Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 13/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 13/14"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 13/14

2 Förord Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings Universitet grundandes år 2000 och har sedan starten fortsatt att utvecklas i positiv riktning genom hårt arbete från styrelse och aktiva medlemmar. Med ett gediget program med intressanta och ibland kontroversiella föreläsare, debatter, givande studieresor och medlemsaktiviteter fortsätter föreningen att vara en utav de absolut mest aktiva föreningarna på universitetet. Under det gångna året har vi i UF Linköping upplevt ett enormt intresse från allmänhetens sida, mycket tack vare att det under 2014 inte bara är valår, utan till och med supervalår med val till både Europaparlamentet och till Sveriges riksdag hägrandes. Vi har lagt stor tyngd på kärnverksamheten - våra föreläsningar, där vi under det gångna året har lyckats bjuda kunniga experter och kända namn. Vi har både lagt fokus på vara ett diskussionsforum för de ämnen som är högst aktuella och på att sprida kunskap kring mindre belysta frågor, en blandning som gör UF Linköping till den fantastiska plattform för politisk diskussion som föreningen är känd för att vara. Under verksamhetsåret har vi också verkat för att nå ut till fler än de traditionella föreläsningsbesökarna. För att locka fler att intressera sig för utrikespolitiska frågor har vi genomfört sociala aktiviteter i strävan efter att skapa en miljö där öppna diskussioner uppmuntras. Föreningen har en unik möjlighet att erbjuda aktiviteter där studenter kan träffas program- och nationsöverskridande vilket skapar fantastiska möjligheter att utbyta kunskap och skapa förståelse för olika kulturer. Vi har upplevt att vi då kan nå andra målgrupper än de traditionella föreläsningsbesökarna, men också att vi ger mervärde åt dem som besöker våra föreläsningar, vilket tar oss ett steg närmre vårt mål; att sprida kunskap kring och öka intresset för utrikespolitiska frågor. UF Linköping fortsätter vara det unika forum för politisk diskussion som föreningen utgör i Linköping. Vår verksamhet är uppskattad av många och vi arbetar hårt för att låta föreningen fortsätta utvecklas. Till den nya styrelsen önskas ett stort lycka till med arbetet att fortsätta göra UF Linköping till en förening som verkar för att sprida kunskap, öka förståelsen och intresset för utrikespolitiska, internationella och globala frågor. Tack för detta verksamhetsår! Styrelsen genom Maria Sundin Ordförande UF Linköping 13/14 1

3 Innehåll Allmänt om föreningen... 3 Organisationen Förtroendevalda verksamhetsåret 13/ Valberedning Styrelsearbete... 4 UF Linköpings verksamhet 13/ Kärnverksamhet Föreläsningar Forum Syd Aktiviteter med utrikespolitiska teman Resor Övrig verksamhet Almedalen Kick-Off Nolle-P Kalasmottagningen Valvalka Samarbeten Sociala aktiviteter Förändringar Bidragsansökningar Omstrukturering av styrelsearbetet Utrikespolitiska Förbundet Sverige Ekonomisk berättelse

4 Allmänt om föreningen UF Linköping är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vid Linköpings universitet som syftar till att belysa och öka intresset för utrikespolitiska, internationella och globala frågor. Föreningen grundades år 2000 och har sedan dess med god uppslutning arrangerat regelbundna föredrag och andra arrangemang som syftar till att öka kunskaperna om utrikespolitiken. Allt sedan grundandet har föreningen haft en stadig tillväxt vad gäller verksamheten, medlemsantalet och ekonomin. Föreningen har som målsättning att belysa olika ämnen som rör utrikespolitik. Detta gör att programmet består av bland annat inbjudna journalister, politiker, debattörer, författare och sakkunniga som föreläser om fred och säkerhet, internationell samverkan, utvecklingsfrågor, demokrati, biståndsarbete, internationell ekonomi, mänskliga rättigheter, miljöfrågor och mycket annat. UF Linköping har som ambition att utöka målgruppen från studenter på Linköpings universitet, vilka merparten av föreningens medlemmar är, till människor utan anknytning till universitetet. Styrelsen har även haft som målsättning att visa att UF Linköping är en aktiv, rolig och intressant organisation. UF Linköping är medlem i Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS), som är ett nationellt förbund för samtliga utrikespolitiska föreningar i Sverige. UFS är i sin tur medlem i LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer. UF Linköping har sin kontors- och möteslokal i Kårallen, Linköpings Universitets kårhus, på universitetsområdet vilket hålls öppen för medlemmar varje vardag under lunchtid. Organisationen Det högsta beslutande organ inom UF Linköping är föreningsstämmorna, där varje medlem är berättigad yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt. Under året hölls två stämmor, en under höstterminen och en under vårterminen. Den löpande förvaltningen av föreningen sköts under året av sittande styrelse ihop med aktiva medlemmar. Som föreningens firmatecknare valdes ordförande, Maria Sundin, och kassör, Carl Tingström. Antalet aktiva under året har varierat men de har då haft möjlighet att engagera sig i följande utskott och arbetsgrupper: Programutskottet Aktivitetsutskottet PR-utskottet Mediautskottet Reseutskottet 3

5 2.1 Förtroendevalda verksamhetsåret 13/14 Ordförande Maria Sundin Vice ordförande Elizabeth Svensson Kassör Carl Tingström Programansvariga Amir Siadat Zebulon Carlander Programassistent Emily Thorselius PR-ansvarig Johan Björhn Aktivitetsansvarig Duran Timocin HT13, Selma Yenibayrak VT14 Mediaansvarig David Blomgren Medlemssekreterare Emilia Zenkert HT13, Martina Johansson VT14 UFS-representant Gustav Byberg Skyle Valberedning Lisa Pettersson (sammankallande) HT13, Torbjörn Karlsson VT14 Cecilia Le Ridou Makan Separghami Revisor Johan Sahlin 2.2 Valberedning Valberedningens arbete har under verksamhetsåret skötts väl. De primära uppgifterna, att nominera UFS-representant och revisor till höstens föreningsstämma samt att nominera en ny styrelse till vårens föreningsstämma, har genomförts i enlighet med krav. 2.3 Styrelsearbete Under verksamhetsåret har styrelsen haft ett kontinuerligt och strukturerat arbete och omkring 20 styrelsemöten har varit den primära källan för beslutsfattande. Utöver styrelsemöten har två föreningsstämmor, samt två extrainsatta, genomförts och föreningen har också varit representerade vid Sverige-förbundets forumhelger, årsmöte och valårsmöte. Alla möten är protokollförda och arkiverade. UF Linköpings verksamhet 13/14 UF Linköpings verksamhet under hösten 2013 och våren 2014 kommer att kategoriseras i kärnverksamhet, övrig verksamhet samt förändringar. 3.1 Kärnverksamhet UF Linköpings primära verksamhet är att arrangera föreläsningar som behandlar internationella händelser och utrikespolitiska frågor. Utöver detta utgör även våra aktiviteter en stor del av vår verksamhet. Dessa syftar till att sprida kunskap om utrikespolitik på andra sätt än just genom föreläsningar. Till kärnverksamheten hör också resor som årligen genomförs och föreläsningsserien Forum Syd, som har blivit ett stående inslag i vår verksamhet Föreläsningar Program har haft ett givande år med många kända namn och intressanta ämnen. Nytt för i år har varit att det funnits två programansvariga som gemensamt har skött föreläsningarna. Detta har jämnat ut arbetsbörda något då de valde att ansvara för varannan föreläsning. Utskottsarbetet har under verksamhetsåret flutit på bra med möten varje månad. Antalet aktiva utskottsmedlemmar har under året varierat något, men genomsnittligt har ca 5 personer varit engagerade. 4

6 HT13 Datum Föreläsare Ämne Banashri Bose Harrison Lunch lecture with the Ambassador of India Eldridge Adolfo Zimbabwean Elections: Too Free to be Fair? Hans Brun Kontrajihadisterna Bitte Hammargren Arabvärldens moderna uppvaknande Joachim Beijmo På väg mot en värld utan fattigdom Andreas Norlén Thatcher, Reagan och det avgörande 80-talet Joseph Olale The way out of poverty Johan Cato Islam, muslimer och svensk politik: Från inkludering till exkludering Dan Andersson, Åke Sandberg, Hans Panelsamtal om den nordiska välfärdsmodellen 06 Sjögren Mehrdad Darvishpour, Susanne Urban Välfärdsstatens styvbarn ; panelsamtal om integration Son Sung-Hwan Ambassador of South Korea visits UF Murat Somer Turkey a country at crossroads Bodil Ceballos, Johan Löfstrand, Muharrem Miljödebatt med Linteks Klimatvecka 21 Demirok, Magnus Redin Karin Enström Försvarsministern gästar UF Linköping Victoria Veres Millenium Development Goals (Forum syd) Per Andersson Indien Elefanten som började dansa (Forum Syd) Fredrik Uggla Latinamerika: framsteg eller déjà vu? (Forum Syd) Yasri Khan MR-läget I Ostasien för muslimska minoriteter Silke Breimaier Germany and the European Union after the recent selection VT14 Datum Föreläsare Ämne Carl Bildt Carl Bildt gästar UF Linköping: Fokus Europa Björn Karlsson Sverige: sämst i klassen på klimat? Ginna Lindberg USA: Bakom kulisserna i maktens Washington Mandisa Dona Marasha Lunch lecture with ambassador of South Afrika 5

7 Alex Voronov Ukraina: igår, idag, imorgon Carina Solmirano Trends in military expenditure: towards a more peaceful world? Gudrun Persson Ryssland blickar bakåt och rustar upp konsekvenser för omvärlden Sam Sundberg Big data: Verktyg för att bygga en bättre värld eller det perfekta övervakningssamhället? Linda Nordlund, Hannes Hervieu, Gustav Stor valdebatt 2014 Kasselstrand, Stefan Lindborg, Talla Alkurdi, Erik Bengtzboe, Hans Linde Vänsterns utrikespolitik Martin Flodén Peo Hansen Ann Wedin Nina Lundberg Tobias Billström Christofer Fjellner Nazim Ahmadli Gudrun Schyman Vice Riksbankschef Martin Flodén gästföreläser EU migrants, a concept that does not exist (Forum Syd) Konsekvenser av krisen i Europa (Forum Syd) Romernas situation i Sverige och Europa idag Migrationspolitiken en drivkraft för utveckling Christofer Fjellner gästar UF Forgotten victims of a frozen conflict Gudrun Schyman gästar UF Jonas Sjöstedt, Jan Björklund Roaa Hamsis Jonas Sjöstedt möter Jan Björklund i debatt om EU Burma: Jämställdhet och kvinnors roll i politiken Forum Syd Forum Syd är en föreläsningsserie som främst finansieras av Sida, Styrelsen för Internationellt Utvecklingsarbete. Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som framförts under serien, ansvaret för innehållet är uteslutande UF Linköpings. Två gånger per verksamhetsår har vi förmånen att anordna detta. De två olika teman som valts möter kriterierna för bidraget och valdes då ansvariga samt styrelsen ansåg de intressanta och relevanta. Ansvarig för de båda genomförda föreläsningsserierna var Emily Thorselius. Forum Syd HT13 Den första föredragsserien lyfte ämnet utveckling i världen och de föreläsningar som genomfördes var: Victoria Veres Millenium Development Goals (Forum syd) Per Andersson Indien Elefanten som började dansa (Forum Syd) Fredrik Uggla Latinamerika: framsteg eller déjà vu? (Forum Syd) 6

8 Forum Syd VT14 Den andra föredragsserien var fokuserade på frågor i Europa och de föreläsningar som genomfördes var: 22 Peo Hansen EU migrants, a concept that does not exist (Forum Syd) 23 Ann Wedin Konsekvenser av krisen i Europa (Forum Syd) Aktiviteter med utrikespolitiska teman Debattkvällar Under året arrangerades det 4 debattkvällar vars syfte var att ge medlemmarna möjlighet att utveckla sin förmåga att debattera. Debattkvällarna leddes av en moderator som förberedde debattämnen, men det fanns även möjlighet att föreslå andra ämnen under kvällen. Debattörerna behövde inte förbereda sig i förväg, utan alla ämnen introducerades på plats. Föreningen bjöd på fika under kvällarna Resor Det fanns plats för fler resenärer under resorna, men dessa platser lyckades inte bli fyllda. Det ledde till förluster för föreningen eftersom platserna måste bokas i förväg och vissa bokningar (t.ex. flyg) ej går att avboka. En rekommendation inför kommande resor är att minska antalet platser till 9 eftersom det då inte krävs särskilda gruppbokningskontrakt. London, Storbritannien I vintras (13-16 november), gick UF-resan till London med 5 resenärer. Under resan besöktes Sveriges ambassad, historiska platser och muséer. Sarajevo, Bosnien Resan genomfördes mellan 26 april och 3 maj av 5 medlemmar. Under resan genomfördes studiebesök hos EU-delegationen, Tribunalen och International Commission on Missing Persons, historiska platser och muséer besöktes och staden upptäcktes. Dessutom gjordes en dagsutflykt till Mostar. Resan var mycket uppskattad av resenärerna. 3.2 Övrig verksamhet Almedalen UF Linköping skickade de båda programansvariga Amir Siadat och Zebulon Carlander till Almedalsveckan. Målet med deras närvaro var att de skulle inspireras till spännande föreläsningsämnen samt knyta kontakter både med andra lokalföreningar och med potentiella föreläsare Kick-Off För att arbetet inom styrelsen ska kännas roligt, upplyftande och fungera effektivt är det viktigt att det råder en god stämning inom gruppen. I syfte att låta styrelsemedlemmarna lära känna varandra bättre och fungera mer enhetligt som en grupp anordnades en kickoff under helgen v.33. Kickoffen hölls i Västervik, där kassören Carl Tingström har en stuga. Under kickoffen diskuterade den nya styrelsen sina mål för året och sina visioner för UF. Dessutom genomfördes gemensamhetsskapande aktiviteter såsom bad, gemensam matlagning och att spela sällskapsspel. Det var en väldigt lyckad Kick-Off och övernattning med gemensamma måltider, möten och sociala aktiviteter är verkligen att rekommendera! 7

9 3.2.3 Nolle-P Innan sommaren hade UF varit i kontakt med flera olika program för att se om det fanns möjlighet för UF att delta i deras nollning. Under Nolle-P hade vi vid många tillfällen frågesport för de program eller grupper vi mötte. Detta verkade vara uppskattat och Nollan verkade allmänt entusiastiska över vårat quiz. Eftersom vi riktar oss till engelskspråkiga studenter så deltog vi även under nollningen vid en dansträning vid gamla Linköping som International Office på LiU höll i, där vi sponsrade aktiviteten med kaffe och bullar. Detta gav oss ett tillfälle att knyta kontakt med många människor som vi troligtvis annars inte hade mött Kalasmottagningen Kalasmottagningen är ett enormt evenemang som hålls i Cloetta Center varje år med syftet att introducera nya studenter för grupper och organisationer som de kan tänkas vara intresserade av. UF Linköping bidrog traditionsenligt och vi var väldigt nöjda med vår monter där gratissaker som pennor och godis delades ut. Detta är ett viktigt tillfälle att synas och att göra gott intryck på de nya studenterna eftersom det är första gången de har möjlighet att få en överblick över alla föreningar som finns att engagera sig Valvalka I maj månad anordnades en valvaka med anledning av EU-parlamentsvalet. SVTs valvaka visades på storbildsskärm i Gasquen och föreningen bjud på snacks och dricka. Valvakan var mycket populär och lockade nya medlemmar Samarbeten Föreningen är en neutral samt politiskt och religiöst obunden organisation men som bedriver en rad samarbeten med flera olika organisationer. Ekonomiskt stöd som föreningen tar del av kommer ifrån statsbidrag till ungdomsförbund och Studiefrämjandet. Föreningen har även en historia av att erhålla bidrag av Folke Bernadotteakademin, dock fick vår bidragsansökan avslag i år. I dagsläget bedriver UF Linköping, genom UF Sverige, samarbete med Utrikespolitiska Institutet och Sida. Genom Sida tilldelas vi ett bidrag för att genomföra den så kallade Forum Sydveckan och vi har möjlighet att erhålla ytterligare ett för genomförandet av föreläsningar med temat utveckling och bistånd. Detta är två stora samarbeten som har resulterat i lyckade projekt inom både förbund och lokalföreningar. På lokal nivå bedrivs årliga samarbeten med både universitetet men också flera av universitets institutioner. Andra samarbeten som har bedrivits har genomförts ihop med Klimatveckan, politiska ungdomsförbund och flera andra likande verksamheter. Föreningens samarbeten bestäms på årsbasis och från fall till fall för att inte riskera UF:s neutralitet Sociala aktiviteter Pub- och debattkväll med ESN I april arrangerade föreningen en pub. Puben hölls tillsammans med ESN i ett försök att locka fler utbytesstudenter till föreningen. Detta var andra året i rad som UF arrangerat en pub tillsammans med ESN. Underhållningen under kvällen bestod av en debatturnering på engelska. Eventet uppskattades mycket av besökarna. Indiensittning Under hösten hölls en sittning på [hg]. Temat för sittningen var Indien, och kvällen blev mycket uppskattad av deltagarna. 8

10 Julsittning Höstens terminsavslutning utgjordes av en sittning på NH. Temat för sittningen var Ledare, och även denna kväll blev mycket uppskattad av deltagarna. Kick off för aktiva medlemmar Under våren arrangerades en kick off för de aktiva medlemmarna. Det bjöds på mat och snacks hemma hos en medlem i aktivitetsutskottet. Avslutningsgrillning För att tacka föreningens aktiva medlemmar för deras engagemang under året arrangerades en grillning i slutet av maj. 3.3 Förändringar Bidragsansökningar Under många år har UF Linköping genomfört två föreläsningsserier i samarbete Forum Syd. Det påminner mycket om den verksamhet vi redan bedriver och därför har vi valt att endast söka bidrag för att hålla en föreläsningsserie. Den andra föreläsningsserien har vi valt att ersätta med en temadag, för att erbjuda våra medlemmar alternativa sätt att få kunskap om utrikespolitik. Det bidrag som betalas ut för detta söks två år innan och därför har vårt beslut att söka bidrag för ett projekt istället verkan först våren Omstrukturering av styrelsearbetet Kommunikatör: Posterna PR-ansvarig och Mediaansvarig har slagits samman till en post. Reseutskott: Tidigare har det tillsatts en ny arbetsgrupp inför varje resa, men i och med införandet av posten Reseansvarig har det skapats helt nya möjligheter till kontinuitet i arbetet. Av denna anledning ansågs det lämpligt att skapa ett utskott för att hjälpa Reseansvarige i dennes arbete. 4. Utrikespolitiska Förbundet Sverige Utrikespolitiska förbundet Sverige är ett nationellt förbund för de olika utrikespolitiska föreningarna i Sverige. Föreningarna finns i Jönköping, Linköping, Lund, Stockholm, Göteborg, Södertörn, Örebro, Umeå, Malmö och Uppsala. Dessutom finns två interimistiska föreningar i Karlstad och Växjö. Samtliga föreningar i UFS är partipolitiskt och religiöst oberoende och verkar för att sprida kunskap och intresse kring internationella frågor. UF Linköping har funnits representerade i Utrikespolitiska förbundets styrelse sedan förbundets nystart Gustav Byberg Skyle var Linköpings representant 2013/2014. UF Linköping har närvarat under UFS samtliga sammankomster, inklusive det konvent som arrangerades under året, och har deltagit aktivt för att hålla god kontakt med våra systerföreningar. 5. Ekonomisk berättelse Intäkter Verksamhetsårets intäkter uppgår till kr, en summa som består av intäkter från vår verksamhet samt bidrag från externa finansiärer. De externa finansiärerna är ungdomsstyrelsen via UFS, från vilka vi har erhållit kr. Vi får även bidrag från studiefrämjandet för de föreläsningar vi anordnar, vilket i år har varit kr. Genom Forum Syd får vi bidrag för att hålla en föreläsningsserie under höst- och vårterminen. Vi har under verksamhetsåret 2013/2014 fått kr i bidrag för höstens och vårens föreläsningsserier, totalt. Intäkter från vår verksamhet har uppgått till kr, vilket främst består av försäljning av medlemskap. Reseintäkterna var budgeterade till kr, men endast kr erhölls. 9

11 Kostnader Föreningens utskott har i år spenderat 854 kr. Kostnader för styrelsens fika och mat har uppgått till drygt 900 kr och kostnader för fika under föreningsstämmor ytterligare 500 kr. Föreningens aktivitetsutskott har i år anordnat debattkvällar, sittningar och en pub och har för detta spenderat kr av sin budget på kr. För styrelsens kick-off spenderades drygt 4000 kr, vilket var hälften av den budgeterade summan. Kostnaderna för verksamhetsårets Forum Syd projekt är kr, för både hösten och våren. Omkostnader föreläsningar har kostat kr, budgetposten låg på Att kostnaden överskridit budgetposten förklaras av att UF har betalat för bevakning på föreläsningar. Däremot var resekostnaderna för föreläsarna budgeterat till , men endast kr har spenderats. Resekostnaderna samt resesubventionen var budgeterat till kr och drygt kr har spenderats. Hyreskostnader för året som varit har uppgått till drygt kr under året. Föreningen har gjort inköp av kontorsmaterial till en kostnad av kr, det är saker som används i den dagliga verksamheten, såsom laser till skrivare och skrivarpapper. Marknadsföringskostnader för året består av tryckkostnader för posters, såväl som kostnader för styrelsens UF-tröjor och tryck som gjorts på inköpta PR-prylar. Totalt har kostnader för marknadsföring uppgått till kr, då är även alla posters och flyers inräknade, samt trycksaker som reklamgodis, pennor, t-shirts till aktiva och muggar som present till föreläsare. Budgeterat för denna post var kr men en stor faktura borde ha fallit på föregående år. Övriga kostnader uppgår till kr och innefattar småkostnader som inte fallit under någon specifik budgetpost eller något kontoplan. IT-tjänster är de kostnader som uppstått för att upprätthålla vår hemsida och utpost. Kostnaden för året är kr. Bankkostnader är kr för året. Budgetposten uppgick till 2000 kr. Subventioner för resor uppgår till kr. Avskrivningar för perioden uppgår till kr. Resultat Årets resultat uppgår till drygt kr, vilket skiljer sig något från det budgeterade resultatet för perioden på k. Inför nästa verksamhetsår är det budgeterat för att göra en förlust på kr. Anledningen till att vi väljer att budgetera för förlust är UF Linköping är en ideell förening som idag har besparingar från tidigare verksamhetsår vilka bör återinvesteras i verksamheten. 10

Ansvariga för aktivitetsutskottet under verksamhetsåret:

Ansvariga för aktivitetsutskottet under verksamhetsåret: Ordförande Programutskottsordförande (Zeb) Verksamhetsberättelse Aktivitetsutskottet Ansvariga för aktivitetsutskottet under verksamhetsåret: Period 1: Duran Timocin. Period 2: Selma Yenibayrak Period

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012-2013.

Verksamhetsberättelse 2012-2013. Verksamhetsberättelse 2012-2013. Verksamhetsåret 2012-2013 var ett händelserikt år för Utrikespolitiska föreningen i Örebro (UF Örebro). En stor variation av föreläsningar och aktiviteter har anordnats

Läs mer

Styrelsen sammanträder för elfte gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för elfte gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 13-02-24 Tid: 16:00-19:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för elfte gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2014-12-09 Tid: 15-17 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-10-02 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

12/13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12/13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet Organisationsnummer: Kårallen 581 83 Linköping Förord Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings Universitet

Läs mer

Styrelsen sammanträder för åttonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för åttonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-12-04 Tid: 17:15-20:00 Plats: Luftrummet Bakgrund Styrelsen sammanträder för åttonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Styrelsen sammanträder för trettonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för trettonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 13-03-11 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för trettonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2015-02-17 Tid: 17.15-19 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr Rambudget 2015-2016 förklaring och motivering av budgetposter Intäkter 2015-2016 Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr - Myndigheten för Ungdom och Civilsamhällsfrågor är vår största bidragsgivare.

Läs mer

Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma

Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma Datum: torsdagen den 8/5 2008 Tid: 17:15 Plats: U-min, C-huset, Campus Valla, Linköpings Universitet ärvarande (i bokstavsordning efter

Läs mer

Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-09-18 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

UF föreningsstämma. 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

UF föreningsstämma. 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare UF föreningsstämma Datum: 11 maj 2010 Tid: 17.15 Plats: U-min (C-huset, Campus Valla) 1 Stämmans öppnande Sara Klingwall Widfors förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare Christoffer

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 16 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 16 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2015-04-21 Tid: 17-19 Plats: Bakgrund Styrelsen sammanträder för 16 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets öppnande (Beslutspunkt)

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

UF Linköping Verksamhetsberättelse 2011/2012

UF Linköping Verksamhetsberättelse 2011/2012 UF Linköping Verksamhetsberättelse 2011/2012 1 Förord Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings Universitet grundandes år 2000 och har sedan starten fortsatt att utvecklas i positiv riktning genom

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte - FLiNS

Protokoll från styrelsemöte - FLiNS Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20130903 Tid: 12:0014:00 Plats: R22 Närvarande: Matilda Hjalte, Martina Johansson, Filippa Pyk, Elin Lager,

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för 2010/2011

Verksamhetsplan och budget för 2010/2011 Verksamhetsplan och budget för 2010/2011 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala ämnar under verksamhetsåret 2010/2011 fortsätta med föreningens stora och breda verksamhet. Föreningens positiva utveckling

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2011-01-26 Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Erik Helander, Emilia Björe-Dahl, Petra Lange, Kristina Lam, Linda Gunnarsson, Nina Petrén, Tobias Gefors, Markus Engren, Andréas Göransson,

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016/17.

Verksamhetsberättelse 2016/17. Verksamhetsberättelse 2016/17. Pubar, sittningar och fester SSF Festkommittén har anordnat sex pubar under detta verksamhetsår, med insparksfester inräknade. SSF har även anordnat två sittningar under

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Styrelsen sammanträder för första gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för första gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-08-28 Tid: 17:15 Plats: S10 Bakgrund Styrelsen sammanträder för första gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet Valberedningens nomineringar till styrelsen 2013/2014 The election committee s nominations for the

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Södertörn. Verksamhetsberättelse ht 2013 vt 2014

Utrikespolitiska Föreningen Södertörn. Verksamhetsberättelse ht 2013 vt 2014 Utrikespolitiska Föreningen Södertörn Verksamhetsberättelse ht 2013 vt 2014 Verksamhetsåret HT 2013/VT 2014 Utrikespolitiska Föreningen Södertörn har under det gångna verksamhetsåret haft som mål att bredda

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 29 januari 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.16 Närvarande: Julia Yates, Elina Ibo, Marta Lindström, Wilhelm

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för 2012/2013

Verksamhetsplan och budget för 2012/2013 Verksamhetsplan och budget för 2012/2013 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala ämnar under verksamhetsåret 2012/2013 fortsätta med föreningens stora och breda verksamhet. Föreningens positiva utveckling

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000 Budget 2013 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning 8000 Skolinformationsomkostnader 4000 Representation och övrig utbildning 1500 Total Information & Utbildning 13500 Arrangemang

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 13 januari 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.06 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Elina Ibo, Marta Lindström,

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för 2011/2012

Verksamhetsplan och budget för 2011/2012 Verksamhetsplan och budget för 2011/2012 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala ämnar under verksamhetsåret 2011/2012 fortsätta med föreningens stora och breda verksamhet. Föreningens positiva utveckling

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 20 november 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.08. Närvarande: Louise Gellin, Lisa Lindqvist, Daniel Kjellén, Edwin

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för 2015/2016

Verksamhetsplan och budget för 2015/2016 den 24 mars 2015 Verksamhetsplan och budget för 2015/2016 Inledning Utrikespolitiska föreningen i Uppsala ämnar under verksamhetsåret 2015/2016 fortsätta med föreningens stora och breda verksamhet. Föreningens

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte

Förbundsstyrelsemöte 15 december 2016 Styrelseprotokoll Förbundsstyrelsemöte 161215 Styrelsemöte med beslutsrätt, 15 december 2016, kl. 18.00. Plats: Webex Närvarande: Rosaline Marbinah, förbundsordförande Gustaf Fritz, vice

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 22 november 2013 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 17.43 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Amanda Sjöstrand Henriksson,

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM Handlingar - Styrelsemöte Linköping, 2009-09-21 Vice kårordförande, LinTek Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM LARM är LinTeks arbetsmarknadsdagar och varje år kommer det

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 18 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 18 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2015-05-05 Tid: 17-19 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för 18 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets öppnande

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 2 september 2015

Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 2 september 2015 Protokoll: Styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 2 september 2015 1. Öppnande av möte Mötet öppnades kl. 17.02. Närvarande: Linnéa Åström, Andreas Aldin, Saga Brors, Lucas Grzechnik Mörk,

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 29 augusti 2013 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.08 Närvarande: Julia Yates, Elina Ibo, Fredrik Elisson, Sonya Helgesson,

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Nordpols Verksamhetsberättelse VT-14

Nordpols Verksamhetsberättelse VT-14 VT-14 Nordpols Verksamhetsberättelse Nordpols styrelse har under vårterminen 2014 genomfört en rad aktiviteter och lagt stort fokus på arbetslivsanknytning men också kommunikationen mellan styrelsen och

Läs mer

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande:

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Nomineringar 2015 Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Ordförande: Gustaf Palmér Vice Ordförande: Karin Rehnberg Kassör: Oscar Lindquist

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 18 februari 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.09 Närvarande: Linnea Wikström, Lovisa Hofmann, Fredrik Elisson,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer