Enkätsvar från kandidater

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkätsvar från kandidater"

Transkript

1 Enkätsvar från kandidater Frågor: (Efter namn står inkomna nomineringar) 1. Beskriv kort ditt engagemang i Vänsterpartiet, närstående organisationer och/eller eventuella andra sammanhang som du tror kan vara till nytta i nämndsarbetet 2. Är det några frågor du vill driva speciellt i den/de nämnder du är nominerad till Helene Alpfjord BSN Lunds Stad 1. Jag är sedan drygt två år aktiv i Vänsterns studentförbund, och sitter mitt andra år i dess styrelse. Jag sitter också nu som suppleant i Vänsterpartiets styrelse i Lund. Jag har många års erfarenhet av organisationsarbete i riksorganisationen Ungdom Mot Rasism, både lokalt och nationellt. 2. Skol- och utbildningspolitik ligger mig varmt om hjärtat. Rätten till en bra och integrerad skola ser jag som en fundamental del i ett fungerande samhälle. Resursfördelningen måste förbättras i Lunds skolor. Tidiga satsningar på utsatta grupper är viktiga, likaså en hög lärartäthet. Att sitta i Barn och Skolnämnden ser jag som en bra chans att lära mig mer om kommunpolitik och nämndarbete. Nilla Bolding Kultur & Fritid. Kommunrevisionen. 1. Jag gick med i Kommunistisk ungdom 1971 och i Vänsterpartiet kommunisterna Jag har varit medlem i V sedan dess, utom några år när jag var medlem i Arbetarpartiet Kommunisterna. Mitt huvudsakliga engagemang under 1900-talet var i Smålands nation, fredsrörelsen, solidaritetsorganisationerna och facket (Handels, Kommunal, Fastighetsanställdas). Arbetet i Nej till EU tog en stor del av min tid några år. Yrkeslivet lite senare i livet har handlat om kulturfrågor (jobb som kultursekreterare, på museum, som lärare i Kulturvetenskap mm). Under 2000-talet aktiv i handikapprörelsen. Under åtta år har jag varit Vs representant i Byggnadsnämnden, först som ersättare, sedan som ordinarie. I alla de här funktionerna har jag skrivit många spaltmeter insändare i lokalpressen/flygblad. 2. I Kultur- och fritidsnämnden vill jag arbeta för att kultur- och fritidsverksamheten ska få tydliga kvaliteter och ses som viktiga redskap för folkhälsan. Barn och ungdomar är de viktigaste målgrupperna. När det gäller både kultur och fritid är det väsentligt att se till att de höga avgifterna sänks, eftersom de gör att vi är många som inte har råd att utnyttja de verksamheter som vi betalar med vår skatt. När det gäller fritidsfrågorna där jag inte är speciellt kunnig, vill jag hjälpa PIL och Bertil Rolaas att få gehör i nämnden. Likvärdighet mellan pojk- och flickidrotter är ett självklart grundvärde. Kulturfrågorna: kulturen behöver bra lokaler, de existerande lokalerna måste underhållas och utvecklas, nya måste skapas. Lunds äldre bebyggelse är en resurs vars användning och i längden existens är hotad idag. Kultur- och fritidsnämnden måste ta ansvar för att de tas i bruk på ett optimalt sätt. Kulturskolans verksamhet ska bli mer publik. Lokala kulturproducenter, föreningar och studieförbund ska stöttas och vi ska ta del av den mest högtstående turnerande kulturen i landet och i vår omvärld. I revisionen vill jag till en början initiera två saker: En undersökning om huruvida det förekommer korruption i Lunds kommunala verksamhet. Det har på senare tid klargjorts att korruption finns i flera svenska kommuner, t ex inom byggsektorn. Det är inte självklart att det inte är så i Lund. Den andra saken är att jag har tydliga indicier och exempel på att Lunds kommuns tjänstemän inte är bra kommunikatörer gentemot sina arbetsgivare. Detta gäller både arbetsgivarna-medborgarna/skattebetalarna och arbetsgivarna-politikerna. Det måste undersökas hur tjänstemännens attityder ser ut och vilka former för kommunikation man använder, och hur deras lyssnande går till. För ibland känner jag att de inte kan eller vill lyssna alls. Sven-Inge Cederfelt Miljö. Renhåll. Teknisk. Har varit med i V sedan slutet av 80-talet. Har varit med i miljöorganisation och Ingenjörer mot kärnvapen. Men är nu inte med i något annat än mitt fackförbund. I miljönämnden kan jag inte peka på något speciellt att driva. Det är ju en nämnd som har mycket

2 rutinärenden. Men de är ju även remissinstans för byggplaner etc. Övriga uppdrag: I tekniska nämnden vill jag bl a arbeta för jämnare gator i centrum. Eftersom det bl a handlar om minskat buller och minskad energiåtgång, så kan man ju tänka sig att det drivs i miljönämnden. Men då finn risken att tolkas som att miljönämnden vill asfaltera gatorna i centrum, vilket inte är kravet. Annat där är busstrfiken. Dels att sänka taxorna förstås. Men också att modifiera så att framkomligheten ökas för bussarrna. T ex trafikljus som slår om för buss eller genvägar för buss. Det bidrar ju också att hålla ned kostnaderna. I byggnadsnämnden skulle jag vilja ha en översyn av var vi kan bygga högre hus. Har inget emot att det finns enstaka höghus som sticker upp. Men staden ska naturligtvis inte fyllas med höghus. Sirwan Dabagh BSN Lunds Stad. Byggnads. Miljö. Tekniska. Utbildnings. 1. Jag blev engagerade i Vänsterpartiet i och med valet, detta genom reklam utdelning på Norra Fäladen, grill också på Norra Fäladen, stå i valstugan och så vidare. Jag är sedan tidigare, kanske två år, varit medlem i VSF och är där med i valberedningen. Det är första gången jag påbörjar ett nämndearbete så jag vill inte skryta om att det och det kommer komma till nytta men jag tror att de kurser jag hittills läst i min utbildning (samhällsbyggnad/väg och vatten) kan tillföra något. Däröver arbetade jag i Malmö Stadsfastigheter, så all erfarenhet är inte teoretisk. Jag är engagerad i den kurdiska frågan, igår (19 nov) starade vi i KSAF-Skåne (http://www.ksaf.com/). Föreningsarbete över lag tror jag har nytta oavsett område. 2. Kan inte svara på frågan för tillfället. Men jag utgår från att de är flera! Gösta Eklund BSN Lunds Stad. Kultur & Fritid. Jag sitter som ordinarie i lokala styrelsen för V-partiet. Är sedan ca. tre år ersättare i BSN-Lunds stad. Jag är van föreningsmänniska bland annat genom ordförandeskap i Lunds God Mansförening och Maglehems Kulturförening. Har varit medlem i partiet sedan Frågorna att driva i nämnden för skolan är i första hand att kvalitén i undervisningen/förskolan skall garanteras genom små gruppstorlekar och fler lärare. Viktigaste frågan är sedan att fördela resurserna efter elevernas/barnens behov och inte efter den konstlade konstruktionen med "direkt skolpeng" som borgarna trumfat igenom. Sen måste "majoren Björklunds" skolpolitik, i Lund, anpassas efter pedagogisk vetenskap och beprövad erfarenhet, inte på populistiska utspel. I Kulturnämnden skulle det för mig handla om att Lund måste återfå sin status som Kulturstad. Idag fladdrar gardintrasorna från ekande tomma rum. Föreningsliv/folkbildning skall komma till heders och stöd till fasta kulturgrupper som kan ge liv och tradition åt kulturlivet. Daniel Engelbertsen Vård och Omsorg. 1. Medlem i vänsterns studentförbund (VSF) sedan två år tillbaka, varav senaste året i styrelsen. Engagerad i valrörelsen för både VSF och V. Arbetar som doktorand på medicinska fakulteten och har därmed kontakt med sjukvårdspersonal i Lund och Malmö. 2. Motverka privatisering och volontarisering av välfärden. Verka för en stark och offentligt finansierad sjukvård och omsorg för alla. Clas Fleming LKF Jag har varit medlem i Vänsterpartiet i minst 30 år. Under åren har jag haft olika uppdrag. Jag har varit ordinarie i Byggnadsnämnden, suttit i Kommunfullmäktige, varit vice ordf. i Tekniska Nämnden, suttit i styrgruppen för byarna. varit suppleant och ordinarie i LKF:s styrelse och suttit adjungerad från LKF i Kommunala Handikapprådet. I LKF vill jag verka för att det byggs så många hyresrätter det bara går! Gärna större projekt så det går att få ner hyreskostnaden genom någon form av seriell produktion. Vid sidan av mitt engagemang för Vänsterpartiet har jag varit aktiv i Byggnads. Jag har kvar

3 förtroendeuppdrag i Byggnads, sitter i avdelningens representantskap och är sekreterare i Lunds sektion. Jag har tre vuxna barn och fyra bonusbarn varav en 20-åring fortfarande bor hemma. Jag är 66 år och har slutat förvärvsarbeta men känner mig inte som pensionär utan snarare som en något uttråkad hemmaman. Elisabeth Iregren Tingsrätten Jag är född 1944 och är partimedlem sedan I Stockholmsområdet bodde jag i Vallentuna. Jag har suttit i KF där samt ca 1 1/2 period som ordinarie i Stockholms läns landsting. En period i styrelsen för Karolinska Sjukhuset/NÖ sjukvårdsområdet. Jag jobbade också mycket fackligt, i TCO resp. SACO, ledde bl.a. många studiecirklar. År 1986 flyttade jag till Lund, eftersom jag fick jobb vid LU. I Lund har jag huvudsakligen arbetat politiskt genom musiken. Först har jag varit med i Röda Kapellet ca 15 år. Därefter har jag spelat i Röda Flåset och nu senast i valrörelsen med Angelica Svensson m fl i en sextett. Jag har varit lärare vid LU och pensionerades formellt Jag undervisade dock ca 30% i 3 mån VT 2010 och jag ska göra detsamma VT Jobbet är viktigt för mig. I övrigt är jag koloniägare, äger 2 hundar och jag är socialist. Ibrahim Kakahama BSN Lunds St. Tingsrätt. Skolan är det området som jag kan lite om, eftersom jag är själv lärare, en modersmåls lärare brukar möta många kolleger på yrket vi diskuterar och byter erfarenhet kring barn och elever. Tingsrätten var det några bekanta som föreslog bland en socialsekreterare, motivet är att man skiljer de invandrare som fuskar och blir ex för SD. och de flesta invandrare som vill arbeta precis som alla andra, därför ville jag se om jag kan göra något, jag kan kurdiska, arabiska, och persiska som jag kan få kontakt och kommunikation för de grupper, t.ex kurder araber, afghaner och perser. Det är de frågor som jag vill bidra till partiet. Lena Kronberg Kultur och Fritid. Jag heter Lena Kronberg, är 49 år och har tre barn. Har i nästan hela mitt liv varit engagerad i olika föreningar, ofta i styrelsen, även som barn. Född och uppväxt i Stockholm, flyttade till Lund I Stockholm arbetade jag aktivt på bland annat Folkets bio och inom facket, Syndikalisterna. I Lund har jag suttit i olika styrelser inom Hyresgästföreningen, men Hgf känns lite för dominerat av Socialdemokraterna och är en trögrodd organisation. Jag tyckte inte om att behöva stå för att fastighetsskatten skulle sänkas. Anade att det inte skulle komma hyresgästerna till del. Politisk står jag närmast V och F!, men är inte medlem i någotdera. Anser att klasskamp inte kan eller ska stå i motsatsförhållande till feminism. Är intresserad av historia och vet att kvinnorna sveks i kampen för rösträtt. När vi väl fick rösträtt fick vi i praktiken bara rätt att rösta på de män som skulle representera oss. Tyvärr har arbetet för att få kvinnor in i höga positioner inom politiken gått trögt. Och tyvärr är kvinnor motarbetade både av sina egna och av media. Man ställer högre moraliska krav på kvinnor, tänker förstås på Mona Sahlin som aldrig verkar bli av med Tobleronestämpeln, medan ingen pratar om Fredrik Reinfeldts barnflickor med au pairlöner, eller Per Unckel som vid samma tid använde sitt kort privat för en resa till sig och familjen. Jag håller föredrag, främst om kvinnliga pirater, äventyrare och konstnärer. Guidar på Landskrona citadell. Är intresserad av konst, historia, teater, film och litteratur. Har skrivit på två bloggar, den ena främst om kvinnor i historien, den andra främst om politik och annat. Fotograferar och skriver för flera nättidningar. Vad vill jag göra för Lund? Jag är glad över Malmös rika kulturliv och besviken över Lunds fattiga kulturliv. Skulle vilja ha en fast ensemble på Stadsteatern. Och gärna en performancescen, liknande Lilith Performance och Inkonst. Jag vill öppna portarna mellan universitetet och de som aldrig har gått, eller kommer att gå där. Ett experimentarium. Ett upplevelsemuseum som drivs av universitetet och Lunds kommun tillsammans. Min dotter gick en termin på en upptäckarklubb på fysikum. Hon älskade det och ville fortsätta, men det

4 fanns ingen fortsättningskurs. Hade det funnits, hade fler tjejer och fler lågutbildade vågat söka sig till fysikum. När det gäller idrott anser jag att pojkarnas lag alldeles för lätt får sponsring, medan flicklagen ofta står och arbetar ihop pengar. Vet att föräldrarna (ofta mammorna) bakar, och flickorna säljer kakor. Varför delar man inte på alla sponsorpengar och arbetar tillsammans med bakning och försäljning? Alla -98:or ska ha samma kassa, oavsett kön. Annars börjar orättvisorna tidigt inom sporten. Nita Lorimer Byggn. Service. Social. Kultur & Fri. 1. Jag blev medlem i v-lund 1998 i samband med valet blev jag ledamot i den nybildade vård o omsorgsnämnden (när kommundelsnämnder slutades). Jag var kvar i vård o omsorg till Vid slutet av mandat blev platsen i byggnadsnämnden tom och jag blev ombedd att ta den. Det gjorde jag. Att sitter i både vård o omsorg o byggnadsnämnd var väl för mycket. Den senaste mandat har jag suttit i tekniska nämnden. Det har varit ett frustrerande arbete. Som det är i opposition! Jag har försökt synliggöra vad som görs och hur besparingar i park och natur är en dålig ordning. Jag har varit nämndeman i fd Länsrätten (nu heter den förvaltningsdomstol) i 2 mandat. Här har jag fått vara med och döma i mål kring sociala frågor, barns omhändertagande, psykiatri, skatt, mm och migrationsärenden sedan det blev migrationsdomstol. Här har jag sett hur olika sociala förvaltningars tjänstemän hanterar frågor. Det har varit den negativa utvecklingen i migrationsärenden med den strängare praxis i domarna som gjort att jag har valt att inte ställa mig till förfogande för att vara nämndeman den kommande mandatperioden. Den kommande mandat kommer jag att vara ledamot i Lunds kommunfullmäktige och Region Skånes fullmäktige. Förutom politik är jag egenföretagare. Min lilla företag som ännu så länge inte tjänar pengar nog att ge mig någon lön samarbetar med en förening som jag startat 2008 för att synliggöra och lyfta fram konst från intellektuellt funktionshindrade konstnärer. (Konstnärer som behöver hjälp med massa annat i livet.) Vår hopp och dröm är att få ett fast galleriet för denna sorts konst. (På engelska känt som Outsider Art.) Jag är Mamma till 4 barn, mellan 23 och 19 år. Vidar, den näst äldste är särskoleelev och tillhör en sk LSS krets. Jag är utbildat arkitekt men det är många år sedan jag hade någon normalt arkitektarbete. Men intresse och kunskap förlora man inte. De få minuter som finns lediga tycker jag om att gå i skogen och göra handarbete, läsa är inte min starka punkt eftersom jag är ordblind och lärt mig svenska som 20 årig när jag kom hit från Australien. 2. Först o främst vill jag att vi i vänsterpartiet Lund ordnar en riktig bra diskussion kring stadsplanering. Jag menar att v-lund tidigare har haft en tydligt vision om stadsplanering. Det är länge sedan denna vision formulerades och med åren har grunden den formulerades på ändrats och visionen har inte riktigt hängt med. Vi tenderar till att hjälplig referera till den gamla visionen och lösa varje ny fråga för sig. Vi behöver en ny helhetsvision. Detta vill jag jobba för oavsett vilken nämnd jag sitter i. Byggnadsnämnden jag vill att vi ska bygga så att det verkligen finns bostäder för alla, men de ska vara bostäder av en kvalitet som även våra barnbarn kommer att vilja bor i. Lund är en attraktiv kommun och vi måste kunna ställa krav. Servicenämnden Denna nämnd ger till stor del service till andra nämnder och därför finns begränsning i utrymmet för påverkan av vad som ska göras. Dock kan HUR det görs påverkas. Något som jag skulle jobba för är att försöka synliggöra och få ut är hur vansinnigt det är att snåla på underhåll av byggnader. Det är den dyraste besparing man kan tänka sig. Kultur o Fritids är en av de mest spännande nämnder politiskt eftersom den är inte så styrt av lagar och statliga föreskrifter. Dock är budgeten väldigt begränsad. Här skulle jag vilja få upp kultur för alla på agendan. Det är en svår balans mellan att ge möjlighet för en högkvalitet, (elit) i en verksamhet och att alla ska få möjlighet. Detta är sant för idrott så som det är för musik, teater mm Det är viktig att det finns hög kvalitet tillgängligt samtidigt som alla ska kunna chans att utvecklar sina drömmar. Socialnämnden Denna nämnd har mycket lagbunden aktivitet men jag menar att hur lagen tolkas är i allra

5 högsta grad politiskt. Jag menar att med det nuvarande majoriteten på alla nivåer kommer socialnämnden att få första kunskap om de som råkar illa ut i högerpolitiken. I opposition måste en av de viktigaste saker vi kan gör vara att finna sätt att få allmänhet att förstå vad som faktiskt sker i samhället. Jag hoppas vi kan jobba hårt för bostad först som ett sätt att stödja de som idag är hemlösa. Jag vill också engagera mig i hur Lund tar hand om och ger möjligheter och plats för flyktingar och ensamkommande barn. Jag har varit nämndeman i migrationsdomstolen sedan den formades och har fått en god insyn i de problem som gör att människor söker sig från sina hemländer. Jag ha också fått se hur Migrationsverket gör allt de förmår för att misstänkliggöra flyktingar och finna orsaker till att de inte skall få stanna i Sverige. Jag tycker vanligt folk behöver få veta mer så att de får möjlighet att engagera sig i de frågor som rör socialnämnden. Socialnämnden hanterar det sista skyddsnätet för oss alla, det som ingen bör få falla igenom och som inte får göras till en skuggtillvaro utan hopp. En tillvaro som borgarna nu vill göra så hemsk som möjligt för att alla skall skrämmas till lydnad att ta även de sämsta av lågbetalda jobb bara för att slippa. Haldor Lorimer-Olsson Kult.&Fri. Utbildn. 1. Jag var väldigt aktiv i Ung Vänster för några år sedan men fick ont om tid när jag började spela i flera orkestrar. Jag har även varit aktiv i Fantastisk Film Festival och Friluftsfrämjandet, där jag varit ledare och suttit i styrelsen i ungdomssektionen (TVM). I våras tog jag studenten och nu läser jag diverse naturvetenskapliga kurser på universitetet för att senare kunna bestämma mig vad jag vill inrikta mig på 2. Kultur och fritid --> Man ska kunna göra saker med sina vänner utan att fråga plånboken. Det allmänna folkets kultur är det som präglar en stad. Utbildningsnämnden --> Det ska aldrig vara försent att ångra sig med vad man ska bli. För det andra så vill jag att modersmåls-verksamheten ska lyftas på fötter igen. Jag var själv med när det kollapsade. Govind Krishna Misra Vård&Oms. Tingsrätt. 1. Jag har varit på ett par möte och det har inte blivit mer på den sidan. Jag skulle dela blad vid EU valet och riksdags valet men jag var Valförrättare på vega skolan. 2. jag är utbildat ekonom från lunds universitet. har arbetat inom sjukvården ca 32 år mesta inom Psykiatro och nu är jag anställd inom Bemanningen i lunds kommun som Undersköterska. Jag började inom bemanning ca 6 år sedan. Sjukvård frågor är mina hjärte frågor och skulle arbeta för att sjukvården ska drivas i kommunal regi. Olof Norborg Social. Kultur och Fritid. 1. Jag har varit med i partiet sedan 77 (gick med i KU 76) och haft en mängd uppdrag både i partiet och parlamentariskt, så erfarenhet och kännedom om såväl partiet som kommunen är till nytta för mig. Jag har genom mitt jobb som ombudsman också lång erfarenhet av partiet på regional och i viss mån central nivå. Det som kan tala mot mig är väl att jag inte har mycket tid att ägna mig åt annat än partiet utöver privatlivet. Å andra sidan tycker jag att jag genom att ha bott hela mitt liv i Lund känner kommunen och dess verksamheter som skola, äldreomsorg och fritid även utifrån ett kommuninvånarperspektiv. 2. Socialnämnden: Att socialnämnden ligger övriga kommunen för att förebygga och minimera sociala problem genom bostadspoliken, fritidsverksamheter, antidrogarbete mm. Rejält med resurser till de med de största behoven. Bostad först - kopplat till andra åtgärder för att människor ska komma ur missbruk och andra problem. Kultur- och fritidsnämnen: Lägre taxor i kulturskolan. Kultur ut i skolor och stadsdelar. Förbättrat föreningsstöd. Lars A. Ohlsson Vård&Oms. L.Energi. VA Syd. 1. F.d. byggnadsingenjör, medlem i partiet sen Engagerad i operation Dörrknackning, och ibland utdelning av flygblad. Delar ut 356 ex. av Politiken varje månad efter kommunfullmäktigesammanträdet. Deltar i 9 av 10 KomPolmöten varje måndag. Vård och omsorgsnämnden Har under mandatperioden deltagit i regelbundna möten med Kommunala HandikappRådet och Kommunala PensionärsRådet. Varit inbjuden till möte med PensionärernasRiksOrgani-sation i Lund. Har ett gott samarbetsklimat med sossarna i nämnden. Deltar alltid i deras gruppmöten inför nämndsmötet.

6 VA-SYD, fullmäktigenämnd Varit ordf. i Servicenämnden och fick genom detta god kontakt och inblick i Markentreprenads verksamhet. Markentreprenad ingår tillsammans med Malmö kommun i Malmö/Lunds VA-verksamhet. Kraftringen AB, Lunds Energi Var med och bildade vindkraftkooperativet Lundavind 1995 och var dess v.ordf. i ca 10 år. Under min yrkesverksamma tid var jag engagerad i energibesparande åtgärder i byggnader. Bred kunskap om alternativa energikällor. 2. Vård och omsorgsnämnden Ha öron och ögon ut i verksamheten. Lyssna på anhöriga och anställdas situation. Motarbeta privatiseringen inom vård och omsorg. Begränsa tjänstemännens delegations-ordning. Utveckla kvalitetsundersökningar och utvärderingar. Belysa verksamheten inom nämnden gentemot massmedia. VA-SYD, fullmäktigenämnd Tillvarata Markentreprenads intressen i VA-SYD, innebärande att Markentreprenad blir tilldelade VA-entreprenader så att Markentreprenad kan fortleva och utvecklas. Påverka att VA-kollektivet i Malmö/Lund/Burlöv får ett rättvist taxesystem som blir begripligt för brukarna. Kraftringen AB, Lunds Energi Bevaka att värmekraftverket i Örtofta får en miljövänlig bränslemix, dämpa prisökningen på energi när Sverige, november nästa år, delas in i fyra prisområden efter EUs direktiv. Engagera Lunds Energi i alternativa energikällor, främst biogas och jordvärme. Fortsätta bredda och fördjupa mitt kontaktnät inom styrelsen. Eleonor Pavlov BSN Lu.Stad. BSN Öst. Utbild. Medlem sedan nästan 15 år, ursprungligen från Värmland. Bor numera i Söndra Sandby efter en mellanlandning i Malmö. Har tidigare varit betydligt mer aktiv, framför allt i Ung vänster, men även inom partiet och har bland annat varit suppleant i Barn och ungdomsnämnden i Karlstad och suttit som nämndeman förutom diverse styrelseuppdrag och annat. Efter ett längre uppehåll är tanken att försöka bli mer aktiv igen, började så smått med lite valarbete och hoppas kunna utöka. Jag har inga frågor som jag i nuläget vet att jag vill driva, men utbildningspolitik är och har alltid varit min hjärtefråga. Inger Ridbäck Tingsrätten 1. Jag har ett stort samhällsintresse och tar alltid del av samhällsdebatten. Mitt yrke som bibliotekarie gör att jag uppdaterar mig och speciellt mitt arbete på en gymnasie/komvuxskola med mycket sociala kontakter varje dag i det mångkulturella Malmö. Tar gärna del av studiedagar som anordnas på distriktet. Deltar gärna på medlemsmöten och är delaktig i valrörelsen. Eftersom jag alltid har arbetat heltid och periodvis tidigare även kvällar på bibliotek, så har uppdraget som Nämndeman passat bäst då det är dagtid, jag har haft svårt med för mycket kvällsengagemang. Lite kuriosa om mig: Jag har alltid varit vänsterpartist, medlem i mer än 30 år, uppvuxen i de röda Malmfälten där gruvan var under jord och klasskillnaderna synliga ovan jord. Levde där mitt i den stora gruvstrejken Jag tycker att det är ett viktigt uppdrag att sitta som nämndeman i Tingsrätten, jag har suttit första halvan av 90-talet i Östersund innan jag kom till Lund. Som kvinna, yrkesaktiv och att jag i mitt dagliga yrke arbetar med ungdomar och med människor med olika kulturell bakgrund så är det av betydelse - eftersom det finns många äldre män som är nämndemän. Jag har lång erfarenhet av vårdnadstvister där jag tidigt har uppmärksammat det som pappa.nu har framfört om männen i Lund. Jag är alltid uppmärksam på jämställdhets- och genusfrågor och är inte rädd att markera mig som skiljaktig i domar jag inte anser riktiga. Ungdomsmål är också något som jag ofta får sitta på och på båda dessa typer av mål är det viktigt med köns- och åldersblandning och att man har daglig kunskap om ungdomars verklighet och det mångkulturella samhället, sedan är det inte fel att ha ett föräldraperspektiv. (Jag har även suttit tidigare i Skattenämnden i Skåne under ett antal år) Gunnar Sandin Lunds Kommuns Parkering AB 1. Jag är medlem i Vänsterpartiet sedan 1970 och har haft många uppdrag, bland annat i distriktets och lokalföreningens styrelse. Jag har en bred kunskap om

7 partiets politik och är särskilt engagerad i trafikpolitik. Jag har suttit sammanlagt tolv år i P-bolagets styrelse. 2. Jag vill bidra till att politisera arbetet i styrelsen och se till att den hänger samman med den trafikpolitik som partiet i övrigt driver, och i samarbete med våra representanter i närstående nämnder. Daniel Stolt Utbildnings. 1. Jag har följande uppdrag i partiet: Ordförande i Lund Partiföreträdare - Ledamot i distriktets valberedning - Ersättare i utbildningsnämnden - Ersättare i renhållningsstyrelsen - Ledamot i utlandsskattekontoret Har tidigare varit ordförande i VSF Lund och ledamot i ABF Lundabygdens styrelse. 2. I utbildningsnämnden vill jag driva resursförstärkningar främst till vuxenutbildningen. Omorganisation av modersmålsverksamheten är också en viktig fråga, den nuvarande modellen innebär att lärarna tvingas jobba hårdare, att en del elever inte får den undervisning de borde, och onödig administration. Placeringen av gymnasieprogram är en annan viktig fråga. Jag menar att vi behöver bekämpa inriktningen mot att Vipan blir ett renodlat yrkesgymnasium. Vi bör istället verka för en blandning av program på alla våra gymnasieskolor. Nya lokaler (i ett ungdomskulturhus) för estetiska programmet behövs. Erik Svensson BSN Lund Öster 1. Jag är inte medlem i Vänsterpartiet eller något annat politiskt parti. Har dock intresserat mig för vänsterpolitik sedan tidigt 1980-tal och driver en välbesökt blogg ("Biology & Politics") där jag ofta tar upp internationella solidaritetsfrågor, miljöpolitik och jämlikhetsfrågor. Jag har varit aktiv medlem och styrelsemedlem i följande organisationer Fältbiologerna (ordf, sekr. och kassör i Lunds Fältbiologer på 1980-talet), Afrikagrupperna (aktiv medlem i "Isolera Sydafrika"-kampanjer i slutet på 1980-talet) och Skånes Ornitologiska Förening (SkoF, styrelseledamot under 1990-talet). Jag har även varit inbjuden föredragshållare för ideella och politiska organisationer, bl. a. Vänsterns Studentförbund (VSF) och Socialistiska Partiet (SP). I mitt arbete som professor i Zoologisk Ekologi (Biologiska Institutionen) kommer jag i kontakt med studenter från många olika delar av världen, och min forskargrupp är mycket internationell och har och har haft medlemmar från bl. a. Frankrike, Nya Zeeland, Holland, Storbritannien och Kanada, förutom Sverige. Jag intresserar mig, naturligt nog, för utbildningsfrågor på högre och grundläggande nivå, och min hustru är lärare på högstadiet (SO-ämnen). Dessa erfarenheter kan nog vara till nytta i arbetet i BSN Öster. Jag vill gärna föra in mer naturvetenskapliga och biologiska perspektiv i den politiska debatten och även hos vänstern, och tillsammans med min hustru har jag nyligen publicerat en tämligen uppmärksammad artikel om samarbetets evolution i den marxistiska teoretiska kvartalstidskriften "Röda Rummet", där vi bl.. diskutera mobbning ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv. 2. De östra kommundelarna har ännu så länge relativt oexploaterad närnatur som borde utnyttjas mer av lärare och elever i skolundervisningen. Bildandet av det kommunala naturreservatet Rökepipan i Dalby är ett sådant exempel på närnatur. Jag tycker att det är viktigt att eleverna får goda kunskaper i den lokala faunan och floran, t. ex. lär sig känna igen de vanligaste fåglarna och de orchideer och fjärilsarter (t. ex. svartfläckig blåvinge) som är lokala specialiteter i området. Endast om man har goda naturkunskaper kan man bygga ett långsiktigt natur- och miljöengagemang. Naturbussen bör behållas och dess verksamhet gärna utvidgas, liksom Naturskolan. Vidare tycker jag att skolbespisningarna i de östra kommundelarna i större utsträckning bör servera lokalproducerad mat, vilket har både klimatmässiga fördelar och gynnar lokala småproducenter (t. ex. "Tockafarmens" tuppköttsproduktion), snarare än stora livsmedelskedjor. Biblioteket i Dalby bör utnyttjas i större utsträckning för kulturverksamhet för eleverna i skolorna. Per Woin Tekniska. 1. Jag har vuxit upp i Malmö men flyttade tidigt till Lund (1978). I min ungdom var jag aktiv fältbiolog, som då var en väldigt radikal och aktivistisk organisation. Jag upplevde 68 och FNL-rörelsen och präglades nog mycket av detta. Jag läste marxistisk grundkurs och blev småningom medlem i SKP, vilket jag lämnade ett år senare.

8 Studerade biologi och senare miljötoxikologi, vilket jag disputerade i 1995, vid LU. Miljöfrågorna har för mig hela tiden stått i centrum. Har varit ordförande i min bostadsrättsförening i 7 år. Politiskt har jag hela tiden varit vänster (även om jag utåt sett, med rätta, misstagits för att vara borgerligt konservativ många gånger). Genom åren har vänstern och ett par ggr MP, fått mina röster. Sedan mitten på 80-talet, då individualismen (satsa på dig själv) slog igenom och samhället började förändras i negativ riktning, har jag blivit alltmer intresserad av och upprörd över de sociala orättvisorna och de växande klyftorna både nationellt och globalt. Med Alliansens politik har jag fått nock och därför anslöt jag mig till V för att på något sätt kunna göra motstånd mot det som pågår i vårt land. Jag har övergivit kommunismen ffa av strategiska skäl och jag tycker den stämpel som V har av kommunistiskt parti, måste tvättas bort så fort som möjligt. Strategiskt är detta viktigt för att V ska få fler väljare och dess politik ska kunna ta mer plats i samhället. 2. Eftersom miljö och hållbar utveckling är hjärtefrågor för mig tror jag att, bland andra, Tekniska nämnden är ett förvaltningsområde där min kompetens och mitt engagemang kan vinna genomslag då många av de frågor som hanteras i denna nämnd har med hållbar utveckling, god och säker miljö, samt främjande av urban biologisk mångfald, att göra. Då jag är kommunpolitisk novis tar det väl ett tag att bli "varm i kläderna", men till att börja med vill jag jobba med trafik/kollektivtrafik-frågorna och detaljplaneringen av parkskötsel och grönområden för att "ta naturen till staden istället för stadsborna till naturen". Alla bör ha rätt till "naturlig" natur då denna på flera sätt påverkar både hälsa, kunskapsutveckling och välbefinnande. Anders Örbom Byggnads. LKF. 1. Är 28 år, doktorand i medicinsk strålningsfysik. Aktiv i Ung Vänster (Västervik och Lund) , bl.a. olika styrelseuppdrag. Vänsterns Studentförbund och Vänsterpartiet 2009-idag, bland annat som valberedare. Jag arbetade också bl.a. med partiets valhemsida. Bostadsfrågan har alltid varit ett stort inslag i både UV och VSF, då det är en konkret och ofta akut fråga för ungdomar och studenter i Lund. Bland annat tog jag initiativ till en debattartikel om bostadsfrågan från VSF och de andra rödgröna studentförbunden i Lundagård strax innan valet. 2. Stadsbyggnadsfrågor och särskilt bostadsbristen är bland de viktigaste för samhällsutvecklingen, och för vänstern. Långsiktigt handlar det om att möta den accelererande urbaniseringen med en politik som inte bygger in segregation och miljömässigt ohållbara transportbehov i stadens struktur. Konkret att arbeta aktivt för att lägenheter som är ekonomiskt tillgängliga för vanliga löntagare inte förpassas till avlägsna ytterområden och att vi genom förtätning och stadsmässigt byggande låter staden växa på ett sätt som både möter de mycket stora behoven men inte låser fast oss i ett bilberoende urban sprawl. Ett progressivt parti kan inte se på staden som ett friluftsmuseum utan måste våga möta dagens behov med moderna lösningar, där vi genom att planera för kvartersmässigt, tätt och rimligt högt byggande kan skapa bostäder och andra lokaler centralt i Lund utan att behöva riva historiskt viktiga byggnader. Ju fler som är tvingade till stora lån för en bostadsrätt, ju fler får ett skenbart egenintresse av borgerlig politik. Därför är kampen för fler billiga hyresrätter avgörande på lång sikt, men också på kort- och medellång sikt har frågan en enorm potential för vänstern, särskilt i Lund. V har rasat rejält i stöd bland unga väljare de senaste valen och mitt intryck är att det mycket hänger samman med en bild av vänstern som bakåtsträvande och konservativa. Genom att profilera oss som partiet som hela tiden kämpar för fler hyresrätter och vågar ta konflikten med giriga byggherrar och reaktionära villaägare kan vi göra mycket för att förändra den bilden. En positiv grundsyn på en modernisering av staden kombinerad med vår starka profil i miljöfrågor ligger i linje med stora grupper av både studenter och andra i Lund. Det jag skulle vilja driva i byggnadsnämnden är precis de här frågorna, men inte bara på nämnds- och partimöten utan också i vår kommunikation utåt. Förtroende i bostadsbristfrågan är inget man trollar fram i en valrörelse utan det måste byggas under de kommande fyra åren genom att vi är aktiva där debatten förs, både i kontakt med olika intressegrupper och i traditionella samt inte minst sociala media. Genom att ha ett tätt samarbete mellan våra representanter i byggnads, tekniska och i LKF kan vi bygga en aktiv politik som inte bara svarar på borgarna utan ger exempel på hur en radikal men genomförbar politik för att lösa bostadsbristen och bryta segregationen skulle se ut.

Ombudskandidater till partikongressen

Ombudskandidater till partikongressen Stockholm Ombudskandidater till partikongressen Nedan finner du alla kongressombudskandidater från Stockholms arbetarekommun som du kan rösta på i valet som pågår 8-21oktober. Har du några frågor kring

Läs mer

NR 62. November 2010. Efter valet

NR 62. November 2010. Efter valet - BLADET NR 62 November 2010 Efter valet 2 -BLADET - BLADET BLADET NR 62 November 2010 Efter valet Från Angered till riksdagen Höstterminen på FiA har naturligtvis präglats av valet. De båda allmänna kurserna

Läs mer

Kommunfullmäktige Nacka

Kommunfullmäktige Nacka (1012) Anders Bruhn, 54, Senior konsult, Jag är en lugn och eftertänksam person som ser till helheten mer än detaljerna. Jag tänker ofta före jag talar och har inga problem med att tala inför andra. Jag

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

POLITIKEN Lund är inte till salu

POLITIKEN Lund är inte till salu Vänsterpartiet Lund Svartbrödersgatan 3, 223 50, Lund E-post: lund@vansterpartiet.se Abe Bergegårdh, riksdagskandidat: Kommentar Helena Falk Vi stoppade fascisterna! Feminism utan flum POLITIKEN Analys

Läs mer

Nr.6-7. Vänsterpress. Välkommen till Almedalen! Trevlig sommar!

Nr.6-7. Vänsterpress. Välkommen till Almedalen! Trevlig sommar! Vänsterpartiets medlemstidning Nr.6-7 Vänsterpress Trevlig sommar! Foto: Kalle Larsson Dags för Almedalsvecka igen. Foto: Losita Garcia Vi röstade ja! Natasja Mrdjanov gläds åt ett alldeles speciellt beslut

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

Unga Folkbildare Om Framtiden

Unga Folkbildare Om Framtiden Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Innehåll Förord 4 Redaktören har ordet

Läs mer

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern.

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. 1 Partivänner, Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. Konstnärliga ledare är Stina Oscarsson. Jag läste nyligen en artikel av henne. Med en blandning av vrede och sorg beskrev

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 PARTILLE Vår moderata politik grundar sig på följande ståndpunkter: Det grundläggande i ett fritt och demokratiskt samhälle är synen på att varje människa

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Intervju med Urban Lundin

Intervju med Urban Lundin 1 Intervju med Urban Lundin Urban Lundin, var kommer du ifrån? Jag är norrbottning. Jag är född i Luleå och på det sättet kanske lite av en invandrare i det här landet Sara Lidman berättar om det i sitt

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Aro(s)bladet En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Sänkt maxtaxa för barnfamiljer Under valrörelsen delade Anna Wallén ut rosor med vidhängande budskap om att välfärden går före

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 4 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om integration och mångfald Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Oktober 2009 Sammanfattning Antal respondenter som omfattades

Läs mer

Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7

Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7 Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7 förord Som ung kille hade jag inga som helst planer på att läsa vidare efter

Läs mer

Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara!

Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara! Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara! Handledning för VSF:s kampanj för avgiftsfria studier, våren 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning (s. 1) 2. Politisk och ideologisk analys (s. 2-5) 2.1.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer

Ett smartare Sverige för unga och framtiden. En rapport baserad på ungas idéer i samband med en tredagars internetchatt

Ett smartare Sverige för unga och framtiden. En rapport baserad på ungas idéer i samband med en tredagars internetchatt Ett smartare Sverige för unga och framtiden En rapport baserad på ungas idéer i samband med en tredagars internetchatt Juni 2011 IBM 100 år i världen, 83 år i Sverige I år firar IBM 100 år i världen och

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun.

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun. Vårt Luleå Vårt Luleå Nr 3 2014 valspecial En informationstidning från Luleå kommun. Nr 3 2014 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13 400 valarbetare Sidan 16 Ett nummer om kommunvalet valspecial Söndagen

Läs mer

MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD

MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD SPECIAL UTGÅVA SEPTEMBER 2010 MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD VAL 2010 1 ORDFÖRANDE HAR ORDET JAN-HENRIK SANDBERG S nart är det val och jag tänker, som så många andra, försöka påverka dig

Läs mer

Ny generation hos (s) i Botkyrka

Ny generation hos (s) i Botkyrka BT Botkyrka Tidning En tidning från socialdemokraterna i Botkyrka www.botkyrka.sap.se info@botkyrka.sap.se Tel. 08 530 388 00 NR 6/06 DEC Ny generation hos (s) i Botkyrka Nytt boende för äldre SIDAN 3

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok En sammanställning av svar från Arbetsbok på Bergsgårdsgärdet låghusen Tack! Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni

Läs mer

Landsting Nord L7 1(10)

Landsting Nord L7 1(10) (728) Agneta Fraser, 63, Butikschef, Sollentuna Verka för att de ofantligt långa köerna på våra akutsjukhus minskar. Att bli remitterad till en specialist från första början, inte kastas mellan olika instanser.

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK INLEDNING Under valrörelsen kommer vi i högre utsträckning än annars att sitta i debatter och hålla klasspressar (klassrumspresentationer). Många kommer under valrörelsen

Läs mer