Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning"

Transkript

1 Lenco WPR-060 Vattentät Musikspelare (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

2 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Följ anvisningarna för en säker & korrekt användning Vid korrekt användning, har denna enhet har utformats och tillverkats för säkerställa din personliga säkerhet. Däremot kan felaktig användning resultera i elektrisk stöt eller brandfara. Läs alla säkerhets-och bruksanvisningar noga innan installation och användning, och behåll dessa anvisningar tillgängliga för framtida referens. Vänd särskild uppmärksamhet till alla varningar som anges i dessa instruktioner och på enheten. 1. Ventilation Enheten bör placeras så att dess läge eller ställning inte störa deras ordentlig ventilation. Till exempel bör det inte ligga på en säng, soffa, matta eller liknande yta som kan blockera ventilationsöppningarna. Ventilationen ska inte hindras genom övertäckning av ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc. Dessutom bör den inte placeras i en inbyggd installation, t.ex. en bokhylla eller skåp, vilket kan hindra flödet av luft genom ventilationsöppningarna. 2. Värme & Eld Enheten bör placeras bort från värmekällor som element, värme, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som avger värme. Ingen öppen eld, t.ex. tända stearinljus, får placeras på apparaten. 3. Rengöring Enheten bör rengöras endast som rekommenderas. Se avsnittet Skötsel och Underhåll i denna manual för rengöring instruktioner. 4. Tillbehör Använd inte tillbehör inga rekommenderade av tillverkaren. 5. Skador som kräver service Denna enhet bör servas av utbildad servicepersonal när: A. Enheten har tappats eller höljet skadats. B. Enheten uppvisar en markant förändring i prestanda eller inte fungerar normalt. 6. Perioder av oanvändning Om enheten lämnas oanvänd under en längre tid, så Åsa M ånad eller längre, ta ut batteriet från enheten för att förebygga skador eller korrosion. 7. Service Användaren bör inte försöka reparera enheten utöver de metoder som beskrivs i användarens bruksanvisning. Service metoder som inte omfattas av operativsystemet Instruktionerna bör utföras av utbildad servicepersonal. Sid 1

3 FUNKTIONER Tack för att du köpte denna USB / SD musikspelare. Denna modell innehåller följande funktioner: Vattentät design för dig att njuta av musik i badkaret eller poolen Uppspelning MP3-låt lagrade i USB och SD / MMC minnesenhet PLL FM-radio med 20 förinställda kanaler Klocka med LCD-display INSTALLATION Batteriluckan är belägen vid inre kabinett av enheten. (1) Torka apparaten med en mjuk trasa för att avlägsna vatten droppar, om enheten har spelats i vattnet. (2) För att öppna enheten, greppa nedre delen av enheten och vrid den moturs. (3) Lossa inre batteriluckan och öppna den. Klockans back-up batteri (4) För att byta/installera klockbackup batteriet, följ polaritet ritningen i facket och installera ett CR2032 litiumbatteri till klockan tillbaka upp batteriluckan. Om enheten används för första gången, ta bara bort plastfilmen från batterifacket (batteri ingår). Radiofunktionens batteri (5) För att byta/installera radions batterier, följ polaritet ritningen i facket och sätt i 6 stycken 1,5 V AA (UM-3) batteri (köps separat) i batterifacket. Obs: Om låg batteri indikatorn visas, kan inte enheten fungera onormalt. Du måste byta ut urladdade batterier mot nya. VARNING - Kontrollera att batterierna är korrekt installerade. Fel polaritet kan skada apparaten och garantin blir ogiltig. - Blanda inte gamla och nya batterier. - Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink) eller laddningsbara (nickel-kadmium) batterier. - Endast batterier av samma eller motsvarande typ som rekommenderas skall användas. - Om enheten inte ska användas under en längre tid, ta ur batteriet. - Kasta inte batterier i eld, batterier kan explodera eller läcka. USB-minne och SD / MMC-kort installation (6) Sätt i USB-minnet lagras med MP3-filer i USB-kontakten. Eller sätta in SD / MMC-kort lagras med MP3-fil till en SD-kortplats (7) Stäng inre batteriluckan och lås den. (8) för att stänga enheten, grepp nedre bostäder och vrid den medurs tills den låses tight med den övre bostäder. Sid 2

4 BESKRIVNING AV DELAR Övre Vy Nedre Inre Vy Sid 3

5 BESKRIVNING AV DELAR Strömbrytare LCD Skärm Volym + / - knapp CH / DIR + / - knapp MEM / STOP TUN + / & TUN - / knapp PLAY/PAUSE Slår AV eller PÅ enheten Justera volymen upp eller ned Välj förinställda radiostationer i Radio-läge; Framåt / bakåt till nästa / föregående katalog USB-eller SD / MMC-läge. Spara förinställda radio stationer; Stoppa USB-eller SD / MMC-uppspelning. Ställ in frekvensen radiokanal uppåt eller nedåt;hoppa framåt eller bakåt i MP3-låt / fil USB-eller SD-läge. Uppspelning / Paus funktion i USB-eller SD-läge. 8. MODE / knapp Gå till inställningsläget, Visa klockan. 9. FN knapp Välj Radio, USB eller SD Läge 10. SLEEP knapp Välj tidslängden på insomningstimern P-MODE / ST/MO knapp Ett högtalar par Övre Halvan av Enheten Nedre Halvan av Enheten Batterilucka Batteriluckans lock USB ingång SD/MMC kort ingång Batterifack Fack för klockans Backup batteri Reset knapp Välj uppspelnings-läge i USB-eller SD-läge; Välj stereo / mono mottagning på FM-radio läge. Återställer enheten Sid 4

6 KLOCKINSTÄLLNINGAR Klockan kan ställas i power off läge. TIDSINSTÄLLNING 1. Tryck på MODE-knappen tre gånger, klockan siffrorna blinka. 2. Tryck TUN + / och TUN - / knappen för att ställa Hour. 3. Tryck på VOL + / - knappen för att ställa minuten. 4. Tryck på MEM-knappen för att avsluta inställningsläget. 12/24 TIMMARS TIDSFORMATS INSTÄLLNING 1. Tryck på MODE-knappen två gånger och visar displayen 12 (eller 24) Hr. 2. Tryck på VOL + / - knappen för att välja 12 eller 24 timmars format. 3. Tryck på MEM-knappen för att avsluta inställningsläget. LYSSNA PÅ RADIO Radio Tuning 1. Tryck på strömbrytaren för att sätta på enheten. 2. Tryck på Fn (funktion) knappen för att välja radio mode.if behövs trycker ST / MO-knappen för att välja STEREO (ST) eller MONO FM-mottagning. 3. Att manuellt ställa in en önskad station, tryck upprepade gånger på TUN + / - knappen. Att automatiskt söka efter stationer med starka signaler, tryck och håll TUN + / - knappen tills frekvensen läsa på displayen börjar skanna sedan släpp knappen. Tunern stanna på den första stationen stark signal den hittar. 4. Justera ljudnivån genom att trycka på VOL + / - knappen. 5. Under radio operation, om så krävs kan du trycka på MODE / knappen för visa klockan i displayen. Tryck på MODE / knappen igen för att visa station frekvens läsning. Notera: Använd manuell sökning för att välja svagare stationer som kan förbigås vid automatisk inställning. Om automatisk inställning inte stanna på den exakta frekvensen för den station, till exempel, stannar det på 100,9 MHz i stället för 100,8 MHz, använd manual tuning metod för att finjustera den exakta frekvensen för önskad station. Sid 5

7 LYSSNA PÅ RADIO Förinställda Radiostationer Enheten kan du lagra upp till 20 FM-stationer i stationsinställningsdata minnen snabbt kan komma när som helst. 1. Tryck på strömbrytaren för att slå på radion. 2. Tryck på Fn (funktion) knappen för att välja radio-läget. 3. Ställ in en radiostation som du vill lagra i minnet genom att trycka på TUN + / - knappen. 4. Tryck på MEM-knappen. På displayen visas MEM -indikator och två siffror av förinställt kanalnummer blinka. 5. Att välja en önskad förinställd station nummer trycker du på CH + / - knappen. 6. För att bekräfta förinställda läge posten, tryck på MEM-knappen. 7. Att lagra upp till 20 förinställda FM-station, upprepa steg 3 till 6 ovan. 8. För att hämta förinställda stationer, trycker du på CH + / - knappen. Om enheten flyttas till annat land med något annorlunda radioutsändningar system tillåter enheten dig att välja USA, Europa, Japan eller Australiens system. 1. När enheten är i power-off-läge, tryck på MODE-knappen en gång och displayen visar blinkande USA, EU (Europa), JAP (Japan) eller aus (Australien) område indikator. 2. Tryck på VOL + / - knappen för att välja en av radio-och TV-systemet. Region/Land USA (USA) Europa (EU) Japan (JAP) Australien (AUS) Frekvens FM MHz, 0.10MHz (frekvens steg) FM MHz, 0.05MHz (frekvens steg) FM MHz, 0.05MHz (frekvens steg) FM MHz, 0.05MHz (frekvens steg) 3. För att spara inställningen och avsluta inställningsläget, tryck på MEM-knappen. Sid 6

8 LYSSNA PÅ USB MINNE ELLER SD/MMC KORT Enheten har en inbyggd USB-port och SD / MMC-kort kontakt för anslutning en USB-minne och SD / MMC-kort. Uppspelning av MP3-fil / låt som sparats i dessa apparater. 1. Torka apparaten med en mjuk trasa för att avlägsna vatten droppar, om enheten har spelats i vattnet. 2. Att öppna enheten, grepp nedre bostäder och vrid den moturs. 3. Släpp inre batteriluckan låsa och öppna den. 4. Anslut USB-minnet i USB-uttaget eller sätt in SD / MMC-kortet i SD-kortplatsen. Före USB minne / SD-anslutning, se till att de minnen är laddade med MP3-fil. 5. Stäng inre batteriluckan och lås den. 6. För att stänga enheten, greppa nedre halvan av enheten och vrid den medurs tills den låses ordentligt med den övre halvan på enheten. USB/ SD musikuppspelning 1. Tryck på strömbrytaren för att sätta på enheten. 2. Tryck på Fn (funktion) knappen för att välja USB eller SD-läge. USB eller SD indikatorn display respectively. 3. Enheten känner av MP3-låt / fil som lagras i enheten och spela upp den automatiskt. 4. Du kan trycka på TUN + / och TUN - / knappen för att gå till nästa / föregående låt (fil). Du kan också trycka på DIR + / - knappen för att välja nästa / föregående katalog (mapp). För att pausa musiken uppspelning, tryck på PLAY / PAUSE. För att återuppta uppspelning, tryck på PLAY / PAUSE knappen igen. För att stoppa uppspelning av musik, tryck på STOP -knappen. Sid 7

9 LYSSNA PÅ USB MINNE ELLER SD/MMC KORT USB / SD Uppspelningslägen - Enheten är inställd på upprepad uppspelning alla låtar / filer läge, på repeat all - ALL visas. - Om du vill upprepa uppspelningen av en låt / fil, tryck på P-MODE-knappen tills Repetera en visas på LCD-skärmen. - Om du vill upprepa uppspelningen alla låt / fil i en katalog, tryck på P-MODE-knappen tills Repeat katalog DIR visas på LCD-skärmen. - För att spela upp låtar / filer i slumpmässig ordning, tryck på P-MODE-knappen tills Random RND visas på displayen. OBS: Under USB / SD användning, om så krävs kan du trycka på MODE / knappen för att visa klockan i displayen. Tryck på MODE / knappen igen för att visa MP3-låt / fil uppspelningstid. SOVTIDSINSTÄLLNING SLEEPTIMER Med sleeptimer kan du ställa in att enheten automatiskt stänga av radion, USB, SD / MMC uppspelning efter en viss tids sömn. - Att aktivera insomningstimern och välj sömntid, tryck in Sleep upprepadegånger. Sömn tiden är: 15, 30, 45, 60, 90 eller 120 minuter. Displayen visar sleep indikatorn zz. - För att stänga av insomningstimern, tryck SLEEP knappen upprepade gånger tills zz sleep slocknar på displayen. - För att stänga av enheten innan den valda sömntid genom att trycka på strömbrytaren en gång. Sid 8

10 SKÖTSEL & UNDERHÅLL Utsätt inte enheten för onödigt våld, stötar, damm eller extrema temperaturer. Gör inga ingrepp i enhetens inre delar. Rengör enheten med en fuktig (inte blöt) trasa. Lösningsmedel eller rengöringsmedel skall aldrig användas. Undvik att lämna enheten i direkt solljus eller i varma, fuktiga eller dammiga platser. Håll enheten borta från värme-apparater och källor till elektriska störningar t.ex. lysrör eller motorer. Återställa enheten Om enheten utsätts för en allvarlig Överspänning eller elektrisk stöt, är det möjligt att de interna mikrokontrollerna kan låsa upp och enheten kan komma att inte svara på några kommandon från den övre panelens kontroller. Använd en tandpetare eller liknande trubbigt föremål för att trycka på Återställningsknappen som sitter på inre botten på huvudenheten (se figur nedan). Återställningen rensar systemet minnet och alla dina tidigare inställningar kommer att raderas. ÅTERSTÄLLNINGSKNAPP Varning: Använd inte ett skarpt, spetsigt föremål för att trycka på återställningsknappen. Det kan skada återställningsknappen inuti enheten. Sid 9

11 Uppfylla FCC-reglerna Denna utrustning har testats och funnits överensstämma med gränserna för en Klass B digitalenhet, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar i radio kommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa vid en installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio-eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder: Rikta om eller flytta den mottagande antennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Rådfråga återförsäljaren eller och erfaren radio / TV-tekniker för hjälp. Produktspecifikationerna och utseende på enheten kan komma att ändras utan förvarning. Sid 10

12 Tänk på miljön! Förbrukad elektroniskapparatur får aldrig slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen. De ska lämnas i ELAVFALL/ELSKROT på närmaste ÅTERBRUK. Urladdade batterier lämnas i Batteriholk på återvinningscentral eller ÅTERBRUKETs insamling av småbatterier Var rädd om vår Natur För mer information: Sid 11

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1 MODELL XL-UH12H MIKRO KOMPONENT SYSTEM SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080

Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för GRUNDIG UMS 4950 IP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

DF-1520 Digital Fotoram

DF-1520 Digital Fotoram DF-1520 Digital Fotoram Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- BX112. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). SVENSKA XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt.

easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Innan du börjar 4 Ingår vid leverans 4 Kompatibla hörapparater 5 Komponenter 6 Komma igång 8 Laddning 8 Bära easytek rätt

Läs mer

MINI HIFI SYSTEM M 2200

MINI HIFI SYSTEM M 2200 MINI HIFI SYSTEM M 2200 SV INNEHÅLL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH SÄKERHET 4 ÖVERSIKT

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

PORTABLE RADIO CD/MP3/USB/SD PLAYER

PORTABLE RADIO CD/MP3/USB/SD PLAYER PORTABLE RADIO CD/MP3/USB/SD PLAYER RCD 1450 DAB+ DE EN FR IT RU ES NL PL DA SV FI TR RCD 1450 DAB+ AC ~ 0 UBS VOLUME ON DISPLAY OPEN/CLOSE ANTENNA USB SD CD RADIO V DOWN ALBUM MEMORY Λ UP MODE MENU/INFO

Läs mer

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN)

Läs mer

L-81 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning

L-81 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning L-81 USB SKIVSPELARE Remdriven skivspelare med direkt inspelning Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning VARNING Se till att inte anläggningens ventilationshål täcks för av tidningar, borddukar, gardiner eller liknande, eftersom det kan medföra

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G

B R U K S A N V I S N I N G 2012-01-25.KT B R U K S A N V I S N I N G Världsradio för FM / LV / MV / KV-mottagning (FM/LW/MW/SW) SVENSK Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... Inledning... Kontroller och uttag... Displayens symboler...

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP XL- UH2000H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM Användarhandbok DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM VAR FÖRSIKTIG: Den här enheten innehåller ett lasersystem och är klassificerad som LASERPRODUKT AV KLASS 1. För korrekt användning

Läs mer