VÄLKOMMEN TILL VÅRDCENTRALEN GULLVIKSBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL VÅRDCENTRALEN GULLVIKSBORG"

Transkript

1 1 tisdag den 27 januari 2004 VÄLKOMMEN TILL VÅRDCENTRALEN GULLVIKSBORG Verksamhetschef är Marie Olsson som har ansvar för vårdcentralerna Gullviksborg och Hindby. Tomas Bjarnevik är medicinskt ansvarig läkare Marianne Bjerström är samordnande distriktssköterska Vårdcentralens upptagningsområde är cirka invånare och omfattar huvudsakligen Gullvik, Hermodsdal, Eriksfält, Nydala och delar av Hindby På vårdcentralen finns 4,5 distriktsläkare, 0,5 kurator, 1distriktssköterska, 5 sjuksköterskor, 2 undersköterskor, 3,5 läkarsekreterare, 0,5 kanslist på halvtid samt planerat för 1 AT-läkare och 1 ST-läkare, 4 sjukgymnaster, 4 barnsjuksköterskor med en undersköterska på 75% Läkarmottagningen har alltid förbokade patienter akuta tider bokas in samma dag från kl 8.00, antingen via telefon eller om patienterna kommer hit för bedömning Kurator bokar själv sina patienter, se bilaga 1 Sjusköterskorna har öppen mottagning måndag, tisdag, torsdag, fredag kl övriga tider är förbokade Sjukgymnaster tar emot patienter både via remiss och egen tidsbokning, se bilaga 2 BVC drivs enligt riktlinjer för barnhälsovårdsplanen, se bilaga 3

2 2 PATIENTFLÖDET Patienter bör lista sig i samband med läkarbesök RP-blankett skrives av sjuksköterska vid tidbokningen alternativt av läkare till egen mottagning. RP-blanketterna plockas fram av sekreterarna dagen före planerad tid Lista över mottagningsbesöken drages fram samt RP blanketterna fästes vid denna och läggs i läkarfacken. Lista lämnas även till laboratoriet. Patienten anmäler sig och kontakttillfälle göres i receptionen, kontrollera att adress och telefonnummer stämmer i PASIS och Biosis. Alla patienter som fått tider och uteblir skall debiteras. Vid planerade läkarbesök anmäler patienten sig i receptionen och får sitta ner i väntrummet, läkaren hämtar själv patienten. Patient som skall opereras, rektoskoperas, eller prover tagas innan läkarbesöket sätter sjuksköterska/undersköterska in på undersökningsrummet Vid behov av prover, EKG m m sätter doktorn RP:n i facket utanför laboratoriet På RP:n skall också anges var patienten finns, väntrummet? undersökningsrum med nr? Om patienten kan gå hem direkt skall detta också anges på RP:n När provtagning m m är klart sättes RP:n i läkarens fack med uppgift om var patienten finns Gyn, op och rektoskopier bokas i datorn, men skrivs även in i en speciell bok i tidsbeställningen Akuta röntgen läkarna skriver i KundRad, ger patienten en lapp där det står akut rtg och meddelar akutsköterskan. Slottsstaden och Ellenbogen: ge patienten remissen och be patienten gå dit Vid planerade röntgenundersökningar som dikteras och kräver förberedelser ge patienten recept på detta, gäller Slottsstaden, Ellenbogen samt UMAS Föreskrifter på rum 3

3 3 AKUTA PATIENTER Normaltiderna för akutbesök är 15 minuter, t ex luftvägsinfektioner, hudutslag, urinvägsinfektioner m m Urinvägsbesvär hos män bokas på 30 minuter Patienter med yrsel, huvudvärk, andningsbesvär, bröstsmärtor, neurologiska symtom och akut nytillkomen diffus symtomatologi bokas på 30 minuter, med tolk 45 min Äldre patienter med andra bakomliggande sjukdomar bokas på 30 minuter Alla tolkpatienter bokas på minuter Akuta psykiska besvär/psykosociala problem bokas på 30 minuter om tolk 45 minuter Rättsintyg 45 minuter Gynekologiska symtom 30 minuter Patienter med akuta smärtor, t ex ryggar, trauma, sårskada m m bokas på 30 minuter, har patienten däremot haft besvär under längre tid, ska vanlig återbesökstid bokas Akuta sjukskrivningar bokas på 30 minuter med undantag av luftvägsinfektioner 15 minuter Patienter med många olika besvär ska informeras om att vid akutbesöket handlägges endast akuta besvär och övriga symtom får handläggas på vanlig återbesökstid En akut BVC tid kl varje dag. Bokas av BVC sköterska fram till kl omvandlas därefter till akut tid Hemsjukvårdstid 1 tim per läkare och vecka kl , omvandlas till akut tid efter kl PLANERADE MOTTAGNINGSBESÖK Normaltiden är 30 minuter Öronkontroller 15 minuter Förstagångsbesök med komplicerade somatiska sjukdomstillstånd, mycket gamla patienter och nybesök med tolk bokas på 45 minuter Nybesök av patienter med kronisk smärta, psykiska besvär och sociala problem bokas också på 45 minuter

4 4 Patienter med hudförändringar bokas på 15 minuter för bedömning Bedömer läkaren att kirurgisk åtgärd är indicerad ges nytt återbesök och på RP:n anges tidsåtgång Förlängning av långtidssjukskrivningar bokas på 30 minuter om tolk behövs 45 min Intyg till t ex Försäkringskassan, Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen bokas på 45 minuter och om tolk behövs 60 minuter SJUKSKRIVNINGAR Alla patienter som sjukskrives mer än 14 dagar av läkare här på mottagningen ansvarar respektive läkare för en eventuell förlängning av sjukskrivningen - planerat återbesök, ''egen mottagning'' eller administrativ tid. Lämnas till respektive sekreterare. Patienter som är långtidssjukskrivna av annan läkare än här på mottagningen skall endast undantagsvis erbjudas tid till vår mottagning för ställningstagande till förlängning FÖRNYELSE AV RECEPT Grundprincipen bör vara att alla patienter skall erhålla recept som räcker till nästa återbesök ( och lite till ) Receptförnyelse bör i regel ske genom ett nytt läkarbesök Akut slut på medicin boka 15 minuter - informera patienten att endast recept kommer att utfärdas och nytt återbesök kommer att planeras in Yngre patienter som står på beroendeframkallande medel Treo comp, Citodon, Tramadol, bensodiazepiner och sömnmedel m fl skall alltid erhålla läkarbesök vid förnyelse (Socialstyrelsens uppfattning) TELEFONTIDER Förbokade telefontider min moduler på akut och mottagnings fm

5 5 INKOMMANDE REMISSER OCH JOURNALKOPIOR Remiss in: läkarsekreteraren datumstämplar, kollar om patienten är listad eller tillhör vårt område (skriv liten lapp om vilket) Skriv in i pärmen inkommande remisser Alla journalkopior som kommer skall läggas i respektive läkares fack nya till MAL/medicinskt ansvarig läkare) Alla inkommande remisser med begäran om läkarbesök läggs till vederbörande dr, nya eller olistade patienter som tillhör vårt område till MAL som i sin tur fördelar remisserna efter genomläsning Samordnad vårdplanering sköts enlig särskild instruktion enl. bilaga 5 KANDIDAT UTBILDNINGSLÄKARE Avsatt tid för handledning Rimlig arbetsbörda för AT-läkare, högst 10 patienter per heldag! PATIENTBEDÖMNING AV SJUKSKÖTERSKA För rådgivning av sjuksköterska mellan tar patienten en kölapp i väntrummet. Önskar patienten planerad mottagningstid ber sekreteraren patienten gå hem och ringa hit på eftermiddagen för tidsbokning. Vid problem i receptionen skall akutsjuksköterska hjälpa till. Akutteamet- Rum ½ 1 Sjuksköterska, laboratoriesyster arbetar tillsammans med akutdoktor för att minimera runt om patienten arbetet för doktorn. Eventuella prover skall ha ordinerats och tagits innan patienten träffar doktorn. Akutsyster skall hela tiden en dialog med doktorn. Eventuella extra patienter bokas endast via akutsyster. Tar hand om alla akut sjuka som kommer till vårdcentralen. Se pm på rum ½ ett. Assistans vid tidsbeställda mottagningar-rum 3 Laboratoriesyster ( ej akut) assisterar i första hand och svarar för provtagningar.

6 6 Syster på rum 3 tar hand om sjuksköterskeuppgifterna. Bokar återbesöks-, blodtryckstider med mera. Telefonrådgivning-Rum 1 Bemannat hela dagen med minst 1 sjuksköterska DISTRIKTSSKÖTERSKEMOTTAGNING Patienten kan komma via remiss eller söka själv. I första hand bokas patienter som behöver kontinuitet i i vården. Öppen mottagning måndag, tisdag, torsdag och fredag kl , övrig tid efter bokning. Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl PROVTAGNING/BEHANDLING/EKG Provtagning inför läkarbesök och extern provtagning är välkomna måndag-fredag kl 8-9, nummerlappar finns i väntrummet Registrering av extern provtagning i PASIS på laboratoriet Om prover skall tagas före nästa läkarbesök be patienten komma hit en vecka före besöket (remiss lämnas på laboratoriet) Provtagning under planerad mottagning och akutbesök kommer att utföras dels på laboratoriet, dels inne på undersökningsrummen Inhalationer ges på rum 3 Lappen läggs i lådan utanför. Patienter som skall komma tillbaka dagen efter för inhalation (pärm finns i rum 3) anmäler sig i receptionen. Alla patienter läkaren bedömer skall registreras som läkarbesök. EKG utförs på undersökningsrummet, önskvärt är att patienten ligger kvar. Lappen läggs i lådan utanför laboratoriet Öronspolning görs endast på läkarordination Patienten bör vara förbehandlad Lapp lägges i korg utanför rum 3 Xylocain för injektion kommer att finnas i låst skåp på op-rummet

7 7 RUTINER Läkare Läkarschemat bygger tills vidare på 15-minuters moduler och på fredagseftermiddag 20 minuters moduler Telefontider (10 min) Första patienten förmiddagar och sista Första patienten eftermiddagar och sista Fredagseftermiddag första patienten och sista (20-minuters moduler) På akutmottagningen får tiden mellan kl förbokas av icke akuta patienter På akutmottagningen på eftermiddagen får inga tider förbokas Utöver akutmottagningen kommer läkare som har vanlig mottagning att ha akuttider På förmiddagen finns akuttider inlagda kl På eftermiddagen finns akuttider inlagda kl Varje doktor kommer att ha en förmiddag eller en eftermiddag i veckan för egenmottagning och dessa tider kan endast bokas efter godkännande av berörd läkare Läkarnas egna tidsbokningar görs av sekreterare Alla ändringar i schemat skall ske via ansvarig schemaläggare På fredagseftermiddag kommer en läkare att tjänstgöra som akutläkare Jämna veckor tjänstgör 2 läkare på fredagseftermiddag, en av läkarna är akutläkare och en läkare har administration/hemsjukvård med mera

8 8 SEKRETERARE Mia Riikonen, läkarsekreterare, är SA-, Kundrad-ansvarig, PASIS- samt IT-ansvarig. Lisbeth Frejd, läkarsekreterare, är schemaläggare, IT- och ställföreträdande SA-ansvarig, bokningsansvarig för läkemedelsinfo, nätverksansvarig Lisa Lundberg, läkarsekreterare, är LISSY-ansvarig, remissbevakning samt arkivredogörare Marie Nilsson, läkarsekreterare, PASIS-ansvarig, förrådsansvarig Margaretha Flis, kanslist, administration, reception, Skånekatalog ansvarig INTERN SERVICE. Riktad läkarsekreterarservice till läkarna: Lisa Birgitta Marie Mikael + Ann-Marie Mia Tomas Lisbeth Gunnar Läkarna lägger banden på respektive sekreterarrum/skrivrum enl överenskommelse Vid diktering uppger läkarna dikt.datum, pers.nr, (10 siffror), pat-initialer samt gradantal på Stenorett-lapp. Inga förkortningar dikteras. Akuta diktat dikteras på separata band och lämnas till resp sekreterare INKOMMANDE REMISSER OCH JOURNALKOPIOR Alla inkommande remisser, journalkopior och epikriser datumstämplas, skrivs in i postpärmen och läggs till respektive läkare, övriga i Tomas fack. SEKRETERARE RECEPTION Besökregistrera (läkare + sjukgymn) och skapa kontakttillfälle i BIOSIS (läkare) samt kontrollera att adress + tfn nummer + namn stämmer överens i Pasis och Biosis. Inkomna fax - vårdplanering skall läggas till akutdoktor och sign och faxas åter inom 24 timmar, sparas därefter i pärm med faxkvittot. Epikris kommer oftast via post och skrives in i postpärmen. Meddelande om inläggning/utskrivning lägges i resp läkares postfack.

9 9 Ta ut listor till resp läkarmott Plocka fram RP till morgondagen som läggs tillsammans med listor i läk fack Vid akutbesök lämnas rosa RP till pat i samband med registreringen. Tömma receptionsbrevlåda 1 gång/dag Uteblivna besök debiteras Lägga upp frikort Beställa färdtjänst Skriva ut ev Kundrad-svar Telefonservice Lizzy reg Posthantering Bedömningar förfrågningar hänvisas till akut SSK Kassaavstämning dagligen. Sammanställning och redovisning varje torsdag. Informationsmöte varje morgon. SJUKSKÖTERSKOR: Specialmottagningar- Rp-blankett lämnas till respektive sjuksköterskas fack Astmamottagning- Gunilla se bilaga 6 Diabetesmottagning- Marianne, Helene Enuresmottagning- Birthe Hypertoni-/blodtrycksmottagning- Verica se bilaga 7 Inkontinensmottagning- Lotta Övriga specialuppgifter: Audiogram- Birthe Mantoux(PPD)- Birthe Ansvarsområden: Mediciner från apoteket beställs av Helen Narkotika kontrolleras av Verica Akutrummet, syrgas och defibrillator kontrolleras av Helen Astmautrustning R 3+Maxim: Gunilla Förbands-/injektionsmaterial Birthe Förråd beställs varje torsdag av Gertrud och Ljiljana Tvättförråd beställs varannan onsdag av Gertrud och Ljiljana Sterilförråd beställs 1-2 gånger per vecka av Gertrud och Ljiljana Städning av rummen och genomgång av tillhörande utensilier varje onsdag av Gertrud och Ljiljana

10 10 Bilaga 1 KURATOR Agneta Marke Lind Tel internt: 39750, externt: Arbetstid 75%, lediga fredagar. Ingen speciell telefontid. Telefonsvarare inkopplad då jag inte kan svara. Garanterar inte att jag kan ringa upp samma dag. Hur nå kurator? Inget remisstvång. Patienter och anhöriga tar oftast själva kontakt. Alltid att föredra att patienten själv kontaktar kurator. Då blir det patientens egen motivation som styr. Kurator är en frivillig samtalspartner. Remiss muntlig eller skriftlig - från personalen på VC kan enklast innehålla patientens namn och telefonnummer + ev. information (t ex hänvisning till journalanteckning) samt information om att patienten kommer att ringa mig eller vill bli uppringd av mig. OBS! tala om vem som remitterar. Remisser kommer också utifrån, t ex från psykiatrin eller andra läkare, socialförvaltning. Akuta tider? Svår psykisk påfrestning hänvisas till psyk. akut. Inga akuttider finns, eftersom sådana tider alltid äts upp av angelägna patienter. Kurator är i princip ingen akutinstans utan arbetar med inplanerade besök. Det kan ändå finnas utrymme för akuta ärenden i tidboken t ex akuta kriser i form av återbud, kanske inte samma dag men dagen därpå. Informera mig så tar jag kontakt med patienten. Det kan då bli ett enstaka samtal och sedan väntetid, men i regel är det ändå bra med ett första akut samtal trots väntetiden sedan. I rum 1 finns en lista på jour-instanser dit patienten kan ringa då hon/han har behov av snabb hjälp och stöd. T ex olika kriscentrum, tjejjouren, brottsofferjour, jourhavande medmänniska präst mm. Orsaker till kontakt. Nedanstående orsaker innebär i regel att patienten tagit kontakt med sjukvårdspersonal antingen på VC eller annan sjukvårdsinstans i första hand och därefter får kontakt med kurator. T ex Kriser av olika slag

11 11 Förlusten eller stora förändringar i livet Stressutlösta utmattningsreaktioner Samlevnadsproblem Problem på arbetsplatsen Ångestproblematik eller oro Nedstämdhet och depressioner som handhas inom primärvården. Psykosomatiska besvär Behandlingsåtgärder Bearbetande samtal samtalsterapi Stödsamtal jagstödjande Krisbearbetning Rådgivning och information

12 12 bilaga 2 SJUKGYMNASTERNA INFORMERAR Vi bedömer och behandlar patienter med smärta och besvär från rörelse- och stödjeorganen. Även patienter med neurologiska diagnoser, huvudvärk och migrän kan hänvisas till oss. Vi har kompetens att behandla patienter med MTT ( Medicinsk Tränings Terapi ), MET ( Muskel Energi Teknik ), Mc Kenzie/ MDT ( Mekanisk Diagnostik och Terapi ), OMI ( Orthopaedic Medicine International ), OMT (ortopedmedicinsk terapi),akupunktur, basal kroppskännedom, TENS, hypnos och avspänning. Gruppbehandlingar: Vattengymnastik, individuell träning, endast prioriterade patienter. Diskutera med oss. Parkinson-grupp. Basal kroppskännedom. Artros-skola. Förebyggande information och träningsinstruktioner för nyblivna mammor i samarbete med BVC. Hjälpmedel: TENS-utprovning för hembehandling. Krävs läkarremiss. Försäljning av kryckkäppar vid akut behov. 70 kr/st. Kostnadsfritt under 20 år. Vägar till oss I FÖRSTA HAND ska patienten själv ta kontakt med oss. Vi har telefontid mån-fre kl för tidbokning eller rådgivning. Lämna vår skrifliga information till patienten. Gäller även om pat. har remiss med sig. Observera att personalen alltid kan lämna meddelande på samtliga telefoner utom Remiss endast i de fall då specifika restriktioner/upplysningar behövs. Akutmottagning enligt nedan. Daglig akutmottagning. Akut smärta från rörelse-stödjeorganen, max 14 dagar. Listan finns på sjukgymnasternas expedition, kontakta oss. Pat bokas i turordning, inga tider får hoppas över. Tiderna bokas av sjuksköterska, kurator eller läkare i samråd med oss. Har patienten varit hos läkare är besöket kostnadsfritt inom 24 timmar. Annars kostar det 100 kr. Ansvaret att beställa tolk ligger hos den inremitterande ( vår kod är 4105). Om du som sjuksköterska bokar in patienten, kontrollera alltid om patienten behöver sjukskrivning eller läkemedel.

13 13 Anledningar till förtur. Nydebuterad CVI. Fraktur Korttidssjukskrivna Akutmottagning, akut smärta max 14 dagar. Vad remissen eller RP:n ska innehålla Patientens namn, personnummer, adress, telefonnummer. Kort anamnes, diagnos och din bedömning för ev förtur eller akut omhändertagande. Inremitterandes fullständiga namn. Om patienten behöver tolk och vilket språk. Du som tar emot en remiss utifrån, kontrollera alltid att adress och telefonnummer är aktuellt. Obs! Fråga alltid om patienten är under pågående behandling hos annan sjukgymnast, kiropraktiker, naprapat eller dylikt. Vi behandlar inte parallellt med tanke på ansvarsfrågan. Sjukgymnasterna VC Gullviksborg. Inger Holmkvist internt 39751, externt Susanne Persson internt 39752, externt Malin Åkesson internt 39753, externt Mari Hansson internt 39754, externt Tidsbeställning/Rådgivning internt 39755, externt Måndag fredag

14 14 bilaga BARNHÄLSOVÅRDEN GULLVIKSBORG På barnavårdscentralen finns fyra sjuksköterskor /VUB barn och ungdom/instruktörer i Spädbarnsmassage och en undersköterska. -Barnhälsovårdsöverläkare är Marie Köhler -Barnhälsovårdssamordnare är Sussane Falck och Rose-Marie Hultman -Barnhälsovårdspsykolog är Lotta Pettersson -Kurator är Anette Nilsson. Vårt upptagningsområde innefattar ca 1600 barn Barnavårdcentralen har tidsbeställd mottagning: Rådgivning Vikt Längd Vaccinationer Utvecklingsbedömningar osv. Telefontid måndag-fredag Namn Telefon Internummer Elisabeth Broberg Barbro Delen Anneli Engblom Katarina Hansen Anett Burakovsky Läkarmottagning med förbokade barn. Anneli Engblom och Anne-Marie Adesten torsdagar Katarina Hansen och Christina Franzen torsdagar Barbro Delen och Thomas Bjarnevik tisdagar Elisabeth Broberg och Gunnar Lindvall onsdagar Läkartid finns avsatt på vårdcentralen varje dag kl som bokas av BVC personalen senast kl Personalen på BVC Anneli Engblom, barnsjuksköterska, arbetar även aktivt i överviktsenheten för förskolebarn. Katarina Hansen, barnsjuksköterska, är miljöombud och läkemedelsansvarig. Barbro Delen, barnsjuksköterska, ansvarar för BCG-vaccinationer och är med i enuresföreningen. Elisabeth Broberg, barnsjuksköterska, är miljöombud.

15 15 Anett Burakovsky,undersköterska, är hjärtat i väntrummet. -Välkomnar föräldrar och barn -Väger och mäter barn -Beställer förråd -Tar hand om folkbokföringskort -Journalhantering: in-ut skrivningar -Skriver in och ut i diarum -Skriver kallelser -Tar hand om posten -Rensning av journaler som ska scannas -Skötsel av väntrum,rengöring osv -Vattnar blommor -Påfyllnad av matrial. Vi arbetar efter ett basprogram utarbetat av socialstyrelsen. Vårt arbetsredskap är barnhälsovårdens-metodbok. Det finns en metodbok i varje rum och en på vårdcentralen. Föräldragrupper: Familjerna erbjuds sju tillfällen under första levnadsåret att medverka i föräldragrupper. Inriktningen är förebyggande hälsovård,egenvård och olyckfalls information. I grupperna ingår även spädbarnsmassage, information av barnmorska, sjukgymnast och öppna förskolan. Dagis: Vi gör tillsynsbesök varje år på förskolorna inom vårt område. Avgifter: Besöken är avgiftsfria.

16 16 Basprogram Inom 1 vecka efter hemgång från BB Hembesök av BVC-sköterskan 1:a månaden Sjuksköterskebesök (BVC-besök ca 1/vecka: utvecklingsbedömning) 2:a månaden Sjuksköterskebesök (BVC-besök var 14.e dag) 6-8 veckor Läkarundersökning 3 månader Sjuksköterskebesök (vaccination mot difteri, stelkramp,kikhosta,polio och hemophilus influenzae typ b) 4 månader Sjuksköterskebesök 5 månader Sjuksköterskebesök(vaccination mot difteri, Stelkramp,kikhosta,polio och hemophilus influenzae typ b) 6 månader Läkarundersökning(utvecklingsbedömning, ställningstagande till ev. vaccination mot tuberkulos) 8 månader Sjuksköterskebesök (BOEL-prov,ev hembesök) 10 månader Läkarundersökning eller sjuksköterskebesök (utvecklingsbedömning) 1 år Sjuksköterskebesök eller läkarundersökning (vaccination mot difteri,stelkramp,kikhosta,polio och hemophilus infuenzae typ b) 1 ½ år Läkarundersökning(utvecklingsbedömning, vaccination mot mässling,påssjuka och röda hund. 2 ½ år eller 3år Sjuksköterskebesök (utvecklingsbedömning,språk- och talutveckling. 4 år Sjuksköterskebesök (utvecklingsbedömning,syn,hörsel språk-och talutveckling. 5 eller 6 år Läkarundersökning(utvecklingsbedömning, vaccination mot polio

17 17

18 18 Bilaga 4 RUTINER SAMORDNAD VÅRDPLANERING FÖR VÅRDCENTRALEN GULLVIKSBORG Faxen skall kontrolleras minst 2 ggr/dag, en gång på f m och en gång på e m sköts av sekreteraren som är ansvarig för postöppningen. 1. Ansökan om familjeläkare. Om patienten inte har valt familjeläkare görs detta på avdelningen. Denna faxas ut till respektive vårdcentral. Valet knappas in i LISSY, blanketten skrives på och faxas tillbaka till respektive avdelning inom 24 timmar. 2. Meddelande om inläggning. Lägges i respektive läkares postfack eller om patienten är ny i MAL s postfack. 3. Vårdplan Överlämnas av mottagande sekreterare direkt till någon av akutläkarna. Akutläkaren bedömer om han/hon kan hantera det själv eller lämna över till ansvarig familjeläkare. Pappret skall faxas tillbaka till respektive avdelning inom 24 timmar kommer faxet innan kl skall pappret tillbaka samma dag efter kl nästkommande dag. 4. Utskrivningsmeddelande och/eller medicinsk epikris. Lägges i respektive läkares postfack eller om patienten är ny i MAL s postfack. Vårdplan, utskrivningsmeddelande eller epikris är journalhandling och skall antingen sammanfattas i en journalanteckning eller sparas i pärm.

19 19 Bilaga5 ASYLSÖKANDE Asylsökande som fyllt 18 år har rätt till: Akutvård och akut tandvård Vård och tandvård som inte kan anstå Mödrahälsovård Preventivmedelsrådgivning Vård vid abort Vård och åtgärder enligt Smittskyddslagen (1988:1472) Asylsökande som inte fyllt 18 år har rätt till: Fullständig hälso- och sjukvård samt tandvård S k gömda barn som inte fyllt 18 år har rätt till: Fullständig hälso och sjukvård samt tandvård Alla asylsökande har rätt till: Hälsoundersökning som genomförs enligt Allmänna råd från Socialstyrelsen Hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar (1995:4)

20 20 Bilaga 6 Astma-mottagning omfattar patienter med astma / KOL, allergi samt rökavvänjning. Astma-mottagningen med undersökning och uppföljning är förlagd till torsdagar. Ansvarig sjuksköterska Gunilla Strausser. Ansvarig distriktsläkare Ann-Mari Adesten. Spirometri RP från läkaren lägges i Gunillas postfack, som kallar patienten efter prioritet. Undersökningsresultatet lämnas till Barbara Nilsson eller Ann-Mari Adesten för tolkning. Svaret lägges till remitterande läkare. Allergi Pricktest utförs av DSK Ann Bergman på Hindby VC. Tester görs på barn över 3 år och vuxna. RP lämnas i Gunillas postfack som vidarebefordrar dem till Ann. Rökavvänjning RP lämnas i Gunillas postfack som kallar patienten till ett enskilt samtal. Diskutera slutdag och hjälpmedel. Ett möte per vecka, 7-8 ggr. Uppföljning med enkät 3, 6 och 12 månader.

21 21 Mot: HYPER Vg: VEA/28 Bilaga 7 HYPERTONI MOTTAGNING Bokning: - 60 min/pat. Endast från Vårdcentralens läkare. - RP-blankett läges i syster Vericas postfack. - På RP:n skall anges hur många blodtryck som önskas o h intervall mellan blodtryckstagningarna. - Vid besöket tages endast blodtryck och puls i sittande. - Vid önskemål om blodtryck i liggande och stående skall detta uppges på remissen. - Remissvar lämnas via RP-n till respektive läkare. Vid besöket tages: Information om: Övrigt: - Blodtryck och puls sittande. Vid yrsel tages både sittande och stående blodtryck. - Vikt - Midjeomfång - BMI (Mål att reducera vikten till MBI <27 för män och <25 för kvinnor) - Kost - Vikt - Motion (ev fysisk aktivitet på recept) - Riskfaktorer: - Rökning - Alkohol - Stress Tex om blodprover är tagna eller planerat läkarbesök MÅLBLODTRYCK: < 140/90 mmhg < 130/85 mm Hg för patienter med diabetes

22 22 DIAGNOSTIK - Diagnosen hypertoni ställs efter upprepade blodtrycksmätningar under standardiserade former. - Blodtrycket mäts 2-3 ggr efter 5 minuters vila i sittande ställning med trippelmanschett. - Mätningen göres med armen understödd till hjärtnivå med kudde. - Patienten skall avstå från rökning, kaffe och fysisk ansträngning minst 30 minuter före - mätningen. - Vid blodtrycksmätning sittande skall patienten luta ryggen mot ryggstödet. VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ VID BLODTRYCKSMÄTNING - Mät alltid blodtrycket i båda armarna vid första besöket - Välj sedan den dominanta armen vilket betyder att det skall skilja 10 mmhg eller mer, om ingen signifikant skillnad mätes trycket alltid i höger arm - Manometern skall vara placerad i ögonhöjd - Kontrollera att mätaren är nollställd före mätningen - Patientens arm skall vara fri från åtsittande klädesplagg - Patienten skall vara tyst och avslappnad - Mät pulsen - Placera stetoskopet under arteria brachialis och pumpa snabbt upp manschetten mmhg över palpabel puls - Släpp ut luften långsamt 2 mmhg - Vid upprepade mätningar viktigt att släppa ut all luft u manschetten och vänta 10 sekunder före nästa mätning REMISSINDIKATIONER FÖR LÄKAREN - Utröna om det föreligger en bestående blodtrycksförhöjning eller inte - Ge råd och information beträffande så kallad icke farmakologisk blodtrycksbehandling - Patienter med okomplicerad blodtrycksbehandling kan i vissa fall gå på årskontroller hos sjuksköterska - utröna om ortostatiskt blodtryck föreligger

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Projektgruppen: Verksamhetschef Gunnel Wahlgren Distriktssköterska Kristina Hofvander Distriktsläkare Regina Feierberg Distriktsläkare Henrik Sieradzki Läkarsekreterare

Läs mer

Vårdcentralen Vikbolandet

Vårdcentralen Vikbolandet Vårdcentralen Vikbolandet Välkommen till Vårdcentralen Vikbolandet Öppettider: Vardagar 08.00-17.00 Rådgivning, bokning av tid eller telefontid samt receptförnyelse sker via sjuksköterska. Sjuksköterskor:

Läs mer

Vårdcentralen Delfinen Höganäs Bra mottagning 2006

Vårdcentralen Delfinen Höganäs Bra mottagning 2006 Vårdcentralen Delfinen Höganäs Bra mottagning 6 Deltagare Cecilia Hultqvist Kerstin Lindell Christel Carlberg Eva-Brita Johansson Lisbeth Cronqvist distriktsläkare distriktsköterska vårdcentralschef distriktsköterska

Läs mer

LARÖDS VÅRDCENTRAL BRA MOTTAGNING

LARÖDS VÅRDCENTRAL BRA MOTTAGNING LARÖDS VÅRDCENTRAL BRA MOTTAGNING 2006 Teamdeltagare: Lena De Pedis, distriktsläkare, verksamhetschef Johanna Persson, sjuksköterska Viveka Kindbacke, läkarsekreterare Innehållsförteckning: Områdesbeskrivning

Läs mer

Målsättning Övergripande mål Avancerad tillgänglighet Det vill säga att patienten ska få vård på rätt vårdnivå inom 3 dagar.

Målsättning Övergripande mål Avancerad tillgänglighet Det vill säga att patienten ska få vård på rätt vårdnivå inom 3 dagar. Inledning Vårdcentralen Törnrosen har haft ett stort underskott på personal. Detta har lett till att vi tvingats se över vårt arbetssätt och inleda ett förändringsarbete redan innan vi gick kursen Bra

Läs mer

Vårdcentralen Kolmården

Vårdcentralen Kolmården Vårdcentralen Kolmården Välkommen till Vårdcentralen Kolmården Öppettider: 07.45-17.00 Alla besök till läkare och distriktssköterska förbokas genom telefonsamtal med sjuksköterska. Sjuksköterskorna tar

Läs mer

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Regelverket för remisshantering Definitionen av en remiss är, enligt SOSFs 2004:11, ett dokument angående en patient som innehåller en beställning av en

Läs mer

NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN

NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN Nr: 2/2007 Sid:1 NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN 1. FÖRESKRIFTER OM VACCINATION AV BARN Nyheter: Åldern för difteri- stelkramp- och kikhostevaccindos 4 sänks från 10 år till 5-6 år och ges då tillsammans

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Dags att välja Barnavårdscentral

Dags att välja Barnavårdscentral Dags att välja Barnavårdscentral Grattis till ditt föräldraskap! Nu har du möjlighet att välja Barnavårdscentral I denna broschyr kan du läsa hur vi kan hjälpa dig och hur du ska göra för att lista ditt

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

Kirsebergs Vårdcentral

Kirsebergs Vårdcentral Slutrapport Bra Mottagning för Kirsebergs Vårdcentral Malmö Teamets deltagare: Eva Pulverer-Marat, verksamhetschef Gunnar Forssell, distriktsläkare Cindy Abrahamss, undersköterska Anna Frankell, sjuksköterska

Läs mer

Slutrapport Sorgenfrimottagningen

Slutrapport Sorgenfrimottagningen Slutrapport Sorgenfrimottagningen På Sorgenfrimottagningen arbetar (omräknat i heltidsresurser): 0,5 Verksamhetschef 5,45 Distriktsläkare 4,0 ST-läkare, periodvis på vårdcentralen cirka 1,5-2 mån/år 1,0

Läs mer

Välkommen till Vidarkliniken

Välkommen till Vidarkliniken Välkommen till Vidarkliniken Information till patienter Dagrehabilitering VIDARKLINIKEN E N U N I K K O M B I N AT I O N AV S K O L M E D I C I N OCH ANTROPOSOFISK LÄKEKONST Välkommen till Vidarklinikens

Läs mer

Bra Mottagning team:

Bra Mottagning team: Bra Mottagning team: Inger Körner, sjuksköterska Eivor Eriksdotter, undersköterska Lena Tengvall, distriktsläkare Ann Danielsson, verksamhetschef Jessica Mellstål, läkarsekreterare 1 (22) Innehållsförteckning

Läs mer

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se.

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se. HITTA RÄTT I VÅRDEN Övning 4 NIVÅ 1&2 Foto: Juliana Wiklund Hitta rätt i vården Husläkarmottagning På husläkarmottagningen behandlas både vuxna och barn för sjukdomar och besvär. Husläkarmottagning kallas

Läs mer

PROGRAMRAPPORT. Team: Endokrin och Diabetesmottagningen, Endokrinologiska kliniken, UMAS. Teammedlemmar:

PROGRAMRAPPORT. Team: Endokrin och Diabetesmottagningen, Endokrinologiska kliniken, UMAS. Teammedlemmar: PROGRAMRAPPORT Team: Endokrin och Diabetesmottagningen, Endokrinologiska kliniken, UMAS Syfte med deltagandet i förbättringsprogrammet: Hur kan tillgängligheten förbättras för patienterna, hur kan arbetsmiljön

Läs mer

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Att göra veckans arbete under veckan Deltagare: Ing-Marie Wallgren Catarina Boqvist Ingegerd Blomqvist Göran Stjärnholm Valborg Palmgren 1 Verksamhetsområde

Läs mer

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med sjukvården eller tandvården. Asyl- och integrationshälsan är

Läs mer

Fäst patientetikett här. Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus

Fäst patientetikett här. Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus Fäst patientetikett här Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus 1 Inskrivning 1. När du kom fick du ta en nummerlapp. Detta är viktigt eftersom det är vårt sätt att följa din väntetid

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad:

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2017-08-28 Reviderad: Orsakskod vid betalsätt 3 (Avgiftsbefriat besök) i PASiS Fr.o.m. 2017-09-07 är det

Läs mer

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården?

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Läkardagarna i Örebro 2010 Barbro Nordström Distriktsläkare i Uppsala Här jobbar jag 29 vårdcentraler, 8 kommuner Hemsjukvården i kommunal

Läs mer

Behandlingar Specialistgruppen AB

Behandlingar Specialistgruppen AB Behandlingar Specialistgruppen AB Specialistgruppen är precis som det låter, en mottagning med ett antal specialister inom en rad olika områden. Här finns naprapater, företagssköterska, läkare, psykolog,

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Konsultation med BVC och elevhälsa

Konsultation med BVC och elevhälsa Konsultation med BVC och elevhälsa När ett barn utreds är det viktigt att socialsekreterare konsultera den medicinska komptens som finns runt barnet. Nedanstående punkter är ett stöd vid konsultation kring

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00 Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare...

Läs mer

Riktlinjer vid remisshantering inom Primärvård ÖLL

Riktlinjer vid remisshantering inom Primärvård ÖLL Version nr Diarie nr År/löp nr 2 09OLL3397 Sidan 1 av 11 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Riktlinjer vid remisshantering Primärvård 091201 Upprättad av (befattning,

Läs mer

Rapport. Processutvecklingsprogram 2007-2008. Infertilitetsutredning - från vårdbegäran till behandling

Rapport. Processutvecklingsprogram 2007-2008. Infertilitetsutredning - från vårdbegäran till behandling SIQ Rapport Processutvecklingsprogram 2007-2008 Infertilitetsutredning - från vårdbegäran till behandling Processledare: Ann Thurin Kjellberg, Centrumöverläkare e-mail:ann.thurin@vgregion.se Bitr. Processledare

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Reviderad 2016-12-08 1 (5) Registrering av verksamhetsdata och definitioner Huvuddiagnos Huvuddiagnos är det tillstånd

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 11. Läkarkontakt

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 11. Läkarkontakt 1 MAS-PÄRM Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård 2007-07-16 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 11 Läkarkontakt 2 MAS-PÄRM Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård 2007-07-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Esplanadens Hälsocentral

Esplanadens Hälsocentral Esplanadens Hälsocentral Information till Studerande Västervik 2013-02-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till Esplanadens hälsocentral!... 3 Varför trivs vi så bra här?... 3 Studerande...

Läs mer

Välkommen till Blodtrycksutbildningen. Inger Norvinsdotter Borg

Välkommen till Blodtrycksutbildningen. Inger Norvinsdotter Borg Välkommen till Blodtrycksutbildningen Inger Norvinsdotter Borg Tänkvärt Blodtrycksmätning är den enda undersökningen för att ställa diagnosen högt blodtryck. Mätning av blodtryck är en av de vanligaste

Läs mer

Vårdcentralen Ankaret

Vårdcentralen Ankaret Vårdcentralen Ankaret så blev det efter sammanslagningen Text: Anna-Lena Lundberg Verksamhetschef Vårdcentralen Ankaret i Örnsköldsvik är i grunden en sammanslagning av två vårdcentraler, Centrum och Gullänget.

Läs mer

ÅHUS. I området finns tre äldreboenden med sammanlagt 100 platser samt ett gruppboende som vårdcentralens läkare har medicinsk ansvar för.

ÅHUS. I området finns tre äldreboenden med sammanlagt 100 platser samt ett gruppboende som vårdcentralens läkare har medicinsk ansvar för. ÅHUS Vid mynningen av Helge å, på Skånes östkust, 17 km från Kristianstad, där kilometerlånga badstränder breder ut sig ligger Åhus, en pärla vid havet. Här finner vi en medeltida stadskärna med många

Läs mer

LOKALA RUTINER EGENVÅRD

LOKALA RUTINER EGENVÅRD Flik 13.4. LOKALA RUTINER EGENVÅRD Hälsocentralerna Tre älvar Vännäs, Vindeln, Bjurholm 2011-04-06 Eva Basun avdelningschef Vindeln Arbetsgrupp Elisabeth Olsson, dsk Bjurholm Eva-Marie Hedman, dsk Vindeln

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. 1 2 Innehållsförteckning. sida Teamets medlemmar 3 Sammanfattning 3 Områdesbeskrivning 3 Problembeskrivning 3 Syfte och mål 4 Mätningar 4 Förändringar 4 Resultat 5 Hur går vi vidare 5 Reflektion 5 3 Förändringsarbetets

Läs mer

Ordinärt boende, samarbete mellan läkare och kommunala sjuksköterskor, blankett

Ordinärt boende, samarbete mellan läkare och kommunala sjuksköterskor, blankett ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-05-10 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Primärvård, Hälsa och habilitering Fastställt

Läs mer

Ökad tillgänglighet och resursutnyttjande på Tranebergs Vårdcentral

Ökad tillgänglighet och resursutnyttjande på Tranebergs Vårdcentral Ökad tillgänglighet och resursutnyttjande på Teamets medlemmar Monica Bäck, dl, Monica Hjorthén, chefssk, Ulla Karlsson, sekr, Ove Larsson, dl, Marie- Louise Lindgren, msk/dsk, Franciska Rampell, verks.chef

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Flyktingmedicinsk mottagning. Hälsoundersökning av asylsökande Allt du behöver veta Britt Tallhage verksamhetschef Neda Zakeri barnmorska

Flyktingmedicinsk mottagning. Hälsoundersökning av asylsökande Allt du behöver veta Britt Tallhage verksamhetschef Neda Zakeri barnmorska Hälsoundersökning av asylsökande Allt du behöver veta Britt Tallhage verksamhetschef Neda Zakeri barnmorska Flyktingmedicinsk mottagning Vi utför hälsoundersökningar för nyanlända asylsökande, vuxna/barn

Läs mer

Översikt basprogrammet [Gamla basprogrammet]

Översikt basprogrammet [Gamla basprogrammet] Översikt basprogrammet [Gamla basprogrammet] I följande avsnitt finns en beskrivning av verksamhetens innehåll och detaljerade anvisningar om vad man kan och bör göra vid de olika besöken på BVC. De ska

Läs mer

Rutiner för sjuksköterskor

Rutiner för sjuksköterskor Rutiner för sjuksköterskor KLOCKAN SCHEMA 06.45 07.00 Rapport från nattpersonalen. 07.00 07.10 Genomgång av patienter och dagens arbete med undersköterska. Blodprovstagning samt administrering av läkemedel.

Läs mer

Genombrottet. VC Gibraltargatan. Primärvården Göteborg. Genombrott III 05-10-13 06-09-15. Projekttid. CVU Rapportserie 2006:2

Genombrottet. VC Gibraltargatan. Primärvården Göteborg. Genombrott III 05-10-13 06-09-15. Projekttid. CVU Rapportserie 2006:2 Genombrottet VC Gibraltargatan Primärvården Göteborg Projekttid 05-10-13 06-09-15 Teammedlemmar: Christina Håkansson Calmerklint, Verksamhetschef Jones Zaeri, Läkare Lena Glennsten Dolfe, Distriktssköterska

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag som

Läs mer

eva.arvidsson@ltkalmar.se

eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att

Läs mer

Vidar Vårdcentral. Med fokus på det friska hos människan

Vidar Vårdcentral. Med fokus på det friska hos människan Vidar Vårdcentral Med fokus på det friska hos människan Fotograf: Katerina Tzigotzidou Innehållsförteckning VIDAR VÅRDCENTRAL... 1 Vad utmärker Vidar Vårdcentral?... 1 Hur listar jag mig som husläkarpatient?...

Läs mer

Asylsökande sjukvård och tandvård

Asylsökande sjukvård och tandvård Asylsökande sjukvård och tandvård Rätt till vård Barn och ungdomar: Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har enligt lag rätt till sjukvård och tandvård i samma omfattning som barn bosatta i Sverige.

Läs mer

Vårdcentralen Filborna i Helsingborg

Vårdcentralen Filborna i Helsingborg Programrapport Bra mottagning 10 Vårdcentralen Filborna i Helsingborg Vårdcentralen Filborna ligger i nordöstra Helsingborg och har vid genomförandet av Bra Mottagning 10 2006 ett befolkningsunderlag motsvarande

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Tidig identifiering av mest sjuka äldre

Tidig identifiering av mest sjuka äldre Malin E Pettersson Eva Thors Adolfsson 2013-02-28 Tidig identifiering av mest sjuka äldre Steg I Alla patienter som är 75 år och kommer till mottagningen eller per telefon kontaktar mottagningen bedöms

Läs mer

BEON Bästa Effektiva Omhändertagande Nivå på Vårdcentralen

BEON Bästa Effektiva Omhändertagande Nivå på Vårdcentralen BEON Bästa Effektiva Omhändertagande Nivå på Vårdcentralen Jan-Ola Westin Vc Ankaret Ref; Rapport - Öppna Prioriteringar i Primärvårdens Sjukgymnastik http://e.lio.se/prioriteringscentrum/pdf/slut%20primarvard%20sju

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården

Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för INSTRUKTION 2 (22) INNEHÅLL INLEDNING... 4 1 FÖRKLARING KONTAKTTYPER OCH BEGREPP... 4 1.1 Kontakttyper...4 1.2 Begrepp...5 2 ANVÄNDANDE AV

Läs mer

Vårdcentralen. Vadstena. Välkommen till Vårdcentralen Vadstena

Vårdcentralen. Vadstena. Välkommen till Vårdcentralen Vadstena Vårdcentralen Vadstena Välkommen till Vårdcentralen Vadstena Öppettider: Vardagar 08.00-17.00 Rådgivning, receptförnyelse och bokning av läkartid via sjuksköterska Telefontid: Vardagar 08.00-17.00 Samtliga

Läs mer

PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL

PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL Tidigare ordnades en halvdagsutbildning av IT-avdelningen för primärvård, som handlade om primärvårdens specifika uppdrag och ersättningssystem. Den utbildningen

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Utlåtande från hälso- och sjukvården

Utlåtande från hälso- och sjukvården Utlåtande från hälso- och sjukvården När ett barn utreds är det viktigt att socialsekreterare konsulterar den medicinska kompetens som finns runt barnet. Denna mall kan användas om socialtjänsten behöver

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Haparanda Vårdcentral

Haparanda Vårdcentral Haparanda Vårdcentral Bra Mottagning Slutrapport 2008-05-20 Sinikka Engström Marjo Lahdenranta Birgitta Kommes-Johansson Marja Holm Tarja Saarinen Maria Eriksson Verksamhetsbeskrivning Haparanda vårdcentral

Läs mer

Allmänt: Arbetstider:

Allmänt: Arbetstider: AVA Allmänt: AVA är Gävlesjukhus akutvårdsavdelning med 21 platser. Avdelningen är uppdelad på två där ena delen rondas av medicindagbakjour samt en underläkare (8 pat) och andra delen av internmedicinsk

Läs mer

E-hälsodagen i Halland Webbtidbokning Charlotte Tavelin och Maria Brunefjäll

E-hälsodagen i Halland Webbtidbokning Charlotte Tavelin och Maria Brunefjäll E-hälsodagen i Halland Webbtidbokning Charlotte Tavelin och Maria Brunefjäll 2014-09-15 Vad finns att vinna på webbtidbokning? Om 30% av tiderna hanterades via webbtidbok i Halland. Webbtidbokning Webbtidbokning

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 11. Läkarkontakt

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 11. Läkarkontakt 1 MAS-PÄRM Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård 2007-07-16 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 11 Läkarkontakt 2 MAS-PÄRM Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård 2007-07-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Flyktingmedicinska enheten Björknäs HC

Flyktingmedicinska enheten Björknäs HC Flyktingmedicinska enheten Björknäs HC 3 sjuksköterskor 0,75 läkare och akuta mottagningstider 1 undersköterska 1 sekreterare 1 barnmorska 0,5 BHV-sköterska 0,5 kurator (vakant) Migrationsverket Bodens

Läs mer

Bra mottagning. Ortopedmottagningen. Centralsjukhuset Kristianstad

Bra mottagning. Ortopedmottagningen. Centralsjukhuset Kristianstad SLUTRAPPORT 2006-09-13 Bra mottagning Ortopedmottagningen Teamet består av: Gert-Uno Larsson, enhetschef Pia Gunnarsson, sjuksköterska Anne-Li Jönsson, läkarsekreterare Kristina Karlsson, sjuksköterska

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Drop-in mottagningen på Vårdcentralen Gullviksborg i Malmö

Drop-in mottagningen på Vårdcentralen Gullviksborg i Malmö Projektplan 150301 Drop-in mottagningen på Vårdcentralen Gullviksborg i Malmö Martina Grosch ST-läkare i allmänmedicin, Vårdcentralen Gullviksborg, Malmö Handledare: Susanna Calling PhD, ST-läkare i allmänmedicin,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Bakgrund Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för alla patienter som bor permanent i särskilda boendeformer eller vistas tillfälligt

Läs mer

BRA MOTTAGNING 9. Projektgruppen

BRA MOTTAGNING 9. Projektgruppen BRA MOTTAGNING 9 Projektgruppen Verksamhetschef Marie Lindell, distriktssköt Distriktsläkare Marna Svenson Distriktssjukgymnast Janeta Bergman Sjuksköterska Jenny Anderson Läkarsekreterare Bodil Göransson

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Rutiner för sjuksköterskor

Rutiner för sjuksköterskor Rutiner för sjuksköterskor 06.45 07.00 Rapport från nattpersonalen. 07.00 07.10 Genomgång av pat och dagens arbete med usk 07.00-09.00 Blodprovstagning samt administrering av läkemedel. Omvårdnadsarbete.

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Tillgänglighet och gott bemötande är viktiga ledord

Tillgänglighet och gott bemötande är viktiga ledord GLASÄPPLET 2009 Vårdcentralen Centrum i Landskrona Tillgänglighet och gott bemötande är viktiga ledord Inne på lasarettsområdet i Landskrona ligger Vårdcentralen Centrum. En vårdcentral där man har satsat

Läs mer

Hälsoundersökningar av barn från andra länder

Hälsoundersökningar av barn från andra länder Hälsoundersökningar av barn från andra länder Bakgrund Avgiftsfri hälso- och sjukvård Hälsoundersökning för nyanlända barn till Sverige Behov och om fattning kan variera Om möjligt före skolstart Målgrupp

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Behandlingsalternativ Specialistgruppen AB

Behandlingsalternativ Specialistgruppen AB Behandlingsalternativ Specialistgruppen AB Specialistgruppen är precis som det låter, en mottagning med ett antal specialister inom en rad olika områden. Här finns naprapater, företagssköterska, läkare,

Läs mer

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-02-12 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Uteblivna besök Vårdcentralen Fröslunda År 2013

Uteblivna besök Vårdcentralen Fröslunda År 2013 EXAMENSARBETE 2013-05-23 Susanna Dagson Nordström Medicinsk Sekreterare, 400 yh-poäng Uteblivna besök Vårdcentralen Fröslunda År 2013 Stora torget 7 611 83 Nyköping Tfn 0155-24 87 85 info@campusnykoping.se

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Till hjälp vid läkemedelsavstämning finns leg. Apotekare på Apoteket Farmaci

Till hjälp vid läkemedelsavstämning finns leg. Apotekare på Apoteket Farmaci Socialtjänsten HSL Läkemedelsavstämning D.nr: 2013/71/738 Upprättad: 2013-0109 Reviderad: 2014-11-18 Riktlinje för läkemedelsavstämning I samverkan med Närhälsan, Tibro vårdcentral. Mål: en säker och ändamålsenlig

Läs mer

Förbättringsområde: Att få hypertonipatienter med högt BMI att gå ned i vikt.

Förbättringsområde: Att få hypertonipatienter med högt BMI att gå ned i vikt. Datum: 06-0-6 Ansvariga: Majja Hörnmark, enhetschef Anna Holm, Distriktssköterska Verksamhet: Bankeryds Vårdcentral Förbättringsområde: Att få hypertonipatienter med högt BMI att gå ned i vikt. Bakgrund

Läs mer

Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till

Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till Godkänt den: 2016-03-21 Ansvarig: Gäller för: Barbro Nordström Landstinget i Uppsala län Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till Rutinen gäller för patienter över 18 års ålder. Innehåll

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Sammanställning av Astma KOLtid på VC i Kronoberg.

Sammanställning av Astma KOLtid på VC i Kronoberg. Sammanställning av Astma KOLtid på VC i Kronoberg. Hur många timmar varje vecka investeras i tid till astma-kol sköterskan på din vårdcentral? Hur många astma-kol sköterskor finns på din Vårdcentral Hur

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer