Framtidens skola redan idag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens skola redan idag 2013-07-11"

Transkript

1 IT plan fö r Va stra Stenhagenskölan Framtidens skola redan idag

2 Innehållsförteckning Inledning Vision...3 Syfte...3 Mål...3 Kortsiktigt...3 Långsiktigt...4 Nulägesbeskrivning...4 Digital kompetens personal...4 Personalens behov av fortbildning...5 Personalens behov av fortbildning...5 Digital kompetens elever System och utrustning...6 Drift och support...6 Värdegrund...7 Synliggöra verksamheten...7 Varför är det viktigt att synliggöra verksamheten...7 Vad ska vi kommunicera?...8 Hur gör vi det? Organisation och ansvarsfördelning...9 Budget...9 Investeringar...9 Handlingsplan Utvärdering och revidering Inledning Västra Stenhagenskolan är en relativt ny skola i Uppsala. Den slog upp dörrarna hösten 2008 och har verksamhet från förskoleklass till år 9 2

3 Verksamheten vilar på en gemensam värdegrund där barnet står i centrum. Den ska kännetecknas av ett öppet och demokratiskt förhållningssätt, där delaktighet, och tydlighet säkerställer att barnen känner trygghet och utvecklas på bästa sätt. Det pedagogiska förhållningsättet grundar sig på de konstruktivistiska teorier Det innebär att vi utgår från barnet när vi skapar en lärande situation. Lärande sker i samspel med andra och syftar till att utveckla en tillit till den egna förmågan att lära. Läraren är viktig som medskapare och vägledare till kunskap för eleven. Skolan ska skapa förutsättningar att träna eleven i att samspela med andra. Skapande verksamhet, liksom intresseväckande inslag, anpassade efter barns ålder, är viktiga för att skapa lust och motivation till lärande. Samverkan med övriga verksamheter på centrat är viktigt för att nå bra resultat. Digital teknik är ett viktigt verktyg för att uppnå vår verksamhetsidé. Vision På Västra Stenhagenskolan utvecklas eleven så att den KAN, VILL och VÅGAR bli framtida samhällsmedborgare. Västra Stenhagenskolan ska vara en skola i framtiden, där såväl elever som personal ska vara väl förtrogna med digital teknik. Syfte Syftet med att ha en IT plan för skolan är att vara ett verktyg för verksamheten. Den ska sätta ut kursen för IT utvecklingen på skolan så att vi strävar efter att nå vår Vision. Vår IT plan ska vara ett arbetande dokument som ständigt förändras. Den ska vara väl förankrad i personalgruppen, men också i elevgruppen via elevråd och utbildningsråd. It planen ska också vara kopplad till likabehandlinsplanen. Undervisningen ska sträva mot att använda digital teknik mer på de två övre nivåerna enligt SAMR modellen. Marknadsföringen av skolan ska öka med hjälp av sociala medier. Alla ska kunna hantera nätet på ett tryggt och säkert sätt. Vi ska leva upp till målen om hur digital teknik ska användas i undervisingen enligt Lgr 11 Vi ska skapa stolthet och samhörighet. Mål Kortsiktigt Alla ska ha kunskaper om nätetikett Vi ska förtydliga rutinerna kring hanterandet av olika system och support Vi ska bredda vår utrustning till flera typer av digital teknik. Fortbilda personal i hantering av sociala medier, Ipad, nätettikett, m.m. 3

4 Långsiktigt All personal ska vara PIM certifierade Personal och elever synliggör verksamheten med hjälp av social medier. Fler i personalen använder digital teknik på förändring och omdefinieringsnivå enligt SAMR modellen. Nulägesbeskrivning Skolan har idag trådlöst nätverk. All personal har egna datorer. Alla klassrum har projektorer, 3 av dessa är interaktiva. I dag finns det ca 1 dator/ 3 elever. I musiksalen finns det Mac datorer för skapande av digital musik samt en inspelningsstudio. Skolan är kopplat till SKOP för support och hantering av nätverket. Personalen är positivt inställda till användandet av digital teknik. De kan kommunicera via epost, bifoga filer samt använda projektor. I dag används digital teknik i undervisningen främst för att jobba med ordbehandling, söka fakta, streama film och göra powerpoint presentationer. Några använder också digitala medier i form a filmskapande och bloggar. All elevdokumentation samt frånvarohantering sköts digitalt. Alla elever har ett eget konto i Edwise. De är väl förtrogna med social medier. Flera bloggar regelbundet. De söker fakta på nätet. Digital kompetens personal Kartläggning av kompetensen i personalgruppen gjordes i maj 13 utifrån frågeställningen Vad gör du i klassrummet idag med digitala hjälpmedel. Vi sammanställde sedan kartläggningen utifrån SAMR modellens olika nivåer. Ersättning f Förbättring f Förändring f Omdefiniering f Söker information Tittar på film, TV Skriver arbeten Lyssna på musik Fotograferar, tittar på bilder miniräknare Läser böcker, dikter Översätter, ordkunskap Skriva omdömen Frånvaro hantering Matematisk färdighetsträning Presentationer PP Öka motivation g, spel Bearbeta statistik, utvärdering Talsyntesläsinlärning Hitta aktuella händelser Matematik genomgångar Lyssna på dialekter Kommunicera, handleda föräldrar-eleverkollegor - mejl -FB -corkboard -bloggar Elever gör egna filmer, redigerar publicerar Hur vanligt är det? de flesta flera några Kommunicerar med partnerskolor i europa Skype konferens 4

5 Personalen behov av fotbildning Inspiration till hur man kan använda digital teknik Bild hantering Hur man gör man powerpoint, moviemaker, photostory Hur gör man film (filma,klippa redigera) fotoredigering Kommunikation Hur man gör en blogg och hur man använder den bäst med eleverna Hur man använder olika diskussionsforum på nätet Skype, Pod cast Göra egen hemsida Hur man hittar vänskolor utomlands Värdegrund Etik och moral Lagar och regler Nätmobbing vett och etikett hur ska jag jobba med eleverna? Lektionstips Spel i undervisningen Kunskap om bra sidor att använda i undervisningen Kunskap om bra pedagogiska spelappar Kunskap om digitala läromedel Teknik Kortkommandon Hur Ipads/Ipods fungerar Funktioner i edwise som underlättar kommunikation Digital kompetens elever Personalen gjorde en kartläggning av elevernas datoranvändande maj 2013 Ålder 6-9 Ålder Ålder Rollspel i olika cybervärldar Facebook Spel Färdighetsträning i matematik Skriva berättelser Youtube Spelar spel i sociala nätverk Social medier som facebook, youtube, bloggar, instagram, skype Pluggar glosor Träningsprogram Film och tv Sms Lyssna på musik Social medier facebook, youtube, instagram, twitter, bloggar, KIK, keek, Fotografering, redigerar, delar foton Filmar, sätter ihop filmer, laddar ner film Kalender Skriver arbeten Gör presentationer Hittar inspiration Lyssna på musik 5

6 Spelar spel Söker fakta -googlar System och utrustning NULÄGE Lag 1 Lag 2 Lag 3 Lag 4 FBK/LUG Atlejé Musik personal SUM Bärbar PC Classmates stationära IPad Mac datorer 2 2 Digital 2 2 videokamera Digital kameror skrivare Kopiator 1 1 Drift och support Västra Stenhagenskolan ingår i SKOP avtalet. Tjänsten består av: Felsökning via servicedesk eller på plats Installation av datorer, skrivare, telefoner och kameror Garantihantering Återvinning Lagring och säkerhetskopiering Automatiskt skapande av inloggningskonton i Edwise och skolnet. Uppdatering av säkerhetspatchar och anti virusprogram För att få kontakt med SKOP s support ringer man eller mejlar till Kontakt person på skolan när det gäller felanmälan på elevdatorer är husvärden. Persona som fel på sin dator kontaktar supporten direkt. 6

7 Värdegrund Stenhagens bildning och kulturcentrum är en,mötesplatsen där alla åldrar deltar, upplever och lär tillsammans Delta Uppleva Lära Här har alla samma värde Här bemöter vi varandra med nyfikenhet, tolerans och omtanke Här respekterar vi varandras olikheter och lyssnar in vad andra har att säga Här känner vi oss delaktiga och har inflytande Här ser vi möjligheter och hjälper varandra Här stärker vi varandras självkänsla Här känner vi lust och nyfikenhet Här ges vi möjlighet att utveckla vår kreativitet Här präglas arbetet av humor och glädje Här utmanas vi i våra föreställningar Här uppmuntrar vi olika arbetsformer och självständigt tänkande Här är vi en del av världen Här tar vi oss tid och förstår att det är viktigt att skapa en god lärmiljö Här är vi trygga och trivs(, vilket är en förutsättning för lärande) Här utvecklar vi förmågan att samspela med andra och visar varandra ömsesidig respekt Här går teori och praktik hand i hand Här tror vi på människors möjlighet att fatta egna beslut Här växer vi genom ansvar Här finns en ständig utveckling och vi får växa som människor Här lär vi för livet. Vilka regler angående datoranvändning gäller på vår skola. Utgå från diskussionerna kring uppgiften Unga och Nätet. Arbeta med i augusti. Synliggöra verksamheten Att synliggöra verksamheten på nätet blir allt viktigare i den digital värd vi lever i. Andra kommer att lägga ut saker om oss som vi inte har kontroll över. Vi behöver lägga ut saker som ger en bild av hur vi ser på vår verksamhet. Idag har vi en hemsida som gjordes om till läsåret 12/13. Vi gjorde en reklamfilm om skolan 2011 som ligger ute på Youtube. Där ligger också en film om vårt läs och skrivprojekt att 7

8 skriva sig till läsning. Några lärare gör bloggar. Det finns en grupp på facebook för Västra stenhagenskolan som några lärare administrerar. Varför är det viktigt att synliggöra verksamheten? Vi vill synliggöra vad vi gör för varandra vilket skapar en vi-känsla samt bidrar till komptensutveckling Vi behöver marknadsföra vår verksamhet Vi behöver känna stolthet över vår verksamhet Vi behöver ge föräldrarna bättre inblick i undervisningen Vi behöver hitta forum för att få feedback på vår verksamhet Vi behöver hitta forum för att öka delaktigheten Vi vill öka elevernas kompetensnivå Vi vill verklighetsanknyta det vi gör Vi vill synliggöra elevens kunskapsutveckling Vi vill ha ett bra systematiskt kvalitetsarbete kring elevnärvaro och kunskapsutveckling Vad ska vi kommunicera? Elevernas arbeten i vardagen Veckobrev Tankar och idéer vad vi vill elevutveckling elevnärvaro vilka värden vi står för Hur gör vi det? Hur Vad Målgrupp Ansvarig hemsida Allmän information om verksamheten Elever, vårdnadshavare och personal. Skolledning arbetslagsledare klassbloggar Allmän information om aktiviteter i klassen elever och föräldrar i den egna klassen, samt personal mentor,undervisande lärare Edwise Information om elevens utveckling Elev, vårdnadshavare mentor,undervisande lärare Mejl Elev, lärare vårdnadshavare lärare Boka prov, datorer lärare lärare Kalendarium personal skolledning Protokoll Arbetslag, ämnesgrupp, ledningsgrupp Lärare, skolledning länkskafferi lärare lärare Skola 24 frånvaro UAK, skolchefer, Skolledning Schemaläggare, Mentor 8

9 Mentor, lärare, elev, förälder Undervisande lärare förälder Organisation och ansvarsfördelning Skolledare/IT-grupp/pedagoger Vård och bildnings IT-didaktiker Ansvarsfördelning /ledning Budget Investeringar Ht 13 VAD Antal Kostnad Bärbar PC IPAD IPAD Laddnings skåp IPad Laddnings skåppc Stor bildskärm Summa Ht 14 VAD Antal Kostnad Bärbar PC IPAD IPAD Summa HT 15 VAD Antal Kostnad Bärbar PC IPAD Summa

10 Handlingsplan VAD HUR VEM NÄR Administration av Fortbildning i extens skoladmininstratör HT 13 system Tydlig rutin för uppdatering av grupper Skoladmininstratör Schema läggare HT 13 Tydlig rutin för introduktion av nyanställda Fortbildning av personal i Heroma Skolledning, skoladministratör Skoladministratör skolledning HT 13 HT 13 kontinuerligt Få in alla vårdnadshavare mentor Ht 13 i skola 24 och edwise Digital kompetens Inspiration gm kurs i Lärarpersonal, Sept.13 framtidens i läromedel skoleldning Sociala medier lärare LÅ 13/14 IPad i undervisningen lärare LÅ 13/14,Ht 14 PIM lärare Vt 14,Ht 14 Värdegrundsarbetet Unga och nätet lärare Aug 13 Synliggöra verksamheten nätetikett Elevhälsan Aug 13 lärare Vt 14 Klassbloggar lärare Ht 13/vt14 Utbilda fler webbredaktörer lagledare Ht 13, vt 14 Använda gemensam plattform för intern kommunikation i Edwise Ta fram studiebesöksprogram alla HT 13 PUG gruppen HT 13 10

11 Utvärdering och revidering Omvärldsbevakning Utvärdering Planen ska utvärderas årligen i maj i pedagogiska utvecklingsgruppen Revidering Revidering av planen görs årligen i augusti av skolledningen. 11

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan Vallhovskolan IT-handlingsplan för Vallhovskolan Övergripande information Under läsåret 12-13 sker flera förändringar i skolans IT-arbete. First Class systemet Källan som alla elever och lärare använt

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Från Inte aktiv till INTERAKTIV! En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Läs mer

Qualiscertifiering av Olympiaskolan Kävlinge Kommun

Qualiscertifiering av Olympiaskolan Kävlinge Kommun Granskningsrapport Qualiscertifiering av Olympiaskolan Kävlinge Kommun 23-24 mars 2010 Mary Böhm Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB 1 Sammanfattning av rapporten Vid besöket möts vi av en skola

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2013-08-09 UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad våren 2013 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2014-06-19 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad juni 2014 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning 1. Utvecklingsområden 2013

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

IT-plan för Duveholmsgymnasiet

IT-plan för Duveholmsgymnasiet IT-plan för Duveholmsgymnasiet Läsåret 2013/2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Tekniska förutsättningar för en till en... 4 4. Lägstanivåer i Lärknuten... 5 5. Lärspridare...

Läs mer

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN ÅRSTASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN Version 1 2012-09-06 Sammanställd av Martin Claesson SID 2 (21) Vi vill inledningsvis tacka Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Arbetsplan. för Grundsärskolan Åk 7-9. Syftet med denna arbetsplan är att: - Läsåret 2014-2015

Arbetsplan. för Grundsärskolan Åk 7-9. Syftet med denna arbetsplan är att: - Läsåret 2014-2015 - Läsåret 204-205 Arbetsplan för Grundsärskolan Åk 7-9 Syftet med denna arbetsplan är att: Vara ett stöd och underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete med analys och uppföljning Tydliggöra särskolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10

Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 2010-08-25 Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 1. Sammanfattning Året som gått har präglats av förändring i riktning mot ett gemensamt lärande i ett F-9 perspektiv. Vi har sett över

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Anna Frändestam, Ekerö Ann-Christine Nygren, Sollentuna Vecka 41-42, 2013. YBC Young Business Creatives Nacka

Anna Frändestam, Ekerö Ann-Christine Nygren, Sollentuna Vecka 41-42, 2013. YBC Young Business Creatives Nacka Anna Frändestam, Ekerö Ann-Christine Nygren, Sollentuna Vecka 41-42, 2013 YBC Young Business Creatives Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 FAKTADEL 4 OBSERVATIONENS METOD 6 SAMMANFATTNING 6 Sammanfattande

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

Marieby skola. F-åk 5 Fritidshem. Lena Medin

Marieby skola. F-åk 5 Fritidshem. Lena Medin Marieby skola F-åk 5 Fritidshem Lena Medin 120620 1 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av den egna verksamheten 4 2. Rutiner och underlag för kvalitetsarbete 5 3. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-30 96 % av lärarna använder Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips,

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Armbandets och Kättsätters förskolor Norrköping Granskning genomförd i maj 2014 av Viveca Ajerstam och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Armbandets och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 1.1. Vision 1.2. Organisation 1.3. Rektors uppdrag 2. Skolans kvalitetsarbete 2.1. Skolans

Läs mer

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane Att programmera med elever i åk 1-3 Ulrica Elisson Grane Vårterminen 2013 1 Syfte och målgrupp... 3 2 Beskrivning... 3

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer