Carema 2008 I livets alla skeden 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carema 2008 I livets alla skeden 1"

Transkript

1 Carema 2008 I livets alla skeden 1

2 2

3 Innehåll Vd Cecilia Daun Wennborg har ordet All den vård och omsorg som Carema erbjuder ska präglas av hög kvalitet. 6 Det här är Carema Carema driver och utvecklar verksamhet inom vård och omsorg i Sverige och Norge. 8 Vår marknad Totalt drivs cirka 11 procent av den svenska offentligt finansierade vården och omsorgen i privat regi. 9 Året som gått Förvärv, uppstarter, inledda samarbeten, anbudsvinster med mera. 10 Carema vårdcentral Gullmarsplan Jätteöppet på grund av sjukdom. 12 Upplevelseerbjudanden inom äldreomsorgen Vi vill att våra kunder inom äldreomsorgen ska känna en förväntan på nästa dag. 12 Satsning inom öppenvårdspsykiatrin Gränsöverskridande samverkan och nytänkande ska utveckla svensk psykiatri. 14 Caremas roll i samhället Som en av de större privata aktörerna inom vård och omsorg följer ett stort ansvar. 16 Fokus på kvalitet Qualimax, ISO-certifiering och konceptutveckling. 18 Medarbetare Vårt mål är att vara förstahandsvalet som arbetsgivare inom vård och omsorg. 22 Etiska rådet Verksamheten måste alltid ha människan i centrum, den får inte teknikaliseras, säger Anita Bråkenhielm, ordförande i Caremas Etiska råd. 24 Carema Sjukvård Affärsområde Sjukvård driver vårdcentraler, närsjukhus, specialistkliniker och öppenvårdspsykiatri 28 Carema Omsorg Affärsområde Omsorg driver äldreboenden, hemtjänst och boenden för personer med funktionsnedsättning. 32 Bolagsstyrning 34 Styrelse och ledning 36 Historik 38 Definitioner och adresser 3

4 Ett år fyllt av framgång Det gångna året har varit mycket framgångsrikt. Carema har fått många nya förtroenden att driva verksamheter från både kommuner och landsting. Vi har också startat ett flertal enheter i egen regi och gått in i ett helt nytt verksamhetsområde har varit ett bra år för Carema. Vi har vuxit kraftigt inom både sjukvård och omsorg. En stor anledning till detta är stora anbudsvinster inom äldreomsorgen och öppenvårdspsykiatrin i Stockholm, men också övriga verksamheter har bidragit mycket positivt. Carema har sedan tidigare en bred verksamhet med helhetslösningar för vardagsnära vård och omsorg. Med öppenvårdspsykiatrin har vi gått in i ytterligare ett verksamhetsområde vilket blir en viktig byggsten i utvecklingen av våra erbjudanden. Allt för att förbättra och förenkla för våra kunder. Fokus på kvalitet en framgångsfaktor Vi tror att mycket av framgångarna under året beror på vårt kontinuerliga arbete att säkerställa kvalitet genom tydliga koncept och ständig förbättring av vår verksamhet. All den vård och omsorg som Carema erbjuder ska präglas av hög kvalitet. Därför är det också glädjande att allt fler kommuner och landsting upphandlar tjänster mer baserade på kvalitet än pris. Likaså är alla vård- och kundvalsreformer som införs av godo för våra kunder. De gör att Carema och övriga privata aktörer konkurrerar med kvalitet i stället för pris. Kvalitetsarbetet är och har varit i fokus hela året. Vi har fortsatt att implementera Qualimax, som är Caremas kvalitetledningssystem och ISO-certifierat ett flertal verksamheter både vad gäller kvalitet och miljö. Carema är ett företag som växer och med det följer utmaningen att skapa och upprätthålla en gemensam företagskultur. I det arbetet har vi under året tagit fram fyra kärnvärden som ska prägla allt arbete inom Carema: Kompetens, Respekt, Nytänkande och Livsglädje. Det sistnämnda handlar om att bejaka det positiva i livet, att i varje möte oavsett om det är med en kollega, kund eller närstående försöka bidra till den andres livsglädje. Och sin egen. Satsning på mönsterarbetsplatser Medarbetarnas bidrag till Caremas framgång kan inte nog betonas. En hög grad av empati, erfarenhet och engagemang har betydelse för den positiva utvecklingen och är en förutsättning för vår existens på marknaden. Det är därför vi är så måna om att medarbetarna verkligen trivs. Stödet till medarbetare och chefer har fortsatt att utvecklas under året, bland annat med en satsning på mönsterarbetsplatser tillsammans med Kommunal. Projektet syftar bland annat till att stärka ledarskapet och öka medarbetarnas inflytande. På vår pilotenhet Bäckagården i Ängelholm som är certifierad mönsterarbetsplats har medarbetarnas trivsel ökat, enligt undersökning gjord av Demoskop. Projektet har även resulterat i nöjdare kunder och närstående. Vi har inlett en speciell satsning för att göra Carema ännu mer attraktivt som arbetsgivare för läkare. Vi har jobbat med olika hälsosatsningar för att alla medarbetare ska må bättre. Och Carema är numera ett tobaksfritt företag. Ökad valfrihet sporrar utvecklingen Successivt ökar valfriheten inom vård och omsorg, vilket är positivt. Möjligheten för medborgarna att välja sin vårdgivare eller sitt äldreboende är en naturlig utveckling, eftersom vård och omsorg bäst organiseras utifrån människors behov och önskemål. Vi tror på mångfald och konkurrens, det ger möjlighet till jämförelser och sporrar oss att kontinuerligt utveckla och förbättra våra verksamheter. Som en följd av den ökade valfriheten har vi nyetablerat ett antal enheter. En speciell händelse var när vi i oktober öppnade en vårdcentral på Gullmarsplan i Stockholm. Med 4

5 mycket generösa öppettider är vårdcentralen lättillgänglig för alla människor som bor och arbetar i området, men också för alla de tusentals människor som dagligen passerar med bil, buss eller tunnelbana. Efter invigningsveckan hade personer valt Gullmarsplan till sin vårdcentral och det stora intresset har hållit i sig. Att Carema har startat verksamheten från scratch gör oss förstås extra stolta! 2008 var ett av Caremas mest framgångsrika år någonsin. Mycket tyder på att den positiva utvecklingen fortsätter under Vi växer inom våra befintliga verksamhetsområden och utvidgar med nya. Att vi kommer att klara dessa utmaningar, varenda en, det har jag inga tvivel om kommer att bli ett bra år. Cecilia Daun Wennborg, vd Carema 5

6 Livsglädje 6 Nytänkande Kompetens Respekt

7 Det här är Carema Carema driver och utvecklar verksamhet inom vård och omsorg i Sverige och Norge. Vi kombinerar det lilla företagets närhet och engagemang med stor erfarenhet och kompetens. Lokal förankring och goda relationer är lika viktigt som att skapa trygghet åt uppdragsgivaren genom långsiktig stabilitet. Caremas fokus är alltid på den enskilda individens behov och på att maximera tid och resurser i det personliga mötet mellan vård- och omsorgstagaren och våra medarbetare. Exempel på verksamheter inom företaget är vårdcentraler, närsjukhus, specialistmottagningar, omsorgsboenden och äldreboenden. I princip all verksamhet är offentligt finansierad via kommuner och landsting. Affärsidé Carema utvecklar och förnyar vården och omsorgen. Vision Carema ska vara förstahandsvalet inom vård och omsorg. Värderingsdriven verksamhet Carema är ett värderingsdrivet företag och under det gångna året har vi arbetat fram gemensamma kärnvärden vilka är en bas för all verksamhet inom företaget: Kompetens: Vi klarar av de olika krav som ställs i en viss situation, i en viss verksamhet. Kompetens bygger på erfarenhet och kunskap. Respekt: Vi respekterar alla individer, deras åsikter och olikheter. Vi bemöter våra kunder och arbetskamrater med respekt. Alla människor har samma värde. Nytänkande: Vi hittar nya innovativa sätt att arbeta och finner lösningar på problem för att förbättra vården och omsorgen. Livsglädje: Vi bejakar det positiva i livet. Oavsett den situation våra kunder och arbetskamrater befinner sig i skapar vi förutsättningar för att känna glädje. Carema Sjukvård Sektor Primärvård Sektor Specialistvård Sektor Psykiatri Sektor Bemanning Carema Sjukvård driver vårdcentraler och mottagningar för öppenvårdspsykiatri samt erbjuder specialistvård på närsjukhus och specialistkliniker. Affärsområdet hyr också ut kvalificerad medicinsk personal. Medelantalet årsanställda uppgår till Carema Omsorg Sektor Äldreomsorg Sektor Orkidén Sektor Psykiatri/Missbruk Carema Omsorg driver äldreboenden och erbjuder hemtjänst. Affärsområdet ger också service, omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning samt hjälper individer med missbruks- och psykiska problem. Medelantalet årsanställda uppgår till

8 Den svenska vård- och omsorgsbranschen 2008 Utvecklingen av olika valfrihetsmodeller har under året fortsatt inom både vården och omsorgen. Inom vård- och omsorgsområdet har kund-/ vårdvalslösningar införts i flera kommuner och landsting. Kundval innebär att patienten/ omsorgstagaren själv väljer till exempel vårdcentral, hemtjänstutförare eller äldreboende. Landstinget i Stockholm har infört vårdval inom primärvården och inom hemtjänst har bland annat Lund, Ystad och Jönköping infört kundval. Stockholms stad införde kundval för äldreboenden 1 juli Totalt upphandlade landstingen volymer inom primärvård och specialistvård för drygt 1,5 miljard kronor under Kommunerna upphandlade omsorgsverksamheter under året för nästan 3,5 miljarder kronor. Inom sjukvårdsområdet upphandlades exempelvis primärvård i Skåne, Västra Götaland, Uppsala och Östergötland. I Stockholms län upphandlades psykiatri och geriatrik. Kommunerna upphandlade förhållandevis mycket äldreomsorg under året, bland annat i Stockholms stad, Linköping, Helsingborg, Lund och Årjäng. Inom området boende för personer med funktionsnedsättning (LSS) upphandlades större volymer i Halmstad och Stockholms stad. Inom sjukvården har vårdköerna varit en uppmärksammad fråga under året. Trots statliga extrasatsningar finns köerna till specialistvård och operationer kvar. Regeringen har aviserat ytterligare satsningar under de kommande åren för att minska köerna. Inom äldreomsorgen har kvalitetsfrågor varit i särskilt fokus. En statlig utredning föreslog införandet av en särskild värdighetsgaranti för att säkerställa värdig omsorg av äldre omsorgstagare. I 2009 års statsbudget har regeringen avsatt medel för införande av värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Utsikter för det kommande året Många kommuner väntas upphandla äldreomsorg under Den nya lagen om valfrihet, LOV, antas innebära att ett stort antal kommuner inför kundvalslösningar, framförallt i hemtjänsten. 177 kommuner har ansökt om särskilda bidrag från Socialstyrelsen för att utreda införandet av kundval inom äldreomsorgen. LOV är en frivillig lag som möjliggör införandet av kundvalssystem i kommuner och landsting. Utförarna väljs ut efter kvalitetskriterier och ersättningen är lika för alla både för privata utförare och kommunens egna verksamhet. Den 1 januari 2010 träder lagen om vårdval i primärvården i kraft. Denna lag innebär att landstingen ska införa fri etablering och frihet att välja utförare inom primärvården. Med vårdval inom primärvården i hela landet öppnas en mycket stor marknad för privata aktörer som Carema. Totalt satsade landstingen drygt 30 miljarder på primärvård under Konkurrenter De största privata aktörerna inom vård och omsorg: Verksamhetsområde/Företag Äldreomsorg Funktionsnedsättning Missbruksvård Psykiatri Primärvård Specialistvård Carema Attendo Care Praktikertjänst Capio Aleris Förenade Care Bemanning Utöver dessa aktörer finns ett stort antal små och medelstora företag och ideella organisationer som bedriver vård och omsorg. Totalt drivs ca 11 procent av den svenska offentligt finansierade vården och omsorgen i privat regi. Inom primärvården är andelen drygt 20 procent och motsvarande siffra för äldreomsorgen är ca 12 procent. 8

9 Året som gått Under våren förvärvades tre verksamheter: Hedens Omvårdnadscenter AB som erbjuder boende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Planeringshemmen AB som är ett akut- och korttidsboende för hemlösa vuxna män och kvinnor med missbruks- och/eller psykiska problem. Nya Nåshemmet AB som driver boende för personer med omfattande omvårdnadsbehov och för personer med demens. Fertilitetscentrum AB såldes i juni. Fyra enheter startades i egen regi. Gullmarsplans vårdcentral inom primärvården, Krusmyntan och Rotsundastrand 2 inom äldreomsorgen och Grillby LSS-boende inom Orkidéns verksamhet. Samarbete om mönsterarbetsplatser inleddes med Kommunal. Äldreomsorgen tog rekordstor anbudsvinst i Stockholm. Sektor Psykiatri och Carema Hjärnhälsan bildades efter anbudsvinster inom öppenvårdspsykiatrin. Hägerstens läkarmottagning förvärvades i december. Ett flertal verksamheter ISOcertifierades. Viktiga händelser efter årets slut I januari 2009 tog Carema över driften av Berga vårdcentral i Linköping. I februari 2009 tog Carema över driften av Liljeforstorg och Sävja vårdcentraler i Uppsala samt Enköpings vårdcentral. Viksjö och Upplands Väsby vårdcentraler samt Hälsobackens läkarmottagning i Ystad förvärvades. 9

10 10

11 Carema Gullmarsplan har jätteöppet på grund av sjukdom Den 15 oktober öppnade Carema en vård- och barnavårdscentral på Gullmarsplan i södra Storstockholm. Professionellt bemötande, fräscha lokaler och generösa öppettider gjorde att intresset var mycket stort. Invigningen skedde en vecka senare, den 22 oktober. Då hade redan närmare 700 personer listat sig, det vill säga valt Carema Gullmarsplan som sin vårdcentral. Carema bjöd på fika medan sjukvårdslandstingsråd Filippa Reinfeldt klippte bandet och deklarerade att vård ska anpassas efter kunderna, inte tvärtom. Torget var fullt av folk och kön in till de nya, fräscha lokalerna ringlade sig lång. Innan Carema slog upp dörrarna var Gullmarsplan något av en vit fläck på Stockholms vårdkarta det fanns ingen vårdcentral i området. Däremot fanns det en barnavårdscentral, bvc, i landstingets regi. Den stängdes när Carema öppnade och all dess personal flyttade över till Carema. Den kanske främsta fördelen med att kunna erbjuda bvc och vårdcentral i samma lokaler är att bvc-sköterskorna alltid har möjlighet till direkta konsultationer med läkare. Alltid en tid samma dag Vem som helst i hela Stockholm är välkommen till Carema Gullmarsplan, men de två främsta kundgrupperna är de som bor i närområdet och de som ofta passerar Gullmarsplan via tunnelbana eller buss. Öppettiderna är mycket generösa: 7 22 på vardagar och 8 22 på helgerna alla dagar året runt. Och det är öppettiderna som ligger till grund för verksamhetens slogan: Jätteöppet på grund av sjukdom. Ambitionen är att kunderna alltid ska erbjudas en tid samma dag som de tar kontakt. Drop in eller bokning, det är upp till kunden. Trycket på Carema Gullmarsplan är stort och nu satsar personalen på att förbättra erbjudandet ytterligare. Det finns bland annat planer på att göra det möjligt att boka och betala via Internet, starta mödravård, erbjuda fullständig vaccinationsservice och bjuda in till temakvällar. Friskt eller sjukt, det finns en vilja att alltid erbjuda 100 procent service. 11

12 Upplevelseerbjudande med verklig valfrihet Vi vill att våra kunder inom äldreomsorgen ska känna en förväntan på nästa dag. Ett sätt att berika deras liv är att erbjuda dem ett brett utbud av upplevelser. Carema Äldreomsorg har tagit fram ett upplevelseerbjudande som utgår från kundernas behov och önskemål. Grundtanken är att man får välja från ett brett utbud och lägga till egna önskemål vid sidan av menyn. Upplevelseerbjudandet har fem olika inriktningar: Kultur, Sport och Fritid, Mat och Dryck, Hälsa samt Djur och Natur. Upplevelserna erbjuds i mindre eller större grupper. Alla har även rätt till individuella upplevelser, på tu man hand med sin kontaktman. Kunderna deltar efter lust och förmåga, och kan självklart välja upplevelser från samtliga fem inriktningar. Vi erbjuder verklig valfrihet. Djur- och naturinriktning I Täby utanför Stockholm ligger Furan, ett demensboende med djur- och naturinriktning. Boendet har två egna katter, fyra zebrafinkar och ett stort akvarium. Personalen har med sina hundar på jobbet och kunderna är välkomna att ta med sina husdjur när de flyttar in. Under sommarhalvåret tillbringar Furans boende mycket tid ute i trädgården. De påtar i landet, plockar bär och frukt eller bara njuter av att vara utomhus. Bio och spa Under vinterhalvåret är en stund framför vita duken i allrummet en uppskattad aktivitet. Favoritfilmen är Söderkåkar, följt av Hasse & Tages alla produktioner. Känslan av biograf förstärks av de varmrosa väggarna med svartvita porträtt av Sveriges forna skådespelarelit, gamla snyggingar som de äldre kallar dem. En populär individuell upplevelse är att koppla av med musik, oljor och doftljus i Furans hemmaspa. Upplevelserna betyder jättemycket för tryggheten och trivseln. Våra kunder lever upp, särskilt när de upplever något som de känner igen. Det kan vara en doft, en smak, en sång eller känslan av att vara nära ett djur, säger Furans verksamhetschef Kate Thelander. Satsning på öppenvårdpsykiatri Carema Sjukvård förstärkte och tydliggjorde sin satsning inom psykiatri genom att gå in i ett nytt verksamhetsområde i november Carema Sjukvård har under haft framgångar med sitt psykiatrikoncept och fått stora förtroenden att driva verksamhet i Västra Götaland och Stockholm. Genom detta, det nya bolaget Carema Hjärnhälsan och den redan befintliga psykiatrin inom affärsområde Omsorg, blir Carema en av Sveriges ledande privata utförare inom psykiatri. Den nya sektorn har hittills två delar: Carema Hjärnhälsan, som ska driva öppenvårdspsykiatrin i sydöstra Stockholm samt Carema Psykiatri som bedriver öppenvårdspsykiatri i Lysekil, Sotenäs och Munkedal. Båda är entreprenader. Uppdragen i Västra Götaland drogs igång under december 2008 januari Verksamheten i Stockholm startade 1 mars Carema har målet att erbjuda evidensbaserad psykiatri inom både öppenoch slutenvård. Carema vill genom gränsöverskridande samverkan och nytänkande bidra till en positiv utveckling för svensk psykiatri, inte minst för de vanliga diagnoserna som drabbar många människor. Vården ska vara utvärderingsbar inte bara när det gäller kostnader och effektivitet, utan framförallt gällande att mäta behandlingsresultat och bemötande. Strävan är alltid att bota och symtomreduktionen mäts med hjälp av validerade skattningsskalor. På så sätt uppnår vi bästa möjliga behandlingsresultat och resurseffektivitet för skattepengarna. 12

13 Upplevelserna betyder jättemycket för tryggheten och trivseln. Våra kunder lever upp, särskilt när de upplever något som de känner igen. 13

14 Caremas roll i samhället Som en av de större privata aktörerna inom vård och omsorg i Sverige och Norge följer ett stort ansvar. För Caremas del innebär detta främst att vi utvecklar våra verksamheter med syfte att tillföra samhället ett högre värde. Med ökad effektivitet, fler valmöjligheter och kontinuerlig kvalitetsutveckling skapas möjligheter och resurser som ökar hållbarheten i de vård- och omsorgssystem vi verkar inom. Ekonomiskt Carema förenar ett brett spektrum av verksamheter inom offentligt finansierad vård och omsorg. Genom fokus på kvalitetsutveckling och effektivisering kan vi minska kostnader för skattebetalarna och samtidigt frigöra resurser till andra områden. Detta samtidigt som vi bidrar till att valmöjligheterna blir fler. För att säkerställa vår kvalitetsutveckling är, eller kommer våra verksamheter att bli, certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO Socialt Medarbetarna är Caremas främsta resurs. Det är genom att utveckla deras kompetens och engagemang som vi uppfyller baskraven för vår verksamhet. Vi tillför nya karriärvägar och valmöjligheter i en bransch som domineras av offentliga verksamheter. Vi stimulerar även entreprenörsanda vilket leder till personlig utveckling bland medarbetare och nya företag i branschen. Vi arbetar proaktivt med hälsosamordnare för att minimera sjukskrivningar och har kontinuerligt lägre sjukskrivningstal i jämförelse med offentlig sektor. Vi jobbar aktivt med jämställdhet och möts dagligen av mångfaldsfrågor. Miljömässigt Caremas ledningssystem Qualimax har under våren 2008 utvecklats till att även vara ett ledningssystem för miljö. Ledningssystemet är ett stöd för att kunna arbeta systematiskt med miljöfrågor såväl som med kvalitet. Under hösten 2008 erhöll Carema Omsorg en miljöcertifiering enligt ISO 14001:2004 för företagets lednings- och stödfunktioner. Caremas främsta miljömässiga påverkan sker i de lokaler vi är verksamma i samt i samband med de transporter vi utför. En miljöpolicy har formulerats och utifrån den övergripande miljömål (se sida 15). Med miljömålen som styrning har en handlingsplan utformats med aktiviteter som ska leda mot målen. Ett antal miljönyckeltal följs upp två gånger per år. Långsiktighet och lokal förankring Bra vård och omsorg utgår från individuella och lokala behov. En viktig hörnsten i Caremas arbetssätt är därför lokal förankring. Förankring med kommuner, landsting, fackföreningar, närstående, pensionärs- och patientföreningar är grundläggande för att utveckla långsiktigt hållbara koncept. Caremas solida ekonomi är ytterligare en förutsättning för att kunna agera långsiktigt och investera i utvecklingsarbete. Tillsammans med vår samlade erfarenhet inom företaget skapar vi vård och omsorg som präglas av kontinuitet och trygghet samtidigt som den är nyskapande. Öppenhet är naturligtvis också betydelsefullt för vår trovärdighet och något vi eftersträvar i alla kontakter med våra intressenter. Ett exempel är de Caremadagar vi bjuder in till runt om i landet, då vi visar närstående och andra intressenter hur vi arbetar. Genom våra goda relationer och givande diskussioner med såväl organisationer som individer lär vi oss mycket. Denna kunskap ligger bland annat till grund för hur vi på Carema utformar framtidens vård och omsorg. 14

15 Övergripande miljömål Caremas övergripande miljömål är att i ett expansivt utvecklingsskede verka för att bolagets miljöpåverkan per anställd ska minska. Delmål Aktivt påverka företagets anställda att minska CO2-utsläpp genom ett förändrat tjänsteresande. Genom att löpande följa upp hur mycket farligt avfall (batterier, lysrör och elektronikskrot) vi kastar och initiera åtgärder för att minska denna miljöbelastning. Att bygga och renovera lokaler miljövänligt och bygga energisnålt. Att köpa lågförbrukande teknisk och annan stödutrustning (datorer, skrivare etc). Påverka våra leverantörer genom att kräva att de har en miljöpolicy och efterfråga handlingsplaner för att reducera miljöpåverkan. 15

16 Fokus på kvalitet Caremas vision är att vara förstahandsvalet inom vård och omsorg. För att nå dit krävs det att våra tjänster alltid håller högsta kvalitet. Vi på Carema ska erbjuda vård och omsorg av högsta kvalitet, varje dag inom varje enhet. För att vår strävan inte ska stanna vid fina ord, har vi låtit certifiera ett flertal verksamheter enligt ISO 9001:2000, en internationell standard som ställer krav på en organisations kvalitetsledningssystem.* Under 2008 ISO- certifierades Rönnbackens äldreboende inom Carema Äldreomsorg, ledningen inom Carema Närvård, ledningen och en vårdcentral i Västerås inom Carema Primärvård, ledningen inom Carema Omsorg samt Eslöv specialistmottagning inom Carema Specialistvård. Tanken är att arbetssättet på en certifierad verksamhet ska stå modell för Caremas övriga verksamheter inom samma område. Carema har också ett eget ledningssystem: Qualimax. Systemet som dels baseras på Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem, dels på goda exempel hämtade från verksamheten omfattar Ledning, Mätning, Förbättring och Dokumentation. Ledning innebär att vi har tydliga kvalitetsmål, roller och ansvar utifrån vår kvalitetspolicy. Vi gör regelbundna kvalitetsmätningar genom enkäter, avvikelserapporter, egenkontroller, kvalitetstillsyner etcetera. Vi analyserar mätresultaten och initierar kvalitetsförbättringar huvudsakligen i våra kvalitetsråd. Vi dokumenterar våra rutiner, planerade och utförda insatser. Som en försäkran om att Qualimax de facto håller måttet, har vi låtit ISO- certifiera även det. *Läs mer om ISO-certifierad verksamhet på sida

17 Koncept ett sätt att kvalitetssäkra För att ytterligare kvalitetssäkra vår verksamhet jobbar vi med koncept. Koncepten hjälper oss att skapa ett gemensamt arbetssätt som håller en hög standard. Inom Carema Orkidén, vår verksamhet för människor med funktionsnedsättningar, utgår stödet från konceptet Vi växer tillsammans, som handlar om att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential. Vi är övertygade om att varje människa har kraft och förmåga till ständig utveckling, och tillsammans med individen och närstående sätter vi upp realistiska utvecklingsmål. Ett annat koncept inom Carema Orkidén är Ett självständigt liv, som handlar om att med hjälp av en Steg för Steg manual förbättra grundläggande färdigheter, exempelvis att sköta sin personliga hygien eller att sköta sin medicinering. Målet är att den enskilda individen ska kunna leva ett självständigare liv, minska antalet återfall och fungera bättre socialt. Carema Orkidén jobbar även med Vinnavinna, som handlar om skapa riktiga och viktiga arbetsuppgifter som kommuner, företag eller privatpersoner inte har tid att utföra själva. Ett exempel är vår dagverksamhet i Nacka, där deltagarna jobbar på Saltsjöbadens äldreboende. De ersätter inte de ordinarie medarbetarna men avlastar dem genom att utföra viktiga sysslor, såsom att servera frukost och delta i umgänget med de äldre. Inom Carema Äldreomsorg har vi tagit fram Den Goda Dagen, som tydligt beskriver äldreomsorgens verksamhetsidé, organisation och åtaganden, det vill säga vad vi lovar att utföra och hur. Konceptet, som bygger på våra bästa arbetssätt, fastställer hur vi ska agera i konkreta vardagssituationer, exempelvis hur vi serverar mat och hanterar de boendes läkemedel. Carema Primärvård stärker kvaliteten genom Best Practice. Det är en arbetsmetod som går ut på att sammanställa goda exempel från olika vårdcentraler och sprida dem vidare. På Caremas vårdcentral på Södermalm i Stockholm, som var först ut med att tillämpa Best Practice, har man valt att fokusera på bland annat uppstart av drop in-verksamhet, utökade öppettider och förbättringar av lokalerna. Björn Gustafsson jobbar inom Vinna-vinna på Saltsjöbadens sjukhus där han bland annat ansvarar för att packa delikatesser. 17

18 Våra medarbetare Vårt mål är att vara förstahandsvalet som arbetsgivare inom vård och omsorg. Vi vill rekrytera och behålla branschens mest kompetetenta människor. Här är några exempel på vad vi gör för att lyckas. Traditionellt sett har personal inom vård och omsorg varit hänvisade till anställning inom landsting och kommun. Men i takt med att de privata aktörerna blir allt fler och allt större, ökar valfriheten på arbetsmarknaden. Och därmed konkurrensen om kompetensen. Mönsterarbetsplatsen Carema jobbar ständigt med att stärka sitt erbjudande som arbetsgivare. En omfattande satsning inom äldreomsorgen är projektet Mönsterarbetsplatsen, där målet är att leva upp till namnet. Projektet, som genomförs i samarbete med fackförbundet Kommunal, syftar bland annat till att ge medarbetarna större handlingsutrymme, stärka ledarskapet och förbättra möjligheterna att påverka. Och resultatet är tydligt: Där Mönsterarbetsplatsen är genomförd har medarbetarna blivit nöjdare, enligt undersökning genomförd av Demoskop. Projektet har även lett till höjda betyg från kunder och närstående. Rekrytering av läkare Inom affärsområde Sjukvård har en projektgrupp undersökt vad Carema kan och bör göra för att attrahera, behålla och utveckla läkare, en yrkesgrupp det råder brist på i Sverige. Undersökningen har resulterat i en lista med 25 aktiviteter, varav samtliga genomfördes eller påbörjades under Exempel på aktiviteter var att synliggöra Carema hos läkarstuderande och att underlätta kompetensutbyten mellan olika sektorer och mellan olika enheter. 18

19 Fokus på hälsa Caremas verksamhet handlar om att människor ska må bra. Och det är med samma entusiasm och engagemang som vi tar oss an medarbetarnas hälsa. En av många aktiviteter inom ramen för företagets Må Bättre-satsning är hälsodiplomeringen inom Carema Omsorg. Hälsodiplomet, som delas ut av Korpen Hälsa, är en bekräftelse på att arbetsplatsen jobbar med att utveckla och förbättra det hälsofrämjande arbetet. En annan hälsosatsning är att Carema numera är ett tobaksfritt företag. Tobakspolicyn innebär att medarbetarna inte får röka under arbetstid och att de inte får snusa i kontakt med kunder och närstående. Medarbetarna får röka på sin fritid, men inte i arbetskläder och endast på anvisad plats. Medarbetarens nya roll Allt fler kommuner och landsting möjliggör för medborgarna att själva bestämma vilken utförare av vård och omsorg de vill anlita. Att bemöta kunderna med respekt och förståelse är en självklarhet för Carema, men den nya konkurrensen gör att det blir ännu viktigare med tillgänglighet, service och ett gott bemötande från medarbetarna. Varje medarbetare är med och bidrar till Caremas affär. Det är ett stort ansvar samtidigt som det är en bekräftelse en kund som återkommer är ett kvitto på ett väl utfört arbete. Medelantal årsanställda per affärsområde Sjukvård Omsorg Totalt Antal anställda per affärsområde Sjukvård Omsorg Totalt Kategorifördelning Sjukvård Läkare 20% Sjuksköterskor 36% Undersköterskor 12% Omvårdnadspersonal 3% Paramedicinare 9% Aministrativ personal och övriga 20% Kategorifördelning Omsorg Sjuksköterskor 5% Undersköterskor 32% Omvårdnadspersonal 55% Paramedicinare 1% Aministrativ personal och övriga 7% Åldersfördelning: Sjukvård* < 29 år 5% år 43% > 50 år 52% Åldersfördelning: Omsorg* < 29 år 20% år 49% > 50 år 31% Könsfördelning: Sjukvård* Kvinnor 80% Män 20% Könsfördelning: Omsorg* Kvinnor 81% Män 19% *Medelantal årsanställda per affärsområde 19

20 fortsättning medarbetare... det behovet och ger mig ständigt nya mål att sträva mot. Maria Stenback, 29 år, är distriktssköterska på vårdcentralen i Västerås. Hennes senaste utmaning är att ansvara för ISO-certifieringen. Vad får dig att trivas på Carema? Här finns ett modernt tänkande, ledningen vågar prova det som är nytt inom vården. Företaget är även bra på att ta hand om kraften och energin hos oss medarbetare. Själv har jag ett stort behov av variation och att få lära mig nya saker, annars tröttnar jag lätt. Företaget ser Vilket mål strävar du mot just nu? Att slutföra ISO- certifieringen av vårdcentralen, ett projekt jag jobbar med på halvtid. Syftet med projektet är att gå igenom hur man bör arbeta på en vårdcentral för att kunna garantera patienterna hög kvalitet. Tanken är att vårt arbetssätt sedan ska stå modell för Caremas övriga verksamheter inom primärvården. Och vilken blir din nästa utmaning? Att bli kvalitetsansvarig på vårdcentralen. Den rollen kommer jag att ha parallellt med min roll som distriktssköterska. Jag är väldigt glad för den kombinationen, att få jobba med både vård och verksamhetsutveckling. Vad utmärker en bra dag på jobbet? Att jag har lyckats göra en patient riktigt nöjd. Sanna Kallijärvi, 34 år, är verksamhetschef på Klippans Äldreboende i Haparanda. Hon upplever att verksamheten har fått ett lyft sedan Carema tog över. Hur länge har du jobbat på Carema? Sedan maj 2007, då Carema tog över verksamheten från kommunen. Men jag hade jobbat på Klippans Äldreboende fyra år innan dess. Vad har förändrats sedan Carema tog över? Åh, det mesta. Och till det bättre! Vi jobbar på ett helt annat sätt i dag, mycket mer aktivt och strukturerat. Vi har tydliga arbetsprocesser, de boende får bättre kost, vi har fler aktiviteter för de boende. Hur har medarbetarna påverkats av förändringarna? Framför allt har deras inflytande och insyn, exempelvis i budgetarbetet, blivit så mycket större. Medarbetarna trivs mycket bättre i dag. Märker du av en ökad trivsel bland de boende också? Ja, definitivt! För några veckor sedan sa en närstående till mig: Något har hänt, personalen är mycket gladare och öppnare, det har blivit så harmoniskt här. Har man medarbetarna med sig, då funkar resten också. Vilket stöd får du från Carema? Jag har bland annat fått möjlighet att gå Caremas chefsutbildning och en extern UGLutbildning (Utveckling, Grupp och Ledarskap). Och så har jag en väldigt bra chef. Jag är ganska självgående, men när jag väl behöver hjälp och stöd så får jag det alltid omgående. 20

21 Chris Masaba, läkare på Carema Vårdcentral Lina Hage i Södertälje. 21

22 Etiska rådet Ett bollplank vid etiska dilemman Ute i verksamheten uppstår ibland situationer som inte omfattas av regler och där man i stället måste göra ett mänskligt ställningstagande. Vid sådana situationer kan ledningen ta hjälp av Caremas Etiska råd. Etiska rådet, som har funnits sedan 2001, träffas minst två gånger om året för att tillsammans med Caremas ledning diskutera aktuella etiska dilemman. För att få frågorna belysta ur personalens perspektiv deltar ofta verksamhets- eller enhetschefer. Rådet behandlar inte enskilda fall. I stället diskuteras frågorna principiellt, vanligtvis utifrån aktuella händelser. Ledstjärnan är, som inom all vård och omsorg, att sätta människan i centrum. Rune Borg, rådgivare i kommunikations- och marknadsfrågor, tidigare informationschef i ett antal större börsföretag, bosatt i Sigtuna. Erwin Bischofberger, jesuitpater och professor emeritus i medicinsk etik, KI, bosatt i Stockholm. Margareta Skog, legitimerad sjuksköterska, medicine doktor i omvårdnad, bosatt i Stockholm. Göran Skytte, journalist och samhällsdebattör, bosatt i Malmö. 22

23 Varför har du valt att engagera dig i Caremas Etiska råd? Etiska frågor inom vård och omsorg är så oerhört viktiga. Verksamheten måste alltid ha människan i centrum, den får inte teknikaliseras. Jag är mycket glad över att ha fått förtroendet. Vilka frågor har varit på dagordningen under 2008? Vi har bland annat diskuterat det nya verksamhetsområdet psykiatri och vilka utmaningar Carema står inför där. En annan aktuell fråga är omhändertagandet av människor som är svårt utåtagerande, ett beteende kopplat till bland annat autism. Hur kan vi ge de människorna ett värdigt liv och samtidigt ha en hållbar arbetssituation för Caremas personal? Frågorna är många och svaren sällan givna. Hur går arbetet i Etiska rådet till? Vi sitter kring ett bord och samtalar, öppet och informellt. Vi använder oss själva som resurser och bollar in våra olika erfarenheter. Ofta kommer vi tillbaka ända till Aristoteles och de värden som hela vår civilisation och kultur är byggd på, min kollega Erwin Bischofberger bidrar med den djupa filosofiska kunskapen. Är det oetiskt med vinstdrivande bolag inom vård och omsorg? Nej, det är det inte. Det är inte mer än rimligt att Caremas ägare får en viss utdelning för den risk det innebär att driva verksamhet. Det som är viktigt inte minst ur etisk synpunkt är att vården och omsorgen håller hög kvalitet. Därför är det glädjande att allt fler kommuner kvalitetsupphandlar äldreomsorg i större omfattning än tidigare. Anita Bråkenhielm, ordförande i Caremas Etiska råd, läkare, före detta riksdagsledamot och landshövding, styrelseledamot i Stiftelsen Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum, bosatt i Borgholm. 23

24 24

25 Carema Sjukvård Vi vet att våra patienter uppskattar vård som håller hög kvalitet och är lättillgänglig. Vi vet också att våra uppdragsgivare landsting och kommuner uppskattar nytänkande. Att Carema dessutom är en solid och långsiktig samarbetspartner borgar för det som är bland det viktigaste inom vården förtroende och långsiktighet. Affärsområde Sjukvård arbetar främst med sjukvård som är offentligt finansierad. Vi driver bland annat vårdcentraler, närsjukhus och specialistkliniker. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Sverige, men också i Norge. Dessutom erbjuder vår bemanningsverksamhet bra lösningar när det saknas personal. Inom Affärsområde Sjukvård arbetar Carema främst med de vanliga och mest förekommande sjukdomarna. Vårt mål är att ge våra patienter en bra och nära vård som utmärks av tillgänglighet och service. Under 2008 har Carema Närvård drivit två stora närvårdsprojekt i Värmland och Simrishamn i Skåne. Projektet i Värmland avslutades den 31 oktober och närvården i Skåne ingår numera i Carema Specialistvård. Primärvård Carema Primärvård erbjuder primärvård i form av vårdcentraler, barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar, hemsjukvård, distriktssköteskeverksamhet och rehabilitering. En del av verksamheten utgörs av läkarinsatser för människor som bor på servicehus, äldreboenden, sjukhem och i gruppboende. Specialistvård Carema Specialistvård arbetar med öppen och sluten specialistvård. Verksamheten är inriktad mot i huvudsak tre områden: planerad kirurgi, ortopedi och rehabilitering. Sedan senare delen av 2008 ingår också närvården i Skåne i sektorn medan öppenvårdspsykiatrin är flyttad till egen sektor. Bemanning Carema Bemanning hyr ut kvalificerad medicinsk personal främst till kommuner och landsting men även till privata vårdgivare. Verksamheten är uppdelad i tre områden: Rent-A-Doctor, Rent-A-Nurse och Care Team. Psykiatri Under senare delen av 2008 tillkom en ny sektor i Carema Sjukvård: Carema Psykiatri. Under året hade Carema Specialistvård stora framgångar med sitt psykiatrikoncept med flera stora anbudsvinster inom psykiatrin. För att kunna fokusera på satsningen bildades den nya sektorn och det nya bolaget Carema Hjärnhälsan. Nyckeltal Omsättning (MSEK) Tillväxt (%) Andel av omsättning (%) Rörelseresultat (EBITA) Rörelsemarginal (%) 8,0 1 6,8 7,4 5,1 5,5 Anställda (medelantal årsanställda) Rörelseresultatet inkluderar realisationsresultat om 11,0 MSEK avseende årets försäljning av Fertilitetscentrum AB. 25

26 Primärvård Inom Carema Primärvård får människor en bra och lättillgänglig vård. Vi är för valfrihet inom vården och positiva till de vård/hälsovalssystem som införs i olika landsting och planerna på ett nationellt valfrihetssystem. Anledningen är enkel: vård/hälsovalssystemet överensstämmer med våra värderingar om en bra och nära vård som utgår från varje människas behov. Förtroende för vården löper som en röd tråd genom alla verksamheter som Carema arbetar med. Vi är stolta över att Carema Primärvård har fått förtroende att driva 29 vårdcentraler runt om i Sverige, från Limhamn i söder till Umeå i norr. Dessutom ansvarar vi för bland annat barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar, hemsjukvård och distriktssköterskeverksamhet. Carema Primärvård arbetar kontinuerligt med att förbättra verksamheten. Under 2008 fortsatte vi att arbeta med programmet Carema Vårdcentral, en kvalitetsprocess som varje vårdcentral har genomgått och som bygger på Best Practice. Syftet med programmet är att både säkerställa och höja kvaliteten på respektive vårdcentral. Under 2008 har vi påbörjat arbetet inom de nya vårdvalssystemen i Stockholm och Västmanland. Sedan tidigare har Halland arbetat med ett liknande system, och eftersom Carema äger Husläkarna i Kungsbacka har vi stor erfarenhet av och kunskap om hur verksamheten kan anpassas så att det gynnar patienterna. Under året har vi också förberett oss för införandet av lagen om vårdval och de planerade vård/hälsovalssystemen i Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Gotland och Kronoberg. Carema Primärvård driver vårdcentraler, barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar, hemsjukvård, distriktssköterskeverksamhet och rehabilitering. En del av verksamheten utgörs av läkarinsatser för människor som bor på servicehus, äldreboenden, sjukhem och i gruppboende. 29 vårdcentraler varav tre renodlade barnavårdscentraler listade patienter läkarbesök per år. Kundnöjdhet: 94%. Specialistvård Carema Specialistvårds mål är att vården ska vara snabbt tillgänglig och finnas nära patienten. Vi ger bra service och trevligt bemötande, samtidigt som vi förenklar flöden och rutiner. Carema Specialistvård arbetar med öppen och sluten specialistvård. Verksamheten är inriktad mot tre områden: planerad kirurgi, ortopedi och rehabilitering. Ortopedi är ett prioriterat område. Här finns stora möjligheter att utveckla verksamheten och göra den tillgänglig för fler människor. Under 2008 har vi arbetat intensivt med att utveckla vårt koncept med mobila operationsenheter som snabbt ska kunna ställas upp invid sjukhus och bidra till exempelvis kortade köer. Här har vi tagit tillvara på erfarenheterna från vår verksamhet i den mobila operationsenhet som effektivt bidrog till att korta operationsköer på Östra sjukhuset i Göteborg. Inom rehabilitering finns två verksamheter: Saltsjöbadens sjukhus utanför Stockholm och Friskvernklinikken i Asker utanför Oslo som arbetar med öppenvård och är specialiserad på ortopediska åkommor och psykosocial problematik. Verksamheten har mycket goda resultat när det gäller att snabbt hjälpa människor tillbaka till arbetslivet. Under sommaren 2008 sålde vi, för att renodla vår verksamhet, Fertilitetscentrum AB som bedrev verksamhet i Göteborg och Stockholm. Carema har specialistkliniker i Stockholm (Carema Ortopediska Huset), Eslöv samt Lund. Carema Specialistvård arbetar med öppen och sluten specialistvård.verksamheten är inriktad mot tre områden: planerad kirurgi, ortopedi och rehabilitering. 7 enheter varav 1 i Norge läkarbesök operationer varav i slutenvård. Kundnöjdhet 99% (Sverige). Närvården vid Simrishams sjukhus ingår i sektorn besök (inberäknat underleverantörer). Nyckeltal Omsättning (MSEK) Tillväxt (%) Anställda* * medelantal årsanställda Nyckeltal Omsättning (MSEK) Tillväxt (%) Anställda* Carema Närvård startade 2005 med en omsättning på 259 MSEK och 304 anställda*. Tillväxten på 9% är exklusive Carema Närvård. 1 26

27 Psykiatri För att fullt ut kunna genomföra affärsområdets satsning på psykiatri, bildades under året den nya sektorn Carema Psykiatri, som tog form under hösten och startade vid årsskiftet. Sektorns första verksamhet startade den 1 november 2008 i Munkedal-Sotenäs och den andra i Lysekil den 1 december båda är öppenvårdspsykiatri på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Sektorns ledning har en medicinskt professionell profil med psykiatriker och sjuksköterska på de ledande posterna. Fokus ligger på att erbjuda en bättre tillgänglighet till psykiatrin för patienterna, det ska vara lätt att få kontakt och de ska erbjudas en vård som ger resultat. I Carema Psykiatri ingår bolaget Carema Hjärnhälsan, som bygger på det i Skåne etablerade företaget Hjärnhälsans principer om evidensbaserad vård. Carema Hjärnhälsan vann under 2008 ett stort anbud gällande öppenvårdspsykiatri i sydöstra Stockholms län och övertagandet skedde den 1 mars Entreprenaden gäller öppenvårdspsykiatri i Haninge, Tyresö, Nacka, Värmdö och Nynäshamn inom ett upptagningsområde med över invånare. Carema Psykiatri erbjuder evidensbaserad öppenvårdspsykiatri med fokus på tillgänglighet och goda behandlingsresultat. Uppdrag i Västra Götaland (Lysekil, Munkedal och Sotenäs) och i sydöstra Stockholm (Haninge, Tyresö, Nacka, Värmdö och Nynäshamn). Endast en mindre del av verksamheten bedrevs under senare delen av Därför presenterar vi inga nyckeltal för Bemanning Vår bemanningsverksamhet Rent-A-Doctor, Rent-A- Nurse, Care Team utgör en viktig del i sjukvårdskedjan. Vi ser till att patienterna får vård när den ordinarie personalen är ledig eller det finns vakanser. Vi erbjuder kompetens som kan hyras in till korta och långa uppdrag. Verksamheten är ISO- certifierad. Rent-A-Doctor har sedan 1994 hyrt ut läkare och är idag marknadsledare i Sverige. Vi hyr ut läkare inom allmänmedicin, anestesi, radiologi och psykiatri. Den största bristen på läkare råder inom primärvården, det vill säga allmänmedicin. Rent- A-Nurse startade sin verksamhet 2002 och sedan dess har behovet av sjuksköterskor ökat väsentligt. Uthyrning sker till landsting, kommuner och privata vårdgivare främst i Stockholmsområdet. Inom Care Team erbjuder vi mobila skötersketeam till äldreomsorgen i Stockholm och Linköping. Teamen bemannas med sjuksköterskor med lång yrkeserfarenhet. I Care Team ingår också ett rehabiliteringsteam med sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Det viktigaste för oss är att den personal som vi hyr ut håller hög och jämn kvalitet samt är mycket bra på att samarbeta. Den formella kompetensen hos varje ny anställd kontrolleras noga. All legitimerad personal granskas mot sjukvårdens ansvarsnämnd och samarbetsförmågan bekräftas av minst två muntliga referenser. Carema Bemanning hyr ut kvalificerad medicinsk personal främst till kommuner och landsting men även till privata vårdgivare. Verksamheten är uppdelad i tre områden: Rent-A-Doctor, Rent-A-Nurse och Care Team uppdrag inom Rent-A-Doctor timmars uppdrag inom Rent-A-Nurse. Kundnöjdhet: 4,1 (5-gradig skala). Nyckeltal Omsättning (MSEK) Tillväxt (%) Anställda*

28 28

29 Carema Omsorg Carema Omsorg är ett av Sveriges ledande omsorgsföretag. Verksamheten bedrivs i sektorerna Äldreomsorg, Orkidén och Psykiatri/Missbruk. Vi ger stöd, service, vård och omsorg till äldre människor samt personer med funktionsnedsättning. I vårt arbete utgår vi, så långt det är möjligt, från varje persons behov och önskemål. Ett viktigt mål inom sektor Äldreomsorg är att öka våra kunders valfrihet. Inom Orkidén utgår våra koncept från varje persons specifika förutsättningar att utvecklas. Inom sektor Psykiatri/ Missbruk sker vården och omsorgen i nära samarbete med de som bor hos oss och deras närstående. Äldreomsorg Inom Äldreomsorg ger vi vård, omsorg och service till ett stort antal människor. Här är valfrihet, omtanke och integritet nyckelord. Utvecklingen går mot att de äldre själva får bestämma hur och var de ska bo, vilket Carema ser mycket positivt på. Ett av våra mål är att erbjuda boenden med olika inriktningar så att varje kund kan välja det som passar honom eller henne. Den Goda Dagen är Caremas koncept inom äldreomsorgen och erbjuds såväl till våra kunder inom de särskilda boendena som inom hemtjänsten. Orkidén Inom Carema Orkidén arbetar vi med människor som har olika funktionsnedsättningar. Vi arbetar efter våra koncept Ett självständigt liv, Vi växer tillsammans och Vinna- vinna. Under året har vi bland annat satsat på utveckling av nya skolverksamheter för individer med diagnoser inom autismspektrat. Psykiatri/Missbruk Viss psykiatri kräver stora resurser och djup kunskap. Verksamheten bedrivs vid Skarpnäcksgården, Trehörna Omsorger, Hedens Omvårdnadscenter och Planeringshemmet. Samtliga enheter har lång erfarenhet och framgångsrika arbetsmetoder. Nyckeltal Omsättning (MSEK) Tillväxt (%) Andel av omsättning (%) Rörelseresultat (EBITA) Rörelsemarginal (%) 8,1 9,1 7,8 6,7 5,8 Anställda (medelantal årsanställda)

30 Äldreomsorg En god omsorg i kombination med det som ger vardagen en guldkant, livsglädje och förväntan inför kommande dagar är vad Carema Äldreomsorg vill att alla kunder ska få uppleva. Under året har vi därför vidareutvecklat vårt koncept Den Goda Dagen. Utgångspunkten är att individer har olika behov och önskemål och att vi inom Carema ska tillgodose dem i så stor utsträckning som möjligt. Sektor Äldreomsorg hade under 2008 sitt hittills mest framgångsrika år med ett mycket stort antal nya förtroenden från exempelvis kommunerna Linköping, Helsingborg, Lund, Stockholm, Nyköping och Årjäng. Carema Äldreomsorg driver boenden på entreprenad och i egen regi samt hemtjänst såväl på entreprenad som inom kundvalssystem. Vi har fått förtroendet att ge vård, omsorg och service till personer i Sverige och i Norge. Sommaren 2008 arrangerade Carema och fackförbundet Kommunal ett seminarium i Almedalen med temat Mönsterarbetsplatser ger nöjdare kunder i äldreomsorgen. Samarbetet med Kommunal med Mönsterarbetsplatser fortsätter. Vi har 138 medarbetare på fyra enheter (inklusive en enhet inom Carema Orkidén) som är engagerade i ett testprojekt som pågår under Inom sektor Äldreomsorg pågår utveckling av en helt nydanande modell kring ett rankingsystem som stimulerar alla medarbetare att anstränga sig och utveckla kvaliteten både på vår omsorg till kunderna och hur arbetsplatserna kan fungera ännu bättre. Carema Äldreomsorg har verksamhet i stora delar av Sverige och i Norge. Målet med verksamheten är att erbjuda en bra omsorg och ett bra liv åt alla som omfattas av vår verksamhet. 139 enheter varav 3 i Norge personer får omsorg/hemtjänst. Kundnöjdhet: 4,0 (5-gradig skala). Nyckeltal Omsättning (MSEK) Tillväxt (%) Anställda* * medelantal årsanställda Orkidén Carema Orkidén erbjuder stöd och service till personer med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar som har insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen). Inom Carema VIP erbjuder vi pedagogisk verksamhet för elever/barn/ungdomar med diagnos inom autismspektrat i form av förskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i en helhet tillsammans med korttidshem, boende och dagverksamhet. I Carema Orkidéns arbete inom LSS handlar det om att se möjligheter istället för hinder och arbetet utgår från vårt koncept Vi växer tillsammans. Vi fokuserar på utveckling och hur vi kan hjälpa varje individ att göra små framsteg i vardagen. Alla kan utvecklas i en verksamhet präglad av individuellt stöd, nyfikenhet på livet och ett stort hjärta. Vi utformar alltid vårt stöd med utgångspunkt från varje individs behov och möjligheter. Stödet vilar på en stark övertygelse om att varje människa är unik och ständigt utvecklas. I arbetet med personer som har psykiska funktionsnedsättningar fokuserar vi på det friska hos varje människa och vårt koncept Ett självständigt liv ligger till grund för detta. Vi utvecklar personens styrkor och uppmuntrar till vardagliga utmaningar. Individen ska få uppleva struktur, trygghet, mänskliga relationer och delaktighet. De flesta människor med psykisk funktionsnedsättning mår som bäst när det finns rutiner vardagen blir strukturerad och dygnsrytmen hälsosam. Att utveckla förmågan att klara av mer själv bygger på trygghet i samspelet mellan oss och den person vi stödjer. Målet är att individen ska vara så delaktig som möjligt i vardagsmomenten och i sina relationer till andra människor. Carema Orkidén har funnits sedan 1994 och erbjuder stöd och service till personer med funktionsnedsättning. 170 enheter. Ger dagligen stöd till cirka personer. Kundnöjdhet (närstående, gode män): 4,3 (5-gradig skala). Nyckeltal Omsättning (MSEK) Tillväxt (%) Anställda* inkluderar även Psykiatri/Missbruk. 2 Beräknad på 2006 års omsättning, 330 MSEK exklusive Psykiatri/Missbruk. 3 Varav Psykiatri/Missbruk, 81 MSEK. 30

Vård och Omsorg. Carema AB Vretenvägen 13, Box 1565, 171 29 Solna Telefon 08-578 70 000 www.carema.se

Vård och Omsorg. Carema AB Vretenvägen 13, Box 1565, 171 29 Solna Telefon 08-578 70 000 www.carema.se Carema är ett av Sveriges ledande företag inom vård och omsorg med verksamhet inom äldreomsorg, omsorger om personer med funktionsnedsättning, psykiatri, missbruk, primärvård, specialistvård, närvård och

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod Kontakt LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B 581 81 Linköping lss@linkoping.se leanlink.se/lss-funktionsstod Linköpings kommun Leanlink LSS Funktionsstöd leanlink.se LSS Funktionsstöd Vår värdegrund Linköpings

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Fyrislundsgatan 62 plan 1, 4 och 5 Kontaktuppgifter Besöksadress: Fyrislundsgatan 62 Telefon: 018-727 69 45 vardochomsorg.uppsala.se www.sober.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4292 2015-10-23 Ekonomi och styrning Lena Svensson Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT DET HÄR ÄR FRÖSUNDA Omsorg om varje individ: Vi arbetar för att ge omsorg för ett bättre liv högsta möjliga livskvalitet. Vi får förtroende för att vi tar ansvar.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län 56 000 invånare Under sommaren ca 180 000 inv Orter: Norrtälje stad Rimbo uppländsk jordbruksbygd Älmsta vid väddö kanal Hallstavik - huvudort i norra delen

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND INLEDNING... 4 PATIENTEN FÖRST... 9 RESPEKT FÖR INDIVIDEN... 13 UNDVIK SLÖSERI... 17 SAMHÄLLSANSVAR... 19 FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN INNEHÅLL 3 INLEDNING. Idag har

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan 090424 Jag vill att alla i vårt land ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Vi ska

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Valfrihetssystem. www.carema.se

Valfrihetssystem. www.carema.se Valfrihetssystem 2009 www.carema.se Innehåll 1 Om Carema 2 Hur kan kundval berika vård- och omsorg? 3 Beställarens målbild och nödvändiga förberedelser 4 Reell valfrihet eller ej konkurrensneutralitet

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn FÅR VI LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn Rapport April 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Om marknadsutveckling och mångfald... 3 Övergripande

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT.

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. VÄLKOMMEN! Joakim Lavesson Regionchef Funktionsnedsättning 010-130 35 25 joakim.lavesson@frosunda.se 2 Frösundas resa startade 1994 Frösundas resa startade 1994

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

En introduktion till Capio-koncernen

En introduktion till Capio-koncernen En introduktion till 2013 Detta är Capio är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag med en paneuropeisk närvaro. Genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler erbjuder vi ett brett

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre Smaka på den rubriken. Vem av oss vill inte att sjuka äldre ska få ett så gott liv som möjligt? Ändå är det så svårt att uppnå när våra

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

En introduktion till Capio-koncernen

En introduktion till Capio-koncernen En introduktion till 2012 Detta är Capio är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag med en paneuropeisk närvaro. Genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler erbjuder vi ett brett

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet 1:a Hemtjänst och vårdkompaniet Hemtjänstkompaniet strävar efter att vara den främsta och mest välrenommerade privata hemtjänstutföraren på vår hemmamarknad. Vi ger det lilla extra i närhet och engagemang!

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Seminarium 2015 02 11 Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Karin Tengdelius, karin.tengdelius@skl.se En bild av debatten Vårdskandaler Vinster Internationella

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun Beslutad av omsorgs- och socialnämnden 2007-12-17 Varför en etikpolicy? Etik handlar om vilka handlingar och förhållningssätt

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT.

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. VÄLKOMMEN! Kajsa Welin Affärsområdeschef Äldreomsorg 010-130 36 98 kajsa.welin@frosunda.se Frösundas resa startade 1994 Frösundas resa startade 1994 med en liten

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Utvärdering av hälsoval i primärvården respektive vårdval inom specialistvården Bred och oberoende

Läs mer