Enkätsvar från kandidater

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkätsvar från kandidater"

Transkript

1 Enkätsvar från kandidater Frågor: (Efter namn står inkomna nomineringar) 1. Beskriv kort ditt engagemang i Vänsterpartiet, närstående organisationer och/eller eventuella andra sammanhang som du tror kan vara till nytta i nämndsarbetet 2. Är det några frågor du vill driva speciellt i den/de nämnder du är nominerad till Helene Alpfjord BSN Lunds Stad 1. Jag är sedan drygt två år aktiv i Vänsterns studentförbund, och sitter mitt andra år i dess styrelse. Jag sitter också nu som suppleant i Vänsterpartiets styrelse i Lund. Jag har många års erfarenhet av organisationsarbete i riksorganisationen Ungdom Mot Rasism, både lokalt och nationellt. 2. Skol- och utbildningspolitik ligger mig varmt om hjärtat. Rätten till en bra och integrerad skola ser jag som en fundamental del i ett fungerande samhälle. Resursfördelningen måste förbättras i Lunds skolor. Tidiga satsningar på utsatta grupper är viktiga, likaså en hög lärartäthet. Att sitta i Barn och Skolnämnden ser jag som en bra chans att lära mig mer om kommunpolitik och nämndarbete. Nilla Bolding Kultur & Fritid. Kommunrevisionen. 1. Jag gick med i Kommunistisk ungdom 1971 och i Vänsterpartiet kommunisterna Jag har varit medlem i V sedan dess, utom några år när jag var medlem i Arbetarpartiet Kommunisterna. Mitt huvudsakliga engagemang under 1900-talet var i Smålands nation, fredsrörelsen, solidaritetsorganisationerna och facket (Handels, Kommunal, Fastighetsanställdas). Arbetet i Nej till EU tog en stor del av min tid några år. Yrkeslivet lite senare i livet har handlat om kulturfrågor (jobb som kultursekreterare, på museum, som lärare i Kulturvetenskap mm). Under 2000-talet aktiv i handikapprörelsen. Under åtta år har jag varit Vs representant i Byggnadsnämnden, först som ersättare, sedan som ordinarie. I alla de här funktionerna har jag skrivit många spaltmeter insändare i lokalpressen/flygblad. 2. I Kultur- och fritidsnämnden vill jag arbeta för att kultur- och fritidsverksamheten ska få tydliga kvaliteter och ses som viktiga redskap för folkhälsan. Barn och ungdomar är de viktigaste målgrupperna. När det gäller både kultur och fritid är det väsentligt att se till att de höga avgifterna sänks, eftersom de gör att vi är många som inte har råd att utnyttja de verksamheter som vi betalar med vår skatt. När det gäller fritidsfrågorna där jag inte är speciellt kunnig, vill jag hjälpa PIL och Bertil Rolaas att få gehör i nämnden. Likvärdighet mellan pojk- och flickidrotter är ett självklart grundvärde. Kulturfrågorna: kulturen behöver bra lokaler, de existerande lokalerna måste underhållas och utvecklas, nya måste skapas. Lunds äldre bebyggelse är en resurs vars användning och i längden existens är hotad idag. Kultur- och fritidsnämnden måste ta ansvar för att de tas i bruk på ett optimalt sätt. Kulturskolans verksamhet ska bli mer publik. Lokala kulturproducenter, föreningar och studieförbund ska stöttas och vi ska ta del av den mest högtstående turnerande kulturen i landet och i vår omvärld. I revisionen vill jag till en början initiera två saker: En undersökning om huruvida det förekommer korruption i Lunds kommunala verksamhet. Det har på senare tid klargjorts att korruption finns i flera svenska kommuner, t ex inom byggsektorn. Det är inte självklart att det inte är så i Lund. Den andra saken är att jag har tydliga indicier och exempel på att Lunds kommuns tjänstemän inte är bra kommunikatörer gentemot sina arbetsgivare. Detta gäller både arbetsgivarna-medborgarna/skattebetalarna och arbetsgivarna-politikerna. Det måste undersökas hur tjänstemännens attityder ser ut och vilka former för kommunikation man använder, och hur deras lyssnande går till. För ibland känner jag att de inte kan eller vill lyssna alls. Sven-Inge Cederfelt Miljö. Renhåll. Teknisk. Har varit med i V sedan slutet av 80-talet. Har varit med i miljöorganisation och Ingenjörer mot kärnvapen. Men är nu inte med i något annat än mitt fackförbund. I miljönämnden kan jag inte peka på något speciellt att driva. Det är ju en nämnd som har mycket

2 rutinärenden. Men de är ju även remissinstans för byggplaner etc. Övriga uppdrag: I tekniska nämnden vill jag bl a arbeta för jämnare gator i centrum. Eftersom det bl a handlar om minskat buller och minskad energiåtgång, så kan man ju tänka sig att det drivs i miljönämnden. Men då finn risken att tolkas som att miljönämnden vill asfaltera gatorna i centrum, vilket inte är kravet. Annat där är busstrfiken. Dels att sänka taxorna förstås. Men också att modifiera så att framkomligheten ökas för bussarrna. T ex trafikljus som slår om för buss eller genvägar för buss. Det bidrar ju också att hålla ned kostnaderna. I byggnadsnämnden skulle jag vilja ha en översyn av var vi kan bygga högre hus. Har inget emot att det finns enstaka höghus som sticker upp. Men staden ska naturligtvis inte fyllas med höghus. Sirwan Dabagh BSN Lunds Stad. Byggnads. Miljö. Tekniska. Utbildnings. 1. Jag blev engagerade i Vänsterpartiet i och med valet, detta genom reklam utdelning på Norra Fäladen, grill också på Norra Fäladen, stå i valstugan och så vidare. Jag är sedan tidigare, kanske två år, varit medlem i VSF och är där med i valberedningen. Det är första gången jag påbörjar ett nämndearbete så jag vill inte skryta om att det och det kommer komma till nytta men jag tror att de kurser jag hittills läst i min utbildning (samhällsbyggnad/väg och vatten) kan tillföra något. Däröver arbetade jag i Malmö Stadsfastigheter, så all erfarenhet är inte teoretisk. Jag är engagerad i den kurdiska frågan, igår (19 nov) starade vi i KSAF-Skåne (http://www.ksaf.com/). Föreningsarbete över lag tror jag har nytta oavsett område. 2. Kan inte svara på frågan för tillfället. Men jag utgår från att de är flera! Gösta Eklund BSN Lunds Stad. Kultur & Fritid. Jag sitter som ordinarie i lokala styrelsen för V-partiet. Är sedan ca. tre år ersättare i BSN-Lunds stad. Jag är van föreningsmänniska bland annat genom ordförandeskap i Lunds God Mansförening och Maglehems Kulturförening. Har varit medlem i partiet sedan Frågorna att driva i nämnden för skolan är i första hand att kvalitén i undervisningen/förskolan skall garanteras genom små gruppstorlekar och fler lärare. Viktigaste frågan är sedan att fördela resurserna efter elevernas/barnens behov och inte efter den konstlade konstruktionen med "direkt skolpeng" som borgarna trumfat igenom. Sen måste "majoren Björklunds" skolpolitik, i Lund, anpassas efter pedagogisk vetenskap och beprövad erfarenhet, inte på populistiska utspel. I Kulturnämnden skulle det för mig handla om att Lund måste återfå sin status som Kulturstad. Idag fladdrar gardintrasorna från ekande tomma rum. Föreningsliv/folkbildning skall komma till heders och stöd till fasta kulturgrupper som kan ge liv och tradition åt kulturlivet. Daniel Engelbertsen Vård och Omsorg. 1. Medlem i vänsterns studentförbund (VSF) sedan två år tillbaka, varav senaste året i styrelsen. Engagerad i valrörelsen för både VSF och V. Arbetar som doktorand på medicinska fakulteten och har därmed kontakt med sjukvårdspersonal i Lund och Malmö. 2. Motverka privatisering och volontarisering av välfärden. Verka för en stark och offentligt finansierad sjukvård och omsorg för alla. Clas Fleming LKF Jag har varit medlem i Vänsterpartiet i minst 30 år. Under åren har jag haft olika uppdrag. Jag har varit ordinarie i Byggnadsnämnden, suttit i Kommunfullmäktige, varit vice ordf. i Tekniska Nämnden, suttit i styrgruppen för byarna. varit suppleant och ordinarie i LKF:s styrelse och suttit adjungerad från LKF i Kommunala Handikapprådet. I LKF vill jag verka för att det byggs så många hyresrätter det bara går! Gärna större projekt så det går att få ner hyreskostnaden genom någon form av seriell produktion. Vid sidan av mitt engagemang för Vänsterpartiet har jag varit aktiv i Byggnads. Jag har kvar

3 förtroendeuppdrag i Byggnads, sitter i avdelningens representantskap och är sekreterare i Lunds sektion. Jag har tre vuxna barn och fyra bonusbarn varav en 20-åring fortfarande bor hemma. Jag är 66 år och har slutat förvärvsarbeta men känner mig inte som pensionär utan snarare som en något uttråkad hemmaman. Elisabeth Iregren Tingsrätten Jag är född 1944 och är partimedlem sedan I Stockholmsområdet bodde jag i Vallentuna. Jag har suttit i KF där samt ca 1 1/2 period som ordinarie i Stockholms läns landsting. En period i styrelsen för Karolinska Sjukhuset/NÖ sjukvårdsområdet. Jag jobbade också mycket fackligt, i TCO resp. SACO, ledde bl.a. många studiecirklar. År 1986 flyttade jag till Lund, eftersom jag fick jobb vid LU. I Lund har jag huvudsakligen arbetat politiskt genom musiken. Först har jag varit med i Röda Kapellet ca 15 år. Därefter har jag spelat i Röda Flåset och nu senast i valrörelsen med Angelica Svensson m fl i en sextett. Jag har varit lärare vid LU och pensionerades formellt Jag undervisade dock ca 30% i 3 mån VT 2010 och jag ska göra detsamma VT Jobbet är viktigt för mig. I övrigt är jag koloniägare, äger 2 hundar och jag är socialist. Ibrahim Kakahama BSN Lunds St. Tingsrätt. Skolan är det området som jag kan lite om, eftersom jag är själv lärare, en modersmåls lärare brukar möta många kolleger på yrket vi diskuterar och byter erfarenhet kring barn och elever. Tingsrätten var det några bekanta som föreslog bland en socialsekreterare, motivet är att man skiljer de invandrare som fuskar och blir ex för SD. och de flesta invandrare som vill arbeta precis som alla andra, därför ville jag se om jag kan göra något, jag kan kurdiska, arabiska, och persiska som jag kan få kontakt och kommunikation för de grupper, t.ex kurder araber, afghaner och perser. Det är de frågor som jag vill bidra till partiet. Lena Kronberg Kultur och Fritid. Jag heter Lena Kronberg, är 49 år och har tre barn. Har i nästan hela mitt liv varit engagerad i olika föreningar, ofta i styrelsen, även som barn. Född och uppväxt i Stockholm, flyttade till Lund I Stockholm arbetade jag aktivt på bland annat Folkets bio och inom facket, Syndikalisterna. I Lund har jag suttit i olika styrelser inom Hyresgästföreningen, men Hgf känns lite för dominerat av Socialdemokraterna och är en trögrodd organisation. Jag tyckte inte om att behöva stå för att fastighetsskatten skulle sänkas. Anade att det inte skulle komma hyresgästerna till del. Politisk står jag närmast V och F!, men är inte medlem i någotdera. Anser att klasskamp inte kan eller ska stå i motsatsförhållande till feminism. Är intresserad av historia och vet att kvinnorna sveks i kampen för rösträtt. När vi väl fick rösträtt fick vi i praktiken bara rätt att rösta på de män som skulle representera oss. Tyvärr har arbetet för att få kvinnor in i höga positioner inom politiken gått trögt. Och tyvärr är kvinnor motarbetade både av sina egna och av media. Man ställer högre moraliska krav på kvinnor, tänker förstås på Mona Sahlin som aldrig verkar bli av med Tobleronestämpeln, medan ingen pratar om Fredrik Reinfeldts barnflickor med au pairlöner, eller Per Unckel som vid samma tid använde sitt kort privat för en resa till sig och familjen. Jag håller föredrag, främst om kvinnliga pirater, äventyrare och konstnärer. Guidar på Landskrona citadell. Är intresserad av konst, historia, teater, film och litteratur. Har skrivit på två bloggar, den ena främst om kvinnor i historien, den andra främst om politik och annat. Fotograferar och skriver för flera nättidningar. Vad vill jag göra för Lund? Jag är glad över Malmös rika kulturliv och besviken över Lunds fattiga kulturliv. Skulle vilja ha en fast ensemble på Stadsteatern. Och gärna en performancescen, liknande Lilith Performance och Inkonst. Jag vill öppna portarna mellan universitetet och de som aldrig har gått, eller kommer att gå där. Ett experimentarium. Ett upplevelsemuseum som drivs av universitetet och Lunds kommun tillsammans. Min dotter gick en termin på en upptäckarklubb på fysikum. Hon älskade det och ville fortsätta, men det

4 fanns ingen fortsättningskurs. Hade det funnits, hade fler tjejer och fler lågutbildade vågat söka sig till fysikum. När det gäller idrott anser jag att pojkarnas lag alldeles för lätt får sponsring, medan flicklagen ofta står och arbetar ihop pengar. Vet att föräldrarna (ofta mammorna) bakar, och flickorna säljer kakor. Varför delar man inte på alla sponsorpengar och arbetar tillsammans med bakning och försäljning? Alla -98:or ska ha samma kassa, oavsett kön. Annars börjar orättvisorna tidigt inom sporten. Nita Lorimer Byggn. Service. Social. Kultur & Fri. 1. Jag blev medlem i v-lund 1998 i samband med valet blev jag ledamot i den nybildade vård o omsorgsnämnden (när kommundelsnämnder slutades). Jag var kvar i vård o omsorg till Vid slutet av mandat blev platsen i byggnadsnämnden tom och jag blev ombedd att ta den. Det gjorde jag. Att sitter i både vård o omsorg o byggnadsnämnd var väl för mycket. Den senaste mandat har jag suttit i tekniska nämnden. Det har varit ett frustrerande arbete. Som det är i opposition! Jag har försökt synliggöra vad som görs och hur besparingar i park och natur är en dålig ordning. Jag har varit nämndeman i fd Länsrätten (nu heter den förvaltningsdomstol) i 2 mandat. Här har jag fått vara med och döma i mål kring sociala frågor, barns omhändertagande, psykiatri, skatt, mm och migrationsärenden sedan det blev migrationsdomstol. Här har jag sett hur olika sociala förvaltningars tjänstemän hanterar frågor. Det har varit den negativa utvecklingen i migrationsärenden med den strängare praxis i domarna som gjort att jag har valt att inte ställa mig till förfogande för att vara nämndeman den kommande mandatperioden. Den kommande mandat kommer jag att vara ledamot i Lunds kommunfullmäktige och Region Skånes fullmäktige. Förutom politik är jag egenföretagare. Min lilla företag som ännu så länge inte tjänar pengar nog att ge mig någon lön samarbetar med en förening som jag startat 2008 för att synliggöra och lyfta fram konst från intellektuellt funktionshindrade konstnärer. (Konstnärer som behöver hjälp med massa annat i livet.) Vår hopp och dröm är att få ett fast galleriet för denna sorts konst. (På engelska känt som Outsider Art.) Jag är Mamma till 4 barn, mellan 23 och 19 år. Vidar, den näst äldste är särskoleelev och tillhör en sk LSS krets. Jag är utbildat arkitekt men det är många år sedan jag hade någon normalt arkitektarbete. Men intresse och kunskap förlora man inte. De få minuter som finns lediga tycker jag om att gå i skogen och göra handarbete, läsa är inte min starka punkt eftersom jag är ordblind och lärt mig svenska som 20 årig när jag kom hit från Australien. 2. Först o främst vill jag att vi i vänsterpartiet Lund ordnar en riktig bra diskussion kring stadsplanering. Jag menar att v-lund tidigare har haft en tydligt vision om stadsplanering. Det är länge sedan denna vision formulerades och med åren har grunden den formulerades på ändrats och visionen har inte riktigt hängt med. Vi tenderar till att hjälplig referera till den gamla visionen och lösa varje ny fråga för sig. Vi behöver en ny helhetsvision. Detta vill jag jobba för oavsett vilken nämnd jag sitter i. Byggnadsnämnden jag vill att vi ska bygga så att det verkligen finns bostäder för alla, men de ska vara bostäder av en kvalitet som även våra barnbarn kommer att vilja bor i. Lund är en attraktiv kommun och vi måste kunna ställa krav. Servicenämnden Denna nämnd ger till stor del service till andra nämnder och därför finns begränsning i utrymmet för påverkan av vad som ska göras. Dock kan HUR det görs påverkas. Något som jag skulle jobba för är att försöka synliggöra och få ut är hur vansinnigt det är att snåla på underhåll av byggnader. Det är den dyraste besparing man kan tänka sig. Kultur o Fritids är en av de mest spännande nämnder politiskt eftersom den är inte så styrt av lagar och statliga föreskrifter. Dock är budgeten väldigt begränsad. Här skulle jag vilja få upp kultur för alla på agendan. Det är en svår balans mellan att ge möjlighet för en högkvalitet, (elit) i en verksamhet och att alla ska få möjlighet. Detta är sant för idrott så som det är för musik, teater mm Det är viktig att det finns hög kvalitet tillgängligt samtidigt som alla ska kunna chans att utvecklar sina drömmar. Socialnämnden Denna nämnd har mycket lagbunden aktivitet men jag menar att hur lagen tolkas är i allra

5 högsta grad politiskt. Jag menar att med det nuvarande majoriteten på alla nivåer kommer socialnämnden att få första kunskap om de som råkar illa ut i högerpolitiken. I opposition måste en av de viktigaste saker vi kan gör vara att finna sätt att få allmänhet att förstå vad som faktiskt sker i samhället. Jag hoppas vi kan jobba hårt för bostad först som ett sätt att stödja de som idag är hemlösa. Jag vill också engagera mig i hur Lund tar hand om och ger möjligheter och plats för flyktingar och ensamkommande barn. Jag har varit nämndeman i migrationsdomstolen sedan den formades och har fått en god insyn i de problem som gör att människor söker sig från sina hemländer. Jag ha också fått se hur Migrationsverket gör allt de förmår för att misstänkliggöra flyktingar och finna orsaker till att de inte skall få stanna i Sverige. Jag tycker vanligt folk behöver få veta mer så att de får möjlighet att engagera sig i de frågor som rör socialnämnden. Socialnämnden hanterar det sista skyddsnätet för oss alla, det som ingen bör få falla igenom och som inte får göras till en skuggtillvaro utan hopp. En tillvaro som borgarna nu vill göra så hemsk som möjligt för att alla skall skrämmas till lydnad att ta även de sämsta av lågbetalda jobb bara för att slippa. Haldor Lorimer-Olsson Kult.&Fri. Utbildn. 1. Jag var väldigt aktiv i Ung Vänster för några år sedan men fick ont om tid när jag började spela i flera orkestrar. Jag har även varit aktiv i Fantastisk Film Festival och Friluftsfrämjandet, där jag varit ledare och suttit i styrelsen i ungdomssektionen (TVM). I våras tog jag studenten och nu läser jag diverse naturvetenskapliga kurser på universitetet för att senare kunna bestämma mig vad jag vill inrikta mig på 2. Kultur och fritid --> Man ska kunna göra saker med sina vänner utan att fråga plånboken. Det allmänna folkets kultur är det som präglar en stad. Utbildningsnämnden --> Det ska aldrig vara försent att ångra sig med vad man ska bli. För det andra så vill jag att modersmåls-verksamheten ska lyftas på fötter igen. Jag var själv med när det kollapsade. Govind Krishna Misra Vård&Oms. Tingsrätt. 1. Jag har varit på ett par möte och det har inte blivit mer på den sidan. Jag skulle dela blad vid EU valet och riksdags valet men jag var Valförrättare på vega skolan. 2. jag är utbildat ekonom från lunds universitet. har arbetat inom sjukvården ca 32 år mesta inom Psykiatro och nu är jag anställd inom Bemanningen i lunds kommun som Undersköterska. Jag började inom bemanning ca 6 år sedan. Sjukvård frågor är mina hjärte frågor och skulle arbeta för att sjukvården ska drivas i kommunal regi. Olof Norborg Social. Kultur och Fritid. 1. Jag har varit med i partiet sedan 77 (gick med i KU 76) och haft en mängd uppdrag både i partiet och parlamentariskt, så erfarenhet och kännedom om såväl partiet som kommunen är till nytta för mig. Jag har genom mitt jobb som ombudsman också lång erfarenhet av partiet på regional och i viss mån central nivå. Det som kan tala mot mig är väl att jag inte har mycket tid att ägna mig åt annat än partiet utöver privatlivet. Å andra sidan tycker jag att jag genom att ha bott hela mitt liv i Lund känner kommunen och dess verksamheter som skola, äldreomsorg och fritid även utifrån ett kommuninvånarperspektiv. 2. Socialnämnden: Att socialnämnden ligger övriga kommunen för att förebygga och minimera sociala problem genom bostadspoliken, fritidsverksamheter, antidrogarbete mm. Rejält med resurser till de med de största behoven. Bostad först - kopplat till andra åtgärder för att människor ska komma ur missbruk och andra problem. Kultur- och fritidsnämnen: Lägre taxor i kulturskolan. Kultur ut i skolor och stadsdelar. Förbättrat föreningsstöd. Lars A. Ohlsson Vård&Oms. L.Energi. VA Syd. 1. F.d. byggnadsingenjör, medlem i partiet sen Engagerad i operation Dörrknackning, och ibland utdelning av flygblad. Delar ut 356 ex. av Politiken varje månad efter kommunfullmäktigesammanträdet. Deltar i 9 av 10 KomPolmöten varje måndag. Vård och omsorgsnämnden Har under mandatperioden deltagit i regelbundna möten med Kommunala HandikappRådet och Kommunala PensionärsRådet. Varit inbjuden till möte med PensionärernasRiksOrgani-sation i Lund. Har ett gott samarbetsklimat med sossarna i nämnden. Deltar alltid i deras gruppmöten inför nämndsmötet.

6 VA-SYD, fullmäktigenämnd Varit ordf. i Servicenämnden och fick genom detta god kontakt och inblick i Markentreprenads verksamhet. Markentreprenad ingår tillsammans med Malmö kommun i Malmö/Lunds VA-verksamhet. Kraftringen AB, Lunds Energi Var med och bildade vindkraftkooperativet Lundavind 1995 och var dess v.ordf. i ca 10 år. Under min yrkesverksamma tid var jag engagerad i energibesparande åtgärder i byggnader. Bred kunskap om alternativa energikällor. 2. Vård och omsorgsnämnden Ha öron och ögon ut i verksamheten. Lyssna på anhöriga och anställdas situation. Motarbeta privatiseringen inom vård och omsorg. Begränsa tjänstemännens delegations-ordning. Utveckla kvalitetsundersökningar och utvärderingar. Belysa verksamheten inom nämnden gentemot massmedia. VA-SYD, fullmäktigenämnd Tillvarata Markentreprenads intressen i VA-SYD, innebärande att Markentreprenad blir tilldelade VA-entreprenader så att Markentreprenad kan fortleva och utvecklas. Påverka att VA-kollektivet i Malmö/Lund/Burlöv får ett rättvist taxesystem som blir begripligt för brukarna. Kraftringen AB, Lunds Energi Bevaka att värmekraftverket i Örtofta får en miljövänlig bränslemix, dämpa prisökningen på energi när Sverige, november nästa år, delas in i fyra prisområden efter EUs direktiv. Engagera Lunds Energi i alternativa energikällor, främst biogas och jordvärme. Fortsätta bredda och fördjupa mitt kontaktnät inom styrelsen. Eleonor Pavlov BSN Lu.Stad. BSN Öst. Utbild. Medlem sedan nästan 15 år, ursprungligen från Värmland. Bor numera i Söndra Sandby efter en mellanlandning i Malmö. Har tidigare varit betydligt mer aktiv, framför allt i Ung vänster, men även inom partiet och har bland annat varit suppleant i Barn och ungdomsnämnden i Karlstad och suttit som nämndeman förutom diverse styrelseuppdrag och annat. Efter ett längre uppehåll är tanken att försöka bli mer aktiv igen, började så smått med lite valarbete och hoppas kunna utöka. Jag har inga frågor som jag i nuläget vet att jag vill driva, men utbildningspolitik är och har alltid varit min hjärtefråga. Inger Ridbäck Tingsrätten 1. Jag har ett stort samhällsintresse och tar alltid del av samhällsdebatten. Mitt yrke som bibliotekarie gör att jag uppdaterar mig och speciellt mitt arbete på en gymnasie/komvuxskola med mycket sociala kontakter varje dag i det mångkulturella Malmö. Tar gärna del av studiedagar som anordnas på distriktet. Deltar gärna på medlemsmöten och är delaktig i valrörelsen. Eftersom jag alltid har arbetat heltid och periodvis tidigare även kvällar på bibliotek, så har uppdraget som Nämndeman passat bäst då det är dagtid, jag har haft svårt med för mycket kvällsengagemang. Lite kuriosa om mig: Jag har alltid varit vänsterpartist, medlem i mer än 30 år, uppvuxen i de röda Malmfälten där gruvan var under jord och klasskillnaderna synliga ovan jord. Levde där mitt i den stora gruvstrejken Jag tycker att det är ett viktigt uppdrag att sitta som nämndeman i Tingsrätten, jag har suttit första halvan av 90-talet i Östersund innan jag kom till Lund. Som kvinna, yrkesaktiv och att jag i mitt dagliga yrke arbetar med ungdomar och med människor med olika kulturell bakgrund så är det av betydelse - eftersom det finns många äldre män som är nämndemän. Jag har lång erfarenhet av vårdnadstvister där jag tidigt har uppmärksammat det som pappa.nu har framfört om männen i Lund. Jag är alltid uppmärksam på jämställdhets- och genusfrågor och är inte rädd att markera mig som skiljaktig i domar jag inte anser riktiga. Ungdomsmål är också något som jag ofta får sitta på och på båda dessa typer av mål är det viktigt med köns- och åldersblandning och att man har daglig kunskap om ungdomars verklighet och det mångkulturella samhället, sedan är det inte fel att ha ett föräldraperspektiv. (Jag har även suttit tidigare i Skattenämnden i Skåne under ett antal år) Gunnar Sandin Lunds Kommuns Parkering AB 1. Jag är medlem i Vänsterpartiet sedan 1970 och har haft många uppdrag, bland annat i distriktets och lokalföreningens styrelse. Jag har en bred kunskap om

7 partiets politik och är särskilt engagerad i trafikpolitik. Jag har suttit sammanlagt tolv år i P-bolagets styrelse. 2. Jag vill bidra till att politisera arbetet i styrelsen och se till att den hänger samman med den trafikpolitik som partiet i övrigt driver, och i samarbete med våra representanter i närstående nämnder. Daniel Stolt Utbildnings. 1. Jag har följande uppdrag i partiet: Ordförande i Lund Partiföreträdare - Ledamot i distriktets valberedning - Ersättare i utbildningsnämnden - Ersättare i renhållningsstyrelsen - Ledamot i utlandsskattekontoret Har tidigare varit ordförande i VSF Lund och ledamot i ABF Lundabygdens styrelse. 2. I utbildningsnämnden vill jag driva resursförstärkningar främst till vuxenutbildningen. Omorganisation av modersmålsverksamheten är också en viktig fråga, den nuvarande modellen innebär att lärarna tvingas jobba hårdare, att en del elever inte får den undervisning de borde, och onödig administration. Placeringen av gymnasieprogram är en annan viktig fråga. Jag menar att vi behöver bekämpa inriktningen mot att Vipan blir ett renodlat yrkesgymnasium. Vi bör istället verka för en blandning av program på alla våra gymnasieskolor. Nya lokaler (i ett ungdomskulturhus) för estetiska programmet behövs. Erik Svensson BSN Lund Öster 1. Jag är inte medlem i Vänsterpartiet eller något annat politiskt parti. Har dock intresserat mig för vänsterpolitik sedan tidigt 1980-tal och driver en välbesökt blogg ("Biology & Politics") där jag ofta tar upp internationella solidaritetsfrågor, miljöpolitik och jämlikhetsfrågor. Jag har varit aktiv medlem och styrelsemedlem i följande organisationer Fältbiologerna (ordf, sekr. och kassör i Lunds Fältbiologer på 1980-talet), Afrikagrupperna (aktiv medlem i "Isolera Sydafrika"-kampanjer i slutet på 1980-talet) och Skånes Ornitologiska Förening (SkoF, styrelseledamot under 1990-talet). Jag har även varit inbjuden föredragshållare för ideella och politiska organisationer, bl. a. Vänsterns Studentförbund (VSF) och Socialistiska Partiet (SP). I mitt arbete som professor i Zoologisk Ekologi (Biologiska Institutionen) kommer jag i kontakt med studenter från många olika delar av världen, och min forskargrupp är mycket internationell och har och har haft medlemmar från bl. a. Frankrike, Nya Zeeland, Holland, Storbritannien och Kanada, förutom Sverige. Jag intresserar mig, naturligt nog, för utbildningsfrågor på högre och grundläggande nivå, och min hustru är lärare på högstadiet (SO-ämnen). Dessa erfarenheter kan nog vara till nytta i arbetet i BSN Öster. Jag vill gärna föra in mer naturvetenskapliga och biologiska perspektiv i den politiska debatten och även hos vänstern, och tillsammans med min hustru har jag nyligen publicerat en tämligen uppmärksammad artikel om samarbetets evolution i den marxistiska teoretiska kvartalstidskriften "Röda Rummet", där vi bl.. diskutera mobbning ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv. 2. De östra kommundelarna har ännu så länge relativt oexploaterad närnatur som borde utnyttjas mer av lärare och elever i skolundervisningen. Bildandet av det kommunala naturreservatet Rökepipan i Dalby är ett sådant exempel på närnatur. Jag tycker att det är viktigt att eleverna får goda kunskaper i den lokala faunan och floran, t. ex. lär sig känna igen de vanligaste fåglarna och de orchideer och fjärilsarter (t. ex. svartfläckig blåvinge) som är lokala specialiteter i området. Endast om man har goda naturkunskaper kan man bygga ett långsiktigt natur- och miljöengagemang. Naturbussen bör behållas och dess verksamhet gärna utvidgas, liksom Naturskolan. Vidare tycker jag att skolbespisningarna i de östra kommundelarna i större utsträckning bör servera lokalproducerad mat, vilket har både klimatmässiga fördelar och gynnar lokala småproducenter (t. ex. "Tockafarmens" tuppköttsproduktion), snarare än stora livsmedelskedjor. Biblioteket i Dalby bör utnyttjas i större utsträckning för kulturverksamhet för eleverna i skolorna. Per Woin Tekniska. 1. Jag har vuxit upp i Malmö men flyttade tidigt till Lund (1978). I min ungdom var jag aktiv fältbiolog, som då var en väldigt radikal och aktivistisk organisation. Jag upplevde 68 och FNL-rörelsen och präglades nog mycket av detta. Jag läste marxistisk grundkurs och blev småningom medlem i SKP, vilket jag lämnade ett år senare.

8 Studerade biologi och senare miljötoxikologi, vilket jag disputerade i 1995, vid LU. Miljöfrågorna har för mig hela tiden stått i centrum. Har varit ordförande i min bostadsrättsförening i 7 år. Politiskt har jag hela tiden varit vänster (även om jag utåt sett, med rätta, misstagits för att vara borgerligt konservativ många gånger). Genom åren har vänstern och ett par ggr MP, fått mina röster. Sedan mitten på 80-talet, då individualismen (satsa på dig själv) slog igenom och samhället började förändras i negativ riktning, har jag blivit alltmer intresserad av och upprörd över de sociala orättvisorna och de växande klyftorna både nationellt och globalt. Med Alliansens politik har jag fått nock och därför anslöt jag mig till V för att på något sätt kunna göra motstånd mot det som pågår i vårt land. Jag har övergivit kommunismen ffa av strategiska skäl och jag tycker den stämpel som V har av kommunistiskt parti, måste tvättas bort så fort som möjligt. Strategiskt är detta viktigt för att V ska få fler väljare och dess politik ska kunna ta mer plats i samhället. 2. Eftersom miljö och hållbar utveckling är hjärtefrågor för mig tror jag att, bland andra, Tekniska nämnden är ett förvaltningsområde där min kompetens och mitt engagemang kan vinna genomslag då många av de frågor som hanteras i denna nämnd har med hållbar utveckling, god och säker miljö, samt främjande av urban biologisk mångfald, att göra. Då jag är kommunpolitisk novis tar det väl ett tag att bli "varm i kläderna", men till att börja med vill jag jobba med trafik/kollektivtrafik-frågorna och detaljplaneringen av parkskötsel och grönområden för att "ta naturen till staden istället för stadsborna till naturen". Alla bör ha rätt till "naturlig" natur då denna på flera sätt påverkar både hälsa, kunskapsutveckling och välbefinnande. Anders Örbom Byggnads. LKF. 1. Är 28 år, doktorand i medicinsk strålningsfysik. Aktiv i Ung Vänster (Västervik och Lund) , bl.a. olika styrelseuppdrag. Vänsterns Studentförbund och Vänsterpartiet 2009-idag, bland annat som valberedare. Jag arbetade också bl.a. med partiets valhemsida. Bostadsfrågan har alltid varit ett stort inslag i både UV och VSF, då det är en konkret och ofta akut fråga för ungdomar och studenter i Lund. Bland annat tog jag initiativ till en debattartikel om bostadsfrågan från VSF och de andra rödgröna studentförbunden i Lundagård strax innan valet. 2. Stadsbyggnadsfrågor och särskilt bostadsbristen är bland de viktigaste för samhällsutvecklingen, och för vänstern. Långsiktigt handlar det om att möta den accelererande urbaniseringen med en politik som inte bygger in segregation och miljömässigt ohållbara transportbehov i stadens struktur. Konkret att arbeta aktivt för att lägenheter som är ekonomiskt tillgängliga för vanliga löntagare inte förpassas till avlägsna ytterområden och att vi genom förtätning och stadsmässigt byggande låter staden växa på ett sätt som både möter de mycket stora behoven men inte låser fast oss i ett bilberoende urban sprawl. Ett progressivt parti kan inte se på staden som ett friluftsmuseum utan måste våga möta dagens behov med moderna lösningar, där vi genom att planera för kvartersmässigt, tätt och rimligt högt byggande kan skapa bostäder och andra lokaler centralt i Lund utan att behöva riva historiskt viktiga byggnader. Ju fler som är tvingade till stora lån för en bostadsrätt, ju fler får ett skenbart egenintresse av borgerlig politik. Därför är kampen för fler billiga hyresrätter avgörande på lång sikt, men också på kort- och medellång sikt har frågan en enorm potential för vänstern, särskilt i Lund. V har rasat rejält i stöd bland unga väljare de senaste valen och mitt intryck är att det mycket hänger samman med en bild av vänstern som bakåtsträvande och konservativa. Genom att profilera oss som partiet som hela tiden kämpar för fler hyresrätter och vågar ta konflikten med giriga byggherrar och reaktionära villaägare kan vi göra mycket för att förändra den bilden. En positiv grundsyn på en modernisering av staden kombinerad med vår starka profil i miljöfrågor ligger i linje med stora grupper av både studenter och andra i Lund. Det jag skulle vilja driva i byggnadsnämnden är precis de här frågorna, men inte bara på nämnds- och partimöten utan också i vår kommunikation utåt. Förtroende i bostadsbristfrågan är inget man trollar fram i en valrörelse utan det måste byggas under de kommande fyra åren genom att vi är aktiva där debatten förs, både i kontakt med olika intressegrupper och i traditionella samt inte minst sociala media. Genom att ha ett tätt samarbete mellan våra representanter i byggnads, tekniska och i LKF kan vi bygga en aktiv politik som inte bara svarar på borgarna utan ger exempel på hur en radikal men genomförbar politik för att lösa bostadsbristen och bryta segregationen skulle se ut.

Minnesanteckningar från Kompol, kommunpolitiska gruppens möte måndagen den 11 Mars 2013

Minnesanteckningar från Kompol, kommunpolitiska gruppens möte måndagen den 11 Mars 2013 Minnesanteckningar från Kompol, kommunpolitiska gruppens möte måndagen den 11 Mars 2013 Närvarande: Clas, Mats, Nilla, Lars, Sven-Inge, Sten, Ibrahim, Stefan, Joaquim, Karin, Nita och Gösta 1. Mötet öppnas

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet :e vice gruppledare. Försvarsutskottet och Försvarsberedningen. En större osäkerhet i vårt närområde ska mötas med svenskt medlemskap i Nato. Försvarsförmågan ska gå före industrins intressen. Våra soldater

Läs mer

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014 SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokollsanteckning Socialdemokraterna Vård- och

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Synen på fackets roll

Synen på fackets roll Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson 15-05- 11 Dagens föreläsare EXPO Niclas Nilsson niclas.nilsson@expo.se Visions värderingar Niclas Nilsson, utbildningschef Stiftelsen Expo Föreläsning om extremhögerns hot mot Visions värdegrund och arbete

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Jakt- och Fiskesamerna

Jakt- och Fiskesamerna SAMETINGSVAL 2013 Jakt- och Fiskesamerna för rättigheter till alla! jofs_broschyr.indd 1 2013-04-05 17:51 rättigheter til Hur ska framtidens samiska samhälle se ut? Du kan tillsammans med oss förändra

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie är 21 år och sitter som ordförande i DUS Värmland för året 2012. Hon har varit aktiv i DUS sedan 2007 där hon tidigare suttit

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen? Foto: Chris Ryan Vad är en lärare egentligen? Foto: Istockphoto Det här är inte en lärare Som lärare är du ständigt exponerad för omvärlden. Du betraktas och bedöms av eleverna och deras anhöriga, av rektorerna,

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Enkätsvar från partierna inför kommunalvalet i Täby om de framtida villkoren

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet Juli 2011 Bakgrund Regeringen har sedan 2006 utrett

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012 ! Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever Juli 2012 Vad tycker väljarna? Varje månad frågar vi de som deltar i någon av YouGovs undersökningar vad de

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet Rapport Drömjobbet 2010 Ingenjör är drömjobbet En av tio yrkesverksamma (11%) svarar att det nuvarande jobbet är deras drömjobb! Resterande nio har drömmarna någon annanstans. Bland yrkesverksamma är det

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer