Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13."

Transkript

1 Kallelse/underrättelse Sida Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung Tid: 08:00 Ersättarna underrättas om sammanträdet enligt 6 kap 11 kommunallagen. Ordförande Sofia Söderström /Nämndskansliet Föredragningslista Ärende Beteckning 1. Val av justerare 2. Ekonomi - uppföljning BUN/2015:36 3. Yttermalungs skola årskurs 3 BUN/2015: Lärare Yttermalung / Blomsterbäckens RO 5. Lärare grundsärskolan Blomsterbäckens RO BUN/2015:142 BUN/2015: Lärare Blomsterbäckens RO BUN/2015: Förskolechef Hälstens rektorsområde 8. Förskollärare - Hästens rektorsområde 9. Matematiklärare Malung Sälens gymnasieskola 10. Program på Malung-Sälens gymnasieskola läsåret 2015/2016 BUN/2015:133 BUN/2015:135 BUN/2015:134 BUN/2015: Betyg från årskurs 4 -på försök BUN/2015:90

2 Kallelse/underrättelse Sida Ärende Beteckning 12. Meddelanden BUN/2014:313, BUN/2015:104, BUN/2015:127, BUN/2015:128, BUN/2015:129, BUN/2015:130, BUN/2015:131, BUN/2015:132, BUN/2015:136, BUN/2015:137, BUN/2015: Besök av representanter för UF (Ungt företagande) BUN/2015:146

3 Tjänsteutlåtande Sida Skolkansliet Torbjörn Martinsson /RedigerareTelefon/ /Diarium/ Dnr /Ärendebeteckning/ Årskurs 3 Yttermalungs skola Beslutet från BUN ( ) och 18 gäller då elevantalet inte har ökat markant. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att Yttermalungs skola blir en F-2 skola fr.o.m hösten 2013 och intentionen är att årskurs tre till fem återstartas om elevantalet ökar markant. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att nämnden förordar Lillmons och Blomsterbäckens skola utifrån pedagogiskt synvinkel och ur ett likvärdighetsperspektiv (skollagen kap 1 9), men att föräldrar till barn i Yttermalungs upptagningsområde även erbjuds att placera barnen i Yttermalungs skola läsåret 2014/2015, för att underlätta den påbörjade skolutvecklingen och för att finna en långsiktig landsbygdsutveckling. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att årskurs 3 inte återstartas höstterminen Barn- och utbildningsnämnden beslutade att årskurs 3 inte återstartas höstterminen 2015 då elevantalet inte har ökat markant. Läsåret 2013/2014 gick det 7 elever fördelade på klasserna F-2. Motsvarande siffra för läsåret 2015/2016 är att 6 elever är planerade att gå i Yttermalung F-2 och därmed har ingen markant ökning skett. Beslutet skickas till

4 Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: Blomsterbäckens RO Handläggare: Kaan Abrahamsson E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Barn- och utbildningsnämnden BUNAU Diarienr: Personalbehovsanmälan gällande tjänst som Lärare Yttermalungsskola Tjänsten får återbesättas. Tjänsten har placering på: Yttermalungs skola Arbetsuppgifterna omfattar: Sedvanliga arbetsuppgifter som lärare för de yngre åren Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med: Anställningsformen är deltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100% Anledning till att tjänsten är ledig: Nuvarande medarbetare går i pension. Underskrift: Namnförtydligande:. Skickas till För kännedom: För åtgärd:

5 Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: Blomsterbäckens RO Handläggare: Kaan Abrahamsson E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Barn- och utbildningsnämnden BUNAU Diarienr: Personalbehovsanmälan gällande tjänst som Lärare Blomsterbäcksskolan Tjänsten får återbesättas. Tjänsten har placering på: Blomsterbäckens skola Arbetsuppgifterna omfattar: Sedvanliga arbetsuppgifter som lärare för de yngre åren F-5. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med: Anställningsformen är deltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100% Underskrift: Namnförtydligande:. Skickas till För kännedom: För åtgärd:

6 Tjänsteutlåtande Tjänsteställe: Barn- och utbildningsförv Handläggare: Gunilla Kapla E-postadress: Telefonnr: Datum: Mottagare: BUNau BUN KSau Diarienr: BUN/2015:133 Personalbehovsanmälan gällande tjänst som förskolechef till Hästens RO Tjänsten får återbesättas. Tjänsten har placering på: Hästens RO Arbetsuppgifterna omfattar: Personal-, budget- och arbetsmiljöansvar vid enheten. Direkt underställd för- och grundskolechef. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med: (vid behov 6 månaders provanställning) Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100% Anledning till att tjänsten är ledig: Nuvarande medarbetare har valt att säga upp sig som förskolechef. Underskrift: Namnförtydligande:. Skickas till För kännedom: För åtgärd:

7 Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: Hästens Ro Handläggare: Kristin Moberg E-postadress: Telefonnr: Mottagare: BUN AU BUN Diarienr: BUN/2015:135 Personalbehovsanmälan gällande tjänst som förskollärare Tjänsten får återbesättas. Tjänsten har placering på: Hästens RO Arbetsuppgifterna omfattar: Sedvanliga arbetsuppgifter för förskollärare Personalbehovet för tjänsten gäller tillfälligt från och med: tom Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad:100% Anledning till att tjänsten är ledig: Nuvarande medarbetare är föräldraledig. Underskrift: Namnförtydligande:. Kristin Moberg Beslutet skickas till Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalchef Sten-Inge Eriksson

8 Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: Barn- och utbildning Handläggare: Hans Lövgren E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Barn- och utbildning AU Diarienr: Personalbehovsanmälan gällande lärare i Matematik vid Malung- Sälens gymnasieskola Tjänsten får besättas. Bakgrund Nuvarande lärare i matematik går i pension i samband med läsårets slut i juni Lärarresursen behövs fortsatt i nuvarande omfattning. Personalbehovet för tjänsten omfattar 100% och gäller tillsvidare från och med Personalbehovet uppstår i samband med pensionsavgång. Underskrift:. Namnförtydligande: Hans Lövgren Skickas till För kännedom: För åtgärd:

9 Tjänsteutlåtande Sida Malung-Sälens gymnasieskola Christer Öjdeby Barn- och utbildningsnämnden Dnr BUN/2015:147 Program på Malung-Sälens gymnasieskola 2015/2016 Malung-Sälens gymnasieskolas organisation fastställs enligt nedan. Organisationsförslaget nedan avser antagning till hötterminen 2015 i jämförelse med 2014 samt faktiskt elevantal Program Org 2014 Org 2015 Antal elever BA EE EK ES HA HA LÄRL 8 EKEKO RIG 9 HT 0 HTF HTS HT LÄRL 1 NA RL LÄRL 1 SA SABET RIG TE Beslutet skickas till

10 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 3 Dnr 2013,3 1 Organisation hösten 2013 vid Malung-Salens gymnasium Nämndens beslut Malung-Sälens gymnasieskolas organisation fastställs enligt nedan. Beskriwning av ärendet Organisationsförslaget nedan avser antagning till höstterminen 2013, i jämförelse med organisationen 2012, samt faktiskt elevantal i Program Org 2013 Antal elever Org BA Bygg och anläggning EE El- och energi EK Ekonomi ES Estetiska HA Handel- och adm. 8+priv HT Handel- och turism 8+priv. 7 8 HTF NIU Freeride HTS NIU Skidlärare NA Naturvetenskap SA Samhällsvetenskap SABE RIG Samhällsv TE Teknikprogram Ärendets behandling Tiänsteutlåtande Gymnasiechef Hans Lövgren föreslår i tjänsteutlåtande daterat att organisationen fastställs enligt ovan. Arbetsutskottet beslutade den 30 januari 2013, 2, att föreslå nämnden att bifalla förslaget till beslut. Dagens sammanträde Ordförande redogör för ärendet och finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Tjänsteutlåtande, daterat Skickas till För kännedom: För åtgärd: Rektor Monica Wall Justerare Utdragsbestyrkaride

11 ANKOM Till Barn och utbildningsnämnden, Malung-Sälens kommun 115 -IM 8 MALUNG-SÄLENS KOMMUN Tidigare i år presenterade regeringen och alliansen en kompromisslösning i betygsfrågan. 100 skolor i landet får möjlighet att på prov införa betyg redan från åk 4 och de kommuner som vill delta i försöket, får ansöka om att delta. Rektorer, lärarnas fackliga organisationer och forskarvärlden har alla gjort tummen ner för regeringens förslag. Det nya betygssystemet, med betyg från åk6, som infördes för knappt 2 år sedan har inte hunnit utvärderas. Vad skolan behöver nu är inte ytterligare år av experiment och symbolpolitik utan mer resurser, långsiktighet, likvärdighet och arbetsro. Jag vill därför att BUN beslutar att försöket med betyg i årskurs 4 inte skall prövas i vår kommun. Maria Röjås (V) ledamot BUN

12 Meddelanden Sida BUN/2015:129 Uppsägning av tjänst resurs Lillmons rektorsområde BUN/2015:130 Uppsägning av tjänst lärare Sälens skola BUN/2015:104 Beslut från Skolverket om utbetalning av statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling läsåret 2015/2016 BUN/2015:28 Beslut från Skolverket om beviljad ansökan om statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov 2015 BUN/2015:127 Kopia av anmälan till Polismyndigheten polisregion Bergslagen stöld av dator på Moravägens HVB-hem BUN/2015:132 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg om tillsyn av HVB barn och unga vid Moravägen HVB, Malung BUN/2015:136 Kopia av anmälan till Polismyndigheten polisregion Bergslagen äggkastning mot Lärcentrum BUN/2015:137 Kopia av anmälan till Polismyndigheten polisregion Bergslagen äggkastning mot Lärcentrum BUN/2015:138 Kopia av anmälan till Polismyndigheten polisregion Bergslagen äggkastning mot Lärcentrum BUN/2014:313 Anmälan om kränkande behandling av en elev vid Malungsfors skola Skolinspektionens beslut, ärendet avslutas

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Fågelviksgymnasiet, kl 17.30-19.35 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (FP) Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn (FP) Tjänstgörande ersättare Annika Singleton

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-28 Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55 Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 13.30-16.55 ande Övriga deltagande Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Christian Nytorpet, KD Åsa Landberg, C Mikael Lång,

Läs mer

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17.

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17. KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-09-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 8 juni 2011, klockan 09:00 10.30. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres Ögren

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-10-09 1 (17) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare 2 KALLELSE 2012-12-06 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-12-06, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Föredragande: Anne Björcke Nilsson ca 18:55

BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Föredragande: Anne Björcke Nilsson ca 18:55 BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 1(2) DATUM: 2013-01-31 NÄMNDSEKRETERARE: Anna Jarl 046-251339 anna.jarl@staffanstorp.se Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Ordförande: Övrig information

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-09 1 (20) Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 9 oktober 2014, kl. 9:00-12:30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-09 1 (20) Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 9 oktober 2014, kl. 9:00-12:30. 2014-10-09 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 9 oktober 2014, kl. 9:00-12:30. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Håkan Englund (S), ordförande Ulla Mortimer

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-19 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-19 Barn- och utbildningsnämnden 1/23 Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm, 2014-03-19 kl. 08:00 14.30 25-40 Beslutande Mimmi Pirttilä (S) ordförande Johan Liljegrahn (M) vice ordförande Anette Söderstedt (S) Ulla Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (53) 2009-09-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (53) 2009-09-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (53) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, tisdagen den 29 september 2009, kl 10.00-12.10, 13.10-16.15 Beslutande Börje Johansson (s), ordförande Karl-Erik Taivalsaari

Läs mer