Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (3) Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrelsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (3) Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrelsens"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (3) Lars Näslund (m) och Ingrid Ågren (spi) och yrkar avslag på framställan. Gunnar Melin (fp) och yrkar avslag på framställan om kommunal borgen. Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs Ordfårande utser kommunstyrelsens fårslag till huvudfårslag och ställer proposition på Lars Näslunds respektive Gunnar Melins yrkanden får utseende av motförslag. Ja-röst för bifall till Gunnar Melins yrkande. Nej-röst får bifall till Lars Näslunds yrkande. 2 ja-röster 7 nej-röster 52 ledamöter avstår Kommunfullmäktige har således utsett Lars Näslunds förslag till motfårslag till kommunstyrelsens förslag i huvudomröstningen. ' Ja-röst får bifall till kommunstyrelsens fårslag Nej-röst för bifall till Lars Näslunds förslag 52 ja-röster 7 nej-röster 2 ledamöter avstår 1 Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens rörslag Kommunfullmäktige godkänner att Övik Energi AB lämnar finansiering till Sekab via Norrlands Etanolkraft med 70 Mkr. Kommunfullmäktige beviljar Övik Energi AB kommunal borgen med 70 Mkr. l Delges: l

2 z ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Kommunfullmäktige (3) 46 (forts) Arbetsutskottet har vidare under 3/2008 noterat att information om Övik Energi AB och SEKAB:s verksamheter kommer att lämnas av Per Fridström vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet under 19/2008 lämnar Pelle Fridström, VD Övik Energi AB, och Jörgen Gidlund, VD Rodret, information om Övik Energi AB och SEKAB :s verksamheter mot bakgrund av arbetsutskottets behandling. Kommunstyrelsen har under 19/2008 lämnat förslag om att kommunfullmäktige beviljar framställan om borgen. Vid kommunfullmäktiges behandling redovisar Per Häggmark (s) kompletterande detaljer i det redovisade investeringsprogrammet. Per Häggmark (s) yrkar, med instämmande av Elvy Söderström (s) och Gunnar Jurterström (s) bifall till framställan om kommunal borgen från Övik Energi AB. Lars Näslund (m) yrkar, med instämmande av Göran Sydhage (kd), Gunnar Melin (fp), Dan Olsson (c) och Ingrid Ågren (spi) att ärendet återremitteras för en genomgång av de olika delarna som ingår i investeringsprogrammet och hur dessa kan minskas alternativt skjutas framåt i tiden. Elvy Söderström (s) yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. Ordförande ställer proposition på det ställda återremissyrkandet och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ja-röst for avgörande vid dagens sammanträde. Nej-röst Iör bifall till Lars Näslund med fleras återremissyrkande. 37 ja-röster 24 nej-röster (enligt bifogad omröstningslista) (enligt bifogad omröstningslista)

3 Kommunfullmäktige (3) 181 (forts) Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet under 203/2008 yrkar Dan Olsson (c), med instämmande av Kristina Karlström-Ballin (c), Gunnar Melin (fp), Birgitta Sedin (kd) samt Lars Näslund (m) avslag på framställan. Elvy Söderström (s) och Mats Hedeli (v) yrkar bifall till framställan från Rodret AB. Kommunstyrelsen har under 203/2008, efter omröstning och med omröstningssiffrorna 9-6 beslutat föreslå kommunfullmäktige att bifalla framställan från Rodret AB. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Per Häggmark (s), med instämmande av Elvy Söderström (s), Tom Sundelin (s), Mats Hedell, Glenn Nordlund (s) bifall till framställan från Rodret AB. Dan Olsson (c) yrkar, med instämmande av Lars Näslund (m), Ingrid Ågren (spi), Gunnar Melin (fp), Magnus Aasa (kd), Andre Nilsson-Hugo (m), avslag på framställan från Rodret AB. Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till framställan från Rodret AB. Ja-röst för bifall till framställan från Rodret AB. Nej-röst för avslag på framställan från Rodret AB. Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag om bifall till framställan från Rodret AB. 37 ja-röster: 24 nej-röster: Rodret i Ömsköldsvik AB, Övik Energi AB, KLK-Ekonomi, Akt

4 ~ ÖRNSKÖlDSVIKS KOMMUN Kommunfullmäktige (3) 38 (forts) ligger kvar och några nedskrivningsbehov bedöms inte uppstå. Trots att många kommer att varslas så rar det mindre effekter på sysselsättningen i Ömsköldsvik än alternativet. Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling under 40/2009 föredras ärendet av Pelle Fridsström, VD Övik Energi AB, som presenterar SEKABs styrelses rekommenderade åtgärdsprogram för SEKAB via ett bildspe l. Vid kommunstyrelsens behandling lämnar Elvy Söderström (S) information om Rodret AB s behandling av ärendet vid sammanträde den 22 februari Rodret har vid sammanträdet föreslagit att kommunfullmäktige godkänner att Övik Energi AB!ar besluta att ge SEKAB en kreditram med kommunal borgen på maximalt l 00 Mkr samt att Övik Energi AB äger rätt att fatta nödvändiga beslut i omstruktureringen av SEKAB utifrån inriktningen att Övik Energi AB på sikt ska lämna delägarskapet i SEKAB. Vidare uttalar styrelsen att ägarandelen i SEKAB för de kommunala bolagen bör utökas. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Dan Olsson (C) med instämmande av Kristina Karlström-Hallin (C), Gunnar Melin (FP), Lars Näslund (M) och Birgitta Sedin (KD) avslag på Rodret ABs framställan. Dan Olsson (C) yrkar även att det bildspel som Pelle Fridström presenterade registreras som en allmän handling i ärendet. Olle Häggström (S), Elvy Söderström (S) och Mats Hedeli (V) yrkar bifall till Rodrets framställan. Kommunstyrelsen har under 40/2009 uppdragit till kommunledningskontoret att registrera det bildspel som Pelle Fridström presenterade vid sammanträdet som en allmän handling i ärendet. Beredande organs rörslag till beslut Kommunstyrelsens 40/2009. Inför kommunfullmäktiges behandling lämnar Pelle Fridsström, VD Övik Energi AB, motsvarande föredragning som vid kommunstyrelsens behandling. Fridström presenterar SEKABs styrelses rekommenderade åtgärdsprogram för SEKAB via ett bildspel Vid kommunstyrelsens behandling yrkar Per Häggmark (S), med instämmande av Elvy Söderström (S), Mats Hedeli (V), Glenn Nordlund (S), Olle Häggström (S), Rodret AB, Övik Ener i AB, KLK-Ekonomi, Akt Verkstalls av:

5 Kommunfullmäktige (3) 38 (forts) Roger Burland (S), Tom Sundelin (S), Jan-Olov Häggström (S), Göran Wåhlstedt (V), Gunborg Karlsson (S), och LeifLindholm (S), bifall till kommunstyrelsens förslag. Dan Olsson (C) yrkar, med instämmande av Göran Sydhage (KD), Lars Näslund (M) Ingrid Ågren (SPI), Gunnar Melin (FP), Lars Eidenvall (KD), Emil Källström (C) och Roland Wikner (C) avslag på Rodret ABs framställan. Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrelsens förslag. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till avslag på kommunstyrelsens förslag. 37 ja-röster 24 nej-röster.. l Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Rodret ABs framställan. Kommunfullmäktiges beslut i enligbet med kommunstyrelsens iörslag Kommunfullmäktige godkänner att Övik Energi AB får besluta att ge SEKAB en kreditram på maximalt l 00 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutar om borgen till Övik Energi AB på 100 miljoner kronor. Kommunfullmäktige medger att Övik Energi AB har rätt att fatta nödvändiga beslut i omstruktureringen av SEKAB utifrån inriktningen att Övik Energi AB på sikt ska lämna delägarskapet i SEKAB. Reservationer Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig ledamöterna tillhörande (C), (FP), (SPI), (M, skriftligt), samt (KD, skriftligt), till förmån för det framlagda avslagsyrkandet. Rodret AB Övik Ener i AB, KLK-Ekonomi, Akt

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617)

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Föreligger motion daterad den 28 oktober 2015 från Bertil Jonsson

Läs mer

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205)

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Föreligger motion daterad den 24 mars 2014 från Anna-Lena Lindberg (C) angående förslag om en ny

Läs mer

stadshuset, Gene, k111.00-12.05 Elvy Söderström, ordf. Glenn Nordlund Tom Sundelin Laila Bylund Dan Olsson Lars Eidenvall, 11.

stadshuset, Gene, k111.00-12.05 Elvy Söderström, ordf. Glenn Nordlund Tom Sundelin Laila Bylund Dan Olsson Lars Eidenvall, 11. STYRELSESAMMANTRÄDE Plats och tid: Beslutande: stadshuset, Gene, k111.00-12.05 Elvy Söderström, ordf. Glenn Nordlund Tom Sundelin Laila Bylund Lars Eidenvall, 11.05 - Gunnar Melin Övriga deltagande: Lars

Läs mer

95 Svar på medborgarförslag, Pendlarkort till studenter (Kst/2013:447)

95 Svar på medborgarförslag, Pendlarkort till studenter (Kst/2013:447) Kommunfullmäktige 2016-05-30 1 (6) 95 Svar på medborgarförslag, Pendlarkort till studenter (Kst/2013:447) Sammanfattning av ärendet Föreligger medborgarförslag daterat den 19 september 2013 angående införande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-09-29 Blad nr l (3) 181 Medgivande till Övik Energi AB att ge bankgaranti till SEKAB (Ks/2008:419) Bakgrund Vid Rodrets

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 09:

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 09: Kommunstyrelsen 2013-02-25 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 09:00 10.15 Beslutande Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S), Lena Kvarnström (S), Laila Bylund (S),

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

228 Motionssvar, Ett nytt gymnasium i Örnsköldsvik (Kst/2015:207)

228 Motionssvar, Ett nytt gymnasium i Örnsköldsvik (Kst/2015:207) Kommunfullmäktige 2015-12-14 1 (6) 228 Motionssvar, Ett nytt gymnasium i Örnsköldsvik (Kst/2015:207) Föreligger motion daterad den 13 mars 2015 från Lars Näslund (M), Johannes Nordin (M) samt Annica Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9: Anita Danielsson (M), Gunilla Hammarlund (S) Kommundirektör Agneta Marelll

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9: Anita Danielsson (M), Gunilla Hammarlund (S) Kommundirektör Agneta Marelll Kommunstyrelsen 2010-09-27 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9:00 09.15 Beslutande Övriga ersättare: Övriga deltagare Ordförande: Glenn Nordlund (S) Ledamöter: Marianne Vestin (S), Jim

Läs mer

129 Motionssvar, krav om GMO-fritt foder till djur vars kött kommunen upphandlar (Kst/2015:265)

129 Motionssvar, krav om GMO-fritt foder till djur vars kött kommunen upphandlar (Kst/2015:265) Kommunfullmäktige 2016-06-20 1 (6) 129 Motionssvar, krav om GMO-fritt foder till djur vars kött kommunen upphandlar (Kst/2015:265) Föreligger motion instämplad hos kommunledningsförvaltningen den 9 april

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 20:45. Enligt bifogad närvaroförteckning

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 20:45. Enligt bifogad närvaroförteckning Kommunfullmäktige 2008-03-31 1 (51) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 20:45 Beslutande Övriga deltagare Enligt bifogad närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Revisorernas ordförande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 21:30. Beslutande Enligt närvarolistan sidan 3

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 21:30. Beslutande Enligt närvarolistan sidan 3 Kommunfullmäktige 2010-03-29 1 (36) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 21:30 Beslutande Enligt närvarolistan sidan 3 Övriga deltagare Kommunsekreterare Matti Ohlsson Revisorerna ordförande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 21:30. Beslutande Enligt närvarolistan sidan 2

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 21:30. Beslutande Enligt närvarolistan sidan 2 Kommunfullmäktige 2009-12-14 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 21:30 Beslutande Enligt närvarolistan sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare Matti Ohlsson Hans Granholm 226 Godkännande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 17:50

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 17:50 Kommunfullmäktige 2010-08-30 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 17:50 Beslutande Övriga deltagare Enligt närvarolista Kommunsekreterare Matti Ohlsson Godkännande av närvaro Tid och

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade och 21 ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokala lösningar på vatten och avlopp för Tungenäset.

Kommunfullmäktige beslutade och 21 ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokala lösningar på vatten och avlopp för Tungenäset. 30(32) 39 Dnr KS 2016-105 VA-utredning Tungenäset Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 20 och 21 ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokala lösningar på vatten och avlopp för Tungenäset. Denna utredning

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 19:00. Beslutande Enligt närvaroförteckning sidan 2

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 19:00. Beslutande Enligt närvaroförteckning sidan 2 Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 (67) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 19:00 Beslutande Enligt närvaroförteckning sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare Matti Ohlsson Knut Pettersson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 19:10

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 19:10 Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 19:10 Beslutande Enligt närvarolista Ålderspresident John Norberg (S) 165-166 Ordförande Agneta Lundberg (S) 167-172,

Läs mer

103 Motionssvar, utveckling i hela kommunen (Kst/2011:185)

103 Motionssvar, utveckling i hela kommunen (Kst/2011:185) Kommunfullmäktige 2013-06-17 1 (8) 103 Motionssvar, utveckling i hela kommunen (Kst/2011:185) Föreligger motion daterad den 29 november 2010 från Dan Olsson (C), Camilla Svensson (M), Magnus Aasa (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Enligt separat närvaroförteckning. Sekreterare Eva Isaksson Kommundirektör Agneta Marell 1 Ekonomidirektör Mikael Öhrling 2 Ekonom Marie Edlund 2

Enligt separat närvaroförteckning. Sekreterare Eva Isaksson Kommundirektör Agneta Marell 1 Ekonomidirektör Mikael Öhrling 2 Ekonom Marie Edlund 2 Kommunfullmäktige 2009-01-26 1 (26) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, kl.13:00-17:55 Enligt separat närvaroförteckning Sekreterare Eva Isaksson Kommundirektör Agneta Marell

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 18:30. Hanna Matkala, Sliperiet 96 Alex Gustafsson, Sliperiet 96

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 18:30. Hanna Matkala, Sliperiet 96 Alex Gustafsson, Sliperiet 96 Kommunfullmäktige 2010-06-21 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 18:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt närvarolista Kommunsekreterare Matti Ohlsson Hanna Matkala, Sliperiet 96 Alex

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 11:00-12:10

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 11:00-12:10 Kommunstyrelsen 2008-12-15 1 (14) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 11:00-12:10 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordförande: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 19:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 19:30 Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (47) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 19:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt närvarolista Kommunsekreterare Matti Ohlsson Godkännande av närvaro Tid och

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning Kommunfullmäktige 2007-03-26 1 (38) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Godkännande av

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 20:10. Enligt separat närvaroförteckning

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 20:10. Enligt separat närvaroförteckning Kommunfullmäktige 2008-11-24 1 (51) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 20:10 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Sekreterare Eva Isaksson Jimmy Nyström, Parkskolans

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:00. Modou Boye-Jallow (S), Agneta Eliazon (S), Gunilla Hammarlund (S), Hans Wentjärv (S),

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:00. Modou Boye-Jallow (S), Agneta Eliazon (S), Gunilla Hammarlund (S), Hans Wentjärv (S), Kommunstyrelsen 2010-03-09 1 (21) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ersättare Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamoten: Glenn Nordlund (S), Marianne

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 20:50. Enligt separat närvaroförteckning

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 20:50. Enligt separat närvaroförteckning Kommunfullmäktige 2007-04-23 1 (48) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 20:50 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Godkännande av

Läs mer

Plats och tid Stadshuset Örnsköldsvik, kl. 16:00 19:30. Enligt bifogad närvaroförteckning

Plats och tid Stadshuset Örnsköldsvik, kl. 16:00 19:30. Enligt bifogad närvaroförteckning Kommunfullmäktige 2008-02-25 1 (43) Plats och tid Stadshuset Örnsköldsvik, kl. 16:00 19:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt bifogad närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Godkännande av närvaro

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 16:30. Beslutande Enligt närvaroförteckning sidan 2. Revisorernas ordförande Ingvar Byström 190

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 16:30. Beslutande Enligt närvaroförteckning sidan 2. Revisorernas ordförande Ingvar Byström 190 Kommunfullmäktige 2009-10-26 1 (36) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 16:30 Beslutande Enligt närvaroförteckning sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare Matti Ohlsson Revisorernas ordförande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 11:00 11:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 11:00 11:30 Kommunstyrelsen 2008-06-16 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 11:00 11:30 Beslutande Övriga deltagare Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund (s), Marianne Vestin (s),

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 22:55. Enligt separat närvaroförteckning

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 22:55. Enligt separat närvaroförteckning Kommunfullmäktige 2008-12-15 1 (75) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 22:55 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Sekreterare Eva Isaksson Ingeborg Wikström 256

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, kl.13:00 19.00. Kommunsekreterare Matti Ohlsson, sekr. Karl-Ivan Söderqvist 198 Nea-Marie Österlund 199

Stadshuset, Örnsköldsvik, kl.13:00 19.00. Kommunsekreterare Matti Ohlsson, sekr. Karl-Ivan Söderqvist 198 Nea-Marie Österlund 199 Kommunfullmäktige 2010-12-20 1 (88) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, kl.13:00 19.00 Enligt närvarolista Kommunsekreterare Matti Ohlsson, sekr. Karl-Ivan Söderqvist 198

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Ärendet som beskrivs nedan gäller Antagande av detaljplan för Mörby Centrum

Ärendet som beskrivs nedan gäller Antagande av detaljplan för Mörby Centrum Ärendet som beskrivs nedan gäller Antagande av detaljplan för Mörby Centrum Det behandlades den 19 april 2010 i Danderyds Kommunfullmäktige. Partiernas ställningstagande innebär i praktiken, att......

Läs mer

situationsbeskrivning och handlingsalternativ för Sekab

situationsbeskrivning och handlingsalternativ för Sekab situationsbeskrivning och handlingsalternativ för Sekab Presentation för Sekabs ägare Umeå, December 10, 2008 Alternativ 2a, möjlig värdering för extern part Uppskad värdering av extern intressent mht

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, kl.13:00 19:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, kl.13:00 19:35 Kommunfullmäktige 2012-02-27 1 (48) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, kl.13:00 19:35 Enligt närvarolista. Kommunsekreterare Matti Ohlsson, sekr. Kommunjurist Silvia Sandin-Viberg

Läs mer

Renhållningstaxa from

Renhållningstaxa from Kommunfullmäktige 2009-12-21 213 496 Kommunstyrelsen 2009-12-07 224 580 2010-03-15 54 123 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 237 509 2010-02-08 24 46 Dnr 09.683-320 deckf11 Renhållningstaxa from

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 17:30. Kommunsekreterare Matti Ohlsson, sekr. Kommunjurist Silvia Sandin-Viberg

Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 17:30. Kommunsekreterare Matti Ohlsson, sekr. Kommunjurist Silvia Sandin-Viberg Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 (56) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 17:30 Enligt närvarolista Kommunsekreterare Matti Ohlsson, sekr. Kommunjurist Silvia Sandin-Viberg

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 19:40. Beslutande Enligt närvaroförteckning sidan 2

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 19:40. Beslutande Enligt närvaroförteckning sidan 2 Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 (51) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 19:40 Beslutande Enligt närvaroförteckning sidan 2 Övriga deltagare Sekreterare Eva Isaksson Revisorskollegiet ordförande

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med fritt val inom hemtjänsten

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med fritt val inom hemtjänsten Tjänstledighet för kommunal personal i samband med fritt val inom hemtjänsten Ks 2008:485 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet för kommunal personal i samband med

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Budget 2016 och plan

Budget 2016 och plan 17(36) Kf 69 Ks2015/0167 041 Budget 2016 och plan 2017-2020 Beslut beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och plan 2017-2020, förutom att arbetsutskottet i miljö- och byggnämnden ska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-21:00. Beslutande Enligt närvaroförteckning sidan 2

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-21:00. Beslutande Enligt närvaroförteckning sidan 2 Kommunfullmäktige 2009-06-15 1 (85) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-21:00 Beslutande Enligt närvaroförteckning sidan 2 Övriga deltagare Sekreterare Eva Isaksson Anita Rundkvist 120 Ulla

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 20:40. Enligt bifogad närvaroförteckning

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 20:40. Enligt bifogad närvaroförteckning Kommunfullmäktige 2013-06-17 1 (88) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 20:40 Beslutande Övriga deltagare Enligt bifogad närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson, sekr. Utredningssekreterare

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 16:30. Beslutande Enligt närvarolistan sidan 2

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 16:30. Beslutande Enligt närvarolistan sidan 2 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 (33) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 16:30 Beslutande Enligt närvarolistan sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare Matti Ohlsson Sune Westberg, kultur-

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-19:40

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-19:40 Kommunfullmäktige 2013-02-25 1 (57) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-19:40 Beslutande Övriga deltagare Enligt närvarolista Kommunsekreterare Matti Ohlsson, sekr. Utredningssekreterare

Läs mer

Varbergs kommun. Sammanträdesprotokoll Valnämnden Plats och tid Stadshus A, sammanträdesrum A1, kl

Varbergs kommun. Sammanträdesprotokoll Valnämnden Plats och tid Stadshus A, sammanträdesrum A1, kl Valnämnden 2014-05-09 1-7 Plats och tid Stadshus A, sammanträdesrum A1, kl. 8.30 10.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Ulf Prahl, (C) Lennart Andrén, (M) Karl-Johan Wiktorp, (FP) Bengt

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:00

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:00 Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 (17) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund (s), Marianne Vestin (s),

Läs mer

Svar på medborgarförslag 2012:15 om avskjutning av rådjur i området runt gamla vattentornet

Svar på medborgarförslag 2012:15 om avskjutning av rådjur i området runt gamla vattentornet Kommunstyrelsen 2013-08-26 142 Svar på medborgarförslag 2012:15 om avskjutning av rådjur i området runt gamla vattentornet Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, kl.16:00 22:30. Enligt separat närvaroförteckning

Stadshuset, Örnsköldsvik, kl.16:00 22:30. Enligt separat närvaroförteckning Kommunfullmäktige 2008-01-28 1 (54) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, kl.16:00 22:30 Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Stadsjurist Åke

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(4) 191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Utredning av Mobackenskolan och område väst

Utredning av Mobackenskolan och område väst SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 531 Dnr KS 2015-000831 291 Utredning av Mobackenskolan och område väst Sammanfattning Nämnden för support och lokalers arbetsutskott anför att i samband med att inomhusmiljöproblemen

Läs mer

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2015-10-08 1 (3) 161 Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Diarienummer 1502087 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, Sammanträdesrum Kubbe, kl. 15:00 16:15

Stadshuset, Örnsköldsvik, Sammanträdesrum Kubbe, kl. 15:00 16:15 Kommunstyrelsen 2011-08-02 1 (20) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Örnsköldsvik, Sammanträdesrum Kubbe, kl. 15:00 16:15 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Lena Kvarnström (S), Helge Westman

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:30.

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:30. Kommunstyrelsen 2010-01-12 1 (24) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:30. Beslutande Övriga ersättare Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordförande: Elvy

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer