Presentation av de fem kandidater som valberedningen föreslår kongressen 2014 att välja in som nya i CS:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation av de fem kandidater som valberedningen föreslår kongressen 2014 att välja in som nya i CS:"

Transkript

1 Presentation av de fem kandidater som valberedningen föreslår kongressen 2014 att välja in som nya i CS: Rolf Lindahl Jag heter Rolf Lindahl, är 44 år och bor i Strängnäs. Jag kom i kontakt med Svenska Freds i samband med att jag vägrade värnplikt och sedan deltog i en freds- och samhällsstudievecka som Svenska Freds då arrangerade för gymnasister. Vid sidan av studier i bland annat internationella relationer, konfliktlösning och fredsarbete i Göteborg under 1990-talet var jag också engagerad ideellt i plogbillsrörelsen för militär avrustning blev jag invald i Centralstyrelsen, en position som jag lämnade 2000 i och med att jag fick en tjänst på kansliet som politisk sekreterare med inriktning på nedrustning och vapenhandel. Som anställd jobbade jag huvudsakligen med vapenexportfrågor men även med andra frågor och projekt, så som den svenska kampanjen mot klustervapen. Sedan sommaren 2012 jobbar jag som kampanjledare på Greenpeace med klimatoch energifrågor. Jag är främst engagerad nedrustningsfrågor och vill gärna bidra till att Svenska Freds fortsätter att driva på för en värld utan vapen. Amanda Sundberg Terminen på mitt första gymnasieår var bara några dagar gammal när terrordådet 9/11 inträffade. Det och dess följder skapade diskussioner och frågeställningar som ökade mitt intresse för freds- och konfliktfrågor. När jag senare upptäckte vidden av den svenska vapenexporten hittade jag Svenska Freds och visste med en gång att jag ville engagera mig. Jag praktiserade på Svenska Freds 2010, skrev för fredstidningen Pax och deltog i det dagliga arbetet på kansliet. Därefter har jag varit aktiv medlem i lokalföreningen i Stockholm, under 2012 som ordförande. Vi har bl.a. gjort en ny hemsida och anordnat ett fredsläger för ungdomar. Jag har en master (MSc) i demografi och utveckling och en kandidatexamen (BA) i statsvetenskap och internationella relationer, båda från universitet i England. Jag har också arbetat som volontärlärare i engelska på en grundskola i Tanzania. Jag bor i Stockholm och arbetar på Stockholms läns landsting som marknads- och omvärldsanalytiker för 1177 Vårdguiden. Jag vill verka för en fredlig, hållbar och jämlik värld. Jag är stolt över att ha nominerats till styrelseledamot i Svenska Freds och vill bidra till att Svenska Freds ska fortsätta påverka politik och driva opinion för en fredligare värld.

2 Anwahr Arhahb Jag arbetade på Muslimska Fredsrörelsen som förbundssekreterare och kanslichef samt från min senaste tjänst som pressekreterare hos Miljöpartiets manliga språkrör. Arbetet där har gett mig god erfarenhet av att arbeta strategiskt såsom praktiskt med kommunikation både internt och externt. Jag har god erfarenhet av att söka projekt, genomföra behovsanalyser, arrangera utbildningar, skriva kontinuerliga rapporter samt budgetarbete. Under min tid som förbundssekreterare i Muslimska Fredsrörelsen tiodubblades medlemsantalet i organisationen vilket var ett resultat av ett noggrant planerings- och genomförande arbete I mina arbeten strävar jag alltid efter att skapa förutsättningar för att människor ska känna sig inkluderade, sedda och lyssnade till samtidigt som jag håller fast vid riktlinjer och principer som finns i den organisation jag verkar i. Jag har en förmåga att förstå, inspirera och möta människor där de är vilket jag till stor del har socionomutbildningen att tacka för. Under mina anställningar och förtroendeuppdrag har jag rest mycket runtom i Sverige och världen för att representera organisationen jag arbetar för, jag har medverkat i konferenser anordnade av olika organisationer. Mikael Botnen Diamant Jag heter Mikael Botnen Diamant och har en bakgrund som generalsekreterare på Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF) och som chef för Sidas kommunikationssatsning ZENIT. Nu arbetar jag som frilansande konsult och projektleder bland annat Sidas kommunikationsprojekt Sida Alumni. Jag har vuxit upp med släktingar som upplevt andra världskrigets koncentrationsläger. Och har genom mitt internationella engagemang och arbete, på nära håll fått se hur fattigdom, krig och våld påverkar samhällen och människor. Dessa saker är exempel på starkt bidragande orsaker till mitt intresse för freds- och konfliktförebyggande frågor. Min tid som generalsekreterare på RKUF gav mig bland annat en insikt och förståelse för vikten av ett positivt samspel mellan centralstyrelsen, kansliet, lokalföreningarna och medlemmarna i en organisation. Hur viktigt det är med en välfungerande kommunikation och en förståelse och respekt för varandras roller. Jag hoppas innerligt på att bli invald i centralstyrelsen. Liber Rodriguez Florez Jag heter Liber Rodriguez-Florez och kandiderar till styrelsen för Svenska Freds- och skiljedomsföreningen. Jag kom till Sverige från Sydamerika på 70-talet tillsammans med mina föräldrar som var politiska flyktingar. Kanske är det den bakgrunden som gjort att jag alltid haft ett stort intresse för internationella frågor. Mänskliga rättigheter, demokratioch freds- och konfliktfrågor är viktigt för mig och jag försöker följa utvecklingen internationellt. Latinamerika är av förklarliga skäl ett geografiskt intresseområde men just nu följer jag även utvecklingen i forna Sovjetunionen med stort intresse.

3 Jag har flera års erfarenhet av styrelsearbete bakom som mig, senast 2 år i rollen som sekreterare. Är civilingenjör och jobbar med IT inom koncernfunktionen på Postens huvudkontor, tidigare har jag bl.a. arbetat som affärsutvecklare. Presentation av den som valberedningen föreslår kongressen 2014 att välja in som ny föreningsrevisor: Eva Lidmark, Malmö. Medlem sedan tidigt 80-tal. Lokalföreningsaktiv i Malmöföreningen under 80-talet, CSledamot under 80- och 90-talet, bl a vice ordförande en period under Lars Ångströms ordförandetid. Passiv medlem sedan andra halvan av 90-talet men följer föreningens arbete med stort intresse. Ser fram emot att nu kunna växla upp mitt engagemang något genom nomineringen till verksamhetsrevisor. Annars verksam som konsult på ett företag som heter PwC. Bor i Malmö, gift och har två vuxna barn. Presentation av de styrelseledamöter som redan sitter i CS och som antingen föreslås bli omvalda: Anna Ek, Stockholm. Jag heter Anna Ek och är (snart) 34 år gammal, född och uppvuxen i Gantofta strax utanför Helsingborg. När jag tackade ja till att bli nominerad till ordförande hösten 2007 vågade jag knappt tro att jag fått chansen att få mina drömmars uppdrag. Som student och aktiv i lokalföreningen i Lund/Malmö kunde jag nog ana att det skulle bli ett väldigt roligt arbete att vara ordförande för Svenska Freds. Men det har verkligen överträffat alla mina förhoppningar. Jag har verkligen världens bästa uppdrag och känner mig så otroligt hedrad över att ha förmånen att dagligen få omge mig med så kompetenta och inspirerande medlemmar, kollegor och andra fredsintresserade. Ni betyder så oerhört mycket för mig. Jag är övertygad om att Svenska Freds är en av de allra viktigaste fredsrösterna i den politiska debatten i dag. I en tid där fler och fler ställer krav på upprustning och militär avskräckning har vi ett viktigt uppdrag i att peka på behoven av samarbete och nedrustning. Vi ser dagligen effekter av de hemska krig som ofattbart nog fortsätter runtom i världen. Vår röst och vårt arbete behövs! Vi gör också en väsentlig skillnad för de människor i konfliktområden som vi samarbetar med i Afghanistan, Burma, Norra Kaukasus och Moldavien/Transnistrien. Att de vet att de har vårt ditt och mitt moraliska stöd i ryggen betyder väldigt mycket för dem. Detta kombinerat med att vi också är aktiva i en rad olika internationella nätverk kring nedrustningsfrågor och fredlig konflikthantering gör att vi kan vara med och påverka på många olika plan. I Sverige är vi en växande fredsrörelse som såväl agerar remissinstans på politiska förslag, som en pålitlig och trovärdig fredsröst i massmedia, för att ta några exempel. Svenska Freds är på väg uppåt. Vi har ökat vårt medlemsantal, vi syns oftare i den massmediala debatten och vi har lyckats utöka våra internationella samarbeten de senaste åren. Men så klart har vi flera utmaningar kvar, något som vi i styrelsen försökt

4 arbeta långsiktigt med de senaste åren. Vi har ökat satsningarna på medlemskommunikationen, arbetat med att stärka ekonomin och så klart jobbat hårt med att stärka vår närvaro i den fredspolitiska debatten. I år har Sverige inte haft krig på sitt territorium på 200 år. Det är något som är värt att fira. Men vi måste också våga fråga oss vad denna fred har baserats på. Att Sverige exempelvis är världens åttonde största vapenexportör rimmar illa med ambitionerna och bilden av oss själva som ett fredens land. Det är bra att det finns ett stort engagemang i Sverige för fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Detta ska vi berömma och jobba för att det ska bli ännu större. I år är det också valår. Jag ser fram emot att tillsammans med kontoret och alla engagerade medlemmar driva fredsfrågorna gentemot de politiska partierna, i dag och framöver efter september. För alla behövs i fredsarbetet, beslutsfattare, fredsengagerade och medlemmar. Jag ser också fram emot att fortsätta att få träffa alla de fantastiska människor som tillsammans utgör Svenska Freds. Oavsett vad det handlar om så är uppdraget som ordförande i Svenska Freds så otroligt givande och engagerande. Att ena dagen äta ostmackor och dricka kaffe tillsammans med aktivister från en lokalförening efter en inspirerande seminariekväll, och andra dagen med någon timmes varsel förbereda sig inför en debatt i radion är två väldigt olika saker, men båda så oerhört roliga och viktiga på sina respektive sätt. Att få möjligheten att fortsatt få vara ordförande för världens äldsta och Skandinaviens största fredsförening de kommande två åren skulle vara en enorm ära för mig. Jag kommer att fortsätta engagemanget tillsammans med alla de fantastiska människor som utgör Svenska Freds för att göra oss till en ännu starkare fredsorganisation och för att fredsfrågorna ska få en större plats i politiken och samhällsdebatten. Agnes Hellström, Stockholm Författare och journalist som varit medlem i Svenska Freds sedan Stort intresse för internationella frågor och tycker lokalföreningar och gräsrotsaktiva är mycket viktiga. Andreas Ribbefjord, Handen Medlem i Svenska Freds sedan närmre 10 år. Blev medlem i protest mot den svenska vapenexporten. Annars VD för en IT-konsultbyrå. Adam Reuterskjöld, Stockholm Arbetar som copywriter och har som huvudfråga att belysa Sveriges position på topplistan över världens största vapenexporter. Hoppas på att kunna bidra till arbetet med sina kunskaper inom marknadsföring. Carl Linton, Stockholm Stort intresse för fredsfrågor och utbildning i både statsvetenskap, konfliktkunskap samt PR. Vill bidra till Svenska Freds arbete med sina olika erfarenheter. Arbetar annars med PR och information.

5 Valberedningens förslag kring arvodering av styrelsens ledamöter Enligt FRII:s (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) bindande riktlinjer skall organisationers årsstämmor godkänna arvodering av styrelseledamöter. Olika organisationer har olika modeller för arvodering av styrelsemedlemmar, vissa har flera arvoderade ledamöter, andra helt ideellt arbetande styrelser. I Svenska Fredsoch Skiljedomsföreningen har vi valt att ha en heltidsarbetande ordförande som bland annat har uppdraget att vara organisationens ansikte utåt. Att vara ordförande i Svenska Freds är ett utmanande och stimulerande uppdrag, som kommer med många förväntningar dels internt i föreningen och dels externt sett till den centrala position Svenska Freds har i den massmediala debatten. Det är ett förtroendeuppdrag på heltid och en position som innebär ett stort ansvar och förväntningar på att snabbt finnas tillgänglig, påläst och insatt utåt sett, liksom att ordföranden också ska finnas tillgänglig internt i medlemsorganisationen. Valberedningen föreslår efter diskussioner med ordföranden och dennes arbetsgivare, de två vice ordförandena, att ordförandens arvode blir kronor i månaden för det första av de två kommande åren och kronor i månaden för det andra av de två kommande åren.

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

Valberedningens ställningstagande

Valberedningens ställningstagande Valberedningens ställningstagande Valberedningen försöker med sitt förslag spegla medlemsspridningen i förbundet i så många avseenden som möjligt. Att täcka in samtliga aspekter har dock inte varit möjligt.

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Valberedningens förslag till förtroendeposter. Innehåll Valberedningens nomineringar till Saco Studentråd, verksamhetsåret 2015 4 Ordförande 4 Kristin Öster, Psykologförbundets

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Senast uppdaterad: 2015-08-19 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

jobba FÖR f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013

jobba FÖR f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013 europa f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013 i detta nummer malmström om brysselkulturen möt högste tjänstemannen franskan gav henne eu-jobbet blue book ett steg i karriären dags för medborgardialog

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Bilaga 21 Valbilaga Tisdag 9/4 2013 Gröjersalen, Hus 3 - Kräftriket Kl. 17:00 22:00 Sammanställning, sökande till styrelsen verksamhetsår 2013/2014: KANDIDATER

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ge freden en chans! Kriget i Syrien har nu pågått sedan 2011 och har skördat över 100 000 dödsoffer samt tvingat miljontals människor på flykt. Den humanitära nöden är

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

fred och frihet En global rörelse för fred ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI

fred och frihet En global rörelse för fred ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 4, 2014 Nummer 1, 2014 ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI En global rörelse för

Läs mer

Valbilaga. Kongress14

Valbilaga. Kongress14 Valbilaga Hej! Först och främst vill valberedningen återigen tacka för det förtroende ni medlemmar gav oss under Årsmötet 13. Vi har sedan vi tillträde 1 januari 2014 arbetat aktivt med att få fram ett

Läs mer

Gör idéer till verklighet

Gör idéer till verklighet INSPIRATIONSBROSCHYR TILL KVINNOR SOM VILL STARTA FÖRETAG Gör idéer till verklighet ik, investera i invandrarkvinnor Och så kom den dagen jag hoppades aldrig skulle komma. Dagen som innebär att de resurser

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Innehåll Generalsekreteraren har ordet 3 Vår definition av hållbar utveckling 5 Om rapporten 6 Viktiga händelser under 7 Rädda Barnen i ett nötskal 8 Vår omvärld 10 De viktigaste

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00

Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Jämlikhetsnämndens ordförande... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

En skrift om hur och varför vi börjar engagera oss ideellt. Ungt Engagemang. Att göra skillnad

En skrift om hur och varför vi börjar engagera oss ideellt. Ungt Engagemang. Att göra skillnad En skrift om hur och varför vi börjar engagera oss ideellt Ungt Engagemang 2 Inledning Unga är engagerade. Det visar statistiska undersökningar gång på gång. Unga brinner för att förändra världen, unga

Läs mer