Bakgrund och verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund och verksamhet"

Transkript

1 Cybercom, ett IT-konsult bolag med tjugo års erfarenhet inom branschen, gick väldigt bra och expanderade kraftigt åren innan finanskrisen. I samband med denna uppstod dock stora ekonomiska problem och dess aktie rasade. Efter flera år av negativa resultat verkar företagit ha fått ordning på sin verksamhet och dess aktie är ser nu klart köpvärd ut. Bakgrund och verksamhet Cybercom är ett IT-konsultbolag med huvudsäte i Stockholm som bildades Koncernen har ca 1260 anställda i sju länder, men betraktar Norden som sin hemmamarknad. Deras affärsidé är att stärka bolag genom att tillvarata den uppkopplade världens möjligheter. Främst handlar det om att utveckla tjänster, applikationer, system, produkter och programvara åt sina kunder noterades Cybercom på Stockholmsbörsen och har sedan dess förvärvat många olika bolag runtom i världen, men även avvecklat verksamheter i olika länder. Sedan 2012 har de använt sig av en ny strategi, med fokus på lönsamhet istället för tillväxt, med fokus på Norden som hemmamarknad och Polen, Indien och Singapore som internationella kompetenscentra. Produkter, segment och geografisk spridning Cybercom erbjuder tjänster och produkter inom de fyra områdena Connected Engineering, Digital Solutions, Connectivity Management och Secure Connectivity. Connected Engineering är det största av Cybercoms verksamhetsområden och står för 45% av koncernens omsättning. Inom det här området utvecklar Cybercom kommunikationslösningar genom att få olika enheter att kommunicera med varandra. Ett exempel är att de åt företaget Outotec tillhandahöll mjukvara som samlade in och analyserade information kring deras nedkylningsprocess, vilket ledde till att den kunde skötas mer effektivt och lättare upptäcka problem. Digital Solutions motsvarar 42% av koncernens omsättning och står för den näst största andelen. Den här delen av Cybercoms verksamhet kretsar kring att utnyttja de digitala möjligheterna för att förbättra klienters verksamheter i flera olika avseenden, t.ex. vad gäller lönsamhet och kundrelationer. Åt exempelvis SF Bio skapade man en app där biobesökarna kunde boka och köpa biljetter, samt välja sittplatser. Connectivity Management är den del som bl.a. arbetar med rådgivning och industrioch säkerhetsanalys beträffande nyttomaximering, expansion och uppgradering av nätverk eller utveckling av nya mobila nät. Den utgör 8% av koncernes omsättning. En stor del av Connectivity Management kretsar kring att hjälpa operatörerna att förstå hur deras kunder faktiskt upplever deras tjänster. Secure Connectivity, med 5% av koncernens omsättning, är den del av verksamhetens som utgör den minsta andelen av koncernens omsättning. Denna del behandlar säkerhet och risk i samband med IT. Cybercom hjälper b.la. sina klienter med att identifiera och minimera IT-risker - vad är riskerna för en cyberattack och hur skyddar man känslig data t.ex.

2 Dess geografiska spridning har varierat kraftigt de senaste åren, då de har köpt upp företag i olika länder som i sin tur har haft kontor i olika länder. Dock har många av dessa avvecklats under de senaste åren. Idag betraktas Norden som hemmamarknaden och de delar in sin verksamhet i tre geografiska segment Sverige, Finland och International. Den i särklass största marknaden är Sverige, där företaget har 73% av sin omsättning. Näst störst är Finland som står för 18% av omsättningen, medan International står för resterande 9%. Sverige delas in i tre olika segment; Nordost, Mitt och Öresund. Störst är Nordost, som främst sysslar med uppdrag inom offentlig sektor, följt av Mitt vars huvudinriktning är Connected Engineering. Det minsta Sverigesegmentet är Öresund. Öresund har ca 200 medarbete, medan Nordost har ca 300. Dess huvudsakliga syssla är uppdelad i Digital Solutions och Connected Engineering. Den lokala leveranskapaciteten kompletteras av kompetenscentra i Indien och Polen. Totalt har de verksamhet i sju olika länder. Övriga länder som de har kontor i är Danmark, Förenade Arabemiraten och Singapore. Fem senaste åren samt senaste Qi: Mycket har hänt i Cybercom de senaste 5 åren. Efter kraftig expansion under 2007 och 2008 började resultaten försämras under finanskrisen och Cybercom har haft en konstant sjunkande omsättning sedan toppåren 2008 och 2009, se figur 1. Detta har lett till att man har tvingats ändra sin strategiska inriktning på expansion till att istället skapa lönsamhet. Beslut om detta togs Mellan 2009 och 2013 sjönk antalet anställda från 1818 till 1267 och man har lyckats öka omsättningen per anställd. Man har även dragit ner närvaron utanför hemmamarknaden och har nu verksamhet i sju länder mot tidigare elva. Figur 1. Cybercoms omsättning från 2004 till 2013.

3 Cybercom satte 2011 också som mål att Telekom, Industri respektive Offentlig sektor ska stå för vardera 30% av omsättningen. Man har lyckats väl med detta, vilket syns i Figur 2. Figur 2. Andel av Cybercoms omsättning som kommer från olika sektorer 2009 och genomfördes en nyemmision om 100 MSEK för att stärka bolagets finansiella ställning efter finanskrisen. Tillskottet användes till att anpassa kapitalstrukturen och stärka likviditeten. Eget kapital och skulder uppgick efter detta till ca MSEK. Cybercoms omsättning sjönk kraftigt under 2010 och man fortsatte skära ner på antalet anställda. Värt att notera är att Nokia flyttade ut mycket av sin verksamhet från Finland vilket påverkade Cybercom kraftigt då Nokia stod för 4% av omsättningen. Detta ledde 2011 också till en nedskrivning av värdet för kundrelationer hänförliga till ett tidigare förvärv. Under 2011 fortsätter omorganisation och nedskärningar på Cybercom. Flera i ledningen lämnar eller ersätts och Petteri Puhakka, tidigare VD för Cybercom Finland, blir tillförordnad VD och koncernchef. Omsättningen fortsätter att minska, mycket på grund av neddragning hos ett fåtal stora kunder inom telekom. Styrelsen fastställer under 2011 nya finansiella mål och en ny strategi för bolaget. Enligt den nya strategin med färre men större internationella enheter stängs kontor i Beijing och USA. Man eftersträvar mindre decentralisering för att skapa större, mer integrerade enheter där fokus ligger på affärerna i Norden. Man tillsätter Niklas Flyborg, med mångårig erfarenhet från IT-konsultbranschen, som ny VD. Han tillträder 1 mars Under 2012 genomfördes en nyemission om 126 MSEK för att förändra lånestrukturen och fasa ut factoring. Cybercom fortsatte att genomföra sin strategi med större fokus på Norden och mindre hierarki. Vidare försökte bolaget nischa sig inom området Connectivity. Fokus lades på machine-to-machine och Internet of things. Allt större delar av samhället har blivit uppkopplat och fordons- och energisektorn har tillsammans med offentlig verksamhet blivit allt viktigare för Cybercom medan beroendet av telekom har minskat. Olika delar av organisationen fortsatte också att integreras tätare, med fokus på att de internationella kompetenscentrumen skulle agera stöd till den nordiska verksamheten men även fortsättningsvis också arbeta fristående. Man skapar en gemensam säljorganisation för hela koncernen och försöker att i högre grad erbjuda helhetslösningar till sina kunder snarare än enskilda konsultprojekt. Man vill ha stora

4 volumer i uppdragen hos varje kund. Samtidigt vill man bredda kundbasen och minska beroendet på ett fåtal stora kunder.. Under 2013 vände alla delar av Cybercoms verksamhet till positiva resultat. Cybercom utökade också sin satsning på IT-säkerhet. Lönsamhetsmålen med 10 % i EBIT-marginal uppfylldes ej utan låg på 5%. Även andelen helhetsuppdrag var otillfredställande. I övrigt lyckades man bra med att uppfylla målen. Cybercom lyckades väl med att bredda sin kundbas. Ett mål är att de tio största kunderna inte ska utgöra mer än 35% av omsättning. Man har gått från 57% 2009 till 43% Slutligen jobbar Cybercom hårt med hållbarhet och CSR. Detta har resulterat i injudningar till FN-konsultationer och Cybercom utsågs 2013 till IT-sektorns bästa företag när det gäller andelen kvinnor på ledande befattningar av Allbright-stiftelsen. Den polska delen utseddes till bästa IT-arbetsplatsen i Polen. Under 2014 utsågs man av Jobtip även som ett av de mest spännande företagen att göra karriär på för unga. Enligt kundundersökningar har Cybercom ett startk stöd hos sina kunder. 98% vill rekommendera Cybercom till andra. Sedan 2013 undersöks medarbetarmotivationen med hjälp av ett index. Det ligger 2013 på 583/1000. Målet är 700. Under 2014 har rörelseresultat och rörelsemarginal fortsatt att öka. Under Q3 ökade omsättningen på årsbas för första gången sedan innan finanskrisen och man har även nyrekryterat. Det är tillväxten i Finland och internationellt som imponerar med 30-40%. Tillväxten i Sverige ligger på mer blygsamma 7%. Likväl så gör man ett bra resultat. Även under Q4 har man fortsatt att öka sin omsättning och sitt resultat. Överlag ser det avsevärt mycket bättre ut för Cybercom än vad det har gjort på flera år även om det just nu är hög konkurrens inom branschen. Makroanalys Eftersom en stor del av Cybercoms omsättning kommer från telekomindustrin påverkas de av konjunkturen. De senaste åren har dock beroendet av telekomindustrin minskat medan annan industri och offentlig verksamhet ökat i betydelse. Detta gör att Cybercom är mindre känsligt än man varit tidigare. Vidare är utvecklingen i Sverige och Finland helt avgörande för Cybercom. En fara är det lägre kostnadsläget i länder som Indien och Kina. Dessa länder har börjat konkurrera på den svenska IT-konsultmarknaden och det råder en viss prispress idag. Cybercoms, liksom vår, bedömning är dock att det kommer att finnas behov av lokala konsulter under överskådlig framtid. Marknadsanalys och största konkurrenterna Det som främst driver marknaden för IT-konsulter är samhällets efterfråga på tekniska lösningar till sina problem. Produkter som tillhandahålls är egentligen lösningar på problem som företag har stött på. Då vi lever i en värld där teknik allt mer implementeras i det dagliga livet tror vi att den här marknaden kommer fortsätta att vara stark. T.ex. implementerar statliga företag alltmer appar till smartphones för att underlätta för sina medborgarna.

5 Aktörerna på den här marknaden konkurrerar i mångt och mycket globalt. Ett företag kan ta sig an uppdrag i ett annat land utan problem. Det finns inga stora logistiska problem, som i många andra branscher. Detta leder till att IT-konsult-marknaden är hårt ansatt av prispress och konkurrens. Indiska aktörer har i vissa rapporter nämnts som starka potentiella konkurrenter, då de i regel är billigare. Vår bedömning är emellertid att det inom överskådlig framtid kommer finnas en efterfrågan för lokala aktörer. Dessutom tror vi att efterfrågan på IT-konsulter kommer vara fortsatt hög. Vi har sett att Cybercom har vunnit viktiga avtal med flera stora företag som har lokal anknytning till Cybercom. T.ex. är Ericsson, AB Volvo och Volvo Cars stora kunder hos region Mitt, som har kontor i Göteborg. Region Nordost, som finns i Stockholm, har även dem stora företag och myndigheter som kunder. Ett företag som i mångt och mycket kan ställas i paritet med Cybercom är HiQ. HiQ är ett börsnoterat IT- och managementkonsultbolag. Även dem har ca 1300 anställda och bildades Dess P/E-tal ligger däremot på 21, vilket är det dubbla jämfört med Cybercom. HiQ har inte haft samma problem som Cybercom, men vi anser i dagsläget inte att det är värt en sådan premie gentemot Cybercom. Marknaden för svenska it-konsulter har under 2014 ökat med 9% i volym (dvs antal projekt), medan omsättningen bara har ökat med 4%. Den tuffa konkurrensen leder bland annat till att priserna pressas. Trots en tuff marknad har Cybercom visat att de är att räkna med, då de för några veckor sedan vann upphandlingar om två ramavtal. Analys av finansiell data och nyckeltal Nyckeltal 14Q Omsättning, MSEK 287, Resultat, MSEK 9,1 41,5-53,1-144,2 43,6-209, ,3 24,5 11,2 EBITDA-marginal, % 6,6 7,2 2,3 0,5 7,3 9,8 10,9 10,6 10,7 8,8 5,7 Rörelsemarginal, % 4,3 5,0-0,9-8,5 4,0-10,1 8,8 9,5 9,5 7,5 3,7 Likviditet, % 1,23 1,18 1,10 0,89 0,82 1,08 1,02 1,37 2,03 1,93 1,79 Soliditet, % 73,3 69,7 59,9 57,5 61,5 52,3 49, ,7 67,7 66 Räntabilitet, EK, % 4,9 5,0-6,8-17 4, ,7 13,7 13,8 11,7 6,8 P/E 9,9 10, ,2-3,6 14,3 14,3 17,5 28,9 Tabell 1. Finansiell data och nyckeltal under de senaste 10 åren och senast rapporterade kvartalet. Nyckeltal Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Omsättning, MSEK 287,4 312,3 309,1 313,3 249,3 313,3 319,2 332,7 273,9 336,8 374,8 På årsbas, % 15,3-0,3-3,2-5,8-9,0-7,0-14,8-9,5-14,9-12,3-1,9 Resultat, MSEK 9,1 9,6 11,5 16,3 4,8 9,3 11,1-36,7-4,3-21,2 9,1 På årsbas, % 89,6 3,2 3,6 (+) (+) (+) 22 (-) (-) 86,9 (+) Tabell 2. Omsättning och resultat kvartalsvis under de senaste 3 åren. Cybercom har idag ordnade finanser efter flera år av motgångar efter finanskrisen. Cybercom är dock ett konsultbolag med en liten balansomslutning. Totala tillgångar i företaget är ungefär lika stora som omsättningen. Detta innebär att Cybercom är

6 känsligt för förändringar i förhållandet mellan kostnader och intäkter. Det är därför betryggande att den nya ledningen har satt förbättring av marginalera som det främsta målet. Marginalerna är idag bättre än på länge. De är dock en bit från de 10 procent i rörelsemarginal som ledningen har satt som mål och en bit från att det ska kännas helt tillfredsställande. Kassalikviditeten är god och företaget har slutat använda sig av factoring för att klara av sina kortsiktiga åtaganden. Soliditeten är just nu 73,3% vilket är väldigt högt. Det är dock missvisande. Nästan 800 MSEK av totalt 1250 MSEK i tillgångar är goodwill från Cybercoms expansionsår innan finanskrisen. Skulle man räkna med de reella tillgångarna skulle soliditeten istället ligga på oroväckande låga nivåer. Dock är kortfristiga skulder tre gånger större än långfristiga skulder. Långfristiga skulder är ungefär lika stora som eget kapital om man räknar bort goodwillen. Alltså en faktisk soliditet på 50%, som vi ser det. Räntabiliteten på eget kapital ligger kring 5 %. Detta är väldigt lågt men påverkas precis som soliditeten av den höga goodwillen. Tar man bort den ligger den plötsligt på 61,7 % räknat bara på utgången av 2013 och ännu högre om man räknar på eget kapital för ingången av året. Eftersom Cybercom inte har gett utdelning mer än en gång de senaste 10 åren ser det på ytan väldigt ointressant ut i och med den låga räntabiliteten. Deras misslyckade affärsstrategi fram till finanskrisen är dock ansvarig för de dåliga nyckeltalen och det nya Cybercom sedan 2012 har gjort fantastiska resultat. Det som vi anser är mest intressant med Cybercom är utvecklingen sedan ledningen började bytas ut och de nya finansiella mål bestämdes Från 2012 har företagets resultat utvecklats positivt nästan varje kvartal. Detta trots att omsättningen samtidigt hela tiden minskat. Under Q hade Cybercom omsättningstillväxt för första gången sedan innan finanskrisen. Detta fortsatte sedan under Q4. Aktien Figur 3. Cybercom-aktien prisutveckling sedan Som man kan se på grafen i figur 3 gick värdet på aktien ner rejält från början på 2010 till början på Sedan dess har den ökat med en krona ungefär, från 1.7 ca till 2.75 idag. Dåliga resultat för koncernen ligger bakom nedvärderingen, men man ska ta i beaktande att 2012 genomförde de en nyemission av aktier, vilket sänkte dess värde ytterligare. Det som är intressant med aktien är dess låga P/E-tal, 10,59.

7 Nedan presenteras tabell 3, innehållande nyckeltal för Cybercom och dess konkurrenter. Företag Omsättning, MSEK P/E EV/EBITDA Re % Rt, % Direktavkastning, % Cybercom 1222,1 9,9 5,9 5,4 3,85 0,0 Tieto 1472,1 (EUR) 33,9 7,06 8,71 4,03 4,5 KnowIT ,7 9,32 6,46 3,88 5,91 Acando 1640,8 23,4 21,6 3,49 2,24 8,62 Addnode 1570,7 14,0 7,54 10,58 6,07 5,42 HiQ 1337,9 18,0 12,53 16,88 12,19 7,01 Prevas ,3 8,76 2,22 1,13 1,07 Softronic 545,3 14,3 9,07 11,71 8,30 6,52 Avega 398,4 21,4 11,1 51,08 16,61 7,5 Tabell 3. Jämförelse av nyckeltal för Cybercom och dess närmsta konkurrenter. Alla nyckeltal är beräknade på 12 månader, släpande, efter rapporten för tredje kvartalet Cybercom är avsevärt lägre värderat än dess konkurrenter i förhållande till dess intjäningsförmåga. Dess P/E var vid utgången av Q bara 9,9 medan genomsnittet bland konkurrenterna var 25,5. Ävern EV/EBITDA är klart lägre än konkurrenterna, se tabell 3. Cybercom har dock en för branschen låg räntabilitet på eget kapital. Detta i kombination med den låga direktavkastningen ser väldigt illa ut, men är i själva verket, som tidigare påekat, en chimär. Om vi bortser från den goodwill Cybercom drog på sig under sin expansion ser företaget plötsligt ut att vara väldigt konkurrenskraftigt när det gäller räntabilitet på eget kapital. Dock har vi inte tittat tillräckligt noga på de andra företagen för att kunna säga detta säkert. Efter omstruktureringarna och med en ny strategi inriktad på lönsamhet istället för expansion bör Cybercom kunna öka båda direktavkastning och räntabilitet på eget kapital. Vi har även gjort en DCF-värdering för att försöka uppskatta aktiens värde. Antaganden som har gjorts i samband med den är: Den riskfria-räntan ligger på 1,7%. Detta är egentligen för högt i och med dagens nollränteläge. Vi har dock valt 1,7% för att ha en säkerhetsmarginal. Att det fria kassaflödet växer med en procent från och med det femte året. Detta är också en låg skattning, då man brukar anta 2-5%. Dagens aktiekurs på 2,81kr motiveras av ett fritt kassaflöde på 33,7 MSEK (den röda linjen), med datan ovan. Reuters har en uppskattning kring deras kassaflöde, vilket visas i den blåa linjen i grafen nedanför (A). Med en mer optimistisk skattning hade dess pris kunnat motiveras av ett ännu lägre fritt kassaflöde.

8 Figur 4. Cybercoms fria kassaflöde 2009 till För 2013 uppskattade Reuters det fria kassaflödet till att vara 68,9 MSEK, medan bloggen Redeye uppskattade den till att vara 71 MSEK. Redeye uppskattar dess fria kassaflöde till att gå ner till 25 under 2014, för att sedan gå upp till 65 för både 2015 och Allt detta sammantaget gör att bilden av en kraftigt undervärderad aktie träder fram. Analys av ledningen samt insideraktivitet Majoriteten av både ledningen och styrelsen har tillsatts under eller efter 2012 och företaget har skiftat strategi från internationell expansion till fokus på hemmamarknaderna och förbättrad lönsamhet. Detta innebär att det är ganska kort tid att utvärdera ledningen på. Ledningen tycks dock ha lyckats väl med genomförandet av den strategiändring man beslutat om. Trots en konstant minskad omsättning sedan 2011 har man nästan varje kvartal visat bättre resultat. Ledningen har alltså genomfört det den har satt sig ut för, en konsolidering av de lönsamma verksamheterna. Man har också lyckats bredda sin verksamhet och minskat sitt beroende av telekomindustrin något, medan offentlig sektor har blivit viktigare. Med detta sagt står Cybercom nu inför en ny utmaning. Man har genomfört de reformer som beslutats om och företaget har förbättrat sin lönsamhet. Frågan är nu om ledningen kan leda Cybercom till den 10-procentiga tillväxt som är målet. De har tagit ett första steg med den senaste kvartalsrapporten och man har visat att man kan genomföra det man satt sig ut för tidigare. Niklas Flyborg, VD, har en gedigen erfarenhet från olika nationella och internationella IT-konsulter som går tillbaka till CapGemini 1987, och ser ut att vara fullt kapabel att leda ett nytt effektiv Cybercom. Under de senaste två åren har flera i både ledning och styrelse köpt aktier i bolaget. När det gäller ledningen är det framförallt mindre poster om aktier och

9 dessa utgör hela deras nuvarande innehav. VD har genomfört fler köp och äger aktier och köpoptioner. Styrelsens poster är en ordning större. Flera har en eller några miljoner aktier. De har dock inte handlat mycket under 2014 utan det är under 2013 som de har handlat stora poster. Ägare Ägarandel JCE Group AB (Ericsson) 38,70 Swedbank Robur Fonder 8,20 Avanza Pension (Avanza Bank Holding AB) 5,10 SEB LIfe Assurance Co 3,30 Tequity AB 2.70 JCE Securities AB (Ericsson) 2,60 Nordnet Pensionsförsäkring AB 2,30 Dag Olofsson Sundman 1,20 Didner & Gerge Fonder 1,20 Granit Fonder 1,10 Tabell 4. Största ägare i Cybercom. Bland ägarna äger JCE Group, som kontrolleras av styrelseordförande Hampus Ericsson, kring 40%. Hampus tog över JCE efter sin far Christer som grundade JCE. I samband med övertagandet ändrades ägarförhållandena i JCE och Hampus ansökte och fick dispens från budplikt för nuvarande liksom ökat innehav i Cybercom. Detta är mer av en formell förändring då JCE har haft en de facto kontrollerande majoriet sedan För övriga större ägare, se tabell 4. Bland ägarna har SEB under 2014 halverat sitt innehav och ligger på ungefär samma nivå under första halvan av Didner och Gerge har på samma sätt sålt av ¾ av sitt innehav under 2014, efter att ha köpt denna andel Samtidigt har Swedbank och Avanza ökat med 1-1,5 miljoner aktier och Tequity har ökat med 3.3 miljoner. Totalt antal aktier är Precis innan rapporten färdigställdes rapporterades att Dag Sundman i styrelsen sålt av hela sitt privata innehav i Cybercom. Det finns ingen offentlig förklaring. Detta är klart oroande, men så länge det bara är en i styrelsen som säljer medan alla andra i ledningen köper eller behåller och vi tycker allting ser bra ut annars, ser vi inte att det ändrar på vår åsikt om företaget. Man bör dock vara uppmärksam på om det sker mer insiderförsäljning och då göra en omvärdering. Framtidsstrategi Framöver planerar Cybercom att fortsätta sin utveckling med att bredda sin kundbas och kundportfölj och fokusera på sin hemmamarknad i Norden. Machine-to-machine-marknaden i Norden, dvs Internet of Things beräknas växa dubbelt så fort som den globala marknaden. Mängden företag och branscher som kan dra nytta av detta ökar ständigt och det är dessa som är Cybercoms kunder. Med en progressiv hemmamarknad kan Cybercom utvecklas och sedan konkurrera på andra marknader utifrån sina kompetenscentra.

10 Några stora expansionsplaner är inte på horisonten utan vi räknar med att Cybercoms fokus kommer ligga på organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet under överskådlig framtid. Prognos Cybercom är ett företag som har gått dåligt under flera år. Vår bedömning är dock att de har fått ordning på sin verksamhet men att de fortfarande värderas efter gamla brister. De verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad men vi hyser förtroende för ledningen. De har lyckats få ordning på många av Cybercoms brister och vi tror att de även fortsättningsvis kommer ta Cybercom närmare dess finansiella mål. Samtidigt som vi ser mycket positivt i Cybercom ser vi två större risker. Dels är det en minskning av IT-konsultmarknaden så som skedde under finanskrisen. Vår bedömning är att detta inte kommer att ske, även om det för tillfället är låg tillväxt. Cybercoms fokus på Internet of things har dock en stor potential framöver. Den andra risken är konkurrens från lågkostnadsländer. Detta är ett problem för svenska IT-konsulter och marknaden är under prispress. Emellertid verkar det som att den nordiska marknaden ännu ser ett mervärde i att anlita konsulter med lokal närvaro. Vi räknar med att Cybercom framöver kommer att förbättra sina marginaler och räntabilitet på eget kapital även om omsättningstillväxten kommer att vara begränsad. Rekommendation: KÖP Vi anser att Cybercom vid ett pris kring 2:7 kr är klart undervärderad med hänsyn till dess konkurrenter, marknaden i övrigt och framförallt Cybercoms egna förbättrade resultat och finansiella ställning. Med tanke på deras intjäningsförmåga, förbättrade finansiella ställning och värderingen av konkurrenterna anser vi att ett pris över 3 kr vore befogat.

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen SJR in Scandinavia På en vikande marknad går vi fortsatt framåt, så inledde SJR in Scandinavia sin årsredovisning 2013. SJR in Scandinavia lyckades ta nya marknadsandelar, trots som beskrivet, ett lugnt

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Delårsrapport perioden januari juni 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) 2008. 2 (januari juni) 2008.

Delårsrapport perioden januari juni 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) 2008. 2 (januari juni) 2008. Göteborg 2008-08-22 Delårsrapport perioden januari juni 2008 Kvartal 2 (april juni) 2008 Omsättningen ökade med 16,8 procent till 9,6 (8,2) Mkr, en ökning med 1,4 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) ökade till

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Intäkter per marknad Okt - dec 2014 Okt - dec 2013 Jan - dec 2014 Jan - dec 2013

Intäkter per marknad Okt - dec 2014 Okt - dec 2013 Jan - dec 2014 Jan - dec 2013 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2014 Koncernrapport 20 februari 2015 31% omsättningstillväxt i Q4 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 31% till 11,4

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2012

Delårsrapport Januari mars 2012 Pressmeddelande publicerat 2 maj 2012 kl 07.30 Delårsrapport Januari mars 2012 Omsättningen uppgick till 374,8 MSEK (382,1) Rörelseresultat EBITDA var 26,3 MSEK (29,8) och rörelsemarginal EBITDA var 7,0%

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Shortcut Media AB (publ)

Shortcut Media AB (publ) Presentation avseende Shortcut Media AB (publ) 1 januari - 31 december 2016 28 februari 2017 Viktiga händelser Q4 Shortcut ingick avsiktsförklaring om förvärv av 60 % av Oddway Film & Television i Göteborg

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015

PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015 PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015 Projektengagemang i Stockholm AB Box 47146 100 74 Stockholm Årstaängsvägen 11 117 43 Stockholm 08-522 069 00 www.projektengagemang.se 1 (7) Kvartal

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Väsentliga händelser under första kvartalet 2014 Försäljningen har kommit igång på den norska marknaden samt på den globala sajten techjobs.com.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2014 Försäljningen har kommit igång på den norska marknaden samt på den globala sajten techjobs.com. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Koncernrapport 7 maj 2014 Minskad omsättning, förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 15% till 9,2 (10,9)

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

7 feb 2016 Q Bokslutskommuniké

7 feb 2016 Q Bokslutskommuniké 7 feb 2016 Q4 2016 Bokslutskommuniké 1 Agenda Sammanfattning Q4 2016 Väsentliga händelser Verksamheten Finansiell ställning 2 Sammanfattning Q4 2016: Tillväxt, starkt kassaflöde och andelen återkommande

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Omsättning: 10,98 MSEK Resultat före av- och nedskrivningar: +1,21 MSEK Resultat före skatt: +1,01 MSEK Nettoresultat: +0,83 Kassaflöde: +418 KSEK

Omsättning: 10,98 MSEK Resultat före av- och nedskrivningar: +1,21 MSEK Resultat före skatt: +1,01 MSEK Nettoresultat: +0,83 Kassaflöde: +418 KSEK 2006-11-15 XTRACOM AB (publ) 1 jan-30 sept 2006 Koncernen i sammandrag Omsättning: 10,98 MSEK Resultat före av- och nedskrivningar: +1,21 MSEK Resultat före skatt: +1,01 MSEK Nettoresultat: +0,83 Kassaflöde:

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Intäkter per marknad Okt - dec 2016 Okt - dec 2015 Jan - dec 2016 Jan - dec 2015

Intäkter per marknad Okt - dec 2016 Okt - dec 2015 Jan - dec 2016 Jan - dec 2015 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2016 Koncernrapport 17 februari 2017 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 6% till 12,1 (11,4) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Analytiker: Emil Wasteson Michael Wang

Analytiker: Emil Wasteson Michael Wang De senaste åren har det svenska Fenix Outdoor som tillverkar och distribuerar friluftskläder och produkter fått mycket uppmärksamhet då det växt stadigt som även visas av att aktiekursen har skjutit i

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%!

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 1 juli 2013 Kvartalsrapport 3, 1 mars till 31 maj 2013 121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Teknikhandelskoncernen börja ta form. Under

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer