Du har Sveriges viktigaste jobb. 6,5 miljoner till barn med läs- och skrivsvårigheter. Att tala om det svåra hur möter vi oro?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du har Sveriges viktigaste jobb. 6,5 miljoner till barn med läs- och skrivsvårigheter. Att tala om det svåra hur möter vi oro?"

Transkript

1 strömmen INFORMATIONStill anställda i Kalmar kommun Nr 3 * december 2011 Du har Sveriges viktigaste jobb 6,5 miljoner till barn med läs- och skrivsvårigheter Att tala om det svåra hur möter vi oro? 1 strömmen

2 Roland har ordet: Bra bemötande = Hög kvalitet! text: Roland Karlsson, kommunchef foto: Jan Magnusson Det är ingen tillfällighet att man kan sätta likhetstecken mellan bra bemötande och hög kvalitet i den kommunala verksamheten. Nästan allt vi gör i kommunen handlar nämligen om möten. Elever möter sina lärare, pensionärer som har hemtjänst möter sina undersköterskor, medborgare som söker bygglov möter bygglovshandläggare, ungdomar som går till fritidsgården möter fritidsledare, invånare som behöver socialt stöd möter socialsekreterare, företagare som behöver bygga ut möter företagslotsen och så vidare. Allt detta handlar om kommunens möten med sina kunder. Samma sak gäller internt i kommunen. Medarbetaren möter sin chef eller en kollega, den anställde möter kommunhälsan och så vidare. Det är i dessa tiotusentals möten som sker varje dag som kommunen får sitt kvalitetsbetyg. Kvalitet mäts också på andra sätt, men det är bemötandet som är mest avgörande för den bild medborgaren får av kommunens service. År 2005 gjorde vi en storsatsning genom att inbjuda Lou Rossling att föreläsa för alla anställda i kommunen (och detaljhandeln på Kvarnholmen). Efter ett stort arbete på alla arbetsplatser formulerade vi c/o Kalmarskylten, som nu sitter på alla våra arbetsplatser. År 2009 följde vi upp med föreläsningar av Sara Lund, där vi fick möta och fundera över våra fördomar. Även vid detta tillfälle tog vi Efter ett stort arbete på alla arbetsplatser formulerade vi c/o Kalmar-skylten, som nu sitter på alla våra arbetsplatser. fram ett material som man kan använda på arbetsplatsmöten. Under 2010 anslöt vi kommunen till en mätning som kallas KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet). Där ingår bl.a. en telefonmätning som bedömer vår tillgänglighet och vårt bemötande. När resultatet kom fick vi en mindre chock! Bland 100 deltagande kommuner var Kalmar näst sämst när det gällde bemötande! Vi tog därför fram ett åtgärdsprogram och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att en ny extra mätning skulle genomföras. Resultaten av den blev en kraftig förbättring av tillgängligheten, men bemötandet låg fortfarande på samma låga nivå inom flera verksamheter. Före årsskiftet görs en ny mätning där vi kan jämföra oss med andra deltagande kommuner. Då förväntar jag mig att alla verksamheter når ett gott resultat. Medborgare och besökare har rätt att förvänta sig ett korrekt och vänligt bemötande från alla anställda inom kommunen. Jag ber dig därför att tänka på vilken betydelse det har hur just Du bemöter både kunder och arbetskamrater. Det är vi tillsammans som skapar den attraktiva kommunen. En kommun där människor trivs att leva. En kommun som lockar nya medborgare. En kommun som lever upp till namnet ALLA Tajders Kalmar. Ett bra bemötande i alla verksamheter är därför A och O! strömmen INFORMATIONS- Chefredaktör och ansvarig utgivare Redaktionskommitté 2 strömmen Grafisk form Foto framsidan Produktion Tryck Papper och upplaga Strömmen Informationsenheten, Box 611, Kalmar Christina Karlberg Sara Svensson, Britt Kronberg, Kerstin Ivarsson, Emanuel Wallin, Jan Magnusson och Lotta Mellstrand Lotta Mellstrand Vi är alla superhjältar i människors vardag. Foto: Joachim Grusell Informationsenheten, Kalmar kommun KalmarSund Tryck AB, Kalmar 130g Silverblade, ex Innehållet i Strömmen får gärna citeras, bara källan anges

3 Du har Sveriges viktigaste jobb text: Christina Karlberg foto: Joachim Grusell Vi är alla superhjältar i människors vardag. Kommuner och landsting har de mest engagerade och motiverade medarbetarna på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt är vi som arbetar inom kommuner och landsting inte så bra på att berätta för andra hur stolta vi är över vårt arbete. Det gapet är problematiskt. Inte minst för att välfärdssektorn under den närmaste tioårsperioden ska rekrytera hundratusentals nya medarbetare. Därför startar nu organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) en stor kampanj för att lyfta oss som är medarbetare i kommuner och landsting. Det yttersta syftet är förstås att vi vill få unga och kompetenta människor att söka sig till oss, stanna kvar och utvecklas. Vi vill ta tillvara deras engagemang och drivkraft. I Kalmar kommun, precis som i många andra kommuner har vi också diskuterat de här frågorna. I rekryteringsarbetet vill vi lyfta den duktiga personal vi har. Alla som varje dag arbetar för att våra invånare ska få ett så bra liv som möjligt. Våra jobb gör skillnad för många människor. Vi har de mest intressanta, stimulerande och meningsfulla jobben som finns på arbetsmarknaden, men vi är dåliga på att tala om det. Därför har vi nu tagit fram ett marknadsföringsmaterial som vi kan ha med oss när vi möter ungdomar och andra i rekryteringssyfte. Vi diskuterar även hur vi kan använda detta på webben och i de sociala medierna, berättar personalchef Anne Elgmark. SKL kommer i sin marknadsföring att lyfta ett trettiotal yrken som finns inom kommun och landsting. I Kalmar kommun har vi valt ut nio yrkeskategorier, som antingen är svåra att rekrytera eller där vi har ett stort rekryteringsbehov de närmaste åren. Våra främsta superhjältar är därför stadsplanerare, lärare, chefer, brandmän, omsorgsassistenter, undersköterskor, miljöinspektörer, städpersonal och parkarbetare. Vårt rekryteringsmaterial är dock endast en liten del av vår marknadsföring. Det allra viktigaste är förstås alla anställda och det ni säger om ert jobb. Hur bemöter du våra invånare? Vad säger du om ditt jobb på lördagskvällens fest? Tar du emot praktikanter och vad berättar du om ditt jobb för dem? Har du hälsat på i ditt barns skola för att berätta om ditt jobb? Det är du som skapar bilden av Kalmar kommun som arbetsgivare. Du har Sveriges viktigaste jobb! strömmen 3

4 De skådar in i framtiden för ett bättre Kalmar Delarna är viktigare än helheten text: Christine Bergkvist Björklund foto: Jan Magnusson har ansvaret och det finns en förvaltningsövergripande grupp som träffas och regelbundet stämmer av så att våra beräkningar håller, berättar Susanne. Vi upplever en god acceptans för att kommunen har en enda befolkningsprognos och att förvaltningarna inte gör sina egna. Prognosen är den bästa gissningen som går att göra och vi kan inte ha olika världsbilder på olika förvaltningar. En prognos är alltid kvalificerad gissning, och om den inte stämmer då ska den självklart omarbetas, säger Torbjörn. Just nu ser vi att det inte föds så många barn som vi räknat med, men är det i den omfattningen att vi behöver ändra i prognosen? Det är en levande process som diskuteras utifrån olika perspektiv, tillägger Susanne. Torbjörn Hansson och Susanne Eriksson ser framför allt några saker i statistiken som kommer att bli direkt avgörande för hur kommunen planerar och ser ut i framtiden. Vad spelar det för roll hur många barn som föds och hur många nya pensionärer vi får i kommunen? En hel del! Över tusen nya elever fram till år 2020 ställer stora krav på oss anställda och hur vi planerar för framtiden. Därför är befolkningsprognosen ett mycket viktigt verktyg. 4 strömmen Kommunens experter inom området är Susanne Eriksson, utredningssekreterare hos mark- och planeringsenheten, och Torbjörn Hansson, planeringssekreterare för barnoch ungdomsförvaltningen och mark- och planeringsenheten. De reder ut begreppen. Vad är en befolkningsprognos? Kommunen gör en befolkningsprognos varje år. Den gäller tio år framåt och handlar både om kommunen som helhet och om olika delområden (delområdesprognosen gäller i fem år). Mark- och planeringsenheten Varför behöver kommunen en befolkningsprognos? Syftet med prognosen är att den ska vara ett besluts- och planeringsunderlag. Den styr bland annat den ekonomiska planeringen och skatteberäkningar, säger Torbjörn. När vi planerar hur mycket personal som behöver rekryteras utgår vi från prognosen. Om antalet barn ökar, och alla andra förutsättningar är desamma, behöver vi fler förskolelärare. Sedan är det upp till varje förvaltning att använda sig av underlaget i prognosen och göra om den till sin egen, förklarar Susanne. Torbjörn och Susanne ser framför allt några saker i statistiken som kommer att bli direkt avgörande för hur kommunen planerar och ser ut i framtiden. Fler skolbarn och äldre ställer nya krav på kommunen. Om vi blir invånare ger det i sig inte speciellt mycket information. Det är hur vi blir det som är intressant, hur ser de olika åldersgrupperna ut? Delarna är viktigare än helheten, menar Torbjörn.

5 Grundbulten i Södermöre är demokrati text: Mattias Ask foto: Jan Magnusson Ni ser att förskolebarn i åldern 1 5 ökar ett par år till? Ja, den här gruppen ser ut att öka till år och därefter plana ut till en ganska stabil nivå. Det betyder att kommunen behöver bygga ut förskolor så att man täcker in ökningen, och sedan hålla kapaciteten där. Gruppen kommer inte att minska, tror Torbjörn. De äldre barnen i skolåldern och personer över 65 år ökar mest? Så ser det ut. Antalet elever i grundskolan, 6 15 år, kommer att öka väldigt kraftigt. Fram till år 2020 kommer skolan få cirka fler elever, det är en 20-procentig ökning. Det blir en utmaning, säger Torbjörn. Även gruppen åringar kommer att ha en väldigt kraftig ökning fram till år Det är cirka personer. Dessa kommer förmodligen inte att behöva så mycket vård och omsorg utan är friska pensionärer som ställer nya krav på sina liv. De vill kanske inte ha kvar villan, utan en prisvärd lägenhet i staden. Det får konsekvenser för den kommunala bostadsplaneringen, menar Susanne. Vad kan man dra för slutsatser av det här? Kalmar kommun kommer att behöva fler lärare, bland annat. På längre sikt behöver omsorgen ha mer personal. Det kommer att behövas olika former av boenden. För alla som arbetar med planering gäller det att vara förberedd, sammanfattar Torbjörn. Siffror om Kalmar På kommunens intranät under Siffror om Kalmar finns bland annat aktuella befolkningsförändringar, verktyget befolkningsprognosen, en rapport om prognosen fram till år 2020 och en mängd annat statistiskt godis. Vill du komma i kontakt med Torbjörn och Susanne? De nås på: , Susanne Eriksson , Torbjörn Hansson Ny på jobbet, men inte ny på arbetsplatsen. Det beskriver min arbetsvardag då jag har lämnat kommundelsutvecklartjänsten för rollen som tillförordnad kommundelschef i Södermöre fram till mitten av mars. Liksom min tidigare tjänst är det minst sagt ett mångsidigt uppdrag i en typ av förvaltningsorganisation vars like saknas i övriga sydöstra Sverige. I mångt och mycket har vi samma uppdrag som våra fackförvaltningar inom t.ex. äldreomsorg, skola och fritidsgårdar. Utifrån mitt perspektiv är det dock fyra saker som gör att vi skiljer oss från fackförvaltningarna. Det första är grundbulten i offentlig sektor, dvs. demokrati. Förvisso arbetar alla verksamheter i offentlig sektor med demokrati. I vårt fall inrättades vi dock som ett uttalat demokratiprojekt för drygt tio år sedan och vi har ett fortsatt utökat demokratiuppdrag. Medborgardialoger, forum, öppna möten, fokusgrupper och det faktum att vi har en nämnd med företrädare främst från Södermöre är några inslag i vårt demokratiarbete. Till skillnad från den ordinära medborgardialogen söker vi också ta tillvara det lokala ideella engagemanget, allt i enlighet med vårt landsbygdsutvecklingsuppdrag. Tillsammans med samhällsföreningar, företagare och andra utvecklingsaktörer har vi varit involverade i många utvecklingsprojekt med fokus på alltifrån närproducerade livsmedel, vandringsleder, företagsnätverk, allaktivitetshus eller utökad service. Mer som skiljer ut oss är det faktum att vi är en områdesorganisation med exempelvis skola, äldreomsorg och bibliotek under en och samma hatt. Vi har nära mellan de olika verksamheterna och har under åren samverkat inom flera områden som t.ex. fritidsgårdens roll i det elevsociala stödet i skolan, vaktmästarna som utför tjänster i flera En god samverkan med fackförvaltningarna är avgörande för att kommundelens verksamheter ska fungera, tror Mattias Ask. verksamheter på orterna eller regelbundna generationsöverskridande möten mellan elever och äldre. Till sist ska vi söka smarta lösningar utifrån de lokala förutsättningar och behov som finns i kommundelen. Det innebär att vi ibland väljer att prova andra vägar och gör egna prioriteringar än de som sker i fackförvaltningarna i kommunen. Som två olika exempel kan nämnas att våra skolor var tidigt ute när det gäller arbetet med tidig registrering av språkutveckling och i folkhälsosyfte har vi genomfört matlagningskurser för småbarnsföräldrar i samarbete med studieförbund. Trots självständigheten är en god samverkan med fackförvaltningarna avgörande för att våra verksamheter ska fungera. Min förhoppning är att samverkan mellan förvaltningarna kan utvecklas ytterligare gällande bl.a. olikhetsutrymmet där vi kan bli än bättre på att ta tillvara varandras olika erfarenheter och sprida goda exempel. Det kan driva utvecklingen framåt på ett positivt sätt som kommer både brukare och personal till gagn. strömmen 5

6 Att tala om det svåra hur möter vi oro? text: Sara Svensson foto: Räddningstjänsten Natten mellan den 12:e och den 13:e oktober brann det i Berga Centrum. Det var en brand som fick stor uppmärksamhet och rev upp många känslor. Många människor, bland dem våra egna brukare och anställda, blev påverkade av det som hände den natten. Själv tillbringade jag dagen efter branden utanför en röd buss placerad bakom Berga Centrum. Jag och mina kollegor träffade många människor den dagen, människor som var chockade, arga, ledsna, uppgivna. Människor i alla åldrar och från alla samhällsgrupper. En hel del av de här människorna har vi ansvar för, på ett eller annat sätt. Skolelever, funktionshindrade, äldre, kommunanställda. Och det fick mig att börja tänka: Hur arbetar vi som kommun med alla känslor som dyker upp hos våra brukare i svåra situationer? Hur pratar vi med våra skolelever, med våra omsorgstagare, med varandra? I mötet med alla dessa människor märkte vi att det var väldigt olika. Vissa skolklasser var där med sina lärare, de tittade, diskuterade och frågade exempelvis brandmännen på plats. Andra elever var där ensamma, efter skoltid, och berättade att händelsen inte ens tagits upp i skolan, möjligen hade de hört en lärare slänga ur sig en irriterad kommentar. Så hur ska vi göra? Hur ska vi möta dessa frågor? För oss som personal är det kanske allra enklast, eller i alla fall tydligast. Carina Hertzberg på kommunhälsan berättar att de gärna hjälper till med avlastande samtal, och att det även finns personer utbildade för detta på alla förvaltningar. Här har vi ett ansvar gentemot varandra, att vara uppmärksamma på hur de runt omkring oss egentligen mår. I skolan då? Hur bör man hantera en svår händelse i klassrummet? 6 strömmen

7 När man pratar med barn om svåra saker som händer i samhället är det viktigaste att lyssna, att inte lägga sina egna känslor och tankar på barnen, säger Eva Fristorp som är skolpsykolog på barn- och ungdomsförvaltningen. Man kan öppna med en fråga hur tänker du?. För ofta är det ju så att barn inte alls har samma känslor och tankar som vi vuxna. Det är viktigt att hålla sig saklig och inte överinformera, samtidigt som man måste kunna bekräfta de känslor som barnen uttrycker. Det kan ju vara så till exempel att ett barn inte är speciellt oroat över en brand, utan tycker att det är spännande med alla brandbilarna. Då måste det vara ok, läraren kan säga att javisst är det spännande?. Vi får inte överföra vår egen oro. Eva tycker att vi som personal har ett stort ansvar i förhållande till våra brukare, att fånga upp känslor och att informera. Det handlar om den pedagogiska delen, säger hon, att diskutera det som händer i samhället. Men vi har även ett omsorgsansvar, att se till att de vi har ansvar för mår bra och får hjälp om de behöver. Det här är pedagogerna väldigt bra på, att möta sina barn i deras funderingar. Och det är viktigt, för barn är det bästa att få prata med någon de känner. Det finns inga planer eller riktlinjer när det gäller hur man i skolan pratar om svåra saker i samhället, som det finns för allvarligare kriser som dödsfall eller liknande. Och det tror Eva skulle vara svårt att ha. Det är så olika beroende på situation hur man ska hantera de här frågorna. Vad det är som hänt, hur nära det hänt geografiskt, finns det saker som hänt tidigare som påverkar? Däremot har vi bra stöd i organisationen, både för lärare och för elever. Lärarna är jätteduktiga, och behöver de mer hjälp så finns vi, kuratorer och kommunhälsan som stöd. Inom omsorgen finns inte heller några rutiner för samtal om svåra saker som händer i samhället. Precis som Eva tror Lars Axelsson, verksamhetschef för SoL, att det är något som är svårt att ha. Rutiner blir lite krystat, och något som jag tror tar bort det spontana samtalet. Vi har inget uppdrag som säger att vi ska ta upp sådana här händelser med våra omsorgstagare, men händelsen blir ju ett samtalsämne. Hemtjänsten kommer ju in som gäst i omsorgstagarens hem, och då samtalar man ju om olika saker som har hänt precis som med en granne eller bekant man stöter på. Ofta blir det ju i ett sånt här fall praktiska saker Nu måste vi hämta din medicin på ett annat apotek, eftersom det har brunnit. Men personalen känner ju sina omsorgstagare och vet om och hur de ska prata om en händelse. Marie Hansson är enhetschef för Skogsrået, som är en av hemtjänstgrupperna i närområdet. Jag trodde nog att det skulle bli mer oro bland omsorgstagarna än det blev. Men det finns en stor bedrövelse över det som hänt och hur det ser ut. Många tycker att det är sorgligt och har funderingar om vad som ska hända nu med området. Och där är det viktigt att lyssna in, och vår personal har gjort ett jättearbete. Men mest har det varit akuta problem som behövs lösas, som var hämtar vi ut medicinen nu när apoteket är borta. Men det har varit mer personalen som oroat sig lite och funderat, omsorgstagarna vet att vi löser det. I våra olika arbeten inom kommunen träffar vi många olika människor, i många olika åldrar och livssituationer. Det går inte att sätta upp rutiner för hur vi ska möta människor när något svårt hänt i samhället. Men oavsett vem vår brukare är, finns det enligt alla jag pratat med en sak som är det viktigaste: att lyssna. Kanske är det som det gamla talesättet säger tala är silver, men tiga är guld? Kanske borde det heta tala är silver, men lyssna är guld. Och då är vi guld. Vi lyssnar. strömmen 7

8 En ny version av SKTF text och foto: Nadia Odeh, förtroendevald i Vision Fackförbundet Vision är det nya namnet på SKTF. Kommunavdelningen i Kalmar firade namnbytet med en fest på Guldfågeln Arena den 20 oktober. SKTF var en bokstavsförkortning som faktiskt inte hade någon särskild betydelse. Tidigare var våra medlemmar kommunaltjänstemän, men nu finns medlemmarna i kommuner, landsting, kyrkor, samfund, bolag och företag. Namnet SKTF passar inte längre. Vi har vuxit ur det. Vision är inget traditionellt namn på ett fackförbund, men eftersom vi går i spetsen för facklig förändring i Sverige är vi långt ifrån traditionella. Vision är ett av Sveriges största fackförbund med drygt medlemmar. Medlemmar som vill någonting med sina liv. Som har visioner och planer för sin framtid. Det bygger på ett bra arbetsliv. Vi jobbar med att förverkliga de visionerna. Genom handlingskraft gör vi så att arbetslivet blir precis så bra som våra medlemmar vill att det ska vara. Därför heter vi Vision. För att fira namnbytet hade kommunavdelningen i Kalmar en namnfest på Guldfågeln Arena 20 oktober. Det var en mycket trevlig kväll som speglar vår mångfald som fackförbund, på gästlistan fanns medlemmar från kommunen, gymnasieförbundet, kyrkans stiftavdelning, bolagen, privata arbetsgivare, och representanter från Torsås, Nybro och Borgholm. Arbetsgivaren Kalmar kommun representerades av kommunchef Roland Karlsson, förhandlingschef Mats Gustafsson och personaldelegationens ordförande Bertil Dahl. Med på festen var Visions förbundsordförande Annika Strandhäll och förbundssekreterare Leif Hansson. Leif var kvällens konferencier och lockade fram många skratt under kvällen. Duon Ni å Vi stod för den musikaliska underhållningen. 8 strömmen Förbundsordförande Annika Strandhäll fick en pratstund med Curt Gustafsson, fd. ombudsman, och Jan Bengtson, pensionerad personalchef och tidigare SKTF-ordförande i Kalmar kommun.

9 Kulturens viktiga roll för lärandet i Kalmars förskolor och skolor text och foto: Monika Lundgren Sen snart 20 år är jag ansvarig för ett medvetet arbete att samordna kultur i våra förskolor och skolor i barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning. Med hjälp av kultursamordnare och alla våra cirka 60 kulturansvariga på förskolor och skolor garanterar vi ett professionellt utbud av kultur till våra barn och elever. Barnen och eleverna är även med i den processen. År 2005 fick barn och ungdomsförvaltningen i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag av kommunfullmäktige att stärka kulturens roll i förskolor och skolor. Med uppdraget fanns ett riktat anslag att användas till professionell kultur. Basplan för kultur Jag fick då ett uppdrag från förvaltningschefen att tillsammans med den centrala kulturgruppen ta fram en basplan för professionell kultur en form av kulturgaranti. Från 2007 gäller basplanen som även innebär att förvaltningen centralt årligen avsätter cirka till resor till kultur och institutioner, t.ex. muséer och Kalmar slott. Varje år avsätts pengar i vår budget till kultur för närvarande cirka 120 kronor per elev och 105 kronor per förskolebarn. Ungefär hälften av detta använder kultursamordnarna för centrala inköp för alla barn och elever och resten använder förskolor och skolor till egna inköp av kultur. Denna kultur genomförs under våren. Vi samverkar med ett stort antal lokala, regionala och riksorganisationer och även lokala och regionala kulturutövare i våra inköp av kultur. Ateljén Barn- och ungdomsförvaltningen har dessutom sedan 2003 två skapande pedagoger som arbetar i Ateljén på Kalmar konstmuseum och det är unikt i landet. Till Ateljén kan förskolor och skolor komma med sina grupper och få inspiration från pågående utställningar till sin undervisning och arbeta med skapande och kreativitet. Ateljén deltar även i flera Skapande skolaprojekt tillsammans med bland andra olika konstnärer. Skapande skola- hösten 2011 Sedan 2008 har vi sökt och fått extra pengar från Kulturrådet till kultur i skolan. I år sökte vi och fick hela 1,4 miljoner kronor till 27 olika kulturprogram som genomförts nu under hösten. Alla friskolor är med i Skapande skola. Skapande skolas idé är att kulturen ska ingå i undervisningen som ett annat sätt att lära de olika ämnen som finns i läroplaner och skollag. Programmen inleds oftast med att kulturutövarna träffar lärarna, är med i klassrummen eller på skolan med sitt program och gör sedan en utvärdering där även eleverna är delaktiga. I höst har vi haft program via länsmusiken, länsmuséet, konst- teater- och danskonsulentena. I kulturutbudet har vi bland annat utgått från de prioriterade områdena- jämställdhet, mångfald, funktionsnedsättning, läsa-skrivaräkna, entreprenöriellt lärande. Tack till Tomas Fröler kultursamordnare för årskurs 7 9 Tomas Fröler, biträdande rektor Södermöreskolan, går i pension vid årsskiftet och ersätts av Ragnhild Pedersen Wallberg som därmed samordnar alla skolans kulturprogram. Vid möte med kulturansvariga och elevrepresentanter vecka 45 avtackades Tomas för alla sina år som kultursamordnare. Missat ersättning? Du som är anställd i kommunen, kommunalförbunden och de kommunala bolagen kan ha rätt till extra sjukersättning. Mer information om ditt försäkringsskydd hittar du på Nu kan du anmäla din sjukdom på afa:s kundwebb efter 90 dagars sjukskrivning snabbare handläggning ger snabbare ersättning till dig. När gäller försäkringen? Om du har fått sjukpenning en längre tid eller sjukersättning/aktivitetsersättning, kan du ha rätt till ersättning från afa. Ersättningen från afa är ett komplement till ersättningen som du får från Försäkringskassan. Du kan få cirka 10 procent i ersättning. Vill du ha mer information: Ulla Block, omsorgsförvaltningen tfn Ann Johansson, kommunledningskontoret tfn Camilla Petersson, kommunledningskontoret tfn strömmen 9

10 En solskenshistoria text: Ted Durdel Om någon verksamhet flaggar för ett utökat lokalbehov är det serviceförvaltningens uppdrag att leta fram lösningar och alternativ. Gunilla Svensson arbetar som fastighetsförvaltare och menar på att sådana situationer uppstår ibland och oftast så blir det lyckade projekt. I uppdraget ligger att följa upp eventuella överytor och föreslå egna lokaler. Fördelen med detta är att våra egna lokaler redan är anpassade för kommunal verksamhet och uppfyller de myndighetskrav som ställs vad gäller ventilation, larm och tillgänglighet, säger Gunilla. Här kommer en riktig solskenshistoria om hur bra det kan ibland kan bli, även med den stora kommunhatten på. På Stensbergs serviceboende finns idag servicelägenheter, dagverksamhet med träffpunkt och en förskola. År 2010 hade barn- och ungdomsförvaltningen ett akut behov av förskolelokaler i det södra området. Som regel ska man använda befintliga lokaler i första hand och i sista hand kan man begära investeringsmedel för en nybyggnation. Det visade sig att Träffpunkten ligger vägg i vägg med befintlig förskola. Därför inledde man diskussioner med omsorgen att hitta en annan lösning för Träffpunkten i huset för att komma åt utrymmena. Efter cirkaa sex månader byggdes två nya förskoleavdelningar och Träffpunkten fick nya lokaler mitt i huset, ytor som tidigare var outnyttjade. Det har hänt tidigare att vi har kombinerat barnomsorg och äldreomsorg, ett exempel är Möregården som också har varit ett lyckat projekt, berättar Gunilla. Kommunen kunde på så sätt spara ett antal miljoner och idag är båda verksamheterna nöjda med resultatet. Alltså en riktig win-win situation och dessutom sparade skattemedel. Vi har alla samma kommunala medel att hushålla oss med och det ligger i allas intresse att hushålla med resurserna, säger Gunilla. Som sagt en tvättäkta solskenshistoria med stora kommunhatten på. I projektet ingår mentorer, som represen-terar alla skolor i Kalmar kommun ändå upp till årskurs nio och de fungerar som skolornas förlängda arm till projektet. 6,5 miljoner till barn med läs- och skrivsvårigheter text: Christina Karlberg foto: Ted Durdel För tre år sedan erbjöd Skolverket alla Sveriges kommuner att söka pengar för pedagogiskt arbete vid läs- och skrivsvårigheter. En viktig fråga tycker Kalmar som beviljades pengar redan från start. Att projektet blivit en stor framgång beror mycket på att ett 20-tal mentorer från kommunens alla skolor tillsammans har planerat arbetet. Idag har Kalmar kommun fått totalt 6,5 miljoner kronor från Skolverket för att främja arbetet med Läsa-Skriva-Räkna, från förskolan och upp till årskurs nio. I projektet ingår mentorer, som representerar alla skolor i Kalmar kommun ändå upp till årskurs nio och de fungerar som skolornas förlängda arm till projektet. Mentorerna är 21 erfarna lärare, som genom projektet fått en nytändning som lärare och bara ser fördelar med arbetet. Vi träffas ungefär en gång i månaden då vi utbyter erfarenheter, redogör för de studiecirklar vi haft på vår egen skola, har inspirationsföreläsningar eller diskuterar olika frågeställningar som till exempel arbetet med skriftliga omdömen. För mig är erfarenhetsutbytet det som gett allra mest. Att få till sig nya sätt att tänka, berättar Ylva Nilsson som är mentor i svenska på Lindöskolan. Huvudsyftet för mentorerna är att de ska inspirera och fortbilda sina kollegor. På Lindsökolan har Ylva under två läsår haft en studiecirkel med sina kollegor kring en bok om inlärning av Barbro Westholm och sedan gjort tillämpningsövningar för eleverna. Det är kanske lite tidigt att mäta resultat ännu, men vi har bland annat jobbat en del med att eleverna ska skapa inre bilder i inlärningen och det märker jag att mina elever i årskurs två har tagit till sig och använder, så det ska vi arbeta ännu mer med. Projektet kommer att fortgå, förhoppningsvis på ett sätt där ännu fler kan få glädje av det. Och skulle framtida bidragsansökningar avslås är projektet kanske ändå tillräckligt etablerat för att leva vidare på ett eller annat sätt. 10 strömmen

11 25 år på jobbet Omsorgsförvaltningen Vision ska göra Kalmar mest attraktivt text: Christine Bergkvist Björklund foto: Jan Magnusson För att Kalmar ska kunna bli en av landets mest attraktiva kommuner behövs en tydligare bild av vilka områden vi ska prioritera i vårt arbete. Därför tar kommunen nu fram en vision för år Just nu arbetar Anette Karlsson, utredare på mark- och planeringsenheten, med Vision Visionsarbetet är ett politiskt initiativ och uppdraget ligger i budgeten under rubriken attraktiva Kalmar. Syftet med Vision 2020 är att tydligt ange vilka fokusområden som är särskilt viktiga för Kalmar kommun att arbeta med fram till år 2020 för att vi ska vara en av Sveriges mest attraktiva kommuner, säger Anette Karlsson. Som underlag till visionsarbetet ligger kommunens nya översiktsplan, budget 2012 och i EU:s strategi Europa Arbetet ska mynna ut i ett kortfattat visionsdokument som presenteras i samband Vision 2020:s webbsida med kommunens nästkommande budget. Ett underlag för visionen ska presenteras den 29 februari Tanken är att visionen ska ligga som inledning i kommande budgetar fram till år 2020 och genomsyra hela kommunens arbete. På så vis arbetar vi alla mot samma målbild. Det betyder att alla anställda ska kunna läsa visionen och ställa sig själv frågan hur kan jag i mitt arbete bidra till att Kalmar ska bli en av landets mest attraktiva kommuner?. Samtliga kommunfullmäktiges partier kommer att delta i arbetet, men även representanter från näringslivet och befolkningen kan tycka till. Vi har gjort en egen sida på kalmar.se som heter Vision Där kommer vi berätta vad Vision 2020 är och ställa frågan Hur vill du att det ska vara att leva och bo i Kalmar år 2020? Det kommer att finnas ett formulär där vem som helst kan fylla i namn och sina synpunkter. Omsorgsförvaltningens jubilarer 2011, dvs de som har jobbat 25 år i kommunen, firades på slottet den 15 september. Som hedersgåva valde många smycken, men det fanns även några val som stack ut som växthus och tatuering. I år var det 10-årsjubileum för det här sättet att fira omsorgsförvaltningens anställda. Första gången man hade en gemensam fest på slottet var Då var det 59 anställda som fick hedersgåva. Kommunledningskontoret Vid kommunledningskontorets vårfest på Söderport Café den 24 maj fick Solveig Gustafsson-Ny ta emot sin hedersgåva. Det fick även Ingela Höglund, Margita Ivholm, Lotta Mellstrand och Clas Rosengren. strömmen 11

12 TÄVLA med strömmen INFORMATIONS- Vad håller de på med? Kommunchef Roland Karlsson överlämnar hedersgåva till Margita Ivholm vid kommunledningskontorets vårfest. Men vad är det som händer? Och vad säger de? Tre pocketböcker lottas ut bland de bästa förslagen som skickats: antingen med e-post: med internpost: Strömmen, informationsenheten, kommunledningskontoret eller med post: Strömmen, Kalmar kommun, Box 611, Kalmar. Glöm inte att skriva ditt eget namn, adress och arbetsplats! Vi vill ha ditt svar senast den 20 januari Lycka till! Julblommor Serviceförvaltningen påminner om att det som vanligt går bra att beställa julblommor till arbetsplatsen från växthuset på Skälby. Man kan också göra personalköp till sig själv. Ring till växthuset ankn eller besök växthuset under öppettiden måndag fredag kl Informationsenheten /38 12 strömmen

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2010-08-25 Sida 1 (7) Sammanträde med Handikapprådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-17.00 ande Övriga deltagande Tomas Erazim, ordförande Göran Persson, kommunstyrelsen, 19-21

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Arbetsplan Mo skola. Läsåret 09/10 Reviderad september 09

Arbetsplan Mo skola. Läsåret 09/10 Reviderad september 09 Arbetsplan Mo skola Läsåret 09/10 Reviderad september 09 Mo skola Mo skola är en F 6 skola med fritidshem. Skolan byggdes år 1954 och har en fantastisk utemiljö som stimulerar till lek, arbete och lärande.

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Varför har kvinnor lägre lön än män?

Varför har kvinnor lägre lön än män? februari 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? En rapport om strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? Lönerna är lägre i sektorer

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Roland lämnar efter 34 år. Vägledarna på plats. Ännu bättre snöröjning. informations. 1 strömmen

Roland lämnar efter 34 år. Vägledarna på plats. Ännu bättre snöröjning. informations. 1 strömmen informations Tidningen Strömmen till alla anställda inom Kalmar kommun Nr 4 * december 2012 Vägledarna på plats Roland lämnar efter 34 år Ännu bättre snöröjning 1 strömmen Ordet Jag vill verkligen att

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård och omsorg

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Din rätt till en värdig omsorg Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Bakgrund 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket innebär att äldre personer ska ges ökade möjligheter till inflytande

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR INBJUDAN Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR SKL erbjuder Dig och Din kommun att delta i Innovationsstafetten ett initiativ för att stödja innovationskraften i våra kommunala

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Tfn 0480-(4)5 02 20, Fax 0480-(4)5 02 25, November 2014

Tfn 0480-(4)5 02 20, Fax 0480-(4)5 02 25, November 2014 VISIONS-Nytt Vision kommunavdelning Kalmar, Skeppsbrogatan 55, Box 819, 391 28 Kalmar Ansvarig utgivare: Maj-Lis Lindberg Redaktör: Agneta Berg e-post agneta.berg@kalmar.se Tfn 0480-(4)5 02 20, Fax 0480-(4)5

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Kommunstyrelsens personaldelegation. Plats Personalenheten PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 19 december 2012 kl. 13.00.

Kommunstyrelsens personaldelegation. Plats Personalenheten PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 19 december 2012 kl. 13.00. Kommunstyrelsens Tid Onsdagen den 19 december 2012 kl. 13.00 Plats Personalenheten Omfattning 50-53 Beslutande Bertil Dahl (V), Ordförande Anders Andersson (C), Vice ordförande Anette Lingmerth (S) Ersättare

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Utvecklingsprojekt Social hållbarhet ansökningsperiod 1 oktober 2015

Utvecklingsprojekt Social hållbarhet ansökningsperiod 1 oktober 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Ahlgren 2015-10-16 KS 2015/0844 50065 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utvecklingsprojekt Social hållbarhet ansökningsperiod 1 oktober 2015 Förslag

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Det här är FAS www.ifas.se FAS VERKTYG Dialogverktyg för delaktighet på arbetsplatsen FAS Arbetsliv är ett dialogverktyg med pedagogiska

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande.

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-30 146 Tid 14.00 14.25 Plats Stadshuset Omfattning 149-153 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer