Studiematerial till filmerna. Eksem vanligare än du tror!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiematerial till filmerna. Eksem vanligare än du tror!"

Transkript

1 Studiematerial till filmerna Eksem vanligare än du tror!

2 Innehåll Inledning...3 Till dig som ska delta i studiecirkeln...4 Så här arbetar vi studiecirkeln...5 Film 1. Vad är eksem?...8 Film 2. Behandlingsmetoder...9 Film 3. Hud och psyke...10 Film 4. Yrkesval...11 Film 5. Kost och eksem...12 Film 6. Familj och samhälle...13 Tips på hemsidor och böcker...14 Studiematerialet Eksem vanligare än du tror har tagits fram av Astma och Allergiförbundet med hjälp av medel från Allmänna Arvsfonden. Projektledare: Eva-Maria Dufva, Astma- och Allergiförbundet. Filmerna spelades in under 2009 och 2010 och är gjorda av Ulla-Carin Nyquist och Lennart Malmer. Bilderna i studiematerialet är från filmerna och omslagsbilden föreställer frisören Mia Jansson som vi möter i en av filmerna. Ett stort tack till alla som har medverkat i filmerna! 2

3 Inledning Eksem är vanligare än du tror. Näst astma är eksem den vanligaste allergisjukdomen och vart femte barn beräknas ha atopiskt eksem. Många barn växer ifrån sina eksem men bland vuxna beräknas var femte person ha kontaktallergi i någon form och var tionde ha handeksem. Just handeksem står för 90 procent av alla yrkesutlösta hudsjukdomar inom arbetslivet. Med studiecirkeln Eksem vanligare än du tror vill vi belysa hur mycket eksem påverkar, inte bara för den som har eksem utan även för omgivningen, hemma och på jobbet eller i skolan. Eksem upplevs ofta som en socialt jobbig sjukdom eftersom eksemen är synliga och påtagliga. I sex filmer visar vi beprövade behandlingar, nya alternativa metoder, tar upp den senaste forskningen och möter personer med eksem och vårdpersonal som arbetar med eksempatienter. I studiecirkeln uppmuntras gruppen att ta vara på varandras erfarenheter och tillsammans söka kunskap och förhållningssätt som kan bidra till att ge deltagarna ett gott liv med sina eksem. Studiecirkeln är framtagen på initiativ av Astma- och Allergiförbundet i samarbete med ABF och Handelsanställdas förbund och med stöd av Allmänna Arvsfonden. Syftet är bland annat att hjälpa Astma- och Allergiförbundets lokalföreningar att utveckla nya verksamheter som ett komplement till den offentliga vården. Studiecirkeln kan användas i ABF:s regi inom Astma- och Allergiförbundet och Handelsanställdas förbund. Hela eller delar av materialet kan även användas i utbildningar eller föreläsningar inom förbunden och i samarbete med hälso- och sjukvården. Stockholm i december 2010 Astma- och Allergiförbundet Astma- och Allergiförbundet är med sina drygt 120 lokalföreningar landets största förbund för personer med astma, allergier och eksem. Förbundet arbetar för att öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma och allergi och vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Handelsanställdas förbund Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund. Majoriteten av medlemmarna jobbar inom detaljhandeln men förbundet representerar en rad olika yrken och branscher och finns på cirka arbetsplatser. Handels företräder till exempel frisörer, florister, lagerarbetare, chaufförer, kassörskor och nyare yrken som nagelteknologer yrken där många hälsofarliga kemikalier förekommer. ABF Astma- och Allergiförbundet och Handelsanställdas förbund är medlemsorganisationer i ABF som är Sveriges största studieförbund. ABF finns i landets alla kommuner och erbjuder studiecirklar (kurser), föreläsningar, seminarier och kulturarrangemang. Inga-Lill Bjöörn Martine Syrjänen Stålberg Anne Stringberg Astma- och Allergiförbundet Handelsanställdas förbund ABF 3

4 Till dig som ska delta i studiecirkeln Det engelska uttrycket compliance är vanligt när det handlar om eksem. Med compliance menar vi följsamhet, att följa sin läkares ordination. Det kan gälla hur ofta och hur mycket man ska smörja och inte minst hur länge man ska hålla på för att eksemen ska läka ordentligt. Det låter som en ganska enkel sak du får ett smörjschema och följer det. Men det är så mycket som kan komma emellan och ibland känner man sig bra och tycker att de extra smörjningarna kanske inte behövs, fastän de verkligen gör det för att huden ska kunna läka ordentligt. Inom sjukvården ser man dagligen att patienter inte följer sin läkares ordination och därför inte mår så bra som de faktiskt kunde må. Dina erfarenheter står i centrum Syftet med den här studiecirkeln är att du ska få möjlighet att lära dig mer om eksem; om dess bakomliggande orsaker, hur långt forskningen har kommit och vad vi tillsammans kan göra för att förbättra och förebygga för dem som lever med eksem. I cirkelns sex filmer tar vi upp olika teman som ni i gruppen sedan diskuterar utifrån. Det är era egna erfarenheter och upplevelser som står i centrum och ni kommer säkert att finna att ni både kan hjälpa och lära av varandra. Någon kanske har levt med sina eksem i många år, en annan har precis fått dem medan en tredje har ett barn med eksem. Alla har olika erfarenheter och upplevelser av hur det är att leva med och hantera sina eksem. Skriv gärna ned dina funderingar och erfarenheter under studiecirkelns gång så ni kan använda dem i era diskussioner. Sök mer information Filmerna och studiematerialet är ett grundmaterial. Sök gärna mer information genom biblioteket, internet, egna kontakter eller bjud in någon som kan prata vid något av era tillfällen. Det kan vara någon från hälso- och sjukvården, en läkare eller sjuksköterska med erfarenhet av eksemskola eller något annat område som ni tycker är intressant. Många som har eksem har både täta och många kontakter med vården och därför kan det vara intressant att höra någon från vårdens sida prata om eksem. Och det är säkert lika intressant för dem att höra hur era erfarenheter ser ut. 4

5 Så här arbetar vi studiecirkeln Studiecirkeln har lång tradition i Sverige och är en demokratisk lärandeform som utgår ifrån att en grupp människor vill studera ett ämne tillsammans. Allas kunskap är lika mycket värd i cirkeln och genom att ta del av studiematerialet och varandras erfarenheter utvecklas ni, både som individer och som grupp. Att bjuda på sig själv och vara öppen för andras synpunkter gör träffarna roliga och spännande. Regler som ger trygghet Det kan vara lite nervöst att börja i en studiecirkel där man kanske inte känner alla. Särskilt gäller det när man ska ta upp ämnen som berör deltagarna personligt. I denna studiecirkel kommer ni att diskutera era egna erfarenheter och det kan bli både personligt och känslomässigt. Därför är det viktigt att ni i gruppen kommer överens om vilka regler som gäller för vad ni kan berätta för andra. En bra regel är att ni kan berätta om vad cirkelns program och material handlar om medan deltagarnas berättelser stannar inom gruppen. Då kan alla känna sig trygga att berätta om sina erfarenheter. Förväntningar och mål Även om deltagarna känner varandra sedan tidigare är ni nu i en ny situation. Därför är det bra att ha ett presentationsvarv där alla presenterar sig och berättar om sina förväntningar, vad ni är nyfikna på och vilka kunskaper eller erfarenheter ni har inom ämnet. Tänk på att presentationen ska vara kortfattad så att alla hinner med att presentera sig. Utifrån era intressen sätter ni studiecirkelns mål och arbetssätt. Var noga med att anpassa cirkeln till gruppens förutsättningar så att alla kan bidra på något sätt. Skriv gärna ned dina förväntningar på studiecirkeln. Utifrån era förväntningar kan ni tillsammans ta fram studiecirkelns övergripande mål. 5

6 Praktiska frågor Vid första träffen bör ni även bestämma praktiska frågor som vilka dagar ni ska träffas, hur lång tid ni ska arbeta vid varje tillfälle, var ni ska vara, närvarolista till alla och hur ni gör med pauser och fika. Gruppens arbetssätt Bestäm i vilken ordning ni vill se filmerna. Vi har föreslagit en ordning, men den går bra att ändra eftersom de olika filmerna är självständiga. Den första filmen passar dock bäst som introduktion och den sjätte som avslutning då den till stor del handlar om vad som kan göras för att öka förståelsen för eksem på alla plan i samhället, bland annat av de tre förbunden som står bakom studiecirkeln. Vi har valt att inte styra handledningsmaterialet med många frågor till gruppen efter varje film. Det gör vi för att grupper kan se så olika ut och ha olika frågeställningar beroende på vilken situation ni i gruppen befinner er i. Det är stor skillnad på en grupp där alla nyligen fått arbetsrelaterade eksem och en blandad grupp med atopiker och föräldrar till barn med eksem. Oberoende av hur länge och hur svåra eksem man har eller om man är nära anhörig till någon med eksem, bär alla med sig erfarenheter och tankar som kan vara till nytta i gruppen. I handledningen finns några tankar eller frågor kring varje film. Om ni vill kan ni använda dem, men det viktigaste är att era funderingar och tankar som filmerna väcker kommer fram. Innan cirkeln startar kan ni diskutera hur ni vill lägga upp era diskussioner. Ska ni fundera ut frågor som alla förbereder inför varje gång eller ska ni skriva ned era tankar och funderingar under tiden ni ser filmen? Ska alla få prata några minuter var eller ska ordet gå till dem som begär det? I de flesta grupper finns det någon som gärna pratar mycket och länge och någon som kanske inte säger något alls. Ibland behöver cirkelledaren styra diskussionerna så att alla får chans att säga sin mening. Respekt är nyckelordet och det gäller att både respektera varandras åsikter och rätt att tala. Alla deltagare ansvarar för att stämningen är god och att arbetet går åt rätt håll. 6

7 Föreläsare eller studiebesök Fundera på om ni vill bjuda in någon föreläsare eller göra ett studiebesök. Astmaoch Allergiförbundet och Handelsanställdas förbund kan hjälpa att tipsa om bra kontakter och ABF kan hjälpa till med de praktiska arrangemangen. Utvärdera regelbundet Gör gärna en kort utvärdering efter varje träff; vad gick bra förra gången, vad gick mindre bra, vad kan vi förändra eller förbättra? Efter sista träffen utvärderar ni hela studiecirkeln. Om ni vill fortsätta att träffas för att fördjupa er mer i något ämne eller påverka er omgivning genom att till exempel skriva en insändare, kan ni få hjälp av något av förbunden. På sista sidan hittar du kontaktuppgifter till Astma- och Allergiförbundet, Handelsanställdas förbund och ABF. Lycka till i er studiecirkel! 7

8 Film 1 Eksem vanligare än du tror! Vad är eksem? Beskrivning av sjukdomen och bakomliggande orsaker. Eksem är en vanlig sjukdom. Vart femte barn beräknas ha atopiskt eksem och näst astma är eksem den vanligaste allergisjukdomen. I denna inledande film tar vi upp vad eksem är och vad det innebär för den som har eksem. Vi träffar flera personer som berättar om hur det är att leva med eksem och får höra om situationer som kan vara påfrestande. Dessutom möter vi några personer i yrken som kan vara mer utsatta än andra. Läkaren och forskaren Maria Bradley berättar om orsaker bakom eksem och om hudbarriärens betydelse. Frågor och tankar som gruppen kan fundera på: Har du eller någon anhörig erfarenhet av eksem? Hur påverkar de dig? Har någon på din arbetsplats eksem? I filmen berättar läkaren Maria Bradley om vilka faktorer som orsakar eksem. Hur ser det ut för dig eller dem i din närhet som har eksem? Vet du hur forskningen ser ut nu inom eksem? Är det något område som intresserar dig mer än andra? Inom forskningen pratar man just nu mycket om barriärskador i huden och eksem. Har du hört talas om detta? Läkaren Maria Bradley beskriver sjukdomen eksem och tar upp olika bakomliggande orsaker. 8

9 Film 2 Eksem vanligare än du tror! Behandlingsmetoder Behandlingsmetoder inom skolmedicinen och hur man själv kan hantera och behandla sina eksem. Här får vi exempel på behandlingsmetoder som är vanliga för eksempatienter. Vi träffar sjuksköterskan Anne-Marie Ulrich på Karolinska Sjukhusets hudavdelning som ger råd till vuxna eksempatienter. Vi följer med tolvårige Leo på eksemskola för barn och träffar doktor Carl-Fredrik Wahlgren samt sjuksköterskan Britt-Marie Grönberg. När kortisonet kom användes salvorna först i för stora mängder och med för hög styrka. Kortison fick då dåligt rykte och fortfarande är många patienter rädda för att behandla eksem med det. Rätt använt är kortison en mycket effektiv behandling och läkaren Maria Bradley pratar om kortison och behandlingar förr och nu. I många fall kan man själv sköta sina eksem med hjälp och stöd från vården, men i vissa svåra fall behöver man hjälp att hantera sitt blossande eksem. Vi får se kaliumbad som är en bra behandling för att dämpa infekterade eksem och undersköterskan Karina Broskog visar hur ljusbehandling går till. Frågor och tankar som gruppen kan fundera på: Känner du att du kan tillräckligt om dina eksem för att kunna hantera dem på ett bra sätt? Träffar du läkare eller sjuksköterska regelbundet för att följa upp dina besvär? Har du fått en behandlingsplan eller sköter du dina eksem efter egen förmåga? Ser verkligheten ut som i ett smörjschema? Om den inte gör det, hur ska man då göra? En del blir hjälpta av sol och salta bad, fungerar det för dig? Finns det något annat som fungerat bra för dig som kan hjälpa andra i samma situation? Får du information och erbjudande om nya behandlingar? Finns det behandlingsmetoder eller produkter som du vill veta mer om? Vi följer med Leo, 12 år, på eksemskola för barn med doktor Carl-Fredrik Wahlgren. 9

10 Film 3 Eksem vanligare än du tror! Hud och psyke Kompletterande metoder inom skolmedicin samt alternativa metoder Hud och psyke hänger ihop och idag vet vi att bland annat stress har en negativ inverkan på eksem. På senare år har alternativa behandlingsmetoder accepterats allt mer även inom skolmedicinen för att komma tillrätta med eksem. I denna film får vi exempel på kompletterande samt alternativa metoder och diskuterar vilken roll psyket och tankens kraft spelar för eksempatienter. Vi träffar läkaren Solbritt Lonne-Rahm som ansvarar för neurokutanavdelningen på Karolinska Sjukhuset dit patienter med svåra eksem kommer. Många av hennes patienter är deprimerade på grund av sina eksem och tillsammans med psykolog Christina Wahlin har Solbritt startat gruppterapiverksamhet för eksempatienter som komplement till den ordinarie behandlingen, något som gett goda resultat. Vi får även höra om olika former av terapi som behandlingshjälp och är med på ett zhineng qigong-pass på Östasiatiska museet under ledning av Lars Hagner. Här träffar vi Karin Ask som haft svåra eksem och har blivit hjälpt av metoden. Frågor och tankar som gruppen kan fundera på: På flera håll provar läkare kompletterande behandlingsformer som mindfulness, musik- och bildterapi. Tanken är att om man vet att man mår bra av att utrycka sig genom att till exempel dansa, måla eller sjunga så kan det hjälpa till i läkeprocessen. Hud och psyke hänger det ihop för dig? Blir dina eksem bättre när du mår bra i övrigt eller känner du av dem mer när du är stressad eller i obalans? Personer med eksem kan ha helt olika erfarenheter av hur naturmedel påverkar deras eksem. Har du hittat alternativa metoder eller produkter som hjälpt dig? Får du information och erbjudande om nya behandlingar? Finns det behandlingsmetoder eller produkter som du vill veta mer om? Tycker du att vad som helst kan räknas som behandling om man blir bättre av det? Ser du några fördelar eller risker med alternativa behandlingsmetoder? Zhineng Qigong-pass på Östasiatiska museet under ledning av Lars Hagner. Gruppterapiövning under ledning av doktor Solbritt Lonne-Rahm och psykolog Christina Wahlin. 10

11 Film 4 Eksem vanligare än du tror! Yrkesval Vad man bör tänka på vid sitt yrkesval om man har känslig hud. Hur man kan skydda sig själv och vilket stöd och hjälp man kan få på sin arbetsplats. Här möter vi frisören Mia Jansson och floristen Pia-Jeanette Andersson som berättar om risker inom sina yrken och vad man kan göra för att undvika eksem och kunna fortsätta arbeta om man har eksem. Vi får veta mer om vad man redan som tonåring kan tänka på inför sitt yrkesval. Arbetsmiljöombudsman Martine Syrjänen Stålberg på Handelsanställdas förbund berättar om facket som remissinstans och vad facket kan göra för att förbättra arbetsmiljön i bland annat kemikalieutsatta yrken. Läkarna och forskarna Carola Lidén och Mihaly Matura på Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet pratar om kemikalier och kontakteksem i yrkeslivet och vi får även höra om eksem och kosmetika. Frågor och tankar som gruppen kan fundera på: Ska man undvika ett yrke bara för att man är i riskzonen eller kan man förebygga eller anpassa arbetsplatsen? Tar man hänsyn till personer med eksem på din arbetsplats och i din omgivning? Tar du själv upp med din arbetsgivare om du har besvär med eksem på jobbet? Hur mycket kan man kräva av sin arbetsgivare och hur mycket kan arbetsgivaren kräva av den som har eksem? Vad ska man tänka på om man är anställd eller egen företagare när det till exempel gäller sjukskrivning på grund av besvär av eksem? Medvetenhet på alla plan inom skolans värld, från förskola och framåt, gör det lättare för dem som har eksem. På hemsidan jobbafrisk.se kan du läsa mer om olika yrken och eksem, vilket kan vara till stor nytta för den som har eksem, arbetar som studievägledare eller har funderingar kring yrkesval och eksem. Floristen Pia-Jeanette Andersson berättar om risker inom yrket och vad man kan göra för att undvika eksem och kunna fortsätta arbeta som florist. 11

12 Film 5 Eksem vanligare än du tror! Kost och eksem Samband mellan det vi äter och eksem. Olika sätt att ta reda på vad man är allergisk emot och hur det är att leva med sin allergi. Vi följer med när dietisten Andrea Mikkelsen handlar och diskuterar kring olika livsmedel. Om man är allergisk mot något livsmedel finns det ofta bra alternativ, men det gäller att vara uppmärksam och läsa innehållsförteckningar. Elisabeth Ulin Karlsson och Pernilla Alm-Ramberg som båda är allergiska mot födoämnen berättar om hur det är att leva med allergier och hur de påverkar deras eksem. Allergier mot födoämnen hittas ibland genom pricktest, vilket skedde med Elisabeths mjölkallergi. I andra fall, som med Pernillas mjölkallergi, ger pricktest inget utslag trots att man har en allergisk reaktion. Därför är anamnesen, sjukdomshistorien, viktig och ger många ledtrådar på vägen till rätt diagnos. Frågor och tankar som gruppen kan fundera på: Är du allergisk mot några födoämnen? Märker du att dina eksem påverkas av det du äter och dricker? Har du eller din läkare diskuterat ett eventuellt samband mellan kost och eksem? Ska man själv utesluta vissa livsmedel för att se om det hjälper? Om du utesluter några födoämnen, har du fått hjälp av dietist så att din kost är fullvärdig? Vi följer med när dietisten Andrea Mikkelsen handlar och diskuterar kring olika livsmedel. Elisabeth Ulin Karlsson som är allergisk mot födoämnen berättar om hur det är att leva med allergier och hur de påverkar hennes eksem. 12

13 Film 6 Eksem vanligare än du tror! Familj och samhälle Om eksem och livskvalitet och hur vi kan öka medvetenheten om eksem på alla plan i samhället på förskolan, skolan och på våra arbetsplatser. Läkaren och forskaren Maria Bradley berättar att eksem är en sjukdom som ofta påverkar livskvaliteten negativt för hela familjen eftersom alla påverkas av den. Vi träffar Emma Rintala, säkerhetskontrollant på Arlanda, som haft atopiskt eksem som barn och som lyckats bemästra sjukdomen genom flitig insmörjning med salvor. Ombudsmännen Eva-Maria Dufva och Bertil Orrby från Astma- och Allergiförbundet berättar om vad förbundet gör för att sprida kunskap och ge råd och stöd, vilket eksemnätverket är ett exempel på. Professor Carola Lidén påpekar att det kan vara viktigt att redan som tonåring fundera över riskabla yrkesval om man har känslig hud. Arbetsmiljöombudsman Martine Syrjänen Stålberg från Handelsanställdas förbund pratar om arbetsgivarens ansvar vad gäller arbetsmiljön, om egenföretagarens villkor och om medlemmars problem med kemikalier i exempelvis textilier. Filmen tar även upp samhällets och individens ansvar och att vi alla kan bidra för att öka uppmärksamheten kring eksem. Frågor och tankar som gruppen kan fundera på: Vilket är individens ansvar och vilket är samhällets ansvar när det gäller eksem? Vet du vilka möjligheter det finns att till exempel söka vårdbidrag om ditt barn har svåra eksem, eftersom det medför stort tillsynsbehov och extra kostnader eller att man som vuxen kan få handikappersättning? Hur får man omgivningens förståelse och acceptans för att man ibland inte kan göra allt som de andra gör? Hur ser du på framtiden? Vad är viktigt för dig; är det till exempel forskning, fria spabesök för den som har eksem, förebyggande insatser eller bidrag till mediciner och resor så att man skulle kunna åka till varmare länder varje vinter? Martine Syrjänen Stålberg från Handelsanställdas förbund talar om förbundets roll. Bertil Orrby från Astma- och Allergiförbundet berättar om förbundets verksamhet och eksemnätverket. 13

14 Tips på hemsidor och böcker Hit kan du vända dig för att få hjälp och stöd eller mer information: Astma- och Allergiförbundet Som medlem får du bland annat tidningen Allergia och kan ansluta dig till vårt eksemnätverk. På hemsidan hittar du förbundets lista över rekommenderade produkter som är bra ur allergisynpunkt. ABF Handelsanställdas förbund Jobbafrisk.se. Hemsidan Jobba Frisk vänder sig till dig som ska välja utbildning eller yrke. Arbetar du som studie- och yrkesvägledare, inom skolhälsovården eller är förälder, kan du också ha nytta av den information som finns här. Hemsidan har tagits fram av Arbets- och miljömedicin på Karolinska Institutet i samarbete med referensgrupper med skolelever, studie- och yrkesvägledare, skolsköterskor och representanter från AMS och Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket. På arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa om vilka skyldigheter och rättigheter du har som arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud. Här hittar du bland annat arbetsmiljölagen, föreskrifter och broschyrer kring olika ämnen. Arbetsmiljöupplysningen är ett uppslagsverk på internet kring frågor om arbetsliv och hälsa. Här finns information, tips och diskussionsforum. Folkhälsoguiden. Om du söker på handeksem får du länkar till faktablad, avhandlingar och annan information. Sveriges universitet och sjukhus. På universitetens och större sjukhus hemsidor kan du hitta bra information och länkar. Videncenterforallergi.dk. En dansk hemsida med fakta och den senaste forskningen kring allergi mot kemiska ämnen. Drivs i samarbete mellan Dermato-allergologisk Afdeling på Gentofte Universitetshospital, Dermatologisk Afdeling på Odense Universitetshospital samt Lungemedicinsk Afdeling på Gentofte Universitetshospital. Böcker Astma, Allergi och eksem i arbetslivet av Christer Olofsson, Eva-Maria Dufva (red.) ISBN , Studentlitteratur 2006 Boken ger kunskap om yrkesrelaterade luftvägs- och hudsjukdomar med speciell inriktning på sjukdomarnas konsekvenser för yrkesliv och yrkesval. Boken är skriven av experter på yrkesrelaterade luftvägs- och hudsjukdomar samt försäkringsmedicin. Astma- och Allergiförbundet har bidragit med stor kunskap omkring privata konsekvenser för patienter med denna typ av sjukdomar. Frisør, sundhed og kemi av Heidi Søsted og Johan Galster, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund 2009 Boken tar upp kemikalier som frisörer möter i sitt arbete, vad eksem och allergier är och hur man kan ta reda på om man är allergisk. Läsaren får konkreta råd om hur man kan förebygga allergier och eksem och hur man kan arbeta med kemikalier på salongen. Här tas även olika märkningar upp och vad de innebär. Boken finns än så länge på danska men beräknas utges i en svensk version under namnet Grön frisör. Den danska boken finns att ladda ned som worddkoument på 14

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Handledning till studiematerialet

Handledning till studiematerialet Handledning till studiematerialet Handledning för dig som är ledare för studiecirkeln Introduktion Det här studiematerialet har tagits fram av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Svenska OCD-förbundet

Läs mer

ETT FAKTABLAD FRÅN CENTRUM FÖR ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN 2016. Välj rätt yrke. undvik astma och eksem

ETT FAKTABLAD FRÅN CENTRUM FÖR ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN 2016. Välj rätt yrke. undvik astma och eksem ETT FAKTABLAD FRÅN CENTRUM FÖR ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN 2016 Välj rätt yrke undvik astma och eksem När man ska välja yrke och gymnasieprogram behöver man ta hänsyn till sina intressen och talanger, men

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och sociala miljön på arbetet,

Läs mer

ATTENTIONS UNGA VUXNA-PROJEKT DISKUSSIONSUNDERLAG - JAG HAR ADHD SE FILMEN

ATTENTIONS UNGA VUXNA-PROJEKT DISKUSSIONSUNDERLAG - JAG HAR ADHD SE FILMEN ATTENTIONS UNGA VUXNA-PROJEKT DISKUSSIONSUNDERLAG - JAG HAR ADHD Under våren 2012 tog Riksförbundet Attentions Unga vuxna-projekt fram filmen Jag har ADHD och kampanjsidan www.jagharadhd.se där du kan

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom

Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom Fredagsmys. Arbetsplan för en studiecirkel om barnfattigdom Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om barnfattigdom. Syftet är att öka

Läs mer

Studiehandledning. Riktlinjer för god njursjukvård

Studiehandledning. Riktlinjer för god njursjukvård Studiehandledning Riktlinjer för god njursjukvård Välkommen till......en studiecirkel om våra riktlinjer Det här är en studiehandledning som kan användas för att planera och hålla i en studiecirkel kring

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och psykiska miljön på arbetet.

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

[Titel på arbetsplan]

[Titel på arbetsplan] [Titel på arbetsplan] [Arbetsplan ämne] (Nedan en kort informationstext om studiecirkel och arbetsplan.) En studiecirkel kan läggas upp på många olika sätt, här är ett förslag på arbetsplan och upplägg,

Läs mer

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Ett stöd för skol-if Den här studiehandledningen är gjord som ett stöd för skolidrottsföreningar som vill arbeta med häftet Ung Ledare i studiecirkel. Metodiken

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln!

Välkommen till studiecirkeln! l a i r e t a m l e k r i Studiec s n n fi t e D tt ä s tt e d allti Välkommen till studiecirkeln! Det här är ett studiecirkelmaterial till boken Det finns alltid ett sätt lösningsfokus och adhd som är

Läs mer

SMÄRTGUIDE. Studiehandledning. För dig som har hjärnskada, polioskada, ryggmärgsskada, whiplashskada eller som är amputerad

SMÄRTGUIDE. Studiehandledning. För dig som har hjärnskada, polioskada, ryggmärgsskada, whiplashskada eller som är amputerad SMÄRTGUIDE Studiehandledning För dig som har hjärnskada, polioskada, ryggmärgsskada, whiplashskada eller som är amputerad Innehållsförteckning Inledning... 3 Att tänka på... 5 Smärta och...... 9 Om smärta...

Läs mer

Introducera ämnet med hjälp av filmen, Åtgärda och följ upp (3 min), och SAM-hjulet.

Introducera ämnet med hjälp av filmen, Åtgärda och följ upp (3 min), och SAM-hjulet. DEL 1: Åtgärda och följa upp Modulen inleds med det övergripande målet för modul 4 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna för dagen. När ska ni börja, sluta

Läs mer

En hälsosam yrkesdebut börjar i skolan! Marina Jonsson

En hälsosam yrkesdebut börjar i skolan! Marina Jonsson En hälsosam yrkesdebut börjar i skolan! Marina Jonsson Startade 2013 Hälsosam Yrkesdebut Marie Lewné, Lena Hillert, Allan Toomingas, Mihálay Matura, Marianne Parmsund, Marina Jonsson + andra medarbetare

Läs mer

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET Modernt Fältskytte Fotograf Jari Hjerpe Studieplan Studieplan Inledning Modernt Fältskytte Välkomna till en gemensam stund kring bordet! Styrelsepaketet syftar främst till att

Läs mer

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel Partistyrelsens kansli Stockholm 2011-11-08 Barnfattigdom Arbetsplan för en studiecirkel 2 (8) Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Önnebacka förskola. På förskolan finns det fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år:

Önnebacka förskola. På förskolan finns det fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år: Önnebacka förskola På förskolan finns det fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år: Solgläntan telefon 18288 Kaprifolen telefon 18438 Lärkan telefon 18439 Regnbågen telefon 18437 Adressen är Myrbottenvägen

Läs mer

ADHD. på jobbet. Dialogmaterial till fi lmerna om Michaela, Henrik och Elisabet

ADHD. på jobbet. Dialogmaterial till fi lmerna om Michaela, Henrik och Elisabet ADHD på jobbet Dialogmaterial till fi lmerna om Michaela, Henrik och Elisabet 2 Dialogmaterial för en mer tillgänglig och medveten arbetsplats Detta dialogmaterial riktar sig till arbetsgivare och personalgrupper

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING TILL. Må bra med eller utan läkemedel

STUDIEHANDLEDNING TILL. Må bra med eller utan läkemedel STUDIEHANDLEDNING TILL Må bra med eller utan läkemedel Allmänt om studiecirkeln En studiecirkel består av deltagare som bestämt sig för att ge sin tid till att fördjupa sina kunskaper och dela med sig

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Välj rätt yrke undvik astma och eksem

Välj rätt yrke undvik astma och eksem Välj rätt yrke undvik astma och eksem Centrum för Arbets- och miljömedicin Norrbacka, 171 76 Stockholm 08-123 400 00, camm@sll.se slso.sll/camm folkhalsoguiden.se När man ska välja yrke och gymnasieprogram

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

En Hälsosam yrkesdebut börjar i skolan!

En Hälsosam yrkesdebut börjar i skolan! Hälsosam yrkesdebut Till dig som har kontakt med elever i din roll som skolledare/rektor, skolsköterska, skolläkare, studie- och yrkesvägledare eller yrkeslärare i grundskolor och på yrkesprogram på gymnasiet.

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

När jag inte längre är med

När jag inte längre är med Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG STUDIEHANDLEDNING Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller praktiska tips på hur du leder en

Läs mer

Att göra en studieplan

Att göra en studieplan 1 Att göra en studieplan Stöd och hjälp! Denna studieplan är gjord som ett stöd för studiecirklar. Den ska fungera som hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med studiematerialet och som

Läs mer

Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet Utredning av hudbesvär i arbetslivet

Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet Utredning av hudbesvär i arbetslivet Medicinsk utredning av allergi och annan överkänslighet Utredning av hudbesvär i arbetslivet Johanna Bråred Christensson Yrkes- och miljödermatologiska mottagningen Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

ANTIRASISM STUDIEPLAN

ANTIRASISM STUDIEPLAN POSITIV ANTIRASISM STUDIEPLAN EXPO NÅGOT ATT TÄNKA PÅ: * Ta fram era egna erfarenheter i samtalet * Se till att alla är aktiva i samtalet och att ingen dominerar det * Se till att era frågor och analyser

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Mall för studiecirkelns arbetsplan

Mall för studiecirkelns arbetsplan 1 Mall för studiecirkelns arbetsplan Grundtanken i allt folkbildningsarbete är att det ska vara fritt och frivilligt. Med det menas att deltagarna själva väljer att delta. De väljer dessutom själva de

Läs mer

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda ➊ Nu börjar cirkeln! Det är viktigt att cirkeldeltagarna känner att starten blir bra. Ett sätt kan vara att göra starten lite mjuk, till exempel genom att börja fråga hur de olika deltagarna fick höra

Läs mer

Funktionshindersorganisationerna. Utbildningar & träffar 2014

Funktionshindersorganisationerna. Utbildningar & träffar 2014 Funktionshindersorganisationerna Utbildningar & träffar 2014 ABF Västernorrland erbjuder Funktionshinderrörelsen utbildningar och dessa kan genomföras som dagskurs, internat, externat eller som studiecirkel.

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Narkotika DOPNINGSMEDEL OCH HÄLSOFARLIGA VAROR 12.1

Narkotika DOPNINGSMEDEL OCH HÄLSOFARLIGA VAROR 12.1 N A L P E I D U T S Narkotika DOPNINGSMEDEL OCH 12.1 HÄLSOFARLIGA VAROR En studieplan av Helena Wannberg Layout Johanna Nyström Grafisk Form Utgiven av NBV copyright NBV 2015 www.nbv.se 2 Studieplan till

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Vad är Arbets- och miljömedicin?

Vad är Arbets- och miljömedicin? Vad är Arbets- och miljömedicin? Forskning, utbildning och patientverksamhet Teresia Nyman, Med Dr, Leg. sjukgymnast, Ergonom Verksamhetschef teresia.nyman@medsci.uu.se teresia.nyman@akademiska.se Fysioterapeuter

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Lärarhandledning

Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Lärarhandledning 1 (5) Diskutera Gruppdiskussionsuppgifter för hela klassen eller mindre grupper. Viss faktaundersökning kan vara nödvändig för att ta reda på mer. Resultatet Fokus på arbetsmiljö & säkerhet presenteras

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Medicinska kontroller i arbetslivet. Härdplaster, Leif Aringer

Medicinska kontroller i arbetslivet. Härdplaster, Leif Aringer Medicinska kontroller i arbetslivet Härdplaster, Leif Aringer Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6 - Läkarundersökning - Hälsoundersökning - Biologisk exponeringskontroll - Tjänstbarhetsbedömning

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Uppföljning av studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling. Självvärderingsinstrument steg 1

Uppföljning av studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling. Självvärderingsinstrument steg 1 Uppföljning av studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling Självvärderingsinstrument steg 1 Förberedelse: Bestäm vem som ska leda uppföljningsarbetet. Det kan exempelvis vara studiecirkelledaren, enhetschef,

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Frisörer och nagelbyggare. en regional tillsynsinsats genomförd av Arbetsmiljöverket i södra Sverige 2011. Rapport 2012:6

Frisörer och nagelbyggare. en regional tillsynsinsats genomförd av Arbetsmiljöverket i södra Sverige 2011. Rapport 2012:6 Frisörer och nagelbyggare en regional tillsynsinsats genomförd av Arbetsmiljöverket i södra Sverige 2011 Rapport 2012:6 RAPPORT Datum 2011-11-18 ISM Vår beteckning Frisörer och nagelbyggare 2011 En regional

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna.

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna. Kursplan 1 ipad - Kom igång - grundläggande nivå Studiematerialet som kursplanen bygger på finns på Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser. Studiematerialet kan användas som en guide/handledning för

Läs mer

Introducera ämnet med hjälp av filmen, Åtgärda och följ upp (3 min), och SAM-hjulet.

Introducera ämnet med hjälp av filmen, Åtgärda och följ upp (3 min), och SAM-hjulet. DEL 1: Åtgärda och följa upp Modulen inleds med det övergripande målet för modul 4 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna för dagen. När ska ni börja, sluta

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

SLUTKONFERENS Projektledare: Ingela Halvarsson (Rudler)

SLUTKONFERENS Projektledare: Ingela Halvarsson (Rudler) SLUTKONFERENS Projektledare: Ingela Halvarsson (Rudler) Ingela.halvarsson@attention-riks.se DAGENS PROGRAM 09.00 Registrering och kaffe 09.30 Inledning Introduktion till dagen av Ingela Halvarsson (Rudler),

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

God död jul. Bakgrund. Kort om boken: Arbetsmaterial till. Skriven av: Inger Frimansson

God död jul. Bakgrund. Kort om boken: Arbetsmaterial till. Skriven av: Inger Frimansson Arbetsmaterial till God död jul Skriven av: Inger Frimansson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken God död jul. Det ska vara ett stöd för er som läser tillsammans i en grupp, studiecirkel eller

Läs mer

Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG...

Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG... Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG... Det var en gång... Alla barn är lika mycket värda. De har rätt att tänka hur de vill och säga vad de tycker. Samhället och vuxenvärlden

Läs mer

Det är dags att skolans inomhusmiljö hamnar överst på politikernas skrivbord!

Det är dags att skolans inomhusmiljö hamnar överst på politikernas skrivbord! Varför behövs ett Barnallergiår? Alltför många barn drabbas av utanförskap på grund av kronisk sjukdom som ofta förvärras av en dålig skolmiljö. Det påverkar livet för hela familjen barn, syskon och föräldrar.

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet Mata fåglar Mata fåglar Studiehandledning till Mata SOF Niklas Aronsson fåglar En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas

Läs mer

Föräldrar är viktiga

Föräldrar är viktiga Föräldrar är viktiga Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar undersöker

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING studiehandledning Varför ett studiematerial? Jag vet inte hur många människor jag har jobbat med och coachat som läst alla utvecklingsböcker i världen, men de lever fortfarande inte det liv de vill eller

Läs mer

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslaget bygger på att man möts både fysiskt och via nätet så kallat flexibelt lärande. Materialet Rättvis handel är flexibelt så det går också att träffas

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Att leva i konflikt

Rättvisa i konflikt. Att leva i konflikt Rättvisa i konflikt Att leva i konflikt Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för

Läs mer

Svenska Handbollförbundet. Handslaget. och. Handslagsdagboken. att följa och följa upp ett utvecklingsprojekt! föreningens namn

Svenska Handbollförbundet. Handslaget. och. Handslagsdagboken. att följa och följa upp ett utvecklingsprojekt! föreningens namn Svenska Handbollförbundet och Handslaget Handslagsdagboken att följa och följa upp ett utvecklingsprojekt! föreningens namn Välkommen till Handslagsdagboken och den studiecirkel som ska följa och följa

Läs mer

L ä S. i G. Studiematerial

L ä S. i G. Studiematerial L ä S F ö R m i G! Studiematerial 2 är den viktigaste människan för att ditt barn ska få ett språk. Ingen kan mäta sig med det du som förälder kan ge ditt barn. Det är du som finns där från allra första

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Introduktion

Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Introduktion DEL 1: Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Modulen inleds med det övergripande målet för modul 1 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o P r a o å k 8 v e c k a 1 4 + 1 5 2 0 1 6 I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten,

Läs mer

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET?

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? VAD ÄR BARNKONVENTIONEN? VISSA BASFAKTA Barnkonventionen har funnits i över 20 år, sedan 1989. Alla länder utom USA och Somalia har ratificerat den. Vi är

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer Våldet går inte i pension För dig som vill veta mer Studiematerial Trygghet som saknas- om våld och övergrepp mot äldre Brottsofferjouren, Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges Pensionärsförbund har

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas plan för studie-och yrkesvägledning Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är framtagen i september 2015 och omfattar förskoleklass och skola åk 1-6. Planen revideras i augusti

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Aktivitetsinformation Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Alma Folkhögskola Uppdrag Nyckeln till Din framtid Aktiviteter Aktiviteterna på Alma Folkhögskola Uppdrag är till för att stärka och förbereda dig

Läs mer

Rädslan kom efteråt. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Hot och våld. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet är ett läromedel

Rädslan kom efteråt. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Hot och våld. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet är ett läromedel Hot och våld Rädslan kom efteråt Fyra maskerade rånare höll omgivningen i schack med pistol, yxa och kofot. Den som hade en pistol siktade på Andreas Gill. Det var en dag på jobbet i köpcentrumet där han

Läs mer

Förskolan är till för ditt barn. En broschyr om förskolans läroplan

Förskolan är till för ditt barn. En broschyr om förskolans läroplan Förskolan är till för ditt barn En broschyr om förskolans läroplan Förskolan är till för ditt barn Skolverket, reviderad upplaga 2007 Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever TILL DIG SOM ARBETSGIVARE PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever PRAO I PRAKTIKEN 1 Vägen till besöksnäringen börjar hos dig Dagens elever är framtidens medarbetare och

Läs mer

Världsbiten. Metoder. gör en annan värld möjlig

Världsbiten. Metoder. gör en annan värld möjlig Metoder gör en annan värld möjlig Hur planerar man en studiecirkel? En studiecirkel är en demokratisk och bra form för att lära sig saker tillsammans med andra. Här finns inga lärare och elever, alla bidrar

Läs mer

Vägar till återhämtning från psykiska problem

Vägar till återhämtning från psykiska problem Vägar till återhämtning från psykiska problem Handledning för studier av Alain Topors bok Vad hjälper terhämtningsprojektet Vägar till återhämtning från psykiska problem Handledning för studier av Alain

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer