HUR DET BÖRJADE 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 03 18 HUR DET BÖRJADE 1"

Transkript

1 HUR DET BÖRJADE 1

2 Organisera vattentjänsterna för framtiden Vattentjänstorganisationernas utmaningar Ökade kostnader Klimatförändringen ställer nya krav på dricksvattenproduktion och ledningsnät Miljökraven ökar. Förnyelsetakten av ledningsnäten behöver öka Vattentjänstföretagen får allt fler och diversifierade uppgifter som hantering av biogas och slam samt uppströmsarbete Vattenförvaltning förutsätter samverkan mellan kommuner inom samma avrinningsområde Branschen står inför generationsskifte. Det är viktigt att skapa en organisation som kan rekrytera och behålla medarbetare. 2

3 Vad innebär det för Vattentjänstorganisationerna? Det krävs en effektivare produktion Organisationernas långsiktiga kompetensförsörjning måste säkras Samverkan inom vattenförvaltning Starkare organisationer kan: Ge sam och stordriftsfördelar för förnyelse med ökad kapacitet Skapa kapacitet och kompetens för utveckling av ny och förbättrad teknik Säkerställa resurser och kompetens för strategisk VA planering Utveckla uppströmsarbete och kommunikation Säkerställa en bra organisation för administration, upphandling, ekonomistyrning, IT etc. Utveckla verksamheter inom VA uppdraget (slam, biogas etc.) Rekrytera och behålla personal Utveckla strategisk samverkan med andra kommuner inom Vattenförvaltningen 3

4 Vad behöver kommunerna göra? Politiska beslutsfattare bör i ett tidigt skede aktivt söka bästa möjliga lösningar för den egna kommunen i samverkan med grannkommunerna Framtida behov vad gäller kapacitet och investeringar måste identifieras inom ramen för VA planeringen Organisera verksamheten så att den möjliggör expertfunktioner och blir attraktiv för kompetenta medarbetare. Söka samverka med andra kommuner inom avrinningsområdet Intentionsavtal VA samverkan med driftsbolag för 4 st kommuner Bromölla, Olofström, Osby samt Östra Göinge kommuner Ett gemensamt ägt Driftsbolag bildas där vi samlar centrala funktioner/kompetenser Namn: Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT AB) Huvudkontor: Bromölla Ägandet av anläggningarna ligger kvar på respektive huvudman (kommun/bolag) Utöver vattentjänsterna även erbjuda tjänster till delägarnas övriga kommunala verksamheter Bolaget skall starta sin verksamhet

5 Syfte Att genom samverkan få: Bättre förutsättningar för samordning, erfarenhetsutbyte och positiva synergieffekter Underlag för och tillgång till större gemensamma resurser Underlag för en organisation med stor egen samlad kompetens Möjlighet att dämpa förväntade kostnadsökningar Ökad förmåga att hantera allvarliga störningar 5

6 Styrgrupp VD/Förvaltningschefer Konsultstöd Lingsten Konsult Ledningsgrupp 4-VA cheferna Information Lotta Söderholm Ekonomi Navet AB Personal Anders Johnsson Organisation L-I Harryson Drift Bjarne Segersteén Samhällsplanering Lars Svensson Styrgrupp: Hans Ekwurtzel (Bromölla Energi & Vatten AB), Jörgen Nilsson (Olofströms Kraft AB), Bengt Gustavsson (Ö.Göinge kommun) och Oddbjörn Aasvold (Osby kommun) Konsultstöd: Anders Lingsten (Lingsten Konsult) Ledningsgrupp: Anders Johnsson (BEVAB), Lars-Inge Harryson (OKAB), Bjarne Segersteén (Ö. Göinge kommun) och Lars Svensson (Osby kommun) Information: Lotta Söderholm (Bromölla kommun) 6

7 Delprojekt Ekonomi: (ek-system, debitering, redovisning, budgetering, kostnadsfördelning m.m) Projektledare: Johan Lundgren (Navet AB) Mikael Kristiansen (BEVAB) Kent Kullman (OKAB) Carola Karlsson (OKAB) Linda Andersson (Ö.Göinge kommun) Pia Lindvall Bengtsson (Osby kommun) Camilla Hallberg (Osby kommun) Personal: (personalpolicy, personalövergång, inrangeringsavtal, lokalt kollektivavtal, förmåner/pensioner m.m ) Projektledare: Anders Johnsson (BEVAB) Göran Holm (KFS) Kent Kullman (OKAB) Birgitta Sörensen (Ö.Göinge kommun) Lisbeth Hellqvist (Osby kommun) Organisation: (detaljorganisation, bemanning, beredskapsorg., lokaler) Projektledare: Lars-Inge Harryson (OKAB) Anders Johnsson Bjarne Segersteén Lars Svensson Delprojekt forts Driftfrågor: (teknisk standard och anläggningsstatus, fordon/maskiner/utrustning/förråd m.m ) Projektledare: Bjarne Segersteén (Ö. Göinge kommun) Jonna Hiltunen (Ö Göinge kommun) Jan Everling (OKAB) Camilla Åberg (OKAB) Mats Appelros (OKAB) Lars-Inge Harryson (OKAB) Bodil Werkström (OKAB) Hans Karlsson (OKAB) Per Wagner (BEVAB) Kjell Fritzon (Osby kommun ) Samhällsplanering: (samverkan med kommunal samhällsplanering ) Projektledare: Lars Svensson (Osby kommun) Sven Olofsson Olofströms kommun Representant Bromölla kommun Lina Rosenstråle (Ö.Göinge kommun) Representant Osby kommun 7

8 8

9 Vad som gjort hittills Möten i arbetsgrupperna Löpande information Kick off för personalen efter semestrarna (augusti) Gemensam resa till VA mässan Göteborg Sammanställt och anpassat arbetsgruppernas material Tagit fram beslutsunderlag Intervjuat samtlig direkt berörd personal Påbörjat bemanning Förankrat bemanningsplan lokalt och som helhet Risk och konsekvensanalys MBL 21/11 regional nivå Politiska beslut om genomförande klara Bolaget bildas 7 maj 2013 Org.nr Bolagsstämma och styrelsemöte 7 maj 2013 Rekrytering av ordinarie VD Fastställa organisationsplan Inrangeringsförhandlingar Erbjudande till berörd personal om övergång till SBVT Rekrytering av övrig personal Lokaler huvudkontor Bromölla Upphandlingar av varor och tjänster Samordningsmöten med alla tilltänkta medarbetare Operativ start av bolaget

10 Dricksvattenförsörjningen måste säkras inför framtiden 10

11 Dricksvattenförsörjningen måste säkras inför framtiden Rent vatten är en grundläggande nödvändighet för att samhället skall fungera och tas oftast för givet i vårt land. Klimatförändringarna kommer att leda till sämre tillgång på råvatten av bra kvalitet. Riskerna beror på typ av vattentäkt där ytvatten allmänt är mer utsatt är grundvatten. Strategisk handlingsplan Olofströms Kraft: Säker Elförsörjning Säker vattenförsörjning Hållbar Energiutveckling Klart uttalad målsättning att säkra dricksvattenförsörjningen för mycket lång tid framöver Trots att det i nuläget medför en merkostnad 11

12 Kristianstadsslätten, Sveriges största Grundvattentillgång? Fördelning av kostnader Principer som har tillämpats Andelar av kapitalkostnaderna för parterna baseras på de dimensionerande flödena för vardera kommun. Uppdelning av driftskostnader har i kalkylen gjorts efter samma modell, men då anläggningen är i drift skall denna kostnad fördelas i proportion till respektive kommuns faktiska vattenförbrukning. 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Slamhantering - biogas Syfte och målsättning Långsiktig avsättning av slammet 5 10 år Marknad, sårbarhet och risk Nationella miljömål Ekonomiska konsekvenser 23

24 Förädling och QC 2 miljöingenjörer Certifiering Dokumentation Spårbarhet Anläggning Rötat Certifierat Hög TS Produkt och marknad Jordbruk Råvaror Drift och process 2 driftekniker Avvattning Utlastning leverans Kväverening Ingen lukt Bra miljö och klimatarbete Bra hanterbarhet Anläggningsjord Förbränning Förslag för ton slam Rötningsanläggning med hygienisering Kväverening, eventuellt med lakvattenrening 2 drifttekniker sköter anläggning och produktion 2 miljöingenjörer kvalitetssäkrar produkt och marknad REVAQ certifikat Avtal om avsättning, jordbruk och förbränning 24

25 Anläggningen kostar 5 miljoner per år Att driva anläggningen, miljöarbetet och avsättningen kostar 7 miljoner per år 25

26 Ståndpunkt idag, 6 december Vi vet att vi kan bygga en anläggning för 50 milj kr Inom tidsram: en tänkbar plats, Mörrum Vi bedömer att vi kan bygga upp en effektiv organisation Vi bedömer att VMAB vill (hela styrelsen?) Vi vet inte inverkan av ny slamförordning Slutligt förslag Ägande drift gemensamt miljöarbete slamavsättning biogasproduktion Investeringsbeslut (40 50 milj kr) Oktober

27 1:a slamleverans till VMAB? 27

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer

Förslag till regional vattenförsörjningsplan

Förslag till regional vattenförsörjningsplan Förslag till regional vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen Remissupplaga Göteborgsregionens kommunalförbund 2013-05-02 Arbetsprocess regional vattenförsörjningsplan En workshop där politiker och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-09

Kommunstyrelsen 2012-05-09 Kommunstyrelsen 2012-05-09 Kommunstyrelsen mandatperioden 2011-2014 Ledamöter Grupp (s), (c), (mp), (fp), (ksff) (m), (v) (kd) Åsa Karlsson (s) Ann-Sofie Alm (m) Olle Olsson (kd) Said Lundin (s) Joakim

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2014-11-12 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15 Plats KL 08.15-09.15 Trubaduren, Hönö Klåva. OBS!!!!!!!!! plats!! Sammanträdet

Läs mer

VAsamverKan. mehan Esbv och VA SYD. ,s()) p». ESLÖVS KOMMUN

VAsamverKan. mehan Esbv och VA SYD. ,s()) p». ESLÖVS KOMMUN VAsamverKan mehan Esbv och VA SYD ESLÖVS KOMMUN p».,s()) VA-samverkan mellan Eslöv och VA SYD 1 Inledning 4 2 Arbetsmodell för anslutning av nya kommuner 5 3 Eslövs kommun, lite bakgrundsfakta 6 4 Sammanfattning

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Strategiplan. för Ronneby Miljö & Teknik AB

Strategiplan. för Ronneby Miljö & Teknik AB Strategiplan för Ronneby Miljö & Teknik AB 1 0 2 2 2 0 2 0 Ronneby Miljö & Teknik AB Bolaget bildades 1999 och är helägt av AB Ronneby Helsobrunn, som i sin tur ägs till 100 % av Ronneby kommun. Vi hanterar

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 2018 Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 Innehåll Ägardirektiv 13 Långsiktiga mål 14 Måluppföljning 15 Produktion och drift 16 Förvaltning 18 Utveckling och framtid

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Tjänsteskrivelse 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) Sammanfattning Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-21. Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet

Sammanträdesdatum 2011-06-21. Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-06-21 10 (ls) 154 Dnr 2011/119 Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet INLEDNING VKL har

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Biogas Luttra. - Projektplan. Bilaga 1. 1 Projektnamn. 2 Projektidé. 3 Erfarenheter från tidigare och pågående projekt

Biogas Luttra. - Projektplan. Bilaga 1. 1 Projektnamn. 2 Projektidé. 3 Erfarenheter från tidigare och pågående projekt Bilaga 1 Biogas Luttra - Projektplan 1 Projektnamn Biogas Luttra kommer att vara arbetsnamn för detta projekt. 2 Projektidé Idag finns en rad generella studier av biogasproduktion i lantbruket. Däremot

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2012 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2011-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Erbjudande om delägarskap i Netwest, det regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland

Erbjudande om delägarskap i Netwest, det regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland Erbjudande om delägarskap i Netwest, det regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland 1 1.0 SAMMANFATTNING...3 2.0 INLEDNING...5 2.1 OM DOKUMENTET...5 2.3 BAKGRUND...5 3.0 BREDBANDSMÅL...6 3.0 NATIONELLA

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten www.pwc.com/se Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser December 2012 Andreas Crusell Martin Magnusson Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Revisionsfråga

Läs mer

Dagordning. Beslutsärenden 8. Långtidsplanering Utsändes 9. Övriga frågor 10. Mötets avslutande

Dagordning. Beslutsärenden 8. Långtidsplanering Utsändes 9. Övriga frågor 10. Mötets avslutande 1(1) Grödinge den 22 november 2013 Dagordning Syvab:s styrelse sammanträder torsdag den 5 december 2013 kl. 10.30 Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av dagordning

Läs mer

Trelleborg VA - plan 2014-2018

Trelleborg VA - plan 2014-2018 Projektet har delfinansierats av LOVA TRELLEBORGS KOMMUN // Trelleborg VA - plan 2014-2018 FÖRSLAG 2014-10-27 Förslag 2014-10 - 27 Trelleborg VA-plan Medverkande: Uppdragsledare Sweco: Caroline Fredriksson

Läs mer

Destination: Norrtälje

Destination: Norrtälje Antal schaktmaskiner: 6 st dumprar: 2 st Destination: Norrtälje PLATS: N 59 3,901 E 18 15,706 PROJEKT: VA-PROJEKT VALLENTUNA STARTDATUM: 2012 FÄRDIGDATUM: 2016/2017 RÖRLÄNGD: 4,5 MIL PROJEKTÄGARE: NORRVATTEN

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Innehåll. Ekonomisk redovisning

Innehåll. Ekonomisk redovisning 2006 Årsredovisning Innehåll 3 2006 i korthet 4 VD har ordet 6 Sydvatten i korthet 7 Vatten för hela samhället 8 God ekonomi och affärsinriktning mot nya marknader 10 Värdet av kranvatten 11 Samarbete

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 -03-05 Tn 1083/ Verksamhetsplan med budget Örebro kommun Beslutad i -03-12 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut...3 2 Förvaltningschefens bedömning...4 2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden...4

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer