Personalhandbok Information för dig som är anställd vid Skolan för information- och kommunikationsteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalhandbok Information för dig som är anställd vid Skolan för information- och kommunikationsteknik"

Transkript

1 Personalhandbok Information för dig som är anställd vid Skolan för information- och kommunikationsteknik Reviderad av Lisa Jonason, Personalhandläggare

2 Innehåll 1 Allmänna bestämmelser Anställning Centrala avtal Lön Löneutbetalning Lönespecifikation Skatt Individuell lönesättning Arbetstid Allmänt Reglerad arbetstid (omfattar endast teknisk och administrativ personal) Flextid Mertid Övertid Obekväm arbetstid Förtroendearbetstid Arbetstid Lärare Arbetstid Doktorander Klämdag Arbetstidförkortning Semester Semesterrätt Blankettmetoden Schablonsemester Semestertillägg Sparade dagar Du som är nyanställd Om du blir sjuk under din semester Medflyttning av semester vid byte av arbetsplats inom KTH Ledighet Allmänt Ledighet med lön Ledighet utan lön Rätt till ledighet för utbildning Rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet Rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete Rätt till ledighet för facklig förtroendeman Rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare Rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan mm.... 9

3 5.10 Möjlighet till ledighet för att inneha annan statlig anställning Möjlighet till annan anställning (ej statlig) policy Möjlighet till ersättning och ledighet för närståendevård Rätt till ledighet för att inneha annat arbete inom KTH Rätt till ledighet för att söka nytt arbete under uppsägningstiden Utlandstjänstgöring, kommunala uppdrag, facklig anställning m m Andra skäl än ovanstående (t ex enskild angelägenhet) Utlandstjänstgöring, kommunala uppdrag, facklig anställning m m Föräldraledighet Allmänt Mammaledighet Föräldralön Tillfällig föräldrapenning/ Vård av barn (VAB) Tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse eller adoption Sjukdom Sjukanmälan Läkarintyg Sjuklön och sjukpenning Ersättning för läkarvård och läkemedel Friskvård Friskvårdsbidrag Hur använder jag friskvårdsbidraget? Friskvårdstimme Friskvårdspolicy Företagshälsovård Allmänt Tjänster som ingår i avtalet med företagshälsovården: Akut hjälp: Feelgood Vid frågor om avtalet om företagshälsovård kontakta: Terminalglasögon Allmänt Hur går du till väga? Bisysslor Allmänt Vad är bisyssla? Varför regleras bisysslor? Tillåtna bisysslor Otillåtna bisysslor Förtroendeskadliga bisysslor: Arbetshindrande bisysslor: Konkurrensbisysslor: Utökade rättigheter för universitetslärare...20

4 11.10 Rättigheter/Skyldigheter/Påföljder Beslut och handläggningsrutiner Tjänsteresor Allmänt Skolchefens ansvar Reseräkningar Reseorder Beskattning av ersättningar Tremånadersgräns Uppehåll i löpande förrättning Före resa Boka resa Via KTH-RES online-bokning (endast för anställda) Boka resa (komplicerad resa) med flera stopp eller för flera personer Boka resa för grupp Avbeställningsskydd Tjänstereseförsäkringskort/EU-kort Betalkort företagsupphandlat privatkort (FUP) Efter resa Betalning - Faktura Reklamation Inrikes resa Vissa definitioner Grundläggande bestämmelser Rabatter och förmåner Förrättningstillägg Resekostnadsersättning Traktamente m.m Traktamentstillägg Tillämpning vid arbetskonflikt Förskott Ersättning för hemresa under långtidsförrättning Utrikes resa Vissa definitioner Grundläggande bestämmelser Resekostnadsersättning Traktamente m.m Reducering av traktamente eller ersättningar Tillämpning vid arbetskonflikt Förskott Reseräkning KTH:s lokala kollektivavtal om lönetillägg vid tjänsteresor Del 12 Tjänsteresor grundar sig på:... 32

5 13 Försäkringar Tjänstegrupplivförsäkring Gruppförsäkring Tjänstereseförsäkring URA-försäkring vid stationering utomlands Pension Tjänstepension Delpension Delpensionsförmån Allmänt Vem får söka delpension? Arbetstidsminskning Delpensionens storlek Anställningens upphörande Den anställde säger upp sig själv Uppsägning från arbetsgivaren Avskedande Tidsbegränsad anställning upphör Tidsbegränsad provanställning upphör Pensionsålder och avgångsskyldighet... 36

6 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Anställning Ett anställningsavtal kan gälla tillsvidare eller under en begränsad tid. Regler om tidsbegränsad anställning finns i Lagen om anställningsskydd (LAS), Anställningsförordningen (AF) och Högskoleförordningen (HF). 1.2 Centrala avtal De centrala avtal som reglerar löner och anställningsvillkor för universitet och högskolor är villkorsavtalet/villkorsavtal-t och Chefsavtalet. Chefsavtalet reglerar villkor för chefskretsen. 1

7 2 Lön 2.1 Löneutbetalning Din lön betalas ut den 25 varje månad. Om den 25 infaller en lördag sker utbetalningen dagen före, och om den 25 infaller på en söndag sker utbetalningen dagen efter. För att få lönen insatt på ett bankkonto måste du skicka in en blankett, Anmälan/ändring av löntagaruppgifter (pdf 131 kb) till Nordea. Adressen står på blanketten och vårt arbetsgivarnummer är redan ifyllt. Om vi saknar överföringsuppdrag så betalas lönen automatiskt ut via utbetalningskort som skickas till din adress (se och ändra den i egenrapporteringssystemet, Mina personuppgifter). 2.2 Lönespecifikation Du hittar din lönespecifikation genom att logga in i egenrapporteringssystemet och klicka på Mina sidor, Lönespec online (data). Kryssa för den månad du vill se och klicka på knappen Lönespec online (presentation) överst. 2.3 Skatt Som nyanställd ska du skicka in en A-skattsedel till KTH för att få rätt skatteavdrag. Skulle vi sakna A- skattsedel så dras skatt enligt Stockholms stads skattetabell + 10 %. Du ansöker själv om jämkning hos Skatteverket och skickar sedan in ditt jämkningsbeslut till KTH. 2.4 Individuell lönesättning Lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Lönen bestäms utifrån befattningens krav och ditt sätt att uppfylla dessa krav. Lönen ökar med stigande ansvar, svårighetsgrad, skicklighet och dina prestationer och duglighet. Bedömningar görs utifrån nedanstående kriteriegrupper, du kan läsa mer i "Handledning för bedömningsgrunder". Skicklighet och kompetens Ansvar Svårighetsgrad Prestationsförmåga 2

8 3 Arbetstid 3.1 Allmänt Arbetstiden för en anställd på KTH är 40 timmar per vecka. Beroende på anställning kan du ha reglerad arbetstid eller förtroendearbetstid. Om du har förtroendearbetstid omfattas du inte av halveller klämdagar, flextid, mertids-, övertids- eller ob-tillägg. 3.2 Reglerad arbetstid (omfattar endast teknisk och administrativ personal) För medarbetare som arbetar heltid är den ordinarie arbetstiden 40 timmar per vecka och flextid tillämpas. Lördagar, söndagar och helgdagar, Sveriges nationaldag (6 juni), midsommarafton, julafton och nyårsafton är arbetsfria dagar då de infaller på en vardag. Klämdag (arbetsdag mellan två arbetsfria dagar) är också arbetsfri dag och behöver inte arbetas in. 3.3 Flextid För medarbetare som arbetar heltid, 40 tim./v, är ordinarie arbetstid med obligatoriskt avbrott för minst 30 minuters lunch (ej betald arbetstid). Flexramen är på morgonen , vid lunch och på eftermiddagen och kvällen Det finns möjlighet till kort paus (15 min) på förmiddagen respektive eftermiddagen. En förutsättning för flextid är att arbetet kan genomföras med den servicegrad som ska finnas. Flextidssaldot ska stämmas av varje månad genom att medarbetaren lämnar underlaget till sin chef för godkännande. Flextidssaldot ska hållas inom ramen minus 10 och plus 50 timmar. Om saldot understiger minus 10 timmar eller överstiger plus 50 timmar, upphör flextiden att gälla tills saldot har korrigerats. Inarbetad flextid får endast tas ut i ledig tid. För mer detaljer, läs KTH:s lokala kollektivavtal om flextid. 3.4 Mertid En medarbetare som är deltidsanställd kan jobba mertid inom ramen för ordinarie arbetstid för en heltidsanställd, d.v.s. mellan kl vardagar. Mertid måste vara skriftligt beordrat av närmaste chef. 3.5 Övertid Enkel övertid sker för heltidsanställda mellan kl efter att man fullgjort sina ordinarie åtta timmar. Övertidsarbete ska alltid vara skriftligt beordrat av närmaste chef. Enkel övertid: - Vardag utom fredag: Fredag: 18:00-19:00 Kvalificerad övertid: - Vardagar: Vanlig helg: fredag 19:00 - måndag 07:00 Andra helger: - mellan klockan på dag före Trettondag Jul, Första Maj eller Kristi Himmelsfärds dag och klockan närmast följande vardag - mellan klockan på Skärtorsdagen och klockan på dagen efter Annandag Påsk - mellan klockan på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och klockan på vardag närmast efter helgdagsafton 3.6 Obekväm arbetstid OB-tillägg betalas för ordinarie arbetstid som enligt schema måste utföras på obekväm arbetstid. - Enkelt OB-tillägg: 3

9 - ger 20 kr/timme och gäller normalt mellan kl vardagar. Kvalificerat OB-tillägg: - ger 40 kr/timme och sker normalt mellan fredag kl måndag kl För mer detaljer, läs KTH:s lokala avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för TApersonal. 3.7 Förtroendearbetstid Alla yrkeskategorier, även teknisk och administrativ personal, kan ha förtroendearbetstid. Om du har förtroendearbetstid så omfattas du inte av halv- eller klämdagar, flextid, mertids-, övertids- eller obtillägg. 3.8 Arbetstid Lärare Den totala ordinarie arbetstiden är klocktimmar per läsår beroende på ålder. Denna arbetstid är oreglerad när det gäller antalet timmar per dag. 3.9 Arbetstid Doktorander Den totala ordinarie arbetstiden är klocktimmar per läsår beroende på ålder. Denna arbetstid är oreglerad när det gäller antalet timmar per dag Klämdag Arbetsdag som infaller mellan två arbetsfria dagar är arbetsfri dag Arbetstidförkortning Arbetsförkortade dagar infaller före en helgdag. Under 2015 är dessa dagar förkortade arbetsdagar (halvdagar) - Torsdag 2 april (Skärtorsdagen)) - Torsdag 30 april (Valborgsmässoafton) - Fredag 30 oktober (dag före Alla Helgons dag) - Onsdag 23 december (dag före julafton) 4

10 4 Semester 4.1 Semesterrätt Alla har rätt till fyra veckors sammanhängande semester juni-augusti. Du måste ta ut minst 20 semesterdagar under ett år. Du får ha max 35 sparade semesterdagar Arbetsgivaren är ansvarig för förläggningen av semestern. Hänsyn skall tas till arbetstagarens önskemål. Förläggning av semester ska vara klar senast den 15 maj för det år semestern avser. Detta gäller alla arbetstagare. Semesterledigheten skall förläggas så att arbetstagaren får en ledighet om minst fyra veckor under juni-augusti, om inget annat avtalats Intjänandeår och semesterår sammanfaller och är detsamma som ett kalenderår. Hur många semesterdagar du har bestäms av din ålder enligt tabell nedan: Ålder Dagar T.o.m. det år du fyller 29 år 28 Fr.o.m. det år du fyller 30 år 31 Fr.o.m. det år du fyller 40 år Blankettmetoden Blankettmetoden anmäls i egenrapporteringssystemet innan den 15 maj. I samband med uttag av semester utgår semestertillägg för arbetstagaren. 4.3 Schablonsemester Semester för lärare och för doktorand förutsätts normalt förläggas under de studerandes ferier eller annan undervisningsfri tid. Lärare och doktorand som tar ut sin semester under denna tidsperiod skall meddela skolchefen/motsv. Semesterdagar som tas ut under annan tidsperiod måste godkännas av skolchefen/motsv. Semestern regleras lokalt vid skolan. Vid årets slut ej registrerad semester anses förlagd till juni - september och är därmed förbrukad. Lärare och doktorand som önskar spara eller ta ut sparade semesterdagar under året skall underrätta skolchefen/motsvarande i samband med förläggningen av årets semesterledighet. Denna semester registreras i lönerutinen centralt. Se 2 och 3 i lokalt kollektivavtal om semester angående förläggning av semester enligt den s k blankettmetoden och den s k schablonmetoden. 4.4 Semestertillägg För dig som har schablonmetoden utbetalas semestertillägget* i december varje år. För dig som har blankettmetoden betalas semestertillägget* ut vid varje uttagstillfälle. * 0,44 % eller 0,49 % av lönen beroende på avtalstillhörighet. 5

11 Du som har blankettmetoden ansöker om semester i egenrapporteringssystemet. 4.5 Sparade dagar Om du har rätt till fler än 20 semesterdagar under ett år kan du spara överskjutande dagar till ett senare år. Detta gäller dig som har blankettmetoden, och under förutsättning att minst 20 semesterdagar kommer att förläggas under året. Önskemål om att spara semester anmäls senast den 15 maj via egenrapporteringssystemet. Från och med får man ha högst 35 dagar sparade. Om du har fler dagar i din sparade pott måste du ta ut överstigande dagar före Sparad semester kan inte användas förrän innevarande års semesterdagar är förbrukade. Övergångsbestämmelse Arbetstagare som den 31 december 2010 hade fler än 35 sparade semesterdagar får ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod så att han eller hon inte har fler än 35 sparade semesterdagar den 31 december En arbetstagares hela semester skall läggas ut under året om inte arbetstagaren sparar semester. Om en viss del inte har kunnat läggas ut under året, t ex på grund av sjukdom eller av andra skäl, omvandlas den till sparad semester. Om den outtagna semestern inte ryms under de 35¹ dagar som får sparas skall semesterersättning betalas ut (s k ogulden semester). 4.6 Du som är nyanställd Om du är nyanställd så kommer du att tjäna in semesterdagar i förhållande till din anställning under året. 4.7 Om du blir sjuk under din semester Om du blir sjuk under din semester så måste du kontakta din skola redan första sjukdagen. Vid sjukdom som varar längre än 14 dagar kan du ha semester och få semesterlön både vid hel- och deltidssjukskrivning fr.o.m. 15:e dagen. 4.8 Medflyttning av semester vid byte av arbetsplats inom KTH När en arbetstagare byter arbetsplats inom KTH, har han/hon vanligtvis ett antal outtagna semesterdagar som följer med anställningen. Semesterdagarna är som regel intjänade på den tidigare arbetsplatsen. När en arbetstagare byter arbetsplats och den sparade semestern uppgår till mer än 20 dagar, skall den "nya" skolan/motsv internfakturera överstigande antal dagar till den "gamla" skolan/motsv. Sparad semester som uppgår till 20 dagar eller mindre, följer med arbetstagaren till den nya arbetsplatsen om inte skolan/motsv sinsemellan kommer överens om något annat. Intjänad semester under kalenderåret följer med arbetstagaren som byter arbetsplats. 6

12 5 Ledighet 5.1 Allmänt Arbetsgivaren kan med stöd av Tjänstledighetsförordningen bevilja ledighet för olika ändamål. Vissa ledigheter har arbetstagaren rätt till, andra ledigheter beviljas om det kan göras med hänsyn till verksamheten. Ledigheten kan vara med eller utan löneavdrag. Begäran om tjänstledighet ska rapporteras i egenrapporteringssystemet. Tjänstledighet ska vara tidsbegränsad och får inte beviljas utöver den tid som arbetstagaren begärt. Nedan finns en uppräkning av samtliga tjänstledighetsgrunder för arbetstagare inom staten. Flera av tjänstledighetsgrunderna är en lagstadgad eller genom kollektivavtal avtalad rättighet. Begäran om tjänstledighet ska behandlas i den lokala samverkansgruppen före beslut. 5.2 Ledighet med lön Vid behov och i samråd med din närmsta chef har du i vissa fall rätt till ledighet med lön. Rådgör med din löneadministratör på Universitetsförvaltningen hur länge du kan vara ledig med lön i följande fall: släktangelägenhet* inom egen familj eller den närmaste släktkretsen** (läs förtydligande längre ner) flyttning fackligt förtroendemannauppdrag examen eller tentamen vid besök hos läkare, tandläkare, sjukgymnast, företagshälsovård, öppen vård, blodgivning eller för gravida på mödravårdscentral vid undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkare eller läkare friskvårdsaktivitet Om du beviljas ledighet för ovan angivna skäl görs inget löneavdrag. Ledighet under en del av dag räknas som hel dag. Vid läkarbesök osv. ska besökstiden i möjligaste mån förläggas i anslutning till arbetsdagens början eller slut. *Förtydligande av släktangelägenhet Allvarligare sjukdomsfall. En dag då den anställdes omedelbara närvaro är nödvändig, till exempel vid en olyckshändelse/olyckstillbud av akut karaktär (har inte kunna förutses eller planeras för) alternativt vaka vid dödsbädd. Behövs fler dagar kan den anställde ansöka om närståendepenning via Försäkringskassan. Den anställde har rätt till tjänstledighet för den tid och i den omfattning som närståendepenning uppbärs från Försäkringskassan. Begravning och gravsättning. En dag för begravning respektive gravsättning. Gällande begravning är KTH:s tolkning av släktkretsen*** utvidgad, (läs längre ner). Bouppteckning och arvskifte. En dag då närvaro krävs för att underteckna bouppteckning respektive arvskifte. Dödsfall. En dag i anslutning till dödsfall. Krävs det mer restid än vad som ryms inom de släktangelägenheter som presenteras här så medger arbetsgivaren uttag av släktangelägenhet för det. 7

13 Övrig tid som den anställde vill avsätta för exempelvis sorgearbete, hantering av kvarlåtenskap, förberedelser inför begravning, tömning av bostad m.m. ersätts inte av arbetsgivaren, utan då kan den anställde söka annan form av ledighet. Medarbetaren kan erhålla högst tio arbetsdagar per år för släktangelägenhet, restid inberäknat. Ledighet under del av en dag räknas som en hel dag. Släktangelägenhet ansöks om i egenrapporteringen och här ska information ges om orsak till ansökan, släktskap till den som berörs och om restid behövs/har behövts. **Den närmsta släktkretsen omfattar: Den anställdes make/maka Sammanboende som sammanbor under äktenskapsliknande förhållande, likställs med make/maka Barn Barnbarn Föräldrar Svärföräldrar Far- och morföräldrar Syskon Morbror, moster, faster och farbror Fosterföräldrar Styvföräldrar Styvbarn Syskonbarn Svärdotter/svärson Svägerska/svåger ***Vid begravning även: Make/makas far- och morföräldrar Styvsyskon Före detta make/maka 5.3 Ledighet utan lön Vid ledighet om högst fem arbetsdagar görs avdrag för varje arbetsdag med 4,6 % av den fasta lönen. Vid ledighet om sex arbetsdagar eller mer görs avdrag för varje kalenderdag med 3,3 % av den fasta lönen. Ledighet utan lön är inte semestergrundande. Du ansöker om tjänstledigt i egenrapporteringssystemet. 5.4 Rätt till ledighet för utbildning En arbetstagare som varit anställd de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren har rätt till ledighet från sin anställning för att genomgå utbildning. Observera att om utbildningen till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor, behöver arbetstagaren inte uppnå ovanstående kvalificeringstider. Ledigheten kan uppskjutas upp till sex månader efter framställan om ledighet, arbetstagaren och berörd arbetstagarorganisation ska då genast underrättas om skälet för uppskovet. 8

14 Arbetstagare som avbryter sin utbildning har rätt att återgå i arbete under förutsättning att arbetsgivaren underrättas senast 14 dagar i förväg eller senast en månad i förväg om ledigheten varat längre än ett år. Vid återgång till arbetet ska likvärdiga arbetsförhållanden och anställningsvillkor erbjudas. För internutbildning vid KTH beviljas tjänstledighet med bibehållen lön. Intyg från närmsta chef krävs. 5.5 Rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet En arbetstagare som varit anställd de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren har rätt till hel ledighet i högst sex månader för att själv eller genom juridisk person bedriva näringsverksamhet. Verksamheten får inte konkurrera med KTHs verksamhet och ledigheten får heller inte innebära väsentlig olägenhet för KTH. En arbetstagare har rätt till ledighet endast under en period hos en och samma arbetsgivare. Arbetstagaren ska begära ledighet minst tre månader före ledighetens början och ska i sin anmälan ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå. Arbetstagaren har rätt att avbryta ledighetsperioden och återuppta arbetet i samma omfattning som tidigare. KTH kan skjuta upp tidpunkten för återgång högst en månad efter arbetstagarens underrättelse om återgången. 5.6 Rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete Ledighetens omfattning motsvarar omfattningen på den anställning som arbetstagaren provar. Ledigheten och den sjukperiod som ligger till grund för rätten till ledighet får tillsammans uppgå till högst tolv månader. En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet ska anmäla det till arbetsgivaren senast två veckor före ledighetens början och i samband med sin anmälan ska arbetstagaren ange under hur lång tid ledigheten är planerad att pågå. En arbetstagare får avbryta sin påbörjade ledighet och återgå i arbete hos arbetsgivaren. 5.7 Rätt till ledighet för facklig förtroendeman Gäller för den arbetstagare som utsetts av arbetstagarorganisation att som facklig förtroendeman företräda de anställda på en arbetsplats. Facklig förtroendeman har rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget. Ledighetens omfattning och förläggning bestäms efter överläggning mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen. 5.8 Rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare En arbetstagare som antagits till svenskundervisning för invandrare (sfi) har rätt att vara ledig från sin anställning för att delta i undervisningen. Arbetstagaren har rätt till hel ledighet i samband med heltidsstudier, dels förkortning av arbetstiden till hälften i samband med deltidsstudier. Arbetstagaren har rätt till ledighet även om studierna ligger utanför ordinarie arbetstid och ska förläggas antingen till arbetsdagens början eller slut i enlighet med arbetsgivarens önskemål. Arbetsgivaren ska underrättas om att arbetstagaren vill utnyttja sin rätt till ledighet minst en månad före ledighetens början. Arbetstagaren får avbryta en påbörjad ledighet och återuppta arbetet i samma omfattning som före ledigheten. Arbetsgivaren är inte skyldig att låta arbetstagaren återgå i arbete tidigare än två veckor efter det att underrättelse har lämnats. 5.9 Rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan mm. Rätt för arbetstagare att vara ledig från sin anställning för att utföra vissa uppdrag åt en ideell förening eller annan därmed jämförlig sammanslutning. Uppdragen ska avse en uppgift som 9

15 sammanslutningen har åtagit sig gentemot en kommun och som ska fullgöras under skoldag i grundskolan eller på dagtid inom allmän fritidsverksamhet. Rätten till ledighet omfattar högst nittio arbetstimmar per kalenderår. Varje ledighet ska, för att få tas ut, anmälas till arbetsgivaren minst två veckor i förväg Möjlighet till ledighet för att inneha annan statlig anställning Den som har en anställning tillsvidare har rätt till ledighet för att inneha en annan statlig tidsbegränsad anställning, dock längst två år, om inte synnerliga skäl talar däremot. Synnerliga skäl ska vara väl motiverade med hänsyn taget till de negativa konsekvenser för verksamheten som tjänstledigheten skulle innebära. Även i andra fall än ovan kan tjänstledighet beviljas för att inneha en annan statlig anställning, längst sex månader, om inte särskilda skäl talar däremot. Återgång till arbetet efter tjänstledighet för annan tidsbegränsad statlig anställning Arbetstagaren ska snarast informera skolchef/motsvarande, när vederbörande har fått besked om att den tidsbegränsade anställningen upphör och inte kommer att förlängas. En arbetstagare som vill bryta den beviljade tjänstledigheten ska informera skolchef/motsvarande senast två månader före den tidpunkt då arbetstagaren vill gå tillbaka till arbetet i den ursprungliga anställningen. Vid återgång till den ursprungliga anställningen på KTH, ska i huvudsak likvärdiga arbetsuppgifter erbjudas Möjlighet till annan anställning (ej statlig) policy KTH:s policy är att bevilja tjänstledighet i sex månader, om det kan ske utan olägenhet för verksamheten Möjlighet till ersättning och ledighet för närståendevård En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sitt arbete under tid då han eller hon uppbär hel närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken och till förkortning av arbetstiden till hälften eller till tre fjärdedelar under tid då han eller hon uppbär halv eller fjärdedels ersättning. Under den tid då en arbetstagare skulle ha haft rätt till ersättning enligt nyss nämnda kapitel, om han eller hon inte omfattas av bestämmelserna i 37 kap. 3 socialförsäkringsbalken har arbetstagaren rätt till ledighet. Om en arbetstagare vill utnyttja sin rätt till ledighet ska han eller hon så snart som möjligt underrätta arbetsgivaren. I samband med underrättelsen ska arbetstagaren ange hur länge han eller hon avser att vara ledig, om det kan ske. En arbetstagare får avbryta en påbörjad ledighet och återuppta arbetet i samma omfattning som före ledigheten Rätt till ledighet för att inneha annat arbete inom KTH Den som har en anställning tillsvidare ska beviljas tjänstledighet för att inneha en annan tidsbegränsad anställning vid annan skola/motsvarande inom KTH. Provanställning, max 6 månader, kan enbart ske vid ett tillfälle när arbetstagaren är ny på KTH. I övrigt gäller KTH:s policy, att medge tjänstledighet om det kan ske utan olägenhet för verksamheten Rätt till ledighet för att söka nytt arbete under uppsägningstiden En uppsagd arbetstagare har under uppsägningstiden rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållna anställningsförmåner för att besöka Arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete. 10

16 5.15 Utlandstjänstgöring, kommunala uppdrag, facklig anställning m m Se Tjänstledighetsförordningen. Arbetsgivaren bör bevilja arbetstagaren tjänstledighet i enlighet med Tjänstledighetsförordningen om inte synnerliga skäl talar för något annat Andra skäl än ovanstående (t ex enskild angelägenhet) Övriga grunder och längd för tjänstledighet, flyttning, fackligt förtroendemannauppdrag, egen examen och egen tentamen samt friskvård. Se Villkorsavtalet, 9 Kap. Lön under ledighet i övrigt. Skolchef/motsvarande kan utöver detta bevilja tjänstledighet om det finns särskilda skäl och det kan ske utan olägenhet för verksamheten Utlandstjänstgöring, kommunala uppdrag, facklig anställning m m Bestämmelser finns i Tjänstledighetsförordningen. 11

17 6 Föräldraledighet 6.1 Allmänt En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. Utan att vara förälder är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn, 2. Har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt hem, 3. Stadigvarande sammanbor med en förälder under förutsättning att arbetstagaren är eller har varit gift med eller har eller har haft barn med denna förälder. Anmäl föräldraledighet minst två månader i förväg. Du anmäler själv hur länge du ska vara ledig i egenrapporteringssystemet. Rätt till ledighet, se 3 9 Föräldraledighetslag 6.2 Mammaledighet En kvinnlig arbetstagare har rätt till hel ledighet i samband med sitt barns födelse under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen. Om hon inte är ledig på annan grund skall två veckor av denna mammaledighet vara obligatoriska under tiden före eller efter förlossningen. 6.3 Föräldralön Arbetstagare, som är ledig för barns födelse eller vård av adoptivbarn, har rätt till föräldralön från KTH om föräldrapenning utgår från Försäkringskassan. Föräldralönen betalas ut av KTH tills barnet är 36 månader och under högst 360 dagar i förhållande till ledighetens omfattning. För adoptivbarn beräknas de 36 månaderna från det att barnet kommit i adoptivförälderns vård. Föräldralönen utgår med 10 procent av den aktuella kalenderdagslönen på lönedelar upp till basbeloppstaket. På lönedelar som överstiger basbeloppstaket är föräldralönen 90 procent av den aktuella kalenderdagslönen. Ledighet med föräldralön är semestergrundande. 6.4 Tillfällig föräldrapenning/ Vård av barn (VAB) När du behöver vara ledig för att ditt barn är sjukt får du ersättning från Försäkringskassan, så kallad tillfällig föräldrapenning. Anmäl till din arbetsplats och till Försäkringskassan samma dag ditt barn är sjukt. Om barnet är under tolv år behöver du lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan från och med den åttonde sjukdagen. Om barnet är mellan tolv och sexton år behöver du lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan från första ersättningsdagen. Vid TFP/VAB betalar KTH 77,6% av lönedelar över basbeloppstaket högst 10 dagar per år. 6.5 Tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse eller adoption I samband med barns födelse har den andra föräldern rätt till tillfällig föräldrapenning under 10 dagar. 12

18 Dessa måste tas ut inom 60 dagar från barnets födelse. Vid adoption räknas 60 dagar sedan du fick barnet i din vård. 13

19 7 Sjukdom 7.1 Sjukanmälan Om du blir sjuk ska du anmäla det till din arbetsplats samma dag. Anmälan görs till närmaste chef. Det går bra att både maila eller ringa. Om du varit sjuk kortare tid än sju dagar så ska du rapportera din frånvaro i egenrapporteringssystemet när du är tillbaka på arbetet. Vid längre sjukfrånvaro som kräver läkarintyg ska du snarast möjligt rapportera detta i egenrapporteringssystemet. Du anger samma frånvaroperiod som enligt läkarintyget. 7.2 Läkarintyg Är du sjuk mer än sju kalenderdagar måste du styrka sjukdomen med ett läkarintyg som skickas till kontaktpersonen på din skola/avdelning. Vid sjukdom som varar mer än 14 kalenderdagar lämnar du in en kopia av läkarintyget till löneavdelningen på Universitetsförvaltningen, originalet skickas till: Försäkringskassans inläsningscentral Östersund. Löneavdelningen anmäler till Försäkringskassan, du behöver inte göra det själv. 7.3 Sjuklön och sjukpenning Första arbetsdagen du är sjuk är en så kallad karensdag. I vissa fall har du rätt att byta karensdagen mot en semesterdag. Det förutsätter att du har rätt till mer än 20 dagars semester det kalenderåret. Bytet görs i egenrapporteringssystemet. Den första dagen du är hemma från arbetet räknas som karensdag, för den dagen betalas ingen ersättning. Dag 2-14 betalas sjuklön från KTH Dag betalas kollektivavtalad sjuklön från KTH och sjukpenning från Försäkringskassan. Är du sjuk mer än 90 men mindre än 361 dagar får du ITPs sjukpension försäkringsbolaget Alecta samt sjukpenning från Försäkringskassan. ITP sjukpension utgår efter en karens om 90 dagar, alternativt 105 dagar vid upprepade sjukdagar under en tolvmånadersperiod. Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) beräknas av Försäkringskassan utifrån bruttoårsinkomsten. SGI är den årliga beräknade arbetsinkomsten. Högsta SGI är 7,5 prisbasbelopp per år korrigerat med en årlig faktor om 0,97 (för 2015 är maxbeloppet kr). I KTH för mig kan du läsa mer om ersättning vid sjukdom. 7.4 Ersättning för läkarvård och läkemedel Om du önskar ersättning för läkarvård, sjukgymnastik, receptkvitton samt sjukvårdskostnader, gå in i portalen KTH för mig och följ anvisningarna. Insända kvitton får inte vara äldre än ett år. Typ av vård: Läkarbesök Oralkirurgisk tandvård (på sjukhus) Läkemedel med högkostnadsskydd Sjukgymnastik Vård på sjukhus Ersättning högst 95 kr högst 95 kr ersätts med egenavgiften högst 55 kr högst 70 kr för varje vårddag. 14

20 8 Friskvård 8.1 Friskvårdsbidrag Alla anställda på KTH har rätt till ett friskvårdsbidrag som får användas till sådana aktiviteter som är godkända som skattefria motion av Skatteverket. För att veta exakt vad som ingår, läs mer på Skatteverkets hemsida. Friskvårdsbidraget är baserat på anställningstiden genom att man har rätt till 200 kr per anställningsmånad (även del av månad ger 200 kr) och är lika oavsett anställningens omfattning, dvs är man anställd tre månader på hel- eller deltid, så har man rätt till 600 kr i friskvårdsbidrag. 8.2 Hur använder jag friskvårdsbidraget? 1. Om du väljer att använda dig av KTH för mig, så kan du göra en friskvårdsbeställning direkt i portalen. Om summan överstiger det friskvårdsbidrag du har rätt till eller har kvar att använda, så blir det automatiskt ett nettolöneavdrag på mellanskillnaden mellan beställningskostnaden och friskvårdsbidraget. Du kan också köpa friskvård utanför KTH för mig och betala pengar själv. Det är då viktigt att du får ett kvitto på ditt friskvårdsköp, som sedan registreras i KTH för mig. Kvittot ska sedan skickas in tillsammans med en underskriven och påskriven orderbekräftelse. 2. Om du väljer att tacka nej till KTH för mig så köper du godkänd motionsform och betalar själv. Du ser till att få ett kvitto som sedan skickas in till Löneavdelningen, Brinellvägen 8, Stockholm. När kvittot är granskat och godkänt så registreras utlägget och du får automatiskt pengar via löneutbetalningen. 8.3 Friskvårdstimme Alla anställda, oavsett anställningens omfattning, har rätt att utnyttja en friskvårdstimme per vecka om arbetet så tillåter, under ordinarie arbetstid kl Timmen får inte delas upp eller ackumuleras över flera veckor utan måste tas ut sammanhållen. Tid för att ta sig till och från motionslokalen, samt för ombyte och dusch, ska räknas in i timmen. All användning av friskvårdstimmen ska ske i samråd med närmaste chef. 8.4 Friskvårdspolicy I vår friskvårdspolicy säger vi att KTH ska vara en bra och attraktiv arbetsplats. Medarbetarnas trivsel och hälsa är viktiga inslag i detta. Utgångspunkten är att regelbunden friskvård ger medarbetarna bättre möjligheter att möta de krav, såväl fysiskt, psykiskt, socialt och kompetensmässigt, som ställs i arbetslivet. Ett ökat engagemang i medarbetarnas hälsa kan leda till minskad sjukfrånvaro och ett rikare liv. Du kan läsa mer om KTHs friskvårdspolicy i Regelverket. 15

21 9 Företagshälsovård 9.1 Allmänt Alla anställda har möjlighet att vända sig till företagshälsovården i arbetsrelaterade frågor, arbetsrelaterad hälsa och ohälsa, både genom telefonrådgivning och besök. Med arbetsrelaterad hälsa och ohälsa menas att det skall finnas ett samband mellan individens besvär, arbetsförmåga och arbetskrav. Besvären ska orsakas av arbetet, försämras eller misstänks ha samband med arbetet. Detta skiljer sig från allmän sjukvård där sjukdomar inte har samband med arbetet. Avtalet omfattar företagshälsovårdens alla förekommande tjänster: hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser. Hos Feelgood finns arbetsmiljöingenjörer, psykologer, beteendevetare, ergonomer, företagssköterskor och företagsläkare. I avtalet med Feelgood ingår också studenthälsa till KTH:s studenter. 9.2 Tjänster som ingår i avtalet med företagshälsovården: Upp till tre besök: Alla anställda har möjlighet att besöka företagshälsovården vid högst tre tillfällen per år och åkomma utan att företagshälsovården återkopplar till chef eller någon annan på KTH. Besöken gäller per specialistkompetens och måste tidsbeställas (se kontaktuppgifter nedan). Telefonkonsultationer: Som anställd har du även möjlighet att vända dig till företagshälsovården för telefonkonsultation. Detta är inte begränsat till tre tillfällen. Konsultationer, råd- och stödsamtal: Företagshälsovården skall erbjuda konsultationer, råd- och stödsamtal till chefer, anställda och skyddsombud i arbetsrelaterade frågor. Till exempel: råd och stöd i missbruksfrågor, konflikter, ergonomisk rådgivning och tolkning av lagar och förordningar som rör arbetsmiljön Arbetslivsinriktad rehabilitering: Företagshälsovården ska ge stöd i arbetslivsinriktad rehabilitering som syftar till att återge den berörda personen sin fysiska och/eller psykiska prestationsförmåga. Företagshälsovården föreslår åtgärder. Ergonomiska skyddsronder: på individ- och gruppnivå och ergonomisk föreläsning Arbetsmiljöingenjör: Det finns möjlighet att få stöd av en arbetsmiljöingenjör som medverkar som expertfunktion vid allmän fysisk skyddsrond i KTH:s skolors lokaler. Skyddsronden genomförs av arbetsgivarens representant i samverkan med skyddsombud. 9.3 Akut hjälp: Krishantering - Insats vid behov till individ eller grupp vid kris eller arbetsolycka insatsen skall utföras inom intervallet timmar från aktuell händelse. Arbetsplatsolycka eller övriga olyckor - som påverkar arbetssituationen för individ/grupp på KTH. Insats kan innefatta att stötta och handleda chef och/eller skyddsombud och bedöma om krisintervention till individ eller grupp är lämpligt. Arbetsstopp- Skyddsombud överväger att stoppa ett arbete och behöver omgående hjälp med en bedömning. 9.4 Feelgood Adress: KTH: s företags- och studenthälsovård finns på Grev Turegatan 34, Stockholm. Tunnelbana till Östermalmstorg. 16

22 Utgång Stureplan sedan uppgång mot Grev Turegatan. Grev Turegatan 34 ligger strax före Linnégatan. Gångpromenad från t-banestationen är ca 3-4 minuter. Att promenera från KTH till Grev Turegatan tar ca 15 minuter Kontaktuppgifter: Telefonnummer till företagshälsovården är och direktnummer till företagssköterskan är: Funktionsadresser för e-post: Receptionen: Företagssköterska: Arbetsmiljöingenjör: Beteendevetare: Ergonom: Företagsläkare: 9.5 Vid frågor om avtalet om företagshälsovård kontakta: Carolina Ström, HR-specialist, KTH, , e-post: eller Pirjo Kullki, kundansvarig Feelgood, , e-post: 17

23 10 Terminalglasögon 10.1 Allmänt Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att tillhandahålla synhjälpmedel, exempelvis särskilda för arbetet utprovade glasögon, om en arbetstagare får besvär med synen. Förutsättningen är att lämpliga korrektionsglas för normalt bruk inte är tillräckliga för att eliminera uppkomna besvär. För bildskärmsarbete gäller dessutom att andra för synergonomin viktiga faktorer har anpassats till rådande situation. Reflexer, flimmer, kontrast, belysning, bländning och synavstånd är exempel på sådana andra faktorer som kan behöva uppmärksammas. För att skaffa arbets-/terminalglasögon måste man ha med sig en underskriven rekvisition och använda sig av leverantörer enligt Statens ramavtal. Arbets-/terminalglasögon är arbetsgivarens egendom och ska förvaras på arbetsplatsen Hur går du till väga? Anställd skall alltid informera sin chef när synbesvär förknippat med arbetet uppstår. Anställd som inte tidigare har arbetsglasögon kan kontakta företagshälsovården för att få råd och ev. ett arbetsplatsbesök. Anställd som redan har arbetsglasögon och där arbetsuppgifter eller arbetsplatsen ej har ändrats kan efter samråd med sin chef kontakta optiker direkt för synundersökning. För beställning av arbetsglasögon skall Statens ramavtal följas. För närvarande är Synoptik Sweden Aktiebolag (avtalet går ut ) den levernatör du ska vända dig till i första hand. För mer information om ramavtalet, gå in på sidan för Statlig inköpssamordning, se länk nedan och sök på arbetsglasögon. Efter fastställande av chef att arbetsglasögon skall inskaffas, bekostar arbetsgivaren (din skola) synundersökning hos leg optiker samt glasögonbåge, glas och arbetskostnad. Viktigt är att den anställde har en underskriven rekvisition med sig till optikern vid beställning av arbetsglasögon. Länk till rekvisitionsblanketten, se nedan. Glasögonbågen får maximalt kosta 1% av basbeloppet. Arbetstagaren kan själv lägga till om en dyrare båge önskas. Du kan ladda ner rekvisitionen på KTH för mig. 18

24 11 Bisysslor 11.1 Allmänt För allmän information av bisysslor se Arbetsgivarverkets skrift Bisysslor som finns för nedladdning här KTH ser det som viktigt att medarbetarna har kontakter med samhälle och näringsliv. Det är positivt att anställda deltar i samhällsdebatten om vetenskap, utbildning och teknik samt dess roll i samhället. Arbetet vid KTH ska bedrivas så att kontakter och samverkan med näringslivet och samhället i övrigt främjas. En sådan samverkan leder till ökade kunskaper om olika problemställningar inom företagen och om företagandets villkor samt inom samhället i övrigt. Erfarenhetsutbyte och nätverk med näringslivet är av värde både för utbildningen och för forskningen. Lärare har en utökad rätt att utföra ämnesanknutna Forsknings- och Utvecklingsbisysslor s.k. FoUbisysslor. Lärare har dock en informationsskyldighet mot arbetsgivaren när det gäller FoU bisysslor Vad är bisyssla? En bisyssla är i princip varje syssla eller verksamhet som en statsanställd tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte direkt rör privatlivet. Det kan innebära att man arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Det är utan betydelse om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte. Aktiviteter av olika slag som typiskt hör till privatlivet, t ex att utöva en hobby eller att sköta sin och familjens egendom och privata angelägenheter, räknas inte som bisysslor. Fackliga, politiska eller andra förtroendeuppdrag ses oftast som en tillåten bisyssla. För universitetslärare räknas inte olika arvoderade akademiska aktiviteter och uppdrag såsom opponent- och sakkunniguppdrag, ledamotskap i betygsnämnd samt mindre omfattande uppdrag för t ex forskningsråd och vetenskapliga tidskrifter som bisysslor Varför regleras bisysslor? De främsta anledningarna till en reglering av statsanställdas rätt att ha en bisyssla vid sidan av sin anställning är att det är viktigt att allmänheten har förtroende för myndigheten och dess anställda. Det ska råda saklighet och opartiskhet i utövningen av offentlig verksamhet, vilket även reglerna om jäv syftar till. KTH har ett direkt intresse av att den anställde gör en fullgod insats och i tillräcklig utsträckning ägnar sig åt det arbete hon/han får lön för och att KTH inte skall utsättas av konkurrens från sina egna anställda Tillåtna bisysslor Som huvudregel gäller att bisysslor är tillåtna. Många bisysslor, t ex politiska och fackliga uppdrag, uppdrag inom vetenskapliga sammanslutningar och förtroendeuppdrag i ideella föreningar, är normalt tillåtna för alla. Även andra typer av bisysslor är normalt tillåtna om inte några av de omständigheter som beskrivs nedan råder. En statsanställd har eget ansvar för att inte utöva en otillåten bisyssla. De arbetsuppgifter som en anställd skulle kunna utföra inom ramen för sin anställning ska således normalt utföras i dennes anställning och inte utföras i form av en bisyssla som kan skada allmänhetens förtroende för myndigheten eller som konkurrerar med myndighetens uppdragsverksamhet. 19

25 11.5 Otillåtna bisysslor Under vissa omständigheter blir en bisyssla otillåten. Otillåtna bisysslor delas in i tre kategorier: Förtroendeskadliga bisysslor (lagreglerat) Arbetshindrande bisysslor (kollektivavtalsreglerat) Konkurrensbisysslor (kollektivavtalsreglerat) 11.6 Förtroendeskadliga bisysslor: Förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor tar sin utgångspunkt i regeringsformens krav på att alla anställda inom den offentliga förvaltningen skall fullgöra sina uppgifter på ett sätt som beaktar alla medborgares likhet inför lagen och att agera på ett sakligt och opartiskt sätt. Förbudet mot sådan förtroendeskadlig bisyssla regleras i lag. En anställd får inte inneha någon anställning eller något uppdrag eller i övrigt utöva någon verksamhet som riskerar att rubba allmänhetens förtroende för hennes/hans eller någon annan anställds opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. I dessa sammanhang utgör också förvaltningslagens jävsregler ett skydd för allmänhetens intresse av saklighet och opartiskhet i offentlig verksamhet. Risken för förtroendeskada ökar om bisysslan t.ex. är omfattande, uppgifterna är kvalificerade, berör myndighetens arbetsområde eller ger stor ekonomisk ersättning. För lärarnas del gäller dock här samtidigt den i högskolelagen angivna rätten till att bedriva s.k. ämnesbundna FoU-bisysslor, så länge det inte bedöms skada allmänhetens tilltro till KTH Arbetshindrande bisysslor: Förbudet mot arbetshindrande bisysslor finns intaget i gällande kollektivavtal och innebär att en bisyssla inte får vara så omfattande eller förlagd till sådan tid att den hindrar den anställde att utföra sitt arbete vid KTH. Det är arbetsledningens ansvar att se till att de anställda fullt ut ägnar sig åt sitt arbete på arbetstid och att bisysslor sköts på fritiden. Även om så sker kan en bisyssla medföra att en anställd inte sköter sitt arbete tillfredställande. Arbetsgivaren har rätt att stoppa arbetshindrande bisysslor. Omfattande arbetshindrande bisysslor eller bisysslor av mer kvalificerad art kan även innebära risk för att den bedöms utgöra en förtroendeskadlig bisyssla Konkurrensbisysslor: Förbudet mot konkurrensbisysslor finns intaget i gällande kollektivavtal och gäller endast vid myndigheter som bedriver affärs- eller uppdragsverksamhet och skall motverka att arbetsgivaren möter konkurrens från sin anställda. KTH bedriver uppdragsverksamhet i form av uppdragsforskning och uppdragsutbildning. Syftet med förbudet mot konkurrensbisysslor är att, i vårt fall universitetet, inte skall berövas intäkter eller verksamhet av sådant slag som skulle främja undervisningen eller forskningen inom KTH. Förbudet innebär bl a att en universitetsanställd inte kan bedriva forskning, utbildning eller utvecklingsarbete i förvärvssyfte utanför KTH, om denna verksamhet normalt kan och bör bedrivas inom KTH Utökade rättigheter för universitetslärare I förhållande till andra statligt anställda har universitetslärare (professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter, forskarassistenter, gästlärare och timlärare) en utökad och lagstadgad rätt att utöva ämnesanknutna forsknings- och utvecklingsbisysslor s.k. FoU-bisysslor genom att de vid sidan av anställningen som lärare får ha anställning, uppdrag eller utöva verksamhet som avser forskning eller utvecklingsarbete inom anställningens ämnesområde, förutsatt att läraren därigenom inte skadar allmänhetens förtroende för KTH. Observera att det i bestämmelsen inte ryms undervisning som bisyssla. I det fallet gäller de vanliga reglerna om förtroendeskada. Bisysslan får inte heller hindra 20

26 lärarens ordinarie arbete, d v s vara arbetshindrande, eller konkurrera med KTHs uppdragsverksamhet. Bisysslan skall hållas klart åtskild från lärarens arbete inom ramen för anställningen. Det betyder bl.a. att KTHs resurser inte får utnyttjas i bisyssleverksamheten. Lärare skall anmäla ämnesanknutna bisysslor fortlöpande till HR-ansvarig eller motsvarande på skolan. Anmälan om en ny bisyssla skall lämnas senast två veckor efter det att läraren åtagit sig bisysslan. Anmälan skall innehålla namn på arbetsgivare/uppdragsgivare, bisysslans karaktär/art och dess faktiska innehåll samt varaktighet och ungefärlig omfattning i timmar per kalenderår. Generellt gäller vid KTH att bisysslor tillåts i en omfattning av högst 350 timmar per år utöver ordinarie tjänstgöring, vilket motsvarar ca 20 % av en lärares arbetstid enligt avtal. Det bör påpekas att detta inte innebär att en heltidsanställd lärare gör en 80 % -ig insats för KTH. En heltidsanställning innebär ett 100 % -igt arbete för huvudarbetsgivaren Rättigheter/Skyldigheter/Påföljder KTH har rätt att fråga om och begära redovisning av alla bisysslor. KTH har skyldighet att informera både om vilka förhållanden som kan göra att en bisyssla är förtroendeskadlig och vilka slags bisysslor som inte är förenliga med rätten till ämnesanknutna bisysslor i högskolelagen. Anställda har skyldighet att redovisa alla bisysslor om arbetsgivaren begär det. Lärare har skyldighet att på eget initiativ underrätta KTH om alla ämnesanknutna bisysslor inom två veckor efter det att läraren åtagit sig bisysslan. Lärare som begär det har rätt att få besked om en bisyssla är tillåten eller inte. KTH har, som sagts ovan, skyldighet att förbjuda förtroendeskadliga bisysslor. KTH kan även ålägga en anställd att helt eller delvis upphöra med arbetshindrande eller konkurrerande bisysslor. Rättelse vid överträdelser bör i första hand åstadkommas genom samtal med och rådgivning till den anställde. Underlåtenhet att rätta sig efter sådana beslut kan leda till disciplinpåföljd (varning eller löneavdrag) och i ett ytterligare skede uppsägning eller avskedande Beslut och handläggningsrutiner Skolchefen har det primära ansvaret för tolkning och tillämpning av bisyssleregler på lokal nivå. Skolchefen prövar om en av lärare anmäld bisyssla är av sådan karaktär att den faller inom ramen för bestämmelserna om anmälningspliktig bisyssla. De anmälningar som, enligt skolchefens mening, faller inom ramen för tillåtna bisysslor protokollförs och biläggs skolans bokslut. Det skall gå att fortlöpande följa vilka bisysslor varje lärare har. Blankett Redovisning av bisysslor (pdf 81 kb) Blankett bilaga till redovisning av bisysslor (pdf 84 kb) 21

Riktlinje för bisysslor

Riktlinje för bisysslor Riktlinje för bisysslor Riktlinje 2/2010 Gäller fr o m 101101 I bilagan nedan återfinns en listning över lagrum och kollektivavtal som kan härröras till bisyssloverksamhet. Bilaga 1 Lagrum och kollektivavtal

Läs mer

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs.

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs. Innehåll Semester... 2 Antal semesterdagar... 2 Föräldraledighet... 2 Vård av sjukt barn... 3 Vård av sjukt barn från dag 11... 3 Föräldraledighet, föräldrapenning... 3 Föräldraledighet, lägstanivådagar...

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2014-01-19

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2014-01-19 1() FÖRÄLDRALEDIGHET Vem har rätt till föräldrapenning De arbetstagare som är föräldrar är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran stadigvarande

Läs mer

Anställningsvillkor. Personalavdelningen

Anställningsvillkor. Personalavdelningen Personalavdelningen Anställningsvillkor Uppdaterad 2011-10-21 Du som är anställd vid Uppsala universitet har kanske många frågor rörande din anställning. Här ges en kort information om det vi tror är mest

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn Riktlinjer för bisysslor Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2015-01-19 Rektor SLU.ua.2014.1.1.1-3565 Handläggare Ansvarig avdelning/kansli Dokumenttyp Dan

Läs mer

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12 LEDIGHETER 2 FÖRÄLDRALEDIGHET 2 MAMMALEDIGHET 3 PAPPALEDIGHET 3 OMPLACERING VID RISKFYLLDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 3 LEDIGHETENS FÖRLÄGGNING 4 LEDIGHET, ENSKILDA ANGELÄGENHETER (AB 98 31) 5 LEDIGHET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Läs mer

Sammanfattning av dokumentet Regler för anställdas bisysslor vid Luleå tekniska universitetet

Sammanfattning av dokumentet Regler för anställdas bisysslor vid Luleå tekniska universitetet Bilaga, Rektors beslut nr 159-06, 2006-11-07 Sammanfattning av dokumentet Regler för anställdas bisysslor vid Luleå tekniska universitetet Dokumentets syfte Universitetets syn på bisysslor Vad är bisyssla?

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.2014.1.1.1-3565 Sakområde: Personal Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Dan Åkhagen Beslutsdatum: 2015-01-19

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND 1(5) Vem har rätt till föräldrapenning De arbetstagare som är föräldrar är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran stadigvarande sammanbor

Läs mer

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal.

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. DEFINITIONER Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. Månadslön Fast kontant månadslön Dagslön Månadslön x 12/365 Timlön Månadslön x 12/52 x veckoarbetstiden 1 AVTALETS OMFATTNING

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet

Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet REGLER Dnr V 2012/56 Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet Publicerad: Beslutsfattare : Handläggare: www.styrdokument.adm.gu.se rektor Hilding Sjödén Beslutsdatum: 2007-01-22. Beslut

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet Reviderad 2015-12-09 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1.1 ANSTÄLLNING... 4 1.2 VILLKORSAVTAL... 4 1.3 LÖNEUTBETALNING... 4 1.4 LÖNEN SOM

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun.

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Bisysslor Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Upplands Väsby kommun och som inte hör

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande Datum 2012-05-23 Riktlinjer för bisysslor i Tyresö kommun Beslutad av kommundirektören 2012-05-16. 1. Inledning Det är viktigt för Tyresö Kommun att medborgarna har förtroende för kommunens opartiskhet

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet Reviderad 2015-03-16 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1.1 ANSTÄLLNING... 4 1.2 VILLKORSAVTAL... 4 1.3 LÖNEUTBETALNING... 4 1.4 LÖNEN SOM

Läs mer

Riktlinjer för längre tjänstledighet

Riktlinjer för längre tjänstledighet Riktlinjer för längre tjänstledighet Fastställda av rektor att gälla från och med samma datum. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen 105 Box 27711 SE-115 91 Stockholm Sweden

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor 9930 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-15 20. Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och

Läs mer

BESLUT Dnr HS 2015/678

BESLUT Dnr HS 2015/678 HÖGSKOLAN I SKÖVDE Rektor BESLUT 2015-10-06 Dnr HS 2015/678 Riktlinjer för bisysslor Jag beslutar härmed om revidering av dokumentsnamn från Föreskrifter bisysslor, Dnr HS 2014/464 till Riktlinjer för

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Föräldraledighet. Lag Föräldraledighetslagen ledigheten Socialförsäkringsbalken ersättningen. Kollektivavtalet Bidrag från banken

Föräldraledighet. Lag Föräldraledighetslagen ledigheten Socialförsäkringsbalken ersättningen. Kollektivavtalet Bidrag från banken Föräldraledighet Lag Föräldraledighetslagen ledigheten Socialförsäkringsbalken ersättningen Kollektivavtalet Bidrag från banken Uttag av föräldraledighet utan ersättning Som hel ledighet till dess barnet

Läs mer

Regler för redovisning av bisyssla

Regler för redovisning av bisyssla Regler för redovisning av bisyssla 2013-01-02 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-18, 8 Diarienummer 509/12 Vad menas med bisyssla? Med bisyssla menas att arbeta extra med uppgifter som inte ingår i anställningen

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008

Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008 Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008 Förord Ledighet från arbetet för vård av barn har inte alltid varit en självklarhet. Inte heller har det varit självklart att man skulle få ersättning under

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017 Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Folkets hus och parker Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan

Läs mer

INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ANSTÄLLNINGSVILLKOR

INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ANSTÄLLNINGSVILLKOR INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ANSTÄLLNINGSVILLKOR INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET 1 Innehåll 1 Arbetstid för administrativ, teknisk personal och lärare......5 1.1

Läs mer

Anställningsvillkor. för STs medlemmar. ST inom Arbetsförmedlingen. Sammanställt av ST i september 2013

Anställningsvillkor. för STs medlemmar. ST inom Arbetsförmedlingen. Sammanställt av ST i september 2013 Anställningsvillkor inom Arbetsförmedlingen för STs medlemmar Sammanställt av ST i september 2013 ST inom Arbetsförmedlingen Kortfattad sammanställning över några av de viktigaste anställningsvillkoren

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter

Gemensamma utgångspunkter Sid 1 (5) Gemensamma utgångspunkter Umeå universitet ska vara en attraktiv arbetsplats och erbjuda goda förutsättningar för personalen genom att verksamhetens mål och inriktning är väl kända av alla och

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 1 2 När gäller etableringsersättning?

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Almega express. Semester och annan ledighet Stockholm,

Klicka här för att ändra format. Almega express. Semester och annan ledighet Stockholm, Almega express på Semester och annan ledighet Stockholm, 2017-03-09 Louise Bjarnestam Klicka louise.bjarnestam@almega.se här för att ändra format Anders Bergqvist på anders.bergqvist@almega.se Mål för

Läs mer

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun.

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 2014-11-04 1(7) RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN 1 Bisyssla Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 1.1 Vad är bisyssla? Bisyssla är ett uppdrag som en person fullgör

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet 1. Inledning I Luleå tekniska universitets uppdrag ingår att samverka med såväl näringslivet som samhället i övrigt. Universitets lärare, forskare

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 Parter Arbetsgivarsidan: Tullverket Huvudkontoret Arbetstagarsidan: SACO-föreningen vid Tullverket OFR/TULL-KUST SEKO Flextidsavtal i anslutning till Tull-ALFA

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Svenska Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Läs mer

Rutiner. Förteckning över ledigheter

Rutiner. Förteckning över ledigheter Rutiner Förteckning över ledigheter Klicka på den typ av ledighet du är intresserad av för att läsa tillhörande kommentarer och anvisningar. Föräldraledighet...2 1. Havandeskapspenning...2 2. För kvinna

Läs mer

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 ST inom Sveriges Domstolar NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 Innehåll Ändringar fr.o.m. 2011-01-01... 2 Nyheter i Semesterlagen... 2 Övergångsbestämmelser... 3 Outtagna semesterdagar...

Läs mer

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser 1 2016-03-11 Nr 6/16 ARBETSGIVARNYTT Avdelningen för arbetsgivarpolitik Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser Enligt Allmänna bestämmelser (AB) 27 mom. 2 är

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

personalärenden Allmänna anvisningar

personalärenden Allmänna anvisningar Delegationsordning för beslutanderätt i personalärenden Allmänna anvisningar DOKUMENTNAMN Delegationsordning för beslutanderätt i personalärenden GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP Allmänna anvisningar BESLUTAT/ANTAGET

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor vid KMH

Riktlinjer för bisysslor vid KMH Riktlinjer Personalenheten 2015-05-05 Maria Wennerström Dnr 15/373 Personalchef Riktlinjer för bisysslor vid KMH Dessa riktlinjer för bisysslor omfattar alla anställda såväl lärare som teknisk/administrativ

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

Policy för bisysslor

Policy för bisysslor POLICY FÖR BISYSSLOR 1(1) Personalavdelningen Policy för bisysslor Antagen i Kommunfullmäktige 2011-05-31 Dnr KS310-10 020 I denna policy med tillhörande rutiner anger Hedemora kommun gemensamma värderingar

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

Fördelar med att jobba på Högskolan Kristianstad

Fördelar med att jobba på Högskolan Kristianstad Fördelar med att jobba på Högskolan Kristianstad 20150213 Det finns många anledningar att arbeta vid Högskolan Kristianstad Flera studier visar att statligt anställda trivs på jobbet. Arbetet upplevs som

Läs mer

Samverkat i FÖS 2014-01-17. Rutiner kring Ledigheter

Samverkat i FÖS 2014-01-17. Rutiner kring Ledigheter Samverkat i FÖS 2014-01-17 Rutiner kring Ledigheter Förteckning över ledigheter Föräldraledighet... 2 1. Havandeskapspenning... 2 2. För kvinna i samband med förlossning... 2 3. Ledighet för amning...

Läs mer

Regler för bisysslor för anställda vid Mittuniversitetet

Regler för bisysslor för anställda vid Mittuniversitetet Regler för bisysslor för anställda vid Mittuniversitetet Publicerad: 2017-03-07 Beslutsfattare: Håkan Stenström Handläggare: Karin Selling Beslutsdatum: 2017-03-07 Giltighetstid: Från och med mars 2017

Läs mer

Ferielön. Beräkning av ferielön

Ferielön. Beräkning av ferielön Ferielön Ferielön är den lön som läraren erhåller under ferieperioderna (sommarlov och jullov). Grunden för ferielön är att en lärare arbetar mer än 40 timmar i veckan under 194 dagar per arbetsår, utan

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Vad är övertid och vad är flextid m.m.?

Vad är övertid och vad är flextid m.m.? ST inom Sveriges Domstolar Vad är övertid och vad är flextid m.m.? Att veta vad som är övertid är inte lätt. Lagen klassar all arbetstid som överstiger en genomsnittlig fyrtiotimmarsvecka som övertid -

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun Bilaga till förhandlingsprotokoll 2014-10-30. Personalavdelningen Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid för administrativ personal i Mönsterås kommun ----- 1 1 Allmänt Flexibel arbetstid bygger på

Läs mer

Beslutad 27 april 2016 WORLD S CHILDREN S PRIZE FOUNDATION. Personalpolicy

Beslutad 27 april 2016 WORLD S CHILDREN S PRIZE FOUNDATION. Personalpolicy Policydokument: Personalpolicy Beslutad 27 april 2016 World s Children s Prize Foundation WORLD S CHILDREN S PRIZE FOUNDATION Personalpolicy Innehåll: Sida: 1. Arbetstider 2 2. Mertid 2 3. Övertid och

Läs mer

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget Ansökan om ersättning för semesterlönegrundande frånvaro enligt 17 Semesterlagen för arbetare inom MEs kollektivavtalsområden ARBETSGIVARE Företagsnamn Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans

Läs mer

Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar

Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan Kristianstad Fastställt att gälla från 2001-01-01 (dnr 327/212-01) Ändring fr o m 2004-02-18 gällande övertid överstigande 150 tim/person/år

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i semesterlagen (1977:480); SFS 2009:1439 Utkom från trycket den 18 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

LATHUND. Registrering av Föräldraledigheter

LATHUND. Registrering av Föräldraledigheter Version 2, 2011-04-12 1 av 6 LATHUND Registrering av Föräldraledigheter Föräldraledigheter ska egenrapporteras i Primula. Kontakta din lönehandläggare före du rapporterar din ledighet om du är osäker över

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLDAS BISYSSLOR FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2002-05-13, 142 MED ÄNDRING 2013-01-28, 27 ANSTÄLLDAS BISYSSLOR Vad är en bisyssla?

Läs mer

Introduktion till din anställning

Introduktion till din anställning Introduktion till din anställning Nedan följer en sammanställning av regler, förmåner och andra villkor kring din anställning som särskilt vänder sig till dig som är nyanställd vid Göteborgs universitet.

Läs mer

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08 Riktlinjer Bisyssla Förord Kommunala myndigheter inom offentlig förvaltning ska visa saklighet och opartiskhet i sin utövning för att inte skada allmänhetens förtroende. Luleå kommun vill som arbetsgivare

Läs mer

Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar. 1 kap. Inledande bestämmelser

Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar. 1 kap. Inledande bestämmelser Avtal 2013-10-15 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Läs mer

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Policy samt riktlinjer för bisyssla för anställda antagna av kommunfullmäktige 2012-12-10, 169 Gäller från 2012-11-01 DEFINITION Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller

Läs mer

Policy om Bisysslor FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Riktlinjer. Ämnesområde Personalpolitik

Policy om Bisysslor FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Riktlinjer. Ämnesområde Personalpolitik 2015-08-26 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Policy om Bisysslor Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 1993-02-09 28 Revisions datum KS 2009-05-13 82 (KS/2009:391)

Läs mer

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko)

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Bilaga 2 ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Generell ändring: CF är genomgående namnändrat till Sveriges

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal

Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal 2004-10-05 dnr CF 21-549/2004 (ändring av dnr 1.3 330-98) Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal 1 Bemyndigande Parterna sluter detta avtal med stöd av 1 kap 3 Allmänt löne- och förmånsavtal,

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL 747052-v2 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor... 3

Läs mer

ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR REDOVISNING AV BISYSSLOR FÖR ANSTÄLLDA VID MALMÖ HÖGSKOLA. Anställd som vid (område)

ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR REDOVISNING AV BISYSSLOR FÖR ANSTÄLLDA VID MALMÖ HÖGSKOLA. Anställd som vid (område) 1(5) ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR REDOVISNING AV BISYSSLOR FÖR ANSTÄLLDA VID MALMÖ HÖGSKOLA Namn Personnummer Anställd som vid (område) Anställningsgrad: % ÖVRIGA BISYSSLOR, DVS BISYSSLOR SOM INTE ÄR ATT HÄNFÖRA

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om bisyssla 2011:3 beslutade den 26 september 2011 Innehåll och syfte Dessa riktlinjer innehåller information om bestämmelserna om bisysslor i 7 lagen (1994:260)

Läs mer

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja Rehabiliteringskedja 2008-07-01 o 2009-01-01 Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja 1 Dag 1-90 Arbetstagaren erhåller sjuklön av arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna. Dag ett är karensdag och

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Personalhandbok. För. Recruit IT Right

Personalhandbok. För. Recruit IT Right Personalhandbok För Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Personalpolicy... 4 3 Bolagsfakta... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 Affärsidé och verksamhet... 4 5 Anställning... 4 6 Arbetstid, arbetsplats

Läs mer

Löneguide nr 6 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Tjänstledighet. Senast uppdaterad: Vi tar ditt företagande personligt

Löneguide nr 6 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Tjänstledighet. Senast uppdaterad: Vi tar ditt företagande personligt Löneguide nr 6 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Tjänstledighet. Senast uppdaterad: 2016-08-30 Vi tar ditt företagande personligt Den här guiden hjälper dig att fatta beslut och betala ur

Läs mer

Kapitel 1. Inledande bestämmelser.

Kapitel 1. Inledande bestämmelser. Avtal mellan Fackförbundet ST och Unionen avseende allmänna anställningsvillkor för anställda vid ST:s kansli. Kapitel 1. Inledande bestämmelser. 1 Tillämpningsområde Detta avtal reglerar anställningsvillkoren

Läs mer

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41 2014-01-08 LATHUND EGENRAPPORTERING Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Innehållsförteckning sid 2 1. Om egenrapportering sid 3 2. Öppna egenrapportering sid 4

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET ARBETSGIVARVERKET 1 (34)

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET ARBETSGIVARVERKET 1 (34) ARBETSGIVARVERKET 1 (34) ALLMÄNT LÖNE- OCH FÖRMÅNSAVTAL FÖR ANSTÄLLDA VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA (ALFA-FK) uppdaterat tom den 1 april 2001 --------------------------------3 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER

Läs mer

Personalavdelningen. och. din arbetsplats. en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet. Ändringar t.o.m.

Personalavdelningen. och. din arbetsplats. en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet. Ändringar t.o.m. Personalavdelningen Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Ändringar t.o.m. juni 2011 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1.1 Anställning... 3 1.2 Tidsbegränsad

Läs mer

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs LATHUND OM FERIELÖN Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Så räknar du ferielön I korthet innebär ferielönesystemet att läraren måste tjäna in sin ferielön,

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Klass Dokumenttitel A Avtal om facklig verksamhet inom Green Dokumentnummer Dokumentkategori Giltig från Utgåva Sida A 78-14 Policydokument 2004-04-22 1 1 (5) Utgivande funktion Sakredaktör Ansvarig utgivare

Läs mer