rättigheter för bl. a. SIDA och FN. Avslutning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "rättigheter för bl. a. SIDA och FN. Avslutning"

Transkript

1 Tillgänglighet och Inclusion Tour 2010 Casablanca Stockholm En unik resa genom 11 länder av två personer med rullstol och cykel, för att studera tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Lars Löfström, idrottslärare/paralympisk guldmedaljör, Mats Melin, idrottslärare/arbetar med mänskliga delaktighet rättigheter för bl. a. SIDA och FN. en utmaning för alla Presentation av nästa konferenskommun Avslutning Nationell tillgänglighetskonferens i Alingsås oktober Lunch Välkommen till Alingsås för att få inspiration, goda exempel, och genom dialog samtala om vad vi kan göra för att alla skall kunna vara delaktiga i samhället. Utmaningen är att se möjligheter inte hinder. Datum: 16 oktober 2014, kl. (registrering och fika från kl ) konferensen avslutas 17 oktober med lunch kl Kostnad Plats: First Hotel Grand, 2200 kr mitt (exkl. emot moms). järnvägsstationen I priset ingår lunch i Alingsås. och kaffe båda dagarna, guidad rundtur på Lights in Alingsås samt middag på torsdag kväll. Målgrupp: Tjänstemän/politiker i kommuner, landsting och regioner, som Anmälan arbetar med eller är Anmäl intresserade via denna av tillgänglighetsfrågor. länk eller via Sista anmälningsdag är 10 september. Lyssna bland annat på Anmälan Peter Ojala är bindande, som talar men om kan Paralympics överlåtas till i Sotji annan där person. han tävlat i kälkhockey. Möt också Logi Lars kan Löfström bokas via och anmälningslänken. Mats Melin som gjort en unik resa med rullstol och cykel genom 11 länder för att studera tillgänglighet. SKL, Myndigheten Information för delaktighet och Boverket För frågor kommer innehållet att uppdatera kontakta: oss med senaste nytt. Kristina Avaheden funktionshinderstrateg i Alingsås kommun, Kvällsaktivitet ingår i programmet, guidad rundtur på Lights in Alingsås. Detta är tfn: , e-post: ett unikt evenemang, där ljusdesigners från hela världen har ljussatt olika platser i Alingsås. För frågor kring anmälan kontakta: Välkommen till Alingsås Konstella, kommun! e-post: Vi vill att alla ska kunna delta tfn: i våra möten och konferenser. Ange i anmälan om du behöver specialkost, teckentolkning, syntolkning och /eller hörselteknisk För utrustning. information Kom om doftfri! nationella nätverket för tillgänglighet: Om du inte är med, anmäl dig gärna till nätverket. Välkommen!

2 Veteaxet Männis mötespl PROGRAM Torsdag 16 okt 16 okt Registrering och och kaffe kaffe med med smörgås smörgås Välkommen till till Alingsås! Kristina Kristina Avaheden, Avaheden, trivsel och funktionshinderstrateg medmänsklighet. och och moderator moderator Stefan Stefan Svensson, Svensson, ordförande i i Kommunala Rådet Rådet för för Funktionshinderfrågor samt samt politiker politiker (Kd) (Kd) i i kommunstyrelsen. Paralympics och och idrott idrott i i vardagen Från Från kälkhockey i Sotji i Sotji till handboll till handboll i Alingsås. i Alingsås. Peter Peter Ojala, Ojala, elitidrottsman och och konsult. konsult. Människorna symboliserar mötesplats, möten och kommu- Lust Lust att lära att lära i Nolhaga i Nolhaga Park Park Ett Ett utvecklingsprojekt nikation. för barn för barn med med neuropsykiatrisk problematik i i samarbete samarbete med med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Teatermaskerna symboliserar Lena Lena Pettersson, specialpedagog, Marie Marie Schedin, Schedin, samordnare. Utställare presenterar sig sig Matglad Matglad en Kretsloppssymbolen app en app för inspiration för inspiration och och matglädje. symboliserar matglädje. Margareta Margareta Frost, Frost, utvecklingsledare/matkonsult Hushållningssällskapet Väst. Väst. Bensträckare Om Om någon någon frågar frågar så tycker så tycker vi vi Om Om ungdomsrådet i Botkyrka, i Botkyrka, ett råd ett för råd ungdomar för ungdomar med med kognitiva kognitiva funktionsnedsättningar. Ann Ann Bjellert, Bjellert, utvecklingsledare tillgänglighet Botkyrka Botkyrka kommun kommun och och Sebastian Sebastian Flygar, Flygar, projektledare ABF ABF Botkyrka Botkyrka - Salem. - Salem. 18 Delaktighet gör gör oss oss friskare! friskare! Resultat Resultat och och utvärdering av projektet, av projektet, Motverka Motverka onödig onödig ohälsa, ohälsa, Kristina Kristina Avaheden Avaheden funktionshinderstrateg och och Eva Eva Sennemark, socialantropolog. Anden symboliserar frihet och närheten till vatten och våra sjöar. Kugghjulen symboliserar näringsliv och företagande. Fisken symboliserar närheten till vatten och våra sjöar. Hjärtat symboliserar livskvalitet, Veteaxet symboliserar landsbygd. kultur och föreningsliv. miljömedvetenhet och energieffektivitet. till vatten och våra Ugglan är en sym och lärande. Symb Människorna sym Hjärtat mötesplats, symboliser möte trivsel nikation. och medmä Handbollen är e sport, förenings Teatermaskerna Galgen Eklövet symboli sä kultur och och handel. vapnet föreni o stad. Bakverket symb Kretsloppssymbo Cyklen s livskvalitet och miljömedvetenhe Alingsås, Veteaxet symbolise Människorna effektivitet. Jordgloben resande. symb sym mötesplats, tion, omvärld möten Kaffekop o nikation. kaféstade Symbolen är hä in Alingsås logo ljus och framtid Teatermaskerna sy kultur och förenin Husen s byggand passivhu Boken är en sym lärande, kultur Kretsloppssymbole miljömedvetenhet Anden s effektivitet. närheten Det finns också en rad sy och vanligt förekommand kan användas för att först komplementera Kugghju övriga sy näringsl Fisken s till vatte Hjärtat trivsel o

3 Lunch och möjlighet att besöka Lunch Lunch och möjlighet och möjlighet att besöka att besöka Kultur för ALLA? Kultur Kultur I mål för och ALLA? för planer ALLA? för våra verksamheter använder vi ofta ordet I mål och alla, I mål planer alla och människor, planer för våra för verksamheter alla våra barn, verksamheter alla använder ungdomar använder vi och ofta så vi ordet vidare. ofta ordet alla, alla alla, Men människor, alla vilka människor, är alla alla och barn, alla vilka alla barn, står ungdomar alla utanför? ungdomar och Eva så Johansson, och vidare. så vidare. Men vilka konsulent Men är vilka alla och tillgänglighet, är alla vilka och står vilka utanför? Kultur står utanför? i Väst. Eva Johansson, Eva Johansson, konsulent konsulent tillgänglighet, tillgänglighet, Kultur Kultur i Väst. i Väst. Aktuellt från Myndigheten för delaktighet Aktuellt Aktuellt Uppföljning från Myndigheten från av funktionshinderpolitiken Myndigheten för delaktighet för delaktighet i kommunerna resultat och Uppföljning Uppföljning reaktioner. av Mikael av funktionshinderpolitiken Wahldén, utredare, i kommunerna Myndigheten i kommunerna resultat för delaktighet. resultat och och reaktioner. reaktioner. Mikael Mikael Wahldén, Wahldén, utredare, utredare, Myndigheten Myndigheten för delaktighet. för delaktighet Fika och möjlighet att besöka Fika och Fika möjlighet och möjlighet att besöka att besöka Så gör vi och varför VIP Så gör Veckogrupper Så vi gör och vi varför och varför människor VIP VIP med intellektuell funktionsnedsättning i Veckogrupper Svenska Veckogrupper för Kyrkan, människor för Alingsås. människor med Patrik intellektuell med Lifvergren, intellektuell församlingspedagog. funktionsnedsättning i i Svenska Svenska Kyrkan, Kyrkan, Alingsås. Alingsås. Patrik Lifvergren, Patrik Lifvergren, församlingspedagog. Uppvisningsmatch med AHK Wheelers Alingsås Uppvisningsmatch handbollklubbs med AHK med rullstolslag. Wheelers AHK Wheelers Alingsås Alingsås handbollklubbs handbollklubbs rullstolslag. rullstolslag Möjlighet att besöka Möjlighet Möjlighet att besöka att besöka Kvällsaktivitet Kvällsaktivitet Guidad rundtur på Lights in Alingsås Guidad Ett Guidad rundtur unikt ljusarrangemang rundtur på Lights på Lights in där Alingsås ljusdesigners Alingsås från hela världen har Ett unikt ljussatt Ett ljusarrangemang unikt olika ljusarrangemang platser där i staden. ljusdesigners där ljusdesigners från hela från världen hela världen har har ljussatt Årets ljussatt olika tema platser olika är platser i den staden. norske i staden. tonsättaren Edvard Griegs musik. Årets tema Årets är tema den är norske den norske tonsättaren tonsättaren Edvard Edvard Griegs Griegs musik. musik. Middag på First Hotel Grand Middag Middag på First på Hotel First Hotel Grand Grand

4 Fredag Fredag 17 okt 17 okt Fredag 17 okt Cyklen s Eklövet är hämtat Alingsås, f vapnet och symboli stad. Människorna sym mötesplats, resande. möte nikation. Kaffekop kaféstade Teatermaskerna kultur och fören Cyklen symbolisera Alingsås, men även Rätten till Rätten ett gott till ett liv gott liv FN:s konvention Rätten FN:s konvention om till rättigheter ett gott om rättigheter liv för personer för personer med med funktionsnedsättning. FN:s funktionsnedsättning. konvention Jan Terneby, om rättigheter Jan Terneby, MR-strateg, för MR-strateg, personer Västra med Västra resande. Götalandsregionen. funktionsnedsättning. Götalandsregionen. Jan Terneby, MR-strateg, Västra effektivitet. Götalandsregionen. Upphandling Upphandling med syn/hörselhjälpmedel som exempel som exempel Monica Gunnarsson, Upphandling Monica Gunnarsson, med projektledare/upphandlare, syn/hörselhjälpmedel Västra Götalandsregionen. kaféstaden. Västra som Götalandsregionen. exempel Monica Gunnarsson, projektledare/upphandlare, Västra Götalandsregionen. Ljudlig Ljudlig miljö utmaningar miljö utmaningar och möjligheter och möjligheter Exempel Ljudlig Exempel från ett projekt miljö från ett i förskolan, projekt utmaningar i förskolan, Alingsås och kommun. Alingsås möjligheter kommun. Monica A Monica A Ryman, hörsel/specialpedagog Exempel Ryman, hörsel/specialpedagog från ett projekt och i förskolan, Ulf Lewin, och Ulf Alingsås WSP Lewin, acoustics. kommun. WSP acoustics. Monica A Ryman, hörsel/specialpedagog och Ulf Lewin, WSP acoustics. Aktuella Aktuella frågor på frågor SKL på fokus SKL på fokus kollektivtrafik på kollektivtrafik Emma Gyllander, Aktuella Emma Gyllander, handläggare frågor handläggare på och SKL Emilie fokus och Gullberg, Emilie på kollektivtrafik Gullberg, handläggare. passivhus. handläggare. Emma Gyllander, handläggare och Emilie Gullberg, handläggare. Fika Fika Fika Aktuellt Aktuellt från Boverket från Boverket Tillsynsvägledning Aktuellt Tillsynsvägledning till från Byggnadsnämnden Boverket till Byggnadsnämnden för Enkelt för avhjälpta Enkelt avhjälpta hinder. hinder. Andreas Johansen, Tillsynsvägledning Andreas Johansen, samordnare till samordnare Byggnadsnämnden funktionshindersfrågor. för Enkelt avhjälpta hinder. Andreas Johansen, samordnare funktionshindersfrågor. Bo kvar Bo hela kvar livet hela livet AB Alingsåshems Bo AB Alingsåshems kvar strategiska hela livet strategiska arbete med arbete tillgänglighet med tillgänglighet i i bostadsområden. AB bostadsområden. Alingsåshems Ing-Marie Ing-Marie strategiska Odegren, Odegren, arbete vd Alingsåshem. med vd tillgänglighet Alingsåshem. i bostadsområden. Ing-Marie Odegren, vd Alingsåshem. Bygglov Bygglov och Västra och Västra Götalandsregionens riktlinjer riktlinjer för för fysisk tillgänglighet Bygglov fysisk tillgänglighet och Västra Götalandsregionens riktlinjer för Så här hanterar fysisk Så här vi hanterar tillgänglighet det i Alingsås vi det i kommun. Alingsås kommun. Kristina Ödling, Kristina Ödling, bygglovarkitekt. Så bygglovarkitekt. här hanterar vi det i Alingsås kommun. Kristina Ödling, bygglovarkitekt. TD bra TD för alla! bra för alla! Om TD Om Tillgänglighetsdatabasen bra för alla! version 2.0. version Marianne 2.0. Marianne Salén, enhetschef, Salén, enhetschef, Västra Götalandsregionen. Om Västra Tillgänglighetsdatabasen Götalandsregionen. version 2.0. Marianne Salén, enhetschef, Västra Götalandsregionen. Kretsloppssymbo Husen s miljömedvetenh byggand passivhu Kaffekoppen symbo Anden s närheten Husen symbolisera byggander, stadsm Kugghju näringsl Anden symbolisera närheten till Fisken vatten s till vatte Kugghjulen Hjärtat symbo näringsliv och före trivsel o Fisken symbolisera Veteaxet till vatten och våra Männis Hjärtat symboliser mötespl trivsel och medmä nikation Teaterm kultur o Veteaxet symbolise Kretslop miljöme Människorna symb mötesplats, effektivi möten

5 Inclusion Tour 2010 Casablanca Stockholm En unik resa genom 11 länder av två personer med rullstol och cykel, för att studera tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Lars Löfström, idrottslärare/paralympisk guldmedaljör, Mats Melin, idrottslärare/arbetar med mänskliga rättigheter för bl. a. SIDA och FN. Presentation av nästa konferenskommun Inclusion Inclusion Tour 2010 Tour Casablanca 2010 Casablanca Stockholm Stockholm Avslutning En unik En resa unik genom resa genom 11 länder 11 länder av två personer av två personer med rullstol med rullstol och cykel, och cykel, för att för studera att studera tillgänglighet tillgänglighet och delaktighet och delaktighet för personer för personer med med funktionsnedsättning. funktionsnedsättning. Lars Löfström, Lars Löfström, idrottslärare/paralympisk idrottslärare/paralympisk Lunch guldmedaljör, guldmedaljör, Mats Melin, Mats Melin, idrottslärare/arbetar idrottslärare/arbetar med mänskliga med mänskliga rättigheter rättigheter för bl. a. för SIDA bl. a. och SIDA FN. och FN. Presentation Presentation av nästa av nästa konferenskommun konferenskommun Avslutning Avslutning Lunch Lunch Kostnad Anmälan Kostnad Kostnad Information Anmälan Anmälan Information Information 2200 kr (exkl. moms). I priset ingår lunch och kaffe båda dagarna, guidad rundtur på Lights in Alingsås samt middag på torsdag kväll. Anmäl via denna länk eller via Sista anmälningsdag är 10 september. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Logi kan bokas via anmälningslänken kr 2200 (exkl. kr moms). (exkl. moms). I priset I ingår priset lunch ingår och lunch kaffe och båda kaffe dagarna, båda dagarna, För guidad frågor guidad rundtur om rundtur innehållet på Lights på kontakta: in Lights Alingsås Alingsås samt middag samt middag på torsdag på torsdag kväll. kväll. Kristina Avaheden funktionshinderstrateg i Alingsås kommun, tfn: Anmäl Anmäl via denna 70 via 55, länk denna e-post: eller länk via eller via Sista anmälningsdag Sista anmälningsdag är 10 september. är 10 september. För Anmälan frågor Anmälan är kring bindande, är anmälan bindande, men kontakta: kan men överlåtas kan överlåtas till annan till person. annan person. Konstella, Logi kan Logi bokas e-post: kan via bokas anmälningslänken. via anmälningslänken. tfn: För information frågor För om frågor innehållet om nationella innehållet kontakta: nätverket kontakta: för tillgänglighet: tfn: tfn: , e-post: 70 55, e-post: Kristina Kristina Avaheden Avaheden funktionshinderstrateg funktionshinderstrateg i Alingsås i Alingsås kommun, kommun, Om du inte är med, anmäl dig gärna till nätverket. För frågor För kring frågor anmälan kring anmälan kontakta: kontakta: Konstella, Konstella, e-post: e-post: tfn: tfn: För information För information om nationella om nationella nätverket nätverket för tillgänglighet: för tillgänglighet: tillganglighetsfragor

Tillsammans gör vi Sverige tillgängligare

Tillsammans gör vi Sverige tillgängligare Inbjudan Varför? För vem? Lösningar Program Föreläsare Anmälan FOTOGRAF: KLAS ERIKSSON Tillsammans gör vi Sverige tillgängligare En konferens för dig som vill hålla dig uppdaterad och lära dig mer om fysisk

Läs mer

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Söker du inspiration att fördjupa eller sätta igång arbetet med bostäder för äldre? Välkommen till en konferens om bostäder och boendemiljöer för framtidens äldre

Läs mer

Pressmeddelande. Arbeta på bred front och tillsammans med fler är recept på lyckat arbete med tillgänglighet

Pressmeddelande. Arbeta på bred front och tillsammans med fler är recept på lyckat arbete med tillgänglighet Pressmeddelande Arbeta på bred front och tillsammans med fler är recept på lyckat arbete med tillgänglighet En funktionsnedsättning ska inte behöva bli ett hinder i livet. För att samla kunskapen kring

Läs mer

FOMS. M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! 1 8-2 0 M A R S 2 0 1 5 RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS. M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! 1 8-2 0 M A R S 2 0 1 5 RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med

Läs mer

Det kommunala planeringsansvaret

Det kommunala planeringsansvaret VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Det kommunala planeringsansvaret Välkommen till årets stora mötesplats för dig som arbetar med kommunal planering, byggande och bostäder. Denna konferens är startskottet för

Läs mer

Medborgarservice i kommunen

Medborgarservice i kommunen Uppbyggnad och vidareförädling av kommunal kundtjänst Medborgarservice i kommunen Planering Införande Vidareutveckling En väg in fördelar, utmaningar, uppbyggnad och vidareförädling Styrning och ledning

Läs mer

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Den 14:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 2 3 juni 2014 Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Årets tema: Kommunikativ tillgänglighet för alla! Göteborgs Stad Grafiska ruppen 140108-011-130

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp. Borås 19-21 mars 2015. Nationell konferens och mötesplats

Vatten Avlopp Kretslopp. Borås 19-21 mars 2015. Nationell konferens och mötesplats Vatten Avlopp Kretslopp Borås 19-21 mars 2015 Nationell konferens och mötesplats Välkommen till Vatten Avlopp Kretslopp 2015 Nationell konferens och mötesplats för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering

Läs mer

Att leva hela livet 2012

Att leva hela livet 2012 Att leva hela livet 2012 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 18-19 OKTOBER Årets huvudtema är att vara ung och leva med förvärvade hjärnskador. Arrangörer är Dalheimers hus, Social resursförvaltning/

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning HafV Forskning i Västsverige om människor med funktionsnedsättning Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning Måndag 17 november 2008 Pulsen Konferens i Borås med snabbare och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP. 5 6 maj 2011 i Linköping. 2011 års konferens arrangeras för 17:e gången

Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP. 5 6 maj 2011 i Linköping. 2011 års konferens arrangeras för 17:e gången Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP 5 6 maj 2011 i Linköping 2011 års konferens arrangeras för 17:e gången Årets Tema: Har du koll på läget? Vem har eller bör ha koll? AVLOPP OCH KRETSLOPP

Läs mer

Förtätning av staden 2015

Förtätning av staden 2015 BOKA INNAN DEN 18 SEPTEMBER 1 000 KR RABATT! Förtätning av staden 2015 Så bygger vi framtidens stadsrum Utflyktsprogram ingår i priset! Källa: Sweco Architects Förtätningens baksida så undviker du dem

Läs mer

Skolriksdag 27-28 april 2015

Skolriksdag 27-28 april 2015 Skolriksdag 27-28 april 2015 - Regionförbundet i Kalmar län Sida 1 av 2 Skolriksdag 27-28 april 2015 Gemensamt deltagande från Kalmar län Vart annat år arrangerar SKL Skolriksdag för målgruppen förtroendevalda,

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Erfarenhetsutbyte för kommuner och andra offentliga organisationer Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Hälften av Sveriges kommuner arbetar med miljöledning i delar

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Med plats för möten. Kurser hösten 2015. Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se

Med plats för möten. Kurser hösten 2015. Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se Med plats för möten :) @ & Kurser hösten 2015 För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! Innehåll Studieresa till The Door och fler unika mötesplatser, samt

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Mötesplats Funktionshinder 2-3 april 2014

Mötesplats Funktionshinder 2-3 april 2014 Mötesplats Funktionshinder 2-3 april 2014 Inspiration och utbyte av kunskap och erfarenheter nu större än någonsin! Nu är det dags igen, för sjätte gången i ordningen! Vi ska lära av varandra, inspirera

Läs mer

12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar!

12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Nyhetsbrev juni 2013 12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Den senaste månaden har min mejlbrevlåda fyllts av intresseanmälningar och engagerade frågor om sociala insatsgrupper. Jag är tacksam att få

Läs mer

Tryggare kan ingen vara. NaTIoNELL TrYggHETSKoNFErENS 10-11 april 2013 Kulturens Hus Luleå

Tryggare kan ingen vara. NaTIoNELL TrYggHETSKoNFErENS 10-11 april 2013 Kulturens Hus Luleå Tryggare kan ingen vara NaTIoNELL TrYggHETSKoNFErENS 10-11 april 2013 Kulturens Hus Luleå Välkommen till Trygghetskonferensen 2013 I mars 2010 bjöd vi för första gången in till en nationell konferens i

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Sociala företag i Gävleborg

Sociala företag i Gävleborg Sociala företag i Gävleborg en succé!. hur lyckas dom? Alla människor har rätt att känna sig behövda Sociala företag skapar möjligheter till arbete och lön. I Gävleborg finns 11 sociala företag med sammanlagt

Läs mer

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA UR INNEHÅLLET De nya juridiska regelverken och lagändringarna kring nyanlända elever mottagande och skolgång (proposition

Läs mer

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Vissa grupper står utanför den svenska vården. Bland de medverkande: Socialminister Göran Hägglund, SKL:s ordförande Anders

Läs mer

BRAND2012 UPPSALA 22 24 MAJ

BRAND2012 UPPSALA 22 24 MAJ BRAND2012 UPPSALA 22 24 MAJ Välkommen till UPPSALA BRAND2012 När ord blir handling Under flera år har mål, resultat och visioner varit i blickfånget när räddningstjänstens verksamhet har diskuterats. Detta

Läs mer