Bli ifrågasatt risk eller möjlighet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bli ifrågasatt risk eller möjlighet?"

Transkript

1 LRF Jämtlands Verksamhetsberättelse 2014

2 Bli ifrågasatt risk eller möjlighet? Aldrig har traditionellt jordbruk varit så ifrågasatt som under Jordbruk och det jordbruket producerar har av tradition levt i en skyddad bubbla. På gott och ont. Negativt är att jordbruk alltid har tagits för givet, det har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Positivt är dock att det samtidigt varit självklart vi producerar bra varor. Detta gäller speciellt om det är producerat i Sverige. Men den tiden är förbi, nu får vi känna hur det känns att var en del av etablissemanget. Mat är inte längre bara näringsintag. Numera väger stora grupper in etik, moral och miljöaspekter i sitt konsumtionsval. De förändrade konsumtionsmönstren återfinns framförallt hos yngre och då ofta i städerna. Unga människor har alltid haft ett behov av att förändra världen, olika generationer har haft olika mål. Idag handlar det väldigt mycket om vad vi äter, miljöpåverkan och djurskydd. I grunden handlar det om människor som försöker göra rätt. Detta gör dem väldigt mottagliga för sanningar, men också för osanningar förklädda till sanningar. stora delar av Sverige finns goda affärsmöjligheter att förse en köpstark och, på grund av ideologi, köptrogen grupp med högkvalitativa vegetariska produkter. Detta borde i sin tur skapa möjligheter för oss i Jämtland att få bättre betalt för det vi har förutsättningar för, produktion baserad på betande djur. Själv längtar jag alltid efter biff, pommes och ett glas rött. Men det är en helt annan sak. Håkan Nilsson Ordförande LRF Jämtland Som bonde mitt uppe i skiten är det naturligtvis lätt att bli ursinnig på det vi uppfattar som lögner, förtal och påhopp. Det är en naturlig reflex att vilja tala om hur det egentligen är. Men var det egentligen inte det här vi ville? Att människor skulle börja prata mat? Att mat skulle bli viktigt? Att konsumenterna skulle göra medvetna val? Jag tror vi ska ta dessa nya strömningar på allvar. Vi måste bli bättre på kommunikation, våga ta obekväma diskussioner och inse värdet av att vårda våra varumärken. Men framförallt ska vi se möjligheter. För Håkan Nilsson Regionordförande LRF Jämtland Foto: Tina Stafrén 1

3 Fler mular i länet 2014 kan beskrivas som året då visionen Fler mular i länet började omsättas i konkret handling. För mig är visionen en bild av vad tillväxt på landsbygden innebär. Många mular och betesdjur i vårt vackra odlingslandskap är ett uttryck för ett lönsamt och livskraftigt företagande, det är själva kärnan i uppdraget. I vår strävan att öka lönsamheten på gårdsnivå har Livsmedelsprojektet inneburit en förnyad satsning på kött- och mjölkproducenternas frågor. Den goda relationen med ICA-handlarna i länet fortsätter att utvecklas i Mjölkkronan och nu senast är det närproducerat kött som lyfts fram i konceptet Utvalt kött från en gård nära dig. Även arbetet med diversifiering har haft stor betydelse. Under året har vi genomfört många aktiviteter för företagare med inriktning mot häst, fisketurism, skog och entreprenad. Motorsågs- och vindfälleskurserna hölls i rättan tid, strax efter stormens härjningar. Hästföretagardagarna på Wången var mycket uppskattade och gav viktiga kontaktytor till hästfolket. Inspirationsdagarna för nya skogsägare visade upp den mångfald av diversifiering som är möjlig inom skogsnäringen; lövträdsodling, rekreation och cykel- och skidturism i skogen. Vår spännande projektsatsning på framtidens jordbruk i Tåsjödalen har fortsatt under året, det handlar om att underlätta för dem som vill ta steget och satsa på att bygga upp ett jordbruksföretag i bygden. Det är ett arbete som väcker respekt och intresse i hela LRF, vi har all anledning att vara stolta. En annan banbrytande insats är Grön Omsorg projektet, ett idogt arbete för att utveckla marknaden och stärka efterfrågan på sociala omsorgstjänster i gårdsmiljö. Vid slutseminariet med deltagare från kommuner, Försäkringskassan och Mittuniversitetet m.fl. märktes att detta har varit ett pionjärarbete som lagt grunden för ett bredare utbud av s. k gröna välfärdstjänster. På den politiska nivån har valåret 2014 varit ett år som präglats av god relationsutveckling till länets riksdagsledamöter. Vi kalllar det Jämtlandsbänken och avser att ge partierna i riksdagen anledning att samverka över partigränserna i frågor som rör det gröna näringslivet i vårt län. Vi ingår också i Länspartnerskapet och har haft goda möjligheter att påverka utformningen av det nya Landsbygdsprogrammet. Vi har resurser och kompetens, vi ställer upp för varandra och får en oslagbar gemenskap på köpet. Ing-Marie Jirhed Regionchef LRF Jämtland Ing-Marie Jirhed Regionchef LRF Jämtland Foto: Tina Stafrén 2

4 3

5 Regionstyrelsen 2014 har till stor del handlat om politik och mjölkpris. Tillsammans med kommungrupperna har det arrangerats en rad träffar med både lokala- och rikspolitiker. Det blev många bra möten där vi hade möjligheter att lyfta våra frågor. Regionstyrelsens ordförande Håkan Nilsson har under året blivit vald till LRF:s norrlandsgruppsordförande, ett viktigt uppdrag som tagit en hel del tid i anspråk eftersom många frågor som är avgörande för det norrländska jordbruket är uppe till behandling. Det börjar nu kännas som om LRF Jämtland börjar hitta sin plats i visionen om ett grönt center i Ås. Det har krävt mycket arbete, men det blir allt tydligare att Torsta kommer att bli ett centrum för utbildning och utveckling av de gröna näringarna. Den stora nedgången i mjölkpriset under året har varit dramatisk. Sammanlagt har priset minskat med 82 öre och det är resultatet av en ökad produktion i Europa samtidigt som exporten till Ryssland försvunnit. Det är nu av yttersta vikt att det inte fattas politiska beslut som ökar kostnaderna i näringen. I projektet mjölkkronan, som är ett samarbete mellan ICA och LRF Jämtland, ges skolbarn möjlighet att besöka lokala mjölkgårdar. Besöken finansieras genom att ICA-handlare höjt priset på vissa mjölkprodukter från Arla. Pengarna går oavkortat till skolbarnens besök. Ett annat samarbete mellan ICA-handlare och LRF Jämtland handlar om att marknadsföra och sälja lokalt producerat kött. Resultatet har varit positivt och man har snabbt sålt slut på köttet. Omsorgsgruppen Djur och jämtar fungerar bra men har som tur är inte haft några allvarligare fall att jobba med under året, men med en kraftigt försämrad ekonomi finns alltid en Regionstyrelsen LRF Jämtland Från vänster Hanna Nordström, Nils Björid, Håkan Nilsson, Gun Haraldsson, Karin Olsson, Folke Bäck och Erik Gudmundson, saknas gör Monica Jakobsson. Foto: Tina Stafrén 4

6 Regionstyrelsen Håkan Nilsson Ordförande Svensta Gård Järpen , Monica Jacobsson Vice ordförande Brynje Östersund , Nils Björid Slandrom Frösön Folke Bäck Hedeviken Västhögen Hede , Erik Gudmundson Boda Lit , Gun Haraldsson Ösavägen Ås , Hanna Nordström Grötom Offerdal Karin Olsson Öster-Övsjö Kälarne risk att både människor och djur far illa. Vi har ännu en gång genomfört Jorden och skogen i stan som vänder sig till elever i årskurs 4-6. I år var det 700 elever som besökte Jamtli under två dagar i oktober och lärde sig mer om jord- och skogbruk vid tolv olika stationer. LRF Jämtlands satsning LRF Overall syftar till att göra LRF till en del av länets krisberedskap. Idén föddes när det blev tydligt vilken viktig funktion LRF hade vid bekämpandet av den stora skogsbranden i Västmanland. Tanken är att lokalavdelningarna ska fungera som ett lokalt nav där man har kunskap och utrustning som kan användas vid kriser och katastrofer. Idén har fått mycket positiv respons av berörda myndigheter. Projektet Ren och skog är ett samarbete mellan LRF Norrskog och SSR. Syftet är att öka kompetensen och förståelsen mellan näringarna. Resultatet har varit mycket positivt och har nog fungerat lite som en Årets Gröna Guld Fjöset Utveckling AB i Myckelåse fick ta emot Gröna Guldet 2014 vid Guldgalan. ögonöppnare för dem som varit med. När det gäller rovdjur följer vi utvecklingen noggrant. Särskilt stor vikt lägger vi på Härjedalen där man tidigare haft stora problem. Här är också en dialog med Länsstyrelsen viktig. Vildsvinen verkar också ha etablerat sig i Härjedalen och det är av största vikt att det hålls under kontroll. Äganderättsfrågorna är alltid lika aktuella. Styrelsen har tagit sig an många förfrågningar från medlemmar och gett råd och stöttat dem i olika processer. Under 2015 fortsätter satsningen på att öka försäljningen av jämtländskt kött. LRF Overall kommer förhoppningsvis i gång i många lokalavdelningar. Det kommer också vara av största vikt att bevaka politiska beslut som riskerar att öka de gröna näringarnas kostnader. Erik Gudmundsson Regionstyrelsen Årets nötköttsföretagare MK Lantbruk som drivs av Mikael Olsson och Birgitta Andersson i Måläng utsågs till Årets Nötköttsföretagare.

7 LRF Ungdomen LRF Ungdomen 2014 ven förändringarnas vindar i LRF Ungdomen i Jämtland. På årsmötet avtackades Anna Dencker, Liw Pålsson och ordföranden Nils Björid. Hanna Nordström axlade rollen som ordförande och vi välkomnade Liza Lidvall och Marlene Ljungdahl in i styrelsen. Med fokus på det supervalår som 2014 förde med sig var LRF ungdomen engagerad i våra frågor där de dök upp, i debatter, på möten med politiker, kommunfullmäktige och vid personliga möten. Vi lyfte fram frågor ur de ungas perspektiv, förklarade att vi var framtiden och att vi behöver långsiktiga lösningar för att kunna verka inom våra näringar. Vårt projekt Framtidens ledare har under året löpt på och vi anordnade en väldigt trevlig konferens i Åre med utvalda gymnasietreor från Dille och Torsta. De nya kontakterna var värdefulla och resulterade i att en av eleverna från Dille fick vårt eftertraktade premieelevstipendium. En sådan konferens med möjlighet att träffa eleverna inför valet av stipendiat är något som vi kommer att ta oss med in i Kooperationens vara eller icke vara var en av frågorna på vår kooperativa konferens vi anordnade tillsammans med LRF Ungdomen i Västerbotten. Det var en lyckad helg med starkt engagemang från våra unga. Sammanfattningsvis har året inneburit en blandad kompott av utmaningar, stora som små, där vi Anders Olsson, Rönningsberg Vice ordförande LRF Ungdomen Jämtland mött upp med vårt engagemang och vår kunskap med hopp om att ha våra unga LRF:are i ryggen. Vi har haft ett starkt stöd från regionkontoret och regionstyrelsen och hoppas på ett fortsatt lika trevligt samarbete Vid pennan, Hanna Nordström Ordförande LRF Ungdomen Jämtland Hanna Nordström Ordförande LRF Ungdomen Jämtland Hanna Nordström Ordförande Rise Offerdal Anders Olsson Vice ordförande Rönningsberg Trångsviken Sandra Gardmo Skönviks Gård Stugun Marléne Ljungdahl Välje Hallen Nils-Olov Lysén Batterigränd Östersund , Louise Paulsson Uppland 185, lgh Mörsil

8 Djur och Jamtar Omsorgsgruppen Djur och Jamtar är ett nätverk som arbetar för att förhindra onödigt lidande hos lantbrukare och djur. Hör av dig till oss om du eller någon lantbrukare i din närhet mår dåligt och behöver stöd. Ju tidigare vi får veta, desto bättre. Självklart har alla i gruppen tystnadsplikt. Kontaktpersoner: Gun Haraldsson Ordf. Mjölkproducent Magnus Svensson Mjölkproducent Emma Gratte Regionchef Arla Ing-Marie Jirhed Regionchef LRF Jämtland Ove Hansson Nyhléns Hugosons Ing-Marie Hedenfalk Diakon Marie-Louise Åhsell Lantmännen Jämtland , Lokalavdelningsordföranden 2015 Alsen Andreas Axelsson Alsen Alsen , Berg-Hackås Ola Rörborn Rörön Svenstavik , Brunflo-Marieby Lars Göran Rödén Vamsta Brunflo , Frostviken Emelie Lindgren Jormvattnet Gäddede , Hammerdal Elisabeth Lundström Raftsjöhöjden Hammerdal , Hogdal Lars Olof Berggren Buanvägen Ytterhogdal , Kall Stefan Hyttmo Kallrör Järpen, , Klövsjö-Rätan-Åsarna Hans Samuelsson Västeråsen Åsarna , Kyrkås Monica Jacobsson Brynje Östersund , Kälarne Bengt-Johnny Johansson Öster-Övsjö Kälarne , Laxsjö-Föllinge-Hotagen Karl Gösta Bengtsson Laxviken Föllinge , Lit-Häggenås Berit Henriksson Lits-Böle Lit , Lockne-Näs Gertrud Stålemar Grönviken Fåker , Mattmar-Mörsil Tomas Hansson Tossberg Trångsviken Mitt Härjedalen Ove Bergman Långå Västomtjärna Hede , Myssjö-Oviken Bertil Sivertsson Norr-Side Gård, Side Oviken , Offerdal Mats Piuva Flatmon Offerdal , Ragunda Ulla Thalén Lien 125, Hammarstrand Revsund Lars Svensson Sunnestby Gällö , Rödön Gunnar Lögdberg Kälen Krokom , Ström-Alanäs Britt-Inger Roos Näslund Tjärnnäset Backe , Stugun Peter Gardmo Skönviks Gård Stugun , Sunne - Norderön Frösön Mariann Halvarsson Stackris Orrviken , Södra Härjedalen Mikael Jonasson Härjeåsjön Sveg , Tåsjö Elisabet Palm Tåsjö, Lövvik Hoting Tännäs Nils-Göran Nilsson Bruksvägen Storhagen Ljusnedal , Västra Storsjöbygden Åse Bixbo Mällbyn Mattmar Åre-Undersåker Göran Göransson Järpbyn Järpen , Ås Lars Olsson Åsvägen Ås , Uppgifterna gäller fr.o.m feb

9 LRF Jämtland Växel: Fax: Regionchef Ing-Marie Jirhed Verksamhetsutvecklare (Föräldraledig) Mona Thorsson Kommunikatör Johanna Gadd LRF Jämtland på Torsta Välkommen att hälsa på oss på Torsta, Ösavägen 14, ÅS. Regionkontoret LRF Jämtlands personal är en resurs som stärker medlemmarnas möjlighet att utveckla landsbygden och driva lönsamma företag i de gröna näringarna. Du är alltid välkommen att kontakta oss! Marie Sjölin Företagsutvecklare Företagsutvecklare vid Din sida! Marie Sjölin och Andreas Hägglund är LRF Jämtlands företagsutvecklare. De hjälper dig gärna att urskilja nya utvecklingsvägar i ditt företagande. Ring Marie på eller Andreas på Andreas Hägglund Företagsutvecklare Företagasutvecklare Marie Sjölin Företagsutvecklare Andreas Hägglund Fokus Nya Affärer Vik. verksamhetsutvecklare Ann Larsson Tillväxt Livsmedel/ LEAN coach Linda Haugskott Projektcontroller Malin Håkansson Projektcontroller Lena Pettersson facebook.com/lrfjamtland 8 PRODUCERAD AV LRF JÄMTLAND MARS 2015, GRAFISK FORM: LRF ORGANISATIONSSERVICE

Våra bästa argument till varför det är bra att vara medlem i LRF

Våra bästa argument till varför det är bra att vara medlem i LRF Våra bästa argument till varför det är bra att vara medlem i LRF Under april så tävlades det inom LRF om vem som kunde skriva det bästa argumentet för LRF. Här hittar du alla tävlingsbidragen. Jag lyssnar

Läs mer

gör skillnad! seminarier i vår

gör skillnad! seminarier i vår Aktiva en tematidning från lrf jämtland kvinnor med skog gör skillnad! seminarier i vår Inspiration för och av kvinnor som vill något med skogen! östersund 20/3 Med Marie Simonsson, Anna Fors Ward och

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF VÄRMLAND PROTOKOLL Regionförbundsstämma 2014-03-20 Tid Klockan 09.30 16.00 Plats Närvarande Dömle Herrgård, Deje Fullmäktige, samt ett 50-tal övriga medlemmar, gäster och

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsåret 2013 Länsförsäkringar Jämtland Verksamhetsåret 2013 Bengt och Agneta Rådman två av våra ägare Trots stormarna som avslutade året gjorde vi ett mycket bra resultat 2013 Vd Pia Sandvik Att vara ledamot i fullmäktige

Läs mer

Det finns aktiviteter som skapar värde.

Det finns aktiviteter som skapar värde. Det finns aktiviteter som skapar värde. Och andra som inte gör det. 60 företag har fått hjälp att vässa sina verksamheter genom leanarbete. De har alla gått Lean Lantbruks utbildning med leancoachning

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby 1 LRF Ungdomen 2015 Förord Hjärtligt välkommen på en riksstämma utöver det vanliga. Varför? Jo, LRF Ungdomen fyller nämligen 25 år i år. För 25 år sedan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Lantbrukarnas Regionförbund i Värmland. Regionstämma 2014 LRF Värmland

ÅRSREDOVISNING. Lantbrukarnas Regionförbund i Värmland. Regionstämma 2014 LRF Värmland ÅRSREDOVISNING Lantbrukarnas Regionförbund i Värmland 2013 7 Bondeledaren har förordet: Ett varierande och stabilt LRF-år Växtodlingsåret 2013 var hyfsat med mycket lokala variationer. Under hösten så

Läs mer

Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mitt

Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mitt Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mitt Landsbygdskonferens Höga Kusten Kramfors 16-17 oktober 2014 Text: Sofia Sollén-Norrlin Agronomstudent inriktning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 LRF VÄSTERNORRLAND Ordföranden har ordet Oftast så önskar vi mer än vad vi ser resultat av Lönsamheten är svag för många bönder, de livsmedelsproducenter som ju står i första

Läs mer

Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6

Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6 NYHETSBREV Tema: Fisket utvecklar landsbygden från Landsbygdsnätverket Nr 1 2014 Konsekvenser efter valet. Sid 3 och 4 Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6 Medlem har ordet: Sid 4 Eldsjälarnas

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

GAFE Slutrapport. Goda affärer på förnybar energi

GAFE Slutrapport. Goda affärer på förnybar energi GAFE Slutrapport Goda affärer på förnybar energi Kunskap först, sen blir det verkstad Det här projektet har ökat 9 000 företagares kunskap om förnybar energi och effektivisering. Det är kunskap som har

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Kreativitet. & framtidstro. Marcus Eldh sidan 14. Svensk landsbygd. Möt entreprenören. Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli

Kreativitet. & framtidstro. Marcus Eldh sidan 14. Svensk landsbygd. Möt entreprenören. Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli Hela denna bilaga är en annons från Jordbruksverket Svensk landsbygd Kreativitet & framtidstro Möt entreprenören Marcus Eldh sidan 14 Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli Matlandet Sverige är fantastiskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse. På väg mot världens bästa service- och rådgivningsföretag

Verksamhetsberättelse. På väg mot världens bästa service- och rådgivningsföretag Verksamhetsberättelse 2012 På väg mot världens bästa service- och rådgivningsföretag Innehåll INNEHÅLL Ordförande och VD har ordet 2 Styrelsen om 2013 4 Växa Sverige Sydost 6 Växa Sverige Sydväst 8 Växa

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer

Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv

Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv Utsedda Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv Projektet som har gett många goda effekter I din hand håller du vår bok om UTCED kvinnors företagande och arbetsliv. UTCED genomförs i samverkan

Läs mer

Delrapport Ungas Entreprenörskap på Landsbygden

Delrapport Ungas Entreprenörskap på Landsbygden Delrapport Ungas Entreprenörskap på Landsbygden Sidan 1 av 17 Inledning Denna rapport sammanställer det arbete vi har gjort under sommaren och hösten 2011 för att förbereda satsningen ungas entreprenörskap

Läs mer

NÄRBLADET nummer 3 2014

NÄRBLADET nummer 3 2014 NÄRBLADET nummer 3 2014 SKNTs årskonferens i Jönköping den 14-16 maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer