PROTOKOLL. Styrelsemöte i Meråker för Naboer AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Styrelsemöte i Meråker för Naboer AB 2006-11-16"

Transkript

1 Naboer AB PROTOKOLL Styrelsemöte i Meråker för Naboer AB Styrelsemötet öppnas Ordförande Bård Langsåvold hälsade alla välkomna och fick bekräftelse på att kallelse till mötet gått ut enligt ordning. Dagordning delades ut och godkändes efter att en justering hade gjorts av rubriken under 8 till "Årsstämma 2007" 2 Upprättande av röstlängd Röstlängd och närvarolista upprättades enligt bilaga 1. 3 Val av justeringsman och sekreterare Nils Svensson, Östersund, valdes till justeringsman. Lennart Adsten valdes till sekreterare. 4 Rapport från verksamheten Lennart Adsten redogjorde för de aktiviteter som skett sen förra mötet i maj. (OH bilderna biläggs protokollet) Även en ekonomisk redovisning gavs med siffror baserade sig på 0930 och det prognostiserade utfallet vid årsskiftet. Omsättning kommer att öka med ca 14%. Likviditeten är god, kr per den 23 oktober. Obervera dock att resultatprognosen är mycket osäker beroende på bla att vi ej vet vilka kostnader som hamnar på den här sidan om årsskiftet. (Resultatprognosen biläggs protokollet i bilaga 2) 5 Revisors yttrande avseende periodiseringsprinciper. Naboer AB's revisor Werner Magnusson har på styrelsens uppdrag beskrivit periodiserings principerna som bolaget tillämpar. Bilaga 3. 6 God etik formulering. Styrelsen gav tidigare AU i uppdrag att titta på om det ska göras en "God etikformulering" för Naboer AB. Formuleringar och styrelsen roll i detta finns ofta beskrivet i kommunernas koncerndokument för kommunalt ägda bolag. Styrelsen beslutade enhälligt efter genomgång att det ej är applicerbart på ett litet bolag som Naboer AB. 7 Information om nytt Interregprogram. Lennart A presenterade hur långt processen kommit avseende skrivningen av nytt Interregprogram eller som det i framtiden ska heta Mål 3 Territoriellt samarbete. Han uppskattar att i september 2007 skulle ansökningar kunna hanteras till beslut. OH biläggs. 8 Årsstämma 2007 AU har föreslagit Åre som plats under t ex april. Styrelsen bad Åre kommuns representant att återkomma till AU med ett förslag om tidpunkt och upplägg. En förfrågan för framtida årsstämma har även kommit från Levanger och Falstadskogen

2 Naboer AB 9 Övriga frågor - Lennart berättade om andra gränsöverskridande aktiviteter som kan vara av intresse. Bl a Pilgrmsprojektet St Olav, Stor Tröndersk marknad i Duved och SÖT samarbetet. - Det har kommit ett inspel från formannskapen i Stjördal, Meråker och Åre att Naboer AB ska arrangera en gemensam konferens i samband med att Mellomriksbanen (Meråkerbanan) fyller 125 år september Styrelsen bad om en mer detaljerad förfrågan som AU kan behandla. - Lennart påminde om styrelserepresentanternas ansvar för att Naboer AB blir inviterade till att hålla informationsmöten för bolagets aktieägare. 10 Mötet avslutas Ordförande Bård Langsåvold förklarar mötet avslutat och tackade för uppmärksamheten. Protokoll Justeringsman Lennart Adsten Nils Svensson Ordförande Bård Langsåvold

3 Naboer AB Bilaga1. Röstlängd och närvarande vid Naboer AB's styrelsemöte , Meråker Aktieägare Representant Frosta kommun Holtålen kommun Kjell Sundt Inderöy kommun Krokom kommun Meråker kommun Levanger kommun Göte Norlander Bård Langsåvold Odd Thraning Nord Tröndelag fylkeskommun Steinkjer kommun Stjördal kommun Sör-Tröndelag fylkeskommun Marianne Bjerke Trondheim kommun Tydal kommun Verdal kommun Björn Iversen Åre kommun Östersund kommun Jämtlands läns Landsting UCAB (Bergs kommun) Gunnar Engner Nils Svensson Gunnar Geijer Staffan Persson Dessutom var VD Lennart Adsten närvarande.

4 WM Revision AB WM Revision AB Prästgatan Östersund Tel Mobil: E.mail Naboer AB Kommentarer kring redovisningsprinciper för bolaget Bolaget ägs av svenska och norska kommuner samt länsorgan som lanstinget och två norska fylkeskommuner. I bolagets övergripande mål finns indirekt inte något vinstsyfte utan bolagets uppgift är att verka för att ägarnas uppsatta mål uppnås. God redovisningssed är ledstjärna för den löpande bokföringen och bokslutsarbetet. Det innebär att i bokslutet görs periodiseringar för att komma fram till periodens (räkenskapsårets) rätta resultat. Bl. a tas hänsyn till arbeten som utförts men inte fakturerats och kostnader som hör till perioden, men där faktura inte erhållits. I senaste bokslutet var förhållandet att ersättningar utbetalts från ägarna, men där bolaget inte hunnit utföra de tjänster som ersättningarna avsåg på grund av pågående projekt tagit detta utrymme. Projekten där bolaget är projektägare ingår i redovisningen och påverkar således både omsättning och kostnader. Bolagets resultat är däremot exkluderat från projekten och bolagets resultat är rätt redovisat. Bolagets aktiviteter och projekten redovisas på olika kostnadsställen i bokföringen och är därmed lätta att hålla isär. Bolaget har ett eget kapital om kr och tål en förlust om kr. Eftersom bolaget är beroende av projektintäkter och ägarnas ersättningar kan resultatet svänga kraftigt på ganska kort tid. Det är därför viktigt att följa utvecklingen i tidsperspektiv om sex månader och ett års intervall. Ägarna kan bli tvungna att se över bolagets övergripande mål om så behövs. Några tankar efter en mycket skön sommar. Östersund den 16 augusti 2006 Med vänliga hälsningar Werner Magnusson Säte: Östersund Orgnr:

5 Verksamheten from maj 2006 Fas 1 t o m augusti: Informera, skapa nätverk och ringa in lokala fokusområden. Rutiner, organisation och möten Gemensam logo Planera Gränslöst kulturforum 2006 Skapa en plattform och intranet på Fas 2 f r om september: Planera upplägget för det årligt återkommande huvudarrangemanget. Synkronisera de olika lokala aktiviteterna och tydliggöra den gränsöverskridande samverkan Undersöka möjligheterna för en framtida katalysatorpott Skapa ett årligt återkommande arrangörspris

6 Exempel på åtgärder och samarbeten: Utbildningar (tex ljud-ljus, arrangörsledarskap, Rockskola) Idelab Bandutväxling, sambokning Steinkjerfestivalen Hip-Hop festival Åre höstmarknad VM 2008 skidskytte 4H Kontaktmäkling Ett band ska göra och distribuera ÖSD hockeys kampsång.

7 - Karolinerna (mot nya marknader) Arbetsgruppen Marknadsanalys Aktivitets och tidsplan Förhandlingar samarbetspartners Grundarbetet för ny broschyr och PR materiel Distribuera informationsmaterial och reseguide Involverad i lokala aktiviteter och produktutveckling Tillsyn infrastruktur

8 - St Olavsleden Arbetsgruppen / Nätverket Distribution av reseguiden för St Olavsleden Tillsyn infrastruktur - Storsjöodjuret Ny gratiskarta Nyproduktion Birger-mjukdjur Gått igenom och uppdaterat svenska delen på Engelsk och Tysk del är genomgången men ännu ej uppdaterad. Uthyrning av Birgerdräkt Tillsyn infrastruktur

9 Övrigt Bolagsadministration AU Rekvisitioner Informationer Engagemang i programskrivning Mål3 Grannrådet Brun Vit skyltning, referensgrupp Hike & Bike, referensgrupp Yran-Olavsfestdagene, referensgrupp St Olavsloppet Hemsidan Sista slutredovisningen av Markering 2005 klar och godkänd.

10 Interregionala programmet - Byter namn till Mål3 Territoriellt Samarbete - Programperiod Programutkast 2 på remiss t o m Programmets totala penningmängd ej klar Den svenska regeringens slutgiltiga beslut om EU-medel för hela programperioden för Mål 3 Sverige-Norge programmet uppgår till euro vilket är mer än det preliminära beskedet (ca 26 miljoner euro). - Effektområden ersätter Insatsområdena - Geografiska området utvidgat - Sydsamiska samarbeten går in i annat program - Processen vidare Regeringen får programförslaget 1/12 Kommissionen får programförslaget 1/1, 2007 Kommissionen behöver 4 månader på sig och därefter färdigt för ansökningar (I teorin och om allt flyter) - Följ processen på

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Lena Bromarker, Mikael Sundman, Jan Andersson, Eva Hellstrand,

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

Tid Plats. Ärenden Se kallelse bifogad som bilaga 1. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Smedby affärsfastigheter AB. Närvarande Aktieägare

Tid Plats. Ärenden Se kallelse bifogad som bilaga 1. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Smedby affärsfastigheter AB. Närvarande Aktieägare Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Smedby affärsfastigheter AB Tid Plats 20LL_06_tg Hembygdsgården Ärenden Se kallelse bifogad som bilaga 1 Närvarande Aktieägare 51 Leif Hedlund hälsade samtliga närvarande

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #176 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 11 februari 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Punkt 1-8.1, Madelene Lidmalm (ML) Erik Massih (EM) Mikaela Rydberg (MR) Moa Wall, (MW) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 1. Mötet öppnades. 2. Närvarande Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, David Karlsson, Maria M. Broman, Maud-Henrik Jonsson 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (38)

Sammanträdesprotokoll 1 (38) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-02-18--19 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 18 februari 2003 kl 9.00-19 februari 2003 kl 14.45 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2008

Bolagsstyrningsrapport 2008 Bolagsstyrningsrapport 2008 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2006

Bolagsstyrningsrapport 2006 Bolagsstyrningsrapport 2006 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Styrelseprotokoll KFUK-KFUM Central, nr 8, 2013

Styrelseprotokoll KFUK-KFUM Central, nr 8, 2013 Styrelseprotokoll KFUK-KFUM Central, nr 8, 2013 KFUK-KFUM Centrals styrelse Tidpunkt: onsdag den 2 oktober 2013 Närvarande: Bengt Arwén, Paula Asarnoj, Kajsa Carlsson Anki Ericson, Richard Gustafsson,

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer