Konsulthandbok Nurse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsulthandbok Nurse"

Transkript

1 Jourtelefon:

2 Om Dedicare... 4 Fakta om Dedicare... 4 Vår filosofi - människor som trivs gör ett bättre jobb... 4 Dedicares affärsidé och vision... 4 Affärsidé... 4 Vision... 5 Mission... 5 Dedicares kärnvärden... 5 Din roll som konsult... 5 Du är Dedicare hos kunden... 5 Låt kundens behov vägleda... 5 En anställd bland andra?... 6 Yrkesmässig etik... 6 På varje uppdrag är det väsentligt att:... 6 Checklista i samband med ett nytt uppdrag... 7 Anställningsvillkor... 7 Kollektivavtal... 7 Anställningsavtalet... 7 Försäkringar och pension... 8 Arbetsskadeförsäkring... 8 Ansvarsförsäkring... 8 Tjänstereseförsäkring... 9 Lön, tidrapportering och tillgänglighet... 9 Lön... 9 OB tillägg Tidrapportering Arbetsskyldighet Frånvaro Sjuklön Semester Övertid Tillgänglighet Tillgänglighet och Avböjt arbete för garantianställda SMS och mejl Resor och traktamenten Restidsersättning Parkering Skatteregler-förmåner..13 Jourtelefon: Sida 2 (18)

3 Sjukfrånvaro och sjukersättning...14 Ersättning vid sjukdom Föräldraledighet Utveckling och trivsel...15 Vår viktigaste resurs Seminarieträffar - konsultträffar Utvecklingssamtal Företagshälsovård Skadad eller sjuk på grund av arbetet? Dedicares arbetsmiljöansvar...16 Vem ansvarar för arbetsmiljön? Erbjudande och förmåner...17 Friskvårdsbidrag E-legitimation...17 Säker inloggning och identifiering Jourtelefon: Sida 3 (18)

4 Om Dedicare Vi hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor och annan personal inom vården. Allt ifrån att förse privata och offentliga vårdgivare med enstaka vikarier över dagen till att bemanna helaavdelningar, enheter eller operationsteam. Vi bemannar vården i Sverige och Norge. Våra konsultchefer är legitimerade sjuksköterskor och ansvariga både för försäljning- och bemanningsprocessen. Fakta om Dedicare Bemannar vården i Sverige och Norge. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Örebro, Karlskrona, Helsingborg Trondheim och Oslo. Företaget grundades 1996 och är sedan 2011 noterat på börsen Stockholm Small cap Vår filosofi - människor som trivs gör ett bättre jobb Vi arbetar med vård för att det känns meningsfullt. Vi lever som vi lär. Människor som trivs gör ett bättre jobb. Öppenhet och gemenskap är viktigt för delaktighet och motivation. Dedicares affärsidé och vision Vi på Dedicare ser bemanning som ett naturligt komplement till den fast anställda vårdpersonalen. Bemanning har positiva effekter på vårdens ekonomi och kvalitet. Genom att anlita ett bemanningsföretag där personalen har hög kompetens bibehålls vårdkvaliteten samtidigt som våra kunder slipper rekryteringsprocesser, personaladministration och lönehantering. Affärsidé Dedicare ska genom att erbjuda det bästa priset förse privata och offentliga företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerad vårdpersonal. Jourtelefon: Sida 4 (18)

5 Vision Vi ska bli ett av Europas ledande vårdbemanningsföretag. Mission Att hjälpa våra kunder genom flexibla personallösningar så att vården behåller både effektivitet och kvalitet. Dedicares kärnvärden Våra kärnvärden genomsyrar allt vårt arbete. Engagerad Dynamisk Mänsklig Pålitlig Din roll som konsult Du är Dedicare hos kunden Ett uppdrag kan pågå allt från några dagar till flera månader eller år. Det intryck du gör under denna tid är vad kunden minns av Dedicare. Som konsult är du vår främsta ambassadör och garanti för vår kvalitet. När du är ute hos en kund är det du som är Dedicare. Låt kundens behov vägleda Ibland kommer du som konsult till ett företag i en turbulent och känslig situation. Det kan röra sig om förhållanden med hög arbetsbelastning och kapacitetsbrist. Kraven på dig som konsult är höga. Du ska vara erfaren, kompetent och självgående. Skall du åtgärda även sådant som inte ingår i de arbetsuppgifter du fått specificerade av kunden? Låt alltid kundens behov vara vägledande! Givetvis kan du ge goda råd och därmed tillföra kunden mer än de förväntat sig. Det är just detta som är Dedicares styrka och höga kvalitet. Här gäller det att vara flexibel Jourtelefon: Sida 5 (18)

6 och läsa av situationen. Det viktigaste är att på ett kompetent och effektivt sätt utföra de uppgifter kunden anlitat dig för. Kontakta din konsultchef om du kännertveksamhet inför en viss situation eller uppgift. En anställd bland andra? Som inhyrd konsult har du ofta ögonen på dig i större utsträckning än övriga anställda och det kan hända att ditt arbete granskas noggrant. Dessutom är många medvetna om att din tid debiteras per timme. Vad har detta för konsekvenser för ditt uppträdande? Kan du stå och bara prata och hur länge får du fika? Använd ditt goda omdöme. Självklart ska du anpassa dig till det sociala mönster som råder hos kunden. Det kan gälla såväl lunchrastens längd som val av klädsel. Trivsel och personkemi är viktiga bitar på alla arbetsplatser. Var medveten om din roll som konsult och disponera din tid med sunt förnuft. Ta också tillvara det positiva med att vara konsult. Du har möjligheten att, som få andra, få breda kunskaper inom ditt område. Du får också möta olika människor och olika företagskulturer. Dessutom är du i regel efterlängtad och får uppskattning för dina arbetsinsatser! Yrkesmässig etik Dedicare skall uppfattas som företaget med den högsta kvaliteten i branschen. Det är därför viktigt att vi utför våra uppdrag på ett professionellt sätt och att våra medarbetare delar en hög yrkesmässig etik. På varje uppdrag är det väsentligt att: Utföra varje uppgift med professionell omsorg. Naturligtvis följa de gällande hygienföreskrifter hos varje kund. Aldrig delge utomstående eller obehöriga känslig information om kunden som du fått del av genom dina arbetsuppgifter. Aldrig för egen vinning utnyttja känslig information om kunden, som du fått del av genom dina arbetsuppgifter. Hålla arbetspapper, rapporter mm konfidentiella i sådana fall där innehållet bedöms vara känsligt. Att som konsult eftersträva en högsta grad av objektivitet och integritet hos kunden. Jourtelefon: Sida 6 (18)

7 Följa kundens policy för internetuppkoppling och användandet av telefon både för arbetsrelaterat bruk som privat. När du är ute på uppdrag är det naturligt att du får frågor om Dedicare och vår verksamhet. Det är ett utmärkt sätt för dig att sprida kunskap om vårt företag. Svara sakligt på frågor och undvik överdrifter. Om du är osäker på din roll eller dina kunskaper i en viss situation är du alltid välkommen att kontakta din konsultchef. Hänvisa gärna även till vår hemsida Checklista i samband med ett nytt uppdrag Tänk på att: Du har fått korrekt adress, namn och telefonnummer till en kontaktperson. Har fått korrekt schema eller arbetstider. Har med dig ev. nycklar/nyckelkort. Kontrollera om det krävs ett så kallat SITHS-kort, E-leg där det behövs. Kontakta din konsultchef för lokala rutiner gällande dessa kort. Kolla rutiner och instruktioner på avdelningen/arbetsplats, utrymningsplan och utrymningsvägar, samt brandinstruktioner/brandsläckare. Anställningsvillkor Kollektivavtal Dedicare är medlem i Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund genom Almega och har tecknat ett kollektivavtal mellan Föreningen Vårdföretagarna och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, SKTF, Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vårdförbundet. Anställningsavtalet Anställningsform Din anställningsform och villkoren framgår av ditt anställningsavtal. Har du några frågor angående ditt avtal, vänd dig till din konsultchef. Jourtelefon: Sida 7 (18)

8 Försäkringar och pension Genom kollektivavtalet omfattas du av följande försäkringar: Tjänstepensionsförsäkring (ITP m.m.), Alecta (f.d. SPP) Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), Fora Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) ITP kompletterar de lagstadgade försäkringarna och innehåller ålderspension sjukpension delpension pension till efterlevande Samtliga som är födda 1979 och senare och fyllt 25 år (ITP1)samt du som är född 1978 eller tidigare (ITP2) och som arbetat minst 416 timmar föregående kalenderår, anmäls av Dedicare till ITP-planen. TGL utbetalas vid dödsfall i form av ett engångsbelopp. Arbetsskadeförsäkring Om du skulle skadas ute hos kund, eller på väg till eller från arbetet, ska du tillsammans med din konsultchef fylla i anmälan till AFA och Försäkringskassan. Blankett finns på kontoret hos din konsultchef. Du eller din konsultchef kan också hämta blanketter från och OBS! Vid skada som inträffat med motorfordon kontakta det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat. Gäller även om olyckan inträffat med kundens fordon. Ansvarsförsäkring Skulle du oavsiktligt skada egendom eller person hos kunden har Dedicare en ansvarsförsäkring för detta. Kontakta din konsultchef omgående om någon olycka inträffar. Underteckna inte någon försäkringsutredning som kunden gör på egen hand. Dedicare har försäkringsmäklare som sköter all kontakt och utredning med kunden. Jourtelefon: Sida 8 (18)

9 Tjänstereseförsäkring Reser du i tjänsten omfattas du av Dedicares Tjänstereseförsäkring. Denna täcker olycksfall, förlust av bagage med mera. Kontakta din Konsultchef om det är aktuellt med resa i tjänsten. Lön, tidrapportering och tillgänglighet Lön Som konsult erhåller du lön enligt överenskommelse mellan dig och Dedicare. Lönesättningen är individuell och baseras på varje medarbetares utbildning, erfarenhet och kunskap Lön utbetalas som standardupplägg i efterskott den 25:e i månaden. Om den 25:e inträffar en helgdag betalas din lön ut närmaste vardagen före. Vi erbjuder även veckolön alternativt utbetalning av lön två gånger per månad. Lönespecifikation skickas ut via mail senast dagen före utbetalningen. För att du ska få rätt lön är det viktigt att du: meddelat löneavdelningen ditt bankkontonummer inklusive clearingnummer tillsammans med anställningsavtalet. Kom ihåg att meddela nytt kontonummer vid eventuell ändring! skicka skattsedeln till löneavdelningen i Stockholm. Beställ den på OBS! Skicka in din A-skattesedel. Annars drar vi enligt tabell 31: procent% på skattebeloppet enl. gängse praxis. meddelar löneavdelningen eventuell jämkningsuppgift. meddelar eventuellt adress- och/eller namnbyte. rapporterat din arbetade tid samt all form av frånvaro. Jourtelefon: Sida 9 (18)

10 Eventuella utlägg som gjorts i tjänsten måste vara attesterade av din konsultchef och skall vara Stockholmskontoret tillhanda senast den 5:e för utbetalning den 25:e samma månad. Kvitton på utlägg får ej vara äldre än 3 månader om Dedicare skall ersätta dig. (Redovisningslagen) Med anställningen på Dedicare följer ansvaret att rapportera såväl arbetad tid som frånvaro. Upprepade avsteg från detta kan leda till erinran från företagets sida. OB tillägg Vardag kväll: kl. 19:00 22:00, 19:40 kr/timme Vardag natt: kl. 22:00 06:00. 39:20 kr/timme Helg: Fre kl. 19:00 Må kl. 07:00. 48:30 kr/timme Storhelg: se beskrivning nedan 96:80 kr/timme Kl. 18:00 dag före Långfredag till 07:00 vardag efter Annandag påsk. Kl. 18:00 dag före Pingstafton, Midsommarafton, Julafton och Nyårsafton till kl. 07:00 vardag närmast efter helgdagsafton. Övriga helgdagar: Kl. 16:00 24:00 vardag närmast före Trettondag jul, Första maj, Kristi himmelsfärds dag, Nationaldag eller Alla helgons dag. Kl. 00:00 kl. 07:00 måndag eller vardag närmast efter Trettondag jul, Första maj, Kristi himmelfärds dag, Nationaldag eller Alla helgons dag. Tidrapportering Tidrapportering sker via Dedicares hemsida 1. Surfa in på och klicka på: "För dig som är anställd". 2. Då får du upp en sida som heter "Tidrapportering och tillgänglighet". 3. När du klickar på länken längst ner får du upp en inloggningssida. 4. Där skriver du in ditt användarnamn samt lösenord som du fått av din konsultchef via mejl. 5. Ändra gärna ditt lösenord när du loggar in första gången. Inom en vecka efter att du blivit anställd kommer du att få dina inloggningsuppgifter skickade till dig via mejl. Jourtelefon: Sida 10 (18)

11 Du rapporterar en hel arbetsvecka i taget, därför ska rapportering ske i slutet av varje arbetsvecka. Sista dag för tidrapportering är klockan tisdagen efter avslutad arbetsvecka. Det är ordinarie arbetstid som rapporteras via hemsidan. För att rapportera eventuell övertid, sjukfrånvaro, semester eller övrig frånvaro vänder du dig till din konsultchef. Det är konsultchefen som lägger in denna typ av information i din tidrapport. De uppgifter du registrerar är dels underlag för din lön och dels underlag för faktura till kund. Utebliven registrering medför att lönen inte kan utbetalas i rätt tid. Det är även här du lägger in och ändrar din tillgänglighet för arbete så att vi vet när du kan arbeta. Du är välkommen att ställa frågor till din konsultchef om det är något du funderar över. Arbetsskyldighet Arbetsskyldighet för garantianställda föreligger upp till antalet möjliga arbetstimmar per månad beroende på tjänstgöringsgrad. För timanställda gäller anställning vid behov enligt särskilda överenskommelser för varje tidpunkt. Mellan arbetstillfällena råder inget anställningsförhållande. Bokade arbetspass gäller. Såvida du inte blir akut sjuk eller måste vara hemma för VAB, eller att det sker några ändringar i kundens beställning. Frånvaro Vid frånvaro ersätts endast de faktiskt arbetade timmarna. Sjuklön Vi följer sjuklönelagen vilket innebär att vi betalar sjuklön om du blir sjuk och har arbetat de närmaste 2 veckorna för oss innan sjuktillfället eller om du är uppbokad på arbetspass minst en månad framåt i tiden. Jourtelefon: Sida 11 (18)

12 Du har rätt till 14 dagars sjuklön. Dag 1 är en karensdag, från dag 8 krävs läkarintyg. För dig som är timanställd betalas sjuklön ut för de timmar du har bokade pass under dag Om du inte uppfyller kraven för sjuklön från oss skall du vända dig till Försäkringskassan som då kommer att betala din sjukersättning OBS! Du måste vara inskriven hos arbetsförmedlingen för att Försäkringskassan skall stå för ersättningen. Semester Se ditt anställningsavtal. Övertid Eventuell övertid måste alltid godkännas av din konsultchef och kund. Tillgänglighet Du som är timanställd uppdaterar din tillgänglighet själv kontinuerligt på vår hemsida med dina inloggningsuppgifter. Då vi arbetar mycket utifrån tillgänglighet är det viktigt att den är aktuell. Tillgänglighet och Avböjt arbete för garantianställda För alla anställda gäller både arbetsskyldighet och närvaroskyldighet. Det innebär att du inte kan tacka nej till uppdrag som ligger inom ditt kompetensområde och rimligt geografiskt område utan löneavdrag alternativt registrering av avböjt uppdrag sker. Rimligt geografiskt avstånd är 1,5 timmes restid till uppdrag räknat från Dedicares kontor. Har du inte möjlighet att vara nåbar ska du ansöka om ledighet hos din konsultchef. Är du inte tillgänglig medför det annars att avböjt uppdrag kommer att registreras. Väljer du att tacka nej till erbjudet uppdrag görs tjänstledighetsavdrag från din lön enligt gällande kollektivavtal alt. registrering av avböjt uppdrag. Jourtelefon: Sida 12 (18)

13 Avböjt uppdrag räknas som närvaro när vi summerar månaden för att se att garantitiden uppnåtts. SMS och mejl Information om aktuella uppdrag och förfrågningar via sms och mejl ingår i tjänstgöringen. Du svarar endast om du kan och är intresserad av att ta det aktuella uppdraget. All övrig information sker via mejl. Det är därför av yttersta vikt att dina kontaktuppgifter hos oss alltid är aktuella. Resor och traktamenten Eventuell ersättning för resor och traktamente i tjänsten utgår endast efter överenskommelse med din konsultchef. Reseräkning måste vara attesterad av din konsultchef. Vid milersättning utgår18,50 kr/mil enligt Riksskatteverkets rekommendation. Gäller för resor som överstiger 5 mil i enkel resa. Restidsersättning Restidsersättning utgår ej för resa till kunduppdrag. Parkering Parkeringsavgifterna på uppdrag hos kund står man själv för. Det samma gäller för eventuella parkeringsböter och avgifter för biltullar. Skatteregler - Förmåner Förmåner är all form av "ersättning för arbete" som man som anställd kan få i annat än kontanter. En förmån uppkommer i princip så snart arbetsgivaren bekostar en privat levnadskostnad åt en anställd. Huvudregeln är att en förmån är skattepliktig om det inte särskilt reglerats att den är skattefri. Den värderas normalt till sitt marknadsvärde. I vissa fall görs värderingen schablonmässigt. https://www.skatteverket.se/download/18.133ff59513d6f9ee2eb5307/ / pdf https://www.skatteverket.se/download/ c7b1442f256baebfb2/ /33035.pdf Jourtelefon: Sida 13 (18)

14 Sjukfrånvaro och sjukersättning Om du blir sjuk skall du först sjukanmäla dig till ditt lokalkontor/din konsultchef eller till jouren för övrig tid och därefter även meddela detta till kunden. För att erhålla sjuklön i enlighet med gällande sjuklönesystem gäller följande: Sjukanmäl dig till lokalkontoret/din konsultchef samma dag du insjuknar. Insjuknar du efter vår kontorstid kl skall du ALLTID ringa till vårt JOURNUMMER (Nurse). Anmälningsdagen räknas som första sjukdag. Rapportera Sjukfrånvaro när du tidrapporterar. Från och med 8:e sjukdagen krävs läkarintyg, om inte din konsultchef efterfrågat detta redan tidigare. Är du sjuk mer än 14 dagar ska du omgående meddela din konsultchef detta. Det rapporteras till löneavdelningen som i sin tur meddelar Försäkringskassan. Läkarintyget, i original, spar du för att skicka till Försäkringskassan. En kopia skickas till löneavdelningen och en kopia till lokalkontoret/din konsultchef. För att du ska få ersättning från Försäkringskassan vid sjukdom som varar längre än 14 kalenderdagar, måste Löneavdelningen ha fått information om detta. Löneavdelningen rapporterar därefter till Försäkringskassan. Vid försenad anmälan kan utbetalning från Försäkringskassan dröja eller helt utebli. Ersättning vid sjukdom För de första 14 dagarna betalar Dedicare kollektivavtalad sjuklön. Därefter utbetalas sjukpenning från Försäkringskassan. Dag 1 Karensdag, det vill säga ingen sjuklön utbetalas Dag 2 14: 80 procent av tim-/månadslönen Dag 15 Försäkringskassan Jourtelefon: Sida 14 (18)

15 Föräldraledighet Om du skall vara föräldraledig skall du anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början. Anmälan skall innehålla uppgift om hur länge du planerar att vara ledig. Om du skall vara ledig i samband med tillfällig föräldrapenning skall du anmäla detta en vecka före ledighetens början. Om ledigheten beror på sjukdom eller smitta så skall du anmäla detta så snart du kan. Mer information om föräldrapenning och föräldraförsäkring får du från Försäkringskassan: Utveckling och trivsel Vår viktigaste resurs Som anställd på Dedicare utgör du och din kompetens företagets viktigaste resurs. Företagets strategi för att locka till sig och behålla kompetent personal är naturligtvis att erbjuda intressanta uppdrag, men också att erbjuda goda utvecklingsmöjligheter. Det är viktigt att alla medarbetare kan utvecklas både kompetensmässigt och personligen i sitt yrke. Seminarieträffar - konsultträffar Varje kontor anordnar träffar för sina konsulter. Här har du chans att både vidareutveckla dina kunskaper träffa andra konsulter, konsultchefer och övrig personal, utbyta information och uttrycka åsikter. Seminarierna tar ofta upp ett aktuellt ämne som intresserar många. Föredragshållarna är såväl interna som externa. Vid träffarna får du även allmän information om Dedicare, samt en uppföljning av de senaste månadernas utveckling. Det rör allt från ekonomiskt resultat till läget på uppdragsfronten. Detta är också tillfället för dig att ge oss återkoppling på hur det fungerar hos uppdragsgivarna. Vi vill veta vad som är bra och vad som kan bli bättre. Säkert har du även erfarenheter från dina uppdrag som är av nytta för såväl konsultchefer som andra konsulter. Vi har sedan hösten 2012 inför Dedicare Academy, håll utkik efter inbjudningar på mejlen och hemsidan om utbildningar och föreläsningar. Jourtelefon: Sida 15 (18)

16 Utvecklingssamtal Vi erbjuder utvecklingssamtal till dig som arbetar deltid under minst 1år för Dedicare. Kontakta din konsultchef så berättar vi mer. Företagshälsovård Dedicare har ett avtal med Previa Företagshälsovård. Previa är rikstäckande och har cirka 100 hälsocentraler i Sverige. Skadad eller sjuk på grund av arbetet? Kontakta din konsultchef, du är försäkrad ifall olyckan skulle vara framme. Dedicares arbetsmiljöansvar Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vi har tillsammans med våra kunder ett delat ansvar för att du som konsult inte ska utsättas förohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen. Förenklat kan man säga att Dedicare ansvarar för att i samband med nya uppdrag stämma av och kontrollera hur arbetsmiljön är hos våra kunder, medan kunden ansvarar för att den dagliga arbetsmiljön där du vistas är bra. Som anställd är du ansvarigför att berätta för oss om något är fel eller direkt farligt hos kunden. Förutom den fysiska arbetsmiljön har vi ett flertal riktlinjer och råd för hur vi arbetar med Jämställdhet, alkohol- och drogfrågor, trakasserier/mobbing av anställda med mera. Kontakta gärna din Konsultchef om du har frågor kring detta. Jourtelefon: Sida 16 (18)

17 Erbjudande och förmåner Friskvårdsbidrag Dedicare har ett friskvårdsbidrag på kronor per kalenderår. (Detta är fördelat på 250 konor per kvartal). Du har alltså möjlighet att få bidrag för att utöva motion av enklare slag och du måste styrka dina utlägg med kvitto som du skickar till din konsultchef. Nedan ser du ett utdrag från Skatteverket vad som ingår. Exempel på skattefri motion är gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis, badminton eller squash, lagsporter som volleyboll, fotboll, handboll och bandy. Sporter som kräver dyrare redskap eller kringutrustning som golf, segling, ridning och utförsåkning räknas inte hit. Dessa sporter blir skattepliktiga om arbetsgivaren bekostar utövande eller utrustning. Detta gäller också individuella anmälningsavgifter till lopp eller tävlingar, som även dessa förmånsbeskattas om arbetsgivaren står för kostnaden. Även sådana friskvårdsaktiviteter som till exempel tai chi, qi-gong, kostrådgivning och information om stresshantering kan vara skattefria. Även andra aktiviteter av liknande slag, till exempel enklare former av motionsdans som bugg, folkdans, squaredance och jazzdans etc. kan således godtas om övriga förutsättningar förskattefrihet för personalvårdsförmåner är uppfyllda. E-legitimation Säker inloggning och identifiering E-legitimation i form av SITHS-kort har införts inom vård och omsorg och krävs att du har när du är ute på uppdrag, detta på initiativ av Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting. Jourtelefon: Sida 17 (18)

18 SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering. SITHS-kortet kan bland annat användas till säker inloggning i olika IT-system, som e-legitimation för både personliga och företagsspecifika ändamål och för inpasseringskontroll. SITHS är anpassat till alla nationella tjänster inom e-hälsa, vilket gör att du kan komma åt information och logga in system vart du än befinner dig i landet. HSA är en elektronisk katalog som används i kombination med SITHS-kort för att logga in personal i system som innehåller patientuppgifter. Om du inte har SITHS-kort eller ID-kort med e-legitimation kan du ansöka om det via Skatteverket eller Telia Vi hoppas att du trivs hos oss och får utvecklas i den takt du önskar! Jourtelefon: Sida 18 (18)

Konsulthandbok Socionom. www.dedicare.se/socionom Telefon: 08 555 656 70

Konsulthandbok Socionom. www.dedicare.se/socionom Telefon: 08 555 656 70 Konsulthandbok Socionom Telefon: 08 555 656 70 Om Dedicare... 4 Fakta om Dedicare... 4 Vår filosofi - människor som trivs gör ett bättre jobb... 4 Dedicares affärsidé och vision... 4 Affärsidé... 4 Vision...

Läs mer

Konsulthandbok Doctor

Konsulthandbok Doctor Jourtelefon: 08 555 656 10 Innehåll Välkommen till Dedicare Doctor!... 3 Kollektivavtal och ITP, gäller endast för dig som är anställd... 3 Tidrapportering... 4 Resa och boende... 4 Arbetsgivare... 4 Utvärdering...

Läs mer

Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor.

Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor. LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (10) Förord Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor. Min förhoppning är att riktlinjerna ger ett enhetligt synsätt och kommer att stärka

Läs mer

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Handbok för Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Innehållsförteckning Innehåll VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän Information... 2 Kvalitetscertifierat ISO 9001... 2 Kontakt... 2 Kontaktuppgifter till Malmö...

Läs mer

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Handbok för Sjuksköterskeuppdrag i Sverige 1 Innehållsförteckning Innehåll VÄLKOMMEN TILL AGITO... 3 Allmän Information... 3 Kvalitetscertifierat ISO 9001... 3 Kontaktuppgifter... 3 Jourtelefon efter kontorstid...

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Personalhandbok. För. Recruit IT Right

Personalhandbok. För. Recruit IT Right Personalhandbok För Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Personalpolicy... 4 3 Bolagsfakta... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 Affärsidé och verksamhet... 4 5 Anställning... 4 6 Arbetstid, arbetsplats

Läs mer

Hälso- och friskvårdspolicy

Hälso- och friskvårdspolicy 1 Hälso- och friskvårdspolicy 2007 2 Hälso- och friskvårdspolicy för Klippans kommun Hälsa en del av kompetensen Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv

Läs mer

HANDBOK FÖR MEDARBETARE

HANDBOK FÖR MEDARBETARE HANDBOK FÖR MEDARBETARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän information... 2 Kvalitetssäkring... 2 Kontakt... 2 FÖRHÅLLANDE ANSTÄLLD/ARBETSGIVARE... 3 Tystnadsplikt... 3 Förväntningar

Läs mer

Innehållsförteckning. Vers. 1.0

Innehållsförteckning. Vers. 1.0 HANDBOK SVERIGE Innehållsförteckning VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän Information... 2 Kvalitetssäkring... 2 Kontakt... 2 Kontaktuppgifter till Malmö... 2 Jourtelefon efter kontorstid... 3 FÖRHÅLLANDE

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

KONSULTHANDBOK för anställda i Sverige

KONSULTHANDBOK för anställda i Sverige KONSULTHANDBOK för anställda i Sverige Gällande per 14.05..2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO!...4 Fakta om Agito...4 Kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008...4 Vår affärsidé...4 KONTAKTUPPGIFTER...5

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Sverige

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Sverige KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Sverige Gällande per 20.08.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO!... 4 Fakta om Agito... 4 Kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008... 4 Vår affärsidé...

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert Till dig som ska praktisera UNG I SOMMAR 2014 1 Hej, I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Att jobba i Alingsås kommun

Att jobba i Alingsås kommun Att jobba i Alingsås kommun Innehållsförteckning Välkommen till Alingsås kommun! 2 Informationskanaler 3 Introduktion 3 Anställning 3 Sekretess 4 Arbetstider 4 Förmåner 4 Pension 5 Omställningsavtal 5

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Att arbeta på Carema Sjukvård

Att arbeta på Carema Sjukvård Att a rbeta på Carema Sjukvård Carema din nya arbetsgivare Att vara ny på ett arbete innebär att du kommer att ställas inför många nya frågor, funderingar och utmaningar. Med den här broschyren vill vi

Läs mer

Anställningsvillkor. för STs medlemmar. ST inom Arbetsförmedlingen. Sammanställt av ST i september 2013

Anställningsvillkor. för STs medlemmar. ST inom Arbetsförmedlingen. Sammanställt av ST i september 2013 Anställningsvillkor inom Arbetsförmedlingen för STs medlemmar Sammanställt av ST i september 2013 ST inom Arbetsförmedlingen Kortfattad sammanställning över några av de viktigaste anställningsvillkoren

Läs mer

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter För dig som är personlig assistent Personalhandbok För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter Innehållsförteckning forts. innehållsförteckning Arbetsgivare s 2 Styrelse och kontor Arbetsgivarorganisation

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Stöd till vuxna funktionsnedsatta Gåvor Omkostnader för personal I princip skall assistenten inte ta emot gåvor eller pengar. Vid olika aktiviteter tillsammans med brukaren ersätts assistenten max 80 kronor

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk Extra pengar om du blir sjuk 2013 fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare. har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. är arbetsför

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

Vad gäller för föräldraledighet och vård av barn? För tjänstlediga? Hur ska personer som säger upp sig, blir uppsagda eller går i pension avanmälas?

Vad gäller för föräldraledighet och vård av barn? För tjänstlediga? Hur ska personer som säger upp sig, blir uppsagda eller går i pension avanmälas? BRA ATT VETA Om ITP. Om PP Pension. NYANSTÄLLDA Vem ska anmälas? När? Vilken lön ska anmälas? LÖN Vilken lön ska anmälas? När? SJUKA Vilken lön ska anmälas? Vilken premie ska betalas? FÖRÄLDRALEDIGA OCH

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Välkommen till Borgholms Kommun Borgholm Energi AB/Elnät Ölands Kommunalförbund!

Välkommen till Borgholms Kommun Borgholm Energi AB/Elnät Ölands Kommunalförbund! Välkommen till Borgholms Kommun Borgholm Energi AB/Elnät Ölands Kommunalförbund! Information från Personalavdelningen till Dig som är nyanställd Reviderad 2012-04-10 2 Personalavdelningen På personalavdelningen

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Välkommen till Borgholms Kommun Borgholm Energi AB/Elnät Ölands Kommunalförbund!

Välkommen till Borgholms Kommun Borgholm Energi AB/Elnät Ölands Kommunalförbund! Välkommen till Borgholms Kommun Borgholm Energi AB/Elnät Ölands Kommunalförbund! Information från Personalavdelningen till Dig som är nyanställd Reviderad 2014-08-05 2 Personalavdelningen På personalavdelningen

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Anställningsförhållanden

Anställningsförhållanden 28 ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN Anställningsförhållanden Det här avsnittet handlar om hur det kollektivavtalade försäkringsskyddet påverkas vid olika anställningsförhållanden. Främst påverkas ITP- och TGL-försäkringarna

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

Så här har vi räknat. Övertidsersättning är reglerad för den med kollektivavtal men måste förhandlas själv av den som saknar avtal.

Så här har vi räknat. Övertidsersättning är reglerad för den med kollektivavtal men måste förhandlas själv av den som saknar avtal. Så här har vi räknat Kollektivavtalet är värt 80 000 kronor Vi har räknat ut värdet av vad en löntagare med kollektivavtal tjänar på sitt avtal jämfört med en person som har samma lön, men som i övrigt

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Handbok för tjänste pensionen ITP 1

Handbok för tjänste pensionen ITP 1 Produktion: Collectum och Jung von Matt Illustrationer: Jonas Bergstrand 5020.2010.01 2010 Handbok för tjänste pensionen ITP 1 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Du är erbjuden feriearbete i Höörs kommun under sommaren 2015!

Du är erbjuden feriearbete i Höörs kommun under sommaren 2015! 1 (8) Du är erbjuden feriearbete i Höörs kommun under sommaren 2015! Höörs kommun: Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207 41 kommun@hoor.se www.hoor.se www.facebook.com/hoorskommun

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Personalhandboken 2014

Personalhandboken 2014 Personalhandboken 2014 I denna handbok kommer vi att delge rutiner och policy s som vi på EAAB vill att alla medarbetare ska läsa igenom. Eftersom våra arbeten ofta sker hos kund är det extra viktigt att

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Friskvårdspolicy för Laholms kommun

Friskvårdspolicy för Laholms kommun Friskvårdspolicy för Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen: 2002-09-10 Reviderad: 2010-10-27 Friskvård är en del av helhetssynen på arbetsplatsen och hela dess arbetsmiljö. Positiva personalåtgärder

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Dnr 2006/1650. Personalförmåner. Regelverk. Fastställd av Rektor 2007-06-26 (Reviderad från 2010-01-01 pga ändrade skatteregler.)

Dnr 2006/1650. Personalförmåner. Regelverk. Fastställd av Rektor 2007-06-26 (Reviderad från 2010-01-01 pga ändrade skatteregler.) Dnr 2006/1650 Personalförmåner Regelverk Fastställd av Rektor 2007-06-26 (Reviderad från 2010-01-01 pga ändrade skatteregler.) Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänna principer 3 Motion och annan friskvård

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Vi har inte möjlighet att besöka er alla Vi ber er istället se på ett kort bildspel

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Ny friskvårdsorganisation vid KI

Ny friskvårdsorganisation vid KI vid KI Huvuddelar 2013 2013/14 2014 Fv-peng 30 % 40 % 50 % Norrbacka: Storkund Campusnära Träning Norrbacka Studenter? Novum Norrbacka Studenter? Novum BZ Gym, bollhall ANA 23 Gym, gympalokaler Novum:

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Tele 2 Sverige AB. Pensionsplan

Tele 2 Sverige AB. Pensionsplan Tele 2 Sverige AB Pensionsplan giltighetstid 1 maj 2012 30 april 2013 Pensionsförsäkringsplan för Tele2 Sverige, nedan kallat Tele2 Tele2s pensionsförsäkringsplan För att tillförsäkra sina anställda förbättrad

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk MBF NYTT Mars 2014 nummer 1 mars Faktarutan Nya redovisningsregelverk Pontus har ordet 9 4 3 VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk 2 Mars 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

Välkommen som timvikarie i Region Gävleborg! regiongavleborg.se

Välkommen som timvikarie i Region Gävleborg! regiongavleborg.se Välkommen som timvikarie i Region Gävleborg! regiongavleborg.se Som timvikarie i Region Gävleborg har du oändligt med möjligheter. Det är nu din jobbresa inom sjukvården tar fart på riktigt. Du har nu

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN!

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! BARN OCH UTBILDNIGSFÖRVALTNINGEN BJÖRKTJÄRA FÖRSKOLA 2015-2016 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! Det här med att börja i förskolan är naturligtvis en stor förändring i ert liv både för barn och vårdnadshavare.

Läs mer

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst VID DIN SIDA Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst EN PRODUKT FRÅN ALMEGA KOMMUNIKATION 2013 VÅR BREDD ÄR VÅR STYRKA TILLSAMMANS MED OSS på Vårdföretagarna

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

ANSÖKAN OM - ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF) - ersättning från statligt personskadeskydd (LSP) Datum

ANSÖKAN OM - ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF) - ersättning från statligt personskadeskydd (LSP) Datum ANSÖKAN OM - ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF) - ersättning från statligt personskadeskydd (LSP) Datum Personnummer 1(3) Sänds till Försäkringskassans inläsningscentral LAF 83988Östersund Vår

Läs mer

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Sid 1 (7) RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Enligt beslut i Gävle kommuns fullmäktige ska 1,5 % av det totala antalet medarbetare i koncernen utgöras av funktionshindrade. Näringsliv & arbetsmarknad

Läs mer