SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner"

Transkript

1 .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

2 Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning

3 Sammanfattning Vänsterpartiet driver just nu en kampanj för bättre kvalitet i äldreomsorgen. Som en del av den kampanjen har Vänsterpartiet granskat äldreomsorgen i Sveriges kommuner. Den första delen av den granskningen, som presenteras nedan, handlar om äldreboenden. Andra delar av Vänsterpartiets granskning av äldreomsorgen presenteras senare. I granskningen har vi tagit fram statistik på hur stor andel av de äldre på äldreboenden som erbjuds daglig utevistelse i olika kommuner. Vi har också granskat om de erbjuds egen tid med personalen dagligen. Granskningen visar på mycket stora skillnader mellan olika kommuner. I vissa kommuner får alla äldre på äldreboenden möjlighet att komma ut varje dag. Men i andra är det inga. En liknande bild framträder vad gäller egen tid med personalen. Dessa stora skillnader är troligen inte kända för allmänheten. Vi kan också utläsa av granskningen att en hög andel privata äldreboenden inte verkar ge några positiva effekter för kvaliteten på äldreomsorgen i kommunen. Snarare tvärtom. Så har vi gjort Uppgifterna som vi har använt är hämtade ur Sveriges kommuner och landstings databas kolada.se och avser De kommuner som valt att inte rapportera uppgifter till kolada finns inte med i undersökningen. Totalt har vi undersökt 167 kommuner. Uppgifterna som undersökningen utgår ifrån finns redovisade i slutet av det här dokumentet. Vi har granskat två enkla kvalitetsmått som ger en bild av hur livskvaliteten för de äldre är på äldreboenden. Givetvis är valet av mått subjektivt. Vi har valt två frågor som varit uppmärksammade i den politiska debatten och som har en viktig betydelse för de äldres livskvalitet. Dessutom har vi valt bort frågor som det saknas uppgifter om i kolada. Den första frågan handlar om möjligheten att komma ut för äldre som bor på äldreboenden. Den andra om de får hjälp av personalen utifrån egna önskemål. 3

4 Resultatet har vi rangordnat för att möjliggöra en jämförelse mellan kommunerna. Resultatet delas sedan i tre kategorier beroende på hur kommunen placerar sig i förhållande till de andra kommunerna: 1. I framkant 2. Möjlighet till förbättring 3. Ligger efter Förutom dessa två kvalitetsmått har vi också undersökt hur många privata äldreboenden som finns i kommunen, vad omsorgen kostar per brukare och sedan jämfört detta med SKLs nöjd kundindex. Även dessa uppgifter har rangordnats för att möjliggöra en jämförelse kommunerna emellan. En möjlig felkälla kan vara om kommunerna har rapporterat felaktiga eller överdrivet positiva uppgifter. Man bör vara medveten om att det också kan finnas andra omständigheter i äldreomsorgen som spelar stor roll för kvaliteten, men som inte finns med i den här undersökningen. Resultatet av undersökningen är intressant eftersom det sätter fokus på skillnaderna mellan kommunerna i viktiga kvalitetsfrågor. Medborgarna har rätt att få veta hur deras politiker prioriterar och att politiker i andra kommuner gör andra prioriteringar. Resultat Den första frågan handlar alltså om hur stor andel äldre, boende i särskilt boende, som erbjuds daglig utevistelse. Vi kan konstatera att i 72 kommuner (44 procent) erbjuds alla äldre daglig utevistelse på äldreboendena. Det visar alltså att det går att ge en god service i många kommuner. I 77 kommuner finns möjligheten att komma ut dagligen för vissa äldre, men inte för alla. I 15 kommuner finns det inga boendeplatser alls där den äldre erbjuds att komma ut varje dag. Det är ganska anmärkningsvärt med tanke på den stora ofrihet som det innebär att inte få möjlighet att komma ut. Möjligheten att komma ut från äldreboendet är en helt central frihetsfråga. Tyvärr är den möjligheten begränsad för äldre i hela 92 kommuner. Det är naturligtvis väldigt olyckligt att det är på det sättet. Mormor ska naturligtvis ha möjlighet att komma ut från äldreboendet om hon vill. Allt annat är orimligt. 4

5 Den andra frågan handlar om andel boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid med personalen utifrån sina egna önskemål dagligen. Det kan handla om en pratstund, blomskötsel eller hjälp med korsordet. Enkel hjälp som gör livet på äldreboendet lite mer trivsamt. Även här kan vi se stora skillnader mellan kommunerna. I 50 kommuner (31 procent) får alla äldre möjlighet till egen tid med personalen varje dag. I 29 kommuner erbjuds inga äldre egen tid med personalen dagligen. I 83 kommuner är det bara delar av de äldre som får den här möjligheten. Vi har också granskat andelen privata äldreboenden i kommunerna och vi kan konstatera att det är hela 158 kommuner där det inte finns några privata äldreboenden alls. Det är naturligtvis glädjande för oss som inte gillar när skattepengar går till privata vinster. Även här är dock skillnaderna mellan kommunerna stora. I 20 kommuner är mer än hälften av äldreboendena privata och i Vellinge och Årjängs kommun är det hela 100 procent. En intressant iakttagelse är att i de 60 kommuner som har uppmätt den största kundnöjdheten med äldreboenden så finns det inte en enda kommun som har mer än 50 procent platser på privata äldreboenden. Det är ett resultat som privatiseringsförespråkarna borde begrunda ett ögonblick. Och satt i relation till de privata vårdföretagen Caremas och Attendos misslyckanden i Stockholm är det en tämligen mörk bild av privat äldreomsorg som framträder. Om man tittar på hur mycket kommunerna satsar på äldreomsorgen per brukare så hittar man även här mycket stora skillnader. De kommuner som satsar mest lägger mer än dubbelt så mycket pengar som de som satsar minst. Det är dock inte automatiskt så att de som satsar mer pengar per brukare är mer generösa. Man måste också väga in hur lätt respektive svårt det är att få en plats på särskilt boende i kommunen. Om det är väldigt lätt leder det till fler boende, men med mindre behov och alltså lägre kostnader. Om det är svårt att få plats på äldreboende kan det leda till färre boende, men med större behov och högre kostnader. Vad gäller kundnöjdheten är skillnaderna mindre mellan kommunerna. Den kommun som ligger lägst har ett värde på 53 och den som ligger högst på 87. Men hela 272 kommuner har värden mellan 60 och 80. 5

6 Statistik ur kolada.se 2010 I framkant Möjlighet till förbättring Ligger efter Ingen uppgift Omgång 1 särskilt boende U. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse, andel (%) 75 U. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen, andel (%) 61 Personer 65+ i särskilda boendeformer i enskild regi, andel (%) 11,4 Kostnad särskilt boende äldreomsorg inkl lokalintäkter, kr/ brukare U. Nöjd Kund Index, äldreboende - helhet 72 Ale Ale Ale 0,0 Ale Ale 71 Alingsås Alingsås Alingsås 21,1 Alingsås Alingsås 72 Alvesta 59 Alvesta 26 Alvesta 0,0 Alvesta Alvesta 79 Aneby Aneby Aneby 0,0 Aneby Aneby 71 Arboga 62 Arboga 40 Arboga 33,7 Arboga Arboga 67 Arjeplog Arjeplog Arjeplog 0,0 Arjeplog Arjeplog 80 Arvidsjaur Arvidsjaur Arvidsjaur 0,0 Arvidsjaur Arvidsjaur 78 Arvika 53 Arvika 100 Arvika Arvika Arvika 73 Askersund Askersund Askersund 0,0 Askersund Askersund 54 Avesta 88 Avesta 66 Avesta 0,0 Avesta Avesta 68 Bengtsfors 100 Bengtsfors 100 Bengtsfors 0,0 Bengtsfors Bengtsfors 79 Berg 0 Berg 0 Berg 18,3 Berg Berg 62 Bjurholm Bjurholm Bjurholm 0,0 Bjurholm Bjurholm 87 Bjuv 27 Bjuv 0 Bjuv Bjuv Bjuv 74 Boden 85 Boden 71 Boden 0,0 Boden Boden 72 Bollebygd Bollebygd Bollebygd 0,0 Bollebygd Bollebygd 57 Bollnäs 54 Bollnäs 19 Bollnäs Bollnäs Bollnäs 73 Borgholm Borgholm Borgholm Borgholm Borgholm 71 Borlänge Borlänge Borlänge Borlänge Borlänge 72 Borås 94 Borås 91 Borås 8,9 Borås Borås 72 Botkyrka 100 Botkyrka 100 Botkyrka 5,9 Botkyrka Botkyrka 67 Boxholm Boxholm Boxholm 0,0 Boxholm Boxholm 77 Bromölla Bromölla Bromölla Bromölla Bromölla 74 Bräcke Bräcke Bräcke 0,0 Bräcke Bräcke 73 Burlöv Burlöv Burlöv 3,1 Burlöv Burlöv 70 Båstad 100 Båstad 100 Båstad 0,0 Båstad Båstad 70 Dals-Ed 100 Dals-Ed 100 Dals-Ed 0,0 Dals-Ed Dals-Ed 80 Danderyd 95 Danderyd 56 Danderyd 61,3 Danderyd Danderyd 76 Degerfors 100 Degerfors 100 Degerfors 0,0 Degerfors Degerfors 81 Dorotea Dorotea Dorotea 0,0 Dorotea Dorotea 64 Eda Eda Eda 0,0 Eda Eda 74 Ekerö Ekerö Ekerö 50,0 Ekerö Ekerö 72 Eksjö 100 Eksjö 0 Eksjö 0,0 Eksjö Eksjö 65 Emmaboda Emmaboda Emmaboda 0,0 Emmaboda Emmaboda 78 Enköping Enköping Enköping 30,1 Enköping Enköping 73 Eskilstuna 45 Eskilstuna 41 Eskilstuna 7,5 Eskilstuna Eskilstuna 74 Eslöv 77 Eslöv 47 Eslöv 1,8 Eslöv Eslöv 76 Essunga 100 Essunga 100 Essunga 0,0 Essunga Essunga 78 Fagersta Fagersta Fagersta 0,0 Fagersta Fagersta 75 Falkenberg 100 Falkenberg 73 Falkenberg 13,1 Falkenberg Falkenberg 76 Falköping Falköping Falköping 1,3 Falköping Falköping 74 Falun 83 Falun 67 Falun 25,5 Falun Falun 64 Filipstad 100 Filipstad 100 Filipstad 0,0 Filipstad Filipstad 72 Finspång 30 Finspång 0 Finspång 0,0 Finspång Finspång 70 Flen 0 Flen 0 Flen 3,5 Flen Flen 73 6

7 Forshaga Forshaga Forshaga 0,0 Forshaga Forshaga 73 Färgelanda Färgelanda Färgelanda 0,0 Färgelanda Färgelanda 73 Gagnef Gagnef Gagnef 0,0 Gagnef Gagnef 77 Gislaved 100 Gislaved 100 Gislaved 0,0 Gislaved Gislaved 81 Gnesta 0 Gnesta 0 Gnesta 0,0 Gnesta Gnesta 64 Gnosjö Gnosjö Gnosjö 0,0 Gnosjö Gnosjö 78 Gotland Gotland Gotland 30,9 Gotland Gotland 75 Grums 100 Grums 0 Grums 0,0 Grums Grums 65 Grästorp 79 Grästorp 49 Grästorp 0,0 Grästorp Grästorp 73 Gullspång 100 Gullspång 31 Gullspång 0,0 Gullspång Gullspång 80 Gällivare 0 Gällivare 100 Gällivare 0,0 Gällivare Gällivare 68 Gävle 100 Gävle 78 Gävle 23,6 Gävle Gävle 70 Göteborg Göteborg Göteborg 15,0 Göteborg Göteborg 70 Götene 45 Götene 7 Götene 0,0 Götene Götene 81 Habo 100 Habo 57 Habo 56,6 Habo Habo 73 Hagfors Hagfors Hagfors 0,0 Hagfors Hagfors 74 Hallsberg 57 Hallsberg 57 Hallsberg 0,0 Hallsberg Hallsberg 69 Hallstahammar 87 Hallstahammar 85 Hallstahammar 0,0 Hallstahammar Hallstahammar 75 Halmstad 100 Halmstad 100 Halmstad 6,1 Halmstad Halmstad 76 Hammarö 33 Hammarö 33 Hammarö 0,0 Hammarö Hammarö 69 Haninge 75 Haninge 100 Haninge 14,3 Haninge Haninge 74 Haparanda 0 Haparanda Haparanda 21,3 Haparanda Haparanda 73 Heby 89 Heby 74 Heby 0,0 Heby Heby 78 Hedemora 100 Hedemora 100 Hedemora 0,0 Hedemora Hedemora 76 Helsingborg Helsingborg Helsingborg 33,4 Helsingborg Helsingborg 64 Herrljunga 100 Herrljunga 42 Herrljunga 0,0 Herrljunga Herrljunga 63 Hjo 100 Hjo 0 Hjo 0,0 Hjo Hjo 71 Hofors 100 Hofors 55 Hofors 0,0 Hofors Hofors 73 Huddinge 87 Huddinge 76 Huddinge 10,3 Huddinge Huddinge 68 Hudiksvall Hudiksvall Hudiksvall 0,0 Hudiksvall Hudiksvall 72 Hultsfred 85 Hultsfred 0 Hultsfred 4,0 Hultsfred Hultsfred 66 Hylte 100 Hylte 88 Hylte Hylte Hylte 68 Håbo 100 Håbo 100 Håbo 0,0 Håbo Håbo 71 Hällefors Hällefors Hällefors 0,0 Hällefors Hällefors 75 Härjedalen 81 Härjedalen 0 Härjedalen 0,0 Härjedalen Härjedalen 67 Härnösand 65 Härnösand 65 Härnösand 0,0 Härnösand Härnösand 73 Härryda 100 Härryda 28 Härryda 0,0 Härryda Härryda 71 Hässleholm Hässleholm Hässleholm 17,2 Hässleholm Hässleholm 75 Höganäs Höganäs Höganäs 29,7 Höganäs Höganäs 76 Högsby 69 Högsby 100 Högsby 0,0 Högsby Högsby 74 Hörby Hörby Hörby 14,4 Hörby Hörby 70 Höör Höör Höör 12,0 Höör Höör 77 Jokkmokk Jokkmokk Jokkmokk 0,0 Jokkmokk Jokkmokk 61 Järfälla 100 Järfälla 100 Järfälla 65,6 Järfälla Järfälla 68 Jönköping Jönköping Jönköping 7,4 Jönköping Jönköping 73 Kalix 77 Kalix 70 Kalix 0,0 Kalix Kalix 68 Kalmar 30 Kalmar 91 Kalmar 10,0 Kalmar Kalmar 74 Karlsborg Karlsborg Karlsborg 0,0 Karlsborg Karlsborg 71 Karlshamn 100 Karlshamn 100 Karlshamn 0,0 Karlshamn Karlshamn 69 Karlskoga 100 Karlskoga 0 Karlskoga 0,0 Karlskoga Karlskoga 72 Karlskrona 93 Karlskrona 76 Karlskrona 0,0 Karlskrona Karlskrona 75 Karlstad 69 Karlstad 100 Karlstad 15,1 Karlstad Karlstad 69 Katrineholm 86 Katrineholm 10 Katrineholm Katrineholm Katrineholm 74 7

8 Kil Kil Kil 0,0 Kil Kil 71 Kinda 50 Kinda 70 Kinda 0,0 Kinda Kinda 70 Kiruna Kiruna Kiruna 0,0 Kiruna Kiruna 63 Klippan Klippan Klippan 3,3 Klippan Klippan 77 Knivsta 65 Knivsta 100 Knivsta Knivsta Knivsta 60 Kramfors 100 Kramfors 100 Kramfors 0,0 Kramfors Kramfors 71 Kristianstad Kristianstad Kristianstad 7,8 Kristianstad Kristianstad 73 Kristinehamn 100 Kristinehamn 47 Kristinehamn 29,2 Kristinehamn Kristinehamn 68 Krokom Krokom Krokom 24,9 Krokom Krokom 70 Kumla 59 Kumla 0 Kumla 0,0 Kumla Kumla 67 Kungsbacka 100 Kungsbacka 16 Kungsbacka 32,0 Kungsbacka Kungsbacka 77 Kungsör Kungsör Kungsör 0,0 Kungsör Kungsör 74 Kungälv Kungälv Kungälv 0,0 Kungälv Kungälv 81 Kävlinge 0 Kävlinge 63 Kävlinge 0,0 Kävlinge Kävlinge 79 Köping 87 Köping 37 Köping 0,0 Köping Köping 66 Laholm 100 Laholm 100 Laholm 36,6 Laholm Laholm 76 Landskrona Landskrona Landskrona Landskrona Landskrona 75 Laxå 37 Laxå 0 Laxå 0,0 Laxå Laxå 79 Lekeberg 100 Lekeberg 100 Lekeberg 0,0 Lekeberg Lekeberg 81 Leksand 83 Leksand 100 Leksand 0,0 Leksand Leksand 66 Lerum Lerum Lerum 36,0 Lerum Lerum 74 Lessebo Lessebo Lessebo 0,0 Lessebo Lessebo 81 Lidingö 62 Lidingö 52 Lidingö 14,7 Lidingö Lidingö 64 Lidköping Lidköping Lidköping 0,0 Lidköping Lidköping 77 Lilla Edet 100 Lilla Edet 62 Lilla Edet 0,0 Lilla Edet Lilla Edet 76 Lindesberg 57 Lindesberg 50 Lindesberg 0,0 Lindesberg Lindesberg 77 Linköping 100 Linköping Linköping 52,7 Linköping Linköping 74 Ljungby 73 Ljungby 92 Ljungby 0,0 Ljungby Ljungby 77 Ljusdal Ljusdal Ljusdal Ljusdal Ljusdal 74 Ljusnarsberg Ljusnarsberg Ljusnarsberg 0,0 Ljusnarsberg Ljusnarsberg 58 Lomma 100 Lomma 0 Lomma 63,0 Lomma Lomma 65 Ludvika Ludvika Ludvika 0,0 Ludvika Ludvika 73 Luleå Luleå Luleå 0,0 Luleå Luleå 68 Lund 81 Lund 74 Lund 27,9 Lund Lund 71 Lycksele 0 Lycksele 40 Lycksele 0,0 Lycksele Lycksele 67 Lysekil 100 Lysekil 100 Lysekil Lysekil Lysekil 66 Malmö Malmö Malmö 28,6 Malmö Malmö 69 Malung- Malung- Malung- Malung-Sälen 100 Malung-Sälen 100 Sälen 0,0 Sälen Sälen 82 Malå Malå Malå 0,0 Malå Malå 80 Mariestad Mariestad Mariestad 0,0 Mariestad Mariestad 67 Mark 100 Mark 66 Mark 0,0 Mark Mark 74 Markaryd 47 Markaryd 24 Markaryd 0,0 Markaryd Markaryd 75 Mellerud Mellerud Mellerud 0,0 Mellerud Mellerud 66 Mjölby 0 Mjölby 53 Mjölby 13,0 Mjölby Mjölby 76 Mora Mora Mora 23,8 Mora Mora 83 Motala 73 Motala 71 Motala 9,6 Motala Motala 74 Mullsjö 100 Mullsjö 43 Mullsjö Mullsjö Mullsjö 79 Munkedal Munkedal Munkedal Munkedal Munkedal 77 Munkfors Munkfors Munkfors 0,0 Munkfors Munkfors 67 Mölndal Mölndal Mölndal 13,3 Mölndal Mölndal 68 Mönsterås Mönsterås Mönsterås Mönsterås Mönsterås 80 Mörbylånga Mörbylånga Mörbylånga 0,0 Mörbylånga Mörbylånga 78 Nacka 100 Nacka 91 Nacka 52,2 Nacka Nacka 73 8

9 Nora Nora Nora 0,0 Nora Nora 73 Norberg 95 Norberg 75 Norberg 0,0 Norberg Norberg 74 Nordanstig Nordanstig Nordanstig 2,9 Nordanstig Nordanstig 69 Nordmaling Nordmaling Nordmaling 0,0 Nordmaling Nordmaling 69 Norrköping Norrköping Norrköping 21,2 Norrköping Norrköping 75 Norrtälje Norrtälje Norrtälje 28,9 Norrtälje Norrtälje 74 Norsjö Norsjö Norsjö 0,0 Norsjö Norsjö 62 Nybro 41 Nybro 47 Nybro 0,0 Nybro Nybro 73 Nykvarn Nykvarn Nykvarn 9,5 Nykvarn Nykvarn 61 Nyköping 100 Nyköping 82 Nyköping 26,3 Nyköping Nyköping 70 Nynäshamn Nynäshamn Nynäshamn 0,0 Nynäshamn Nynäshamn 71 Nässjö Nässjö Nässjö 0,0 Nässjö Nässjö 72 Ockelbo Ockelbo Ockelbo 0,0 Ockelbo Ockelbo 64 Olofström 63 Olofström 53 Olofström 0,0 Olofström Olofström 74 Orsa 0 Orsa 59 Orsa 0,0 Orsa Orsa 72 Orust Orust Orust 0,0 Orust Orust 74 Osby 50 Osby 100 Osby Osby Osby 72 Oskarshamn Oskarshamn Oskarshamn 0,0 Oskarshamn Oskarshamn 78 Ovanåker Ovanåker Ovanåker 0,0 Ovanåker Ovanåker 77 Oxelösund Oxelösund Oxelösund 0,0 Oxelösund Oxelösund 62 Pajala Pajala Pajala 0,0 Pajala Pajala 73 Partille Partille Partille 0,0 Partille Partille 64 Perstorp Perstorp Perstorp Perstorp Perstorp 70 Piteå Piteå Piteå 0,0 Piteå Piteå 68 Ragunda Ragunda Ragunda 0,0 Ragunda Ragunda 69 Robertsfors 100 Robertsfors 100 Robertsfors 0,0 Robertsfors Robertsfors 76 Ronneby 14 Ronneby 0 Ronneby 0,0 Ronneby Ronneby 72 Rättvik 25 Rättvik 0 Rättvik 0,0 Rättvik Rättvik 68 Sala 79 Sala 69 Sala 12,2 Sala Sala 71 Salem 51 Salem 100 Salem 33,3 Salem Salem 74 Sandviken Sandviken Sandviken 0,0 Sandviken Sandviken 73 Sigtuna 100 Sigtuna 78 Sigtuna Sigtuna Sigtuna 68 Simrishamn 100 Simrishamn 50 Simrishamn 28,4 Simrishamn Simrishamn 76 Sjöbo 100 Sjöbo 100 Sjöbo Sjöbo Sjöbo 78 Skara Skara Skara 0,0 Skara Skara 76 Skellefteå 77 Skellefteå 32 Skellefteå 0,0 Skellefteå Skellefteå 71 Skinnskatteberg Skinnskatteberg Skinnskatteberg 0,0 Skinnskatteberg Skinnskatteberg 79 Skurup 100 Skurup 100 Skurup 0,0 Skurup Skurup 75 Skövde Skövde Skövde 9,0 Skövde Skövde 72 Smedjebacken Smedjebacken Smedjebacken 0,0 Smedjebacken Smedjebacken 74 Sollefteå Sollefteå Sollefteå 4,7 Sollefteå Sollefteå 72 Sollentuna 82 Sollentuna 77 Sollentuna 81,6 Sollentuna Sollentuna 70 Solna 100 Solna 83 Solna 82,6 Solna Solna 65 Sorsele 72 Sorsele 100 Sorsele 0,0 Sorsele Sorsele 78 Sotenäs 0 Sotenäs 0 Sotenäs 0,0 Sotenäs Sotenäs 77 Staffanstorp Staffanstorp Staffanstorp 74,4 Staffanstorp Staffanstorp 68 Stenungsund Stenungsund Stenungsund 0,0 Stenungsund Stenungsund 74 Stockholm 100 Stockholm 82 Stockholm 58,3 Stockholm Stockholm 67 Storfors Storfors Storfors 0,0 Storfors Storfors 65 Storuman 46 Storuman 28 Storuman 0,0 Storuman Storuman 77 Strängnäs 0 Strängnäs 6 Strängnäs 0,0 Strängnäs Strängnäs 73 Strömstad 79 Strömstad 79 Strömstad 0,0 Strömstad Strömstad 75 Strömsund Strömsund Strömsund 8,3 Strömsund Strömsund 79 9

10 Sundbyberg 70 Sundbyberg 0 Sundbyberg 62,5 Sundbyberg Sundbyberg 53 Sundsvall Sundsvall Sundsvall 0,0 Sundsvall Sundsvall 74 Sunne 70 Sunne 0 Sunne 0,0 Sunne Sunne 74 Surahammar Surahammar Surahammar 0,0 Surahammar Surahammar 72 Svalöv 100 Svalöv 100 Svalöv Svalöv Svalöv 71 Svedala 100 Svedala 100 Svedala Svedala Svedala 75 Svenljunga 83 Svenljunga 54 Svenljunga 0,0 Svenljunga Svenljunga 76 Säffle 25 Säffle 0 Säffle 36,2 Säffle Säffle 74 Säter 100 Säter 100 Säter 0,0 Säter Säter 72 Sävsjö Sävsjö Sävsjö 0,0 Sävsjö Sävsjö 77 Söderhamn 0 Söderhamn 0 Söderhamn 0,0 Söderhamn Söderhamn 76 Söderköping Söderköping Söderköping 37,0 Söderköping Söderköping 74 Södertälje 100 Södertälje 85 Södertälje 18,2 Södertälje Södertälje 69 Sölvesborg 100 Sölvesborg 100 Sölvesborg Sölvesborg Sölvesborg 74 Tanum 100 Tanum 56 Tanum 0,0 Tanum Tanum 78 Tibro 100 Tibro 71 Tibro 0,0 Tibro Tibro 82 Tidaholm Tidaholm Tidaholm 0,0 Tidaholm Tidaholm 77 Tierp 100 Tierp 100 Tierp 0,0 Tierp Tierp 66 Timrå Timrå Timrå Timrå Timrå 72 Tingsryd 75 Tingsryd 50 Tingsryd Tingsryd Tingsryd 79 Tjörn 67 Tjörn 100 Tjörn 11,2 Tjörn Tjörn 72 Tomelilla 62 Tomelilla 100 Tomelilla 61,9 Tomelilla Tomelilla 75 Torsby 100 Torsby 100 Torsby 0,0 Torsby Torsby 73 Torsås 100 Torsås 100 Torsås 0,0 Torsås Torsås 67 Tranemo Tranemo Tranemo 0,0 Tranemo Tranemo 79 Tranås 37 Tranås 0 Tranås Tranås Tranås 75 Trelleborg 90 Trelleborg 68 Trelleborg 21,3 Trelleborg Trelleborg 70 Trollhättan Trollhättan Trollhättan Trollhättan Trollhättan 69 Trosa 100 Trosa 100 Trosa Trosa Trosa 71 Tyresö 100 Tyresö 82 Tyresö 43,9 Tyresö Tyresö 76 Täby 94 Täby 84 Täby 82,7 Täby Täby 67 Töreboda Töreboda Töreboda 0,0 Töreboda Töreboda 63 Uddevalla 70 Uddevalla 30 Uddevalla 0,0 Uddevalla Uddevalla 70 Ulricehamn Ulricehamn Ulricehamn 0,0 Ulricehamn Ulricehamn 75 Umeå 56 Umeå 28 Umeå 12,0 Umeå Umeå 72 Upplands Upplands Upplands Upplands Väsby 93 Upplands Väsby 77 Väsby 49,5 Väsby Väsby 78 Upplands-Bro Upplands-Bro Upplands- Bro 5,1 Upplands- Bro Upplands- Bro 67 Uppsala Uppsala Uppsala 51,3 Uppsala Uppsala 72 Uppvidinge 51 Uppvidinge 0 Uppvidinge 15,3 Uppvidinge Uppvidinge 73 Vadstena Vadstena Vadstena 0,0 Vadstena Vadstena 80 Vaggeryd Vaggeryd Vaggeryd 0,0 Vaggeryd Vaggeryd 68 Valdemarsvik Valdemarsvik Valdemarsvik 43,9 Valdemarsvik Valdemarsvik 79 Vallentuna Vallentuna Vallentuna 53,4 Vallentuna Vallentuna 68 Vansbro 100 Vansbro 100 Vansbro Vansbro Vansbro 73 Vara 100 Vara 0 Vara 0,0 Vara Vara 59 Varberg 92 Varberg 61 Varberg 33,0 Varberg Varberg 77 Vaxholm 100 Vaxholm 0 Vaxholm 98,7 Vaxholm Vaxholm 75 Vellinge Vellinge Vellinge 100,0 Vellinge Vellinge 68 Vetlanda Vetlanda Vetlanda Vetlanda Vetlanda 78 Vilhelmina 100 Vilhelmina 92 Vilhelmina 0,0 Vilhelmina Vilhelmina 81 Vimmerby 100 Vimmerby 100 Vimmerby Vimmerby Vimmerby 73 Vindeln Vindeln Vindeln 0,0 Vindeln Vindeln 67 Vingåker 0 Vingåker 9 Vingåker 0,0 Vingåker Vingåker 69 10

11 Vårgårda Vårgårda Vårgårda 0,0 Vårgårda Vårgårda 69 Vänersborg Vänersborg Vänersborg 14,6 Vänersborg Vänersborg 74 Vännäs 100 Vännäs 0 Vännäs 0,0 Vännäs Vännäs 68 Värmdö 97 Värmdö 91 Värmdö 38,8 Värmdö Värmdö 69 Värnamo 100 Värnamo 100 Värnamo 1,2 Värnamo Värnamo 75 Västervik Västervik Västervik 7,4 Västervik Västervik 74 Västerås 91 Västerås 89 Västerås 21,1 Västerås Västerås 71 Växjö Växjö Växjö 24,9 Växjö Växjö 72 Ydre Ydre Ydre 0,0 Ydre Ydre 78 Ystad Ystad Ystad 32,2 Ystad Ystad 75 Åmål 76 Åmål 100 Åmål Åmål Åmål 81 Ånge 39 Ånge 19 Ånge 0,0 Ånge Ånge 72 Åre Åre Åre 0,0 Åre Åre 72 Årjäng Årjäng Årjäng 100,0 Årjäng Årjäng 66 Åsele Åsele Åsele 0,0 Åsele Åsele 71 Åstorp Åstorp Åstorp Åstorp Åstorp 69 Åtvidaberg 100 Åtvidaberg 100 Åtvidaberg 42,3 Åtvidaberg Åtvidaberg 67 Älmhult 100 Älmhult 66 Älmhult 0,0 Älmhult Älmhult 69 Älvdalen 100 Älvdalen 100 Älvdalen 0,0 Älvdalen Älvdalen 82 Älvkarleby 0 Älvkarleby 0 Älvkarleby 0,0 Älvkarleby Älvkarleby 76 Älvsbyn Älvsbyn Älvsbyn 0,0 Älvsbyn Älvsbyn 62 Ängelholm Ängelholm Ängelholm 35,6 Ängelholm Ängelholm 77 Öckerö 100 Öckerö 85 Öckerö 0,0 Öckerö Öckerö 75 Ödeshög 0 Ödeshög 0 Ödeshög 0,0 Ödeshög Ödeshög 79 Örebro 82 Örebro 66 Örebro 18,9 Örebro Örebro 68 Örkelljunga Örkelljunga Örkelljunga 13,0 Örkelljunga Örkelljunga 77 Örnsköldsvik Örnsköldsvik Örnsköldsvik 0,0 Örnsköldsvik Örnsköldsvik 73 Östersund 85 Östersund 0 Östersund 18,8 Östersund Östersund 71 Österåker 100 Österåker 100 Österåker 79,7 Österåker Österåker 66 Östhammar Östhammar Östhammar Östhammar Östhammar 71 Östra Östra Östra Östra Göinge 100 Östra Göinge 100 Göinge 11,7 Göinge Göinge 68 Överkalix 55 Överkalix 75 Överkalix 0,0 Överkalix Överkalix 79 Övertorneå 100 Övertorneå 100 Övertorneå 0,0 Övertorneå Övertorneå 73 11

12 Box 12660, Stockholm

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster Nr2:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, SWEDBANK OCH ICA Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen Regionförstoring är ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket; SFS 1998:1239 Utkom från trycket den 6 oktober 1998 utfärdad den 24 september 1998.

Läs mer

3, KF 2014-02-05 00:00. Rapporter - jämförelser andra kommuner

3, KF 2014-02-05 00:00. Rapporter - jämförelser andra kommuner 3, KF 2014-02-05 00:00 Rapporter - jämförelser andra kommuner 3, KF 2014-02-05 00:00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ÖSTERSUND Januari 2014 BOX 55650

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen 2012-03-29 Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-februari visar att i Norrbottens län var 84,5 procent av de nya bilarna dieseldrivna.

Läs mer

Lokala arbetsmarknader och tillämpningen av reglerna för geografiskt sökområde i arbetslöshetsförsäkringen: Appendix 2.

Lokala arbetsmarknader och tillämpningen av reglerna för geografiskt sökområde i arbetslöshetsförsäkringen: Appendix 2. 2004-10-21 Lokala arbetsmarknader och tillämpningen av reglerna för geografiskt sökområde i arbetslöshetsförsäkringen: Appendix 2. Tabell A3 bygger helt på uppgifter från AMS IT-stöd (AIS), som IAF inte

Läs mer