KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september Skill

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill"

Transkript

1 KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september Skill

2 Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning och undersökningar. Varje uppdrag kvalitetssäkras av våra erfarna rekryterare och projektledare. Om författaren Karin Armgarth Karin Armgarth är utexaminerad från Handelshögskolan i Stockholm, med inriktning varumärkesstrategier och företagsledning.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Bakgrund Omfattning Undersökningens genomförande 6 2. RESULTAT Bakgrund och bortfall Prisuppgifter alternativ A, Alkohol Prisuppgifter alternativ B, Narkotika Prisuppgifter alternativ C, Alkohol och Narkotika Prisförändring: Urinprov Prisförändring: Blodprov Uppgifter Paketpris Summering 18 RÅDATA 21

4 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Väg-och järnvägsavdelningen, inom Transportstyrelsen, utformar regler, prövar och ger tillstånd, utövar tillsyn och för statistik över olyckor och tillbud inom väg-och järnvägsområdet. Enheten finns på 11 orter, med störst verksamhet i Borlänge, Göteborg, Kristianstad, Solna och Umeå. Man har ca 300 medarbetare. För att återfå körkortet efter grovt rattfylleri (med alkohol i blodet över 1 promille) och efter upprepade fall av rattfylleri gäller att aktuell person ska komma in med läkarintyg. Läkarintyget ska innehålla en bedömning av om beroende eller missbruk föreligger och en redogörelse för och en bedömning av sökandes konsumtion av den eller de substanser som påvisats vid trafiknykterhetsbrottet/en. Underlaget till läkarintyget ska bygga på provtagning avseende den eller de substanser som påvisats vid trafiknykterhetsbrottet/en. I allmänhet innebär da att läkaren träffar personen både inför provtagningen och inför intygsskrivandet i slutet av kontrollperioden. Enligt Transportstyrelsen finns följande tester för provtagning: A. Vid provtagning avseende alkohol ska da ske i form av blodprover vid minst fyra tillfällen. Om endast alkohol har påvisats ska provtagning avseende narkotika ske vid minst tillfälle (k. sidoprov). Obligatoriska tester för alkohol är CDT och GT. Dessutom tas ibland ASAT, ALAT och MCV och ibland även PEth. Vid urinprov avseende drogscreening sker oftast test för de fem vanligaste drogerna (amfetamin, cannabis, opiater, kokain och bensodiazepiner). Istället för urinprov kan håranalys ske. B. Vid provtagning avseende narkotika ska da ske i form av urinprover vid minst fyra tillfällen. Vid urinproven avseende drogscreening sker provtagningen oftast för de fem vanligaste drogerna (amfetamin, cannabis, opiater, kokain och bensodiazepiner). Istället för urinprov kan håranalys ske. Om endast narkotika har påvisats ska provtagning avseende alkohol ske vid minst tillfälle (k. sidoprov). Obligatoriska tester för alkohol är CDT och GT. Dessutom tas ibland ASAT, ALAT och MCV och ibland även PEth. C. Vid provtagning avseende både alkohol och narkotika ska prover ha tagits vid minst fyra tillfällen av alla de substanser som har påvisats vid trafiknykterhetsbrottet/en. Obligatoriska tester för alkohol är CDT och GT. Dessutom tas ibland ASAT, ALAT och MCV och ibland även PEth. Vid provtagning för narkotika sker da genom drogscreening, oftast med test av de fem vanligaste drogerna (amfetamin, cannabis, opiater, kokain och bensodiazepiner). Istället för urinprov kan håranalys ske. Priserna för konsumenten för att genomföra dessa tester skiljer sig troligen åt dels beroende på var man bor i landet och dels om de genomförs av landsting eller privat medicinsk mottagning. Transportstyrelsen har idag inga uppgifter kring kostnader samt hur dessa skiljer sig och har därför behov av att få in uppgifter kring da. 4

5 Skill AB har anlitats av Transportstyrelsen för att genomföra en kostnadsanalys med inriktning mot att ta fram prisuppgifter för provtagning avseende alkohol och narkotika. Projektet har genomförts under juli-augusti Omfattning Uppdraget innefattar insamling av information angående prisuppgifter för provtagning avseende alkohol och narkotika. De frågeställningar avseende priser som Transportstyrelsen behövt svar på är följande: 1. Vad är kostnaden för den aktuella personen för att erhålla läkarintyg för alternativ A, provtagning avseende alkohol? Kostnaden bör alltså inkludera blodprov vid minst fyra tillfällen, provtagning (urinprov eller håranalys) avseende narkotika vid minst tillfälle, läkarbesök samt läkarintyg. 2. Vad är kostnaden för den aktuella personen för att erhålla läkarintyg för alternativ B, provtagning avseende narkotika? Kostnaden bör alltså inkludera urinprov/håranalys vid minst fyra tillfällen, blodprov avseende alkohol vid minst tillfälle, läkarbesök samt läkarintyg. 3. Vad är kostnaden för den aktuella personen för att erhålla läkarintyg för alternativ C, provtagning avseende alkohol och narkotika? Kostnaden bör alltså inkludera provtagning vid minst fyra tillfällen av alla de substanser som påvisats vid trafiknykterhetsbrottet/en samt läkarbesök och läkarintyg. 4. Om sidoprovet i form av urinprov tas bort för alternativ A, provtagning avseende alkohol, priset då förändras? 5. Om eller flera sidoprov i form av urinprov läggs till alternativ A, provtagning avseende alkohol, priset då förändras? 6. Om sidoprovet i form av blodprov tas bort för alternativ B, provtagning avseende narkotika, priset då förändras? 7. Om eller flera sidoprov i form av blodprov läggs till för alternativ B, provtagning avseende narkotika, priset då förändras? 8. Har er enhet "s" för de provtagningar den aktuella personen måste genomföra för att återfå sitt körkort? (dv pris som inkluderar läkarbesök, provtagningar samt läkarintyg ) Frågeställningarna är skrivna så att alla svar inkluderar samtliga moment patienten måste genomgå för att återfå sitt körkort. Genom att inkludera kostnaden också för läkarbesök samt läkarintyg är det möjligt för oss att jämföra svar från respondenter som erbjuder s med de som tar betalt för de enskilda momenten. De som erbjuder s har oftast inte information om vilket pris varje enskilt moment har, utan har endast en klumpsumma för alla moment patienten genomgår för att tillslut återfå sitt körkort. Prisinformationen om provtagning A-C för de aktörer utan s är alltså en summering av priserna för provtagning, priserna för läkarbesök samt eventuellt pris för själva intygsskrivandet. 5

6 1.3 Undersökningens genomförande Målgruppen för kostnadsanalysen har varit landstingen i Sverige samt privata medicinska mottagningar. I Sverige finns 21 landsting. Transportstyrelsen och Skill beslutade i samråd att kontakta lika många privata aktörer som landsting. I starten av projektet fanns inte uppgifter kring vilka privata mottagningar som genomför efterfrågade tester. Transportstyrelsen levererade en befintlig lista på landsting och privata mottagningar till Skill, det var dock oklart i det inledande arbetet om dessa genomför efterfrågade tester. Det har således inte funnits utpekade privata mottagningar att kontakta, inte heller namn på person/er för att kunna samla in uppgifterna. Skill inledde därför med researcharbete för att få fram kontaktuppgifter på den som kan ta fram efterfrågade prisuppgifter på samtliga offentliga landsting. De privata aktörer som har kontaktats har valts ut då de har utpekats av våra kontaktpersoner inom de offentliga landstingen som aktiva, samt även om de har haft en hemsida med information kring just dessa typer av intyg. Därefter har informationsinsamling ägt rum via telefonsamtal med samtliga 21 landsting samt 21 privata aktörer geografiskt placerade i samma län/region som respektive offentliga landsting. Telefonsamtalen har följts upp av , vilket inkluderade online formulär med de frågorna Transportstyrelsen behövt svar på. Ytterligare telefonsamtal har sk i de fall då respondenten varit på semester eller för att påminna respondenten att fylla i formuläret. Kontakt med landstingen samt privata aktörer skedde under perioden till och med Online formuläret utarbetades under juli månad baserad på de originella frågeställningar Transportstyrelsen presenterade. 6

7 2. RESULTAT 2.1 Bakgrund och bortfall Av de 21 landsting samt 21 privata aktörer (total 42 st) som kontaktats har 27 aktörer g fullständiga svar på Transportstyrelsens frågeställningar. Av dessa aktörer är 14 landsting och 13 privata aktörer. 1 Vid analys av resultaten visade det sig att dessa 27 aktörer är aktiva inom 20 av Sveriges landsting. Aktörer, offentliga samt privata, har alltså lämnat information från alla Sveriges regioner och län förutom Gotland, där varken landsting eller privata aktörer har kunnat nå Av det totala bortfallet av 15 aktörer, representeras 7 av de som ej velat delta i undersökningen och 8 har ej hunnit fylla i formuläret på grund av semestertider. 2.2 Prisuppgifter alternativ A, Alkohol Vid provtagning avseende alkohol (alternativ A) ska da ske i form av blodprover vid minst fyra tillfällen. Om endast alkohol har påvisats ska provtagning avseende narkotika ske vid minst tillfälle (k. sidoprov). Obligatoriska tester för alkohol är CDT och GT. Dessutom tas ibland ASAT, ALAT och MCV och ibland även PEth. Vid urinprov avseende drogscreening sker oftast test för de fem vanligaste drogerna (amfetamin, cannabis, opiater, kokain och bensodiazepiner). Istället för urinprov kan håranalys ske. Prisuppgifterna relaterar till kostnaden för den aktuella personen för att erhålla läkarintyg för alternativ A, provtagning avseende alkohol. Kostnaden inkluderar blodprov vid minst fyra tillfällen, provtagning (urinprov eller håranalys) avseende narkotika vid minst tillfälle, läkarbesök samt läkarintyg. Offentliga aktörer Blekinge 3300 Pris för alternativ A (kronor) Gävleborg 2800 Halland 1438 Jönköping 1650 Kalmar 2400 Kronoberg Gällande Jönköping så är det en privat aktör men pga vårdval så räknas det som landsting och ligger därmed som offentlig aktör i underlaget. 7

8 Norrbotten 3500 Södermanland 1500 Värmland 2500 Västerbotten 3900 Västernorrland 2500 Västmanland 2500 Örebro 7500 Östergötland 6500 Privata aktörer Pris för alternativ A (kronor) Dalarna 8500 Dalarna 4600 Gävleborg 2500 Kronobergs län 5900 Norrbotten 4900 Skåne 6000 Stockholm 5300 Stockholm 5500 Uppsala Uppsala 6500 Uppsala län 6875 Värmland 5800 Västra Götaland 6400 Medelpriset för provtagning avseende alkohol är 4319 kronor. Det lägsta priset finner man i Hallands landsting där läkarintygen kostar 1438 kronor. Det högsta priset betalar man hos en privat aktör i Dalarnas län där läkarintygen kostar 8500 kronor. 2 Denna privata mottagning erbjuder endast alternativ A 8

9 Medelpriset för provtagning avseende alkohol inom Landsting är 3159 kronor. Det lägsta priset finner man i Halland där läkarintygen kostar 1438 kronor. Det högsta priset betalar man i Örebro där läkarintygen kostar 7500 kronor. Medelpriset för provtagning avseende alkohol inom privata aktörer är 5567 kronor. Det lägsta priset finner man i Gävleborg där provtagningen kostar 2500 kronor. Det högsta priset betalar man i Dalarna där provtagningen kostar 8500 kronor. 9

10 2.3 Prisuppgifter alternativ B, Narkotika Vid provtagning avseende narkotika (alternativ B) ska da ske i form av urinprover vid minst fyra tillfällen. Vid urinproven avseende drogscreening sker provtagningen oftast för de fem vanligaste drogerna (amfetamin, cannabis, opiater, kokain och bensodiazepiner). Istället för urinprov kan håranalys ske. Om endast narkotika har påvisats ska provtagning avseende alkohol ske vid minst tillfälle (k. sidoprov). Obligatoriska tester för alkohol är CDT och GT. Dessutom tas ibland ASAT, ALAT och MCV och ibland även PEth. Prisuppgifterna relaterar till kostnaden för den aktuella personen att erhålla läkarintyg för alternativ B, provtagning avseende narkotika. Kostnaden inkluderar urinprov/håranalys vid minst fyra tillfällen, blodprov avseende alkohol vid minst tillfälle, läkarbesök samt läkarintyg. Offentliga aktörer Pris för alternativ B Blekinge 3300 Gävleborg 5300 Halland 1438 Jönköping 1650 Kalmar 2400 Kronoberg 2250 Norrbotten 3100 Södermanland 3000 Värmland 5000 Västerbotten 3900 Västernorrland 2900 Västmanland 5000 Örebro Östergötland

11 Privata aktörer Pris för alternativ B Dalarna 8000 Dalarna 3600 Gävleborg 5000 Kronobergs län 5900 Norrbotten 4900 Skåne 6000 Stockholm 5300 Stockholm 5500 Uppsala 7500 Uppsala län 8125 Värmland Västra Götaland 5400 Medelpriset för provtagning avseende narkotika är 5186 kronor. Det lägsta priset finner man i Hallands landsting där läkarintygen kostar 1438 kronor. Det högsta priset betalar man i Örebros landsting där läkarintygen kostar kronor. Medelvärdet för provtagning avseende narkotika inom Landsting är 4251 kronor. Det lägsta priset finner man i Halland där provtagningen kostar 1438 kronor. Det högsta priset betalar man i Örebro där provtagningen kostar kronor. 11

12 Medelpriset för provtagning avseende narkotika inom privata aktörer är 6277 kronor. Det lägsta priset finner man i Dalarna där provtagningen kostar 3600 kronor. Det högsta priset betalar man i Värmland där provtagningen kostar kronor Prisuppgifter alternativ C, Alkohol och Narkotika Vid provtagning avseende både alkohol och narkotika (alternativ C) ska prover ha tagits vid minst fyra tillfällen av alla de substanser som har påvisats vid trafiknykterhetsbrottet/en. Obligatoriska tester för alkohol är CDT och GT. Dessutom tas ibland ASAT, ALAT och MCV och ibland även PEth. Vid provtagning för narkotika sker da genom drogscreening, oftast med test av de fem vanligaste drogerna (amfetamin, cannabis, opiater, kokain och bensodiazepiner). Istället för urinprov kan håranalys ske. Kostnaden för den aktuella personen för att erhålla läkarintyg för alternativ C, provtagning avseende alkohol och narkotika inkluderar provtagning vid minst fyra tillfällen av alla de substanser som påvisats vid trafiknykterhetsbrottet/en samt läkarbesök och läkarintyg. 3 En privat aktör i Uppsala har ej uppgivit priser/genomför ej alternativ B. 12

13 Offentliga aktörer Pris för alternativ C Blekinge 3300 Gävleborg 5300 Halland 1838 Jönköping 1650 Kalmar 2400 Kronoberg 3750 Norrbotten 5200 Södermanland 3000 Värmland 5000 Västerbotten 3900 Västernorrland 3700 Västmanland 5000 Örebro Östergötland 6900 Privata aktörer Pris för alternativ C Dalarna Dalarna 7600 Gävleborg 7500 Kronobergs län 5900 Norrbotten 4900 Skåne 6000 Stockholm 5300 Stockholm 5950 Uppsala

14 Uppsala län 8125 Västra Götaland 9240 Medelpriset för provtagning avseende alkohol och narkotika är 5876 kronor. Landsting står för både lägsta och högsta priser. Det lägsta priset finner man i Jönköping där läkarintygen kostar 1650 kronor. Det högsta priset betalar man i Örebros landsting där läkarintygen kostar kronor. Medelpriset för provtagning avseende alkohol och narkotika inom Landsting är 4710 kronor. Det lägsta priset finns i Jönköping där provtagningen kostar 1650 kronor. Det högsta priset betalar man i Örebro där provtagningen kostar kronor. 14

15 Medelpriset för provtagning avseende alkohol inom privata aktörer är 7360 kronor. Det lägsta priset finns i Norrbotten där provtagningen kostar 4900 kronor. Det högsta priset betalar man i Dalarna där provtagningen kostar kronor. 4 4 Två privata aktörer, en i Uppsala och en i Värmland har ej uppgivit priser/genomför ej alternativ C. 15

16 2.5 Prisförändring: Urinprov Om sidoprovet i form av urinprov tas bort för alternativ A, provtagning avseende alkohol, priset förändras hos 3 av de 14 landstingen. Två av dessa har specificerat hur mycket priset sjunka vid borttagning av urinprov: priset gå ner med 500 kronor, respektive 340 kronor per urinprov som tas bort. Bland de privata aktörerna svarade 7 av 13 att priset förändras om urinprovet tas bort. Fem av dessa har specificerat hur mycket priset sjunka vid borttagning av urinprov. I genomsnitt priset sjunka med 855 kronor per urinprov som tas bort (prisintervall mellan -500 och kronor). Om eller flera sidoprov i form av urinprov läggs till alternativ A, provtagning avseende alkohol, priset förändras hos 3 av de 14 landstingen. En av dessa har specificerat hur mycket priset öka vid fler urinprov: priset öka med 500 kronor per urinprov som läggs till. Bland de privata aktörerna svarade över hälften, 8 av 13, att priset förändras om eller flera urinprovet läggs till. Fem av dessa har specificerat hur mycket priset öka vid fler urinprov. I genomsnitt priset öka med 925 kronor per urinprov som läggs till (prisintervall mellan kronor). 2.6 Prisförändring: Blodprov Om sidoprovet i form av blodprov tas bort för alternativ B, provtagning avseende narkotika, priset förändras hos 3 av de 14 landstingen. Två av dessa har specificerat hur mycket priset sjunka vid borttagning av blodprov: priset gå ner med 270 kronor, respektive 875 kronor per blodprov som tas bort. Bland de privata aktörerna svarade 7 av 12, att priset förändras om blodprovet tas bort. Fyra av dessa har specificerat hur mycket priset sjunka vid borttagning av blodprov. I genomsnitt priset sjunka med 723 kronor per blodprov som tas bort (prisintervall mellan kronor). Om eller flera sidoprov i form av blodprov läggs till alternativ B, provtagning avseende narkotika, priset förändras hos 3 av de 14 landstingen. En av dessa har specificerat hur mycket priset öka vid fler blodprov: priset öka med 875 kronor per blodprov som läggs till. Bland de privata aktörerna svarade över hälften, 8 av 12, att priset förändras om eller flera blodprov läggs till. Fem av dessa har specificerat hur mycket priset öka vid fler blodprov:i genomsnitt priset öka med 768 kronor per blodprov som läggs till (prisintervall mellan kronor). 16

17 2.7 Uppgifter Paketpris Hälften av samtliga aktörer (13 av 27) erbjuder s för provtagningarna avseende A, B och C. Priser för Aktörer utan paketerbjudande är en summering av prisinformationen för alla moment t.ex. x kronor för prover plus x kronor för besök och intyg. Nedan anges genomsnittspriset för samtliga aktörer utan och med erbjudande av s för provtagning A, B och C. Offentliga och privata aktörer utan paketerbjudande, 14 st Genomsnittspris Offentliga och privata aktörer med paketerbjudande, 13 st Genomsnittspris Provtagning A 3803 kronor Provtagning A 4383 kronor Provtagning B 3915 kronor Provtagning B 6219 kronor Provtagning C 4488 kronor Provtagning C 6610 kronor Paketpriser är alltså i genomsnitt högre än individuella priser, speciellt relaterat till provtagning avseende narkotika samt alkohol och narkotika. Av landstingen erbjuder 6 av 14 s för provtagningarna avseende A, B och C. Landsting utan paketerbjudande, 8 st Genomsnittspris Landsting med paketerbjudande, 6 st Genomsnittspris Provtagning A 2942 kronor Provtagning A 3450 kronor Provtagning B 2789 kronor Provtagning B 6200 kronor Provtagning C 3592 kronor Provtagning C 6200 kronor Paketpriser hos landstingen är alltså i genomsnitt högre än individuella priser, speciellt relaterat till provtagning avseende narkotika samt alkohol och narkotika. Av de privat opererande aktörerna erbjuder 7 av 13 s för provtagningarna avseende A, B och C. Privata utan paketerbjudande, 6 st Genomsnittspris Privata med paketerbjudande, 7 st Genomsnittspris Provtagning A 6017 kronor Provtagning A 5182 kronor Provtagning B 6317 kronor Provtagning B 6238 kronor Provtagning C 7768 kronor Provtagning C 7021 kronor Hos de privata aktörerna skiljer genomsnittsprisen mindre jämfört med landstingen och de som erbjuder serbjudande har lägre priser än de som inte erbjuder da. 17

18 2.8 Summering Priserna för provtagningarna alternativ A-C är, som väntat, i genomsnitt högre hos de privata aktörerna än hos landstingen. Priserna skiljer sig dock markant mellan landstingen: från t.ex. lägsta pris Alternativ C 1838 kronor till högsta pris kronor. Under samtalen med landstingen har det sagts att priserna kring 2000 kronor eller lägre ej är hållbara och inte täcker kostnaderna, och planeras därför öka till runt 5000 kronor. Landstingen med de lägsta priserna har också meddelat att en stor andel av deras klientel är från andra delar av Sverige där priserna är betydligt högre. 18

19 Det skiljer sig också markant mellan vissa privata aktörer. Dock har en större andel mer marknadsvänliga priser kring genomsnittet. Som väntat, visar undersökningen också att de privata aktörerna är mer känsliga för tillägg, eller bortfall av urinprov samt blodprov. De genomsnittliga ökningarna och minskningarna är högre hos de privata aktörerna jämfört med landstingen, som oftast var omedvetna om kostnaden för tillägg/bortfall av prover. 19

20 Resultaten visar också att priserna är i genomsnitt dyrare hos landstingsaktörer som erbjuder Landsting med paketerbjudande har i genomsnitt 122% högre pris för provtagning B jämfört med de landsting utan paketerbjudande. Det är en mindre skillnad i prisminsking i och med s erbjudande för privata aktörer. 20

21 RÅDATA 1.Offentliga landsting 2. Pris för alternati v A 3. Pris för alternati v B 4. Pris för alternati v C 5. Prisförändring Alternativ A utan urinprov 6. Prisförändring Alternativ A fler urinprov 7. Prisförändring Alternativ B utan blodprov 8. Prisförändring Alternativ B fler blodprov 9. "Paketpris" Blekinge 3.300: : :- Gävleborg 2.800: : :- Halland 1.438: : :- Jönköping 1.650: : :- Not: Jönköping är en privat aktör men pga vårdval räknas till landstinge n Kalmar 2.400: : :- Kronoberg 2.250: : :- Norrbotten 3.500: : :- Södermanlan d 1.500: : :- Värmland 2.500: : :- Västerbotten 3.900: : :- 21

22 Västernorrlan d 2.500: : :- (- 340:- ) (- 270:- ) Västmanland 2.500: : :- Örebro 7.500: : :- Östergötland 6.500: : :- (-500) (+500) (-875:-) (+875:-) 1. Privata aktörer 2. Pris för alternati v A 3. Pris för alternati v B 4. Pris för alternati v C 5. Prisförändring Alternativ A utan urinprov 6. Prisförändring Alternativ A fler urinprov 7. Prisförändring Alternativ B utan blodprov 8. Prisförändring Alternativ B fler blodprov 9. "Paketpris" Dalarna 8.500: : :- (-900:-) (+900:-) (-790:- / :-) (+790:- / +1090:-) Dalarna 4.600: : :- (-1.000:-) Gävleborg 2.500: : :- Vet ej, vi har s och följer Landstinge ts prislista. Vet ej, vi har s och följer Landstinge ts prislista. Vet ej, vi har s och följer Landstinge ts prislista. Vet ej, vi har s och följer Landstinge ts prislista. Kronobergslä n 5.900: : :- Norrbotten 4.900: : :- Skåne 6.000: : :- (-500:-) (+300:-) (-500:-) (+500:-) 22

23 Stockholm 5300: : :- (+800:-) Stockholm 5.500: : :- Uppsala 3.600:- (+500) Uppsala 6.500: : :- (-875:-) (+1.000:-) (-600:-) (+750:-) Uppsala län 6.875: : :- Värmland 5.800: :- n/a (-1.000:-) (+1.000:-) (-700:-) (+700:-) Västra Götaland 6.400: : :- 23

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (21)

Konsekvensutredning 1 (21) Konsekvensutredning 1 (21) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Birgitta Heed/Monika Norberg Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Alkohol- och droganalyser i körkortsärenden: Transportstyrelsens synpunkter.

Alkohol- och droganalyser i körkortsärenden: Transportstyrelsens synpunkter. Alkohol- och droganalyser i körkortsärenden: Transportstyrelsens synpunkter. Equalis Upplands Väsby 2013-10-18 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Körschema Om myndighetens

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län Företagarpanelen Q2 11 JUNI 11 län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 8 337 i nationella företagarpanelen,

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Om alkolås i Sverige och lite till Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Agenda Om alkolåsverksamheten i Sverige då och nu Bakgrund Regelverket Hur har det fallit ut

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 Färre lediga platser Under september anmäldes närmare 950 lediga platser till Arbetsförmedlingen i

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2016 UTVECKLINGEN

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O2:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2015 SVERIGES FASTIGHETER

Läs mer

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010 Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 12 Lokalt

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 Fler som har fått arbete och fler lediga platser indikerar att våren inte blir riktigt lika tuff på

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar hösten 2012

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar hösten 2012 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar hösten 2012 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen 3. Sparbelopp 4. Sparkapital 5. Sparformer 6. Reflektioner 7. Räkneexempel

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Svårast vid bostadsköpet

Svårast vid bostadsköpet Svårast vid bostadsköpet Undersökning från Länsförsäkringar 1 Riksgenomsnitt 40% 35% 35% 30% 25% 1 1 5% 0% Hålla planerad budget Budgivningen Pappershanteringen Finansiering\bolån Att man måste ha kontakt

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012 2012-04-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012 Färre lediga platser Under mars anmäldes närmare 1 600 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Uppmärksamhet vid bilkörning. Användande av och attityder till kommunikationsutrustning vid bilkörning

Uppmärksamhet vid bilkörning. Användande av och attityder till kommunikationsutrustning vid bilkörning Uppmärksamhet vid bilkörning Användande av och attityder till kommunikationsutrustning vid bilkörning Uppmärksamhet vid bilkörning: användande av och attityder till kommunikationsutrustning vid bilkörning

Läs mer

SKOGSPRISER HALVÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin

SKOGSPRISER HALVÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER HALVÅR 2017 Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER, INDELNING Södra 1. Blekinge, Halland och Skåne 2. Jönköping, Kalmar och Kronoberg 3. Större delen av Västra Götaland och hela

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Svaren visar att det finns skillnader i hur svenskar från olika delar av landet svarat. På de följande sidorna visas det övergripande resultatet.

Svaren visar att det finns skillnader i hur svenskar från olika delar av landet svarat. På de följande sidorna visas det övergripande resultatet. I december 2016 genomförde Volvia Försäkring en undersökning om svenskarnas inställning inför köp av en begagnad bil. Frågorna ställdes till 1200 svenskar i samarbete med undersökningsföretaget Inizio.

Läs mer