HR-KURSER Kurserna hålls i Stockholm. Strategiskt verktyg för employer branding & företagsutveckling AVANCERAD PERSONALJURIDIK I PRAKTIKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HR-KURSER 2014. Kurserna hålls i Stockholm. Strategiskt verktyg för employer branding & företagsutveckling AVANCERAD PERSONALJURIDIK I PRAKTIKEN"

Transkript

1 HR-KURSER 2014 Kurserna hålls i Stockholm INNOVATIV HR I SOCIALA MEDIER Strategiskt verktyg för employer branding & företagsutveckling 2-3 oktober 2014 AVANCERAD PERSONALJURIDIK I PRAKTIKEN Juridiska nyheter och aktuella domar inom arbetsrätt 3-4 november 2014 PERSONALEKONOMISKA BERÄKNINGAR I PRAKTIKEN Fördjupning i att räkna och analysera personalkostnader 2-3 december 2014 HR:s viktigaste kursutbud 2014

2 HR-KURSER 2014 Ställer du höga krav på din kompetensutveckling? Då är dessa kurser för dig! Alla kurser kombinerar teori med praktiska övningar där målet är att du ska få konkreta verktyg med dig hem för att kunna applicera direkt i din verksamhet. Kurserna hålls av experter inom respektive område för att uppdatera och fördjupa dina kunskaper. Samtliga kurser kräver att du har arbetslivserfarenhet för att du ska kunna arbeta med case-övningar från verkligheten. För dig som söker en utbildning i sociala medier finns nu kursen Innovativ HR i sociala medier. En 2-dagars utbildning med fokus på hur du kan arbeta fram en framgångsrik strategi för sociala medier ett viktigt steg för att driva HR-arbetet vidare. Har du koll på det senaste inom arbetsrätt som t.ex. komplexa uppsägningar för att undvika misstag med konsekvenserna av kostsamma skadestånd? På kursen Avancerad personaljuridik i praktiken får du en uppdatering på de senaste aktuella domarna inom arbetsrätt. Personalkostnaderna utgör ofta företagets största kostnad och på kursen Personalekonomiska beräkningar i praktiken får du fördjupa din förståelse inom personalekonomi för att framgångsrikt motivera dina idéer till chefen eller ledningen. Varmt välkommen till kurser som gör skillnad för dig i din roll som HR-ansvarig! Xi-Er Dang Projektledare * Conductive Excellence innebär att kursen håller mycket hög kvalitet i framställning och innehåll. Deltagare på Conductives Excellence-kurser tilldelas diplom. KALENDARIUM Datum: Kurs: Plats: 2-3 oktober 2014 Innovativ HR i sociala medier Garnisonen konferens, Karlavägen 100, Stockholm 3-4 november 2014 Avancerad personaljuridik i praktiken Garnisonen konferens, Karlavägen 100, Stockholm 2-3 december 2014 Personalekonomiska beräkningar i praktiken Garnisonen konferens, Karlavägen 100, Stockholm

3 Innovativ HR i sociala medier Strategiskt verktyg för employer branding & företagsutveckling 2-3 oktober 2014, Stockholm Det är dags för HR att ta plats i förarsätet i arbetet med sociala medier. Nu kommer äntligen kursen du saknat en 2-dagars utbildning med fokus på hur du som HR eller personalvetare kan dra nytta av sociala medier i ditt dagliga arbete. Fördelarna är många men visst finns det risker och på denna kurs får du tillfälle att diskutera alla dina frågor och utmaningar. Att skapa en plan för din närvaro i sociala medier Hur kan du som HR-ansvarig arbeta med sociala medier? Vilka fördelar och möjligheter finns det? Hur arbetar du effektivt med strategier, policys och guidelines? Så sätter du rätt mätbara mål Dag 1 09:00 Registrering 09:30 Kursen inleds 16:30 Kursdagen avslutas Dag 2 09:30 Kursdagen inleds 16:30 Kursen avslutas Sociala medier före, under och efter en anställning Hur genomför du en rekryteringskampanj på olika sociala medier? Hur kan du hitta talanger genom sociala medier och hur får du dem att stanna? Personalen viktigaste ambassadörerna eller största hotet? Praktiska exempel och trender inom socialt HR-arbete Strategisk employer branding Hur kan du stärka arbetsgivarvarumärket genom sociala medier? Att attrahera kandidater både kortsiktigt och långsiktigt Vad tycker kandidaterna är viktigt hos en arbetsgivare? Content och storytelling Konsten att paketera intressant information Maximera spridningen av dina budskap What if riskerna med sociala medier Kursupplägg och mål Kursen syftar till att ge dig inspiration och konkret kunskap för att implementera strategier för sociala medier 2.0. Du får genom en blandning av case och teorier lära dig att prioritera rätt för att ditt arbete med sociala medier ska få maximal effekt. Möjligheter samt risker och hot med sociala medier kommer att diskuteras så att du i din yrkesroll är förberedd på en del av de utmaningar som kan komma längs vägen. Vi reserverar oss för eventuella ändringar. OM KURSLEDAREN: Christian Bergenstråhle har arbetat med kommunikation i 16 år och tillhör en av Sveriges första certifierade strateger inom sociala medier, utbildad vid Social Media Academy i USA. Christian är en frekvent anlitad föredragshållare inom sociala medier, ofta kopplat till HR med föreläsningar på bl.a. Personaldagen, för HR-föreningen, Trygghetsrådet, HRetc och flera HR-avdelningar på bolag runt om i Sverige.

4 Avancerad personaljuridik i praktiken Juridiska nyheter och aktuella domar inom arbetsrätt 3-4 november 2014, Stockholm Om du som HR-ansvarig upprätthåller en god förståelse för personalrelaterad juridik kan du undvika misstag och förhastade beslut som rör din personal. Sådana misstag och beslut kan leda till kostsamma lärdomar både ekonomiska konsekvenser och vantrivsel på arbetsplatsen. Det är onödigt att begå misstag som någon annan redan har begått och vi delar med oss av praktiska verktyg för att undvika obehövliga fällor inom personaljuridik. Dag 1 09:00 Registrering 09:30 Kursen inleds 16:30 Kursdagen avslutas Dag 2 09:30 Kursdagen inleds 16:30 Kursen avslutas Uppsägningar Praktisk hantering av komplexa uppsägningar Begreppet saklig grund Att köpa ut personal Praktiska fall om uppsägningar från såväl Arbetsdomstolen som från förhandlingsbordet utanför domstolen Konkurrensklausuler och företagshemligheter Några praktiska fall om företagshemligheter i anställningsförhållanden av egen erfarenhet Konkurrensklausuler som har underkänts av Arbetsdomstolen Hur skriver du en välavvägd konkurrensklausul i anställningsavtal? Icke-värvningsklausuler i anställningsavtal för att förhindra anställda från att värva arbetsgivarens medarbetare och kunder Medarbetares användning av sociala medier, yttrandefrihet och whistleblowing Vad får en medarbetare skriva om sin arbetsgivare i sociala medier? Kan du säga upp någon som har förtalat sin arbetsgivare? Till vilken grad kan du kontrollera medarbetaren utan att bestrida dennes integritet? Hanteringen av personuppgifter Diskriminering och arbetsmiljö Arbetsgivarens skyldigheter enligt diskriminerings- och arbetsmiljölagstiftningen Nya och strängare regler inom arbetsmiljölagen Kursens mål: På kursen får du ta lärdom av verkliga case och utbyta erfarenheter från andra deltagare genom gruppdiskussioner. Efter avslutad kurs är målet att du med större självförtroende ska kunna fatta beslut i frågor som rör arbetsrätt i din verksamhet. Vi reserverar oss för eventuella ändringar. OM KURSLEDARNA: Nils-Erik Jansson grundande Jansson & Norin 2009 och brinner för IT, entreprenörskap och juridik. Arbetar nära ägare och personalansvariga i arbetsrättsliga frågor och föreläser ofta med fokus på praktiska verktyg för effektivare personaljuridik. Cornelia Joängen arbetar som affärsjurist och ombud i arbetsrättsliga tvister på såväl arbetsgivar- som arbetstagarsidan. Cornelia arbetar även med att ta fram förebyggande rutiner för arbetsmiljöarbete. Jansson & Norin är en affärsjuridisk byrå med kontor i Göteborg och Stockholm som huvudsakligen är verksam inom arbetsrätt, bolagsrätt, immaterialrätt, kommersiella avtal och tvistelösning.

5 Personalekonomiska beräkningar i praktiken Fördjupning i att räkna och analysera personalkostnader 2-3 december 2014, Stockholm Personalkostnader är i många verksamheter den största av företagets kostnader och dessa behöver analyseras på djupet. Att kunna räkna, mäta, analysera och argumentera för dina personalkostnader blir allt viktigare. Ett effektivt sätt att framgångsrikt motivera dina idéer till företagsledningen är att fördjupa din personalekonomiska förståelse. Personalkostnader och hur de påverkas Att räkna ut arbetskraftskostnader All tid kan prissättas med detta räknesätt användbart inom personalområdet Sjukfrånvarokostnader vad kostar det när personalen är sjuk? Kostnader för olika typer av bemanning vikarier, timavlönade, mer- och övertid Rekrytering och introduktion Kostnadsberäkning av allt från kravprofil till rekrytering Effektivitetsminskning under inskolning och introduktion Måttet personalomsättning/rörlighet Utbildnings- och kompetensutvecklingsekonomi Beräkning av utbildningskostnader Kritiska och alternativa kostnader till investeringen Dag 1 09:00 Registrering 09:30 Kursen inleds 16:30 Kursdagen avslutas Dag 2 09:30 Kursdagen inleds 16:30 Kursen avslutas Personalstatistik och personalnyckeltal Sammanfattande bild av personalsituationen Vilka personalnyckeltal kan du använda? Räkna på olika personalnyckeltal Tidsfördelning närvaro och frånvaro Hur stor del av arbetstiden försvinner i frånvaro? Jämför din organisation med nationell statistik Kursupplägg och mål: På kursen får du verkliga case från företag och organisationer i olika branscher. De räkneblad, metoder och verktyg du praktiskt räknar i under utbildningen kan du tillämpa och använda direkt i din verksamhet. Du kommer lämna kursen med fördjupad förståelse för personalekonomi och bättre grund för argumentation inom HR. Vi reserverar oss för eventuella ändringar. OM KURSLEDAREN: Gitte Blomgren, civilekonom med inriktning på organisation och personalekonomi, är seniorkonsult på Celavi Verksamhetsutveckling AB. Hon har drygt 20-års erfarenhet som utbildare och konsult inom affärsmannaskap, ekonomi och personalekonomi för HR-funktionen i näringslivet och offentlig verksamhet. Hon håller även löpande kurser i personalekonomi på Stockholms universitet. På Celavi Verksamhetsutveckling AB arbetar erfarna konsulter inom affärsutveckling, ledarskap samt sälj & service.

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. HR-KURSER 2014 Innovativ HR i sociala medier Skapa en strategi för din närvaro i sociala medier Sociala medier före, under och efter en anställning Rätt informationspaketering för maximal spridning PRIS Kurstillfälle T.o.m. 13 juni Fr.o.m. 14 juni 2-3 oktober kr kr PLATS Garnisonen konferens, Karlavägen 100, Stockholm Avancerad personaljuridik i praktiken Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. FÖLJ OSS PÅ AB Conductive FÖLJ OSS PÅ conductives Hantera komplexa uppsägningar Skärpning av lagstiftningen om företagshemligheter Hur kan sociala medier bli en komplex arbetsrättslig fråga? PRIS Kurstillfälle T.o.m. 5 sept Fr.o.m. 6 sept 3-4 november kr kr PLATS Garnisonen konferens, Karlavägen 100, Stockholm Personalekonomiska beräkningar i praktiken Personalkostnader räknesätt som kan prissätta all tid Vilka användbara personalnyckeltal är värdeskapande? Beräkning av rekryterings- och utbildningskostnader PRIS Kurstillfälle T.o.m. 3 okt Fr.o.m. 4 okt 2-3 december kr kr PLATS Garnisonen konferens, Karlavägen 100, Stockholm ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax Adress Karlavägen 104, Stockholm ÄR NI FLERA SOM VILL GÅ? KONTAKTA OSS FÖR GRUPPRABATT Kurskod kur166/167/171 I kurspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerat seminarium. Konferensens utställare tilldelas en deltagarlista. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbok ning är oss tillhanda senast 3 veckor före kurs datum. Fullständiga avbokningsregler se vår hemsida Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive.Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. kur166/167/171

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Rådet för främjande av kommunala analyser, SKL Anders Norrlid Sundsvalls kommun Victoria

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser Stockholm 2011 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! Ledare men inte chef Praktiskt ledarskap i vardagen Mycket bra och givande kurs! Bara massa + + + Ny som chef Det

Läs mer

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2015 VÅRA TALARE Advokatfirman MarLaw Katarina Ladenfors Advokat & partner Huddinge kommun Martina Nygren PR-ansvarig Statistiska centralbyrån Sara

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 maj 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Stockholms universitet Olle Högberg Årets HR-visionär 2009! Apoteksakademin Pia

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Ledarskapsutbildningar. Ledarskap som ger resultat! Riktigt bra övningar/uppgifter! Mycket bra och givande kurs! Bara massa + + +

Ledarskapsutbildningar. Ledarskap som ger resultat! Riktigt bra övningar/uppgifter! Mycket bra och givande kurs! Bara massa + + + Inbjudan till kurser Stockholm 2012 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! Ledare men inte chef Riktigt bra övningar/uppgifter! Mycket bra och givande kurs! Bara massa + + + Ledare men inte

Läs mer

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 november 2014 EXPERTER Johan Östberg Forskare och landskapsingenjör Tomas Lagerström Landskapsarkitekt och växtutvecklare Örjan Stål Träd- och markspecialist

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser Stockholm & Malmö 2010 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! Ledare men inte chef Praktiskt ledarskap i vardagen Ny som chef Det framgångsrika ledarskapet Ledarskap för

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 EXPERTER KommunLex AB Jonas Reinholdsson Arbetsmiljöverket Agneta Karlström PRAKTIKFALL Praktisk arbetsledning

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för:

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2014 KEYNOTE SPEAKER & MODERATOR Luleå kommun, Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Karlskrona kommun Ann-Britt Mårtensson Enköpings kommun

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 oktober 2012 VÅRA TALARE Sveriges kommuner och landsting Mathias Sylwan Jurist Institutet för Kommunal Ekonomi Roland Almqvist Chef för forskningsinstitutet

Läs mer

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA EXPERTER Petra Brask & Partners AB Petra Brask Effektivitetskonsult Futurewise Tomas Edlund Trendspanare Congruence AB Suss Björklund Kommunikolog

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

HR I HÖGSKOLAN Stockholm den 28-29 januari 2015

HR I HÖGSKOLAN Stockholm den 28-29 januari 2015 inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 KEYNOTE SPEAKER University of Leeds Jenny Creagh Head of Reward, Recruitment and Resourcing TALARE SULF Barbro Biström Universitetsadjunkt & ordförande

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA TALARE Vasakronan Cecilia Söderström Avanza Örjan Johnsson Skandia, Bank Cecilia Bernström HR:s framgång kräver agila förhållningssätt Håkan

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

Djursjukvård en bransch i utveckling

Djursjukvård en bransch i utveckling NYA SPÄNNANDE CASE! Djursjukvård en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 januari 2012 TALARE Södra Djursjukhuset Olof Skarman Västerorts Djursjukhus Ingemar Alin SLA Maria

Läs mer