KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september Skill

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill"

Transkript

1 KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september Skill

2 Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning och undersökningar. Varje uppdrag kvalitetssäkras av våra erfarna rekryterare och projektledare. Om författaren Karin Armgarth Karin Armgarth är utexaminerad från Handelshögskolan i Stockholm, med inriktning varumärkesstrategier och företagsledning.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Bakgrund Omfattning Undersökningens genomförande 6 2. RESULTAT Bakgrund och bortfall Prisuppgifter alternativ A, Alkohol Prisuppgifter alternativ B, Narkotika Prisuppgifter alternativ C, Alkohol och Narkotika Prisförändring: Urinprov Prisförändring: Blodprov Uppgifter Paketpris Summering 18 RÅDATA 21

4 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Väg-och järnvägsavdelningen, inom Transportstyrelsen, utformar regler, prövar och ger tillstånd, utövar tillsyn och för statistik över olyckor och tillbud inom väg-och järnvägsområdet. Enheten finns på 11 orter, med störst verksamhet i Borlänge, Göteborg, Kristianstad, Solna och Umeå. Man har ca 300 medarbetare. För att återfå körkortet efter grovt rattfylleri (med alkohol i blodet över 1 promille) och efter upprepade fall av rattfylleri gäller att aktuell person ska komma in med läkarintyg. Läkarintyget ska innehålla en bedömning av om beroende eller missbruk föreligger och en redogörelse för och en bedömning av sökandes konsumtion av den eller de substanser som påvisats vid trafiknykterhetsbrottet/en. Underlaget till läkarintyget ska bygga på provtagning avseende den eller de substanser som påvisats vid trafiknykterhetsbrottet/en. I allmänhet innebär da att läkaren träffar personen både inför provtagningen och inför intygsskrivandet i slutet av kontrollperioden. Enligt Transportstyrelsen finns följande tester för provtagning: A. Vid provtagning avseende alkohol ska da ske i form av blodprover vid minst fyra tillfällen. Om endast alkohol har påvisats ska provtagning avseende narkotika ske vid minst tillfälle (k. sidoprov). Obligatoriska tester för alkohol är CDT och GT. Dessutom tas ibland ASAT, ALAT och MCV och ibland även PEth. Vid urinprov avseende drogscreening sker oftast test för de fem vanligaste drogerna (amfetamin, cannabis, opiater, kokain och bensodiazepiner). Istället för urinprov kan håranalys ske. B. Vid provtagning avseende narkotika ska da ske i form av urinprover vid minst fyra tillfällen. Vid urinproven avseende drogscreening sker provtagningen oftast för de fem vanligaste drogerna (amfetamin, cannabis, opiater, kokain och bensodiazepiner). Istället för urinprov kan håranalys ske. Om endast narkotika har påvisats ska provtagning avseende alkohol ske vid minst tillfälle (k. sidoprov). Obligatoriska tester för alkohol är CDT och GT. Dessutom tas ibland ASAT, ALAT och MCV och ibland även PEth. C. Vid provtagning avseende både alkohol och narkotika ska prover ha tagits vid minst fyra tillfällen av alla de substanser som har påvisats vid trafiknykterhetsbrottet/en. Obligatoriska tester för alkohol är CDT och GT. Dessutom tas ibland ASAT, ALAT och MCV och ibland även PEth. Vid provtagning för narkotika sker da genom drogscreening, oftast med test av de fem vanligaste drogerna (amfetamin, cannabis, opiater, kokain och bensodiazepiner). Istället för urinprov kan håranalys ske. Priserna för konsumenten för att genomföra dessa tester skiljer sig troligen åt dels beroende på var man bor i landet och dels om de genomförs av landsting eller privat medicinsk mottagning. Transportstyrelsen har idag inga uppgifter kring kostnader samt hur dessa skiljer sig och har därför behov av att få in uppgifter kring da. 4

5 Skill AB har anlitats av Transportstyrelsen för att genomföra en kostnadsanalys med inriktning mot att ta fram prisuppgifter för provtagning avseende alkohol och narkotika. Projektet har genomförts under juli-augusti Omfattning Uppdraget innefattar insamling av information angående prisuppgifter för provtagning avseende alkohol och narkotika. De frågeställningar avseende priser som Transportstyrelsen behövt svar på är följande: 1. Vad är kostnaden för den aktuella personen för att erhålla läkarintyg för alternativ A, provtagning avseende alkohol? Kostnaden bör alltså inkludera blodprov vid minst fyra tillfällen, provtagning (urinprov eller håranalys) avseende narkotika vid minst tillfälle, läkarbesök samt läkarintyg. 2. Vad är kostnaden för den aktuella personen för att erhålla läkarintyg för alternativ B, provtagning avseende narkotika? Kostnaden bör alltså inkludera urinprov/håranalys vid minst fyra tillfällen, blodprov avseende alkohol vid minst tillfälle, läkarbesök samt läkarintyg. 3. Vad är kostnaden för den aktuella personen för att erhålla läkarintyg för alternativ C, provtagning avseende alkohol och narkotika? Kostnaden bör alltså inkludera provtagning vid minst fyra tillfällen av alla de substanser som påvisats vid trafiknykterhetsbrottet/en samt läkarbesök och läkarintyg. 4. Om sidoprovet i form av urinprov tas bort för alternativ A, provtagning avseende alkohol, priset då förändras? 5. Om eller flera sidoprov i form av urinprov läggs till alternativ A, provtagning avseende alkohol, priset då förändras? 6. Om sidoprovet i form av blodprov tas bort för alternativ B, provtagning avseende narkotika, priset då förändras? 7. Om eller flera sidoprov i form av blodprov läggs till för alternativ B, provtagning avseende narkotika, priset då förändras? 8. Har er enhet "s" för de provtagningar den aktuella personen måste genomföra för att återfå sitt körkort? (dv pris som inkluderar läkarbesök, provtagningar samt läkarintyg ) Frågeställningarna är skrivna så att alla svar inkluderar samtliga moment patienten måste genomgå för att återfå sitt körkort. Genom att inkludera kostnaden också för läkarbesök samt läkarintyg är det möjligt för oss att jämföra svar från respondenter som erbjuder s med de som tar betalt för de enskilda momenten. De som erbjuder s har oftast inte information om vilket pris varje enskilt moment har, utan har endast en klumpsumma för alla moment patienten genomgår för att tillslut återfå sitt körkort. Prisinformationen om provtagning A-C för de aktörer utan s är alltså en summering av priserna för provtagning, priserna för läkarbesök samt eventuellt pris för själva intygsskrivandet. 5

6 1.3 Undersökningens genomförande Målgruppen för kostnadsanalysen har varit landstingen i Sverige samt privata medicinska mottagningar. I Sverige finns 21 landsting. Transportstyrelsen och Skill beslutade i samråd att kontakta lika många privata aktörer som landsting. I starten av projektet fanns inte uppgifter kring vilka privata mottagningar som genomför efterfrågade tester. Transportstyrelsen levererade en befintlig lista på landsting och privata mottagningar till Skill, det var dock oklart i det inledande arbetet om dessa genomför efterfrågade tester. Det har således inte funnits utpekade privata mottagningar att kontakta, inte heller namn på person/er för att kunna samla in uppgifterna. Skill inledde därför med researcharbete för att få fram kontaktuppgifter på den som kan ta fram efterfrågade prisuppgifter på samtliga offentliga landsting. De privata aktörer som har kontaktats har valts ut då de har utpekats av våra kontaktpersoner inom de offentliga landstingen som aktiva, samt även om de har haft en hemsida med information kring just dessa typer av intyg. Därefter har informationsinsamling ägt rum via telefonsamtal med samtliga 21 landsting samt 21 privata aktörer geografiskt placerade i samma län/region som respektive offentliga landsting. Telefonsamtalen har följts upp av , vilket inkluderade online formulär med de frågorna Transportstyrelsen behövt svar på. Ytterligare telefonsamtal har sk i de fall då respondenten varit på semester eller för att påminna respondenten att fylla i formuläret. Kontakt med landstingen samt privata aktörer skedde under perioden till och med Online formuläret utarbetades under juli månad baserad på de originella frågeställningar Transportstyrelsen presenterade. 6

7 2. RESULTAT 2.1 Bakgrund och bortfall Av de 21 landsting samt 21 privata aktörer (total 42 st) som kontaktats har 27 aktörer g fullständiga svar på Transportstyrelsens frågeställningar. Av dessa aktörer är 14 landsting och 13 privata aktörer. 1 Vid analys av resultaten visade det sig att dessa 27 aktörer är aktiva inom 20 av Sveriges landsting. Aktörer, offentliga samt privata, har alltså lämnat information från alla Sveriges regioner och län förutom Gotland, där varken landsting eller privata aktörer har kunnat nå Av det totala bortfallet av 15 aktörer, representeras 7 av de som ej velat delta i undersökningen och 8 har ej hunnit fylla i formuläret på grund av semestertider. 2.2 Prisuppgifter alternativ A, Alkohol Vid provtagning avseende alkohol (alternativ A) ska da ske i form av blodprover vid minst fyra tillfällen. Om endast alkohol har påvisats ska provtagning avseende narkotika ske vid minst tillfälle (k. sidoprov). Obligatoriska tester för alkohol är CDT och GT. Dessutom tas ibland ASAT, ALAT och MCV och ibland även PEth. Vid urinprov avseende drogscreening sker oftast test för de fem vanligaste drogerna (amfetamin, cannabis, opiater, kokain och bensodiazepiner). Istället för urinprov kan håranalys ske. Prisuppgifterna relaterar till kostnaden för den aktuella personen för att erhålla läkarintyg för alternativ A, provtagning avseende alkohol. Kostnaden inkluderar blodprov vid minst fyra tillfällen, provtagning (urinprov eller håranalys) avseende narkotika vid minst tillfälle, läkarbesök samt läkarintyg. Offentliga aktörer Blekinge 3300 Pris för alternativ A (kronor) Gävleborg 2800 Halland 1438 Jönköping 1650 Kalmar 2400 Kronoberg Gällande Jönköping så är det en privat aktör men pga vårdval så räknas det som landsting och ligger därmed som offentlig aktör i underlaget. 7

8 Norrbotten 3500 Södermanland 1500 Värmland 2500 Västerbotten 3900 Västernorrland 2500 Västmanland 2500 Örebro 7500 Östergötland 6500 Privata aktörer Pris för alternativ A (kronor) Dalarna 8500 Dalarna 4600 Gävleborg 2500 Kronobergs län 5900 Norrbotten 4900 Skåne 6000 Stockholm 5300 Stockholm 5500 Uppsala Uppsala 6500 Uppsala län 6875 Värmland 5800 Västra Götaland 6400 Medelpriset för provtagning avseende alkohol är 4319 kronor. Det lägsta priset finner man i Hallands landsting där läkarintygen kostar 1438 kronor. Det högsta priset betalar man hos en privat aktör i Dalarnas län där läkarintygen kostar 8500 kronor. 2 Denna privata mottagning erbjuder endast alternativ A 8

9 Medelpriset för provtagning avseende alkohol inom Landsting är 3159 kronor. Det lägsta priset finner man i Halland där läkarintygen kostar 1438 kronor. Det högsta priset betalar man i Örebro där läkarintygen kostar 7500 kronor. Medelpriset för provtagning avseende alkohol inom privata aktörer är 5567 kronor. Det lägsta priset finner man i Gävleborg där provtagningen kostar 2500 kronor. Det högsta priset betalar man i Dalarna där provtagningen kostar 8500 kronor. 9

10 2.3 Prisuppgifter alternativ B, Narkotika Vid provtagning avseende narkotika (alternativ B) ska da ske i form av urinprover vid minst fyra tillfällen. Vid urinproven avseende drogscreening sker provtagningen oftast för de fem vanligaste drogerna (amfetamin, cannabis, opiater, kokain och bensodiazepiner). Istället för urinprov kan håranalys ske. Om endast narkotika har påvisats ska provtagning avseende alkohol ske vid minst tillfälle (k. sidoprov). Obligatoriska tester för alkohol är CDT och GT. Dessutom tas ibland ASAT, ALAT och MCV och ibland även PEth. Prisuppgifterna relaterar till kostnaden för den aktuella personen att erhålla läkarintyg för alternativ B, provtagning avseende narkotika. Kostnaden inkluderar urinprov/håranalys vid minst fyra tillfällen, blodprov avseende alkohol vid minst tillfälle, läkarbesök samt läkarintyg. Offentliga aktörer Pris för alternativ B Blekinge 3300 Gävleborg 5300 Halland 1438 Jönköping 1650 Kalmar 2400 Kronoberg 2250 Norrbotten 3100 Södermanland 3000 Värmland 5000 Västerbotten 3900 Västernorrland 2900 Västmanland 5000 Örebro Östergötland

11 Privata aktörer Pris för alternativ B Dalarna 8000 Dalarna 3600 Gävleborg 5000 Kronobergs län 5900 Norrbotten 4900 Skåne 6000 Stockholm 5300 Stockholm 5500 Uppsala 7500 Uppsala län 8125 Värmland Västra Götaland 5400 Medelpriset för provtagning avseende narkotika är 5186 kronor. Det lägsta priset finner man i Hallands landsting där läkarintygen kostar 1438 kronor. Det högsta priset betalar man i Örebros landsting där läkarintygen kostar kronor. Medelvärdet för provtagning avseende narkotika inom Landsting är 4251 kronor. Det lägsta priset finner man i Halland där provtagningen kostar 1438 kronor. Det högsta priset betalar man i Örebro där provtagningen kostar kronor. 11

12 Medelpriset för provtagning avseende narkotika inom privata aktörer är 6277 kronor. Det lägsta priset finner man i Dalarna där provtagningen kostar 3600 kronor. Det högsta priset betalar man i Värmland där provtagningen kostar kronor Prisuppgifter alternativ C, Alkohol och Narkotika Vid provtagning avseende både alkohol och narkotika (alternativ C) ska prover ha tagits vid minst fyra tillfällen av alla de substanser som har påvisats vid trafiknykterhetsbrottet/en. Obligatoriska tester för alkohol är CDT och GT. Dessutom tas ibland ASAT, ALAT och MCV och ibland även PEth. Vid provtagning för narkotika sker da genom drogscreening, oftast med test av de fem vanligaste drogerna (amfetamin, cannabis, opiater, kokain och bensodiazepiner). Istället för urinprov kan håranalys ske. Kostnaden för den aktuella personen för att erhålla läkarintyg för alternativ C, provtagning avseende alkohol och narkotika inkluderar provtagning vid minst fyra tillfällen av alla de substanser som påvisats vid trafiknykterhetsbrottet/en samt läkarbesök och läkarintyg. 3 En privat aktör i Uppsala har ej uppgivit priser/genomför ej alternativ B. 12

13 Offentliga aktörer Pris för alternativ C Blekinge 3300 Gävleborg 5300 Halland 1838 Jönköping 1650 Kalmar 2400 Kronoberg 3750 Norrbotten 5200 Södermanland 3000 Värmland 5000 Västerbotten 3900 Västernorrland 3700 Västmanland 5000 Örebro Östergötland 6900 Privata aktörer Pris för alternativ C Dalarna Dalarna 7600 Gävleborg 7500 Kronobergs län 5900 Norrbotten 4900 Skåne 6000 Stockholm 5300 Stockholm 5950 Uppsala

14 Uppsala län 8125 Västra Götaland 9240 Medelpriset för provtagning avseende alkohol och narkotika är 5876 kronor. Landsting står för både lägsta och högsta priser. Det lägsta priset finner man i Jönköping där läkarintygen kostar 1650 kronor. Det högsta priset betalar man i Örebros landsting där läkarintygen kostar kronor. Medelpriset för provtagning avseende alkohol och narkotika inom Landsting är 4710 kronor. Det lägsta priset finns i Jönköping där provtagningen kostar 1650 kronor. Det högsta priset betalar man i Örebro där provtagningen kostar kronor. 14

15 Medelpriset för provtagning avseende alkohol inom privata aktörer är 7360 kronor. Det lägsta priset finns i Norrbotten där provtagningen kostar 4900 kronor. Det högsta priset betalar man i Dalarna där provtagningen kostar kronor. 4 4 Två privata aktörer, en i Uppsala och en i Värmland har ej uppgivit priser/genomför ej alternativ C. 15

16 2.5 Prisförändring: Urinprov Om sidoprovet i form av urinprov tas bort för alternativ A, provtagning avseende alkohol, priset förändras hos 3 av de 14 landstingen. Två av dessa har specificerat hur mycket priset sjunka vid borttagning av urinprov: priset gå ner med 500 kronor, respektive 340 kronor per urinprov som tas bort. Bland de privata aktörerna svarade 7 av 13 att priset förändras om urinprovet tas bort. Fem av dessa har specificerat hur mycket priset sjunka vid borttagning av urinprov. I genomsnitt priset sjunka med 855 kronor per urinprov som tas bort (prisintervall mellan -500 och kronor). Om eller flera sidoprov i form av urinprov läggs till alternativ A, provtagning avseende alkohol, priset förändras hos 3 av de 14 landstingen. En av dessa har specificerat hur mycket priset öka vid fler urinprov: priset öka med 500 kronor per urinprov som läggs till. Bland de privata aktörerna svarade över hälften, 8 av 13, att priset förändras om eller flera urinprovet läggs till. Fem av dessa har specificerat hur mycket priset öka vid fler urinprov. I genomsnitt priset öka med 925 kronor per urinprov som läggs till (prisintervall mellan kronor). 2.6 Prisförändring: Blodprov Om sidoprovet i form av blodprov tas bort för alternativ B, provtagning avseende narkotika, priset förändras hos 3 av de 14 landstingen. Två av dessa har specificerat hur mycket priset sjunka vid borttagning av blodprov: priset gå ner med 270 kronor, respektive 875 kronor per blodprov som tas bort. Bland de privata aktörerna svarade 7 av 12, att priset förändras om blodprovet tas bort. Fyra av dessa har specificerat hur mycket priset sjunka vid borttagning av blodprov. I genomsnitt priset sjunka med 723 kronor per blodprov som tas bort (prisintervall mellan kronor). Om eller flera sidoprov i form av blodprov läggs till alternativ B, provtagning avseende narkotika, priset förändras hos 3 av de 14 landstingen. En av dessa har specificerat hur mycket priset öka vid fler blodprov: priset öka med 875 kronor per blodprov som läggs till. Bland de privata aktörerna svarade över hälften, 8 av 12, att priset förändras om eller flera blodprov läggs till. Fem av dessa har specificerat hur mycket priset öka vid fler blodprov:i genomsnitt priset öka med 768 kronor per blodprov som läggs till (prisintervall mellan kronor). 16

17 2.7 Uppgifter Paketpris Hälften av samtliga aktörer (13 av 27) erbjuder s för provtagningarna avseende A, B och C. Priser för Aktörer utan paketerbjudande är en summering av prisinformationen för alla moment t.ex. x kronor för prover plus x kronor för besök och intyg. Nedan anges genomsnittspriset för samtliga aktörer utan och med erbjudande av s för provtagning A, B och C. Offentliga och privata aktörer utan paketerbjudande, 14 st Genomsnittspris Offentliga och privata aktörer med paketerbjudande, 13 st Genomsnittspris Provtagning A 3803 kronor Provtagning A 4383 kronor Provtagning B 3915 kronor Provtagning B 6219 kronor Provtagning C 4488 kronor Provtagning C 6610 kronor Paketpriser är alltså i genomsnitt högre än individuella priser, speciellt relaterat till provtagning avseende narkotika samt alkohol och narkotika. Av landstingen erbjuder 6 av 14 s för provtagningarna avseende A, B och C. Landsting utan paketerbjudande, 8 st Genomsnittspris Landsting med paketerbjudande, 6 st Genomsnittspris Provtagning A 2942 kronor Provtagning A 3450 kronor Provtagning B 2789 kronor Provtagning B 6200 kronor Provtagning C 3592 kronor Provtagning C 6200 kronor Paketpriser hos landstingen är alltså i genomsnitt högre än individuella priser, speciellt relaterat till provtagning avseende narkotika samt alkohol och narkotika. Av de privat opererande aktörerna erbjuder 7 av 13 s för provtagningarna avseende A, B och C. Privata utan paketerbjudande, 6 st Genomsnittspris Privata med paketerbjudande, 7 st Genomsnittspris Provtagning A 6017 kronor Provtagning A 5182 kronor Provtagning B 6317 kronor Provtagning B 6238 kronor Provtagning C 7768 kronor Provtagning C 7021 kronor Hos de privata aktörerna skiljer genomsnittsprisen mindre jämfört med landstingen och de som erbjuder serbjudande har lägre priser än de som inte erbjuder da. 17

18 2.8 Summering Priserna för provtagningarna alternativ A-C är, som väntat, i genomsnitt högre hos de privata aktörerna än hos landstingen. Priserna skiljer sig dock markant mellan landstingen: från t.ex. lägsta pris Alternativ C 1838 kronor till högsta pris kronor. Under samtalen med landstingen har det sagts att priserna kring 2000 kronor eller lägre ej är hållbara och inte täcker kostnaderna, och planeras därför öka till runt 5000 kronor. Landstingen med de lägsta priserna har också meddelat att en stor andel av deras klientel är från andra delar av Sverige där priserna är betydligt högre. 18

19 Det skiljer sig också markant mellan vissa privata aktörer. Dock har en större andel mer marknadsvänliga priser kring genomsnittet. Som väntat, visar undersökningen också att de privata aktörerna är mer känsliga för tillägg, eller bortfall av urinprov samt blodprov. De genomsnittliga ökningarna och minskningarna är högre hos de privata aktörerna jämfört med landstingen, som oftast var omedvetna om kostnaden för tillägg/bortfall av prover. 19

20 Resultaten visar också att priserna är i genomsnitt dyrare hos landstingsaktörer som erbjuder Landsting med paketerbjudande har i genomsnitt 122% högre pris för provtagning B jämfört med de landsting utan paketerbjudande. Det är en mindre skillnad i prisminsking i och med s erbjudande för privata aktörer. 20

21 RÅDATA 1.Offentliga landsting 2. Pris för alternati v A 3. Pris för alternati v B 4. Pris för alternati v C 5. Prisförändring Alternativ A utan urinprov 6. Prisförändring Alternativ A fler urinprov 7. Prisförändring Alternativ B utan blodprov 8. Prisförändring Alternativ B fler blodprov 9. "Paketpris" Blekinge 3.300: : :- Gävleborg 2.800: : :- Halland 1.438: : :- Jönköping 1.650: : :- Not: Jönköping är en privat aktör men pga vårdval räknas till landstinge n Kalmar 2.400: : :- Kronoberg 2.250: : :- Norrbotten 3.500: : :- Södermanlan d 1.500: : :- Värmland 2.500: : :- Västerbotten 3.900: : :- 21

22 Västernorrlan d 2.500: : :- (- 340:- ) (- 270:- ) Västmanland 2.500: : :- Örebro 7.500: : :- Östergötland 6.500: : :- (-500) (+500) (-875:-) (+875:-) 1. Privata aktörer 2. Pris för alternati v A 3. Pris för alternati v B 4. Pris för alternati v C 5. Prisförändring Alternativ A utan urinprov 6. Prisförändring Alternativ A fler urinprov 7. Prisförändring Alternativ B utan blodprov 8. Prisförändring Alternativ B fler blodprov 9. "Paketpris" Dalarna 8.500: : :- (-900:-) (+900:-) (-790:- / :-) (+790:- / +1090:-) Dalarna 4.600: : :- (-1.000:-) Gävleborg 2.500: : :- Vet ej, vi har s och följer Landstinge ts prislista. Vet ej, vi har s och följer Landstinge ts prislista. Vet ej, vi har s och följer Landstinge ts prislista. Vet ej, vi har s och följer Landstinge ts prislista. Kronobergslä n 5.900: : :- Norrbotten 4.900: : :- Skåne 6.000: : :- (-500:-) (+300:-) (-500:-) (+500:-) 22

23 Stockholm 5300: : :- (+800:-) Stockholm 5.500: : :- Uppsala 3.600:- (+500) Uppsala 6.500: : :- (-875:-) (+1.000:-) (-600:-) (+750:-) Uppsala län 6.875: : :- Värmland 5.800: :- n/a (-1.000:-) (+1.000:-) (-700:-) (+700:-) Västra Götaland 6.400: : :- 23

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kristina Sibbmark Gabriella Chirico RAPPORT 2008:29 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården

Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården En rapport skriven av KPMG AB på uppdrag av Förord I vissa delar av s rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4) har externa rapporter använts

Läs mer

Antikvarisk medverkan

Antikvarisk medverkan Rapport från Riksantikvarieämbetet 2010 Antikvarisk medverkan Hur sker tillämpningen vid länsstyrelserna idag? 1 Rapport från Riksantikvarieämbetet 2010 Antikvarisk medverkan Hur sker tillämpningen vid

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012?

Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012? Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012? En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Håkan Leifman, Jonas Raninen & Mia Sundelin Rapport 141 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

2006:1. SASSAM-kartläggning. Försäkringskassans metodundersökning 2004 ISSN 1653-3259

2006:1. SASSAM-kartläggning. Försäkringskassans metodundersökning 2004 ISSN 1653-3259 2006:1 SASSAM-kartläggning Försäkringskassans metodundersökning 2004 ISSN 1653-3259 Sammanfattning Försäkringskassan har tagit fram gemensamma metoder och aktiviteter för handläggningen av sjukfall. Ett

Läs mer

UTREDNINGSINSTITUTET

UTREDNINGSINSTITUTET 2003 UTREDNINGSINSTITUTET BILAGA 4-7 Kartläggning av resurser till personer som är 65 år och äldre med hörselskada Bilaga 4: Offentliga hörcentraler, Vertikal procent Bilaga 5: Offentliga hörcentraler,

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia

Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia RAÄ dnr 3.5.1-988-2009 SKS dnr 2011-4173 Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia 2013-09-18 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Fördelning och förbrukning

Läs mer

Primärvårdens läkarbemanning

Primärvårdens läkarbemanning Primärvårdens läkarbemanning Öppna jämförelser mellan landsting och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Företagsledarna i Sverige En algoritm för att peka ut företagens operativa ledare i näringslivet

Företagsledarna i Sverige En algoritm för att peka ut företagens operativa ledare i näringslivet Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Företagsledarna i Sverige Företagsledarna i Sverige En algoritm för att peka ut företagens operativa ledare i näringslivet Fredrik W. Andersson Jan Andersson 1 1.

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

afikmedicin Körkort med alkolås

afikmedicin Körkort med alkolås Trafikmedicin Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Sektion trafikmedicin Nr 21 november 2011 Prenumerera gratis på Nyhetsbladet s. 13 Ny lag och ny förordning om behörighet för lokförare s. 8 Körkort

Läs mer

Rapport medlemsundersökning 2012

Rapport medlemsundersökning 2012 Rapport medlemsundersökning 2012 Innehåll 1. Syfte och metod 3 2. Respondenterna. 4 3. Reflektion och sammanfattning... 6 4. Vad skapar värde för medlemmarna?... 10 5. Hur värderas den lokala verksamheten?...

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer