NU BÖRJAR DIN LÖNEFAJT!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NU BÖRJAR DIN LÖNEFAJT!"

Transkript

1 Bilaga till nummer 10 1 juni 2012 ALLT OM DIN LÖN 2012 NU BÖRJAR DIN LÖNEFAJT! 2,6 procent är golvet sid 2 Läs reaktionerna på avtalet sid 4 Så lyckas du i lönesamtalet sid 6 Chefernas tips sid 11

2 2 3 ÄNTLIGEN(?) DAGS ATT KLIVA UPP I RINGEN Så var det dags igen för dig att berätta för chefen vad du är värd. Årets jobbigaste samtal eller äntligen har du chansen? Ja, åsikterna går vitt isär, men lönesamtalen är här för att stanna. Lönetabeller med lönegrader och löneklasser är likt runskriften förpassade till historien. Vi på gör den här bilagan för att inspirera dig och dina arbetskamrater till att få ut så mycket som möjligt av avtalet. Och det kanske viktigaste argumentet är att avtalet på 2,6 procent, som under medling tecknades på Hornsgatan i Stockholm är ett golv, ett lägsta utrymme. Något tak finns inte. Och då många kommuner och landsting faktiskt har en rätt bra ekonomi med överskott finns det resurser. Ta med tidningen till jobbet och prata med arbetskamraterna. Ordna fackmöten och vässa argumenten. Självklart tycker jag att ni, välfärdens ledare, arkitekter och administratörer, ska ha en bra löneökning. En löneökning som minskar gapet till den manligt dominerade industrin. Och gå inte på snacket om att det finns en enda liten kaka som alla måste få sin skärv från. Behövs det en större kaka är det bara att sätta till mer kaksmet eller deg. Lycka till! Kent Källqvist, chefredaktör och ansvarig utgivare ALLT OM DIN LÖN 2012 Bilaga till 10/2012 Webbadress: E-postadress: Postadress:, Box 7825, Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 28A, Stockholm Växel: Fax: Redigering: Michael Ennab Omslagsfoto: Colourbox Tryck: Offset, V-TAB, Box 873, Västerås Miljöcertifikat: ISO ÖVERENS OM ETT NYTT AVTAL Efter hårda förhandlingar har Vision nu skrivit på ett nytt avtal för drygt medlemmar i kommuner och landsting. Avtalet ger minst 2,6 procent på 11 månader. Tipsa oss på Det är ett avtal som nivåmässigt ligger i paritet med de andra avtalen på arbetsmarknaden. Vi ville mer och hade högre ambitioner men det var ett trögt förhandlingsläge, säger Visions förbundsordförande Annika Strandhäll. Det krävdes hjälp av medlarna Gunilla Runnquist och Jan Sjölin för att Vision, Akademikerförbundet SSR, Teaterförbundet och Ledarna skulle kunna enas med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Det nya avtalet ger löneökningar på i genomsnitt minst 2,6 procent under elva månader och ligger i nivå med de avtal som har slutits inom industrin. Avtalet innehåller inga individgarantier, vissa kan få mer och andra kan få mindre. Annika Strandhäll säger att förhandlingarna var tuffa, till stor del beroende på att SKL länge krävde ett avtal utan några procentsiffror, något som Vision inte gick med på. Hon är mest nöjd med regleringen av visstidsanställningar. Nu ska en arbetsgivare få ha en person visstidsanställd i maximalt tre år innan Avtalet gäller från 1 april 2012 Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, är nöjd med avtalet. Men hon hade helst sett ett sifferlöst tillsvidareavtal. Niklas LIndstedt tjänsten övergår till en tillsvidareanställning (se sid 8). Det hade vi med som ett yrkande och det ser jag som en klar framgång, säger Annika Strandhäll. Vision fick också igenom att föräldrar ska få ta ut föräldrapenningtillägget i omgångar i stället för allt på en gång. Annika Strandhäll är besviken över att SKL inte gick med på extra lönehöjningar för Visions medlemmar för att rätta till strukturella lö uuanställda i kommuner och landsting får som grupp lägst 2,6 procent i löneökningar. Avtalsperioden är 11 månader. uulönen ska vara individuell och differentierad, inga individgarantier. uuvillkoren för ofasta bättras. Arbetsgivaren får ha en person visstidsanställd i högst tre år under en femårsperiod. Den som har varit visstidsanställd i över tre månader får en uppsägningstid på en månad. uuflexiblare regler för hur föräldrar får ta ut föräldrapenningtillägget. uuparterna är överens om att det är viktigt att öka lönespridningen på varje enskild arbetsplats. uuen arbetsgrupp ser över förutsättningarna för längre och sifferlösa avtal. Det är klart jag helst hade sett ett längre avtal. Men jag tycker det är bra att vi är överens om att tillsammans undersöka förutsättningarna för ett mer långsiktigt avtal som inte är siffersatt på central nivå och att lönespridningen ska öka, säger hon. SKL har länge förespråkat sifferlösa avtal som gäller tillsvidare. Tanken är att hela lönerörelsen ska bedrivas lokalt på arbetsplatserna och att fack och arbetsgivare på central nivå ska kunna ägna mer tid till utvecklingsfrågor. Lönen är inte allt men som det ser ut nu ägnar vi väldigt stor kraft åt det i avtalsrörelserna. Det är så stora förändringar i vår sektor så vi behöver ha mer tid för att arbeta med utvecklingsfrågor. Det är viktigt om vi ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare långsiktigt med bra Lasse Nilsson I hamn. Arbetsgivare och fack har efter tuffa förhandlingar enats om ett kort avtal på elva månader. Om vi ser bakåt har vi haft väldigt goda reallöneökningar. Annika Strandhäll, Visions förbundsordförande 2,6 procent ger det nya avtalet som lägst och i genomsnitt. arbetsmiljö, bra arbetsplatser och hyggliga villkor. Att SKL inte gått med på Visions krav på extra pengar för att minska strukturella löneskillnader förklarar Ingela Gardner Sundström med att det inte är en fråga som två parter kan lösa på egen hand i ett avtal. Det är en större samhällsfråga som flera parter måste stå bakom. Om de andra parterna på arbetsmarknaden inte gör det riskerar man att det bara resulterar i ett lönerace. Lasse Nilsson neskillnader, det vill säga att lönerna är lägre i kvinnodominerade sektorer. För att komma ikapp andra sektorer yrkade Vision på 3,6 procent. Det är en otroligt viktig fråga för alla våra medlemmar och det hade varit önskvärt att vi hade kommit åtminstone ett steg längre. Trots att SKL inte gick med på extra löneökningar den här gången tycker Annika Strandhäll att Vision har lyckats bra med opinionsarbetet kring de strukturella löneskillnaderna. Flera undersökningar Vision gjort visar att det finns ett starkt stöd bland allmänheten för högre löner i kommuner och landsting. Det här är ingen fråga vi kommer att lösa på egen hand i vår sektor. Men om vi parter inom sektorn inte signalerar att vi är beredda att ta ansvar för frågan, varför ska då någon annan göra det, säger hon. Kritiker menar att Kommunals avtal, som ska ge 3,0 procent på ett år, är bättre än Visions avtal, men Annika Strandhäll håller inte med. Vårt avtal ska ge lägst 2,6 procent. Nu får vi ser hur det går i de lokala förhandlingarna och jag känner en stor tillförsikt att vi kommer att lyckas bra. Om vi ser bakåt har vi haft väldigt goda reallöneökningar. Borde Vision varit tuffare i förhandlingarna och gått ut i konflikt? Erbjudandet vi fick var precis i nivå med andra avtal som tecknats eller till och med lite bättre i och med att det är ett lägstavtal på 2,6 procent. Att då tro att man i en konflikt skulle få mer håller jag inte för sannolikt. Vi bedömde att det inte var läge att göra det den här gången. I årets avtalsrörelse fick arbetsgivarna inte igenom sitt krav på ett sifferlöst avtal, men parterna är överens om att inleda diskussioner om detta inför nästa avtalsrörelse. Det här är en ambition som SKL har haft i flera år och det är klart att vi kan titta på det. Sen gör ju vi våra självständiga bedömningar om det är något vi tror att våra medlemmar vill ha, säger Annika Strandhäll. n ARBETSGIVARNA: VI ÄR NÖJDA HUR NÖJD är du med AVTALET? Vad är du nöjd eller mindre nöjd med? Hör av dig och berätta. Mejla enade. Det krävdes medling för att få till det avtal som Ingela Gardner, SKL, och Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision, skrev på. foto: rickard kilström Mycket kvar på kravlistan Inför årets avtalsrörelse lade Vision fram en lång rad yrkanden. De lyckades bland annat få till bättre villkor för visstidsanställda. Flera av de andra kraven kommer de att driva i kommande avtalsrörelser. Här är några av yrkanden som Vision hade i årets avtalsrörelse: uureallöneökningar. Löneökningen ska inte ätas upp av inflationen. uuett lägsta utfall om 3,6 procent per år för individuell fördelning. uuökad lönespridning. Det ska löna sig att ta på sig större ansvar och mer kvalificerade arbetsuppgifter. uufå bort strukturella löneskillnader. Ett särskilt utrymme avsätts för att över en längre tid jämna ut skillnaderna mellan offentligt och privat anställda. uuårliga lönekartläggningar, alltså oftare än vad lagen kräver. uualla, även visstidsanställda ska ingå i den årliga löneöversynen. uukontinuerlig kompetensutveckling för anställda. uuvisstidsanställning ska övergå till fast anställning efter två år. uuvisstidsanställda ska ha en månads uppsägningstid, i stället för att jobba hela perioden ut även om de får ett annat bättre jobb. uufler semesterdagar för de under 40 år. uuföräldrapenningtillägg från arbetsgivaren i sex månader i stället för dagens fem. Tillägget ska kunna tas ut vid flera tillfällen. uuminska omfattningen av beredskaps- och jourtjänstgöring. uuhöjd OB- och jourersättning. Ska ha koppling till den anställdas lön, så att ersättningen höjs när lönen höjs. uuchefsavtal. Bort med tidsbegränsade förordnanden. Källa: Vision SKL krävde bland annat: uuett avtal som gäller tills vidare. uuett sifferlöst avtal. uulängre projektanställningar, upp till fyra-fem år. uukortare uppsägningstid än dagens sex månader. uuförenklade turordningsregler vid arbetsbrist. uuförsämrad övertidsersättning. uumöjlighet att ta bort ersättning i samband med personalutbildning. uumindre möjlighet att spara semester. uuändrade regler för provanställningar. Källor: Visions avtalsblogg,

3 4 5 TRODDE INTE PÅ SÅ LÅGT PÅSLAG Vi bad tre medlemmar i Norrköping recensera det nya avtalet. Anders Beckman tycker att Vision borde ha kämpat hårdare, Marie Edlund ger betyget godkänt och Johan Mårtensson menar att en sofistikerad strejk hade varit på sin plats. I Norrköping har det varit upprorsstämning under våren. Där bubblar irritationen över kommunens låga löner och biståndshandläggarna och andra yrkesgrupper på socialförvaltningen har protesterat ljudligt. Anders Beckman, drifttekniker på tekniska kontoret och huvudskyddsombud, är en av dem som hade satt sitt hopp till det nya löneavtalet. Han är besviken. Jag hade inga tankar på att det kunde bli så lågt som 2,6 procent, i sämsta fall landar det väl på 3 procent, tänkte jag. Anders Beckman anser att Vision, som krävde löneökningar på 3,6 procent, borde ha stridit hårdare. Jag förstår att de som förhandlade för Vision inte hade det så lätt med tanke på den attityd som arbetsgivaren har haft. Men går man ut med ett krav så måste man köra till the bitter end. Man måste vara tuff, säger han. Anders Beckman tycker att det kunde har varit läge för strejk. Strejk och konflikter är aldrig bra, men ibland är man tvungen att göra något. Det finns vapen att ta till och det finns ju strejkkassor. Varför inte använda sig av det? FOKUS PÅ LÖN. Johan Mårtensson, biografmaskinist, menar att kommunerna får svårt att locka personal om inte lönerna höjs. Avtalet ligger procentuellt i nivå med flera andra branschers löneavtal som tecknats nyligen. Men eftersom industrin har högre lönenivå än kommunsektorn så innebär det att lönegapet ökar. Det kommer att leda till kompetensflykt från kommun- och landstingssektorn om inte lönerna höjs, en brain drain där de duktigaste försvinner. Redan i dag märker man att folk slutar i vår kommun på grund av lönen, säger han. På Norrköpings kommuns bygg- och miljökontor jobbar 27-åriga Marie Edlund som livsmedelsinspektör. Hon har varit fast anställd i ett halvår efter att ha vikarierat ett längre tag och tycker att avtalets förbättringar för visstidsanställda (se sid 8) är mycket bra. När man är visstidsanställd har man inte så mycket att säga till om, man går i chefens ledband. Man har lite makt att själv påverka sin situation. Jag hoppas Vision fortsätter jobba för vikariernas villkor. Hon tycker att 2,6 procents löneökning är acceptabelt, men knappast bra. Förhoppningsvis blir det bättre Jag hoppas Vision fortsätter jobba för vikariernas villkor. Marie Edlund, livsmedelsinspektör SÅ TYCKER LÄSARnA! Läsarkommentarer på sidan 21 i huvudtidningen. vid nästa års förhandlingar, säger hon. Marie Edlund tycker att det är synd att Vision inte fick igenom sitt krav på fler semesterdagar för anställda under 40 år. Det är tungt att klara sig på 25 semesterdagar på ett helt år. I Norrköping har arbetsgivaren varit negativ till att låta anställda växla semesterdagstillägget mot fler lediga dagar. Jag tycker att den rättigheten borde skrivas in i det centrala avtalet i stället. Johan Mårtensson, biografmaskinist och teknikansvarig på Cnema, Norrköpings kommunala biograf och mediepedagogiska center, är inte särskilt nöjd med avtalet. Det verkar inte som om arbetsgivarna värderar sina anställda i välfärden särskilt högt. Innerst inne skulle jag vilja ha till en större protest. En smart, sofistikerad strejk, eller annan form av markering. Det behöver ju inte vara ett stort antal, utan att personer på viktiga funktioner tas ut i strejk, säger Johan Mårtensson. Han är tacksam att Vision inte gick med på arbetsgivarens krav på ett avtal utan angiven procent, ett så kallat sifferlöst avtal. Jag tycker också att det är jättebra att Vision fått till förbättringar för visstidare. Jag har jobbat mycket på timme själv. Det är positivt att man når framåt där. Både Anders Beckman och Johan Mårtensson tycker att det är viktigt att Vision i nästa avtalsrörelse fortsätter att driva frågan om strukturella löneskillnader, som innebär att anställda i den kvinnodominerade kommun- och landstingssektorn får sämre betalt än anställda på den privata sidan. Jag är förvånad över att vi har så stora skillnader år Vi kanske skulle strejka för strukturella löneskillnader i stället för procenten, det skulle nog kännas mer värdigt, säger Anders Beckman KAMPGLÖD. Anders Beckman, drifttekniker, är besviken på det nya avtalet. Han anser Vision borde ha varit tuffare i förhandlingarna med arbetsgivarna. foto: henrik witt uu avdelningsordföranden svarar: 1. Vad tycker du om det nya avtalet? Marjo Nieminen, vice ordförande i StockhOLMS stad 1. Skrivningen att parterna ska inventera förutsättningarna för den lokala lönebildningen är bra. Längden är också bra. 2. Att göra samtalsmodellen tydligare. För att den ska fungera måste man ha alla samtalen: medarbetar-, löne-, och resultatsamtalet där man får besked om vilken lön man får. Annika Dovander, visions ordförande I Folktandvården, Stockholms län 1. Jag är faktiskt inte så nöjd, vi fick inte igenom så mycket. Vi hade höga ambitioner, men sen gick det inte så bra. Att visstidsanställda nu får en månads uppsägningstid, det är bra. 2. SKL var inte lyhörda över huvud taget, nu behöver Vision en ny strategi. Peter Forss, i Piteå kommun 1. Det är positivt att en visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning efter tre år. Även att det inte blev något sifferlöst avtal, de lokala arbetsgivarna måste först visa att de klarar av löneprocessen. 2. Vision måste ställa tydliga krav så att cheferna ute i kommunerna kan få den lokala lönebildningen att fungera. Vi hade höga ambitioner, men sen gick det inte så bra. Ewa StraumitS, i landstinget i Örebro 1. Att parterna ska fortsätta att diskutera, bland annat om strukturella löneskillnader, är bra. Vad gäller procentsatsen hade jag hoppats på mer. 2. Det är synd med ett så kort avtal, jag hade hellre sett ett avtal på två år. Överlag hoppades jag på att SKL skulle acceptera fler av Visions yrkanden. 2. Vad är viktigast att jobba för nästa gång? Carina Ek, i Växjö kommun 1. Att villkoren för visstidsanställda har förbättrats är så klart en framgång. Eftersom antalet otrygga anställningar ökar är det här definitivt ett steg i rätt riktning. 2. Det är bara att beklaga att SKL inte vill ta ansvar för de strukturella löneskillnaderna. Kanske är det dags att lyfta frågan till politiken. Lasse Svensson, i Borlänge kommun 1. Positivt att det blev ett kort avtal. När exportföretagen landat på 2,6 procent blev det som en mental spärr för hela arbetsgivarsidan. 2. Samtalsprocessen måste bli bättre. Sedan förespråkar jag sifferlösa avtal. Då slipper man all fokuseringen på en siffra och öppnar för andra lösningar, som fler semesterdagar för yngre. Förbättrade villkor för visstidsanställda. Det var på tiden. Lotta Eriksson, i landstinget i gävleborg 1. Det bästa var ändå att vi fick till en procentsats och ett kort avtal, trots att Sveriges Kommuner och Landsting ville ha ett sifferlöst avtal. 2. Lönerna. Det är jätteviktigt att vi fortsätter jobba för att få upp lönenivåerna. Marcus Gustavsson, i Göteborgs stad 1. De förbättrade villkoren för visstidsanställda är bra. Det var på tiden. Det är en medlemsgrupp som blir större och större. 2. Att fortsätta kampen för att minska de strukturella löneskillnaderna mellan kvinnligt och manligt dominerade branscher.

4 6 Bilaga till nummer Bilaga till nummer SÅ LYCKAS DU MED DITT LÖNESAMTAL Bästa knepet för att hålla nervositeten i schack på lönesamtalet är att vara väl förberedd. Här är några strategiska tips på vad du bör och inte bör säga när du bänkar dig mittemot chefen. Tipsa oss på VÄGEN FRÅN FÄRDIGT AVTAL TILL NY LÖN Coachens kommentar: Ifrågasätt inte chefens lön. 1 karin warne Coachens kommentar: Bli inte känslosam, arg eller aggressiv. Tala alltid lugnt. Avtalet är klart. De centrala förhandlingarna mellan Vision och arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting har landat i ett avtal. Avtalet innehåller en miniminivå för löneökningar som ska fördelas lokalt ute på arbetsplatserna. Löneanalys. Arbetsgivaren kartlägger lönerna. Hur förhåller sig lönerna inom och mellan olika yrkesgrupper. Hur ser lönespridningen ut? Skillnader mellan kvinnor och män? Överläggning. Lokala fack och arbetsgivare träffas för att diskutera lönestrukturen. Finns det grupper och individer som ligger fel lönemässigt? Arbetsplatsträff. Lönesättande chef och medarbetarna diskuterar arbetsplatsens lönekriterier. Lönesamtal. För den som inte redan har haft lönesamtal med chefen, är det nu hög tid att ha det. Samtalet ska bygga på lönekriterierna på arbetsplatsen, dina mål och arbetsresultat. På vissa arbetsplatser används inte samtalsmodellen, där förhandlar fack och arbetsgivare kollektivt. Se till att Visionombudet vet vad du gör och hur du har utvecklats. Resultatsamtal. Du får förslag på ny lön av chefen, med motivering. På flera håll meddelas detta redan i samband med lönesamtalet. Avstämning. När alla fått förslag på ny lön får facket en samman ställning. Parterna stämmer av eventuella strukturfel och att osakliga löneskillnader har justerats. Ny lön. Du får din nya lön. 2 3 Coachens kommentar: Ha en reservplan. Om nu inte resultatet blev så lyckad som du hoppats på kan det vara bra att i förväg ha tänkt ut alternativ till en löneförhöjning. Coachens kommentar: Tala inte om kollegers löner och jämför inte din prestation med någon annans. Coachens kommentar: Var förberedd, tänk igenom vad du vill ha sagt. Skriv ner stöd meningar om du brukar bli nervös. 6 Coachens kommentar: Innan mötet är det bra att gå igenom anteckningar från ditt senaste utvecklings- och lönesamtal. 7 Coachens kommentar: Blanda aldrig in ditt privatliv. Håll dig till vad du gör på jobbet. Coachens kommentar: Det är bra att innan lönesamtalet tänka igenom vad du gjort under året. Har du fått nya arbetsuppgifter? Lönestatistik: Landsting YRKE MEDIANLÖN LÖNESPANN Handläggare Ekonomichef Ekonom Ekonomiassistent Personalchef Personalsekreterare Personalassistent Informationssekreterare Informationsassistent Lönestatistik: Kommuner Receptionist IT-tekniker Medicinsk sekreterare Tandsköterska Tandhygienist Tandtekniker Audionom Kurator Tekniker hälso/sjukvård Teckenspråkstolk YRKE MEDIANLÖN LÖNESPANN Enhetschef äldreomsorg Enhetschef socialt arbete Enhetschef funktionshinder Enhetschef kultur, fritid Enhetschef teknik Verksamhetschef teknik Handläggare, samordning Ekonom Ekonomiassistent Coachens kommentar: Att skryta lönar sig sällan. Lönen bygger på vad du har gjort under året, inte på vad som sägs under ett möte. Personalsekreterare m fl Personalassistent Personaldirektör Informatör m fl Informationsassistent IT-samordnare IT-assistent IT-tekniker Miljö/hälsoskyddsinspektör Miljöhandläggare Konsumentvägledare m fl Socialsekreterare Biståndsbedömare Behandlingsassistent Integrationshandläggare Socialassistent Skolassistent Receptionist Bibliotekarie Biblioteksassistent Fritidskonsulent Kultursekreterare Turistinformatör/guide Badmästare Bygglovshandläggare Byggnadsinspektör Ingenjör park/gator Ingenjör drift Kontorsvaktmästare Brandingenjör Brandmästare 8 foto: colourbox Coachens kommentar: Om du är missnöjd med löneutvecklingen, ställ konkreta frågor till chefen för att få besked om vad du ska göra för att förändra situationen till nästa år. ILLUSTRATIONer: annicka istemo 4 5 MOT MÅLET. Vägen till nya lönen Fotnot: Medianlön = 50 procent tjänar mer, 50 procent mindre. Lönespann = 80 procent har en lön i detta intervall. Källa: Partsgemensam lönestatistik för 2011.

5 8 9 VILLKOREN BÄTTRE FÖR foto: mikael wallerstedt HISTORIEN HAR VARIT EN STÄNDIG KAMP VISSTIDARE Tidigare var visstidsanställda låsta Visstidsanställda är vid sina kontrakt. Nu får de en lite av en andra klassens arbetstagare. månads uppsägningstid. En annan förbättring är att maxgränsen för visstidsanställningar blir tre år. Visstidarna får bättre villkor tack vare Visions nya avtal. Enligt de gamla reglerna var vikarier, projektanställda och provanställda tvungna att jobba till kontraktet gick ut. Den som under anställningen erbjöds fast tjänst hos en annan arbetsgivare kunde bli tvungen att tacka nej. Nu har den som har varit visstidsanställd i över tre månader rätt att säga upp sig. Uppsägningstiden är på en månad. Samma regler gäller även för arbetsgivaren. Jag tycker att det är alldeles lysande. Det är märkligt att vi inte har haft den här rättigheten tidigare, säger Daniel Brundin, som är projektanställd i Östhammars kommun. Han jobbar i ett projekt som syftar till att ge gamla och sjuka ett bättre liv och i slutet av 2013 går anställningskontraktet ut. Tidigare kunde arbetsgivare som inte ville fastanställa utnyttja luckor i lagen. Olika typer av visstidsanställningar kunde staplas på varandra med resultatet att en person i princip kunde jobba hela livet hos en och samma arbetsgivare utan att få fast jobb. Det är bra att vi lyckats få ner tiden. Marcus Nordenborg 20 procent av arbetande personer i åldern år har en tidsbegränsad anställning. 18 procent av dessa har haft flera anställningar hos samma arbetsgivare i mer än två år. Tack vare avtalet skapas nu ett tak som innebär att arbetsgivare får ha en person visstidsanställd i max tre år under en femårsperiod. Den som jobbar längre har rätt till tillsvidareanställning. Reglerna gäller från 1 oktober för den som då varit visstidsanställd i tre år. Det är bra att det nu finns en bortre gräns. Det är egentligen inte vettigt att en visstidsanställning kan rulla på hur länge som helst, säger Daniel Brundin. Fyra otrygga anställningar Marcus Nordenborg, Visions särskilda ombudsman för visstidsanställda medlemmar, säger att avtalet är ett steg i rätt riktning. Det är bra att vi har lyckats få ner tiden som man är visstidsanställd. Tyvärr finns det oseriösa arbetsgivare som har kombinerat visstidsanställningar in absurdum vilket inneburit att folk har jobbat många år utan att bli tillsvidareanställda, säger han. Visions ville få igenom en maxgräns på två år, men SKL gick bara med på tre år. Det optimala är två år. Men det var ett för stort steg för SKL, så vi gick halva vägen var. Troligen fortsätter vi driva frågan i nästa avtalsprocess, säger Marcus Nordenborg. Efter 2013 är Daniel Brundins arbetsliv ett frågetecken. Visst grubblar jag en del. Om ett tag borde jag söka andra jobb. Men det går inte att hoppa på för korta projekt, för jag har barn jag måste försörja. Jag trivs med mitt jobb, men visstidsanställda generellt är lite av en andra klassens arbetstagare. Det är bra att det görs förbättringar uutidsbegränsad anställning innebär att anställningen är bestämd till en viss period. Till tidsbegränsade anställningar hör: 1. Provanställning. Får pågå max 6 månader, därefter över går den till en tillsvidareanställning om inte avtalet sägs upp. 2. Allmän visstidsanställning. Hit räknas de tidigare anställningsformerna projektanställning, ferieanställning, tillfällig arbetsanhopning och praktik. Arbetsgivaren behöver inte ange skäl till tidsbegränsningen. 3. Vikariat. Ersätter ordinarie personal. 4. Säsongsanställning. När ett arbete bara kan utföras en viss tid av året. PROVANSTÄLLNING AVSLUTAS ENKLARE Kollektivavtalen handlar inte bara om lön. I varje avtalsrörelse förhandlar Vision också om anställningsvillkoren. På senare år har man till exempel fått igenom bättre föräldrapenningtillägg och ob-ersättning, och möjlighet att förhandla om längre semester. Det är faktiskt bara drygt 25 år sedan den kommuntjänsteman som tjänade bättre än sina kolleger också hade rätt till fler semesterdagar. Äldre tjänstemän hade genom avtalet då liksom nu längre semester än vad lagen slog fast, men antalet semesterdagar stod också i relation till inkomsten. Förändringen kom Då lyckades SKTF få igenom en ändring av kollektivavtalen så att kopplingen mellan lön och semester försvann. Sedan dess är det bara åldern som styr hur många lediga dagar kommuntjänstemännen får plocka ut varje år. härligt. Fem veckors semester. Rätten till en kompensationsledig dag är numera inskriven i kollektivavtalet. Vision har fortsatt att driva krav på längre semester. I förra avtalsrörelsen yrkades att även yngre (under 40 år) skulle ha rätt till mer än de fem lagstadgade semesterveckorna. Man nådde inte ända fram, men en bit på vägen: numera finns möjlighet att teckna lokala avtal om att Visions medlemmar ska kunna förhandla med chefen om fler semesterdagar, till exempel i stället för lönehöjning. Strävan mot ökad jämställdhet har också funnits på agendan. I de två senaste avtalen har Vision fått igenom en utökning av föräldrapenningtillägget. Föräldralediga får nu i sex månader ett tillägg på lönen på cirka 10 procent utöver föräldrapenningen. Ett annat exempel på villkor som regleras i avtal är ob-ersättningen. Det tillägget, liksom beloppen för jour, beredskap och förskjuten arbetstid höjdes för några år sedan med drygt 10 procent efter yrkanden från Vision i avtalsförhandlingar. Ett lite mer udda exempel på vad som kan leda till fackliga krav är förändringar i almanackan. När annandag pingst ersattes av nationaldagen som röd dag var facken på hugget och konstaterade att årsarbetstiden skulle bli längre de år 6 juni inträffar på en helgdag. Rätten till en kompensationsledig dag är numera inskriven i kollektivavtalet. Anställningsvillkor regleras också i lagar, som i många fall slår fast miniminivån. Till exempel finns semesterlagen, anställningsskyddslagen och arbetstidslagen som reglerar hur mycket semester alla har rätt till, hur uppsägningar ska gå till och hur länge man får arbeta utan rast. Mårten Kierkegaard Tidigare segrar uunågra av de lagar som haft betydelse för arbetstagares villkor Strejkrätt för offentliganställda timmars arbetsvecka Förtroendemannalagen ger möjlighet till fackligt arbete på betald arbetstid Lagen om anställningsskydd. Reglerar bland annat turordningsregler och vilka typer av uppsägningar som är tillåtna Medbestämmandelagen. Reglerar bland annat fackens rätt till förhandling och information Arbetsmiljölagen Fem veckors semester Diskrimineringslagen. Förbud mot diskriminering av arbetstagare. Sex månaders provanställning gällde tidigare. Men nu kan anställningen sägas upp i förtid. Det nya avtalet innebär att både arbetsgivare och arbetstagare kan avsluta provanställningen med en månads uppsägningstid. Det kan vara bra för både arbetsgivare och anställd att kunna avbryta i förtid om man känner att det inte funkar, säger Marcus Nordenborg, Visions ombudsman för visstidsanställda. Finns det risk att den provanställde inte hinner visa vad han eller hon går för? Det är nog ingen fara. Vi tror att kommunala arbetsgivare är villiga att ge folk en rejäl chans att visa vad de går för. De kan vara mer långsiktiga än små privata arbetsgivare som har en stor ekonomisk press på sig. Vi var tvungna att ge arbetsgivarna detta. Nytt i avtalet är också att arbetsgivaren blir fri att provanställa utan att först förhandla med facket. Däremot har facket möjlighet att i efterhand ifrågasätta och förhandla om en provanställning. För att få igenom de andra förbättringarna för visstidsanställda var vi tvungna att ge arbetsgivarna detta. Men det känns inte som någon stor eftergift, säger Marcus Nordenborg. osäkert. Daniel Brundin ville slippa pendla 21 mil om dagen och lämnade sin fasta anställning i Uppsala för en projektanställning i Östhammar. Efter nästa år vet han inte om han har jobb. Visstidsanställdas rättigheter uuvisstidsanställda ingår inte i lönerevisionen, utan har samma lön hela perioden. Vid långa visstidsanställningar bör man tänka på att löneförhandla för hela perioden. uuarbetsgivaren är inte skyldig att ha utvecklingssamtal med visstidsanställda. Ställ ändå krav på att få feedback på dina prestationer. uuden som har varit anställd hos en arbetsgivare under sammanlagt mer än tolv månader de senaste tre åren har företrädesrätt till återanställning om en tjänst skulle bli ledig, förutsatt att man är kvalificerad för tjänsten.

6 10 11 DE ÄR PÅ RÄTT KURS Att snacka lön är inte det lättaste. Den som vill bli vassare på att lönesamtala kan gå på Här kan du kurs i Visions regi. Runt om i landet anordnas lära dig mer utbildningar för både anställda och chefer. Vissa av Visions lokala avdelningar ute i landet arrangerar lönekurser. I Piteå har man nyligen haft en så kallad löneprocesskurs för både chefer och vanliga anställda. Det är första året vi kör utbildningen. Responsen har varit bra, säger Peter Forss, ordförande i Piteås Visionsavdelning. Två av dem som har gått kursen är Marlene Andersson och Monica Lindberg som arbetar på Socialförvaltningen och är ombud för Vision på sin arbetsplats. Vi gick igenom både utvecklings- och lönesamtal. Det var jättebra. Vi som är fackliga ombud har fått gå den här kursen på betald arbetstid. Jag önskar att alla medlemmar skulle kunna få den möjligheten, säger Marlene Andersson, som jobbar som handläggare. Conny Öhlund är en av de chefer som fick en lektion för att få bättre kläm på hur rutinerna kring lönesättningen bör fungera. Det som gav mest var dialogen. Vi var ett gäng chefer från olika förvaltningar som träffades på kursen och det blev många bra diskussioner. Det var en aha-upplevelse att höra hur andra chefer resonerar, säger Conny Öhlund som jobbar som Det var en ahaupplevelse att höra hur andra chefer resonerar. Conny Öhlund, driftchef driftchef på IT-avdelningen och är chef för 20 medarbetare. Han har påbörjat lönesamtalen och tycker att det är rätt svårt. Det finns ju vissa grundläggande regler, men ingen detaljerad manual för hur lönesamtalet ska gå till. Extra knepigt är att man som chef oftast är låst till en summa pengar, du har fått din pott. Det har varit hårda tider på senare år och ofta vill man lyfta någons lön, men kan inte. Det är jättebra att kunna bolla dessa dilemman med chefskolleger. Även i Västmanlands läns landsting anordnas löneluncher där man går igenom det nya avtalet och ger tips inför lönesamtalen. Där har facket förhandlat så att medarbetarna kan vara ledig en timme för att kunna gå kursen BÄTTRE RUSTADE. Marlene Andersson och Monica Lindberg, som jobbar på Socialförvaltningen i Piteå, har gått på Visions kurs och lärt sig mer om lönesamtal. foto: tomas bergman uulandstinget Gävleborg arrangerar seminarium i lönedialog i Gävle den 11 juni och 12 juni. Då kan medlemmar få stöd och råd inför lönesamtalet med chefen. Kursen håller på i tre timmar. uuvision i Västmanlands läns landsting anordnar löneluncher i anslutning till att avtalet är klart. uukontakta din lokala Visionsavdelning och kolla om de arrangerar någon lönesamtalskurs. uuom du vill prata med en lönecoach kan du också ringa Vision Direkt, vardagar 8 20 på telefon KONTAKTA FACKET OM DU INTE ÄR NÖJD MED DIN LÖN Om du inte får höjd lön eller en väldigt liten löneökning kan det vara värt att kontakta facket. Du har rätt att få en handlingsplan och i sista hand kan facket gå in och förhandla. Enligt avtalet mellan Vision och arbetsgivaren i kommunerna och landstingen ska de anställda kunna påverka sin lön genom att man uppfyller de uppsatta målen på arbetsplatsen och gör ett bra jobb. Men eftersom lönen är individuell kan det hända att vissa anställda inte får någon löneutveckling alls. Det kan bero på att chefen inte tycker att den anställde uppnått målen eller chefen inte vet vilken arbetsinsats den anställde gjort. Om man får en mycket svag löneutveckling har man tillsammans med arbetsgivaren ansvar för att ta fram en handlingsplan för att Christian Borg löneutvecklingen ska bli bättre framöver. Båda har också ansvar för att en uppföljning ska göras. Känner man sig missnöjd med den nya lönen kan det vara bra att ta kontakt med den lokala Visionsavdelningen. Christian Borg är Visionsordförande i Landskrona kommun. Han har stöttat missnöjda medlemmar. Det kan vara väldigt individuellt vad man vill ha hjälp med. En dålig löneutveckling kanske egentligen handlar om att medlemmen inte fått Dålig löneutveckling kan bero på den lönesättande chefen. foto: colourbox gå en utbildning som kunde ha lett till en bättre lön. I många fall kan det bero på att den lönesättande chefen inte har tillräckliga kunskaper om hur lönerevisionen ska gå till. När den anställde har fått sin nya lön är löneöversynen klar. Men kom ihåg att facket kan gå in och begära en förhandling för att rätta till felaktigheter eller undanröja missförstånd. lasse nilsson SÄG DET CHEFEN VILL HÖRA Vad vill chefen höra under lönesamtalet? har frågat fyra chefer vad som får dem att öppna plånboken. Läs vilka motiveringar de gillar och ogillar. Text: Johanni Sandén En egen recension om året som gått Christian Friis, Kanslichef i Jönköpings kommun. Lönesättande för sju anställda. Vi pratar om arbetssituationen och prestationerna under året som gått. Vi kollar även målsättningen, vi har ju ett antal mål om vad som förväntas göras. Sedan utvärderar vi vad man tycker funkar bra och vad man kan tänka på framöver, samt vad man ska tänka på vid en kommande lönesättning. Jag vill gärna ha feedback på vad jag säger, om den anställde håller med mig eller inte. Sedan vill jag förstås ha en egen bedömning om vad de tycker om vad de presterat och vilka hinder de stött på. Jag vill att medarbetaren gör en egen recension om året som gått. Det ska inte vara ett medarbetarsamtal men det kan vara värt att ta upp saker som kan påverka bedömningen. Jag vill inte höra sådant som är kopplat till den personliga situationen som jobbet inte kan påverka, till exempel att man behöver högre lön för att man ska bygga om hemma. Jag slipper gärna också jämförelser med andra på jobbet som inte är relevanta. Jag vill heller inte höra en jämförelse med andra yrkesgrupper som inte är relevant. Jag vill inte höra varken gnäll eller fjäsk men det ska självklart finnas utrymme för att vara besviken eller ledsen. n Hur har du bidragit till utvecklingen Marie Bäckman, Enhetschef Måltidsservice i Umeå. Lönesättande för 27 medarbetare. De anställda vill veta vad de ska göra för att få en högre lön. Vi har ju ett utvecklingssamtal och ett förberedande lönesamtal. Då tittar vi på mål och resultat. I dialog bedömer vi hur resultat och prestation stämmer med lönekriterier, efter förhandlingarna har vi ett lönebeskedssamtal. OCH SÅ BÖRJAR DET OM IGEN... Den nya lönen är klar och finns förhoppningsvis snart på kontot. Men det är ingen anledning att ligga på latsidan. Se till att vara väl förberedd inför nästa omgång och börja ladda redan nu! Startskottet för löneprocessen är utvecklingssamtalet och för en del medlemmar dröjer det inte länge innan det är dags för ett sådant. Vision rekommenderar att man skiljer på utvecklingssamtalet, där man blickar framåt och målar upp GNÄLLSPIKAR UNDANBEDES. Christian Friis är lönesättande chef för sju anställda men också personalchef för 75 anställda. Han slipper gärna fjäsk och gnäll från medarbetarna under lönesamtalen. Jag brukar betona att det är vid utvecklingssamtalet man skall framföra hur man bidraget till verksamhetens utveckling, det brukar inte bli så mycket frågor på lönebeskedssamtalet. Bara de som är riktigt missnöjda som tycker att de förtjänade mer. Då lyssnar jag på synpunkter och försöker motivera. Jag vill att anställda ska kunna ge exempel på vad de gjort det senaste året för att uppfylla målen, hur de bidragit till verksamhetens utveckling. Jag gillar inte när man är oförberedd och inte har någonting att säga, när jag vet att personen gjort mycket saker men de har svårt att få fram det. n hur man vill utvecklas, och lönesamtalet där man tittar bakåt på vad man presterat under året. Utvecklingssamtal ska hållas minst en gång per år och leda till en plan där du och chefen skriver ner vad ni kommit överens om. Tanken är att utvecklingssamtalet ska gå att följa upp och att du ska kunna pricka av om du exempelvis fått möjlighet att delta i kompetensutveckling som kan påverka lönen. VAD HAR FUNGERAT FÖR DIG? Har du något argument som brukar bita på chefen? Hör av dig till oss och berätta. Förbered dig genom att fundera på frågorna i rutan intill och plocka fram anteckningarna från det förra lönesamtalet. Se till att du har koll på de lokala lönekriterierna som fack och arbetsgivare kommit överens om. Passa också på att ställa frågor till chefen om det är något i verksamheten eller runt din situation som du undrar över. Sara Jonerin Vad har du vunnit längs med vägen Jan Åkerviken, Områdeschef IT på Konsult och uppdrag i Eskilstuna. Lönesättande för fem medarbetare. Jag vill se huruvida personen har nått upp till målen som sattes på medarbetarsamtalen. Sen beror det på om man fått utökat ansvar och vad det ligger i. Jag vill höra argumentationen för hur individen gått till väga för att uppnå ett visst resultat och de mål som var foto: veronika svensson Medarbetarna ska vara väl förberedda Karin Stigner, Enhetschef för hemtjänst och demensboende i Falköping. Lönesättande för 33 månadsanställda samt lönerevision för timanställda. I vår kommun har vi ett material som är ett gemensamt underlag för samtalen. Det handlar om måluppfyllelse samt de sociala bitarna som samarbete och flexibilitet. Det blir själva strukturen. Det är också mycket utifrån måldokument från kommunnivå. Sen kopplar man till målen vi satt upp individuellt, vad som har blivit uppfyllt och vilka individuella ansvarsuppgifter man har. Vi pratar inte pengar. Jag vill att medarbetarna ska vara väl förberedda, de ska veta målen och arbetat med dem metodiskt. De ska inte bara handla om att de gått en speciell utbildning utan också hur de använder den i arbetet. De ska motivera vad de gör. Jag ser mycket av vad de gör men jag vill också få en bekräftelse på det. Jag vill inte att de fastnar i att prata om vad alla gör och inte gör och vad de har för lön. Man kan ha bra anledningar men det är inte positivt när man slår ifrån sig och inte tar sitt ansvar. n uppsatta. Det är också intressant att höra om personen har en ökad grad av delaktighet, samarbete och ansvarstagande. Hela den samlade bilden får man först när personen redogör hur de gått tillväga och vad de vunnit längs med vägen. De ska inte börjar prata kronor och ören innan vi gått igenom målen, för det säger ingenting. Det finns ingen automatik i att få mer pengar när man har ett lönesamtal. Det ska mätas mot en förväntan. Men det finns ingen skala med rätt eller fel saker att säga, man kan ha olika åsikter men får mötas i den diskussionen. n 11 saker att tänka på inför utvecklingssamtalet 1. Vilken kompetensutveckling behöver jag för att hålla mig à jour med utvecklingen inom mitt yrke? 2. Vad är verksamhetens mål och hur bidrar jag till det? 3. Vad händer framöver och vilka krav ställs på mig? 4. Vad vill jag ska förändras i verksamheten? 5. Gör jag rätt saker? Hur fungerar arbetstiden? 6. Har jag tillräckligt stimulerande arbetsuppgifter? 7. Är det något jag är osäker på? 8. Fungerar tekniken? Hur är den fysiska arbetsmiljön? 9. Följs mitt arbete upp och hur fungerar det? 10. Hur är stämningen? Hur är det med kollegerna? 11. Hur stressad är jag och hur hanterar jag stressen?

7 12 Bilaga till nummer # KOM I BALANS EFTER DITT LÖNEBESKED Själaglad eller rejält besviken? Beskedet om vad du får i ny lön kan verkligen få känslorna i gungning. Lugna nerverna med lite meditativt handarbete. Varsågod här har du två beskrivningar. Riv ut och spar. Text: Illustrationer: Pia Koskela BRODERA DIN EGEN BONAD Andra generationens väggbonader är här. Glöm det där med Egen härd är guld värd och Låt inte solen gå ner över din vrede. Nu behöver inte de broderade ordspråken vara så präktiga längre. Välj ett budskap som speglar din sinnesstämning. Sy en skrytig, peppande eller tröstande bonad och nåla upp på kontoret. Du behöver: Nål, garn, en bit avrivet lakan. Kors - stygn är en klassiker men du kan lika gärna sy vanliga stygn. Här är några förslag på budskap: Lön ljuva lön, Små smulor är också bröd, Skam den som ger sig, Så länge man inte ger upp, har man inte förlorat, Motgångar får vissa att bryta samman, andra att överträffa sig själva, Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön, låtsas jag som om att jag har mycket arbete. Att inse sin egen betydelse är som att få ett kvalster att fatta att han bara syns i mikroskop. (Arne Anka) STICKA DIN EGEN VOODOODOCKA Har löneutvecklingen varit dålig? Vem vill du skylla på: kommunalrådet, finansministern eller högsta chefen? Få utlopp för din ilska genom att sticka en look alike-docka, som du kan ta fram ur skrivbordslådan och nypa hårt när irritationen är som värst. Förhoppningsvis har ilskan hunnit försvinna när du har stickat klart. Du behöver: Två stickor, restgarn i flera färger. VARNING! Om du hör talas om att kommunalrådet/ finansministern/ chefen får ont på ställen du nypt sluta omedelbart! Gör så här: Lägg upp 40 maskor i skofärg. Sticka 4 varv slätstickning. Byt till byxfärg och sticka 14 varv. Byt till tröjfärg och sticka 12 varv. Byt till ansiktsfärg och sticka 16 varv. Sticka ihop maskorna två och två över hela varvet (20 maskor kvar). Sticka ett varv. Sticka ihop maskorna två och två igen (10 maskor kvar). Sticka ett varv. Dra tråden igenom de återstående maskorna. Fäst alla trådar och sy ihop dockan i ryggen. Fyll den med vadd. Dra till halsen med en tråd, sy till armar och ben. Sy på ögon, hår och eventuell mustasch eller hästsvans.

NU BÖRJAR DIN LÖNEFAJT!

NU BÖRJAR DIN LÖNEFAJT! Bilaga till nummer 10 1 juni 2012 ALLT OM DIN LÖN 2012 NU BÖRJAR DIN LÖNEFAJT! 2,6 procent är golvet sid 2 Läs reaktionerna på avtalet sid 4 Så lyckas du i lönesamtalet sid 6 Chefernas tips sid 11 2 Lön

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Lönerna ska bestämmas med hänsyn till arbetstagarens bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.

Lönerna ska bestämmas med hänsyn till arbetstagarens bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. 080306 Information till dig som är anställd där arbetsgivaren omfattas av Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal för Branschkommittén för Vård och Omsorg Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande SKTF är ett fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar. SKTF

Läs mer

Din lön. - så går det till i Västerås stad

Din lön. - så går det till i Västerås stad 1 Din lön - så går det till i Västerås stad 2015-05-05 2 Årshjul Löneanalys 1 JANUARI Löneöverläggning Medarbetarsamtal Löneöversyn & ny lön Lönekartläggning Avstämning 3 Central nivå När det finns ett

Läs mer

Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag.

Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag. Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag. Dessa partsgemensamma anvisningarna utgår från löneavtalet mellan IT&Telekomföretagen och Unionen respektive Sveriges Ingenjörer,

Läs mer

Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS

Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS Britta Kärnström Löner och yrkesvillkor Sida 1 Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS Inledning Vi i Vision värnar om den svenska välfärden vilken skapar trygghet och välmående för både medborgare och

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 9 Löneavtal 2012 Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 10 Verksamhetsutvecklin g Avstämning Medarbetarsamtal skäl. Överläggning Individuella lönesättande samtal Förhandling 2012-04-23

Läs mer

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun Lönepolitiskt program för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunens lönepolitiska mål... 3 3 Lönebildning... 4 3.1 Nyanställning... 4 3.2 Löneöversyn... 4 3.3 Lönestruktur... 4 4 Kriterier...

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Vision

Nyheter i Energiavtalet med Vision Nyheter i Energiavtalet med Vision Den 25 juni 2013 tecknade KFS och Vision ett tillsvidareavtal utan centralt fastställt löneökningsutrymme. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i

Läs mer

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 Malmö 2014-05-28 DIK-kretsen Malmö stad DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 DIK i Malmö stad genomför varje år en enkät bland medlemmarna för att ta reda på hur de upplever processen kring årets lönerevision.

Läs mer

Lönestatistik LÖNESTATISTIK FRÅN 2015 OCH RÅD INFÖR LÖNESAMTALET. Innehåller råd inför ditt lönesamtal

Lönestatistik LÖNESTATISTIK FRÅN 2015 OCH RÅD INFÖR LÖNESAMTALET. Innehåller råd inför ditt lönesamtal Lönestatistik LÖNESTATISTIK FRÅN 2015 OCH RÅD INFÖR LÖNESAMTALET Innehåller råd inför ditt lönesamtal Tack, alla ni som svarat! I denna broschyr presenteras Akademikerförbundet SSRs statistik över löneläget

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Den 4 juli 2013 tecknade KFS och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal ANTECKNINGAR Goda råd inför lönesättningssamtal F Ö R S VA R S F Ö R B U N DET 1 N Å G R A T I P S Vad innebär ett lönesättningssamtal? Att förhandla om sin egen lön är en spännande utmaning. Första gången

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet Lönesamtalet - Tips och råd kring lönesamtalet Innehåll: Ditt lönesamtal 3 - Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet 4 - Arbetsgivarens lönekultur 4 Förberedelsen 5 - Kartlägg din arbetsinsats 5 -

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Bakgrund Parterna tillsatte denna arbetsgrupp i samband med avtalsförhandlingarna 2013 för att ta fram ett underlag förhandlingar med anledning av krav från Almega om övergång

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016 Löneavtal 2013-2016 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och Unionen, Akademikerförbunden och Vision avseende tjänstemän. 1. Utgångspunkter

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Uppsala Oktober 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Uppsala Oktober 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Uppsala Oktober 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Uppsala kommun... 4 Manligt

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Inledning Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK 12 med Kommunal inklusive samtliga protokollsanteckningar

Läs mer

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1 Löneavtal 2013 Version 2013-06-19 TEO 2 Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling kräver en aktiv medverkan från arbetsgivaren, arbetstagarna och de

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor Individuella och differentierade löner Arbetsgivare och medarbetare på varje arbetsplats har i avtalet stor

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Handbok för. Lönesättande samtal. Försvarsförbundets målbild: Varje medlems lön ska sakligt kunna motiveras.

Handbok för. Lönesättande samtal. Försvarsförbundets målbild: Varje medlems lön ska sakligt kunna motiveras. Handbok för Lönesättande samtal Försvarsförbundets målbild: Varje medlems lön ska sakligt kunna motiveras. Lönesättande samtal I det lönesättande samtalet pratar du och din chef om sambandet mellan din

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Bilaga 1 Löner Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Detta avtal gäller för medlemmar i Vision som

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Riktlinjer och förutsättningar för en väl fungerande lönepolicy bilaga till lönepolicy

Riktlinjer och förutsättningar för en väl fungerande lönepolicy bilaga till lönepolicy BOTKYRKA KOMMUN 1 [5] Riktlinjer och förutsättningar för en väl fungerande lönepolicy bilaga till lönepolicy Beskrivning av löneöversynsprocessen i Botkyrka kommun Löneöversynen är en årlig process som

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (7) STRATEGISKA STABEN/H R LÖNEPOLICY SPÅNGA-TENSTA Syftet med förvaltningens lönepolicy är att ge goda förutsättningar att rekrytera och behålla medarbetare och

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor Avtalsyrkanden 2016 Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor HÖK med bilagor Lön och ersättningar Löneökningar Kommunal yrkar på löneökningar med minst

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Utvecklings- och lönesamtal är viktiga verktyg, både för dig som chef och för medarbetarna. När

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 Innehåll Sammanfattning...3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Kalmar kommun...4 Manligt

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13 Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 Lönsam lönesättning Lönen är en av de viktigaste delarna i relationen mellan arbetsgivaren och medarbetaren. I stort sett alla medarbetare vill ha mer lön och många

Läs mer

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Som lokal löneförhandlare gör du ett viktigt och uppskattat jobb för SRAT/STHFs medlemmar. Vi vill med det här materialet stödja dig i din roll som löneförhandlare.

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE?

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? ARBETSLIV VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? 1. Vilka yrken ska ha hög respektive låg lön enligt dig? 2. Vilken funktion har lönen förutom som inkomst? 3. Vad tror du är den främsta orsaken till att

Läs mer

HÖK 07 Medlemsmöte Manus

HÖK 07 Medlemsmöte Manus HÖK 07 Medlemsmöte Manus Stöd och kommentarer till bildspel Bild 2: HÖK 07 Ge en kortfattad beskrivning av avtalsrörelsen och dess innehåll utifrån nedanstående redogörelse: SKL önskade ett tillsvidareavtal

Läs mer

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig?

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig? Lönesamtal Hur förbereder jag mig? 20 50 10 30 60 LÖNESAMTAL Lönesystemen i kommuner, landsting, stat och hos enskilda arbetsgivare förutsätter i grunden att lönesamtal förs mellan den enskilde arbetstagaren

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Sundsvalls kommun...

Läs mer

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen.

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen. Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade den 23 april 2012 överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande personliga assistenter. Förhandlingarna har bedrivits under det att Svenska

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 Ingenjörslön 2016 INNEHÅLL Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 3 Du som är ingenjör spelar en avgörande

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Lönepolitiskt program. Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige , 144. Distribueras av personalenheten

Lönepolitiskt program. Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige , 144. Distribueras av personalenheten Lönepolitiskt program Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 144. Distribueras av personalenheten LÖNEPOLITISKT PROGRAM Lönepolitiken är en del av kommunens personalpolitik. Lönebildning

Läs mer

LÖNEN. kompetens ska på ett bättre sätt än tidigare utnyttjas för att verksamheten ska kunna uppnå sina mål.

LÖNEN. kompetens ska på ett bättre sätt än tidigare utnyttjas för att verksamheten ska kunna uppnå sina mål. Din LÖN INNEHÅLL LÖNEN... 1 Rätt lön oavsett kön... 1 Nytt jobb ny lön... 1 Tips och råd... 2 Den individuella lönens beståndsdelar... 2 Övertidskompensation viktigare än du tror.. 3 Du ska ha kompensation

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2013

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2013 Malmö 2013-06-27 DIK-kretsen Malmö stad DIK:s löneenkät i Malmö stad 2013 DIK i Malmö stad genomför varje år en enkät bland medlemmarna för att ta reda på hur de upplever processen kring årets lönerevision.

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer 2011-05-06 Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2011-04-29 överens

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Den 19 juni 2013 tecknade KFS och Kommunal ett treårigt avtal med ett värde om 6,8 procent. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i avtalet. Löneökningar

Läs mer

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Är uppräkningen till 24 000 kr kopplad till individen som genererar det extra utrymmet eller går det in i hela "potten" och kan läggas på andra som ligger

Läs mer

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk Det lönar sig att vara med i Byggnads?????? För medlemmar Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk STARK STOLT TRYGG Icke medlem Skillnaden

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10

Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10 Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10 Vad händer i omvärlden Avtalsrörelsen just nu Omvärld När drar det igång hos oss? Vad vill vi? SKLs mål och inriktning Lång avtalsperiod, gärna tillsvidareavtal,

Läs mer

HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn

HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn VÅRDFÖRBUNDET avdelning Västra Götaland HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn Checklista för förtroendevald med mandat att förhandla lön JL, RJ, GE, OS 2011-05-09 Viktigt angående LOK 11 Våren 2011 träffade

Läs mer

Bemanningsavtal, Medieföretagen 2013-2016

Bemanningsavtal, Medieföretagen 2013-2016 Bemanningsavtal, Medieföretagen 2013-2016 Journalistförbundets kommentarer till förändringar i allmänna villkor, Löneavtal, Rekommendation till löneprocess 2013-2016 och Utvecklingsavtal Bilaga 2, Allmänna

Läs mer