Konsulthandbok Nurse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsulthandbok Nurse"

Transkript

1 Jourtelefon:

2 Om Dedicare... 4 Fakta om Dedicare... 4 Vår filosofi - människor som trivs gör ett bättre jobb... 4 Dedicares affärsidé och vision... 4 Affärsidé... 4 Vision... 5 Mission... 5 Dedicares kärnvärden... 5 Din roll som konsult... 5 Du är Dedicare hos kunden... 5 Låt kundens behov vägleda... 5 En anställd bland andra?... 6 Yrkesmässig etik... 6 På varje uppdrag är det väsentligt att:... 6 Checklista i samband med ett nytt uppdrag... 7 Anställningsvillkor... 7 Kollektivavtal... 7 Anställningsavtalet... 7 Försäkringar och pension... 8 Arbetsskadeförsäkring... 8 Ansvarsförsäkring... 8 Tjänstereseförsäkring... 9 Lön, tidrapportering och tillgänglighet... 9 Lön... 9 OB tillägg Tidrapportering Arbetsskyldighet Frånvaro Sjuklön Semester Övertid Tillgänglighet Tillgänglighet och Avböjt arbete för garantianställda SMS och mejl Resor och traktamenten Restidsersättning Parkering Skatteregler-förmåner..13 Jourtelefon: Sida 2 (18)

3 Sjukfrånvaro och sjukersättning...14 Ersättning vid sjukdom Föräldraledighet Utveckling och trivsel...15 Vår viktigaste resurs Seminarieträffar - konsultträffar Utvecklingssamtal Företagshälsovård Skadad eller sjuk på grund av arbetet? Dedicares arbetsmiljöansvar...16 Vem ansvarar för arbetsmiljön? Erbjudande och förmåner...17 Friskvårdsbidrag E-legitimation...17 Säker inloggning och identifiering Jourtelefon: Sida 3 (18)

4 Om Dedicare Vi hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor och annan personal inom vården. Allt ifrån att förse privata och offentliga vårdgivare med enstaka vikarier över dagen till att bemanna helaavdelningar, enheter eller operationsteam. Vi bemannar vården i Sverige och Norge. Våra konsultchefer är legitimerade sjuksköterskor och ansvariga både för försäljning- och bemanningsprocessen. Fakta om Dedicare Bemannar vården i Sverige och Norge. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Örebro, Karlskrona, Helsingborg Trondheim och Oslo. Företaget grundades 1996 och är sedan 2011 noterat på börsen Stockholm Small cap Vår filosofi - människor som trivs gör ett bättre jobb Vi arbetar med vård för att det känns meningsfullt. Vi lever som vi lär. Människor som trivs gör ett bättre jobb. Öppenhet och gemenskap är viktigt för delaktighet och motivation. Dedicares affärsidé och vision Vi på Dedicare ser bemanning som ett naturligt komplement till den fast anställda vårdpersonalen. Bemanning har positiva effekter på vårdens ekonomi och kvalitet. Genom att anlita ett bemanningsföretag där personalen har hög kompetens bibehålls vårdkvaliteten samtidigt som våra kunder slipper rekryteringsprocesser, personaladministration och lönehantering. Affärsidé Dedicare ska genom att erbjuda det bästa priset förse privata och offentliga företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerad vårdpersonal. Jourtelefon: Sida 4 (18)

5 Vision Vi ska bli ett av Europas ledande vårdbemanningsföretag. Mission Att hjälpa våra kunder genom flexibla personallösningar så att vården behåller både effektivitet och kvalitet. Dedicares kärnvärden Våra kärnvärden genomsyrar allt vårt arbete. Engagerad Dynamisk Mänsklig Pålitlig Din roll som konsult Du är Dedicare hos kunden Ett uppdrag kan pågå allt från några dagar till flera månader eller år. Det intryck du gör under denna tid är vad kunden minns av Dedicare. Som konsult är du vår främsta ambassadör och garanti för vår kvalitet. När du är ute hos en kund är det du som är Dedicare. Låt kundens behov vägleda Ibland kommer du som konsult till ett företag i en turbulent och känslig situation. Det kan röra sig om förhållanden med hög arbetsbelastning och kapacitetsbrist. Kraven på dig som konsult är höga. Du ska vara erfaren, kompetent och självgående. Skall du åtgärda även sådant som inte ingår i de arbetsuppgifter du fått specificerade av kunden? Låt alltid kundens behov vara vägledande! Givetvis kan du ge goda råd och därmed tillföra kunden mer än de förväntat sig. Det är just detta som är Dedicares styrka och höga kvalitet. Här gäller det att vara flexibel Jourtelefon: Sida 5 (18)

6 och läsa av situationen. Det viktigaste är att på ett kompetent och effektivt sätt utföra de uppgifter kunden anlitat dig för. Kontakta din konsultchef om du kännertveksamhet inför en viss situation eller uppgift. En anställd bland andra? Som inhyrd konsult har du ofta ögonen på dig i större utsträckning än övriga anställda och det kan hända att ditt arbete granskas noggrant. Dessutom är många medvetna om att din tid debiteras per timme. Vad har detta för konsekvenser för ditt uppträdande? Kan du stå och bara prata och hur länge får du fika? Använd ditt goda omdöme. Självklart ska du anpassa dig till det sociala mönster som råder hos kunden. Det kan gälla såväl lunchrastens längd som val av klädsel. Trivsel och personkemi är viktiga bitar på alla arbetsplatser. Var medveten om din roll som konsult och disponera din tid med sunt förnuft. Ta också tillvara det positiva med att vara konsult. Du har möjligheten att, som få andra, få breda kunskaper inom ditt område. Du får också möta olika människor och olika företagskulturer. Dessutom är du i regel efterlängtad och får uppskattning för dina arbetsinsatser! Yrkesmässig etik Dedicare skall uppfattas som företaget med den högsta kvaliteten i branschen. Det är därför viktigt att vi utför våra uppdrag på ett professionellt sätt och att våra medarbetare delar en hög yrkesmässig etik. På varje uppdrag är det väsentligt att: Utföra varje uppgift med professionell omsorg. Naturligtvis följa de gällande hygienföreskrifter hos varje kund. Aldrig delge utomstående eller obehöriga känslig information om kunden som du fått del av genom dina arbetsuppgifter. Aldrig för egen vinning utnyttja känslig information om kunden, som du fått del av genom dina arbetsuppgifter. Hålla arbetspapper, rapporter mm konfidentiella i sådana fall där innehållet bedöms vara känsligt. Att som konsult eftersträva en högsta grad av objektivitet och integritet hos kunden. Jourtelefon: Sida 6 (18)

7 Följa kundens policy för internetuppkoppling och användandet av telefon både för arbetsrelaterat bruk som privat. När du är ute på uppdrag är det naturligt att du får frågor om Dedicare och vår verksamhet. Det är ett utmärkt sätt för dig att sprida kunskap om vårt företag. Svara sakligt på frågor och undvik överdrifter. Om du är osäker på din roll eller dina kunskaper i en viss situation är du alltid välkommen att kontakta din konsultchef. Hänvisa gärna även till vår hemsida Checklista i samband med ett nytt uppdrag Tänk på att: Du har fått korrekt adress, namn och telefonnummer till en kontaktperson. Har fått korrekt schema eller arbetstider. Har med dig ev. nycklar/nyckelkort. Kontrollera om det krävs ett så kallat SITHS-kort, E-leg där det behövs. Kontakta din konsultchef för lokala rutiner gällande dessa kort. Kolla rutiner och instruktioner på avdelningen/arbetsplats, utrymningsplan och utrymningsvägar, samt brandinstruktioner/brandsläckare. Anställningsvillkor Kollektivavtal Dedicare är medlem i Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund genom Almega och har tecknat ett kollektivavtal mellan Föreningen Vårdföretagarna och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, SKTF, Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vårdförbundet. Anställningsavtalet Anställningsform Din anställningsform och villkoren framgår av ditt anställningsavtal. Har du några frågor angående ditt avtal, vänd dig till din konsultchef. Jourtelefon: Sida 7 (18)

8 Försäkringar och pension Genom kollektivavtalet omfattas du av följande försäkringar: Tjänstepensionsförsäkring (ITP m.m.), Alecta (f.d. SPP) Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), Fora Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) ITP kompletterar de lagstadgade försäkringarna och innehåller ålderspension sjukpension delpension pension till efterlevande Samtliga som är födda 1979 och senare och fyllt 25 år (ITP1)samt du som är född 1978 eller tidigare (ITP2) och som arbetat minst 416 timmar föregående kalenderår, anmäls av Dedicare till ITP-planen. TGL utbetalas vid dödsfall i form av ett engångsbelopp. Arbetsskadeförsäkring Om du skulle skadas ute hos kund, eller på väg till eller från arbetet, ska du tillsammans med din konsultchef fylla i anmälan till AFA och Försäkringskassan. Blankett finns på kontoret hos din konsultchef. Du eller din konsultchef kan också hämta blanketter från och OBS! Vid skada som inträffat med motorfordon kontakta det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat. Gäller även om olyckan inträffat med kundens fordon. Ansvarsförsäkring Skulle du oavsiktligt skada egendom eller person hos kunden har Dedicare en ansvarsförsäkring för detta. Kontakta din konsultchef omgående om någon olycka inträffar. Underteckna inte någon försäkringsutredning som kunden gör på egen hand. Dedicare har försäkringsmäklare som sköter all kontakt och utredning med kunden. Jourtelefon: Sida 8 (18)

9 Tjänstereseförsäkring Reser du i tjänsten omfattas du av Dedicares Tjänstereseförsäkring. Denna täcker olycksfall, förlust av bagage med mera. Kontakta din Konsultchef om det är aktuellt med resa i tjänsten. Lön, tidrapportering och tillgänglighet Lön Som konsult erhåller du lön enligt överenskommelse mellan dig och Dedicare. Lönesättningen är individuell och baseras på varje medarbetares utbildning, erfarenhet och kunskap Lön utbetalas som standardupplägg i efterskott den 25:e i månaden. Om den 25:e inträffar en helgdag betalas din lön ut närmaste vardagen före. Vi erbjuder även veckolön alternativt utbetalning av lön två gånger per månad. Lönespecifikation skickas ut via mail senast dagen före utbetalningen. För att du ska få rätt lön är det viktigt att du: meddelat löneavdelningen ditt bankkontonummer inklusive clearingnummer tillsammans med anställningsavtalet. Kom ihåg att meddela nytt kontonummer vid eventuell ändring! skicka skattsedeln till löneavdelningen i Stockholm. Beställ den på OBS! Skicka in din A-skattesedel. Annars drar vi enligt tabell 31: procent% på skattebeloppet enl. gängse praxis. meddelar löneavdelningen eventuell jämkningsuppgift. meddelar eventuellt adress- och/eller namnbyte. rapporterat din arbetade tid samt all form av frånvaro. Jourtelefon: Sida 9 (18)

10 Eventuella utlägg som gjorts i tjänsten måste vara attesterade av din konsultchef och skall vara Stockholmskontoret tillhanda senast den 5:e för utbetalning den 25:e samma månad. Kvitton på utlägg får ej vara äldre än 3 månader om Dedicare skall ersätta dig. (Redovisningslagen) Med anställningen på Dedicare följer ansvaret att rapportera såväl arbetad tid som frånvaro. Upprepade avsteg från detta kan leda till erinran från företagets sida. OB tillägg Vardag kväll: kl. 19:00 22:00, 19:40 kr/timme Vardag natt: kl. 22:00 06:00. 39:20 kr/timme Helg: Fre kl. 19:00 Må kl. 07:00. 48:30 kr/timme Storhelg: se beskrivning nedan 96:80 kr/timme Kl. 18:00 dag före Långfredag till 07:00 vardag efter Annandag påsk. Kl. 18:00 dag före Pingstafton, Midsommarafton, Julafton och Nyårsafton till kl. 07:00 vardag närmast efter helgdagsafton. Övriga helgdagar: Kl. 16:00 24:00 vardag närmast före Trettondag jul, Första maj, Kristi himmelsfärds dag, Nationaldag eller Alla helgons dag. Kl. 00:00 kl. 07:00 måndag eller vardag närmast efter Trettondag jul, Första maj, Kristi himmelfärds dag, Nationaldag eller Alla helgons dag. Tidrapportering Tidrapportering sker via Dedicares hemsida 1. Surfa in på och klicka på: "För dig som är anställd". 2. Då får du upp en sida som heter "Tidrapportering och tillgänglighet". 3. När du klickar på länken längst ner får du upp en inloggningssida. 4. Där skriver du in ditt användarnamn samt lösenord som du fått av din konsultchef via mejl. 5. Ändra gärna ditt lösenord när du loggar in första gången. Inom en vecka efter att du blivit anställd kommer du att få dina inloggningsuppgifter skickade till dig via mejl. Jourtelefon: Sida 10 (18)

11 Du rapporterar en hel arbetsvecka i taget, därför ska rapportering ske i slutet av varje arbetsvecka. Sista dag för tidrapportering är klockan tisdagen efter avslutad arbetsvecka. Det är ordinarie arbetstid som rapporteras via hemsidan. För att rapportera eventuell övertid, sjukfrånvaro, semester eller övrig frånvaro vänder du dig till din konsultchef. Det är konsultchefen som lägger in denna typ av information i din tidrapport. De uppgifter du registrerar är dels underlag för din lön och dels underlag för faktura till kund. Utebliven registrering medför att lönen inte kan utbetalas i rätt tid. Det är även här du lägger in och ändrar din tillgänglighet för arbete så att vi vet när du kan arbeta. Du är välkommen att ställa frågor till din konsultchef om det är något du funderar över. Arbetsskyldighet Arbetsskyldighet för garantianställda föreligger upp till antalet möjliga arbetstimmar per månad beroende på tjänstgöringsgrad. För timanställda gäller anställning vid behov enligt särskilda överenskommelser för varje tidpunkt. Mellan arbetstillfällena råder inget anställningsförhållande. Bokade arbetspass gäller. Såvida du inte blir akut sjuk eller måste vara hemma för VAB, eller att det sker några ändringar i kundens beställning. Frånvaro Vid frånvaro ersätts endast de faktiskt arbetade timmarna. Sjuklön Vi följer sjuklönelagen vilket innebär att vi betalar sjuklön om du blir sjuk och har arbetat de närmaste 2 veckorna för oss innan sjuktillfället eller om du är uppbokad på arbetspass minst en månad framåt i tiden. Jourtelefon: Sida 11 (18)

12 Du har rätt till 14 dagars sjuklön. Dag 1 är en karensdag, från dag 8 krävs läkarintyg. För dig som är timanställd betalas sjuklön ut för de timmar du har bokade pass under dag Om du inte uppfyller kraven för sjuklön från oss skall du vända dig till Försäkringskassan som då kommer att betala din sjukersättning OBS! Du måste vara inskriven hos arbetsförmedlingen för att Försäkringskassan skall stå för ersättningen. Semester Se ditt anställningsavtal. Övertid Eventuell övertid måste alltid godkännas av din konsultchef och kund. Tillgänglighet Du som är timanställd uppdaterar din tillgänglighet själv kontinuerligt på vår hemsida med dina inloggningsuppgifter. Då vi arbetar mycket utifrån tillgänglighet är det viktigt att den är aktuell. Tillgänglighet och Avböjt arbete för garantianställda För alla anställda gäller både arbetsskyldighet och närvaroskyldighet. Det innebär att du inte kan tacka nej till uppdrag som ligger inom ditt kompetensområde och rimligt geografiskt område utan löneavdrag alternativt registrering av avböjt uppdrag sker. Rimligt geografiskt avstånd är 1,5 timmes restid till uppdrag räknat från Dedicares kontor. Har du inte möjlighet att vara nåbar ska du ansöka om ledighet hos din konsultchef. Är du inte tillgänglig medför det annars att avböjt uppdrag kommer att registreras. Väljer du att tacka nej till erbjudet uppdrag görs tjänstledighetsavdrag från din lön enligt gällande kollektivavtal alt. registrering av avböjt uppdrag. Jourtelefon: Sida 12 (18)

13 Avböjt uppdrag räknas som närvaro när vi summerar månaden för att se att garantitiden uppnåtts. SMS och mejl Information om aktuella uppdrag och förfrågningar via sms och mejl ingår i tjänstgöringen. Du svarar endast om du kan och är intresserad av att ta det aktuella uppdraget. All övrig information sker via mejl. Det är därför av yttersta vikt att dina kontaktuppgifter hos oss alltid är aktuella. Resor och traktamenten Eventuell ersättning för resor och traktamente i tjänsten utgår endast efter överenskommelse med din konsultchef. Reseräkning måste vara attesterad av din konsultchef. Vid milersättning utgår18,50 kr/mil enligt Riksskatteverkets rekommendation. Gäller för resor som överstiger 5 mil i enkel resa. Restidsersättning Restidsersättning utgår ej för resa till kunduppdrag. Parkering Parkeringsavgifterna på uppdrag hos kund står man själv för. Det samma gäller för eventuella parkeringsböter och avgifter för biltullar. Skatteregler - Förmåner Förmåner är all form av "ersättning för arbete" som man som anställd kan få i annat än kontanter. En förmån uppkommer i princip så snart arbetsgivaren bekostar en privat levnadskostnad åt en anställd. Huvudregeln är att en förmån är skattepliktig om det inte särskilt reglerats att den är skattefri. Den värderas normalt till sitt marknadsvärde. I vissa fall görs värderingen schablonmässigt. https://www.skatteverket.se/download/18.133ff59513d6f9ee2eb5307/ / pdf https://www.skatteverket.se/download/ c7b1442f256baebfb2/ /33035.pdf Jourtelefon: Sida 13 (18)

14 Sjukfrånvaro och sjukersättning Om du blir sjuk skall du först sjukanmäla dig till ditt lokalkontor/din konsultchef eller till jouren för övrig tid och därefter även meddela detta till kunden. För att erhålla sjuklön i enlighet med gällande sjuklönesystem gäller följande: Sjukanmäl dig till lokalkontoret/din konsultchef samma dag du insjuknar. Insjuknar du efter vår kontorstid kl skall du ALLTID ringa till vårt JOURNUMMER (Nurse). Anmälningsdagen räknas som första sjukdag. Rapportera Sjukfrånvaro när du tidrapporterar. Från och med 8:e sjukdagen krävs läkarintyg, om inte din konsultchef efterfrågat detta redan tidigare. Är du sjuk mer än 14 dagar ska du omgående meddela din konsultchef detta. Det rapporteras till löneavdelningen som i sin tur meddelar Försäkringskassan. Läkarintyget, i original, spar du för att skicka till Försäkringskassan. En kopia skickas till löneavdelningen och en kopia till lokalkontoret/din konsultchef. För att du ska få ersättning från Försäkringskassan vid sjukdom som varar längre än 14 kalenderdagar, måste Löneavdelningen ha fått information om detta. Löneavdelningen rapporterar därefter till Försäkringskassan. Vid försenad anmälan kan utbetalning från Försäkringskassan dröja eller helt utebli. Ersättning vid sjukdom För de första 14 dagarna betalar Dedicare kollektivavtalad sjuklön. Därefter utbetalas sjukpenning från Försäkringskassan. Dag 1 Karensdag, det vill säga ingen sjuklön utbetalas Dag 2 14: 80 procent av tim-/månadslönen Dag 15 Försäkringskassan Jourtelefon: Sida 14 (18)

15 Föräldraledighet Om du skall vara föräldraledig skall du anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början. Anmälan skall innehålla uppgift om hur länge du planerar att vara ledig. Om du skall vara ledig i samband med tillfällig föräldrapenning skall du anmäla detta en vecka före ledighetens början. Om ledigheten beror på sjukdom eller smitta så skall du anmäla detta så snart du kan. Mer information om föräldrapenning och föräldraförsäkring får du från Försäkringskassan: Utveckling och trivsel Vår viktigaste resurs Som anställd på Dedicare utgör du och din kompetens företagets viktigaste resurs. Företagets strategi för att locka till sig och behålla kompetent personal är naturligtvis att erbjuda intressanta uppdrag, men också att erbjuda goda utvecklingsmöjligheter. Det är viktigt att alla medarbetare kan utvecklas både kompetensmässigt och personligen i sitt yrke. Seminarieträffar - konsultträffar Varje kontor anordnar träffar för sina konsulter. Här har du chans att både vidareutveckla dina kunskaper träffa andra konsulter, konsultchefer och övrig personal, utbyta information och uttrycka åsikter. Seminarierna tar ofta upp ett aktuellt ämne som intresserar många. Föredragshållarna är såväl interna som externa. Vid träffarna får du även allmän information om Dedicare, samt en uppföljning av de senaste månadernas utveckling. Det rör allt från ekonomiskt resultat till läget på uppdragsfronten. Detta är också tillfället för dig att ge oss återkoppling på hur det fungerar hos uppdragsgivarna. Vi vill veta vad som är bra och vad som kan bli bättre. Säkert har du även erfarenheter från dina uppdrag som är av nytta för såväl konsultchefer som andra konsulter. Vi har sedan hösten 2012 inför Dedicare Academy, håll utkik efter inbjudningar på mejlen och hemsidan om utbildningar och föreläsningar. Jourtelefon: Sida 15 (18)

16 Utvecklingssamtal Vi erbjuder utvecklingssamtal till dig som arbetar deltid under minst 1år för Dedicare. Kontakta din konsultchef så berättar vi mer. Företagshälsovård Dedicare har ett avtal med Previa Företagshälsovård. Previa är rikstäckande och har cirka 100 hälsocentraler i Sverige. Skadad eller sjuk på grund av arbetet? Kontakta din konsultchef, du är försäkrad ifall olyckan skulle vara framme. Dedicares arbetsmiljöansvar Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vi har tillsammans med våra kunder ett delat ansvar för att du som konsult inte ska utsättas förohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen. Förenklat kan man säga att Dedicare ansvarar för att i samband med nya uppdrag stämma av och kontrollera hur arbetsmiljön är hos våra kunder, medan kunden ansvarar för att den dagliga arbetsmiljön där du vistas är bra. Som anställd är du ansvarigför att berätta för oss om något är fel eller direkt farligt hos kunden. Förutom den fysiska arbetsmiljön har vi ett flertal riktlinjer och råd för hur vi arbetar med Jämställdhet, alkohol- och drogfrågor, trakasserier/mobbing av anställda med mera. Kontakta gärna din Konsultchef om du har frågor kring detta. Jourtelefon: Sida 16 (18)

17 Erbjudande och förmåner Friskvårdsbidrag Dedicare har ett friskvårdsbidrag på kronor per kalenderår. (Detta är fördelat på 250 konor per kvartal). Du har alltså möjlighet att få bidrag för att utöva motion av enklare slag och du måste styrka dina utlägg med kvitto som du skickar till din konsultchef. Nedan ser du ett utdrag från Skatteverket vad som ingår. Exempel på skattefri motion är gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis, badminton eller squash, lagsporter som volleyboll, fotboll, handboll och bandy. Sporter som kräver dyrare redskap eller kringutrustning som golf, segling, ridning och utförsåkning räknas inte hit. Dessa sporter blir skattepliktiga om arbetsgivaren bekostar utövande eller utrustning. Detta gäller också individuella anmälningsavgifter till lopp eller tävlingar, som även dessa förmånsbeskattas om arbetsgivaren står för kostnaden. Även sådana friskvårdsaktiviteter som till exempel tai chi, qi-gong, kostrådgivning och information om stresshantering kan vara skattefria. Även andra aktiviteter av liknande slag, till exempel enklare former av motionsdans som bugg, folkdans, squaredance och jazzdans etc. kan således godtas om övriga förutsättningar förskattefrihet för personalvårdsförmåner är uppfyllda. E-legitimation Säker inloggning och identifiering E-legitimation i form av SITHS-kort har införts inom vård och omsorg och krävs att du har när du är ute på uppdrag, detta på initiativ av Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting. Jourtelefon: Sida 17 (18)

18 SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering. SITHS-kortet kan bland annat användas till säker inloggning i olika IT-system, som e-legitimation för både personliga och företagsspecifika ändamål och för inpasseringskontroll. SITHS är anpassat till alla nationella tjänster inom e-hälsa, vilket gör att du kan komma åt information och logga in system vart du än befinner dig i landet. HSA är en elektronisk katalog som används i kombination med SITHS-kort för att logga in personal i system som innehåller patientuppgifter. Om du inte har SITHS-kort eller ID-kort med e-legitimation kan du ansöka om det via Skatteverket eller Telia Vi hoppas att du trivs hos oss och får utvecklas i den takt du önskar! Jourtelefon: Sida 18 (18)

Konsulthandbok Socionom. www.dedicare.se/socionom Telefon: 08 555 656 70

Konsulthandbok Socionom. www.dedicare.se/socionom Telefon: 08 555 656 70 Konsulthandbok Socionom Telefon: 08 555 656 70 Om Dedicare... 4 Fakta om Dedicare... 4 Vår filosofi - människor som trivs gör ett bättre jobb... 4 Dedicares affärsidé och vision... 4 Affärsidé... 4 Vision...

Läs mer

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Sverige

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Sverige KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Sverige Gällande per 20.08.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO!... 4 Fakta om Agito... 4 Kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008... 4 Vår affärsidé...

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Norge. Gällande per 2014.02.10

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Norge. Gällande per 2014.02.10 KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Norge Gällande per 2014.02.10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO!... 4 Fakta om Agito... 4 Kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008... 4 Vår affärsidé...

Läs mer

PHR000-2, 2012-06-16

PHR000-2, 2012-06-16 , 2012-06-16 2 (27) Innehållsförteckning Inledning... 3 Företagsinformation... 4 Kundvård- och service policy... 7 Personal... 8 Information och kommunikation... 10 Förmåner... 11 Mobiltelefoner... 12

Läs mer

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter För dig som är personlig assistent Personalhandbok För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter Innehållsförteckning forts. innehållsförteckning Arbetsgivare s 2 Styrelse och kontor Arbetsgivarorganisation

Läs mer

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll Sida: 2 av 55 Innehåll 1 Dokumentinformation...4 1.1 Syfte och målgrupp 4 1.2 Distribution 4 1.3 Versionshistorik 5 1.4 Referenser 5 1.5 Definitioner och förkortningar 5 1.6 Ändringsrutiner 6 1.7 Godkännande

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

Medarbetarguiden för oss på Roolf s El i Trestad AB

Medarbetarguiden för oss på Roolf s El i Trestad AB Medarbetarguiden för oss på Roolf s El i Trestad AB En guide med våra vägvisare och spelregler Guiden innehåller praktisk information som är värdefull i det dagliga arbetet. Innehållet är baserat på företagets

Läs mer

Att arbeta på Carema Sjukvård

Att arbeta på Carema Sjukvård Att a rbeta på Carema Sjukvård Carema din nya arbetsgivare Att vara ny på ett arbete innebär att du kommer att ställas inför många nya frågor, funderingar och utmaningar. Med den här broschyren vill vi

Läs mer

M E D A R B E T A R H A N D B O K

M E D A R B E T A R H A N D B O K M E D A R B E T A R H A N D B O K Vi håller vad vi lovar Vi når resultat Innehållsförteckning Competens vision och affärsidé 1 Våra medarbetare och chefer 1 Policys och rutiner 2 Rekryteringspolicy 4 Anställning

Läs mer

PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov.

PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov. PERSONLHNDBOK Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov. Innehållsförteckning Välkommen till Handen ssistans... 4 Rätten till Personlig ssistans... 4 Handen

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 Personalhandbok för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 0 Innehållsförteckning Equmeniakyrkans organisation Personalpolicy Lönepolicy Kollektivavtal och lokala tillämpningar

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

INFORMATION & VÄGLEDNING

INFORMATION & VÄGLEDNING VÄLKOMMEN TILL INFORMATION & VÄGLEDNING FÖR ASSISTANSBERÄTTIGADE, ARBETSLEDARE & PERSONLIGA ASSISTENTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. A-ASSISTANS VILKA ÄR VI?... 1 2. ATT BEVILJAS PERSONLIG ASSISTANS... 2 2.1

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Konsulthandbok Doctor

Konsulthandbok Doctor Jourtelefon: 08 555 656 10 Innehåll Välkommen till Dedicare Doctor!... 3 Kollektivavtal och ITP, gäller endast för dig som är anställd... 3 Tidrapportering... 4 Resa och boende... 4 Arbetsgivare... 4 Utvärdering...

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Stöd till vuxna funktionsnedsatta Gåvor Omkostnader för personal I princip skall assistenten inte ta emot gåvor eller pengar. Vid olika aktiviteter tillsammans med brukaren ersätts assistenten max 80 kronor

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. Vad gäller för dig som medarbetare. Vård - och omsorgsförvaltningen

Arbeta i Enköpings kommun. Vad gäller för dig som medarbetare. Vård - och omsorgsförvaltningen Arbeta i Enköpings kommun Vad gäller för dig som medarbetare Vård - och omsorgsförvaltningen Välkommen till oss En anställning bygger på ett ömsesidigt val du valde Enköpings kommun som din arbetsgivare

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i privat/enskild sektor Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig

Läs mer

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmakten 2012 Formgivning och Illustration: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm ProdId: 120627-008 Anställd i Försvarmakten Foto: Försvarets mediaportal Tryck: Edita

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer