Uppgiftet'na fl ån Djursholms LJktiebolags kontor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgiftet'na fl ån Djursholms LJktiebolags kontor."

Transkript

1 DJursholms villastads Uppgiftet'na fl ån Djursholms LJktiebolags kontor. 947 adressförteckning. Vid telefonering till de i Djurslwlm boende bör»djurshlllm» först anropas, och för de i Danderyd boende»danderyd». Detta gäller såväl vid användandet af rik, tel. som allm, tel, Danderyd har älven liksom Djursholl1~ sät'skild poststation. Namn inom ( ) beteckna tomt- eller husägare i Djursho11/Mvillastad, SOl1l icke bo dät,tädes(i allmänhet emedan deras villor, då kalendern läggelipt'ess, ännu äro underbyggnad). Adlerstråhle, Alex., Järnvägstj. man., kl'. Anderson, Gunnar, Professor, Fil. d:r, kv. Vilmund, (Danderyd). Ysäter, Gerrnania st.: a. t. 278, r. t. Afzelius G., Kansliråd, Auravägen Agrell, iohan Hugo, Expeditö~! kv, Yidar 3. - Joh., Tradgårdsm., kv.valaskjalf; a. t Ahlberg, Ax., Bokhandlare,kv.Agir; a.t, C., Åkare, Thorvägen S, Djursholms er-. Ahlmann, M., Fröken, Lärarinna vid Djurs- press o. Hyrkuskverk ; a. t. 486, hulms samskola, Ynglingavägen 8; r. t a. t A. S., kl'. Grane (Danderyd). Ahlsell, H., Kamrer, Ymervägen; a. t. 356, - C. A., kl'. Vjlmund (Danderyd). r. t Knut, kv. Ysäter 12; a. t Ahlström, Ellen, Fröken, kv. Gladhem i a. t. - N., kl'. Grane (Danderyd). 421,,r. t Rob., kv. Grane (Danderyd). - Assar, Med. dr., kv, Idun, Stockholms- ånglin, Olga, Ankefru, Danderydsvägen 3; vägen, ~veavägens st.; a. t.3 93, r. t a. t Säkrast mellan 10.2 midd. - Carolfuå, A.ykefru, Fumgård ; a. t Apelqvist, Augusta, kv. Vilmund, S:t Eriks- (Ahren, Annie,AnkefrUJ,kv.Elivågor,Strand vägen 6 (Danderyd): a. t. 35. vägen; a. t. 33. Aplanius, L., Ankefru, kl'. Drott. Ahxner, Harald, Ingenjör, Villan N:o 9, kl'. Appelberg, Gustaf, Hofrättsråd. Byråchef Bylgia. - för lagärenden, kl', Urd 7, Sveavägen; Aktiebolaget Arrendegårdar, Mjölnartorp; a. t. 72.,.. rättaren a. t årlen, Fr., Kassör, kl'. Bele, OSbYi a. t _ Djursholms arbetarebostäder, kl'. Va- Arsenius, Fr., Marining., kl'. Mysing, Ösby. laskjalf. Asker, C. F., Kapten, kl'. Vanaheim, Svea- _ Djursholms lärarebostäder. kv. Svithiod.vägen; r. t. 89, ~. t. 330., _ Norrlandsbanken, h. Jotunheim, a. t. Asp, Gösta, Kontorist, Ösby ; a. t , r. t. 152, öppen 1/ Axell, Einar, v. Häradsh., kl'. Sköld, Svea- A1fven, David, Ingenjör, vägen st.; r.. ~ Almquist, Vikt., Ofverdir. i Fångvårdsstyr., Baer, ~. F., f. d. Ofverjägmäst., Björntorp, kv. Baldershage, Sveavägen; a. t.45. Osby; a. t Almström, J. A., HandelBres., Ekebyvägen Beeker, Wilh., Grossh., kl'. Breidablik 6. 8, Danderyd. Beckman,C., Fröken, h. Vanadis.Odinvågen. Alrutz, Andrew C. O. de P., Herr, h. Bal- - Bilda, Fröken, kl'. Baldershage, Au~a dershage, Auravägen 5.. ' vägen.. _ Otto R;J, Jur. utr. kand., Ombudsman, - Ernst, Riksdagsman, kl'. Folkvang, Sveakv. Gladhem 7, Vägporten. vägen;,~. t. 15. Anderson, Ernst, Bokförläggare, kv. Vilmund - Albertina, Ankefru, Biskopinna, kv. Bal- (Danderyd); -a, t. 47. dershage, Auravägen. ' _ Edv., Byggin., kv. Tor, Parkvägens st.; Behm, E., Fru, h. Lidskjalf, Germanis st.: a. t. l 80. a. t. 308.". _ V., Byggm., kv. Gladhem, Vägporten. Belfrage, M., Fröken, kv. Folkrang. _ Erik, Ingenjör, kv. Munin, Vikingavägen ; Bslm-nte, James, Bergsing., Villa Linda. t anver-. kv. Tor 16; r. t. 3 SO.. _ Hjalmar A., Ingenjör, kv. Baldershage, Benedicks', Emma, Asyl för ålderstigna frun- Strandvä.gen; a. t. 82. timmer, kv. Svithiod; a. t. -lo.. _ Ivar, Med. dir. Förste stadsläkare i Stock- Bengtson, N. J., Byggm., 'kv. Polkvang, holm, Ösby; r. t. 2 64, a. t.,31. Strandvägen, Sveavägens st.; a, t. 24. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..ddr.sskalend.m a

2 948 Djufsholms villastad. Bengtson, Anna, Fru, Djursh, Konst- & Hem-: Blom, R, Ombud för Victoria Brandförsäkslöjdaffär samt Barngarderob, Aura ringsbolag o.. Riksförsäkringsanstalväg. st., öfver spåret, första villan t. h., ten, kv. Bele, Öshy st.; a. t a. t Blomberg, E., Kommunalingenjör o. Ar. - Samuel, Grossh., kv. Baldershage; a. t betachef för Djursb. Aktieb., kv. Au. - David, Löjtnant, Slottet; r. t durabla: bost. a. t. 391, r. t. 174; Berg, Alfred, Bankir, kv, Gandvik, Strand-. kont. a. t. 243, r. t vägen; r. t a. t Boalt, A., Not. 'i Öfverståth.vämb. kansli, - Ricb., Generalmajor, kv, Valhall, Svea- kv. Grane 21 (Danderyd). vägens st.; r. t Bochs, W., Grossb., kv. Vilmund (Dande- Bergelmer, G., Fröken, Telegrafist, Villa Ser{ ryd) ; r. t la, kv. Odinslund, Auravägen; r. t. 29. Boden, Artur, Köpman, kl'. Kolga, (Dande- - A. M., f. d. Läroverksadj., Villa Serla, ryd); a. t. 55. kv. Odinslund, Auravägen; 1'. t. 29. Bodman, E. J. A., v. Häradsh., kl'. Lidskjalf, Bergendabl, Gust., kv. Modgunn (Danderyd); Gerrnania st.; a. t. 263, r. t t. 8. Boström, Karl, Kontorschef, kl'. Grane, Dan- Bergenholts. F.., Öfvorkrigskommissarie, kl'. deryd; a. t. 12, r. t. 34. Ql'aser, Ösby st., r. t Brandting, Seth Tjänstem. i l?tädernas Allm. Berger, Sölve, Kanslisekreterare, Villa Fram- Brandstodsbol., kv. Agir, Vikinganäs, kl'. Ysäter, Framnäsvägen j r. t. 3, Tägen; a. t a. t. 16. Bratt, E., Ingenjör, kv. Gauthiod, Sveavägen Berggren, Erik, Polisuppsyningsman, h. st.; 80. t Jotunheim: 80. i. 7.. I '. Broomo, Fru, kl', Lidskjalf. - Anna, Ankefru, kl'. Drott; Ösby. Bruno, Eleonore, Lärar:a, Djursh. samskola, Bergholm Tor, Tandläkare, Villa Solhem, kv. Svithiod, Ynglingavägen; a. t Svalnäsvägen; r. t Bruun, H., Grossh., kl'. Elivågor, Slottsvä- Bergman, Aug. K:son, Revisor (stärbh.), kl'. gens st.; a. t Bylgili, Götaväg!ln; a. t. 88. Bucht, Georg, Konsul, kv, Verdandi; r. t Amelie, f. af Klint, Ankefru, kv. Mysing; Buren, Torsten, Kanslisekreterare, Åsasti. r. t gen 6, kl'. Gautiod; r. t Bergqvist, Louise, Ankefru, kl'. Vanaheim, Byggnadsnämndens kontor, Slottet. Sveavägen; a. i Bylund, G., Registrator, kl'. Torgerd, Vi- Bergstrand, A., Lärarinna, kv. Gauthiod, kingavägens st. Sveavägen; a. t Bååth, Johan, Hofrättsråd, kl'. Gladhem. Bergström, F. G., Byggm., Saluhallen, kl'. a. t. 35fl, r. t. 73. Odinslund, Stockholmsvägen; a. t Bäckström, Helge, Professor, kv. Munin, Vi- - Henr., Kontorschef, Villa Backebo, h. kingavägens st.j a. t. 144, r. t. 64. Brisingamen, Slottsvägen; a. t. 84. Böhm, O., Kontorschef, Provisor, h. Saga, Bernton. E., Fru, kl'. Geflon; a. t Sveavägens st.; a. t. 367, r. t.188. Beskow, Ella, Lärarinna, kv. lhdgård 30. Carlheim'Gyllensköld, Clara, Fru, h. Glad- - Natanael, Pastor, kl'. Midgård, Svea- hem: a. t vägen; a. t. 143 och 153 (arbetarum- - A., ~?mmendörkapten, b. Gautiod.l. Svea. met). vagens st.: r. t. 159, a. t. 17". - G., ~evisionssekr.,.kv. Gautiod. (Carlsson, O. A., Byggm), kv. Saga. - L., Ankefru, kl'. Mldgård; a. t Selma, Fru, Nya Hnlohemmet, Stock- Betts, L., Maskindirektör, kv. Modgunn, holmsvägen ; a. t Danderyd; r. t K. J., Förestå.lId. för Cederlöf & Grun- Biberg, Anna, Fröken, Lärarinna vid Djurs' dåns filial, O. Slottsflygeln. holma samskola, kv. Svithiod; a. t Gust., Förrådsförvalt., Slottet; a. t. 5,87. Billman, Å.. W., Ing., kl'. Grotte; a. t J. G., Åkare, kl'. Valaskjalf; a. t Billqvist, Lotten, Fru, kl'. Svithiod. - se äfven Karlsson. Björklund, J. M., Lagermästare, h. Lid- Carlstedt, Viktor, Urmakare, kv. Jotunheim, likjalf, Germania st. yendevägen 4; a. t (Björkman, A., Ingenjör), kv. Urd. Cassel, Gust., Professor, Villa Ekö, kl'. Va- Björkqvist, G. M. W., Musikfanjunk., Villa land, Sveavägen; a. t. 167.,. Carlsborg (Danderyd)...' Cedergren,.Joh., kl'. Grane, Danderyd; r. t. 20. Blanck, Carl, Gros h., kl'. Gimle 5, Osby, Cederlöf & Grunden, Nya Aktieb.; a. t. 18, r. t. 321, a. t r. t. 27. Blom, Isak, e. o. Hofr.-not., Revisor i Kam- Cederstl'öm, A. G. E., Frih., Revisionssekr., marrätten, kl'. Baldershage.. Villa Höganloft; a...t; 206. Brand- och Liffdrsäkrings.Aktiebolag~t SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Djursholms villastad Celion, Hj., Linjeing. v. Telegrafv., kv. Djursholms Konsumtionsfören. saluhall, kv. Lidskjalf. Slottsparken. Odinll1und, handelsförest. Vikt. Lind Christerason. Karl Erik, Tjänsteman i Järn- gren. vägastyr., kv. Modgunn (Danderyd) j - Renhållningsverk, Slottet. a. t. 44. ' - Restaurant, inneh. G: F. Ekstrand; a. t. Christiernsson, Axel, Grosah., kv. Ysäter, 12, r. t. 5. ' Ysätcrvägen, Gerrnania st.; r.t. 46, - Saluhall, kv, Odinslund: a. t a. t Sybehörshandel (Fru Stina Torkels), tv. Collberg, Gustaf, Ing.,Vägportens st,ja.t.259. Jotunheim, Vendevägenj ;». t Collijn, P. L., Grossh., kv. Vingolf, Vig- - Tvättinrättning; a. t. 96. porten; a. t Dorph, H., Änkefru, kv. Ysäter, Germania st. - Jenny, Änkefru, kv. Gandvik, Strand- Dorrinck, Ch. U., Änkefru, kv. Svithiod, Svea vägen; a. t. 63. vägen;, a. t Gustaf, b. Gandvik, Strandväg; a. t.63. Du Biets, Erik, Kassör, Villa Dufveskog, Cronin, Karl, Ing., Föreståndare för Djurs- Skärviksvägenj a. t holms Elektricitetsverk, kv. Örvang; Durling, C., Ing., kv. Modggnn, (Danderyd). Ostbergs st.; a. t. 102, r. t von Däben, A. J., Fröken, Osby; r. t. 16. Cronstedt, Gabriel, Friherre, kv. Skirner, - M. A.,,Ankefrih:a, Ösby; r. t. 16. Vikingavägens' st.; r. t, 289. Dymling, R., Konsul, kv. Ägir; a. t. 404, - Sigge, Grefve, Arkitekt, kv. Folkvang. r. t Sveavägen; r. t. 49. Eberstein, Gösta, Jur. dr, kv. Hugin 2, Dahl, Valdemar, Fil. kand., kv. Svithiod; Vikingavägen; r. t a. t. 1"86. ' Edlund, Helene, Fl'öken, Tomtebo, Sveaväg. Dahlån, Birger, Med. dr, Ö. Slottsflygeln, - Sally, Fröken, Tomtebo, Sveavägen. r. t. 18, a. t (Edström, Sigfrid I., Direktör), kv. Verdandi. Dahlgren, Th., Brukspatron, Kommunalkam- Ek, Verner, Skomakare, kv. Jotunheim. rer för Djursholm, kv. Ysäter, Skan- Ekberg, J. A., Kamrer, Villa Gullinge, Dandiavägen, Germania st.; a. t deryd; a. t Lotten O. Anna, Fröknar, Tegnabo, Ger- Ekdahl, O. Z., Ofverstelöjtnant, Byråchef maniavigen. 'i Vä~. O. Vattenbyggn.-styr., Villa _ W., Ingenjör, kv. Saga, Sveavägen s st.; Skåmngshus, Parkvägens st.: a. t. 457, a. t. 79. r. t C. J., kv. Modgunn (Danderyd). Ekelund, J. G., Kommendörkapten, kv.'hu- \ Dahlström, Emil, Ingenjör, Kamrer i Djursh. ' gin, Vikingavägens st.; a. t Aktieb., Danderydsvägen; a. t Ekhoff, Emil, Fil. dr, kv. Grotte, Banvägen; Decker, D., Fru, kv. Brisingamen,VilJa Dehli; r. t. 39. a. t Ekholm, Anna, Kr., Förestånd. för Allmänna Deutgen, Carl, kv, Drott; a. ~: 434. telefonst., Djursholms slott. ' Dillner, Gunnar, Ingenjör, kv. Agir; r. t Ekman, F., Arkitekt, kv, Drott 17; a. t. Ditzingpr, Richard W., Fabriksidk., kv, 81, r. t Agir 3; r. t. O. a. t. - Elisabeth, f. Ä.kerhielm, Friherrinna, b. Djursholms Aktiebolag. Kontor i Slottet; Midgård, Auravägen ; a. t a. t. 51, r. t. 20; verkst. Dir. Frih. - Maria, Konsulinna, Skärvik ; a. t. 20, L. R. von Stedingk; a. t. 240, r. t. 326.,r. t. 43., Arbetschef: Ing. Einar Blomberg; Ekstedt, G. J. A., Kontorist, Slottet. a. t. 243, r. t Ekstrand, Oscar, Förrådsförvalt., kv. Mod- Kamrer: E. Dahlström; a. t. 51. gunn (Danderyd). Kassan: O. Anglin; r. t G. 'I'., Källarmäst., Restauranten. - Bokhandel, Bok-, Musik- o. Pappersh., - H., f. d. Stationsinspektor, b. Breidablik. Stockholmsvägen, a. t Ekström, Erik, lng., Slottet. _ Fotkbildningsförenin~s bibliotek o. läs- - Ca.rl J. F., Revisor i Riksbanken, Villa rum, kv. Jotnnheim. Höjden (Danderyd); a. t. 11. _ Folkskola, kv. Gauthiod, Svithiodsvägen. Elektricitetsverket; a. t. 54, r. t _ Glasmästeriaifår, b. Odinslund, Enblom, R. S., Arkitekt, Öfverlär. v.tekn. sko- _ Idrottspark; a. t lan, b. Odinslnnd, Auravägen; a. t. 61, _ Kommunalingenjörskontor, Slottet; r. t. r. t , a. t. 243.'. - Fr., Major, Distriktschef, kv. Midgård 7, _ Kommnnalkamrerarekontör, Slottet, Sveavägens st.; a. t. 4 15, r. t Konst- & Hemslöjdaffär, Auravägens st., Englund, Theresia, Fru. Strykinrättn., kv. öfver spåret., Odinslund. Brand- och Li1f'drsäk~ings~Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

4 950 Djursholms villastad. Engstrand, E. C. F., kl'. Vilmund(Danderyd). Fryberg, C. K, Grossh., kl'. Folkvang; a. t. Enhörning, Erik, Revisor, kl'. S'fithiod, Yng lingavägen 4. Frqlander, Natalia, Fru, kl'. Bylgia, Strand- Ericsson, Harald, Musikstud., Bketorp.Bvee- vägen; a. t. 2-1, r. t. 31. vägens st. Förberg, Elof, Hof tandläkare, kl'. Breidablik, - Gust., Tjänstem. v. Sthlm s Elektr.-verk, Auravägen; a. t. 99. kl'. Modgunn (Danderyd). Gagge, S. A., Bankdirektör, kv.-baldershage, Erikson, O., Byggm. (Danderyd). Auravägen; a. t Eriksson, M.; Ingenjör, h. Ragnarök, Nore- Gasslander. A., b. Vilmund (Danderyd). vägen; r. t. tl4. (Geijer, Chr. L., Bruksägare), kl'. Glad- - A. Gust., Postvaktm., kl'. Modgunn, Dan- hem. deryd; a. t. 57. Georgii, Alma, Fru, kf. Gefion, ÖsbYl'ägen; - C. A., Snickare, h. Vilmund, (Danderyd); a. t. 31. a. t. 51. Gisse, T. V., Grossh., h. Jotunheim, Ger- - J. W., Vattenledn.-entrepr.,kv.Audumbla; maniavägen; a. t a. t. 269., Gillberg, Robert, Tandläk., kl'. Lidskjalf, - P. G. Äkeriägare, kl'. Valaskjalf; a. t.75. Tnlevägen: a. t G. G:, kv. Modgunn. Gillgren, Harald, Musiklär., Villa Högklint : - Harald. Villa Eketorp, kl'. Sköld; a. t a. t Ewerlöf, V., Apotekare, Slottet; a. t Gottfriedsen, E., Grossh., b. Ganthiod.Svea- - John, Gotthard, Byråchef i Generaltull- vägen; a, t styr., kl'. Hugin 3, Burevägen ; a. t. - Ed., Köpman, kl'. Gautiod, Auravägenj 480, r. t \. t Fahlbeck, P., Professor, kl'. Odinslund.Aura- Grafström, H., Fru, Biskopinna, kl'. Gladhem ; vägen; a. t a. t. 70., Fahlborg, B., Fil. lic., kl'. Audumbla, Bielke- - E. F. M., Kapten, Danderyd; a. t. 56, vägen 12; r. t. 301, a. t r. t Märta, åpelskog-, Prakt. läk.,.kv, Au- Granlund. T., Fru, f. v. Rosen, Villa Björk. dumbla, Bjelkevägen 12; r. t. 301, a. t. liden; ky. Srithiod: r. t ; mottagn.stid , 1/ Grill, B., Direktör, kl'. Ysäter, Ysätervägen, Fleetwood, S., Änkefrih:a, h. Ägir, Väg. Gerrnania st.: a. t. 44, r. t. 11. porten st.; a. t Grip, Anna, Fröken, Hårfris., Idrottsparken. Flodin, 8eth, f. d. Kanslisekr., kl'. VidaT, Gruen, Herm., Grossh., kl'. Torgerd, Vikin Vikingavägens st.; r. t.242, a. t gavägens st.; a. t. 478, r. t G., kl'. Modgunn (Danderyd). Grunden, Alida M., Sju1k:sköt:a,.:!30et;a. t.235. Flodquist, C. A., Arkitekt, kl'. Ysäter, Ger- Gröndal, Gust., Ingenjör, b. Agir, Vikingamania st.; a. t. 3 06, r. t. 30. vägen; a. t Flodström, I.,Aktuarie, kl'. Modgunn (Dande- Grönwall i Fredrik, Bank~ir., Fil. dr., kl'. ryd); a. t. 10. B!t dershage, Sveavagen; r. t Fogelberg, O., Kamrer, b. Lidskjalf, 'I'ule- - U., Öfverfyringenjör, kl'. Idun, Svea- 'vägen; a. t vägen st.; r. t C. H., Kapten, Direktör i Stockholm- Gullberg, Fredr., f. d. Boktryckare, kl'. ' Rimbo järnvägsaktieb., kl'. Midgård, Gladhem; r. t SveaTägen; r. t Gumpert, Mords, Grossh., kl'. Audumbla, Fogelklo~l Emilia, Teol. o. Fil. kand., kl'. 'I'ulevägen: a. t , MIugård 30. Gustafsson, K. J., Byggm., kv. Valand. Folcker, E. G., Amanuens, h. Svithiodj - Nils, Byggm., kv. Verdandi, Vikingaa. t vägen st.; 1\. t. 205, r. t Folke, A. S., h. Vilmund (Danderyd). Gylden, 'I'heråse, Änkefru, kl'. Baldershage, Forsberg, A., Herr, Alleen; a. t Sveavägen; a. t Forssell, Peder, Handelsres., b. Hugin, Göransson, L., Fabrikör, Danderyd; t. t. 26. Vikingavägens st.; a. t M., Fröken, kl'. Breidablik, Aurvägen. Forsström, Edw., Artist, h. Ysäter, Strand- Göthe, Georg, Fil. dr, Amanuens, h. Odinsväge~, Germania st.; a. t.1l9. lund, A~ravägen; a. t. 60. Fransen, Elisabeth, Fru, Bamm., kl'. Jotan- Hallberg, V., Ankefru, kl'. Folkvang, Göta heim,.. vägen; a. t Fredholm, Ivar, Professor, Osby; a. t Halldin, O., Fotograf, Magnevägen 9, kv. Ton Friesen, Gerda, Fröken, Förestånd:a för Grane 5~ (Danderyd).. Djursh. samskola; bostad Björkgår- Hallen, Carl, Ofveringenjör, kv. Audumbla, den, h. Svithod; a. t. 368, r. t. I<l06.. ' Skandiavägen 17; a. t rand- oell Uft'ilrslkrlngs-Aktlebolaget., SVEA. 13 Drottnlonatu.

5 / Djursbolms villastad. 951 Hallencreutz, H., Ingenjör, kv. Valan d j Hollstein, A. J.; Mailkinbuset. Djursholm. a. t. 422, r. t Holm, F. W., Målare, firma. Holm & Hag- Hallin, Esaias, e. o. Hofr.-not., h. Mod lund, kv. Valaskjalf; a. t gunn (Danderyd.)'. Holmberg, Augusta, Fröken, b. Modgunn Hamilton, G. K., Grefve, f. Professor, Svea- (Danderyd). va.gen '.. Holme, K. G;l,Byggnadsing., Slottet; a. t,;471 r Hammar, John, CIVl~mg:, nrkst. DIr. ] Holmgren, \tunnar, Fil. kand., kv. Agir,. Sv. AI!m. Exp.-forenlDg, h. Folhang" Vägportens st.; r. t Sveavagens. st.;.~. t. 96, a. t _ A., Skorstensfejare, kv. Torgerd, Vi. Hanner. A. D., Dlrektor:..Ösby; a: ~ kiogavägens st. Hanrman, K: V., Ingenjör, h. Brisingamen, Holmström J log kv Saga Stockholms- Slottsvagen; a. t ,..,.,., Hebbel, E., Ing., kv. Mysinge, Osby. vagen, r. t. 201, a. t Heberle, S., Fru, kv. åudumbla, Germania st. v. Horn, R. P., e. o. ~.ofr.-not., Sveavage~. Hedberg, C.. E., Vattenledn:entrepr., h. Hultbo~: C. F., Tandlakare, kv. Verdaadi, Audumbla Franinäsviken st a t 37 Vagporten; a. t. 395, r. t r. t. 52. '.,.., Hultin,V.K.,Grossh.kv.Midgård,Sveavägens Hederatiema A Fröken kv Örvang Öst. st.; a. t. 327, r. t berga 'st/a. t ', Hultman, H. o. N., Fröknar, Villa Gran- _ E Fröken kv Orvang Ostberga st hyddan (Danderyd); a. t. 40.., a. t. 27'6.', I., - C. A.!. 'I'elefondirektör, kv, Ganthiod, Svea- Hedlund, J. E., -Grundläggare, Thorvägen 4, vagens.~t... kv. Thor 15; a. t Hummel, A., Ankefru, kv.orvang, Östberga von Heideken, G. G., v. Häradshöfding, h. st.; a. t ' Vingoif, Vägportens st.; a. t. 124, Hvilohemmet, Nya, Stockholmsvägen. r. t Hwitfelt, Mimmi, Fröken, kv. Folkvang, von Heijne, David, Hofrättsråd, kv. Mid- Sveavägen.. gård, Sv~.avägen; a. t Högelin, Emil, Grossh.; a. t. 213, r. t Heilborn, E., Ankefru, b. Lidskjalf, Ger- Höglander, C. P., kv. Modgunn (Danderyd)., maniavägen; r. t. 8, a. t. 80. Högstedt, John, Vinhandlare, kv. Brisinga- Heimanson, Signe, Fröken, Gymnast, Ma- men, Slottsvägen; a. t. 64. rianneberg, kv. Jotunheim 8; a. t Hörnström, Emma, Fröken, Musiklärarinna, - Engime, Marianneberg, h. Jotunheim 8; b. Vanadis. Götavägen; a. t a. t. 184, r. t. 2'.\9. Idrottsparkens kontor, Slottsparken; a. t.118. Helleberg, Th., Grossh., kv. Gladhem. Immink, G. M. E., Konsul, Villa Hook van Hellesen, Carl, Ingenjör, kv. Folkvang, Svea-. Holland (Danderyd); a. t. 60. vägen; r. t Isaksson, Rasmns, Schaktmästare, Vatten ' Hellström, K. F., f. d. Inspektor, b. Grotte, tornet;.!l. t Stockholmsvägen; a. t Isberg, Ellen, Ankefru, kv. Valan d 18, Brage-. Helmers, A. Bernh., Direktör, kr,' Vanadis, vägen 20; r. t Odinv!i~en; a. t Jakobsson, H., Fru. kv, Grane (Danderyd). Hembageriet, inneh, Fröknarna M. o. L. Lin- - J., kv. Grane (Danderyd.) deberg, kv. Jotunheim; a. t Jaason, Gustaf, Författare, kv. Odinslund, Hemming, A., Jur. o. fil. kand., b. Gauthiod, Auravägen 20; a. t Sveavägen; r. t. 21. Jansson, A., Inneh. af Djursholms Glas- Hermansson, P. F. G., Arkitekt, kv, Verdandi, misteriaffär; verkstad kv, Odinslund.. Vägportens st.r r. t J.A.;Murare,kv.Idnn,Lokevägen;a.t.172. Hemmark, Arv., Disponent, h. Hugin, Vi- aj Jochnick, J. G. A., Löjtnant, Fi\rsäkr.- kingavägens at.; a.. t dir., Talliden, kv. Audumbla, Tulevä- Hesaelblad, F. G., Kontorschef, kv. Vilmund gen; r. t. 218, a. t (Danderyd); a. t. 33. Johanson, Edvard, Kontorschef, kv. Svithiod; Heurlin, J. F., Fröken, kv. Grane (Danderyd). a. t Hirsch, J., Redaktör, b. Lidskjalf, Lid- Johanssen. G., Byggm., kv. Audumbla, Gerskjalfsvägen; a. t. 53. mania st. Hjulhammar, Sixten, Kapten, h. Brisinga - C. A.~Fabiikör. h. Vilmund (Danderyd). men, Slottsvägen: a. t Ch., Fröken, Föreståndarinna för E. Be- - C. A., Konteramiral, kv. Tor, Parkvägens n.edieks asyl, h. Svithiod; a. t. 10. st.; r. t ,...A. C., Grundläggare, kv. Thor 16,Thor-. von Hofmey!r, Erika, Fru, b. Vanaheim,. : vägen 6; a..t Sveavagen; a. t HJ., Handl., kv. Jotunhelm. Brand- och Lifförsäkrings-AktieboJaget SVEA. 13 Drottninggatan.,..

6 952 Djursholms villastad. Johansson, K. Fredr., Kamrer, b. Jotunheim {Knös, R., Redaktionssekret.), h. Grane SA; r. t (Danderyd). K. J., Akare, ~':: Vi1mnJ!d.(Danderyd). Y. Koch!. Helge, Prof.} h. Ysiter, Strand- Jonson, F., Fabrikör, kr. Agll'; a. t. 344, vagen, 'Germama st. a. t.48. r. t Kommunalingenjören (Ing. E. Blomberg); Jonason, Gunnar, Bankir, b. Gladhem; a. t. kontor Slottet. 202, r. t Kommunalkamreraren (Bruksp, Th. Dahl- - Gustaf W., Grossh., h. Svithiod 21 D; gren); kontor Slottet. a. t. 13. Kruse, John, Fil. dr, Rosentorp. kv. Verdandi; - M.,Hand.,kv.1lfodgunn(Danderyd); a.t.191. a. t. 197: Juberg, E' l Fröken, Kassör v. Telegrafv. Knylenstjerna, A. K. G., Fil. dr, kv. Munin, Linjeaistriktsbyrå, kv. Midgård, Aura Vikingavägens st.; r. t vägen; r. t. 42. Labatt, Hulda, Änkefru, h. Gautiod, Svea- Juel, B., Kommendörkapten vid K. Flottan, vägen. b. Hugin, Vikingavägens st.; a. t Lagercrantz, Gustaf, e. o. Horr.-uot., kr. Juhlln-Dannfelt, H., Professor, b. Valhall' Ran, Vikingavägens st.; a. t Stockholmsvågen; a. t. 208., Lagerlöf, Erland, Advokat, kv. Qvaser 7,8, Jäger, Friedrich, kv. Bylgia, Götavågen 3; A.ngantyrvägen; r. t. 265, a. t r. t Lageretröin, G. E., Kassör, h. Valand, Nore- Jönsson, L., Fabrikör, b. Grane (Dauderyd). vägen; a. t Jörgensen, A., Fru, b. Ragnarök, Ösby; - C. K. KÖPII!!tn, h. Gladhem. a. t. S 47.. _ Lamby, H. S., Ankefru, kv: Gladhem ; a. t. Kahlin, C. Oskar, Kontorist, kv, Modgunn (Danderyd). Langborg, H., Ankefru, Sveavägens st.; Kalling, C. O., Grefve, v. Häradsh., lrv. a. t Bylgia, Strandvägen; a. t. 92. Langensköld. K., Friherre, Bankofullm., kv, Kant, Georg, Grossh., Villa Ekebo, kv. Skir- Skärvik, Lokevägen 1; r. t. 69. ner. Vikingavägen; r. t Lannerstierna, Ellen, Fröken, Gymn-dir., Karlsson, E. A., Bergsprängare, kv. Vilmuud, Osby... Danderydsvägen V., Kommendörkapten, Osby; a. t. 115, - K., Byggm., kv. Gefion; a. t r. t P. K, Herr, kv. Vilmund, Skogsvägen 15. Larsson, V., Akare, kv. Vilmund 12.Skogs- - se äfven Carlsson. vägen 13 (Danderyd); r. t. 16. Karström, A. W., f. d. Lasarettsläkare, kv. (- A.), h. Grane (Danderyd). Lidskjalf, Gerroania st.; r. t K. Gnst., kv.srithiod. Kempe, Nils, kv. Torgerd, Ymervägen 38; Laurell, Gust., Ing-enjör, kv. Ran, Svalnåsa. t vägens st; a. t. 383, r. t Kihlman, K. S., Snickare, kv. Vilmund 35, Laurentz, L., Ankefru, b. Ysäter, Strand- Skegsvägen 12, (Danderyd); a. t. 63. vägen, Gerjnania st.; a. t. 8o,. '"Kjellberg, Nils, Byråing., kv. Hugin, Vi Lamin,,. P. G., Olverdirektör, h. Orvang,. kingavägens st., a. t. 62. Ostberga st.: r. t Elisabeth, Fröken, kv, Midgård, Aura Leffler, Artur, Ingenjör, kv. Ysäter, Strandvägen; a. t vägen, Gerrnania st.; a. t. 94, r. t. 94. Kjellgren, Alex., Groesh., kv. Verdandi, Väg. - se äf.ven Liffier.. portens st.; a. t Leissner, H., Fru, kv. Ragnarök, Ösby ; r. t. Kjellin Joh., Handl., h. Modgunn (Dan deryd); a. t. 21, r. t E., Notarie, h. Ragnarök; a. t Klein, G., Professor, h. Hugin, Burevägen27; Lemon, Olof, Direktör, kv. Munin, Vikinga. a. t. 333, r. t vägen; a. t Kling, Ernst, f. d. Apotekare, kv. Svithiod, Lennman, Sven, Linjedirektör, kv. Breida- Sveavägen; a. t. 450, r. t blik, Auravägen ; r. t. 80, a. t Emelie, Tandläkare, kv, Svithiod, Svea- Lilljekvist, Fr., Slottsarkitekt, kv. Gandvik, vägen; a. t. 450, r. t :Rådfrågn. Samsö, Strandvägen; a. t , utom lörd. Linck, Gustaf H., Grossh., kv. Gladhem, Knochenhauer, P. O., Grossh, h. Bylgia, Yroerväe-en; a. t Sveavägens st. ' Lindberg, C. 1., Bmidesmäst., Danderyds- - G. S., Ingenjör, h. M.idgård, Snavägen;. vägen: a.. t r. t. 177, a. t. 46..'. ' Lindblad, Ida, Fröken, kv. Val ball ; a. t. Knock, A., Direktör, kv. Modgunn, Dande-. '295.: ryd; r: t C. E., h. Vilmund (Danderyd). Brand~och Lifförsäkrings-Akliebolagel SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Djursholms viltastad. 953 Lindbom, J. F., Byggm., Osby. ILundström, Lov., Fröken, kv. Audumbla, Lindeberg, Ull! o. Maria, Fröknar, Djurs- Framn~~ikens st. holms.~embageri, kv, Jotunheim, Luth, ~lma, Ankefru, kv, Jotunheim, Baner- Vendevagen; a. t vagen; a. t J. H., Kapten, kv, Gladhem 14, Embla- Lybeck, Sven, Ingenjör, b. Bylgia. vägen; r. t. l Lychou, G. O., Bankkamretare, kv. Ägir, Linden,Arthur, Direktörikv. Agir4; a. t a. t Linder, D. U. W.,Genera lotsdir.,kv.balders- - Anton, Med. Lic., P~ovinsianäkare, ky, hage, Sveavägens st.; a. t. 282, r. t. 90. Gandvik; a. t. 195, r. t. 23; mottagn.- Lindgren, Wiktor, Handelsförest., kv.ddhis- tid hvard f. m., 2-3 em., sönlund, Vendevägen. I o. helgd 9-10 f. m.. Lindhå, R. W., Advokat, Bohusgården. a. t. Lysholm, Maurits, Revisor (Danderyd); r. t Lindhe, A., Byggm., kr, Bele, Ösby. Lyth, A. K., kv. Ragnarök, Ösby, a. t Lindqvist, Lars, Tarkat. Dir. iaktieb. Sand- Läffter, L. Fr., Professor, kv. Midgå.rd, Aura berg. Bokh., kv. Modgunn(Danderyd); vägen;.a. t a. t. 18, r. t. 43. Längstadius,Carl V., Grossh., Victorshill, - Maria C., Fiskhandel, Saluhallen, kv. kv, Lidskjalf, Germania st.; a. t. 294., Qdinslnnd, Sthlmsrägen; a. t 98, r. t J osefina, Änkefru, Victorshill, h. Lid- Lindström, Aug., Bankir, kv. Ysäter; a. t. skjalf, Germania st. 565.' Löfström, Per, kv. Jotunheim, Banervägen ; - 'I'yra, Lärarinna i Dj:8 samskola, Angan- a. t. 423 r. t tyrvägen, Osby: r. t. 265, a. t.,558. Löfvander, G. V. S., Grossh., kv. Midgård. Ljungberg, Hilma, Fru, kv. Drott; r. t.77. Lönngren. Ad., Kontorschef, kv. By1gia, Ljungmarker, Julia, Fru, kv. Drott. Sveavägens st.; a. t. 35i. Ljnngqvist, K., Ankefrn, b. Brisingoamen, Löwenhielm, S., Ingenjör, kv. Midgård, Aura Slottsvägen; a. t vägen; a. t Ljungström, John, Kassör, Bylgi!!ovägen,5. Magnusson, J. G., Snickare, kv. Vilmund, - G. Ivar, Tjänsteman v. Sthlms Gasverk, (Danderyd). kv. Modgunn (Danderyd). Malmberg, H. L., Fil. dr, Stärbhusnot., Villa Lombard, L., Profess:a, I1seheim, kv. Byl- Solhäll ; a. t gia, Sveavägens st.; a. t Nicoline, Fröken, kv. Verdandi, Bure- Lorentson, G., Kontorschef, kv. Tor, Tor- vägen 7;.a, t. 431., vägen 4, Parkvägens.st.; a, t Denis, kv. Hugin, Vikingavågen ; a. t. Lublin, Arvid, Grossh., kv. Audumbla 7, 182, r. t Framnäsviken. Malmström, C. G., f. d. Riksarkivarie, kl'. - Ivan, Grossh., kv. Gauthiod, Sveavägen. Breidablik, Auravägen; a. t Luek, C. Cardale, Hen, b. Audumbla; r. t. Mannerstedt, P. V. S., Kapten, kv. Mod 286. ' gunn, Danderydsvägen 112; a. t. Dand. Lundberg, John, Byrådir., kv. Niflhem, Ösby; 80, r. t. 20. r. t. ii 23. Matthiesen, Gunnar Way, Oiviling., kv. - K. P. R., Ingenjör..(Danderyd); a. t Gladhem. Britgården; r. t. 50, a. t Gunnar, Löjtnant Osby. Mauroy, Edvard, Sjukgymnast, kv. Glad- - Helmer, kv. Audumbla, Skandiavägen, hem, Ymervägen 8; r. t Framnäsvikens st.; a. t Hugo, Sjukgymnast, kv. Gladhem, Ymer- Lundeberg, Gerdt, Kapten, kv. Valhall, vägen 8; r. t Ösbyvägen, Sveavägens st.; a. t. 470, von Melen, A. E. L., Grossh., kv. Gandvik r. t ; a. t. 74, r. t. 39. Lundgren, Erik, Köpman, kv. Drott, Osby. Melin, Olof, f. d. Grossh., Villa Bergalid, -.J., Portier, kv. Vilmund, Danderyd; a~t. 2. kv. Bylgia, Sveavägeos st.: r, t John Peter, Professor, Villa Högklint, Meurling, C. H. F.,.Civiling., Löjtn., kv. Vikingavägen; a. t. 47. Valhall, Sveavägens st.; r. t Lundholm,O.E.,Prof.,k:v.Grane(Danderyd); Meyer, Ernst A., Fil. dr, Lektor v. Hana. t. 25. delshögsk., Sveavägen 51; r. t Lundin, G., Fröken, kv. Vingoif, Vägpor-, Miller,..C. R., Director, Ingersoll Rand Co, tens st.; a. t Osby: r. t Lundqvist, Axel, Direktör, h. Va.lhall, Göta- Mittag-Leffter,. G., Professor, b. Midgård, vägen; a. t. 203, r. t. 74. ' Sthlms-o. Auravägen; a. t.9,r.t Lundström,C. A., Arrendator, Nybytorp Moberg, Ludvig, Med. dr, Docent, kl'. Mi- (Danderyd); r. t. 1. mer, Sveavägens.st.; a. t. 55, r. t. 9J. Brud- och U1t1r8ikrlngl-AIdIebolaget SVEA. 13 Drottninluatu.

8 954 Djnrsfiolms villastad. Molander, H.,' Stationsmåstare, b. Grane Nylöf, Carl, Trädgårdsmästare, kv. Vana- (Danderyd). dis; a. t Molin, J. A. E., e.,o. Hofr.-not., Byråing., Nyman, A., Fru, kv. Odinslund, Stockholms- Tallåsen.. vägen; a. t. 70; r. t. 17. Moll, W., Bankdirektör, kv. Bylgia. Nyström, N. Th., Handlande, kv. Gandvik, Montgomery, Carl O., Major, kv. Munin, Stockholmsvägen; a. t. 3, r. t. 82. Vikingavägen; a. t. 229; r. t. 87. Nådhammarhemmet, konvalecent- och hvilo- Moren, Sture, Byggm. o. Entreprenör, Ösby, 'hem, kv. Lidskjalf; a. t. 52, r. t r. t. 288, a. t Odqvist Elisabet, Lärar:a v. Djursh. Sam- Morthensen, L. M., Ingenjör, Villa 801- skola, kv. Svithiod, Ynglingavägen; veden. Lokevägen. ' a. t Moselius, Carl, Bokhandlare, kv. Jotunheim, von Oertzen, Alma, Frih:a (stärbh.), kv. Germaniavägen ; a. t. 2.!S7. Ysäj;er, Ysätervägen, Gerrnania st.; Mueller, John, Grossh., kv. Agir, Vägpor- r. t. 205:. tens st.; a. t Ohlin, Maria, Ankefru, Bkomakeriaffär, kr, (Murray, Robert, Professor),.kv, Alfhem. Gandvik.,Mörner. K. A. G., Grefve, Kanslisekr., h. Ohlson, Andreas, Bankir, kv. Gladhem, Väg- Jotunheim, Banervägen 5; a. t. 399, portens st., r. t r. t Ollen, N. P., Redaktör, Auravagep : a. t. Nehrman, Hj., Kammarråd, kv. Lidskjalf, 231, r. t Qermaniavä.gcm; a. t. 58. Olson, Karl Just.. Kassör, Svalnäsvägen; Neiglick, Conrad, Grossh., kv. Verdandi r. t. 38.., Burevägen : a. t. 224, r. t Olsson, M. S., Fröken. Tvätt- o. Strykin- Nilson, Dan, Föreståndare, Villa Edelsborg. rättning, kv. Midgård 12 B, Vende- Nilsson, Carl, Fabriksidkare, kv. Lidskjalf, vägen 17; a. t Lyckåsen; r. t. 45, - Erik, Tjänsteman, h. Modgunn 34, Mod- - G.,,Fabrikör, kv. Vidar; r. t gunnsvägen 3. - C.L., Fröken, kv. Grane, (Danderyd). Palander af Veg-n, A. A. L., Amiral, kv. - Hildur, Lärar-a, v. Djursh, Samskola, kv, Skirner, Vikingavägens st.: r. t Svithiod, Ynglingavägen; a. t Palm, C., Direktör, kv, Svithiod; a. t Rob., Rak- & Jfrisersalong; kv, Odins- Palme, Henrik, kv. Munin, Burevägen ; r. t. lund; a. t Nobel, L., Ingenjör, kv. Baldershage. Palmstierna, Hanna, f. von Holst, Friherr- Norbeck, Axel, e: o. Hofr.-not., Kamrerare, inna, kv. Elivågor, Slottsvägen; a. t. kv. Bele, Ösby: r. t. 110, a. t , r. t Nordberg, Fritiof, Kamrer, kv. Gauthiod, Pauli, Sven, Marindirektör, h. Skirner, Vi- Sveavägens st.; r. t. 243 a. t kingavägens st.; r. t (Nordenfelt Per, Ingenjör), kv. TItor.. - Albert, Med. dr, kv. Breidablik, Auraväg. Nordin, Robert, Advokat, kv. Gladhem, Väg- Pehrsson, A., Fru, Folkskolel:a, kv. Vingoif. portens st.; a. t. o. r. t. Pensionat, Fröken E. Kjellberg, kv, Mid- Nordlindh, Ernst, Ing., kv. Urd, Sveavägen; gärd, Auravägens st. e, t Talliden, Fröken Johansson, h. Au- Nordling, Joh., Skriftställ., Majgården, kv. dumbla, Germaniavägens st. Vingolf, Vägportens st.; a. t Petersen. Hanna, Fröken, kv. Bylgia; a. t.. Nordmark, A., FrÖk.,kv. Modgunn (Danderyd) Nordstedt, Sven A., Ingenjör, kv. Torgerd, Petersson, Ingemar, Kapten, kv. Vidar 7 A, Vikingavägens st.; a. t Vikingavä~en; r. t. o. a. t. Nordström, J. A., Arkitekt, b. Breidablik, - H. E., Medicmalråd, kv. Gladhem. Väg- Strandvägen; a. t. 39. portens st.; a. t (- Ludvig, Författare,) kv. Järnskog. Petrell], D. T. J., Krigsarkivarie, kv, Fjalar, Noren, Gustaf, Fil. lic. Lärare vid Djursholms Osby; a. t. 41. samskola, Lidskjalfsvägen; a. t Pettersson, Carolina, Fröken)" kv, Grane l, ~ Lotten, Fru, kv. Svithiod, Sveavägen; Birkavägen 10; a. t. 4:1:. a. t ' - A. E" Källarmästare, kv. Kolga 12, Kol- Norring, G. V.,kv. Torgerd, Vikingavägens st. gavagen 23.. Norrman, E., Fröken, Telegra.f- och Riks- - J. F., Snickare, kv. Grane (Danderyd), telefonförestånd., kv.odlllslund. a. t. 71., Nygren, F. R., Fabrikör, Plåtslageriaträr, h. Phragmen, Hedvig, Lärar:a vid. Djursholm., Jotunheim, 8tockholmsvägen; a. t. 100, samskola, kv.' Grotte, Banervägen ; r. t. 37. a. t Brand- och Lifröraäkringa-Aktiebolagel SVEA.' II Drettllllll.atu.

9 Djursholms villastad. 955 Phragmön, E., f. d. Professor, h. Audumbla, Sandberg, A., Fröken, kl'. Folkvang, Göta, Skandiavägenj r. t. 185, a. t. 132., vägen a. t. 50. \ - L.,Rektor,~.Gr.otte,Banervägeni a.t J., Fröken, kl'. Folkvang, Götavigenj Plass, Cathanna,Ankefru, Sveavägen; a. t. a. t.!jo., 571, r. t Bror O., e. o. Hofz-not, kl'. Gauthiod von Platen, Clara, Fru, kl'. Torgerd, Villa 23, Sveavägen 49; r.' t Sunnanbo; a. t Libertle, Lärar-a, kl'. Svit,hiod. Poliskontoret, kl'. Jotunheim, a. t. 7, r. t G. F., Postspatbanksdir., kl'. Saga, Nore- Postkontoret, Östra Slottsflygeln. vägen; a. t. 126, r. t. 33., Pramberg, J., Häradsh., kl'. Baldershage. - Kerstin, Telegrafist, kl'. Saga, Norevigenj Rabenius, L. P. F., Jur. kand., Ledamot i a. t '.. Lagberedn., kl'. Fjalar. Sandell, N., Byråchef, kl'. Gauthiod, Ost- (Bahm, C. O., lng.), kl'. Udinslund: a. t bergs st. ' Ramstedt, J., Regeringsråd, kl'. Fredvang. Santeson, G. A., Direktör, kl'. Svithiod ; r. t. Rendahl, R. K, Mariningenjör, kv. Fjalar; 307. r. t Sauber, K. L., Löjtnant, kv. Verdandi, Väg- Reuterwall, E., Ingenjör, kl'. Valan d ; r...t. 78. portens st.: a. t Rheborg, Gunnar, e. o. Hofr-not., Osby: Schenström, J. E., Agronom, kv. Svithiod;. a. t a. t , Ribbing, L., Fil. dr, kl'. Ysäter, Tunsta, Skan- Schersten, O. E., Ofverste, Vägporten. diavägen ; a. t Scholander, Sven, Grossh., kl'. Agir; a. t. ~26. - Gust., lng., h. Ysäter. Schuback, J~ B., Handl. (Danderyd). Richards, Ida, Fru, Forest Hill, kv.' Hugin, Schubert, Robert, Öfverste, Villa Quies, kl'. Vikingavägen ; r. t. S 50. Vanaheim, Sveavägen; a. t. 85. Riese, Uno, Grossh., kl'. Hugin, Vikingaväg. Schuberth, John,' Kassadir. i Skaraborgs st.; r. t ' Ensk. Bank, kl'. Munin,Vikingavägens 'Riksförsäkringsanstaltens ombud: E. Blom. st.; r. t. 223, a. t 'Rolander, Wilhelmina, Änkefru, kl'. Bylgia, Schulfs, K. G., Grossh., kl'. Bele, Osby; Götav~en; a. t. 5. r. t. 142: Rosberg, S. A., Kamrer, kl'. Modgunn 13, Schultzberg, Henrik., l:e Revisor i Kammar- Ekebyvägen 7. rätten, kl'. Agir 2,.vikingavägen ; Ruben, Ludvig- M., Bankdirektör, kl'. Ysäter, a. t. 17. Germania st., a. t. 86,!'. t. 58. Schönfeldt, H., Grossh., kl'. Brisingamen, Rudenschöld, C. T. G., Grefve, Öfverstelöjtn., Slottsvägen; a. t. 6. h. Folkvang, Sveavägen. v. Segebaden, G., Stadsplaneingenjör, kl'. Rundqvist, G., Byggnadsing., Iv. Torgerd 15 j Bylgia, Götavägenj a. t. 5. o a. t Segerström, Hj., Stadsmäklare, kl'. Bylgia, Rydbeck, Oscar, Bankdir., h. Verdandi 2, Lokevågen; a. t. 67, r. t. 32. " Vägporten~. st. Setterwall, N. Kristian, 2:e Bibliotekarie i (Rydberg, Susen, Ankefru), kl'. Midgård, Svea- K. Biblioteket, Skovlyst, kl'. Verdandi, vägen, Sveavägens st. Vikingavägens st., a. t. 258, r. t. 1'84. Riideberg, A., v. Häradsh., kv. Lidskjalf; Sievert, G., Grossh., kl'. Lidskjalf, Gerr. t rnaniavägens st.: a. t. 190, r. t Rydh, J. A., Direktör, Ysätervägen 15; r. t. Signeul, Hulda, Fru, kl'. Svithiod; a. t. 427, 249, a. t. 49.' r. t. 25J.. Rydin, K. R., Kammarråd, kv, Bylgia, Göta- Silen, E. G., Akare, Kvarnstugan. a. t. 2,54. vägen, Sveavägens st. Silfversparre Sigrid, Fröken, ösby; a. t Sahlin, C., Disponent,..kv. Örvang; r. t Lotten, Änkefru. Sparrehill. kl'. Munin, Salander. E. H. S., Ankefru, kv, Bylgia, Burevägen Vikingavägens' st.; a. t. Götavägen 10; r. t ' Saluhallen, kl'. Odinslund, Stockhofmsvägen; Simonson, Carl N., Grossh., h. Brisingaa. t. 98, r. t. Hi. men, Slottsvägen; a. t. 83. Samsioe, C. A., Tandläkare, kl'. Munin, Vi- Siökrona, C. A., Stationsskrifv., kv. Elivågor, kingavägen; a. t Strandvägen'. Samuel, Rosalie, Lärarinna vid Djursholms - Mimmi, Öfverstinna,'kv. Elivå.gor,Strandsamskola, kl'. Svithiod. vägen; a. t Samuelsson/., Fru, kl'. Lidskjalf, Blottsparken. Sjukstugan, Danderydsvågen: a. t. 560, r.t. Sandberg, /:l. G., Fil. kand., e. o. Aman. i 285. Kommerskoll., h. Saga, Norevägen ; (Sjöberg, F.), kl'. Modgunn, (Danderyd). a. t. 126, r. t Sjöblom, E. Janne, Ingenjör (Automobil- Irand- ocb U1riraäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottamaaatu.

10 956 Djursholms villastad. firma J. A. Nyström), kv. Garmer, Villa Sundstrand. C. K., Byggnadsing., kv, Mod- Bilbo,.Vikingavägens st., a. t gunn (Danderyd); a. t. Danderyd 20. Axelina, Änkefru, kv. Torgerd, Vikinga- - Ester, Slöjdlär.a, kv. Modgunn (Danderyd). vägens st.; a. t David, Tjänsteman v. Sthlms elekk- Sjögren, Emma, Frukt- o. gj:önsakshandel, verk, kv. Modgunn (Danderyd). Saluhallen, kv. Odinslund, Stock- Sundström, Nils, Kommendör, kv. Audumbla, holmsvä.gen; a. t. 98, r. t. 16. Framnäsvikens st. Skandia, Brand- och Liff'6rsäkr.-agent Elis Swebilius, J. B., Villa Karlsborg (Danderyd). Stenberg, kv. Bylgia, a. t Svedelius, Helena, Fröken, kv. Folkvang, Skarstedt, S., Justitierad, Auravägen 3. Svea~ägen; r. t. 2. Småbarnshemmet, kv. Midgård, Auravägens - Hilda, Ofverstinna, kv. Eolkvang, Sveast.; a. t vägen; r. t. 2. Snellman, O. E. R., Bankdir. kv. Saga; Svenoniu~, Fredr., Fil. ~r, Statsgeo~og,_ Frer. t ' drikslund, kv. Ysater, Skandiavägen; Sonden, P., Fil. dr, Arkivarie, kv. Balders- a. t _ hage, Auravägen; a. t Svensson, E., Schaktmastare, Brandchef, - Klas, Ingenjör, lev. Jolanger, Ösby st., kv. tyn; a. t r. t.' 77:.. a. t. o. r. t. 26. Postadress Hötorget - Anna, Ankefru, kv. Verdandi, Vagpor- 14 Sthlm C. ten s st... Spån be;~, J. E., B ggm., kv. Idun. Söderberg, P. J.,.' Direktör, kv. Agir, Väg gt d' a, L,y(h Yl' te. K portens st., a. t. 309, r. t von S e mg",., Fn erre, ~a.p p. ~. _ Carl, Grossh., kv. Bele 9, Valevägen 31. Flottans re~erv, verkst...dir. l DJurs- _ Uno, Postexp., kv. Verdandi,; a. t holms Aktieb., Vågas~ar; bostaden: _ R. H., h. Modgunn (Danderyd). a; t: 358, r. ~ Djursholms Ak- Söderholm, J. E., Kött. o. fläskaffär, Salutiebis k?ntor. a. ~'..2 40, r. t hallen kv. Odinslund Stockholmsväg.: Stenberg, ElIs, BanktJansteman EOmbud a t 98 r t 16 ', 'för ~örs. Aktieb. Skandia), Bylgiavä- Sörenss~n,' Ka~l,.Ridm~n, Sörsta, kv. Lid. gen,.a. t. 181, r. t skjalf, Germania st.; a. t S. A., Gross~., kv. Eh~.~or, Strandvag. Tegner, J. B., Protokollssekreterare, h. Bri- Ste.rn, John, DIspon.~nt, agl?0rtens..st. singamen Germaniavägen. a. t. 11 (Stjernstedt-Nordström, Marlka, Forfatta- t 130' " rinna), kv. Järn skog. T l dr. 'T R' d kt.. k V d' G..ta Stockholm-R'mbo Joo "g kti b l k e an er,., e a or, T. ana IS, o.. l arnva s~ le o ag, v. vägen; a. t Gsndvik, Stockholmsvagen. 'r l f t ti All SI ttet F" t F.. Stolley, ~li~abet, Fru, kv. Audumbla, Fram- e e ko: A:~a Kr~ Ekh~lm. orest. ro, :nasvlken.. Stolpe, S. F., kv. VI1mund (Danderyd). Telegrafstation, Slottet, E. Blomqvist. Förestånd. Fröken. Storm, Axel, Kontorschef, kv. Vilmund Ternström, S. E., Kapten, lev. Saga, Nore- (Danderyd).. vägen; r. t Strehlenert, R. W., Ingenjör, kv. Audumbla Thegerström, Robert, Konstnär, kv. Brisin- Framnäsviken ; a. t gamen, Slottsvägen.; a. t; 26. Stromberg, G., Direktör, kv. Grotte; a. t. Thomee, H., Fru, kv, Svithiod; a. t , r. t L, Fröken, Lärarinna vid Djursholms Sam- Ström, C. H., Direktör, kv. Bylgia; a. t. 4 09, skola, kv. Svithiod; a. t O., Direktör, kv. Verdandi; r. t Thorin, E. B., Slöjdlärare, kv. Järnskog, Sten- - Carl, Grossh., kl'. Baldershage, Sveavä- bocksvägen, Östberga st.; a. t gen; r. t Thunberg, D. J., Handlande, kv. Modgunn, Strömberg; Ernst W., Handl., kv. Modgunn Danderyd. (Danderyd). Thunman, W., Kamrer, Danderyd. - A. M., Lärar:a, h. Järnskog, Sveavägen. Thörnell, T., Kapten, kv, Messina ; r. t Strömblad, Jacob, Postmäst., kv. Folkvang, (Tigersehiöld, EI'Ilst, Direktör), kv. Hugin. Sveavägen; a. t TiseJius, Karl, Hofrättsråd, h. Verdandi, Stålhammar, Carl, Kanslisekr. i Civildep., Burevägen ; r. t. 832, a. t Jur. utr, kand., kv. Hugin, Vikinga- - Lydia, Lärar:a v. Djursh. samskola, kv. vägens st.; a. t Verdandi, Burevägen; r. t. 332, a. t. Sundberg, Carl Oscar, Grossh., kv. Gladhem; 282,.. a. t M. C., Anketru, kv. Breidablik, Sundstrand, C. E., Byggm., h. Modgunn Tisell, C. G., Generalagent, kv. Fjalar, Ösby. (Danderyd). Tobieson, G., Tjänsteman, Slottet; r. t Brand- och Liffdrsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 Drottninggatan.

11 Djursholms villastad. 957 'l'orån, K.,.Bankdirektör, kv. Ägir; r. t beredn., kv. Verdandi, Vikingavägen; - G. A., Ofverste, h. Skirner, AltOl'PS st.; a. t.' 3 88, r. t a. t. 225, r. t Weyland, J., Ing., b. Valhall, Götavägen,. Torkels, Stina, Fru, Djursholms Sybehörs- Sveavägens st.; a. t handel, b. Jotunheim: r. t. o. a. t. Whitloek, Anna, Fröken, h. Gauthiod, 117. Sveavägen; a. t ' - A., Handl., kv. Jotunheim, Vendevägen. Wickbom, S., Fil. kand.; Rektor vid Djursh. Traugott, Ivan, Grossh., -Gamla Djureholm-; ~amskola, kv. Orvaug. Vasavägen, a. t Ostborga st.f a.t Oscar, Grossh., kv. Ägir Vägportens ~t.; Wickman, K. H., Byggm., kv. Vanaheim, a. t. 242, r. t. 42. Sveavägen; a. t l'reffenberg, Ernst, e. o. Hofrättsnot., kv. Victoria,. Brandförsäkringsagent, E. Blom. Mim!!r, Svell.vägens st.; a. t Aktieb. Mejeriet, h. Bele; a. t. 95, r. t. - E. C., Änkefru, kv. Brisingamen, Slotts vägen; a. t Wide, Arv., Kamrer, h. Lidskja1f, Gerrnaaf Trolle, Maria, Fru, Danderyd. niavägens st. j r. t Tnllberg, Tyeko, Bokbind., kv. Jotunheim 2. Widen, A., Byggm., kv. Tor; a. t Törneblad, Nora, Lärarinna vid Djursholms Wikland, F. G., Aktuarie i Marinf'örvaltnin Samskola, kv. Svithiod. gen, h. Vanadis, Lokevägeni a. t. 14, Uggla, Hilda, Fru, Villa Sana, kv. Lidskjalf. r. t Adolphine, Fröken, kv. Lidskjalf, Ger- Folke, Fil. lic., kv. Svithiod, Ynglingemania st.; a. t v ägen j r. t Unander, G. A. F., e. o. Kammarskr. i Ofver- Maria, Lärarinna vid Djursholms Sam. ståth-äm]» för uppb:ärenden, Hem- skola, kv. Vanadis, Lokevägen; a. t. gården, Ösby, a. t , r. t. 24. Wahlbel;',g, Carl, Ing., kv. Grane 48, Ekeby- W!kmark, Sam., Ing.: Burevägen; a.~ vagen 26; a. t. Danderyd 70, r. t. 27. WlDgborg, F. A., Fil. kand., Redaktor, kv. - Erik Eman., Kapten vid Flottan, kv. 'Modgunn (Danderyd): a. t. 48. Gimle, Osby st. Wingårdh, Ida, Fru, kv. Svithiod, Sveavägen; Wahlgren G., Skrädd., Modgunn (Danderyd). a. t Wahrolin, Caroline, Fröken, kv. Balders- Wintzell, J. F., Fil. kand., Lärare vid Djurshage, Auravägen; a. t holms Samskola, Pramnäsvikens st.; Walfridson, Ruth, Fru, b. Ysäter, Ger- a. t v rnania st. - Bngnhild, Fru, Musiklärarinna, Framnäs- Wall, August, Regeringsråd, h. Audumbla, vikens st. j a. t Genuaniavägens st.; a. t AnRa, Gymn. direktör, Leg. Sjukgym- Wallen, A. E., Ved- o. kolhandlare, Bjälke- nast, Framnäsvikens st. j a. t vägen 10, kv. Audumbla 5. Virding, Alfred, Apotekare, V. Slottsflygeln; Wallin, Rudolf, Musiker, Villa Iduna, Loke- a. t '. vägen; a. t Wirgin, Germund, Med. d:r, kv. Brisinga- Ved- och kolhandel, A. Wallen, Framnäs- men, Slottsvägen. viken; a. t. 25. Virman, M. S., Fröken, kv. Bylgi;l., Sveavå. (Welin, Axel, Ingenjör), kv. Urd, Lokevägen. gens st. j a. t Wendel, G., Ingenjör, kv. Audumbla, Fram- Wolff, F., Grossh.,kv. Gladhem. näsvikens st.; a. t. 62. Vougt, C.F., Kansliråd,' kv. Vingoif, Väg Wennberg, A., Disp. i Aktieb. Nord. Komp., portens st.; a. t. 369, r. t kl'. Baldershage, Sveavägen. Wulff, Hugo, Konsul, kv. Verdandi, Vikinga- Wennborg, D., Handl., Villa Edelsborg 1;. vägens st.; a. t. 321, r. t a. t.38, r. t Ydrän, David, Arkitekt, kv. Midgård. Werme, Gust., Byggm., (Danderyd); a. t.19. Zetterberg, J., Charkuteriaffär, Saluhallen, Versteegh, A. N., Bruksägare, kv. Lidskjalf, kv. Odinslund, Stockholmsvägen ; a. t. Slottsparken; a. t , r. t. 16. Wessberg, Agnes, Fru, kv. Mysing; a. t. 33. Zettergren, L., Skomakare, kl'. Vanabeim, Westerberg, A' l Ingenjör, kv. Hugin, Vi Sveavägen j a. t kingavägens st.: r. t Zimmerman, W. H. M., Tjänsteman i Järn. - Nils,' LÖJtn., Ingenjör, kv. Torgerd, Vi vägsstyr., h. Urd, Sveavägens st.; kingavägens st.: a. t. 3 79, f. t a. t Westling, R, Fil. lic., b. Jotunheim; a. t. Ahgren, John, -Fil.Tic., Lär. v. Djursh. Sam skola, kv. Svithiod, Ynglingavägert 6j Westring, Hj., f. d. Justitieråd, Ordf. i Lag- a. t f Brand- och Li1f"cirsäkrings Aktiebolaget SVEA. 13 'DrottnlnggataIL

12 958 Djursholms villastad. Äkerlunu, Arvid; Hand!., kv, Gandvik. (Ödman, Svante, Professor), kv. Torgerd, - B. C., Köpman, kv. Kolga (Dande- Altorps st. ryd)... Öhlin, C. G., Skollärare, kv. Gautiod, Svea- Akerman, L. J. J., Ankefru, kv. Vidar, Vi-l, väglin; a. t kingavägen 21. Ohman, Ad., e. o. Hofr.vnot., kv. Bifrost 4, 41derdomshemmet, kv, Tyn... Parkvägens st.; a. t Astrand, G. R., Registrator o. Arkivarie, kv. Oster, Oscar, verkat. Dir. i Dentalaktieb., Breidablik, Auravägen; a. t. 35. kv. Breidablik, Auravägen. Avall,.Carin, Fru, h. Lidskjalf, Germa- Österberg, M., Fru, kv. Mid~ård, Auravä ma st., a. t gen; r. t. 42. Öberg, C. O., Egendomsagent, kv, Ragnarök, Östlund, N. A., Skomakare, kv.,grane, (Dan- Ösby; a. t deryd).. Djursholms Samskola. (Se annonsen å vidstående ka2 tong.) Inspektor: Professor Edvard Phragmtln. Styrelse: Beckman, Ernst, ordf.; Almqvist. Viktor, vice ordf.; Wickbom, Sigurd, sekreterare och skattmästare; von Friesen, Gerda; Göthe, Georg; Lychou, Anton, skolans läkare; Andersson, Gunnar; Westring, Adela'ide; Bäckströml.. Helge. Lärare: Wickbom, Sigurd, rektor; von Friesen, Gerda, 10restånd:a; Phragmän, Hedvig; Samuel, Rosalie; Wikland, Maria; Ahlmann, Maria; Beskow, Ella; Lindström, Tyra; "I'homee, Inga; Bruno, Eleonore; Biberg, Anna; Biberg, Karin; Tiselius, Lydia; Lönegren. Lilly; v. Bahr, Louise; Hagberg, Ester; Åhgren, John; Wikland, Folke; Wi len, Maria; 'I'örneblad, Nora; Dahl, Waldemar; Thorin, E. R; Beskow Natanael; Gö-, ransson. Märta; Odqvist, Elisabeth; Holmberg, Ellen; Strömberg, Anna Maria: 'I'egnär, Alice; Wintzell, Johan; Lindegren, Malin; Noren, Gustaf: Fahlborg, Birger: Isberg, Elsa; Risberg, Emma; Fogelklou, Emilia; Svensson, Hertha; Salander. Lisa; Bchersten, Otto; Apelskog Fahlborg, Märta;.Edling, Sigrun; Hellmers, Ellen. Brand- ooh Lifförslkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 959 DjursbolmsUlllaslad ; Sveriges bäst ordnade villastad."." Omkring 3,900 lnv., öfver 23,000,000 kr. taxeringsvärde. Kommunalskatten hälften - mot i Stockholm.' Djursholms kommun är' största delägare i Djursholms Aktiebolag, hvarför detta icke är ett spekulationsföretag i likhet medöfriga villastäder, enär större delen af vinsten kommer villaägarue till godo i form af billigare. skattet fn: m. " Djursholm är den enda af Sverige? villastäder som har egen Samskola med diqlissionsratt. Nytt ståtligt och tidsenligt skolhus invigdt hösten Djursholms kommun har eget elektricitetsverk. Elektrisk ström för kokningsändamål under dagen endast. 9 öre per kilowatt. Elektriska tåg från kl. 6 f. m. till kl. 1 på natten. Fjorton hållplatser inom samhället. Välbelägna " 'tomter till salu. Fördelaktiga betalningsvillkor:' Byggnadslån. Djursholms Aktiebolag åtager sig byggandet af villor till billigaste pris. Vidare å Djursholms Aktiebolags 'kontot Djursholms slott. Riks och Allmänna telefon. Upplysningar lämnas äfven J aktiebolaget Sandbergs bokhandel Sturegatan 8., ' ",,'. Karta öfver Djursholm. Pris t kr. 60 b.

14 Djursholms nya samskolebyggnad.

Djursholms villastads. a~ressfö'lectning.\

Djursholms villastads. a~ressfö'lectning.\ Djursholms villastads. a~ressfö'lectning.\ 'Uppgifte~a {"ån Djursholms Åktiebolags kontor. För postförsändelser till Djursholm är viktigt att ange riktig poststation, enär eljest returnering och försening'uppstår.

Läs mer

Förteckning öfver tomt- och vil/aegare. Hyresgäster utmärkas med" framför namnet.

Förteckning öfver tomt- och vil/aegare. Hyresgäster utmärkas med framför namnet. 507 Djursholms villastads Förteckning öfver tomt- och vil/aegare. Hyresgäster utmärkas med" framför namnet. adressförteckning. [Här nedan. anförda telefonmumme«,.,å?!iil riks- som. allmänna, afse alla

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html Sida 1 av 10 Resultat SM i Mångkamp 2014 SM i Mångkamp 2014 MÄN TIOKAMP 100 M LÄNGD KULA HÖJD 400 M 110 M H DISKUS STAV SPJUT 1500 M POÄNG 1 Fabian Rosenquist -91 GoIF Tjalve 11.41 7.17 11.90 1.92 49.31

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Foto omkring 1900, Maria Lindblom.

Foto omkring 1900, Maria Lindblom. Foto omkring 1890. Järnvägsgatan eller som den kallades före år 1900, Stationsgatan. Till vänster ser man det gamla stationshuset. Stationshuset var klart i samband med järnvägens öppnande den 1 september

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 2 den 1 maj 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 2 den 1 maj 2015 Rya 12:00 1 - Blomberg / Färlin 59 BLOMBERG, Jonas Barsebäck Golf & Country Club 59 FÄRLIN, Michael Barsebäck Golf & Country Club - Gustafsson / Strandvi 59 GUSTAFSSON, Fredrik Bokskogens Golfklubb 59 STRANDVI,

Läs mer

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen 1 Mötets öppnande Ordförande Jenny Lisshammar förklarade mötet öppnat 2 Fastställande av röstlängd Alla deltagare ropades upp och röstlängden fastställdes

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Program. & Regionsfinal KvAG

Program. & Regionsfinal KvAG Program & Regionsfinal KvAG Söndagen den 29 mars 2015 Järfällagymnasterna bildades 1976 och har idag drygt 800 gymnaster och 150 ledare. Den 5 juli 2006 fick Järfällagymnasterna en egen gymnastikhall,

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N : 3 # Grade Club 1 2 3 Wins Pts 1 Linnea GRÖNBERG 6.kyu Kalmar Budoklubb 2 Nelly SANDBLAD 6.kyu Kalmar Budoklubb 3 Jenna NYSTRÖM 6.kyu Kalmar Budoklubb 7 2 17

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Promemoria 2013-06-19 Arbetsmarknadsdepartementet Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Regeringen förordnar med stöd av 3 kap. 1 lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister följande

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bild Bildtext Byline Emblem Frälsningsarméns emblem vapen Fanan Frälsningsarméns fana Fatmomakke Frälsningssoldater, Bagare Frälsningsarméns Bönekåta,

Läs mer

Ordförande under åren

Ordförande under åren Växjö GK 1959-2009 Styrelser och kommittéer Ordförande under åren 1960-1963 Ordf. Erik Lewold 1964-1968 Ordf. Torwald Göthe 1969-1974 Ordf. Åke Gadler 1975-1986 Ordf. Tore Claesson 1987-1990 Ordf. Sören

Läs mer

Oscar Ralf Inger Enquist Musik- och teaterbiblioteket Oktober 2014

Oscar Ralf Inger Enquist Musik- och teaterbiblioteket Oktober 2014 Oscar Ralf Inger Enquist Musik- och teaterbiblioteket Oktober 2014 Inledning Oscar Ralf (1881-1964) var sångare, tenor. Han var körsångare men debuterade senare, 1905, på Östermalmsteatern och sjöng operett

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior samt

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Namn Telefon E-post Roll Domarnr Akyol Jonatan. Hem: Mobil: +4672226415 6. Hem: 0738122220 Jobb: 0738122220 Mobil: 0738122220.

Namn Telefon E-post Roll Domarnr Akyol Jonatan. Hem: Mobil: +4672226415 6. Hem: 0738122220 Jobb: 0738122220 Mobil: 0738122220. Namn Telefon E-post Roll Domarnr Akyol Jonatan jonatanakyol@gmail.com Regiondomare 2119 3 555 +4672226415 6 Alm Fredrik Mattias Alms juridik, Storgatan 120 90333 Umeå 0738122220 0738122220 0738122220 mattias.jansson@vbidrott.rf.se

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Skånes Ishockeyförbund

Skånes Ishockeyförbund Skånes Ishockeyförbund Träningsgrupp 1 Utvecklingscamp Team -01 i Jonstorp 27-29 juli 2015 # P Namn Klubb Calle Olovsson Anton Andersson Axel Jönsson Pontus äldt Jonstorp I Rögle K Trelleborgs I åns Krämer

Läs mer

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F.

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F. Lag-USM P/F17 lördag 16 augusti 2014 Arrangörer: Tanums IF med hjälp av BDFIF Sparvallen, Tanumshede Tävlingsledare: Bo Stalefors Väder: Mestadels soligt +20 grader, sydvästlig vind P17 200m heat 1 Vind

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

Triangel Tävling Växjö 18 April 2015

Triangel Tävling Växjö 18 April 2015 Triangel Tävling Växjö 8 April 205 Aqua Mera Växjö den 8 april 205 Detailed Results 6.0..0 Flickor 2006-Yngre m Emma Madås (2006) -- Sik Göteborg,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,00 5,00, 6,0 6,0 5,5 8,0 9,80 34,80,4,0

Läs mer

Resten av de insamlade medlen kr 6.57 beslöt Avd. att anslå till hjelp till festen

Resten av de insamlade medlen kr 6.57 beslöt Avd. att anslå till hjelp till festen Protokoll fört vid Avd no 33 s ordn möte Söndagen den 14 Jan 1917..1 Mötet öppnades kl 11 f. m. av Ordf O, W. Andersson..2 Föregående mötes prot föredrogs o godkändes.3 Den bordlagda frågan, om ersättning

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Skogås U19/ELIT 2008-11-01/02

Skogås U19/ELIT 2008-11-01/02 Skogås U19/ELIT 2008-11-01/02 SKOGÅS YONEX U19/ELIT 2008 TÄVLINGSINFORMATION VÄLKOMNA TILL SKOGÅS U19/Elit 2008 Tävlingstider: Lördag den 1/11 kl 09.00-21.00 samt Söndag den 2/11 kl 09.30-15.00 Tävlingshall:

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

1(5) E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501

1(5) E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 1(5) Fakturareferenser Hässleholms kommun E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 Pappersfaktura; Hässleholms Kommun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga.

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga. Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Borken, Yxnerum Hotel & Conference, Yxnerum, 25 februari 2015, kl 13.30 15.15 Beslutande ledamöter s samtliga ledamöter med undantag av Erica åhdin (S), Beryl

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 Verifikationslista Utskrivet: 08-04-17 Preliminär Räkenskapsår: 07-01-01-07-12-31 Senaste vernr: 222

Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 Verifikationslista Utskrivet: 08-04-17 Preliminär Räkenskapsår: 07-01-01-07-12-31 Senaste vernr: 222 Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 Datum Text 1 070101 C Göransson 1613 Övriga förskott 1 100,00 3120 Deltagaravgifter, Privatpersoner 1 100,00 2 070101 L Lindgren 1613 Övriga förskott 800,00 3120 Deltagaravgifter,

Läs mer