november 2013 meddelade Peter Honeth,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "november 2013 meddelade Peter Honeth,"

Transkript

1 appendix #01/2014

2 MSF TYCKER Vi sliter hårt, många gånger i tystnad, för våra patienters bästa, men vårt eget mående ska inte behöva åsidosättas och våra studier ska löna sig från första början. Emma Furberg, ordförande MSF, Läs även Emmas debattartikel i Dagens Medicin om den kritik läkarprogrammet fått på olika håll i landet. I november 2013 meddelade Peter Honeth, statssekreterare på utbildningsdepartementet, att den omdiskuterade läkarutbildningsutredningen (förslag om en läkarutbildning på 6 år med legitimation vid examen) inte kommer att gå ut på remiss i detta skede; de ekonomiska konsekvenserna måste utredas ytterligare. Läkarstudenter som idag läser på programmet hade inte påverkats i någon större utsträckning av förslaget, då en ny läkarutbildning hade trätt i kraft som tidigast 2015 för de studenter som då antas till första terminen på utbildningen. Att studentantalet överstiger det tillgängliga antalet ATplatser blir dock alltmer kännbart då vi närmar oss sluttampen på utbildningen, inte minst i storstadsregionerna där konkurrensen om platserna är hög och väntetiderna långa. Där hade legitimation vid examen varit en fördel. Missmatchen mellan antalet läkarstudenter och AT-platser tenderar att sopas under mattan. Alltjämt talar media och allmänheten istället om läkarbristen och de så kallade makabra läkarlönerna. Förvisso har de flesta läkare en mycket gynnsam löneutveckling och en förhållandevis hög livslön men vi har också en av Sveriges längsta utbildningar, med höga antagningskrav, och i jämförelse med exempelvis tandläkare-, civilingenjörer- och juristers lönekuvert framstår inte läkarlönerna som särdeles exceptionella. Ser vi till de unga läkarnas löner är de dessutom bristfälligt kartlagda. Saco lönesök har exempelvis ingen lönestatistik över läkare före examen- trots att detta sökkriterium finns presenteras siffror för läkare som fullgjort grundutbildningen och tagit examen! Dessa missvisande sökresultat kan ge sken av ett bättre löneläge än det faktiska. 1 januari 2004 avskaffades tarifflönerna för icke-legitimerade och AT-läkare med förhoppningar om en gynnsam löneutveckling och individuell lönesättning. Löneutvecklingen följdes och ansågs i många fall positiv men allt fler som vikarierar som underläkare idag vittnar om att det individuella förhandlingsutrymmet kan vara litet till obefintligt i konkurrensen om eftertraktade jobb. På en del ställen är dessutom lönerna numera oskäligt låga. En underläkare i Skåne (före examen) berättade 2013 om sin månadslön på kr detta är mindre än vad undersköterskor tjänar i andra landsting! Efter åtminstone 4,5 års läkarutbildning, med kvalificerade arbetsuppgifter och med ett ansvar som är precis lika stort som det ansvar en läkare som slutfört sin grundutbildning förväntas ta, är en så pass låg lön fullständigt orimlig! För att bidra med ytterligare lite perspektiv; under hösten 2002 för snart 12 (!) år sedanskickade MSF ut en enkät som besvarades av 400 läkarstudenter på termin 10 och 11 som vikarierat som underläkare under den gångna sommaren. Medellönen i landet låg då på kr, och i Skåne tjänade man i genomsnitt kr i månaden. Positiv löneutveckling? Nja. I vår kommer lägstanivån i Med. Studavtalet att avskaffas. Lägstanivån har till och med varit lägre än Skånes skamliga löner, varför det antagits att denna snarast normerat nedåt. Det finns dock all anledning för MSF att följa utvecklingen för våra medicine studerande som vikarierar på somrarna under slutet av utbildningen arbetsgivaren måste visa att de klarar av ansvaret och vi måste få siffror på hur löneläget för vikarierande underläkare faktiskt ser ut runt om i landet. Det är hög tid att läkarstudenter går ihop och tar strid för skäliga löner i en tid då besparingar duggar tätt. Vi sliter hårt, många gånger i tystnad, för våra patienters bästa, men vårt eget mående ska inte behöva åsidosättas och våra studier ska löna sig från första början. Vår arbetsmiljö och våra lönevillkor är inte mindre viktiga för att vi precis äntrat yrkeslivet. Låt 2014 bli det år då vi går samman för bättre underläkarvikariat! Appendix #1/ en medlemstidning från Medicine Studerandes Förbund MSF är en MSF är en partipolitiskt obunden organisation för läkarstudenter och är en del av Läkarförbundet. Redaktör: Victoria Jansson, Omslagsbild: Johan Wallin Hör av dig om du vill bidra till Appendix! MSF Kansli: Milla Järvelin, Box 5610, Stockholm,

3 AKTUELLT I MSF ETT ÅR SOM STYRELSE Styrelsen på bild. Fr. v. Alexander Lundin, Tora Borén, Frida Kareliusson, Johanna Plith (vice ordf. i MSF Utland), Eddie de Dios, Emma Furberg, Filip Löfgren, Teodor Svedung Wettervik, Maria Valeur. Saknas på bild: Ulrika Berglund (ordf. MSF utland) och Norna Werner. Foto: Johan Wallin Nästan ett år har gått sedan styrelsen valdes och under denna tid har styrelsemedlemmarna jobbat med lite olika saker. Styrelsen har delat upp sitt arbete och varje styrelsemedlem har haft sina ansvarsområden. Alexander Lundin har till exempel jobbat med rekryteringen inom MSF och anordnade bland annat en rekryteringsträff för de ansvariga på respektive lokalort. Frida Kareliusson har å andra sidan jobbat med att utbilda redan aktiva medlemmar genom att anordna en facklig grundkurs som ägde rum i oktober I Bålsta. Detta arbete kommer att fortsätta på den fackliga vidareutbildningen. Eddie de Dios har förutom att vara ansvarig för ekonomin i MSF också varit MSFs representant i rådet för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM) inom Läkarförbundet. Norna Werners bästa minne från första hälften av verksamhetsåret är från då hon på SLFs FUM tillsammans med Eddie kämpade för att MSFs medlemsavgift skulle förbli oförändrad. När man ändå pratar om förhandlingar så är det värt att nämna att Filip Löfgrens huvudfokus har varit förhandlingsdelegationen och där har det bland annat förhandlats fram ett nytt pensionsavtal (AKAP-KL) och att lägsta lönen i Medstud-avtalet kommer att avskaffas helt från och med första april i år. Tora Borén har arbetat med att försöka få så hög svarsfrekvens på preklinenkäten som möjligt, detta genom att ta fram en kommunikationsplan. Kommunikation är även något som Teodor Svedung Wettervik har jobbat med. Han har förutom att skriva i Appendix också varit med och drivit igenom att Saco Studentråd ska arbeta för en ändring av dispenssystemet med CSN. Han har även jobbat med ett policydokument för hur MSF ska kommunicera genom sociala medier. MSF Utland har för första gången haft en adjungerad representant i MSFs styrelse. Adjungeringen har skapat en direkt kommunikation mellan MSFs förbundsstyrelse och MSF Utland. Vice ordförande Maria Valeur har besökt Almedalen och varit med och anordnat ett seminarium om framtidens vård, hon har också tillsammans med Emma Furberg besökt AMEE, vilket är en medicinsk utbildningskonferens. Emma har som ordförande deltagit i bland annat olika möten och skrivit debattartiklar. Jag är mycket stolt över min styrelse och allt vi har åstadkommit tillsammans under detta år!, säger hon. MSF har synts aktivt i media och Emma har jobbat för att driva medlemmarnas åsikter. Förutom sina egna ansvarsområden har hela styrelsen på ett eller annat sätt jobbat med att anordna MSF 50 års jubileum. Det hela firades med en middag i december i Läkarförbundets festvåning. Det här är ett axplock av vad styrelsen har haft för sig, nu väntar några månader till fullmäktigemötet i november i Umeå. Då kommer en verksamhetsberättelse att presenteras där man kan ta reda på allt styrelsen gjort. Victoria Jansson Redaktör appendix 01/2014 3

4 ÅRETS HANDLEDARE MSF s lokalföreningar har varit med och utnämnt en handledare från varje utbildningsort. Detta är årets handldare med nomineringarna. Bilderna ansvarar respektive lokalförening och handledare för. UMEÅ: PROTIK ISLAM JAKOBSSON Underläkare, neurologen Norrlands universitetssjukhus i Umeå STOCKHOLM: JÖRGEN ENECKER Specialist inom allmänmedicin, vårdecentral i Tullinge Jörgen Enecker jobbar som allmänläkare på vårdcentralen i Tullinge. Från och med första dagen har han gett oss i gruppen en trygg och säker första kontakt med vården och hjälpt oss skapa en bra plattform för fortsatt utbildning. I sitt handledarskap ger han konstruktiv feedback kombinerat med beröm, och ser alltid till att ge plats för alla att utvärdera sin insats. Ingen blir någonsin förbisedd. Han har dessutom gett konstruktiv kritik till sin handledarkollega i vår grupp på ett fint och ödmjukt sätt. Han är en fantastisk förebild för öppet lyssnande och har gett oss möjligheter att få sitta med vid patientsamtal där patienten känner sig lugn och säker och får gehör för alla sina besvär. Han ser dessutom till att patienten är trygg och informerad om situationen med att ha kandidater i mottagningsrummet. Hans öppenhet kring sina egna erfarenheter inom vården, både som patient och läkare, har gett oss ett förtroende för honom inte bara som läkare utan även som mentor i livet utanför yrket. Vi är väldigt glada och tacksamma för att vi har fått följa Jörgen under våra två första år på vårdcentralen. GÖTEBORG: MARIANNE ENGELHART Distriktsläkare vårdcentral i Tidan Marianne på vårdcentralen i Tidan var en underbar handledare. Härmed vill jag nominera henne till MSFs årliga handledarpris. Hon var fantastisk. Uppmuntrande, pedagogisk och alldeles alldeles underbar, som en bal på slottet. Hon fick oss att älska utbildningen och tack vare henne är vi de vi är idag. Jag kommer bära med mig minnet av KKKn (kurs i konsultationskunskap) resten av utbildningen tack vare henne. Han tar sig alltid tid att sitta och diskutera patientfall och svara på ens frågor även när det är rörigt på avdelningen med överbeläggningar och annat som pockar på uppmärksamheten. När man går jour med honom och det inte dyker upp några patienter får man ändå diskutera patientfall som han tar ur minnet och testa sina kunskaper på ett pedagogiskt och roligt sätt. Även en väldigt trevlig person som alltid möter en med ett leende och som hälsar på en i korridoren! 4

5 ÅRETS HANDLEDARE MED NOMINERINGAR ÖREBRO: BENGT RASMUSSEN Hematolog, avd 83, Universitetssjukhuset Örebro SKÅNE: ULF DAHLSTRAND ST-läkare Ögonkliniken Skånes Universitetssjukhus i Lund/Malmö Inspirerande och trygg handledning. Lär ut pedagogiskt och ser till att vi känner oss delaktiga och trygga med hela mottagningsbesöket. Kan knepet att handleda tydligt och samtidigt ta steget tillbaka och ge plats för att låta oss kandidater samtala och undersöka patienterna. LINKÖPING: RENÉ NOTELID Ortoped, Ortopedkliniken Höglandssjukhuset Eksjö René uppmuntrar studenten att ta ansvar för sitt eget lärande och finns alltid till hands med kloka råd och återkoppling. Han ser människan i studenten och genom att uppmärksamma varje persons möjligheter och styrkor stärker han studenten i den framtida läkarrollen. Jag hade förmånen att ha Bengt som handledare under två veckor under termin 4:a där fokus var på anamnes och status. Han lade mycket tid på att gå genom ett basstatus med oss studenter med stor noggrannhet och engagemang (till den grad att han gjorde övertid). Jag kände hela tiden att vi tilläts ställa de dummaste frågor och ta den tid som behövdes för att faktiskt förstå, hur och varför man gör som man gör. Vidare såg han alltid till att vi hade meningsfulla uppgifter och mån om att vi skulle lära och trivas. Bengt hade också reflekterat på allvar över, de ofta luddiga, lärandemålen som vi skulle uppnå under vfu-veckan. Han uppmanade oss att diskutera etik och genus vilket aldrig någon tidigare handledare brytt sig om, vilket jag tycker är ett ypperligt exempel på en god förebild. Det fanns alltid tid för reflektion och diskussion, där han flera gånger uttryckte önskan på att vi skulle kritisera vården de bedrev för att på så sätt göra den bättre. Utöver att han delade med sig av sina stora yrkeskunskaper, måste han ha eloge för sitt engagemang och glädje över att ta hand om oss studenter. Det är svårt att beskriva i ord, men han har verkligen gjort ett utmärkt arbete som handledare. UPPSALA: ÅSA COLLIN Specialistläkare gastrokirurgen Akademiska Sjukhuset i Uppsala Vi vill nominera Åsa Collin, specialistläkare gastrokirurgen UAS, till årets handledare Detta för att hon med stor entusiasm tar sig tid att förklara såväl teoretiska kunskaper som praktiska färdigheter inom det till synes tunga ämnet gastrokirurgi. Åsa har god kunskap om både ämnet och inlärningsmålen. Hon inkluderar samt motiverar läkarstudenternas plats i verksamheten vilket också stimulerar till lärande. Därför förtjänar Åsa Collin priset Årets handledare appendix 01/2014 5

6 ETT SOMMARJOBB I VÅRDEN Under en lång utbildning som läkarprogrammet hinner många somrar passera innan examen. Dessa somrar är utmärkta tillfällen för att få in foten i arbetslivet i allmänhet och sjukvården i synnerhet. Att ha arbetat lite inom vården innan man söker sin AT är nyttigt, om inte för att ses som meriterande för det jobb du söker så i alla fall för sig själv. Du får se en hel del av sjukvården, och det kanske från lite andra håll än vad du kommer få göra själv som läkare. Här följer de vanligaste titlarna du kan ha som läkarstudent när du vikarierar inom vården: Text: Frida Kareliusson Underläkare Som underläkare innan examen får du arbeta med samma saker som en legitimerad läkare, med vissa undantag (du får exempelvis inte skriva ut mediciner till andra än de som du behandlar). För att få arbeta som underläkare måste du ha fullföljt och blivit godkänd på termin 9 och den placering du tänkt arbeta inom. Du får dock inte arbeta på vårdcentral innan du tagit examen. När det gäller lönerna som underläkare är den individuella och från och med 2014 finns ej längre någon lägstalön. Här bör man ta hjälp av SLF för att få reda på hur lönerna ligger inom just det lanstinget/kliniken. Läkarassistent Läkarassistent är något som vanligtvis inte finns på klinikerna, utan är en slags tjänst där man arbetar som avlönad läkarkandidat och är inte reglerad. För att anställas som läkarassistent brukar man oftast då ha avslutat termin 6, men det upp till arbetsgivaren att bestämma. De arbetsuppgifter man ha ska ha delegerats från ansvarig läkare och denne ska även ha översyn över arbetet. Vissa saker som receptförskrivning kan inte delegeras, men arbetsuppgifter som in- och utskrivningar, gipsning, skriva remisser, suturera mindre sår och assistera på operation kan vara aktuellt, om man har kompetens för arbetet. Innan man startar på sitt arbete bör man tillsammans med verksamhetschefen skriva en befattningsbeskrivning där det står klart och tydligt vad det är man ska göra under sin arbetstid. Vårdbiträde och undersköterska Inom kommunen och i den privata sektorn kan man ofta arbeta som vårdbiträde eller undersköterska på exempelvis ett äldreboende. Undersköterska är ingen reglerad titel, utan det är upp till arbetsgivaren att bestämma om du ska anställas som vårdbiträde eller undersköterska. Beroende på hur vikariesituationen ser ut kan man ofta få arbeta inom äldrevården från termin 1. På ett äldreboende är arbetsuppgifterna att ge grundläggande omvårdnad, ge mat och städa. Man kan även få ge mediciner efter delegering från ansvarig sjuksköterska. Inom landstinget kan man ofta arbeta som undersköterska efter några terminer på läkarprogrammet. Hur många varierar från landsting till landsting, men termin 3 eller 6 är vanliga gränser.an kräver är olika från landsting till landsting. De arbetsuppgifter man har här varierar från avdelning till avdelning, men är ofta att ge grundläggande omvårdnad, ta blodprover, sätta kateter, lägga om sår och hjälpa till med mat och städning. Liknande arbeten med liknande utbildningskrav och lön är personlig assistent, vårdare/skötare inom psykiatrin eller handikappomsorgen. Fackförbundet för undersköterskor är Kommunal och det är de som har hand om löner och löneavtal och SLF kan därför ej vara behjälpliga. Lönen för en läkarassistent brukar ligga på ungefär samma nivå som för en undersköterska, ofta lite lägre. Tjänsten regleras inte av SLF:s kollektivavtal. 66 appendix 01/2014

7 MSF PÅ MÖTE OM PATIENTSÄKERHET OCH STUDENTER Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hade bjudit in MSF på ett möte om hur studenter kan engageras i frågan om patientsäkerhet. Tora Borén representerade MSF. Den 18 november for jag norrut mot SKL s lokaler för att diskutera två ämnen som ligger mig själv varmt om hjärtat nämligen studenter och patientsäkerhet. Michael Bergström från SKL, som även höll i mötet, inledde med en kort presentation och en bakgrund till kvällens möte. Han fortsatte sedan att berätta om SKL s nationella satsning för ökad patientsäkerhet. Vi diskuterade tillsammans utmaningen i att hitta mätsystem, metoder och verktyg för att kunna komma fram till vad patientsäkerhet faktiskt är. För SKL innebär en ökad patientsäkerhet att minska antalet vårdrelaterade skador. Diskussionen fortsatte ändå om vad patientsäkerhet är, förbättringsarbete och hur man ska undervisa om patientsäkerhet. Efter presentationen av SKL s arbete fick Ida Sofie Nygaard och Maj Fjordside berätta om sin organisation, Studerende for Sikre Patienter (SFSP). Organisationen består av en grupp studenter som försöker att vara så tvärprofessionella som möjligt, därför finns det förutom läkar- och sjuksköterskestudenter även studenter inom juridik, ekonomi, statskunskap och Danmarks motsvarighet till socionom representerade i organisationen. SFSP är en dotterorganisation som uppstått ur intresseorganisationen Dansk Selskab for Patientsikerhed. Styrelsen, som Ida Sofie Nygaard och Maj Fjordside är en del av, består av 12 personer. Sedan har de 3 lokalgrupper utspridda på tre universitetsorter i Danmark. De var även noga med att poängtera vikten av att få personer som kommer på deras aktiviteter att exempelvis gilla SFSP s sida på facebook för att få organisationen att spridas. Vidare talade de om hur de arbetar med sin organisation och berättade om en sommarkurs som de höll under sommaren De kommer hålla denna kurs igen under sommaren 2014 på universitetet i Aarhus under 2 veckor (5 ECTS poäng). Kursen hålls på ett internat där de studerande under dessa två veckor jobbar med frågor runt patientsäkerhetsarbete samt gör ett förbättringsarbete. Att ha en studentorganisation som är inriktad på patientsäkerhet tyckte de flesta på mötet lät intressant och Michael Bergström påpekade även att det i läroplanen för läkarprogrammet står att en student som tagit examen från läkarutbildningen skall kunna genomföra ett förbättringsarbete. Något som han verkade tveksam till om så verkligen var fallet., men att redan på universitetsnivå få in en klar patientsäkerhetsaspekt är i alla fall viktigt. Ett namn som dök upp under mötet var Hans Rutberg, som jobbar med patientsäkerhet inom Svenska Läkaresällskapet (SLS). Han har jobbat länge för patientsäkerheten, bland annat genom att vara med och starta Patientsäkerhetsenheten i Östergötaland. Vidare diskuterade vi om den patientsäkerhetskonferens som skall hållas i september 2014 och om eventuellt studentengagemang kring detta. Tora Borén Ledamot i MSF Medverkande på mötet: Tora Borén (MSF), Erik Westberg (Vårdförbundet), Daniel Larsson (Vårdförbundets Studentorganisation), Sandra Astnell (Medical Management Center, KI), Marie Bergström (Utbildningsstrateg, DS), Maj Fjordside (ordf. i Studerende for Sikre Patienter (SFSP), Ida Sofie Nygaard (vice ordf. i SFSP, sjuksköterskestudent i Aarhus) och Michael Bergström (Sveriges Kommuner och Lansting) 7

8 TYCK TILL! skriv till Spärrtentasystem utan dispens svårt att få en andra chans Läkarprogrammet i Sverige består idag av 11 terminer med flera kurser, i Göteborg närmare bestämt 29 stycken. Flera av kurserna är kontinuerliga och bygger på varandra, t.ex. histologi och patologi. Genom programmet finns därför spärrkurser läkarstudenten måste klara av, för fortsatta studier, men vad ställer det här egentligen för krav på studenten och hur påverkar det hens hälsa? Dagens läkarprogram i Göteborg ser i princip ut som så att du måste ha klarat hela föregående termin för att få fortsätta på nästa. Detta är viktigt för att läkarstudenten ska ligga i fas kunskapsmässigt och inte vid termin 11 ha massa kurser efter sig. Att på detta vis formellt kvalitetssäkra läkarstudenternas progressiva utveckling tjänar flera syften. För studenten själv är det rimligt att ha klarat en mer grundläggande kurs i histologi innan hen tar steget vidare till en påbyggnadskurs som patologi, vilken utan tidigare histologiska kunskaper blir svårt. Även utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv är det viktigt att kvalitetssäkra att läkarstudenten har erforderliga kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga innan hen påbörjar en klinisk kurs. Exempelvis är insikter i sekretessfrågor för anamnestagning såväl som anatomiska kunskaper för kirurgiska operationer mycket viktigt. För studenterna innebär behörighetskraven om tidigare avklarade kurser för att få börja ny kurs, höga krav och stress. När man i Göteborg något år tillbaka i princip helt ströp chanserna att få dispens i spärrtentasystemet, innebar detta att många fler läkarstudenter sökte sig till Akademihälsan med symptom av stress och oro. Inte bara kan du bli tvingad till ett ofrivilligt uppehåll, dessutom riskerar du att förlora CSN och din studentlägenhet. Mycket står på spel! Att bli sjuk, få barn eller att under en tid ha mycket att göra utöver studierna tillhör livet och kan förstås (olyckligt) sammanfalla med en tentaperiod, med ett underkänt tentaresultat som följd. Att sedan reparera detta parallellt med nästa kurs (och livets utmaningar i övrigt) kan ofta ge en dominoeffekt med ett underkänt tentaresultat i efterföljande kurs. Särskilt svårt blir det när omtentorna sammanfaller med efterföljande kurs tenta. Dessa trender tar vi i Göteborg med stort allvar och vill uppmärksamma. Att ställa höga krav på studenter är bra, så länge man ger rimliga chanser att få göra om och ibland ger möjlighet till dispens. Spärrtentasystemet är förstås viktigt, men likaså är studenternas hälsa. Teodor Svedung Wettervik, förbundsstyrelsen och ordf. MSF Göteborg 8

9 PÅ GÅNG I MSF Appendix söker medarbetare Som den medlemstidning Appendix är så är det viktigt för oss att medlemmar är aktiva i föreningen. Ett sätt att vara det är att engagera sig i Appendix. Appendix kommer ut fyra gånger per år och sitter ihop med SYLFs medlemstidning Moderna Läkare. Nästa nummer har beräknat utgivningsdatum 13e maj. Arbetet liknar en riktig redaktions arbete förutom att allt är baserat på mejlkontakt då föreningen har lokalföreningar på vitt skilda platser i landet och utomlands. Det finns med andra ord inga geografiska hinder som inte går att lösas. Tidningen försöker vara så bred som möjligt och ha ett varierat men relevant innehåll. Det kan handla om att skriva stora texter, mindre texter, fixa layout, korrekturläsa eller att illustrera till tidningen. Tidigare erfarenhet är självklart bra men inte ett krav. Känner du att du vill göra något för tidningen? Skicka ett mejl, presentera dig och om du har en idé presentera även den! ÖREBRO Kontakt: Ordförande: Julia Grahn SKÅNE Kontakt: Ordförande: Karin Lind STOCKHOLM Kontakt: Facebook: MSF Stockholm Ordförande: Alexander Fletcher Sandersjöö LINKÖPING Kontakt: Ordförande: Ny ordförande valdes efter tidningens tryckdatum, se hemsidan för info. UPPSALA Kontakt: Ordförande: Lisa Blixt MEDICINE STUDERANDES FÖRBUND UMEÅ Kontakt: Ordförande: Gabriel Fuchs MSF, är Sveriges läkarförbunds studerandeorganisation. Läkarförbundet är den medicinska professionens organisation och MSF den studentorganisation som arbetar med läkarutbildningen och din blivande roll som läkare. MSF är läkarstudenternas fackliga och professionella organisation och har nästan 6000 medlemmar, i Sverige och utomlands. MSF arbetar för en kontinuerlig förbättring av läkarutbildningen och för din situation som student. Vi värnar dina rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden och inom forskningsverksamhet. MSF har sju lokalavdelningar i Sverige och en för utlandsstudenter, som arrangerar egna aktiviteter relaterade till dina studier och din framtid som läkare. Hör av dig till MSF på din ort om du har frågor eller vill engagera dig. Kolla vår hemsida och Facebook för regelbunden information om vad som är på gång: GÖTEBORG Kontakt: Ordförande: Teodor Svedung Wettervik UTLAND MSF Utland Kontakt: Ordförande: Ulrika Berglund appendix 01/2014 9

Medicine Studerandes förbund FS8, 16/2 2014

Medicine Studerandes förbund FS8, 16/2 2014 1 Medicine Studerandes förbund FS8, 16/2 2014 Närvarande: Emma Furberg, Ordförande Maria Valeur, vice Tora Borén, Örebro Alexander Lundin, Uppsala Ulrika Berglund, Utland Filip Löfgren, Umeå Teodor Svedung

Läs mer

FS 1 20.04.2013. Närvarande:

FS 1 20.04.2013. Närvarande: FS 1 20.04.2013 Närvarande: Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Teodor Svedung Wetterwik, Göteborg Eddie de Dios, Skåne Filip Löfgren, Umeå Alexander Lundin, Uppsala Tora Borén, Örebro

Läs mer

MSF Protokoll FS 13, söndagen

MSF Protokoll FS 13, söndagen MSF Protokoll FS 13, söndagen 261014 Närvarande Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Eddie de Dios, Skåne (Skype 10, 14 och 16) Maria Forssén, Utland (Skype 13 och 16) Tora Borén, Örebro

Läs mer

Medicine Studerandes Fö rbund Prötököll FS6 7.12.13

Medicine Studerandes Fö rbund Prötököll FS6 7.12.13 Medicine Studerandes Fö rbund Prötököll FS6 7.12.13 Närvarande Emma Furberg, Ordförande Filip Löfgren, Umeå Frida Kareliusson, Linköping Tora Borén, Örebro Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Maria Forssén,

Läs mer

MSF, Protokoll FS7 2013-01-27

MSF, Protokoll FS7 2013-01-27 MSF, Protokoll FS7 2013-01-27 Närvarande Emma Furberg, Ordförande Maria Valeur, Vice ordförande Filip Löfgren, Umeå Frida Kareliusson, Linköping Tora Borén, Örebro Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Eddie

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 1: Föredragningslista, mötesordning, val m.m. Hej och hjärtligt välkomna! Här följer lite information och vägbeskrivningar. Om allting går som det ska bör ni

Läs mer

Filip Löfgren valdes till första sekreterare och Milla Järvelin valdes till andra sekreterare

Filip Löfgren valdes till första sekreterare och Milla Järvelin valdes till andra sekreterare FS 2 12.05.13 Närvarande: Emma Furberg, Ordförande Maria Valeur, vice ordförande Eddie de Dios, Skåne Filip Löfgren, Umeå Tora Borén, Örebro Frida Kareliusson, Linköping Norna Werner, Stockholm 1 Mötet

Läs mer

MSF Protokoll FS 12-140914S. Närvarande. Formalia. Emma Furberg, ordförande. Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h. Eddie de Dios, Skåne

MSF Protokoll FS 12-140914S. Närvarande. Formalia. Emma Furberg, ordförande. Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h. Eddie de Dios, Skåne MSF Protokoll FS 12-140914S Närvarande Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h Eddie de Dios, Skåne Maria Forssén, Utland Tora Borén, Örebro Norna Werner, Stockholm halv dag Teodor

Läs mer

Välkommen som förtroendevald i Medicine Studerandes Förbund!

Välkommen som förtroendevald i Medicine Studerandes Förbund! Välkommen som förtroendevald i Medicine Studerandes Förbund! Vad roligt att du vill vara med och jobba för att våra medlemmar ska få ut så mycket som möjligt av sin studietid och sitt framtida arbetsliv!

Läs mer

Medicine Studerandes Förbund FS 11 18/5-14

Medicine Studerandes Förbund FS 11 18/5-14 Medicine Studerandes Förbund FS 11 18/5-14 Närvarande: Tora Borén, Örebro Norna Werner, Stockholm Alexander Lundin, Uppsala Maria Forssén, MSF Utland Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Emma Furberg, ordförande,

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010

Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010 Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010 Introduktion Under mitten av 2000-talet fattades beslut om att kraftigt utöka antalet platser på den svenska läkarutbildningen. Utbyggnaden beräknas

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för MSF Umeå - verksamhetsåret 2013-2014

Verksamhetsberättelse för MSF Umeå - verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelse för MSF Umeå - verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelsen är uppbyggd som så att det först kommer en kort introduktion med kommentarer om det verksamhetsår som nu har varit

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Bäste Medlem! SYLF Göteborg har under det gångna verksamhetsåret kämpat för att uppmärksamma frågor som är viktiga för underläkarna i Göteborg. Vi har funnits på plats under

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

SLF Student Lunds Styrelsemöte 29/ :15-19:18, Falck Hillarp salen BMC

SLF Student Lunds Styrelsemöte 29/ :15-19:18, Falck Hillarp salen BMC SLF Student Lunds Styrelsemöte 29/8-2017 18:15-19:18, Falck Hillarp salen BMC Närvarande: Ida Osbeck Hanna Sundström Alexander Tejera Sofia Schuss Oskar W Persson Felicia Berglindh Natalie Andersson Sara

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

FS Villagatan 5, Stockholm

FS Villagatan 5, Stockholm FS 8 2016-09-25 10.00-16.00 Villagatan 5, Stockholm Närvarande: Linus Perlerot, ordförande Vilgot Lagergren, vice ordförande Anders Green Karin Stenvall Victoria Jansson Nils Karlsson Alexander Tejera

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

Protokoll styrelsemöte

Protokoll styrelsemöte Protokoll styrelsemöte Torsdag 16/2 2017 1. Mötets öppnande - Ordförande Desirée öppnar mötet 17.34 Närvarande: Desireé Ernestad, Anna Svensson, Freja Swärdh, Clara Sege, Emelie Johansson, Atbin Motamedi,

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Ett spännande år med dig som medlem!

Ett spännande år med dig som medlem! appendix #01/2015 LEDARE Ett spännande år med dig som medlem! Foto: Rickard Eriksson Teodor Svedung Wettervik, Förbundsordförande MSF, teodor.svedung.wettervik@slf.se Nytt år, ny termin och ny förbundsstyrelse

Läs mer

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Vägen till specialistbevis i dagens system Grundutbildning 5,5 år Allmäntjänstgöring minimum 1,5 år Specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Utvärdering ht-13 KUA Helsingborg

Utvärdering ht-13 KUA Helsingborg Utvärdering ht-13 KUA Helsingborg UTBILDNING Läkare Totalt 21 läkarstudenter, 100 % Sjuksköterska Totalt 21 sjuksköterskestudenter, 100 % TEAMARBETE. Kommunikation: Jag har insett att kommunikation är

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 Innehåll Sammanfattning...3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Kalmar kommun...4 Manligt

Läs mer

39 Handledarstipendier Landstingsstyrelsens beslut. 1. Till handledarstipendiater 2007 utses:

39 Handledarstipendier Landstingsstyrelsens beslut. 1. Till handledarstipendiater 2007 utses: Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-03-12 LS-LED06-418 39 Handledarstipendier 2007 Landstingsstyrelsens beslut 1. Till handledarstipendiater 2007 utses: - Överläkare Karl-Ivar Pettersson,

Läs mer

Telefon: Postadress: Box Stockholm Besöksadress: Villagatan, Stockholm

Telefon: Postadress: Box Stockholm Besöksadress: Villagatan, Stockholm Förbundsstyrelsen PROTOKOLL FS 5 2017-04-23 Närvarande Alexander Tejera, ordförande Nils Karlsson, vice ordförande Solmaz Golchin Christine Chidiac Zoe Altamirano Hanna Nilsson (via skype) Theodor Lav

Läs mer

2006-03-13 LS-LED05-409. 25 Handledarstipendier 2006. Landstingsstyrelsens beslut

2006-03-13 LS-LED05-409. 25 Handledarstipendier 2006. Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-03-13 LS-LED05-409 25 Handledarstipendier 2006 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen utser följande handledarstipendiater 2006: - Överläkare Bernd Ritter, medicinkliniken,

Läs mer

Medicine studerandes förbund (MSF) är Sveriges Läkarförbunds (SLF) studerandeorganisation och läkarstudenternas främsta företrädare.

Medicine studerandes förbund (MSF) är Sveriges Läkarförbunds (SLF) studerandeorganisation och läkarstudenternas främsta företrädare. Innehåll Introduktion... 2 Verksamhetsplanens struktur... 2 Förbundspolitisk verksamhet... 4 Fokusfråga 2012... 4 Utbildning och forskning... 4 Studiesocial politik... 5 Förhandling och arbetsmarknad...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Verksamhetsberättelse för Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Verksamhetsberättelse för Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 AT-mässan För att stödja studenterna i övergången mellan universitet och AT-tjänst samt möjliggöra informationsinhämtande från potentiella

Läs mer

Utvärdering av den kliniska läkarutbildningen

Utvärdering av den kliniska läkarutbildningen Utvärdering av den kliniska läkarutbildningen Medicine Studerandes Förbund, oktober 2011 Mathias Blom och Ebba Lindqvist för Medicine Studerandes Förbund - en del av Sveriges Läkarförbund www.slf.se/msf

Läs mer

Handledning för kliniska handledare

Handledning för kliniska handledare Handledning för kliniska handledare Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när

Läs mer

Rapport om klinisk handledning vid Karolinska Institutet

Rapport om klinisk handledning vid Karolinska Institutet Rapport om klinisk handledning vid Karolinska Institutet Av Medicine Studerandes Förbund Stockholm 30 oktober 2011 Medicine Studerandes Förbund Stockholm - en del av Sveriges Läkarförbund www.msfstockholm.se

Läs mer

Halvårsrapport MSF Utland 2014/2015

Halvårsrapport MSF Utland 2014/2015 Halvårsrapport MSF Utland 2014/2015 MSF Utlands halvårsrapport för styrelse året 2014/2015 sammanfattar kort vad vi arbetat med samt uppnått under varje del ur vår verksamhetsplan. Den innehåller: Organisation

Läs mer

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser 2012-09-06 Martin Östberg 2 (8) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Genomförande... 5 3 Bemanningssituationen under

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2016

MSF Utlands Verksamhetsplan 2016 MSF Utlands Verksamhetsplan 2016 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Intern Organisation, Information och Kommunikation s.5 Landsting, Praktik och Arbetsmässa s.7 CSN,

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

APPENDIX. I detta nummer:

APPENDIX. I detta nummer: APPENDIX I detta nummer: -Sexårigt program? 10 frågor till regeringens utredare Stefan Lindgren -Vad är en läkarassistent? -MSF Utlands kongress -Ensamjour utan bakjour? #2/2015 LEDARE Sommarlov? Vi hjälper

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

AT-information. Medlem i Läkarförbundet? Kvällens rubriker. Regelverk. Avdelningen för politik och profession. Vad är AT?

AT-information. Medlem i Läkarförbundet? Kvällens rubriker. Regelverk. Avdelningen för politik och profession. Vad är AT? AT-information Avdelningen för politik och profession Josef Axelsson Milla Järvelin Thomas Parker josef.axelsson@slf.se milla.jarvelin@slf.se thomas.parker@slf.se Medlem i Läkarförbundet? Rådgivning inom

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Uppsala Oktober 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Uppsala Oktober 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Uppsala Oktober 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Uppsala kommun... 4 Manligt

Läs mer

FS Villagatan 5, Stockholm

FS Villagatan 5, Stockholm FS 6 2016-05-21 10.00 16.00 Villagatan 5, Stockholm Närvarande: Linus Perlerot ordf. Vilgot Lagergren vice ordf. Ebba Asplund Nils Karlsson Anders Green Luwam Zewenghiel Leo Brandt Victoria Jansson Alice

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Sundsvalls kommun...

Läs mer

MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå november Innehåll. Allmänna bestämmelser 1-3. Medlemskap 4-5. Medlems allmänna skyldigheter 6

MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå november Innehåll. Allmänna bestämmelser 1-3. Medlemskap 4-5. Medlems allmänna skyldigheter 6 MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå 22-23 november 2014 Innehåll Allmänna bestämmelser 1-3 Medlemskap 4-5 Medlems allmänna skyldigheter 6 Avdelningar 7 10 Fullmäktige 11 18 Styrelsen 19 23 Appendix

Läs mer

AT-information 2015. Linn Bladh linn.bladh@slf.se Anna-Clara Olsson Anna-Clara.Olsson@slf.se Thomas Parker thomas.parker@slf.se

AT-information 2015. Linn Bladh linn.bladh@slf.se Anna-Clara Olsson Anna-Clara.Olsson@slf.se Thomas Parker thomas.parker@slf.se AT-information 2015 Linn Bladh linn.bladh@slf.se Anna-Clara Olsson Anna-Clara.Olsson@slf.se Thomas Parker thomas.parker@slf.se MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån

Läs mer

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten:

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten: Uppdragsbeskrivning för verksamhetsförlagd utbildningsansvarig läkare (VFUansvarig läkare) inom Landstinget i Östergötland avseende läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet. Uppdragsbeskrivningen för VFU-ansvarig

Läs mer

Sveriges läkarförbund Student. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

Sveriges läkarförbund Student. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information Sveriges läkarförbund Student Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

appendix #3 2010 Untitled-1.indd 1 5/28/10 1:56 PM

appendix #3 2010 Untitled-1.indd 1 5/28/10 1:56 PM appendix #3 2010 Untitled-1.indd 1 ledare Samtidigt som terminerna börjar gå mot sitt slut med sol som lockar bort en från tentaplugget börjar MSF:s nya verksamhetsår ta fart. I mitten av mars hölls fullmäktigemötet

Läs mer

Resultatmål - Sveriges läkarförbund Student Linköping ska dela ut handledarpriset till bästa kliniska handledare.

Resultatmål - Sveriges läkarförbund Student Linköping ska dela ut handledarpriset till bästa kliniska handledare. Verksamhetsplan 2017 Utbildningsbevakning Utbildningskvaliteten rör alla våra medlemmar och är därför viktigt för oss att arbeta med på nationell såväl som lokal nivå. Den organisation som har bäst möjlighet

Läs mer

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15 Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 Sammanträdesdatum 2015-09-15 Tid 18.00 21.00 PROTOKOLL Mötessekreterare Linnéa Sandström Justerare Jonathan Wallander Närvarande Johanna Henriksson,

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Region Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten:

Bakgrund Utgångspunkten för uppdragsbeskrivningen är de för Region Östergötland och Hälsouniversitetet gemensamma dokumenten: Uppdragsbeskrivning för verksamhetsförlagd utbildningsansvarig läkare (VFU-ansvarig läkare)/primärvård, Region Östergötland, avseende läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet Uppdragsbeskrivningen för

Läs mer

Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Förord En högkvalitativ vård är grunden i ett välfärdssamhälle och en välfungerande utbildning av hög kvalitet är avgörande för utvecklingen av vård

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna.

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna. Läkarsektionen 2009/01/29 Protokoll Årsmöte Tid. 17.00 Plats. Styrelserummet, övervåningen MF Närvarande. Paulina Arntyr, Sofi Asmundsen, Josefine Edner, Matti Eladhari, Mikael Finder, Anna Höög, Karin

Läs mer

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 ärvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, ST och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL väljs

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 Konsekvenser och lärdomar inför framtiden 2013-10-01 Jonas Vallgårda VÅRDFÖRBUNDET Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Box 3260

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

MSF, Protokoll FS9 2014-03-22

MSF, Protokoll FS9 2014-03-22 MSF, Protokoll FS9 2014-03-22 Närvarande: Maria Valeur, vice ordförande Filip Löfgren, Umeå Norna Werner, Stockholm Tora Borén, Örebro Rayma Avecedo, Utland Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Alexander

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte. Sveriges läkarförbund Student Uppsala

Protokoll Styrelsemöte. Sveriges läkarförbund Student Uppsala Protokoll Styrelsemöte Föredragningslista 1 Mötet öppnas Mötet öppnas av Karin Berg. 20/3 2017 kl. 18:00 På MedC 2 Formalia Val av ordförande och sekreterare Ordförande: Karin Berg Sekreterare: Isabella

Läs mer

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Carina Bååth, Klinisk Lektor och Maria Larsson, Docent Institutionen för hälsovetenskaper

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-2015. Verksamhetsberättelse för MSF Umeå verksamhetsåret 2014-2015

Verksamhetsåret 2014-2015. Verksamhetsberättelse för MSF Umeå verksamhetsåret 2014-2015 MSF Umeå för MSF Umeå verksamhetsåret 2014-2015 Introduktion MSF Umeås verksamhetsår 2014-2015 har varit händelserikt. Styrelsen har under detta verksamhetsår haft en god representation från såväl prekliniska

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke 1 Arbetsterapeut ett framtidsyrke, 2016 Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Gelinda Jonasson Foto: Peter Holgersson Tryck: Exakta Print ISBN: 978-91-87837-25-8 www.arbetsterapeuterna.se

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01 Deltagare: Lena Ekelius, ordf. Christian Öhrn Emma Spak Johan Zelano (via Skype), 4-7, 12, 14 & 16 c, e-f Förhinder: Saman Saidi Åsa Bratt

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-05-27

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-05-27 Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 011-05-7 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Förhinder: Åsa Bratt Vid protokollet:

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Närvarande ledamöter Övriga närvarande Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande 1.2 Godkännande av föredragningslista 1.

Närvarande ledamöter Övriga närvarande Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande 1.2 Godkännande av föredragningslista 1. Protokoll Fört vid sammanträde med Läkarutbildningsrådet Tid:, 17.00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Jim Collander (SOL) Martin Hellgren (SLUR) Daniel Jaraj (KLUR) Linn Persson (T10)

Läs mer

Dagordning Styrelsemöte MSF Utland 20/9 Göteborg

Dagordning Styrelsemöte MSF Utland 20/9 Göteborg Dagordning Styrelsemöte MSF Utland 20/9 Göteborg Mötet Öppnas Val av sekreterare JP Val av justerare NA och JK Närvarande Maria, MF Johanna, JP Nima, NA Linda, LB Rayma, RA Tony, TS Siri, SF Johan, JK

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASBS Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor

Läs mer

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER?

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? 65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? CANCER HAR BLIVIT EN KRONISK SJUKDOM Politikerveckan i Almedalen är en viktig del av Nätverket mot cancers arbete för

Läs mer

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE Studerar till personalvetare på Karlstads Universitet. Omvårdnadsprogrammet gav mig ett stort intresse för människor, deras beteende och relationer. Att lära sig hur man bemöter

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Protokoll MSF Uppsala

Protokoll MSF Uppsala 1 Ordförande Bjellerup öppnade mötet. 2 Formalia Protokoll MSF Uppsala Styrelsemöte 2012-12-17 Medicinarcentrum Frans Bjellerup valdes till mötesordförande, Johan Skogö valdes till mötessekreterare. Frans

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Tidig planering för att garantera säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för att garantera säker och trygg vård i sommar PM 2016-04-25 1 (6) Avd för arbetsgivarpolitik Lotta Christofferson Sommarplaneringen i vården 2016 Tidig planering för att garantera säker och trygg vård i sommar SKL årliga enkätundersökning ger en bild

Läs mer

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Närvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, SR, RH och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL

Läs mer

Tänk om du skulle bli farmaceut

Tänk om du skulle bli farmaceut Tänk om du skulle bli farmaceut Receptarie + apotekare Är du intresserad av hälsa och tycker att kemi och biologi är kul? Vill du veta mer om hur människokroppen fungerar och hur olika sjukdomar kan botas?

Läs mer

Saknas: 1 400 läkare

Saknas: 1 400 läkare Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SYLF Blekinge verksamhetsåret 2012

Verksamhetsberättelse för SYLF Blekinge verksamhetsåret 2012 Verksamhetsberättelse för SYLF Blekinge verksamhetsåret 2012 Styrelsen: Ordförande Behzad Nateghi Karlskrona Vice ordförande Annie Lerman Karlskrona Sekreterare Sofia Sundell Karlskrona Kassör Christian

Läs mer

Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet)

Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet) Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet) Läser sjuksköterskeprogrammet, första terminen. Har grundläggande

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st 252st patientenkäter Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st Vi ber dig att fylla i följande sidor, dina synpunkter är viktiga. Dessa gör att vi hela tiden ska kunna

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Från student till specialist

Från student till specialist Från student till specialist Jens Schollin, utredare Uppdraget - Att genomföra en översyn av läkares specialiseringstjänstgöring och bl.a. analysera om en introduktion i hälso- och sjukvården inom ramen

Läs mer

för sls aktuellt 2010/2011

för sls aktuellt 2010/2011 annonsprislista & utgivningsplan för sls aktuellt 2010/2011 UTBILDNING Den Medicinska riksstämman den 25 27/11 Sidan 13 14 VETENSKAP Epigenetik: både arv och miljö har betydelse Sidan 5 KVALITET Lovisa

Läs mer