KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september Skill

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill"

Transkript

1 KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september Skill

2 Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning och undersökningar. Varje uppdrag kvalitetssäkras av våra erfarna rekryterare och projektledare. Om författaren Karin Armgarth Karin Armgarth är utexaminerad från Handelshögskolan i Stockholm, med inriktning varumärkesstrategier och företagsledning.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Bakgrund Omfattning Undersökningens genomförande 6 2. RESULTAT Bakgrund och bortfall Prisuppgifter alternativ A, Alkohol Prisuppgifter alternativ B, Narkotika Prisuppgifter alternativ C, Alkohol och Narkotika Prisförändring: Urinprov Prisförändring: Blodprov Uppgifter Paketpris Summering 18 RÅDATA 21

4 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Väg-och järnvägsavdelningen, inom Transportstyrelsen, utformar regler, prövar och ger tillstånd, utövar tillsyn och för statistik över olyckor och tillbud inom väg-och järnvägsområdet. Enheten finns på 11 orter, med störst verksamhet i Borlänge, Göteborg, Kristianstad, Solna och Umeå. Man har ca 300 medarbetare. För att återfå körkortet efter grovt rattfylleri (med alkohol i blodet över 1 promille) och efter upprepade fall av rattfylleri gäller att aktuell person ska komma in med läkarintyg. Läkarintyget ska innehålla en bedömning av om beroende eller missbruk föreligger och en redogörelse för och en bedömning av sökandes konsumtion av den eller de substanser som påvisats vid trafiknykterhetsbrottet/en. Underlaget till läkarintyget ska bygga på provtagning avseende den eller de substanser som påvisats vid trafiknykterhetsbrottet/en. I allmänhet innebär da att läkaren träffar personen både inför provtagningen och inför intygsskrivandet i slutet av kontrollperioden. Enligt Transportstyrelsen finns följande tester för provtagning: A. Vid provtagning avseende alkohol ska da ske i form av blodprover vid minst fyra tillfällen. Om endast alkohol har påvisats ska provtagning avseende narkotika ske vid minst tillfälle (k. sidoprov). Obligatoriska tester för alkohol är CDT och GT. Dessutom tas ibland ASAT, ALAT och MCV och ibland även PEth. Vid urinprov avseende drogscreening sker oftast test för de fem vanligaste drogerna (amfetamin, cannabis, opiater, kokain och bensodiazepiner). Istället för urinprov kan håranalys ske. B. Vid provtagning avseende narkotika ska da ske i form av urinprover vid minst fyra tillfällen. Vid urinproven avseende drogscreening sker provtagningen oftast för de fem vanligaste drogerna (amfetamin, cannabis, opiater, kokain och bensodiazepiner). Istället för urinprov kan håranalys ske. Om endast narkotika har påvisats ska provtagning avseende alkohol ske vid minst tillfälle (k. sidoprov). Obligatoriska tester för alkohol är CDT och GT. Dessutom tas ibland ASAT, ALAT och MCV och ibland även PEth. C. Vid provtagning avseende både alkohol och narkotika ska prover ha tagits vid minst fyra tillfällen av alla de substanser som har påvisats vid trafiknykterhetsbrottet/en. Obligatoriska tester för alkohol är CDT och GT. Dessutom tas ibland ASAT, ALAT och MCV och ibland även PEth. Vid provtagning för narkotika sker da genom drogscreening, oftast med test av de fem vanligaste drogerna (amfetamin, cannabis, opiater, kokain och bensodiazepiner). Istället för urinprov kan håranalys ske. Priserna för konsumenten för att genomföra dessa tester skiljer sig troligen åt dels beroende på var man bor i landet och dels om de genomförs av landsting eller privat medicinsk mottagning. Transportstyrelsen har idag inga uppgifter kring kostnader samt hur dessa skiljer sig och har därför behov av att få in uppgifter kring da. 4

5 Skill AB har anlitats av Transportstyrelsen för att genomföra en kostnadsanalys med inriktning mot att ta fram prisuppgifter för provtagning avseende alkohol och narkotika. Projektet har genomförts under juli-augusti Omfattning Uppdraget innefattar insamling av information angående prisuppgifter för provtagning avseende alkohol och narkotika. De frågeställningar avseende priser som Transportstyrelsen behövt svar på är följande: 1. Vad är kostnaden för den aktuella personen för att erhålla läkarintyg för alternativ A, provtagning avseende alkohol? Kostnaden bör alltså inkludera blodprov vid minst fyra tillfällen, provtagning (urinprov eller håranalys) avseende narkotika vid minst tillfälle, läkarbesök samt läkarintyg. 2. Vad är kostnaden för den aktuella personen för att erhålla läkarintyg för alternativ B, provtagning avseende narkotika? Kostnaden bör alltså inkludera urinprov/håranalys vid minst fyra tillfällen, blodprov avseende alkohol vid minst tillfälle, läkarbesök samt läkarintyg. 3. Vad är kostnaden för den aktuella personen för att erhålla läkarintyg för alternativ C, provtagning avseende alkohol och narkotika? Kostnaden bör alltså inkludera provtagning vid minst fyra tillfällen av alla de substanser som påvisats vid trafiknykterhetsbrottet/en samt läkarbesök och läkarintyg. 4. Om sidoprovet i form av urinprov tas bort för alternativ A, provtagning avseende alkohol, priset då förändras? 5. Om eller flera sidoprov i form av urinprov läggs till alternativ A, provtagning avseende alkohol, priset då förändras? 6. Om sidoprovet i form av blodprov tas bort för alternativ B, provtagning avseende narkotika, priset då förändras? 7. Om eller flera sidoprov i form av blodprov läggs till för alternativ B, provtagning avseende narkotika, priset då förändras? 8. Har er enhet "s" för de provtagningar den aktuella personen måste genomföra för att återfå sitt körkort? (dv pris som inkluderar läkarbesök, provtagningar samt läkarintyg ) Frågeställningarna är skrivna så att alla svar inkluderar samtliga moment patienten måste genomgå för att återfå sitt körkort. Genom att inkludera kostnaden också för läkarbesök samt läkarintyg är det möjligt för oss att jämföra svar från respondenter som erbjuder s med de som tar betalt för de enskilda momenten. De som erbjuder s har oftast inte information om vilket pris varje enskilt moment har, utan har endast en klumpsumma för alla moment patienten genomgår för att tillslut återfå sitt körkort. Prisinformationen om provtagning A-C för de aktörer utan s är alltså en summering av priserna för provtagning, priserna för läkarbesök samt eventuellt pris för själva intygsskrivandet. 5

6 1.3 Undersökningens genomförande Målgruppen för kostnadsanalysen har varit landstingen i Sverige samt privata medicinska mottagningar. I Sverige finns 21 landsting. Transportstyrelsen och Skill beslutade i samråd att kontakta lika många privata aktörer som landsting. I starten av projektet fanns inte uppgifter kring vilka privata mottagningar som genomför efterfrågade tester. Transportstyrelsen levererade en befintlig lista på landsting och privata mottagningar till Skill, det var dock oklart i det inledande arbetet om dessa genomför efterfrågade tester. Det har således inte funnits utpekade privata mottagningar att kontakta, inte heller namn på person/er för att kunna samla in uppgifterna. Skill inledde därför med researcharbete för att få fram kontaktuppgifter på den som kan ta fram efterfrågade prisuppgifter på samtliga offentliga landsting. De privata aktörer som har kontaktats har valts ut då de har utpekats av våra kontaktpersoner inom de offentliga landstingen som aktiva, samt även om de har haft en hemsida med information kring just dessa typer av intyg. Därefter har informationsinsamling ägt rum via telefonsamtal med samtliga 21 landsting samt 21 privata aktörer geografiskt placerade i samma län/region som respektive offentliga landsting. Telefonsamtalen har följts upp av , vilket inkluderade online formulär med de frågorna Transportstyrelsen behövt svar på. Ytterligare telefonsamtal har sk i de fall då respondenten varit på semester eller för att påminna respondenten att fylla i formuläret. Kontakt med landstingen samt privata aktörer skedde under perioden till och med Online formuläret utarbetades under juli månad baserad på de originella frågeställningar Transportstyrelsen presenterade. 6

7 2. RESULTAT 2.1 Bakgrund och bortfall Av de 21 landsting samt 21 privata aktörer (total 42 st) som kontaktats har 27 aktörer g fullständiga svar på Transportstyrelsens frågeställningar. Av dessa aktörer är 14 landsting och 13 privata aktörer. 1 Vid analys av resultaten visade det sig att dessa 27 aktörer är aktiva inom 20 av Sveriges landsting. Aktörer, offentliga samt privata, har alltså lämnat information från alla Sveriges regioner och län förutom Gotland, där varken landsting eller privata aktörer har kunnat nå Av det totala bortfallet av 15 aktörer, representeras 7 av de som ej velat delta i undersökningen och 8 har ej hunnit fylla i formuläret på grund av semestertider. 2.2 Prisuppgifter alternativ A, Alkohol Vid provtagning avseende alkohol (alternativ A) ska da ske i form av blodprover vid minst fyra tillfällen. Om endast alkohol har påvisats ska provtagning avseende narkotika ske vid minst tillfälle (k. sidoprov). Obligatoriska tester för alkohol är CDT och GT. Dessutom tas ibland ASAT, ALAT och MCV och ibland även PEth. Vid urinprov avseende drogscreening sker oftast test för de fem vanligaste drogerna (amfetamin, cannabis, opiater, kokain och bensodiazepiner). Istället för urinprov kan håranalys ske. Prisuppgifterna relaterar till kostnaden för den aktuella personen för att erhålla läkarintyg för alternativ A, provtagning avseende alkohol. Kostnaden inkluderar blodprov vid minst fyra tillfällen, provtagning (urinprov eller håranalys) avseende narkotika vid minst tillfälle, läkarbesök samt läkarintyg. Offentliga aktörer Blekinge 3300 Pris för alternativ A (kronor) Gävleborg 2800 Halland 1438 Jönköping 1650 Kalmar 2400 Kronoberg Gällande Jönköping så är det en privat aktör men pga vårdval så räknas det som landsting och ligger därmed som offentlig aktör i underlaget. 7

8 Norrbotten 3500 Södermanland 1500 Värmland 2500 Västerbotten 3900 Västernorrland 2500 Västmanland 2500 Örebro 7500 Östergötland 6500 Privata aktörer Pris för alternativ A (kronor) Dalarna 8500 Dalarna 4600 Gävleborg 2500 Kronobergs län 5900 Norrbotten 4900 Skåne 6000 Stockholm 5300 Stockholm 5500 Uppsala Uppsala 6500 Uppsala län 6875 Värmland 5800 Västra Götaland 6400 Medelpriset för provtagning avseende alkohol är 4319 kronor. Det lägsta priset finner man i Hallands landsting där läkarintygen kostar 1438 kronor. Det högsta priset betalar man hos en privat aktör i Dalarnas län där läkarintygen kostar 8500 kronor. 2 Denna privata mottagning erbjuder endast alternativ A 8

9 Medelpriset för provtagning avseende alkohol inom Landsting är 3159 kronor. Det lägsta priset finner man i Halland där läkarintygen kostar 1438 kronor. Det högsta priset betalar man i Örebro där läkarintygen kostar 7500 kronor. Medelpriset för provtagning avseende alkohol inom privata aktörer är 5567 kronor. Det lägsta priset finner man i Gävleborg där provtagningen kostar 2500 kronor. Det högsta priset betalar man i Dalarna där provtagningen kostar 8500 kronor. 9

10 2.3 Prisuppgifter alternativ B, Narkotika Vid provtagning avseende narkotika (alternativ B) ska da ske i form av urinprover vid minst fyra tillfällen. Vid urinproven avseende drogscreening sker provtagningen oftast för de fem vanligaste drogerna (amfetamin, cannabis, opiater, kokain och bensodiazepiner). Istället för urinprov kan håranalys ske. Om endast narkotika har påvisats ska provtagning avseende alkohol ske vid minst tillfälle (k. sidoprov). Obligatoriska tester för alkohol är CDT och GT. Dessutom tas ibland ASAT, ALAT och MCV och ibland även PEth. Prisuppgifterna relaterar till kostnaden för den aktuella personen att erhålla läkarintyg för alternativ B, provtagning avseende narkotika. Kostnaden inkluderar urinprov/håranalys vid minst fyra tillfällen, blodprov avseende alkohol vid minst tillfälle, läkarbesök samt läkarintyg. Offentliga aktörer Pris för alternativ B Blekinge 3300 Gävleborg 5300 Halland 1438 Jönköping 1650 Kalmar 2400 Kronoberg 2250 Norrbotten 3100 Södermanland 3000 Värmland 5000 Västerbotten 3900 Västernorrland 2900 Västmanland 5000 Örebro Östergötland

11 Privata aktörer Pris för alternativ B Dalarna 8000 Dalarna 3600 Gävleborg 5000 Kronobergs län 5900 Norrbotten 4900 Skåne 6000 Stockholm 5300 Stockholm 5500 Uppsala 7500 Uppsala län 8125 Värmland Västra Götaland 5400 Medelpriset för provtagning avseende narkotika är 5186 kronor. Det lägsta priset finner man i Hallands landsting där läkarintygen kostar 1438 kronor. Det högsta priset betalar man i Örebros landsting där läkarintygen kostar kronor. Medelvärdet för provtagning avseende narkotika inom Landsting är 4251 kronor. Det lägsta priset finner man i Halland där provtagningen kostar 1438 kronor. Det högsta priset betalar man i Örebro där provtagningen kostar kronor. 11

12 Medelpriset för provtagning avseende narkotika inom privata aktörer är 6277 kronor. Det lägsta priset finner man i Dalarna där provtagningen kostar 3600 kronor. Det högsta priset betalar man i Värmland där provtagningen kostar kronor Prisuppgifter alternativ C, Alkohol och Narkotika Vid provtagning avseende både alkohol och narkotika (alternativ C) ska prover ha tagits vid minst fyra tillfällen av alla de substanser som har påvisats vid trafiknykterhetsbrottet/en. Obligatoriska tester för alkohol är CDT och GT. Dessutom tas ibland ASAT, ALAT och MCV och ibland även PEth. Vid provtagning för narkotika sker da genom drogscreening, oftast med test av de fem vanligaste drogerna (amfetamin, cannabis, opiater, kokain och bensodiazepiner). Istället för urinprov kan håranalys ske. Kostnaden för den aktuella personen för att erhålla läkarintyg för alternativ C, provtagning avseende alkohol och narkotika inkluderar provtagning vid minst fyra tillfällen av alla de substanser som påvisats vid trafiknykterhetsbrottet/en samt läkarbesök och läkarintyg. 3 En privat aktör i Uppsala har ej uppgivit priser/genomför ej alternativ B. 12

13 Offentliga aktörer Pris för alternativ C Blekinge 3300 Gävleborg 5300 Halland 1838 Jönköping 1650 Kalmar 2400 Kronoberg 3750 Norrbotten 5200 Södermanland 3000 Värmland 5000 Västerbotten 3900 Västernorrland 3700 Västmanland 5000 Örebro Östergötland 6900 Privata aktörer Pris för alternativ C Dalarna Dalarna 7600 Gävleborg 7500 Kronobergs län 5900 Norrbotten 4900 Skåne 6000 Stockholm 5300 Stockholm 5950 Uppsala

14 Uppsala län 8125 Västra Götaland 9240 Medelpriset för provtagning avseende alkohol och narkotika är 5876 kronor. Landsting står för både lägsta och högsta priser. Det lägsta priset finner man i Jönköping där läkarintygen kostar 1650 kronor. Det högsta priset betalar man i Örebros landsting där läkarintygen kostar kronor. Medelpriset för provtagning avseende alkohol och narkotika inom Landsting är 4710 kronor. Det lägsta priset finns i Jönköping där provtagningen kostar 1650 kronor. Det högsta priset betalar man i Örebro där provtagningen kostar kronor. 14

15 Medelpriset för provtagning avseende alkohol inom privata aktörer är 7360 kronor. Det lägsta priset finns i Norrbotten där provtagningen kostar 4900 kronor. Det högsta priset betalar man i Dalarna där provtagningen kostar kronor. 4 4 Två privata aktörer, en i Uppsala och en i Värmland har ej uppgivit priser/genomför ej alternativ C. 15

16 2.5 Prisförändring: Urinprov Om sidoprovet i form av urinprov tas bort för alternativ A, provtagning avseende alkohol, priset förändras hos 3 av de 14 landstingen. Två av dessa har specificerat hur mycket priset sjunka vid borttagning av urinprov: priset gå ner med 500 kronor, respektive 340 kronor per urinprov som tas bort. Bland de privata aktörerna svarade 7 av 13 att priset förändras om urinprovet tas bort. Fem av dessa har specificerat hur mycket priset sjunka vid borttagning av urinprov. I genomsnitt priset sjunka med 855 kronor per urinprov som tas bort (prisintervall mellan -500 och kronor). Om eller flera sidoprov i form av urinprov läggs till alternativ A, provtagning avseende alkohol, priset förändras hos 3 av de 14 landstingen. En av dessa har specificerat hur mycket priset öka vid fler urinprov: priset öka med 500 kronor per urinprov som läggs till. Bland de privata aktörerna svarade över hälften, 8 av 13, att priset förändras om eller flera urinprovet läggs till. Fem av dessa har specificerat hur mycket priset öka vid fler urinprov. I genomsnitt priset öka med 925 kronor per urinprov som läggs till (prisintervall mellan kronor). 2.6 Prisförändring: Blodprov Om sidoprovet i form av blodprov tas bort för alternativ B, provtagning avseende narkotika, priset förändras hos 3 av de 14 landstingen. Två av dessa har specificerat hur mycket priset sjunka vid borttagning av blodprov: priset gå ner med 270 kronor, respektive 875 kronor per blodprov som tas bort. Bland de privata aktörerna svarade 7 av 12, att priset förändras om blodprovet tas bort. Fyra av dessa har specificerat hur mycket priset sjunka vid borttagning av blodprov. I genomsnitt priset sjunka med 723 kronor per blodprov som tas bort (prisintervall mellan kronor). Om eller flera sidoprov i form av blodprov läggs till alternativ B, provtagning avseende narkotika, priset förändras hos 3 av de 14 landstingen. En av dessa har specificerat hur mycket priset öka vid fler blodprov: priset öka med 875 kronor per blodprov som läggs till. Bland de privata aktörerna svarade över hälften, 8 av 12, att priset förändras om eller flera blodprov läggs till. Fem av dessa har specificerat hur mycket priset öka vid fler blodprov:i genomsnitt priset öka med 768 kronor per blodprov som läggs till (prisintervall mellan kronor). 16

17 2.7 Uppgifter Paketpris Hälften av samtliga aktörer (13 av 27) erbjuder s för provtagningarna avseende A, B och C. Priser för Aktörer utan paketerbjudande är en summering av prisinformationen för alla moment t.ex. x kronor för prover plus x kronor för besök och intyg. Nedan anges genomsnittspriset för samtliga aktörer utan och med erbjudande av s för provtagning A, B och C. Offentliga och privata aktörer utan paketerbjudande, 14 st Genomsnittspris Offentliga och privata aktörer med paketerbjudande, 13 st Genomsnittspris Provtagning A 3803 kronor Provtagning A 4383 kronor Provtagning B 3915 kronor Provtagning B 6219 kronor Provtagning C 4488 kronor Provtagning C 6610 kronor Paketpriser är alltså i genomsnitt högre än individuella priser, speciellt relaterat till provtagning avseende narkotika samt alkohol och narkotika. Av landstingen erbjuder 6 av 14 s för provtagningarna avseende A, B och C. Landsting utan paketerbjudande, 8 st Genomsnittspris Landsting med paketerbjudande, 6 st Genomsnittspris Provtagning A 2942 kronor Provtagning A 3450 kronor Provtagning B 2789 kronor Provtagning B 6200 kronor Provtagning C 3592 kronor Provtagning C 6200 kronor Paketpriser hos landstingen är alltså i genomsnitt högre än individuella priser, speciellt relaterat till provtagning avseende narkotika samt alkohol och narkotika. Av de privat opererande aktörerna erbjuder 7 av 13 s för provtagningarna avseende A, B och C. Privata utan paketerbjudande, 6 st Genomsnittspris Privata med paketerbjudande, 7 st Genomsnittspris Provtagning A 6017 kronor Provtagning A 5182 kronor Provtagning B 6317 kronor Provtagning B 6238 kronor Provtagning C 7768 kronor Provtagning C 7021 kronor Hos de privata aktörerna skiljer genomsnittsprisen mindre jämfört med landstingen och de som erbjuder serbjudande har lägre priser än de som inte erbjuder da. 17

18 2.8 Summering Priserna för provtagningarna alternativ A-C är, som väntat, i genomsnitt högre hos de privata aktörerna än hos landstingen. Priserna skiljer sig dock markant mellan landstingen: från t.ex. lägsta pris Alternativ C 1838 kronor till högsta pris kronor. Under samtalen med landstingen har det sagts att priserna kring 2000 kronor eller lägre ej är hållbara och inte täcker kostnaderna, och planeras därför öka till runt 5000 kronor. Landstingen med de lägsta priserna har också meddelat att en stor andel av deras klientel är från andra delar av Sverige där priserna är betydligt högre. 18

19 Det skiljer sig också markant mellan vissa privata aktörer. Dock har en större andel mer marknadsvänliga priser kring genomsnittet. Som väntat, visar undersökningen också att de privata aktörerna är mer känsliga för tillägg, eller bortfall av urinprov samt blodprov. De genomsnittliga ökningarna och minskningarna är högre hos de privata aktörerna jämfört med landstingen, som oftast var omedvetna om kostnaden för tillägg/bortfall av prover. 19

20 Resultaten visar också att priserna är i genomsnitt dyrare hos landstingsaktörer som erbjuder Landsting med paketerbjudande har i genomsnitt 122% högre pris för provtagning B jämfört med de landsting utan paketerbjudande. Det är en mindre skillnad i prisminsking i och med s erbjudande för privata aktörer. 20

21 RÅDATA 1.Offentliga landsting 2. Pris för alternati v A 3. Pris för alternati v B 4. Pris för alternati v C 5. Prisförändring Alternativ A utan urinprov 6. Prisförändring Alternativ A fler urinprov 7. Prisförändring Alternativ B utan blodprov 8. Prisförändring Alternativ B fler blodprov 9. "Paketpris" Blekinge 3.300: : :- Gävleborg 2.800: : :- Halland 1.438: : :- Jönköping 1.650: : :- Not: Jönköping är en privat aktör men pga vårdval räknas till landstinge n Kalmar 2.400: : :- Kronoberg 2.250: : :- Norrbotten 3.500: : :- Södermanlan d 1.500: : :- Värmland 2.500: : :- Västerbotten 3.900: : :- 21

22 Västernorrlan d 2.500: : :- (- 340:- ) (- 270:- ) Västmanland 2.500: : :- Örebro 7.500: : :- Östergötland 6.500: : :- (-500) (+500) (-875:-) (+875:-) 1. Privata aktörer 2. Pris för alternati v A 3. Pris för alternati v B 4. Pris för alternati v C 5. Prisförändring Alternativ A utan urinprov 6. Prisförändring Alternativ A fler urinprov 7. Prisförändring Alternativ B utan blodprov 8. Prisförändring Alternativ B fler blodprov 9. "Paketpris" Dalarna 8.500: : :- (-900:-) (+900:-) (-790:- / :-) (+790:- / +1090:-) Dalarna 4.600: : :- (-1.000:-) Gävleborg 2.500: : :- Vet ej, vi har s och följer Landstinge ts prislista. Vet ej, vi har s och följer Landstinge ts prislista. Vet ej, vi har s och följer Landstinge ts prislista. Vet ej, vi har s och följer Landstinge ts prislista. Kronobergslä n 5.900: : :- Norrbotten 4.900: : :- Skåne 6.000: : :- (-500:-) (+300:-) (-500:-) (+500:-) 22

23 Stockholm 5300: : :- (+800:-) Stockholm 5.500: : :- Uppsala 3.600:- (+500) Uppsala 6.500: : :- (-875:-) (+1.000:-) (-600:-) (+750:-) Uppsala län 6.875: : :- Värmland 5.800: :- n/a (-1.000:-) (+1.000:-) (-700:-) (+700:-) Västra Götaland 6.400: : :- 23

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (21)

Konsekvensutredning 1 (21) Konsekvensutredning 1 (21) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Birgitta Heed/Monika Norberg Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS

Läs mer

Alkohol- och droganalyser i körkortsärenden: Transportstyrelsens synpunkter.

Alkohol- och droganalyser i körkortsärenden: Transportstyrelsens synpunkter. Alkohol- och droganalyser i körkortsärenden: Transportstyrelsens synpunkter. Equalis Upplands Väsby 2013-10-18 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Körschema Om myndighetens

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Om alkolås i Sverige och lite till Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Agenda Om alkolåsverksamheten i Sverige då och nu Bakgrund Regelverket Hur har det fallit ut

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Stockholm den 15 maj 2012

Stockholm den 15 maj 2012 Stockholm den 15 maj 2012 Fritidshusmarknaden i Sverige Medelpriset för ett fritidshus idag är 1 300 000 kronor. Stora prisvariationer förekommer beroende av när fritidshuset är byggt och var det ligger

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Pressmeddelande 2011-06-XX

Pressmeddelande 2011-06-XX Pressmeddelande 2011-06-XX Inför midsommar Var sjunde anställd i Stockholms län dricker alkohol minst tre i veckan Var sjunde anställd i Stockholms län, 14 procent, dricker alkohol tre dagar i veckan eller

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar Pressmeddelande 2011-04-27 Inför arbetsmiljödagen den 28 april: Fyra av tio anställda i Stockholms län har besvär i nacke, skuldror och axlar Mer än fyra av tio anställda i Stockholms län, 42 procent,

Läs mer

Välkommen till Skoltävling 2005!

Välkommen till Skoltävling 2005! Välkommen till Skoltävling 2005! Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 6. Målet är att öka kunskapen om hur viktigt och roligt det är att röra sig och att använda cykelhjälm. Tävlingen består av tre

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Pressmeddelande 2010-01-04

Pressmeddelande 2010-01-04 Pressmeddelande 2010-01-04 Dags för nya vanor: Var femte anställd i Stockholms län har högt blodtryck I början på året satsar många på att förändra sina levnadsvanor och det kan behövas. Nästan var femte

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer