SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 04.11 2010"

Transkript

1 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 136 Sammankallelse och beslutförhet 137 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 138 Anställning av närvårdare 100 % 139 Anställning av närvårdare 100 % 140 Anställning av närvårdare 100 % 141 Anställning av närvårdare 100 % 142 Anställning av närvårdare 100 % 143 Anställning av närvårdare 100 % 144 Kommunernas utlåtanden om det nya grundavtalet 145 Kommunernas utlåtanden om budgeten för år Tjänstemannabeslut 147 Tjänstebeskrivningar 148 Anhållan om lönetillägg 149 Anhållan om lönetillägg 150 Arbetstidens längd på demensavdelningen 151 Sjukvård under natt 152 Mötets avslutande Jomala den Harry Jansson s ordförande genom Kerstin Wikgren Vårdchef

2 Sida 2 Sammanträdestid kl. 16:00 Sammanträdesplats De Gamlas Hem Beslutande Ledamöter: Jansson Harry, Ordförande Joelsson Ann-Sofi, viceordförande Öström Jan-Anders Nordberg, Susanne Nordlund-White Gunnel x x x x x Suppleanter: Grönholm Marianne Lundberg Börje Mattsson Gunni Enberg, Camilla Winé Göte Övriga närvarande Vårdchef Kerstin Wikgren X Förbundsfullmäktigeordförande Eva Dahlén X Förbundsfullmäktige vice ordf Carola Wikström-Nordberg X Byråsekreterare Marianne de Mander X Närvarande som sakkunnig Paragrafer Underskrifter Harry Jansson Ordförande Kerstin Wikgren Sekreterare Protokollet justerat Jomala den kl Jan-Anders Öström Protokollet framlagt till påseende Intygar Jomala den Kerstin Wikgren

3 Sida SAMMANKALLELSE OCH BESLUTFÖRHET Förslag: Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

4 Sida VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TIDPUNKT FÖR JUSTERING OCH GODKÄNNANDE/KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Till protokolljusterare valdes Jan-Anders Öström. Protokollet justeras den klo

5 Sida ANSTÄLLNING AV NÄRVÅRDARE 100 % Följande personer har sökt närvårdarbefattningen; Susanne Eriksson 1969 Närvårdare Lioudmila Ravcheeva 1947 Närvårdare Terese Sjöberg 1977 Närvårdare Alexandra Isaksson 1982 Närvårdare Gith Johansson 1962 Närvårdare Olga Eriksson 1965 Närvårdare Alexandra Sporre 1985 Närvårdare Pia Sarling 1984 Närvårdare Katarina Hansson 1966 Närvårdare Marie Sundblom 1991 Närvårdare Carina Johans Rose-Marie Rosén 1955 Närvårdare (endast demensavdelning) Ylva Skogström 1958 Närvårdare (endast demensavdelning) Berit Rikala 1963 Närvårdare Marianne Collander 1961 Undersköterska Jenny Karlsson 1979 Undersköterska Fanny Velander 1988 Närvårdar stud Michael Ruoranen 1970 Guy Ahlgren Sanna Pasanen 1981 Vilija Galiniené Birgitta Pettersson Petra Alén 1981 Linda Heinola 1991 Cecilia Nyman Styrelsen besluter att Katarina Hansson anställs som närvårdare i arbetsavtalsförhållande från den Lönen är 2168,66 /mån. Prövotid 4 mån. Styrelsen besluter att Katarina Hansson anställs som närvårdare i arbetsavtalsförhållande från den Lönen är 2168,66 /mån. Prövotid 4 mån. Första reserv Terese Sjöberg, andra reserv Marianne Collander.

6 Sida ANSTÄLLNING AV NÄRVÅRDARE 100 % Följande personer har sökt närvårdarbefattningen; Susanne Eriksson 1969 Närvårdare Lioudmila Ravcheeva 1947 Närvårdare Terese Sjöberg 1977 Närvårdare Alexandra Isaksson 1982 Närvårdare Gith Johansson 1962 Närvårdare Olga Eriksson 1965 Närvårdare Alexandra Sporre 1985 Närvårdare Pia Sarling 1984 Närvårdare Katarina Hansson 1966 Närvårdare Marie Sundblom 1991 Närvårdare Carina Johans Rose-Marie Rosén 1955 Närvårdare (endast demensavdelning) Ylva Skogström 1958 Närvårdare (endast demensavdelning) Berit Rikala 1963 Närvårdare Marianne Collander 1961 Undersköterska Jenny Karlsson 1979 Undersköterska Fanny Velander 1988 Närvårdar stud Michael Ruoranen 1970 Guy Ahlgren Sanna Pasanen 1981 Vilija Galiniené Birgitta Pettersson Petra Alén 1981 Linda Heinola 1991 Cecilia Nyman Styrelsen besluter att Ylva Skogström anställs som närvårdare i arbetsavtalsförhållande från den Lönen är 2168,66 /mån. Prövotid 4 mån. Styrelsen besluter att Ylva Skogström anställs som närvårdare i arbetsavtalsförhållande från den Lönen är 2168,66 /mån. Prövotid 4 mån. Första reserv Terese Sjöberg, andra reserv Marianne Collander.

7 Sida ANSTÄLLNING AV NÄRVÅRDARE 100 % Följande personer har sökt närvårdarbefattningen; Susanne Eriksson 1969 Närvårdare Lioudmila Ravcheeva 1947 Närvårdare Terese Sjöberg 1977 Närvårdare Alexandra Isaksson 1982 Närvårdare Gith Johansson 1962 Närvårdare Olga Eriksson 1965 Närvårdare Alexandra Sporre 1985 Närvårdare Pia Sarling 1984 Närvårdare Katarina Hansson 1966 Närvårdare Marie Sundblom 1991 Närvårdare Carina Johans Rose-Marie Rosén 1955 Närvårdare (endast demensavdelning) Ylva Skogström 1958 Närvårdare (endast demensavdelning) Berit Rikala 1963 Närvårdare Marianne Collander 1961 Undersköterska Jenny Karlsson 1979 Undersköterska Fanny Velander 1988 Närvårdar stud Michael Ruoranen 1970 Guy Ahlgren Sanna Pasanen 1981 Vilija Galiniené Birgitta Pettersson Petra Alén 1981 Linda Heinola 1991 Cecilia Nyman Styrelsen besluter att Alexandra Isaksson anställs som närvårdare i arbetsavtalsförhållande från den Lönen är 2168,66 /mån. Prövotid 4 mån. Styrelsen besluter att Alexandra Isaksson anställs som närvårdare i arbetsavtalsförhållande från den Lönen är 2168,66 /mån. Prövotid 4 mån. Första reserv Terese Sjöberg, andra reserv Marianne Collander.

8 Sida ANSTÄLLNING AV NÄRVÅRDARE 100 % Följande personer har sökt närvårdarbefattningen; Susanne Eriksson 1969 Närvårdare Lioudmila Ravcheeva 1947 Närvårdare Terese Sjöberg 1977 Närvårdare Alexandra Isaksson 1982 Närvårdare Gith Johansson 1962 Närvårdare Olga Eriksson 1965 Närvårdare Alexandra Sporre 1985 Närvårdare Pia Sarling 1984 Närvårdare Katarina Hansson 1966 Närvårdare Marie Sundblom 1991 Närvårdare Carina Johans Rose-Marie Rosén 1955 Närvårdare (endast demensavdelning) Ylva Skogström 1958 Närvårdare (endast demensavdelning) Berit Rikala 1963 Närvårdare Marianne Collander 1961 Undersköterska Jenny Karlsson 1979 Undersköterska Fanny Velander 1988 Närvårdar stud Michael Ruoranen 1970 Guy Ahlgren Sanna Pasanen 1981 Vilija Galiniené Birgitta Pettersson Petra Alén 1981 Linda Heinola 1991 Cecilia Nyman Styrelsen besluter att Marie Sundblom anställs som närvårdare i arbetsavtalsförhållande från den Lönen är 2168,66 /mån. Prövotid 4 mån. Styrelsen besluter att Marie Sundblom anställs som närvårdare i arbetsavtalsförhållande från den Lönen är 2168,66 /mån. Prövotid 4 mån. Första reserv Terese Sjöberg, andra reserv Marianne Collander.

9 Sida ANSTÄLLNING AV NÄRVÅRDARE 100 % Följande personer har sökt närvårdarbefattningen; Susanne Eriksson 1969 Närvårdare Lioudmila Ravcheeva 1947 Närvårdare Terese Sjöberg 1977 Närvårdare Alexandra Isaksson 1982 Närvårdare Gith Johansson 1962 Närvårdare Olga Eriksson 1965 Närvårdare Alexandra Sporre 1985 Närvårdare Pia Sarling 1984 Närvårdare Katarina Hansson 1966 Närvårdare Marie Sundblom 1991 Närvårdare Carina Johans Rose-Marie Rosén 1955 Närvårdare (endast demensavdelning) Ylva Skogström 1958 Närvårdare (endast demensavdelning) Berit Rikala 1963 Närvårdare Marianne Collander 1961 Undersköterska Jenny Karlsson 1979 Undersköterska Fanny Velander 1988 Närvårdar stud Michael Ruoranen 1970 Guy Ahlgren Sanna Pasanen 1981 Vilija Galiniené Birgitta Pettersson Petra Alén 1981 Linda Heinola 1991 Cecilia Nyman Styrelsen besluter att Olga Eriksson anställs som närvårdare i arbetsavtalsförhållande från den Lönen är 2168,66 /mån. Prövotid 4 mån. Styrelsen besluter att Olga Eriksson anställs som närvårdare i arbetsavtalsförhållande från den Lönen är 2168,66 /mån. Prövotid 4 mån. Första reserv Terese Sjöberg, andra reserv Marianne Collander.

10 Sida ANSTÄLLNING AV NÄRVÅRDARE 100 % Följande personer har sökt närvårdarbefattningen; Susanne Eriksson 1969 Närvårdare Lioudmila Ravcheeva 1947 Närvårdare Terese Sjöberg 1977 Närvårdare Alexandra Isaksson 1982 Närvårdare Gith Johansson 1962 Närvårdare Olga Eriksson 1965 Närvårdare Alexandra Sporre 1985 Närvårdare Pia Sarling 1984 Närvårdare Katarina Hansson 1966 Närvårdare Marie Sundblom 1991 Närvårdare Carina Johans Rose-Marie Rosén 1955 Närvårdare (endast demensavdelning) Ylva Skogström 1958 Närvårdare (endast demensavdelning) Berit Rikala 1963 Närvårdare Marianne Collander 1961 Undersköterska Jenny Karlsson 1979 Undersköterska Fanny Velander 1988 Närvårdar stud Michael Ruoranen 1970 Guy Ahlgren Sanna Pasanen 1981 Vilija Galiniené Birgitta Pettersson Petra Alén 1981 Linda Heinola 1991 Cecilia Nyman Styrelsen besluter att Lioudmila Ravatcheeva anställs som närvårdare i arbetsavtalsförhållande från den Lönen är 2168,66 /mån. Prövotid 4 mån. Styrelsen besluter att Lioudmila Ravatcheeva anställs som närvårdare i arbetsavtalsförhållande från den Lönen är 2168,66 /mån. Prövotid 4 mån. Första reserv Terese Sjöberg, andra reserv Marianne Collander.

11 Sida KOMMUNERNAS UTLÅTANDE OM DET NYA GRUNDAVTALET 110 FÖRSLAG TILL NYTT GRUNDAVTAL Förslaget till nytt grundavtal bifogas kallelsen (Bil 1). Förändringarna och tilläggen har skrivits med kursiv fet stil. Förslag till förändringar gäller följande paragrafer; 9 Styrelse och dess uppgifter Styrelsen består av fem 5 - sju 7 medlemmar, vilka utses av fullmäktige. Motivering: Förbundsfullmäktige har beslutat att en utökning av antalet styrelseledamöter skall ske för att öka flexibiliteten bl.a. med hänsyn till den regionala fördelningen av platser. 14 Medlemskommunernas betalningsandelar och fakturering Hyresrätten löper tillsvidare med en uppsägningstid om en månad för vardera parten. Motivering: I det gällande grundavtalet saknas en precisering för uppsägningstiden för platser som är utlånade, antingen till medlemskommuner eller till andra än medlemskommunerna. Detta har visat sig vara problematiskt, och en precisering måste därför införas. 18 Bokslut och verksamhetsberättelse Bokslutet skall fastställas och överlämnas till revisorerna och medlemskommunerna före utgången av mars månad. Motivering: Av praktiska skäl krävs det mera tid för fastställandet av bokslutet, och därför är mars månad lämpligare än februari. Ekonomichefens förslag: Förslaget till nytt grundavtal godkänns och skickas ut till medlemskommunerna på remiss.

12 Sida 12 Styrelsen besluter att förslaget till nytt grundavtal godkänns och skickas ut till medlemskommunerna på remiss. Svar på remissrundan om det nya grundavtalet har givits av 6 kommuner, Jomala, Kökar, Lemland, Hammarland, Finström och Lumparland. 3 kommuner, nämligen Kökar, Lemland och Hammarland har godkänt det nya grundavtalet som det är. 2 kommuner, nämligen Finström och Lumparland har godkänt ändringarna i 9 och 14, men inte i 18. Motiveringen är att kommunerna måste få kommunalförbundens resultat i möjligast god tid för att få det egna bokslutet fastställt inom lagstadgad tid. 1 kommun, nämligen Jomala som har godkänt ändringarna i 14 och 18 men inte i 9. Jomala kommun vill att styrelsemedlemmarnas antal skall förbli 5. Vårdcchefen förslag: Styrelsen konstaterar att endast 6 kommuner hittills har lämnat in ett utlåtande över det nya grundavtalet, och att hälften av de inkomna svaren har avvikande åsikter om de ändringar som gjorts i de 3 paragraferna. Styrelsen diskuterar hur ärendet skall fortskrida. Styrelsen besluter att inför förbundsfullmäktige föreslå att det reviderade nya grundavtalet godkänns. (Bifogas kallelsen). Ärendet förs till förbundsfullmäktige för beslut.

13 Sida KOMMUNERNAS UTLÅTANDEN OM BUDGETEN BUDGETEN 2011 OCH EKONOMIPLANEN Budgeten för 2011 och ekonomiplanen bifogas kallelsen. I budgeten har tagits med de 6 närvårdar befattningar som behövs för demensavdelningen, samt en sjukskötarbefattning som fanns i planen för år Dessutom finns en befattning som sysselsättningsterapeut 50 % med i budgeten, och denna befattning fanns också med i ekonomiplanen för år En större utgift kommer även en ny server på ca 4000, en CDP för säkerhetskopior + licenser ca 3000 samt UPS för garanterad el för servern för ca 1 h, ca Inventarierna på kommunalhemmet kommer att vara på samma nivå som år 2010, då den nya demensavdelningen kommer att behöva bl.a. en del nya möbler. Dessutom kommer ett antal sängar att inköpas för att byta ut gamla.. Åtminstone 2 ståliftar till behövs, då de som finns idag börjar vara slutkörda och vården är beroende av liftar idag. Också flera nya rullstolar och rollatorer behövs. Däremot kommer det på inkomstsidan att bli en avsevärd förändring då man nu höjt avgiftsprocenten till 85 % samt att klienter på institution från kan få vårdbidrag från FPA, och detta leder till ökade inkomster, som i sin tur påverkar kommunernas betalningsandelar positivt. I kökets budget måste en ny kokgryta sättas in, då de tre som finns idag börjar vara uttjänta. När det gäller fastigheten kan man nämna ca för fortsatt sanering av utrymmena i samband med fjärrvärmeinstalleringen samt en avsevärd höjning på elpriset. Aviserat att bli en höjning på 8 14 % år En logo ovanför ytterdörren har budgeterats till ca Investeringar, som inte påverkar dygnspriset, är en ny hiss för ca och ett nytt brandalarmsystem på ca det första året.

14 Sida KOMMUNERNAS UTLÅTANDEN OM BUDGETEN 2011 forts Generellt kan man säga om budgeten år 2011 att dess ökningar jämfört med år 2010 främst beror på personalökningen på grund av den nya demensavdelningen. Andra stora utgifter är hela serversystemet som idag är från 2003 och inte alls anpassat till alla de datorer och stora program som används idag. Hjälpmedel, sängar och köksgryta är också nödvändiga utgifter för att en adekvat verksamhet skall kunna idkas. Också den aviserade höjningen av elpriset måste tas i beaktande. Däremot ökar inkomsterna från vårdavgifterna på grund av höjd avgiftsprocent och att vårdbidraget införts på nytt även till personer inskrivna på institution. Denna höjning beräknas till Kostnaderna per vårddygn kommer att vara 219,32, men den förskotterade vårddygnskostnaden för medlemskommunerna blir 176,92. För de övriga kommunerna som hyr platser kommer vårddygnskostnaden att bli 194. Styrelsen tar del av budgeten för år 2011 och ekonomiplanen för och gör eventuella förändringar, varefter budgeten skickas på remiss till medlemskommunerna. Styrelsen tar del av budgeten 2011 och ekonomiplanen , och besluter med rösterna 3:2 att i detta skede stryka det budgeterade anslaget på för en sjukskötartjänst med motiveringen att det är ÅHS lagstadgade plikt att sköta den medicinska sjukvården och att diskussionerna med ÅHS är på gång. Styrelsen är emellertid väl medveten om att en tilläggsresurs på en sjukskötare behövs då det finns ett stort behov av sjukvård för de pensionärer som idag bor på De Gamlas Hem. Röstningsprotokoll bifogas protokollet. Budgeten skickas ut till medlemskommunerna på remiss och svaren skall vara kommunalförbundet tillhanda senast den 29 oktober 2010.

15 Sida KOMMUNERNAS UTLÅTANDEN OM BUDGETEN 2011 forts Endast två kommuner har gett utlåtande om budgeten för år 2011, nämligen Jomala och Vårdö. Jomala kommun omfattar budgeten för år Vårdö kommun skriver i sitt utlåtande att kommunstyrelsen i Vårdö anser att den föreslagna kostnadsökningen vid De Gamlas Hem inför år 2011 är för kraftig och motiveringarna till utökningen är delvis bristfälliga. Ökad vårdtyngd som följd av förändringar i vårdkedjan kan motivera vissa utökningar, men förändringen från 2010 till 2011 är för kraftigt. Vad gäller delar av föreslagna investeringar bör DGH överväga utökat samarbete med Jomala kommun eller andra lämpliga samarbetsparter vad gäller t.ex. datatekniken. Styrelsen tar del av kommunernas utlåtanden och för över budgeten 2011 och ekonomiplanen för till kommunfullmäktige för fastställande. Styrelsen konstaterar att ansvarsfördelningen gällande medicinhantering fortsättningsvis är oklar och styrelsen kommer eventuellt att komplettera budgetförslaget till denna del. Budgeten för år 2011 och ekonomiplanen för förs till förbundsfullmäktige för fastställande.

16 Sida TJÄNSTEMANNABESLUT Vårdchefens tjänstemannabeslut för tiden juli oktober, presenteras på mötet. Styrelsen tar tjänstemannabesluten till sin kännedom. Styrelsen tar tjänstemannabesluten till sin kännedom.

17 Sida TJÄNSTEBESKRIVNINGAR Nya tjänstebeskrivningar för vårdchef, personalkoordinator, kanslichef och ekonomisekreterare har uppgjorts, och delats ut till styrelsen på föregående möte. Styrelsen har genom dessa nya tjänstebeskrivningar fått information om hur de olika arbetsuppgifterna är föreslagna att fördelas mellan de olika tjänstemännen. Nytt i dessa är främst det att byråsekreterarbefattningen omvandlas till kanslichef, som är tjänsteman. Den mest avgörande förändringen märks på kanslichefens tjänstbeskrivning, där en del av det ekonomiska ansvaret överförs på kanslichefen, och där samarbetet med vårdchefen poängteras i samband med budget och bokslut. Ekonomisekreteraren skulle enligt denna nya plan även bli tjänsteman. Nytt för ekonomisekreteraren skulle vara att vara arkivansvarig. Kanslichefen och ekonomisekreteraren kommer också i fortsättningen att ha kanslitid som arbetstid. När det gäller personalkoordinatorn så är tjänstebeskrivningen likadan som tidigare. Vårdchefen, som nu kommer att fungera som en förvaltningschef kommer att i sin tjänstebeskrivning att få skötseln av fastigheten, samt ett större övergripande helhetsansvar. Styrelsen antar de nya tjänstebeskrivningarna samt besluter från och med när byråsekreterarbefattningen omvandlas till en kanslichefs tjänst. Styrelsen besluter att ärendet bordläggs tills styrelsens nästa sammanträde.

18 Sida ANHÅLLAN OM LÖNETILLÄGG Byråsekreterare Marianne de Mander har lämnat in en anhållan om ett lönetillägg på 700 /mån från och med Motiveringen för anhållan är det merarbete som tillkommit då ekonomichefen endast varit på plats 5 dagar under tiden Under september månad uppgjordes budget för år Styrelsen diskuterar den i beredningen varande anhållan om lönetillägg till byråsekreteraren och tar ett beslut. Byråsekreterare Marianne de Mander anmäler jäv i ärendet och avlägsnar sig från mötet under paragrafens behandling. Styrelsen besluter att återremitera ärendet.

19 Sida ANHÅLLAN OM LÖNETILLÄGG Ekonomisekreterare Malin Öhman har lämnat in en anhållan om ett lönetillägg på 300 /mån från och med Motiveringen är att ekonomichefen varit frånvarande större delen av tidsperioden. Därför har Malin Öhman enligt egen utsago blivit mera delaktig i olika arbetsuppgifter på kansliet. Malin Öhman hänvisar också till tidigare inlämnad anhållan om personligt tillägg. Under september månad uppgjordes budget för år 2011 Styrelsen diskuterar den i beredningen varande anhållan om lönetillägg till ekonomisekreteraren och tar ett beslut. Styrelsen besluter att återremitera ärendet.

20 Sida ARBETSTIDENS LÄNGD PÅ DEMENSAVDELNINGEN Arbetstidens längd på den planerade demensavdelningen har diskuterats i styrelsen, och en utredning över olika alternativ har efterfrågats. De två sjukskötarna på demensavdelningen och vårdchefen har tillsammans och i olika konstellationer undersökt olika alternativ. Man kan konstatera att på Mariegård i Mariehamn har de 12 h arbetspass, och motiveringen för detta är att det är samma personal som hela dagen tar hand om den demenssjuke. På ett studiebesök på Mariegård, som gjordes av de två sjukskötarna kunde det konstateras att på Marie gård har de ett helt annat arbetssätt än det kommer att vara på den blivande demensavdelningen. På Mariegård är det närvårdarna som tillagar all mat, städar och tvättar byke. Det innebär att närvårdaren kommer ifrån vården under stora delar av dagen. På DGH :s demensavdelning kommer ingen av de sysslorna att skötas av närvårdarna, utan hela arbetstiden går till att aktivt vara med pensionärerna. På Vestergårds demensavdelning på Gullåsen har de inte heller mera än normala arbetsdagar, och den vården är god. På Sunnanberg har de 12 h arbetsdagar, men vid diskussion med äldreomsorgs ledaren visade det sig att fackföreningarna aviserat att de inte kommer att fortsätta att godkänna 12 h arbetspass på Sunnanberg. Båda sjukskötarna var i somras med om en konferens om vården av demenssjuka, och på den konferensen var det Silviahemmet i Stockholm som presenterade sig. Inte heller de har 12 h arbetspass. Då både sjukskötarna och vårdchefen sökt exempel på olika demensavdelningar och deras arbetstider på Internet, så har det visat sig att de flesta har en normal arbetstid. När vårdchefen kontaktade FOA-Å visade det sig att FOA-Å inte skulle godkänna att demensavdelningen på DGH hade en arbetstid som avviker från AKTA. Om fackföreningen skulle gå med på ett dylikt avtal om avvikande arbetstid, så skulle det vara endast på individnivå, och dessutom med en möjlighet att efter 6 veckor kunna avbryta avtalet. FOA-Å framför många olika aspekter på varför de inte mera rekommenderar avvikande arbetsskifts längd. Den skrivelse som FOA-Å har skrivit gällande detta bifogas kallelsen.

21 Sida ARBETSTIDENS LÄNGD PÅ DEMENSAVDELNINGEN forts. En av de viktigaste aspekterna varför man inte vill ingå dylika avvikande arbetstidsavtal är den, att det inte passar alla att arbeta 12 h/skift i alla ens livssituationer, samt att då man hänvisar till kontinuitet, så skall man komma ihåg att med långa avvikande arbetsskift blir det flera ladiga dagar. Då är det inte samma personal som möter en på flera dagar. Dessutom finns semestrar, kompledigheter, sjukledigheter och arbetstidsförkortningar mm. De två sjukskötarna som kommer att vara ansvariga för demensavdelningen (avdelningarna) poängterar att en demenssjuk person kanske inte ens minns dig när du går ut ur rummet och kommer in tillbaka efter en liten stund. Det är alltså inte ansiktet som är det väsentliga, utan den känsla de upplever när de möter en vårdare, och att det är just denna varma känslan som personalen skall bidra till med en bra utbildning och god ledning. Styrelsen besluter att inte avhandla med fackförbunden om en avvikande arbetstidslängd, utan att gå in för en arbetsskiftslängd enligt AKTA: Styrelsen besluter att inte avhandla med fackförbunden om en avvikande arbetstidslängd, utan att gå in för en arbetsskiftslängd enligt AKTA:

22 Sida SJUKVÅRD UNDER NATTEN Då det bevisligen är så, att närvårdare inte får ge injektioner då de är anställda på en social institution, måste situationen ordnas så att det alltid är en sjukskötare som ger injektionerna. Det mest optimala skulle ju vara att hemsjukvården i Mariehamn skulle avvara den resursen, då det finns ett muntligt avtal mellan DGH och hemsjukvården i Mariehamn. Trots att hemsjukvården i Mariehamn nu framhåller att ett avtal inte finns, så har det funnits i över 12 år. Under väldigt många av dessa år har inte behovet av sjukvård varit så stort nattetid, men nu har behovet ökat drastiskt. Det senaste gemensamma mötet med hemsjukvården var i oktober 2009, där det diskuterades hur mycket Mariehamns hemsjukvård kunde hjälpa till, och i samma veva fick hemsjukvården en egen inloggnings kod till vårddokumentations programmet som används på DGH. Dessutom har hemsjukvården nyckeln till DGH. Om det visar sig att hemsjukvården inte kan avsätta resurser till detta så måste frågan lösas på annat sätt, i väntan på den nya ÅHS lagen som nu är under omarbetning. Idag finns det en sjukvårdare per natt för att klara av de injektioner som behövs nattetid.. Styrelsen godkänner att det finns en sjukskötare nattetid för att sköta injektionerna till dess en annan lösning fås.

23 Sida SJUKVÅRD UNDER NATTEN forts. Till styrelsens möte har inkommit ett svar från Ålands landskapsregering gällande genomförandet av läkemedelshanteringen inom social- och hälsovården, utgående från den nationella handboken. Enligt denna handbok skall en läkemedelsbehandlingsplan utarbetas av alla offentliga och privata verksamheter inom hälso- och socialvård. Enligt ovan nämnda handbok kan yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning ge läkemedel i muskeln och under huden samt HCI-läkemedel som administreras på naturlig väg, när kunnandet kontrollerats, efter inskolning till uppgiften med skriftligt tillstånd att utföra uppgiften. Styrelsen konstaterar att ansvarsfördelningen gällande medicinhantering fortsättningsvis på basen av ovanstående, är oklar, och besluter att sjukskötarresurserna tillsvidare fördelas så, att det finns en sjukskötare nattetid enligt behov, enligt vårdchefens beslut tills den redan påbörjade läkemedelsbehandlingsplanen med delegering förväntas vara färdig senast den 30 november 2010 och skickats till Ålands landskapsregering.

24 Sida MÖTETS AVSLUTANDE Mötet avslutades klo 20.30

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid Torsdagen den 22 januari 2015 kl. 18.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:30 12.10 Sammanträdesplats: Rest. Attila, Yliopistonkatu 38, Tammerfors Anmärkning: Sammanträdet ajournerades kl. 9.35 och återupptogs kl. 10.00. Närvarande/beslutande

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

GETA KOMMUN BALANSBOK 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

GETA KOMMUN BALANSBOK 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT GETA KOMMUN BALANSBOK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT Godkänd av kommunfullmäktige den XX.6.2009 Geta kommun bokslut G E T A K O M M U N S B O K S L U T 2 0 0 8 B A L A N S B O K KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2010 2/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 20.30. Sammanträdesplats Beslutande OBS! Godby nya daghem x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson,

Läs mer

Personlig assistansservice 2014

Personlig assistansservice 2014 PROJEKTRAPPORT 27.2.15 Dnr: 2014-0569-49 Personlig assistansservice 2014 ÅMHM har under hösten 2014 begärt redogörelse från de åländska kommunerna gällande ordnandet av personlig assistansservice enligt

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-22:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 113 SN 114 SN 115 SN 116 SN 117 SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 11-21 14.02.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-15.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman närv.

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Plenum den 31 augusti 2009 kl. 13.00

Plenum den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Ålands lagting STENOGRAFISKT PROTOKOLL Plenum den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Plenum börjar... 1 Bordläggning... 2 1 Lagutskottets betänkande nr 14/2008-2009 om godkännande av avtalet med Kazakstan för att

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-05-15 33 45 Kl 13:30 15:00. Protokoll nr: 4/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-05-15 33 45 Kl 13:30 15:00. Protokoll nr: 4/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 maj 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 33 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 34 Protokolljustering...

Läs mer

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 29 januari 2008 kl. 18:00 20:15 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2005-02-19--20. (Föregående möte var 2005-01-30)

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2005-02-19--20. (Föregående möte var 2005-01-30) Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2005-02-19--20 (Föregående möte var 2005-01-30) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, Christer Pettersson Andreas

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005 Styrelsen nr 8 /2005 Kallelse till sammanträde den 14 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 91 Sammankallande och beslutförhet. 92 Justering av protokoll. 93 Fastställande av föredragningslistan. 94 Upphandling

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 8 juni 2015 kl. 19:00-20.20 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande, sekr. 101 X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Torsdagen den kl. 18:00 21.00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KF 58 Kallelse och beslutförhet KF 59 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer