Personalhandbok Information för dig som är anställd vid Skolan för information- och kommunikationsteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalhandbok Information för dig som är anställd vid Skolan för information- och kommunikationsteknik"

Transkript

1 Personalhandbok Information för dig som är anställd vid Skolan för information- och kommunikationsteknik Reviderad av Lisa Jonason, Personalhandläggare

2 Innehåll 1 Allmänna bestämmelser Anställning Centrala avtal Lön Löneutbetalning Lönespecifikation Skatt Individuell lönesättning Arbetstid Allmänt Reglerad arbetstid (omfattar endast teknisk och administrativ personal) Flextid Mertid Övertid Obekväm arbetstid Förtroendearbetstid Arbetstid Lärare Arbetstid Doktorander Klämdag Arbetstidförkortning Semester Semesterrätt Blankettmetoden Schablonsemester Semestertillägg Sparade dagar Du som är nyanställd Om du blir sjuk under din semester Medflyttning av semester vid byte av arbetsplats inom KTH Ledighet Allmänt Ledighet med lön Ledighet utan lön Rätt till ledighet för utbildning Rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet Rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete Rätt till ledighet för facklig förtroendeman Rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare Rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan mm.... 9

3 5.10 Möjlighet till ledighet för att inneha annan statlig anställning Möjlighet till annan anställning (ej statlig) policy Möjlighet till ersättning och ledighet för närståendevård Rätt till ledighet för att inneha annat arbete inom KTH Rätt till ledighet för att söka nytt arbete under uppsägningstiden Utlandstjänstgöring, kommunala uppdrag, facklig anställning m m Andra skäl än ovanstående (t ex enskild angelägenhet) Utlandstjänstgöring, kommunala uppdrag, facklig anställning m m Föräldraledighet Allmänt Mammaledighet Föräldralön Tillfällig föräldrapenning/ Vård av barn (VAB) Tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse eller adoption Sjukdom Sjukanmälan Läkarintyg Sjuklön och sjukpenning Ersättning för läkarvård och läkemedel Friskvård Friskvårdsbidrag Hur använder jag friskvårdsbidraget? Friskvårdstimme Friskvårdspolicy Företagshälsovård Allmänt Tjänster som ingår i avtalet med företagshälsovården: Akut hjälp: Feelgood Vid frågor om avtalet om företagshälsovård kontakta: Terminalglasögon Allmänt Hur går du till väga? Bisysslor Allmänt Vad är bisyssla? Varför regleras bisysslor? Tillåtna bisysslor Otillåtna bisysslor Förtroendeskadliga bisysslor: Arbetshindrande bisysslor: Konkurrensbisysslor: Utökade rättigheter för universitetslärare...20

4 11.10 Rättigheter/Skyldigheter/Påföljder Beslut och handläggningsrutiner Tjänsteresor Allmänt Skolchefens ansvar Reseräkningar Reseorder Beskattning av ersättningar Tremånadersgräns Uppehåll i löpande förrättning Före resa Boka resa Via KTH-RES online-bokning (endast för anställda) Boka resa (komplicerad resa) med flera stopp eller för flera personer Boka resa för grupp Avbeställningsskydd Tjänstereseförsäkringskort/EU-kort Betalkort företagsupphandlat privatkort (FUP) Efter resa Betalning - Faktura Reklamation Inrikes resa Vissa definitioner Grundläggande bestämmelser Rabatter och förmåner Förrättningstillägg Resekostnadsersättning Traktamente m.m Traktamentstillägg Tillämpning vid arbetskonflikt Förskott Ersättning för hemresa under långtidsförrättning Utrikes resa Vissa definitioner Grundläggande bestämmelser Resekostnadsersättning Traktamente m.m Reducering av traktamente eller ersättningar Tillämpning vid arbetskonflikt Förskott Reseräkning KTH:s lokala kollektivavtal om lönetillägg vid tjänsteresor Del 12 Tjänsteresor grundar sig på:... 32

5 13 Försäkringar Tjänstegrupplivförsäkring Gruppförsäkring Tjänstereseförsäkring URA-försäkring vid stationering utomlands Pension Tjänstepension Delpension Delpensionsförmån Allmänt Vem får söka delpension? Arbetstidsminskning Delpensionens storlek Anställningens upphörande Den anställde säger upp sig själv Uppsägning från arbetsgivaren Avskedande Tidsbegränsad anställning upphör Tidsbegränsad provanställning upphör Pensionsålder och avgångsskyldighet... 36

6 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Anställning Ett anställningsavtal kan gälla tillsvidare eller under en begränsad tid. Regler om tidsbegränsad anställning finns i Lagen om anställningsskydd (LAS), Anställningsförordningen (AF) och Högskoleförordningen (HF). 1.2 Centrala avtal De centrala avtal som reglerar löner och anställningsvillkor för universitet och högskolor är villkorsavtalet/villkorsavtal-t och Chefsavtalet. Chefsavtalet reglerar villkor för chefskretsen. 1

7 2 Lön 2.1 Löneutbetalning Din lön betalas ut den 25 varje månad. Om den 25 infaller en lördag sker utbetalningen dagen före, och om den 25 infaller på en söndag sker utbetalningen dagen efter. För att få lönen insatt på ett bankkonto måste du skicka in en blankett, Anmälan/ändring av löntagaruppgifter (pdf 131 kb) till Nordea. Adressen står på blanketten och vårt arbetsgivarnummer är redan ifyllt. Om vi saknar överföringsuppdrag så betalas lönen automatiskt ut via utbetalningskort som skickas till din adress (se och ändra den i egenrapporteringssystemet, Mina personuppgifter). 2.2 Lönespecifikation Du hittar din lönespecifikation genom att logga in i egenrapporteringssystemet och klicka på Mina sidor, Lönespec online (data). Kryssa för den månad du vill se och klicka på knappen Lönespec online (presentation) överst. 2.3 Skatt Som nyanställd ska du skicka in en A-skattsedel till KTH för att få rätt skatteavdrag. Skulle vi sakna A- skattsedel så dras skatt enligt Stockholms stads skattetabell + 10 %. Du ansöker själv om jämkning hos Skatteverket och skickar sedan in ditt jämkningsbeslut till KTH. 2.4 Individuell lönesättning Lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Lönen bestäms utifrån befattningens krav och ditt sätt att uppfylla dessa krav. Lönen ökar med stigande ansvar, svårighetsgrad, skicklighet och dina prestationer och duglighet. Bedömningar görs utifrån nedanstående kriteriegrupper, du kan läsa mer i "Handledning för bedömningsgrunder". Skicklighet och kompetens Ansvar Svårighetsgrad Prestationsförmåga 2

8 3 Arbetstid 3.1 Allmänt Arbetstiden för en anställd på KTH är 40 timmar per vecka. Beroende på anställning kan du ha reglerad arbetstid eller förtroendearbetstid. Om du har förtroendearbetstid omfattas du inte av halveller klämdagar, flextid, mertids-, övertids- eller ob-tillägg. 3.2 Reglerad arbetstid (omfattar endast teknisk och administrativ personal) För medarbetare som arbetar heltid är den ordinarie arbetstiden 40 timmar per vecka och flextid tillämpas. Lördagar, söndagar och helgdagar, Sveriges nationaldag (6 juni), midsommarafton, julafton och nyårsafton är arbetsfria dagar då de infaller på en vardag. Klämdag (arbetsdag mellan två arbetsfria dagar) är också arbetsfri dag och behöver inte arbetas in. 3.3 Flextid För medarbetare som arbetar heltid, 40 tim./v, är ordinarie arbetstid med obligatoriskt avbrott för minst 30 minuters lunch (ej betald arbetstid). Flexramen är på morgonen , vid lunch och på eftermiddagen och kvällen Det finns möjlighet till kort paus (15 min) på förmiddagen respektive eftermiddagen. En förutsättning för flextid är att arbetet kan genomföras med den servicegrad som ska finnas. Flextidssaldot ska stämmas av varje månad genom att medarbetaren lämnar underlaget till sin chef för godkännande. Flextidssaldot ska hållas inom ramen minus 10 och plus 50 timmar. Om saldot understiger minus 10 timmar eller överstiger plus 50 timmar, upphör flextiden att gälla tills saldot har korrigerats. Inarbetad flextid får endast tas ut i ledig tid. För mer detaljer, läs KTH:s lokala kollektivavtal om flextid. 3.4 Mertid En medarbetare som är deltidsanställd kan jobba mertid inom ramen för ordinarie arbetstid för en heltidsanställd, d.v.s. mellan kl vardagar. Mertid måste vara skriftligt beordrat av närmaste chef. 3.5 Övertid Enkel övertid sker för heltidsanställda mellan kl efter att man fullgjort sina ordinarie åtta timmar. Övertidsarbete ska alltid vara skriftligt beordrat av närmaste chef. Enkel övertid: - Vardag utom fredag: Fredag: 18:00-19:00 Kvalificerad övertid: - Vardagar: Vanlig helg: fredag 19:00 - måndag 07:00 Andra helger: - mellan klockan på dag före Trettondag Jul, Första Maj eller Kristi Himmelsfärds dag och klockan närmast följande vardag - mellan klockan på Skärtorsdagen och klockan på dagen efter Annandag Påsk - mellan klockan på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och klockan på vardag närmast efter helgdagsafton 3.6 Obekväm arbetstid OB-tillägg betalas för ordinarie arbetstid som enligt schema måste utföras på obekväm arbetstid. - Enkelt OB-tillägg: 3

9 - ger 20 kr/timme och gäller normalt mellan kl vardagar. Kvalificerat OB-tillägg: - ger 40 kr/timme och sker normalt mellan fredag kl måndag kl För mer detaljer, läs KTH:s lokala avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för TApersonal. 3.7 Förtroendearbetstid Alla yrkeskategorier, även teknisk och administrativ personal, kan ha förtroendearbetstid. Om du har förtroendearbetstid så omfattas du inte av halv- eller klämdagar, flextid, mertids-, övertids- eller obtillägg. 3.8 Arbetstid Lärare Den totala ordinarie arbetstiden är klocktimmar per läsår beroende på ålder. Denna arbetstid är oreglerad när det gäller antalet timmar per dag. 3.9 Arbetstid Doktorander Den totala ordinarie arbetstiden är klocktimmar per läsår beroende på ålder. Denna arbetstid är oreglerad när det gäller antalet timmar per dag Klämdag Arbetsdag som infaller mellan två arbetsfria dagar är arbetsfri dag Arbetstidförkortning Arbetsförkortade dagar infaller före en helgdag. Under 2015 är dessa dagar förkortade arbetsdagar (halvdagar) - Torsdag 2 april (Skärtorsdagen)) - Torsdag 30 april (Valborgsmässoafton) - Fredag 30 oktober (dag före Alla Helgons dag) - Onsdag 23 december (dag före julafton) 4

10 4 Semester 4.1 Semesterrätt Alla har rätt till fyra veckors sammanhängande semester juni-augusti. Du måste ta ut minst 20 semesterdagar under ett år. Du får ha max 35 sparade semesterdagar Arbetsgivaren är ansvarig för förläggningen av semestern. Hänsyn skall tas till arbetstagarens önskemål. Förläggning av semester ska vara klar senast den 15 maj för det år semestern avser. Detta gäller alla arbetstagare. Semesterledigheten skall förläggas så att arbetstagaren får en ledighet om minst fyra veckor under juni-augusti, om inget annat avtalats Intjänandeår och semesterår sammanfaller och är detsamma som ett kalenderår. Hur många semesterdagar du har bestäms av din ålder enligt tabell nedan: Ålder Dagar T.o.m. det år du fyller 29 år 28 Fr.o.m. det år du fyller 30 år 31 Fr.o.m. det år du fyller 40 år Blankettmetoden Blankettmetoden anmäls i egenrapporteringssystemet innan den 15 maj. I samband med uttag av semester utgår semestertillägg för arbetstagaren. 4.3 Schablonsemester Semester för lärare och för doktorand förutsätts normalt förläggas under de studerandes ferier eller annan undervisningsfri tid. Lärare och doktorand som tar ut sin semester under denna tidsperiod skall meddela skolchefen/motsv. Semesterdagar som tas ut under annan tidsperiod måste godkännas av skolchefen/motsv. Semestern regleras lokalt vid skolan. Vid årets slut ej registrerad semester anses förlagd till juni - september och är därmed förbrukad. Lärare och doktorand som önskar spara eller ta ut sparade semesterdagar under året skall underrätta skolchefen/motsvarande i samband med förläggningen av årets semesterledighet. Denna semester registreras i lönerutinen centralt. Se 2 och 3 i lokalt kollektivavtal om semester angående förläggning av semester enligt den s k blankettmetoden och den s k schablonmetoden. 4.4 Semestertillägg För dig som har schablonmetoden utbetalas semestertillägget* i december varje år. För dig som har blankettmetoden betalas semestertillägget* ut vid varje uttagstillfälle. * 0,44 % eller 0,49 % av lönen beroende på avtalstillhörighet. 5

11 Du som har blankettmetoden ansöker om semester i egenrapporteringssystemet. 4.5 Sparade dagar Om du har rätt till fler än 20 semesterdagar under ett år kan du spara överskjutande dagar till ett senare år. Detta gäller dig som har blankettmetoden, och under förutsättning att minst 20 semesterdagar kommer att förläggas under året. Önskemål om att spara semester anmäls senast den 15 maj via egenrapporteringssystemet. Från och med får man ha högst 35 dagar sparade. Om du har fler dagar i din sparade pott måste du ta ut överstigande dagar före Sparad semester kan inte användas förrän innevarande års semesterdagar är förbrukade. Övergångsbestämmelse Arbetstagare som den 31 december 2010 hade fler än 35 sparade semesterdagar får ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod så att han eller hon inte har fler än 35 sparade semesterdagar den 31 december En arbetstagares hela semester skall läggas ut under året om inte arbetstagaren sparar semester. Om en viss del inte har kunnat läggas ut under året, t ex på grund av sjukdom eller av andra skäl, omvandlas den till sparad semester. Om den outtagna semestern inte ryms under de 35¹ dagar som får sparas skall semesterersättning betalas ut (s k ogulden semester). 4.6 Du som är nyanställd Om du är nyanställd så kommer du att tjäna in semesterdagar i förhållande till din anställning under året. 4.7 Om du blir sjuk under din semester Om du blir sjuk under din semester så måste du kontakta din skola redan första sjukdagen. Vid sjukdom som varar längre än 14 dagar kan du ha semester och få semesterlön både vid hel- och deltidssjukskrivning fr.o.m. 15:e dagen. 4.8 Medflyttning av semester vid byte av arbetsplats inom KTH När en arbetstagare byter arbetsplats inom KTH, har han/hon vanligtvis ett antal outtagna semesterdagar som följer med anställningen. Semesterdagarna är som regel intjänade på den tidigare arbetsplatsen. När en arbetstagare byter arbetsplats och den sparade semestern uppgår till mer än 20 dagar, skall den "nya" skolan/motsv internfakturera överstigande antal dagar till den "gamla" skolan/motsv. Sparad semester som uppgår till 20 dagar eller mindre, följer med arbetstagaren till den nya arbetsplatsen om inte skolan/motsv sinsemellan kommer överens om något annat. Intjänad semester under kalenderåret följer med arbetstagaren som byter arbetsplats. 6

12 5 Ledighet 5.1 Allmänt Arbetsgivaren kan med stöd av Tjänstledighetsförordningen bevilja ledighet för olika ändamål. Vissa ledigheter har arbetstagaren rätt till, andra ledigheter beviljas om det kan göras med hänsyn till verksamheten. Ledigheten kan vara med eller utan löneavdrag. Begäran om tjänstledighet ska rapporteras i egenrapporteringssystemet. Tjänstledighet ska vara tidsbegränsad och får inte beviljas utöver den tid som arbetstagaren begärt. Nedan finns en uppräkning av samtliga tjänstledighetsgrunder för arbetstagare inom staten. Flera av tjänstledighetsgrunderna är en lagstadgad eller genom kollektivavtal avtalad rättighet. Begäran om tjänstledighet ska behandlas i den lokala samverkansgruppen före beslut. 5.2 Ledighet med lön Vid behov och i samråd med din närmsta chef har du i vissa fall rätt till ledighet med lön. Rådgör med din löneadministratör på Universitetsförvaltningen hur länge du kan vara ledig med lön i följande fall: släktangelägenhet* inom egen familj eller den närmaste släktkretsen** (läs förtydligande längre ner) flyttning fackligt förtroendemannauppdrag examen eller tentamen vid besök hos läkare, tandläkare, sjukgymnast, företagshälsovård, öppen vård, blodgivning eller för gravida på mödravårdscentral vid undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkare eller läkare friskvårdsaktivitet Om du beviljas ledighet för ovan angivna skäl görs inget löneavdrag. Ledighet under en del av dag räknas som hel dag. Vid läkarbesök osv. ska besökstiden i möjligaste mån förläggas i anslutning till arbetsdagens början eller slut. *Förtydligande av släktangelägenhet Allvarligare sjukdomsfall. En dag då den anställdes omedelbara närvaro är nödvändig, till exempel vid en olyckshändelse/olyckstillbud av akut karaktär (har inte kunna förutses eller planeras för) alternativt vaka vid dödsbädd. Behövs fler dagar kan den anställde ansöka om närståendepenning via Försäkringskassan. Den anställde har rätt till tjänstledighet för den tid och i den omfattning som närståendepenning uppbärs från Försäkringskassan. Begravning och gravsättning. En dag för begravning respektive gravsättning. Gällande begravning är KTH:s tolkning av släktkretsen*** utvidgad, (läs längre ner). Bouppteckning och arvskifte. En dag då närvaro krävs för att underteckna bouppteckning respektive arvskifte. Dödsfall. En dag i anslutning till dödsfall. Krävs det mer restid än vad som ryms inom de släktangelägenheter som presenteras här så medger arbetsgivaren uttag av släktangelägenhet för det. 7

13 Övrig tid som den anställde vill avsätta för exempelvis sorgearbete, hantering av kvarlåtenskap, förberedelser inför begravning, tömning av bostad m.m. ersätts inte av arbetsgivaren, utan då kan den anställde söka annan form av ledighet. Medarbetaren kan erhålla högst tio arbetsdagar per år för släktangelägenhet, restid inberäknat. Ledighet under del av en dag räknas som en hel dag. Släktangelägenhet ansöks om i egenrapporteringen och här ska information ges om orsak till ansökan, släktskap till den som berörs och om restid behövs/har behövts. **Den närmsta släktkretsen omfattar: Den anställdes make/maka Sammanboende som sammanbor under äktenskapsliknande förhållande, likställs med make/maka Barn Barnbarn Föräldrar Svärföräldrar Far- och morföräldrar Syskon Morbror, moster, faster och farbror Fosterföräldrar Styvföräldrar Styvbarn Syskonbarn Svärdotter/svärson Svägerska/svåger ***Vid begravning även: Make/makas far- och morföräldrar Styvsyskon Före detta make/maka 5.3 Ledighet utan lön Vid ledighet om högst fem arbetsdagar görs avdrag för varje arbetsdag med 4,6 % av den fasta lönen. Vid ledighet om sex arbetsdagar eller mer görs avdrag för varje kalenderdag med 3,3 % av den fasta lönen. Ledighet utan lön är inte semestergrundande. Du ansöker om tjänstledigt i egenrapporteringssystemet. 5.4 Rätt till ledighet för utbildning En arbetstagare som varit anställd de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren har rätt till ledighet från sin anställning för att genomgå utbildning. Observera att om utbildningen till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor, behöver arbetstagaren inte uppnå ovanstående kvalificeringstider. Ledigheten kan uppskjutas upp till sex månader efter framställan om ledighet, arbetstagaren och berörd arbetstagarorganisation ska då genast underrättas om skälet för uppskovet. 8

14 Arbetstagare som avbryter sin utbildning har rätt att återgå i arbete under förutsättning att arbetsgivaren underrättas senast 14 dagar i förväg eller senast en månad i förväg om ledigheten varat längre än ett år. Vid återgång till arbetet ska likvärdiga arbetsförhållanden och anställningsvillkor erbjudas. För internutbildning vid KTH beviljas tjänstledighet med bibehållen lön. Intyg från närmsta chef krävs. 5.5 Rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet En arbetstagare som varit anställd de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren har rätt till hel ledighet i högst sex månader för att själv eller genom juridisk person bedriva näringsverksamhet. Verksamheten får inte konkurrera med KTHs verksamhet och ledigheten får heller inte innebära väsentlig olägenhet för KTH. En arbetstagare har rätt till ledighet endast under en period hos en och samma arbetsgivare. Arbetstagaren ska begära ledighet minst tre månader före ledighetens början och ska i sin anmälan ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå. Arbetstagaren har rätt att avbryta ledighetsperioden och återuppta arbetet i samma omfattning som tidigare. KTH kan skjuta upp tidpunkten för återgång högst en månad efter arbetstagarens underrättelse om återgången. 5.6 Rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete Ledighetens omfattning motsvarar omfattningen på den anställning som arbetstagaren provar. Ledigheten och den sjukperiod som ligger till grund för rätten till ledighet får tillsammans uppgå till högst tolv månader. En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet ska anmäla det till arbetsgivaren senast två veckor före ledighetens början och i samband med sin anmälan ska arbetstagaren ange under hur lång tid ledigheten är planerad att pågå. En arbetstagare får avbryta sin påbörjade ledighet och återgå i arbete hos arbetsgivaren. 5.7 Rätt till ledighet för facklig förtroendeman Gäller för den arbetstagare som utsetts av arbetstagarorganisation att som facklig förtroendeman företräda de anställda på en arbetsplats. Facklig förtroendeman har rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget. Ledighetens omfattning och förläggning bestäms efter överläggning mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen. 5.8 Rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare En arbetstagare som antagits till svenskundervisning för invandrare (sfi) har rätt att vara ledig från sin anställning för att delta i undervisningen. Arbetstagaren har rätt till hel ledighet i samband med heltidsstudier, dels förkortning av arbetstiden till hälften i samband med deltidsstudier. Arbetstagaren har rätt till ledighet även om studierna ligger utanför ordinarie arbetstid och ska förläggas antingen till arbetsdagens början eller slut i enlighet med arbetsgivarens önskemål. Arbetsgivaren ska underrättas om att arbetstagaren vill utnyttja sin rätt till ledighet minst en månad före ledighetens början. Arbetstagaren får avbryta en påbörjad ledighet och återuppta arbetet i samma omfattning som före ledigheten. Arbetsgivaren är inte skyldig att låta arbetstagaren återgå i arbete tidigare än två veckor efter det att underrättelse har lämnats. 5.9 Rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan mm. Rätt för arbetstagare att vara ledig från sin anställning för att utföra vissa uppdrag åt en ideell förening eller annan därmed jämförlig sammanslutning. Uppdragen ska avse en uppgift som 9

15 sammanslutningen har åtagit sig gentemot en kommun och som ska fullgöras under skoldag i grundskolan eller på dagtid inom allmän fritidsverksamhet. Rätten till ledighet omfattar högst nittio arbetstimmar per kalenderår. Varje ledighet ska, för att få tas ut, anmälas till arbetsgivaren minst två veckor i förväg Möjlighet till ledighet för att inneha annan statlig anställning Den som har en anställning tillsvidare har rätt till ledighet för att inneha en annan statlig tidsbegränsad anställning, dock längst två år, om inte synnerliga skäl talar däremot. Synnerliga skäl ska vara väl motiverade med hänsyn taget till de negativa konsekvenser för verksamheten som tjänstledigheten skulle innebära. Även i andra fall än ovan kan tjänstledighet beviljas för att inneha en annan statlig anställning, längst sex månader, om inte särskilda skäl talar däremot. Återgång till arbetet efter tjänstledighet för annan tidsbegränsad statlig anställning Arbetstagaren ska snarast informera skolchef/motsvarande, när vederbörande har fått besked om att den tidsbegränsade anställningen upphör och inte kommer att förlängas. En arbetstagare som vill bryta den beviljade tjänstledigheten ska informera skolchef/motsvarande senast två månader före den tidpunkt då arbetstagaren vill gå tillbaka till arbetet i den ursprungliga anställningen. Vid återgång till den ursprungliga anställningen på KTH, ska i huvudsak likvärdiga arbetsuppgifter erbjudas Möjlighet till annan anställning (ej statlig) policy KTH:s policy är att bevilja tjänstledighet i sex månader, om det kan ske utan olägenhet för verksamheten Möjlighet till ersättning och ledighet för närståendevård En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sitt arbete under tid då han eller hon uppbär hel närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken och till förkortning av arbetstiden till hälften eller till tre fjärdedelar under tid då han eller hon uppbär halv eller fjärdedels ersättning. Under den tid då en arbetstagare skulle ha haft rätt till ersättning enligt nyss nämnda kapitel, om han eller hon inte omfattas av bestämmelserna i 37 kap. 3 socialförsäkringsbalken har arbetstagaren rätt till ledighet. Om en arbetstagare vill utnyttja sin rätt till ledighet ska han eller hon så snart som möjligt underrätta arbetsgivaren. I samband med underrättelsen ska arbetstagaren ange hur länge han eller hon avser att vara ledig, om det kan ske. En arbetstagare får avbryta en påbörjad ledighet och återuppta arbetet i samma omfattning som före ledigheten Rätt till ledighet för att inneha annat arbete inom KTH Den som har en anställning tillsvidare ska beviljas tjänstledighet för att inneha en annan tidsbegränsad anställning vid annan skola/motsvarande inom KTH. Provanställning, max 6 månader, kan enbart ske vid ett tillfälle när arbetstagaren är ny på KTH. I övrigt gäller KTH:s policy, att medge tjänstledighet om det kan ske utan olägenhet för verksamheten Rätt till ledighet för att söka nytt arbete under uppsägningstiden En uppsagd arbetstagare har under uppsägningstiden rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållna anställningsförmåner för att besöka Arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete. 10

16 5.15 Utlandstjänstgöring, kommunala uppdrag, facklig anställning m m Se Tjänstledighetsförordningen. Arbetsgivaren bör bevilja arbetstagaren tjänstledighet i enlighet med Tjänstledighetsförordningen om inte synnerliga skäl talar för något annat Andra skäl än ovanstående (t ex enskild angelägenhet) Övriga grunder och längd för tjänstledighet, flyttning, fackligt förtroendemannauppdrag, egen examen och egen tentamen samt friskvård. Se Villkorsavtalet, 9 Kap. Lön under ledighet i övrigt. Skolchef/motsvarande kan utöver detta bevilja tjänstledighet om det finns särskilda skäl och det kan ske utan olägenhet för verksamheten Utlandstjänstgöring, kommunala uppdrag, facklig anställning m m Bestämmelser finns i Tjänstledighetsförordningen. 11

17 6 Föräldraledighet 6.1 Allmänt En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. Utan att vara förälder är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn, 2. Har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt hem, 3. Stadigvarande sammanbor med en förälder under förutsättning att arbetstagaren är eller har varit gift med eller har eller har haft barn med denna förälder. Anmäl föräldraledighet minst två månader i förväg. Du anmäler själv hur länge du ska vara ledig i egenrapporteringssystemet. Rätt till ledighet, se 3 9 Föräldraledighetslag 6.2 Mammaledighet En kvinnlig arbetstagare har rätt till hel ledighet i samband med sitt barns födelse under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen. Om hon inte är ledig på annan grund skall två veckor av denna mammaledighet vara obligatoriska under tiden före eller efter förlossningen. 6.3 Föräldralön Arbetstagare, som är ledig för barns födelse eller vård av adoptivbarn, har rätt till föräldralön från KTH om föräldrapenning utgår från Försäkringskassan. Föräldralönen betalas ut av KTH tills barnet är 36 månader och under högst 360 dagar i förhållande till ledighetens omfattning. För adoptivbarn beräknas de 36 månaderna från det att barnet kommit i adoptivförälderns vård. Föräldralönen utgår med 10 procent av den aktuella kalenderdagslönen på lönedelar upp till basbeloppstaket. På lönedelar som överstiger basbeloppstaket är föräldralönen 90 procent av den aktuella kalenderdagslönen. Ledighet med föräldralön är semestergrundande. 6.4 Tillfällig föräldrapenning/ Vård av barn (VAB) När du behöver vara ledig för att ditt barn är sjukt får du ersättning från Försäkringskassan, så kallad tillfällig föräldrapenning. Anmäl till din arbetsplats och till Försäkringskassan samma dag ditt barn är sjukt. Om barnet är under tolv år behöver du lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan från och med den åttonde sjukdagen. Om barnet är mellan tolv och sexton år behöver du lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan från första ersättningsdagen. Vid TFP/VAB betalar KTH 77,6% av lönedelar över basbeloppstaket högst 10 dagar per år. 6.5 Tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse eller adoption I samband med barns födelse har den andra föräldern rätt till tillfällig föräldrapenning under 10 dagar. 12

18 Dessa måste tas ut inom 60 dagar från barnets födelse. Vid adoption räknas 60 dagar sedan du fick barnet i din vård. 13

19 7 Sjukdom 7.1 Sjukanmälan Om du blir sjuk ska du anmäla det till din arbetsplats samma dag. Anmälan görs till närmaste chef. Det går bra att både maila eller ringa. Om du varit sjuk kortare tid än sju dagar så ska du rapportera din frånvaro i egenrapporteringssystemet när du är tillbaka på arbetet. Vid längre sjukfrånvaro som kräver läkarintyg ska du snarast möjligt rapportera detta i egenrapporteringssystemet. Du anger samma frånvaroperiod som enligt läkarintyget. 7.2 Läkarintyg Är du sjuk mer än sju kalenderdagar måste du styrka sjukdomen med ett läkarintyg som skickas till kontaktpersonen på din skola/avdelning. Vid sjukdom som varar mer än 14 kalenderdagar lämnar du in en kopia av läkarintyget till löneavdelningen på Universitetsförvaltningen, originalet skickas till: Försäkringskassans inläsningscentral Östersund. Löneavdelningen anmäler till Försäkringskassan, du behöver inte göra det själv. 7.3 Sjuklön och sjukpenning Första arbetsdagen du är sjuk är en så kallad karensdag. I vissa fall har du rätt att byta karensdagen mot en semesterdag. Det förutsätter att du har rätt till mer än 20 dagars semester det kalenderåret. Bytet görs i egenrapporteringssystemet. Den första dagen du är hemma från arbetet räknas som karensdag, för den dagen betalas ingen ersättning. Dag 2-14 betalas sjuklön från KTH Dag betalas kollektivavtalad sjuklön från KTH och sjukpenning från Försäkringskassan. Är du sjuk mer än 90 men mindre än 361 dagar får du ITPs sjukpension försäkringsbolaget Alecta samt sjukpenning från Försäkringskassan. ITP sjukpension utgår efter en karens om 90 dagar, alternativt 105 dagar vid upprepade sjukdagar under en tolvmånadersperiod. Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) beräknas av Försäkringskassan utifrån bruttoårsinkomsten. SGI är den årliga beräknade arbetsinkomsten. Högsta SGI är 7,5 prisbasbelopp per år korrigerat med en årlig faktor om 0,97 (för 2015 är maxbeloppet kr). I KTH för mig kan du läsa mer om ersättning vid sjukdom. 7.4 Ersättning för läkarvård och läkemedel Om du önskar ersättning för läkarvård, sjukgymnastik, receptkvitton samt sjukvårdskostnader, gå in i portalen KTH för mig och följ anvisningarna. Insända kvitton får inte vara äldre än ett år. Typ av vård: Läkarbesök Oralkirurgisk tandvård (på sjukhus) Läkemedel med högkostnadsskydd Sjukgymnastik Vård på sjukhus Ersättning högst 95 kr högst 95 kr ersätts med egenavgiften högst 55 kr högst 70 kr för varje vårddag. 14

20 8 Friskvård 8.1 Friskvårdsbidrag Alla anställda på KTH har rätt till ett friskvårdsbidrag som får användas till sådana aktiviteter som är godkända som skattefria motion av Skatteverket. För att veta exakt vad som ingår, läs mer på Skatteverkets hemsida. Friskvårdsbidraget är baserat på anställningstiden genom att man har rätt till 200 kr per anställningsmånad (även del av månad ger 200 kr) och är lika oavsett anställningens omfattning, dvs är man anställd tre månader på hel- eller deltid, så har man rätt till 600 kr i friskvårdsbidrag. 8.2 Hur använder jag friskvårdsbidraget? 1. Om du väljer att använda dig av KTH för mig, så kan du göra en friskvårdsbeställning direkt i portalen. Om summan överstiger det friskvårdsbidrag du har rätt till eller har kvar att använda, så blir det automatiskt ett nettolöneavdrag på mellanskillnaden mellan beställningskostnaden och friskvårdsbidraget. Du kan också köpa friskvård utanför KTH för mig och betala pengar själv. Det är då viktigt att du får ett kvitto på ditt friskvårdsköp, som sedan registreras i KTH för mig. Kvittot ska sedan skickas in tillsammans med en underskriven och påskriven orderbekräftelse. 2. Om du väljer att tacka nej till KTH för mig så köper du godkänd motionsform och betalar själv. Du ser till att få ett kvitto som sedan skickas in till Löneavdelningen, Brinellvägen 8, Stockholm. När kvittot är granskat och godkänt så registreras utlägget och du får automatiskt pengar via löneutbetalningen. 8.3 Friskvårdstimme Alla anställda, oavsett anställningens omfattning, har rätt att utnyttja en friskvårdstimme per vecka om arbetet så tillåter, under ordinarie arbetstid kl Timmen får inte delas upp eller ackumuleras över flera veckor utan måste tas ut sammanhållen. Tid för att ta sig till och från motionslokalen, samt för ombyte och dusch, ska räknas in i timmen. All användning av friskvårdstimmen ska ske i samråd med närmaste chef. 8.4 Friskvårdspolicy I vår friskvårdspolicy säger vi att KTH ska vara en bra och attraktiv arbetsplats. Medarbetarnas trivsel och hälsa är viktiga inslag i detta. Utgångspunkten är att regelbunden friskvård ger medarbetarna bättre möjligheter att möta de krav, såväl fysiskt, psykiskt, socialt och kompetensmässigt, som ställs i arbetslivet. Ett ökat engagemang i medarbetarnas hälsa kan leda till minskad sjukfrånvaro och ett rikare liv. Du kan läsa mer om KTHs friskvårdspolicy i Regelverket. 15

21 9 Företagshälsovård 9.1 Allmänt Alla anställda har möjlighet att vända sig till företagshälsovården i arbetsrelaterade frågor, arbetsrelaterad hälsa och ohälsa, både genom telefonrådgivning och besök. Med arbetsrelaterad hälsa och ohälsa menas att det skall finnas ett samband mellan individens besvär, arbetsförmåga och arbetskrav. Besvären ska orsakas av arbetet, försämras eller misstänks ha samband med arbetet. Detta skiljer sig från allmän sjukvård där sjukdomar inte har samband med arbetet. Avtalet omfattar företagshälsovårdens alla förekommande tjänster: hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser. Hos Feelgood finns arbetsmiljöingenjörer, psykologer, beteendevetare, ergonomer, företagssköterskor och företagsläkare. I avtalet med Feelgood ingår också studenthälsa till KTH:s studenter. 9.2 Tjänster som ingår i avtalet med företagshälsovården: Upp till tre besök: Alla anställda har möjlighet att besöka företagshälsovården vid högst tre tillfällen per år och åkomma utan att företagshälsovården återkopplar till chef eller någon annan på KTH. Besöken gäller per specialistkompetens och måste tidsbeställas (se kontaktuppgifter nedan). Telefonkonsultationer: Som anställd har du även möjlighet att vända dig till företagshälsovården för telefonkonsultation. Detta är inte begränsat till tre tillfällen. Konsultationer, råd- och stödsamtal: Företagshälsovården skall erbjuda konsultationer, råd- och stödsamtal till chefer, anställda och skyddsombud i arbetsrelaterade frågor. Till exempel: råd och stöd i missbruksfrågor, konflikter, ergonomisk rådgivning och tolkning av lagar och förordningar som rör arbetsmiljön Arbetslivsinriktad rehabilitering: Företagshälsovården ska ge stöd i arbetslivsinriktad rehabilitering som syftar till att återge den berörda personen sin fysiska och/eller psykiska prestationsförmåga. Företagshälsovården föreslår åtgärder. Ergonomiska skyddsronder: på individ- och gruppnivå och ergonomisk föreläsning Arbetsmiljöingenjör: Det finns möjlighet att få stöd av en arbetsmiljöingenjör som medverkar som expertfunktion vid allmän fysisk skyddsrond i KTH:s skolors lokaler. Skyddsronden genomförs av arbetsgivarens representant i samverkan med skyddsombud. 9.3 Akut hjälp: Krishantering - Insats vid behov till individ eller grupp vid kris eller arbetsolycka insatsen skall utföras inom intervallet timmar från aktuell händelse. Arbetsplatsolycka eller övriga olyckor - som påverkar arbetssituationen för individ/grupp på KTH. Insats kan innefatta att stötta och handleda chef och/eller skyddsombud och bedöma om krisintervention till individ eller grupp är lämpligt. Arbetsstopp- Skyddsombud överväger att stoppa ett arbete och behöver omgående hjälp med en bedömning. 9.4 Feelgood Adress: KTH: s företags- och studenthälsovård finns på Grev Turegatan 34, Stockholm. Tunnelbana till Östermalmstorg. 16

22 Utgång Stureplan sedan uppgång mot Grev Turegatan. Grev Turegatan 34 ligger strax före Linnégatan. Gångpromenad från t-banestationen är ca 3-4 minuter. Att promenera från KTH till Grev Turegatan tar ca 15 minuter Kontaktuppgifter: Telefonnummer till företagshälsovården är och direktnummer till företagssköterskan är: Funktionsadresser för e-post: Receptionen: Företagssköterska: Arbetsmiljöingenjör: Beteendevetare: Ergonom: Företagsläkare: 9.5 Vid frågor om avtalet om företagshälsovård kontakta: Carolina Ström, HR-specialist, KTH, , e-post: eller Pirjo Kullki, kundansvarig Feelgood, , e-post: 17

23 10 Terminalglasögon 10.1 Allmänt Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att tillhandahålla synhjälpmedel, exempelvis särskilda för arbetet utprovade glasögon, om en arbetstagare får besvär med synen. Förutsättningen är att lämpliga korrektionsglas för normalt bruk inte är tillräckliga för att eliminera uppkomna besvär. För bildskärmsarbete gäller dessutom att andra för synergonomin viktiga faktorer har anpassats till rådande situation. Reflexer, flimmer, kontrast, belysning, bländning och synavstånd är exempel på sådana andra faktorer som kan behöva uppmärksammas. För att skaffa arbets-/terminalglasögon måste man ha med sig en underskriven rekvisition och använda sig av leverantörer enligt Statens ramavtal. Arbets-/terminalglasögon är arbetsgivarens egendom och ska förvaras på arbetsplatsen Hur går du till väga? Anställd skall alltid informera sin chef när synbesvär förknippat med arbetet uppstår. Anställd som inte tidigare har arbetsglasögon kan kontakta företagshälsovården för att få råd och ev. ett arbetsplatsbesök. Anställd som redan har arbetsglasögon och där arbetsuppgifter eller arbetsplatsen ej har ändrats kan efter samråd med sin chef kontakta optiker direkt för synundersökning. För beställning av arbetsglasögon skall Statens ramavtal följas. För närvarande är Synoptik Sweden Aktiebolag (avtalet går ut ) den levernatör du ska vända dig till i första hand. För mer information om ramavtalet, gå in på sidan för Statlig inköpssamordning, se länk nedan och sök på arbetsglasögon. Efter fastställande av chef att arbetsglasögon skall inskaffas, bekostar arbetsgivaren (din skola) synundersökning hos leg optiker samt glasögonbåge, glas och arbetskostnad. Viktigt är att den anställde har en underskriven rekvisition med sig till optikern vid beställning av arbetsglasögon. Länk till rekvisitionsblanketten, se nedan. Glasögonbågen får maximalt kosta 1% av basbeloppet. Arbetstagaren kan själv lägga till om en dyrare båge önskas. Du kan ladda ner rekvisitionen på KTH för mig. 18

24 11 Bisysslor 11.1 Allmänt För allmän information av bisysslor se Arbetsgivarverkets skrift Bisysslor som finns för nedladdning här KTH ser det som viktigt att medarbetarna har kontakter med samhälle och näringsliv. Det är positivt att anställda deltar i samhällsdebatten om vetenskap, utbildning och teknik samt dess roll i samhället. Arbetet vid KTH ska bedrivas så att kontakter och samverkan med näringslivet och samhället i övrigt främjas. En sådan samverkan leder till ökade kunskaper om olika problemställningar inom företagen och om företagandets villkor samt inom samhället i övrigt. Erfarenhetsutbyte och nätverk med näringslivet är av värde både för utbildningen och för forskningen. Lärare har en utökad rätt att utföra ämnesanknutna Forsknings- och Utvecklingsbisysslor s.k. FoUbisysslor. Lärare har dock en informationsskyldighet mot arbetsgivaren när det gäller FoU bisysslor Vad är bisyssla? En bisyssla är i princip varje syssla eller verksamhet som en statsanställd tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte direkt rör privatlivet. Det kan innebära att man arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Det är utan betydelse om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte. Aktiviteter av olika slag som typiskt hör till privatlivet, t ex att utöva en hobby eller att sköta sin och familjens egendom och privata angelägenheter, räknas inte som bisysslor. Fackliga, politiska eller andra förtroendeuppdrag ses oftast som en tillåten bisyssla. För universitetslärare räknas inte olika arvoderade akademiska aktiviteter och uppdrag såsom opponent- och sakkunniguppdrag, ledamotskap i betygsnämnd samt mindre omfattande uppdrag för t ex forskningsråd och vetenskapliga tidskrifter som bisysslor Varför regleras bisysslor? De främsta anledningarna till en reglering av statsanställdas rätt att ha en bisyssla vid sidan av sin anställning är att det är viktigt att allmänheten har förtroende för myndigheten och dess anställda. Det ska råda saklighet och opartiskhet i utövningen av offentlig verksamhet, vilket även reglerna om jäv syftar till. KTH har ett direkt intresse av att den anställde gör en fullgod insats och i tillräcklig utsträckning ägnar sig åt det arbete hon/han får lön för och att KTH inte skall utsättas av konkurrens från sina egna anställda Tillåtna bisysslor Som huvudregel gäller att bisysslor är tillåtna. Många bisysslor, t ex politiska och fackliga uppdrag, uppdrag inom vetenskapliga sammanslutningar och förtroendeuppdrag i ideella föreningar, är normalt tillåtna för alla. Även andra typer av bisysslor är normalt tillåtna om inte några av de omständigheter som beskrivs nedan råder. En statsanställd har eget ansvar för att inte utöva en otillåten bisyssla. De arbetsuppgifter som en anställd skulle kunna utföra inom ramen för sin anställning ska således normalt utföras i dennes anställning och inte utföras i form av en bisyssla som kan skada allmänhetens förtroende för myndigheten eller som konkurrerar med myndighetens uppdragsverksamhet. 19

25 11.5 Otillåtna bisysslor Under vissa omständigheter blir en bisyssla otillåten. Otillåtna bisysslor delas in i tre kategorier: Förtroendeskadliga bisysslor (lagreglerat) Arbetshindrande bisysslor (kollektivavtalsreglerat) Konkurrensbisysslor (kollektivavtalsreglerat) 11.6 Förtroendeskadliga bisysslor: Förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor tar sin utgångspunkt i regeringsformens krav på att alla anställda inom den offentliga förvaltningen skall fullgöra sina uppgifter på ett sätt som beaktar alla medborgares likhet inför lagen och att agera på ett sakligt och opartiskt sätt. Förbudet mot sådan förtroendeskadlig bisyssla regleras i lag. En anställd får inte inneha någon anställning eller något uppdrag eller i övrigt utöva någon verksamhet som riskerar att rubba allmänhetens förtroende för hennes/hans eller någon annan anställds opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. I dessa sammanhang utgör också förvaltningslagens jävsregler ett skydd för allmänhetens intresse av saklighet och opartiskhet i offentlig verksamhet. Risken för förtroendeskada ökar om bisysslan t.ex. är omfattande, uppgifterna är kvalificerade, berör myndighetens arbetsområde eller ger stor ekonomisk ersättning. För lärarnas del gäller dock här samtidigt den i högskolelagen angivna rätten till att bedriva s.k. ämnesbundna FoU-bisysslor, så länge det inte bedöms skada allmänhetens tilltro till KTH Arbetshindrande bisysslor: Förbudet mot arbetshindrande bisysslor finns intaget i gällande kollektivavtal och innebär att en bisyssla inte får vara så omfattande eller förlagd till sådan tid att den hindrar den anställde att utföra sitt arbete vid KTH. Det är arbetsledningens ansvar att se till att de anställda fullt ut ägnar sig åt sitt arbete på arbetstid och att bisysslor sköts på fritiden. Även om så sker kan en bisyssla medföra att en anställd inte sköter sitt arbete tillfredställande. Arbetsgivaren har rätt att stoppa arbetshindrande bisysslor. Omfattande arbetshindrande bisysslor eller bisysslor av mer kvalificerad art kan även innebära risk för att den bedöms utgöra en förtroendeskadlig bisyssla Konkurrensbisysslor: Förbudet mot konkurrensbisysslor finns intaget i gällande kollektivavtal och gäller endast vid myndigheter som bedriver affärs- eller uppdragsverksamhet och skall motverka att arbetsgivaren möter konkurrens från sin anställda. KTH bedriver uppdragsverksamhet i form av uppdragsforskning och uppdragsutbildning. Syftet med förbudet mot konkurrensbisysslor är att, i vårt fall universitetet, inte skall berövas intäkter eller verksamhet av sådant slag som skulle främja undervisningen eller forskningen inom KTH. Förbudet innebär bl a att en universitetsanställd inte kan bedriva forskning, utbildning eller utvecklingsarbete i förvärvssyfte utanför KTH, om denna verksamhet normalt kan och bör bedrivas inom KTH Utökade rättigheter för universitetslärare I förhållande till andra statligt anställda har universitetslärare (professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter, forskarassistenter, gästlärare och timlärare) en utökad och lagstadgad rätt att utöva ämnesanknutna forsknings- och utvecklingsbisysslor s.k. FoU-bisysslor genom att de vid sidan av anställningen som lärare får ha anställning, uppdrag eller utöva verksamhet som avser forskning eller utvecklingsarbete inom anställningens ämnesområde, förutsatt att läraren därigenom inte skadar allmänhetens förtroende för KTH. Observera att det i bestämmelsen inte ryms undervisning som bisyssla. I det fallet gäller de vanliga reglerna om förtroendeskada. Bisysslan får inte heller hindra 20

26 lärarens ordinarie arbete, d v s vara arbetshindrande, eller konkurrera med KTHs uppdragsverksamhet. Bisysslan skall hållas klart åtskild från lärarens arbete inom ramen för anställningen. Det betyder bl.a. att KTHs resurser inte får utnyttjas i bisyssleverksamheten. Lärare skall anmäla ämnesanknutna bisysslor fortlöpande till HR-ansvarig eller motsvarande på skolan. Anmälan om en ny bisyssla skall lämnas senast två veckor efter det att läraren åtagit sig bisysslan. Anmälan skall innehålla namn på arbetsgivare/uppdragsgivare, bisysslans karaktär/art och dess faktiska innehåll samt varaktighet och ungefärlig omfattning i timmar per kalenderår. Generellt gäller vid KTH att bisysslor tillåts i en omfattning av högst 350 timmar per år utöver ordinarie tjänstgöring, vilket motsvarar ca 20 % av en lärares arbetstid enligt avtal. Det bör påpekas att detta inte innebär att en heltidsanställd lärare gör en 80 % -ig insats för KTH. En heltidsanställning innebär ett 100 % -igt arbete för huvudarbetsgivaren Rättigheter/Skyldigheter/Påföljder KTH har rätt att fråga om och begära redovisning av alla bisysslor. KTH har skyldighet att informera både om vilka förhållanden som kan göra att en bisyssla är förtroendeskadlig och vilka slags bisysslor som inte är förenliga med rätten till ämnesanknutna bisysslor i högskolelagen. Anställda har skyldighet att redovisa alla bisysslor om arbetsgivaren begär det. Lärare har skyldighet att på eget initiativ underrätta KTH om alla ämnesanknutna bisysslor inom två veckor efter det att läraren åtagit sig bisysslan. Lärare som begär det har rätt att få besked om en bisyssla är tillåten eller inte. KTH har, som sagts ovan, skyldighet att förbjuda förtroendeskadliga bisysslor. KTH kan även ålägga en anställd att helt eller delvis upphöra med arbetshindrande eller konkurrerande bisysslor. Rättelse vid överträdelser bör i första hand åstadkommas genom samtal med och rådgivning till den anställde. Underlåtenhet att rätta sig efter sådana beslut kan leda till disciplinpåföljd (varning eller löneavdrag) och i ett ytterligare skede uppsägning eller avskedande Beslut och handläggningsrutiner Skolchefen har det primära ansvaret för tolkning och tillämpning av bisyssleregler på lokal nivå. Skolchefen prövar om en av lärare anmäld bisyssla är av sådan karaktär att den faller inom ramen för bestämmelserna om anmälningspliktig bisyssla. De anmälningar som, enligt skolchefens mening, faller inom ramen för tillåtna bisysslor protokollförs och biläggs skolans bokslut. Det skall gå att fortlöpande följa vilka bisysslor varje lärare har. Blankett Redovisning av bisysslor (pdf 81 kb) Blankett bilaga till redovisning av bisysslor (pdf 84 kb) 21

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet Reviderad 2012-09-06 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1.1 ANSTÄLLNING... 4 1.2 ALFA, ALLMÄNT LÖNE- OCH FÖRMÅNSAVTAL... 4 1.3 LÖNEUTBETALNING...

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i staten INNEHÅLL 1. Inledning... 3 2. Anställningsvillkor i lag och avtal... 3 3. Anställningsform... 3 Tillsvidareanställning... 3 Tidsbegränsade anställningar...

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i privat/enskild sektor Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig

Läs mer

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU DU & SLU Information till dig som är nyanställd vid SLU Reviderad september 2009 1 VÄLKOMMEN TILL SLU Häftet du nu håller i handen är en sammanställning av anställningsvillkor m.m. som gäller för anställda

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen LEDIGHET/FRÅNVO

Kommunstyrelseförvaltningen LEDIGHET/FRÅNVO Kommunstyrelseförvaltningen LEDIGHET/FRÅNVO Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se LEDIGHET/FRÅNVARO INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Personalbyrån. och. din arbetsplats. en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet. Ändringar t.o.m.

Personalbyrån. och. din arbetsplats. en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet. Ändringar t.o.m. Personalbyrån Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Ändringar t.o.m. december 2006 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1.1 Anställning...3 1.2 Tidsbegränsad

Läs mer

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Personalavdelningen Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Ändringar t.o.m. juli 2013 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Anställning... 3 1.2 Tidsbegränsad

Läs mer

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet 2009:6 Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Bransch- och löneavtal 2013-2016

Bransch- och löneavtal 2013-2016 Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Bransch- och löneavtal 2013-2016 Reviderad version september 2013 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i kommuner och landsting

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i kommuner och landsting FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i kommuner och landsting Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL

Läs mer

POSTENS VILLKORSAVTAL (PVA)

POSTENS VILLKORSAVTAL (PVA) SEKO Post Klubb Årsta postterminal POSTENS VILLKORSAVTAL (PVA) med kommentarer Branschavtal med postcentrala tilläggsavtal Våra lathundar finns även på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2012-01-07/JÅ)

Läs mer

BRANSCHAVTAL HÖGSKOLA. Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning

BRANSCHAVTAL HÖGSKOLA. Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning BRANSCHAVTAL HÖGSKOLA Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Vision Akademikerförbunden 2 Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

en vägledning för statliga arbetsgivare Om föräldraförmåner 2008:1

en vägledning för statliga arbetsgivare Om föräldraförmåner 2008:1 Om föräldraförmåner en vägledning för statliga arbetsgivare Om föräldraförmåner 2008:1 d Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs

Läs mer

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et Tjänstemannaavtal 2013 2016 Sa mha ll Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016 Almega Sa mha llförb und et Unionen Led a rna Aka d emikerförb und en Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP

Läs mer

ANSTÄLLNINGSVILLKOR Telekom. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

ANSTÄLLNINGSVILLKOR Telekom. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 ANSTÄLLNINGSVILLKOR Telekom 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Övriga avtal på avtalsområdet Avtal om samverkan och utveckling Telekom Avtal om pension enligt ITP (särskild pensionsplan gäller

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Byggnadsämnesindustrin

Byggnadsämnesindustrin ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN Byggnadsämnesindustrin 1 april 2007-31 mars 2010 Byggnadsämnesförbundet Sif Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Vision Förbundet

Läs mer

Avtal. Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016

Avtal. Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016 Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016 Avtal Artikelnummer 81-425 Kollektivavtal mellan Svensk Handel och Unionen

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Vision Förbundet

Läs mer

Kollektivt avtal. mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET 2014-03-01 2016-03-31 1

Kollektivt avtal. mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET 2014-03-01 2016-03-31 1 Kollektivt avtal mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET 2014-03-01 2016-03-31 1 2 Innehåll 1 Avtalets omfattning 4 2 Tjänstebeskrivningar 4 3 Anställnings ingående

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare

KOLLEKTIVAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare KOLLEKTIVAVTAL Friskolor Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser

Läs mer

IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31

IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31 IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31 Innehållsförteckning Övriga avtal på avtalsområdet 3 Kommentarer till avtal om allmänna anställningsvillkor mellan IT&-Telekom-företagen

Läs mer

Kollektivt avtal. mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET

Kollektivt avtal. mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET Kollektivt avtal mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET 2012 03 01 2014 02 28 1 2 Innehåll 1 Avtalets omfattning 4 2 Tjänstebeskrivningar 4 3 Anställnings ingående

Läs mer

VILLKORS- GUIDE 2014

VILLKORS- GUIDE 2014 VILLKORS- GUIDE 2014 Här hittar du kortfattad information om vilka ersättningar som gäller i olika sammanhang för dig som är anställd i Försvarsmakten. Behöver du veta mer, ta kontakt med din officersförening.

Läs mer

Bransch- och löneavtal 2014-2016/2018

Bransch- och löneavtal 2014-2016/2018 Folkhögskola Bransch- och löneavtal 2014-2016/2018 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Vision Akademikerförbunden Kommunal

Läs mer

Kollektivavtal 2013.01.01-2016.03.31

Kollektivavtal 2013.01.01-2016.03.31 Kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen och Akademikerförbunden avseende Allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A. Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B. Teater- och länsteaterföreningar

Läs mer

Kollektivavtal 2013.01.01-2016.03.31

Kollektivavtal 2013.01.01-2016.03.31 Kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen och Akademikerförbunden avseende Allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A. Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B. Teater- och länsteaterföreningar

Läs mer