Roland Kadefors Sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Roland Kadefors Sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet"

Transkript

1 Age Management Åldersanpassad arbetsorganisation Roland Kadefors Sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet

2 Age Management Riktar sig till alla åldersgrupper! Age management promotes longer and better quality working life across the life-course in a way that is favourable for employers as well as individuals and society. This means that Age Management is not only a matter of the elderly work force, it is for everyone, e.g. transfer of knowledge affects both older and younger workers. - European Age Management Network

3 Pensionsåldersutredningens förslag En riktålder för pension i det allmänna pensionssystemet införs. Riktåldern anpassas efter förändringar i medellivslängden. Åldersgränserna i det allmänna pensionssystemet och socialförsäkringarna knyts till riktåldern. Riktåldern beräknas för första gången 2015 och tillämpas från och med 2019.

4 Pensionsåldersutredningens förslag En riktålder för pension i det allmänna pensionssystemet införs. Riktåldern anpassas efter förändringar i medellivslängden. Åldersgränserna i det allmänna pensionssystemet och socialförsäkringarna knyts till riktåldern. Riktåldern beräknas för första gången 2015 och tillämpas från och med 2019.

5 Pensionsåldersutredningens förslag Tidigaste uttagsålder för inkomstpension höjs från 61 till 62 år 2015 och 63 år 2019 (prognos) 65-årsgränsen för garantipension höjs till 66 år 2019 Åldersgränserna för sjukpenning, arbetslöshetsstöd, sjukersättning, m.fl. ersättningar höjs i takt med riktåldern. LAS-gränsen höjs från 67 till 69 år årsgränsen för tidigaste uttag av tjänstepensioner och privata pensioner höjs till 62 år 2017 Studiestöd ges upp till 57 år

6 Pensionsåldersutredningens förslag satsningar på arbetsmiljön åtgärder behövs för att motverka åldersdiskriminering enklare för äldre att uppgradera sin kompetens eller byta jobb

7 En åldrande befolkning År 2010 var den återstående beräknade medellivslängden, för dem som uppnått 65 års ålder, 21,1 år för kvinnor och 18,2 år för män. Det motsvarar en ökning med 1,3 respektive 2,2 år sedan pensionsreformen För närvarande ökar medellivslängden med drygt ett år per decennium. Källa: Pensionsåldersutredningen

8 Demografisk profil 2008 och 2030: Västsverige Källa: Best Agers/University of Rostock

9 Demografisk profil 2008 och 2030: Mecklenburg-Vorpommern Källa: Best Agers/University of Rostock

10 Population prognosis, Västra Götaland municipalities Source: Regional statistics Västra Götaland

11 Men hur går det med ungdomarna om äldre fortsätter att jobba? Finns det en undanträngningseffekt?

12 Arbetskraftsdeltagande i olika åldersgrupper i OECD-länderna (%). Datakälla: OECD Factbook 2010

13 Åldersfördelning, chefer i kommuner och landsting Den partsgemensamma lönestatistiken, 2009

14 Åldersfördelning, chefer i statliga verk 2007 och 2015 Källa: Den stora generationsväxlingen i Statsförvaltningen (Arbetsgivarverket 2009)

15 Nu kanske LAS-gränsen höjs till 69 år! Men vad hände i offentlig sektor år 2001 när LASgränsen höjdes från 65 till 67 år: - Hur många och vilka fortsatte att jobba längre?

16 Andel i ålder år i olika yrkesgrupper med tillsvidareanställning (Göteborgs stad år 2011) Yrkesgrupp Andel av anställda per yrkesgrupp % Lärare, gymnasium 4,0 Ingenjör/tekniker 3,2 Hantverkare 2,9 Administratörer/handläggare 2,8 Sjuksköterskor 1,0 Städare/kökspersonal 1,0 Undersköterskor 0,7 Kadefors, Thorin & Öhman (2013)

17 Andel i ålder år i olika yrkesgrupper med tillsvidareanställning (Västra Götalandsregionen 2011) Yrkesgrupp Andel av anställda per yrkesgrupp % Tandläkare 3,5 Läkare 2,4 Sjukhustekniker/lab personal 1,9 Utbildning, kultur och fritid 1,9 Läkarsekreterare 1,9 Rehabilitering/förebyggande 1,9 Tekniker, hantverkare 1,8 Administratörer 1,6 Undersköterskor m fl 1,3 Tandsköterskor, tandhygienister 0,9 Kök, städ, tvätt 0,9 Sjuksköterskor, barnmorskor 0,7 Kadefors, Thorin & Öhman (2013)

18 Antal som var 64 år 2009 och som två år senare kvarstod i tillsvidareanställning; fyra yrkesgrupper i Västra Götalandsregionen Administratörer Undersköterskor år år år år 2011 Läkare Sjuksköterskor år år år år 2011 Kadefors, Thorin & Öhman (2013)

19

20 Allianz, BASF, Bayer, BMW Group, Bosch, Daimler, Danone, Deloitte, Deutsche Bahn, Deutsche Bank, Deutsche Börse, Deutsche Post DHL, Deutsche Telekom, DuPont, EnBW, E.ON, Ernst & Young, Evonik Industries, Generali Deutschland, HeidelbergCement, KPMG, Linde, Lufthansa, PwC, RWE, SAP, Siemens, Tetra Pak, ThyssenKrupp, TUI, VCI, Vodafone, Volkswagen

21

22 BMW Group: Today for tomorrow I ett åldrande samhälle kommer de företag som utvecklar de anställdas resurser och tar tillvara deras erfarenheter och kunnande vara de som hävdar sig bäst i konkurrensen. I vårt program Today for tomorrow svarar vi upp mot den demografiska utmaningen och förvandlar den till en möjlighet.

23 BMW Group: Today for tomorrow Livslångt lärande Interna karriärvägar Ergonomi Arbetsorganisation Förebyggande hälsovård och rehabilitering Ekonomisk rådgivning

24 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Professional competence of Best Agers in comparison to younger employees employers views Source: Best Agers/County of Pinneberg

25 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Social competence of Best Agers in comparison to younger employees employers views Source: Best Agers/County of Pinneberg

26 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Adaptability to change/new technologies of Best Agers in comparison to younger employees employers views Source: Best Agers/County of Pinneberg

27 Swedish employers views on older employees in comparison to younger ones. Private sector (N=316) Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) More absent due to e.g., health reasons Less adaptable to organizational change Less educated 36 Slow learners, e.g. with respect to new technology 82 Less productive 20 Less motivated 14 More negative views in Sweden now than ten years ago! Source: SOU 2012:28, April 2012

28 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Har äldre svårare att lära nytt? Äldre personer i arbetslivet har inte svårare att lära nya saker men det tar i allmänhet lite längre tid att få en fördjupad kunskap. Att kunskapen är meningsfull och att den som lär sig har motivation för inlärningen är särskilt viktigt för äldre. Vingård & Hogstedt 2012

29 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Gör äldre ett sämre jobb? The loss of cognitive function, and a negative influence thereof on job performance, may be balanced by a positive relationship between age, experience, and job performance. Salthouse (1997) Older workers show often better performance than younger ones due to e.g., lower turnover, lower absenteeism, higher work satisfaction and higher commitment. Warr (1994)

30 Ett 17-punktsprogram för att behålla äldres anställningsbarhet För de äldre: 1. Försök hitta arbetsgivare som visar att de värnar om god arbetsmiljö, kompetensutveckling av anställda, och har en allmänt positiv inställning till äldre arbetskraft. 2. Ta vara på arbetsgivarens erbjudanden om kompetensutveckling. 3. Undvik så långt möjligt skiftarbete, samt tungt och repetitivt arbete. Lyssna till din egen kropp. 4. Försök att utveckla bra relationer med dina chefer, så att de engagerar sig i ditt arbete och är medvetna om dina arbetsresultat. 5. Engagera dig i facket och försök intressera dem att öppna diskussioner med arbetsledningen om hur ett åldersmedvetet ledarskap kan utvecklas på arbetsplatsen. 6. Träna regelbundet på fritiden. 7. Utveckla ett CV som visar hela din kompetens, inte bara en lista över examina och tidigare arbeten.

31 Ett 17-punktsprogram för att behålla äldres anställningsbarhet För arbetsgivare: 8. Utveckla arbetsmiljö och organisation så att alla anställda får arbetsuppgifter som svarar mot deras förmåga, med hänsyn tagen till individfaktorer som ålder och kön. 9. Utveckla, i samarbete med facket, ett åldersmedvetet ledarskap i organisationen. 10.Utveckla mentorprogram, där äldre kan använda tid för kompetensöverföring till yngre. 11.Utveckla karriärplaner, som innefattar kompetensutveckling, för alla anställda. 12.Utveckla stegvisa och flexibla pensioneringsmöjligheter som gör det möjligt att behålla vissa anställda och deras kompetens under längre tid, snarare än att tillämpa strikta pensioneringsregler som enbart bygger på uppnådd ålder. 13.Arbeta med organisationen, i synnerhet med mellancheferna, för att utveckla en positiv attityd gentemot äldre anställda. Detta innebär att vara medveten om äldres kompetens och om att äldre ofta kan göra ett minst lika bra jobb som yngre, bara de ges tillräckligt bra förutsättningar.

32 Ett 17-punktsprogram för att behålla äldres anställningsbarhet På samhällsnivå: 14.Rensa ut alla inslag av åldersdiskriminering i lagar och förordningar som berör arbetslivet. 15.Utveckla arbetssätt så att särbehandling enbart på grund av ålder undviks hos myndigheter med operativt ansvar inom arbetslivet. 16.Följ myndigheters handläggning av klagomål från samhällsmedborgare som anser att de utsatts för åldersdiskriminering, med hänsyn till behov av förändrade rutiner och utvecklad lagstiftning. 17.Var föregångare. Engagera äldre personer i riksdagsarbete och annan synlig offentlig verksamhet.

33

34 Arbetsmiljöverket 2004

35 Britt Östlund, docent i rehabiliteringsteknik Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet Arbetsmiljöverket 2012

36 Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering Roland Kadefors 2012

37

Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering

Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering Roland Kadefors 2 3 Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering Roland Kadefors Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg 4 Författarna svarar

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

12 Beslutet att gå i pension

12 Beslutet att gå i pension 12 Beslutet att gå i pension Under senare år har flera rapporter publicerats som beskriver kunskapsläget angående vilka faktorer som styr pensionsbeslutet. 1 I detta kapitel sammanfattas översiktligt dessa

Läs mer

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam Serie

Läs mer

Hållbart Arbetsliv i Sverige 2020

Hållbart Arbetsliv i Sverige 2020 Hållbart Arbetsliv i Sverige 2020 Dokumentation från en idékonferens den 1 december 2014 Forskare, arbetsmarknadens parter, myndigheter och övriga intressenter ger sin syn på förutsättningarna för ett

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Attityder mot äldre på arbetsmarknaden

Attityder mot äldre på arbetsmarknaden Attityder mot äldre på arbetsmarknaden Att vissa arbetsgivare ifrågasätter en äldre persons arbetsförmåga kan självklart vara befogat. Men kan man verkligen generalisera om äldre som grupp? 1 AMF Kerstin

Läs mer

Arbetsmiljö och pension

Arbetsmiljö och pension Magisteruppsats Nationalekonomi Arbetsmiljö och pension Kan en bättre arbetsmiljö förlänga arbetslivslängden? Författare: Ellinor Ivarsson Handledare: Jonas Månsson Examinator: Håkan Locking Termin: VT14

Läs mer

Redaktör: Tommy Isidorsson. Internationell konferens om den äldre arbetskraften skall ge äldre möjlighet till fortsatt arbete

Redaktör: Tommy Isidorsson. Internationell konferens om den äldre arbetskraften skall ge äldre möjlighet till fortsatt arbete Bulletinen Internationellt nyhetsbrev om äldre i arbetslivet NUMMER 3 2008 Redaktör: Tommy Isidorsson Internationell konferens om den äldre arbetskraften skall ge äldre möjlighet till fortsatt arbete CAWA-projektets

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing InsightgUIdE SERIES hr&leadership:briefing aktuella utmaningar och lösningar Inom hr och ledarskap nr#4 2013 AKTUEllA TRENdER & ANAlYS s. 2 INTERNATIoNAl BRIEFINg SVENSKA FRAMgÅNgS- ExEMPEl s. 4 s. 12

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

EXAMENSARBETE. Alternativa lönesystem inom byggbranchen: en utvärdering av NCC Entreprenads resultatlönesystem för yrkesarbetare i Luleå

EXAMENSARBETE. Alternativa lönesystem inom byggbranchen: en utvärdering av NCC Entreprenads resultatlönesystem för yrkesarbetare i Luleå 2001:59 EXAMENSARBETE Alternativa lönesystem inom byggbranchen: en utvärdering av NCC Entreprenads resultatlönesystem för yrkesarbetare i Luleå Fredrik Wennberg, Per Martinsson Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Ålderism drabbar arbetslösa 55+

Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Kort översikt över arbetslöshet bland äldre Helen Uliczka, APeL FoU 2014-02-06 Innehåll 1. ÄR ÄLDRE ARBETSLÖSA MER ARBETSLÖSA ÄN ANDRA?... 3 1.1. STATISTIK ÖVER ARBETSLÖSHET

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Den höga sjukfrånvaron problem och lösningar

Den höga sjukfrånvaron problem och lösningar sammanfattning 1 Den höga sjukfrånvaron problem och lösningar Staffan Marklund, Mats Bjurvald, Christer Hogstedt, Edward Palmer och Töres Theorell (red) a INSTITUTET FÖR PSYKOSOCIAL MEDICIN 2 den höga

Läs mer

Pensionsåldersutredningen. Pensjonsforum 31 augusti 2012 Ingemar Eriksson

Pensionsåldersutredningen. Pensjonsforum 31 augusti 2012 Ingemar Eriksson Pensjonsforum 31 augusti 2012 Ingemar Eriksson RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER UPPDRAGET Analysera hinder för längre arbetsliv (analysbetänkandet april 2012) Föreslå åtgärder som ökar antalet arbetade timmar

Läs mer

Diskriminering i den statliga sektorn?

Diskriminering i den statliga sektorn? Barnekow, Carl Diskriminering i den statliga sektorn? - En utvärdering av det statliga pensionssystemet Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2004:2 ISSN 1652-120X ISBN 91-89655-50-8 Diskriminering

Läs mer

Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013

Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013 Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013 Inledning Välfärdsfrågor i centrum av debatten Under de 100 år som gått sedan den första svenska folkpensionen infördes 1913 har välfärdspolitiken

Läs mer

EXAMENSARBETE. En attraktiv arbetsplats. En väg till att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av befintlig och framtida.

EXAMENSARBETE. En attraktiv arbetsplats. En väg till att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av befintlig och framtida. EXAMENSARBETE En attraktiv arbetsplats En väg till att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av befintlig och framtida arbetskraft Lillemor Vikander Filosofie kandidatexamen Sociologi Luleå tekniska

Läs mer

RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER

RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER Presentation vid Pensionsnätverksträff 10 maj 2012 Ingemar Eriksson RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER 1 UPPDRAGET Analysera hinder för längre arbetsliv (analysbetänkandet april 2012) Föreslå åtgärder som ökar

Läs mer

Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar

Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar 20 april 2012 Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar Göran Melin, Anders Håkansson Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar

Läs mer

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 FÖRÄNDRAT TRYGGHETSSYSTEM, MOTION 11.1, 11.2, 11.3 11.1.1 Att Centerpartiet driver frågan om ett tydligt ekonomiskt ansvar

Läs mer

Om effekter på arbetsutbud och pensionering av förändringar av pensionsåldern en forskningsöversikt

Om effekter på arbetsutbud och pensionering av förändringar av pensionsåldern en forskningsöversikt Om effekter på arbetsutbud och pensionering av förändringar av pensionsåldern en forskningsöversikt Pensionsåldersutredningen (S 2011:05) Pensionsåldersutredningen 103 33 Stockholm Tfn 08-405 10 00 www.pensionsaldersutredningen.blogspot.com

Läs mer

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2004-05-03 VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT NR 2004:4UR Susanna Hammarberg I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2 Sammanfattning 17,2

Läs mer

Enkel, detaljerad och samlad pensionsinformation

Enkel, detaljerad och samlad pensionsinformation Rapport 2012:14 Enkel, detaljerad och samlad pensionsinformation Är det möjligt? Rapport 2012:14 Enkel, detaljerad och samlad pensionsinformation Är det möjligt? En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB FINNS I VÄLFÄRDEN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN?

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB FINNS I VÄLFÄRDEN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN? SVERIGES VIKTIGASTE JOBB FINNS I VÄLFÄRDEN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN? Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden HUR MÖTER VI REKRYTERINGSUTMANINGEN? Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson,

Läs mer

Städares arbete och hälsa

Städares arbete och hälsa DOKTORSAVHANDLING Städares arbete och hälsa Utmaningar och möjligheter i städbranschen Therese Öhrling Städares Arbete och Hälsa Utmaningar och möjligheter i städbranschen Therese Öhrling Luleå tekniska

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete,

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete, Abstrakt Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ledare inom olika sektorer av arbetslivet uppfattar hälsofrämjande arbete i deras företag/organisation. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes

Läs mer

Om övergång från arbete till pension

Om övergång från arbete till pension Temarapport 2011:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: ionärer Om övergång från arbete till pension Befolkning och välfärd Temarapport 2011:2 Tema: ionärer Om övergång från arbete till pension

Läs mer