ÅRSBERÄTTELSE för Mellersta Regionen i SEGELFLYG. VERKSAMHETSÅRET 2005.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE för Mellersta Regionen i SEGELFLYG. VERKSAMHETSÅRET 2005."

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE för Mellersta Regionen i SEGELFLYG. VERKSAMHETSÅRET Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordf Kenneth Hensner Motala FK Sekr. Jonas Lövgren Linköpings SFK Kassör Lars Eliasson Karlskoga SFK Kurser Gunnar Karlsson Örebro SFK Ledamot Lars Jauring Arboga FK Ledamot Niclas Lövgren Torsby FK Ledamot Hans Johansson SFK Karlstad Suppl Bent Pedersen Norrköpings SFK Dessutom har följande personer medverkat i styrelsens arbete: Revisor Kjell-Åke Gustavsson Karlskoga SFK Rev.suppl Anders Forsberg Karlskoga SFK Valberedning Hans Jansson Motala FK Valberedning Tor Eliasson Karlskoga SFK Verksamhetsåret Verksamhet- och räkenskapsåret omfattar enligt stadgarna tiden från 1 oktober 2004 till 30 september Årsberättelsen omfattar perioden mellan årsmötena. Ekonomi Likviditeten vid räkenskapsårets utgång är 2010 kr lägre än vid ingången. Anledningen till detta är främst att styrelsen valt att satsa på det regionala segelflyglägret enligt nedan. Ekonomin är dock fortfarande god, se bilaga 1. Kassabehållningen vid verksamhetsårets början uppgick till kronor och vid dess slut till kronor. Revisorernas berättelse framgår av bilaga 2. Regionstyrelsens budgetförslag för 2005 redovisas i bilaga 3. Sammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret hållit tre ordinarie sammanträden. I övrigt har kontakten inom styrelsen upprätthållits genom . Tävlingsverksamheten Årets DM i hastighetsflygning arrangerades av Motala FK i samarbete med Arboga FK på Arbogafältet. Tävlingsledare var Mats Lundquist, Arboga FK. Tävlingen samlade 18 deltagare, varav 8 i 15M-klassen, 4 i STD samt 6 i kombinerad klubb- och tvåsitsklass. Arrangemangen i Arboga var som vi vant oss vid av hög klass och briefingar, väderprognoser samt banläggning sköttes på ett förstklassigt sätt av tävlingsledningen. Ett stort tack till arrangörerna i Motala och Arboga Deltagarna kom från klubbarna i Arboga, Örebro, Motala, Linköping, Norrköping, Ljungbyhed, Västerås och Eskilstuna. Regionsmästare i 15M-klassen blev Richard Swanström från Motala med med LS6. I standardklassen Jonas Lövgren, Linköping med Discus b och i den kombinerade klassen Lars Jauring med LS4. Priset för bästa prestation på DM tilldelades Olof Jonasson, Arboga FK. Prisförteckning för Mellersta regionen framgår av bilaga 4. Resultatlistorna redovisas i bilaga 5. Lägerverksamhet Mellersta Regionen i samarbete med Arboga FK anordnade ett läger veckan före DM Tanken var att flyga tillsammans för att på så sätt sporra varandra till lite mer och lite längre flygningar. Det fanns också möjlighet att öva sträckflyg med erfarna sträckflygare samt att prova på eller skola avancerad flygning. Totalt fanns tjugofyra segelflygplan på fältet. Örebro SFK stod för de flesta flygplanen eftersom de flyttade all sin verksamhet till Arboga under lägerveckan. Utav de tjugofyra flygplanen stod fyra till lägrets förfogande. Örebros Duo-Discus, Linköpings Janus, Motalas ASK 21 och Arbogas Twin Astir. Örebroarnas Duo användes mest men kanske ändå Motalas ASK21 fick gå hårdast Vidar Fransson från Norrköping lärde ut konsten att flyga avancerat. Deltagare kom framför allt från Örebro. Övriga deltagande klubbar var Linköping, Motala, Arboga, Norrköping Östra Sörmland samt Ljungbyhed. Under lägerveckan utfördes 106 flygningar av de 24 flygplanen. Örebros Pawnee och Arbogas Cherokee såg till att vi kom i luften. Totalt flögs 140 timmar.

2 Slutord Styrelsen tackar därmed för förtroendet. Kenneth Hensner, Jonas Lövgren, Lars Eliasson samt Lars Jauring tackar för det goda samarbetet inom styrelsen och ställer härmed sina platser till förfogande. Styrelsen tackar också alla som under året bidragit till regionens aktiviteter och utveckling inom Segelflyget Kenneth Hensner, ordf Jonas Lövgren, sekr

3 EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖR MELLERSTA REGIONEN I SEGELFLYG PERIODEN till Behållning ,41 Inkomster (bidrag) ,00 Segelflygläger i Arboga ,00 Resor och administration ,00 Behållning ,41 Karlskoga Lars Eliasson / Kassör

4 REVISIONSBERÄTTELSE MELLERSTA REGIONEN I SEGELFLYG Jag har granskat räkenskaperna samt styrelsens protokoll för tiden till för Mellersta regionen i Segelflyg. Granskningen har skett utan anmärkning. Jag tillstyrker därför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Karlskoga Kjell-Åke Gustafsson / Revisor

5 VERKSAMHETS OCH BUDGETFÖRSLAG MELLERSTA REGIONEN I SEGELFLYG Bidrag från SSF 5000,00 Reseersättningar (3 st. möten) -1800,00 Administration (kuvert, porto, o.s.v.) -400,00 Kurser (1 st.) -1000,00 Segelflygläger -6000,00 Juniorsponsring på DM -1500,00 Beräknat resultat -5700,00

6 PRISFÖRTECKNING MELLERSTA REGIONEN 2005 DISTRIKTSMÄSTAREN Wasserkuppe-pokalen. Skänkt av Schröder, agent för Ka6. Regionens första vandringspris. Till segraren, erövras efter tre inteckningar Björn Karlsson ÖSFK 1967 Gunnar Karlsson ÖSFK 1968 Lennart Skoglund Munkfors FK 1969 Jan-Åke Pettersson ÖSFK 1970 Irve Silesmo ÖSFK 1971 Rune Axelius SFKK 1972 Irve Silesmo ÖSFK 2 ggn 1973 Jan-Åke Pettersson ÖSFK 2 ggn 1974 Kjell Franzen KSFK 1975 Göran Almström LSFK 1976 Lars-Erik Wickström ÖSFK 1977 Lars Olsson ÖSFK 1978 Kjell Strömberg ÖSFK 1979 Lars Olson ÖSFK 2 ggn 1980 Lars-Erik Wickström ÖSFK 2 ggn 1981 Karl-Erik Henriksson LSFK 1982 Stefan Borg ÖSFK 1983 Jan Hasslid SFKK 1984 Anders Helmersson LSFK 1985 Kjell-Åke Gustavsson KSFK 1986 Lars Olsson TFK 3ggn KLUBBKLASSEN Tennfat skänkt av Närke FSF Stefan Borg ÖSFK 1973 Håkan Larsson NSFK 1974 Åke Hjalmarssoon ÖSFK 1975 Bertil Hasslid SFKK 1975 Wolfgang Schröder ÖSFK 1977 Kjell Morberg ÖSFK 1978 Sture Rodling LSFK 1979 Bo Ahlstrand ÖSFK 1980 Lars T Johansson LSFK 1981 Lars Eliasson KSFK 1982 Rolf Lönnberg NSFK 1983 John Arne Samuelsson LSFK 1984 Bo Jägenstedt LSFK 1985 Jan Ola Nordh ÖSFK 1986 Mikael Nilden ÖSFK 1987 Anders Jacobsson AFK 1988 Rolf Lönnberg NSFK 2 ggn 1989 Conny Gustavsson ÖSFK 1990 Conny Gustavsson BSFK 2 ggn 1991 Lars T Johansson LSFK 2 ggn 1992 Mikael Andersson LSF 1993 Anders Jakobsson AFK 2 ggn 1994 Peter Wangberg NSFK 1995 Lars T Johansson LSFK 3 ggn SEGRAREN I KLUBBKLASSEN Pokal skänkt av ÖGFSF. Till segraren i Klubbklassen Olof Jonasson AFK 1997 Mikael Widén LSFK 1998 Peter Wangberg NSFK 1999 Conny Gustavsson ÖSFK 2000 Ingen godkänd tävlingsdag 2001 Hans Wiklund FFK 2002 Kombinerad klass 2003 Anders Jacobsson AFK 2004 Glenn Lövgren TFK 2005 Lars Jauring AFK STANDARDKLASSEN Vikingahorn i horn och tenn. Skänkt ÖFSF Ingen STD-klass 1987 Ingen STD-klass 1988 Ingen STD-klass 1989 Lars Olsson 1990 Glenn Lövgren TFK 1991 Glenn Lövgren TFK 2 ggn 1992 Tomas Eriksson LSFK 1993 Tor Blommegård LSFK 1994 Lars Olsson TFK 2 ggn 1995 Lennart Skoog KSFK 1996 Richard Swanström MFK 1997 Rickard Swanström MFK 2 ggn 1998 Rickard Swanström MFK 3 ggn SEGRAREN I STANDARDKLASSEN Futuristisk fpl-modell på träfot skänkt av Per Christoffersson Alt1: till segraren i STD-klassen Alt2: till bästa pilot i STD-flygplan Erövras efter 3 inteckningar Kenny Cato SFK Karlstad 2000 Ingen godkänd tävlingsdag 2001 Kombinerad klass 2002 Magnus Johansson ÖSFK 2003 Jonas Lövgren LSFK 2004 Kenny Cato SFK Karlstad 2ggn 2005 Jonas Lövgren LSFK 2 ggn 15-METERSKLASSEN Vikingahorn i tenn. Skänkt av Mellersta Regionen Lars Arvidsson NSFK 1986 Harri Vitikainen ÖSFK 1987 Conny Gustavsson ÖSFK 1988 Stefan Borg ÖSFK 1989 Lars Olsson TFK 1990 Glenn Lövgren TFK 1991 Irve Silesmo ÖSFK 1992 Irve Silesmo ÖSFK 2 ggn 1993 Mats Lundqvist AFK 1994 Mats Lundqvist AFK 2 ggn 1995 Irve Silesmo ÖSFK 3 ggn 15M-KLASSEN Pokal på marmorfot. Skänkt av Närkes Flygsportförbund Irve Silesmo ÖSFK 1997 Irve Silesmo ÖSFK 2 ggn 1998 Tord Adolfsson MFK 1999 Irve Silesmo ÖSFK SEGRAREN I 15M-KLASSEN Återskänkt av Irve Silesmo Alt1: till segraren i 15M-klassen Alt2: till bästa pilot i 15M-fpl 2000 Emil Persson LSFK 2001 Richard Swanström MFK 2002 Jan-Åke Pettersson ÖSFK 2003 Olle Jonasson AFK 2004 Richard Swanström MFK 2 ggn

7 2005 Richard Swanström MFK 3 ggn SEGRAREN I TVÅSITSARKLASSEN Pokal på marmorfot skänkt av ÖGFSF. Alt1: till segraren i tvåsitsklassen Alt2: till bästa pilot i tvåsitsklassen 2000 Robin/Glenn Lövgren TFK 2001 Persson/Bergwall LSFK 2002 Kingbäck/Beckman NSFK 2003 Kombinerad klass 2004 Glenn Lövgren TFK 2 ggn 2005 Kombinerad klass BÄSTA HASTIGHET STD-KLASSEN Flygplanmodell skänkt av Mellersta Regionen Kjell-Åke GustavssonKSFK km/t 1986 Lars Olsson ÖSFK km/t 1987 Conny Gustavsson ÖSFK km/t 1988 Ingen STD-klass 1989 Lars Olsson TFK km/t 2 ggr 1990 Glenn Lövgren TFK km/t 1991 Tor Blommegård LSFK km/t 1992 Thomas Eriksson LSFK km/t 1993 Tor Blommegård LSFK km/t 2 ggn 1994 Lars Olsson TFK km/t 3 ggn BÄSTA HASTIGHET I STD-KLASSEN Skänkt av Mellersta Regionen Lennart Skoog KSFK km/t 1996 Richard Swanström MFK km/t 1997 Rickard Swanström MFK km/t 1998 Rickard Swanström MFK km/t BÄSTA HASTIGHET I STD-KLASSEN Turbinblad på träfot skänkt av ABB. Alt1: till pilot med bästa hastighet i STD-klassen Alt2: till pilot med bästa hastighet i STD-flygplan 1999 Ingen hastighet noterad 2000 Ingen godkänd tävlingsdag 2001 Kombinerad klass 2002 Bengt Göök ÖSFK km/t 2003 Jonas Lövgren LSFK km/t 2004 Kenny Cato SFK Karlstad 71.5 km/t 2005 Jonas Lövgren LSFK ggn BÄSTA HASTIGHET 15-METERSKLASSEN Flygplanmodell. Skänkt av Mellersta Regionen Harri Vitikainen SFK km/t 1987 Bo Jägenstedt LSFK km/t 1988 Stefan Borg ÖSFK km/t 1989 Lars Olsson TFK km/t 1990 Mats Lundqvist AFK km/t 1991 Olof Jonasson AFK km/t 1992 Irve Silesmo ÖSF km/t 1993 Rikard Swanström MFK km/t 1994 Mats Lundqvist AFK km/t 2 ggn 1995 Irve Silesmo ÖSFK km/t 2 ggn 1995 Irve Silesmo ÖSFK km/t 3 ggn BÄSTA HASTIGHET I 15-M KLASSEN Låg pokal på mörk marmorfot Irve Silesmo ÖSFK km/t 1997 Irve Silesmo ÖSFK km/t 1998 Tord Adolfsson MFK km/t 1999 Irve Silesmo ÖSFK km/t PRISET ERÖVRAT FÖRALLTID NYA PRISET FÖR BÄSTA HASTIGHET I 15M-KLASSEN Låg pokal på mörk marmorfot Alt1: till pilot med bästa hastighet i 15M-klassen Alt2: till pilot med bästa hastighet i 15M-flygplan Errövras efter tre inteckningar Emil Persson LSFK km/t 2001 Richard Swanström MFK 111 km/t 2002 Jan-Åke Pettersson ÖSFK km/t 2003 Olle Jonasson AFK km/t 2004 Richard Swanström MFK 82.2 km/t 2005 Richard Swanström MFK km/t BÄSTA HASTIGHET KLUBBKLASSEN Segelflygplanmodell skänkt av Mellersta Regionen. Alt1: till pilot med bästa hastighet i Klubbklassen Alt2: till pilot med bästa hastighet i Klubbklassflygplan 1986 Jan Hasslid SFKK km/t 1987 Anders Jacobsson AFK km/t 1988 Rolf Lönnberg NSFK km/t 1989 Conny Gustavsson ÖSFK km/t 1990 Conny Gustavsson BSFK km/t 2 ggn 1991 Rikard Wiklander NSFK km/t 1992 Jonas Thorstensson NSFK km/t 1993 Anders Jacobsson AFK km/t 2 ggn 1994 Tomas Nygren BSFK km/t 1995 Lars T Johansson LSFK km/t 1996 Lars T Johansson LSFK km/t 2 ggn 1997 Mikael Widen LSFK km/t 1998 Kingbäck/Åberg NSFK km/t 1999 Stefan Enberg Ludvika km/t 2000 Ingen godkänd tävlingsdag 2001 Fredrik Norgren SFKK 82,87 km/t 2002 Torbjörn Andersson KSFK km/t 2003 Anders Jacobsson AFK km/t 3ggn BÄSTA HASTIGHET KLUBBKLASSEN Pokal skänkt av Mellersta Regionen. Alt1: till pilot med bästa hastighet i Klubbklassen Alt2: till pilot med bästa hastighet i Klubbklassflygplan 2004 Kombinerad klass 2005 Lars Jauring km/t BÄSTA HASTIGHET I TVÅSITSARKLASSEN Turbinblad på träfot skänkt av ABB. Alt1: till pilot med bästa hastighet i tvåsitsflygplan Alt2: till pilot med bästa hastighet i tvåsitsflygplan 2000 Robin/Glenn Lövgren TFK km/t 2001 Persson/Bergwall LSFK 78 km/t 2002 Kombinerad klass 2003 Kombinerad klass 2004 Glenn Lövgren TFK km/t 2005 Kombinerad klass

8 BÄSTA PRESTATION I DM Pokal på träfot. Till deltagaren som allmänt presterat bäst Bengt Jansson LSFK 1968 Uno Hassel SFKK 1969 Jan-Åke Pettersson ÖSFK 1970 Conny Gustavsson ÖSFK 1971 Rune Axelius ÖSFK 1972 Bengt Wadman NSFK 1973 Arne Bergström LSFK 1974 Staffan Eriksson LSFK 1975 Bertil Hasslid SFKK 1976 Wolfgang Schröder ÖSFK 1977 Jan-Åke Pettersson ÖSFK 2 ggn 1978 Kjell Strömberg ÖSFK 1979 Lars Olsson ÖSFK 1980 Tor Blommegård LSFK 1981 Anders Gustavsson LSFK 1982 Mikael Nilden ÖSFK 1983 Anders Helmersson LSFK 1984 Bo Jägenstedt LSFK 1985 Conny Gustavsson ÖSFK 2 ggn 1986 Harri Vitikainen ÖSFK 1987 Henrik Danielsson NSFK 1988 Rolf Lönnberg NSFK 1989 John Arne Samuelsson LSFK 1990 Mats Lundqvist AFK 1991 Lars Jauring AFK 1992 John Arne Samuelsson LSFK 2 ggn 1993 Rickard Swanström MFK 1994 Birger Jauring AFK 1995 Tord Adolfsson MFK 1996 Kent Eriksson MFK 1997 Irve Silesmo ÖSFK 1998 Tord Adolfsson MFK 2 ggn 1999 Irve Silesmo ÖSFK 2 ggr 2000 Emil Persson LSFK 2001 Fredrik Norgren SFKK 2002 Bo Eriksson ÖSFK 2003 Kjell Morberg ÖSFK 2004 Björn Nord SFK 2005 Olof Jonasson AFK

9 Totalresultat 15 Meter Plac totalt Tävl nr Deltagare Dag 1 Dag 2 Totalt 1 BE Richard Swanström (1) MO Mika Saväng 930 (2) R Rolf Wallin 917 (3) A1 Olof Jonasson 738 (4) IS Kjell Morberg 701 (5) PX Patrik Dahlman 618 (6) TE Irve Silesmo 605 (7) ZZ Juha Sippola 238 (8) 238

10 Totalresultat Klubb Plac totalt Tävl nr Deltagare Dag 1 Dag 2 Totalt 1 M1 Lars Jauring 975 (1) JO Andreas Kingbäck 924 (2) R7 Matias Robson 843 (3) Z1 Per Lindström 581 (4) OL Christian Ulltjärn 427 (5) XE Johan Ersson 330 (6) 330

11 Totalresultat Standard Plac totalt Tävl nr Deltagare Dag 1 Dag 2 Totalt 1 1 Curt-Olle Ottosson 938 (1) FV Jonas Lövgren 607 (2) Z2 Conny Gustafsson 566 (3) KB Nils Gardell 133 (4)

Signaturer - Verksamhetsberättelse LSFK 2012

Signaturer - Verksamhetsberättelse LSFK 2012 Linköpings Segelflygklubb Verksamhetsberättelse 2012 Signaturer - Verksamhetsberättelse LSFK 2012 -------------------------------------- -------------------------------------- Jonas Lövgren Hans Larsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens berättelse... 3 Styrelsens sammansättning... 3 Uppföljning av styrelsens verksamhetsplan för 2014... 3 Styrelsens verksamhet... 4 Aktivitetsområden... 4 Arrangemang,

Läs mer

Medlemsavgift och medlemskort för 2013.

Medlemsavgift och medlemskort för 2013. SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: www.smkhorby.se E-MAIL: info@smkhorby.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds VERKSAM H ETS BE RÄTTELSE med

Smålands Bowlingförbunds VERKSAM H ETS BE RÄTTELSE med Smålands Bowlingförbunds VERKSAM H ETS BE RÄTTELSE med FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för arbetsåret 1 9 7 2 1 9 7 3 Smålands Bowlingförbund, Box 2113, 550 02 Jönköping 2 Kansli: Kanalgatan 19 - Telefon 036/12

Läs mer

Västmanlands Bowlingförbund

Västmanlands Bowlingförbund Västmanlands Bowlingförbund Verksamhetsberättelse 2011-2012 Org.nr. 817605-1558 FÖREDRAGNINGSLISTA VID Västmanlands Bowlingförbunds ordinarie årsmöte måndagen den 4 juni 2011, kl 18.00 i Västerås Golfklubbs

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTE I LINKÖPING

FÖRBUNDSMÖTE I LINKÖPING FÖRBUNDSMÖTE I LINKÖPING 27 mars 2011 KONFERENSPLANER VERKSAMHETSBERÄTTELSE BUDGET FÖRSLAG och MOTIONER med mera d Förbundsmöte 2011 i Vägbeskrivning Nedan finner ni vägbeskrivning till Quality Hotel Ekoxen

Läs mer

Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75

Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75 Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75 Protokoll från årsmötet på Surahammars GK, Surahammar 9 september 2014 Lokal: Restaurangen Surahammars Golfklubb, Surahammar Tid: 15.30-17.00 1. Mötets öppnande

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008-2009 SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET. Datum: 2010-04-10. Plats: Scandic Star, Sollentuna

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008-2009 SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET. Datum: 2010-04-10. Plats: Scandic Star, Sollentuna Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008-2009 Datum: 2010-04-10 Plats: Scandic Star, Sollentuna Ansvarig utgivare: Per Westling Redaktörer: Lena Bleckman, Bodil Dahl Layout: Pernilla Larsson SVENSKA

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Östergötlands Orienteringsförbund Handlingar till ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Tid: Torsdagen 4 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Scandic Ryd, Linköping i S er @(o(oocencd-nco$ @cr)@(osn$n

Läs mer

Västerbottens Friidrottsförbund

Västerbottens Friidrottsförbund Västerbottens Friidrottsförbund Lena Aruhn, Ume FI Kristoffer Österlund, IFK Umeå Jonas Almqvist, Skellefteå AIK Årsberättelse 2004 1 Innehåll Dagordning... 3 Röstlängd... 4 Årsberättelse... 5 Resultatrapport...

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

MILRÖK OK MILANS KLUBBTIDNING

MILRÖK OK MILANS KLUBBTIDNING MILRÖK OK MILANS KLUBBTIDNING Juni 2004 Ordförande har ordet. Sommar och sol visst låter det skönt? Nu när värmen gör sitt intrång i våra frusna själar kan vi blicka bakåt på en vår som gett besked till

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2009

Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2009 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2009 Ordinarie årsmöte 2010-01-31 Västerorts RC Sportklubb Innehåll Bilaga 1 Dagordning Bilaga 2 Verksamhetsberättelse Bilaga 3 Resultatrapport Bilaga 4 Balansrapport

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Linköpings Orienteringsklubb

Verksamhetsberättelse 2007. Linköpings Orienteringsklubb Verksamhetsberättelse 2007 Linköpings Orienteringsklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Verksamhetsberättelse...4 Styrelse...4 Kommittéer och specialfunktioner...4 Medlemsantal...5 Ekonomi...6

Läs mer

Boxholms Orienteringsklubb

Boxholms Orienteringsklubb Boxholms Orienteringsklubb Årsberättelse 2009 Boxholms OK Org.nummer 823000-0153 Adress Väderstadvägen 5, 590 12 Boxholm 1 Dagordning för Boxholms OK:s årsmöte 2010 1 Upprop och fastställande av röstlängd.

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Station Linné, 12 feb 2011, hos Gunhild Kullenberg, Stockholm

Styrelsemöte Föreningen Station Linné, 12 feb 2011, hos Gunhild Kullenberg, Stockholm Styrelsemöte Föreningen Station Linné, 12 feb 2011, hos Gunhild Kullenberg, Stockholm Närvarande: Ordförande: Fredrik Ronquist Vice ordf. Dave Karlsson Eje Rosén Gunhild Kullenberg Göran Hoppe Helena Lager

Läs mer

FLYGBLADET NUMMER 1 2003. April 2003...

FLYGBLADET NUMMER 1 2003. April 2003... FLYGBLADET NUMMER 1 2003 April 2003... Hej alla läsare av FLYGBLADET! Säsongens första nummer har en aning magert innehåll eftersom vår eminente redaktör, Bengt-Olof Carlén, just nu arbetar en längre period

Läs mer

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2014

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2014 Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2014 Förare: Marcus Igelström Fotograf: Arne Hedin Quality Hotel Arlandastad 2014-03-01 ~ 1 ~ INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3-5 Röstlängd

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Gullbergsbros SM-segrare i 3-manna. Bernice, Linda och Elin. Västsvenska Bangolfförbundets årsmöte Lördagen den 6 mars 2010 Kl. 11,00 Lokal: Scandic Hotel, Hisings Backa Föredragningslista:

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2010

Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2010 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2010 Ordinarie årsmöte 2011-01-30 Västerorts RC Sportklubb Innehåll Bilaga 1 Dagordning Bilaga 2 Verksamhetsberättelse Bilaga 3 Resultatrapport Bilaga 4 Balansrapport

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svensk Flyghistorisk Förening

Verksamhetsberättelse. Svensk Flyghistorisk Förening Verksamhetsberättelse Svensk Flyghistorisk Förening 2012 Michael Carlsons Blériot XI på Axvall hed den 29 juli 2012 Sida 1(28) Foto: Sune Larsson Svensk Flyghistorisk Förenings verksamhetsberättelse för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 2013 31/7 2014 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer

Checklistan 176.761 176.761 176.761 FÅNGE VID ORDFÖRANDEKLU B BAN

Checklistan 176.761 176.761 176.761 FÅNGE VID ORDFÖRANDEKLU B BAN C HECKLISTAN med Klubbinformation Kontaktperson: Hans Linden Skördevägen 138, 352 53 Växjö Tel 819 71 eller 070-380 34 54 e-post: hans.linden@musiker.nu MARS - APRIL 2003 176.761 176.761 176.761 FÅNGE

Läs mer

Ve rksa m het s be rätt e I se

Ve rksa m het s be rätt e I se VARMLANDS rshockeyföneund Ve rksa m het s be rätt e se 1 maj 199-30 april 199 Skâre BK är nykomlingar i Div l kommande säsong, efter mycket bra insatser på isovalen under den gångna verksamhetsâret. lin

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2013-2014

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2013-2014 Innehåll Dagordning... 2 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2013-2014... 3 Representation/uppdrag... 3 Rapport Dam/Flickkommittén...

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år 1955 2005 Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år med klubba och puck En lång och mycket intressant tid har förflutit sedan ishockeyn kom

Läs mer

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Agenda årsmöte-vårmöte Upsala Golfklubb 2014-03-17 AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Tid: 17 mars 2013 kl. 19:00 Plats: Gränbyskolans aula Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

Föreningsutskick 3/2007 2007-06-27.

Föreningsutskick 3/2007 2007-06-27. Föreningsutskick 3/2007 2007-06-27. Till samtliga föreningar Förbundsstyrelsen, kretsarna och rikstränarna för kännedom Information är till för att spridas. Därför uppmanas föreningarna att, i de fall

Läs mer

Västmanlands Bowlingförbund

Västmanlands Bowlingförbund Västmanlands Bowlingförbund Verksamhetsberättelse 2009-2010 FÖREDRAGNINGSLISTA VID Västmanlands Bowlingförbunds ordinarie årsmöte onsdagen den 2 juni 2010, kl 19.00 i Västerås Golfklubbs klubbhus. 1. Årsmötets

Läs mer