Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 13/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 13/14"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 13/14

2 Förord Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings Universitet grundandes år 2000 och har sedan starten fortsatt att utvecklas i positiv riktning genom hårt arbete från styrelse och aktiva medlemmar. Med ett gediget program med intressanta och ibland kontroversiella föreläsare, debatter, givande studieresor och medlemsaktiviteter fortsätter föreningen att vara en utav de absolut mest aktiva föreningarna på universitetet. Under det gångna året har vi i UF Linköping upplevt ett enormt intresse från allmänhetens sida, mycket tack vare att det under 2014 inte bara är valår, utan till och med supervalår med val till både Europaparlamentet och till Sveriges riksdag hägrandes. Vi har lagt stor tyngd på kärnverksamheten - våra föreläsningar, där vi under det gångna året har lyckats bjuda kunniga experter och kända namn. Vi har både lagt fokus på vara ett diskussionsforum för de ämnen som är högst aktuella och på att sprida kunskap kring mindre belysta frågor, en blandning som gör UF Linköping till den fantastiska plattform för politisk diskussion som föreningen är känd för att vara. Under verksamhetsåret har vi också verkat för att nå ut till fler än de traditionella föreläsningsbesökarna. För att locka fler att intressera sig för utrikespolitiska frågor har vi genomfört sociala aktiviteter i strävan efter att skapa en miljö där öppna diskussioner uppmuntras. Föreningen har en unik möjlighet att erbjuda aktiviteter där studenter kan träffas program- och nationsöverskridande vilket skapar fantastiska möjligheter att utbyta kunskap och skapa förståelse för olika kulturer. Vi har upplevt att vi då kan nå andra målgrupper än de traditionella föreläsningsbesökarna, men också att vi ger mervärde åt dem som besöker våra föreläsningar, vilket tar oss ett steg närmre vårt mål; att sprida kunskap kring och öka intresset för utrikespolitiska frågor. UF Linköping fortsätter vara det unika forum för politisk diskussion som föreningen utgör i Linköping. Vår verksamhet är uppskattad av många och vi arbetar hårt för att låta föreningen fortsätta utvecklas. Till den nya styrelsen önskas ett stort lycka till med arbetet att fortsätta göra UF Linköping till en förening som verkar för att sprida kunskap, öka förståelsen och intresset för utrikespolitiska, internationella och globala frågor. Tack för detta verksamhetsår! Styrelsen genom Maria Sundin Ordförande UF Linköping 13/14 1

3 Innehåll Allmänt om föreningen... 3 Organisationen Förtroendevalda verksamhetsåret 13/ Valberedning Styrelsearbete... 4 UF Linköpings verksamhet 13/ Kärnverksamhet Föreläsningar Forum Syd Aktiviteter med utrikespolitiska teman Resor Övrig verksamhet Almedalen Kick-Off Nolle-P Kalasmottagningen Valvalka Samarbeten Sociala aktiviteter Förändringar Bidragsansökningar Omstrukturering av styrelsearbetet Utrikespolitiska Förbundet Sverige Ekonomisk berättelse

4 Allmänt om föreningen UF Linköping är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vid Linköpings universitet som syftar till att belysa och öka intresset för utrikespolitiska, internationella och globala frågor. Föreningen grundades år 2000 och har sedan dess med god uppslutning arrangerat regelbundna föredrag och andra arrangemang som syftar till att öka kunskaperna om utrikespolitiken. Allt sedan grundandet har föreningen haft en stadig tillväxt vad gäller verksamheten, medlemsantalet och ekonomin. Föreningen har som målsättning att belysa olika ämnen som rör utrikespolitik. Detta gör att programmet består av bland annat inbjudna journalister, politiker, debattörer, författare och sakkunniga som föreläser om fred och säkerhet, internationell samverkan, utvecklingsfrågor, demokrati, biståndsarbete, internationell ekonomi, mänskliga rättigheter, miljöfrågor och mycket annat. UF Linköping har som ambition att utöka målgruppen från studenter på Linköpings universitet, vilka merparten av föreningens medlemmar är, till människor utan anknytning till universitetet. Styrelsen har även haft som målsättning att visa att UF Linköping är en aktiv, rolig och intressant organisation. UF Linköping är medlem i Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS), som är ett nationellt förbund för samtliga utrikespolitiska föreningar i Sverige. UFS är i sin tur medlem i LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer. UF Linköping har sin kontors- och möteslokal i Kårallen, Linköpings Universitets kårhus, på universitetsområdet vilket hålls öppen för medlemmar varje vardag under lunchtid. Organisationen Det högsta beslutande organ inom UF Linköping är föreningsstämmorna, där varje medlem är berättigad yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt. Under året hölls två stämmor, en under höstterminen och en under vårterminen. Den löpande förvaltningen av föreningen sköts under året av sittande styrelse ihop med aktiva medlemmar. Som föreningens firmatecknare valdes ordförande, Maria Sundin, och kassör, Carl Tingström. Antalet aktiva under året har varierat men de har då haft möjlighet att engagera sig i följande utskott och arbetsgrupper: Programutskottet Aktivitetsutskottet PR-utskottet Mediautskottet Reseutskottet 3

5 2.1 Förtroendevalda verksamhetsåret 13/14 Ordförande Maria Sundin Vice ordförande Elizabeth Svensson Kassör Carl Tingström Programansvariga Amir Siadat Zebulon Carlander Programassistent Emily Thorselius PR-ansvarig Johan Björhn Aktivitetsansvarig Duran Timocin HT13, Selma Yenibayrak VT14 Mediaansvarig David Blomgren Medlemssekreterare Emilia Zenkert HT13, Martina Johansson VT14 UFS-representant Gustav Byberg Skyle Valberedning Lisa Pettersson (sammankallande) HT13, Torbjörn Karlsson VT14 Cecilia Le Ridou Makan Separghami Revisor Johan Sahlin 2.2 Valberedning Valberedningens arbete har under verksamhetsåret skötts väl. De primära uppgifterna, att nominera UFS-representant och revisor till höstens föreningsstämma samt att nominera en ny styrelse till vårens föreningsstämma, har genomförts i enlighet med krav. 2.3 Styrelsearbete Under verksamhetsåret har styrelsen haft ett kontinuerligt och strukturerat arbete och omkring 20 styrelsemöten har varit den primära källan för beslutsfattande. Utöver styrelsemöten har två föreningsstämmor, samt två extrainsatta, genomförts och föreningen har också varit representerade vid Sverige-förbundets forumhelger, årsmöte och valårsmöte. Alla möten är protokollförda och arkiverade. UF Linköpings verksamhet 13/14 UF Linköpings verksamhet under hösten 2013 och våren 2014 kommer att kategoriseras i kärnverksamhet, övrig verksamhet samt förändringar. 3.1 Kärnverksamhet UF Linköpings primära verksamhet är att arrangera föreläsningar som behandlar internationella händelser och utrikespolitiska frågor. Utöver detta utgör även våra aktiviteter en stor del av vår verksamhet. Dessa syftar till att sprida kunskap om utrikespolitik på andra sätt än just genom föreläsningar. Till kärnverksamheten hör också resor som årligen genomförs och föreläsningsserien Forum Syd, som har blivit ett stående inslag i vår verksamhet Föreläsningar Program har haft ett givande år med många kända namn och intressanta ämnen. Nytt för i år har varit att det funnits två programansvariga som gemensamt har skött föreläsningarna. Detta har jämnat ut arbetsbörda något då de valde att ansvara för varannan föreläsning. Utskottsarbetet har under verksamhetsåret flutit på bra med möten varje månad. Antalet aktiva utskottsmedlemmar har under året varierat något, men genomsnittligt har ca 5 personer varit engagerade. 4

6 HT13 Datum Föreläsare Ämne Banashri Bose Harrison Lunch lecture with the Ambassador of India Eldridge Adolfo Zimbabwean Elections: Too Free to be Fair? Hans Brun Kontrajihadisterna Bitte Hammargren Arabvärldens moderna uppvaknande Joachim Beijmo På väg mot en värld utan fattigdom Andreas Norlén Thatcher, Reagan och det avgörande 80-talet Joseph Olale The way out of poverty Johan Cato Islam, muslimer och svensk politik: Från inkludering till exkludering Dan Andersson, Åke Sandberg, Hans Panelsamtal om den nordiska välfärdsmodellen 06 Sjögren Mehrdad Darvishpour, Susanne Urban Välfärdsstatens styvbarn ; panelsamtal om integration Son Sung-Hwan Ambassador of South Korea visits UF Murat Somer Turkey a country at crossroads Bodil Ceballos, Johan Löfstrand, Muharrem Miljödebatt med Linteks Klimatvecka 21 Demirok, Magnus Redin Karin Enström Försvarsministern gästar UF Linköping Victoria Veres Millenium Development Goals (Forum syd) Per Andersson Indien Elefanten som började dansa (Forum Syd) Fredrik Uggla Latinamerika: framsteg eller déjà vu? (Forum Syd) Yasri Khan MR-läget I Ostasien för muslimska minoriteter Silke Breimaier Germany and the European Union after the recent selection VT14 Datum Föreläsare Ämne Carl Bildt Carl Bildt gästar UF Linköping: Fokus Europa Björn Karlsson Sverige: sämst i klassen på klimat? Ginna Lindberg USA: Bakom kulisserna i maktens Washington Mandisa Dona Marasha Lunch lecture with ambassador of South Afrika 5

7 Alex Voronov Ukraina: igår, idag, imorgon Carina Solmirano Trends in military expenditure: towards a more peaceful world? Gudrun Persson Ryssland blickar bakåt och rustar upp konsekvenser för omvärlden Sam Sundberg Big data: Verktyg för att bygga en bättre värld eller det perfekta övervakningssamhället? Linda Nordlund, Hannes Hervieu, Gustav Stor valdebatt 2014 Kasselstrand, Stefan Lindborg, Talla Alkurdi, Erik Bengtzboe, Hans Linde Vänsterns utrikespolitik Martin Flodén Peo Hansen Ann Wedin Nina Lundberg Tobias Billström Christofer Fjellner Nazim Ahmadli Gudrun Schyman Vice Riksbankschef Martin Flodén gästföreläser EU migrants, a concept that does not exist (Forum Syd) Konsekvenser av krisen i Europa (Forum Syd) Romernas situation i Sverige och Europa idag Migrationspolitiken en drivkraft för utveckling Christofer Fjellner gästar UF Forgotten victims of a frozen conflict Gudrun Schyman gästar UF Jonas Sjöstedt, Jan Björklund Roaa Hamsis Jonas Sjöstedt möter Jan Björklund i debatt om EU Burma: Jämställdhet och kvinnors roll i politiken Forum Syd Forum Syd är en föreläsningsserie som främst finansieras av Sida, Styrelsen för Internationellt Utvecklingsarbete. Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som framförts under serien, ansvaret för innehållet är uteslutande UF Linköpings. Två gånger per verksamhetsår har vi förmånen att anordna detta. De två olika teman som valts möter kriterierna för bidraget och valdes då ansvariga samt styrelsen ansåg de intressanta och relevanta. Ansvarig för de båda genomförda föreläsningsserierna var Emily Thorselius. Forum Syd HT13 Den första föredragsserien lyfte ämnet utveckling i världen och de föreläsningar som genomfördes var: Victoria Veres Millenium Development Goals (Forum syd) Per Andersson Indien Elefanten som började dansa (Forum Syd) Fredrik Uggla Latinamerika: framsteg eller déjà vu? (Forum Syd) 6

8 Forum Syd VT14 Den andra föredragsserien var fokuserade på frågor i Europa och de föreläsningar som genomfördes var: 22 Peo Hansen EU migrants, a concept that does not exist (Forum Syd) 23 Ann Wedin Konsekvenser av krisen i Europa (Forum Syd) Aktiviteter med utrikespolitiska teman Debattkvällar Under året arrangerades det 4 debattkvällar vars syfte var att ge medlemmarna möjlighet att utveckla sin förmåga att debattera. Debattkvällarna leddes av en moderator som förberedde debattämnen, men det fanns även möjlighet att föreslå andra ämnen under kvällen. Debattörerna behövde inte förbereda sig i förväg, utan alla ämnen introducerades på plats. Föreningen bjöd på fika under kvällarna Resor Det fanns plats för fler resenärer under resorna, men dessa platser lyckades inte bli fyllda. Det ledde till förluster för föreningen eftersom platserna måste bokas i förväg och vissa bokningar (t.ex. flyg) ej går att avboka. En rekommendation inför kommande resor är att minska antalet platser till 9 eftersom det då inte krävs särskilda gruppbokningskontrakt. London, Storbritannien I vintras (13-16 november), gick UF-resan till London med 5 resenärer. Under resan besöktes Sveriges ambassad, historiska platser och muséer. Sarajevo, Bosnien Resan genomfördes mellan 26 april och 3 maj av 5 medlemmar. Under resan genomfördes studiebesök hos EU-delegationen, Tribunalen och International Commission on Missing Persons, historiska platser och muséer besöktes och staden upptäcktes. Dessutom gjordes en dagsutflykt till Mostar. Resan var mycket uppskattad av resenärerna. 3.2 Övrig verksamhet Almedalen UF Linköping skickade de båda programansvariga Amir Siadat och Zebulon Carlander till Almedalsveckan. Målet med deras närvaro var att de skulle inspireras till spännande föreläsningsämnen samt knyta kontakter både med andra lokalföreningar och med potentiella föreläsare Kick-Off För att arbetet inom styrelsen ska kännas roligt, upplyftande och fungera effektivt är det viktigt att det råder en god stämning inom gruppen. I syfte att låta styrelsemedlemmarna lära känna varandra bättre och fungera mer enhetligt som en grupp anordnades en kickoff under helgen v.33. Kickoffen hölls i Västervik, där kassören Carl Tingström har en stuga. Under kickoffen diskuterade den nya styrelsen sina mål för året och sina visioner för UF. Dessutom genomfördes gemensamhetsskapande aktiviteter såsom bad, gemensam matlagning och att spela sällskapsspel. Det var en väldigt lyckad Kick-Off och övernattning med gemensamma måltider, möten och sociala aktiviteter är verkligen att rekommendera! 7

9 3.2.3 Nolle-P Innan sommaren hade UF varit i kontakt med flera olika program för att se om det fanns möjlighet för UF att delta i deras nollning. Under Nolle-P hade vi vid många tillfällen frågesport för de program eller grupper vi mötte. Detta verkade vara uppskattat och Nollan verkade allmänt entusiastiska över vårat quiz. Eftersom vi riktar oss till engelskspråkiga studenter så deltog vi även under nollningen vid en dansträning vid gamla Linköping som International Office på LiU höll i, där vi sponsrade aktiviteten med kaffe och bullar. Detta gav oss ett tillfälle att knyta kontakt med många människor som vi troligtvis annars inte hade mött Kalasmottagningen Kalasmottagningen är ett enormt evenemang som hålls i Cloetta Center varje år med syftet att introducera nya studenter för grupper och organisationer som de kan tänkas vara intresserade av. UF Linköping bidrog traditionsenligt och vi var väldigt nöjda med vår monter där gratissaker som pennor och godis delades ut. Detta är ett viktigt tillfälle att synas och att göra gott intryck på de nya studenterna eftersom det är första gången de har möjlighet att få en överblick över alla föreningar som finns att engagera sig Valvalka I maj månad anordnades en valvaka med anledning av EU-parlamentsvalet. SVTs valvaka visades på storbildsskärm i Gasquen och föreningen bjud på snacks och dricka. Valvakan var mycket populär och lockade nya medlemmar Samarbeten Föreningen är en neutral samt politiskt och religiöst obunden organisation men som bedriver en rad samarbeten med flera olika organisationer. Ekonomiskt stöd som föreningen tar del av kommer ifrån statsbidrag till ungdomsförbund och Studiefrämjandet. Föreningen har även en historia av att erhålla bidrag av Folke Bernadotteakademin, dock fick vår bidragsansökan avslag i år. I dagsläget bedriver UF Linköping, genom UF Sverige, samarbete med Utrikespolitiska Institutet och Sida. Genom Sida tilldelas vi ett bidrag för att genomföra den så kallade Forum Sydveckan och vi har möjlighet att erhålla ytterligare ett för genomförandet av föreläsningar med temat utveckling och bistånd. Detta är två stora samarbeten som har resulterat i lyckade projekt inom både förbund och lokalföreningar. På lokal nivå bedrivs årliga samarbeten med både universitetet men också flera av universitets institutioner. Andra samarbeten som har bedrivits har genomförts ihop med Klimatveckan, politiska ungdomsförbund och flera andra likande verksamheter. Föreningens samarbeten bestäms på årsbasis och från fall till fall för att inte riskera UF:s neutralitet Sociala aktiviteter Pub- och debattkväll med ESN I april arrangerade föreningen en pub. Puben hölls tillsammans med ESN i ett försök att locka fler utbytesstudenter till föreningen. Detta var andra året i rad som UF arrangerat en pub tillsammans med ESN. Underhållningen under kvällen bestod av en debatturnering på engelska. Eventet uppskattades mycket av besökarna. Indiensittning Under hösten hölls en sittning på [hg]. Temat för sittningen var Indien, och kvällen blev mycket uppskattad av deltagarna. 8

10 Julsittning Höstens terminsavslutning utgjordes av en sittning på NH. Temat för sittningen var Ledare, och även denna kväll blev mycket uppskattad av deltagarna. Kick off för aktiva medlemmar Under våren arrangerades en kick off för de aktiva medlemmarna. Det bjöds på mat och snacks hemma hos en medlem i aktivitetsutskottet. Avslutningsgrillning För att tacka föreningens aktiva medlemmar för deras engagemang under året arrangerades en grillning i slutet av maj. 3.3 Förändringar Bidragsansökningar Under många år har UF Linköping genomfört två föreläsningsserier i samarbete Forum Syd. Det påminner mycket om den verksamhet vi redan bedriver och därför har vi valt att endast söka bidrag för att hålla en föreläsningsserie. Den andra föreläsningsserien har vi valt att ersätta med en temadag, för att erbjuda våra medlemmar alternativa sätt att få kunskap om utrikespolitik. Det bidrag som betalas ut för detta söks två år innan och därför har vårt beslut att söka bidrag för ett projekt istället verkan först våren Omstrukturering av styrelsearbetet Kommunikatör: Posterna PR-ansvarig och Mediaansvarig har slagits samman till en post. Reseutskott: Tidigare har det tillsatts en ny arbetsgrupp inför varje resa, men i och med införandet av posten Reseansvarig har det skapats helt nya möjligheter till kontinuitet i arbetet. Av denna anledning ansågs det lämpligt att skapa ett utskott för att hjälpa Reseansvarige i dennes arbete. 4. Utrikespolitiska Förbundet Sverige Utrikespolitiska förbundet Sverige är ett nationellt förbund för de olika utrikespolitiska föreningarna i Sverige. Föreningarna finns i Jönköping, Linköping, Lund, Stockholm, Göteborg, Södertörn, Örebro, Umeå, Malmö och Uppsala. Dessutom finns två interimistiska föreningar i Karlstad och Växjö. Samtliga föreningar i UFS är partipolitiskt och religiöst oberoende och verkar för att sprida kunskap och intresse kring internationella frågor. UF Linköping har funnits representerade i Utrikespolitiska förbundets styrelse sedan förbundets nystart Gustav Byberg Skyle var Linköpings representant 2013/2014. UF Linköping har närvarat under UFS samtliga sammankomster, inklusive det konvent som arrangerades under året, och har deltagit aktivt för att hålla god kontakt med våra systerföreningar. 5. Ekonomisk berättelse Intäkter Verksamhetsårets intäkter uppgår till kr, en summa som består av intäkter från vår verksamhet samt bidrag från externa finansiärer. De externa finansiärerna är ungdomsstyrelsen via UFS, från vilka vi har erhållit kr. Vi får även bidrag från studiefrämjandet för de föreläsningar vi anordnar, vilket i år har varit kr. Genom Forum Syd får vi bidrag för att hålla en föreläsningsserie under höst- och vårterminen. Vi har under verksamhetsåret 2013/2014 fått kr i bidrag för höstens och vårens föreläsningsserier, totalt. Intäkter från vår verksamhet har uppgått till kr, vilket främst består av försäljning av medlemskap. Reseintäkterna var budgeterade till kr, men endast kr erhölls. 9

11 Kostnader Föreningens utskott har i år spenderat 854 kr. Kostnader för styrelsens fika och mat har uppgått till drygt 900 kr och kostnader för fika under föreningsstämmor ytterligare 500 kr. Föreningens aktivitetsutskott har i år anordnat debattkvällar, sittningar och en pub och har för detta spenderat kr av sin budget på kr. För styrelsens kick-off spenderades drygt 4000 kr, vilket var hälften av den budgeterade summan. Kostnaderna för verksamhetsårets Forum Syd projekt är kr, för både hösten och våren. Omkostnader föreläsningar har kostat kr, budgetposten låg på Att kostnaden överskridit budgetposten förklaras av att UF har betalat för bevakning på föreläsningar. Däremot var resekostnaderna för föreläsarna budgeterat till , men endast kr har spenderats. Resekostnaderna samt resesubventionen var budgeterat till kr och drygt kr har spenderats. Hyreskostnader för året som varit har uppgått till drygt kr under året. Föreningen har gjort inköp av kontorsmaterial till en kostnad av kr, det är saker som används i den dagliga verksamheten, såsom laser till skrivare och skrivarpapper. Marknadsföringskostnader för året består av tryckkostnader för posters, såväl som kostnader för styrelsens UF-tröjor och tryck som gjorts på inköpta PR-prylar. Totalt har kostnader för marknadsföring uppgått till kr, då är även alla posters och flyers inräknade, samt trycksaker som reklamgodis, pennor, t-shirts till aktiva och muggar som present till föreläsare. Budgeterat för denna post var kr men en stor faktura borde ha fallit på föregående år. Övriga kostnader uppgår till kr och innefattar småkostnader som inte fallit under någon specifik budgetpost eller något kontoplan. IT-tjänster är de kostnader som uppstått för att upprätthålla vår hemsida och utpost. Kostnaden för året är kr. Bankkostnader är kr för året. Budgetposten uppgick till 2000 kr. Subventioner för resor uppgår till kr. Avskrivningar för perioden uppgår till kr. Resultat Årets resultat uppgår till drygt kr, vilket skiljer sig något från det budgeterade resultatet för perioden på k. Inför nästa verksamhetsår är det budgeterat för att göra en förlust på kr. Anledningen till att vi väljer att budgetera för förlust är UF Linköping är en ideell förening som idag har besparingar från tidigare verksamhetsår vilka bör återinvesteras i verksamheten. 10

12/13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12/13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet Organisationsnummer: Kårallen 581 83 Linköping Förord Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings Universitet

Läs mer

Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet. Verksamhetsberättelse läsåret 07/08

Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet. Verksamhetsberättelse läsåret 07/08 Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet Verksamhetsberättelse läsåret 07/08 Förord Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet grundandes år 2000 och har sedan dess

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 1 Härmed överlämnar Utrikespolitiska Föreningen Stockholms styrelse sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 till Årsmötet för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 2013

Verksamhetsberättelse 2012 2013 Verksamhetsberättelse 2012 2013 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Förord Utrikespolitiska föreningens verksamhetsår 2012 2013 har varit mycket lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer, akademiker,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

Verksamhetsberättelse. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 2013 Härmed överlämnar Utrikespolitiska Föreningen Stockholms styrelse sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 till Årsmötet för vederbörlig

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2005

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2005 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2005 Inledning Utrikespolitiska Föreningens Verksamhetsår 2005 går till historien som kanske det mest händelserika sedan nystarten 1998. UF har

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2012/13 1 Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Utrikespolitiska förbundet UF är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2004-2005

Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2004-2005 Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2004-2005 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 2(25) Förord Utrikespolitiska föreningen är nu inne på sitt 57:e verksamhetsår

Läs mer

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 5/3-14 Tid: 19.15 21.00 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Utrikespolitiska förbundet UFS är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015 23:e mars 2015 Richard Forsén & föreningens styrelse

LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015 23:e mars 2015 Richard Forsén & föreningens styrelse Verksamhetsberättelse för Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förening Verksamhetsåret 2014-2015 1 Kommentar till verksamhetsberättelsens utformning Lunds Universitets Politska och Ekonomiska Förenings

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Årsberättelse Karlekon 2014

Årsberättelse Karlekon 2014 Ordförande... 5 Vice Ordförande... 7 Skattmästare... 7 Sekreterare... 9 Ordförande Sexmästeriet (Projektkoordinator)... 9 Driftansvarig Rumpan Bar... 10 Ordförande C.A.P.S.... 11 Vice Ordförande C.A.P.S....

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012 Julia Berglund Emma Lövgren Lisa Claar Maja Edlund Emily Töyrä Jens Werner Ulrika Byström Oskar Nellström Sandra Wikström Beatrice Rohdin Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Göteborg

Utrikespolitiska föreningen i Göteborg Verksamhetsberättelse 2006 Utrikespolitiska föreningen i Göteborg Innehållsförteckning Sammanfattning av 2005 3 Föreningen 4 Organisation 4 Styrelse 4 Ekonomi 5 Sekreteraren berättar 5 UF Sverige (SAIA

Läs mer

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg.

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. 24 Oktober 2014 Protokoll Förbundsstyrelsemöte 141024 Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. Närvarande: Bidragsansvarig

Läs mer

Styrelsemöte med beslutsrätt, 6 november 2014, kl. 19.47-22.36 Plats: Skype Närvarande:

Styrelsemöte med beslutsrätt, 6 november 2014, kl. 19.47-22.36 Plats: Skype Närvarande: 6 November 2014 Protokoll Förbundsstyrelsemöte 141106 Styrelsemöte med beslutsrätt, 6 november 2014, kl. 19.47-22.36 Plats: Skype Närvarande: Mattias Näsman för UPF Umeå, Joakim Silvstam för UF Jönköping,

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Innehållsförteckning Ordförande 2010...3 Vice ordförande 2010...6 Kassör 2010...8 Sekreterare/informationsansvarig 2010...9 Utbildningsansvarig 2010.... 10 Marknadsansvarig

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.02 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Utrikespolitiska föreningen i Göteborg

Verksamhetsberättelse 2007. Utrikespolitiska föreningen i Göteborg Utrikespolitiska föreningen i Göteborg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning av 2007... 3 Föreningen... 3 Organisation och styrelse... 3 Ekonomi... 4 Sekreterare... 4 Utrikespolitiska

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 Kallelse till vårmötet 2014 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer