Slutrapporten. PRISS symposium Stockholm 21 november 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapporten. PRISS symposium Stockholm 21 november 2013"

Transkript

1 Slutrapporten PRISS symposium

2 Ägs av landstingen och regionerna Utreder skadeanmälninger (~ 14,000 per år) Ekonomisk kompensation till patienter som utsatts för undvikbar vårdskada Dra lärdom av ärendena Arbeta skadeförebyggande

3 Bakgrund 2008 var ortopedi den specialitet som hade flest ersatta vårdskador (33%) Postoperativ infektion vanligaste orsaken Förebyggande arbete mot infektion vid primär proteskirurgi i höft- och knäled Säker förlossningsvård

4 Tvärprofessionellt arbete Legitimerade sjukgymnasternas riksförbund Ortopedisjuksköterskor i Sverige Riksföreningen för operationssjukvård Svenska infektionsläkarföreningen Svensk förening för vårdhygien (från 2011) Svensk ortopedisk förening

5 Grundprinciper för samverkan Yrkesorganisationerna ansvarar odelat för projektets medicinska och professionella innehåll Patientförsäkringen LÖF stödjer projektet administrativt och ekonomiskt Klinikerna medverkar på frivilligbasis

6 Mål Halvera den reala frekvensen av protesinfektion efter primära elektiva protesoperationer i knä och höft minska onödigt lidande minska kostnader för samhället

7 Expertgrupp för självvärderingsinstrumentet Annette Erichsén Ann Wesslau Anna-Lena Brantberg Bo Söderquist Eva-Marie Sehlstedt Tomas Isaksson Tore Dalén Processen från beslut om operation tills 3 månader efter op Ur infektionssynpunkt viktiga moment Evidens för effekt 11 områden Öppna, icke-normerande frågor

8 1. Urval 2. Optimering 3. Basala hygienregler 4. Preoperativ tvätt 5. Hudkostym 6. Antibiotikaprofylax 7. Operationsmiljö 8. Postoperativ sårbehandling 9. Tidig upptäckt av infektion 10. Infektionsregistrering 11. Vårdprogram Självvärderingsinstrumentet Vilka rutiner/riktlinjer har ni? Hur skapar ni förutsättningar för att följa riktlinjerna? Hur säkerställer ni att de följs? Vilka idéer har ni om förbättringar?

9 Metod Självvärdering Peer-review av en expert group (revisorer) Platsbesök Återföringsrapport Åtgärdsöverenskommelse Redovisning av genomförda åtgärder

10 VT 2009, pilot HT 2009 VT 2010 HT 2010 VT 2011 HT 2011 VT 2012 TOT Hässleholm Falun Bollnäs Arvika NUS, Umeå Värnamo Södertälje Lindesberg Kalmar Eksjö Karlstad Halmstad Blekinge klin Fröl.spec.sjh. St Göran, Capio Kungälv Gävle Sundsvall Orthocenter, Uppl Väsby Hudiksvall Karolinska Huddinge Karolinska Solna Ryhov Gällivare Piteå Danderyd Örnsköldsvik Sunderbyn Oskarshamn Lycksele Lidköping Alingsås Skövde Borås+Skene Aleris Nacka Eskilstuna Norrtälje Ljungby Ort. Huset Orth.center Gbg SU, Mölndal Norrköping Nyköping Skellefteå Aleris Carlanderska SÖS Västervik SUS Malmö Helsingborg Östersund Sollefteå Örebro SUS, Lund Mora Karlskoga Visby Trelleborg Spenshult Västerås Enköping Torsby Uddevalla Linköping Motala Movement Halmstad Ängelholm Elisabeth sjh. Uppsala Varberg Växjö Sophiah. Sth Akademiska

11 VT 2009, pilot HT 2009 VT 2010 HT 2010 VT 2011 HT 2011 VT 2012 TOT Hässleholm Falun Bollnäs Arvika NUS, Umeå Värnamo Södertälje Lindesberg Kalmar Eksjö Karlstad Halmstad Blekinge klin Fröl.spec.sjh. St Göran, Capio Kungälv Gävle Sundsvall Orthocenter, Uppl Väsby Hudiksvall Karolinska Huddinge Karolinska Solna Ryhov Gällivare Piteå Danderyd Örnsköldsvik Sunderbyn Oskarshamn Lycksele Lidköping Alingsås Skövde Borås+Skene Aleris Nacka Eskilstuna Norrtälje Ljungby Ort. Huset Orth.center Gbg SU, Mölndal Norrköping Nyköping Skellefteå Aleris Carlanderska SÖS Västervik SUS Malmö Helsingborg Östersund Sollefteå Örebro SUS, Lund Mora Karlskoga Visby Trelleborg Spenshult Västerås Enköping Torsby Uddevalla Linköping Motala Movement Halmstad Ängelholm Elisabeth sjh. Uppsala Varberg Växjö Sophiah. Sth Akademiska

12 Revisorer Organisation - yrkesgrupp revisorer (n) uppdrag (n) uppdrag / revisor SOF - ortopeder ,4 SEORNA - operationssjuksköterskor ,6 OSIS - sjuksköterskor ,8 SILF - infektionsläkare ,0 SVFH hygienssk och hygienläkare* ,7 LSR - sjukgymnaster ,8 Sammanlagt ,9 * Från 2011

13 Agneta Staaf, Anders Lindstrand, Andrea Thelin, Ann Grüneberger, Ann Tammelin, Ann Wesslau, Ann Åkesson, Anna Dahl, Anna Skogstam, Anna Stefánsdóttir, Anna-Lena Brantberg, Annette Erichsén, Annette W-Dahl, Annie Widman, Annika Eriksson, Annika Nordén, Arne Lundberg, Bengt Horn, Birgitta Lönnberg, Birgitta Perälä, Bo Söderquist, Britt Inger Hedin, Britt-Marie Johansson, Börje Åkerlund, Carin Ottosson, Carina Hartmann, Carl Johan Fraenkel, Cecilia Elsén Frejvall, Cecilia Rydén, Christer Lundgren, Christian Anderberg, Christina Jorup Rönnström, Christina Landbring, Christine Leo Swenne, Dan Eriksson, Eija Järnros-Långström, Elisabeth Flodman, Erik Carsjö, Eva Aufwerber, Eva Kanestad, Evalena Sandh, Eva-Marie Sehlsted, Gudrun Sundell Siljeström, Gunilla Ottosson, Göran Modin, Hans Christian Östgaard, Hans-Christian Hyldahl, Helena Nordvall, Helena Olovsson, Helene Holm, Inger Andersson, Ing-Marie Bundesen, Ingrid Höglund Karlsson, Jacob Lycke, Jeanette Gustafsson Thörn, Johan Malmvik, Johanna Jaran, Karin Winarve, Katarina Lundquist, Katharina Ornstein, Kerstin Karkkonen, Kristina Leckne. Kristina Rönnbäck, Lars Lidgren, Leli Karlsson, Lina Hansson, Linda Strand, Lisbeth Rosdahl, Lize-Lotte Larsson, Lotta Eklund, Lotta Nihlén-Hansson, Madelaine Karlsson, Malin Hedtjärn, Mall Kriisa, Marcelle Broumana, Margareta Lund, Maria Jansson, Maria Jansson, Maria Karlsson, Marie Engelin, Marie Månson, Marie Sjöstedt, Marita Kero Gedin, Martin Fagerlund, Martin Thorsell, Mats Falk, Mats Molt, Mikaela Dahlberg, Nils Hailer, Ola Åhlund, Per Jolbäck, Peter Kardum, Richard Wallensten, Staffan Tevell, Stephan Stenmark, Susanne Abrahamsson, Susanne Ekfalk, Thord von Schewelov, Tina Johansson, Torbjörn Ahl, Tord Röstlund, Tore Dalén, Ulf Svärd, Unni Stensson, Urban Berg, Åke Carlsson, Åsa Dahl, Åsa Helgesson, Åsa Larsson.

14 Inventering av rutiner 1 av 4 kliniker hade gräns för BMI inför operation 1 av 4 hade en gräns för Hb-värde 1 av 5 screenade för diabetes antalet preop duschar var lika fördelat mellan 2 och 3 kroppstemperatur följdes peroperativt hos 1 av 5 1 av 3 hänvisade patienter med sårproblem till primärvård hälften av landets kliniker hade egen infektionsregistrering

15 Åtgärdsöverenskommelsen Urval och optimering standardiserad remiss från primärvården uppföljningsbara checklistor rökfri operation Basala hygienrutiner och klädkoder information till patienter och besökande flaskor med handdesinfektionsmedel på sänggavlar desinfektion av gemensamma hjälpmedel och blodtrycksmanschetter utbildning och uppföljning av all personal inklusive nattpersonal

16 Åtgärdsöverenskommelsen Hudkostymen förbättrad patientinformation helkroppsinspektion med tydliggörande av ansvar rutiner för håravkortning Adekvat operationsmiljö cfu-mätningar och återkoppling till personalen stängd sal tät och samma klädsel för alla Antibiotikaprofylax preparat, dos och intervaller mätning av följsamhet till beslutade rutiner genom stickprov

17 Åtgärdsöverenskommelsen Postoperativ sårbehandling kriterier och rutiner för omläggning / byte av förband Tidig upptäckt av infektion patientinformation suturtagning på kliniken tydlig instruktion till primärvård/distriktssköterskor gräddfil till ortopedkliniken vid misstanke om infektion Vårdprogram reviderade och nya vårdprogram, i några fall gemensamma för landstinget / regionen

18 Vad har åtgärdats? Rutiner ca 85 % Åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för efterlevnad ca 10 % Åtgärder för att mäta och följa upp efterlevnad ca 5 % Mycket liten kunskap om i vilken grad beslutade riktlinjer och rutiner verkligen efterlevs Få metoder för att mäta graden av följsamhet

19 Erfarenheter Yrkesorganisationer i tvärprofessionell samverkan utgör en betydande potential som kan tas tillvara för nationellt patientsäkerhetsarbete Administrativt och ekonomiskt stöd behövs Frivillig anslutning fungerar

20 Enkätundersökning Påstående: Revisorsteamet påpekade patientsäkerhetsbrister som verksamhetsledningen tidigare inte var medveten om. Markera på en skala 1-8, där högre tal indikerar stort instämmande i påståendet % Verksamhetsledningar Revisorer

21 Effekter av PRISS ökad medvetenhet om problemet och insikt om komplexiteten i processen ökad kunskap bland alla yrkeskategorier expertgrupper tagit fram best practices inom viktiga områden

22 Hur kan vi mäta effekten av PRISS? Nationella kvalitetsregistren paradoxal ökning av registrerade infektioner? fördröjning på 1-2 år i rapportering Postoperativ antibiotikaförskrivning, samkörning mellan höftprotesregistret och läkemedelsregistret Lokala register / uppföljningar

23 Referenslistan

24 Ekonomi - vad kostade PRISS? MKR % Ledning och administration (styrgruppsmöten, projektadministration, introduktionsmöten på klinikerna) Revisorer (bidrag till klinikerna, startseminarier, platsbesök, med tillhörande resor och logi) Expertgrupper (självvärderingsinstrument, referenslista, rekommendationer, bidrag till vetenskapliga studier) 1,5 13,4 8,0 71,4 1,0 8,9 Regionala PRISS möten, nationellt PRISS symposium, föreläsningar 0,7 6,3 Totalt 11,2 100

25 Ekonomi - vad kostar infektioner LÖF? 15 million kronor / år = utbetalningar för djup infektion efter primär höft- eller knäprotesoperationer 90,000 = genomsnittlig ersättning per patient 2008 fick 131 patient ersättning 2012 fick 196 patienter ersättning (50% ökning)

26 - vad kostar protesinfektion hälso- och sjukvården? Infekterad knäprotes kostar 7 x icke-infekterad Bengtson et al. BMJ 1989 Australien: mjukdelsrensning av infekterad höft- eller knäprotes x 3 primär eller ca. 230,000 SEK Peel et al. Clin Microbiol Inf 2013 Spanien: infekterad knäprotes ca SEK Garrido-Gomés et al. J Arthroplasty 2013 Canada: infekterad knäprotes ca 800,000 SEK Kapadia et al. J Arthroplasty 2013

27 Tore Dalén

28 Intellectuals solve problems, geniuses prevent them Albert Einstein Tack!

Stroke. Riksstrokes årsrapport 2013

Stroke. Riksstrokes årsrapport 2013 Stroke Webbrapport från riksstroke utgiven juni 2014 Riksstrokes årsrapport 2013 AKUT STROKE Akademiska/Uppsala Erika Keller, Anki Hultman Alingsås Brita Eklund, Annika Emilsson, Maria Ekholm, Anna Lindh,

Läs mer

RIKS-STROKE. The Swedish Stroke Register

RIKS-STROKE. The Swedish Stroke Register RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register R i k s - S t r o k e Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 Årets Strokeenhet 2009 För tredje gången utser Riks-Stroke Årets strokeenhet för God strokevård Den klinik som

Läs mer

TIA (Transitoriska ischemiska attacker) Rapport från Riks-Stroke. Data andra halvåret 2011 och första halvåret 2012

TIA (Transitoriska ischemiska attacker) Rapport från Riks-Stroke. Data andra halvåret 2011 och första halvåret 2012 TIA (Transitoriska ischemiska attacker) Rapport från Riks-Stroke Data andra halvåret 2011 och första halvåret 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 6 BAKGRUND... 7 TIA ett förebud för stroke... 7

Läs mer

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. SK- kurs Akut stroke 2013-02- 08. VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Kjell Asplund

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. SK- kurs Akut stroke 2013-02- 08. VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Kjell Asplund Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer SK- kurs Akut stroke 2013-02- 08 VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Kjell Asplund VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Staten? LandsFngen? Lokal sjukvårds/sjukhusledning?

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Marie Källman

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Marie Källman Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger Marie Källman 0 Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Vårdrelaterade

Läs mer

Väntetider i cancervården. Rapport december 2014

Väntetider i cancervården. Rapport december 2014 Väntetider i cancervården Rapport december 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Box 5413, 114 84 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 29 Tel 08-566 24 200, fax 08-566 24 229 www.hjart-lungfonden.se Insamlingskonton:

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. våra förtroendevalda och vår organisation

Sveriges Kommuner och Landsting. våra förtroendevalda och vår organisation Sveriges Kommuner och Landsting våra förtroendevalda och vår organisation Sveriges Kommuner och Landsting våra förtroendevalda och vår organisation 3 Upplysningar om innehållet: Charlotta Hemgren, charlotta.hemgren@skl.se

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Program och sammandrag från föreläsare

Program och sammandrag från föreläsare Program och sammandrag från föreläsare 2013 Studiedagar och årsmöte för Svensk Förening för Vårdhygien 20 22 mars 2013 Conventum i Örebro Välkommen till 2013 års studiedagar! För tredje året samlas vi

Läs mer

Svenska korsbandsregistret. Årsrapport 2014.

Svenska korsbandsregistret. Årsrapport 2014. 1 Svenska korsbandsregistret. Årsrapport 2014. www.aclregister.nu 14 VI GÖR VÅRDEN BÄTTRE 2 Innehållsförteckning Förord...3 Målsättning & måluppfyllelse...3 Framtidsvision för svenska kvalitetsregistret...5

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

AT-guiden. På väg mot bästa AT-platsen. Hans AT visade sig vara ogiltig. Välj rätt tjäna tusenlappar. Läs om framtidens läkarutbildning.

AT-guiden. På väg mot bästa AT-platsen. Hans AT visade sig vara ogiltig. Välj rätt tjäna tusenlappar. Läs om framtidens läkarutbildning. Onsdag 29 februari 2012 AT-guiden Hans AT visade sig vara ogiltig Felix Warren får inte ut sin legitimation, trots att han kollade med Socialstyrelsen i förväg. µ sid 10 Välj rätt tjäna tusenlappar Mellan

Läs mer

Svenskt Perioperativt Register, NKR14-190

Svenskt Perioperativt Register, NKR14-190 Svenskt Perioperativt Register, NKR14-190 Svenskt Perioperativt Register Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i

Läs mer

AT-guiden. Slopad lägstalön gav liten. AT kan bakas in i läkarutbildningen. Blandade känslor inför ensamjour. µ sid 4 5

AT-guiden. Slopad lägstalön gav liten. AT kan bakas in i läkarutbildningen. Blandade känslor inför ensamjour. µ sid 4 5 Onsdag, 21 september 2011 AT-guiden AT kan bakas in i läkarutbildningen Nu ska frågan om framtidens AT utredas. EU kräver en sexårig utbildning. Då kan AT komma att bakas in i utbildningen. µ sid 10 Blandade

Läs mer

Rapporten producerad av

Rapporten producerad av 1 Rapporten producerad av FÖRENINGEN LEDNINGSANSVARIGA INOM SVENSK AMBULANSSJUKVÅRD SVENSKA CARDIOLOGFÖRENINGENS ARBETSGRUPP FÖR HJÄRT- LUNGRÄDDNING Redaktörer: Stig Holmberg Mikael Holmberg Grafisk form

Läs mer

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande www.pwc.se/academy Utbildningar våren 2013 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2013 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor 2013 PwC i Sverige. Att mångfaldiga innehållet helt

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Hans Rutberg

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Hans Rutberg Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger Hans Rutberg 0 Mikroorganismer smittar oavsett om de är resistenta eller ej! HUR FÅR VI GODA IDÉER ATT SMITTA OCH BLI RESISTENTA? Någon som behöver

Läs mer

Patientregistret för 2010 ur ett DRG-perspektiv

Patientregistret för 2010 ur ett DRG-perspektiv Patientregistret för 2010 ur ett DRG-perspektiv Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

DEN FÖRSTA NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION

DEN FÖRSTA NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION 1999 Rapport nr 1 DEN FÖRSTA NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION Att satsa på psykisk hälsa förebygga självmord och självmordsförsök Nationellt och Stockholms läns landstings centrum

Läs mer

Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2012

Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2012 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 12 Årsrapport 12 Innehållsförteckning Kvalitetsregister ECT Inledning... Registerhållare Lars von Knorring Övriga i styrgruppen Tonny Andersen Ralf Ansjön Niclas Bengtsson

Läs mer

Sektionsnytt. Aktuellt för hygiensjuksköterskor i Sverige. Nr 67 juli 2009. Redaktionen

Sektionsnytt. Aktuellt för hygiensjuksköterskor i Sverige. Nr 67 juli 2009. Redaktionen Sektionsnytt Aktuellt för hygiensjuksköterskor i Sverige Nr 67 juli 2009 Redaktionen Monica Eneslätt Umeå 090-785 23 67 Christina Hilmersson Borås 033-616 29 05 Karin Medin Gävle 026-15 51 52 Siv Olofsson

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld Med. Dr., Överläkare Representant

Läs mer

Korpens representantskap 9 maj 2015 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut och motioner

Korpens representantskap 9 maj 2015 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut och motioner Korpens representantskap 9 maj 2015 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut och motioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114

Läs mer

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2009 Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2009 Astma-

Läs mer