Enkätsvar från kandidater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkätsvar från kandidater"

Transkript

1 Enkätsvar från kandidater Frågor: (Efter namn står inkomna nomineringar) 1. Beskriv kort ditt engagemang i Vänsterpartiet, närstående organisationer och/eller eventuella andra sammanhang som du tror kan vara till nytta i nämndsarbetet 2. Är det några frågor du vill driva speciellt i den/de nämnder du är nominerad till Helene Alpfjord BSN Lunds Stad 1. Jag är sedan drygt två år aktiv i Vänsterns studentförbund, och sitter mitt andra år i dess styrelse. Jag sitter också nu som suppleant i Vänsterpartiets styrelse i Lund. Jag har många års erfarenhet av organisationsarbete i riksorganisationen Ungdom Mot Rasism, både lokalt och nationellt. 2. Skol- och utbildningspolitik ligger mig varmt om hjärtat. Rätten till en bra och integrerad skola ser jag som en fundamental del i ett fungerande samhälle. Resursfördelningen måste förbättras i Lunds skolor. Tidiga satsningar på utsatta grupper är viktiga, likaså en hög lärartäthet. Att sitta i Barn och Skolnämnden ser jag som en bra chans att lära mig mer om kommunpolitik och nämndarbete. Nilla Bolding Kultur & Fritid. Kommunrevisionen. 1. Jag gick med i Kommunistisk ungdom 1971 och i Vänsterpartiet kommunisterna Jag har varit medlem i V sedan dess, utom några år när jag var medlem i Arbetarpartiet Kommunisterna. Mitt huvudsakliga engagemang under 1900-talet var i Smålands nation, fredsrörelsen, solidaritetsorganisationerna och facket (Handels, Kommunal, Fastighetsanställdas). Arbetet i Nej till EU tog en stor del av min tid några år. Yrkeslivet lite senare i livet har handlat om kulturfrågor (jobb som kultursekreterare, på museum, som lärare i Kulturvetenskap mm). Under 2000-talet aktiv i handikapprörelsen. Under åtta år har jag varit Vs representant i Byggnadsnämnden, först som ersättare, sedan som ordinarie. I alla de här funktionerna har jag skrivit många spaltmeter insändare i lokalpressen/flygblad. 2. I Kultur- och fritidsnämnden vill jag arbeta för att kultur- och fritidsverksamheten ska få tydliga kvaliteter och ses som viktiga redskap för folkhälsan. Barn och ungdomar är de viktigaste målgrupperna. När det gäller både kultur och fritid är det väsentligt att se till att de höga avgifterna sänks, eftersom de gör att vi är många som inte har råd att utnyttja de verksamheter som vi betalar med vår skatt. När det gäller fritidsfrågorna där jag inte är speciellt kunnig, vill jag hjälpa PIL och Bertil Rolaas att få gehör i nämnden. Likvärdighet mellan pojk- och flickidrotter är ett självklart grundvärde. Kulturfrågorna: kulturen behöver bra lokaler, de existerande lokalerna måste underhållas och utvecklas, nya måste skapas. Lunds äldre bebyggelse är en resurs vars användning och i längden existens är hotad idag. Kultur- och fritidsnämnden måste ta ansvar för att de tas i bruk på ett optimalt sätt. Kulturskolans verksamhet ska bli mer publik. Lokala kulturproducenter, föreningar och studieförbund ska stöttas och vi ska ta del av den mest högtstående turnerande kulturen i landet och i vår omvärld. I revisionen vill jag till en början initiera två saker: En undersökning om huruvida det förekommer korruption i Lunds kommunala verksamhet. Det har på senare tid klargjorts att korruption finns i flera svenska kommuner, t ex inom byggsektorn. Det är inte självklart att det inte är så i Lund. Den andra saken är att jag har tydliga indicier och exempel på att Lunds kommuns tjänstemän inte är bra kommunikatörer gentemot sina arbetsgivare. Detta gäller både arbetsgivarna-medborgarna/skattebetalarna och arbetsgivarna-politikerna. Det måste undersökas hur tjänstemännens attityder ser ut och vilka former för kommunikation man använder, och hur deras lyssnande går till. För ibland känner jag att de inte kan eller vill lyssna alls. Sven-Inge Cederfelt Miljö. Renhåll. Teknisk. Har varit med i V sedan slutet av 80-talet. Har varit med i miljöorganisation och Ingenjörer mot kärnvapen. Men är nu inte med i något annat än mitt fackförbund. I miljönämnden kan jag inte peka på något speciellt att driva. Det är ju en nämnd som har mycket

2 rutinärenden. Men de är ju även remissinstans för byggplaner etc. Övriga uppdrag: I tekniska nämnden vill jag bl a arbeta för jämnare gator i centrum. Eftersom det bl a handlar om minskat buller och minskad energiåtgång, så kan man ju tänka sig att det drivs i miljönämnden. Men då finn risken att tolkas som att miljönämnden vill asfaltera gatorna i centrum, vilket inte är kravet. Annat där är busstrfiken. Dels att sänka taxorna förstås. Men också att modifiera så att framkomligheten ökas för bussarrna. T ex trafikljus som slår om för buss eller genvägar för buss. Det bidrar ju också att hålla ned kostnaderna. I byggnadsnämnden skulle jag vilja ha en översyn av var vi kan bygga högre hus. Har inget emot att det finns enstaka höghus som sticker upp. Men staden ska naturligtvis inte fyllas med höghus. Sirwan Dabagh BSN Lunds Stad. Byggnads. Miljö. Tekniska. Utbildnings. 1. Jag blev engagerade i Vänsterpartiet i och med valet, detta genom reklam utdelning på Norra Fäladen, grill också på Norra Fäladen, stå i valstugan och så vidare. Jag är sedan tidigare, kanske två år, varit medlem i VSF och är där med i valberedningen. Det är första gången jag påbörjar ett nämndearbete så jag vill inte skryta om att det och det kommer komma till nytta men jag tror att de kurser jag hittills läst i min utbildning (samhällsbyggnad/väg och vatten) kan tillföra något. Däröver arbetade jag i Malmö Stadsfastigheter, så all erfarenhet är inte teoretisk. Jag är engagerad i den kurdiska frågan, igår (19 nov) starade vi i KSAF-Skåne (http://www.ksaf.com/). Föreningsarbete över lag tror jag har nytta oavsett område. 2. Kan inte svara på frågan för tillfället. Men jag utgår från att de är flera! Gösta Eklund BSN Lunds Stad. Kultur & Fritid. Jag sitter som ordinarie i lokala styrelsen för V-partiet. Är sedan ca. tre år ersättare i BSN-Lunds stad. Jag är van föreningsmänniska bland annat genom ordförandeskap i Lunds God Mansförening och Maglehems Kulturförening. Har varit medlem i partiet sedan Frågorna att driva i nämnden för skolan är i första hand att kvalitén i undervisningen/förskolan skall garanteras genom små gruppstorlekar och fler lärare. Viktigaste frågan är sedan att fördela resurserna efter elevernas/barnens behov och inte efter den konstlade konstruktionen med "direkt skolpeng" som borgarna trumfat igenom. Sen måste "majoren Björklunds" skolpolitik, i Lund, anpassas efter pedagogisk vetenskap och beprövad erfarenhet, inte på populistiska utspel. I Kulturnämnden skulle det för mig handla om att Lund måste återfå sin status som Kulturstad. Idag fladdrar gardintrasorna från ekande tomma rum. Föreningsliv/folkbildning skall komma till heders och stöd till fasta kulturgrupper som kan ge liv och tradition åt kulturlivet. Daniel Engelbertsen Vård och Omsorg. 1. Medlem i vänsterns studentförbund (VSF) sedan två år tillbaka, varav senaste året i styrelsen. Engagerad i valrörelsen för både VSF och V. Arbetar som doktorand på medicinska fakulteten och har därmed kontakt med sjukvårdspersonal i Lund och Malmö. 2. Motverka privatisering och volontarisering av välfärden. Verka för en stark och offentligt finansierad sjukvård och omsorg för alla. Clas Fleming LKF Jag har varit medlem i Vänsterpartiet i minst 30 år. Under åren har jag haft olika uppdrag. Jag har varit ordinarie i Byggnadsnämnden, suttit i Kommunfullmäktige, varit vice ordf. i Tekniska Nämnden, suttit i styrgruppen för byarna. varit suppleant och ordinarie i LKF:s styrelse och suttit adjungerad från LKF i Kommunala Handikapprådet. I LKF vill jag verka för att det byggs så många hyresrätter det bara går! Gärna större projekt så det går att få ner hyreskostnaden genom någon form av seriell produktion. Vid sidan av mitt engagemang för Vänsterpartiet har jag varit aktiv i Byggnads. Jag har kvar

3 förtroendeuppdrag i Byggnads, sitter i avdelningens representantskap och är sekreterare i Lunds sektion. Jag har tre vuxna barn och fyra bonusbarn varav en 20-åring fortfarande bor hemma. Jag är 66 år och har slutat förvärvsarbeta men känner mig inte som pensionär utan snarare som en något uttråkad hemmaman. Elisabeth Iregren Tingsrätten Jag är född 1944 och är partimedlem sedan I Stockholmsområdet bodde jag i Vallentuna. Jag har suttit i KF där samt ca 1 1/2 period som ordinarie i Stockholms läns landsting. En period i styrelsen för Karolinska Sjukhuset/NÖ sjukvårdsområdet. Jag jobbade också mycket fackligt, i TCO resp. SACO, ledde bl.a. många studiecirklar. År 1986 flyttade jag till Lund, eftersom jag fick jobb vid LU. I Lund har jag huvudsakligen arbetat politiskt genom musiken. Först har jag varit med i Röda Kapellet ca 15 år. Därefter har jag spelat i Röda Flåset och nu senast i valrörelsen med Angelica Svensson m fl i en sextett. Jag har varit lärare vid LU och pensionerades formellt Jag undervisade dock ca 30% i 3 mån VT 2010 och jag ska göra detsamma VT Jobbet är viktigt för mig. I övrigt är jag koloniägare, äger 2 hundar och jag är socialist. Ibrahim Kakahama BSN Lunds St. Tingsrätt. Skolan är det området som jag kan lite om, eftersom jag är själv lärare, en modersmåls lärare brukar möta många kolleger på yrket vi diskuterar och byter erfarenhet kring barn och elever. Tingsrätten var det några bekanta som föreslog bland en socialsekreterare, motivet är att man skiljer de invandrare som fuskar och blir ex för SD. och de flesta invandrare som vill arbeta precis som alla andra, därför ville jag se om jag kan göra något, jag kan kurdiska, arabiska, och persiska som jag kan få kontakt och kommunikation för de grupper, t.ex kurder araber, afghaner och perser. Det är de frågor som jag vill bidra till partiet. Lena Kronberg Kultur och Fritid. Jag heter Lena Kronberg, är 49 år och har tre barn. Har i nästan hela mitt liv varit engagerad i olika föreningar, ofta i styrelsen, även som barn. Född och uppväxt i Stockholm, flyttade till Lund I Stockholm arbetade jag aktivt på bland annat Folkets bio och inom facket, Syndikalisterna. I Lund har jag suttit i olika styrelser inom Hyresgästföreningen, men Hgf känns lite för dominerat av Socialdemokraterna och är en trögrodd organisation. Jag tyckte inte om att behöva stå för att fastighetsskatten skulle sänkas. Anade att det inte skulle komma hyresgästerna till del. Politisk står jag närmast V och F!, men är inte medlem i någotdera. Anser att klasskamp inte kan eller ska stå i motsatsförhållande till feminism. Är intresserad av historia och vet att kvinnorna sveks i kampen för rösträtt. När vi väl fick rösträtt fick vi i praktiken bara rätt att rösta på de män som skulle representera oss. Tyvärr har arbetet för att få kvinnor in i höga positioner inom politiken gått trögt. Och tyvärr är kvinnor motarbetade både av sina egna och av media. Man ställer högre moraliska krav på kvinnor, tänker förstås på Mona Sahlin som aldrig verkar bli av med Tobleronestämpeln, medan ingen pratar om Fredrik Reinfeldts barnflickor med au pairlöner, eller Per Unckel som vid samma tid använde sitt kort privat för en resa till sig och familjen. Jag håller föredrag, främst om kvinnliga pirater, äventyrare och konstnärer. Guidar på Landskrona citadell. Är intresserad av konst, historia, teater, film och litteratur. Har skrivit på två bloggar, den ena främst om kvinnor i historien, den andra främst om politik och annat. Fotograferar och skriver för flera nättidningar. Vad vill jag göra för Lund? Jag är glad över Malmös rika kulturliv och besviken över Lunds fattiga kulturliv. Skulle vilja ha en fast ensemble på Stadsteatern. Och gärna en performancescen, liknande Lilith Performance och Inkonst. Jag vill öppna portarna mellan universitetet och de som aldrig har gått, eller kommer att gå där. Ett experimentarium. Ett upplevelsemuseum som drivs av universitetet och Lunds kommun tillsammans. Min dotter gick en termin på en upptäckarklubb på fysikum. Hon älskade det och ville fortsätta, men det

4 fanns ingen fortsättningskurs. Hade det funnits, hade fler tjejer och fler lågutbildade vågat söka sig till fysikum. När det gäller idrott anser jag att pojkarnas lag alldeles för lätt får sponsring, medan flicklagen ofta står och arbetar ihop pengar. Vet att föräldrarna (ofta mammorna) bakar, och flickorna säljer kakor. Varför delar man inte på alla sponsorpengar och arbetar tillsammans med bakning och försäljning? Alla -98:or ska ha samma kassa, oavsett kön. Annars börjar orättvisorna tidigt inom sporten. Nita Lorimer Byggn. Service. Social. Kultur & Fri. 1. Jag blev medlem i v-lund 1998 i samband med valet blev jag ledamot i den nybildade vård o omsorgsnämnden (när kommundelsnämnder slutades). Jag var kvar i vård o omsorg till Vid slutet av mandat blev platsen i byggnadsnämnden tom och jag blev ombedd att ta den. Det gjorde jag. Att sitter i både vård o omsorg o byggnadsnämnd var väl för mycket. Den senaste mandat har jag suttit i tekniska nämnden. Det har varit ett frustrerande arbete. Som det är i opposition! Jag har försökt synliggöra vad som görs och hur besparingar i park och natur är en dålig ordning. Jag har varit nämndeman i fd Länsrätten (nu heter den förvaltningsdomstol) i 2 mandat. Här har jag fått vara med och döma i mål kring sociala frågor, barns omhändertagande, psykiatri, skatt, mm och migrationsärenden sedan det blev migrationsdomstol. Här har jag sett hur olika sociala förvaltningars tjänstemän hanterar frågor. Det har varit den negativa utvecklingen i migrationsärenden med den strängare praxis i domarna som gjort att jag har valt att inte ställa mig till förfogande för att vara nämndeman den kommande mandatperioden. Den kommande mandat kommer jag att vara ledamot i Lunds kommunfullmäktige och Region Skånes fullmäktige. Förutom politik är jag egenföretagare. Min lilla företag som ännu så länge inte tjänar pengar nog att ge mig någon lön samarbetar med en förening som jag startat 2008 för att synliggöra och lyfta fram konst från intellektuellt funktionshindrade konstnärer. (Konstnärer som behöver hjälp med massa annat i livet.) Vår hopp och dröm är att få ett fast galleriet för denna sorts konst. (På engelska känt som Outsider Art.) Jag är Mamma till 4 barn, mellan 23 och 19 år. Vidar, den näst äldste är särskoleelev och tillhör en sk LSS krets. Jag är utbildat arkitekt men det är många år sedan jag hade någon normalt arkitektarbete. Men intresse och kunskap förlora man inte. De få minuter som finns lediga tycker jag om att gå i skogen och göra handarbete, läsa är inte min starka punkt eftersom jag är ordblind och lärt mig svenska som 20 årig när jag kom hit från Australien. 2. Först o främst vill jag att vi i vänsterpartiet Lund ordnar en riktig bra diskussion kring stadsplanering. Jag menar att v-lund tidigare har haft en tydligt vision om stadsplanering. Det är länge sedan denna vision formulerades och med åren har grunden den formulerades på ändrats och visionen har inte riktigt hängt med. Vi tenderar till att hjälplig referera till den gamla visionen och lösa varje ny fråga för sig. Vi behöver en ny helhetsvision. Detta vill jag jobba för oavsett vilken nämnd jag sitter i. Byggnadsnämnden jag vill att vi ska bygga så att det verkligen finns bostäder för alla, men de ska vara bostäder av en kvalitet som även våra barnbarn kommer att vilja bor i. Lund är en attraktiv kommun och vi måste kunna ställa krav. Servicenämnden Denna nämnd ger till stor del service till andra nämnder och därför finns begränsning i utrymmet för påverkan av vad som ska göras. Dock kan HUR det görs påverkas. Något som jag skulle jobba för är att försöka synliggöra och få ut är hur vansinnigt det är att snåla på underhåll av byggnader. Det är den dyraste besparing man kan tänka sig. Kultur o Fritids är en av de mest spännande nämnder politiskt eftersom den är inte så styrt av lagar och statliga föreskrifter. Dock är budgeten väldigt begränsad. Här skulle jag vilja få upp kultur för alla på agendan. Det är en svår balans mellan att ge möjlighet för en högkvalitet, (elit) i en verksamhet och att alla ska få möjlighet. Detta är sant för idrott så som det är för musik, teater mm Det är viktig att det finns hög kvalitet tillgängligt samtidigt som alla ska kunna chans att utvecklar sina drömmar. Socialnämnden Denna nämnd har mycket lagbunden aktivitet men jag menar att hur lagen tolkas är i allra

5 högsta grad politiskt. Jag menar att med det nuvarande majoriteten på alla nivåer kommer socialnämnden att få första kunskap om de som råkar illa ut i högerpolitiken. I opposition måste en av de viktigaste saker vi kan gör vara att finna sätt att få allmänhet att förstå vad som faktiskt sker i samhället. Jag hoppas vi kan jobba hårt för bostad först som ett sätt att stödja de som idag är hemlösa. Jag vill också engagera mig i hur Lund tar hand om och ger möjligheter och plats för flyktingar och ensamkommande barn. Jag har varit nämndeman i migrationsdomstolen sedan den formades och har fått en god insyn i de problem som gör att människor söker sig från sina hemländer. Jag ha också fått se hur Migrationsverket gör allt de förmår för att misstänkliggöra flyktingar och finna orsaker till att de inte skall få stanna i Sverige. Jag tycker vanligt folk behöver få veta mer så att de får möjlighet att engagera sig i de frågor som rör socialnämnden. Socialnämnden hanterar det sista skyddsnätet för oss alla, det som ingen bör få falla igenom och som inte får göras till en skuggtillvaro utan hopp. En tillvaro som borgarna nu vill göra så hemsk som möjligt för att alla skall skrämmas till lydnad att ta även de sämsta av lågbetalda jobb bara för att slippa. Haldor Lorimer-Olsson Kult.&Fri. Utbildn. 1. Jag var väldigt aktiv i Ung Vänster för några år sedan men fick ont om tid när jag började spela i flera orkestrar. Jag har även varit aktiv i Fantastisk Film Festival och Friluftsfrämjandet, där jag varit ledare och suttit i styrelsen i ungdomssektionen (TVM). I våras tog jag studenten och nu läser jag diverse naturvetenskapliga kurser på universitetet för att senare kunna bestämma mig vad jag vill inrikta mig på 2. Kultur och fritid --> Man ska kunna göra saker med sina vänner utan att fråga plånboken. Det allmänna folkets kultur är det som präglar en stad. Utbildningsnämnden --> Det ska aldrig vara försent att ångra sig med vad man ska bli. För det andra så vill jag att modersmåls-verksamheten ska lyftas på fötter igen. Jag var själv med när det kollapsade. Govind Krishna Misra Vård&Oms. Tingsrätt. 1. Jag har varit på ett par möte och det har inte blivit mer på den sidan. Jag skulle dela blad vid EU valet och riksdags valet men jag var Valförrättare på vega skolan. 2. jag är utbildat ekonom från lunds universitet. har arbetat inom sjukvården ca 32 år mesta inom Psykiatro och nu är jag anställd inom Bemanningen i lunds kommun som Undersköterska. Jag började inom bemanning ca 6 år sedan. Sjukvård frågor är mina hjärte frågor och skulle arbeta för att sjukvården ska drivas i kommunal regi. Olof Norborg Social. Kultur och Fritid. 1. Jag har varit med i partiet sedan 77 (gick med i KU 76) och haft en mängd uppdrag både i partiet och parlamentariskt, så erfarenhet och kännedom om såväl partiet som kommunen är till nytta för mig. Jag har genom mitt jobb som ombudsman också lång erfarenhet av partiet på regional och i viss mån central nivå. Det som kan tala mot mig är väl att jag inte har mycket tid att ägna mig åt annat än partiet utöver privatlivet. Å andra sidan tycker jag att jag genom att ha bott hela mitt liv i Lund känner kommunen och dess verksamheter som skola, äldreomsorg och fritid även utifrån ett kommuninvånarperspektiv. 2. Socialnämnden: Att socialnämnden ligger övriga kommunen för att förebygga och minimera sociala problem genom bostadspoliken, fritidsverksamheter, antidrogarbete mm. Rejält med resurser till de med de största behoven. Bostad först - kopplat till andra åtgärder för att människor ska komma ur missbruk och andra problem. Kultur- och fritidsnämnen: Lägre taxor i kulturskolan. Kultur ut i skolor och stadsdelar. Förbättrat föreningsstöd. Lars A. Ohlsson Vård&Oms. L.Energi. VA Syd. 1. F.d. byggnadsingenjör, medlem i partiet sen Engagerad i operation Dörrknackning, och ibland utdelning av flygblad. Delar ut 356 ex. av Politiken varje månad efter kommunfullmäktigesammanträdet. Deltar i 9 av 10 KomPolmöten varje måndag. Vård och omsorgsnämnden Har under mandatperioden deltagit i regelbundna möten med Kommunala HandikappRådet och Kommunala PensionärsRådet. Varit inbjuden till möte med PensionärernasRiksOrgani-sation i Lund. Har ett gott samarbetsklimat med sossarna i nämnden. Deltar alltid i deras gruppmöten inför nämndsmötet.

6 VA-SYD, fullmäktigenämnd Varit ordf. i Servicenämnden och fick genom detta god kontakt och inblick i Markentreprenads verksamhet. Markentreprenad ingår tillsammans med Malmö kommun i Malmö/Lunds VA-verksamhet. Kraftringen AB, Lunds Energi Var med och bildade vindkraftkooperativet Lundavind 1995 och var dess v.ordf. i ca 10 år. Under min yrkesverksamma tid var jag engagerad i energibesparande åtgärder i byggnader. Bred kunskap om alternativa energikällor. 2. Vård och omsorgsnämnden Ha öron och ögon ut i verksamheten. Lyssna på anhöriga och anställdas situation. Motarbeta privatiseringen inom vård och omsorg. Begränsa tjänstemännens delegations-ordning. Utveckla kvalitetsundersökningar och utvärderingar. Belysa verksamheten inom nämnden gentemot massmedia. VA-SYD, fullmäktigenämnd Tillvarata Markentreprenads intressen i VA-SYD, innebärande att Markentreprenad blir tilldelade VA-entreprenader så att Markentreprenad kan fortleva och utvecklas. Påverka att VA-kollektivet i Malmö/Lund/Burlöv får ett rättvist taxesystem som blir begripligt för brukarna. Kraftringen AB, Lunds Energi Bevaka att värmekraftverket i Örtofta får en miljövänlig bränslemix, dämpa prisökningen på energi när Sverige, november nästa år, delas in i fyra prisområden efter EUs direktiv. Engagera Lunds Energi i alternativa energikällor, främst biogas och jordvärme. Fortsätta bredda och fördjupa mitt kontaktnät inom styrelsen. Eleonor Pavlov BSN Lu.Stad. BSN Öst. Utbild. Medlem sedan nästan 15 år, ursprungligen från Värmland. Bor numera i Söndra Sandby efter en mellanlandning i Malmö. Har tidigare varit betydligt mer aktiv, framför allt i Ung vänster, men även inom partiet och har bland annat varit suppleant i Barn och ungdomsnämnden i Karlstad och suttit som nämndeman förutom diverse styrelseuppdrag och annat. Efter ett längre uppehåll är tanken att försöka bli mer aktiv igen, började så smått med lite valarbete och hoppas kunna utöka. Jag har inga frågor som jag i nuläget vet att jag vill driva, men utbildningspolitik är och har alltid varit min hjärtefråga. Inger Ridbäck Tingsrätten 1. Jag har ett stort samhällsintresse och tar alltid del av samhällsdebatten. Mitt yrke som bibliotekarie gör att jag uppdaterar mig och speciellt mitt arbete på en gymnasie/komvuxskola med mycket sociala kontakter varje dag i det mångkulturella Malmö. Tar gärna del av studiedagar som anordnas på distriktet. Deltar gärna på medlemsmöten och är delaktig i valrörelsen. Eftersom jag alltid har arbetat heltid och periodvis tidigare även kvällar på bibliotek, så har uppdraget som Nämndeman passat bäst då det är dagtid, jag har haft svårt med för mycket kvällsengagemang. Lite kuriosa om mig: Jag har alltid varit vänsterpartist, medlem i mer än 30 år, uppvuxen i de röda Malmfälten där gruvan var under jord och klasskillnaderna synliga ovan jord. Levde där mitt i den stora gruvstrejken Jag tycker att det är ett viktigt uppdrag att sitta som nämndeman i Tingsrätten, jag har suttit första halvan av 90-talet i Östersund innan jag kom till Lund. Som kvinna, yrkesaktiv och att jag i mitt dagliga yrke arbetar med ungdomar och med människor med olika kulturell bakgrund så är det av betydelse - eftersom det finns många äldre män som är nämndemän. Jag har lång erfarenhet av vårdnadstvister där jag tidigt har uppmärksammat det som pappa.nu har framfört om männen i Lund. Jag är alltid uppmärksam på jämställdhets- och genusfrågor och är inte rädd att markera mig som skiljaktig i domar jag inte anser riktiga. Ungdomsmål är också något som jag ofta får sitta på och på båda dessa typer av mål är det viktigt med köns- och åldersblandning och att man har daglig kunskap om ungdomars verklighet och det mångkulturella samhället, sedan är det inte fel att ha ett föräldraperspektiv. (Jag har även suttit tidigare i Skattenämnden i Skåne under ett antal år) Gunnar Sandin Lunds Kommuns Parkering AB 1. Jag är medlem i Vänsterpartiet sedan 1970 och har haft många uppdrag, bland annat i distriktets och lokalföreningens styrelse. Jag har en bred kunskap om

7 partiets politik och är särskilt engagerad i trafikpolitik. Jag har suttit sammanlagt tolv år i P-bolagets styrelse. 2. Jag vill bidra till att politisera arbetet i styrelsen och se till att den hänger samman med den trafikpolitik som partiet i övrigt driver, och i samarbete med våra representanter i närstående nämnder. Daniel Stolt Utbildnings. 1. Jag har följande uppdrag i partiet: Ordförande i Lund Partiföreträdare - Ledamot i distriktets valberedning - Ersättare i utbildningsnämnden - Ersättare i renhållningsstyrelsen - Ledamot i utlandsskattekontoret Har tidigare varit ordförande i VSF Lund och ledamot i ABF Lundabygdens styrelse. 2. I utbildningsnämnden vill jag driva resursförstärkningar främst till vuxenutbildningen. Omorganisation av modersmålsverksamheten är också en viktig fråga, den nuvarande modellen innebär att lärarna tvingas jobba hårdare, att en del elever inte får den undervisning de borde, och onödig administration. Placeringen av gymnasieprogram är en annan viktig fråga. Jag menar att vi behöver bekämpa inriktningen mot att Vipan blir ett renodlat yrkesgymnasium. Vi bör istället verka för en blandning av program på alla våra gymnasieskolor. Nya lokaler (i ett ungdomskulturhus) för estetiska programmet behövs. Erik Svensson BSN Lund Öster 1. Jag är inte medlem i Vänsterpartiet eller något annat politiskt parti. Har dock intresserat mig för vänsterpolitik sedan tidigt 1980-tal och driver en välbesökt blogg ("Biology & Politics") där jag ofta tar upp internationella solidaritetsfrågor, miljöpolitik och jämlikhetsfrågor. Jag har varit aktiv medlem och styrelsemedlem i följande organisationer Fältbiologerna (ordf, sekr. och kassör i Lunds Fältbiologer på 1980-talet), Afrikagrupperna (aktiv medlem i "Isolera Sydafrika"-kampanjer i slutet på 1980-talet) och Skånes Ornitologiska Förening (SkoF, styrelseledamot under 1990-talet). Jag har även varit inbjuden föredragshållare för ideella och politiska organisationer, bl. a. Vänsterns Studentförbund (VSF) och Socialistiska Partiet (SP). I mitt arbete som professor i Zoologisk Ekologi (Biologiska Institutionen) kommer jag i kontakt med studenter från många olika delar av världen, och min forskargrupp är mycket internationell och har och har haft medlemmar från bl. a. Frankrike, Nya Zeeland, Holland, Storbritannien och Kanada, förutom Sverige. Jag intresserar mig, naturligt nog, för utbildningsfrågor på högre och grundläggande nivå, och min hustru är lärare på högstadiet (SO-ämnen). Dessa erfarenheter kan nog vara till nytta i arbetet i BSN Öster. Jag vill gärna föra in mer naturvetenskapliga och biologiska perspektiv i den politiska debatten och även hos vänstern, och tillsammans med min hustru har jag nyligen publicerat en tämligen uppmärksammad artikel om samarbetets evolution i den marxistiska teoretiska kvartalstidskriften "Röda Rummet", där vi bl.. diskutera mobbning ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv. 2. De östra kommundelarna har ännu så länge relativt oexploaterad närnatur som borde utnyttjas mer av lärare och elever i skolundervisningen. Bildandet av det kommunala naturreservatet Rökepipan i Dalby är ett sådant exempel på närnatur. Jag tycker att det är viktigt att eleverna får goda kunskaper i den lokala faunan och floran, t. ex. lär sig känna igen de vanligaste fåglarna och de orchideer och fjärilsarter (t. ex. svartfläckig blåvinge) som är lokala specialiteter i området. Endast om man har goda naturkunskaper kan man bygga ett långsiktigt natur- och miljöengagemang. Naturbussen bör behållas och dess verksamhet gärna utvidgas, liksom Naturskolan. Vidare tycker jag att skolbespisningarna i de östra kommundelarna i större utsträckning bör servera lokalproducerad mat, vilket har både klimatmässiga fördelar och gynnar lokala småproducenter (t. ex. "Tockafarmens" tuppköttsproduktion), snarare än stora livsmedelskedjor. Biblioteket i Dalby bör utnyttjas i större utsträckning för kulturverksamhet för eleverna i skolorna. Per Woin Tekniska. 1. Jag har vuxit upp i Malmö men flyttade tidigt till Lund (1978). I min ungdom var jag aktiv fältbiolog, som då var en väldigt radikal och aktivistisk organisation. Jag upplevde 68 och FNL-rörelsen och präglades nog mycket av detta. Jag läste marxistisk grundkurs och blev småningom medlem i SKP, vilket jag lämnade ett år senare.

8 Studerade biologi och senare miljötoxikologi, vilket jag disputerade i 1995, vid LU. Miljöfrågorna har för mig hela tiden stått i centrum. Har varit ordförande i min bostadsrättsförening i 7 år. Politiskt har jag hela tiden varit vänster (även om jag utåt sett, med rätta, misstagits för att vara borgerligt konservativ många gånger). Genom åren har vänstern och ett par ggr MP, fått mina röster. Sedan mitten på 80-talet, då individualismen (satsa på dig själv) slog igenom och samhället började förändras i negativ riktning, har jag blivit alltmer intresserad av och upprörd över de sociala orättvisorna och de växande klyftorna både nationellt och globalt. Med Alliansens politik har jag fått nock och därför anslöt jag mig till V för att på något sätt kunna göra motstånd mot det som pågår i vårt land. Jag har övergivit kommunismen ffa av strategiska skäl och jag tycker den stämpel som V har av kommunistiskt parti, måste tvättas bort så fort som möjligt. Strategiskt är detta viktigt för att V ska få fler väljare och dess politik ska kunna ta mer plats i samhället. 2. Eftersom miljö och hållbar utveckling är hjärtefrågor för mig tror jag att, bland andra, Tekniska nämnden är ett förvaltningsområde där min kompetens och mitt engagemang kan vinna genomslag då många av de frågor som hanteras i denna nämnd har med hållbar utveckling, god och säker miljö, samt främjande av urban biologisk mångfald, att göra. Då jag är kommunpolitisk novis tar det väl ett tag att bli "varm i kläderna", men till att börja med vill jag jobba med trafik/kollektivtrafik-frågorna och detaljplaneringen av parkskötsel och grönområden för att "ta naturen till staden istället för stadsborna till naturen". Alla bör ha rätt till "naturlig" natur då denna på flera sätt påverkar både hälsa, kunskapsutveckling och välbefinnande. Anders Örbom Byggnads. LKF. 1. Är 28 år, doktorand i medicinsk strålningsfysik. Aktiv i Ung Vänster (Västervik och Lund) , bl.a. olika styrelseuppdrag. Vänsterns Studentförbund och Vänsterpartiet 2009-idag, bland annat som valberedare. Jag arbetade också bl.a. med partiets valhemsida. Bostadsfrågan har alltid varit ett stort inslag i både UV och VSF, då det är en konkret och ofta akut fråga för ungdomar och studenter i Lund. Bland annat tog jag initiativ till en debattartikel om bostadsfrågan från VSF och de andra rödgröna studentförbunden i Lundagård strax innan valet. 2. Stadsbyggnadsfrågor och särskilt bostadsbristen är bland de viktigaste för samhällsutvecklingen, och för vänstern. Långsiktigt handlar det om att möta den accelererande urbaniseringen med en politik som inte bygger in segregation och miljömässigt ohållbara transportbehov i stadens struktur. Konkret att arbeta aktivt för att lägenheter som är ekonomiskt tillgängliga för vanliga löntagare inte förpassas till avlägsna ytterområden och att vi genom förtätning och stadsmässigt byggande låter staden växa på ett sätt som både möter de mycket stora behoven men inte låser fast oss i ett bilberoende urban sprawl. Ett progressivt parti kan inte se på staden som ett friluftsmuseum utan måste våga möta dagens behov med moderna lösningar, där vi genom att planera för kvartersmässigt, tätt och rimligt högt byggande kan skapa bostäder och andra lokaler centralt i Lund utan att behöva riva historiskt viktiga byggnader. Ju fler som är tvingade till stora lån för en bostadsrätt, ju fler får ett skenbart egenintresse av borgerlig politik. Därför är kampen för fler billiga hyresrätter avgörande på lång sikt, men också på kort- och medellång sikt har frågan en enorm potential för vänstern, särskilt i Lund. V har rasat rejält i stöd bland unga väljare de senaste valen och mitt intryck är att det mycket hänger samman med en bild av vänstern som bakåtsträvande och konservativa. Genom att profilera oss som partiet som hela tiden kämpar för fler hyresrätter och vågar ta konflikten med giriga byggherrar och reaktionära villaägare kan vi göra mycket för att förändra den bilden. En positiv grundsyn på en modernisering av staden kombinerad med vår starka profil i miljöfrågor ligger i linje med stora grupper av både studenter och andra i Lund. Det jag skulle vilja driva i byggnadsnämnden är precis de här frågorna, men inte bara på nämnds- och partimöten utan också i vår kommunikation utåt. Förtroende i bostadsbristfrågan är inget man trollar fram i en valrörelse utan det måste byggas under de kommande fyra åren genom att vi är aktiva där debatten förs, både i kontakt med olika intressegrupper och i traditionella samt inte minst sociala media. Genom att ha ett tätt samarbete mellan våra representanter i byggnads, tekniska och i LKF kan vi bygga en aktiv politik som inte bara svarar på borgarna utan ger exempel på hur en radikal men genomförbar politik för att lösa bostadsbristen och bryta segregationen skulle se ut.

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Kommunpolitiska gruppen 2013-11-25

Kommunpolitiska gruppen 2013-11-25 Kommunpolitiska gruppen 2013-11-25 Närvarande: Lars, Sven-Bertil, Nilla, Angelica, Ibrahim, Sven-Inge, Mats, Helena, Hanna, Bertil, Gösta, Bengt-Göran, Karin, Ann, Johan, Göran, Sten, Stefan (6 kvinnor,

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen.

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. 1. Hur avser ert parti att driva frågan om att implementera kultursamverkansmodellen i Huvudstadsregionen, i vår gemensamma Stockholmsregion?

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

Minnesanteckningar från Kompol, kommunpolitiska gruppens möte måndagen den 11 Mars 2013

Minnesanteckningar från Kompol, kommunpolitiska gruppens möte måndagen den 11 Mars 2013 Minnesanteckningar från Kompol, kommunpolitiska gruppens möte måndagen den 11 Mars 2013 Närvarande: Clas, Mats, Nilla, Lars, Sven-Inge, Sten, Ibrahim, Stefan, Joaquim, Karin, Nita och Gösta 1. Mötet öppnas

Läs mer

Mot bakgrund till detta föreslog den samlade oppositionen också ändringar i nämndens Mål för sin verksamhet vid senaste nämndsmöte.

Mot bakgrund till detta föreslog den samlade oppositionen också ändringar i nämndens Mål för sin verksamhet vid senaste nämndsmöte. Minnesanteckningar från Kompol, kommunpolitiska gruppens möte måndagen den 22 april 2013 Närvarande: Lars, Joaquim, Olof, Anne, Saima, Karin, Nilla, Nita, Sven-Inge, Johan, Sten, Helmut, Mats, Hanna, Bengt-Göran

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT 2015 Organisation Sektionen omfattar stadsdelarna Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Temabo, privat

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE. Valteknisk samverkan vid val till kommunala nämnder och styrelser m m i Kalmar kommun för mandatperioden

ÖVERENSKOMMELSE. Valteknisk samverkan vid val till kommunala nämnder och styrelser m m i Kalmar kommun för mandatperioden ÖVERENSKOMMELSE Mellan Socialdemokraterna i Kalmar, Vänsterpartiet i Kalmar och Miljöpartiet i Kalmar har följande överenskommelse om samverkan under mandatperioden 2011 2014 träffats: Överenskommelsen

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

Minnesanteckningar från Kompol: Kommunpolitiska gruppens möte måndagen den 28 januari 2013

Minnesanteckningar från Kompol: Kommunpolitiska gruppens möte måndagen den 28 januari 2013 Minnesanteckningar från Kompol: Kommunpolitiska gruppens möte måndagen den 28 januari 2013 Närvarande: Nita, Hanna, Mats, Sten, Helmut, Lars, Karin, Johan, Angelica, Joaquim, Ibrahim, Nilla, Stefan och

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Inledning...2 4 Nolltolerans

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Hållbar jämställdhet (HÅJ)

Hållbar jämställdhet (HÅJ) PiteåPanelen Rapport 21 Hållbar jämställdhet (HÅJ) April 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Hållbar jämställdhet Piteå kommun har arbetat aktivt med jämställdhet i verksamheterna sedan 2009. Jämställdhet

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Allt är klätt i vitt denna vackra januaridag i Falköping, Sveriges hittills enda Slow City. Eller

Läs mer

Information om KULTURTRAPPAN

Information om KULTURTRAPPAN Information om KULTURTRAPPAN Gävles kulturgaranti Bakgrund Vilka är vi? Gävle kommun 2015-09-08 2 Gävle kommun 2015-09-08 3 Information om Kulturtrappan Ninni berättar om bakgrunden till Kulturtrappan,

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

MörarpsAktuellt SKOLAN. Mörarps Socialdemokratiska Förening. Hur ser framtiden ut för vår skola i Mörarp?

MörarpsAktuellt SKOLAN. Mörarps Socialdemokratiska Förening. Hur ser framtiden ut för vår skola i Mörarp? MörarpsAktuellt Mörarps Socialdemokratiska Förening NR 1 MARS 2015 Riksdagsledamot Yasmine Larsson Mörarps S-förening 2015 Öppna byamöten och bakluckeloppis. Vad händer mer? SKOLAN Hur ser framtiden ut

Läs mer

Politisk reklam i TV

Politisk reklam i TV Novus Opinion Politisk reklam i TV 1 juli 2009 David Ahlin Allmänheten om TV-reklam från politiska partier Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av TV4. Intervjuerna har genomförts

Läs mer

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE I valet den 14 september väljer vi väg för Huddinge. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben först ingen ung utan jobb Mindre klasser och fler lärare Ordning, reda och

Läs mer

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010.

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. 2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill visa på vikten av ett ansvarstagande

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014?

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Sjukvårdsvalet 2014 Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Vi kommer omgående att häva anställningsstopp, och sätta stopp för nedskärningarna och ogenomtänkta omorganisationer. Vårdkrisen

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017. Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014

Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017. Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014 Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017 Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014 En budget för ett bättre, mer hållbart och jämlikt Lund Finansieringsprinciper för en stärkt budget

Läs mer

Yttermalungs skola. - Här har vi plats för fler!

Yttermalungs skola. - Här har vi plats för fler! Yttermalungs skola - Här har vi plats för fler! Dagsläget Yttermalungs skola är sedan hösten 2013 en F-2 skola (beslutsunderlaget ifrågasattes av 369 namnunderskrifter) Förskola 2014 Januari 6 barn Sommar

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

Motion. Landskrona i arbete

Motion. Landskrona i arbete Motion Socialdemokraterna LANDSKRONA 2008-04-28 Socialdemokratisk politik det är att vilja förändring därför förändring ger löften om förbättring, näring åt fantasi och handlingskraft, stimulans åt drömmar

Läs mer

Ombudsval Valkrets 1

Ombudsval Valkrets 1 Ombudsval 2016 Valkrets 1 Anette Jellve, Danderyd Jag vill jobba för ett mer regelrätt inflytande för facken! När MBL kom så började samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer ta fart.

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt UTDRAG 1 (4) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Kommunstyrelsens personaldelegation 33 Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt Dnr KS 2013/0543 Handlingar

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön.

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön. Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Beskriv, resonera

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

Med fokus på ungdomars röst och 365 andra saker

Med fokus på ungdomars röst och 365 andra saker Med fokus på ungdomars röst och 365 andra saker Det är helt knäppt att vårt samhälle är så segregerat. Blanda mer! Den åsikten uttryckte nästan alla de drygt 130 ungdomar som intervjuades i projektet RÖST.

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie är 21 år och sitter som ordförande i DUS Värmland för året 2012. Hon har varit aktiv i DUS sedan 2007 där hon tidigare suttit

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN Orsa kommun Alla behöver inte vara överens om allt I Orsa är samverkan en av de grundläggande förutsättningarna. Kommunen samarbetar med grannkommunerna

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

f H ör a l n är dl ar edn e ing

f H ör a l n är dl ar edn e ing Handledning för lärare Välkommen till Skolval 2010! Under planeringen av Skolval 2010 pratade vi länge och väl om huruvida projektet skulle vara en del av undervisningen eller inte. Vi kom fram till att

Läs mer

Stockholms kommun. Valresultat för Socialdemokraterna

Stockholms kommun. Valresultat för Socialdemokraterna Stockholms kommun Valresultat för Socialdemokraterna 2006-2002 Riksdagsvalet minskning från 31,4% till 23,2%. Kommunfullmäktigevalet minskning från 32,1% till 24,4% Landstingsvalet minskning från 34,4

Läs mer

Ett steg fram. Förberedelse. Genomförande

Ett steg fram. Förberedelse. Genomförande Ett steg fram Vilka möjligheter du har till jobb, bostad och utbildning varierar mycket beroende på exempelvis din hudfärg, kön och sexualitet, vilken klass du kommer ifrån och vilken funktionsförmåga

Läs mer

Demokratiutskottets verksamhetsrapport 2009

Demokratiutskottets verksamhetsrapport 2009 Demokratiutskottets verksamhetsrapport 2009 Så arbetar demokratiutskottet I demokratiutskottet ingår en representant för respektive parti. Ordförande är Britt Westerlund (s). Övriga ledamöter är Ingmari

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Jakt- och Fiskesamerna

Jakt- och Fiskesamerna SAMETINGSVAL 2013 Jakt- och Fiskesamerna för rättigheter till alla! jofs_broschyr.indd 1 2013-04-05 17:51 rättigheter til Hur ska framtidens samiska samhälle se ut? Du kan tillsammans med oss förändra

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

Bygg Ulricehamn starkare

Bygg Ulricehamn starkare Vi är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer. Dessutom finns flera framgångsrika företag. De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Samtidigt kan vi inte blunda för att det

Läs mer