Användarhandbok NX503E FX503E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 6,2" PEKSKÄRM MULTIMEDIASTATION & 6,2 PEKSKÄRM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok NX503E FX503E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 6,2" PEKSKÄRM MULTIMEDIASTATION & 6,2 PEKSKÄRM"

Transkript

1 Användarhandbok NX503E FX503E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 6,2" PEKSKÄRM MULTIMEDIASTATION & 6,2 PEKSKÄRM

2 CAUTIONS This appliance contains a laser system and is classified as a CLASS 1 LASER PRODUCT. To use this model properly, read this Owner s Manual carefully and keep this manual for your future reference. In case of any trouble with this player, please contact your nearest AUTHORIZED service station. To prevent direct exposure to the laser beam, do not try to open the enclosure.!caution USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN THE OWNER S MANUAL MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. ADVARSEL. Denne mærking er anbragt udvendigt på apparatet og indikerer, at apparatet arbejder med laserstråler af klasse 1, hvilket betyder, at der anvendes laserstråler af svageste klasse, og at man ikke på apparatets yderside kan blive udsat for utilladelig kraftig stråling. APPARATET BØR KUN ÅBNES AF FAGFOLK MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL APPARATER MED LASERSTRÅLER! Indvendigt i apparatet er anbragt den her gengivne advarselsmækning, som advarer imod at foretage sådanne indgreb i apparatet, at man kan komme til at udsaætte sig for laserstråling. OBS! Apparaten innehåller laserkomponenten som avger laserstrålning överstigande gränsen för laserklass 1. VAROITUS Suojakoteloa si saa avata. Laite sisältää laserdiodin, joka lähettää näkymätöntä silmille vaarallista lasersäteilyä. NX503E FX503E Tack för att du har köpt Clarion NX503E eller FX503E. Läs den här handboken noga innan du börjar använda utrustningen. Förvara handboken på en lättåtkomlig plats när du har läst den. Läs det medföljande garantikortet och förvara det tillsammans med handboken. Den medföljande skivan (CD-ROM-handbok) kan inte spelas upp på denna enhet. Läs speciellt beskrivningarna i Att säkerställa säker användning. Detta beskriver försiktighetsåtgärder för att säkerställa säker användning utan att vålla skada på dig själv eller andra. P.3 Innehållet i denna handbok kan skilja sig lite från själva produkten beroende på ändringar osv. i specifikationerna. Innehållet i denna handbok kan delvis ändras utan föregående meddelande. När enheten ska överföras, säljas vidare eller kasseras, ska all information som sparats på den raderas för att skydda din personliga information och upphovsrätten. Symboler som används i handboken VARNING Detta indikerar att om instruktionen inte efterföljs kan detta leda till död eller allvarlig skada. FÖRSIKTIGHET Detta förklarar sådant som kan orsaka skada om instruktioner inte efterföljs. Uppmärksamma Även om detta inte faller under kategorierna VARNING eller FÖRSIKTIGHET, indikerar detta att det finns en risk att pengar eller tid förloras. Förberedelser Detta förklarar vad som måste göras innan produkten används. Detta förklarar begränsningar relaterade till funktionen. Detta förklarar ytterligare information för att kunna använda enheten.

3 Knappar och pektangenter I handbokens funktionsbeskrivningar är knappar på huvudenheten indikerade av en prickad ram som exemplet nedan visar. Exempel MENU Enheten använder ett pekskärmsystem som du enkelt kan hantera genom att peka på skärmen med din fingertopp. I handboken är funktioner som utförs genom att peka på tangenter indikerade med gråtonade tangenter som exemplet nedan visar. Exempel Radio NX503E Pektangent FX503E Pektangent Knapp Knapp Innehåll Att säkerställa säker användning 3 Symboler relaterade till säkerhet 3 VARNING 3 FÖRSIKTIGHET 4 Frågor och meddelanden 4 Innan enheten används 5 Tillgängliga funktioner på enheten 5 Utökade system 5 FÖRSIKIGHETSÅTGÄRDER 6 Manöverpanel - Allmänt 6 Nomenklatur 7 Grundläggande användning 9 Slå på strömmen 9 Så använder du menyer 9 Använda genvägsmenyn 9 Så anger du text 9 Funktionslistor 9 Flyttar mellan sidorna i en lista 9 Använda index för att välja en lista 9 Justera numeriska värden 10 Sätta in och ta ut skivor (endast NX503E) 10 Så här sätter du in skivor 10 Så här tar du ut skivor 10 Sätta in och ta ut microsd-kortet (NX503E) 10 Så sätter du in microsd-kortet 10 Så tar du ut microsd-kortet 10 Sätta in och ta ut microsd-kortet (FX503E) 11 Så sätter du in microsd-kortet 11 Så tar du ut microsd-kortet 11 Justera ljudvolymen 11 Växla skärmbild (endast NX503E) 11 Växla till ljudbild 11 Växla till kartbild 11 Visa AV-kontrollfältet (endast NX503E) 11 Stänga av skärmen 11 Lyssna på radio 12 Ta emot radiosändningar 12 Växla mellan AM- och FM-radio 12 Välja en station automatiskt 12 Välja station manuellt 12 Välja stationer från listan 12 Använda listan över förinställda radiokanaler 12 Vad är en förvald kanal? 12 Använda mottagningsband 12 Automatisk lagring på listor (autospara) 12 Manuell lagring i listor 13 Radioinställningar 13 Visa DVD (endast NX503E) 13 Spela upp DVD 13 Stoppa uppspelning 13 Pausa 13 Spela upp föregående eller nästa kapitel 14 Spola tillbaka/snabbspola framåt 14 Långsam uppspeln. 14 Repetera uppspelning 14 Spela upp från menyer 14 Ange en titel eller ett kapitelnummer för att spela upp en titel eller ett kapitel 14 Ställa in DVDer 15 Växla språk (ljud)/språk (textremsa)/vinkel 15 Justera bildkvalitet 15 Ändra bildformat 15 Ställa in skärmstorlek 15 Ställa in standardspråk 16 Ställa in barnspärr (nivå) 16 Ställa in landskod 17 Lyssna på musik på CD eller skivor (MP3/WMA) (endast NX503E) 17 Spela skivor 17 Spela CD-skivor 17 Spela MP3/WMA-skivor 17 Spola tillbaka/snabbspola framåt 17 Spela föregående eller nästa spår 17 Spela föregående eller nästa mapp (bara vid MP3/WMA) 18 NX503E/FX503E 1

4 Spela från mappens eller spårets lista 18 Repeterad/blandad uppspelning 18 Skanna uppspelning 18 Visa DivX-innehåll (endast NX503E) 18 Visa DivX-innehåll 18 Spela DivX-innehåll 19 Lyssna på filer på microsd-kort/usbminne 19 Spela microsd-kort/usb-minne 19 Spela microsd-kort eller USB-minne 19 Spola tillbaka/snabbspola framåt 19 Spela föregående eller nästa spår 20 Spela från mappens eller spårets lista 20 Spela föregående eller nästa mapp 20 Repeterad/blandad uppspelning 20 Skanna uppspelning 20 Lyssna på ipod/se ipod-video 20 Kompatibla ipod-modeller 20 Uppspelning från ipod-modeller 21 Lyssna på ipod-modeller 22 Se på ipod-video 22 Spola tillbaka/snabbspola framåt 22 Spela föregående eller nästa spår eller kapitel 22 Repeterad/blandad uppspelning 22 Uppspelning under angivna villkor 23 ipod-inställning (endast video) 23 Justera bildkvaliteten för ipod-video 23 Ändra anslutningsmetod för ipod 23 Lyssna på Bluetooth-ljud 23 Att lyssna på Bluetooth-ljud 23 Spela Bluetooth-ljud 24 Spela Bluetooth-ljud 24 Spola tillbaka/snabbspola framåt 24 Spela föregående eller nästa spår 24 Spela från spårets lista 24 Uppspelning under angivna villkor 24 Repeterad/blandad uppspelning 24 Se på anslutna externa enheter (AUX) 25 Ansluta externa enheter 25 Lyssna på ljud från externa enheter 25 Se på video från externa enheter 26 Lyssna på externa enheter - inställningar 26 Kompensera för volymskillnader 26 Ändra bildformat 26 Justera bildkvalitet 26 Registrera Bluetooth-kompatibla enheter 26 Vad är Bluetooth? 26 Registrera mobiltelefoner (para ihop) 27 Byta ansluten mobiltelefon 28 Ta bort registrerade mobiltelefoner 28 Använda mobiltelefoner 28 Skärmen under ett telefonsamtal 28 Ange ett nummer för att ringa ett samtal 29 Ringa samtal från loggen över utgående eller inkommande samtal 29 Ta bort loggen över inkommande eller utgående samtal 29 Registrera en telefonbok 29 Ringa telefonsamtal från telefonboken 30 Ta bort telefonboksdata 30 Ta emot telefonsamtal 30 Ställa in samtalsvolym 30 Använda Smart Access 30 Vad är länka smarttelefon? 30 Länkningskompatibla program 31 Rutiner före länkning av smarttelefon 31 Starta program 31 För iphone 31 För Android-telefoner 32 Korrigera pekläget på skärmen (endast Androidtelefoner) 32 Avsluta länkning till smarttelefon 32 Använda fjärrkontroll (säljs separat) 32 Försiktighetsåtgärder vid användande av fjärrkontroll 32 Batterirelaterade försiktighetsåtgärder 32 Byta batteri 33 Så använder du fjärrkontrollen 33 Namn och funktioner för fjärrkontrollens delar 33 Använda backkameran 34 Bild i backkameran 34 Visa bilden i backkameran 34 Justera backkamerans bildkvalitet 35 Visa riktlinjer 35 Justera riktlinjerna 35 Visa linjen för skenbar stötfångare 36 Justera linjen för skenbar stötfångare 36 Använda skärmen i baksätet 36 Videobilder som kan visas på en skärm i baksätet 36 Olika inställningar 36 Gör allmänna inställningar för enheten 36 Ställa in genvägsmenyn 37 Ställa in kontrollpanelens upplysningsfärg (endast NX503E) 37 Detta ställer in önskad upplysningsfärg. 37 Ställa in lösenord för aktivering av stöldskydd 37 Göra Bluetooth-inställningar 38 Byta namn på enheter och ändra PIN 38 Ställa in ljudkvalitet 38 Justera högtalarnas volymbalans och röstens volymbalans 38 Välja och ställa in minne för ljudkvalitetseffekter 38 Ställa in önskade ljudkvaliteter 38 Justera volymutjämnaren 39 Ställa in skärmbilder 39 Andra inställningar 39 Felsökning 40 Navigeringsrelaterade (endast NX503E) 40 Ljudrelaterade 40 Länka smarttelefon 42 Backkamera 43 Annat 43 Skivor som kan användas i enheten (endast NX503E) 44 CD-skivor som kan spelas 44 CD-skivor som inte kan spelas 44 DVD-skivor som kan spelas 44 om regionsnummer på DVDvideoskivor 44 DVD-videofunktioner 44 DVD-skivor som inte kan spelas 45 microsd-kort/usb-minne som kan användas på enheten 45 Försiktighetsåtgärder vid hantering av microsd-kort 45 Ljudfiler som kan spelas på enheten 45 MP3-filer 46 WMA-filer 46 Skivornas mappstruktur 46 Mappstruktur för microsd-kort/usbminne 47 Noteringar om uppspelning av MP3 och WMA på enheten 47 Videofiler som kan spelas på enheten (endast NX503E) 47 Landskod 48 Daglig skötsel och hantering 48 Daglig skötsel och hantering av huvudenheten 48 Garanti och kundsupport 49 Specifikationer 49 Varumärken 49 Bortskaffande, överlåtelse eller återförsäljning av produkten 50 Ta bort data från enheten 50 För att skydda din integritet 50 För att skydda upphovsrätten Ta bort data (initiera) 50 2 NX503E/FX503E

5 HANDBOK FÖR INSTALLATION OCH ANSLUTNING AV KABLAR SÄKERHETSÅTGÄRDER 51 Symboler 51 Före användning 51 Säkerhetsåtgärder vid installation 51 ar angående installationen 51 ar angående anslutning FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID INSTALLATION INSTALLERA HUVUDENHETEN 53 Installera huvudenheten i ett NISSAN-fordon 53 Installera huvudenheten i ett TOYOTA-fordon 54 Andra fordon än NISSAN och TOYOTA TA BORT HUVUDENHETEN FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VIDLEDNINGSDRAGNING MONTERA GPS-ANTENNEN (ENDAST NX503E) KOPPLINGSSCHEMA 56 Ansluta tillbehör 57 Innehållsförteckning 58 Att säkerställa säker användning Symboler relaterade till säkerhet Risk för att föraren eller annan person blir skadad indikeras enligt nedan och nedan beskrivs också dessa faror samt hur du undviker dem. Läs dessa viktiga varningar. VARNING FÖRSIKTIGHET Detta indikerar att om instruktionen inte efterföljs kan detta leda till död eller allvarlig skada. Detta förklarar sådant som kan orsaka skada om instruktioner inte efterföljs. VARNING Använd inte produktens vägledningsinformation för att hitta polis, sjukvård osv. Denna produkt innehåller inte information om alla sjukhus, brandstationer, polisstationer osv. Informationen kan också skilja sig från faktisk information så det är möjligt att du inte hinner fram inom utsatt tid. Frånkoppla alltid batteriets minuspol innan något arbete utförs. Om du inte gör det kan det leda till elektrisk stöt, skada eller att enheten inte fungerar. Föraren får inte hantera enheten eller stirra på den under bilkörning. Föraren kan då bli distraherad och orsaka en trafikolycka. Stanna alltid på en säker plats. Följ alla tillämpliga trafikregler. Information som exempelvis kartor, enkelriktning, vägskyltar och vägmarkeringar osv eller råd om rutter (rekommenderade rutter och röstvägledning) som visas på navigeringsskärmen kan skilja sig från faktiska vägförhållanden. Var noga med att följa faktiska vägskyltar och trafikförhållanden under bilkörning. I annat fall kan du orsaka trafikolycka. Ta inte isär eller förändra produkten. Öppna inte höljet för att olja in delar eller skära igenom kablarnas isolering för att ge ström till andra enheter. Detta kan orsaka olyckor, brand, elektriska stötar eller felaktig funktion. Be en utbildad tekniker att byta ut eventuella säkringar och använd bara säkringar med märkt kapacitet. Används säkringar som överskrider märk kapacitet kan detta orsaka brand eller felaktig funktion. NX503E/FX503E 3

6 Använd inte produkten om den har uppvisat funktionsstörningar eller inte fungerar korrekt. Sluta omedelbart använda produkten om det saknas bild eller ljud, om något främmande föremål kommer in i den, om den blir våt, om den börja ryka, låta eller lukta konstigt. I annat fall kan brand eller elektrisk stöt uppstå. Använd inte bensen eller förtunningsmedel, bilrengöringsmedel, polish eller liknande vätskor. Används sådana vätskor inuti bilen kan de exempelvis göra att lättantändlig gas fattar eld och orsakar brand. Dessutom kan daglig skötsel med dessa produkter deformera materialet eller få färgen att flaga av. Lämna inte microsdminneskortet inom räckhåll för barn. De kan svälja dem av misstag. Sök omedelbart medicinsk vård om någon sväljer ett microsd-minneskort. FÖRSIKTIGHET Be en utbildad tekniker att installera, ta bort, ändra installationen eller koppla in enheten. Installation och ledningsdragning måste utföras korrekt. Vid felaktig installation eller ledningsdragning kan detta störa bilkörningen och ge upphov till olycka eller felaktig funktion. Använd inte huvudenheten annat än i ett fordon. Annars kan den orsaka skada eller elektrisk stöt. Ställ in volymen under bilkörning på en nivå som gör att du också kan höra ljud utanför fordonet. Om du kör utan att kunna höra ljud utanför fordonet kan du orsaka en olycka. Placera inga föremål på kontrollpanelen och utsätt den inte för hårda stötar. Detta kan göra att kontrollpanelen eller LCD-skärmen fungerar felaktigt, går sönder eller deformeras. Placera inga föremål på den. Tryck inte hårt med handen. Använd inte hårda föremål som pennspetsar, nålar eller naglar. Skvätt inte ner den med vatten, juice eller andra vätskor. Frågor och meddelanden LCD-skärm Små svarta prickar eller klara prickar kan dyka upp på skärmen. Detta är ett unikt fenomen för LCD-skärmar och är inget tekniskt fel. Klistra ingen skyddsfilm eller liknande på pekskärmen. Detta kan ge upphov till felaktig funktion eller försämra svarstiden. Se Daglig skötsel av huvudenheten för information om vad du ska göra när LCD-skärmen blir smutsig. P.48 Driftsmiljö För att förhindra att batteriet tar slut bör enheten användas när motorn är igång. Enheten har en höghastighets-cpu som gör att höljet kan bli varmt. Var särskilt försiktig vid hantering av enheten under användning eller omedelbart efter det att motorn stängts av. På fordon med ett nyckelfritt låssystem kan enheten sluta att fungera om nyckeln kommer i närheten av den. Överhoppning kan också uppstå om du för nyckeln nära enheten eller en Bluetooth-ljudenhet. Flytta nyckeln om detta inträffar. Skärmen kan bli statisk eller få störningar om elektriska komponenter som genererar starkt elektroniskt brus används nära enheten. Om detta inträffar kan du antingen flytta den elektroniska komponent som orsakat det elektroniska bruset bort från enheten eller sluta använda den. Rutter När positionen för en inrättning som visas via sökfunktionen ställs in som om den är en destination, kan du bli visad till en felaktig plats som exempelvis inrättningens baksida eller upp på en motorväg. Ha förståelse för detta och kontrollera rutten i närheten av destinationen. Namn kan vara svåra att förstå beroende på ljudinformationen. När en rutt inte kan beräknas flyttar du destinationen till en huvudgata i närheten och försöker beräkna den på nytt. Ibland kan rutter inte beräknas av orsaker som exempelvis avståndet till destinationen. Försiktighetsåtgärder gällande garantin under garantiperioden Kontakta din återförsäljare om du vill använda garantin för reparationer. Du kan behöva returnera tillbehör när du använder garantin för reparationer. Varken data som inte kunnat sparas för att enheten har fungerat felaktigt eller data som har försvunnit täcks av garantin. Garantin gäller inte i följande fall även om det är inom garantiperioden Oförsiktig hantering (olämplig hantering som inte beskrivs i ägarhandboken eller om den tappats, utsatts för stötar, vatten osv.). Felaktig funktion och skada orsakad av felaktig reparation, förändring eller isärtagning. Felaktig funktion och skada orsakad av eld, saltskada, gasskada, jordbävning, storm eller översvämningsskada, blixtnedslag, onormal spänning och andra naturkatastrofer. Repor, missfärgning och smuts som ett resultat av användning eller skador från felaktig förvaring. Upphovsrätt Programvara och data vars upphovsrätt innehas av tredje part licensierade till Clarion i enlighet med ett licensavtal finns inspelade på enheten. Förutom instanser där tillåtelse tydligt indikeras i användarhandbokens beskrivningar, är det strängt förbjudet enligt lag att ta bort, kopiera eller ändra enhetens programvara, inklusive uppdateringar och data. 4 NX503E/FX503E

7 Innan enheten används Utökade system Nedan beskrivs information du bör känna till innan du börjar använda enheten. Tillgängliga funktioner på enheten Utöka ljudfunktioner Utöka visuella funktioner Backkamera Bakre skärm (endast NX503E) (endast NX503E) (endast NX503E) Extern förstärkare (endast NX503E) ipod /iphone AUX osv. USB-minne Bilden av huvudenheten visar en NX503E. Bluetooth-telefon microsd-minneskort NX503E Anslutningsbarhet smartphone och multi-touch funktion 8 GB kartlagring och senaste kartgaranti Avancerad ljudinställning och 4V/6-kanal RCA-utgång Artiklarna som visas utanför ramarna är produkter som vanligtvis säljs i handeln. FX503E Anslutningsbarhet smartphone Inbyggd Bluetooth -handsfree (HFP) och ljudströmning (A2DP & AVRCP) Avancerad ljudinställning och 4V/6-kanal RCA-utgång NX503E/FX503E 5

8 FÖRSIKIGHETSÅTGÄRDER VARNING Av säkerhetsskäl ska föraren inte se på DVDns video-eller filmdata eller hantera kontrollerna under färd. Notera att se och hantera DVDns video- eller filmdata under färd i vissa länder är förbjudet enligt lag. Under färd ska volymen vara på en sådan nivå att yttre ljud kan höras. 1. När bilens insida är väldigt kall och spelaren används direkt efter att värmen slagits på kan fukt bildas på skivan (DVD/ CD) eller på spelarens optiska delar och förhindra korrekt uppspelning. Om fukt bildas på skivan (DVD/CD) ska du torka den med en mjuk trasa. Om fukt bildas på spelarens optiska delar ska det gå minst en timme innan spelaren används. Kondensationen försvinner av sig självt och därefter kan du använda enheten. 2. Om du färdas på mycket ojämna vägar kan vibrationerna göra att ljudet hoppar. 3. Denna enhet använder en precisionsmekanism. Om problem uppstår får aldrig höljet öppnas, enheten plockas isär eller de roterande delarna smörjas. INFORMATION FÖR ANVÄNDARE ÄNDRINGAR ELLER MODIFIKATIONER PÅ PRODUKTEN SOM INTE GODKÄNTS AV TILLVERKAREN OGILTIGFÖRKLARAR GARANTIN. Manöverpanel - Allmänt Läs följande försiktighetsåtgärder för längre livstid. Spill inte vätska från drycker, paraplyer eller liknande på enheten. Det kan skada de interna kretsarna. Ta inte isär eller modifiera enheten på något sätt. Det kan leda till skador. Om manöverpanelen utsätts för stötar kan den gå sönder, deformeras eller skadas på annat sätt. Låt inte cigaretter bränna skärmen. Det kan skada eller deformera höljet. Om problem uppstår ska du låta butiken där enheten inhandlades inspektera den. Fjärrkontrollen (tillval) kanske inte fungerar om fjärrkontrollens sensor utsätts för direkt solljus. I mycket kallt väder kan skärmen fungera långsamt och den kan se mörkare ut. Detta är inte ett fel. Skärmen fungerar som vanligt när temperaturen stiger. Små svarta och blänkande prickar inuti manöverpanelen är normalt för LCDprodukter. Pekskärmens tangenter fungerar vid lätt beröring. Tryck inte med för mycket kraft. Tryck inte för hårt på höljet runt pekskärmen. Det kan göra att pekskärmens tangenter inte fungerar. 4. Sätt in och ta ut microsd-kortet efter att ha stängt av enheten eftersom microsdkortet kan skadas. 6 NX503E/FX503E

9 Nomenklatur Nedan beskrivs knapparna på enhetens manöverpanel med namn och funktioner. NX503E 7 Detta dokument använder följande infogade grafik och konventioner för att indikera funktioner som använder manöverpanelens knappar. Nummer Infogad grafik Beskrivning av funktionen 1 MENU Kort tryckning Huvudmenyn visas NAVI AV Kort tryckning Växlar mellan kartbild för nuvarande läge och aktuell vald ljudbild. 3 Vrid Detta är den vridbara tangenten för ljudvolym. Använd denna för att justera ljudet för den audiovisuella funktionen. Kort tryckning 4 Smart Access Kort tryckning Detta stänger av skärmen och ljudet. Startar Smart Access. 6 4 Sätt in och ta ut microsd-kortet efter att ha stängt av enheten eftersom microsd-kortet kan skadas. 5 Kort tryckning Matar ut skivan som satts in i enheten. 6 Peka Detta är manöverpanelen och pekskärmen. Den fungerar som en pekskärm genom att du pekar på skärmen när den visas. 1 Detta är den inbyggda mikrofonen. Den används som mikrofon för handsfree-funktionen när enheten är ansluten till en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon med trådlös anslutning. 2 Detta är fjärrkontrollens sensor. Denna tar emot signalen från fjärrkontrollen (säljs separat). 3 Detta är AUX-uttaget. Audio och video från externa enheter som ansluts till detta uttag kan spelas när audioläget är inställt på AUX. P.25 4 Detta är stöldskyddsindikatorn. Denna lampa blinkar när stöldskyddets aktivering är inställt på PÅ för att indikera att stöldskyddsfunktionen är aktiverad. P.37 5 Här sätter du in microsd-minneskortet för att kunna ta del av kortets data. P.10 6 Kartans microsd finns härinne. För att uppdatera kartan öppnar du höljet och sätter in kortet. Öppna inte höljet av andra skäl. 7 Här sätter du in DVD-video-, CD-, MP3-, WMA- och DivX-skivor. P.10 NX503E/FX503E 7

10 FX503E Detta dokument använder följande infogade grafik och konventioner för att indikera funktioner som använder manöverpanelens knappar. Nummer Infogad grafik Beskrivning av funktionen 1 MENU Kort tryckning 2 DISP Kort tryckning Huvudmenyn visas. Växlar till ljudbild VOL+ VOL- Kort tryckning Använd denna för att justera ljudet för den audiovisuella funktionen. 2 4 Smart Access Kort tryckning Startar Smart Access Sätt in och ta ut microsd-kortet efter att ha stängt av enheten eftersom microsd-kortet kan skadas. 5 POWER Kort tryckning Detta stänger av skärmen och ljudet. 6 Peka Detta är manöverpanelen och pekskärmen. Den fungerar som en pekskärm genom att du pekar på skärmen när den visas. 1 Detta är den inbyggda mikrofonen. Den används som mikrofon för handsfree-funktionen när enheten är ansluten till en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon med trådlös anslutning. 2 Detta är AUX-uttaget. Audio och video från externa enheter som ansluts till detta uttag kan spelas när audioläget är inställt på AUX. P.25 3 Här sätter du in microsd-minneskortet för att kunna ta del av kortets data. P.10 4 Detta är fjärrkontrollens sensor. Denna tar emot signalen från fjärrkontrollen (säljs separat). 5 Detta är stöldskyddsindikatorn. Denna lampa blinkar när stöldskyddets aktivering är inställt på PÅ för att indikera att stöldskyddsfunktionen är aktiverad. P.37 8 NX503E/FX503E

11 Grundläggande användning Slå på strömmen 1 Vrid nyckeln till läget ACC eller ON. Enheten startar. När öppningsbilden visas pekar du på OK. Kartbilden över nuvarande position eller ljudbilden visas. När nyckeln vrids till läget OFF stängs enheten av. När stöldskyddsfunktionen är inställde visas bilden för inmatning av lösenord. P.37 Så använder du menyer Enheten har en huvudmeny där du kan använda alla funktioner och en genvägsmeny som grupperar de vanligaste funktionerna. Med genvägsmenyn kan du snabbt komma åt de mest använda funktionerna. 1 MENU Bilden med huvudmeny visas. Peka på dessa för att flytta till föregående eller nästa menybild. Smart Access Visar Smart Access-läget. P.30 DVD / CD Visar DVD-, CD- eller DivX-lägena. (endast NX503E) P.13 Radio Visar radioläget. P.12 Navigering Visar navigeringsläget. (endast NX503E) Användarhandbok - Navigation USB / ipod Visar läget för USB-audio eller ipod-audio/ipod-video. P.19, P.20 Telefon Visar telefonläget. P.28 SD Visar läget för SD-audio. P.19 BT-lj. Visar läget för Bluetooth-ljud. P.23 AUX1 Visar AUX1-läget. P.25 AUX2 Visar AUX2-läget. P.25 Använda genvägsmenyn Genom att peka på på de olika ljudbildernas övermenyer eller överst på telefonbilden visas genvägsmenyn. Upp till fem av de mest använda funktionerna kan registreras i genvägsmenyn. P.37 Peka på och du återvänder till föregående bild. Så anger du text I bilden för textinmatning kan bokstäver och siffror anges genom att du pekar på knappsatsen. Tar bort ett tecken. Trycker du hela tiden på tangenten så raderas alla tecken. Växlar mellan versaler och gemener. Växlar till inmatningsläge för bokstäver/ siffror. Tillämpar den teckensträng som du angav. Funktionslistor När en lista innehåller många artiklar visas den över en eller flera sidor. Flyttar mellan sidorna i en lista 1 eller Du kan också bläddra genom sidorna i en lista genom att svepa med fingret. Använda index för att välja en lista När tangenter med bokstäver visas till vänster i bild kan artiklar som börjar på den bokstav som du pekade på visas som en lista. Följande exempel visar hur du väljer artiklar som börjar med bokstaven B i listan. 1 B Visar de olika inställningsbilderna. P.36 Du kommer till föregående eller nästa sida genom att peka på huvudmenyn och snabbt dra ditt finger uppåt eller nedåt för att sedan ta bort det. Detta kallas att svepa. Artiklar som börjar på B visas. NX503E/FX503E 9

12 2 Välj en lämplig artikel i listan. Om inte alla index visas kan du antingen peka på eller eller svepa med fingret för att byta till nästa sida. Justera numeriska värden När och visas kan numeriska värden, volym mm. justeras. Sätta in och ta ut skivor (endast NX503E) För att ta del av data på CD-, MP3-/WMAeller DVD-skivor måste skivan sättas in i enheten. Uppmärksamma Lämna inte skivor som sticker ut ur enheten. Sätt in dem helt eller ta bort dem. Skivans inspelningsyta (den blanka sidan) får inte vidröras. Sätt inte in två skivor samtidigt. Så här sätter du in skivor 1 För in skivan i skåran med inspelningsytan (den blanka sidan) vänd nedåt. Skivan dras in och börjar spelas upp efter en liten stund. En kort stund efter att skivan satts in så dras den automatiskt in. Om den inte gör det betyder det att det redan finns en skiva insatt. Ta inte i onödigt mycket när du sätter in skivor. Ta alltid bort den skiva som sitter i innan du sätter in en ny. Så här tar du ut skivor 1 Skivan matas ut. 2 Ta bort skivan. Om skivan inte tas bort direkt kommer den att dras in igen automatiskt efter en stund. Sätta in och ta ut microsdkortet (NX503E) För att kunna ta del av MP3/WMA-data på microsd-kort måste kortet överföras till enheten. Uppmärksamma Kartans microsd-kort är redan insatt i skåran för detsamma under dess hölje. Om kartans microsd-kort tas bort fungerar inte enheten. Ta inte bort eller sätt in kartans microsd-kort annat än vid uppdatering av kartinformation. Vidrör inte microsd-kortens kontaktyta. Så sätter du in microsd-kortet 1 Sätt in microsd-kortet i skåran med etikettsidan vänd uppåt. För in kortet så långt som det går. Så tar du ut microsd-kortet 1 Greppa microsd-kortet med fingrarna och dra ut det. För att ta ut microsd-kortet greppar du det med fingrarna och drar ut det. 10 NX503E/FX503E

13 Sätta in och ta ut microsdkortet (FX503E) Uppmärksamma Vidrör inte microsd-kortens kontaktyta. Så sätter du in microsd-kortet 1 Sätt in microsd-kortet i skåran med etikettsidan vänd nedåt. För in kortet så långt som det går tills du hör att det klickar på plats. Så tar du ut microsd-kortet 1 Tryck in microsd-kortet. Kortet fjädras ut lite lätt. Justera ljudvolymen 1 Vrid på volymtangenten (NX503E) eller VOL+ och VOL- (FX503E). VOL+ eller VOL- ändrar volymen steglöst. (endast FX503E) Röstvägledningens volym justerar du på ett annat sätt. (endast NX503E) Användarhandbok - Navigation Växla skärmbild (endast NX503E) Du växlar mellan ljud- och kartbild på följande sätt. Växla till ljudbild 1 I kartbilden NAVI AV Den valda källans ljudbild visas. Växla till kartbild Visa AV-kontrollfältet (endast NX503E) AV-kontrollfältet för snabb åtkomst till audiovisuella funktioner kan visas. Visat innehåller varierar beroende på vilken audiovisuell typ som valts. 1 Tangent för visning av AVkontrollfältet Den nuvarande audiovisuella typens AV-kontrollfält visas. Peka på tangenten för visning för att dölja AVkontrollfältet. Stänga av skärmen När skärmen är avstängd fungerar inte röstvägledningen. 1 Tryck på den vridbara volymtangenten (NX503E) eller POWER (FX503E). Skärmen stängs av. Tryck på den vridbara volymtangenten (NX503E) eller POWER (FX503E) igen för att visa bilden som tidigare. När ljudbilden visats tidigare visas den valda källans huvudmeny för ljudbild. Skärmen slås på tillfälligt när du får ett telefonsamtal eller använder kameran. 2 Ta ut microsd-kortet. För att ta ut microsd-kortet greppar du det med fingrarna och drar ut det. MicroSD-kortet kan fjädra ut. 1 I ljudbilden NAVI AV Kartbilden visas. NX503E/FX503E 11

14 Lyssna på radio Du kan lyssna på både AM- och FM-radio på enheten. Om en annan källa är vald har RDS-radion en funktion som växlar till radion automatiskt för att ta emot olycksinformation, trafikinformation eller ett program som angetts av användaren. Ta emot radiosändningar Växla mellan AM- och FM-radio Välja station manuellt 1 MENU Radio 2 eller Varje gång du pekar så ändras frekvensen. Frekvensen kan också ändras genom att du pekar i området eller drar i raden för frekvensinställning. Peka på den under en FM-sändning för att visa en beskrivning av den sändning som tas emot just nu. Tänds när avbrytningsinställningar är aktiverade för PTY eller TA. P.13 Visas på andra ljudbilder än RDS-radiobild. Använda mottagningsband När stationen varierar beroende på område, kan du byta och använda mottagningsband med en enkel knapptryckning genom att ställa in kanaler i området på FM1, FM2, FM3 och AM. 1 MENU Radio 2 FM1, FM2, FM3, AM Bilden på den förvalda kanallistan växlar. 1 MENU Radio Radiosändningar tas emot. 2 FM1, FM2, FM3, AM Växlar till det band som du pekar på. Välja en station automatiskt Fält för frekvensinställning Välja stationer från listan Välj en lagrad station i listan. 1 MENU Radio 2 Välj önskad station. Den valda stationen tas emot. Förvald kanallista (stationslista) Stereostatus, förvalt kanalnummer, namn på sändande station samt frekvens visas. För AMradio visas endast frekvens. Automatisk lagring på listor (autospara) Inga stationer kan väljas under denna åtgärd. Vänta tills åtgärden är avslutad. 1 MENU Radio 2 eller (Tryck ner i minst 1,5 sekunder) När en mottagningsbar station har hittats tas den automatiskt emot. Om eller trycks ner i minst 1,5 sekunder växlar frekvensen kontinuerligt medan tangenten hålls nere. När du tar bort fingret från tangenten söker enheten automatiskt reda på de radiostationer som kan tas emot. Använda listan över förinställda radiokanaler Vad är en förvald kanal? Du kan lagra (förinställa) frekvensen på en station som kan tas emot i det område där du kör. Du kan ta emot valfri station genom att trycka på en knapp utan att behöva justera frekvensen. Det finns fyra förvalda kanallistor FM1, FM2, FM3 och AM. Upp till sex stationer kan lagras i varje lista. Det finns två sätt att lagra kanaler i de förvalda listorna, manuellt eller automatiskt. Bild över sändningsinformation Visar en beskrivning över det innehåll som just nu tas emot. 1 MENU Radio 2 FM1, FM2, FM3, AM 3 4 Start vid [Autospara] OK Mottagningsbara stationer skrivs över och lagras på den kanel som är förvald vid tillfället. Peka på Avbryt för att avbryta en automatisk lagring. När en automatisk lagring stoppas halvvägs lagras inte de stationer som hittills tagits emot. 12 NX503E/FX503E

15 Manuell lagring i listor 1 MENU Radio 2 Ta emot den station som du vill lagra. 3 Tryck på den kanal som ska skrivas över i den förvalda kanallistan tills du hör ett ljud. Den station som nu tas emot skrivs över och lagras på den kanalen. Radioinställningar 1 MENU Radio 2 3 Ställ in funktionerna med respektive tangent. PTY (Programtyp) Ställa in avbrytande av programtyp. Använd PTY-val för att välja om källan ska växla till radio när du kan ta emot en station som sänder en vald typ av program. (Standard AV) Olycksinformation avbryter källan oavsett om denna inställning är av eller på. PTY-val Välj vilken typ av program som kan avbryta aktuell källa när PTY (Programtyp) är på. Genom att peka på Sök kommer enheten automatiskt att söka och ta emot samma typ av program som är valda. AF (Alternativ frekvens) Välj om enheten automatiskt ska söka efter en frekvens som sänder samma program (en alternativ station) om mottagningen är dålig. (Standard ON) REG (Regional) Välj om enheten automatiskt ska söka efter en station som sänder exakt samma innehåll när AF (Alternativ frekvens) är på. (Standard ON) När den är på tas en station som sänder exakt samma innehåll emot men den alternativa stationen kanske tillfälligt inte kan tas emot. Om den är av söker enheten konstant efter alternativa stationer men sändningens innehåll kan variera. TA (Trafikmeddelande) Välj om enheten automatiskt ska byta källa till radio när trafikinformation tas emot. (Standard AV) TA-volym Ställ in radions volym när avbruten PTY tar emot olycksinformation (larm) eller trafikinformation (TA). (Standard 10) Autospara P.12 Visa DVD (endast NX503E) Spela upp DVD VARNING Om föraren vill se film på en DVD ska han eller hon först alltid stanna på en säker plats. Av säkerhetsskäl ska du endast se film på DVD när fordonet står stilla. Medan du kör kan du bara lyssna på radio. 1 Sätt i en DVD eller MENU DVD / CD Enheten spelar den laddade DVDn. Menytangenter visas när du pekar på skärmen. Bildformat och spelstatus visas. Om det går mer än fem sekunder utan att du gör något så försvinner skärmens tangenter. Tryck på Bakåt för att dölja tangenterna manuellt. Stoppa uppspelning 1 Peka på skärmen under uppspelning DVD video döljs och uppspelningen stoppas. (återuppta stopp) Om du pekar på under ett återupptaget stopp, fortsätter uppspelningen från det ställe där den stoppades. Om du trycker länge på under ett återupptaget stopp, stoppas uppspelningen helt. (fullständigt stopp) När uppspelningen startar nästa gång spelas skivan från början. Pausa Tangentfunktioner som paus eller start kan inte alltid användas i vissa menyer när man ser på DVD. Om detta händer trycker du på Övermeny eller Meny med DVDmenyns funktionstangenter. 1 Peka på skärmen under uppspelning Uppspelningen pausar medan DVD-bilden visas. Om du pekar på under en paus, fortsätter uppspelningen från det ställe där den stoppades. NX503E/FX503E 13

16 Spela upp föregående eller nästa kapitel 1 eller Om du pekar på kommer du tillbaka till kapitlets början och varje ytterligare gång du pekar på flyttar dig till föregående kapitel. Spola tillbaka/snabbspola framåt 1 Under uppspelning, (spola bakåt) eller (snabbspola framåt) Om du tar bort ditt finger från,, återupptas normal uppspelning. Långsam uppspeln. 1 Peka på skärmen under uppspelning (tryck länge) Om du tar bort ditt finger från, återupptas normal uppspelning. Under långsam uppspelning, visas Långsam uppspeln. i statusområdet för ljud. Repetera uppspelning Med denna funktioner repeterar du uppspelningen av det kapitel som nyss spelades. 1 MENU DVD / CD 2 Peka på skärmen och peka sedan på tangenten Trick Play. Trick Play-tangent 3 Peka på för att återuppta normal uppspelning. 4 Peka på Trick Play-tangenten. Bilden återgår till föregående bild. Spela upp från menyer DVD-skivor är inspelade med en DVDmeny (skivmeny) som är unik för den skivan. Skivmenyn kan användas för snabb uppspelning av det du vill se som till exempel titel eller bonusinnehåll. Vilka menyer som visas och vad man kan göra varierar från skiva till skiva. 1 MENU DVD / CD 2 Peka på skärmen. 3 Övermeny eller Meny När Åtgärden är inte tillgänglig. visas betyder det att det inte finns någon meny på själva DVD-skivan. 4 Peka direkt på menyalternativet för att välja det. Flytta Detta flyttar åtgärdstangenten till vänster eller höger i bilden. 5 Använda en åtgärdstangent för att välja menyalternativ 6 Välj meny genom,,, OK Det valda menyalternativet spelas. Ange en titel eller ett kapitelnummer för att spela upp en titel eller ett kapitel 1 MENU DVD / CD 2 Peka på skärmen Tangentsökning 4 Titel eller Kapitel 5 Ange numret. 6 OK Angiven titel eller kapitel spelas upp. 14 NX503E/FX503E

17 Ställa in DVDer Justera bildkvalitet Full Ställa in skärmstorlek Växla språk (ljud)/språk (textremsa)/vinkel Denna funktion är bara aktiverad när undertexter, olika ljud eller vinklar är inspelade på DVDer. Vilka språk som är tillgängliga varierar. 1 MENU DVD / CD 2 Peka på skärmen. 3 Audio/Text/Vinkel 4 Vinkel, Språk (ljud), Språk (textremsa) Varje gång du pekar på detta ändras inställningarna för varje alternativ. Undertexter kan döljas med inställningen AV. Övrigt visas när ett annat språk än det inspelade kan ställas in på Ställa in prioriterat språk. P.16 5 Bakåt 1 MENU DVD / CD 2 Peka på skärmen. 3 Displayjustering 4 eller för alternativen som ska justeras Justera bildkvaliteten medan du ser videobilden på skärmen. 5 Bakåt Detta ställer in den nyss justerade bildinställningen. Justeringar i bildkvalitet kan göras för både dag- och nattbilder. Ändra bildformat 1 MENU DVD / CD 2 Peka på skärmen. 3 Displayläge 4 Välja bildformat Normal Videon visas så att den täcker hela skärmen. När videons och skärmens bildformat skiljer sig åt förändras videofilmens proportioner. Filmsalong Används när video ska visas i cinema scope- eller vista-storlek. När videons och skärmens bildformat skiljer sig åt justeras videons horisontella format för att matcha skärmens horisontella och vertikala format. Oanvända delar upptill och nedtill visas i svart. 5 Stäng 6 Bakåt Inspelad skärmstorlek varierar från skiva till skiva. Även om skärmstorleken är inställd på Panorera skanning eller Brevlåda kan videon visas automatiskt i en av dessa inspelningar beroende på skiva. 1 MENU DVD / CD 2 Peka på skärmen. 3 Anpassa skärm 4 Välja skärmstorlek. BRED Videon visas så att den täcker hela skärmen. När video och skärm har olika proportioner så ändras videons format när den visas. Inga delar av videon är beskurna. Video visas i skärmens mitt med bibehållna proportioner. När videons och skärmens bildformat skiljer sig åt visas skärmens överskjutande delar i svart. NX503E/FX503E 15

18 Panorera skanning Videon visas med höjden justerad efter skärmens vertikala riktning. När video och skärm har olika proportioner så visas videon med beskurna sidor till höger och vänster. Brevlåda Videon visas med bredden justerad efter skärmens horisontella riktning. När video och skärm har olika proportioner så visas svarta band upptill och nedtill på skärmen. 5 Stäng 6 Bakåt Ställa in standardspråk Du kan ställa in standardspråk för meny, ljud och undertexter vid uppspelning. Tillgängliga språk varierar beroende på skiva. Inställningen anger vilket språk som ska prioriteras när DVD-skivor spelas. Videofilmer spelas inte nödvändigtvis med det valda språket. 1 MENU DVD / CD 2 Peka på skärmen. 3 4 Standardspråk menyer, Standardspråk audio, Standardspråk undertexter Peka på valfri tangent för att öppna listan över språk där du kan välja vilket språk som ska vara standardspråk när videon spelas upp. Du kan välja engelska, franska eller spanska. Som standardspråk undertexter kan du också välja AV för att dölja undertexter. 5 Välj språk. 6 Stäng 7 Bakåt Ställa in barnspärr (nivå) Vad är barnspärrar? Inställningen av barnspärrar begränsar barnens möjligheter att se DVD. Vissa DVD-filmer har inställningar av barnspärr. Det finns åtta nivåer, 1 till 8, där begränsningarna blir strängare ju lägre numret är. Skivor med inställning för begränsad visning kan ibland inte spelas beroende på vilken nivå enhetens barnspärr är inställd på. Exempel När DVDns begränsning för tittande är nivå 3. DVDn kan bara spelas upp när enhetens barnspärr är inställd på nivå 4 till 8. Om någon försöker spela en DVD när barnspärren är inställd på nivå 1 till 3 kommer varningsmeddelandet Ändra barnspärrsnivå att visas. Standardnivå för barnspärr är AV vilket innebär att inga begränsningar för tittande tillämpas för någon DVD-film. Ett lösenord krävs för att ställa in barnspärrsnivå. Begränsningar i tittande fungerar inte alltid om landskoden inte är inställd eftersom nivåerna för barnspärr varierar beroende på land. P.48 Barnspärrsnivån kan exempelvis stå på DVD-förpackningen. Begränsningar för tittande tillämpas inte på skivor vars förpackning inte indikerar någon barnspärr även om en nivå är inställd. Denna inställning är inte nödvändig om inga begränsningar i tittande ska tillämpas. Ställa in och ändra lösenord Ställa in eller ändra lösenordet som krävs för att ställa in begränsningar för tittande. 1 MENU DVD / CD 2 Peka på skärmen. 3 4 Lösenord barnspärr 5 Ange lösenordet OK visas för det angivna lösenordet. (Standard inget lösenord inställt) Om inget lösenord är inställt behöver du heller inget ange. För att ställa in ett nytt lösenord Steg 7 6 Ange det nya lösenordet OK 7 Ange samma lösenord igen OK 8 Bakåt Det nya lösenordet är inställt. Ställa in barnspärr (nivå) 1 MENU DVD / CD 2 Peka på skärmen. 3 4 Barnspärr (nivå) 5 Ange lösenordet OK 16 NX503E/FX503E

19 6 Välj nivå för barnspärren Ställ in Barnspärrens nivå är inställd. Du avbryter begränsningar i tittande på alla barnspärrsnivåer för DVD-film genom att peka på AV. Ställa in landskod Lyssna på musik på CD eller skivor (MP3/WMA) (endast NX503E) På enheten kan du spela skivor med MP3/ WMA-format utöver vanliga CD-skivor. Spela skivor Spela CD-skivor 1 Sätt i en CD eller MENU DVD / CD Enheten spelar den laddade CDn. Spela MP3/WMA-skivor 1 Sätt i en MP3/WMA-skiva eller MENU DVD / CD Enheten spelar den laddade skivan. DivX-innehåll visas om det finns något på skivan. P.18 Landskoden är en kod som identifierar länder. Nivån för barnspärrar varierar från land till land. För att använda barnspärrsnivån korrekt på enheten måste DVDns landskod vara inställd. P.48 1 MENU DVD / CD 2 Peka på skärmen. 3 4 Landskod 5 Ange det land eller den landskod som står på DVDskivan (standard 7166 (Storbritannien)) 6 OK 7 Bakåt Vissa begränsningar råder medan du kör. När följande skivor spelas visas artistens namn, spårets titel och annan information. Skivor som innehåller CD-TEXT Skivor som innehåller ID3- och WMAtaggar När andra skivor än ovanstående spelas visas bara en siffra som exempelvis Spår 01. När en oavbruten CD (en CD med sammanfogade spår) spelas blir det några sekunders tystnad mellan spåren. Visar namn på spår, artist och album som spelas just nu. Du kan växla mellan uppspelning och paus genom att trycka på den vridbara volymtangenten. Visar namn på spår, artist, album och mapp som spelas just nu. Du kan växla mellan uppspelning och paus genom att trycka på den vridbara volymtangenten. Spola tillbaka/snabbspola framåt 1 Under uppspelning, (spola bakåt) eller (snabbspola framåt) (håll kvar fingret) Om du tar bort ditt finger från,, återupptas normal uppspelning. Spela föregående eller nästa spår 1 eller medan du spelar Om du pekar på kommer du tillbaka till spårets början och varje ytterligare gång du pekar på flyttar dig till föregående spår. NX503E/FX503E 17

20 Spela föregående eller nästa mapp (bara vid MP3/WMA) 1, medan du spelar Var gång du pekar på, flyttas du till föregående eller nästa mapp och första spåret i den mappen spelas. Spela från mappens eller spårets lista 1 MENU DVD / CD 2 3 (MP3/WMA-skivor) Välj den mapp som spelas för närvarande. Spårlistan visas. När du väljer en annan mapp än den som nu spelas fortsätter mapplistan att visas och uppspelningen börjar från första spåret i den valda mappen. För att visa spårlistan väljer du samma mapp igen. (CD-skivor) Spårlistan visas. 4 Välj spår. Uppspelningen börjar från valt spår. Repeterad/blandad uppspelning 1 MENU DVD / CD 2 Peka på Trick Play-tangenten och välj önskat alternativ. Trick Play-tangent Ovanstående skärm är för uppspelning av musik-cd. Endast det spår som nu spelas blir repeterat. Alla spår i den mapp som nu spelas blir repeterade. (endast MP3/WMA) Alla spår på skivan repeteras. Alla spår på skivan spelas slumpmässigt. Alla spår i den mapp som nu spelas blir slumpmässigt uppspelade. (endast MP3/WMA) Skanna uppspelning Tio sekunder av första delen av varje spår spelas. 1 MENU DVD / CD 2 Peka på (tangenten för skanning). Om du pekar på tangenten igen avbryts skanningen och läget återgår till repetering av alla spår. Visa DivX-innehåll (endast NX503E) Visa DivX-innehåll En DivX-funktion är att långa videofilmer kan komprimeras till små filer med bibehållen hög bildkvalitet. DivX-innehåll har skyddad upphovsrätt så kontrollera statusen för enheten som spelar upp och begränsningarna för visning. För att visas DivX VOD (Video-On-Demand) måste enheten som spelar upp också vara registrerad som en DivX-certifierad enhet. Registrera DivX-certifierade enheter på följande sätt. Besök Rovi Corporations webbplats för mer information. 1. Du kan till exempel skaffa ett DivXkonto på din persondator. 2. Kontrollera enhetens registreringskod. P Registrera enhetens registreringskod i DivX-kontot på din persondator. 4. Skriv in aktiveringskoden på skivan. Innehåll som överskrider visningsgränsen kan inte spelas upp. Flytta då till nästa spår med hjälp av OK. DivX Certified för att spela DivX -video, inklusive premiuminnehåll. 3 Peka på Trick Play-tangenten. Bilden återgår till föregående bild. 18 NX503E/FX503E

21 Spela DivX-innehåll VARNING Om föraren vill se film på en DVD/CD ska han eller hon först alltid stanna på en säker plats. Av säkerhetsskäl ska du endast se film på DVD när fordonet står stilla. Medan du kör kan du bara lyssna på radio. 1 Sätt i en DivX-skiva eller MENU DVD / CD Enheten spelar den laddade DVD/CDskivan. Registreringskoden måste anges när visning inte är möjlig eftersom detta beror på begränsningar i DivXcertifieringen. Menytangenter visas när du pekar på skärmen. Om skivan innehåller MP3- eller WMAljudfiler byter du läge för att spela dem. P.17 Du kan utförande följande åtgärder på DivXskivor. Åtgärderna utförs på samma sätt som på DVD/CD. Stoppa/pausa uppspelning P.13 Spela föregående eller nästa spår P.14 Spola tillbaka/snabbspola framåt P.14 Spela från mappens eller spårets lista P.18 Repetera uppspelning P.14 Ange ett titelnummer för att spela upp en titel P.14 Växla display/audio för undertext P.15 I DivX-läget visas inte språk för undertext eller ljud. Justera bildkvalitet P.15 Ändra bildformat P.15 Lyssna på filer på microsd-kort/usb-minne Musik som sparats på microsd-kort eller USB-minne kan spelas på enheten. Spela microsd-kort/usbminne Ljudfiler i MP3/WMA-format som har redigerats på en persondator kan spelas med hjälp av ett microsd-kort eller USBminne. Uppmärksamma Lämna inte USB-minnet inne i fordonet. Det kan bli varmt i stekande solsken och göra att minnet inte fungerar som det ska. Lägg inget ovanpå ett anslutet USBminne. Detta kan göra att det inte fungerar. USB-minnen kan inte användas när en ipod är ansluten. Spela microsd-kort eller USBminne 2 MENU SD eller USB / ipod Filerna på microsd-kortet eller USBminnet spelas. Visar låttitel samt namn på artist, album och mapp som spelas just nu. Ovanstående skärm är för uppspelning av microsd-kort. Filer på microsd-kortet eller USB-minnet spelas i filnamnens ordning. För att ändra spelordning kan du lägga till en siffra framför filnamnet. Du kan växla mellan uppspelning och paus genom att trycka på den vridbara volymtangenten (NX503E) eller POWER (FX503E). Spola tillbaka/snabbspola framåt Visar filnamn, bildstorlek och spelstatus för låten som spelas just nu. 1 Anslut microsd-kortet eller USBminnet. 1 Under uppspelning, (spola bakåt) eller (snabbspola framåt) (håll kvar fingret) Om du tar bort ditt finger från,, återupptas normal uppspelning. Om det går mer än fem sekunder utan att du gör något så försvinner skärmens tangenter. Tryck på Bakåt för att dölja tangenterna manuellt. NX503E/FX503E 19

22 Spela föregående eller nästa spår 1 eller medan du spelar Om du pekar på kommer du tillbaka till spårets början och varje ytterligare gång du pekar på flyttar dig till föregående spår. Spela från mappens eller spårets lista 1 MENU SD eller USB / ipod 2 Repeterad/blandad uppspelning 1 MENU SD eller USB / ipod 2 Peka på Trick Play-tangenten och välj önskat alternativ. Trick Play-tangent Skanna uppspelning Tio sekunder av första delen av varje spår spelas. 1 MENU SD eller USB / ipod 2 Peka på (tangenten för skanning). Om du pekar på tangenten igen avbryts skanningen och läget återgår till repetering av alla spår. Lyssna på ipod/se ipodvideo Kompatibla ipod-modeller ipod/iphone kan anslutas med hjälp av en speciell anslutningskabel (CCA-750) som säljs separat. Vissa funktioner är begränsade beroende på ipod-modell och den inbyggda programvarans version. Se följande webbplats för information om anslutningsbara modeller http//www.clarion.com/xe/en/support/ compatibility/ipod/index.html 3 Välj den mapp som spelas för närvarande. Spårlistan visas. När du väljer en annan mapp än den som nu spelas fortsätter mapplistan att visas och uppspelningen börjar från första spåret i den valda mappen. För att visa spårlistan väljer du samma mapp igen. 4 Välj spår. Uppspelningen börjar från valt spår. Spela föregående eller nästa mapp 1, medan du spelar Var gång du pekar på, flyttas du till föregående eller nästa mapp och första spåret i den mappen spelas. Alla spår repeteras. Alla spår i den mapp som nu spelas blir repeterade. Endast det spår som nu spelas blir repeterat. Mappar väljs slumpmässigt bland alla mappar och spår väljs slumpmässigt från den mapp som spelas. Alla spår i den mapp som nu spelas blir slumpmässigt uppspelade. 3 Peka på Trick Play-tangenten. Bilden återgår till föregående bild. 20 NX503E/FX503E

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Opel Insignia Navi 900 IntelliLink Frågor och svar

Opel Insignia Navi 900 IntelliLink Frågor och svar Index 1. Audio... 1 2. Navigering... 2 3. Telefon...3 4. Pekskärm... 4 5. Styrplatta... 4 6. Favoriter... 6 7. Annat... 6 1. Audio Q: Hur ändrar jag ljudkälla, exempelvis från FM-radio till USB? A: Genom

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide

Anslutnings- och snabbstartguide 3-300-262-73(1) Läs det här först Anslutnings- och snabbstartguide Snabbstartguide för huvudfunktionerna SE HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia Innehållsförteckning

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

FELSÖKNINGSPROCEDUR SD-NAVI (version 3.00)

FELSÖKNINGSPROCEDUR SD-NAVI (version 3.00) 1 - INNEHÅLL Kundens klagomål Diagnostik Översikt och kopplingsschema Kap 2 Allmänna funktionsproblem Kap 3 Fungerar inte, eller aktiveras inte (svart skärm): Kap 3-1 Knapp fungerar inte Kap 3-2 Pekskärmen

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

CHEVROLET MYLINK. Snabbguide

CHEVROLET MYLINK. Snabbguide CHEVROLET MYLINK Snabbguide Chevrolet MyLink är en serie infotainmentsystem som förhöjer din körupplevelse genom att enkelt ansluta och integrera med din smarttelefon. MyLink har dessutom en snygg 7-tums

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ANVÄNDARINSTRUKTIONER Bluetooth-klockradio MODELL: DENVER CRB-818 Den blinkande blixten och pilhuvudet inom triangeln är ett varningstecken för "farlig spänning" inuti produkten. VARNING: För att minska

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

FELSÖKNINGSPROCEDUR SD-NAVI (version 1.00)

FELSÖKNINGSPROCEDUR SD-NAVI (version 1.00) 1 - INNEHÅLL Kundens klagomål Diagnostik Översikt och kopplingsschema Kap 2 Allmänna funktionsproblem Kap 3 Fungerar inte, eller aktiveras inte (svart skärm): Kap 3-1 Knapp fungerar inte Kap 3-2 Pekskärmen

Läs mer

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10 Användarhandbok Stereomikrofon STM10 Innehåll Basinformation...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Montering...4 Använda mikrofonen...5 Spela in ljud...5 Spela in ljud för videor...8 Juridisk

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide Innehåll Översikt 3 Vad finns i kartongen? 4 Vad finns i kartongen?... 4 Komma igång 6 Montera TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starta TomTom Hands-Free Car

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER.

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER. Eye Pal Reader 2 Innehållsförteckning KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER... 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT... 6 GÖMDA KNAPPAR... 7 LÄSA TEXT... 9 RÖRELSEDETEKTORN... 10 AVANCERADE FUNKTIONER... 11 SPARA

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Powerbox 7 Innehåll PowerBox 7 Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Datorn Dator Anslutningar 9 Windows

Läs mer

Manual för videoredigering

Manual för videoredigering imovie- Manual för videoredigering Författad av Anna Sabelström i samarbete med Film Stockholm och Ungdomsstyrelsen Får fritt användas och kopieras inom Stockholms län vid angivande av källan. Film Stockholm,

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok Plantronics DA80 ljudprocessor Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Ström 4 Programvaran Plantronics Spokes 5 Installera Plantronics Hub 5 Starta Hub 5 Hub-flikar 5 Använda headsetet 6 Besvara, avsluta

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer