Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow"

Transkript

1 Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo

2 M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di medverde körsångare och aktörer N skilda sånger ur musikal framförs offtligt skall STIMrapportering i vanlig ordning ske ll ann form av kopiering, tex sprida materialet vidare till andra skolor/kyrkor inom eller utom samma organisation, med stöd av lag om upphovsrätt, förud För inspelning av musikal på /Video/V för ant än skilt ruk, måste tillstånd inhämtas från Runo Media Med anledning av dessa villkor er vi dig h notera hemhörighet för ta material: Musikal Ängel utan vingar inköpt av Organisation: för rukas i Lokal/Skola/Kyrka: nge g, med hälp av t ex stämpel, tillhörighet för vare kopierat notlad Tack för hälp! opyright: Runo Media B Box Solltu Tel: Fax: Epost: Hemsida: runomediase Tryck: Kista Stryck 2010 Första upplagan 2 opyright Runo Media B Tel: runomediase

3 M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R Ängel utan vingar prestation I himmel leker, dansar och sunger alla änglar; småänglar, keruer och serafer Småänglar har inte gått klart i änglaskolan ännu e har små vingar av papper på rygg, de ara flyga med i himmel e stora änglar, demot, har gått klart änglaskolan, fått sitt första uppdrag och klarat av, har stora riktiga vingar Med hälp av dessa fdas de mellan himmel och ord, gom d Blå dörr, för läm udskap till människor, eskydda dem eller utföra andra änglauppdrag lilla ängeln loria undrar så över hur på andra sidan d Blå dörr, hos dem ud älskar Efter hon inte har fått si riktiga vingar ännu, får hon asolut inte gå igom d Blå dörr, m hon tänker inte vara så farligt, så hon smyger iväg gom dörr i alla fall N hon kommer till ord, hamr hon på skolgård, d skolarn leker, precis småänglar i himmel et ser rätt trevligt ut! M n loria örar prata med grupp teer står lite för sig sälva, förstår hon allt inte så ra ske verkar En av flickor, Marie, elak mot loria, och drar av hnes vingar Marie har inte så lätt; går dåligt för hne i skolan, hnes föräldrar skilda och hon sakr verklig sin älskade mormor, nyss har dött Hon känner sig sammast i hela vld, och skulle verklig ehöva ängel vid sin sida Och d finns u faktiskt loria, ängel, äv om hon nu utan vingar loria hälper Marie, m undrar över hur hon ska kun ta sig hem ig, utan uppdrag och utan vingar et visar sig hnes uppdrag var hälpa Marie, så ariel kommer till ord, med resväska innehåller lorias riktiga, stora vingar loria ta sig hem ig, m hon kommer helt säkert tillaka, för änglar överger inte männis Jag har ängel viin sida, vakar över mi steg, och ag a ängelns vingar, n d snuddar viin kind och tröstar mig Lycka till! Karin Runo opyright Runo Media B Tel: runomediase 3

4

5 fdedel=135 fdedel=135 no3 fdedel=135 no3 no3 no3 4 4 /E /E /E /E /E /E a m/e m/e a m/e m/e m/e a m/e F/ F/ F/ F/ F/ F/ va ra äst va va ra ra äst va äst va ta ra ta äst ra ta äst va ra ta ta äst ta M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R äng äng äng äng äng äng el F/ F/ F/ Ängel utan vingar B 6/ 6/ B 6/ B 6/ 6/ 6/ (vers 2) o, do, o! o, o, do, do, o! o! (vers (vers 2) 2) o, do, o! (vers o, do, o! 2) o, do, o! B 16 / / B / B / / 16 / fdedel=135 fdedel=135 1 tt tt 2 tt et tt et 1 1 et tt et tt et 2 et F(add9) F(add9) F(add9) 3 no 3 /E /E /E /E /E /E emoex o, do, a o, o, do, do, o, do, a o, do, o, do, a 1 tt vara ängel 1 1 tt tt vara vara ängel ängel ENST FÖR PÅSEENE opyright: Runo Media B Tel opyright Runo Media B Tel: runomediase F/ F/ F/ och fly ga och och fly fly ga ga vet och vet fly skr, vet och fly skr, ga skr, ga vet och vet fly skr, skr, ga vet skr, J J sus4 sus4 sus4 sus4 sus4 sus4 B / B / / B / / / runt och gö el el runt runt gö ag ag el och sång ag el och och sång runt sång runt och och dans och dans dans ag ag el och sång och sång runt och och dans dans gö ag och sång och dans F/ F/ F/ F/ F/ F/ Få Få Få Få Få Få la la la la la la F/ F/ F/ F/ F/ F/ kul, m störst av allt få kul, virv kul, m störst av allt få virv kul, m störst av allt virv få runt störst runt av i kul, m runt störst av allt him ls allt ls sto ls sto sto ra få ra ra få virv kul, m störst runt av i allt ls sto få ra virv runt him ls sto ra virv runt i him ls stora F/ F B F/ F/ /F /F F/ F/ F B /F F/ F B /F F 7 /F F 7 /F F 7 En En En En En En luf kos luf luf kos luf kos kos luf luf kos kos, do do, do do do, do t t t misk misk t misk t misk t misk misk fra fra fra dans, fra dans, dans, fra fra dans, dans, dans, no 3 J sar J sar d sar d sar d d sar sar d d va ra ra ra och och ra och och ra och ra och B / B / / B / / / us, us, us, lek us, lek lek us, lek us, lek lek ra uds ra ra i uds uds la ra la dis dis uds ko ko ra la dis i uds ko ra la dis i uds ko la dis ko la dis ko hus äng va va hus äng va hus äng va tek! hus tek! tek! hus äng va hus tek! äng tek! äng tek! B /F B /F /F B /F /F /F J ut ut J ut al al ut ut al ut al al al av al la Karin Runo Karin Karin Karin Runo Runo Runo av av la av la av av la la la la äng al al äng al äng lar al lar äng lar al lar äng lar äng lar a, do a, a, do do a, do a, do a, do 5

6 19 F E /F F B äng lars ving e sus, /F F och sång F/ kling 7 ar F/ mäk tig de dan sar i trans, M U S I K L E 1 N tt : Ä vara N E ängel L iu T e N vig V I N he R ts ö ga, om F E /F F B /F F F/ 7 F/ 1 tt vara ängel äng lars F ving E e sus, 1 tt vara ängel /F F B och sång kling /F F ar mäk tig de /F dan a F sar dof/ i a trans, Ma ogdom7 a, i f m9f/ do e vig he a, 7 sus4 ts F/ ö do ga, om äng lars ving e sus, och sång kling ar mäk tig de dan sar i trans, i e vig he ts ö ga, om äng lars ving e sus, och sång kling ar mäk tig de dan sar a dob / a o do a /B, Ma do a, g m/b ser, vi sung er: lori a, glo ri a in ex cel sis e o! do i trans, i e vig he ts ö ga, om a do a odo a, do a, do B / /B Ma g m/b stoser, ra vi sung v er: ns rus lo ri lo a, exricel a, sis e glo o! ri a, tia ddo in a odo a, do a, do B te fanns / /B Ma g m/b sus4 7 sus4 7 sto ra v B ns rus / /B Ma g m/b lo ri a, glo ri a, ti, d do in te fanns a al 3 lo ri a, ri a, sto ra v ns rus lo ri a, glo ri a, ti d in te fanns e o! sus4, sto ra do a /B v ns rus lo ri a, glo ri a, ti d in e o! Ma lo Bri a, / lo ri a, 2 al 3 glo sus4 ri a, te fanns, do a lo ri a, glo ri a, e o! sus4 /B e o! Ma B / sus4 glo ri a lo ri a, glo ri a, glo ri a!, do a lo ri a, glo ri a, sus4 /B Ma B / sus4 7 F/ E / F/ 7 7 F/ E / F/ 7 glo sus4ri a /B lo Ma ri a, glo B / ri a, glo ri a! sus4 glo ri a lo lo ri a, ri a, glo ri a, glo lo ri ri a! a, glo ri a lo ri a, a, glo a! glo ri a lo ri a, glo ri a, glo ri a! 7 /E F F/ /E glo Inri a ex cel sis e lo o, ri a, In gloex ri a, cel sis e glo ri o, a! glo ri a Vi 7 sung er Vi sung er Vi sung er In Vi sung exer Vi sung er tt vara ängel Ängel utan vingar lo ri a, glo ri a, glo ri a! Vi sung er äng /E la sång F er och dan F/ sar äng /E la dan F/ E / F/ 7 7 rit /E F F/ /E emoex äng la sång /E lo ri a! äng la sång äng la sång äng la sång cel sis e o, äng la sång ENST FÖR PÅSEENE opyright: Runo Media B Tel er och dan sar äng la dan F F/ /E er och dan sar äng la dan er och dan sar äng la dan Vi sung er äng la sång er och dan sar äng la dan er och dan sar äng la dan er och dan sar äng la dan opyright Runo Media B Tel: runomediase

7 ser, vi sung er: ser, vi sung er: ser, vi sung ser, vi sung er: er: ser, vi sung er: ser, vi sung er: ser, vi sung er: M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R Ma g m7 f m9 sus4 g m7 ri /F F F/ Ma g m7 lori a, glo ri a in lo ri a, glo ri a in sus4 7 lo ri sus4 Ängel utan vingar ex cel sis e o! f m9 sus4 f m9 sus4 ex cel sis e 1, 3 o! a, ex cel sis e o! ex cel sis e o! ex cel sis e o! a, ex cel sis e o! 7 1, 3 a, ex cel sis e o! 40 2 al 3 lo ri sus4 7 ser, vi sung er: lo ri sus4 a, ex cel sis 7 e o! 40 e 2 sus4 o! al e 3 o! 7 sus4 7 lo ri a, 2 al sus4 7 al 4 3 sus4 e o! e 7 o! 40 2 al 3 lo ri a, 2 al 3 e o! e o! e o! e o! lo ri a, 2 al 3 e o! 4 e o! lo ri a, e o! e 2 o! 7 F/ E al 3 / F/ 7 7 F/ E 44 e o! e o! / F/ /F F F/ /F F F/ e o! 7 In ex In ex In ex In ex 7 7 F/ F/ In ex In ex 7 7 In In e o! 7 E / F/ lo 7 ri a, 7 F/ E / F/ 7 7 lo F/ ri a, cel sis e o, In ex lo ri a, lo ri a, cel sis e o, In ex cel F/ sis E e / o, F/ 7 In ex rit cel sis e o, In ex F/ F/ ex ex E rit / F/ lo 7 ri a! rit E / F/ 7 lo rit ri a! cel sis e o, lo ri a! lo ri a! cel sis e o, cel sis e o, E / F/ lo 7 ri a, E / F/ 7 lo ri a, cel sis e o, lo ri a, lo ri a, cel sis e o, cel 7 sis e o, cel sis e o, emoex 1 tt vara ängel 1 tt vara ängel lo /F F F/ ri a, glo ri a in Ma lo lori a, glo ri a in 7 7 F/ E / F/ Ma F/ 7 g m7 1 tt vara ängel E / F/ 7 ENST FÖR PÅSEENE opyright: Runo Media B Tel cel sis e o, f m9 F/ sus4 E / F/ opyright Runo Media B Tel: runomediase 7

8 M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R Änglakör halvnot = 60 /E him him m7 E et /E in in E te te f m/e Ängel utan vingar så så emoex långt långt 13 f m/e mel och ord öp mel och ord, n ma re E (add9) E /E E Ma7 13 rum nå du du gon står hål d på ske J ver ö i all ligt B m Ma E glänt, tror / sli hem stängt, lys t gam lig het m7 d ett N J lus ön ENST FÖR PÅSEENE opyright: Runo Media B Tel mal trösk om kväl sr va till rit vart E /B glömt ord c m7 smy vis el l, E (add9) E p än ger kas mel lan mel lan dörr vad fram fram från finns ett å står du E vid d lå a dör r, du a n he t a a c m7 av 2 lå dörr nån vis kar: män ni ska, min vän runo media Karin Runo 8 opyright Runo Media B Tel: runomediase

9 M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R 21 E E E Och ä v E B m Ma E Ängel utan vingar c m7 Och ä v om du in te ser d c m7 emoex ENST FÖR PÅSEENE opyright: Runo Media B Tel du E 27 och d lå 2 et och d lå lå dörr 2 B m Ma E lå dörr 2 om du in te ser d du va ra sä ker på him la dör r finns, E va ra sä ker på him la dör r finns, 2 et opyright Runo Media B Tel: runomediase 9

10 ?? halvnot = 66 halvnot = 66 halvnot = 66 M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R 3 u har ängel vid din sida /F u har äng u har äng ver di / / /F /F el el el Oh Ängel utan vingar emoex Karin Runo Karin Runo sus4 7 7/F sus4 7 7/F vid din da, va kar ö vid din si da, va kar ö vid din si da, va kar ö Oh Oh si ENST FÖR PÅSEENE opyright: Runo Media B Tel J ver di steg Och du a äng elns ver di steg Och du a ängelns Som va kar ö ver dig Oh Som va kar ö ver dig Som va kar ö ver dig sus4 7 /F 7 S al sus4 7 /F sus4 7 /F 7 S al 7 ving ar n d snuddar S vid al din kind och tröst ar dig S al Och du a /F /F e m /F e m /F steg ängelns ving ving 3 3 u u har har / ängel ängel vid vid din din sida sida u har äng e m /F ar n d snud dar vid din kind och tröst ar dig ar n d snuddar S vid al din kind och tröst ar dig N d snuddar S vid al din kind, tröst ar dig N d N d sus4 7 7/F snud dar vid din kind, tröst ar dig snuddar vid din kind, tröst ar dig Runomedia J /F Karin Runo Oh Oh (piano) (piano) (piano) 10 opyright Runo Media B Runomedia Tel: runomediase Runomedia

11 M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R % 31 % 31 / / dim dim m m u li u li F F m m Ängel utan vingar rädd rädd emoex på på / / J t t, n t t, n mör kret fal ler tungt m då skönt ve ta mör kret fal ler tungt m då skönt ve ta sus4 sus4 m m F F m m du lugnt u har äng du lugnt u har äng 7 7 u har ängel vid din sida u har ängel vid din sida u lugnt u lugnt kind och tröst ar dig kind och tröst ar dig kind, tröst ar dig kind, tröst ar dig ENST FÖR PÅSEENE opyright: Runo Media B Tel opyright Runo Media B Tel: runomediase 11

12 Solo Solo Solo änglakör änglakör änglakör 5 5 fdedel fdedel = azzvals fdedel azzvals= 108 azzvals instr instr instr M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R d /c m/c 5 und rar om undrar om äng äng lar und rar om äng lar lar undrar und rar und rar om om om äng lar äng lar äng lar 2 o 2 o Jag undrar om änglar gråta? 4 Jag undrar om änglar gråta? g m7 g m7 / / /c / /d /d /d g m7 d /c m/c grå grå ta, sör sör a, grå sör do do do do Ängel utan vingar emoex ENST FÖR PÅSEENE opyright: Runo Media B Tel opyright Runo Media B Tel: runomediase d /B m/b och och g m7 g m7 d /c m/c /c a m7 a m7 g m7 a m7 vad dom då vad dom då vad dom då grå ter sör er vad dom då grå vad dom då vad dom då grå sör sör ta, och ter a, och er ta, och ter a, och er Karin Karin Runo Runo / Karin Runo sus / / sus sus 1 Jag 1 Jag 1 Jag B B B för för för för för Kan Kan Kän dom för ner dom stå hur känns sm ta, ag un drar om stå u äng tan för? Ing lar dör, sak r dom ser nå mig, Kän dom för gon Kan Kän dom ner dom stå hur känns för ner dom stå sm ta, ag un drar om stå u hur känns sm ta, ag un drar om stå äng tan för? Ing äng u tan lar dör, sakr för? Ing lar dör, sakr dom ser dom ser nå mig, nå mig, gon gon Fma7 Fma7 7 7 Fma7 7 2 o o o do do do do o do do Fma7 Fma7 do, do do sus 7 sus 7 sus 7 do do g m7 7 g m7 7 g m7 7 J J ing ing al drig lyss kom r och hör, om ag mer i g? Kan ämg lar kän or ing al drig lyss kom r och hör, om ag al drig kom lyss mer i mer r g? Kan äng ämg lar kän or och hör, om ag i g? Kan ämg lar kän or do do do do do do /c do Fma7 do, do, 7 7 do /B do do do do do 7 g m7 g m7 do do do do do do g m7 ta, ta, ta, do do do do do do do do do do do do

13 M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R Jag undrar om änglar gråta? Fma7 B ma7 E m7( 5 ) 7 Jag undrar om änglar gråta? Fma7 B ma7 E m7( 5 ) 7 E m7( 5 ) 7 ing tom frå he t kom gar Jag undrar mer var om änglar gråta? för 2 Jag s? s? Fma7 B Jag undrar ma7 E m7( om 5 ) änglar 7 gråta? E m7( 5 ) 7 Fma7 ing tom B frå he t kom gar var för 2 Jag s? ma7 E m7( 5 ) 7 E m7( 5 ) 7 Jag undrar om änglar mer s? do gråta? do u Fma7 ing tom B ma7 frå he t gar kom var E m7( för 5 ) 7 E m7( 2 Jag s? 5 ) 7 mer s? ing do tom frå he t kom gar var för 2 Jag s? do u mer s? Fma7 7 g m7 B / 7 Fma7 F 6 do ing do tom frå he t kom gar var för 2 Jag s? mer s? u do do u Fma7 7 g m7 B / 7 Fma7 F 6 un do dar om äng lar sör er, och vad vi då sör er för M vi do u Fma7 7 g m7 B / 7 Fma7 F 6 instr un dar om äng lar sör er, och vad vi då sör er för M vi Fma7 7 g m7 B / 7 Fma7 F 6 un dar om äng lar sör er, 7 Fma7 7 g m7 B och vad vi då sör er för 7 g m7 F/ B M instr vi / 7 Fma7 F 6 ma7 sus4 un dar omäng lar sör er, och vad vi då sör er för M vi 7 7 g m7 F/ B instr un dar om äng lar sör er, och vad vi då sör er för ma7 sus4 M instr vi undrar, hur känns gråta, och s li tröstad av ud k lek? /c dm7 m/ 7 g m7 F/ /c B / ma7 sus4 7 7 g m7 F/ B sus undrar, hur känns gråta, och s li tröstad av ud k lek? instr ma7 sus4 /c / /c / undrar, hur känns dm7 gråta, och s li trös tad av ud 7 g m7 F/ B ma7 sus4 k sus lek? un drar, hur känns grå ta, 3 Jag /c / och s li tröstad av ud /c d m/ k lek? sus dm/c dm/ /c / 3 Jag undrar, hur känns gråta, och s li tröstad av ud k sus lek? /c / dm dm/c d m/ sus 3 Jag 3 Jag 3 Jag g m7 7 g m7 7 g m7 7 g m7 7 g m7 7 E m7( 5 ) 7 E m7( 5 ) 7 E m7( 5 ) 7 E m7( 5 ) 7 E m7( 5 ) 7 Ängel utan vingar E m7( 5 ) 7 emoex ENST FÖR PÅSEENE opyright: Runo Media B Tel opyright Runo Media B Tel: runomediase 13

14 /d /d M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R Jag undrar /c om änglar /B gråta? /B g m7 a m7 d m/d Jag undrar d m/c om änglar /B gråta? g m7 a m7 /d und rar und rar om äng lar dgrå m/c ta, /B och gva7 dom då agrå m7 ter om äng lar grå ta, och vad dom då grå ter und rar om äng lar grå ta, och vad dom då grå ter und rar om äng lar u grå un drar ta, om äng lar och vad grå dom ta då grå a ter u un drar om äng lar grå ta a B u un drar om äng lar grå ta a g m7 B g m7 Fma7 7 u un drar om äng lar Fma7 grå ta 7 a B dm g m7 Fma7 7 Bför gkan m7 dom för stå hur Fma7 känns stå u 7 tan för Kan dom för stå hur känns stå u tan för Kan dom för stå hur känns stå u tan a för Kan dom för ståkan hur vi för känns stå stå hur u tan a sus 7 g m7 Kan 7vi för stå hur Fma7 7 sus 7 g m7 7 Fma7 7 a Kan vi för stå hur a sus 7 g m7 Kan J 7 vi för Fma7 stå J hur 7 sus 7 ging m7 för? Ing J ser 7 mig, Fma7 ing lyss 7 r och ser mig, ing lyss r och för? Ing ser mig, ing lyss r och J känns för? stå u tan för? Oh, Ing ing ser mig, ing lys sr lyss r och känns stå u tan 7 för? g m7 Oh, ing lys sr och Fma7 B 7 g m7 Fma7 B känns stå u tan för? Oh, ing lys ma7 ma7 sr och känns 7 stå u tan för? g m7 Oh, Fma7 B ing lys ma7 sr och hör, 7 gom m7 ag or ta, Fma7 ing B hör, om ag or ta, ing frå ma7 gar var frå gar var hör, om ag or ta, ing frå gar var hör, hör om ag or Om ta, du ing or frå ta, gar var hör Om du or ta, var hör Om du or ta, var hör Om du or ta, var för för g m7 7 Fma7 7 g m7 B g m7 7 Fma7 7 g m7 B / 7 / 7 för g m7 7 Fma7 7 g m7 B / 7 för? u un dar om äng lar grå ter, och vad vi då grå ter E m7( 5 ) 7 E m7( 5 ) 7 E m7( 5 ) 7 E m7( 5 ) 7 Jag undrar om änglar gråta? Jag undrar /c om änglar /B gråta? Ängel utan vingar g m7 a m7 emoex ENST FÖR PÅSEENE opyright: Runo Media B Tel för g m7 7 Fma7 7 g m7 B 14 / 7 för? u un dar om äng lar grå ter, och vad vi då grå ter opyright Runo Media B Tel: runomediase för? u un dar om äng lar grå ter, och vad vi då grå ter g m7 a m7

15 om ag or ta, ing frå gar var M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R E m7( 5 ) 7 för g m7 7 för M vi un drar, hur känns Fma7 F 6 Ängel utan vingar emoex 7 7 Fma7 7 li grå ta, och s ENST FÖR PÅSEENE opyright: Runo Media B Tel g m7 F/ g m7 B / 7 trös tad av ud Jag BFma7 undrar om änglar grå ta, änglar sör a sus4 m7( m7 m7 F/ Fma7 Fma7 F 6 E m7( 5 ) 7 7 m7 7 g m7 m7 F/ F/ k för för för le k? M vi M M vi vi /c un dar om äng lar grå ter, och vad vi då grå ter Jag undrar om /d änglar gråta? /c /B g m7 7 m/d m/d m/c /d d m/c m/c Jag und rar om äng lar grå ta, sus4 Jag Jag und und rar rar om om äng äng lar lar grå grå ta, ta, sus4 sus4 vi? hör, hör E m7( 5 ) 7 för? ma7 B ma7 ma7 k k k le k? le le k? k? u d m/c m/c vi? vi? vi? /c Jag undrar om änglar gråta? un drar, hur känns un un drar, drar, hur hur känns känns /B Om du Jag undrar om änglar gråta? grå ta, och s grå grå ta, ta, och och s s li li li a m7 m/b d m/b m/b or ta, var instr trös tad av ud trös trös tad tad av av ud ud instr instr m7 g m7 m7 7 äng lar sör a äng äng lar lar sör sör a a m//b /B m7 a m7 m7 opyright Runo Media B Tel: runomediase 15

16 M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R 16 opyright Runo Media B Tel: runomediase

17 M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R g m /F a m g m F/ g m /F / Hon a m Hon tror Stopp! Ängel utan vingar, / F F F/g g m Vad håller på hända? F/ g m Stan! Ännu e för st vän da a m verkar ha glömt ort vad rik ti emoex a m ENST FÖR PÅSEENE opyright: Runo Media B Tel F a m g m gt F säkert hon gör viktigt M vän ta li te nu B srt dags, lir din 4 J Sång: Änglar fdedel=132 r för rän ti d in ne, 7 instr intro B g m Stopp! 5 Stopp! F tur sus4 n n å inte ge nom dör lir så Va d håller på hända? sus4 fel! F/ g m / Karin Runo g m opyright Runo Media B Tel: Runo Media runomediase 17

18 M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R fdedel=108? c J J fdedel=108 triolkänsla triolkänsla J? c J J J 5 % % % Marie: 1 Ing Matilda: 2 Ing Lar: Marie: 1 1 Marie: 1 3 1Ing 2 Matilda: Marie: 2 2Ing Matilda: 2 1Ing 3Ing Lar: Matilda: Lar: 3 3 2Ing Lar: 3 3Ing Ing / ring ser ag er på mo ser ag / / /F /E Ängel utan vingar J J emoex ENST FÖR PÅSEENE opyright: Runo Media B Tel a a opyright Runo rann: Media 4 Ing B Tel: kom24 mer 02 n runomediase ag ro par, J J J J / F / m/ / / F / / F / sam, fast i l, sva ser rar n ag ag frå gar sam, hur fast ag ring ser ag sam, fast ag ring ser er er på er på i på ag mo mo i i i l, l, sam, sva rar n ag frå gar sva rar n ag frå gar ma7 F fast ske hur ske ag ring er på mo i l, ske sva rar n ag frå gar hur m7 E m9 hur / F 7( 9 ) / / F 7( 9 / F 7( 9 ) vän ner, num mer? hel vän g ner, vän vän num ner, num ner, mer? num hel mer? hel mer? g hel g g / för finns för finns ns tyst d in in te för finns in te Va r Va r Bar Va r för finns in te Va Va r för för finns finns in in in te te Va Bar te Bar r ns ns för finns tyst d /tyst d in te Bar ns d 2, 3 / / 2, 2, / 3 3 2, 3 11 n m/ 11 / J () J / (mig) Kör: 11 () n (mig) Kör: J J () () () J J på, ma7 u tror F sus/ F sus/ F sus/ F F sus/ F ske ag har har rätt mång a dom glömt ag har rätt mång a mitt har va rätt rit mång un der a har dom rätt mång har va F dom rätt mång glömt glömt mitt va rit mitt a har dom glömt un der rit un mitt va der m7 rit un der F m7 nå gon se vem ag nå gon vill pra ta med plå ga, ing ta lar med nå gon se vem ag nå gon se vem nå se vem nå gon gon vill pra ta vill pra se plå ga, ta vem ta ing ta lar ta plå nå gon plå ga, ing ma7 ing vill pra ta ta lar ta lar? mig???? mig? mig? mig? du d da, du d da, du du d d da, da, E7 ing lyssr m ag ehöver dig, du ehöver mig, ing E m7 /F lyss r på, ing lyss r på, F m m sus F ag e hö ver dig, du ag e hö ver dig, du e / / F e hö ver mig, ing lyssr på, m ag ehöver dig, du e hö hö ver ver mig, mig, / m/ m/ / / F / m/ / / F / 19 S al oda fi m7 m7 /F sus 19 S al oda da vi va säk sus E m7 19 al ra på /F F sus F 19 E m7 S al oda fi 19 /F F sus F S al oda fi da vi vi Bm/ da vi F va säk ra ra på va 7 säk ra på m m/b da vi m/ va säk ra på m/b / F 7 m m/b / F 7 m m/b 6 u tror du d da 6 u tror du d 6 u tror du d da da Solo: Marie, Matilda, lar, grann + kör Solo:Marie, fdedel=108 triolkänsla Marie, Matilda, Matilda, lar, lar, grann grann + kör kör Solo:Marie, Matilda, lar, grann + kör a a a a a a a / B m/ m/ ma7 ma7 ma7 ma7 ma7 ma7 n n n n n n m/ m/ /F / / /F /E / / /F /E /E (mig) (mig) (mig) (mig) F m7 m7 m7 F m7 E m9 m9 m9 E m9 Kör: u tror Kör: u u tror tror ma7 ma7 ma7 a a a a, rann: 4 4 4Ing Ing Runomedia kom mer n ag ro par, rann: 4 4Ing kom kom mer mer n n ag ag ro ro par, par, F m7 m7 m7 Karin Runo Karin Runo Karin Runo E7 E7 E7 E7 ag ag ag med med med med a a a a a a, a, a a m/ a, m/ a a a a, a a / /F m/ m/ m/ m/ / /F m/ m/ / / /F /F

19 27 M U S I K L E N : Ä N E BL mu T B m/ N V BI N m/ RF S al oda fi 19 E m7 /F F sus F 6 u tror du d da m/e 7/ m /E 7( 9 ) da vi va säk ra på / et finns ing hö ra, Sit ter sam viitt F 7 m m/b m/ m/ / /F n n F m9 m7 m /B /B B E ma7 30 a a rann: 4Ing kom mer n ag ro par, 6 u tror Runomedia du d da 2 24 Ängel utan vingar Ma7 a a a a, 27 J et finns ing 27 hö ra, Sit ter sam vid mitt et finns ing hö ra, F m9 ing m7 lyssr på, m /B m Sit /B B ter E sam viitt ma7 30 et F et finns m9 finns ing ing m7 hö ra, m hö ra, /B m7 F 7 F m7 / Sit Sit ter /B B ter E ma7 sam vid sammitt viitt 30 sus 7 m 37 fön ster, ing ta lar med mig Kör: u tror du d n da, F m9 m7 m /B /B B E F m9 m7 m /B /B B E ma7 ma7 30 fön ster, ing ta lar /B med B mig 7 E Kör: u tror du d da, Ma sus/ 7 34 fön e hö ver mig, da vi va säk ra på ster, fön ing ster, ta ing lar med J ta lar /B mig med B mig 7 E Ma Kör: u Kör: tror u sus/ trordu d du d 7da, da, 34 m/ m m/e ing lyss J r på, m ag F m7 e hö ver 7 dig, / m du 41 /B B 7 E /B B 7 E Ma Ma sus/ sus/ ing lyss r J på, m ag e hö ver dig, du J ing ing m7 lyss r lyss F 7 r på, på, F m7 / m m ag sus e ag hö e 7 ver hödig, ver dig, mdu m/b du 37 a a a a, a a Som vi va säk ra på m7 F 7 F m7 / n 37 sus 7 m m/b n e hö ver mig, da vi va säk m7 F 7 F m7 ra på / sus 7 m m/b m7 F 7 F m7 / sus 7 m m/b 37 e hö ver mig, da vi va säk ra på n n m7 a ag e hö ver dig, du emoex ENST FÖR PÅSEENE opyright: Runo Media B Tel m/b a / 6 u tror du d da m/e fönster, ing 7/ talar meig m /E 7( 9 Kör: ) u Ma7 tror du m7 d da, 2 27 m/e 7/ 6 u /B tror 6 B u tror du 7 E m d du /E da d 7( da 9 ) Ma7 m7 Ma sus/ m/e m/e 7/ 7/ m /E m /E 7( 9 ) 7( 9 ) Ma7 Ma7 m7 m7 41 e höm/ ver e hö mig, ver mig, m da vi m/e da vi va säk va ra säkpå F ra m7 på 7 / m a m/ m/e F m7 7 / m m/e m/e F m7 F m7 7 / 7 m / m a a Som vi va säk ra på a a a a, a a Som vi va säk ra på a a a a a a, a a, a a a Som vi Som vi va säk va ra säk ra på på m 41 m/ m/ m m 41 a a a a, 41 2 opyright Runo Media B Tel: runomediase 19

20 M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R Marie: 1Hur rupp: 2Varför E m /F Em7sus4 ly der frå gor finns hår da stor Bsus B7 n Är så du för står, Va r för finns äkt skap F / / ligger i min säng om t ligger i min säng om t (på) t, t, Ängel utan vingar E sus4 E7 ag ag 7 Frågor inte finns nåt svar på Kör, Marie, pappa Vux = pappa, lar, grann rupp = Maries kompisar eller andra skolarn fdedel=70 instr så så väl väl F sus4 F 7 i i pappa: Jag har inga svar vux: Jag har inga svar g, g, ag stäl la h? mar, krig och hung ers nöd? el ler d E m emoex för för ag ag ENST FÖR PÅSEENE opyright: Runo Media B Tel /F 7/F E m/ ag d le till k E m /F 6 tänker på svå tänler på svå E sus4 E7 ra ra på di på di frågor, ka frågor, ka vän vän / lig lig ger ger sömnlös sömnlös =loria i i min min säng säng e sv? död? M M ag ag inte finns nåt svar inte finns nåt svar F sus4 F 7 på på et du talar om känner et du talar om känner / / om om n, n, Karin Runo 18 E m /F tän ker på svå ra int finns nåt svar på (på) tänkker på svå ra inte finns nåt svar på 20 opyright Runo Media B Tel: runomediase Runomedia 1 2 n n

21 M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R Frågor inte finns nåt svar på 7 Frågor inte finns nåt svar på 7 Frågor inte finns nåt svar på 7 Frågor inte finns nåt svar på F/ Esus E7 F F/ 7 F/ 7 Esus Esus E7 E7 F F/ 7 Esus E7 der ska du ve kör: Vad än dig hän ta, du al drig sam, ud finns vid + kör: Vad än dig hän der ska du ve ta, du al drig sam, ud finns vid kör: Vad än dig hän der ska du ve ta, du al drig sam, ud finns vid + kör: Vad än dig hän der ska du ve Fadd9/ m/ ta, du al drig sam, ud finns m/ m/f vid 25 Fadd9/ m m/ Fadd9/ m m/ 25 n Fadd9/ m m/ m/ m/f m/ m/f 25 m/ m/f si si si n n Ängel utan vingar n n emoex ENST FÖR PÅSEENE opyright: Runo Media B Tel te finns nåt svar på? te finns nåt svar te finns nåt svar på (på) te nåt på? på? te finns nåt svar på på? (på) te finns nåt svar på (på) opyright te finns Runo nåt Media svar B på Tel: runomediase (på) 6/ m 6/ 7 m 6/ 7 m 6/ 7 din din da N du kän ner dig så sam, ro par di frå gor ut si da h, N du kän ner dig ah, så sam, ah, ro par di frå ah gor ut i si da N du kän ner dig så sam, ro par di frå gor ut si da h, N du kän ner dig ah, så sam, ah, ro par di frå ah gor ut i m7 h, ah, ah, ah /E 6/ sus h, ah, ah, ah m7 m7 /E /E F 6/ 6/ sus sus 7 7 m7 /E F 6/ sus t t, finns ud d, äl skar dig ust du t t, finns ud d, n n äl t t, finns ud d, äl skar skar dig dig ust ust du du h, t t, finns ah, ud d, äl äl ah, skar dig ust ah du h, t t, finns ah, ud d, äl ah, skar dig ust ah du h, ah, ah, ah h, ah, em7sus4 ah, ah em7sus4 em7sus4 em7sus4 ly der frå gor M+grupp: 4Hur ag M+grupp: vux: 4Hur 5et klart ly der frå du gor stäl la ag di M+grupp: 4Hur ly der frå gor ag M+grupp: vux: 5et 4Hur klart ly der du frå gor stäl la ag di vux: 5et klart du stäl la di vux: 5et klart Bsus du stäl la di 32 Bsus Bsus B 7 7 E m m Bsus B 7 E 32 m sant du för står, el ler Är Jag Är Är Jag Jag Är Jag vill vill vill vill sant g lyss du sant du sant g lyss du g lyss g lyss / / F F / / / / / / m, för står, du får el ler för står, el ler, för står, du får el, du får ler, du får ger i min säng om t lig lig ger lig ag ger ag lig ag ger ag lig i min ga lig min i min ga lig ga ga lig ga tryggt säng tryggt säng tryggt säng tryggt om t om t om t om t t, t, t, t, t, /F 7/F /F /F /F 7/F 7/F 7/F stäl la h? stäl la h? stäl frå gor la la h h? stäl frå gor la h frå gor h h? frå gor h m/ E m/ m/ E m/ ag till es v, n ag alla: va ag ra d till es du v, alla: Och n ag ag till es v, n ag då va ag ra d till es du alla: v, Och n ag då va ra d du alla: Och då då va ra d du /F alla: Och då E m /F m /F E m /F ker på svå ra ker på svå ra tän tän ka tän ker ka tän ker ka ka tän ka in in in in in in in in på på på på på svå svå svå ra ra ra ra ra 2 2 din din 21

22 halvnot=66 halvnot=66? M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R 5 5? J 9 9 Människor: Jag Jag har har Människor: Jag har? äng äng äng / / / /F /F /F Ängel utan vingar J emoex ENST FÖR PÅSEENE opyright: Runo Media B Tel dig dig Oh Oh N N vi vi snud snud dar dar vid vid din din dig Oh N vi snud dar vid din Runomedia Runomedia 22 opyright Runo Media B Runomedia Tel: runomediase / / / el el vid vid min min si si el viin si Änglar: Änglar: /F /F /F 2Oh 2Oh 2Oh va va kar kar ö ver ver mi mi va kar ö ver mi 8 Jag har ängel viin sida Och Och ag ag a Och ag a /F /F /F sus4 sus4 7 sus4 7 E m E m steg steg steg da, da, da, Karin Runo / Karin / Runo / 7/F 7/F 7/F oh oh oh Som Som va va kar kar ö Som va kar /F ö /F /F 7 7 ver ver ver äng äng elns elns ving ving ar ar n n d d snud snud dar dar vid vid min min äng elns ving ar n d snud dar viin sus4 sus4 7 sus4 7

23 Fl Pno ? ( M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R Jag Jag har har ängel ängel vid viin min sida sida Jag har ängel vid min sida Jag har ängel viin sida kind och tröst ar mig dkin7 och tröst 7 ar mig kind och tröst ar mig kind och tröst ar mig hav, kind, ö ver erg och fält min tröst go och ko ar dig li kind, tröst ar dig ri örn och pil s falk kind, tröst ar dig B kind, m tröst F n ar dig B n m F m m / m / m / m / Jag li rädd Jag li rädd J Jag li rädd m på Ängel utan vingar g m7 emoex ENST FÖR PÅSEENE opyright: Runo Media B Tel Oh Oh Oh Oh opyright Oh Runo Media B Tel: Oh runomediase Oh Oh t på på t da Jag li rädd på t da t t, Jag li rädd på da g, Jag li rädd på da g, Änglar: Änglar: 1u li rädd, 1u 2u li rädd, li rädd, Änglar: 2u 1u li Änglar: 1u 2u li rädd, 2u li rädd, F F rädd, F m m m m m då m m då äng eln finns m äng då eln finns då m äng eln finns m äng eln finns m då m m då då sus4 sus4 sus4 sus4 m m m m r al drig r al drig r al drig r al drig, ag ag läm läm ag ag läm läm du du läm läm du du läm /F läm /F /F /F då då då då lugnt lugnt mig lugnt mig lugnt mig mig skönt skönt vid skönt vid skönt vid vid skönt skönt skönt skönt skönt skönt du, du lugnt lugnt r, läm r, du al drig, du lugnt lugnt dig r, läm r al drig dig r, läm r al drig dig r, sus4 sus4 läm 7 r al drig dig sus4 sus el el el el / To / oda / / rit dim dim dim dim J t, J n mör kret fal ler g, t, n mör kret fal ler nåt ska hän da g, t, n mör nåt kret ska hän fal da ler J J n n min min min min n n n To oda To oda tungt, tungt, mör kret fal ler tungt, mig, tungt, mig, nåt ska hän da mig, nåt ska hän da mig, kret fal ler kret ska hän fal ler da mör tungt, mör nåt tungt, ska hän da dig, mör nåt kret ska hän fal da ler tungt, dig, mör kret fal ler tungt, nåt ska hän da dig, nåt ska hän da dig, ve ta ve si ve si ve si si da, ta da, ta ta da, da, d d d d ve ta, ve ta, ve ta, vi ve ta, vi ve ta, vi ve ta, vi Jag har äng Jag har äng Jag har äng Jag har äng Jag har äng Jag har äng Jag har äng Jag har äng J J (dig) (dig) (dig) (dig) /F /F /F /F viin viin si si da, da, va kar ö va kar ö ver mi ver mi viin viin si si da, da, va kar ö va kar ö ver mi ver mi 2 2 ( 23

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Vi är kompisar ändå. En riktig vän. Ensam och utanför. Älska grodor! Vi behöver inte göra samma saker. att vara en bra kompis

Vi är kompisar ändå. En riktig vän. Ensam och utanför. Älska grodor! Vi behöver inte göra samma saker. att vara en bra kompis Nr 4 2014 Vänskap att vara en bra kompis En riktig vän Hur ska en vän vara och hur kan du bli en bra vän? Rafiki har frågat Preeti, Alex, Emy och många fler. Läs vad de tycker på sidan 6. Ensam och utanför

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar

Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar Specialskolemyndigheten Detta är en bok utgiven av Specialskolemyndigheten 2008. Författare: Axel Boklund, Johanna Hovergren, Kim Hummelvik,

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

En vanlig dag i Kongo-Brazzaville

En vanlig dag i Kongo-Brazzaville En vanlig dag i Kongo-Brazzaville Ett rollspel Ledarmaterial För barn mellan 7 och 9 år, eventuellt ända upp till 11 år En vanlig dag i Kongo-Brazzaville Ett rollspel Introduktion Detta är ett ledarmaterial

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson

Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson Jannice, 29 år, har gått ner 40 kg. Cecilia Bergh i Intervju med Jannice Andersson Jannice: - För två år sen vägde jag

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

Lukas Moodysson Fucking Åmål MANUSKRIPT. It s so easy to laugh it s so easy to hate it takes guts to be gentle and kind. Morrissey

Lukas Moodysson Fucking Åmål MANUSKRIPT. It s so easy to laugh it s so easy to hate it takes guts to be gentle and kind. Morrissey Lukas Moodysson Fucking Åmål MANUSKRIPT It s so easy to laugh it s so easy to hate it takes guts to be gentle and kind Morrissey Bokförlaget DN. MEMFIS Bokförlaget DN. Gjörwellsgatan 30 10515Stockholm

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Hon vågade inte lägga till, nu ses vi aldrig mer. Men aldrig någonsin hade det känts så skönt att han stängde dörren och gick.

Hon vågade inte lägga till, nu ses vi aldrig mer. Men aldrig någonsin hade det känts så skönt att han stängde dörren och gick. 6. Jamila kunde inte somna natten innan det var dags. Hon försökte ligga så still som möjligt, så Kamal inte skulle bli orolig och förstå att någonting var i görningen. Han skulle iväg på morgonen och

Läs mer

En jävlig tid men det kan bli bättre

En jävlig tid men det kan bli bättre FOTO: KALLE ASSBRING En jävlig tid men det kan bli bättre Adrian Nordéns mamma gick bort för två år sedan i en cancersjukdom. Kanske kan det vara till hjälp för någon annan om jag berättar att det var

Läs mer

et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord

et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord D et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord med serietidningar, några få böcker och legobitar.

Läs mer

Alarmklockan tjöt envist. satte sig sakta upp och tryckte av klockan. Hon tände lampan och drog sig upp. Det var en helt vanlig morgon. Hon åt frukost och klädde på sig. Hon drog sin borste genom hennes

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

ii NGET MER ATT GÖRA??Men vad betyder DET, tänker Elsa halvt

ii NGET MER ATT GÖRA??Men vad betyder DET, tänker Elsa halvt ELSA SLUTET del 2 ii NGET MER ATT GÖRA??Men vad betyder DET, tänker Elsa halvt omtöcknad när hon sitter i färdtjänsttaxin på väg hem från läkarbesöket. Hon känner att hon inte riktigt uppfattade eller

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer