november 2013 meddelade Peter Honeth,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "november 2013 meddelade Peter Honeth,"

Transkript

1 appendix #01/2014

2 MSF TYCKER Vi sliter hårt, många gånger i tystnad, för våra patienters bästa, men vårt eget mående ska inte behöva åsidosättas och våra studier ska löna sig från första början. Emma Furberg, ordförande MSF, Läs även Emmas debattartikel i Dagens Medicin om den kritik läkarprogrammet fått på olika håll i landet. I november 2013 meddelade Peter Honeth, statssekreterare på utbildningsdepartementet, att den omdiskuterade läkarutbildningsutredningen (förslag om en läkarutbildning på 6 år med legitimation vid examen) inte kommer att gå ut på remiss i detta skede; de ekonomiska konsekvenserna måste utredas ytterligare. Läkarstudenter som idag läser på programmet hade inte påverkats i någon större utsträckning av förslaget, då en ny läkarutbildning hade trätt i kraft som tidigast 2015 för de studenter som då antas till första terminen på utbildningen. Att studentantalet överstiger det tillgängliga antalet ATplatser blir dock alltmer kännbart då vi närmar oss sluttampen på utbildningen, inte minst i storstadsregionerna där konkurrensen om platserna är hög och väntetiderna långa. Där hade legitimation vid examen varit en fördel. Missmatchen mellan antalet läkarstudenter och AT-platser tenderar att sopas under mattan. Alltjämt talar media och allmänheten istället om läkarbristen och de så kallade makabra läkarlönerna. Förvisso har de flesta läkare en mycket gynnsam löneutveckling och en förhållandevis hög livslön men vi har också en av Sveriges längsta utbildningar, med höga antagningskrav, och i jämförelse med exempelvis tandläkare-, civilingenjörer- och juristers lönekuvert framstår inte läkarlönerna som särdeles exceptionella. Ser vi till de unga läkarnas löner är de dessutom bristfälligt kartlagda. Saco lönesök har exempelvis ingen lönestatistik över läkare före examen- trots att detta sökkriterium finns presenteras siffror för läkare som fullgjort grundutbildningen och tagit examen! Dessa missvisande sökresultat kan ge sken av ett bättre löneläge än det faktiska. 1 januari 2004 avskaffades tarifflönerna för icke-legitimerade och AT-läkare med förhoppningar om en gynnsam löneutveckling och individuell lönesättning. Löneutvecklingen följdes och ansågs i många fall positiv men allt fler som vikarierar som underläkare idag vittnar om att det individuella förhandlingsutrymmet kan vara litet till obefintligt i konkurrensen om eftertraktade jobb. På en del ställen är dessutom lönerna numera oskäligt låga. En underläkare i Skåne (före examen) berättade 2013 om sin månadslön på kr detta är mindre än vad undersköterskor tjänar i andra landsting! Efter åtminstone 4,5 års läkarutbildning, med kvalificerade arbetsuppgifter och med ett ansvar som är precis lika stort som det ansvar en läkare som slutfört sin grundutbildning förväntas ta, är en så pass låg lön fullständigt orimlig! För att bidra med ytterligare lite perspektiv; under hösten 2002 för snart 12 (!) år sedanskickade MSF ut en enkät som besvarades av 400 läkarstudenter på termin 10 och 11 som vikarierat som underläkare under den gångna sommaren. Medellönen i landet låg då på kr, och i Skåne tjänade man i genomsnitt kr i månaden. Positiv löneutveckling? Nja. I vår kommer lägstanivån i Med. Studavtalet att avskaffas. Lägstanivån har till och med varit lägre än Skånes skamliga löner, varför det antagits att denna snarast normerat nedåt. Det finns dock all anledning för MSF att följa utvecklingen för våra medicine studerande som vikarierar på somrarna under slutet av utbildningen arbetsgivaren måste visa att de klarar av ansvaret och vi måste få siffror på hur löneläget för vikarierande underläkare faktiskt ser ut runt om i landet. Det är hög tid att läkarstudenter går ihop och tar strid för skäliga löner i en tid då besparingar duggar tätt. Vi sliter hårt, många gånger i tystnad, för våra patienters bästa, men vårt eget mående ska inte behöva åsidosättas och våra studier ska löna sig från första början. Vår arbetsmiljö och våra lönevillkor är inte mindre viktiga för att vi precis äntrat yrkeslivet. Låt 2014 bli det år då vi går samman för bättre underläkarvikariat! Appendix #1/ en medlemstidning från Medicine Studerandes Förbund MSF är en MSF är en partipolitiskt obunden organisation för läkarstudenter och är en del av Läkarförbundet. Redaktör: Victoria Jansson, Omslagsbild: Johan Wallin Hör av dig om du vill bidra till Appendix! MSF Kansli: Milla Järvelin, Box 5610, Stockholm,

3 AKTUELLT I MSF ETT ÅR SOM STYRELSE Styrelsen på bild. Fr. v. Alexander Lundin, Tora Borén, Frida Kareliusson, Johanna Plith (vice ordf. i MSF Utland), Eddie de Dios, Emma Furberg, Filip Löfgren, Teodor Svedung Wettervik, Maria Valeur. Saknas på bild: Ulrika Berglund (ordf. MSF utland) och Norna Werner. Foto: Johan Wallin Nästan ett år har gått sedan styrelsen valdes och under denna tid har styrelsemedlemmarna jobbat med lite olika saker. Styrelsen har delat upp sitt arbete och varje styrelsemedlem har haft sina ansvarsområden. Alexander Lundin har till exempel jobbat med rekryteringen inom MSF och anordnade bland annat en rekryteringsträff för de ansvariga på respektive lokalort. Frida Kareliusson har å andra sidan jobbat med att utbilda redan aktiva medlemmar genom att anordna en facklig grundkurs som ägde rum i oktober I Bålsta. Detta arbete kommer att fortsätta på den fackliga vidareutbildningen. Eddie de Dios har förutom att vara ansvarig för ekonomin i MSF också varit MSFs representant i rådet för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM) inom Läkarförbundet. Norna Werners bästa minne från första hälften av verksamhetsåret är från då hon på SLFs FUM tillsammans med Eddie kämpade för att MSFs medlemsavgift skulle förbli oförändrad. När man ändå pratar om förhandlingar så är det värt att nämna att Filip Löfgrens huvudfokus har varit förhandlingsdelegationen och där har det bland annat förhandlats fram ett nytt pensionsavtal (AKAP-KL) och att lägsta lönen i Medstud-avtalet kommer att avskaffas helt från och med första april i år. Tora Borén har arbetat med att försöka få så hög svarsfrekvens på preklinenkäten som möjligt, detta genom att ta fram en kommunikationsplan. Kommunikation är även något som Teodor Svedung Wettervik har jobbat med. Han har förutom att skriva i Appendix också varit med och drivit igenom att Saco Studentråd ska arbeta för en ändring av dispenssystemet med CSN. Han har även jobbat med ett policydokument för hur MSF ska kommunicera genom sociala medier. MSF Utland har för första gången haft en adjungerad representant i MSFs styrelse. Adjungeringen har skapat en direkt kommunikation mellan MSFs förbundsstyrelse och MSF Utland. Vice ordförande Maria Valeur har besökt Almedalen och varit med och anordnat ett seminarium om framtidens vård, hon har också tillsammans med Emma Furberg besökt AMEE, vilket är en medicinsk utbildningskonferens. Emma har som ordförande deltagit i bland annat olika möten och skrivit debattartiklar. Jag är mycket stolt över min styrelse och allt vi har åstadkommit tillsammans under detta år!, säger hon. MSF har synts aktivt i media och Emma har jobbat för att driva medlemmarnas åsikter. Förutom sina egna ansvarsområden har hela styrelsen på ett eller annat sätt jobbat med att anordna MSF 50 års jubileum. Det hela firades med en middag i december i Läkarförbundets festvåning. Det här är ett axplock av vad styrelsen har haft för sig, nu väntar några månader till fullmäktigemötet i november i Umeå. Då kommer en verksamhetsberättelse att presenteras där man kan ta reda på allt styrelsen gjort. Victoria Jansson Redaktör appendix 01/2014 3

4 ÅRETS HANDLEDARE MSF s lokalföreningar har varit med och utnämnt en handledare från varje utbildningsort. Detta är årets handldare med nomineringarna. Bilderna ansvarar respektive lokalförening och handledare för. UMEÅ: PROTIK ISLAM JAKOBSSON Underläkare, neurologen Norrlands universitetssjukhus i Umeå STOCKHOLM: JÖRGEN ENECKER Specialist inom allmänmedicin, vårdecentral i Tullinge Jörgen Enecker jobbar som allmänläkare på vårdcentralen i Tullinge. Från och med första dagen har han gett oss i gruppen en trygg och säker första kontakt med vården och hjälpt oss skapa en bra plattform för fortsatt utbildning. I sitt handledarskap ger han konstruktiv feedback kombinerat med beröm, och ser alltid till att ge plats för alla att utvärdera sin insats. Ingen blir någonsin förbisedd. Han har dessutom gett konstruktiv kritik till sin handledarkollega i vår grupp på ett fint och ödmjukt sätt. Han är en fantastisk förebild för öppet lyssnande och har gett oss möjligheter att få sitta med vid patientsamtal där patienten känner sig lugn och säker och får gehör för alla sina besvär. Han ser dessutom till att patienten är trygg och informerad om situationen med att ha kandidater i mottagningsrummet. Hans öppenhet kring sina egna erfarenheter inom vården, både som patient och läkare, har gett oss ett förtroende för honom inte bara som läkare utan även som mentor i livet utanför yrket. Vi är väldigt glada och tacksamma för att vi har fått följa Jörgen under våra två första år på vårdcentralen. GÖTEBORG: MARIANNE ENGELHART Distriktsläkare vårdcentral i Tidan Marianne på vårdcentralen i Tidan var en underbar handledare. Härmed vill jag nominera henne till MSFs årliga handledarpris. Hon var fantastisk. Uppmuntrande, pedagogisk och alldeles alldeles underbar, som en bal på slottet. Hon fick oss att älska utbildningen och tack vare henne är vi de vi är idag. Jag kommer bära med mig minnet av KKKn (kurs i konsultationskunskap) resten av utbildningen tack vare henne. Han tar sig alltid tid att sitta och diskutera patientfall och svara på ens frågor även när det är rörigt på avdelningen med överbeläggningar och annat som pockar på uppmärksamheten. När man går jour med honom och det inte dyker upp några patienter får man ändå diskutera patientfall som han tar ur minnet och testa sina kunskaper på ett pedagogiskt och roligt sätt. Även en väldigt trevlig person som alltid möter en med ett leende och som hälsar på en i korridoren! 4

5 ÅRETS HANDLEDARE MED NOMINERINGAR ÖREBRO: BENGT RASMUSSEN Hematolog, avd 83, Universitetssjukhuset Örebro SKÅNE: ULF DAHLSTRAND ST-läkare Ögonkliniken Skånes Universitetssjukhus i Lund/Malmö Inspirerande och trygg handledning. Lär ut pedagogiskt och ser till att vi känner oss delaktiga och trygga med hela mottagningsbesöket. Kan knepet att handleda tydligt och samtidigt ta steget tillbaka och ge plats för att låta oss kandidater samtala och undersöka patienterna. LINKÖPING: RENÉ NOTELID Ortoped, Ortopedkliniken Höglandssjukhuset Eksjö René uppmuntrar studenten att ta ansvar för sitt eget lärande och finns alltid till hands med kloka råd och återkoppling. Han ser människan i studenten och genom att uppmärksamma varje persons möjligheter och styrkor stärker han studenten i den framtida läkarrollen. Jag hade förmånen att ha Bengt som handledare under två veckor under termin 4:a där fokus var på anamnes och status. Han lade mycket tid på att gå genom ett basstatus med oss studenter med stor noggrannhet och engagemang (till den grad att han gjorde övertid). Jag kände hela tiden att vi tilläts ställa de dummaste frågor och ta den tid som behövdes för att faktiskt förstå, hur och varför man gör som man gör. Vidare såg han alltid till att vi hade meningsfulla uppgifter och mån om att vi skulle lära och trivas. Bengt hade också reflekterat på allvar över, de ofta luddiga, lärandemålen som vi skulle uppnå under vfu-veckan. Han uppmanade oss att diskutera etik och genus vilket aldrig någon tidigare handledare brytt sig om, vilket jag tycker är ett ypperligt exempel på en god förebild. Det fanns alltid tid för reflektion och diskussion, där han flera gånger uttryckte önskan på att vi skulle kritisera vården de bedrev för att på så sätt göra den bättre. Utöver att han delade med sig av sina stora yrkeskunskaper, måste han ha eloge för sitt engagemang och glädje över att ta hand om oss studenter. Det är svårt att beskriva i ord, men han har verkligen gjort ett utmärkt arbete som handledare. UPPSALA: ÅSA COLLIN Specialistläkare gastrokirurgen Akademiska Sjukhuset i Uppsala Vi vill nominera Åsa Collin, specialistläkare gastrokirurgen UAS, till årets handledare Detta för att hon med stor entusiasm tar sig tid att förklara såväl teoretiska kunskaper som praktiska färdigheter inom det till synes tunga ämnet gastrokirurgi. Åsa har god kunskap om både ämnet och inlärningsmålen. Hon inkluderar samt motiverar läkarstudenternas plats i verksamheten vilket också stimulerar till lärande. Därför förtjänar Åsa Collin priset Årets handledare appendix 01/2014 5

6 ETT SOMMARJOBB I VÅRDEN Under en lång utbildning som läkarprogrammet hinner många somrar passera innan examen. Dessa somrar är utmärkta tillfällen för att få in foten i arbetslivet i allmänhet och sjukvården i synnerhet. Att ha arbetat lite inom vården innan man söker sin AT är nyttigt, om inte för att ses som meriterande för det jobb du söker så i alla fall för sig själv. Du får se en hel del av sjukvården, och det kanske från lite andra håll än vad du kommer få göra själv som läkare. Här följer de vanligaste titlarna du kan ha som läkarstudent när du vikarierar inom vården: Text: Frida Kareliusson Underläkare Som underläkare innan examen får du arbeta med samma saker som en legitimerad läkare, med vissa undantag (du får exempelvis inte skriva ut mediciner till andra än de som du behandlar). För att få arbeta som underläkare måste du ha fullföljt och blivit godkänd på termin 9 och den placering du tänkt arbeta inom. Du får dock inte arbeta på vårdcentral innan du tagit examen. När det gäller lönerna som underläkare är den individuella och från och med 2014 finns ej längre någon lägstalön. Här bör man ta hjälp av SLF för att få reda på hur lönerna ligger inom just det lanstinget/kliniken. Läkarassistent Läkarassistent är något som vanligtvis inte finns på klinikerna, utan är en slags tjänst där man arbetar som avlönad läkarkandidat och är inte reglerad. För att anställas som läkarassistent brukar man oftast då ha avslutat termin 6, men det upp till arbetsgivaren att bestämma. De arbetsuppgifter man ha ska ha delegerats från ansvarig läkare och denne ska även ha översyn över arbetet. Vissa saker som receptförskrivning kan inte delegeras, men arbetsuppgifter som in- och utskrivningar, gipsning, skriva remisser, suturera mindre sår och assistera på operation kan vara aktuellt, om man har kompetens för arbetet. Innan man startar på sitt arbete bör man tillsammans med verksamhetschefen skriva en befattningsbeskrivning där det står klart och tydligt vad det är man ska göra under sin arbetstid. Vårdbiträde och undersköterska Inom kommunen och i den privata sektorn kan man ofta arbeta som vårdbiträde eller undersköterska på exempelvis ett äldreboende. Undersköterska är ingen reglerad titel, utan det är upp till arbetsgivaren att bestämma om du ska anställas som vårdbiträde eller undersköterska. Beroende på hur vikariesituationen ser ut kan man ofta få arbeta inom äldrevården från termin 1. På ett äldreboende är arbetsuppgifterna att ge grundläggande omvårdnad, ge mat och städa. Man kan även få ge mediciner efter delegering från ansvarig sjuksköterska. Inom landstinget kan man ofta arbeta som undersköterska efter några terminer på läkarprogrammet. Hur många varierar från landsting till landsting, men termin 3 eller 6 är vanliga gränser.an kräver är olika från landsting till landsting. De arbetsuppgifter man har här varierar från avdelning till avdelning, men är ofta att ge grundläggande omvårdnad, ta blodprover, sätta kateter, lägga om sår och hjälpa till med mat och städning. Liknande arbeten med liknande utbildningskrav och lön är personlig assistent, vårdare/skötare inom psykiatrin eller handikappomsorgen. Fackförbundet för undersköterskor är Kommunal och det är de som har hand om löner och löneavtal och SLF kan därför ej vara behjälpliga. Lönen för en läkarassistent brukar ligga på ungefär samma nivå som för en undersköterska, ofta lite lägre. Tjänsten regleras inte av SLF:s kollektivavtal. 66 appendix 01/2014

7 MSF PÅ MÖTE OM PATIENTSÄKERHET OCH STUDENTER Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hade bjudit in MSF på ett möte om hur studenter kan engageras i frågan om patientsäkerhet. Tora Borén representerade MSF. Den 18 november for jag norrut mot SKL s lokaler för att diskutera två ämnen som ligger mig själv varmt om hjärtat nämligen studenter och patientsäkerhet. Michael Bergström från SKL, som även höll i mötet, inledde med en kort presentation och en bakgrund till kvällens möte. Han fortsatte sedan att berätta om SKL s nationella satsning för ökad patientsäkerhet. Vi diskuterade tillsammans utmaningen i att hitta mätsystem, metoder och verktyg för att kunna komma fram till vad patientsäkerhet faktiskt är. För SKL innebär en ökad patientsäkerhet att minska antalet vårdrelaterade skador. Diskussionen fortsatte ändå om vad patientsäkerhet är, förbättringsarbete och hur man ska undervisa om patientsäkerhet. Efter presentationen av SKL s arbete fick Ida Sofie Nygaard och Maj Fjordside berätta om sin organisation, Studerende for Sikre Patienter (SFSP). Organisationen består av en grupp studenter som försöker att vara så tvärprofessionella som möjligt, därför finns det förutom läkar- och sjuksköterskestudenter även studenter inom juridik, ekonomi, statskunskap och Danmarks motsvarighet till socionom representerade i organisationen. SFSP är en dotterorganisation som uppstått ur intresseorganisationen Dansk Selskab for Patientsikerhed. Styrelsen, som Ida Sofie Nygaard och Maj Fjordside är en del av, består av 12 personer. Sedan har de 3 lokalgrupper utspridda på tre universitetsorter i Danmark. De var även noga med att poängtera vikten av att få personer som kommer på deras aktiviteter att exempelvis gilla SFSP s sida på facebook för att få organisationen att spridas. Vidare talade de om hur de arbetar med sin organisation och berättade om en sommarkurs som de höll under sommaren De kommer hålla denna kurs igen under sommaren 2014 på universitetet i Aarhus under 2 veckor (5 ECTS poäng). Kursen hålls på ett internat där de studerande under dessa två veckor jobbar med frågor runt patientsäkerhetsarbete samt gör ett förbättringsarbete. Att ha en studentorganisation som är inriktad på patientsäkerhet tyckte de flesta på mötet lät intressant och Michael Bergström påpekade även att det i läroplanen för läkarprogrammet står att en student som tagit examen från läkarutbildningen skall kunna genomföra ett förbättringsarbete. Något som han verkade tveksam till om så verkligen var fallet., men att redan på universitetsnivå få in en klar patientsäkerhetsaspekt är i alla fall viktigt. Ett namn som dök upp under mötet var Hans Rutberg, som jobbar med patientsäkerhet inom Svenska Läkaresällskapet (SLS). Han har jobbat länge för patientsäkerheten, bland annat genom att vara med och starta Patientsäkerhetsenheten i Östergötaland. Vidare diskuterade vi om den patientsäkerhetskonferens som skall hållas i september 2014 och om eventuellt studentengagemang kring detta. Tora Borén Ledamot i MSF Medverkande på mötet: Tora Borén (MSF), Erik Westberg (Vårdförbundet), Daniel Larsson (Vårdförbundets Studentorganisation), Sandra Astnell (Medical Management Center, KI), Marie Bergström (Utbildningsstrateg, DS), Maj Fjordside (ordf. i Studerende for Sikre Patienter (SFSP), Ida Sofie Nygaard (vice ordf. i SFSP, sjuksköterskestudent i Aarhus) och Michael Bergström (Sveriges Kommuner och Lansting) 7

8 TYCK TILL! skriv till Spärrtentasystem utan dispens svårt att få en andra chans Läkarprogrammet i Sverige består idag av 11 terminer med flera kurser, i Göteborg närmare bestämt 29 stycken. Flera av kurserna är kontinuerliga och bygger på varandra, t.ex. histologi och patologi. Genom programmet finns därför spärrkurser läkarstudenten måste klara av, för fortsatta studier, men vad ställer det här egentligen för krav på studenten och hur påverkar det hens hälsa? Dagens läkarprogram i Göteborg ser i princip ut som så att du måste ha klarat hela föregående termin för att få fortsätta på nästa. Detta är viktigt för att läkarstudenten ska ligga i fas kunskapsmässigt och inte vid termin 11 ha massa kurser efter sig. Att på detta vis formellt kvalitetssäkra läkarstudenternas progressiva utveckling tjänar flera syften. För studenten själv är det rimligt att ha klarat en mer grundläggande kurs i histologi innan hen tar steget vidare till en påbyggnadskurs som patologi, vilken utan tidigare histologiska kunskaper blir svårt. Även utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv är det viktigt att kvalitetssäkra att läkarstudenten har erforderliga kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga innan hen påbörjar en klinisk kurs. Exempelvis är insikter i sekretessfrågor för anamnestagning såväl som anatomiska kunskaper för kirurgiska operationer mycket viktigt. För studenterna innebär behörighetskraven om tidigare avklarade kurser för att få börja ny kurs, höga krav och stress. När man i Göteborg något år tillbaka i princip helt ströp chanserna att få dispens i spärrtentasystemet, innebar detta att många fler läkarstudenter sökte sig till Akademihälsan med symptom av stress och oro. Inte bara kan du bli tvingad till ett ofrivilligt uppehåll, dessutom riskerar du att förlora CSN och din studentlägenhet. Mycket står på spel! Att bli sjuk, få barn eller att under en tid ha mycket att göra utöver studierna tillhör livet och kan förstås (olyckligt) sammanfalla med en tentaperiod, med ett underkänt tentaresultat som följd. Att sedan reparera detta parallellt med nästa kurs (och livets utmaningar i övrigt) kan ofta ge en dominoeffekt med ett underkänt tentaresultat i efterföljande kurs. Särskilt svårt blir det när omtentorna sammanfaller med efterföljande kurs tenta. Dessa trender tar vi i Göteborg med stort allvar och vill uppmärksamma. Att ställa höga krav på studenter är bra, så länge man ger rimliga chanser att få göra om och ibland ger möjlighet till dispens. Spärrtentasystemet är förstås viktigt, men likaså är studenternas hälsa. Teodor Svedung Wettervik, förbundsstyrelsen och ordf. MSF Göteborg 8

9 PÅ GÅNG I MSF Appendix söker medarbetare Som den medlemstidning Appendix är så är det viktigt för oss att medlemmar är aktiva i föreningen. Ett sätt att vara det är att engagera sig i Appendix. Appendix kommer ut fyra gånger per år och sitter ihop med SYLFs medlemstidning Moderna Läkare. Nästa nummer har beräknat utgivningsdatum 13e maj. Arbetet liknar en riktig redaktions arbete förutom att allt är baserat på mejlkontakt då föreningen har lokalföreningar på vitt skilda platser i landet och utomlands. Det finns med andra ord inga geografiska hinder som inte går att lösas. Tidningen försöker vara så bred som möjligt och ha ett varierat men relevant innehåll. Det kan handla om att skriva stora texter, mindre texter, fixa layout, korrekturläsa eller att illustrera till tidningen. Tidigare erfarenhet är självklart bra men inte ett krav. Känner du att du vill göra något för tidningen? Skicka ett mejl, presentera dig och om du har en idé presentera även den! ÖREBRO Kontakt: Ordförande: Julia Grahn SKÅNE Kontakt: Ordförande: Karin Lind STOCKHOLM Kontakt: Facebook: MSF Stockholm Ordförande: Alexander Fletcher Sandersjöö LINKÖPING Kontakt: Ordförande: Ny ordförande valdes efter tidningens tryckdatum, se hemsidan för info. UPPSALA Kontakt: Ordförande: Lisa Blixt MEDICINE STUDERANDES FÖRBUND UMEÅ Kontakt: Ordförande: Gabriel Fuchs MSF, är Sveriges läkarförbunds studerandeorganisation. Läkarförbundet är den medicinska professionens organisation och MSF den studentorganisation som arbetar med läkarutbildningen och din blivande roll som läkare. MSF är läkarstudenternas fackliga och professionella organisation och har nästan 6000 medlemmar, i Sverige och utomlands. MSF arbetar för en kontinuerlig förbättring av läkarutbildningen och för din situation som student. Vi värnar dina rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden och inom forskningsverksamhet. MSF har sju lokalavdelningar i Sverige och en för utlandsstudenter, som arrangerar egna aktiviteter relaterade till dina studier och din framtid som läkare. Hör av dig till MSF på din ort om du har frågor eller vill engagera dig. Kolla vår hemsida och Facebook för regelbunden information om vad som är på gång: GÖTEBORG Kontakt: Ordförande: Teodor Svedung Wettervik UTLAND MSF Utland Kontakt: Ordförande: Ulrika Berglund appendix 01/2014 9

Ett spännande år med dig som medlem!

Ett spännande år med dig som medlem! appendix #01/2015 LEDARE Ett spännande år med dig som medlem! Foto: Rickard Eriksson Teodor Svedung Wettervik, Förbundsordförande MSF, teodor.svedung.wettervik@slf.se Nytt år, ny termin och ny förbundsstyrelse

Läs mer

moderna läkare Tema: Att läsa utomlands AT-ranking / Korsordstävling / Sudoku / MSF Appendix

moderna läkare Tema: Att läsa utomlands AT-ranking / Korsordstävling / Sudoku / MSF Appendix moderna läkare ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #04/2009 ÅRGÅNG 68 Tema: Att läsa utomlands AT-ranking / Korsordstävling / Sudoku / MSF Appendix Nu 8 sidor! Kunskap för klokare vård Välkommen

Läs mer

MSF, Protokoll FS9 2014-03-22

MSF, Protokoll FS9 2014-03-22 MSF, Protokoll FS9 2014-03-22 Närvarande: Maria Valeur, vice ordförande Filip Löfgren, Umeå Norna Werner, Stockholm Tora Borén, Örebro Rayma Avecedo, Utland Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Alexander

Läs mer

Appendix #04/2014 - en medlemstidning från Medicine Studerandes Förbund

Appendix #04/2014 - en medlemstidning från Medicine Studerandes Förbund appendix #04/2014 LEDARE Det sägs att hoppet är det sista som överger en- och mitt hopp om en remissrunda lever i allra högsta grad. Foto: Sofia Furberg Emma Furberg, ordförande MSF, emma.furberg@slf.se

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar Ledare Distriktsläkarna och ledarskapet Ledarskapsfrågan har diskuterats

Läs mer

gikurserna möjlighet att tycka till. En hög svarsfrekvens är viktigt för att vi ska kunna påverka så fyll

gikurserna möjlighet att tycka till. En hög svarsfrekvens är viktigt för att vi ska kunna påverka så fyll appendix #4 2010 ledare I barndomens sagor framställs en läkare som en doktor med vit rock och stetoskop runt halsen. Doktorn får vara med i lekarna som en person som jobbar på sjukhus och som hjälper

Läs mer

Tema utbildning. Ronden

Tema utbildning. Ronden Ronden Nummer 1 2011 Tema utbildning Klinikkurt förändrade handledningen Planer på kua i Uppsala Rundabordssamtal Pedagogiska insatser uppvärderas Storsatsning på at-utbildningen foto: staffan claesson

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet

nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Ledare Nya närsjukvårdsmodeller och ansvarsutredningens förslag om fast läkarkontakt kräver fler distriktsläkare! Nu

Läs mer

Jag känner mig som en ny människa!

Jag känner mig som en ny människa! Jag känner mig som en ny människa! Så attraherar och behåller vi framtidens undersköterskor och skötare En sammanställning av sommarvikariers upplevelser av Landstinget Kronoberg sommaren 2014 Johanna

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Det måste kännas roligt att leda. Lusten måste vara större än bekymren. Barbro Fridén, sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Framtidens Karriär Läkare Rutiner skymmer sikten för läkarprofessionen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Distriktsläkaren Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Ledare Läkaren är ledaren Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse: Ove Andersson

Läs mer

Framtidens Karriär. Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar

Framtidens Karriär. Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar Framtidens Karriär Sjuksköterska Många vägar för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar Goda villkor krävs för att säkra kompetens inom

Läs mer

AT-guiden. På väg mot bästa AT-platsen. Hans AT visade sig vara ogiltig. Välj rätt tjäna tusenlappar. Läs om framtidens läkarutbildning.

AT-guiden. På väg mot bästa AT-platsen. Hans AT visade sig vara ogiltig. Välj rätt tjäna tusenlappar. Läs om framtidens läkarutbildning. Onsdag 29 februari 2012 AT-guiden Hans AT visade sig vara ogiltig Felix Warren får inte ut sin legitimation, trots att han kollade med Socialstyrelsen i förväg. µ sid 10 Välj rätt tjäna tusenlappar Mellan

Läs mer

Distriktsläkaren. Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen. Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen. Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen Svenska Distriktsläkarföreningen MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Ledare Distriktsläkaren

Läs mer

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål nr 3 2010 NMI visar vägen Verksamheten vässas Annorlunda bakgrund Friskvård i Östersund domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål Framtidens ledare 24

Läs mer

Distriktsläkaren Nr 3 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Böcker till hängmattan!

Distriktsläkaren Nr 3 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Böcker till hängmattan! Distriktsläkaren Nr 3 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Böcker till hängmattan! Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Diabetesbehandling Patienter från hela världen Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

Nr 3 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Benny Ståhlberg avgår Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet

Nr 3 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Benny Ståhlberg avgår Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Distriktsläkaren Nr 3 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Benny Ståhlberg avgår Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Ledare Spännande aktuella fackliga frågor tt som nytillträdd ordförande i Svenska

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Handlingskraft på plats För dig som är notarie

Handlingskraft på plats För dig som är notarie Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering Distriktsläkaren Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Tema Rekrytering Ledare VÅRDVAL i primärvården våga satsa! Sjukvård är ett ämne som ofta diskuteras. Det är något som ligger nära varje människa

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Intensivt på stamningsintensiven

Intensivt på stamningsintensiven Medlemstidning för Nummer 7 november 2010 Logopedstudenter bryter ny mark i Kenya! Intensivt på stamningsintensiven Innehåll 7 10 3 LEDARE 4 NYTT FRÅN STYRELSEN dysfagiuppropet Lite bakgrundsinformation

Läs mer

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 1 Innehållsförteckning Projektledningens rapport om LST 2008-2014... 3 Inledning... 3 Former... 3 Effekter... 3 Fortsättning... 4 Ekonomi... 5 Reflektioner från Ledarskaps-ST

Läs mer