UF Linköping Verksamhetsberättelse 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UF Linköping Verksamhetsberättelse 2011/2012"

Transkript

1 UF Linköping Verksamhetsberättelse 2011/2012

2 1 Förord Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings Universitet grundandes år 2000 och har sedan starten fortsatt att utvecklas i positiv riktning genom hårt arbete från styrelse och aktiva medlemmar. Med ett gediget program med intressanta och ibland kontroversiella föreläsare, debatter, givande studieresor och medlemsaktiviteter fortsätter föreningen att vara en utav de absolut mest aktiva föreningarna på universitetet. Vid verksamhetsårets slut har UF Linköping omkring 900 medlemmar. UF Linköping har under verksamhetsåret strävat efter tre viktiga förändringar inom föreningen. Det första är fler och ett ökat engagemang bland aktiva medlemmar inom föreningen. En förening av UF Linköpings storlek kräver duktiga och flitiga medarbetare att stödja sig mot för att utvecklas och bedriva en bra verksamhet för sina medlemmar. Det andra har varit en genomsnittligt högre publiksiffra på våra event och evenemang. Istället för ren medlemsrekrytering har mycket fokus legat på att locka medlemmarna tillbaka till nästa evenemang och minska antalet engångsbesökare. UF Linköping har en stor medlemsbas som rör sig runt 1000 medlemmar varje år men det finns mycket att göra vad gäller att öka stamgästsbasen som idag är relativt liten i förhållande till det stora medlemsantalet. Den tredje förändringen har syftat till att förändra bilden av UF Linköping på campus Valla. Föreningen har en unik möjlighet att erbjuda aktiviteter där studenter kan träffas program- och nationsöverskridande och utbyta kunskap och skapa förståelse för olika kulturer. Att föreningen då uppfattas som rolig, intressant och aktiv är av yttersta vikt för att locka medlemmar. Det är viktigt att till exempel UF Linköping ses som något mer än bara ännu en föreläsning i slutet av skoldagen. Verksamhetsåret har alltså ägnats åt att göra UF till en mer utåtriktad, trevlig och festlig förening öppen för alla universitetets studenter. UF Linköping fortsätter vara det unika forum för politisk diskussion som föreningen utgör i Linköping. Vår verksamhet är uppskattad av många och vi arbetar hårt för att ge mervärde till våra medlemmar och låta föreningen fortsätta utvecklas. Till den nya styrelsen önskas ett stort lycka till med arbetet att fortsätta göra föreningen till en större, starkare och effektivare organisation och vi hoppas kunna fortsätta se en förening som verkar för att sprida kunskap, öka förståelsen och intresset för utrikespolitiska, internationella och globala frågor. Tack för verksamhetsåret 2011/2012! Styrelsen genom, Oscar Granbom Ordförande UF Linköping 2011/2012

3 Innehåll 1 Förord Allmänt om föreningen Organisationen UF Linköpings verksamhet 11/ FÖRENINGEN Förändringar Almedalen Kick-off Nolle-P Kalasmottagningen UFS Forumhelg Resor Samarbeten Ny hemsida Föreningsrum Medial uppmärksamhet Visionen Digitaliseringsprojekt Alumninätverk UF-stipendium Kärnverksamhet Programutskottet Internationella Utskottet Ytterligare verksamhet Debattkvällar Vagina Monologues Forum Syd UF-dagen Fester End of term party UFS - Utrikespolitiska förbundet Sverige... 17

4 6 Ekonomisk berättelse Bilagor Allmänt om föreningen UF Linköping är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vid Linköpings universitet som syftar till att belysa och öka intresset för utrikespolitiska, internationella och globala frågor. Föreningen grundades år 2000 och har sedan dess med god uppslutning arrangerat regelbundna föredrag och andra arrangemang som syftar till att öka kunskaperna om utrikespolitiken bland framför allt Linköpings universitets studenter men är också öppen för resten av allmänheten. Allt sedan grundandet har föreningen haft en stadig tillväxt vad gäller verksamheten, medlemsantalet och ekonomin. Föreningen har som målsättning att belysa olika ämnen som rör utrikespolitik. Detta gör att programmet består av bland annat inbjudna journalister, politiker, debattörer, författare och sakkunniga som föreläser om fred och säkerhet, internationell samverkan, utvecklingsfrågor, demokrati, biståndsarbete, internationell ekonomi, mänskliga rättigheter, miljöfrågor och mycket annat. UF Linköping har som ambition att utöka sin medlemsbas från studenter på Linköpings universitet, vilka merparten av föreningens medlemmar är, till människor utan anknytning till universitetet. Styrelsen har även haft som målsättning att öka intresset bland de studenter som läser tekniska linjer samt ändra studenters bild av föreningen till att UF Linköping är en aktiv, rolig och intressant organisation. UF Linköping är medlem i Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS), som är ett nationellt förbund för samtliga utrikespolitiska föreningar i Sverige. UFS är i sin tur medlem i LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer. UF Linköping har sin kontors- och möteslokal i Kårallen, Linköpings Universitets kårhus, på universitetsområdet vilket hålls öppen för medlemmar varje vardag under lunchtid. 3 Organisationen Det högsta beslutande organet inom UF Linköping är föreningsstämmorna, där varje medlem är berättigad yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt. Under året hölls tre stämmor, en under höstterminen och två under vårterminen var av en var extrainsatt för att välja in en ny styrelsemedlem. Den löpande förvaltningen av föreningen sköts under året av sittande styrelse ihop med aktiva medlemmar. Som föreningens firmatecknare valdes ordförande, Oscar Granbom, och

5 kassör, Lisa Pettersson. Antalet aktiva under året har varierat men mellan personer exklusive styrelse kan anses rimligt. Aktiva inom föreningen har engagerat sig i utskott och arbetsgrupper: Programutskottet Internationella utskottet Aktivitetsutskottet PR-utskottet Mediautskottet Arbetsgrupper (UF-resor, Forum Syd och temdag) Förtroendevalda för verksamhetsåret 2011/2012: Ordförande Vice ordförande Kassör Programansvarig IC-ansvarig (international committee) PR-ansvarig Kommunikationsansvarig Aktivitetsansvarig Mediaansvarig Medlemsansvarig/sekreterare UFS-representant Valberedning Revisor Oscar Granbom Makan Separghami Lisa Pettersson Julia Petterson HT:11/Hanna Nyman VT:12 Julie Tran Pouya Saboktakin Linus Fredriksson Darcy Parks Johan Samuelsson Gustav Byberg Rebecka Bergström Idil Hassan (sammankallande) Aida Colakovic Josefine Säker Per Villaume Valberedningen Valberedningens arbete har under verksamhetsåret skötts väl. De primära uppgifterna, att nominera UFS-representant och revisor till höstens föreningsstämma samt att nominera en ny styrelse till vårens föreningsstämma, har genomförts i enlighet med krav. Utöver detta har också valberedningen varit en tillgång till föreningen och kunnat bidra med UF-erfarenhet. Styrelsearbete Under verksamhetsåret har styrelsen haft ett kontinuerligt och strukturerat arbete och omkring 20 styrelsemöten har varit den primära källan för beslutsfattande. Utöver styrelsemöten har två föreningsstämmor, samt en extrainsatt, genomförts och föreningen har också varit representerade vid Sverige-förbundets forumhelger, årsmöte och valårsmöte. Alla möten är protokollförda och arkiverade.

6 4 UF Linköpings verksamhet 11/12 UF Linköpings verksamhet under hösten 2011 och våren 2012 kommer att presenteras utifrån kategoriseringen kärnverksamheten, i form av föreläsningar, och resterande verksamhet. UF Linköping har under verksamhetsåret värvat omkring 900 medlemmar. 4.1 FÖRENINGEN Utöver ordinarie verksamhet som följer senare i verksamhetsberättelsen har också andra händelser tagit plats. Följade rubriker är de som känns relevanta att nämna för verksamhetsåret 2011/ Förändringar Bidragsansökningar - UF Linköping finner sig idag i en unik situation där föreningens ekonomiska medel överstiger de resurser som krävs för att upprätthålla och utveckla verksamheten. För att ge föreningen chans att växa ikapp sin ekonomiska kapacitet kommer vi, fram till dess att pengarna åter igen kan användas konstruktivt, sluta söka finansiella medel från Folke Bernadotteakademin. Jag vill farmhålla att vi fram till och med detta verksamhetsår nyttjat våra bidragsmedel legitimt och i linje med de krav och riktlinjer som ställs av bidragsgivarna. Men vi bedömer det rimligt att kommande verksamhetsår kan bistå nuvarande verksamhet samt utveckla föreningen utan vidare bidrag från Folke Bernadotteakademin. Istället väljer vi att värna om den goda relation vi har med våra bidragsgivare så att den dag föreningen behöver ytterligare ekonomiska medel finns öppna istället för stängda dörrar. Medlemskap - Under det gångna verksamhetsåret har det planerats för en digitalisering av medlemskapsansökan. Denna genomfördes i början av maj, i och med att de nya medlemskorten gällande för kommande verksamhetsår släpptes. Anledningen till detta var att det ansågs onödigt att nya medlemmar registrerade sig i en pärm, när informationen ändå skulle skrivas in i en dator. Det är nu tänkt att finnas tre olika sätt, beroende på situation, att skriva in sig i föreningen. 1. Web-formulär av något slag (google docs eller helst något som ligger på den server föreningen hyr in sig på), det är lättare för de som ska registrera sig att se vilken information som behövs, medlemslistan syns inte heller för de övriga personer som ska skriva in sig. 2. Exceldokument, ifall det uppstår problem med internet så kan medlemskap fyllas i ett exceldokument som kommer att ligga lagrat på datorn. 3. Pappersregistrering, om det uppstår kapacitetsproblem vid registreringen är detta ett bra alternativ. Det är lättare att ta fram nya blanketter och sprida ut på flera än att göra samma sak med datorer. Målet med dessa förändringar är att sträva efter att så många som möjligt skriver in sig digitalt. En följd av detta är att medlemsnummer tas bort. På korten kommer dessa istället ersättas med datum Almedalen

7 Även i år genomförde UFS en resa till Almedalen, en av årets roligaste och mest intensiva veckor för de ca 50 inblandade förbunds- och lokalföreningsmedlemmarna. Schemat var fullspäckat med över 1400 evenemang och det var verkligen inte lätt att välja. Varje lokalförening fick fyra platser samt möjlighet att fylla eventuella restplatser. UF Linköping skickade tre personer; Gustav Byberg och Julie Tran från den nya styrelsen samt Torbjörn Karlsson från avgående styrelse. Veckan var en lysande start på styrelseåret med inspirerande seminarier, paneldiskussioner och debatter. Några av talarna gästade sedan UF Linköping under året. Annars var det en enormt bra möjlighet att knyta kontakter med andra lokalföreningar och förbundet. UFS hade under veckan ett eget tält i Visbys hamn och ett av villkoren för att åka på resan var att man skulle hjälpa till att marknadsföra två event som förbundet genomförde. Det första var en paneldiskussion som kretsade kring ämnen man låtit besökare skriva ner på en tavla i tältet. Det andra eventet var en utrikespolitiskdebatt mellan de olika partipolitiska ungdomsförbunden samt en kunnig panel. Debatten fyllde verkligen lokalen till bristningsgränsen Kick-off För att arbetet inom styrelsen ska kännas roligt, upplyftande och fungera effektivt är det viktigt att det råder en god stämning inom gruppen. I syfte att låta styrelsemedlemmarna lära känna varandra bättre och fungera mer enhetligt som en grupp anordnades en kickoff under helgen v.36. Lördagen började med ett brainstormingmöte då vi diskuterade idéer för förbättringar inom föreningen och nya projekt vi ville driva under verksamhetsåret. Under mötet förklarade vi också vilka ansvarsområden varje styrelsepost hade och diskuterade arbetsrutinerna för styrelsen. Mötet följdes upp av en omgång Laserdome samt bowling på Strandgatan 2. Sedan gick vi till restaurang Ghingis och avnjöt en god middag vilket följdes upp av dryck och dans på Nationernas Hus. Söndag morgon sågs vi igen för frukost på First Hotell där vi gick igenom de idéer vi fört fram dagen innan och diskuterade för- och nackdelar. För att eftersträva förra årets kickoff sattes budgeten till 5000 kr vilket täckte in hela helgen utom frukost på söndagen som styrelsemedlemmarna själva fick betala. För kommande styrelse rekommenderar vi att budgeten höjs något för att kunna utöka kickoffen med förslagsvis gemensam övernattning Nolle-P Vid början av terminen påbörjades en marknadsföringskampanj med syftet att visa upp föreningen samt kommande föreläsningar och event för de nya nollorna på universitetet. En mindre projektgrupp med flera från den nya styrelsen, ledd av PR-ansvarig och kommunikationsansvarig, skapades efter att vi valdes in och fick ansvaret att planera eventen under nolle-p. Detta innebar i huvudsak att söka samarbeten med olika program på universitetet. UF fick möjlighet att träffa nollorna från programmen för presentation av föreningen, lekar och frågestunder. De program vi samarbetade med var: Elin FBI Polkand ESN

8 Under nolle-p påbörjade vi även en intensiv lecture-crashing kampanj, där vi fick lov från föreläsare att komma och presentera UF Linköping för de nya studenterna under rasten på föreläsningarna. Utöver ovannämnda program crashade vi även bland annat: Industriell ekonomi Systemvetenskap Affärsjuridiska programmet Resultatet var att en stor del av våra aktiva och engagerade för resten av terminen valde att gå med i föreningen under nolle-p Kalasmottagningen 2011 Ett av de största evenemangen för nyanlända studenter i Linköping är den så kallade Kalasmottagningen i Cloetta center. Kalasmottagningen är en mässa där lokala föreningar får möjlighet att marknadsföra sin verksamhet för nya studenter och visa upp sitt varumärke. UF Linköping hade under mässan ett bord med el och anslutning till trådlöst nätverk för att kunna visa upp vår nya hemsida på en TV-skärm. De flesta av styrelsens medlemmar var med under dagen och delade ut flyers, sålde medlemskap och informerade om kommande evenemang. För att locka intresserade till vårt bord delade vi ut gratis pennor, godis och disktrasor med vår logotyp på. Disktrasorna var uppskattade och stod ut i mängden av gratis saker som gästerna plockade på sig vid de andra borden. För dem som passade på att lösa medlemskap under mässan gav vi också ett trevligt tygmärke med vår logga som kan pryda overallen eller väskan. Resultatet av mässan var mycket positivt då många tycktes lägga märke till vår marknadsföring att döma av det faktum att vi sålde närmare 100 medlemskap och vi hade många besökande på kommande föreläsningar och evenemang UFS Forumhelg Under helgen september anordnade Utrikespolitiska förbundet Sverige en forumhelg, där UF Linköping var värdförening. Det togs beslut av förbundsstyrelsen att UFS representanten i föreningen var ansvarig för planering och utförande. Det var UF Linköping själva som ville anordna forumhelgen. Under helgen hölls två workshops, en i kommunikation av Hanna Navier och en i medlemsvård av Nilkas Hill. Både Hanna och Niklas är alumner i förbundet. Det hölls också diskussioner där varje besökande styrelseledamot fick sitta ner i grupper med sin motsvarighet i andra lokalföreningar och diskutera fritt. Ansvarig var motsvarigheten i UF Linköping som hade förberett några frågor/diskussionsämnen. Man fick hjälp av UFS representanten på förslag kring vad diskussionen kan handla om. Tanken var att den från UF Linköping enbart skulle få igång diskussionen om det var trögt, inte driva den ensam. Det visade sig att ordföranden och vicen körde tillsammans för att få störst utbyte. Vissa styrelseposter som var mycket få fick ingå i valfria diskussioner. Under fredagen bokades bord på NH för de i förbundsstyrelsen som kom på kvällen (förbundsstyrelsen hade möte kl.8 och forumhelgen började kl.12 på lördagen). Middagen betalades av var och en. På lördagen serverades frukost i a-huset för förbundsstyrelsen, kaffet var färdigkokat från Café Gyllen och resten köpt på ICA Maxi, och sedan fika på förmiddagen och eftermiddagen med

9 kaffe och kakor. Lunch serverades för alla forumdeltagare och bestod av kycklingpastasallad som lokalföreningen hade lagat dagen innan. Bra och billigt och relativt smidigt. På kvällen var det sittning på Platå som bestod av trerätters samt två glas valfri dricka till maten. Middagen subventionerades till viss del. Inträde till Platå ingick. På söndagen serverades frukost till alla på samma vis som föregående dag och på förmiddagen fanns det fika. På eftermiddagen serverades lunchmackor från Cirkus caféet (20.- st enl. överenskommelse) innan alla deltagare åkte hem. En sal i Campushallen hyrdes för där samtliga sov, förutom förbundsstyrelsen som sov hos lokalföreningens styrelsemedlemmar. Alla deltagare åkte tåg, eftersom det var för dyrt att hyra buss. Hela helgen hölls i a-huset i a-cas och A2 och utrymmet därimellan. Forumhelgerna är viktiga av flera anledningar. Det är viktigt att få stöd i sitt arbete i styrelsen. Ibland kan man uppleva att det är svårt att få gehör av andra styrelseledamöter inom samma styrelse, och då kan det vara mycket hjälpsamt och lärorikt att prata med personer som har samma styrelsepost i en annan förening. Syftet är dels att dela med sig av lärdomar och hur man har hanterar problem som uppkommit, men också att diskutera svårigheter eller dilemman exempelvis kontroversiella talare eller talare som avbokar i sista stund. Det kan också ge upphov till många nya idéer som man vill ta till sin egen förening. Forumhelgen blev lyckad, de om närvarade verkade nöjda och priset var inte alltför högt. Budgeten anges av förbundsekonomen innan så man har ett tak att arbeta under Resor Under vardera termin av verksamhetsåret har vi erbjudit en resa till våra medlemmar. Första resan var i samarbete med FLiNS och andra resan planerades av en projektgrupp in UF. Sammanlagt 31 av våra medlemmar åkte med på båda resorna, inklusive mellan 1-2 styrelsemedlemmar på varje resa. Bryssel och Haag Mot slutet av verksamhetsåret 2010/2011 kontaktades Ufs nya styrelse av FLINS angående ett samarbete kring en resa till Bryssel. Resan var både en studie/nöjesresa och planerades till stor del av FLINS. UF och FLINS delade på antalet platser (25 platser var), marknadsföring samt finansiell risk (deposition etc). En stor del av marknadsföreningen skedde under nolle-p, det var även då större delen av platserna såldes. Totalt följde ca 45 personer med på resan, till största delen studenter som läser Politices kandidatprogrammet, men även ekonomi- och ingenjörsstudenter. En styrelsemedlem deltog i resan. Resan skedde mellan den 26e och 30e oktober. Under resan gjordes tre studiebesök ICC i Haag, EU kommisionen och Natos högkvarter. Studiebesöken skedde framförallt under torsdagen och fredagen, lördagen lämnades fri till att utforska Bryssel. Överlag var resan bra genomförd med relevanta och uttömmande studiebesök där gruppen togs emot på ett bra sätt vid samtliga tillfällen. Resan var ett mycket bra sätt för UF att komma i kontakt med nya potentiella medlemmar. Peking och Shanghai Mellan 5-13 maj åkte 11 medlemmar iväg till Kina för att besöka Peking och Shanghai. Agendan var fullspäckad med besök och aktiviteter på företag, universitet samt politiska och kulturella besöksmål. Bland företagen gjordes vistelser och guidade turer på Scania China, SKF och Crem international. Besök och utbyten med studenter och lärare på två universiteter gjordes; Fudan university samt

10 Tongji university. Gruppen fick också möjlighet att träffa studenter från skandinavien på Nordic Centre at Fudan university. Även visiter och guidade turer på Handelskammaren, konsulatet i Shanghai och Swedish Chamber of Commerce in China gjordes. Under fritiden besöktes bland annat Stora Muren, Tiananmen square och Minggravarna Samarbeten Föreningen är en neutral samt politiskt och religöst obunden organisation men som bedriver en rad samarbeten med flera olika organisationer. Ekonomiskt stöd som föreningen tar del av kommer ifrån statsbidrag till ungdomsförbund, Studiefrämjandet och Folke Bernadotteakademin. I dagsläget bedriver UF Linköping, genom UF Sverige, samarbete med Utrikespolitiska institutet och Sida. Genom Sida tilldelas vi två olika bidrag. Ett för att genomföra den så kallade Forum Sydveckan (se nedan) och ett bidrag vi får för genomförandet av föreläsningar med temat utveckling och bistånd. Detta är två stora samarbeten som har resulterat i enorma projekt inom både förbund och lokalföreningar. På lokal nivå bedrivs årliga samarbeten med både universitetet men också flera av universitets institutioner, exempelvis Flins och Börsgruppen. Andra samarbeten som bedrivs har varit ihop med Klimatveckan, ungdomsförbund och flera andra likande verksamheter. Föreningens samarbeten bestäms på årsbasis och från fall till fall för att inte riskera UF:s neutralitet Ny hemsida 2011 blev det år då UF äntligen fick en ny hemsida. Den tidigare hemsidan hade under en längre tid känts föråldrad och det låg på den nya styrelsen att ta hand om detta. Från den tidigare styrelsen hade avsatts en budget på kr som fritt skulle användas till realiseringen av den nya hemsidan. Det kom på Johan Samuelsson, mediaansvarig att bedriva detta projekt och tre andra personer, Lisa Pettersson, Gustav Byberg och Makan Separghami utsågs som lämpliga bundsförvanter till samma projektgrupp. Efter överläggning dels i gruppen och styrelsen kom man fram till att bästa alternativ skulle vara att anställa en person från universitetet med goda kunskaper inom området, en person som skulle kunna förverkliga de önskemål som låg hos UF. Personen i fråga blev Christoffer Berglund som haft tidigare och relevant erfarenhet av byggande av hemsidor. I samråd med Christoffer beslutades att hemsidan skulle byggas i Wordpress, ett CMS system som dels är framtidssäkert och enkelt att sköta ett system med många tillvalsfunktioner som gör det enkelt att integrera med andra system eller internetbaserade moduler. Ett system som är lätt och säkert att handskas med och som med enkelhet kan överföras till nästkommande styrelse. Christoffer begärde till en början kr för arbetet, något som sedan justerades till att bli 7 000kr. (Se faktura för specifika uppgifter kring detta). Under tiden som Christoffer jobbade på hemsidan köptes utrymme på loopia.se där den framtida sidan sedan skulle lagras. Det beslutades sedan att den gamla sidan som fanns placerad på webforum.com inte skulle sparas, enbart information från den skulle användas till den nya. Ytterligare arbete för att få en större del av informationen på hemsidan på engelska kom att bli ytterligare ett projekt. Med facit i hand och den nya sidan lanserad i tid kan vi enbart förklara projektet som lyckat där kommentarer från övriga styrelsen och medlemmar i föreningen varit mycket positiva!

11 Föreningsrum Föreningsrummet har tjänat oss väl men har under senare tid fått allt svårare att härbärgera föreningen och dess verksamhet. Med sina 14 m2 är det svårt använda rummet bättre. För att skapa mer utrymme i föreningsrummet har föreningen investerat i ett förrådsutrymme på campus Valla men ett större rum är fortfarande av stor nödvändighet för att ytterligare kunna utveckla föreningen. För att komplettera den tidigare intresseanmälan som gjorts på lokal 2C803 har förtroendeförklaring samt rekommendationsbrev samlats in från Stuff och UF Sverige (se bilaga). Diskussioner har skett med Inger Borg på universitetets lokalförsörjningsavdelning men utan resultat. Nästa steg är att försöka få till ett personligt möte med centrala enheten för bokningsbara lokaler, LOKE, som idag hyr lokalen, eller föra diskussionen vidare uppåt i hierarkin Medial uppmärksamhet Föreningens föreläsningar har vid ett fåtal tillfällen under verksamhetsåret uppmärksammats i Corren dock allt för sällan. Föreläsningen Vad är grön tillväxt? som skedde i samarbete med Spartacus filmades av SVT Play men på grund av tekniska problem kunde materialet aldrig användas. Det absolut mest positiva under verksamhetsåret gällande medial uppmärksamhet var då Corren valde att vända sig till oss för att ställa frågor om USAs presidentval och republikanernas kandidaturprocess. Det visar på att UF Linköping uppfattas som en seriös förening med legitim kunskap inom ämnet utrikespolitik. Kommande styrelse uppmanas dock starkt att lägga mycket tid, energi och fokus på att locka lokal och nationell media till våra föreläsningar och evenemang för att förbättra vår inverkan på samhällsdebatten Visionen Under vårterminen började styrelsen arbeta för att skapa en ny vision enligt verksamhetsplanen. De första diskussionerna handlade om vad en vision är och hur den skiljer sig från syftet som stor i stadgan. Styrelsen bestämde att arbetet ska leda till flera olika resultat: Vision: liknar föreningens syftet men är mer inspirerande Mission: förklarar varför vi strävar efter vår vision Slogan: en kort text som kan användas inom marknadsföring Kortsiktiga mål: SMARTa mål som kan uppnås under ett styrelseår Långsiktiga mål: SMARTa mål som kan uppnås under längre tid (5 år) Första steget framåt var en enkät som skickades till alla aktiva medlemmar. Enkätens syfte var att förklara hur aktiva medlemmar utanför styrelsen ser föreningens styrkor och svagheter. Svaren visade att många delar en liknande bild av föreningen men det finns många olika föreställningar om hur vi kan förbättra föreningen.

12 Den första enkäten följdes upp av en mer detaljerad enkät som delas ut till både vanliga medlemmar och även icke-medlemmar(se bilaga). Denna enkät har flera och mer specifika frågor och svaren förväntas kunna ge riktning till nästa års styrelse för vidare arbete med visionen Digitaliseringsprojekt Under verksamhetsåret påbörjades en process för att digitalisera befintliga pappersdokument samt kopiera viktig data från dator till extern HDD. Detta gjorde för att öka tillgängligheten på de dokument som idag bara finns i vårt föreningsrum samt för att garantera att dokument finns kvar i framtiden. Ett google-dokument användes där varje person i styrelsen fick i uppgift att se över sina dokument, dels på datorn men framförallt de dokument man kunde tänka sig fanns i UF:s verksamhetslokal. Detta skulle man göra under sin lunchvakt eller då tillfälle gavs. De dokument som fanns på datorn skulle sparas på en extern HDD för att säkerställa att några dokument på datorn inte försvann, eventuellt till följd av en datorkrash. Arbetet med de dokument som funnits i pappersformat har bara påbörjats. Där är tanken att nästkommande styrelse skall ta vid där vi avslutat. Vilket innebär att vi till viss del identifierar viktiga dokument och att nästkommande styrelse sedan scannar dessa och gör dem tillgängliga på hemsida och i digitalt format. Resultatet har varit bra. Dels har vi säkerställt att viktiga digitala dokument inte försvinner utan finns i backup på extern HDD. De pappersdokument som är viktiga är framförallt i en initial fas. Tanken är sedan att dessa dokument skall scannas in och sedan läggas ut på hemsida och i digitalt format på datorn. Det finns fortfarande mycket att göra och vi ser gärna att nästkommande mediaansvarig tar på sig ansvar för att detta arbete fortskrider. Eventuellt kan det vara aktuellt att köpa en extern HDD till för att säkerställa att inget arbete går förlorat. Det finns även stort behov av att ordna datorn i helhet för att lättare kunna skapa sig en helhetsbild över de dokument som finns. Och på så vis också eliminera risken för redundans Alumninätverk Under verksamhetsåret har arbetet för att upprätta ett alumnnätverk för tidigare styrelsemedlemmar inom UF Linköping. Alumnnätverk önskas upprättas för att ta till vara på all den kunskapsresurs som passerat genom föreningen de tio år som verksamheten fortlöpt. Alumnnätverket ska ge föreningen ett bredare kontaktnät att använda sig av vid behov av hjälp UF-stipendium Styrelsen har under verksamhetsåret diskuterat relevansen av ett UF-stipendium. Det är en god idé vilket kan motivera och engagera aktiva medlemmar på ett nytt sätt. Dock bör arbetet med att upprätta ett stipendium ske ytterst noggrant med tydliga riktlinjer vad gäller vem som ska tilldelas stipendium och för vilka prestationer. Nuvarande styrelse rekommenderar alltså att arbetet med ett stipendium påbörjas under nästa verksamhetsår men det ska ej skyndas fram och därför är det endast en rekommendation. 4.2 Kärnverksamhet

13 UF Linköpings primära verksamhet är att arrangera föreläsningar som behandlar internationella händelser och utrikespolitiska frågor. Föreläsningarna som arrangeras sköts av programutskottet, som svarar för det svenska programmet, och det internationella utskottet, som svarar för de internationella föreläsningarna. Under året har UF Linköping arrangerat över 60 föredrag i form av debatter, diskussioner och föreläsningar. Programverksamheten sköts av programansvarig och ICansvarig där de har som uppgift att initiera, inspirera, följa upp, tillgodose hämtning och lämning av de personer som deltar i ett av föreningens arrangemang. Arbetet med programmet görs utifrån ett antal principer, såsom att: Tillgodose både välkända ämnesområden som får stor uppståndelse i media samt mindre uppmärksammade utrikespolitiska frågor och internationella händelser. Arbeta för att finna en variation av föredragshållare med olika yrken och arbetsuppgifter. Verka för att utifrån ett genusperspektiv försöka uppnå en jämn könsfördelning vad gäller inbjudna gäster. Upprätthållandet av föreningens neutralitet Programutskottet HT 11 Tid: Ämne: Talare: 14/9: USA 10 år efter 9/11 Lennart Pehrson 21/9: Om cyberkriget kommer David Lindahl 28/9: FN:s roll i dagens konflikter Aleksander Gabe 5/10: Afrika på frammarsch Erika Bjerström 12/10: Näthat eller nät hat? Anna Troberg 19/10: China as an economic and political superpower Tony Fang 19/10: Bör Sverige gå med i NATO? Mike Winnerstig 26/10: Religionsfrihet eller en värld fri från religion? Christer Sturmark 2/11: Migrationspolitikens möjligheter och utmaningar Tobias Billstörm 9/11: Hur påverkar Eurokrisen EU:s framtid? Rolf Gustavsson 16/11: Medierna Granskar Medierna Lars Truedson 17/11: De förödande konsekvenserna av globaliseringen Jan Jörnmark 28/11: Moderaternas utrikespolitik Karin Enström m.fl. 30/11: Rapport från ett stängt land: den humanitära Lena B Hansson situationen i Nordkorea 1/12: Uthållig tillväxt med Cleantech? Lise Nordin Debatt i samarbete med LinTeks klimatvecka Muharrem Demirok VT 12

14 Tid: Ämne: Talare: 1/2: De bortglömda katastroferna Lina Eidmark 8/2: Arabiska våren, vad händer nu? Alexander Atarodi 15/2: Knarkkriget i Brasilien Kajsa Norell 22/2: Evig tillväxt i en ändlig värld? Lars Wilderäng 29/2: Rasism, islamofobi och antisemitism Birgitta Löwander i Sverige och i omvärlden 7/3: Jordens bästa affärsidé? Magdalena Bergqvist 21/3: Irans nukleära ambitioner: Ulrika Möller drivkrafter och konsekvenser 28/3: Sveriges konkurrenskraft Anders Bornefalk bäst i världen eller sämst i Norden? 4/4: Grundläggande värderingar i EU Birgitta Ohlsson 11/4: Ny rysk utrikespolitik efter presidentvalet Ingmar Oldberg 18/4: Landgrabbing Kjell Havnevik 25/4: Feminism manshat eller mänskliga rättigheter? Gudrun Schyman 2/5: Kampen om världens sinande vattenresurser, Karin Lexén källa till konflikt eller möjlighet för samarbete? 9/5: Med våldtäkt som vapen, situationen i DR Kongo Susanna Elmberger och Liberia Internationella Utskottet Internationella utskottet (IC) har haft ett väldigt intressant verksamhetsår med intressanta och varierande teman på föreläsningarna. Syftet med utskottet var att arrangera föreläsningar på engelska för att bredda föreningen och nå ut även till engelsktalande grupper, dvs. de internationella studenterna på campus. Det har dock inte enbart varit studenter som kommit utan även personer utanför universitetet med intresse för internationella frågor. Utskottsarbetet har flutit på tack vare ett fåtal utskottsmedlemmar som var väldigt aktiva. Under hösten 2011 hade IC haft 6 aktiva medlemmar och under våren 2012 fluktuerade det mellan 5-10 aktiva medlemmar beroende på föreläsning. Vi har haft totalt 18 föreläsningar, varav ett i samarbete med program. Målet under verksamhetsåret 2011/2012 har varit att öka antalet besökare till IC:s föreläsningar. Vi satte 40 besökare som lägsta ribba under våren när vi såg att möjligheterna fanns. IC har systematiskt gjort reklam hos universitetets engelska masterprogram i syfte att få fler internationella studenter intresserade. Reklam tidigt, i kombination med utnyttjandet av sociala medier har gett resultat, vilket är positivt. Baserat på det ökade intresset hos utbytesstudenter bedöms det finnas en väldigt stor potential att utveckla IC och UF:s internationella verksamhet.

15 HT: 11 Tid: Ämne: Talare 15/9: Hungary: What can we expect from new EU member states? Ambassador Gábor Szentiványi 29/9: The Swedish welfare state reinventing itself: back to centralism? Lars Niklasson 13/10: Who is a lobbyist? Joakim Bogdanoff 10/11: Development aid or risk capital? Björn Blomberg 23/11: Will there be climate justice? Cristián Alarcón Ferrari 1/12: Women s Political Empowerment and Democracy Drude Dahlerup 8/12: The Swedish paradox: arms dealer or peace maker? Annika Spalde VT: 12 Tid: Ämne: Talare: 2/2: Inside South Sudan Africa s newest country Bengt Nilsson 16/2: A colony under Maroccan rule Sören Lindh 1/3: Q&A seminar with the embassies of East Africa H E the ambassador of Uganda, Joseph Tomusange 1/3: How relevant is the international Criminal Court today? Hans Corell 15/3: Theme week: U.S Election The Candidates Mathias Sundin 22/3: The nobel peace prize a peace vision that disappeared? Fredrik S. Heffermehl 29/3: Legalizing Cannabis? Ted Goldberg 19/4: Understanding the Somali crisis Tomas Magnusson 26/4 Uncovering Dubai Emad Zand 10/5 Ambassador of France Ambassador Jean-Pierre Lacroix 4.3 Ytterligare verksamhet Utöver föredrag som UF Linköping har arrangerat har en mängd andra saker också genomförts Debattkvällar Aktivitetsutskottet anordnades fyra debattkvällar under året. Studenter debatterade mot varandra på ett strukturerad men ändå avslappnat sätt där ingen förberedelse krävdes. Den första debattkvällen anordnades på svenska men alla följande anordnades på engelska eftersom det verkade finnas större intresse bland engelsktalande medlemmarna. Svensktalande medlemmar deltog även under dessa debattkvällar.

16 Varje kväll lockade mellan 15 och 25 medlemmar. Marknadsföring och val av debattämne ändrades varje gång för att kunna prova nya idéer och se vad som lockade mest folk. Trots att det tog tid att få frivilliga varje gång hade vi många intressanta debatter och forsatt intresse från en kärngrupp Vagina Monologues En regissör till The Vagina Monologues söktes från och med början av januari. Lokalen bokades under den 8:e mars (Internationella kvinnodagen) men ingen regissör hittades i tid. Två intresserade regissörer hittades vid mitten av februari och föreställningarna flyttades till mitten av april. Tyvärr hittade dem inte tillräckligt många skådespelare för att kunna anordna pjäsen Forum Syd Forum Syd HT:11 En projektgrupp under ledning av Hanna Nyman bestående av Sonja Müller, Shehryar Khan och Josefin Strömberg samt övrig hjälp från aktiva medlemmar och styrelsen anordnade en föreläsningsserie i fem delar på temat Ett Enat Folk?. Föreläsningarna vi anordnade var: 21/11: Migration igår och idag Inger Lagerström 22/11: Social exkludering i en multikulturell värld Aleksandra Ålund 24/11: Who are We the People? Sofia Näsström 25/11: Är det dags att begrava multikulturalismen? Hanif Bali 30/11: Nationell identitet i dagens samhälle Adam Cwejman Hanna tillsattes som projektledare en bit in på hösten och skapade sedan en projektgrupp av intresserade personer. Det första de gjorde var att sätta ett tema på veckan som mötte kriterierna för bidraget och som de fann intresseväckande. Där efter fick var och en ansvar för en specifik föreläsning. De valde att anordna föreläsningarna i form av lunchföreläsningar med lunchmacka då vi trodde att det skulle locka fler besökare. De marknadsförde föreläsningsserien genom UF:s kommunikationskanaler, affischering och informationsbord med fika. Föreläsningsseriens syfte var att belysa de kulturella möjligheter och utmaningar som har uppstått i en allt mer mångkulturell och globaliserad värld. Forum Syd VT:12 Under vårterminen 2012 tillsattes en projektgrupp under ledning av Niklas Nordling bestående av Patrick Rudfeldt för att anordna en föreläsningsserie i tre delar. Föreläsningsseriens tema inriktade sig på den demokratiska och politiska utvecklingen i Kina. Sakkunniga inom ämnet söktes via internet och tog kontakt med potentiella föreläsare. Veckan innan föreläsningarna ägde rum marknadsfördes dessa genom ett infobord i C-huset där vi bjöd på kaffe och godis. Dessutom sattes affischer upp och flyers delades ut vid infobordet UF-dagen 2012

17 Vi har organiserat en dagslång händelse som främjar lärande i de frågor som rör Afrikas framtid. Evenemanget bestod av korta och längre föreläsningar, ett seminarium, en film och en social händelse för UF medlemmar. Förberedelserna för UF-dagen tog oss två månader med en tillsatt projektgrupp som möttes varje vecka (men de sista två veckornas möten hölls oftare beroende på behovet). Huvudsakliga ansvarsområden som föreläsare, sociala evenemang, pr delades. I slutet var det 4 personer i gruppen och de flesta beslut och förberedande arbete gjordes tillsammans Fester Aktivitetsutskottet har under hela verksamhetsåret anordnat ungefär en fest varje månad för aktiva medlemmar. Syftet med festerna är att ge möjlighet för alla aktiva medlemmar från de olika utskotten att lära känna varandra samt styrelsen. Detta har lett till en förbättrad stämning inom föreningen där många känner varandra. Festerna hölls hemma hos en medlem och UF stod för snacks under kvällen. Ibland var det en förfest där många gick ut tillsammans senare End of term party En större fest anordnades i december för alla UF medlemmar. Den hölls i Gasquen och föreningen bjöd på hamburgare, spel och flera priser. Ungefär 60 medlemmar närvarade och många stannade flera timmar. Alkohol serverades för ungefär självkostnadspris. En liknande fest anordnades i maj då ny styrelse valts. Syftet var att tacka för det gångna verksamhetsåret samt välkomna och visa upp den nya styrelsen. Sittningen hölls på NH och var mycket lyckad. 5 UFS - Utrikespolitiska förbundet Sverige UF Linköping har funnits representerade i Utrikespolitiska förbundets styrelse sedan förbundets nystart Nytt för det aktuella verksamhetsåret är att UFS representanten valdes på UF Linköpings vårstämma och röstades sedan igenom på det nyetablerades valårsmötet i Lund. Tidigare har representanten valts in under förbundets höststämma. Rebecka Bergström är UF Linköpings representant 2011/2012. UFS har under verksamhetsåret 2011/2012 fokuserat på att vidareutveckla samarbeten både inom förbundet och externt. UFS har bland annat fortsatt utveckla ett samarbete med Utrikespolitiska institutet gällande tidskriften Internationella Studier där lokalföreningarnas medlemmar nu har möjlighet att prenumerera på tidskriften till ett förmånligt pris samt bidra med artiklar. Under hösten anordnades en forumhelg där UF Linköping var värd. Höststämman hölls av UF Örebro. I april

18 anordnades konvent 2012 för fjärde gången av förbundet, i Lund, med en sammanhängande forumdag. Konventets tema var Säkerhet och resurser. UF Linköping var en av de mest representerade föreningarna på plats, vilket inte kan ses som något annat än en fantastisk framgång. UFS kommer finnas i Almedalen även under sommaren 2012, dock under lite andra premisser än tidigare. Detta är något som arbetats fram under verksamhetsårets gång eftersom man inte varit helt nöjd med hur det fungerat tidigare. Nytt för i år är att förbundsstyrelsen har tillsatt en extern projektgrupp som ska sköta alla förberedelser, arbetet på plats samt efterarbete i samband med Almedalsveckan. Lokalföreningarna kommer ha möjlighet att skicka egna representanter men då på egen bekostnad. Det kommer heller inte krävas någon specifik UFS-representation från lokalföreningarna. Vidare har det under verksamhetsåret arbetats med att tillverka s.k. lappar för att täcka de hål och felaktigheter man upplever finns i förbundets stadgar. Tanken är att dessa lappar ska vara tillfälliga till dess att stadgeförändringar kan göras på korrekt vis. UFS har i år firat 5 årsjubileum och det är tydligt att förbundet har kommit långt och att det också berikar lokalföreningarna att vara med. Det behövs dock fortsatt arbete från både förbunds- och lokalnivå för att integrera förbundet ytterligare med lokalföreningarna. 6 Ekonomisk berättelse Intäkter Verksamhetsårets intäkter uppgår till kr, en summa som består av intäkter från vår verksamhet samt bidrag från externa finansiärer. De externa finansiärerna är ungdomsstyrelsen via UFS, från vilka vi har erhållit kr, vilket är en lite mindre summa än föregående år. Folke Bernadotte akademin är vår näst största bidragsgivare, ifrån vilka vi har fått kr. Vi får även bidrag från studiefrämjandet för de föreläsningar vi anordnar, vilket i år har varit kr. Genom Forum Syd får vi bidrag för att hålla en föreläsningsserie under höst- och vårterminen. Under 2011 spenderade vi inte hela det beviljade bidraget från Forum Syd, så vi har betalat tillbaka den del som inte användes. Borträknat den summan vi betalat tillbaka har vi under verksamhetsåret 2011/2012 fått drygt kr i bidrag för höstens och vårens föreläsningsserier, totalt. Intäkter från vår verksamhet har uppgått till kr, vilket till största delen består av försäljning av medlemskap, men även overallsmärken. Kostnader Föreningens utskott har i år ännu inte spenderat hela sin budget för att göra till exempel sociala aktiviteter tillsammans, den totala kostnaden ligger på knappt 3000 kr av de budgeterade 4500 kr. Denna post är utökad i nästa års budget, då årets styrelse anser att det är värdefullt att skapa en samhörighetskänsla i utskotten då vi tror att det kommer främja UF-arbetet under resten av året. En utökad utskottsbudget hoppas vi att nästa års utskottsledare kommer använda till en större kick-off med sitt utskott, gärna både under höst- och vårtermin för att även låta de personer som ansluter sig senare under året kommer känna sig välkomna. Kostnader för styrelsens fika och mat har uppgått till drygt 4500 kr och kostnader för fika under föreningsstämmor ytterligare 1100 kr, denna inkluderar dock en restfaktura från föregående

19 verksamhetsår. Denna post inkluderar även fika som är inköpt till marknadsföringsaktiviteter under våren, såsom get involved-möte och sök till styrelsen-möte. Föreningens aktivitetsutskott har i år anordnat fika i samband med föreläsningar, debattkvällar, fester för aktiva och andra medlemmar och har för detta spenderat kr av sin budget på kr. UF-dagen har under verksamhetsåret spenderat knappt kr, dock saknas en faktura ifrån Baljan i denna summa. Budgeterat för projektet var kr. Under styrelsehelgen som ägde rum i början av höstterminen spenderades drygt 5000 kr, vilket var den budgeterade summan. Kostnaderna för verksamhetsårets Forum Syd projekt är kr, för både hösten och våren. Vissa kostnader är inte medräknade då de inte fakturerats än, t.ex. marknadsföringsposters och resekostnaden för hyrbil. Omkostnader föreläsningar har kostat knappt 4000 kr, vilket har varit kostnader för vatten och fika till föreläsaren, boende och lunchmackor under de lunchföreläsningar som har hållits. Denna post var budgeterad till kr, vilket vi var långt ifrån att spendera, så till nästa års förslagna budget har denna post delats upp i flera, mer specifika poster. Vi har haft en projektföreläsning för SIDA till en kostnad på 1500 kr, tanken är att ett bidrag från SIDA ska täcka denna kostnad, dock har det inte utbetalats ännu. Hyreskostnader för året som varit har uppgått till drygt kr under året. Under året lyckades vi få hyra ett förråd som kan avlasta vårt föreningsrum, vilket har ökat våra hyreskostnader. Vi har från och med 2013 fått en hyreshöjning tillsammans med övriga hyresgäster i Kårallen. Resekostnader för de föreläsare som varit hos oss har uppgått till knappt kr. Budgeterat var kr. Resekostnader föreningsresor är idag positiv, då en allt för stor reducering av kostnaden för årets Almedalsresa betalts in. Samtidigt som reduceringar av kostnader från förra årets Almedalsresa även ingår i denna post, medan kostnaderna för densamma räknats in i föregående verksamhetsårs resekostnader. Kostnader för Utställningar och mässor är en kostnad för Kalasmottagningen under Nnolle-p som uppgick till 750 kr. Föreningen har gjort inköp av kontorsmaterial till en kostnad av drygt 4500 kr, det är saker som används i den dagliga verksamheten, såsom laser till skrivare, skrivarpapper och en extern hårddisk. Marknadsföringskostnader för året består av ersättning av gammalt PR material till följd av vårt byte av grafisk profil, denna kostnad uppgick till kr. Kostnad för kläder till styrelsen uppgick till kr och är även det inräknat i marknadsföringskostnader. Totalt har marknadsföringskostnader uppgått till kr, då är även alla posters och flyers inräknade, samt trycksaker som reklamgodis, pennor, t-shirts till aktiva och muggar som present till föreläsare.

20 Av övriga kostnader utgör uppförandet av vår nya hemsida kr av denna post medan 55 kr är en parkeringskostnad. IT-tjänster är de kostnader som uppstått för att upprätthålla vår hemsida och utpost. Bankkostnader är drygt kr för året. Ingen budgetpost har funnits för dessa kostnader under detta verksamhetsår, men finns med i nästa års budget. Tidningar, tidsskrifter & facklitteratur är ett kostnadskonto där vi fått en inbetalning för en prenumeration av internationella studier, som ännu inte förts över till UFS, varför den har ett positivt saldo på 50 kr. Kostnader UFS-möten består av resekostnader och subventionering av middagar för UF Linköpings representanter på möten med Utrikespolitiska förbundet Sverige, vilken uppgår till 800 kr för perioden. Lämnade bidrag och gåvor består av resor vi subventionerat, det är dels Kinaresan men även konventhelgen i Lund där UF Linköping valde att subventionera ett paketerbjudande för helgen. Kostnaden uppgår till drygt kr. Ränteintäkter för året uppgår till drygt kr. Vi har gjort flera större investeringar under året: en ny bärbar dator som används till föreläsares presentationer mm. samt en ny videokamera och en mikrofon, för att få en högre kvalitet på de intervjuer som görs med föreläsare, då den gamla utrustningen inte höll måttet. Under vårterminen köpte vi in nya möbler till föreningsrummet, vilket gjorde att vi investerade i möbler för totalt kr. Den totala ökningen i inventarier för året är kr. Avskrivningar för perioden uppgår till kr. Övriga förutbetalda kostnader i balansräkningen, en post på 1670 kr, består av en kreditfaktura från baljan. Resultat Årets resultat uppgår till drygt kr. Denna summa skiljer sig inte mycket från det budgeterade resultatet för perioden, kr, dock har vissa budgetposter växt under året, medan andra inte har spenderats alls. Till exempel har vi inte använt oss av hela UF dagen budgeten och Vagina Monologues har inte använts alls, medan vi gjort lite större investeringar än vi budgeterat för. Inför nästa verksamhetsår är det budgeterat för att göra en förlust på nästan kr. Anledningen till att vi väljer att budgetera för förlust är att UF Linköping de senaste åren har gått med vinst flera år i rad. Då UF Linköping är en ideell förening har vi valt att inte söka det bidrag vi fått tidigare år från Folke Bernadotteakademin inför nästa verksamhetsår, då det känns obefogat eftersom UF Linköping idag har besparingar från tidigare verksamhetsår som vi anser bör spenderas först. UF Linköping har växt de senaste åren och nu behöver verksamheten växa ikapp medlemsantalet. Av denna anledning väljer styrelsen 11/12 att budgetera en projektbudget på kr inför nästa verksamhetsår som vi hoppas kommer kunna utveckla föreningens aktivitetsutbud för dess medlemmar. Budgetens

21 negativa resultat är idag tillräckligt litet för att det skulle kunna täckas av det bidrag från Folke Bernadotteakademin, som vi alltså har valt att inte söka. uppgått till kr, då är även alla posters och flyers inräknade, samt trycksaker som reklamgodis, pennor, t-shirts till aktiva och muggar som present till föreläsare. Av övriga kostnader utgör uppförandet och upprätthållandet av vår nya hemsida hela denna post förutom 55 kr som avsatts till parkeringskassa. Bankkostnader är knappt kr för året. Ingen budgetpost har funnits för dessa kostnader under detta verksamhetsår, men finns med i budgetförslaget för nästa år. Lämnade bidrag och gåvor består av resor vi subventionerat, det är dels Kinaresan men även konventhelgen i Lund där UF Linköping valde att subventionera ett paketerbjudande för helgen. Ränteintäkter för året uppgår till lite drygt kr. Vi har gjort två större investeringar under året: en ny bärbar dator som används till föreläsares presentationer mm. samt en ny videokamera och en mikrofon, för att få en högre kvalitet på de intervjuer som görs med föreläsare, då den gamla utrustningen inte höll måttet.

22 7 Bilagor Utrikespolitiska förbundet Sverige c/o Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala Box Uppsala Orgnr: UF Linköping Angående Utrikespolitiska Föreningen Linköping 6 december 2011 Bakgrund Med anledning av UF Linköpings förhandlingar med Linköpings Universitet vill jag, Johan Tinnerholm, som ordförande och representant för Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS) gärna ta chansen och lyfta fram hur högt jag och vi, det samlade svenska utrikespolitiskaföreningslivet, håller UF Linköping och dess aktiva. UFS och UF Linköping Sen omstruktureringen av vårt förbund 2007 har UF Linköping spelat en helt avgörande roll i processen att bygga upp det starka förbund och nätverk som vi har idag. Man har varit den kanske stabilaste föreningen bland många mycket stabila föreningar, vissa grundade för hundra år sedan. UF Linköping har inom förbundet värnat och arbetat hårt för demokratisk organisationsstruktur på både lokal- och nationellnivå, det har genom åren varit ett av föreningens finaste signum. Föreningens förhållningsätt till vårt patos grundat i politisk obundenhet, ideell föreningsanda samt nyfikenhet och debatt har varit exemplariskt. Det är för oss på förbundsnivå tydligt att det finns ett långsiktigt tänk och kontinuitet inom UF Linköping. Detta visar sig inte minst genom att man år efter år fortsätter att anordna mängder av föreläsningar och konsekvent uppfyller sina åtaganden gentemot våra gemensamma samarbetspartners och bidragsgivare. Tex. Har både Forum Syd och SIDA denna termin utryckt sin uppskattning kring hur kontakt, ansökningar och redovisning skötts. Med sin stabila ekonomi och ständigt växande medlemsbas är, och har man varit, ett föredöme för de andra föreningarna. Ett föredöme som under de snart 5 åren jag varit aktiv i Lund och på nationell nivå alltid ställt upp och stöttat oss i förbundet och sina systerföreningar med goda råd och erfarenhet när vi behövt deras hjälp. Nu senast arrangerande man årets forumhelg och stod med bravur värd för alla de andra medlemsföreningarna från Umeå Universitet i norr till Malmö Högskola i söder.

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012-2013.

Verksamhetsberättelse 2012-2013. Verksamhetsberättelse 2012-2013. Verksamhetsåret 2012-2013 var ett händelserikt år för Utrikespolitiska föreningen i Örebro (UF Örebro). En stor variation av föreläsningar och aktiviteter har anordnats

Läs mer

UF föreningsstämma. 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

UF föreningsstämma. 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare UF föreningsstämma Datum: 11 maj 2010 Tid: 17.15 Plats: U-min (C-huset, Campus Valla) 1 Stämmans öppnande Sara Klingwall Widfors förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare Christoffer

Läs mer

Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-10-02 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Styrelsen sammanträder för elfte gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för elfte gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 13-02-24 Tid: 16:00-19:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för elfte gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Styrelsen sammanträder för första gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för första gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-08-28 Tid: 17:15 Plats: S10 Bakgrund Styrelsen sammanträder för första gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Vårstämman Protokoll för Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings universitets vårstämma

Vårstämman Protokoll för Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings universitets vårstämma Protokoll för Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings universitets vårstämma 2011-05-10 Datum: 2011-05-15 Datum för möte: 2011-05-10 Tid: 17:15 Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla Mötesordförande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 13/14

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 13/14 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 13/14 Förord Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings Universitet grundandes år 2000 och har sedan starten fortsatt att utvecklas i positiv riktning genom

Läs mer

Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-09-18 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Styrelsen sammanträder för åttonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för åttonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-12-04 Tid: 17:15-20:00 Plats: Luftrummet Bakgrund Styrelsen sammanträder för åttonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte - FLiNS

Protokoll från styrelsemöte - FLiNS Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20130903 Tid: 12:0014:00 Plats: R22 Närvarande: Matilda Hjalte, Martina Johansson, Filippa Pyk, Elin Lager,

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2014-12-09 Tid: 15-17 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 22 november 2013 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 17.43 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Amanda Sjöstrand Henriksson,

Läs mer

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM Handlingar - Styrelsemöte Linköping, 2009-09-21 Vice kårordförande, LinTek Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM LARM är LinTeks arbetsmarknadsdagar och varje år kommer det

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr Rambudget 2015-2016 förklaring och motivering av budgetposter Intäkter 2015-2016 Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr - Myndigheten för Ungdom och Civilsamhällsfrågor är vår största bidragsgivare.

Läs mer

Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma

Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma Datum: torsdagen den 8/5 2008 Tid: 17:15 Plats: U-min, C-huset, Campus Valla, Linköpings Universitet ärvarande (i bokstavsordning efter

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte

Förbundsstyrelsemöte 15 december 2016 Styrelseprotokoll Förbundsstyrelsemöte 161215 Styrelsemöte med beslutsrätt, 15 december 2016, kl. 18.00. Plats: Webex Närvarande: Rosaline Marbinah, förbundsordförande Gustaf Fritz, vice

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 13 januari 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.06 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Elina Ibo, Marta Lindström,

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2015-02-17 Tid: 17.15-19 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Norrköpings Balettförening Org.nr. 802469-5671 Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen har bestått av Ordförande BAIBA PUMPURE STYRELSEN Kassör SOLVITA ISAHANOVA Sekreterare

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS

Protokoll från styrelsemöte FLiNS 5/8/12 2:55 PM Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2012-04-02 Plats: Luftrummet, Kårallen Närvarande: Erik Arfvidsson, Jakob Fridell, Anders

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping

Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping Värd för Riksmötet PULS Personalvetartbildningen i Linköpings Sektions Innehåll Styrelsen hälsar välkomna... 3! Information inför helgen... 4! Boende... 4! Övrig info...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016/17.

Verksamhetsberättelse 2016/17. Verksamhetsberättelse 2016/17. Pubar, sittningar och fester SSF Festkommittén har anordnat sex pubar under detta verksamhetsår, med insparksfester inräknade. SSF har även anordnat två sittningar under

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20120511 Plats: Luftrummet, Kårallen Närvarande: Erik Arfvidsson, Jakob Fridell, Anders Güetller, Martin

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-03, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt.

Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 Humanisterna Syd organisation Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och ordnar informella nätverk, samtalskvällar och dylikt. Större aktiviteter (projekt)

Läs mer

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen Årsmötet 2016 I år anordnar vi vårt årsmöte i Kristianstad på Mötesplatsen. Vi börjar med vårt årsmöte där vi har bjudit in politiker till mötesfunktionärer. Efter årsmötet har vi lite fika och sen ska

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Ansvariga för aktivitetsutskottet under verksamhetsåret:

Ansvariga för aktivitetsutskottet under verksamhetsåret: Ordförande Programutskottsordförande (Zeb) Verksamhetsberättelse Aktivitetsutskottet Ansvariga för aktivitetsutskottet under verksamhetsåret: Period 1: Duran Timocin. Period 2: Selma Yenibayrak Period

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för 2010/2011

Verksamhetsplan och budget för 2010/2011 Verksamhetsplan och budget för 2010/2011 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala ämnar under verksamhetsåret 2010/2011 fortsätta med föreningens stora och breda verksamhet. Föreningens positiva utveckling

Läs mer

Styrelsen sammanträder för trettonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för trettonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 13-03-11 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för trettonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG Innehållsförteckning EVENT... TJEJKVÄLLEN... KARRIÄRKVÄLLEN... TIMES WEEK... STUDIERESAN... LUNCHFÖRELÄSNING... SKRÄDDARSYTT EVENT... 1 2 3 4 5 6 7 MARKNADSFÖRING...

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Joakim Öfverholm, Martin Brosser, Max Svensson (via telefon), Emma Carlström (revisor). 1. Mötet öppnas Mötet öppnades klockan 18:41. 2. Val av mötesordförande Cecilia Hällstrand

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

Närvarande: Karolina S, Therese H, Therese S, Björn H, Robert J, Charles W, Sebastian L, Hanna J, Daniella N, Daniel S.

Närvarande: Karolina S, Therese H, Therese S, Björn H, Robert J, Charles W, Sebastian L, Hanna J, Daniella N, Daniel S. Protokoll FliNS Föreningen för Linköpings nationalekonomer och statsvetare Datum: 20100825 Plats: Kårallen, Luxor Närvarande: Karolina S, Therese H, Therese S, Björn H, Robert J, Charles W, Sebastian L,

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 4 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 4 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2014-10-01 Tid: 15-17 Plats: Luftrummet Bakgrund Styrelsen sammanträder för 4 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 20 november 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.08. Närvarande: Louise Gellin, Lisa Lindqvist, Daniel Kjellén, Edwin

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte - FLiNS

Protokoll från styrelsemöte - FLiNS Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20131030 Tid: 15:0017:00 Plats: Luftrummet, Kårallen. Närvarande: Matilda Hjalte, Martina Johansson, Filippa

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Riksmöte Lund 2013 18-20 april

Riksmöte Lund 2013 18-20 april Riksmöte Lund 2013 18-20 april Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen... sid 3-4 Pil hälsar välkommen samt information... sid 5-6 Schema för helgen... sid 5 Riksmötets dagordning... sid 6 Bilaga

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 1 2014-10-15 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 15:e oktober 2014, klockan 17.15. Department of Peace and Conflict Research,

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

12/13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12/13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet Organisationsnummer: Kårallen 581 83 Linköping Förord Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings Universitet

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD Innehåll SAMMANFATTNING... 1 SAMARBETE med RÖDA KORSET... 1 MEDLEMMAR... 1 STYRELSEN... 2 FÖRTROENDEVALDA... 2 STYRELSENS ARBETE...

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se Sök utskott! Nu har det blivit dags att söka till Maskinteknologsektionens utskott för verksamhetsåret 2012/2013. Ta chansen att påverka sektionens arbete genom att engagera dig! Nedan finns beskrivningar

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Allmänt För att förverkliga föreningens mål och syften kommer arbetet i huvudsak att läggas upp enligt vad som beskrivs i vår Verksamhetsplan för 2014. Vägledande blir de sju steg

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer