MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla"

Transkript

1 MILITÄR ANSTÄLLNING LAS GSS/K Placering tillsvidare MBL Yrkesofficer Fullmakt LOA GSS/T Avsked Tidsbegränsad placering Uppsägning Bisyssla

2 Grunden Arbetsgivaren anställer och avskedar vem han vill Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet

3 Skyddslagstiftning LAS Reglerar ingående och upphörande av anställning Syfte: skydda individen!

4 Anställningsform Du anställs som: Yrkesofficer (OF eller SO) GSS/K CVAT Reservofficer (OF eller SO) GSS/T Vid Försvarsmakten LAS 4 : Grunden är att ett anställningsavtal gäller tillsvidare, men

5 GSS anställningar Lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar GSS ska vara tidsbeg anställda (7 ) Tidsbegränsad anställning på 6-8 år. Total anställningstid 16 år, varav högst 12 år som GSS/K Minsta uppsägningstid 3 månader Centrala avtalet ( ) Tecknat med stöd av LAS! Gäller enbart GSS/K Tidsbegränsad anställning på max 8 år. Total anställningstid 12 år inom en ramtid av 18 år. Minsta uppsägningstid 1 månad

6 GSS anställningar Anställning kan inledas med provanställning i max 6 mån Ag skriftligen informera om anställningsvillkor senast 1 mån efter anställningsavtal ingåtts Anställning kan upphöra i förtid enl LAS regler Avslutande av provanställning? Besked senast vid prövotidens utgång! Underrättelse/varsel avsluta provanställning? Minst två veckor innan

7 GSS anställningar När anställningsavtalet är på väg löpa ut Om inte fortsatt anställning = skriftligt besked minst 1 mån i förväg Besked till anställd - överläggningsrätt Varsel till lokal ATO överläggningsrätt Rätt till skälig ledighet med bibehållna anställningsförmåner för besök AF eller på annat sätt söka arbete.

8 GSS lagen vs GSS/K avtalet Som det ser ut nu kommer GSS/K fortsatt anställas utifrån avtalet (viss anpassning av avtalet kan behövas för att förtydliga avtalets förhållande till LAS och/eller GSS-lagen) GSS/T anställas utifrån lagen

9 Befattning och arbetsuppgifter Anställning MBL LAS FAL LOA KA Praxis Plutonchef Persbef Ksp skytt etc

10 Anställd tills vidare (eller fullmakt) som yrkesofficer, reservofficer, CVAT eller Anställd tidsbegränsat som GSS vid myndigheten FM LAS placerad tills vidare (på fast befattning) vid förband, stab eller skola MBL / ASU Tidsbegr plac på rörlig bef vid förband eller skola Fullgör tjänsteresa / förrättning ( kommenderad ) Tjänstledig

11 Personalrörlighet MBL / ASU Generellt: Ska vara sakligt grundad Ska följa god sed FM styrdokument Bör vila på eget inflytande och ansvar FM PersI

12 Byte av placering tills vidare Ej anställning Ytterst ett arbetsledningsbeslut FM PersI: Huvudprincip ska vara utlysning med sökförfarande Möjlighet att arbetsleda ska kvarstå Lediga befattningar Oenighet? HKV Officersförbundet (Samv och/eller PFN) Ag beslut

13 Tidsbegränsad placering Utföra arbete tillfälligt på annan ort åt annan/ny arbetsgivarföreträdare (C OrgE) Bemanna skolor och staber Arbetsledningsbeslut Bör ske utifrån frivillighet

14 Tjänsteresa/förrättning Utföra arbete tillfälligt på annan ort åt ordinarie arbetsgivarföreträdare (C OrgE) Elever och tillfälliga behov Arbetsledningsbeslut

15 Anställningens upphörande Egen uppsägning Arbetsgivaren säger upp LAS 7 Arbetsgivaren avskedar LAS 18, FAL 7 Vid viss ålder FAS 11 Kap, FAL 5 Utgång av avtal om tb-anställning

16 Uppsägning från arbetsgivaren Saklig grund Arbetsbrist Personliga skäl Uppsägningstid enl: - LAS - GSS-lag - Kollektivavtal Möjlighet till omplacering skall undersökas - brott i arbetet - brott utom arbetet - drogmissbruk - frånvaro utan skäl - samarbetssvårigheter Fullmaktsofficer kan ej sägas upp

17 Avsked Grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren Fullmaktsofficerare kan avskedas Ingen uppsägningstid = Gå på dagen!

18 Exempel på skäl för avsked - Bedrägeri med reseräkningar - Stöld av tombackar - Misshandel på fritiden - Sålt materiel till eget företag - Förskingrat hyresinkomster - Stöld drivmedel - Inköp för egen verksamhet

19 FM Personalansvarsnämnd (FPAN) Handlägger och beslutar om: Uppsägning pga personliga skäl Avsked Disciplinpåföljd Avstängning (Åtalsanmälan) Sammansatt med representanter från arbetsgivaren och de största personalorganisationerna

20 Tjänsteförseelse LOA 14,15 Disciplinpåföljd Exempel: Varning eller löneavdrag Felaktig förvaring av vapen 10 dagars löneavdrag Brutit mot SÄKI 5-10 dagars löneavdrag Alkoholpåverkad i tjänsten varning Framfört fordon utan körorder varning Sexuella trakasserier mot kollegor

21 Bisyssla ( extraknäck ) Förtroendeskadlig bisyssla Arbetshindrande bisyssla Konkurrenshindrande bisyssla 7 LOA 1 kap 15 FAS 1 kap 16 FAS

22 Förtroendeskadlig bisyssla Förbud att inneha anställning, uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för opartiskhet eller skada myndighetens anseende. Arbetsgivaren ska informera om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten. Måste finnas anledning att begära in uppgifter (ej generellt begära in uppgifter om ev bisysslor). Skyldighet att lämna de uppgifter som Ag behöver för att kunna bedöma bisysslan. Ag kan inte tvinga någon att sluta med bisysslan. Ag kan tilldela disciplinpåföljd och ytterst säga upp/avskeda om otillåten bisyssla inte avslutas.

23 Arbetshindrande bisyssla En arbetstagare är skyldig att på begäran lämna uppgift om och i vilken omfattning han har en bisyssla. Arbetsgivaren får bara begära in sådan uppgift om det finns anledning till detta med hänsyn till arbetstagarens sätt att utföra sina arbetsuppgifter. Arbetsgivaren får ålägga arbetstagaren att helt eller delvis upphöra med bisyssla om arbetsgivaren anser att det inverkar hindrande på arbetet.

24 Konkurrensbisyssla Arbetstagare vid myndighet som bedriver affärs- och uppdragsverksamhet får inte ha anställning eller uppdrag hos ett företag inom området för denna verksamhet. Arbetstagaren får inte heller ha del i eller själv eller genom någon annan driva ett sådant företag och inte heller annars i förvärvssyfte utöva verksamhet som berör detta område.

Riktlinjer för bisysslor... 1

Riktlinjer för bisysslor... 1 2008-04-21 Dnr 26-332-2008 Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor... 1 Inledning... 1 Tillåtna bisysslor... 2 Otillåtna bisysslor... 2 Arbetsgivaren har skyldighet att informera... 3 Arbetstagaren

Läs mer

LOA Lag om offentlig anställning

LOA Lag om offentlig anställning LOA Lag om offentlig anställning I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Lagens tillämpningsområde... 3 Bedömningsgrunder vid anställning... 3

Läs mer

OFFICERSINFO. Kompetensinventering första steget. i omstruktureringen

OFFICERSINFO. Kompetensinventering första steget. i omstruktureringen Nr 06 29 FEBRUARI 2012 1(5) Kompetensinventering första steget i omstruktureringen Officersförbundet har samverkat direktivet för omstruktureringen i enighet. Men förbundet kommer att följa varje kommande

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

Detta kompendium delas ut som en del av kursen Projektmetodik, företagande och entreprenörskap för Ls10a

Detta kompendium delas ut som en del av kursen Projektmetodik, företagande och entreprenörskap för Ls10a Entrepreno rskap, fo retagande och arbetsra tt 2011-05-24 Detta kompendium delas ut som en del av kursen Projektmetodik, företagande och entreprenörskap för Ls10a Lena.lofdahl@ackebrink.se Innehållsförteckning

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i staten INNEHÅLL 1. Inledning... 3 2. Anställningsvillkor i lag och avtal... 3 3. Anställningsform... 3 Tillsvidareanställning... 3 Tidsbegränsade anställningar...

Läs mer

C h e c k l i s t a. för anställnings. ingående och upphörande

C h e c k l i s t a. för anställnings. ingående och upphörande C h e c k l i s t a för anställnings ingående och upphörande September 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST... 4 VID ANSTÄLLNING... 5 ANSTÄLLNING AV UTLÄNDSKA MEDBORGARE... 9 ANSTÄLLNING AV MINDERÅRIGA...

Läs mer

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53.

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. Blad 1 Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. 1. Mål Det övergripande målet är att arbetstagaren kan fortsätta arbeta i sitt ordinarie arbete. 1.1 Arbetsgivarens

Läs mer

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser Kommentarer till Allmänna bestämmelser Innehåll Förord... 3 Förkortningar... 5 Inledning... 7 Vissa definitioner i AB och kommentaren... 7 Möjlighet att teckna lokala kollektivavtal... 7 1 Inledning...

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Riktlinjer för personalavveckling

Riktlinjer för personalavveckling Riktlinjer för personalavveckling DOKUMENTNAMN Riktlinjer för personalavveckling GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2008-01-23 DOKUMENTTYP Riktlinjer BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 2.0 KS 080526

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i kommuner och landsting

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i kommuner och landsting FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i kommuner och landsting Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL

Läs mer

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet 2009:6 Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Fack ligt. ABCFörsvarsförbundet

Fack ligt. ABCFörsvarsförbundet Fack ligt ABCFörsvarsförbundet Förord DETTA ÄR DEN TOLFTE, REVIDERADE, UPPLAGAN av förbundets alfabetiska uppslags bok. De tidigare versionerna har rönt stor uppskattning och har spritts i stora upplagor.

Läs mer

Trafikverkets affärsverksavtal

Trafikverkets affärsverksavtal Trafikverkets affärsverksavtal 1 (66) Trafikverkets Affärsverksavtal 1 Avtalets omfattning i Trafikverket... 3 2 Anställning... 3 3 Kostnadsersättningar... 4 4 Bisyssla... 9 5 Lön... 10 6 Arbetstid...

Läs mer

2013-2016. maskinföraravtalet MASKINFÖRARAVTALET - 2013-2016

2013-2016. maskinföraravtalet MASKINFÖRARAVTALET - 2013-2016 maskinföraravtalet 2013-2016 Maskinentreprenörerna Box 1609 111 86 Stockholm Tel 08-762 70 65 Besöksadress: Storgatan 19, 5 tr www.me.se MASKINFÖRARAVTALET - 2013-2016 Service- och Kommunikationsfacket

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i privat/enskild sektor Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig

Läs mer

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL LAGAR för offentliga sektorn ISBN 91 7650 256 2 Upplaga: 18 000 ex. AB Realtryck 2010 Förord Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) framställer

Läs mer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer Stål- och Metallavtalet 2010 2011 Kommentarer Förord och läsanvisningar Denna avtalskommentar till stål- och metallavtalet (det s k Röda Avtalet) har utarbetats gemensamt av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Uppsägningar och avsked

Uppsägningar och avsked Uppsägningar och avsked En handbok för förtroendevalda December 2013 Den här handboken handlar om de olika sätt som en arbetsgivare kan göra sig av med anställda på, det vill säga uppsägningar och avsked.

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Dals-Eds kommun och kommunala bolag

Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Dals-Eds kommun och kommunala bolag Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Dals-Eds kommun och kommunala bolag Antagna av Kommunfullmäktige 2004-06-16. Revidering KF 2005-12-14, 103 Innehåll 1 Bisysslor 3 2. Arbetstider

Läs mer

SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 0265 SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer