Antal deltagare Se under bilaga, för antal deltagare för dessa utbildningsaktiviteter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antal deltagare Se under bilaga, för antal deltagare för dessa utbildningsaktiviteter."

Transkript

1 1 (4) Energimyndigheten Annika Nilsson Projektnummer Projekthandläggare Annika Nilsson Projektledare Beatrice Eriksson Slutredovisning av projekt Utbildningsinsatser för handläggare, Energimyndighetens dnr , projektnr Bakgrund till projektet Första utbildningsaktiviteten. Länsstyrelsen i Hallands län har under Nätverket för vindbruks tidigare tre år varit arrangör till handläggarträffar för länsstyrelsens vindkrafthandläggare. Kunskaps och erfarenhetsutbytet har varit mycket uppskattat. Vid de tidigare träffarna har två stycken samlat länsstyrelser från hela landet och 2010 genomfördes två separata träffar, en för södra och en för norra Sverige, då de frågor som är aktuella vid tillståndsprövningen skiljer sig åt. Tanken för kommande träff (som ansökan avsåg) är att det ska anordnas två träffar en i södra delen och en för norra delen av landet. Andra utbildningsaktiviteten innefattar en Länsstyrelsedag i Halmstad. Dagen har anordnats i början av december i Halmstad både 2009 och 2010 och har ca personer/tillfälle från en bred målgrupp. Förberedelsearbetet Handläggarträffarna. Det övergripande arbetet föregicks med en dialog mellan hallands noden och berörda vindkrafthandläggare. Handläggarna fick möjlighet att lämna synpunkter på innehåll och fick frågan om något län kunde tänka sig att vara värd för träffarna. Plats och datum bestämdes till Visby mars och Åre mars. Länsstyrelsedag. En tidig dialog fördes med Länsstyrelsens i Hallands läns vindkrafthandläggare och med chefsjuristen på Länsstyrelsen. Program och innehåll är framtaget i samarbete med handläggarna på länsstyrelsen. Genomförande Handläggarträffarna. Arbetet med att genomföra träffarna har skett i dialog med berörd länsstyrelse. Det har varit två tillfällen, en i Visby och en i Åre. Handläggarna får möjlighet att träffas, lunch till lunch, och utbyta erfarenheter och även lyssna på föredrag kring aktuella ämnen. Se bilagor för detaljerat program och innehåll för de båda handläggarträffarna. Postadress Besöksadress E-post Telefon HALMSTAD Slottsgatan Kontakta i detta ärende: Beatrice Eriksson,

2 LÄNSSTYRELSEN 2(4) Länsstyrelsedag. Arbetet med informationsdagen har varit ett samarbete mellan hallands noden och Länsstyrelsen i Halland. Hallands noden har stått för övergripande planering och arrangemang. Dagen har denna gång vänt sig till alla intresserade inom vindkraft, då vi även satt in annons i de lokala tidningarna. Se bilaga för detaljerat program. En avvikelse från projektbeslutet var att det endast anordnades en Länsstyrelsedag. Under 2012 startades ett annat projekt inom Nätverket för vindbruk som innebär en turné till alla Länsstyrelser och dess kommuner, sk. Kommunträffar. Kommunträffen för Halland inträffade den 5 december 2012 vilket gjorde att en Länsstyrelsedag inte rymdes i planeringen. Antal deltagare Se under bilaga, för antal deltagare för dessa utbildningsaktiviteter. Mål och syfte Målet har varit att utbyta erfarenheter och öka kunskapen kring tillståndsprövning hos länsstyrelsernas vindkrafthandläggare för att få en mer enhetlig och effektiv handläggning. Uppnådda huvudresultat Upplägget på aktiviteterna har syftat till att uppnå målet för projektet. Vikten om att ha bra kunskap inför etablering av vindkraft har betonats och många frågor har diskuterats. Under dagarna har också deltagarna utbytt erfarenheter med varandra och getts möjlighet att ställa frågor till föreläsarna. Projektet har varit en lämplig aktivitet inom nätverket för vindbruk genom att sprida information och kunskap till handläggare inom tillståndsprövning. På så sätt har projektet uppnått nätverket för vindbruks syfte med att bidra till att sprida kunskap om naturresursen vind och säkerställa tillgången till information för att underlätta utbyggnaden av vindkraft. Många av de krav som anges i det gällande regleringsbrevet för stöd till nätverket har uppnåtts. Fortsättning Intresset för handläggarträffar där möjlighet har getts att träffas och utbyta erfarenheter har visat sig vara stort. För att säkerställa god kompetens från både projektörer och handläggare behövs bra utbildning och framförallt när vi står inför en fortsatt utbyggnad av vindkraften i Sverige. Sammanfattning Inom nätverket för vindbruk har Hallands noden ansvarat för övergripande planering, markandsföring, program, samordning och genomförande av projektet, som finansierats av Energimyndigheten. Handläggarträffarna har visat hur viktigt det är att träffas och utbyta erfarenheter. Postadress Besöksadress E-post Telefon HALMSTAD Slottsgatan Kontakta i detta ärende: Beatrice Eriksson,

3 LÄNSSTYRELSEN 3(4) Summary Within the network for wind utilization has Halland's noden been responsible for overall planning, marketing, program, co-ordination and implementing of the project, financed by Swedish Energy Agency. The administrator conference has showed how important there is to meet and exchange experience. Beatrice Eriksson Projektledare Länsstyrelsen i Hallands län Halmstad Postadress Besöksadress E-post Telefon HALMSTAD Slottsgatan Kontakta i detta ärende: Beatrice Eriksson,

4 LÄNSSTYRELSEN 4(4) Bilagor Program handläggarträffar Program för länsstyrelsedagen Deltagarlistor för handläggarträffar och länsstyrelsedagen Postadress Besöksadress E-post Telefon HALMSTAD Slottsgatan Kontakta i detta ärende: Beatrice Eriksson,

5 Vindkraftshandläggarträff Visby mars Välkomna till Gotland & Visby! Plats: Best Western Solhem, Visby Tid: Torsdagen den 15 mars, kl. 12 till fredagen den 16 mars kl. 13 Ni har redan anmält er. Träffen är kostnadsfri inkl. fika, lunch, middag och logi men ni får själva stå för resekostnader. Varje län får gärna presentera hur det ser ut i läget och svara på frågan Vad efterfrågas av handläggarna från myndigheterna? Max 5 min. Se program på nästa sida, tiderna är preliminära. Dessa dagar är till för ER och dom blir vad NI gör dom till! Vi verkar för utbyggnaden av vindkraft och sprider kunskap och kompetens och arbetar med lokal förankring över hela landet.

6 Program (med reservation för ändringar) 15 mars Samling och gemensam lunch Vindkraft i Danmark - Kåre Albrechtsen Frågor & diskussion Fikapaus Vindkraft på Gotland - representanter från Gotland ca Studiebesök till Näsudden ca Avslut Middag 16 mars Fåglar & fladdermöss - Martin Green & Jens Rydell Fikapaus forts. fåglar & fladdermöss Läget i länet Vad efterfrågas av handläggarna från myndigheterna? Diskussion Avslutas med gemensam lunch Välkomna! Beatrice Eriksson Samordnare inom Nätverket för vindbruk ,

7 Vindkraftshandläggarträff Åre mars Välkomna till Åre! Plats: Hotel Diplomat Åregården Tid: Onsdagen den 21 mars, kl. 12 till torsdagen den 22 mars kl. 13 Ni har redan anmält er. Träffen är kostnadsfri inkl. fika, lunch, middag och logi men ni får själva stå för resekostnader. Varje län får gärna presentera hur det ser ut i läget och svara på frågan Vad efterfrågas av handläggarna från myndigheterna? Max 5 min. Det blir tyvärr inget studiebesök denna träff. Se program på nästa sida. Dessa dagar är till för ER och dom blir vad NI gör dom till! Vi verkar för utbyggnaden av vindkraft och sprider kunskap och kompetens och arbetar med lokal förankring över hela landet.

8 Program (med reservation för ändringar) 21 mars Samling och gemensam lunch min från varje län Fåglar & fladdermöss - Martin Green & Jens Rydell Fika forts. fåglar & fladdermöss Diskussion Vindbrukskollen.se - Magnus Nårdal Avslut Middag 22 mars XX Diskussioner kring aktuella frågor Fika forts. diskussioner kring aktuella frågor Vad efterfrågas av handläggarna från myndigheterna? Avslutas med gemensam lunch Välkomna! Beatrice Eriksson Samordnare inom Nätverket för vindbruk ,

9 Informationsdag inom Nätverket för vindbruk i samarbete med Länsstyrelsen i Hallands län bjuder in till informationsdag om vindkraft. Är du en aktör inom vindkraftsetablering, arbetar du som projektör, konsult, handläggare på kommun/länsstyrelse eller är allmänt intresserad, då är detta något för dig. Beskrivning av det Halländska landskapet Erfarenheter av ljuddämpning av ett vindkraftverk Nyheter från chefsjuristen Aktuellt från Nätverket för vindbruk 1 december 2011 i Halmstad Anmäl dig senast 25 november! För detaljerad information se nästa sida. Foto: Patrik Nilsson

10 Tid och plats 1 december Halmstad, Figarosalen Halmstads Teater, Fredsgatan 5 Program (reservation för eventuella ändringar) Inledning av Landshövding Lars-Erik Lövdén Beskrivning av det Halländska landskapet ur ett vindkraftperspektiv - Kjell Pihl, Länsstyrelsen, Lena Brunsell, Ekologigruppen Så arbetar vi med vindkraftsfrågan - Kristoffer Sjöö, Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen Stor smörgås & kaffe Erfarenheter av ljuddämpning av ett vindkraftverk - Jennie Mantefors, Arise Windpower Nyheter och status för MPD - Peter Jupén, chefsjurist, på Länsstyrelsen Nyheter från Nätverket för vindbruk - Beatrice Eriksson Diskussion - Frågor Avslutning Kostnad Dagen är kostnadsfri, fika ingår. Anmälan Anmälan görs via senast den 25 november Begränsat antal platser! Bekräftelse skickas ut via e-post efter den 25 november. Frågor Frågor om anmälan och annat av praktisk karaktär besvaras av Helena Nilsson, Region Halland , Information om programmets innehåll ges av Beatrice Eriksson, Välkomna!

11 Södra träffen Visby, Best Western Solhem mars 2012 Namn Anna-Lena Olsson Peter Ekelund Charlotte Jönsson Annika Arvidsson Rosén Stefan Fahlstedt Lena Kulander Dan Lundgren Tomas Johansson Gunnar Gustafsson Beatrice Edman Elin Sander Britta Johansson Mikael Nilsson Teresia Holmberg Henrik Martinsson Län Halland Örebro Skåne Halland Skåne Gotland Gotland Gotland Gotland Gotland Gotland Gotland Kalmar Västra Götaland Halland Kajsa Olsson Kåre Albrechtsen Martin Green Jens Rydell representerar Nätverket Miljöministeriet Danmark Lunds universitet Lunds universitet

12 Norra träffen Åre, Hotel Diplomat Åregården mars 2012 Namn Sofia Engberg Lena Clausén Joacim Jacobsson Karin Sjölund Frida Uebel Kenneth Fors Therese Wikström Hans Överby Malin Lindow Heneryd Erika Holgersson Sara Huss Eva Staffansson Martin Jacobsson Län Gälveborg Västerbotten Västerbotten Västernorrland Västernorrland Norrbotten Norrbotten Norrbotten Gävleborg Jämtland Jämtland Dalarna Jämtland Magnus Nårdal Beatrice Eriksson Annika Nilsson Martin Green Jens Rydell Prel. Matilda Schön Västra Götaland - Vindbrukskollen Nätverket för vindbruk Energimyndigheten Lunds universitet Lunds universitet Energimyndigheten

13 Deltagarlista dec 2011 Information inom Vindkraftsetablering Tid: Plats:Halmstad Teater Konferens Namn Kommun/org Befattning Specialkost Isa Aksöz Gothia Vind Projektledare Nej RU1144 Folke Alfredsson Halmstads kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Politiker Glutenfri fika Bengt Alm Tomelilla kommun Marie Alowersson Varberg Energi AB Miljöchef Curt Andersson Markägare Pensionär Stefan Andersson Hylte kommun, Samhällsbyggnadskontor Bygg- och miljöchef Annika Arvidsson Rosén Länsstyrelsen i Hallands län Miljöhandläggare vegetariskt Bernt Axelsson Centerpartiet, Kungsbacka Marianne Bengtsson Allmänintresse Bibliotekarie Tove Bergman Halmstads kommun, Kommunstyrelsen Martin Berntsen Arise Windpower AB Biolog Torgny Berntsson Vindbruk Halland AB Ingela Bertilsson Privat IB Lasse Bertilsson Privat LB Gunn Biller Halmstads kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden ledamot Miljö- och hälsoskydd glutenfritt Tina Bodin Kungsbacka kommun, Miljö och Hälsoskydd Miljöskyddsinspektör Terese Edlund Gothia Vind Projektsamordnare Nej Karin Ekeborg Naturskyddsföreningen Södra Halland

14 Deltagarlista dec 2011 Information inom Vindkraftsetablering Tid: Plats:Halmstad Teater Konferens Namn Kommun/org Befattning Specialkost Lars Ekström Rädda Hallandskusten RU1144 Birgitta Eliasson Hans Eliasson allmänt intresserad allmänt intresserad Magnus Eliasson Linnebergs Gård Jordbrukare och VD Staffan Eliasson Samhällsmedborgare Cecilia Engström Länsstyrelsen i Hallands län Länsarkitekt Rune Ericson God Livsmiljö Halmstad Ingenjör Carl-Axel Ericsson Markägare ej ost Ulla Britta Ericsson Markägare Kenneth Füreder Markaryds kommun Miljöchef Eva Glasure Privat EG Miljö entrepreneur Peo Grahn POG International AB VD Erik Hansson Varbergs kommun Kommunekolog Sofia Hedberg Broberg Falkenbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret Janne Heimbrand Folkpartiet Liberalerna politiker Christian Henriksson Centerpartiet i Halmstad Annelie Häggström Vattenfall Vindkraft AB Kommunikatör Lars-Christer Jageland Jagelands VVS o Energi Ingenjör Karl-Axel Jansson Laholms kommun, Samhällsbyggnadskontor et Planeringssekreterare Hans Johansson Rädda Hallandskusten

15 Deltagarlista dec 2011 Information inom Vindkraftsetablering Tid: Plats:Halmstad Teater Konferens Namn Kommun/org Befattning Specialkost Ingemar Johansson Region Halland RU1144 Kurt Johansson Privat KJ Malin Johansson Triventus Consulting AB Vegetariskt Martin Johansson FaloVind Per-Anders Johansson Falkenbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsinspektör Kjell Jöfelt Centerpartiet i Halland Katharina Kanth Triventus AB Projektledare Frans Karlsson Falkenbergs kommun, Miljö- och hälsoskydd Miljöinspektör Håkan Karlsson God Livs Miljö Halmstad Ordförande Maria Larsson Rabbalshede Kraft AB Projektsupport Margit Lind Privat ML privat Ulf Lindblom Privat UL Anders Lundberg Vindbruk Halland AB VD Peter Nyman Porsgöl Windpower ordförande Anna-Lena Olsson Länsstyrelsen i Hallands län Miljöhandläggare Bo Olsson Skanska AB, Halmstad Mikael Olsson MO Företagsutveckling AB Verksamhetsutvecklare Inger Persson Privat IP privat Ulf Persson Privat UP privat

16 Deltagarlista dec 2011 Information inom Vindkraftsetablering Tid: Plats:Halmstad Teater Konferens Namn Kommun/org Befattning Specialkost Lars Püss Halmstads kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden RU1144 Johan Risholm Falkenbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret planarkitekt Bitte Rosén Nilsson Hylte kommun, Samhällsbyggnadskontor Miljöstrateg Louise Rosén Rhodiner Halmstads kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltninge n Miljö- och hälsoskyddsinspektör Christer Samuelsson Lantbrukare Lantmäst Carl Sandén Lygnern Vind AB Lotta Schurmann Halmstads kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltninge n Miljö- och hälsoskyddsinspektör Erik Schönning Privat ES pensionär Kirsten Schönning Privat KS pensionär Noomi Steffan Privat NS privat Tasso Steffan Privat TS privat Pierre Ståhl Statkraft Sverige AB, Södra Projektledare Erik Sundqvist Eolus Vind AB Projektledare Jonas Svensson Halmstad Flygplats AB miljö och kvalitetsansvarig Kim Svitzer Söderåsens miljöförbund Miljöinspektör Maria Söderlund Varbergs kommun, Stadsbyggnadskontor stadsarkitekt Göran Tobiasson Kungsbacka kommun, Miljö och Hälsoskydd Miljöskyddsinspektör

17 Deltagarlista dec 2011 Information inom Vindkraftsetablering Tid: Plats:Halmstad Teater Konferens Namn Kommun/org Befattning Specialkost Barbro Toftgård Miljöpartiet Halmstad RU1144 Bruno Toftgård Hallands Botaniska Förening Inger Wennerlund Naturskyddsföreningen Varberg Ordförande Leif Åkesson Leif Åkesson Christer Ålund Sinikka Ålund Antal: 80 Privat CÅ Privat CÅ

Seminarier, fortbildning och forskningskommunikation

Seminarier, fortbildning och forskningskommunikation Slutrapport av projekt inom Nätverket för vindbruk Seminarier, fortbildning och forskningskommunikation Diarienummer: 2011-003223 Projektnummer: 35106-1 Projekttid: 2011-09-01 2012-12-31 Handläggare: Kajsa

Läs mer

Nätbaserad utbildning om vindkraft

Nätbaserad utbildning om vindkraft Slutrapport av projekt inom Nätverket för vindbruk Nätbaserad utbildning om vindkraft Diarienummer 2012-008384 Projektnummer 37021-1 Projekttid 2012-12-15 2014-09-30 Handläggare Projektledare Maria Stenkvist

Läs mer

HAVSBASERAD VINDKRAFT PÅ ÅLAND

HAVSBASERAD VINDKRAFT PÅ ÅLAND 3/2011 HAVSBASERAD VINDKRAFT PÅ ÅLAND FYRA FRÅGOR TILL LANDETS VINDKRAFTS- SAMORDNARE KINESISK VINDKRAFT VIND TA TILL VARA KRAFTEN: HELA PROGRAMMET VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR ELMARKNAD

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Välkommen till regionala El- och teleseminarier i Göteborg, Umeå, Malmö samt Stockholm våren 2013.

Välkommen till regionala El- och teleseminarier i Göteborg, Umeå, Malmö samt Stockholm våren 2013. Datum Vår referens Sida 2012-10-08 Enligt Sändlista Dnr: 12-6863-1 1(6) Välkommen till regionala El- och teleseminarier i Göteborg, Umeå, Malmö samt Stockholm våren 2013. Post- och telestyrelsen (PTS)

Läs mer

Program FÖRBUNDSSTÄMMA 13 15 JUNI 2014

Program FÖRBUNDSSTÄMMA 13 15 JUNI 2014 Program FÖRBUNDSSTÄMMA 13 15 JUNI 2014 2 Välkommen till förbundsstämman i Visby FÅR MAN SKRIVA MORSNING OCH GOODBYE när det drar ihop sig till högtidligheter. Jag tycker det. För högtidligt är det allt

Läs mer

Handlingar till FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015

Handlingar till FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Handlingar till FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Riksförbundet FUB Tel 08-508 866 00 Gävlegatan 18C Fax 08-508 866 66 Box 6436 E-post fub@fub.se 113 82 Stockholm www.fub.se 2 Innehållsförteckning: Sid

Läs mer

O2:s valenkät 2010 Vilken el vill riksdagskandidaterna köpa?

O2:s valenkät 2010 Vilken el vill riksdagskandidaterna köpa? O2:s valenkät 2010 Vilken el vill riksdagskandidaterna köpa? Innehåll 1. Förord... 3 2. Sammanfattning... 4 3. Metod Stora valenkäten 2010... 5 3.1. Urval av riksdagskandidater i enkäten... 5 3.2. Genomförande

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

32230-1 Bilel. Elbilar, laddhybrider samt laddinfrastruktur i Stockholm och Göteborg. Författare: Roland Elander, Sust Karin Nilsson, Sust

32230-1 Bilel. Elbilar, laddhybrider samt laddinfrastruktur i Stockholm och Göteborg. Författare: Roland Elander, Sust Karin Nilsson, Sust 32230-1 Bilel Elbilar, laddhybrider samt laddinfrastruktur i Stockholm och Göteborg Författare: Roland Elander, Sust Karin Nilsson, Sust Utgiven i oktober 2013 av Sustainable Innovation i Sverige AB (Sust)

Läs mer

Fredagen den 15 och lördagen den 16 mars 2013 på Karlstad CCC

Fredagen den 15 och lördagen den 16 mars 2013 på Karlstad CCC SVERIGEMÖTET 2013 Fredagen den 15 och lördagen den 16 mars 2013 på Karlstad CCC Konferensen vänder sig till alla moderater med förtroendeuppdrag i kommun, landsting, region, riksdag och föreningar. KOSTNADER

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

The Paper Province hälsar er välkomna tillbaka från semestern och till ny kunskap och inspirerande läsning om nyheter från regionen och branschen!

The Paper Province hälsar er välkomna tillbaka från semestern och till ny kunskap och inspirerande läsning om nyheter från regionen och branschen! W1033 The Paper Province hälsar er välkomna tillbaka från semestern och till ny kunskap och inspirerande läsning om nyheter från regionen och branschen! BOKA IN HÖSTENS KOMMANDE KURS REDAN NU! Tryckkärlsdirektivet

Läs mer

Nationell konferens. Vatten Avlopp Kretslopp Uppsala 22 23 mars 2012. Arrangörer:

Nationell konferens. Vatten Avlopp Kretslopp Uppsala 22 23 mars 2012. Arrangörer: Nationell konferens Vatten Avlopp Kretslopp Uppsala 22 23 mars 2012 Arrangörer: Vi hälsar välkommen till Vatten Avlopp Kretslopp 2012! Den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2013

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2013 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2013 NY TIDNING! Vi presenterar: Den nya styrelsen Nominera till Årets Samhällsbyggare 2013 Med brett ansvar för utveckling och tillväxt i Region

Läs mer

I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR 6/2014 Guide: Utbildningar för jobb med vindkraft Energimyndigheten: 150 TWh vindkraft i Sverige VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR NOTISER Vattenfall satsar på vindkraft Vattenfall investerar

Läs mer

NÄR? Måndag- tisdag, 7-8 september 2009. Vi börjar med incheckning kl 11.30 och lunch. Dag två avslutas kl 13.00 efter gemensam lunch.

NÄR? Måndag- tisdag, 7-8 september 2009. Vi börjar med incheckning kl 11.30 och lunch. Dag två avslutas kl 13.00 efter gemensam lunch. Välkommen till Kick-off för LC KOMP! Dags att starta upp vårt utvecklingsarbete! Vi gör det med en lunch-lunchträff i det vackra Sörmland. Projektet kommer att spänna bågen högt och erbjuda kraft i det

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte

Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte Den 17 oktober 2014 Mötet hölls i Älmhults kommunhus. Deltagare: Mathias Karlsson (Älmhults kommun), Bertil Bengtsson

Läs mer

SPECIALNUMMER! ALLT OM KONFERENSEN VIND 2010 DEN 15 17/9 22 SIDOR BARA OM VINDKRAFT PROGRAM UTSTÄLLARE HALLPLAN

SPECIALNUMMER! ALLT OM KONFERENSEN VIND 2010 DEN 15 17/9 22 SIDOR BARA OM VINDKRAFT PROGRAM UTSTÄLLARE HALLPLAN 3/2010 22 SIDOR BARA OM VINDKRAFT SVENSK VINDENERGIS VD KRÄVER BESKED AV POLITIKERNA DEBATT OM HAVSBASERAD VINDKRAFT ORGANISERAT MOTSTÅND MOT VINDKRAFT TRANSPORT AV VINDKRAFTVERK PRÖVAS RÄTTSLIGT SPECIALNUMMER!

Läs mer

Tryggare kan ingen vara. NaTIoNELL TrYggHETSKoNFErENS 10-11 april 2013 Kulturens Hus Luleå

Tryggare kan ingen vara. NaTIoNELL TrYggHETSKoNFErENS 10-11 april 2013 Kulturens Hus Luleå Tryggare kan ingen vara NaTIoNELL TrYggHETSKoNFErENS 10-11 april 2013 Kulturens Hus Luleå Välkommen till Trygghetskonferensen 2013 I mars 2010 bjöd vi för första gången in till en nationell konferens i

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun.

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 2013 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 1 FOMS årsmöte 20140326 1 Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet

Läs mer

2014-03-31. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

2014-03-31. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (66) Sammanträdestid Kl. 13.00 18.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 LRF VÄSTERNORRLAND Ordföranden har ordet Oftast så önskar vi mer än vad vi ser resultat av Lönsamheten är svag för många bönder, de livsmedelsproducenter som ju står i första

Läs mer

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 April 2010 Nr 2 Foto: Barbro Carlberg - Ny vardag med ledarhund - LSS - Rätt att leva som andra - Dövblindas dag i Härnösand Innehåll Ny vardag med ledarhund... sid

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 5/2013

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 5/2013 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 5/2013 GLAD SOMMAR! För alla tjejer! Följ med till Kvillebäcken Seminarium Erfarenheter av Lean Öga för detaljer Katarina jobbar med framtidens

Läs mer

VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ 19 20 MARS

VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ 19 20 MARS VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ 19 20 MARS Miljöbalksdagarna 2015 Välkommen till Miljöbalksdagarna 2015 den stora arenan för information, konsultation, diskussion och dialog kring miljölagstiftningen

Läs mer

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Slutrapport från nodledarna Elin Blume Lisbeth Lindahl Leif Wikman Britt Östlund Bo bra på äldre dar är ett regeringsuppdrag som leds av Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer