Studiehandledning till Arbetsmiljö och säkerhet av Hild Lorentzi, Bonnier Utbildning 4:e uppl., andra tryckningen ISBN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning till Arbetsmiljö och säkerhet av Hild Lorentzi, Bonnier Utbildning 4:e uppl., andra tryckningen 2009. ISBN 978-91-622-8653-8"

Transkript

1

2 Studiehandledning till Arbetsmiljö och säkerhet av Hild Lorentzi, Bonnier Utbildning 4:e uppl., andra tryckningen ISBN Här får du studieförslag med utgångspunkt från kursens mål, uppdelat på sex avsnitt. Fysisk arbetsmiljö kroppen påverkas Psykosocial arbetsmiljö själen påverkas Globaliseringen hela arbetslivet påverkas Elsäkerhet Brandsäkerhet Lagar och regler För varje avsnitt finns: Nyckelord Läs! (sidhänvisning till boken) Fundera, diskutera, fördjupa dig! (studieuppgifter) Öva praktiskt! Ut i arbetslivet! Webbadresser Mål för kursen Kursen skall ge kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet med inriktning mot valt verksamhetsområde. Kursen skall även ge förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. Kursen skall ge kunskaper om hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och hur man medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden. Efter avslutad kurs skall eleven: - ha kunskap om hur sociala kontakter, samarbete, inflytande och personlig utveckling påverkar människors hälsa och arbetsförmåga - ha kunskap om hur fysisk och psykisk arbetsmiljö och arbetsorganisation har betydelse för individ, företag och samhälle - kunna vidta åtgärder vid olycksfall och förstå betydelsen av förebyggande åtgärder och rehabilitering - kunna utföra vissa enkla elarbeten och kunna arbeta på ett ur elsäkerhetssynpunkt lämpligt sätt inom valt verksamhetsområde - ha grundläggande kunskaper om brand och brandbekämpning - känna till och kunna tillämpa lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. (Gy 2000) 1

3 Studiehandledningen får kopieras. För mer information kontakta: Anja Aronsson, Barbro Modin-Svensson,

4 När du har avslutat kursen Arbetsmiljö och säkerhet bör du ha fått klart för dig hur din hälsa och arbetsförmåga påverkas av: din möjlighet att utvecklas som person dina relationer till andra människor hur samarbetet på jobbet fungerar hur mycket inflytande du har hur mycket ansvar du får och tar bör du också ha uppmärksammat sambandet mellan arbetsorganisation och arbetsmiljö. Du bör veta: att en god arbetsmiljö ger ringar på vattnet att ett bra företag skapar en god arbetsmiljö, kan ge ekonomisk trygghet och bidra till att de anställda trivs med varandra och sina arbetsuppgifter. att anställningsformer, sociala skyddsnät m.m. påverkas av globaliseringen att god fysisk och psykisk arbetsmiljö samt arbetsorganisation på alla nivåer återverkar på samhället i stort ska du ha grundläggande kunskaper om elektricitet och vad som är farligt med el. Du ska veta var elcentralen sitter, vilken typ av säkringar som finns och hur de fungerar. Du ska känna till regler för elsäkerhet och kunna utföra vissa elarbeten. Du ska veta vad du gör om en elolycka inträffar. ska du veta hur man förebygger bränder och veta vad du ska göra om det ändå börjar brinna. Du ska veta var brandsläckaren finns, känna igen skyltar för nödutgångar m.m. Du ska veta vart du ska ringa efter ambulans och hur du ser till den som skadats. ska du känna till lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. Du ska veta att du med stöd av lagen kan du gå till din chef och din fackförening och kräva förbättringar när så behövs. 3

5 Fysisk arbetsmiljö kroppen påverkas Kurslitteratur: Arbetsmiljö och säkerhet, Bonnier Utbildning, 4:e uppl., andra tryckningen Kap 2, 4, 5, 8 Tips på ämnesfördjupning ur litteraturlistan på s Allergier på jobbet Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter Naturen bjuder Nya grepp på handmaskiner Något som finns men inte syns Om elöverkänslighet Spelet om 3G Läs om nyckelorden, förklara och beskriv dem i sitt sammanhang med egna ord: Datorarbete Elsanering Ergonomi Första hjälpen Hjärnan Huden Infektioner Kemikalier Klimat Kondition Kretslopp Ljud Ljus Luft Lyftteknik Magen Missbruk Olyckor Strålning Verktyg Värk 4

6 Läs om: Datorarbete s , 69 Sedan 1993 finns det miljömärkta bildskärmar tack vare TCO:s krav på datortillverkare. Men det räcker inte att köpa en miljömärkt dator. Innan man använder sin dator bör man låta apparaten stå på dygnet runt minst en vecka. Du får veta varför på s. 63. Sök mer kunskap om bildskärmar i TCO:s bildskärmskola. Elsanering s. 58, 68 Ta en ordentlig titt på din datormiljö hemma och i skolan. Mät de magnetiska fälten kring datorer och annan utrustning. Följ saneringsråden på s. 68. Ta eventuella symtom på elöverkänslighet på allvar. Läs om symtom på s. 58. Köp in ett klassexemplar av boken Något som finns men inte syns. Läs och diskutera. Ergonomi s , 26-27, 30, 63, 134 Titta med ergonomiska ögon på din arbetsplats. Inbjud gärna en ergonom till klassen eller gör en intervju om vad man bör tänka på för att undvika att belasta kroppen fel. Läs vad lagen föreskriver i AFS 1998:1 Belastningsergonomi och om Postens satsningar på arbetsmiljön. Första hjälpen s. 172 När en olycka händer är det bråttom. Ta kontakt med skolsköterskan och träna att ge första hjälpen! Hjärnan s Hjärnceller kan visserligen nybildas hela livet, men det finns all anledning att försöka undvika sådant i vår omgivning som kan ge hjärnskador. Läs om vad pappersbruksarbetarna utsattes för på 1960-talet. Arbeta med uppgiften s. 22. Huden s Huden brukar kallas den tredje njuren. Varför? I arbetet som frisör, tandläkare, på sjukhus, på IT-företag m.fl. yrken kommer du i kontakt med många ämnen som kan ge hudskador. Hur kan du skydda dig! Gå igenom vad du använder för smink, salvor, tvål, parfym m.m. Prata med en hudspecialist, naturläkare, personal på vårdcentral eller apotek om vilka produkter du kan välja för att din hud ska må bra. Se uppgiften s. 53. Infektioner s. 38 Det är snabbrörliga flimmerhår i näsa och luftvägar som ser till att du slipper infektioner. Skadas flimmerhåren har du ingen dörrvakt längre som stoppar bakterierna. Googla på flimmerhår och lär dig mer. 5

7 Kemikalier s , 40, 60, 67 Forskarna känner ännu bara till miljö- och hälsorisker för cirka 10 procent av alla kända kemikalier. Med EU:s lagstiftning, REACH, tvingas Sverige sänka tillåtna gränsvärden för en del ämnen. Hur ska vi kunna skydda oss? Läs vad Svenska Naturskyddsföreningen, Kemikalieinspektionen, Jordens vänner m.fl. har att säga i dessa frågor. Klimat s Vid datorn kan man behöva en extra tröja och benvärmare. I köket räcker det med kortärmad tröja. Utomhus är lager på lager bra, för då kan du enkelt reglera din klädsel. Arbeta med uppgiften i boken på s.54. Kondition s. 136, Arbete är bra för både kropp och själ. Ensidigt arbete är varken bra för kropp eller själ. För mycket och för länge skämmer allt. Tänk efter före! Hur lever du idag? Fundera på om du har balans mellan rörelse och vila i ditt liv. Kretslopp s , Istället för att ständigt köpa nytt kan vi återanvända, istället för att slänga saker på soptippen kan vi återvinna. Lever vi ekologiskt mår både jorden och vi människor bra. Dela upp klassen och gör studiebesök på en miljöstation och på ett återvinningsföretag. Diskutera vad det innebär i praktiken att leva i ett kretslopp. Läs om kretsloppet som affärsidé på Ljud s , 135, 173 Fågelsång, vindsus och porlande vatten är rogivande ljud. Andra ljud stör och tröttar. De kallas buller. Läs fakta om buller och bullerskador. Gör uppgift s. 45 Ljus s Det är ansträngande för dina ögon om du sitter och arbetar med endast en arbetslampa tänd i ett för övrigt mörkt rum. Ställ krav på bra ljusmiljö! Läs om belysning på På kan du läsa om en typ av belysning som ger dagsljus inomhus. Luft s Vi måste andas för att leva. Frågan är vad luften i din omgivning innehåller? Forskaren Rolf Nybom på Karolinska Institutet har uppfunnit en apparat som gör det möjligt att fotografera luften och se vad vi andas in. Sollefteå kommun har skaffat en sådan apparat och kontrollerar luften på daghem och i skolor. Kanske något att föreslå i din kommun. Hur kan vi skydda oss mot luftburen smitta? Varför har sjukdomen silikos kommit tillbaka? Vem har ansvar för att luften på arbetsplatsen är bra? Ta kontakt med Arbetsmiljöverket i din region och intervjua en yrkesinspektör angående myndighetens ansvar. 6

8 Lyftteknik s , Vem ska vara rädd om din kropp, om inte du är det! Läs om Gabriels erfarenheter från Arlanda, s. 35. Ungefär hälften av alla arbetssjukdomar som anmäls har samband med belastning. Prata med en sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor om ryggbesvär. Prova massage. Regelbunden massage kan göra många läkarbesök onödiga. Magen s Har du problem med magen? Vet du vad du stoppar i dig? Skriv upp allt du äter under en dag. Gör uppgiften på s. 38. Googla på miljösmart mat och slowfood. Missbruk s. 131 Hör du till dem som röker mycket, ofta använder smärtstillande, lugnande eller sömngivande tabletter? Då skadar du dig själv och bidrar till att skapa arbetsmiljöproblem. Hur ser du på droganvändning? Diskutera i klassen! Olyckor s. 117, 139, 145, 160, 171 Vad kan du göra för att minska olycksriskerna på en arbetsplats? Vilka skyldigheter och rättigheter har du på jobbet när det gäller säkerhet. Se Strålning s. 47, Strålning från mobilmaster och mobiltelefoner kan påverka kroppens känsliga elektriska signaler bl. a. till hjärta och hjärna. Vetenskapliga rapporter om detta mer eller mindre tigs ihjäl. En WHO-studie från januari 2007 fick SSI att varna för strålningsrisker med mobiltelefoner. SSI uppmanar oss att använda handsfree. Sök mer info på Läs också boken Spelet om 3G. Verktyg s. 28 Plåtsaxen är värst i olycksstatistiken där handverktyg är inblandade. Pröva och utvärdera verktyg du använder hemma och i skolan. Tag kontakt med Prevent och fråga efter rapporter om verktyg. Värk s , 30, 127, 136 Mycket i miljön både på jobbet och hemma bidrar till en rad svårförklarliga besvär. Diagnoser som fibromyalgi, utbrändhet, elöverkänslighet och utmattning hör dit. Läs rapporter från LO, rapporter/remisser och Tunga lyft och annat kroppsligt arbete på Fråga vuxna i din omgivning om dessa diagnoser. Gör en rangordnad lista på orsaker till problemen. Vad kan du göra för att hålla dig i god fysisk form? 7

9 Webbadresser: Arbetsmiljöverket: Prevent: Landsorganisationen LO: Tjänstemannaförbundet TCO: Unionen: Psykosocial arbetsmiljö själen påverkas Kurslitteratur: Arbetsmiljö och säkerhet, Bonnier Utbildning, 4:e uppl, andra tryckningen Kap 3, 4, 5, 8 Tips på ämnesfördjupning ur litteraturlistan på s Assistans med glans Den befriade tiden om arbete och medborgarlön Det bästa med BeSt-projektet Nå dina mål När man måste säga ifrån Skelett i garderoben Äntligen måndag? Läs om nyckelorden, förklara och beskriv dem i sitt sammanhang med egna ord: Ansvar Arbetsglädje Demokrati Drivkraft Facket Försäkringssystem Hållbar utveckling Inflytande Introduktion Kamratskap Kroppsspråk Könsperspektiv Ledarskap Lönen Maktförhållanden Mentorskap Mobbning Möjligheter Naturen Organisation Personalansvar 8

10 Sexuella trakasserier Självförtroende Stress Tid Uppmuntran Yrkesstolthet Läs om: Ansvar s. 33, 107, Arbetsgivaren har det största ansvaret för arbetsmiljön. Men du har också själv ansvar för att du mår bra. Ensam är inte alltid stark. Därför började anställda organisera sig i fackföreningar. Arbeta med uppgiften på s Arbetsglädje s. 13, 90 och 181 När känner du arbetsglädje? Tänk efter vad som ger dig arbetslust. Jämför dina svar med svaren i de texter du just läst. Demokrati s Unitis är det latinska ordet för tillsammans, och det var precis vad som hände hösten 1998 när åtta funktionshindrade och tre före detta personal tågade ut från den kommunala dagliga verksamheten i Ljusdal, för att tillsammans bygga upp ett hantverkskooperativ med textiltryck, möbelrenovering, ett kafé och en butik med hantverk från världens alla hörn. Här skulle också det viktigaste rymmas demokrati, delaktighet och ansvar. Gå in på och läs mer. Ta kontakt och intervjua medlemmarna om deras arbetsmiljö. Kolla också Drivkraft s , , 181 Testa din inställning till din framtid med idéerna och erfarenheterna i läroboken. Är du envis? Litar du på din förmåga? Vill du ha ansvar? Vågar du drömma? Är du beredd att ta motgångar? Facket s. 72, 120 Facket gjorde inget för att förhindra att min förra rektor fick lämna jobbet, säger Tatiana. Varför bör du bli medlem i facket? Vilka fackförbund finns idag? TCO och Sif slogs ihop och bildade Unionen 1 januari Vem kan bli medlem? Kolla på Där anger man tre starka skäl till medlemskap. Vilka? Försäkringssystem s , , 174, 188 Det svenska försäkringssystemet är uppbyggt på att man har en anställning. Många egenföretagare har inte råd att vara sjuka eller vara hemma med sjuka barn. Det är dyrt att ha privata sjukförsäkringar. Kontakta organisationen Företagarna och fråga hur de ser på ensamföretagarens trygghet och vad de gör för att förbättra den. 9

11 Hållbar utveckling s. 14, 88, 171 Bråttomsjukan är utbredd i vårt samhälle. Rapporter talar om utbrända 35-åringar. Vem är ansvarig? Gör en lista på vad som måste förändras för att din generation ska hålla längre än till 35 års ålder. Diskutera med andra i klassen vad hållbar utveckling innebär. Inflytande s. 64, 78, 142 Vill du ha inflytande? Tar man eller får man inflytande? Hur förändras möjligheterna till inflytande med ny teknik och med globaliseringen? Sök upp skyddsombud på några företag och fråga hur tekniken påverkat deras arbetsförhållanden. Gå in på och läs om deras arbete med opinionsarbete om globala frågor. Introduktion s. 139 Stämmer Arbetsmiljöverkets rapport med dina erfarenheter? Fråga några arbetsgivare i din omgivning om hur de introducerar nyanställda. Hur har du själv blivit introducerad där du arbetat? Kamratskap s. 82, 84 Tänk igenom och diskutera vad kamratskap innebär. Fundera vilket samband det finns mellan kamratskap och det som i boken benämns företagskultur och arbetsklimat. Kroppsspråk s. 99 Diskutera kroppsspråkets roll i samspelet mellan människor. Gå på en teaterföreställning, intervjua en skådespelare eller regissör, gör ett rollspel i klassen. Man brukar säga att kroppen talar sanning. Brukar du märka när orden och kroppen ger motstridiga budskap? Könsperspektiv s Gå in på DO:s webbsida och leta fram material om könsroller. Intervjua vuxna i din närhet om könsroller och hur könet inverkat på deras yrkesval och arbetsliv. Läs gärna boken Skelett i garderoben. Ledarskap s , 117, 139 Hur tycker du att en god ledare ska vara? Vilka egenskaper krävs? Kan man lära sig att bli en god ledare? I intervjuerna i början av varje kapitel hittar du några definitioner på bra ledarskap. Lönen s , 164 Individuell lönesättning blir allt vanligare. Bra eller dåligt? En undersköterska upptäcker en dag att en nyanställd kollega har 2000 kr mer i lön/månad. Vad ska hon göra? Läs om löneformer och fundera på hur balansen mellan arbetsgivare och löntagare ser ut. Prata med fackliga ombud om deras syn på lönesättning och intervjua kamrater om deras inflytande eller brist på inflytande över sin lön. 10

12 Maktförhållanden s , 79, 82 Tatiana hade en chef som brann för sitt jobb och inspirerade hemspråkslärarna att göra ett bra jobb. Chefen tvingades sluta, hon var inte populär hos arbetsgivaren. Läs om hur Tatiana reagerade. Läs vidare om toppstyrning och leta efter exempel på motsatsen. Försök formulera vad det är som leder till maktmissbruk. Mentorskap s. 76 Vilka egenskaper tycker du att en mentor bör ha? Känner du någon vuxen som du skulle kunna anlita som personlig mentor? Om inte, leta! Mobbning s , 101, 188 Läs vad som sägs i Jämställdhetslagen och den nya lagen om diskriminering i skolan. Fråga i din skola efter den likabehandlingsplan som nya lagen kräver? Arbeta med uppgiften på s. 94. Möjligheter s.74-75, 91-92, 104, Det finns inga genvägar till ett bra liv. Men det finns många möjligheter. Gör en lista över sådant du ser som möjligheter och en lista över hinder du anar. Fundera över dina svar, diskutera gärna med en kompis. Naturen s. 89, 171, Grönskan är en fantastisk läkare gratis och öppen dygnet runt. Gå ut! Sätt också några frön och för dagbok över utvecklingen. Förundras över livskraften! Googla på Kynnefjäll och läs om Sveriges naturreservat. Organisation s. 71, 77, Många sjukskrivningar i arbetslivet beror på nedskärningar, omorganisationer och brist på systematiskt arbetsmiljöarbete. Fundera på vilken organisationsform du tror skulle passa dig. Var i organisationen vill du befinna dig? Motivera! Använd checklistorna från Arbetsmiljöverket och gå igenom hur arbetsmiljön är i skolan. Personalansvar s. 95, 117 Bra ledare är avgörande för om man trivs på jobbet. Otydligt personalansvar ger utrymme för mobbning. Det är två påståenden i boken. Utgå från Lars Bagges erfarenheter och dina egna, jämför och fundera kring frågan om personalansvar. Gå in på sök på personalansvar och mobbning i Nyhetsarkivet. Sexuella trakasserier s infördes direkt förbud mot sextrakasserier i jämställdhetslagen. Lagen gäller dock inte för inhyrd personal. Ta reda på vad detta innebär. 11

13 Självförtroende s. 65, , 105 Fundera över sambandet mellan självförtroende, jämlika relationer och våld. Varför och i vilka situationer tror du man tar till våld? Se uppgiften på s.100. Stress s , 85-89, Forskare om unga IT-företag: De jobbade jättemycket men tyckte aldrig att de gjort tillräckligt. IT-konsulten Mats Johnsson lämnade stressen och driver idag vandrarhem på Kynnefjäll i Bohuslän. Läs mer på webben. Hur kan en stressfri arbetsdag se ut? Tid s. 18, 34, 138 Tid verkar ofta vara en bristvara. Vad anser du att det beror på? Är du beredd att anpassa ditt privatliv efter arbetslivet? Hur väljer du mellan tid och pengar? Googla på Downshifting, ett fenomen i tiden! Gå in på och sök på medborgarlön. Diskutera vad medborgarlön skulle innebära för enskilda och för samhället. Läs gärna också Den befriade tiden, om arbete och medborgarlön. Uppmuntran s. 74 Det är lätt att missa berömmet. Min erfarenhet är att vi oftare får höra när vi gör något fel. Vilken erfarenhet har du? Börja berömma. Yrkesstolthet s. 80, 115, 164 Jag är stolt över det jobb jag gör säger Jan, skolvaktmästare. På Volvos Lastvagnars hyttfabrik i Umeå har arbetarna tvingats återgå till löpande bandet. Fundera på var det finns utrymme för yrkesstolthet! I vilka branscher, i vilka typer av företag. Webbadresser: Arbetsmiljöforum: Diskrimineringsombudsmannen: DO, Paraplyprojektet, Forum Syd, Se också s. 195 i boken. 12

14 Globaliseringen hela arbetslivet påverkas Kurslitteratur: Arbetsmiljö och säkerhet, Bonnier Utbildning, 4:e uppl., andra tryckningen Kap 4, 5 och 8 Tips på ämnesfördjupning ur litteraturlistan på s Arbetare till salu Om handeln med asiatisk arbetskraft Ekonomiska frizoner och kampen för fackliga rättigheter (se s. 141) Den globala fabriken (se s. 142) De fattigas bankir Slav en sann historia Läs om nyckelorden, förklara och beskriv dem i sitt sammanhang med egna ord: Frizoner Glapp Hälsovådligt Livsvillkor Organisering Social ekonomi Uppförandekoder Frizoner s. 141 Vad är en ekonomisk frizon? Läs Mats Wingborgs skrift, läs på om ett transnationellt företag och berätta i klassen om vad en frizon är och hur arbetsförhållanden är där. Glapp s Det finns rätt stora glapp mellan lagstiftning och verklighet. Bl.a. har skyddsnätet vid sjukdom eller olyckor försämrats de senaste åren. Det har t.ex. blivit svårare att få skador och sjukdomar godkända som arbetsskador. Ersättningarna från Försäkringskassan har också minskat. Vem tar ansvar när du blir långtidssjuk eller råkar ut för en olycka som hindrar dig att fortsätta på ditt jobb? Intervjua någon på Försäkringskassan och ta gärna kontakt med ansvarig minister i regeringen. Hälsovådligt s I Pakistan tillverkas handdukar till svenska sjukhus. Arbetsmiljön är allt annat än bra. Liknande förhållanden har många fabriker i Indien, Kina m.fl. länder. Läs rapporten Vita rockar och vassa saxar och lär dig mer. Ordna en filmvisning i klassen och se China Blue om en jeansfabrik i Kina. Hur ska företagen tvingas ta ansvar? Läs mer på 13

15 Livsvillkor s. 136, Allt fler i vår del av världen har möjlighet att studera och arbeta utomlands. Samtidigt har otrygga anställningsvillkor ökat både inom EU och på andra håll. Många företag fyller sina behov med tillfälligt inhyrd personal, tidsbegränsade anställningar eller deltider. Läs mer rapporter/remisser. Fundera på varför det har blivit på det här sättet. Vem eller vad skapar dessa villkor? En FN-rapport från februari 2007 visar att allt fler i världen arbetar utan någon som helst säkerhet. Läs också boken Slav. Organisering s Fackförbunden i Sverige har förlorat många medlemmar de senaste åren. Vad beror det på? Vissa fackförbunds metoder har ifrågasatts i samband med att utländska arbetare kommit till Sverige. Svenska staten blev fälld i EU-domstolen för att byggfacket fått ta ut avgift av oorganiserade arbetare. Flera LO-förbund har tagit till blockad mot småföretag som inte tecknat kollektivavtal osv. Är detta skäl nog att stå utanför facket? Vad har du att vinna på att vara medlem? Dela upp er i klassen och diskutera för eller emot. Skaffa kunskap och argumentera! Social ekonomi s Kan du inte försörja dig är du helt beroende av andra. Läs om Muhammad Yunus och hans idéer om vad människor behöver för att ha möjligheter att försörja sig. Men det är inte bara i tredje världen människor blir slavar, även i Sverige har många hamnat i skuldfällor som är svåra att ta sig ur. Fundera runt lönearbetets villkor. Jämför med olika former av eget företagande. Uppförandekoder s Uppförandekoder är skriftliga regler för ett företags verksamhet som FN:organet ILO har utformat. Det krävs att både arbetare, uppköpare och vi konsumenter trycker på för att företagen ska anta reglerna. Hur kan du bidra till att de som tillverkar våra skor och kläder får bättre arbetsvillkor? Läs på och i boken Den globala fabriken. Webbadresser: 14

16 Elsäkerhet Kurslitteratur: Arbetsmiljö och säkerhet, Bonnier Utbildning, 4:e uppl., andra tryckningen Kapitel 6 Tips på ämnesfördjupning ur litteraturlistan på s Fältslaget om de elöverkänsliga Gräshoppan Mörkläggning Elektronikens rättslösa offer Om elöverkänslighet Läs om nyckelorden, förklara och beskriv dem i sitt sammanhang med egna ord: Belastning Effekt Elektroner Eluttag Jordning Kabel Likström Märkning Olyckor Risker Spänning Stickkontakt Strömbrytare Säkring Växelström Läs om: Belastning s. 149 I el-sammanhang är t.ex. en lampa en belastning. Det kallas på fackspråk resistens. Effekt s. 149 Olika belastningar som lampa, kaffebryggare, dammsugare, dator m.fl. ger upphov till olika stor ström. (Se ström) Effekten blir därmed olika. Titta efter vilken effekt de elapparater har som du använder. Apparater med hög effekt drar mycket ström. Elektroner s. 148 Atomen, jordens minsta byggsten, består av elektroner och en kärna. Elektronerna är negativt laddade och rör sig i banor runt kärnan som är positivt laddad. En elektrisk ström uppstår när elektroner rör sig mellan två poler för att försöka utjämna skillnaden i laddning. 15

17 Eluttag s Eluttag sitter oftast fastmonterade i väggar och tak men finns också i skarvsladdar. Träna på att montera uttag med hjälp av bilderna i boken. Glöm inte att stänga av huvudströmbrytaren. Jordning s Varför är det så viktigt att ha jordade kontakter? Vad kan hända om en borrmaskin du arbetar med blir strömförande och du felaktigt har anslutit den till ett ojordat vägguttag? Kabel s. 150 Kabel är det vi vanligen kallar sladd. Öva praktiskt: Plockad isär och skala olika typer av kablar. Likström s. 148 En ström som går i en riktning kallas likström. Lär dig symbolen för likström. Märkning s. 154 Lär dig de olika märkningar som förekommer på elutrustning. Titta efter vilken standard de apparater du använder har. Olyckor s När en elolycka inträffar är det bråttom. Vet du vad du ska göra kan du rädda liv. Öva praktiskt! Risker s. 155 Du kan inte undvika alla risker, men en bra strategi är att förebygga olyckor genom att använda skyddsanordningar. Ta reda på vilka krav lagar och föreskrifter ställer och acceptera inte att arbeta med apparater som saknar rimliga skydd. Spänning s. 148 Utan spänning ingen ström. Hur uppstår då en spänning? Stickkontakt s. 156 Träna på att montera en stickkontakt. 16

18 Strömbrytare s. 159 Mer praktisk träning: Byt en väggströmbrytare. Glöm inte att stänga av huvudströmbrytaren. Säkring s Det är bra att veta hur mycket ström en vanlig sladd tål. Tack vare säkringen händer dock inget allvarligt om du kopplar in fler apparater än din sladd tål. Lär dig känna igen olika slags säkringar. Växelström s. 148 Namnet växelström säger precis vad det handlar om. Strömmen vänder än åt ena än åt andra hållet. Lär dig känna igen symbolen för växelström. Webbadress: Elsäkerhetsverket, 17

19 Brandsäkerhet Kurslitteratur: Arbetsmiljö och säkerhet, Bonnier Utbildning, 4:e uppl., andra tryckningen Kapitel 7 Tips på ämnesfördjupning ur litteraturlistan på s Gräshoppan Läs om nyckelorden, förklara och beskriv dem i sitt sammanhang med egna ord: Brandsläckare Nödutgång Brandvarnare Råttor Bråttom Utrymningsplan Jordfelsbrytare Övning Kunskap Läs om: Brandsläckare s. 165, 167 Kontrollera att brandsläckare finns där de ska i skolan och hemma. Läs instruktionerna så du vet hur den fungerar. Brandvarnare s. 166 Brandvarnare ska finnas på flera ställen både i skolan och hemma. Fungerar de som de ska? Om inte, se till att de får nya batterier eller byts ut. Bråttom s. 167 När det börjar brinna är det bråttom. Om du vet hur du ska bete dig är risken mindre att du grips av panik och gör fel. Jordfelsbrytare s. 167 Inte ens jordfelsbrytare skyddar dig i alla situationer. Kunskap s. 166 Det finns mycket du kan göra för att förhindra att det börjar brinna. Ta reda på vad! 18

20 Nödutgång s. 168 Leta efter skylten Nödutgång och spring åt rätt håll om det börjar brinna i en byggnad där du befinner dig. Råttor s. 166 Se upp med husdjuren! Kontrollera då och då att dina kablar är hela. Skadade kablar kan orsaka bränder. Utrymningsplan s. 168 På arbetsplatser, i offentliga lokaler o.s.v. ska det finnas en utrymningsplan. Ta en titt på skolans utrymningsplan. Pröva den! Övning s. 169 Övning ger färdighet, är ett gammalt talesätt som fortfarande gäller. Webbadresser: Elsäkerhetsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 19

21 Lagar och regler Kurslitteratur: Arbetsmiljö och säkerhet, Bonnier Utbildning, 4:e uppl., andra tryckningen Kapitel 9 Tips på ämnesfördjupning ur litteraturlistan på s Arbetsmiljölagen med kommentarer, Arbetsmiljöverket 2005 Arbetsmiljö, standardisering och EU, utgiven av LO, Unionen och SACO Regelpaket branschvis, se s. 189 Tidningen Lag och avtal, se s. 196 Läs om nyckelorden, förklara och beskriv dem i sitt sammanhang med egna ord: Arbetsgivare Arbetsställe Arbetstid Internationellt Leverantörer Medbestämmande Myndigheter Samverkan Skyldigheter Specialbestämmelser Straff Tillverkare Undantag Ålder Ändamål Läs om: Arbetsgivare s. 184 Chefen på en arbetsplats har rätt att besluta en del, men huvudansvaret för arbetsmiljön har arbetsgivaren. Arbetsställe s Ta reda på vem som har ansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats där mer än ett företag arbetar samtidigt, dvs. på ett arbetsställe? Arbetstid s. 126, 189 Vad säger lagen om övertid, nattarbete, jourer m.m.? I Arbetstidslagen hittar du bestämmelser om sådant. 20

22 Internationellt s. 189 För att få veta vad som gäller utanför Sverige kan du ta kontakt med ILO, International Labour Organisation, ett FN-organ som arbetar med regler och konventioner om arbetsförhållanden. Ta också kontakt med LO, TCO eller SACO och fråga om arbetsmiljöstrategin inom EU. Leverantörer s. 185 Leverantörer har ansvar för vad de levererar. Vad innebär det i praktiken? Fråga! Medbestämmande s. 188 Det finns en särskild lag om samspelet mellan arbetsgivare och arbetstagare, Medbestämmandelagen MBL Hur och var används MBL i praktiken? Myndigheter s. 183, 186 Arbetsmiljöverket har ansvar för att lagen tillämpas. Det kallas för tillsyn. Inom verket finns Arbetsmiljöinspektionen. Ta reda på hur Arbetsmiljöinspektionen arbetar. Sök på Samverkan s. 186 Skyddsombud ska väljas på en arbetsplats där minst fem personer arbetar. Även i skolan ska det finnas skyddsombud. Prata med skolans skyddsombud om hur han/hon arbetar för att påverka skolans arbetsmiljö. Skyldigheter s. 184 Många arbetsgivare är juridiska personer, alltså bolag eller myndigheter. De är skyldiga att fördela ansvaret för arbetsmiljön på olika personer. Sök information, t.ex. om vem som fick ta ansvar för giftkatastrofen vid tunnelbygget genom Hallandsåsen Sök exempel i din hemtrakt på hur denna skyldighet fungerat vid utsläpp av miljöfarligt avfall eller arbetsolyckor m.m. Specialbestämmelser s. 189 Flera speciallagar har utformats med speciell inriktning på säkerhet. Leta efter lagar inom områden som intresserar dig. Straff s. 186 Många företag bryter mot Arbetsmiljölagen. Varför? Behövs det hårdare straff? Läs vad lagen säger och diskutera i klassen utifrån något exempel ur verkligheten. 21

23 Tillverkare s. 185 När det gäller farliga produkter har tillverkarna ansvar, säger lagen. Hur efterlevs det ansvaret? Försök få fram exempel. Vad gör Arbetsmiljöverket för att lagen ska efterlevas? Undantag s. 184, 187 Lagen gäller nästan alltid, men det finns undantag. T.ex. står personliga assistenter som är anställda direkt av en person med funktionsnedsättning utanför Arbetsmiljölagen. Vem har då ansvar för arbetsmiljön? Ålder s. 185 Redan som 13-åring får du enligt lagen utföra lätt arbete om det inte skadar din hälsa, utveckling eller skolgång. Ta reda på mer om vad som gäller för minderårig, dvs. under 18 år, i arbetslivet. Ändamål s. 188 Lagen syftar till att arbetsmiljön ska vara så bra att ingen blir sjuk eller skadad på jobbet. Om det ändå händer finns en lag om arbetsskadeförsäkring. Tag kontakt med Försäkringskassan eller ett fackförbund och ta reda på information om aktuella regler för arbetsskadeförsäkringen. Webbadresser: Arbetsmiljöverket, Tidskriften Lag och avtal, 22

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD

CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD och liknande verksamheter inom hälso- och sjukvård ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan,

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet.

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. OM EL Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. 2 EL El är en förädlad form av energi som dagens samhälle behöver för att fungera. För att ingen

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Arbetsmiljölagen: Ansvaret för arbetsmiljön åvilar i första hand arbetsgivaren som

Läs mer

Väljer du att jobba till 75? - Valet är ditt

Väljer du att jobba till 75? - Valet är ditt Väljer du att jobba till 75? - Valet är ditt www.gsfacket.se Form och illustration: Mats Carlson, GS April 2014 För två år sedan beskrev Fredrik Reinfeldt sin syn på arbetslivet och pensionsåldern. Pensionsåldern

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

kränkande särbehandling

kränkande särbehandling En lathund om hur man hanterar kränkande särbehandling vem som helst kan bli utsatt för kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

- Må bra på och av arbetet 1 (14)

- Må bra på och av arbetet 1 (14) DEN ARBETSMILJÖPOLITISKA PLATTFORMEN TAR SIKTE PÅ ATT VI SKA MÅ BRA PÅ OCH AV ARBETET. EN GOD BALANS MELLAN ARBETE OCH FRITID OCH EN ARBETSGEMENSKAP PRÄGLAD AV ARBETSGLÄDJE ÄR CENTRALT FÖR DETTA MÅL. ALLA

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2013-03-08 1 SAMBAND MELLAN ARBETE, ARBETSUPPLEVELSE OCH

Läs mer

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Checklista Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Den här checklistan hjälper dig som anlitar arbetskraft i din KRAVcertifierade produktion. När du fyllt i listan kan du visa att du uppfyller KRAVs

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Lättläst. Skyddsombud Lättläst information om skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö

Lättläst. Skyddsombud Lättläst information om skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö Lättläst Skyddsombud Lättläst information om skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö Arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta för att det ska bli en bra arbetsmiljö. Arbetsgivare är alla företag,

Läs mer

Bilaga till policy Kränkande särbehandling

Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling 1(7) Innehållsförteckning Bilaga till Landstinget Blekinges policy Kränkande särbehandling... 3 Inledning... 3 1. Vad

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

Skapa en bra arbetsmiljö vid. omvårdnadsarbete i boendemiljö

Skapa en bra arbetsmiljö vid. omvårdnadsarbete i boendemiljö Skapa en bra arbetsmiljö vid omvårdnadsarbete i boendemiljö Den här broschyren riktar sig till dig som leder verksamheter där arbete med människor utförs i boendemiljö. Det kan vara till exempel hemtjänst,

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Vad är arbetsmiljö? Innehållet i arbetsmiljölagen (AML) Kapitel 1: Lagens ändamål och tillämpningsområde Kapitel 2: Arbetsmiljöns

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 27 HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER INLEDNING Ånge kommun har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön. Kränkande särbehandling

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Agnita Wärn och Åsa Larsson 2013-11-14 1 Ur Arbetsmiljöverkets strategiska plan 2014-2016 Färre i arbetslivet ska drabbas av olycksfall Bygg,

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare

Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare AFS 2014:XX 2014:24 Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

Läs mer