Hållbar destinationsutveckling i ÅRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar destinationsutveckling i ÅRE"

Transkript

1 Hållbar destinationsutveckling i ÅRE EUROPAS MEST ATTRAKTIVA ALPINA ÅRET-RUNT-DESTINATION Hållbarhetsstrategi Hållbarhetspolicy Analys Sammanställning aktiviteter Februari 2013

2 2 Innehållsförteckning Hållbar destinationsutveckling i ÅRE... 1 SAMMANFATTNING... 3 HÅLLBARHETSPOLICY HDU/ÅDAB... 4 HÅLLBARHETSPOLICY PROJEKTET HDU... 5 MÅLMATRIS... 6 ANALYS MÅL... 7 Bakgrund mål... 7 Hållbar utveckling... 7 Destinationens mål ur ett hållbarhetsperspektiv... 8 Motiv till prioritering av nationella mål/inriktingar... 9 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR GENOM UPPFÖLJNING ROLLER OCH ANSVAR FÖR EN HÅLLBAR DESTINATIONSUTVECKLING ÖVERSIKT AKVITIVETER AKTIVITETSPLAN Struktur Ny kunskap för en hållbar destinationsutveckling REFERENSER Rapporter Internet Samtal Deltagit i konferens Anordnat workshop... 17

3 3 SAMMANFATTNING Resultatet i det här dokumentet är en hållbarhetspolicy för projektet Hållbar destinationsutveckling och ÅreDestination. Det finns två varianter av policyn den första är en policy specifik för destinationen Åre (Staa-Såå) och den andra en mer generell som har en bredare ansats och riktar sig mot Årebygden. Dokumentet är uppdelat i hållbarhetspolicy, en analys som genom härledande av mål från EU nivå till lokal nivå visar att hållbarhetspolicyn är skriven i enlighet samhällets riktlinjer. I analysen har följande nationella mål prioriterats: Kulturpolitiska mål: främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas Friluftslivsmål: Skyddade områden ska vara en tillgång för friluftslivet. Fysisk aktivitet och avkoppling ska stärka folkhälsan Miljömål: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö (bidrar till Levande vattendrag), Rikt odlingsslandskap, God bebyggd miljö och Storslagen fjällmiljö Folkhälsomål: Fysisk aktivitet, mer fysisk rörelse under fritiden; Miljöer och produkter, en hälsofrämjande och säker yttre miljö Jämställdhetsmål: Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Kulturpolitiska mål: främja allas möjlighet till kulturupplevelser, att utveckla sina skapande förmågor. Vidare innehåller dokumentet ett förslag till process för uppföljning av projektet och en matris som föreslår hur en rollfördelning kan se ut. Till sist föreslår rapporten aktiviteter som kan stödja en hållbar destinationsutveckling i Åre, denna aktivitetslista är uppdelad i aktivititeter som bidrar till en strukturförändring och aktiviteter som bidrar till ny kunskap i området hållbar utveckling. Bilden visar på två saker: 1. Det är viktigt att den sektoriserade kunskapen kring de olika perspektiven; social, miljömässig och ekonomisk kunskap övergår i kunskap där perspektiven integreras. På grund av att det är mer verklighetsnära kunskap som behövs för att en sund utveckling ska ske. 2. Den nya kunskapen om hur vi kan ställa om till en hållbar utveckling måste kunna implementeras i samhället, då är det viktigt att vi har metoder och arbetssätt som kan ta emot den nya kunskapen, så den inte sorteras bort. Kunskap Struktur Ny kunskap Ny struktur Miljö passar ej in i Ekonomi Social Uppföljning Arbetssätt Regler Beslut mm Ekonomi Social Miljö passar in i Uppföljning Arbetssätt Regler Beslut mm

4 4 HÅLLBARHETSPOLICY HDU/ÅDAB Entreprenören med sin nyfikenhet och kreativitet skapar Åre och policyn samlar deras tankar kring att tänka hållbart - tänka nytt. Därför ska vi i Åre ta beslut som gör att vi uppfyller följande mål: Unika upplevelser - Ett gränslöst välkomnade - Ansvar för miljön Attraktiv livsmiljö För att skapa hållbar utveckling i Åre ska vi ta beslut som grundar sig på nedan definition: Åres företagare tror på att skapa ett vackrare, renare och säkrare Åre, att skapa en destination som man blir lycklig av att besöka, ett ställe där man kan mötas och utvecklas tillsammans, där vi kan lära för livet och som man vill komma tillbaka till, att kunna förändra Åre till det bättre och att vi kan skapa fler året runt jobb så att vi kan känna ekonomisk trygghet samt dela med oss av till vår omgivning. Alla beslut som tas i HDU/ÅDAB leder till att vi: att vi skapar fler året-runt - och livet ut -jobb att vi skapar ekonomiskt* bärande produkter och upplevelser att vi får en vackrare natur och boendemiljö att vi får människor som trivs i Åre att vi får en säker och trygg plats att bo och röra oss i att vi inte använder energi i onödan att vi inte använder produkter med miljögifter, som på något sätt kan hamna i Åresjön. Det är viktigt att aktiviteter på Åreskutan/Renfjället inte skapar erosion. att vi får ett rikt och tillgängligt kulturliv att vårt ett levande kulturarv bevaras, används och utvecklas ÅreDestination har ett uppföljningssystem som är tillgängligt för alla att ta del av. Kriterierna i detta uppföljningssystem följer hållbarhetspolicyn. Varje år kommuniceras resultaten till alla berörda parter och resultaten används som underlag i planeringen inför kommande år. Personer och företag har möjlighet att påverka planeringen genom att använda sig av Wide-systemet. Policyn förbättras i samband med uppföljning. I Åre har företagen kunskap om de relevanta delarna av lagar som styr ekonomisk verksamhet i företagen, arbetsmiljölagar** och miljöbalken. *Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Med andra ord hushållande av ändliga resurser i förhållande till ens önskemål och behov. **

5 5 HÅLLBARHETSPOLICY PROJEKTET HDU Entreprenören med sin nyfikenhet och kreativitet skapar Årebygden och policyn samlar deras tankar kring att tänka hållbart - tänka nytt. Därför ska vi i Årebygden ta beslut som gör att vi uppfyller följande mål: Unika upplevelser - Ett gränslöst välkomnade - Ansvar för miljön Attraktiv livsmiljö För att skapa hållbar utveckling i Årebygden ska vi ta beslut som grundar sig på nedan definition: Årebygdens företagare tror på att skapa en vackrare, renare och säkrare byggd, att skapa destinationer som man blir lycklig av att besöka, platser där man kan mötas och utvecklas tillsammans, där vi kan lära för livet och som man vill komma tillbaka till, att kunna förändra Årebygden till det bättre och att vi kan skapa fler året runt jobb så att vi kan känna ekonomisk trygghet samt dela med oss av till vår omgivning. Alla beslut som tas i HDU leder till att vi: att vi skapar fler året-runt - och livet ut -jobb att vi skapar ekonomiskt* bärande produkter och upplevelser att vi får en vackrare natur och boendemiljö att vi får människor som trivs i Årebygden att vi får en säker och trygg plats att bo och röra oss i att vi inte använder energi i onödan att vi inte använder produkter med miljögifter, som på något sätt kan hamna i våra vattendrag. Det är viktigt att aktiviteter i naturen inte skapar erosion. att vi får ett rikt och tillgängligt kulturliv att vårt levande kulturarv bevaras, används och utvecklas HDU projektet har ett uppföljningssystem som är tillgängligt för alla att ta del av. Kriterierna i detta uppföljningssystem följer hållbarhetspolicyn. Varje år kommuniceras resultaten till alla berörda parter och resultaten används som underlag i planeringen inför kommande år. Personer och företag har möjlighet att påverka planeringen genom att använda sig av Wide-systemet. Policyn förbättras i samband med uppföljning. I Årebygden har företagen kunskap om de relevanta delarna av lagar som styr ekonomisk verksamhet i företagen, arbetsmiljölagar** och miljöbalken. *Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Med andra ord hushållande av ändliga resurser i förhållande till ens önskemål och behov. **

6 6 MÅLMATRIS Definitionen Åres företagare tror på att skapa ett vackrare, renare och säkrare Åre, att skapa en destination som man blir lycklig av att besöka, ett ställe där man kan mötas och utvecklas tillsammans, där vi kan lära för livet och som man vill komma tillbaka till, att kunna förändra Åre till det bättre och att vi kan skapa fler året runt jobb så att vi kan känna ekonomisk trygghet samt dela med oss av till vår omgivning. Hela definitionen Vision 2020 Åre övergripande och nedbrutna Regionala mål Nationella mål EU-mål Attraktiv livsmiljö/ fler bostäder, rekommendera andra att bli Årebor Ett gränslöst välkomnande Åre / mycket nöjda gäster, ökat antal gästnätter Unika upplevelser / (förutsättning för) fler skiddagar och cyckeldagar, liftdagar Ett gränslöst välkomnande Åre / mycket nöjda gäster, ökat antal gästnätter -Bevara natur- och kulturvärden -Bevara landskaps och naturtuyper -Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse - Fjällens skönhetsvärden ska beaktas vid all planering - Skador på mark och vegetation orsakade av mänsklig verksamhet begränsas - -Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (miljömål) Inga nedbrutna regionala friluftsmål (nya) Miljömål: Storslagen fjällmiljö Miljömål: Biologisk mångfald Miljömål: God bebyggd miljö Miljömål: Storslagen fjällmiljö Miljömål: Storslagen fjällmiljö Kulturpolitiska mål: främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas Friluftslivsmål: Skyddade områden ska vara en tillgång för friluftslivet. Ingen hänvisning till klimat i definitionen Ansvar för miljön/minskad energiförbrukning Den totala elanvändningen ska inte öka Miljömål: Begränsad klimatpåverkan Minskat CO 2 utsläpp med 17 % Energieffektivitet minskning av energiförbrukningen i milj. ton Ingen hänvisning till klimat i definitionen Ansvar för miljön/miljömärkt el/gäster ska resa med tåg Renare Ansvar för miljön/ bibehållen vattenkvalitet Förekomst av prioriterade miljö- och hälsoskadliga ämnen ska minska i slam, naturgödsel, avloppsvatten, dagvattten, lakvatten och kompost vackrare, åretrunt jobb Attraktiv livsmiljö/ fler jobb, fler företag Livsmedelsproduktionen och vidareförädlingen i länet ska uppgå till minst samma nivå som 2005 Renare Attraktiv livsmiljö/ fler jobb Mängden avfall ska minska och mängden matavfall som behandlas biologiskt ska öka Hela definitionen Unika upplevelser / fler skiddagar och Hälsa på lika villkor för hela befolkningen för cyckeldagar, liftdagar en hållbar utveckling i Jämtlands län* Gränslöst välkomnande Åre/ öka antalet Hälsofrämjande miljö gästnätter Hela definitionen förändra Åre till det bättre och att vi kan skapa fler året runt jobb så att vi kan känna ekonomisk trygghet skapa en destination som man blir lycklig av att besöka, ett ställe där man kan mötas och utvecklas tillsammans Attraktiv livsmiljö/ 95% ska rekommendera andra att bli årebor Attraktiv livsmiljö/ 95% ska rekommendera andra att bli årebor Gränslöst välkomnande Åre/ öka antalet gästnätter Unika uppleveler Jämtlands län ska bli en fossilbränslefri region Miljömål: Begränsad klimatpåverkan 49 % ska vara förnyelsebar energii Hälsa på lika villkor för hela befolkningen för en hållbar utveckling i Jämtlands län* Hälsofrämjande miljö Jämtlands län kommer under 2013 att skriva en strategi för jämställdhet. Idag finns enbart ett internt dokument för hur Länsstyelsen ska arbeta. att ge goda villkor för konstnärligt skapande och företagande attitydfrämjande insatser för ett mångkulturellt samhälle, *Jämtlands län har valt att göra en kommungemensam folkhälospolicy som enbart riktar sig mot hur kommuner kan arbeta med folkhälsa. Miljömål: Giftfri miljö (bidrar till Levande vattendrag) Miljömål: Rikt odlingsslandskap Miljömål: God bebyggd miljö Folkhälsomål: Fysisk aktivitet / mer fysisk rörelse under fritiden Friluftslivsmål: Fysisk aktivitet och avkoppling ska stärka folkhälsan. Folkhälosmål: Miljöer och produkter / En hälsofrämjande och säker yttre miljö Jämställdhetsmål: Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Kulturpolitiska mål: främja allas möjlighet till kulturupplevelser, att utveckla sina skapande förmågor Sysselsättningsgraden ska ligga betydligt över 80 %

7 7 ANALYS MÅL Bakgrund mål Nedan kommer motiv för hur denna definition av hållbar utveckling i Årebygden är förankrad i destinationens mål, de regionala målen, de nationella målen och EU Definitionen är sammanfattad av ÅreDestination:s VD Lars-Börje Eriksson. Åres företagare tror på att skapa ett vackrare, renare och säkrare Åre, att skapa en destination som man blir lycklig av att besöka, ett ställe där man kan mötas och utvecklas tillsammans, där vi kan lära för livet och som man vill komma tillbaka till, att kunna förändra Åre till det bättre och att vi kan skapa fler året runt jobb så att vi kan känna ekonomisk trygghet samt dela med oss av till vår omgivning. (OBS hänvisning till klimataspekter saknas) Hållbar utveckling Vi utgår från Brundtlandkommissionen definition 1987, Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov Den trycker på vikten av att hitta balansen mellan långsiktighet och kortsiktighet. En hållbar utveckling uppstår när alla producenter tvingas betala sina egna produktionskostnader inklusive de sociala och miljömässiga. I en ha llbar utveckling arbetar vi i samverkan utifra n de lokala fo rutsa ttningarna. Va gen till en ha llbar utveckling i exempelvis Stockholm a r inte densamma som i a rebygden. Det finns ingen patentlo sning och vi kommer alltid ha olika lo sningar beroende pa platsen, ma nniskorna som bor da r och kulturen de skapat. Men, nobelpristagaren i ekonomi, Ellinor Ostrom visar tydligt att fo retag som skapar gemensamma regler fo r samverkan kring sina lokala a ndliga resurser, ba de naturen eller ma nniskorna, a r la ngsiktigt mer lo nsamma. HDU kan via den gemensamma visionen A RE 2020, forma lokala regler fo r samverkan som fo renklar ma lsa ttning och uppfo ljning, skapar (vidha ller) fo rutsa ttningar fo r ett gott entrepreno rskap och kreativitet i a rebygden. A rebygden har fo rutsa ttningar fo r att bli en unik plats da r trendig miljo va nlig teknologi, nyfikna och fo ra ndringsbena gna attityder, och jordbruk anva nds fo r att skapa en ha llbar utveckling. Detta kommer skapa bra la randemiljo er fo r alla skeden i livet. En tydlig och transparent process är ett måste för att skapa delaktighet för alla som aktivt arbetar för en hållbar destinationsutveckling i årebygden.

8 8 Destinationens mål ur ett hållbarhetsperspektiv Unika upplevelser: Basresursen för alla upplevelser som vi erbjuder i Åre är naturen. Detta blir särskilt tydligt på sommaren när det snötäcket försvinner från marken och eventuella skador på marken uppdagas. Skador på marken kan vara allt från en colaburk under liften till erosionsskador som gör att ny vegetation inte kan växa upp varken på land eller under vattnet. Det gäller även under vattnet, för en erosion medför att små partiklar lägger sig på sjöns botten som ett lock växtligheten och kväver den. Även när vi pratar om hälsoupplevelser och inaktiva upplevelser, så bygger dessa på att vi har den vackra naturen att se på och tystnaden. Ett gränslöst välkomnade: Här gäller samma argument som för Unika upplevelser. Den fysiska miljön påverkar val av resmål. Det är inte bara människor med sin energi och livsglädje som gör att gäster känner sig välkomna till Åre, även den vackra naturen i all sin prakt står där med en öppen famn när våra gäster kommer. Det är lika viktigt att vi människor vet hur vi välkomnar gästen, som att vi ger förutsättningar för naturen att göra det. Vad välkomnar vi våra gäster annars till? Ansvar för miljön: Detta mål lyftes fram som en mycket viktig del av de personer som deltog i processen att ta fram vision 2020 och lade grunden för en hållbar utveckling av Åre. De två ovanstående målen tar hänsyn till de sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling, men med detta mål läggs även den ekologiska aspekten till. I miljöstrategin för vision 2020 läggs en övervägande vikt på klimatfrågan. För en sund ekologisk utveckling är det dock viktigt att ta hänsyn till faktorer som bevarande av natur- och kulturvärden ur fler aspekter. Attraktiv livsmiljö: Målet sätter fokus på samhällsperspektivet för destinationen. Visar på vikten av att turismen är en bärare för att skapa ett bättre samhälle där det behövs en sund arbetsmarknad, god kunskap, goda förutsättningar för att driva företag och bostäder för permanent boende. Det är att notera att Stockholm har nyligen fastställt sina behov för tillväxt i liknande termer.

9 9 Motiv till prioritering av nationella mål/inriktingar Folkhälsomål: Åres mål att skapa unika upplevelser har direkt koppling till folkhälsomålet fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet och inaktivitet har många positiva effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort. Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. Åres unika upplevelser skapar en attraktiv livsmiljö som är nära förknippat med hälsa, livsstilsförändring, välbefinnande, naturen och ren luft. Åre har en över hundraårig tradition som kurort. Ända fram till 1970-talet besöktes Åre av lika många människor sommartid som vintertid. Turister och kurgäster i Åre klimatoriska kurort var Åres första reklamslogan efter att Åre Turistbyrå startat Enköpingsläkaren Ernst Westerlund rönte i slutet av 1800-talet internationell uppmärksamhet för sin behandling av luftpatienter i Storlien. Han menade att luften och naturen mellan Åre och Storlien var perfekt för att få såväl kropp och själ i balans. I en tid då allt fler upplever sig stressade och utbrända kan en mindful miljö med frisk luft, natur och tystnad vara rekreerande. Målområdet Miljöer och produkter är relativt brett och omfattar vitt skilda typer av miljöer och exponeringssituationer. Det handlar om hela vår fysiska omgivning luft, mark, vatten samt den bebyggda miljön. Boende, transporter, produktion och konsumtion av varor är faktorer som på olika sätt påverkar hälsan. Även skadeperspektivet innefattas i målområdet och syftar till att skapa säkerhet i olika typer av miljöer som t.ex. trafikmiljö, arbetsmiljö, bostad, skola och fritid. En långsiktigt god folkhälsa är beroende av en hälsofrämjande och säker yttre miljö Jämställdhetsmål: Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Detta mål är skrivet som ett hållbarhetsmål, det går bra att byta ut orden Kvinnor och män mot alla. Det intressanta är att turismen med sina mindre bra förutsättningar ur ett ekonomiskt perspektiv skulle även kunna jämföra sig med andra branscher, byt ut Kvinnor och män mot ordet turismbranschen. Detta är ett otroligt mångfacetterat mål som vi kan använda för att öka kunskapen om att känna ekonomisk trygghet ur ett bredare perspektiv. Regeringen har en strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet. Strategin innehåller både en analys och en beskrivning av konkreta åtgärder som främjar kvinnors och mäns lika möjligheter att utvecklas i arbetslivet och i näringslivet. Strategin är uppdelad i följande områden. Motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden och i näringslivet Främja jämställda villkor för entreprenörskap Jämställt deltagande i arbetslivet Jämställda arbetslivsvillkor Målet är också det enda mål som har en direkt hänvisning till den ekonomiska dimensionen, förutom BNP och BRP. Kulturmål: främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Kulturen har betydelse för såväl individen som för samhällets utveckling. För den enskilde kan kultur vara en källa till inspiration, rekreation, deltagnade, skapande och ärande. Ur ett samhällsperspektiv innebär det att kultur bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle för olika livsstilar och sätt att leva och tänka. Kultur kan stimulera till ökad sysselsättning och attraktionskraft och genom det attraheter besökare och inflyttare till länet.

10 10 Ett rikt kulturliv med goda villkor för kulturskapare är en viktig förutsättning för ökat företagande inom de kulturella kreativa näringarna. Endast hälften av företagen inom KKN i Jämtland i dag kan försörja sig på sin verksamhet, vilket pekar på både ett problem och en tillväxtpotential. Kulturen bidrar till sysselsättning även inom andra branscher och bidrar till olika näringar såsom turism, matprduktion mm. Tillväxtverkets definition av KKN: arkitektur, design, film och foto, litteratur, media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism, besöksnäring, upplevelsebaserat lärande Kulturarvet tillhör alla och ger perspektiv på samhället. Medborgarnas engagemang och delaktighet är viktiga förutsättningar för att kulturarvet ska leva vidare och utvecklas. Att ta till vara kulturarvet är också en viktig del av utvecklingen mot ett långsiktig hållbart samhälle. Ansvaret för att skydda och vårda kulturarvet delas av alla, såväl enskilda som myndigheter som ska visa hänsyn och aktsamhet. I de regionala miljömålen finns det hänvisning till eller direkta mål för kulturarvet integrerat i målen Begränsad klimatförändring, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker och Biologisk mångfald. Mål för friluftsliv: Förra året satte regeringen mål för friluftslivspolitiken som är till för att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen, få naturupplevelser, välbefinnande och social gemenskap. Natur- och kulturlandskapet är en resurs för folkhälsoarbetet i Sverige. Vistelse utomhus samt fysisk aktivitet har starka positiva hälsoeffekter, såväl fysiskt som psykiskt. Friluftsliv och rekreation bör kunna utövas av alla oavsett ålder, bakgrund eller eventuell funktionsnedsättning. I det här arbetet är årebygden en självklar deltagare. För årebygdens del är det viktigt att vi ser till att skyddade områden som nationalparker, naturreservat och kulturreservat är en tillgång för friluftslivet. Den hållbara användningen av naturen planeras med hänsyn till friluftslivets behov. Det är viktigt att redan vid planering av infrastruktur, skötsel och förvaltning att ta hänsyn till rekreation och tillgänglighet, vid sidan av skötsel och bevarande av natur- och kulturvärden. Miljömål: Storslagen fjällmiljö: Turismen är en areell näring som baserar sin ekonomi på naturen och markanvändning är ett centralt begrepp och därmed mycket viktigt att ta hänsyn till. Åre är en fjällby starkt beroende av sina omkringliggande fjäll för sin produkt, att bevara dessa är såväl ekonomiska, ekologiskt som socialt lönsamt. Det visar på att hållbart utnyttjande av denna resurs är centralt när man ser på sammanställningen av målen, då denna resurs styrs av fem nationella mål som brutits ner på regional nivå. Dessa fem mål är förutom storslagen fjällmiljö, biologisk mångfald, god bebyggd miljö, skyddade områden ska vara en tillgång för friluftslivet och främja ett levande kulturarv. Målen är inriktade på bevarande, planerande och skador.

11 11 Levande vattendrag/giftfrimiljö: Destinationsbolagets fokus ligger på barmarkssäsongen, förutom fjäll är företagarna i byn mycket beroende av rent vatten för rekreation och rent vatten i våra kranar. All verksamhet i Åre måste ta hänsyn till att Åresjön är ett naturreservat med EUregler (Natura 2000). Som de regionala miljömålen är uppbyggda är det dock svårt att använda sig av målsättningar för Levande sjöar och vattendrag för destinationsbolaget och företagen i Åre. För vattenkvaliteten i Åresjön blir det mycket mer relevant att prata om vikten av att inte släppa ut gifter i som kan hamna i Åresjön, därav hänvisning till miljömålet Giftfri miljö. Det är även viktigt att prata om erosionsrisk i samband med vatten kvaliteten i Åresjön, de unika upplevelser Åre vill erbjuda sina gäster får inte skapa erosion så material från bergen färdas ner i Åresjön. Det är intressant att fundera i termer av ekosystemtjänster när det gäller markanvändning. Rötter är en ekosystemtjänst som är viktig för Åres verksamheter under sommaren. Med många rötter minskar erosionsrisken och skönheten ökar också eftersom rötter ger vackra blommor, grönt gräs och träd. Förvandlingen från ett Åre med snötäcke till ett grönskande Åre är en story om naturen som är värd att bevara och förtälja. Begränsad klimatpåverkan: Viktigt att ta hänsyn till klimatförändringar för ett framtida väder. Minskad snötillgång, ökad nederbörd i from av regn, ökad vind och osäkra isförhållanden är fyra faktorer som kan påverka upplevelser i Åre negativt. Dessutom är klimatfrågan i högsta grad en solidarisk fråga mot länder som råkar värre ut än vi i framtiden. Klimatfrågan är väldigt väl implementerad i samhället idag och de flesta av målen i Vision 2020 miljöstrategi som riktar sig till att begränsa klimatförändringar. Ett viktigt fokus blir att få ett nytt tankesätt kring att hållbart kunna röra sig i dalen och på ett klimatsmartsätt lösa transportbehovet. Rikt odlingsslandskap: När man ser på gamla bilder från Åre ser man ett mycket mer öppet landskap, marken var brukad långt upp på fjällsidorna. Under hela 2000-talet har det arbetas för ett öppnare landskap från nationellt, regionalt och lokalt håll. Mer djur medför ett öppnare landskap som bra för ren djur, människan, miljön och ekonomin, under förutsättning att vi håller oss till naturens egna spelregler. I Åre har ÅreDestination och Fjällbete har satt ett fokus på lokalmatproduktion i projektet Smaka på Åre med fokus på lokal matproduktion och turism. Med stor framgång har initiativ som Mjölk är tjockare än vatten spridits i Jämtland och givit god publicitet åt Åre. I dag arbetar Smaka på Åre med att starta ett slakteri och ökad grönsaksproduktion i Åredalen, allt får en direkt gästnytta när kockarna på våra restauranger får fantastiska råvaror att arbeta med. I Åre bedrivs småskalig naturlig betesdrift som rakt i motsats till storskalig köttproduktion binder koldioxid i marken. Vårt lokala kött är alltså bra för att begränsa klimatpåverkan. God bebyggd miljö: En hållbar avfallshantering innebär ett kretslopp. Samhället arbetar med sopsortering och förbränning av sopor. Båda dessa åtgärder gör att Jämtlands län minskat sitt avfall som läggs på soptippen med 70 % under de senaste 10 åren. Genom att öka den biologiska avfallsbehandlingen lokalt i Åre kan vi minska transporter av sopor inom länet. I Åre har vi möjlighet att arbeta enlig följande modell: Avfall -> Avfallskvarn -> Reningsverk -> Biogas -> Bränsle.

12 12 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR GENOM UPPFÖLJNING Hållbar utveckling Ta fram gemensam övergripande plan för alla Förbättringsprocess tillsammans m. styrelse Kompetensutveckling Produktutveckling / innovation En gemensam uppföljning Presentation av uppföljningen för styrelsen/ sätta nya mål Marknadskunskap Finansieringsmodeller mån 1 mån 2 löpande mån 11 mån 12 Uppföljningen baseras på åtgärder och indikatorer som bygger på hållbarhetspolicyn och ska gälla för hela projektet och alla insatsområden. Definitionen och kriterierna i hållbarhetspolicyn måste vara implementerade i verksamheten och harmoniera med projektets åtgärder, indikatorer och mål. På så sätt kan vi få en uppföljning som visar att vi arbetar för en hållbar destinationsutveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt. I samband med uppföljningen uppdateras policyn. ROLLER OCH ANSVAR FÖR EN HÅLLBAR DESTINATIONSUTVECKLING Roller Ansvar Destinationsbolagets roll Lobbyverksamhet som gynnar strukturförändringar för mot samhället turistbranschen, tex transporter, källsortering mm. Underlag för kommunal planering som utgår från turismens Destinationsbolagets roll mot företag, organisationer, nätverk och föreningar Destinationsbolagets roll mot privatperson Företag Organisation Nätverk Föreningar Privatperson behov. Öka kunskap om hållbart företagande och hållbar destinationsutveckling. Stöd till att skapa hållbara strukturer i företagen Skapa förutsättningar för att sälja hållbara produkter. Prioritera hållbara produkter och företag och lyfta dessa i gemensam marknadsföring. Ha ett öppet och deltagande arbetssätt så att privatpersoner känner delaktighet. Stödja och involvera nätverk som tex CSR-nätverket Utveckla sina företag enligt hållbara principer Öka kunskap om hållbart företagande Ha ett aktivt samhällsengagemang Ha ett aktivt engagemang för utvecklingen av Åre Delta i aktiviteter som anordnas och jobba vidare med idéer som genereras Var uthållig och glöm inte bort att tänka på din egen livskvalitet.

13 Översiktsbild Aktiviteter 13 Aktiviteter i insatsområdet hållbar av turismen har delats in i två grupper, struktur och kunskap. Anledningen är att det är viktigt att den nya kunskapen som vi inhämtar, där vi lär oss hur vi ska ställa om till en hållbar utveckling. Den kunskap där vi intererar de ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiven passar inte in i dagens strukturer. Kunskapen passar inte in i våra arbetssätt, rutiner och beslut m.m. Kunskapen är inte heller integrerad i våra lagar och regler. Därför måste vi hitta nya arbetssätt för att hantera den nya kunskapen. Kunskap Struktur Ny kunskap Ny struktur Miljö passar ej in i Ekonomi Social Uppföljning Arbetssätt Regler Beslut mm Ekonomi Social Miljö passar in i Uppföljning Arbetssätt Regler Beslut mm Strukturförändrande projekt Kunskapshöjande projekt Holistic Management Underlag för fysisk planering CSR-nätverket Smaka på Åre Analys om jämlik tillväxt MIUN Uppföljning av hållbar destinationsutveckling CSR-nätverket Restprodukter Åre Festival forever Kurort Åre Öppna samtal om hållbarhet Lobby verksamhet för hållbara transporter Analys av ekonomisk jämställdhet/ jämlikhet i turismen i Åre

14 14 AKTIVITETSPLAN Struktur Uppföljning Se sidan 4 i detta dokument, samt bilaga 1 Underlag till fysiskplanering Åre by Bilaga 2 Holistic Management Bilaga 3 Lobby verksamhet Se sid 4 i detta dokument Rollmatrisen Ny kunskap för en hållbar destinationsutveckling Produktutveckling (aktiviteter från wide kampanj hållbarhet som är klustrade under namnet produktutveckling) Skaparglädje åt alla "vatten" turism - sommar och vinter Internationell paketering av "Alla på snö" Kul för barn i byn Centrum för ekologisk motorsport Åresjön som ekologisk vattensportarena Åre kulturhus "Kompisleder" Vindsnurre driven isbana på torget Åredalen Kurort Matens Mångfalds Festival Dessa aktiviteter är inskrivna i WIDE under insatsområdet Hållbar utveckling. Tanken med att kategorisera dessa som produktutveckling är att alla produkter bör beslutas med samma regelverk och där med kommer alla produkter att falla under benämningen för hållbara upplevelser/produkter. Kunskapshöjande (aktiviteter från wide kampanj hållbarhet som är klustrade under namnet kunskapshöjande) Åredalen Kurort Zero waste journey International meetingpoint Åre Dessa aktiviteter är kunskapshöjande inom området hållbar utveckling. Det är viktigt att denna kunskap likställs med all annan kunskap.

15 15 Internationell marknad (aktiviteter från wide kampanj hållbarhet som är klustrade under namnet produktutveckling) Destinationstransfer - spårbilstaxi ecotransfer Kollektivtrafik så gästen kan ta sig runt på destinationen Det står i planen för Internationell marknad att detta är en fråga som insatsområdet Internationell marknad ska jobba med. Säkerhet (aktiviteter från wide kampanj hållbarhet som är klustrade under namnet säkerhet) Tryggare Åre by - fler ordningsvakter på Åre torg Hållbara liftar (aktiviteter från wide kampanj hållbarhet som är klustrade under namnet Hållbara liftar) Självförsörjande lift Lämna bilen där du bor Restprodukter (aktiviteter från wide kampanj hållbarhet som är klustrade under namnet Restprodukter) Tillåt avfallkvarnar i Åre By Enkel källsortering Källsortering Kompostering av matavfall Kurort Åre Åre Festival (aktiviteter från wide kampanj hållbarhet som är klustrade under namnet Åre Festival) Miljömärkta boendeanläggningar Låt våra besökare bidra till hållbar utveckling Zero waste journey International meetingpoint Åre Åre Convention Bureau medlem i Green Meetings Industry Counsil Matens Mångfalds Festival Hyllning av "grönt" arbete på Åre torg Miljöcertifiering av verksamheter ex Hotellen

16 16 REFERENSER Rapporter Bevarandeplan Natura 2000 Åresjön, Länsstyrelsen Jämtlands län En jämställd arbetsmarknad regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet, Regeringens skrivelse 2008/09:198 Europa 2020-mål, nationella reformprogrammen i april 2011 Folkhälsostrategi för Åre kommun Åre kommun, Benckt Aspman HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING , internt dokument, Länsstyrelsen Jämtlands län Holistic Management, Allan Savory Mål för friluftslivspolitiken, Regeringens skrivelse 2012/13:51 Navet Sylarna - Förstudie av strategisk hållbar konceptutveckling för turismen i Sylarnaområdet, Svenska turist föreningen Regionala Miljömål - Gemensamma miljöambitioner för Jämtlands län, Länsstyrelsen Jämtlands län The Value of Cultural Institutions Measurement and Description (2012), School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg, John Armbrecht Trafikstrategi destination ÅRE (2011), vision 2020 VÅR HÄLSA länets möjlighet, Folkhälsopolicy för Jämtlands län , Regionförbundet Jämtlands län ÅreDestination AB Affärsplan Internet Folkhälosmålen: Fysisk aktivietet Miljöer och produkter Jämställhetspolitiska mål: Miljömålen: Kulturpolitiska mål: Sidor från andra destinationer med intressanta arbetssätt:

17 17 Samtal Samtal i kronologiskordning (namn; företag/organisation/nätverk; samtalsämne) Lilian Alterskjear, Smaka på Åre, ÅreDestination, allt om hållbarhet Malin Kronwall, Åre Kurort, folkhälsa Tony Wallin, Camp Åre, skoter och aktiviteter Annika Ideström, ATI mountain experience, friluftslivsmål Lennart Bylund, CSR-nätverket, klimatseminarium Emelie, The good tribe / CSR-nätverket, kommunikation av hållbar utveckling Åre Festival grupp, Åre Festival, kunskap kring hållbar destinationsutveckling Jörgen Andersson, Fjällbete, Holistic management, markanvändning, lokalkapital Lillemor Landsten, Länsstyrelsen Jämtlands län, jämställdhet Hans Halvarsson, Länsstyrelsen Jämtlands län, strategi kommersiell service och turismperspektivet Else-Marie Norin, Länsstyresen Jämtlands län, strategi kommersiell service och turismperspektivet Johan Davidsson, TV-åre, film Mattias Grapenfeldt, STF, lokala transporter, Navet sylarna Göran Genvi, Naturakademien, Åre festival, hållbart ledarskap Hanna Moback, ÅreDestination, kulturmål Pernilla Hammar- Rognøy, ÅreDestination, folkhälsa, att kommunicera uppföljning Titti Rodling, Trampolin, kommunikation Erik Noaksson, Jegrelius Arkiv, Regionförbundet, hållbara liftar Staffan Hällstrand, SLU (Fjällbete), uppföljning markanvändning Ingrid Hedlund, JHT, nationell hållbarhetscertifiering Maria Engström, GRÖN FORM/Länsstyrelsen, underlag till fysisk planering Åre by, regionalamiljömål Bengt Daniel Rickardsson, Styrkebaserat, Styrkebaserat lärande (Appreciative Inquiry) Yvonne von Friedrich, MIUN, jämställdhet och tillväxt Cecilia Dalborg, MIUN, jämställdhet och tillväxt Deltagit i konferens: Kvinnor och tillväxt Interreg / MIUN på Holiday Club Åre Anordnat workshop Styrelsen ÅDAB definition av hållbar utveckling i Åre ÅDAB och HDU personal öppet samtal om hållbar utveckling Bilagor: Bilaga 1 Projektbeskrivning Uppföljning Bilaga 2 Projektbeskrivning Underlag till fysiskplanering i Åre by Bilaga 3 Projektbeskrivning Holistic Management Bilaga 4 Personalsättning insatsområde Hållbar destinationsutveckling HDU Bilaga 5 Resultat workshop samtal om hållbar utveckling i Åre

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Fastställd av: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun Fastställt: 2016-11-24, 324. Giltighetstid: 2016-2018 Ansvarig för revidering:

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Social hållbarhet och Dalarnas miljömål. Avdelning för hälsofrämjande Landstinget Dalarna

Social hållbarhet och Dalarnas miljömål. Avdelning för hälsofrämjande Landstinget Dalarna Social hållbarhet och Dalarnas miljömål johan.hallberg@ltdalarna.se Avdelning för hälsofrämjande Landstinget Dalarna Ekologisk hållbarhet Friska ekosystem Hälsosam livsmiljö Hållbar utveckling Hållbar

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

ÅRE vision 2020 - Ansvar för miljön

ÅRE vision 2020 - Ansvar för miljön ÅRE vision 2020 - Ansvar för miljön ÅRE vision 2020 ÅRE vision 2020 är en modell för utvecklingen av destination ÅRE. Visionen har tagits fram i samverkan mellan många intressenter i näringslivet och kommunen.

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 STRESS + coping Söka skaffa högre status Fientlighet, negativism Cynism, vårdslöshet Främlingsrädsla/fientlighet

Läs mer

ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021

ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021 ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021 Innehåll DEL 1 - Inledning 1 Miljöplan för Ängelholms kommun 1 De nationella miljökvalitetsmålen 1 De regionala målen i Skåne 2 De lokala miljömålen för Ängelholms kommun

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Grundläggande Miljökunskap

Grundläggande Miljökunskap Grundläggande Miljökunskap Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC Hållbar utveckling Dagens program Hållbar utveckling

Läs mer

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra?

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra? Gotlands miljö Hur går det och vad kan vi göra? Titel: Gotlands miljö - Hur går det och vad kan vi göra? Foto omslagsbild: Mostphotos. Foto inlaga: Sidan 3, foton från vänster: 1 Scandinav Bildbyrå, 2

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Översiktsplan. Vad? Varför? Hur? 2014-05-21 2

Översiktsplan. Vad? Varför? Hur? 2014-05-21 2 VÄLKOMNA! Översiktsplan Vad? Varför? Hur? 2014-05-21 2 Varför en översiktsplan Långsiktigt strategiskt dokument Lagstadgad En ram för prövning och planering av kommunens verksamhet Politiska ambitioner

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 Adrenalin. Äventyr. Frihet. Natur. Utmaning. Syre. Härproducerat. Upplevelse. Njutning. Puls. Upplevelse. Nöje.

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

GREEN TECH. Livsstil. vatten. Luftföroreningar. livskvalitet Elektricitet FOSSILA BRÄNSLEN. Kol. kroppens energi. ekologiska fotavtryck

GREEN TECH. Livsstil. vatten. Luftföroreningar. livskvalitet Elektricitet FOSSILA BRÄNSLEN. Kol. kroppens energi. ekologiska fotavtryck energiformer förnyelsebar energi Klimatförändringar energikällor fossila bränslen kroppens energi VÄDER Naturkatastrofer Växthuseffekten Klimatförändringar KLIMAT & ENERGI klimat- och energipolitik beteende

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

GREEN TECH. Livsstil. vind vatten. Luftföroreningar. livskvalitet Elektricitet FOSSILA BRÄNSLEN. Kol. kroppens energi. ekologiska fotavtryck

GREEN TECH. Livsstil. vind vatten. Luftföroreningar. livskvalitet Elektricitet FOSSILA BRÄNSLEN. Kol. kroppens energi. ekologiska fotavtryck energiformer förnyelsebar energi Klimatförändringar energikällor fossila bränslen kroppens energi VÄDER Naturkatastrofer Växthuseffekten Klimatförändringar KLIMAT & ENERGI klimat- och energipolitik beteende

Läs mer

Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter

Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter Nordisk folkhälsokonferens 2014 i Trondheim Pia Lindeskog Folkhälsomyndigheten 2. 2014-09-25 Den 1 januari 2014 startade Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 l a i r e t a m s t e Arb 2 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Hur mår miljön i Västerbottens län?

Hur mår miljön i Västerbottens län? Hur mår miljön i Västerbottens län? Når vi miljömålen? Uppnås miljötillståndet? Hur arbetar vi för att uppnå en hållbar utveckling med miljömålen som verktyg? Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Social hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering

Social hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering Social hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering 11 mars 2015 Filippa Myrbäck, Sektionen för hälsa och jämställdhet, SKL Kongressuppdrag: SKL ska stödja medlemmarna i deras hälsofrämjande och förebyggande

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Miljöprogram 2030 Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Vi har en vision om att Vänersborgs kommun ska vara attraktiv och

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Lägesbild för klimatarbete i Sverige

Lägesbild för klimatarbete i Sverige Lägesbild för klimatarbete i Sverige Kontrollstation 2015 inför målåret 2020 Elin Andersson Länsstyrelsen Jämtlands län Tidslinje över nationella klimatarbetet 1999 miljömål 2007 Klimat- och sårbarhetsutredning

Läs mer

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan Sammanställning Ängelholms kommun har en översiktsplan från 2004. Kommunfullmäktige har tagit beslut att en ny översiktsplan ska tas fram. Den nya översiktsplanen ska utgöra ett strategiskt dokument, en

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Hälsofrämjande lärande för ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande lärande för ett hållbart samhälle Hälsofrämjande lärande för ett hållbart samhälle - med sikte på sju landmärken Gittan Matsson Miljöpedagog Falun Hälsofrämjande den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa

Läs mer

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA När människor mår bra, mår även Västra Götaland bra. JÄMLIK HÄLSA ÄR EN HJÄRTEFRÅGA Det är egentligen rätt enkelt. En region där människor trivs och är friska längre, har bättre

Läs mer

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Medverkande Miljöprogramberedningen Sofia Nilsson (C), ordförande Magnus Nilsson (KD), 1:e vice ordförande Mikael

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Upplägg Vad är mötesplats social hållbarhet? Bakgrund: Samling för social hållbarhet Olika perspektiv på (social) hållbarhet!

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE KF-bilaga 16/2005 HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Miljöpolicy och miljöprogram för Höganäs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2005-04-28 Innehåll 1. Höganäs och en hållbar utveckling 3 Hållbar utveckling

Läs mer

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen)

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Ärende 12 Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 SBN 45 SBN 2014.0292 Tärnan 14 (gamla brandstationen) - försäljning

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö YTTRANDE Datum 2016-02-29 Diarienummer 430-3676-15 1(5) Johan Gråberg Enheten för samhälle och kulturmiljö 010-2239227 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN BOENDE Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-21 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Ett strategiskt program som anger riktningen

Läs mer

Helsingborgs miljöprogram & miljöbarometer

Helsingborgs miljöprogram & miljöbarometer Helsingborgs miljöprogram & miljöbarometer Dansk Byplanmøde 2 oktober 2008, Helsingør, Delmøde K Målbare miljøindsatser Tommy Persson, miljöstrateg, Miljökontoret, Helsingborgs stad & Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

Utkast: Kärnfrågor för certifiering av hållbar stadsutveckling

Utkast: Kärnfrågor för certifiering av hållbar stadsutveckling Utkast: Kärnfrågor för certifiering av hållbar stadsutveckling Detta dokument är ett utkast på kärnfrågor för ett svenskt certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. Kärnfrågorna syftar till att fungera

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se

miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se Sida 1 av 8 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Hållbarhets- utmaningar i staden. Anna Ledin, miljöförvaltningen

Hållbarhets- utmaningar i staden. Anna Ledin, miljöförvaltningen Hållbarhets- utmaningar i staden Anna Ledin, miljöförvaltningen Göteborgs Stads arbete för att nå de lokala miljömålen Anna Ledin, miljöförvaltningen Bakgrund Miljökemist forskare och undervisare på: Linköpings

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR GRÖNA VÄRDEN OCH LOKALA MILJÖMÅL KNUTPUNKTEN ORMINGE

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR GRÖNA VÄRDEN OCH LOKALA MILJÖMÅL KNUTPUNKTEN ORMINGE GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR GRÖNA VÄRDEN OCH LOKALA MILJÖMÅL KNUTPUNKTEN ORMINGE 2016-06-17 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Uppföljning... 3 3 Gröna värden förutsättningar för markanvisning... 4 3.1 Sociala

Läs mer

Folkhälsa och miljö. Mål - miljö. Mål - folkhälsa

Folkhälsa och miljö. Mål - miljö. Mål - folkhälsa Folkhälsa och miljö Mål - folkhälsa Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget att folkhälsan förbättras för de grupper i befolkningen

Läs mer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas för åtgärder för människors rätt till lika villkor

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Samling i Oslo Peter Fredman

Samling i Oslo Peter Fredman Samling i Oslo 2016-04-18 Peter Fredman Framtidens friluftsliv Regeringens proposition 2009/10:238 Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer