Laboration 15 Grafiskt användargränssnitt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laboration 15 Grafiskt användargränssnitt"

Transkript

1 Laboration 15 Grafiskt användargränssnitt Avsikten med denna laboration är att du ska träna på att skriva program som använder grafiskt användargränssnitt, dvs program som använder grafiska komponenter som t.ex. fönster och knappar. Uppgift 1 - FCKonverterare Du ska skriva ett program vilket låter användaren mata in ett antal grader låter användaren klicka på typ av konvertering, dvs. från Celsius till Fahrenheit eller från Fahrenheit till Celsius. Visar resultatet av konverteringen (rad två i figuren) Låter användaren avsluta programmet genom att klicka på Avsluta -knapp. Steg 1 Skapa projekt + klass Skapa en klass, FCKonverterare, i ett lämpligt projekt. Glöm inte extends JFrame. Se till att nödvändiga paket importeras (javax.swing, java.awt, java.awt.event) import javax.swing.*; import java.awt.*; import java.awt.event.*; public class FCKonverterare extends JFrame { public FCKonverterare() { Steg 2 Vilka komponenter behövs i programmet? Gör en lista över dem. Om vi tittar på figuren ovan så ser vi följande komponenter (uppifrån och ner): JLabel (Grader) + JTextField (Inmatningsfönstret) JLabel (Resultatutskrift) JButton (Fahrenheit ) + JButton (Celsius ) JButton (Avsluta) Skriv in dessa komponenter som attribut i klassen. private JButton ftoc = new JButton("Fahrenheit till Celsius"); private JButton ctof = new JButton("Celsius till Fahrenheit"); private JButton exit = new JButton("Avsluta"); private JLabel label = new JLabel("Grader "); private JLabel result = new JLabel("Resultat: "); private JTextField degrees = new JTextField(); DA129A, Programmering 1 1

2 Steg 3 Hur ska komponenterna placeras ut? Nedanstående skriver du i konstruktorn. Om vi tittar på figuren ovan så verkar den vara uppbyggd av 4 rader. Det innebär att en GridLayout med 4 rader och en kolumn verkar lämplig i huvudcontainern. Container c = getcontentpane(); c.setlayout(new GridLayout(4,1)); Den översta raden har två komponenter. Det innebär att vi behöver en panel att placera dem på. Den vänstra tar den storlek den behöver och den högra tar resten. Detta passar för en BorderLayout med JLabel i WEST och JTextField i CENTER. JPanel firstrow = new JPanel(new BorderLayout()); Rad 3 består av två knappar vilka ska ta lika stor plats båda två. Vi behöver en panel med GridLayout med två kolumner att placera knapparna på. JPanel thirdrow = new JPanel(new GridLayout(1,2)); Nu är det dags att placera komponenterna. firstrow.add(label,borderlayout.west); firstrow.add(degrees,borderlayout.center); thirdrow.add(ftoc); thirdrow.add(ctof); c.add(firstrow); c.add(result); c.add(thirdrow); c.add(exit); Steg 4 Fönstrets ska ha en storlek och fönstret ska vara synligt. setsize(350,130); setvisible(true); Steg 5 Testkör designen. Är du nöjd eller ska du göra förändringar? Nu kan du testa med andra inställningar. T.ex. annan fönsterstorlek, bakgrundsfärg/förgrundsfärg på olika komponenter osv. public static void main(string[] args) { FCKonverterare fck = new FCKonverterare(); Händelsehantering. Användaren ska ju kunna använda programmet, något ska hända vid klick på någon av knapparna, så nu är det dags att implementera händelsehantering. Först gör vi en lista på olika händelser som användaren ska kunna generera. Följande händelser ska användaren kunna generera: Klick på Celsius till Fahrenheit -knappen varvid graderna i inmatningsfönstret ska omvandlas till fahrenheitgrader. Klick på Fahrenheit till Celsius -knappen varvid graderna i inmatningsfönstret ska omvandlas till celsiusgrader. Klick på Avsluta-knappen varvid programmet ska avslutas. 2

3 Samtliga händelser fångas bäst med en ActionListener. Följande ska du göra: Låta klassen implementera ActionListener public class FCKonverterare extends JFrame implements ActionListener { Skriva metoden actionperformed i klassen public void actionperformed(actionevent e) { Koppla knapparna så att actionperformed anropas vid klick på dem. Skriv nedanstående rader i konstruktorn. ctof.addactionlistener(this); ftoc.addactionlistener(this); exit.addactionlistener(this); Nu är ramverket klart och vi kan skriva in den kod som ska exekveras då användaren klickar på en knapp. Celsius till Fahrenheit -knappen Innehållet i inmatningsfönstret ska hämtas genom anrop till metoden gettext(). Metoden returnerar en sträng (String). Denna sträng måste konverteras till ett decimaltal. Metoden Double.parseDouble(String) kan du använda för konverteringen. Metoden returnerar en double. Celsiusgraderna ska räknas om till fahrenheitgrader. Formeln F = C är användbar till detta. Slutligen ska innehållet i resultat-lablen ändras. Detta görs genom anrop till metoden settext(string). public void actionperformed(actionevent e) { double deg, res; if(e.getsource()==ctof) { // Klick på ctof? res = *deg; result.settext("resultat: "+deg+" C är "+res+" F"); Fahrenheit till Celsius -knappen Samma steg som ovan ska tas. Men formeln för beräkning av celsiusgrader är annorlunda: C = (F 32)/1.8. public void actionperformed(actionevent e) { double deg, res; if(e.getsource()==ctof) { res = *deg; result.settext("resultat: "+deg+" C är "+res+" F"); else if(e.getsource()==ftoc) { // klick på ftoc? res = (deg-32)/1.8; result.settext("resultat: "+deg+" F är "+res+" C"); 3

4 Avsluta -knappen Programmet ska avslutas när användaren klickar på denna knapp. public void actionperformed(actionevent e) { double deg, res; if(e.getsource()==ctof) { res = *deg; result.settext("resultat: "+deg+" C är "+res+" F"); else if(e.getsource()==ftoc) { res = (deg-32)/1.8; result.settext("resultat: "+deg+" F är "+res+" C"); else if(e.getsource()==exit) { // klick på exit-knapp System.exit(0); Nu är eventuellt programmet färdigt. Testkör det och experimentera gärna med olika ändringar. 4

5 Uppgift 2 FCKonverterare I denna uppgift ska du göra om applikationen i Uppgift 1 till en applet. Detta är ganska enkelt men man får tänka sig för. Följande ska du göra: Gå ut i Utforskaren och skapa en kopia av FCKonverterare.java. Döp kopian till FCApplet.java. Flytta kopian till src-katalogen (den är förmodligen i katalogen laboration15). Om du använder JBuilder ska du uppdatera projektet. Nu dyker FCApplet.java upp i projektfönstret. Du ska göra en del förändringar i innehållet i FCApplet.java. Ta bort package laboration15; Ändra så att klassen heter FCApplet och ärver JApplet. public class FCApplet extends JApplet implements ActionListener { Ta bort attributet exit. En applet kan inte avslutas användaren byter sida. private JButton exit = new JButton("Avsluta"); Ändra konstruktorhuvudet (public FCKonverterare()) till public void init() { Ta bort raderna exit.addactionlistener(this); // exit används inte mer. c.add(exit); // exit används inte mer. setsize(350,130); // appleten får sin storlek via html-sidan setvisible(true); // browsern ser till att appleten blir synlig Ändra huvudcontainerns GridLayout till 3 rader (ingen Avsluta -knapp) c.setlayout(new GridLayout(3,1)); Ta bort exit-koden ur actionperformed else if(e.getsource()==exit) { System.exit(0); Nu är det dags att testköra appleten. Börja med att skapa en fil med namnet FCApplet.html i src-katalogen. * netbeans: Högerklicka Source Packages och välj New HTML File. Skriv namnet FCApplet och klicka på Finish. * JBuilder: Välj File New File, skriv in ett lämpligt namn (t.ex. FCApplet), välj typen html och se till att src-katalogen i ditt projekt är vald (automatiskt). Klicka på OK. Skriv in nedanstående APPLET-tagg i FCApplet.html: <APPLET CODE="FCApplet.class" WIDTH="350" HEIGHT="100"> </APPLET> Testkör appleten genom att i * netbeans: Högerklicka FCApplet.java och välj Run File * JBuilder: Högerklicka FCApplet.html och välj Run using defaults Om allt ser ut som det ska och fungerar korrekt är det dags med Uppgift 3. 5

6 Uppgift 3 Appleten körs via browsern För att testköra appleten från en webserver så kan du utnyttja katalogen public_html här på MAH. Du har katalogen på enhet M. Nu ska du placera filerna FCApplet.class (finns i classes) och FCApplet.html (finns i src) i katalogen public_html som finns på enhet M. Enhet M om du jobbar hemifrån Om du jobbar med laborationen utanför Malmö högskola så når du ditt utrymme med hjälp av ftp, t.ex. via Internet Explorer (skriv i adressfältet): ftp://ftphome.mah.se Nu får du logga in med ditt användarnamn och lösenord. Kopiera filerna FCApplet.class och FCApplet.html från din dator till public_html. Testa appleten Testa din applet med att hämta hem dokumentet FCApplet.html via din browser. Du når dokumentet på adressen homeweb.mah.se/~xxxxxx/fcapplet.html där xxxxxx står för din nätverksidentitet. (användarnamn) Du får gärna placera filerna i en underkatalog, t.ex. lab7. I detta fall når du html-dokumentet med homeweb.mah.se/~xxxxxx/lab7/fcapplet.html Dags att testa om appleten startar! Men du måste använda en browser med Java2-plug. Detta är vanligt i dessa dagar. 6

7 Uppgift 4 Mushändelser Man kan fånga musklick på diverse komponenter, och även fånga händelsen att musmarkören förs in över en komponent eller förs ut från en komponent. Detta ska exemplifieras i denna uppgift. Slutresultatet kommer att likna figuren till höger. Om man klickar på en rektangel med en siffra så kommer denna siffra att läggas till i den översta raden. Om man klickar på <- så tas den sista siffran bort från raden (om det finns några siffror). Om man klickar på Del så tas alla siffror bort från raden. Om man för musmarkören över någon av komponenterna så kommer innehållet att visas på statusraden. Och när man tar bort musmarkören från komponenten så töms statusraden. Programmet består av 12 st JLabel med röd bakgrund. De har dessutom försetts med en border. Överst och underst är det ytterligare två JLabel, en med svart bakgrund, vit text och grå border och en med fönstrets bakgrundfärg och svart text (default-inställningar). Ett skal till programmet import javax.swing.*; import java.awt.*; import java.awt.event.*; import javax.swing.border.*; // Behövs för knapp -border public class MouseEventsEx extends JPanel implements MouseListener { När programmet är färdigt kan du starta det med main-metoden: public static void main( String[] args ) { JFrame frame = new JFrame(); MouseEventsEx panel = new MouseEventsEx(); frame.setsize( 300, 170 ); frame.setdefaultcloseoperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE ); frame.getcontentpane().add( panel ); frame.setvisible( true ); Instansvariabler Alla komponenter som man ska referera till måste vara instansvariabler. Detta gäller inte komponenter som genererar händelser om de endast refereras i samband med händelserna. Endast den översta och den understa JLabel-komponenten behöver vara instansvariabler. Varför knapp -lablarna inte behöver vara instansvariabler ser du i händelsemetoderna. Lägg till instansvariablerna result och statusbar. private JLabel result = new JLabel( " " ); private JLabel statusbar = new JLabel( "No event" ); 7

8 Konstruktorn I konstruktorn designar vi panelen. En extra panel, med GridLayout (rader och 6 kolumner), används för att hålla knapp -lablarna.. Extra-panelen placeras i CENTER, result-labeln i NORTH och statusbar i SOUTH. public MouseEventsEx () { // Lokal variabler statusbar JLabel label; // Fält med knapparnas etiketter. Endast för att förenkla designen. String[] labels = {"0","1","2","3","4","<-","5","6","7","8","9","Del"; // Panel för de tolv "knapparna". 2 rader med 6 kolumner i vardera JPanel labelpanel = new JPanel( new GridLayout( 2, 6 ) ); Font font = new Font( "SansSerif", Font.BOLD, 16 ); // Design-del // De tolv JLabel-komponenterna skapas, designas, kopplas och placeras. // Detta sker en i taget. for (int i = 0; i < labels.length; i++) { label = new JLabel( labels[i], JLabel.CENTER ); // skapa JLabel label.addmouselistener( this ); // muslyssnare i denna klass label.setbackground( Color.red ); // röd bakgrundgärg label.setopaque( true ); // syns endast om JLabel göres tät label.setfont( font ); // större font än default-fonten // Varje knapp ska ha en border label.setborder(borderfactory.createbevelborder(bevelborder.raised)); labelpanel.add( label ); // Placera knappen på panelen result.setfont( font ); result.setforeground( Color.white ); // Textfärg result.setbackground( Color.black ); // Bakgrundsfärg result result.setopaque( true ); // Bakgrundsfärgen ska synas result.setborder(borderfactory.createlineborder(color.lightgray, 3)); result.setpreferredsize(new Dimension(200,30)); // Avmarkera och se! // Komponenter placeras i huvudpanelen (den ärvda panelen) setlayout( new BorderLayout() ); // Borderlayout är lämplig add( result, BorderLayout.NORTH ); add( labelpanel, BorderLayout.CENTER ); add( statusbar, BorderLayout.SOUTH ); Händelsehantering Nu återstår händelsehantering, dvs reagera på musklick och musrörelser in över och ut från komponenter. När en klass implementerar MouseListener så måste fem metoder finnas i klassen nämligen: public void mouseclicked(mouseevent e) { public void mousepressed(mouseevent e) { public void mousereleased(mouseevent e) { public void mouseentered(mouseevent e) { public void mouseexited(mouseevent e) { I programmet är det mousepressed, mousereleased, mouseentered och mouseexited som innehåller kod. 8

9 mousepressed mousepressed används när du ska registrera musklick på en komponent. Man lockas att använda mouseclicked men det ska man undvika. Funktionaliteten försämras nämligen avsevärt om du använder mouseclicked. public void mousepressed(mouseevent e) { String button = label.gettext(); // Text i klickad komponent String content = result.gettext(); // Innehåll i result-label statusbar.settext( "mousepressed on " + label.gettext() ); if(button.equals("del")) { // Del, Töm result-label på innehåll result.settext(""); // <-, ta bort ett tecken om det finns något tecken else if(button.equals("<-") && button.length()>0) { result.settext(content.substring(0,content.length()-1)); else { // siffra lägg till i result result.settext(content + label.gettext()); Kommentar till mousepressed-metoden: När en händelse genereras så anropas en händelse-hanterare. Du kan alltid erhålla en referens till komponenten som genererade händelsen (här: labeln som klickades) genom e.getsource(). Dock måste du typkonvertera komponenten till korrekt typ: Sedan kan referensen användas på vanligt sätt. mouseentered mouseentered anropas om musmarkören förs in över en komponent. public void mouseentered(mouseevent e) { statusbar.settext( "mouseentered on " + label.gettext() ); mouseexited mouseexited anropas om musmarkören förs bort från en komponent. public void mouseexited(mouseevent e) { statusbar.settext( "mouseexited from " + label.gettext() ); mousereleased mousereleased anropas när ett klick på en komponent avslutas (musknappen släpps upp) public void mousereleased( MouseEvent e ) { statusbar.settext( "mousereleased on " + label.gettext() ); mouseclicked mouseclicked anropas när användaren klickar på en component. Men användaren får inte flytta på musen medan klicket sker. Detta gör metoden svår att använda. public void mouseclicked(mouseevent e) { 9

10 Uppgift 1 import javax.swing.*; import java.awt.*; import java.awt.event.*; public class FCKonverterare extends JFrame implements ActionListener { private JButton ftoc = new JButton("Fahrenheit till Celsius"); private JButton ctof = new JButton("Celsius till Fahrenheit"); private JButton exit = new JButton("Avsluta"); private JLabel label = new JLabel("Grader "); private JLabel result = new JLabel("Resultat: "); private JTextField degrees = new JTextField(); public FCKonverterare() { Container c = getcontentpane(); JPanel firstrow = new JPanel(new BorderLayout()); JPanel thirdrow = new JPanel(new GridLayout(1,2)); ctof.addactionlistener(this); ftoc.addactionlistener(this); exit.addactionlistener(this); c.setlayout(new GridLayout(4,1)); firstrow.add(label,borderlayout.west); firstrow.add(degrees,borderlayout.center); thirdrow.add(ftoc); thirdrow.add(ctof); c.add(firstrow); c.add(result); c.add(thirdrow); c.add(exit); setsize(350,130); setvisible(true); public void actionperformed(actionevent e) { double deg, res; if(e.getsource()==ctof) { res = *deg; result.settext("resultat: "+deg+" C är "+res+" F"); else if(e.getsource()==ftoc) { res = (deg-32)/1.8; result.settext("resultat: "+deg+" F är "+res+" C"); else if(e.getsource()==exit) { System.exit(0); public static void main(string[] args) { FCKonverterare fck = new FCKonverterare(); 10

11 Uppgift 2 import javax.swing.*; import java.awt.*; import java.awt.event.*; public class FCApplet extends JApplet implements ActionListener { private JButton ftoc = new JButton("Fahrenheit till Celsius"); private JButton ctof = new JButton("Celsius till Fahrenheit"); private JLabel label = new JLabel("Grader "); private JLabel result = new JLabel("Resultat: "); private JTextField degrees = new JTextField(); public void init() { Container c = getcontentpane(); JPanel firstrow = new JPanel(new BorderLayout()); JPanel thirdrow = new JPanel(new GridLayout(1,2)); ctof.addactionlistener(this); ftoc.addactionlistener(this); c.setlayout(new GridLayout(3,1)); firstrow.add(label,borderlayout.west); firstrow.add(degrees,borderlayout.center); thirdrow.add(ftoc); thirdrow.add(ctof); c.add(firstrow); c.add(result); c.add(thirdrow); public void actionperformed(actionevent e) { double deg, res; if(e.getsource()==ctof) { res = *deg; result.settext("resultat: "+deg+" C är "+res+" F"); else if(e.getsource()==ftoc) { res = (deg-32)/1.8; result.settext("resultat: "+deg+" F är "+res+" C"); 11

12 Uppgift 4 import javax.swing.*; import java.awt.*; import java.awt.event.*; import javax.swing.border.*; public class MouseEventsEx extends JPanel implements MouseListener { private JLabel result = new JLabel( " " ); private JLabel statusbar = new JLabel( "No event" ); public MouseEventsEx() { JLabel label; String[] labels = { "0","1","2","3","4", "<-","5","6","7","8","9","Del" ; JPanel labelpanel = new JPanel( new GridLayout(2, 6) ); Font font = new Font( "SansSerif", Font.BOLD, 16 ); for (int i = 0; i < labels.length; i++) { label = new JLabel( labels[i], JLabel.CENTER ); label.addmouselistener( this ); label.setbackground( Color.red ); label.setopaque( true ); label.setfont( font ); label.setborder( BorderFactory.createBevelBorder( BevelBorder.RAISED ) ); labelpanel.add( label ); result.setfont( font ); result.setforeground( Color.white ); result.setbackground( Color.black ); result.setopaque( true ); result.setborder( BorderFactory.createLineBorder( Color.lightGray, 3 ) ); result.setpreferredsize( new Dimension( 200,30 ) ); setlayout( new BorderLayout() ); add( result, BorderLayout.NORTH ); add( labelpanel, BorderLayout.CENTER ); add( statusbar, BorderLayout.SOUTH ); public void mousepressed( MouseEvent e ) { String button = label.gettext(); String content = result.gettext(); statusbar.settext( "mousepressed on " + label.gettext() ); if( button.equals( "Del" ) ) { result.settext( "" ); else if( button.equals( "<-" ) && button.length()>0 ) { result.settext( content.substring( 0, content.length()-1 ) ); else { result.settext( content + label.gettext() ); public void mouseentered( MouseEvent e ) { statusbar.settext( "mouseentered on " + label.gettext() ); 12

13 public void mouseexited( MouseEvent e ) { statusbar.settext( "mouseexited from " + label.gettext() ); public void mousereleased( MouseEvent e ) { statusbar.settext( "mousereleased on " + label.gettext() ); public void mouseclicked( MouseEvent e ) { public class StartUppgift5 { public static void main( String[] args ) { JFrame frame = new JFrame(); MouseEventsEx panel = new MouseEventsEx(); frame.setsize( 300, 170 ); frame.setdefaultcloseoperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE ); frame.getcontentpane().add( panel ); frame.setvisible( true ); 13

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Laboration 13, Arrayer och objekt

Laboration 13, Arrayer och objekt Laboration 13, Arrayer och objekt Avsikten med denna laboration är att du ska träna på att använda arrayer. Skapa paketet laboration13 i ditt laborationsprojekt innan du fortsätter med laborationen. Uppgift

Läs mer

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 Uppdaterad 20131029 WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 WordPress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, webbstandard och användarvänlighet. Det perfekta verktyget för både privatpersoner och

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp 1. Öppna programmet Imovie 2. Under arkiv - välj NYTT PROJEKT OBS!! Döp det till något bra namn! 3. Nu väljer du vilket tema - välj inget tema och klicka

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT Joomla Guide 2.5.11 LÄNKAR LADDA UPP EN PDF & LÄNKA TILL I ARTIKEL Sida 1 av 11 LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT I denna guide får du lära dig att: Ladda upp ett PDF dokument på

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

IndraLogic PLC-programmering. Mitt första PLC-projekt Version 2

IndraLogic PLC-programmering. Mitt första PLC-projekt Version 2 IndraLogic PLC-programmering Mitt första PLC-projekt Version 2 Innehållsförteckning IndraLogic PLC-programmering... 1 Mitt första PLC-projekt... 1 Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 Service och

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Kapitel 11 DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Mac OS X är designat för att kunna vara ett fleranvändarsystem, vilket betyder att varje användare på en Mac har sitt eget konto. Varje användare är antingen

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Hjälp/Instruktion OL Laser

Hjälp/Instruktion OL Laser Jerker Boman/+46 (0)+46 (0)26 546321 2012-04-16 1.3 1 (44) Innehållsförteckning Installera 4 Ladda ner installationsfiler... 4 Installera... 4 Läsa in laserdata, få information och spara laserdata 8 Öppna

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17 Användarhandbok Del 1 Allmänt... 1 Inledning... 1 Rättigheter... 1 Support... 1 Jokersystemet... 2 Om handboken... 2 Systemkrav... 2 Del 2 Komma igång...3 Köp Jokersystemet... 3 Installera Jokersystemet...

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering Sus Andersson Lär dig kryptering lär dig kryptering 2 kryptering och nycklar vad är det? 3 kryptera meddelanden 3 pc: hämta hem och installera gnupg 4 skapa nycklar 6 testa nycklarna 9 ta emot en krypterad

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Skapa snygga text- och bilddokument

Skapa snygga text- och bilddokument Skapa snygga text- och bilddokument Eskilstuna hösten 2011 Göran Thomasson Eskilstuna 2011-05-16 sida 1 Innehållsförteckning 1 Windows 7 och Picasa 3... 2 1.1 Grunder i Windows... 2 1.1.1 Höger musknapp...

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer