Uppgiftet'na fl ån Djursholms LJktiebolags kontor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgiftet'na fl ån Djursholms LJktiebolags kontor."

Transkript

1 DJursholms villastads Uppgiftet'na fl ån Djursholms LJktiebolags kontor. 947 adressförteckning. Vid telefonering till de i Djurslwlm boende bör»djurshlllm» först anropas, och för de i Danderyd boende»danderyd». Detta gäller såväl vid användandet af rik, tel. som allm, tel, Danderyd har älven liksom Djursholl1~ sät'skild poststation. Namn inom ( ) beteckna tomt- eller husägare i Djursho11/Mvillastad, SOl1l icke bo dät,tädes(i allmänhet emedan deras villor, då kalendern läggelipt'ess, ännu äro underbyggnad). Adlerstråhle, Alex., Järnvägstj. man., kl'. Anderson, Gunnar, Professor, Fil. d:r, kv. Vilmund, (Danderyd). Ysäter, Gerrnania st.: a. t. 278, r. t. Afzelius G., Kansliråd, Auravägen Agrell, iohan Hugo, Expeditö~! kv, Yidar 3. - Joh., Tradgårdsm., kv.valaskjalf; a. t Ahlberg, Ax., Bokhandlare,kv.Agir; a.t, C., Åkare, Thorvägen S, Djursholms er-. Ahlmann, M., Fröken, Lärarinna vid Djurs- press o. Hyrkuskverk ; a. t. 486, hulms samskola, Ynglingavägen 8; r. t a. t A. S., kl'. Grane (Danderyd). Ahlsell, H., Kamrer, Ymervägen; a. t. 356, - C. A., kl'. Vjlmund (Danderyd). r. t Knut, kv. Ysäter 12; a. t Ahlström, Ellen, Fröken, kv. Gladhem i a. t. - N., kl'. Grane (Danderyd). 421,,r. t Rob., kv. Grane (Danderyd). - Assar, Med. dr., kv, Idun, Stockholms- ånglin, Olga, Ankefru, Danderydsvägen 3; vägen, ~veavägens st.; a. t.3 93, r. t a. t Säkrast mellan 10.2 midd. - Carolfuå, A.ykefru, Fumgård ; a. t Apelqvist, Augusta, kv. Vilmund, S:t Eriks- (Ahren, Annie,AnkefrUJ,kv.Elivågor,Strand vägen 6 (Danderyd): a. t. 35. vägen; a. t. 33. Aplanius, L., Ankefru, kl'. Drott. Ahxner, Harald, Ingenjör, Villan N:o 9, kl'. Appelberg, Gustaf, Hofrättsråd. Byråchef Bylgia. - för lagärenden, kl', Urd 7, Sveavägen; Aktiebolaget Arrendegårdar, Mjölnartorp; a. t. 72.,.. rättaren a. t årlen, Fr., Kassör, kl'. Bele, OSbYi a. t _ Djursholms arbetarebostäder, kl'. Va- Arsenius, Fr., Marining., kl'. Mysing, Ösby. laskjalf. Asker, C. F., Kapten, kl'. Vanaheim, Svea- _ Djursholms lärarebostäder. kv. Svithiod.vägen; r. t. 89, ~. t. 330., _ Norrlandsbanken, h. Jotunheim, a. t. Asp, Gösta, Kontorist, Ösby ; a. t , r. t. 152, öppen 1/ Axell, Einar, v. Häradsh., kl'. Sköld, Svea- A1fven, David, Ingenjör, vägen st.; r.. ~ Almquist, Vikt., Ofverdir. i Fångvårdsstyr., Baer, ~. F., f. d. Ofverjägmäst., Björntorp, kv. Baldershage, Sveavägen; a. t.45. Osby; a. t Almström, J. A., HandelBres., Ekebyvägen Beeker, Wilh., Grossh., kl'. Breidablik 6. 8, Danderyd. Beckman,C., Fröken, h. Vanadis.Odinvågen. Alrutz, Andrew C. O. de P., Herr, h. Bal- - Bilda, Fröken, kl'. Baldershage, Au~a dershage, Auravägen 5.. ' vägen.. _ Otto R;J, Jur. utr. kand., Ombudsman, - Ernst, Riksdagsman, kl'. Folkvang, Sveakv. Gladhem 7, Vägporten. vägen;,~. t. 15. Anderson, Ernst, Bokförläggare, kv. Vilmund - Albertina, Ankefru, Biskopinna, kv. Bal- (Danderyd); -a, t. 47. dershage, Auravägen. ' _ Edv., Byggin., kv. Tor, Parkvägens st.; Behm, E., Fru, h. Lidskjalf, Germanis st.: a. t. l 80. a. t. 308.". _ V., Byggm., kv. Gladhem, Vägporten. Belfrage, M., Fröken, kv. Folkrang. _ Erik, Ingenjör, kv. Munin, Vikingavägen ; Bslm-nte, James, Bergsing., Villa Linda. t anver-. kv. Tor 16; r. t. 3 SO.. _ Hjalmar A., Ingenjör, kv. Baldershage, Benedicks', Emma, Asyl för ålderstigna frun- Strandvä.gen; a. t. 82. timmer, kv. Svithiod; a. t. -lo.. _ Ivar, Med. dir. Förste stadsläkare i Stock- Bengtson, N. J., Byggm., 'kv. Polkvang, holm, Ösby; r. t. 2 64, a. t.,31. Strandvägen, Sveavägens st.; a, t. 24. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..ddr.sskalend.m a

2 948 Djufsholms villastad. Bengtson, Anna, Fru, Djursh, Konst- & Hem-: Blom, R, Ombud för Victoria Brandförsäkslöjdaffär samt Barngarderob, Aura ringsbolag o.. Riksförsäkringsanstalväg. st., öfver spåret, första villan t. h., ten, kv. Bele, Öshy st.; a. t a. t Blomberg, E., Kommunalingenjör o. Ar. - Samuel, Grossh., kv. Baldershage; a. t betachef för Djursb. Aktieb., kv. Au. - David, Löjtnant, Slottet; r. t durabla: bost. a. t. 391, r. t. 174; Berg, Alfred, Bankir, kv, Gandvik, Strand-. kont. a. t. 243, r. t vägen; r. t a. t Boalt, A., Not. 'i Öfverståth.vämb. kansli, - Ricb., Generalmajor, kv, Valhall, Svea- kv. Grane 21 (Danderyd). vägens st.; r. t Bochs, W., Grossb., kv. Vilmund (Dande- Bergelmer, G., Fröken, Telegrafist, Villa Ser{ ryd) ; r. t la, kv. Odinslund, Auravägen; r. t. 29. Boden, Artur, Köpman, kl'. Kolga, (Dande- - A. M., f. d. Läroverksadj., Villa Serla, ryd); a. t. 55. kv. Odinslund, Auravägen; 1'. t. 29. Bodman, E. J. A., v. Häradsh., kl'. Lidskjalf, Bergendabl, Gust., kv. Modgunn (Danderyd); Gerrnania st.; a. t. 263, r. t t. 8. Boström, Karl, Kontorschef, kl'. Grane, Dan- Bergenholts. F.., Öfvorkrigskommissarie, kl'. deryd; a. t. 12, r. t. 34. Ql'aser, Ösby st., r. t Brandting, Seth Tjänstem. i l?tädernas Allm. Berger, Sölve, Kanslisekreterare, Villa Fram- Brandstodsbol., kv. Agir, Vikinganäs, kl'. Ysäter, Framnäsvägen j r. t. 3, Tägen; a. t a. t. 16. Bratt, E., Ingenjör, kv. Gauthiod, Sveavägen Berggren, Erik, Polisuppsyningsman, h. st.; 80. t Jotunheim: 80. i. 7.. I '. Broomo, Fru, kl', Lidskjalf. - Anna, Ankefru, kl'. Drott; Ösby. Bruno, Eleonore, Lärar:a, Djursh. samskola, Bergholm Tor, Tandläkare, Villa Solhem, kv. Svithiod, Ynglingavägen; a. t Svalnäsvägen; r. t Bruun, H., Grossh., kl'. Elivågor, Slottsvä- Bergman, Aug. K:son, Revisor (stärbh.), kl'. gens st.; a. t Bylgili, Götaväg!ln; a. t. 88. Bucht, Georg, Konsul, kv, Verdandi; r. t Amelie, f. af Klint, Ankefru, kv. Mysing; Buren, Torsten, Kanslisekreterare, Åsasti. r. t gen 6, kl'. Gautiod; r. t Bergqvist, Louise, Ankefru, kl'. Vanaheim, Byggnadsnämndens kontor, Slottet. Sveavägen; a. i Bylund, G., Registrator, kl'. Torgerd, Vi- Bergstrand, A., Lärarinna, kv. Gauthiod, kingavägens st. Sveavägen; a. t Bååth, Johan, Hofrättsråd, kl'. Gladhem. Bergström, F. G., Byggm., Saluhallen, kl'. a. t. 35fl, r. t. 73. Odinslund, Stockholmsvägen; a. t Bäckström, Helge, Professor, kv. Munin, Vi- - Henr., Kontorschef, Villa Backebo, h. kingavägens st.j a. t. 144, r. t. 64. Brisingamen, Slottsvägen; a. t. 84. Böhm, O., Kontorschef, Provisor, h. Saga, Bernton. E., Fru, kl'. Geflon; a. t Sveavägens st.; a. t. 367, r. t.188. Beskow, Ella, Lärarinna, kv. lhdgård 30. Carlheim'Gyllensköld, Clara, Fru, h. Glad- - Natanael, Pastor, kl'. Midgård, Svea- hem: a. t vägen; a. t. 143 och 153 (arbetarum- - A., ~?mmendörkapten, b. Gautiod.l. Svea. met). vagens st.: r. t. 159, a. t. 17". - G., ~evisionssekr.,.kv. Gautiod. (Carlsson, O. A., Byggm), kv. Saga. - L., Ankefru, kl'. Mldgård; a. t Selma, Fru, Nya Hnlohemmet, Stock- Betts, L., Maskindirektör, kv. Modgunn, holmsvägen ; a. t Danderyd; r. t K. J., Förestå.lId. för Cederlöf & Grun- Biberg, Anna, Fröken, Lärarinna vid Djurs' dåns filial, O. Slottsflygeln. holma samskola, kv. Svithiod; a. t Gust., Förrådsförvalt., Slottet; a. t. 5,87. Billman, Å.. W., Ing., kl'. Grotte; a. t J. G., Åkare, kl'. Valaskjalf; a. t Billqvist, Lotten, Fru, kl'. Svithiod. - se äfven Karlsson. Björklund, J. M., Lagermästare, h. Lid- Carlstedt, Viktor, Urmakare, kv. Jotunheim, likjalf, Germania st. yendevägen 4; a. t (Björkman, A., Ingenjör), kv. Urd. Cassel, Gust., Professor, Villa Ekö, kl'. Va- Björkqvist, G. M. W., Musikfanjunk., Villa land, Sveavägen; a. t. 167.,. Carlsborg (Danderyd)...' Cedergren,.Joh., kl'. Grane, Danderyd; r. t. 20. Blanck, Carl, Gros h., kl'. Gimle 5, Osby, Cederlöf & Grunden, Nya Aktieb.; a. t. 18, r. t. 321, a. t r. t. 27. Blom, Isak, e. o. Hofr.-not., Revisor i Kam- Cederstl'öm, A. G. E., Frih., Revisionssekr., marrätten, kl'. Baldershage.. Villa Höganloft; a...t; 206. Brand- och Liffdrsäkrings.Aktiebolag~t SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Djursholms villastad Celion, Hj., Linjeing. v. Telegrafv., kv. Djursholms Konsumtionsfören. saluhall, kv. Lidskjalf. Slottsparken. Odinll1und, handelsförest. Vikt. Lind Christerason. Karl Erik, Tjänsteman i Järn- gren. vägastyr., kv. Modgunn (Danderyd) j - Renhållningsverk, Slottet. a. t. 44. ' - Restaurant, inneh. G: F. Ekstrand; a. t. Christiernsson, Axel, Grosah., kv. Ysäter, 12, r. t. 5. ' Ysätcrvägen, Gerrnania st.; r.t. 46, - Saluhall, kv, Odinslund: a. t a. t Sybehörshandel (Fru Stina Torkels), tv. Collberg, Gustaf, Ing.,Vägportens st,ja.t.259. Jotunheim, Vendevägenj ;». t Collijn, P. L., Grossh., kv. Vingolf, Vig- - Tvättinrättning; a. t. 96. porten; a. t Dorph, H., Änkefru, kv. Ysäter, Germania st. - Jenny, Änkefru, kv. Gandvik, Strand- Dorrinck, Ch. U., Änkefru, kv. Svithiod, Svea vägen; a. t. 63. vägen;, a. t Gustaf, b. Gandvik, Strandväg; a. t.63. Du Biets, Erik, Kassör, Villa Dufveskog, Cronin, Karl, Ing., Föreståndare för Djurs- Skärviksvägenj a. t holms Elektricitetsverk, kv. Örvang; Durling, C., Ing., kv. Modggnn, (Danderyd). Ostbergs st.; a. t. 102, r. t von Däben, A. J., Fröken, Osby; r. t. 16. Cronstedt, Gabriel, Friherre, kv. Skirner, - M. A.,,Ankefrih:a, Ösby; r. t. 16. Vikingavägens' st.; r. t, 289. Dymling, R., Konsul, kv. Ägir; a. t. 404, - Sigge, Grefve, Arkitekt, kv. Folkvang. r. t Sveavägen; r. t. 49. Eberstein, Gösta, Jur. dr, kv. Hugin 2, Dahl, Valdemar, Fil. kand., kv. Svithiod; Vikingavägen; r. t a. t. 1"86. ' Edlund, Helene, Fl'öken, Tomtebo, Sveaväg. Dahlån, Birger, Med. dr, Ö. Slottsflygeln, - Sally, Fröken, Tomtebo, Sveavägen. r. t. 18, a. t (Edström, Sigfrid I., Direktör), kv. Verdandi. Dahlgren, Th., Brukspatron, Kommunalkam- Ek, Verner, Skomakare, kv. Jotunheim. rer för Djursholm, kv. Ysäter, Skan- Ekberg, J. A., Kamrer, Villa Gullinge, Dandiavägen, Germania st.; a. t deryd; a. t Lotten O. Anna, Fröknar, Tegnabo, Ger- Ekdahl, O. Z., Ofverstelöjtnant, Byråchef maniavigen. 'i Vä~. O. Vattenbyggn.-styr., Villa _ W., Ingenjör, kv. Saga, Sveavägen s st.; Skåmngshus, Parkvägens st.: a. t. 457, a. t. 79. r. t C. J., kv. Modgunn (Danderyd). Ekelund, J. G., Kommendörkapten, kv.'hu- \ Dahlström, Emil, Ingenjör, Kamrer i Djursh. ' gin, Vikingavägens st.; a. t Aktieb., Danderydsvägen; a. t Ekhoff, Emil, Fil. dr, kv. Grotte, Banvägen; Decker, D., Fru, kv. Brisingamen,VilJa Dehli; r. t. 39. a. t Ekholm, Anna, Kr., Förestånd. för Allmänna Deutgen, Carl, kv, Drott; a. ~: 434. telefonst., Djursholms slott. ' Dillner, Gunnar, Ingenjör, kv. Agir; r. t Ekman, F., Arkitekt, kv, Drott 17; a. t. Ditzingpr, Richard W., Fabriksidk., kv, 81, r. t Agir 3; r. t. O. a. t. - Elisabeth, f. Ä.kerhielm, Friherrinna, b. Djursholms Aktiebolag. Kontor i Slottet; Midgård, Auravägen ; a. t a. t. 51, r. t. 20; verkst. Dir. Frih. - Maria, Konsulinna, Skärvik ; a. t. 20, L. R. von Stedingk; a. t. 240, r. t. 326.,r. t. 43., Arbetschef: Ing. Einar Blomberg; Ekstedt, G. J. A., Kontorist, Slottet. a. t. 243, r. t Ekstrand, Oscar, Förrådsförvalt., kv. Mod- Kamrer: E. Dahlström; a. t. 51. gunn (Danderyd). Kassan: O. Anglin; r. t G. 'I'., Källarmäst., Restauranten. - Bokhandel, Bok-, Musik- o. Pappersh., - H., f. d. Stationsinspektor, b. Breidablik. Stockholmsvägen, a. t Ekström, Erik, lng., Slottet. _ Fotkbildningsförenin~s bibliotek o. läs- - Ca.rl J. F., Revisor i Riksbanken, Villa rum, kv. Jotnnheim. Höjden (Danderyd); a. t. 11. _ Folkskola, kv. Gauthiod, Svithiodsvägen. Elektricitetsverket; a. t. 54, r. t _ Glasmästeriaifår, b. Odinslund, Enblom, R. S., Arkitekt, Öfverlär. v.tekn. sko- _ Idrottspark; a. t lan, b. Odinslnnd, Auravägen; a. t. 61, _ Kommunalingenjörskontor, Slottet; r. t. r. t , a. t. 243.'. - Fr., Major, Distriktschef, kv. Midgård 7, _ Kommnnalkamrerarekontör, Slottet, Sveavägens st.; a. t. 4 15, r. t Konst- & Hemslöjdaffär, Auravägens st., Englund, Theresia, Fru. Strykinrättn., kv. öfver spåret., Odinslund. Brand- och Li1f'drsäk~ings~Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

4 950 Djursholms villastad. Engstrand, E. C. F., kl'. Vilmund(Danderyd). Fryberg, C. K, Grossh., kl'. Folkvang; a. t. Enhörning, Erik, Revisor, kl'. S'fithiod, Yng lingavägen 4. Frqlander, Natalia, Fru, kl'. Bylgia, Strand- Ericsson, Harald, Musikstud., Bketorp.Bvee- vägen; a. t. 2-1, r. t. 31. vägens st. Förberg, Elof, Hof tandläkare, kl'. Breidablik, - Gust., Tjänstem. v. Sthlm s Elektr.-verk, Auravägen; a. t. 99. kl'. Modgunn (Danderyd). Gagge, S. A., Bankdirektör, kv.-baldershage, Erikson, O., Byggm. (Danderyd). Auravägen; a. t Eriksson, M.; Ingenjör, h. Ragnarök, Nore- Gasslander. A., b. Vilmund (Danderyd). vägen; r. t. tl4. (Geijer, Chr. L., Bruksägare), kl'. Glad- - A. Gust., Postvaktm., kl'. Modgunn, Dan- hem. deryd; a. t. 57. Georgii, Alma, Fru, kf. Gefion, ÖsbYl'ägen; - C. A., Snickare, h. Vilmund, (Danderyd); a. t. 31. a. t. 51. Gisse, T. V., Grossh., h. Jotunheim, Ger- - J. W., Vattenledn.-entrepr.,kv.Audumbla; maniavägen; a. t a. t. 269., Gillberg, Robert, Tandläk., kl'. Lidskjalf, - P. G. Äkeriägare, kl'. Valaskjalf; a. t.75. Tnlevägen: a. t G. G:, kv. Modgunn. Gillgren, Harald, Musiklär., Villa Högklint : - Harald. Villa Eketorp, kl'. Sköld; a. t a. t Ewerlöf, V., Apotekare, Slottet; a. t Gottfriedsen, E., Grossh., b. Ganthiod.Svea- - John, Gotthard, Byråchef i Generaltull- vägen; a, t styr., kl'. Hugin 3, Burevägen ; a. t. - Ed., Köpman, kl'. Gautiod, Auravägenj 480, r. t \. t Fahlbeck, P., Professor, kl'. Odinslund.Aura- Grafström, H., Fru, Biskopinna, kl'. Gladhem ; vägen; a. t a. t. 70., Fahlborg, B., Fil. lic., kl'. Audumbla, Bielke- - E. F. M., Kapten, Danderyd; a. t. 56, vägen 12; r. t. 301, a. t r. t Märta, åpelskog-, Prakt. läk.,.kv, Au- Granlund. T., Fru, f. v. Rosen, Villa Björk. dumbla, Bjelkevägen 12; r. t. 301, a. t. liden; ky. Srithiod: r. t ; mottagn.stid , 1/ Grill, B., Direktör, kl'. Ysäter, Ysätervägen, Fleetwood, S., Änkefrih:a, h. Ägir, Väg. Gerrnania st.: a. t. 44, r. t. 11. porten st.; a. t Grip, Anna, Fröken, Hårfris., Idrottsparken. Flodin, 8eth, f. d. Kanslisekr., kl'. VidaT, Gruen, Herm., Grossh., kl'. Torgerd, Vikin Vikingavägens st.; r. t.242, a. t gavägens st.; a. t. 478, r. t G., kl'. Modgunn (Danderyd). Grunden, Alida M., Sju1k:sköt:a,.:!30et;a. t.235. Flodquist, C. A., Arkitekt, kl'. Ysäter, Ger- Gröndal, Gust., Ingenjör, b. Agir, Vikingamania st.; a. t. 3 06, r. t. 30. vägen; a. t Flodström, I.,Aktuarie, kl'. Modgunn (Dande- Grönwall i Fredrik, Bank~ir., Fil. dr., kl'. ryd); a. t. 10. B!t dershage, Sveavagen; r. t Fogelberg, O., Kamrer, b. Lidskjalf, 'I'ule- - U., Öfverfyringenjör, kl'. Idun, Svea- 'vägen; a. t vägen st.; r. t C. H., Kapten, Direktör i Stockholm- Gullberg, Fredr., f. d. Boktryckare, kl'. ' Rimbo järnvägsaktieb., kl'. Midgård, Gladhem; r. t SveaTägen; r. t Gumpert, Mords, Grossh., kl'. Audumbla, Fogelklo~l Emilia, Teol. o. Fil. kand., kl'. 'I'ulevägen: a. t , MIugård 30. Gustafsson, K. J., Byggm., kv. Valand. Folcker, E. G., Amanuens, h. Svithiodj - Nils, Byggm., kv. Verdandi, Vikingaa. t vägen st.; 1\. t. 205, r. t Folke, A. S., h. Vilmund (Danderyd). Gylden, 'I'heråse, Änkefru, kl'. Baldershage, Forsberg, A., Herr, Alleen; a. t Sveavägen; a. t Forssell, Peder, Handelsres., b. Hugin, Göransson, L., Fabrikör, Danderyd; t. t. 26. Vikingavägens st.; a. t M., Fröken, kl'. Breidablik, Aurvägen. Forsström, Edw., Artist, h. Ysäter, Strand- Göthe, Georg, Fil. dr, Amanuens, h. Odinsväge~, Germania st.; a. t.1l9. lund, A~ravägen; a. t. 60. Fransen, Elisabeth, Fru, Bamm., kl'. Jotan- Hallberg, V., Ankefru, kl'. Folkvang, Göta heim,.. vägen; a. t Fredholm, Ivar, Professor, Osby; a. t Halldin, O., Fotograf, Magnevägen 9, kv. Ton Friesen, Gerda, Fröken, Förestånd:a för Grane 5~ (Danderyd).. Djursh. samskola; bostad Björkgår- Hallen, Carl, Ofveringenjör, kv. Audumbla, den, h. Svithod; a. t. 368, r. t. I<l06.. ' Skandiavägen 17; a. t rand- oell Uft'ilrslkrlngs-Aktlebolaget., SVEA. 13 Drottnlonatu.

5 / Djursbolms villastad. 951 Hallencreutz, H., Ingenjör, kv. Valan d j Hollstein, A. J.; Mailkinbuset. Djursholm. a. t. 422, r. t Holm, F. W., Målare, firma. Holm & Hag- Hallin, Esaias, e. o. Hofr.-not., h. Mod lund, kv. Valaskjalf; a. t gunn (Danderyd.)'. Holmberg, Augusta, Fröken, b. Modgunn Hamilton, G. K., Grefve, f. Professor, Svea- (Danderyd). va.gen '.. Holme, K. G;l,Byggnadsing., Slottet; a. t,;471 r Hammar, John, CIVl~mg:, nrkst. DIr. ] Holmgren, \tunnar, Fil. kand., kv. Agir,. Sv. AI!m. Exp.-forenlDg, h. Folhang" Vägportens st.; r. t Sveavagens. st.;.~. t. 96, a. t _ A., Skorstensfejare, kv. Torgerd, Vi. Hanner. A. D., Dlrektor:..Ösby; a: ~ kiogavägens st. Hanrman, K: V., Ingenjör, h. Brisingamen, Holmström J log kv Saga Stockholms- Slottsvagen; a. t ,..,.,., Hebbel, E., Ing., kv. Mysinge, Osby. vagen, r. t. 201, a. t Heberle, S., Fru, kv. åudumbla, Germania st. v. Horn, R. P., e. o. ~.ofr.-not., Sveavage~. Hedberg, C.. E., Vattenledn:entrepr., h. Hultbo~: C. F., Tandlakare, kv. Verdaadi, Audumbla Franinäsviken st a t 37 Vagporten; a. t. 395, r. t r. t. 52. '.,.., Hultin,V.K.,Grossh.kv.Midgård,Sveavägens Hederatiema A Fröken kv Örvang Öst. st.; a. t. 327, r. t berga 'st/a. t ', Hultman, H. o. N., Fröknar, Villa Gran- _ E Fröken kv Orvang Ostberga st hyddan (Danderyd); a. t. 40.., a. t. 27'6.', I., - C. A.!. 'I'elefondirektör, kv, Ganthiod, Svea- Hedlund, J. E., -Grundläggare, Thorvägen 4, vagens.~t... kv. Thor 15; a. t Hummel, A., Ankefru, kv.orvang, Östberga von Heideken, G. G., v. Häradshöfding, h. st.; a. t ' Vingoif, Vägportens st.; a. t. 124, Hvilohemmet, Nya, Stockholmsvägen. r. t Hwitfelt, Mimmi, Fröken, kv. Folkvang, von Heijne, David, Hofrättsråd, kv. Mid- Sveavägen.. gård, Sv~.avägen; a. t Högelin, Emil, Grossh.; a. t. 213, r. t Heilborn, E., Ankefru, b. Lidskjalf, Ger- Höglander, C. P., kv. Modgunn (Danderyd)., maniavägen; r. t. 8, a. t. 80. Högstedt, John, Vinhandlare, kv. Brisinga- Heimanson, Signe, Fröken, Gymnast, Ma- men, Slottsvägen; a. t. 64. rianneberg, kv. Jotunheim 8; a. t Hörnström, Emma, Fröken, Musiklärarinna, - Engime, Marianneberg, h. Jotunheim 8; b. Vanadis. Götavägen; a. t a. t. 184, r. t. 2'.\9. Idrottsparkens kontor, Slottsparken; a. t.118. Helleberg, Th., Grossh., kv. Gladhem. Immink, G. M. E., Konsul, Villa Hook van Hellesen, Carl, Ingenjör, kv. Folkvang, Svea-. Holland (Danderyd); a. t. 60. vägen; r. t Isaksson, Rasmns, Schaktmästare, Vatten ' Hellström, K. F., f. d. Inspektor, b. Grotte, tornet;.!l. t Stockholmsvägen; a. t Isberg, Ellen, Ankefru, kv. Valan d 18, Brage-. Helmers, A. Bernh., Direktör, kr,' Vanadis, vägen 20; r. t Odinv!i~en; a. t Jakobsson, H., Fru. kv, Grane (Danderyd). Hembageriet, inneh, Fröknarna M. o. L. Lin- - J., kv. Grane (Danderyd.) deberg, kv. Jotunheim; a. t Jaason, Gustaf, Författare, kv. Odinslund, Hemming, A., Jur. o. fil. kand., b. Gauthiod, Auravägen 20; a. t Sveavägen; r. t. 21. Jansson, A., Inneh. af Djursholms Glas- Hermansson, P. F. G., Arkitekt, kv, Verdandi, misteriaffär; verkstad kv, Odinslund.. Vägportens st.r r. t J.A.;Murare,kv.Idnn,Lokevägen;a.t.172. Hemmark, Arv., Disponent, h. Hugin, Vi- aj Jochnick, J. G. A., Löjtnant, Fi\rsäkr.- kingavägens at.; a.. t dir., Talliden, kv. Audumbla, Tulevä- Hesaelblad, F. G., Kontorschef, kv. Vilmund gen; r. t. 218, a. t (Danderyd); a. t. 33. Johanson, Edvard, Kontorschef, kv. Svithiod; Heurlin, J. F., Fröken, kv. Grane (Danderyd). a. t Hirsch, J., Redaktör, b. Lidskjalf, Lid- Johanssen. G., Byggm., kv. Audumbla, Gerskjalfsvägen; a. t. 53. mania st. Hjulhammar, Sixten, Kapten, h. Brisinga - C. A.~Fabiikör. h. Vilmund (Danderyd). men, Slottsvägen: a. t Ch., Fröken, Föreståndarinna för E. Be- - C. A., Konteramiral, kv. Tor, Parkvägens n.edieks asyl, h. Svithiod; a. t. 10. st.; r. t ,...A. C., Grundläggare, kv. Thor 16,Thor-. von Hofmey!r, Erika, Fru, b. Vanaheim,. : vägen 6; a..t Sveavagen; a. t HJ., Handl., kv. Jotunhelm. Brand- och Lifförsäkrings-AktieboJaget SVEA. 13 Drottninggatan.,..

6 952 Djursholms villastad. Johansson, K. Fredr., Kamrer, b. Jotunheim {Knös, R., Redaktionssekret.), h. Grane SA; r. t (Danderyd). K. J., Akare, ~':: Vi1mnJ!d.(Danderyd). Y. Koch!. Helge, Prof.} h. Ysiter, Strand- Jonson, F., Fabrikör, kr. Agll'; a. t. 344, vagen, 'Germama st. a. t.48. r. t Kommunalingenjören (Ing. E. Blomberg); Jonason, Gunnar, Bankir, b. Gladhem; a. t. kontor Slottet. 202, r. t Kommunalkamreraren (Bruksp, Th. Dahl- - Gustaf W., Grossh., h. Svithiod 21 D; gren); kontor Slottet. a. t. 13. Kruse, John, Fil. dr, Rosentorp. kv. Verdandi; - M.,Hand.,kv.1lfodgunn(Danderyd); a.t.191. a. t. 197: Juberg, E' l Fröken, Kassör v. Telegrafv. Knylenstjerna, A. K. G., Fil. dr, kv. Munin, Linjeaistriktsbyrå, kv. Midgård, Aura Vikingavägens st.; r. t vägen; r. t. 42. Labatt, Hulda, Änkefru, h. Gautiod, Svea- Juel, B., Kommendörkapten vid K. Flottan, vägen. b. Hugin, Vikingavägens st.; a. t Lagercrantz, Gustaf, e. o. Horr.-uot., kr. Juhlln-Dannfelt, H., Professor, b. Valhall' Ran, Vikingavägens st.; a. t Stockholmsvågen; a. t. 208., Lagerlöf, Erland, Advokat, kv. Qvaser 7,8, Jäger, Friedrich, kv. Bylgia, Götavågen 3; A.ngantyrvägen; r. t. 265, a. t r. t Lageretröin, G. E., Kassör, h. Valand, Nore- Jönsson, L., Fabrikör, b. Grane (Dauderyd). vägen; a. t Jörgensen, A., Fru, b. Ragnarök, Ösby; - C. K. KÖPII!!tn, h. Gladhem. a. t. S 47.. _ Lamby, H. S., Ankefru, kv: Gladhem ; a. t. Kahlin, C. Oskar, Kontorist, kv, Modgunn (Danderyd). Langborg, H., Ankefru, Sveavägens st.; Kalling, C. O., Grefve, v. Häradsh., lrv. a. t Bylgia, Strandvägen; a. t. 92. Langensköld. K., Friherre, Bankofullm., kv, Kant, Georg, Grossh., Villa Ekebo, kv. Skir- Skärvik, Lokevägen 1; r. t. 69. ner. Vikingavägen; r. t Lannerstierna, Ellen, Fröken, Gymn-dir., Karlsson, E. A., Bergsprängare, kv. Vilmuud, Osby... Danderydsvägen V., Kommendörkapten, Osby; a. t. 115, - K., Byggm., kv. Gefion; a. t r. t P. K, Herr, kv. Vilmund, Skogsvägen 15. Larsson, V., Akare, kv. Vilmund 12.Skogs- - se äfven Carlsson. vägen 13 (Danderyd); r. t. 16. Karström, A. W., f. d. Lasarettsläkare, kv. (- A.), h. Grane (Danderyd). Lidskjalf, Gerroania st.; r. t K. Gnst., kv.srithiod. Kempe, Nils, kv. Torgerd, Ymervägen 38; Laurell, Gust., Ing-enjör, kv. Ran, Svalnåsa. t vägens st; a. t. 383, r. t Kihlman, K. S., Snickare, kv. Vilmund 35, Laurentz, L., Ankefru, b. Ysäter, Strand- Skegsvägen 12, (Danderyd); a. t. 63. vägen, Gerjnania st.; a. t. 8o,. '"Kjellberg, Nils, Byråing., kv. Hugin, Vi Lamin,,. P. G., Olverdirektör, h. Orvang,. kingavägens st., a. t. 62. Ostberga st.: r. t Elisabeth, Fröken, kv, Midgård, Aura Leffler, Artur, Ingenjör, kv. Ysäter, Strandvägen; a. t vägen, Gerrnania st.; a. t. 94, r. t. 94. Kjellgren, Alex., Groesh., kv. Verdandi, Väg. - se äf.ven Liffier.. portens st.; a. t Leissner, H., Fru, kv. Ragnarök, Ösby ; r. t. Kjellin Joh., Handl., h. Modgunn (Dan deryd); a. t. 21, r. t E., Notarie, h. Ragnarök; a. t Klein, G., Professor, h. Hugin, Burevägen27; Lemon, Olof, Direktör, kv. Munin, Vikinga. a. t. 333, r. t vägen; a. t Kling, Ernst, f. d. Apotekare, kv. Svithiod, Lennman, Sven, Linjedirektör, kv. Breida- Sveavägen; a. t. 450, r. t blik, Auravägen ; r. t. 80, a. t Emelie, Tandläkare, kv, Svithiod, Svea- Lilljekvist, Fr., Slottsarkitekt, kv. Gandvik, vägen; a. t. 450, r. t :Rådfrågn. Samsö, Strandvägen; a. t , utom lörd. Linck, Gustaf H., Grossh., kv. Gladhem, Knochenhauer, P. O., Grossh, h. Bylgia, Yroerväe-en; a. t Sveavägens st. ' Lindberg, C. 1., Bmidesmäst., Danderyds- - G. S., Ingenjör, h. M.idgård, Snavägen;. vägen: a.. t r. t. 177, a. t. 46..'. ' Lindblad, Ida, Fröken, kv. Val ball ; a. t. Knock, A., Direktör, kv. Modgunn, Dande-. '295.: ryd; r: t C. E., h. Vilmund (Danderyd). Brand~och Lifförsäkrings-Akliebolagel SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Djursholms viltastad. 953 Lindbom, J. F., Byggm., Osby. ILundström, Lov., Fröken, kv. Audumbla, Lindeberg, Ull! o. Maria, Fröknar, Djurs- Framn~~ikens st. holms.~embageri, kv, Jotunheim, Luth, ~lma, Ankefru, kv, Jotunheim, Baner- Vendevagen; a. t vagen; a. t J. H., Kapten, kv, Gladhem 14, Embla- Lybeck, Sven, Ingenjör, b. Bylgia. vägen; r. t. l Lychou, G. O., Bankkamretare, kv. Ägir, Linden,Arthur, Direktörikv. Agir4; a. t a. t Linder, D. U. W.,Genera lotsdir.,kv.balders- - Anton, Med. Lic., P~ovinsianäkare, ky, hage, Sveavägens st.; a. t. 282, r. t. 90. Gandvik; a. t. 195, r. t. 23; mottagn.- Lindgren, Wiktor, Handelsförest., kv.ddhis- tid hvard f. m., 2-3 em., sönlund, Vendevägen. I o. helgd 9-10 f. m.. Lindhå, R. W., Advokat, Bohusgården. a. t. Lysholm, Maurits, Revisor (Danderyd); r. t Lindhe, A., Byggm., kr, Bele, Ösby. Lyth, A. K., kv. Ragnarök, Ösby, a. t Lindqvist, Lars, Tarkat. Dir. iaktieb. Sand- Läffter, L. Fr., Professor, kv. Midgå.rd, Aura berg. Bokh., kv. Modgunn(Danderyd); vägen;.a. t a. t. 18, r. t. 43. Längstadius,Carl V., Grossh., Victorshill, - Maria C., Fiskhandel, Saluhallen, kv. kv, Lidskjalf, Germania st.; a. t. 294., Qdinslnnd, Sthlmsrägen; a. t 98, r. t J osefina, Änkefru, Victorshill, h. Lid- Lindström, Aug., Bankir, kv. Ysäter; a. t. skjalf, Germania st. 565.' Löfström, Per, kv. Jotunheim, Banervägen ; - 'I'yra, Lärarinna i Dj:8 samskola, Angan- a. t. 423 r. t tyrvägen, Osby: r. t. 265, a. t.,558. Löfvander, G. V. S., Grossh., kv. Midgård. Ljungberg, Hilma, Fru, kv. Drott; r. t.77. Lönngren. Ad., Kontorschef, kv. By1gia, Ljungmarker, Julia, Fru, kv. Drott. Sveavägens st.; a. t. 35i. Ljnngqvist, K., Ankefrn, b. Brisingoamen, Löwenhielm, S., Ingenjör, kv. Midgård, Aura Slottsvägen; a. t vägen; a. t Ljungström, John, Kassör, Bylgi!!ovägen,5. Magnusson, J. G., Snickare, kv. Vilmund, - G. Ivar, Tjänsteman v. Sthlms Gasverk, (Danderyd). kv. Modgunn (Danderyd). Malmberg, H. L., Fil. dr, Stärbhusnot., Villa Lombard, L., Profess:a, I1seheim, kv. Byl- Solhäll ; a. t gia, Sveavägens st.; a. t Nicoline, Fröken, kv. Verdandi, Bure- Lorentson, G., Kontorschef, kv. Tor, Tor- vägen 7;.a, t. 431., vägen 4, Parkvägens.st.; a, t Denis, kv. Hugin, Vikingavågen ; a. t. Lublin, Arvid, Grossh., kv. Audumbla 7, 182, r. t Framnäsviken. Malmström, C. G., f. d. Riksarkivarie, kl'. - Ivan, Grossh., kv. Gauthiod, Sveavägen. Breidablik, Auravägen; a. t Luek, C. Cardale, Hen, b. Audumbla; r. t. Mannerstedt, P. V. S., Kapten, kv. Mod 286. ' gunn, Danderydsvägen 112; a. t. Dand. Lundberg, John, Byrådir., kv. Niflhem, Ösby; 80, r. t. 20. r. t. ii 23. Matthiesen, Gunnar Way, Oiviling., kv. - K. P. R., Ingenjör..(Danderyd); a. t Gladhem. Britgården; r. t. 50, a. t Gunnar, Löjtnant Osby. Mauroy, Edvard, Sjukgymnast, kv. Glad- - Helmer, kv. Audumbla, Skandiavägen, hem, Ymervägen 8; r. t Framnäsvikens st.; a. t Hugo, Sjukgymnast, kv. Gladhem, Ymer- Lundeberg, Gerdt, Kapten, kv. Valhall, vägen 8; r. t Ösbyvägen, Sveavägens st.; a. t. 470, von Melen, A. E. L., Grossh., kv. Gandvik r. t ; a. t. 74, r. t. 39. Lundgren, Erik, Köpman, kv. Drott, Osby. Melin, Olof, f. d. Grossh., Villa Bergalid, -.J., Portier, kv. Vilmund, Danderyd; a~t. 2. kv. Bylgia, Sveavägeos st.: r, t John Peter, Professor, Villa Högklint, Meurling, C. H. F.,.Civiling., Löjtn., kv. Vikingavägen; a. t. 47. Valhall, Sveavägens st.; r. t Lundholm,O.E.,Prof.,k:v.Grane(Danderyd); Meyer, Ernst A., Fil. dr, Lektor v. Hana. t. 25. delshögsk., Sveavägen 51; r. t Lundin, G., Fröken, kv. Vingoif, Vägpor-, Miller,..C. R., Director, Ingersoll Rand Co, tens st.; a. t Osby: r. t Lundqvist, Axel, Direktör, h. Va.lhall, Göta- Mittag-Leffter,. G., Professor, b. Midgård, vägen; a. t. 203, r. t. 74. ' Sthlms-o. Auravägen; a. t.9,r.t Lundström,C. A., Arrendator, Nybytorp Moberg, Ludvig, Med. dr, Docent, kl'. Mi- (Danderyd); r. t. 1. mer, Sveavägens.st.; a. t. 55, r. t. 9J. Brud- och U1t1r8ikrlngl-AIdIebolaget SVEA. 13 Drottninluatu.

8 954 Djnrsfiolms villastad. Molander, H.,' Stationsmåstare, b. Grane Nylöf, Carl, Trädgårdsmästare, kv. Vana- (Danderyd). dis; a. t Molin, J. A. E., e.,o. Hofr.-not., Byråing., Nyman, A., Fru, kv. Odinslund, Stockholms- Tallåsen.. vägen; a. t. 70; r. t. 17. Moll, W., Bankdirektör, kv. Bylgia. Nyström, N. Th., Handlande, kv. Gandvik, Montgomery, Carl O., Major, kv. Munin, Stockholmsvägen; a. t. 3, r. t. 82. Vikingavägen; a. t. 229; r. t. 87. Nådhammarhemmet, konvalecent- och hvilo- Moren, Sture, Byggm. o. Entreprenör, Ösby, 'hem, kv. Lidskjalf; a. t. 52, r. t r. t. 288, a. t Odqvist Elisabet, Lärar:a v. Djursh. Sam- Morthensen, L. M., Ingenjör, Villa 801- skola, kv. Svithiod, Ynglingavägen; veden. Lokevägen. ' a. t Moselius, Carl, Bokhandlare, kv. Jotunheim, von Oertzen, Alma, Frih:a (stärbh.), kv. Germaniavägen ; a. t. 2.!S7. Ysäj;er, Ysätervägen, Gerrnania st.; Mueller, John, Grossh., kv. Agir, Vägpor- r. t. 205:. tens st.; a. t Ohlin, Maria, Ankefru, Bkomakeriaffär, kr, (Murray, Robert, Professor),.kv, Alfhem. Gandvik.,Mörner. K. A. G., Grefve, Kanslisekr., h. Ohlson, Andreas, Bankir, kv. Gladhem, Väg- Jotunheim, Banervägen 5; a. t. 399, portens st., r. t r. t Ollen, N. P., Redaktör, Auravagep : a. t. Nehrman, Hj., Kammarråd, kv. Lidskjalf, 231, r. t Qermaniavä.gcm; a. t. 58. Olson, Karl Just.. Kassör, Svalnäsvägen; Neiglick, Conrad, Grossh., kv. Verdandi r. t. 38.., Burevägen : a. t. 224, r. t Olsson, M. S., Fröken. Tvätt- o. Strykin- Nilson, Dan, Föreståndare, Villa Edelsborg. rättning, kv. Midgård 12 B, Vende- Nilsson, Carl, Fabriksidkare, kv. Lidskjalf, vägen 17; a. t Lyckåsen; r. t. 45, - Erik, Tjänsteman, h. Modgunn 34, Mod- - G.,,Fabrikör, kv. Vidar; r. t gunnsvägen 3. - C.L., Fröken, kv. Grane, (Danderyd). Palander af Veg-n, A. A. L., Amiral, kv. - Hildur, Lärar-a, v. Djursh, Samskola, kv, Skirner, Vikingavägens st.: r. t Svithiod, Ynglingavägen; a. t Palm, C., Direktör, kv, Svithiod; a. t Rob., Rak- & Jfrisersalong; kv, Odins- Palme, Henrik, kv. Munin, Burevägen ; r. t. lund; a. t Nobel, L., Ingenjör, kv. Baldershage. Palmstierna, Hanna, f. von Holst, Friherr- Norbeck, Axel, e: o. Hofr.-not., Kamrerare, inna, kv. Elivågor, Slottsvägen; a. t. kv. Bele, Ösby: r. t. 110, a. t , r. t Nordberg, Fritiof, Kamrer, kv. Gauthiod, Pauli, Sven, Marindirektör, h. Skirner, Vi- Sveavägens st.; r. t. 243 a. t kingavägens st.; r. t (Nordenfelt Per, Ingenjör), kv. TItor.. - Albert, Med. dr, kv. Breidablik, Auraväg. Nordin, Robert, Advokat, kv. Gladhem, Väg- Pehrsson, A., Fru, Folkskolel:a, kv. Vingoif. portens st.; a. t. o. r. t. Pensionat, Fröken E. Kjellberg, kv, Mid- Nordlindh, Ernst, Ing., kv. Urd, Sveavägen; gärd, Auravägens st. e, t Talliden, Fröken Johansson, h. Au- Nordling, Joh., Skriftställ., Majgården, kv. dumbla, Germaniavägens st. Vingolf, Vägportens st.; a. t Petersen. Hanna, Fröken, kv. Bylgia; a. t.. Nordmark, A., FrÖk.,kv. Modgunn (Danderyd) Nordstedt, Sven A., Ingenjör, kv. Torgerd, Petersson, Ingemar, Kapten, kv. Vidar 7 A, Vikingavägens st.; a. t Vikingavä~en; r. t. o. a. t. Nordström, J. A., Arkitekt, b. Breidablik, - H. E., Medicmalråd, kv. Gladhem. Väg- Strandvägen; a. t. 39. portens st.; a. t (- Ludvig, Författare,) kv. Järnskog. Petrell], D. T. J., Krigsarkivarie, kv, Fjalar, Noren, Gustaf, Fil. lic. Lärare vid Djursholms Osby; a. t. 41. samskola, Lidskjalfsvägen; a. t Pettersson, Carolina, Fröken)" kv, Grane l, ~ Lotten, Fru, kv. Svithiod, Sveavägen; Birkavägen 10; a. t. 4:1:. a. t ' - A. E" Källarmästare, kv. Kolga 12, Kol- Norring, G. V.,kv. Torgerd, Vikingavägens st. gavagen 23.. Norrman, E., Fröken, Telegra.f- och Riks- - J. F., Snickare, kv. Grane (Danderyd), telefonförestånd., kv.odlllslund. a. t. 71., Nygren, F. R., Fabrikör, Plåtslageriaträr, h. Phragmen, Hedvig, Lärar:a vid. Djursholm., Jotunheim, 8tockholmsvägen; a. t. 100, samskola, kv.' Grotte, Banervägen ; r. t. 37. a. t Brand- och Lifröraäkringa-Aktiebolagel SVEA.' II Drettllllll.atu.

9 Djursholms villastad. 955 Phragmön, E., f. d. Professor, h. Audumbla, Sandberg, A., Fröken, kl'. Folkvang, Göta, Skandiavägenj r. t. 185, a. t. 132., vägen a. t. 50. \ - L.,Rektor,~.Gr.otte,Banervägeni a.t J., Fröken, kl'. Folkvang, Götavigenj Plass, Cathanna,Ankefru, Sveavägen; a. t. a. t.!jo., 571, r. t Bror O., e. o. Hofz-not, kl'. Gauthiod von Platen, Clara, Fru, kl'. Torgerd, Villa 23, Sveavägen 49; r.' t Sunnanbo; a. t Libertle, Lärar-a, kl'. Svit,hiod. Poliskontoret, kl'. Jotunheim, a. t. 7, r. t G. F., Postspatbanksdir., kl'. Saga, Nore- Postkontoret, Östra Slottsflygeln. vägen; a. t. 126, r. t. 33., Pramberg, J., Häradsh., kl'. Baldershage. - Kerstin, Telegrafist, kl'. Saga, Norevigenj Rabenius, L. P. F., Jur. kand., Ledamot i a. t '.. Lagberedn., kl'. Fjalar. Sandell, N., Byråchef, kl'. Gauthiod, Ost- (Bahm, C. O., lng.), kl'. Udinslund: a. t bergs st. ' Ramstedt, J., Regeringsråd, kl'. Fredvang. Santeson, G. A., Direktör, kl'. Svithiod ; r. t. Rendahl, R. K, Mariningenjör, kv. Fjalar; 307. r. t Sauber, K. L., Löjtnant, kv. Verdandi, Väg- Reuterwall, E., Ingenjör, kl'. Valan d ; r...t. 78. portens st.: a. t Rheborg, Gunnar, e. o. Hofr-not., Osby: Schenström, J. E., Agronom, kv. Svithiod;. a. t a. t , Ribbing, L., Fil. dr, kl'. Ysäter, Tunsta, Skan- Schersten, O. E., Ofverste, Vägporten. diavägen ; a. t Scholander, Sven, Grossh., kl'. Agir; a. t. ~26. - Gust., lng., h. Ysäter. Schuback, J~ B., Handl. (Danderyd). Richards, Ida, Fru, Forest Hill, kv.' Hugin, Schubert, Robert, Öfverste, Villa Quies, kl'. Vikingavägen ; r. t. S 50. Vanaheim, Sveavägen; a. t. 85. Riese, Uno, Grossh., kl'. Hugin, Vikingaväg. Schuberth, John,' Kassadir. i Skaraborgs st.; r. t ' Ensk. Bank, kl'. Munin,Vikingavägens 'Riksförsäkringsanstaltens ombud: E. Blom. st.; r. t. 223, a. t 'Rolander, Wilhelmina, Änkefru, kl'. Bylgia, Schulfs, K. G., Grossh., kl'. Bele, Osby; Götav~en; a. t. 5. r. t. 142: Rosberg, S. A., Kamrer, kl'. Modgunn 13, Schultzberg, Henrik., l:e Revisor i Kammar- Ekebyvägen 7. rätten, kl'. Agir 2,.vikingavägen ; Ruben, Ludvig- M., Bankdirektör, kl'. Ysäter, a. t. 17. Germania st., a. t. 86,!'. t. 58. Schönfeldt, H., Grossh., kl'. Brisingamen, Rudenschöld, C. T. G., Grefve, Öfverstelöjtn., Slottsvägen; a. t. 6. h. Folkvang, Sveavägen. v. Segebaden, G., Stadsplaneingenjör, kl'. Rundqvist, G., Byggnadsing., Iv. Torgerd 15 j Bylgia, Götavägenj a. t. 5. o a. t Segerström, Hj., Stadsmäklare, kl'. Bylgia, Rydbeck, Oscar, Bankdir., h. Verdandi 2, Lokevågen; a. t. 67, r. t. 32. " Vägporten~. st. Setterwall, N. Kristian, 2:e Bibliotekarie i (Rydberg, Susen, Ankefru), kl'. Midgård, Svea- K. Biblioteket, Skovlyst, kl'. Verdandi, vägen, Sveavägens st. Vikingavägens st., a. t. 258, r. t. 1'84. Riideberg, A., v. Häradsh., kv. Lidskjalf; Sievert, G., Grossh., kl'. Lidskjalf, Gerr. t rnaniavägens st.: a. t. 190, r. t Rydh, J. A., Direktör, Ysätervägen 15; r. t. Signeul, Hulda, Fru, kl'. Svithiod; a. t. 427, 249, a. t. 49.' r. t. 25J.. Rydin, K. R., Kammarråd, kv, Bylgia, Göta- Silen, E. G., Akare, Kvarnstugan. a. t. 2,54. vägen, Sveavägens st. Silfversparre Sigrid, Fröken, ösby; a. t Sahlin, C., Disponent,..kv. Örvang; r. t Lotten, Änkefru. Sparrehill. kl'. Munin, Salander. E. H. S., Ankefru, kv, Bylgia, Burevägen Vikingavägens' st.; a. t. Götavägen 10; r. t ' Saluhallen, kl'. Odinslund, Stockhofmsvägen; Simonson, Carl N., Grossh., h. Brisingaa. t. 98, r. t. Hi. men, Slottsvägen; a. t. 83. Samsioe, C. A., Tandläkare, kl'. Munin, Vi- Siökrona, C. A., Stationsskrifv., kv. Elivågor, kingavägen; a. t Strandvägen'. Samuel, Rosalie, Lärarinna vid Djursholms - Mimmi, Öfverstinna,'kv. Elivå.gor,Strandsamskola, kl'. Svithiod. vägen; a. t Samuelsson/., Fru, kl'. Lidskjalf, Blottsparken. Sjukstugan, Danderydsvågen: a. t. 560, r.t. Sandberg, /:l. G., Fil. kand., e. o. Aman. i 285. Kommerskoll., h. Saga, Norevägen ; (Sjöberg, F.), kl'. Modgunn, (Danderyd). a. t. 126, r. t Sjöblom, E. Janne, Ingenjör (Automobil- Irand- ocb U1riraäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottamaaatu.

10 956 Djursholms villastad. firma J. A. Nyström), kv. Garmer, Villa Sundstrand. C. K., Byggnadsing., kv, Mod- Bilbo,.Vikingavägens st., a. t gunn (Danderyd); a. t. Danderyd 20. Axelina, Änkefru, kv. Torgerd, Vikinga- - Ester, Slöjdlär.a, kv. Modgunn (Danderyd). vägens st.; a. t David, Tjänsteman v. Sthlms elekk- Sjögren, Emma, Frukt- o. gj:önsakshandel, verk, kv. Modgunn (Danderyd). Saluhallen, kv. Odinslund, Stock- Sundström, Nils, Kommendör, kv. Audumbla, holmsvä.gen; a. t. 98, r. t. 16. Framnäsvikens st. Skandia, Brand- och Liff'6rsäkr.-agent Elis Swebilius, J. B., Villa Karlsborg (Danderyd). Stenberg, kv. Bylgia, a. t Svedelius, Helena, Fröken, kv. Folkvang, Skarstedt, S., Justitierad, Auravägen 3. Svea~ägen; r. t. 2. Småbarnshemmet, kv. Midgård, Auravägens - Hilda, Ofverstinna, kv. Eolkvang, Sveast.; a. t vägen; r. t. 2. Snellman, O. E. R., Bankdir. kv. Saga; Svenoniu~, Fredr., Fil. ~r, Statsgeo~og,_ Frer. t ' drikslund, kv. Ysater, Skandiavägen; Sonden, P., Fil. dr, Arkivarie, kv. Balders- a. t _ hage, Auravägen; a. t Svensson, E., Schaktmastare, Brandchef, - Klas, Ingenjör, lev. Jolanger, Ösby st., kv. tyn; a. t r. t.' 77:.. a. t. o. r. t. 26. Postadress Hötorget - Anna, Ankefru, kv. Verdandi, Vagpor- 14 Sthlm C. ten s st... Spån be;~, J. E., B ggm., kv. Idun. Söderberg, P. J.,.' Direktör, kv. Agir, Väg gt d' a, L,y(h Yl' te. K portens st., a. t. 309, r. t von S e mg",., Fn erre, ~a.p p. ~. _ Carl, Grossh., kv. Bele 9, Valevägen 31. Flottans re~erv, verkst...dir. l DJurs- _ Uno, Postexp., kv. Verdandi,; a. t holms Aktieb., Vågas~ar; bostaden: _ R. H., h. Modgunn (Danderyd). a; t: 358, r. ~ Djursholms Ak- Söderholm, J. E., Kött. o. fläskaffär, Salutiebis k?ntor. a. ~'..2 40, r. t hallen kv. Odinslund Stockholmsväg.: Stenberg, ElIs, BanktJansteman EOmbud a t 98 r t 16 ', 'för ~örs. Aktieb. Skandia), Bylgiavä- Sörenss~n,' Ka~l,.Ridm~n, Sörsta, kv. Lid. gen,.a. t. 181, r. t skjalf, Germania st.; a. t S. A., Gross~., kv. Eh~.~or, Strandvag. Tegner, J. B., Protokollssekreterare, h. Bri- Ste.rn, John, DIspon.~nt, agl?0rtens..st. singamen Germaniavägen. a. t. 11 (Stjernstedt-Nordström, Marlka, Forfatta- t 130' " rinna), kv. Järn skog. T l dr. 'T R' d kt.. k V d' G..ta Stockholm-R'mbo Joo "g kti b l k e an er,., e a or, T. ana IS, o.. l arnva s~ le o ag, v. vägen; a. t Gsndvik, Stockholmsvagen. 'r l f t ti All SI ttet F" t F.. Stolley, ~li~abet, Fru, kv. Audumbla, Fram- e e ko: A:~a Kr~ Ekh~lm. orest. ro, :nasvlken.. Stolpe, S. F., kv. VI1mund (Danderyd). Telegrafstation, Slottet, E. Blomqvist. Förestånd. Fröken. Storm, Axel, Kontorschef, kv. Vilmund Ternström, S. E., Kapten, lev. Saga, Nore- (Danderyd).. vägen; r. t Strehlenert, R. W., Ingenjör, kv. Audumbla Thegerström, Robert, Konstnär, kv. Brisin- Framnäsviken ; a. t gamen, Slottsvägen.; a. t; 26. Stromberg, G., Direktör, kv. Grotte; a. t. Thomee, H., Fru, kv, Svithiod; a. t , r. t L, Fröken, Lärarinna vid Djursholms Sam- Ström, C. H., Direktör, kv. Bylgia; a. t. 4 09, skola, kv. Svithiod; a. t O., Direktör, kv. Verdandi; r. t Thorin, E. B., Slöjdlärare, kv. Järnskog, Sten- - Carl, Grossh., kl'. Baldershage, Sveavä- bocksvägen, Östberga st.; a. t gen; r. t Thunberg, D. J., Handlande, kv. Modgunn, Strömberg; Ernst W., Handl., kv. Modgunn Danderyd. (Danderyd). Thunman, W., Kamrer, Danderyd. - A. M., Lärar:a, h. Järnskog, Sveavägen. Thörnell, T., Kapten, kv, Messina ; r. t Strömblad, Jacob, Postmäst., kv. Folkvang, (Tigersehiöld, EI'Ilst, Direktör), kv. Hugin. Sveavägen; a. t TiseJius, Karl, Hofrättsråd, h. Verdandi, Stålhammar, Carl, Kanslisekr. i Civildep., Burevägen ; r. t. 832, a. t Jur. utr, kand., kv. Hugin, Vikinga- - Lydia, Lärar:a v. Djursh. samskola, kv. vägens st.; a. t Verdandi, Burevägen; r. t. 332, a. t. Sundberg, Carl Oscar, Grossh., kv. Gladhem; 282,.. a. t M. C., Anketru, kv. Breidablik, Sundstrand, C. E., Byggm., h. Modgunn Tisell, C. G., Generalagent, kv. Fjalar, Ösby. (Danderyd). Tobieson, G., Tjänsteman, Slottet; r. t Brand- och Liffdrsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 Drottninggatan.

11 Djursholms villastad. 957 'l'orån, K.,.Bankdirektör, kv. Ägir; r. t beredn., kv. Verdandi, Vikingavägen; - G. A., Ofverste, h. Skirner, AltOl'PS st.; a. t.' 3 88, r. t a. t. 225, r. t Weyland, J., Ing., b. Valhall, Götavägen,. Torkels, Stina, Fru, Djursholms Sybehörs- Sveavägens st.; a. t handel, b. Jotunheim: r. t. o. a. t. Whitloek, Anna, Fröken, h. Gauthiod, 117. Sveavägen; a. t ' - A., Handl., kv. Jotunheim, Vendevägen. Wickbom, S., Fil. kand.; Rektor vid Djursh. Traugott, Ivan, Grossh., -Gamla Djureholm-; ~amskola, kv. Orvaug. Vasavägen, a. t Ostborga st.f a.t Oscar, Grossh., kv. Ägir Vägportens ~t.; Wickman, K. H., Byggm., kv. Vanaheim, a. t. 242, r. t. 42. Sveavägen; a. t l'reffenberg, Ernst, e. o. Hofrättsnot., kv. Victoria,. Brandförsäkringsagent, E. Blom. Mim!!r, Svell.vägens st.; a. t Aktieb. Mejeriet, h. Bele; a. t. 95, r. t. - E. C., Änkefru, kv. Brisingamen, Slotts vägen; a. t Wide, Arv., Kamrer, h. Lidskja1f, Gerrnaaf Trolle, Maria, Fru, Danderyd. niavägens st. j r. t Tnllberg, Tyeko, Bokbind., kv. Jotunheim 2. Widen, A., Byggm., kv. Tor; a. t Törneblad, Nora, Lärarinna vid Djursholms Wikland, F. G., Aktuarie i Marinf'örvaltnin Samskola, kv. Svithiod. gen, h. Vanadis, Lokevägeni a. t. 14, Uggla, Hilda, Fru, Villa Sana, kv. Lidskjalf. r. t Adolphine, Fröken, kv. Lidskjalf, Ger- Folke, Fil. lic., kv. Svithiod, Ynglingemania st.; a. t v ägen j r. t Unander, G. A. F., e. o. Kammarskr. i Ofver- Maria, Lärarinna vid Djursholms Sam. ståth-äm]» för uppb:ärenden, Hem- skola, kv. Vanadis, Lokevägen; a. t. gården, Ösby, a. t , r. t. 24. Wahlbel;',g, Carl, Ing., kv. Grane 48, Ekeby- W!kmark, Sam., Ing.: Burevägen; a.~ vagen 26; a. t. Danderyd 70, r. t. 27. WlDgborg, F. A., Fil. kand., Redaktor, kv. - Erik Eman., Kapten vid Flottan, kv. 'Modgunn (Danderyd): a. t. 48. Gimle, Osby st. Wingårdh, Ida, Fru, kv. Svithiod, Sveavägen; Wahlgren G., Skrädd., Modgunn (Danderyd). a. t Wahrolin, Caroline, Fröken, kv. Balders- Wintzell, J. F., Fil. kand., Lärare vid Djurshage, Auravägen; a. t holms Samskola, Pramnäsvikens st.; Walfridson, Ruth, Fru, b. Ysäter, Ger- a. t v rnania st. - Bngnhild, Fru, Musiklärarinna, Framnäs- Wall, August, Regeringsråd, h. Audumbla, vikens st. j a. t Genuaniavägens st.; a. t AnRa, Gymn. direktör, Leg. Sjukgym- Wallen, A. E., Ved- o. kolhandlare, Bjälke- nast, Framnäsvikens st. j a. t vägen 10, kv. Audumbla 5. Virding, Alfred, Apotekare, V. Slottsflygeln; Wallin, Rudolf, Musiker, Villa Iduna, Loke- a. t '. vägen; a. t Wirgin, Germund, Med. d:r, kv. Brisinga- Ved- och kolhandel, A. Wallen, Framnäs- men, Slottsvägen. viken; a. t. 25. Virman, M. S., Fröken, kv. Bylgi;l., Sveavå. (Welin, Axel, Ingenjör), kv. Urd, Lokevägen. gens st. j a. t Wendel, G., Ingenjör, kv. Audumbla, Fram- Wolff, F., Grossh.,kv. Gladhem. näsvikens st.; a. t. 62. Vougt, C.F., Kansliråd,' kv. Vingoif, Väg Wennberg, A., Disp. i Aktieb. Nord. Komp., portens st.; a. t. 369, r. t kl'. Baldershage, Sveavägen. Wulff, Hugo, Konsul, kv. Verdandi, Vikinga- Wennborg, D., Handl., Villa Edelsborg 1;. vägens st.; a. t. 321, r. t a. t.38, r. t Ydrän, David, Arkitekt, kv. Midgård. Werme, Gust., Byggm., (Danderyd); a. t.19. Zetterberg, J., Charkuteriaffär, Saluhallen, Versteegh, A. N., Bruksägare, kv. Lidskjalf, kv. Odinslund, Stockholmsvägen ; a. t. Slottsparken; a. t , r. t. 16. Wessberg, Agnes, Fru, kv. Mysing; a. t. 33. Zettergren, L., Skomakare, kl'. Vanabeim, Westerberg, A' l Ingenjör, kv. Hugin, Vi Sveavägen j a. t kingavägens st.: r. t Zimmerman, W. H. M., Tjänsteman i Järn. - Nils,' LÖJtn., Ingenjör, kv. Torgerd, Vi vägsstyr., h. Urd, Sveavägens st.; kingavägens st.: a. t. 3 79, f. t a. t Westling, R, Fil. lic., b. Jotunheim; a. t. Ahgren, John, -Fil.Tic., Lär. v. Djursh. Sam skola, kv. Svithiod, Ynglingavägert 6j Westring, Hj., f. d. Justitieråd, Ordf. i Lag- a. t f Brand- och Li1f"cirsäkrings Aktiebolaget SVEA. 13 'DrottnlnggataIL

12 958 Djursholms villastad. Äkerlunu, Arvid; Hand!., kv, Gandvik. (Ödman, Svante, Professor), kv. Torgerd, - B. C., Köpman, kv. Kolga (Dande- Altorps st. ryd)... Öhlin, C. G., Skollärare, kv. Gautiod, Svea- Akerman, L. J. J., Ankefru, kv. Vidar, Vi-l, väglin; a. t kingavägen 21. Ohman, Ad., e. o. Hofr.vnot., kv. Bifrost 4, 41derdomshemmet, kv, Tyn... Parkvägens st.; a. t Astrand, G. R., Registrator o. Arkivarie, kv. Oster, Oscar, verkat. Dir. i Dentalaktieb., Breidablik, Auravägen; a. t. 35. kv. Breidablik, Auravägen. Avall,.Carin, Fru, h. Lidskjalf, Germa- Österberg, M., Fru, kv. Mid~ård, Auravä ma st., a. t gen; r. t. 42. Öberg, C. O., Egendomsagent, kv, Ragnarök, Östlund, N. A., Skomakare, kv.,grane, (Dan- Ösby; a. t deryd).. Djursholms Samskola. (Se annonsen å vidstående ka2 tong.) Inspektor: Professor Edvard Phragmtln. Styrelse: Beckman, Ernst, ordf.; Almqvist. Viktor, vice ordf.; Wickbom, Sigurd, sekreterare och skattmästare; von Friesen, Gerda; Göthe, Georg; Lychou, Anton, skolans läkare; Andersson, Gunnar; Westring, Adela'ide; Bäckströml.. Helge. Lärare: Wickbom, Sigurd, rektor; von Friesen, Gerda, 10restånd:a; Phragmän, Hedvig; Samuel, Rosalie; Wikland, Maria; Ahlmann, Maria; Beskow, Ella; Lindström, Tyra; "I'homee, Inga; Bruno, Eleonore; Biberg, Anna; Biberg, Karin; Tiselius, Lydia; Lönegren. Lilly; v. Bahr, Louise; Hagberg, Ester; Åhgren, John; Wikland, Folke; Wi len, Maria; 'I'örneblad, Nora; Dahl, Waldemar; Thorin, E. R; Beskow Natanael; Gö-, ransson. Märta; Odqvist, Elisabeth; Holmberg, Ellen; Strömberg, Anna Maria: 'I'egnär, Alice; Wintzell, Johan; Lindegren, Malin; Noren, Gustaf: Fahlborg, Birger: Isberg, Elsa; Risberg, Emma; Fogelklou, Emilia; Svensson, Hertha; Salander. Lisa; Bchersten, Otto; Apelskog Fahlborg, Märta;.Edling, Sigrun; Hellmers, Ellen. Brand- ooh Lifförslkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 959 DjursbolmsUlllaslad ; Sveriges bäst ordnade villastad."." Omkring 3,900 lnv., öfver 23,000,000 kr. taxeringsvärde. Kommunalskatten hälften - mot i Stockholm.' Djursholms kommun är' största delägare i Djursholms Aktiebolag, hvarför detta icke är ett spekulationsföretag i likhet medöfriga villastäder, enär större delen af vinsten kommer villaägarue till godo i form af billigare. skattet fn: m. " Djursholm är den enda af Sverige? villastäder som har egen Samskola med diqlissionsratt. Nytt ståtligt och tidsenligt skolhus invigdt hösten Djursholms kommun har eget elektricitetsverk. Elektrisk ström för kokningsändamål under dagen endast. 9 öre per kilowatt. Elektriska tåg från kl. 6 f. m. till kl. 1 på natten. Fjorton hållplatser inom samhället. Välbelägna " 'tomter till salu. Fördelaktiga betalningsvillkor:' Byggnadslån. Djursholms Aktiebolag åtager sig byggandet af villor till billigaste pris. Vidare å Djursholms Aktiebolags 'kontot Djursholms slott. Riks och Allmänna telefon. Upplysningar lämnas äfven J aktiebolaget Sandbergs bokhandel Sturegatan 8., ' ",,'. Karta öfver Djursholm. Pris t kr. 60 b.

14 Djursholms nya samskolebyggnad.

DJURSHOLMS .VILLASTAD. Brand ocb L1ftralkrlng. Aktlebolaget SVEA. 13 DrottniaHataD.. .4<1r."k l bn1 1911. 60&

DJURSHOLMS .VILLASTAD. Brand ocb L1ftralkrlng. Aktlebolaget SVEA. 13 DrottniaHataD.. .4<1r.k l bn1 1911. 60& DJURSHOLMS.VILLASTAD. Brand ocb L1ftralkrlng. Aktlebolaget SVEA. 13 DrottniaHataD...4

Läs mer

'. ADRESSFÖRTECKNING. "

'. ADRESSFÖRTECKNING. , -, DJURSHOLMS,,., VILLASTADS.. "'~ -. " '. ADRESSFÖRTECKNING. "..'.: \ '/.. 'l?,,, Ad"',""l '" 19Q$. Djursholms villastad. 679 Bodman, E. J. A., v. Häradsh., qv. Lidskjalf; Djursholms Aktiebolag. Kontor

Läs mer

,Djursholms villastads,adressförteckliing.

,Djursholms villastads,adressförteckliing. I,Djursholms villastads,adressförteckliing. " Förteckning öfver tomt- o. villaägare. Hyresgäs"ter utmärkas ined * framför namnet., Vid telefonering till de i Djursholm boende bör»djursbolm» först anropas,

Läs mer

DJURSHOLMS VILLASTADS. AD RESSFÖ RTECKNIN G.

DJURSHOLMS VILLASTADS. AD RESSFÖ RTECKNIN G. DJURSHOLMS VILLASTADS. AD RESSFÖ RTECKNIN G. ~.l.,., -, c. Adresskalendern 1905. 89 " " 611 Djursholms villastads adressfilrteckni ng. Förteokning' äfver tomt- o. villaegare. HYl'esgäster utmärkas med

Läs mer

AD RESSFO RTECKNIN G. -..-- Adresskalendern' 1902. 38

AD RESSFO RTECKNIN G. -..-- Adresskalendern' 1902. 38 " DJURSHOLMS' VILLASTADS AD RESSFO RTECKNIN G. -..-- Adresskalendern' 1902. 38 611 Djursholms villastads adressftirleckning. Fiirieckning ofver tomt- o. villaegare. HY'esgiister utmiirkas med * framfiir

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

DJURSHOLMS VILLASTAD.

DJURSHOLMS VILLASTAD. DJURSHOLMS VILLASTAD. Brand- och Lirörsfikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Adresskalendsrn 1910 54 a Uppgiflerna fiån Djursholms Aktiebolags kontor. Förtecknitig Öfver tomt- o. villaägare. Hyresgäster

Läs mer

Djursholms villastads. a~ressfö'lectning.\

Djursholms villastads. a~ressfö'lectning.\ Djursholms villastads. a~ressfö'lectning.\ 'Uppgifte~a {"ån Djursholms Åktiebolags kontor. För postförsändelser till Djursholm är viktigt att ange riktig poststation, enär eljest returnering och försening'uppstår.

Läs mer

Förteokning ölver tomt- o. villaegare. Hyresgäster utmärkas med ;o framför namnet.

Förteokning ölver tomt- o. villaegare. Hyresgäster utmärkas med ;o framför namnet. DjursholIIs villastads 561 adressfllrtectning. Förteokning ölver tomt- o. villaegare. Hyresgäster utmärkas med ;o framför namnet. [Blir neaa/t (Jltförda telefonnummer. Båväl riks- BOll'allmänna, afse ell

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Förteckning öfver tomt- och vil/aegare. Hyresgäster utmärkas med" framför namnet.

Förteckning öfver tomt- och vil/aegare. Hyresgäster utmärkas med framför namnet. 507 Djursholms villastads Förteckning öfver tomt- och vil/aegare. Hyresgäster utmärkas med" framför namnet. adressförteckning. [Här nedan. anförda telefonmumme«,.,å?!iil riks- som. allmänna, afse alla

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb D0-6 500M 1 12:00 FORSBERG Ellen SK Skogarna 2 12:00 NILSSON Stina Älgå SK 3 12:00 ERIKSSON Malin SK Skogarna 4 12:00 ÖMAN Filippa Älgå SK 5 12:00 KARLSSON Emma SK Skogarna 6 12:00 PALM Matilda SK Skogarna

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn RÅV A 29 Jansson Torsten V. RÅV A 30 Jansson F. Oskar RÅV A 35, 36 Johansson Selma K S Johansson Sven Johan RÅV A 39, 40 Larsson Sofia Larsson Johannes RÅV A 43, 44

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

MÅNDAG Bana 4, 5 & 6. Elvi H. Gustafson Arvid Jacobsson Tid: Grupp: TS Vuxen. Grupp: Vuxen. Grupp: Maxi. Tid: Grupp: Mini Midi nybörjare

MÅNDAG Bana 4, 5 & 6. Elvi H. Gustafson Arvid Jacobsson Tid: Grupp: TS Vuxen. Grupp: Vuxen. Grupp: Maxi. Tid: Grupp: Mini Midi nybörjare MÅNDAG Bana 4, 5 & 6 11:00-12:00 Barbro Ellman Else Lekholm Kristina Strandberg Lotten Giers 12:00-13:00 Malin Ljungström Charlotte Andersson Lena Ljungström 13:00-14:00 Josefine Larsdotter Erika Berggren

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revisionskontoret Anders Marmon 2008-09-23 Rev/08059 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser.

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 7 BERGQVIST Hannes 6 BERGQVIST Hilmer 12 GUSTAFSSON Oscar 8 LUNDIN Oliver 11 NILSSON Jesper 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 9 WALLENIUS Nils IFK Umeå D 0-6 Intervallstart

Läs mer

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA 2017-02-19 Sollefteå Ski Marathon H 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 1 2 H 17-18 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 3 4 D 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 5 6 D 17-18 Masstart klassisk stil 2 x

Läs mer

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rösebo Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rösebo, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Medlemmar i logen Dalslands Sköld

Läs mer

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA 2016-02-06 Röbäcksspelen Knatte mix - 600m Intervallstart klassisk stil 0.6 km 1 LINDBERG Axel 11:00:00 2 FORSGREN Valdemar 11:00:15 3 ISAKSSON Malte 11:00:30 4 HENRIKSSON Olle 11:00:45 5 VIKBERG Vilhelm

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ V 32 KEMPA 08:00-08:30 Positionsträning Alexander Figueras 08:30-09:00 (Fokus 9M) Hampus Heym 09:00-09:30 Vila Ludvig Söderbaum 09:30-10:00 Razmus Nyman 10:00-10:30 Positionsträning Samuel Andreasson Samarbets

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Storängen Inventering 1979: Bedömningar enligt kulturhistorisk byggnadsinventering 1979. Hela området bedömdes som omistlig kulturmiljö.

Storängen Inventering 1979: Bedömningar enligt kulturhistorisk byggnadsinventering 1979. Hela området bedömdes som omistlig kulturmiljö. Gatuadress Inventering 1979 Arkitekt Byggår Husets namn, känd person, verksamhet e d Hörnv 3 Per Tjäder 1944 Hörnv 5 okänd 1938 Hörnv 6 värdefull G H Sandberg 1907 Medborgarskolan 1968-2003 Hörnv 8 S B

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Resultatlista Herrar 9

Resultatlista Herrar 9 A-final 20:48 119 1 August Lilja Matfors SK 1 117 2 Alfred Johansson Selånger SOK 3 115 3 Markus Engberg Matfors SK 2 122 4 Oscar Wikander Alnö SK 6 B-final 20:22 122 1 Oscar Wikander Alnö SK 6 121 2 Emil

Läs mer

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA tid Knatte mix Intervallstart fri stil 600m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 18:31:00 6 18:31:15 7 18:31:30 8 18:31:45 9 18:32:00 10 ÖSTBLOM Lisa 18:32:15 11 JONSSON Oliver 18:32:30 12 ÅSBERG

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag

Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag 69-Lillkyrka Objektsnamn Volym Sida Försäkringsnr Nyteckning Förnyelse/Överlåtelse Makulering Anmärkning Försäkringstagare Aspetorpet 69-1 241 35 1891

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016 Knattemix 800 m Startnr Namn Klubb Starttid Mål Sluttid 21 Casper Sundström Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 22 Elmer Sundin Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 23 Signe Partanen Högbo GIF 18:30:30 Deltagit 24 Love

Läs mer

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT 2016-05-29 Lilla Lugnet Knattar 0-5 år Masstart klassisk stil 0,5km 1 2 21 3 25 4 29 30 5 18 19 6 27 7 23 8 24 22 9 10 16 26 11 20 31 17 28 12 13 14 15 ALVÉN Kasper ALVÉN Sixten BERGGREN Dexter BERGMAN

Läs mer

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524 Sommarro Nr 1 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 329 Silfverbrand, Gustaf Albrecht, Bokhållare f 1871 2/11 Nyman, Hilda Vilhelmina Elisabet, Hustru f 1871 25/11 Greta Elisabet, Dotter f 1899 28/4 Bäcker, Josef

Läs mer

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT D U10 1 4 LISA Lindberg Arboga Alpina 22.79 23.41 46.20 2 10 LEIA Sandberg 23.32 23.83 47.15 0.95 3 90 ALICE Fjällryd Örebro SLF 24.87 24.68 49.55 3.35 4 3 VILMA Ahlström 25.72 25.25 50.97 4.77 5 8 WILMA

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m 2016 2017 Resultat November 2016 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Jonathan Ebbhagen Ramselefors 197 194 2 Adam Tiburzi Drängsmark 155

Läs mer

Tabell1. Klass D 16 Klubb GIF BOK SIF OKK KIK KIF Totalt Plac. KIF Tova Olsson GIF Jonna Jungåker. KIF Matilda Melen

Tabell1. Klass D 16 Klubb GIF BOK SIF OKK KIK KIF Totalt Plac. KIF Tova Olsson GIF Jonna Jungåker. KIF Matilda Melen Klass D 16 Klubb GIF BOK SIF OKK KIK KIF Totalt Plac Vilma von Krusenstierna OKK 28 30 30 88 1 Ronja Jungåker KIF 30 29 59 Tova Olsson GIF 29 29 58 Jonna Jungåker KIF 30 30 Matilda Melen OKK 29 29 Lova

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

DM Fristil OFFICIELL STARTLISTA

DM Fristil OFFICIELL STARTLISTA 2009-01-17 DM Fristil H/D 8 Masstart fri stil 0.7 km 1 ERNEBORN Olle 10:45:00 2 BACKLUND Erik 10:45:00 3 JÄRSENHOLT Felicia 10:45:00 D 9-10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 21 11:00:00 22 11:00:30 23

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA 2015-01-17 Graningerundan tid H 10 Intervallstart klassisk stil 1.5 KM 1 11:00:00 2 11:00:30 3 PETTERSSON Linus 11:01:00 4 OLSSON Viking 11:01:30 5 TINGELÖF Axel 11:02:00 6 ELIASSON Charlie 11:02:30 7

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT 2013-02-09 Kalle Anka Distriktsfinal D 0-8 Masstart fri stil 7 AXELSSON PERSSON Alvina Hybo AIK 3 ERIKSSON Clara Njutångers IF 10 FORSBERG Saga Hybo AIK 4 GRADIN Ida Stöde IF 15 HUGG Sofia Näsvikens IK

Läs mer

1 av :05

1 av :05 Resultat Gren 1 (Finaler) - Per åldersgrupp med mellantider Tävlingsort Gävle Utskriftstid 13:12 Gren 1, 50m Bröstsim Damer, Finaler 10 år och yngre 1 Helmi Swanson 2004 Gävle 44.83 2 Viktoria Flyman 2003

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

Nybyggarna i Snättringe

Nybyggarna i Snättringe Nybyggarna i Snättringe År 1917 skedde, som tidigare berättats, den största avstyckningen från Snättringe gård. Den skulle komma att betyda början till Snättringe samhälle. Först i början gick försäljningen

Läs mer

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1 Herrar 5 år Damer 5 år Herrar 6 år Damer 6 år Herrar 7 år Damer 7 år Herrar 8 år 1 Mogli Ljungberg Sunne SLF 3 Hugo Eriksson IK Fryken 4 Felix Burell Sunne SLF 5 Daniel Nykvist Sunne SLF 6 Lova Mithander

Läs mer

TENNISSKOLAN MÅNDAG. 15:00-16:00 Bana 1 Tränare: Fredrik Grön. 15:00-16:00 Bana 2 Tränare: Adam E Orange. 16:00-17:00 Bana 1 Tränare: Adam E Grön

TENNISSKOLAN MÅNDAG. 15:00-16:00 Bana 1 Tränare: Fredrik Grön. 15:00-16:00 Bana 2 Tränare: Adam E Orange. 16:00-17:00 Bana 1 Tränare: Adam E Grön MÅNDAG 15:00-16:00 Bana 1 Tränare: Fredrik Grön Isak Lundstedt 05 0739-02 67 37 Jesper Söderborg 05 0733-98 94 56 Erik Samuelsson 04 0705-18 03 85 William Molin 05 0707-74 80 33 Lisa Weijerman 08 0708-44

Läs mer

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett)

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) Starttlista Vårbyfläkten knattar 2009 Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) 2009-02-28 Startnr Namn Klubbnamn Starttid 1 Love Wagman Sollefteå SK 11.00.00 2 Isak Karlsson Anundsjö IF 11.00.30 3 Johan Söderholm

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

Resultat Länghopp Boll/Kula Sprint Klass Namn Klubbnamn Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Poäng

Resultat Länghopp Boll/Kula Sprint Klass Namn Klubbnamn Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Klass F7 Frida Esters Leksands FIK 2,87 869 16,85 577 11,77 553 Engla Svärdhagen Falu IK Friidrott 2,6 769 12,26 434 11,51 651 Elsa Florén Leksands FIK 2,71 810 10,69 383 11,69 585 Ellen Heldt-Cassel

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA

GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA Domare Skiljedomare Cajsa Lindahl KKI Marika Norberg Brinka Nadja Özel Brinka Liza Sjölund KKI Klass : Minior C1 1 Cajsa Åström KK Iskristallen 6 2 Linnea Swedén

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA 2014-01-18 Landsbroloppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 0,8 km 201 11:00:00 202 11:00:30 203 HANSSON Rut 11:01:00 204 GRAHN Noah 11:01:30 205 PETERSSON Hugo 11:02:00 206 LING Emil 11:02:30 207

Läs mer

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRSKENSSPELEN 2011-02-12 RESULTAT: D9 1 1 Elsa Holmbom Sävast Ski Team IF 2 5 Sanna Wallon Norrfjärdens IF 3 4 Sanna Nordholme Norrfjärdens IF 4 3 Cornelia Nilsson Hemmingsmarks

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

Resultatlista efter omgång 5

Resultatlista efter omgång 5 Resultatlista efter omgång 5 Plac Lag Lagmedlemmar 1 20 Leif Jakobsson STRÄ Lillemor Elihn STRÄ 2 66 Bo Lagerfalk ÄRLA Sixten Johansson ÄRLA 3 2 May Söderqvist HÄLL Stig Nygren HÄLL 4 78 Rene Lillelund

Läs mer

Storvretaloppet / UNT-Cupen OFFICIELL STARTLISTA

Storvretaloppet / UNT-Cupen OFFICIELL STARTLISTA 2010-01-23 Storvretaloppet / UNT-Cupen D 9-10 Intervallstart fri stil tid 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 MELÉN-OLSSON Lisa 11:03:00 8 SÖDERQVISTT Madeleine Bälinge

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

Remslespelen OFFICIELLA RESULTAT

Remslespelen OFFICIELLA RESULTAT H 21- Skiathlon 2 x 7,5 km 1 4 KÄLLSTRÖM Ove 57:34.5 0.0 H 19-20 Skiathlon 2 x 7,5 km 1 9 SUNDIN Mattias Vårby IK 50:01.1 0.0 H 17-18 Skiathlon 2 x 7,5 km 1 18 ANDERSSON Fredrik 44:02.3 0.0 2 15 NYSTEDT

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg div.arbetare Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg And 1744 Andersson Andreas 1818 Tunhem Andersson Anders 1760 Hjertum Andersson

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer