- En företagspresentation. Diana Eriksson Lisa Persson Sp2e Rudbecksskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- En företagspresentation. Diana Eriksson Lisa Persson Sp2e Rudbecksskolan 2002-01-24"

Transkript

1 - En företagspresentation Diana Eriksson Lisa Persson Sp2e Rudbecksskolan

2 Innehållsförteckning Syfte. Sid. 2 Metod... Sid. 2 Inledning. Sid. 3 Ernst & Young över hela världen.. Sid. 3 Tjänsterna... Sid. 4 Ernst & Young Corporate Finance... Sid. 4 Ernst & Young AABS.. Sid. 4 Ernst & Young Tax.. Sid. 4 Ernst & Young Law. Sid. 5 Vision och arbetssätt.. Sid. 5 En revisors arbete..... Sid. 6 Vägen till framgång Sid. 6 Åren som gått.. Sid. 6 Lönsamhet Omsättning och resultat.. Sid. 6 Sammanfattning.. Sid. 7 Avslutning... Sid. 7 Källförteckning... Sid. 8 1

3 Syfte Som första projekt har vi gjort en företagspresentation av Ernst & Young. Syftet med detta projekt är att presentera företaget, dess tjänster och visioner från ett neutralt perspektiv. P.g.a. att vi valt att gå ITEkonom programmet kände vi att vi ville arbeta med ett företag som låg nära ämnet. Ett revisions- och rådgivningsföretag passade oss väl. Metod Efter att ha valt ut företaget vi ville arbeta med ringde vi upp vår kontaktperson för att bestämma en tid för det första mötet. Då han inte kunde komma till Rudbecksskolan när vi hade Kick-Off fick vi förbereda oss på att presentera vår utbildning samt syftet med de fyra projektarbetena. Vid det första mötet som ägde rum på Ernst & Young i Örebro presenterade vår kontaktperson sig som Björn Bäckvall. Han gav oss en inblick i företaget och sedan presenterade vi vår utbildning för honom. Vi fick information med oss och bestämde tid för ett nytt möte. Förutom Björn har vi även haft kontakt med andra anställda på Ernst & Young. Vi har haft kontinuerlig kontakt via mail med revisor Per Modin, som har hjälpt oss under vägen med olika frågor. Till det andra mötet hade vi sammanställt några frågor vi ville ställa och tillsammans med svaren på dem, hemsidan på Internet samt övriga fakta, vi fått av personalen på företaget, kunde vi börja skriva vårt första projektarbete. 2

4 1 Ernst & Young ska vara den affärsrådgivare som bidrar mest till medarbetares och kunders framgång genom att skapa värde och förtroende. Med de har orden ger Ernst & Young oss en första vision om hur de inriktar sitt arbete, hur de vill fungera gentemot kunden samt hur de vill bli uppfattade. Med välutbildad personal, ett effektivt arbete och framförallt expertis inom de olika affärsområden som företaget erbjuder uppnår man sina mål och ligger alltid i toppen av världseliten. Ernst & Young över hela världen I Sverige nyanställdes år 2000 ca 300 personer för att kunna tillfredsställa den ständigt ökande efterfrågan. Idag jobbar personer på 80 olika kontor runt om i Sverige. Medelåldern på personalen är relativt ung trots den långa utbildningen och räknas vara 35 år. Andelen kvinnor och män är mycket jämn på företaget, närmare bestämt är fördelningen 52 % 2 kvinnor samt 48 % män. 3 Men det är inte bara i vårt land som Ernst & Young har en framgångsrik historia. Förutom att företaget idag är ett av de största revisions-, jurist- och kompetensföretagen i Sverige är det också ett av världens största konsult- och revisionsföretag med sina totalt anställda. Ernst & Young finns i 130 länder runt om i världen för att kunna finnas till hand. 3 För att kunna ta fram de mest effektiva lösningarna till sina kunder har Ernst & Young delat upp sina 670 kontor runt om i världen i 10 så kallade Geographical Areas. Sverige ingår i Nordic Area som även består av Norge, Danmark, Finland och Baltikum. Ernst & Young ägs av 226 yrkesverksamma revisorer och konsulter. VD i Sverige är Steve Ribbestam och till sin hjälp har han en styrelse. Vårt avlånga land har delats upp i sex olika marknadsområden med egna chefer. Stockholmsregionen är dock uppdelat på två personer, en som tar han om affärer med publika bolag och en för privata. Sammanfattningsvis kan man säga att detta är en matrisorganisation som är uppdelad i kundsegment, affärsområden och geografiska områden. Den här lösningen har man gjort för att kunna tillgodose kundens behov på bästa möjliga sätt. 1 Logo hämtad från 2 Bild hämtad från 3 Bild hämtad från 3 3

5 Tjänsterna De fyra tjänsterna företaget erbjuder är inom affärsområdena AABS, Corporate Finance, Tax och Law. AABS är den som är överlägset störst och där flest människor arbetar. Kundsegmenten är publika bolag, tillväxtföretag med Startup Services samt privatägda företag. Ernst & Young Corporate Finance Ernst & Young Corporate Finance är ett av de snabbast växande affärsområdena inom Ernst & Young. I verksamheten ser över 2000 Corporate Finance specialister till att kunderna får professionellt stöd i viktiga situationer. Genom hela processer, t.ex. företagsförvärv, företagsförsäljning eller kapitalanskaffning agerar Ernst & Young Corporate Finance rådgivare som skräddarsyr kompletta lösningar, ofta med lokal förankring. Närheten till de andra affärsområdena och det internationella nätverket ger även möjlighet till bildning av projektteam över nationsgränserna. En av de kvalificerade tjänster man erbjuder är Due diligence. Inom Due diligence kartlägger man noggrant de risker som finns när man gör ett företagsförvärv. Tjänsten syftar till att ta ställning till om förvärvet ska genomföras, på vilka villkor och hur den framtida verksamheten ska fortlöpa. Ernst & Young erbjuder denna omfattande rådgivning på såväl ett finansiellt som ett kommersiellt plan. I samarbete med Ernst & Young Tax eller Ernst & Young Law kan även skattemässig eller legal Due diligence erbjudas. I Ernst & Young Corporate Finance verksamhet står värdeskapande i centrum, oavsett om det gäller insatserna mot kunderna eller medverkan i transaktioner. Ernst & Young Assurance & Advisory Business Services I dagens globala och digitala affärsmiljö spelar förmågan att snabbt anpassa sig till de ständigt skiftande spelreglerna stor roll. Därför erbjuder Ernst & Young Assurance & Advisory Business Services, AABS, alla typer av företag och organisationer hjälp med att hantera affärslivets växlande regler. Enklare uttryckt kan man säga att AABS ger kreativ rådgivning så att verksamheten hänger med i affärsvärlden. Rådgivningen arbetas oftast fram av ett team som innefattar konsulter och specialister inom flera olika affärsområden. Arbetet sker i nära samarbete med kunden och handlar ofta om revision, IT-säkerhet och processanalys. Tanken är att förhindra problem innan de uppstår. Inom detta affärsområde är Ernst & Young marknadsledande när det gäller mindre och medelstora företag men även många av Sveriges största företag anlitar Ernst & Young AABS. Nyckeln till AABS framgång är det nära samarbetet med kunden. Teamet utgår alltid från företagets egen situation, oavsett bransch, storlek och ägarform. Med hjälp av databaser och nätverk skaffas unik information, så som branschrapporter och analyser. Detta används sen till grund för det anpassade arbetet. Med hjälp av moderna ITlösningar får man en effektivare revision, där kraven på snabbhet och flexibilitet uppfylls. Det är dialogen och tillgängligheten som skiljer Ernst & Young från konkurrenterna. 4

6 Ernst & Young Tax Inom detta affärsområde hjälper Ernst & Young företag och ägare med alla typer av skattemässiga lösningar. Skattekonsulter hjälper över svenska företag med t.ex. moms, arvs- och gåvobeskattning, företagsöverlåtelse, och koncernbeskattning. Med hjälp av utländska kollegor kan företagets specialister reda ut såväl svensk som internationell företagsbeskattning. Ernst & Young Tax är indelat i fem olika kompetensområden för att kunna erbjuda kunden ett så brett utbud som möjligt. Föregående år var efterfrågan på tjänsten god och i jämförelse med året innan har tillväxten ökat med 50 %. Ernst & Young Law Ernst & Young Law:s avdelning är specialiserad på svensk och internationell affärsjuridik. De kan med kompetent personal ge sina kunder expertishjälp med frågor om bolagsrätt, affärsjuridik samt även att tolka lagen rätt. Organisationen erbjuder jurister i över 50 länder vilket skapar en möjlighet att snabbt och effektivt kunna ge stöd åt behövande företag och privatpersoner. Ernst & Young Law är en av Sveriges största affärsjuridiska byråer med kontor runt om i Sverige. De anställda uppdateras i takt med utvecklingen för att kunna hålla en hög standard. Deras jobb är inte bara att hitta den bästa lösningen utan även att komma med idéer om alternativa lösningar. Ernst & Young har, för att kunna ge den bästa hjälpen inom olika rättsområden, skapat ett antal specialistgrupper. På grund av olika omständigheter runt om i världen har resultatet för Law under år 2000 varit måttligt. Affärsområdet är dock fortfarande under uppbyggnad och ännu har området inte sett sina bästa dagar. Vision och arbetssätt 4 För Ernst & Young är kvalitén viktig, men hur gör då ett företag som vill kunna erbjuda ett professionellt utfört arbete? Självklart är det personalen som väger tyngst i denna fråga. Ernst & Young har därför den senaste tiden satsat mycket på medarbetarnas utbildning, men även trivseln på företaget är viktig för att göra den till en trygg och bra arbetsplats. En vision som bär namnet People First finns idag och betyder ungefär nöjd personal ger nöjda kunder. För att inspirera medarbetarna har specialistgrupper med olika inriktningar anordnats för att ge personalen en möjlighet att arbeta med det som passar dem mest. Ett varierande arbete är även det ett knep för att få personalen engagerad. Hem och fritid, menar Ernst & Young, är en viktig del för att personalen ska hålla sig frisk och arbetsvillig. Därför har friskvårdsprogram erbjudits och man uppmuntrar gärna sina anställda att leva ett aktivt liv utanför jobbet. 5 Ett sätt att marknadsföra företaget är just att lära känna kunden och få fram ett ömsesidigt beroende. Satsningen på att rekrytera rätt personal har visat sig bli en väldig konkurrensfördel då expertis inom de olika områdena lockar 4 Bild hämtad från 5 Bild hämtad från 5

7 kunder mer än något annat. Det slutgiltiga resultatet enligt företagets VD Steve Ribbestam är En företagskultur som är effektiv, skapar värde och trygghet och där medarbetarna är väl förtrogna med och står bakom Ernst & Youngs värden och kultur. Arbetssättet präglas av: Ömsesidig respekt och förtroende Vi respekterar och bygger på våra olikheter genom att vara öppna och förtroendeingivande. Kundorientering Vi lyssnar och fokuserar på våra kunders behov och bygger långsiktiga relationer genom att agera professionellt och effektivt. Ledarskap Vi utövar ett tydligt och effektivt ledarskap som gynnar ett positivt arbetsklimat. Integritet Vi är ärliga och etiska samt upprätthåller hög integritet. Innovation Vi söker ständiga förbättringar genom en lärande organisation. Vårt fokus på långsiktigt lärande skapar förutsättningar för ett kreativt klimat. Teamwork Vi samarbetar och stödjer varandra och vi delar öppet vår kunskap och expertis inom och mellan våra affärsområden. En revisors arbete Ordet revision innebär att man i efterhand granskar ett företags redovisning. Det är obligatoriskt för alla aktiebolag att låta minst en auktoriserad revisor gå igenom och se till att årsredovisningen överensstämmer med lagen och att till att den inte innehåller något som inte stämmer. Revisorn arbetar t.ex. med rådgivning inom redovisnings- och skatteområdet. Han ska vara erfaren nog att kunna klara av sin uppgift väl och vara insatt i hur det ser ut på den ekonomiska sidan hos den aktuella kunden. Att ett företags årsredovisning är godkänd av en revisor är viktig för att banken och aktieägarna ofta kräver att dessa uppgifter finns att tillgå. Vägen till framgång Dagens Ernst & Young är resultatet av samarbete mellan mindre och medelstora företag. Under årens lopp har många mindre revisionsbyråer slagits samman och historien har kantats av en rad namnbyten. Det första steget togs 1971 då Hagström & Bredberg bildades. Med åren har många duktiga och kända revisorer kommit till och förtaget expanderade i och med detta. Företaget växer ännu idag. Efter många namnbyten togs 1990 slutligen namnet Ernst & Young, efter den internationella samarbetspartnern. Åren som gått De senaste åren har för Ernst & Young varit mycket innehållsrika. Många lyckade evenemang och tävlingar har genomförts med framgång och gett god publicitet. Man satsar mycket på studenter från högskolor och universitet. Bl.a. har ett seminarium, Ernst & Young University haft premiär. Det innebar föreläsningar m.m. och avslutades med en fest för de 400 deltagarna. Det aktiva arbetet med att 6

8 skapa goda relationer till universitet m.m. har lönat sig. I Universums årliga Idealranking av arbetsplatser för ekonomer, som 2000 studerande deltar i, ligger Ernst & Young på en stadig andraplats efter Ericsson. Tidskriften Veckans Affärer genomför årligen en ranking av konsultföretag och 2001 utnämndes Ernst & Young till det bästa revisionsföretaget. Kriterierna var t.ex. förtroende, kundorientering, kompetens och resultat. Ernst & Young kammade sammanlagt hem högst poäng. En annan stor framgång är vinsten av Primixpriset och benämningen Årets Öresundsföretag The Big Five kallas de fem största revisionsbyråerna i Sverige och Ernst & Youngs framgångar under de senaste åren har gjort att de ligger i toppen med högst helhetsbetyg och högst varumärkeskännedom. De senaste åren har alltså varit rika på innehåll och framgång. Ernst och Young är ett växande företag med en starkt uppåtgående trend. Man är inte rädd för att utveckla och förnya, då man insett att marknadens skiftande behov kräver förnyade tjänster. Ernst & Young jobbar mot att alltid finnas sina kunder till hands. I en konjunkturnedgång t.ex. avtar ju efterfrågan på vissa tjänster, då anstränger man sig för att täcka kundens behov på andra områden. Detta ska man uppnå främst genom kompetensutveckling hos personalen, för då kan man garantera kunden den hjälp den behöver oavsett konjunktur. Lönsamhet - Omsättning och resultat Omsättningen år 2000 ökade med 16 % jämfört med föregående år vilket visar att satsningarna koncernen gjort har givit ett bra resultat miljoner kronor var i omlopp under året. Lönsamhet uppgick till 2,8 % av omsättningen. Stora satsningar har även gjorts för 2001 på bl.a. utbildning, samarbete mellan olika länder samt produktutveckling. Årets totala investeringar uppgick till 49 mkr. Koncernens likvida medel uppgick under mitten av 2001 till 237 mkr, vilket var 109 mkr mer än förra året. Kassaflödet har dock minskat och låg 2000 på minus. Sammanfattning Slutligen kan man säga att koncernen Ernst & Young har under ett fåtal år vuxit sig in på världsmarknaden och ligger i dag i den främsta toppen. Genom att alltid se framåt och satsa mycket på att ständigt förbättra sig ser de till att hänga med i utvecklingen som sker i snabb takt i dagens samhälle. Ernst & Young är ett företag som vill ligga steget före och kunna erbjuda bästa möjliga rådgivning, vilket man idag också lyckas med. Sammanfattningsvis vågar vi påstå att Ernst & Young med säkerhet kommer att ha år framför sig med framgång och lycka. Ernst & Young står starka inför morgondagen. Avslutning Ernst & Young är ett otroligt stort företag med ett brett kunskapsområde. Det är svårt att få ett grepp om hur organisationen egentligen fungerar. Eftersom det är ett tjänsteföretag är det svårt att säga precis hur företaget arbetar. Det varierar så mycket beroende på vad det är för kund, vilka behov han har och vilket ämne han vill ha hjälp inom. Tjänsterna skräddarsys för att passa varje individ. Därför är konkreta exempel på hur en rådgivningsprocedur går till är svåra att hitta. Vi har dock fått mycket hjälp av revisorer på företaget och tror nu att vi har kunnat spegla en rättvis bild av Ernst & Young. 7

9 Källförteckning Ernst & Young Verksamhetsberättelse 2000/2001 Veckans affärer Nr Intervjuer: Per Modin Björn Bäckvall Revisor Ernst & Young Revisor Ernst & Young 8

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

NollSju. Verksamheten 2006 2007

NollSju. Verksamheten 2006 2007 NollSju Verksamheten 2006 2007 Idéer visioner och affärslösningar * *connectedthinking Innehåll Styrelseordförande och VD kommenterar 2 Verksamheten Affärsidé, vision och värderingar 4 Kompetens och spetserbjudande

Läs mer

Verksamheten 2000/2001

Verksamheten 2000/2001 Verksamheten 2000/2001 INNEHÅLL Kort om Öhrlings PricewaterhouseCoopers 1 Styrelseordföranden har ordet 2 3 Verksamhet och inriktning 4 5 En unik struktur 6 7 Ekonomisk översikt 8 9 TJÄNSTEOMRÅDEN Revision

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

PwC:s årsredovisning 2013/2014

PwC:s årsredovisning 2013/2014 PwC:s årsredovisning 2013/2014 Malmö Det här är PwC Kiruna Gällivare PwC i Sverige och världen PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Vi har cirka 60 000

Läs mer

Idéer, visioner och affärslösningar. Verksamheten 2003 2004* *connectedthinking

Idéer, visioner och affärslösningar. Verksamheten 2003 2004* *connectedthinking Idéer, visioner och affärslösningar Verksamheten 2003 2004* *connectedthinking Öhrlings PricewaterhouseCoopers Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning med

Läs mer

Marknadsplan LINKÖPINGS UNIVERSITET

Marknadsplan LINKÖPINGS UNIVERSITET LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Företagsekonomi 1 HT2012 Marknadsföring 722G83 Datum: 2013-01-09 Marknadsplan Grupp B4, Rickard Ericson 871101-0176, Jonathan

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Nöjdast 2013. årsrapport. Rådgivning Revision Skatt Företagsservice

Nöjdast 2013. årsrapport. Rådgivning Revision Skatt Företagsservice Nöjdast 2013. årsrapport Rådgivning Revision Skatt Företagsservice NÖJDAST VD ÅRSKRÖNIKA men nöjdast är nog chefen. En årsrapport ska summera året som gick och om jag ska sammanfatta 2013 i ett ord så

Läs mer

Stabilitet och klientfokus

Stabilitet och klientfokus Stabilitet och klientfokus Årsredovisning 2008/2009 Innehåll Styrelseordförande och vd har ordet 3 Året i korthet 4 Skiftande marknadskrav för globala företag 5 Stora möjligheter på en marknad i förändring

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Summerat. SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN Årgång 2012 Change or die Camp Digital är eventet där Sigma möter sin viktigaste kunder

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia...

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia... 2004 Innehåll Kort om Poolia... 3 Affärsidé och vision... 5 Våra värderingar... 5 Viktiga händelser... 6 Koncernchefen har ordet... 8 Historia... 11 Medarbetare... 12 Att jobba som konsult... 14 Poolia

Läs mer

DET HÄR ÄR. KPMG i Sverige

DET HÄR ÄR. KPMG i Sverige DET HÄR ÄR KPMG i Sverige Vi skapar trygghet och bidrar i förändring Oavsett om du vänder dig till KPMG för revisionsuppdrag, skattefrågor eller konsulttjänster, så handlar vårt arbete om att ge dig tryggheten

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Revisionens betydelse finansiärernas krav vid beviljande av lån

Revisionens betydelse finansiärernas krav vid beviljande av lån Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi 2010-05-27 FÖ1013 15 poäng Revisionens betydelse finansiärernas krav vid beviljande av lån Handledare: Jan Åkerstedt Författare: Linda Solin h06linso@du.se

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Caseövning Business Consulting AB

Caseövning Business Consulting AB Caseövning Business Consulting AB För ME2015 Industriell Projektledning: Ledning och styrning av projekt Perfection is Standard Av Peter Ekblom Roberto Marafante Peder Samuelsson & Anna Jerbrant TRITA

Läs mer