Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken"

Transkript

1 Sida: 1 av 3 Dnr: Af-2010/ Datum: Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken Fråga Vilken indelning av arbetsmarknadsområden som är korrekt. Det finns en variant på er hemsida, men i bl.a. upphandlingen av utbildning för serviceyrken är indelningen en annan. Svar fråga 1 Det är indelningen i förfrågningsunderlaget som gäller. Fråga Ber om ett förtydligande som avser upphandlingen av Utbildning med inriktning serviceyrken På sidan 17 punkt 5.5 i FFU. Svar fråga 2 Frågan har besvartas genom förtydligande no. 2 Fråga Menar ni att i Solna AMO måste man ha sin verksamhet i Solna, men kunna uppvisa avtal med fastighetsägare även i Sundbyberg, Ekerö, Täby, Vallentuna, Danderyd, Järfälla, Upplands Bro, Bålsta, Norrtälje, Sollentuna, Upplands Väsby och Åkersberga. Svar fråga 3 Arbetsförmedlingen

2 Sida: 2 av 3 Frågan har besvarats genom förtydligande no. 1 Fråga I FFU finns följande krav Utbildnignen efterfrågas för nedanstående arbetsmarknadsområden och förläggs till den ort inom respektive arbetsmarknadsområde som avropar en gruppstart. (t.ex. om ett anbud avser arbetsmarknadsområde Eskilstuna och Arbetsförmedlingen i Katrineholm avropar en gruppstart så förläggs utbildnignen i Katrineholm). I denna upphandling ges inga garantier gällande volym. Uppskattad antal kursdeltagarveckor (kdv) anges i tabellen nedan. Nytt krav: Kravet förändras så att det innebär att inom AMO Stockholm och AMO Solna ksall anbudsgivare kunna erbjuda utbildningen på minst en av de i förfrgåningsunderlaget nämnda orterna och inte på samtliga orter. Det innebär att om man inom AMO Stockholm är etablerad i t.ex. Danderyd och Lindgö avropar en gruppstart kan utbildnignen genomföras i Danderyd. För övriga AMO kvarstår kravet som finns i förfrågningsunderlaget. Fråga: För att kunna genomföra modulerna och specifikt, Grundkurs inom hotell och restaurang där det krävs restauranglokler för att bl.a. kunna undervisa i enklare matlagning m.m.. Detta innebär om vi tolkat det rätt att man måste för t.ex. Solna ha en handlingsberedskap flr att kunna starta på samtliga 11 orter. Vi tolkar det även som att man i anbudet skall bifoga hyresavtal/optionsavtal för samtliga orter inom resp. AMO. Är det korrekt uppfattat att kravet för att inom 4 veckor kunna tillhandahålla med lokaler, utbildare, utrustning etc. kvarstår på övriga AMO på samtliga alternativa orter inom AMO:et samt att hryesavtal/optionsavtal skall bifogas för samtliga orter inom AMO. Svar fråga 4 Om man lämnar anbud på t.ex. AMO Solna skall man kunna bedriva utbildning på minst en av de nämnda orterna Solna/Sundbyberg/Ekerö (en ort), Täby/Vallentuna/Danderyd (en ort), Järfälla/Upplands Bro/Bålsta (en ort), Norrtälje, Sollentuna, Upplands Väsby, Åkersberga.

3 Sida: 3 av 3 Det innebär att man inte behöver kunna starta utbildninge på samtliga 11 orter. I anbudet skall man bifoga kopia på hyresavtal och/eller optionsavtal på lokalerna. Enligt punkt Avrop förbinder sig anbudslämnaren för att ta emot deltagare senast fyra (4) veckor efter avrop. Det innebär att anbudslämnaren inom frya (4) veckor efter avrop skall ha tillgång till lokaler, utbildare utrustning etc.

4 PM Sida: 1 av 5 Dnr: AF-2010/ Datum: Frågor och svar 2 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken Fråga Grafiken/fig. 2.2 Ser inget nämnt kring ngn modul 2 och undrar hur den delen avropas samt om modul 2 ev. pågår parallellt med modul 1 samt Data- och/eller språkutbildning. Svar fråga 5.1 Det framgår under punkt 2.1 och 2.2 hur de valbara modulerna 1-4 avropas och dess innehåll. De valbara modulerna 1 4 levereras i direkt anslutning till grundmodulen. Modul 1 är en grundkurs inom hotell och restaurang, modul 2 försäljning med inriktning detaljhandel, modul 3 fördjupning inom callcenter och modul 4 är servicetjänster. Eftersom dessa moduler har separata inriktningar är det möjligt att dessa sker parallellt. Den som går modul 1 kommer inte att gå modul 2 etc. Utbildning inom modulerna 5 och 6 kan avrop komma att ske parallellt med någon av modulerna 1 4. Fråga Enligt komplettering 1 är anbudstiden förlängd till 17 maj 2010 kl , kan detta bekräftas av er Svar fråga 5.2 Anbudstiden är förlängd till den 17 maj 2010 kl Fråga Arbetsförmedlingen

5 Sida: 2 av 5 Enligt komplettering 2 kan den upphandlande leverantören erbjuda undervisning i en av orterna för AMO Stockholm, men måste ta emot deltagare från alla kontor inom Arbetsmarknadsområdet (dvs. 10 kontor). Enligt punkt står Om Arbetsförmedlingen avropar mer än en utbildningsgrupp kan leverantören välja att lägga utbildningarna efter varandra under förutsättning att kraven i ovanstående stycke uppfylls. Frågan är om detta är realistiskt med tanke på antalet kontor och Kdv? För beräkningens skull behöver anbudsgivare ev. veta om flera grundmoduler kommer att löpa parallellt. Svar fråga 5.3 När det gäller avrop från respektive AMO områden har Arbetsförmedlingen gått ut med ett förtydligande att det inom AMO Stockholm och AMO Solna räcker att man är etablerad på en av de angivna orterna (kontor) som finns omnämnda inom AMOna. Det innebär att man inom t.ex. AMO Solna inte behöver vara etablerad på orterna Solna/Sundbyberg/Ekerö (en ort) och Täby/Vallentuna/Danderyd (en ort) och Sollentuna (en ort) etc. utan det räcker med en ort. Hur deltagarsammansättningen och hur avropen kommer att ske/se ut är inget som påverkar anbudslämningen utan är interna rutiner för Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har gjort bedömningen att kravet under punkten är relevant. När det gäller frågan om flera grundmoduler kommer att löpa parallellt är inget som Arbetsförmedlingen kan svara på idag eftersom vi inte vet exakta antalet avrop inom respektive AMO. Pris per kdv skall lämnas enligt de förutsättningar som beskrivs i förfrågningsunderlaget. Fråga Gäller den förlängda anbudsinlämningen till den 17 maj för samtliga orter eller enbart de uppräknade i förtydligande no. 1? Svar fråga 6

6 Sida: 3 av 5 Sista dag för att lämna in anbud har flyttats fram till den 17 maj 2010 kl enligt förtydligande no. 1 och annons. Fråga Skulle vilja ha ett förtydligande i punkt , Lärartäthet, ang. mening Minst 30 timmar skall vara lärarledda. Gäller detta 30/vecka eller? Under samtliga moduler men ej praktik eller? Svar fråga 7 Kravet under punkten 3.2.2, Lärartäthet är att det för uppdraget behövs minst en lärare på heltid. Minst 30 timmar ska vara lärarledd. Lärarna skall även finnas tillgängliga under självstudien. Under punkten 2.5, Aktivitetens omfattning står det att aktiviteten bedrivs i första hand på heltid, dagtid, 40 timmar per vecka. Det innebär att minst 30 timmar per vecka skall vara lärarledda men ni ska i anbudet ange lärartätheten. Med uppdrag menas gruppstart. Fråga Rubrik och Har vi uppfattat kravet rätt att om vi lämnar anbud på t.ex. arbetsmarknadsområdet AMO Uppsala så måste vi kunna bedriva utbildning på alla orter där. Det vill säga vi måste ha lokal i Uppsala, Enköping, Tierp, Östhammar, Knivsta och Märsta. Måste vi också visa upp hyresavtal eller optionsavtal för samtliga orter? Svar fråga 8.1 Ni måste i anbudet kunna visa att ni har eller kommer att få tillgång till lokaler på samtliga orter inom AMO som ni avser att lämna anbud på. I första hand är det huvudorter som gäller för att klara av kravet. Fråga

7 Sida: 4 av 5 I checklistan (dock ej under rubriken ) står det att det krävs omklädningsrum med dusch för såväl manliga och kvinnliga deltagare. Är det ett krav att ha två olika duschutrymmen? Svar 8.2 Arbetsförmedlingen anser att det räcker med en dusch och förutsättningar finns för separata duschtider (tillfällen) finns. Det måste finnas möjlighet att ta hänsyn till deltagare från andra kulturer och religioner. Fråga Under rubriken 3.1.7, Kompetens står det att en utförlig beskrivning av övriga lärare/handledare som bekräftar att vi har den/de kompetenser som erfordra för uppdraget Här står det inget om att vi behöver ha med deras CV eller namn. Ska vi ha med CV för våra lärare och i sådana fall kan dessa vara avidentifierade eller måste vi ha med lärarnas namn? Svar 8.3 Arbetsförmedlingen ser det som en fördel om CV på lärarna bifogas i anbudet då dessa styrker bl.a. dokumenterad erfarenhet. CV kan avidentiferas. Fråga Det står (3.2.2) att för uppdraget krävs minst en lärare på heltid. Krävs det totalt en lärare per ort eller en heltidslärare per modul? T.ex. om vi genomför fyra (4) olika fördjupningsmoduler med sex (6) deltagare i varje. Behöver vi då fyra (4) heltidsanställda lärare. Svar fråga 8.4 Med uppdraget menar Arbetsförmedlingen en gruppstart (utbildning) från början till slut oavsett utbildningsort och antal moduler.

8 Sida: 5 av 5 Fråga Intygen som efterfrågas under punkten skall inte vara äldre än tre (3) månader vid tiden för avgivandet av anbudet. Gäller kravet på tre (3) månader alla intyg, dvs. F-skattebevis, Registreringsbevis från Bolagsverket och SKV 4820? Svar fråga 9.1 Svar JA. Det gäller samtliga intyg. Fråga Under punkt Lokaler står det att Anbudsgivaren förutsätts ha tillgång till lämpliga och ändamålsenliga lokaler för den utbildning/tjänst som anbudsgivare offererar och anbudsgivare redovisar senast i samband med avtalstecknande att lämpliga lokaler finns tillgängliga från avtalsstart. Lite längre ner under samma punkt står det att Anbudsgivaren skall även till anbudet bifoga en kopia av hyresavtalet, optionsavtal med fastighetsägare eller liknande Hur ska detta tolkas? Räcker det att visa lämpliga lokaler i samband med avtalstecknande eller ska vi bifoga avtal eller liknande till anbudet. Svar fråga 9.2 Skallkravet under punkten sista stycket, är att man skall till anbudet bifoga en kopia av hyresavtalet, optionsavtal med fastighetsägare eller liknande.

9 PM Sida: 1 av 2 Dnr: AF Datum: Frågor och Svar no 3 Upphandling avseende Utbildning med inriktning Serviceyrken Fråga Skall alla lärares CV/Meritförteckning bifogas anbudet? Svar fråga 10.1 Frågan kan anses vara besvarad genom fråga 8.3. För att kunna styrka kompetensen på övriga lärare/handledare skall anbudet innehålla en utförlig beskrivning av övriga/handledare som bekräftar att den/de har den kompetens osm erfordras för uppdraget. Detta sker lämpligen genom att bifoga CV/Meritförteckning. Fråga Frågan 2 avser inte denna upphandling Fråga Upplägg: här anges att Avropande Arbetsförmedling anger vid avropstillfället en till två av de fyra valbara fördjupningsmodulerna 1 4, för leverans i direkt anslutning efter grundmodulen som är gemensam för hela gruppen. Betyder det att den grupp av deltagare som startar sin utbildning redan vet sin inriktning av utbildning då bara en till två av de valbara fördjupningsmodulerna blir aktuella? Svar fråga 10.3 Arbetsförmedlingen

10 Sida: 2 av 2 Ja, Arbetsförmedlingen ska ha bedömt behovet av vilka moduler som kommer att vara aktuella innan utbildningen påbörjas. Bedömningen av vilka moduler som kommer att vara aktuella för den enskilde deltagaren görs i samarbete mellan deltagaren och Arbetsförmedlingen.

11 Sida: 1 av 1 Dnr: Af-2010/ Datum: Frågor och Svar no. 4 Upphandling avseende Utbildning med inriktning Serviceyrken Fråga I förfrågningsunderlaget 3 Kravspecifikation: här anges "Anbudsgivaren redovisar i anbudet att han har ekonomisk förmåga att fullfölja det uppdraget som anbudet avser genom att bifoga ett fullständigt intyg från UC AB eller annat jämförbart kreditupplysningsföretag innehållande rating och nyckeltal." I bilaga x, Checklista för skallkrav anges: Fullständig UC rapport. Rapporten skall inte vara äldre än en månad. Vad gäller? Om Ni avser att det är godkänt att bifoga intyg som motsvarar det från UC AB, är det i så fall godkänt att bifoga Dokument från Soliditet, intyget AAA? Svar fråga 11 Kravet är att anbudsgivaren till anbudet bifoga ett fullständigt intyg från UC eller annat jämförbart kreditupplysningsföretag innehållande rating och nyckeltal. Det innebär att Arbetsförmedlingen inte kommer att godkänna ett intyg som inte innehåller nyckeltal och rating. Arbetsförmedlingen

12 Sida: 1 av 2 Dnr: Af-2010/ Datum: Frågor och Svar no. 5 Upphandling avseende Utbildning med inriktning Serviceyrken Fråga Menar ni att varje anbudsgivare för varje AMO SKALL (för att inte förkastas teckna och med anbudet inge ett hyresavtal, optionsavtal eller liknande för varje ort som anges i kolumnen kontor inom respektive Arbetsmarknadsområde i tabell på sidan i FFU? Svar 12.1 Det förutsätts att anbudsgivaren har tillgång till lämpliga och ändamålsenliga lokaler för den utbildning/tjänst som anbudsgivare offererar och anbudsgivaren redovisar senast i samband med avtalstecknande att lämpliga lokaler finns tillgänglig från avtalsstart. Anbudsgivaren skall för de AMO områden som man lämnar anbud på ska visa att man har tillgång till utbildningslokaler. Det innebär inte att man måste uppvisa hyreskontrakt för samtliga orter inom AMO:t utan på minst en ort, fördel om det är huvudorten. Övriga orter inom AMO kan man visa upp ett optionsavtal och liknande, kan vara en mail korrenspondens med en fastighetsägare som visar att man har en dialog avseende utbildningslokaler och att lokal finns tillgänglig. Fråga Vad måste hyresvärden lova beträffande lokal för att handlingen (hyresavtal, option eller liknande) ska fylla skall-kravet? Krävs att hyresvärden är bunden att när som helst under utbildningsavtalets avtalsperioden tillhandahålla lokal med tre veckors varsel? Arbetsförmedlingen

13 Sida: 2 av 2 Svar fråga 12.2 Arbetsförmedlingen har inte ställt något skallkrav avseende hyresvärden utan Arbetsförmedlingen vill att anbudsgivare ska visa att man har en dialog med fastighetsägare på någon av de orter som ingår i det AMO som man lämnar anbud på och att man ska kunna få tillgång till en utbildningslokal/er på aktuell ort vid ett eventuellt avtal för att klara av utbildningsstart på fyra (4) veckor vid ett avrop. Fråga Om frågorna 1 och/eller 2 besvaras med Ja: För t.ex. AMO Nässjö innebär då svaret att varje anbudsgivare ska lämna sådant dokument för envar av orterna Nässjö, Aneby, Tranås, Eksjö, Ydre, Vetlanda och Sävsjö. Sammantaget blir det många anbudsgivare och hyresvärdar som tvingas lägga tid på hyresavtal/intentionsskrivningar som aldrig kommer att resultera i något avrop från AF med följande lokalbehov. Det gäller i första hand de anbudsgivare som inte får ett avtal, men även de anbudsgivare som visserligen får ett avtal med inte avrop på alla orter inom AMO. Svar 12.3 För AMO Nässjö gäller det att man kan visa på ett hyresavtal på minst en av orterna Nässjö/Aneby (en ort), Tranås/Eksjö/Ydre (en ort), Vetlanda/Sävsjö (en ort), dvs. tre orter och att man kan visa på en dialog via optionsavtal eller liknande på de övriga orterna (2 st). det innebär att inom orten Tranås/Eksjö/Ydre har ett optionsavtal på t.ex. Eksjö och kan därmed anses ha uppfyllt kravet på orten.

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-03-24 1 (16) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Inkomna Frågor och med svar till SMHI upphandling Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete 2011-06-13 Fråga 1 Ska det lämnas in separat anbud för varje kompetensområde, dvs om man vill

Läs mer

Sida: 1 av 20. Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Sida: 1 av 20. Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sida: 1 av 20 Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Grundläggande

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

Bekräftelse och redovisning av krav

Bekräftelse och redovisning av krav Sida: 1 av 1 Dnr: Af-2010/021015 Bilaga 1 Bekräftelse och redovisning av krav Vi bekräftar härmed att vårt anbud innehåller svar på och uppfyller samtliga de skall-krav som finns angivna i Anbudsinbjudan.

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER 1 Allmän information...3 1.1 Om Tredje AP-fonden...3 1.2 Upphandlande enhet och avrop...3 1.3 Upphandlingen...3 2 Anbudsspecifikation...4

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN EU-KONSULT

ANBUDSINBJUDAN EU-KONSULT ANBUDSINBJUDAN EU-KONSULT Dnr 2011/88/12 2011-05-09 Sid. 1 (11) 1 ANBUDSINBJUDAN... 4 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 2.1 OM SMHI... 4 2.2 OM DENNA UPPHANDLING... 4 2.3 OMFATTNING... 4 2.4 DOKUMENTATION... 4

Läs mer

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN TILLSTÅNDSENHETEN AVROPSFÖRFRÅGAN DNR 2.11.4-252/2013 SID 1 (9) 2013-05-18 AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL SID 2 (9) 1. Allmänt 1.1 Avropande enhet Avropande enhet är Tillståndsenheten

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster.

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. INFORMATIONSPAKET Jobbcoacher Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. Det är av den anledningen vi nu på allmän som innehåller det viktigaste om

Läs mer