Studiematerial till filmerna. Eksem vanligare än du tror!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiematerial till filmerna. Eksem vanligare än du tror!"

Transkript

1 Studiematerial till filmerna Eksem vanligare än du tror!

2 Innehåll Inledning...3 Till dig som ska delta i studiecirkeln...4 Så här arbetar vi studiecirkeln...5 Film 1. Vad är eksem?...8 Film 2. Behandlingsmetoder...9 Film 3. Hud och psyke...10 Film 4. Yrkesval...11 Film 5. Kost och eksem...12 Film 6. Familj och samhälle...13 Tips på hemsidor och böcker...14 Studiematerialet Eksem vanligare än du tror har tagits fram av Astma och Allergiförbundet med hjälp av medel från Allmänna Arvsfonden. Projektledare: Eva-Maria Dufva, Astma- och Allergiförbundet. Filmerna spelades in under 2009 och 2010 och är gjorda av Ulla-Carin Nyquist och Lennart Malmer. Bilderna i studiematerialet är från filmerna och omslagsbilden föreställer frisören Mia Jansson som vi möter i en av filmerna. Ett stort tack till alla som har medverkat i filmerna! 2

3 Inledning Eksem är vanligare än du tror. Näst astma är eksem den vanligaste allergisjukdomen och vart femte barn beräknas ha atopiskt eksem. Många barn växer ifrån sina eksem men bland vuxna beräknas var femte person ha kontaktallergi i någon form och var tionde ha handeksem. Just handeksem står för 90 procent av alla yrkesutlösta hudsjukdomar inom arbetslivet. Med studiecirkeln Eksem vanligare än du tror vill vi belysa hur mycket eksem påverkar, inte bara för den som har eksem utan även för omgivningen, hemma och på jobbet eller i skolan. Eksem upplevs ofta som en socialt jobbig sjukdom eftersom eksemen är synliga och påtagliga. I sex filmer visar vi beprövade behandlingar, nya alternativa metoder, tar upp den senaste forskningen och möter personer med eksem och vårdpersonal som arbetar med eksempatienter. I studiecirkeln uppmuntras gruppen att ta vara på varandras erfarenheter och tillsammans söka kunskap och förhållningssätt som kan bidra till att ge deltagarna ett gott liv med sina eksem. Studiecirkeln är framtagen på initiativ av Astma- och Allergiförbundet i samarbete med ABF och Handelsanställdas förbund och med stöd av Allmänna Arvsfonden. Syftet är bland annat att hjälpa Astma- och Allergiförbundets lokalföreningar att utveckla nya verksamheter som ett komplement till den offentliga vården. Studiecirkeln kan användas i ABF:s regi inom Astma- och Allergiförbundet och Handelsanställdas förbund. Hela eller delar av materialet kan även användas i utbildningar eller föreläsningar inom förbunden och i samarbete med hälso- och sjukvården. Stockholm i december 2010 Astma- och Allergiförbundet Astma- och Allergiförbundet är med sina drygt 120 lokalföreningar landets största förbund för personer med astma, allergier och eksem. Förbundet arbetar för att öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma och allergi och vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Handelsanställdas förbund Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund. Majoriteten av medlemmarna jobbar inom detaljhandeln men förbundet representerar en rad olika yrken och branscher och finns på cirka arbetsplatser. Handels företräder till exempel frisörer, florister, lagerarbetare, chaufförer, kassörskor och nyare yrken som nagelteknologer yrken där många hälsofarliga kemikalier förekommer. ABF Astma- och Allergiförbundet och Handelsanställdas förbund är medlemsorganisationer i ABF som är Sveriges största studieförbund. ABF finns i landets alla kommuner och erbjuder studiecirklar (kurser), föreläsningar, seminarier och kulturarrangemang. Inga-Lill Bjöörn Martine Syrjänen Stålberg Anne Stringberg Astma- och Allergiförbundet Handelsanställdas förbund ABF 3

4 Till dig som ska delta i studiecirkeln Det engelska uttrycket compliance är vanligt när det handlar om eksem. Med compliance menar vi följsamhet, att följa sin läkares ordination. Det kan gälla hur ofta och hur mycket man ska smörja och inte minst hur länge man ska hålla på för att eksemen ska läka ordentligt. Det låter som en ganska enkel sak du får ett smörjschema och följer det. Men det är så mycket som kan komma emellan och ibland känner man sig bra och tycker att de extra smörjningarna kanske inte behövs, fastän de verkligen gör det för att huden ska kunna läka ordentligt. Inom sjukvården ser man dagligen att patienter inte följer sin läkares ordination och därför inte mår så bra som de faktiskt kunde må. Dina erfarenheter står i centrum Syftet med den här studiecirkeln är att du ska få möjlighet att lära dig mer om eksem; om dess bakomliggande orsaker, hur långt forskningen har kommit och vad vi tillsammans kan göra för att förbättra och förebygga för dem som lever med eksem. I cirkelns sex filmer tar vi upp olika teman som ni i gruppen sedan diskuterar utifrån. Det är era egna erfarenheter och upplevelser som står i centrum och ni kommer säkert att finna att ni både kan hjälpa och lära av varandra. Någon kanske har levt med sina eksem i många år, en annan har precis fått dem medan en tredje har ett barn med eksem. Alla har olika erfarenheter och upplevelser av hur det är att leva med och hantera sina eksem. Skriv gärna ned dina funderingar och erfarenheter under studiecirkelns gång så ni kan använda dem i era diskussioner. Sök mer information Filmerna och studiematerialet är ett grundmaterial. Sök gärna mer information genom biblioteket, internet, egna kontakter eller bjud in någon som kan prata vid något av era tillfällen. Det kan vara någon från hälso- och sjukvården, en läkare eller sjuksköterska med erfarenhet av eksemskola eller något annat område som ni tycker är intressant. Många som har eksem har både täta och många kontakter med vården och därför kan det vara intressant att höra någon från vårdens sida prata om eksem. Och det är säkert lika intressant för dem att höra hur era erfarenheter ser ut. 4

5 Så här arbetar vi studiecirkeln Studiecirkeln har lång tradition i Sverige och är en demokratisk lärandeform som utgår ifrån att en grupp människor vill studera ett ämne tillsammans. Allas kunskap är lika mycket värd i cirkeln och genom att ta del av studiematerialet och varandras erfarenheter utvecklas ni, både som individer och som grupp. Att bjuda på sig själv och vara öppen för andras synpunkter gör träffarna roliga och spännande. Regler som ger trygghet Det kan vara lite nervöst att börja i en studiecirkel där man kanske inte känner alla. Särskilt gäller det när man ska ta upp ämnen som berör deltagarna personligt. I denna studiecirkel kommer ni att diskutera era egna erfarenheter och det kan bli både personligt och känslomässigt. Därför är det viktigt att ni i gruppen kommer överens om vilka regler som gäller för vad ni kan berätta för andra. En bra regel är att ni kan berätta om vad cirkelns program och material handlar om medan deltagarnas berättelser stannar inom gruppen. Då kan alla känna sig trygga att berätta om sina erfarenheter. Förväntningar och mål Även om deltagarna känner varandra sedan tidigare är ni nu i en ny situation. Därför är det bra att ha ett presentationsvarv där alla presenterar sig och berättar om sina förväntningar, vad ni är nyfikna på och vilka kunskaper eller erfarenheter ni har inom ämnet. Tänk på att presentationen ska vara kortfattad så att alla hinner med att presentera sig. Utifrån era intressen sätter ni studiecirkelns mål och arbetssätt. Var noga med att anpassa cirkeln till gruppens förutsättningar så att alla kan bidra på något sätt. Skriv gärna ned dina förväntningar på studiecirkeln. Utifrån era förväntningar kan ni tillsammans ta fram studiecirkelns övergripande mål. 5

6 Praktiska frågor Vid första träffen bör ni även bestämma praktiska frågor som vilka dagar ni ska träffas, hur lång tid ni ska arbeta vid varje tillfälle, var ni ska vara, närvarolista till alla och hur ni gör med pauser och fika. Gruppens arbetssätt Bestäm i vilken ordning ni vill se filmerna. Vi har föreslagit en ordning, men den går bra att ändra eftersom de olika filmerna är självständiga. Den första filmen passar dock bäst som introduktion och den sjätte som avslutning då den till stor del handlar om vad som kan göras för att öka förståelsen för eksem på alla plan i samhället, bland annat av de tre förbunden som står bakom studiecirkeln. Vi har valt att inte styra handledningsmaterialet med många frågor till gruppen efter varje film. Det gör vi för att grupper kan se så olika ut och ha olika frågeställningar beroende på vilken situation ni i gruppen befinner er i. Det är stor skillnad på en grupp där alla nyligen fått arbetsrelaterade eksem och en blandad grupp med atopiker och föräldrar till barn med eksem. Oberoende av hur länge och hur svåra eksem man har eller om man är nära anhörig till någon med eksem, bär alla med sig erfarenheter och tankar som kan vara till nytta i gruppen. I handledningen finns några tankar eller frågor kring varje film. Om ni vill kan ni använda dem, men det viktigaste är att era funderingar och tankar som filmerna väcker kommer fram. Innan cirkeln startar kan ni diskutera hur ni vill lägga upp era diskussioner. Ska ni fundera ut frågor som alla förbereder inför varje gång eller ska ni skriva ned era tankar och funderingar under tiden ni ser filmen? Ska alla få prata några minuter var eller ska ordet gå till dem som begär det? I de flesta grupper finns det någon som gärna pratar mycket och länge och någon som kanske inte säger något alls. Ibland behöver cirkelledaren styra diskussionerna så att alla får chans att säga sin mening. Respekt är nyckelordet och det gäller att både respektera varandras åsikter och rätt att tala. Alla deltagare ansvarar för att stämningen är god och att arbetet går åt rätt håll. 6

7 Föreläsare eller studiebesök Fundera på om ni vill bjuda in någon föreläsare eller göra ett studiebesök. Astmaoch Allergiförbundet och Handelsanställdas förbund kan hjälpa att tipsa om bra kontakter och ABF kan hjälpa till med de praktiska arrangemangen. Utvärdera regelbundet Gör gärna en kort utvärdering efter varje träff; vad gick bra förra gången, vad gick mindre bra, vad kan vi förändra eller förbättra? Efter sista träffen utvärderar ni hela studiecirkeln. Om ni vill fortsätta att träffas för att fördjupa er mer i något ämne eller påverka er omgivning genom att till exempel skriva en insändare, kan ni få hjälp av något av förbunden. På sista sidan hittar du kontaktuppgifter till Astma- och Allergiförbundet, Handelsanställdas förbund och ABF. Lycka till i er studiecirkel! 7

8 Film 1 Eksem vanligare än du tror! Vad är eksem? Beskrivning av sjukdomen och bakomliggande orsaker. Eksem är en vanlig sjukdom. Vart femte barn beräknas ha atopiskt eksem och näst astma är eksem den vanligaste allergisjukdomen. I denna inledande film tar vi upp vad eksem är och vad det innebär för den som har eksem. Vi träffar flera personer som berättar om hur det är att leva med eksem och får höra om situationer som kan vara påfrestande. Dessutom möter vi några personer i yrken som kan vara mer utsatta än andra. Läkaren och forskaren Maria Bradley berättar om orsaker bakom eksem och om hudbarriärens betydelse. Frågor och tankar som gruppen kan fundera på: Har du eller någon anhörig erfarenhet av eksem? Hur påverkar de dig? Har någon på din arbetsplats eksem? I filmen berättar läkaren Maria Bradley om vilka faktorer som orsakar eksem. Hur ser det ut för dig eller dem i din närhet som har eksem? Vet du hur forskningen ser ut nu inom eksem? Är det något område som intresserar dig mer än andra? Inom forskningen pratar man just nu mycket om barriärskador i huden och eksem. Har du hört talas om detta? Läkaren Maria Bradley beskriver sjukdomen eksem och tar upp olika bakomliggande orsaker. 8

9 Film 2 Eksem vanligare än du tror! Behandlingsmetoder Behandlingsmetoder inom skolmedicinen och hur man själv kan hantera och behandla sina eksem. Här får vi exempel på behandlingsmetoder som är vanliga för eksempatienter. Vi träffar sjuksköterskan Anne-Marie Ulrich på Karolinska Sjukhusets hudavdelning som ger råd till vuxna eksempatienter. Vi följer med tolvårige Leo på eksemskola för barn och träffar doktor Carl-Fredrik Wahlgren samt sjuksköterskan Britt-Marie Grönberg. När kortisonet kom användes salvorna först i för stora mängder och med för hög styrka. Kortison fick då dåligt rykte och fortfarande är många patienter rädda för att behandla eksem med det. Rätt använt är kortison en mycket effektiv behandling och läkaren Maria Bradley pratar om kortison och behandlingar förr och nu. I många fall kan man själv sköta sina eksem med hjälp och stöd från vården, men i vissa svåra fall behöver man hjälp att hantera sitt blossande eksem. Vi får se kaliumbad som är en bra behandling för att dämpa infekterade eksem och undersköterskan Karina Broskog visar hur ljusbehandling går till. Frågor och tankar som gruppen kan fundera på: Känner du att du kan tillräckligt om dina eksem för att kunna hantera dem på ett bra sätt? Träffar du läkare eller sjuksköterska regelbundet för att följa upp dina besvär? Har du fått en behandlingsplan eller sköter du dina eksem efter egen förmåga? Ser verkligheten ut som i ett smörjschema? Om den inte gör det, hur ska man då göra? En del blir hjälpta av sol och salta bad, fungerar det för dig? Finns det något annat som fungerat bra för dig som kan hjälpa andra i samma situation? Får du information och erbjudande om nya behandlingar? Finns det behandlingsmetoder eller produkter som du vill veta mer om? Vi följer med Leo, 12 år, på eksemskola för barn med doktor Carl-Fredrik Wahlgren. 9

10 Film 3 Eksem vanligare än du tror! Hud och psyke Kompletterande metoder inom skolmedicin samt alternativa metoder Hud och psyke hänger ihop och idag vet vi att bland annat stress har en negativ inverkan på eksem. På senare år har alternativa behandlingsmetoder accepterats allt mer även inom skolmedicinen för att komma tillrätta med eksem. I denna film får vi exempel på kompletterande samt alternativa metoder och diskuterar vilken roll psyket och tankens kraft spelar för eksempatienter. Vi träffar läkaren Solbritt Lonne-Rahm som ansvarar för neurokutanavdelningen på Karolinska Sjukhuset dit patienter med svåra eksem kommer. Många av hennes patienter är deprimerade på grund av sina eksem och tillsammans med psykolog Christina Wahlin har Solbritt startat gruppterapiverksamhet för eksempatienter som komplement till den ordinarie behandlingen, något som gett goda resultat. Vi får även höra om olika former av terapi som behandlingshjälp och är med på ett zhineng qigong-pass på Östasiatiska museet under ledning av Lars Hagner. Här träffar vi Karin Ask som haft svåra eksem och har blivit hjälpt av metoden. Frågor och tankar som gruppen kan fundera på: På flera håll provar läkare kompletterande behandlingsformer som mindfulness, musik- och bildterapi. Tanken är att om man vet att man mår bra av att utrycka sig genom att till exempel dansa, måla eller sjunga så kan det hjälpa till i läkeprocessen. Hud och psyke hänger det ihop för dig? Blir dina eksem bättre när du mår bra i övrigt eller känner du av dem mer när du är stressad eller i obalans? Personer med eksem kan ha helt olika erfarenheter av hur naturmedel påverkar deras eksem. Har du hittat alternativa metoder eller produkter som hjälpt dig? Får du information och erbjudande om nya behandlingar? Finns det behandlingsmetoder eller produkter som du vill veta mer om? Tycker du att vad som helst kan räknas som behandling om man blir bättre av det? Ser du några fördelar eller risker med alternativa behandlingsmetoder? Zhineng Qigong-pass på Östasiatiska museet under ledning av Lars Hagner. Gruppterapiövning under ledning av doktor Solbritt Lonne-Rahm och psykolog Christina Wahlin. 10

11 Film 4 Eksem vanligare än du tror! Yrkesval Vad man bör tänka på vid sitt yrkesval om man har känslig hud. Hur man kan skydda sig själv och vilket stöd och hjälp man kan få på sin arbetsplats. Här möter vi frisören Mia Jansson och floristen Pia-Jeanette Andersson som berättar om risker inom sina yrken och vad man kan göra för att undvika eksem och kunna fortsätta arbeta om man har eksem. Vi får veta mer om vad man redan som tonåring kan tänka på inför sitt yrkesval. Arbetsmiljöombudsman Martine Syrjänen Stålberg på Handelsanställdas förbund berättar om facket som remissinstans och vad facket kan göra för att förbättra arbetsmiljön i bland annat kemikalieutsatta yrken. Läkarna och forskarna Carola Lidén och Mihaly Matura på Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet pratar om kemikalier och kontakteksem i yrkeslivet och vi får även höra om eksem och kosmetika. Frågor och tankar som gruppen kan fundera på: Ska man undvika ett yrke bara för att man är i riskzonen eller kan man förebygga eller anpassa arbetsplatsen? Tar man hänsyn till personer med eksem på din arbetsplats och i din omgivning? Tar du själv upp med din arbetsgivare om du har besvär med eksem på jobbet? Hur mycket kan man kräva av sin arbetsgivare och hur mycket kan arbetsgivaren kräva av den som har eksem? Vad ska man tänka på om man är anställd eller egen företagare när det till exempel gäller sjukskrivning på grund av besvär av eksem? Medvetenhet på alla plan inom skolans värld, från förskola och framåt, gör det lättare för dem som har eksem. På hemsidan jobbafrisk.se kan du läsa mer om olika yrken och eksem, vilket kan vara till stor nytta för den som har eksem, arbetar som studievägledare eller har funderingar kring yrkesval och eksem. Floristen Pia-Jeanette Andersson berättar om risker inom yrket och vad man kan göra för att undvika eksem och kunna fortsätta arbeta som florist. 11

12 Film 5 Eksem vanligare än du tror! Kost och eksem Samband mellan det vi äter och eksem. Olika sätt att ta reda på vad man är allergisk emot och hur det är att leva med sin allergi. Vi följer med när dietisten Andrea Mikkelsen handlar och diskuterar kring olika livsmedel. Om man är allergisk mot något livsmedel finns det ofta bra alternativ, men det gäller att vara uppmärksam och läsa innehållsförteckningar. Elisabeth Ulin Karlsson och Pernilla Alm-Ramberg som båda är allergiska mot födoämnen berättar om hur det är att leva med allergier och hur de påverkar deras eksem. Allergier mot födoämnen hittas ibland genom pricktest, vilket skedde med Elisabeths mjölkallergi. I andra fall, som med Pernillas mjölkallergi, ger pricktest inget utslag trots att man har en allergisk reaktion. Därför är anamnesen, sjukdomshistorien, viktig och ger många ledtrådar på vägen till rätt diagnos. Frågor och tankar som gruppen kan fundera på: Är du allergisk mot några födoämnen? Märker du att dina eksem påverkas av det du äter och dricker? Har du eller din läkare diskuterat ett eventuellt samband mellan kost och eksem? Ska man själv utesluta vissa livsmedel för att se om det hjälper? Om du utesluter några födoämnen, har du fått hjälp av dietist så att din kost är fullvärdig? Vi följer med när dietisten Andrea Mikkelsen handlar och diskuterar kring olika livsmedel. Elisabeth Ulin Karlsson som är allergisk mot födoämnen berättar om hur det är att leva med allergier och hur de påverkar hennes eksem. 12

13 Film 6 Eksem vanligare än du tror! Familj och samhälle Om eksem och livskvalitet och hur vi kan öka medvetenheten om eksem på alla plan i samhället på förskolan, skolan och på våra arbetsplatser. Läkaren och forskaren Maria Bradley berättar att eksem är en sjukdom som ofta påverkar livskvaliteten negativt för hela familjen eftersom alla påverkas av den. Vi träffar Emma Rintala, säkerhetskontrollant på Arlanda, som haft atopiskt eksem som barn och som lyckats bemästra sjukdomen genom flitig insmörjning med salvor. Ombudsmännen Eva-Maria Dufva och Bertil Orrby från Astma- och Allergiförbundet berättar om vad förbundet gör för att sprida kunskap och ge råd och stöd, vilket eksemnätverket är ett exempel på. Professor Carola Lidén påpekar att det kan vara viktigt att redan som tonåring fundera över riskabla yrkesval om man har känslig hud. Arbetsmiljöombudsman Martine Syrjänen Stålberg från Handelsanställdas förbund pratar om arbetsgivarens ansvar vad gäller arbetsmiljön, om egenföretagarens villkor och om medlemmars problem med kemikalier i exempelvis textilier. Filmen tar även upp samhällets och individens ansvar och att vi alla kan bidra för att öka uppmärksamheten kring eksem. Frågor och tankar som gruppen kan fundera på: Vilket är individens ansvar och vilket är samhällets ansvar när det gäller eksem? Vet du vilka möjligheter det finns att till exempel söka vårdbidrag om ditt barn har svåra eksem, eftersom det medför stort tillsynsbehov och extra kostnader eller att man som vuxen kan få handikappersättning? Hur får man omgivningens förståelse och acceptans för att man ibland inte kan göra allt som de andra gör? Hur ser du på framtiden? Vad är viktigt för dig; är det till exempel forskning, fria spabesök för den som har eksem, förebyggande insatser eller bidrag till mediciner och resor så att man skulle kunna åka till varmare länder varje vinter? Martine Syrjänen Stålberg från Handelsanställdas förbund talar om förbundets roll. Bertil Orrby från Astma- och Allergiförbundet berättar om förbundets verksamhet och eksemnätverket. 13

14 Tips på hemsidor och böcker Hit kan du vända dig för att få hjälp och stöd eller mer information: Astma- och Allergiförbundet Som medlem får du bland annat tidningen Allergia och kan ansluta dig till vårt eksemnätverk. På hemsidan hittar du förbundets lista över rekommenderade produkter som är bra ur allergisynpunkt. ABF Handelsanställdas förbund Jobbafrisk.se. Hemsidan Jobba Frisk vänder sig till dig som ska välja utbildning eller yrke. Arbetar du som studie- och yrkesvägledare, inom skolhälsovården eller är förälder, kan du också ha nytta av den information som finns här. Hemsidan har tagits fram av Arbets- och miljömedicin på Karolinska Institutet i samarbete med referensgrupper med skolelever, studie- och yrkesvägledare, skolsköterskor och representanter från AMS och Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket. På arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa om vilka skyldigheter och rättigheter du har som arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud. Här hittar du bland annat arbetsmiljölagen, föreskrifter och broschyrer kring olika ämnen. Arbetsmiljöupplysningen är ett uppslagsverk på internet kring frågor om arbetsliv och hälsa. Här finns information, tips och diskussionsforum. Folkhälsoguiden. Om du söker på handeksem får du länkar till faktablad, avhandlingar och annan information. Sveriges universitet och sjukhus. På universitetens och större sjukhus hemsidor kan du hitta bra information och länkar. Videncenterforallergi.dk. En dansk hemsida med fakta och den senaste forskningen kring allergi mot kemiska ämnen. Drivs i samarbete mellan Dermato-allergologisk Afdeling på Gentofte Universitetshospital, Dermatologisk Afdeling på Odense Universitetshospital samt Lungemedicinsk Afdeling på Gentofte Universitetshospital. Böcker Astma, Allergi och eksem i arbetslivet av Christer Olofsson, Eva-Maria Dufva (red.) ISBN , Studentlitteratur 2006 Boken ger kunskap om yrkesrelaterade luftvägs- och hudsjukdomar med speciell inriktning på sjukdomarnas konsekvenser för yrkesliv och yrkesval. Boken är skriven av experter på yrkesrelaterade luftvägs- och hudsjukdomar samt försäkringsmedicin. Astma- och Allergiförbundet har bidragit med stor kunskap omkring privata konsekvenser för patienter med denna typ av sjukdomar. Frisør, sundhed og kemi av Heidi Søsted og Johan Galster, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund 2009 Boken tar upp kemikalier som frisörer möter i sitt arbete, vad eksem och allergier är och hur man kan ta reda på om man är allergisk. Läsaren får konkreta råd om hur man kan förebygga allergier och eksem och hur man kan arbeta med kemikalier på salongen. Här tas även olika märkningar upp och vad de innebär. Boken finns än så länge på danska men beräknas utges i en svensk version under namnet Grön frisör. Den danska boken finns att ladda ned som worddkoument på 14

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Välj rätt yrke undvik astma och eksem

Välj rätt yrke undvik astma och eksem Välj rätt yrke undvik astma och eksem Centrum för Arbets- och miljömedicin Norrbacka, 171 76 Stockholm 08-123 400 00, camm@sll.se slso.sll/camm folkhalsoguiden.se När man ska välja yrke och gymnasieprogram

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln!

Välkommen till studiecirkeln! l a i r e t a m l e k r i Studiec s n n fi t e D tt ä s tt e d allti Välkommen till studiecirkeln! Det här är ett studiecirkelmaterial till boken Det finns alltid ett sätt lösningsfokus och adhd som är

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och psykiska miljön på arbetet.

Läs mer

Handledning till studiematerialet

Handledning till studiematerialet Handledning till studiematerialet Handledning för dig som är ledare för studiecirkeln Introduktion Det här studiematerialet har tagits fram av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Svenska OCD-förbundet

Läs mer

Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet Utredning av hudbesvär i arbetslivet

Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet Utredning av hudbesvär i arbetslivet Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet Utredning av hudbesvär i arbetslivet Johanna Bråred Christensson Yrkes- och miljödermatologiska mottagningen Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG STUDIEHANDLEDNING Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller praktiska tips på hur du leder en

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

ATTENTIONS UNGA VUXNA-PROJEKT DISKUSSIONSUNDERLAG - JAG HAR ADHD SE FILMEN

ATTENTIONS UNGA VUXNA-PROJEKT DISKUSSIONSUNDERLAG - JAG HAR ADHD SE FILMEN ATTENTIONS UNGA VUXNA-PROJEKT DISKUSSIONSUNDERLAG - JAG HAR ADHD Under våren 2012 tog Riksförbundet Attentions Unga vuxna-projekt fram filmen Jag har ADHD och kampanjsidan www.jagharadhd.se där du kan

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Utvärdering av anhöriggrupp riktad mot Parkinsonssjukas anhöriga

Utvärdering av anhöriggrupp riktad mot Parkinsonssjukas anhöriga Utvärdering av anhöriggrupp riktad mot Parkinsonssjukas anhöriga Elisabeth Davidsson Mars 2008 Utvärdering av anhöriggrupp - riktad mot Parkinsonssjukas anhöriga Bakgrund Det övergripande syftet med projekt

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Information Medicinsk SYV

Information Medicinsk SYV Information Medicinsk SYV 2014-2015 Information till dig som söker ett yrkesförberedande gymnasieprogram Vi vill informera dig som söker ett yrkesförberedande program om vilka problem och risker som kan

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Goda råd vid handeksem

Goda råd vid handeksem Handeksem Goda råd vid handeksem Patientinformation 1 Goda råd vid handeksem Handeksem är vanligt och ca 10-15 % av alla kvinnor och 4 % av männen drabbas. Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Vägar till återhämtning från psykiska problem

Vägar till återhämtning från psykiska problem Vägar till återhämtning från psykiska problem Handledning för studier av Alain Topors bok Vad hjälper terhämtningsprojektet Vägar till återhämtning från psykiska problem Handledning för studier av Alain

Läs mer

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna.

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna. Kursplan 1 ipad - Kom igång - grundläggande nivå Studiematerialet som kursplanen bygger på finns på Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser. Studiematerialet kan användas som en guide/handledning för

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Behandling av atopiskt eksem

Behandling av atopiskt eksem Behandling av atopiskt eksem Sammanfattning Atopiskt eksem (AE) är en kronisk hudsjukdom som medför inflammation och klåda i huden. Vissa faktorer kan förvärra besvären vid atopiskt eksem, till exempel

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell Novus Unga om vården Vårdförbundet 2010-05-10 Lina Lidell 1718 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdförbundet. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Lärarhandledning

Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Lärarhandledning 1 (5) Diskutera Gruppdiskussionsuppgifter för hela klassen eller mindre grupper. Viss faktaundersökning kan vara nödvändig för att ta reda på mer. Resultatet Fokus på arbetsmiljö & säkerhet presenteras

Läs mer

Apotekets råd om. Eksem

Apotekets råd om. Eksem Apotekets råd om Eksem Eksem är en inflammation i hudens övre lager, vilket orsakar klåda och rodnad av huden. Akut eksem känne tecknas av kliande, röd, svullen, vätskeblåsor. Bakterieinfektion kan tillstöta

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET

PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Fakta Enligt en stor nationell kartläggning 6) är det uppskattningsvis cirka 15% av befolkningen som får allergibesvär av pälsdjur. Pälsdjur avger

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

Våld och hot i yrkeslivet

Våld och hot i yrkeslivet Våld och hot i yrkeslivet Inbjudan till en utbildningsdag för säkerhetsansvariga, beslutsfattare och medarbetare inom såväl privat som offentlig verksamhet Stockholm den 24 oktober 2012 En utbildningsdag

Läs mer

Attention behöver din hjälp på café-kvällarna

Attention behöver din hjälp på café-kvällarna Uppsala Augusti 2009 Innehåll Kalendarium... sid 1 Schema för höstens cafékvällar... sid 2 Lista över föreningens förtroendevalda... sid 3 Studiecirkel: Kunskap gör skillnad... sid 4 Information/reklam

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI i förskola och skola Inledning Allergiska besvär har blivit allt vanligare bland barn och ungdomar. En del av allergierna är av lindrig art

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Kan utbrändhet leda till samvetsstress? Anna Ekwall

Kan utbrändhet leda till samvetsstress? Anna Ekwall Kan utbrändhet leda till samvetsstress? Anna Ekwall JAG! Ambulanssjuksköterska Malmö Lärare på spec-utb akut och ambulans Lund Ansvarig för FoU vid Falck ambulans AB i Skåne Docent #toaselfie Presentation

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Våld och hot inom vården

Våld och hot inom vården Våld och hot inom vården Var finns riskerna för våld eller hot om våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer

Läs mer

Vanligt vatten är det värsta. En frisersalong. kanske kan liknas vid en kemifabrik. Giftiga kemikalier, ensidiga rörelser och

Vanligt vatten är det värsta. En frisersalong. kanske kan liknas vid en kemifabrik. Giftiga kemikalier, ensidiga rörelser och En frisersalong kanske kan liknas vid en kemifabrik. Giftiga kemikalier, ensidiga rörelser och vanligt vatten. Det finns en hel del risker med att arbeta som frisör. I modebranschen är det inte alltid

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet 1 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Rutiner när vi tar emot barn med allergi/behov av egenvård: (rutinerna är framtagna utifrån skriften:gott, nyttigt och tryggt Allergi och överkänslighet

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Fler än du tror tål inte starka dofter. Välj OPARFYMERAT. Handling. Behandling

Fler än du tror tål inte starka dofter. Välj OPARFYMERAT. Handling. Behandling Fler än du tror tål inte starka dofter Välj OPARFYMERAT Handling Behandling 3,2 miljoner människor i Sverige lider av astma, allergi eller överkänslighet. Det här är doftöverkänslighet. Parfymerade produkter

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Arbeta säkert med relining. Risker, regler och skyddsåtgärder

Arbeta säkert med relining. Risker, regler och skyddsåtgärder Ett faktablad från Centrum för arbets- och miljömedicin 2014 Arbeta säkert med relining Risker, regler och skyddsåtgärder Vanliga riskområden vid arbete med relining Ögon Helmask eller halvmask med ögonskydd

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv STUDIEHANDLEDNING Kvalitet ur ett brukarperspektiv Studiehandledning: Kvalitet ur+ ett brukarperspektiv 1. Starta en studiecirkel Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en grupp människor som träffas

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Bilaga till policy Kränkande särbehandling

Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling 1(7) Innehållsförteckning Bilaga till Landstinget Blekinges policy Kränkande särbehandling... 3 Inledning... 3 1. Vad

Läs mer

Därför är vi medlemmar på Netdoktor

Därför är vi medlemmar på Netdoktor Därför är vi medlemmar på Netdoktor Jag lyckades gå ner 23 kilo i vikt tack vare Netdoktor Övervikt. Går det motigt så pratar jag med andra medlemmar på mötesplatsen. Det är en härlig stämning på Netdoktor

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG...

Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG... Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG... Det var en gång... Alla barn är lika mycket värda. De har rätt att tänka hur de vill och säga vad de tycker. Samhället och vuxenvärlden

Läs mer

Inspektionskampanj SLIC 2012. Rapport 2013:6. psykosociala riskbedömningar. projektrapport

Inspektionskampanj SLIC 2012. Rapport 2013:6. psykosociala riskbedömningar. projektrapport Inspektionskampanj SLIC 2012 psykosociala riskbedömningar projektrapport Rapport 2013:6 2013-04-25 IN 2012/101102 1 (8) Projektrapport Inspektionskampanj SLIC 2012, psykosociala riskbedömningar Projektnamn:

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 7 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Protokoll från Rådets möte 16/5-08

Protokoll från Rådets möte 16/5-08 Protokoll från Rådets möte 16/5-08 Plats: Skepparegatan 5b, Anhörigcenters konferenslokal Närvarande: Torgny Lööv, Astor Jonsson, Elisabeth Westin, Birgitta Ring, Pernilla Unander, Lena Österlund, Annelie

Läs mer

Information till barn

Information till barn Information till barn Du ska snart operera dina halsmandlar. Om du är bättre förberedd kommer du att må bättre före, under och efter din operation Därför är det viktigt att du läser denna information tillsammans

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Aktivitetsinformation Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Alma Folkhögskola Uppdrag Nyckeln till Din framtid Aktiviteter Aktiviteterna på Alma Folkhögskola Uppdrag är till för att stärka och förbereda dig

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Vägledning för sjukskrivning

Vägledning för sjukskrivning Vägledning för sjukskrivning för tydligare och säkrare sjukskrivningar Artikelnr 2007-114-83 Redaktör David Svärd Sättning Edita Västra Aros AB Foto Framsida: Staffan Larsson/KI Sidan 4: Matton Images

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

Därför är vi med i Netdoktors nätverk av experter

Därför är vi med i Netdoktors nätverk av experter Därför är vi med i Netdoktors nätverk av experter Det finns i dag en stor okunskap bland många vuxna att även barn kan drabbas av reumatiska sjukdomar, så det är jätteviktigt och bra att lyfta detta ämne.

Läs mer

Visst kan du måla Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar

Visst kan du måla Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar Visst kan du måla Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar Gudrun Abascal, chefsbarnmorska BB Stockholm När man väntar tillökning eller nyligen har blivit förälder vill många göra i ordning

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Omvärldsanalys i praktiken

Omvärldsanalys i praktiken Studieplan till Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Författare: Carina Sommarström, 2013 Studieplan Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Vi möts dagligen

Läs mer

DOFT ÖVER KÄNSLIG HET

DOFT ÖVER KÄNSLIG HET DOFT ÖVER KÄNSLIG HET Ett Okänt Problem Doftöverkänslighet - Ett okänt problem 2 Doftöverkänslighet - Ett okänt problem 3 Till dig som studerar till sjuksköterska eller läkare Till högskolor och universitet

Läs mer

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention En standard för barnperspektiv, utarbetad av Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen i samarbete med NOBAB Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer