiet 3 11.1 Resultat och kommentarer 3 Slutbetyg för avgångselever på Österlengymnasiet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, januari 2015 Färre fick arbete 1 220 personer fick arbete under januari och det var 140

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands län (ovägt medel) Kommungruppering: Förortskommuner till storstäderna (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och

Läs mer

Strategisk inriktning

Strategisk inriktning Idrottspolitik 2.0 Program för kvällen Inledning Mona Kanaan - Strategisk inriktning 2016-2019 Eskilstuna kommun Tema Utveckling och nya möjligheter: Idrotten utvecklar Eskilstuna (SI) Svensk idrotts strategi

Läs mer

Hur står det till med folkhälsan och välfärden i Sörmland?

Hur står det till med folkhälsan och välfärden i Sörmland? Hur står det till med folkhälsan och välfärden i Sörmland? 23 september 2011 Monica Pärus, Folkhälsocentrum Lotta Sahlqvist, FoU-centrum Upplägg - Säga något om hur folkhälsa och välfärd hänger ihop -

Läs mer

Turism dilemma, okunskapen! Snacka om misstolkningar:

Turism dilemma, okunskapen! Snacka om misstolkningar: Turism dilemma, okunskapen! Snacka om misstolkningar: Den nya rapporten "Turismen i Sverige" verkar vara mycket svåranvändbar som analysinstrument för turism utöver enkel benchmaking. Det visar inte minst

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER. Gymnasieskola 2015

ÖPPNA JÄMFÖRELSER. Gymnasieskola 2015 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Gymnasieskola 2015 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Gymnasieskola 2015 Upplysningar om innehållet: Karin Hedin, karin.hedin@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, årtal ISBN/Bestnr: Text: Illustration/foto:

Läs mer