UTGES TILL FÖRMÅN FÖR SVENSK GASTRONOMI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTGES TILL FÖRMÅN FÖR SVENSK GASTRONOMI"

Transkript

1 2009 UTGES TILL FÖRMÅN FÖR SVENSK GASTRONOMI 3

2 och ör dea bok möjli arla foods ware chaîe des rôtisseurs falksalt foods sverie KRAV icatios tidie RS aurauide servera skebo kött skåemejerier ch resuraförere vie advokatbyrå viiportul viuic Sveries Bäs Bord 2009 es ut av e stiftelse med samma am i samarbete med Metor Commuicatios AB. Boke produceras av Bistro reklambyrå, Helsibor. Tryck: Davidssos Tryckeri AB, Växjö. Tryckt på Arctic Matt 115 med omsla Ivercote 380. Priser och uppifter i dea uide ällde vid pressläie i ovember Stiftelse reserverar si för tryckfel och evetuella ädrir uder 2008 och ISBN Sveries Bäs Bord visar väe... De stroomiska uide som du just u håller i di had publiceras varje år av e stiftelse. Syftet är att stödja och utveckla svesk stroomi eom att visa upp alla de ställe där riktit od mat las och där du ka få kuliariska upplevelser som ka bli mie för livet. I år har vi jort de till e kuliarisk resehadbok. Här hitr du de bäs resuraera, koditoriera, chokladställea, små mat- producetera och hotelle. Stiftelse har iet vistsyfte u är du köper dea uide hjälper du samtidit till att stöt u dukti kockar som eom stiftelses överskott får utbildisstipedier. E som fick det tidit i si karriär är Tia Nordström till exempel. Låt ia ho blev Mat-Tia. Melker Adersso och Mathias Dahlre tillhör också stipediatera för att äma åra. Stiftelse är på det vis med och uppmutrar utvecklie av svesk stroomi. Och det har ju alla vi som älskar mat lädje av. 7

3 väst öst ord symboler iehåll sposorer kort om Sveries Bäs Bord iehåll 4 5 förord årets kro kateorier årets uld & silver utmärkelser årets stipediat de ya symbolera ladskapsreister väst öst ord alfabetiskt reister ateckir

4 förord årets kro Livsjuras ya bibel! Det häder mycket iom svesk stroomi just u. Fiaskrise skördar sia offer i form av att resuraer försvier. Tråkit för det är just u de behövs som bäst. Det är ämlie u ma ska passa på att hit ljuspuktera i tillvaro. Och vad ka väl vara bättre och mer trösterikt ä e riktit od vällad måltid med oda vier? Det är därför vi har jort de ya Sveries Bäs Bord till vad de är ida, ämlie e stroomisk resebibel. Det hitr du fortfarade de bäs måltide, lad av de absolut bäs kockara och serverad med vier som valts ut av utbildade sommelierer. Här har hät mycket, det har kommit 45 ya resuraer och samtidit har i skrivade stud (jule 08) 56 resuraer ite kommit med. Så visst blåser förädries vid. Därför är det extra tryt att ha e uide att resa efter. E uide som också leder di till de bäs koditoriera och kaféera. Med hemlade bakverk jorda med smör och kärlek. Och ytt för i år är också att vi har e stor skara bra chocolaterier över hela ladet som du också ka besöka för juties skull. Att öra e stroomisk resa är fastiskt och i Sverie har vi må små matproduceter där ma ka hadla lokalt producerad mat. I år har vi ca 60 platser som du ka besöka och köpa med di lite odsaker och stroomiska mie med di hem. Och för att resa ska bli så bekväm som möjlit har vi äve med stjärmärk hotell. Så lyckli resa och löm ite att ju. Stefa Holmström Grudare av Sveries Bäs Bord Det är verklie rolit att ett Kroobersföre år e såda framå säer ladshövdi Kristia Aslér. Ja är ite förvåad eftersom ja vet vilket eormt arbete som lats ed på att utveckla resurae till det ma är ida. I vår reio behöver vi ha tillå till ett resuraföre av de klasse. PM & Väer är Årets Kro! Sveries Bäs Bord utser årlie Årets Kro. Syftet är att uppmärksamma e resura som uder året eom si ambitio, si kreativitet eller på aat sätt tillfört svesk stroomi åot utöver det vali. Höste 2008 utsås Årets Kro tillsammas med tidie RS. På Resurala i ovember blev PM & Väer vald till Årets Kro med motiverie, Årets Kro 2008 har ck vare låsiktihet, evishet, kreativitet och stehårt kvalitetsfokus satt Växjö på de stroomiska världskar. Lokala råvaror i kombiatio med iteratioell ispiratio skapar tillsammas med persolit bemöde och ett vikuade i världsklass e oförlömli kroupplevelse. Ladshövdi Kristia Alsér i Kroobers lä var e av de förs att ratulera Resura PM & Väer. Stefa Holmström som suttit med i de jury som valt ut Årets Kro mear att det behövs att ma lyfter fram de stroomiska kvalitete som fis i ladet äve uför storstädera. Här fis må resuraer med tydli profiler och hö ambitioer. PM & Väer är ett tydlit exempel på det eom si medve satsi på kvalitet av världsklass. 8 9

5 kateorier För att öra det lätre för di att välja har vi delat upp resuraera och kaféera i olika kateorier. Baeriera BA Baeriera har ite alltid serveri. Du ka kaske få e kopp kaffe och fikabröd, me de främs aledie att åka hit är att köpa med di bröd hem. Brasserie/Bistro BB Okovetioell resura me med må käda rätter i rude. Köket ka ha sveska, me äve fraska och iteratioella isla. Här ka du ä skaldjur, pajer, silliläir, me också pasrätter, pas, rillrätter. Förädlisrade är ite lika hö här som på adra resuraer i dea uide. Iredie ka ha e karaktär av ett offetlit vardasrum, otvuet och okovetioellt. Bykro BY Ladsbydes motsvarihet till kvarterskro. Of kute till lokala råvaror och mattraditioer. Främmade kök FK E resura med e tydli profil frå e ickeordisk matkultur. Japask, spask, mexikask, iliesk, thailädsk m m. Mate som serveras har verklie röttera i ursprusköket och är ite omtolkad. Gästiveri GÄ Ett ästiveri ka ha sia rötter i mla skjutshåll och har e kulturhistorisk förakri. Mey byer främst på lokala och reioala råvaror och lokal matkultur. Iredie har of atika isla. De återfis mest i södra Sverie. Of fis överattismöjlihet. Klassisk resura KL Dessa hitr ma både i storstäder och midre städer. Kökets rud vilar på sveska och europeiska råvaror och matlaistraditioer, me här fis också utrymme för kreativa tolkir. Här fis ofst stor valfrihet både i à la cartemey och i vilis. Of fier ma här prisvärda meyförsla. Koditori KO Här fis alltid e serveri. Ofst klassiska koditorier där du ka köpa allt frå prisesstår till drömmar och oda smöråsar. Kvarterskro KV Här är hemkäsla e vikti del av upplevelse, persoli atmosfär och service. Prisivå och råvaruvalet lier på e ivå som ör att ma har e troe vardaspublik. Mey ka vara beräsad me ädå vila på e bred rud. Här ka ma stö på såväl husmaskost som steusräddade pizzor. Vilis ka vara ekel me sparsmakad. Lyxresuraer LY Här får ma som äst e helhetsupplevelse i absolut toppklass som kosr lite mer. Som med iteratioellt mått skulle kallas för Fie Dii. Moder MO Har ite samma breda sortimet som ett koditori. Här ka du istället få uppleva åot ytt och aorluda, som e perfekt bryd cafe macchiato. Njut på stället eller med hem. Slott & Herrård SH Dea form av resura är aturlitvis kute till dessa typer av byder. I asluti fis of överattismöjliheter, spa och koferesaläir, me resurae ska vara öppe för allmähete. Matlaie är of klassisk och las till störs dele på lokala råvaror. Miljö och iredie är e vikti del av helhetsupplevelse. Säso SÄ Uder dea kateori återfis de resuraer och kaféer som med reelbudehet öppar edast uder beräsade delar av året. Ri ära och kotrollera öppettidera. Tredi resura TR E resura som lier i framkat och som ma skulle kua fia i iteratioella storstäder. Köket jobbar of i ya spår och här hitr ma oväde smakkombiatioer och oväde råvaror. Miljö uderstryker det okovetioella. Guldkror Kvadrat, Visby Edsbacka Kro, Solletua Esperato, Stockholm Fratzé/Lideber, Stockholm Freds 12, Stockholm Gastro, Helsibor GQ = Gastroomisk Itellies, Stockholm Karlaby Kro, Simrisham Kock & Vi, Götebor Leijotoret, Stockholm Lux Stockholm, Stockholm Mathias Dahlre Matsale, Stockholm Oaxe Skärårdskro, Hölö Operakällare, Stockholm Paul & Norbert, Stockholm PM & Väer, Växjö Resura 28+, Götebor Sjömasiet, Götebor Sofiero Slottsresura, Helsibor Swea Hof, Götebor Thörströms Kök, Götebor Vassa Ee, Stockholm Vedel at Sturehof, Malmö Viktor, Umeå Årstidera i Kockska Huset, Malmö Guldkater 2009 E lite smula, Norrtälje Krielårde, Saltsjöbade Lux Dessert och choklad, Stockholm NK Koditori & Baeri, Stockholm Olof Viktors baeri och café, Glemmie Riddarbaeriet, Stockholm Tössebaeriet, Stockholm Vete-katte, Stockholm Xoko, Stockholm årets uld & silver Silverkror 2009 Akvarell, Halmsd Basemet Resura & Bar, Götebor Bloom, Malmö Bockholme Hav och Resura, Sola Bomas Hotel i Trosa, Trosa Bro Hof Lux, Bro Bryr Resura & Bar, Piteå Dahlbom på Toret, Åre Dala-Husby Hotell & Resura Divio, Stockholm Doers Bru, Visby Eriks Bakficka, Stockholm Eriks Godole, Stockholm Falkholt.com e Dalsladskro, Dals Låed Fiskekroe, Götebor Fod resura Bar och Café, Götebor Grythyts Gästivareård, Grythyt Halltorps Gästiveri, Borholm Heaårds Skafferi, Halmsd Heave 23, Götebor Hele och Jöres, Kalmar Hos Pelle, Götebor Hotell Borholm, Borholm Krakas Kro, Katthammarsvik, Gotlad Kroovalls Vislott, Tomelilla maus & maus (m2), Götebor Mathias Dahlre Matbare, Stockholm Petersos Kro, Käriö Pio Matsal & Bar, Halmsd Potus!, Stockholm Prise, Stockholm Sad, Båsd Skaörs Gästifvareård, Skaör Skebo Herrård, Skebobruk Smakrike Kro, Ljur Swedish Taste, Götebor Teaterrille, Stockholm Thorskos Slott, Västerlada Thott s, Malmö Wasa Allé, Götebor Vatte Gourmet & Café, Skärham Wedholms Fisk, Stockholm 10 11

6 utmärkelser Vi stödjer svesk stroomi på flera sätt Syftet med stiftelse Sveries Bäs Bord är att stödja svesk stroomi. Förutom att ute e resurauide delar stiftelse ut flera stipedier och utmärkelser. Dels Årets Kro i samarbete med tidie RS, dels följade: årets stipediat Lite fak om Niklas Wererheim E 23-åri skåi vars pappa är kock så stroomi kom i tidit i has liv. Utbildad i Lud på Vipeholmsskola. Förstekock i marie och därefter jobb i Simrisham, Österrike och u seast på Sjömasiet. Har också varit i fial i Årets U Kock. Kockstipedium Varje år delas :- ut till mist e u, lovade kock. Seda srte 1991 har över :- delats ut. Kockar som Mathias Dahlre, Bet Sjöström, Per Dahlber och Daiel Hölader har alla fått stipedium av oss. Stipediet er e möjlihet för de u kocke att vidareutvecklas i si yrkesroll eom resor, praktik eller utbildi. Det stipedium delas ut i samarbete med Arla. Bäs Omke Tillsammas med Resurauide har vi istift ett stipedium som fokuserar på matsalsarbetet sarare ä kockara. Det är ett pris för service och atmosfär på :- som delas ut till e kro som vi tycker har jort åot extra för att had om sia äster. Priset har bl a ått till Edsbacka Kro och Karlaby Kro. Årets Koditori E utmärkelse som delas ut i samarbete med Arla. De utes till ett koditori som har jort åot betydelsefullt för brasche som förtjäar uppmärksamhet. Utmärkelse har bl a delas ut till E Lite Smula, Vete-Katte och Xoko. Koditorstipedium Äve det stipedium på :- delas ut i samarbete med Arla. Det år till e u, lovade koditor som förtjäar att lyfs fram och uppmutras. Pera ska avädas till vidareutveckli iom yrkesområdet. Tipsa oss! Vet du åo som du tycker förtjäar att lyfs fram och få möjliheter till vidareutveckli? Skicka ett mail till oss och tipsa oss! Nu drar ja till Ilie! Ett stort rattis till Niklas Wererheim som får Sveries Bäs Bords och Arlas stipedium för 2009! - Först blev ja förvåad och se riktit lad. Det är ju precis u ja behöver per. Ja ska ämlie läma Sjömasiet i Götebor och åka till de 2-stjäri resurae Uliassi i Seillia i Ilie. Det lier vid Adriatiska havet precis söder om Sa Mario. Där kommer ja att jobba uder köksmäsre Mauro Uliassi som va kusfea Det passar mi perfekt för ja jobbar helst med fisk. Det har ja jort de seaste tre åre och kommer att fortsät med i Ilie. Då jobbar ja ära så som vi ör på Sjömasiet med färsk fisk direkt frå hame varje da, ja vi får faktiskt leveras flera åer om dae. Som alla u kockar har ja förebilder. Det har varit ett stort privileium att jobba uder Leif Maerström som varit e stor metor och har lärt mi väldit mycket, alltifrå husmaskost till fie dii. Tomas Keller är e aa förebild, som ja äu ite har fått möjlihete att jobba för

7 symbolera som visar di väe Låt Sveries Bäs Bord uida di rut till de bäs matupplevelsera frå söder till orr i vårt avlå lad. Till fastiska måltider, sköa fikastuder, kro Dea symbol visar di väe till Sveries Bäs Bord café Vid dea symbol hitr du Sveries Bäs Koditorier & Kaféer bekväma överattir, besök på utvalda stroomiska pärlor där du ka köpa uik mat. Dessa symboler visar väe just till det du vill uppleva trevli resa! hotel Dea symbol uidar di till de bäs hotelle, stjärmärk av SHR pärla De stroomiska pärlora är små produceter, årdsbutiker och odlare där du ka köpa råvaror och mat av hö kvalitet 14 15

8 kar ladskap kar ladskap 1 l Malmö 2 l Skåe 3 l Hallad 4 l Blekie 5 l Smålad 6 l Ölad 7 l Gotlad 8 l Götebor 9 l Bohuslä 10 l Västerötlad 11 l Dalslad 12 l Värmlad 13 l Dalara 14 l Stockholm 15 l Österötlad 16 l Närke 17 l Södermalad 18 l Västmalad 19 l Upplad 20 l Gästriklad 21 l Hälsilad 22 l Härjedale 23 l Medelpad 24 l Jämtlad 25 l Åermalad 26 l Västerbotte 27 l Lapplad 28 l Norrbotte Vi har delat i vårt avlå lad i fyra delar; väst öst och ord. De är markerade med varsi färto på kar. Iom väst öst och ord fis det olika kartområde. Kror och caféer hitr du i alfabetisk ordi iom varje område l8 11 l

9 Södra Sverie är till stora delar e stroomis korbod. Här fis må ck vare ett smakrika råvaror malmö skåe blekie hallad smålad ölad otlad ysamt klimat med lå ljusa ätter, jäm fuktihet och bördi marker. Här står också Perfekt för ästiverikultures va. e resa mella e uppsjö av kror, årdsbutiker, pittoreska kaféer och sköa överattisställe. Både badort eller i avskildhet mitt i e på ladet och vid e pulserade sdsmiljö. I Skåe troar spettkaka, sille, rise och äpplea, i Blekie ladas fiske frå skärårde och bladas med råvaror frå Sveries Trädård, i Smålad fis svampe, viltet, isjöfiske och i Hallad ladar ma laxe och kryddar sia arättir med färskrive pepparrot

10 at a s i e r Fö t ot Dr a by 12 # Ro S ira re ls Ber s 18 Norra Skol Bro Sö 8 15 a dr r Fö st a ds S:t Johaes Stor 3 Södra Försds Gamla beravisplatse 2 9 # 16 5 DAVIDSHALL Pildamm sväe 17 1 vä Ferses ho af ut K ro lmö acks Fåelb äe dv sti elu 8 l # Kri Lu a RIBERSBERG s dber r eb e yd GR K s vä at orps Erikst ol Z ilia s i ss Te KRONPRINSEN s ls vä li Rose lg or b Edward Lidahl Ma e lsvä C vä e ä v s s af ut lg ar C HÄSTHAGEN Slottsparke e da ar 17 l Västra Röeholmsv e vä hu s ats Ku O vä rs sca MALMÖHUS s e Rö t a a tr t ts m Re ste Vä r Slo Mari e vä ts u m ka D Halls e vä dells Ci r ve t vä t s 7 21 i je ka s arv av a INNERSTADEN s Gusv Adolfs tor Tor Neptu s ä Norra B as # tr Väs at v lm s rek 5 l Kusparke VÄSTRA HAMNEN e pt a 10 1 Stora Varvs 22 t Stor 6 elb 2 iölds K a Lilla 12 tor E a a S Stora Stora toret esk ls Ny 10 4 r at 11 l Söder 9 Nord H i a Ny Lilla GAMLA STADEN re # LUGNET s lmobor da 14 A a mir Ka Gr ybo 7 at s Ku om Pr Ru d bro pps Adels a Vall Norra t am A 14 Ma 13 K Djäke 6 e a r öd els a Carls Storm Ske po e ad e a Kvar Stora Ös Öster a Kocks Jöre INRE HAMNEN is RÖRSJÖSTADEN l :t at a s s s Slu d a ks Jöre Koc Förs rds Norre D 3 Ö s tra e t H Trädå Stora a M SLUSSEN VÄRNHEM a rcis ead at E xe Prom Östra cis S:t Pauli orra kyrkoård rik s er Ex a at S:t Pauli mellers kyrkoård e Ce Rörsjöparke malmö te sviad uk 1 Atmosfär Mat & Vi 2 Bloom 3 Bro Bar & Brasserie 4 Doc Iliao 5 l Koditori Holladia 6 Joha P 7 Lemorass 8 l Les Trois Roses Chocolaterie 9 Malmö Opera Grill 10 Mrs Brow 11 l Café Mäster Has 12 l Pâtisserie S:t Gertrud 13 Salt & bry 14 Skeppsbro 2 15 Skoströms Kök & Butik 16 Svea Bar & Bistro 17 l Systrar & bröder Baeri & Café 18 Tempo Bar & Kök 19 Thott s 20 Torso Twisted 21 Trio 22 Vedel at Sturehof 23 Årstidera i Kockska Huset 1-17 s Hotell i Malmö 1-20 u Gastroomiska pärlor i SYD Friham s lsiu ria sida 24 kro café hotel pärla malmö 32 skåe 32 blekie hallad 32 smålad 33 ölad otlad ÖSTERVÄRN Ma malmö FÅGELBACKEN Beridare TEATERN

11 2B Doers Bru Doers Plats 3, Visby Äre: Bo Nilsso och Lars Heriksso må-lör frå º 50 uder låsäso och 90 uder hösäso Bo Nilsso Ulf Nidefelt µ Frå 165:- π 585:- (4 rätter) ª 215:- 295:- 35 sorter Sommelier: Ulf Nidefelt ölad otlad FOTO: Maria Hemli Palje 1B 50 KVADRAT Visby St Haspla, Visby Äre: Laila Löfkvist och Fredrik Malmstedt apr-sept tis-lör frå stät: midsommarhele, samt 13 sep-30 okt uder viter edast sällskap över 8 pers och mi 3 rätter, alt 6 pers vid aktiv matla º ca 40 ie + 20 ute Laila Löfkvist Fredrik Malmstedt π 600:- (3 rätter), 720:- (5 rätter mey 50 KVADRAT) 855:- (7 rätter mey Deustio) ª 275:- 330:- ca 190 sorter Viasvari: Sara Persso Semesterparadiset Gotlad har e pärla till uldkro som drivs av Fredrik Malmstedt med meriter frå Sveska Kockladslaet och Laila Löfkvist. Ma har skyhö ambitioer och har reda blivit utsedd till Årets Kro. Kökets irikti är i rude svesk me med srka otlädska isla som ör deras meyer extra itressa och persoli med må uika smaker och kombiatioer. Som e kuliarisk resa Gotlad rut. Vilis har e edie iledi med fia champaer och hela världe är represeterad med tydpukte och cetrum i bordeaux. Värt att otera är må österrikiska vier. Ë Vill du verklie smaka på Gotlad så ska du å hit. Mey är trevlit kompoerad och adas lokalproducerat, vilket är mycket tilllade. I ett hus med lå historia serveras oumetmat med framtide för si. 3B Fårösuds Fästi by Potus Bueäs Äre: Stes Fastihetsverk ju-31 au º 50 ute, 50 ie Potus Frithiof och Fredrik Kruer µ ca 120:- π Ca 450:- ª 160:- 300:- ca 30 sorter Sommelier: Niclas Tuomela överattismöjlihet Här har ma skapat e okostlad atmosfär med mycket hö kvalitet. Potus Frithiof har persolie lat si själ i kompositioe av varje rätt. Därtill bjuds vi frå de reda klassiska vidistrikte med tovikt på de ya världe. 4ü Färjesdes Hembaeri Stor 10, Färjesde Äre: Adréas Ross må-fre lör º 50 Emauel Classo tårtor, smöråstårtor och bröllopstårtor, äve lätre luch fi trädårdsserveri med 40 platser Ett koditori som är både mmalt och iarbet. Här erbjuds e lu och avkopplade miljö uder di fikastud. Sortimetet är brett, här fis det mes ma ka täkas vara sue på. Ë KL Ë KL SÄ KO 88 89

12 malmö pärla pärla malmö 1 u Österle Sparris Kari vo Scheck och Robert Nilsso, Sparrisårde, Kvarby 54, Östra Hoby (itill Skillie) Skillie Tel. butik Ri för ifo om öppettider. E-post: E av Skåes ledade odlare av sparris. Främst rö me äve vit. Försälji av såväl sparris som plator. 5 u N Holmre & Co AB Mårtestoret 1 Saluhalle Lud Tel Öppet vali butikstider Webbplats: för rikt utbud av allt slas kött, förämli tillverki av charkuterier, ite mist de berömda ludakake. 7 u Ulvereds Hjorthä Elisabeth och Birer Ekdahl. Kotor/Boki: Hvitfeldts 31, Halmsd Tel: , Mobil: Ulvered tel: E-post: Hemsida: Här erbjuder ma hökvalitiva styckade deljer och förädlade hjortprodukter Uder säso erbjuds äve viltkött frå äl, rådjur och vildsvi. 10 u Huos Chark & Livs Has och May Huder Traåsväe 26, GRÄNNA Tel: Ri för ifo om öppettider. Här fis ett brett sortimet av eeproducerade hökvalitiva charkvaror; smakrika korvar, korvkaka, leverpastejer, syl och köttrulle, rök produkter, baco och julskika jord på färskt riskött. Husets specialitet är prisbelö smålädska isterbad. 2 u Blomlöfs Rökeri Bo Blomlöf, Brömsebro Fåelmara Tel Öppet vard , lörd E-post: Specialicerad på varm, kallrökt, ravad och färsk fisk. 6 u Viketomater AB, Mats Olofsso Rååe 41, Vike Tel: Mob: Ri för ifo om öppettider. e-post: Här ka du hadla hela 29 olika sorters dasfärska solvarma tomater direkt frå pla. 8 u Vättersparris Berhard och Waltraud Reckerma, Norra Fåelås Prästbolet, Hjo Tel Ri för ifo om öppettider. Här odlas de klassiska vi sparrise. De är kvalitetsklassad. 3 u Möllas Ost Peter Mårtesso Bers 32, Malmö Tel/fax: Öppet må-fre 9:30-18:00, lör 10:00-15:00 Stor variatio av kvalitetsosr frå alla världes ostläder. 9 u Norsholms erisrökeri Aders och Birit Perli,Norsholm Norsholmsv. 43, Norsholm Tel , Öppet måd-osd torsd fred Här tillämpas ett förämlit hatverk som i traditioell ada er edi rök charkuteriprodukter 4 u Heberleis Marie och Joas Heberlei, Förslöv Tel Öppet vali butikstider Mauell kött- och delikatessdisk med de euia atmosfäre och sveskt charkuteri 11 u Skärvåes bymejeri Rolad och Tor Norrma, Föllie 130, FÖLLINGE Tel: Öppet vard hel I det lilla mejeri förädlas ca l komjölk och ca l etmjölk, till ett 25-l av de läckraste dessertosr. Ett mathatverk som ma lärt osi i europa och då framförallt i Frakrike. 12 u Öströö Fårfarm Jeaette o Kristia Carlsso Tvååker Tel , Öppet Ja-Mars: fre 11-17, april: fre - sö 11-17, maj: tis - sö 11-17, jui-au: tis - sö 11-18, sept-dec: tors & fre lör Här ka du köpa färskt lammkött på höste september-ovember och i viss må till påsk.

13 stroomiska pärlor pärla stroomiska pärlor pärla 11 u Liés Råshult Råshult 28, Diö Tel Öppet 1/5 13/ På Kommiisterbostället Råshult Södreård föddes de världsberömde Carl vo Lié år Liés Råshults Trädårdscafé jobbar ebart med ekoloiska råvaror av hö kvalitet. 12 u Möllas Ost Peter Mårtesso Bers 32, Malmö Tel Öppet må-fre 9:30-18, lör Stor variatio av kvalitetsosr frå alla världes ostläder. Ett Mekka för ostälskare. 13 u N Holmre & Co Mårtestoret 1, Saluhalle, Lud Tel Öppet vali butikstider För rikt utbud av allt slas kött, förämli tillverki av charkuterier, ite mist de berömda ludakake. 14 u Petersbors Gård Has Svesso Smedstorp Tel Ri oss för övereskommelse om tid E av två seapsböder i Sverie med eeproducerad skåsk seap samt kallpressad seapsolja. 15 u Rosas Hadel Joha och Rosi Thaurer Markadsväe 7, Löttorp Tel Öppet vard Lörd Ett charkuteri med korvtillverki av reioala råvaror. Exempelvis äk bratwurst, salami, cabaossi, leverkorv, debrezier och cirka 20 olika sorter till. se kar s 67 se kar s 41 se kar s u Solber Gård Köpisvik Tel Här odlas ca 150 olika sorter av rösaker och kryddväxter. Sparris, vitlök och pumpor är specialiteter. Sparris Special uder helera i maj och jui. Fis äve vadrarhem. se kar s 23 se kar s 41 se kar s u Ulvereds Hjorthä Elisabeth och Birer Ekdahl Hvitfeldts 31, Halmsd Tel Ulvered tel Här erbjuder ma hökvalitiva styckade deljer och förädlade hjortprodukter Ma ka också fika i caféet och bo över. 18 u Viketomater Mats Olofsso Rååe 41, Vike Tel Ri för ifo om öppettider. Här ka du hadla hela 29 olika sorters dasfärska solvarma tomater direkt frå pla. 19 u Österle Sparris Kari vo Scheck och Robert Nilsso Sparrisårde, Kvarby 54, Östra Hoby, Skillie Tel Ri för ifo om öppettider. E av Skåes ledade odlare av sparris. Främst rö me äve vit. Försälji av såväl sparris som plator. se kar s 67 se kar s u Öströö Fårfarm Jeaette och Kristia Carlsso Tvååker Tel Här ka du köpa färskt lammkött på höste till påsk. Reste av året säljs fryst så låt det räcker. Café och lammsafari. se kar s 41 se kar s

14 väst väst väst väst Västra Sverie r di till havets frukter. väst Dess säl bjuder på fisk och skaldjur frå e vacker och klippi arkipela. Här dofr det frå rökerier ötebor bohuslä västerötlad dalslad värmlad dalara och det bladas med duket frå hummerfiskares sipa. Läre iåt ladet bjuder skoe på vilt och fälte på rika skördar av potis och adra rotsaker. Det avspelar si i e matkultur Det fis o iet som år upp mot ystekt färsk e saolik rik på husmaskost, stroomisk resa lier framför di. makrill med speat. Det skulle i så fall vara de sveska räkora alldeles ykok. Visste du förreste att ma hellre bjuder på havskräftor i stället för vali kräftor på västkuste?

15 väst ötebor Ë LY KL Ë KL UM 12B Heave 23 Mässas 24, Götebor Äre: Hotel Gothia Towers må-tors fre lör sö º 100 Stefa Wärmell Fredrik Berma µ 199:- π 500:- 850:- (3 7 rätter) ª 225:- 325:- Ω 175:- 195:- (i bare) ca 250 sorter Sommelierer: Helea Adersso, Adreas Hiller och Ket Vouti överattismöjlihet Här möter äste ett kök och e matsal med hö ambitioer. Vy frå resurae är saolik, liksom de mat som serveras. Här serveras Sveries bäs räkmacka! 13B Hos Pelle Djupedals 2, Götebor Äre: Pelle Daielsso Må-tors samt fre samt lör º 80 Hery Vir Kia Hatoft µ 100:- (daes rätt) π 375:- (3 rätter) Ω I bare 50:- 195:- Utvalda vier som passar kvälles mey Ett kök som impoerar med späade smaker och trevlit kombierade rätter, både små och stora. Syerlie prisvärd stroomi i avslappad miljö med riktit trevlit bemöde. 14ü Jures Café Kusportsavey 37, Götebor Äre: Aders Samuelsso Vard , lör-sö º 60 Räkmackor med färska räkor fi 64 platser På Kusportsavey hitr du ett café med smöråse i cetrum. På Jures Café serveras oda mackor. Njut e maffi räkmacka med massor av färska, härli räkor. 15B Kock & Vi Viktoria 12, Götebor Äre: Björ Persso må-lör frå º 42 Claes Gräsjö Maria Persso π 595:- 795:- ª 255:- Ω 135:- Björs Bar mer ä 600 vier, brett sortimet med spets i Rhôe Sommelier: Björ Persso och Alexader Bäckma Ett besök på Kock och Vi är e sa helhetsupplevelse och e späade matshow. I de lilla omboade matsale är service uppmärksam och mycket ärvarade. Ma söker hellre e helhetsupplevelse ä eska överraskir som sticker ut. Det märks till exempel på hur ma sätter vier till meyera. Köket illar att experimetera och bemödar si om att överraska äste i smakkombiatioer och val av råvaror. Impoerade vilis med må sympatiskt prissat flaskor. Och just de väli prissättie är åot som är eomåede. Här får ma stora matupplevelser för pera. Varför ite e dem fria häder, lu si tillbaks och lå si överraskas? Ë

16 2009 Och mycket mer späade vär i 2010 års uide UTGES TILL FÖRMÅN FÖR SVENSK GASTRONOMI 3

INNEHÅLL TURISTBYRÅN. Välkommen till Norrköping. Göra. Äta. Citykarta

INNEHÅLL TURISTBYRÅN. Välkommen till Norrköping. Göra. Äta. Citykarta GUIDE 2015 TURISTBYRÅN INNEHÅLL Vi tipsar om sevärdheter, smultroställe och eveema, säljer souveier, tillhadahåller broschyrer och bokar loi. Som e auktoriserad blåul turistbyrå er vi också iformatio om

Läs mer

Upptäck Skellefteå. Riktiga badare. Havsbad, älvsbad, utebad, innebad. Eller varför

Upptäck Skellefteå. Riktiga badare. Havsbad, älvsbad, utebad, innebad. Eller varför 2013 Upptäck Skellefteå Riktia badare. Hasbad, älsbad, utebad, iebad. Eller arför ite i tua? GOLF FÖR ALLA. UTMANA I BANGOLF, DISCGOLF, FOTBOLLSGOLF ELLER 18-HÅLSBANA. GUIDA. FISKE, KAJAK, VATTENSKOTER,

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Karolinska Universitetssjukhuset

Hela denna bilaga är en annons från Karolinska Universitetssjukhuset Hela dea bilaa är e aos frå Karoliska Uiversitetssjukhuset DEN ALLRA MODERNASTE 2015 1 ALMEDALSVECKAN Hälso- och sjuke är ett äme som skapar måa debatter i Almedale. Nr 4/6 Daes tema frå: Karoliska Uiversitetssjukhuset

Läs mer

Eskilstuna. Dinosaurierna. får liv igen. Svettas! >> Brutalt drag. >> Gyllene tider. >> Konditorn. >> Buffliga bufflar? på strippen.

Eskilstuna. Dinosaurierna. får liv igen. Svettas! >> Brutalt drag. >> Gyllene tider. >> Konditorn. >> Buffliga bufflar? på strippen. Eskilstua Fullmatad BESÖKSMAGASIN 0 Brutalt drag på strippe Gyllee tider till Sudbyholm + eveemagsguide Torshälla och Sudbyholm 0 år i vadraras tjäst Björ byggde ege klassiker Diosauriera De ryter, rör

Läs mer

Kultur NATTEN. Skräpkultur? 20 ÅR!

Kultur NATTEN. Skräpkultur? 20 ÅR! Hela dea bila är e os frå Kulturämde i Uppsala kommu Kultur NATTEN 8o Uppsala 13 september 2008 De officiella proramtidie 20 ÅR! Skräpkultur? Musik, kost, uderroudkultur och vikir. Ombyt roller är Skrotcetrale

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Uddevallahem

ÅRSREDOVISNING 2012. Uddevallahem ÅRSREDOVISNING 2012 Uddevallahem Iehåll Korta fakta om Uddevallahem 2 VD har ordet 3 Året i korthet 4-5 Kuder 6-7 Samhällsytta 8-9 Persoal 10 Verksamhetsutveckli 11 Miljö 12-13 Förvaltisberättelse 15-17

Läs mer

Umeåregionens officiella vinterguide 2012 2013

Umeåregionens officiella vinterguide 2012 2013 Umeåregioes officiella viterguide 2012 2013 visitumea.se umeåregioes viterguide 2012 2013 1 Välkomme till umeåregioe Hej! Jag heter tia och jobbar som turistiformatör på umeåregioes turistbyrå. då jag

Läs mer

Hamburgsund. Välkommen hit - Välkommen hem! Norra Bohuslän DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT!

Hamburgsund. Välkommen hit - Välkommen hem! Norra Bohuslän DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT! 2015-2016 Hamburgsud Norra Bohuslä Välkomme hit - Välkomme hem! DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT! SALTSTÄNKTA MÖTEN Ska Ni köpa eller sälja e bit av Bohuslä är vi ett bra

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

bo plats På plats i Skepparen Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2012

bo plats På plats i Skepparen Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2012 r 1 2012 bo plats Strömstad På plats i Skeppare www.stromstadsbygge.se skeppare Ätlige hemma i Kvarteret Skeppare är färdigt. Ett sprillas ytt och fräscht boede mitt i cetrala Strömstad. Vi har träffat

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO. Allmän arkitekttävling. Vallastaden 2012-03-19

LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO. Allmän arkitekttävling. Vallastaden 2012-03-19 LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO Allmä arkitekttävli Vallatade 2012-03-19 Vilda, välia Vallatade! Det är åot med atmofäre här ute. Ja tror det är bladie. Att det är å måa olika la mäikor om lever här. Folk

Läs mer

Umeåregionens officiella vinterguide 2011 2012

Umeåregionens officiella vinterguide 2011 2012 Umeåregioes officiella viterguide 2011 2012 visitumea.se umeåregioes viterguide 2011 2012 1 Bjurholm, Nordmalig, Robertsfors, Umeå, Videl och Vääs bildar Umeå regioe. Tillsammas erbjuder kommuera e uik

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland Nordastigar 2011 - Nr 153 24 OKT Stocka Publishig Stradväge 33, 820 74 Stocka Tel/Fax: 0650 74 13 45, 070 554 1945 E post: stop@bahhof.se Hemsida: stockapublishig.com OBS! Mausstopp Nordastigar r 154 ONSDAG

Läs mer

Umeåregionens officiella vinterguide 2014 2015

Umeåregionens officiella vinterguide 2014 2015 Umeåreioes officiella iteruide 2014 2015 isitumea.se 1 2 isitumea.se Välkomme till Europas kulturhuudstad! Uder 2014 har Umeå arit Europas kulturhuudstad och det fatastiska proram som erbjudits har hittills

Läs mer

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING PHLiga # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING God Jul Allt om Herrmiddage IH Allstar Hockey Champioships 2004 MIKE har Borrelia Direkt frå Rigette-VM Tessa har svare Premiär för T-sida Citate vi ite vill

Läs mer

Nordanstigarn. Nu öppnar vi vår butik! 2011 - Nr 143. vi UTFÖR ALLT INOM GRÄV- & SCHAKT. Ring: 0652-170 48. www.berglundsbat.se

Nordanstigarn. Nu öppnar vi vår butik! 2011 - Nr 143. vi UTFÖR ALLT INOM GRÄV- & SCHAKT. Ring: 0652-170 48. www.berglundsbat.se Nordastigar 2011 - Nr 143 2 MAJ Stocka Publishig Stradväge 33, 820 74 Stocka Tel/Fax: 0650 74 13 45, 070 554 1945 E post: stop@bahhof.se Hemsida: stockapublishig.com OBS! Mausstopp Nordastigar r 144 ONSDAG

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Fashion. Fishin. Uppsala Mode- och Skönhetsmässa

Fashion. Fishin. Uppsala Mode- och Skönhetsmässa 4 Fashio Fishi Uppsala Mode- och Sköhetsmässa WOMAN 1 Sceprogram Catwalk I B-halle fier i catwalke Lördage de 27 Augusti Kl 11.50 Vi välkomar till årets mässa! StilRobi, Lisa Ekeberg Gai, Studio K Kl 12.00

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

STORA TANKAR. Oskarshamnsvarvet: PLATS FÖR. Tävla om sommarens hetaste grilltillbehör! SPECIALSTÅLET FINNS I VÄRNAMO

STORA TANKAR. Oskarshamnsvarvet: PLATS FÖR. Tävla om sommarens hetaste grilltillbehör! SPECIALSTÅLET FINNS I VÄRNAMO SPECIALSTÅLET FINNS I VÄRNAMO PIERCING FÖR FULLVUXNA I TÖRE ACCELERATOR GER SNURR PÅ AFFÄRERNA Tidig frå Stea Stål # 2.2013 Tävla om sommares hetaste grilltillbehör! Oskarshamsvarvet: PLATS FÖR STORA TANKAR

Läs mer

HEMBYGGE FÖR 6 CM MOTSTÅND OCH KONSTLAST SPIONER I SKÅNE SATELLITEN VO-52 QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2009

HEMBYGGE FÖR 6 CM MOTSTÅND OCH KONSTLAST SPIONER I SKÅNE SATELLITEN VO-52 QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2009 HEMBYGGE FÖR 6 CM MOTSTÅND OCH KONSTLAST SATELLITEN VO-52 QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2009 SPIONER I SKÅNE FRO-SSA-KRIS DX-are... Vi har det du behöver! Geeralaget Force12 Delta Yagis 80-30 m Force12

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN!

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN! VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN! 1 INNEHÅLL Iledig - Turisme i Värmlad växer 4 Strategisk plattform visio profi l 6-9 Affäre Värmlad - Markader målgrupper 10-11 Affäre Värmlad - Utbud upplevelser 12-13 Markads-

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Ny Nordisk Mat. Mat, genetik och hälsa. PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 2 december 2012

Ny Nordisk Mat. Mat, genetik och hälsa. PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 2 december 2012 Ny Nordisk Mat Mat, geetik och hälsa PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 2 december 2012 Ugdomars matvaor i Norde All iformatio och de måga isatsera iom skolbespisige har ite haft de förvätade

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

Röstånga Camping & Bad Blinkarpsvägen 3 268 68 Röstånga Tel. +46-(0)435-910 64 nystrand@msn.com www.rostangacamping.se

Röstånga Camping & Bad Blinkarpsvägen 3 268 68 Röstånga Tel. +46-(0)435-910 64 nystrand@msn.com www.rostangacamping.se Röståga Campig & Bad Blikarpsve Röståga Tel. +-(0)-0 ystrad@ms.com www.rostagacampig.se Varmt välkomme till Röståga Campig & Bad! Aktiviteter! Vi har aktivitetsledare alla vardagar uder juli måad. Alla

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN!

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN! VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN! 1 INNEHÅLL Iledig - Turisme i Värmlad växer 4 Strategisk plattform visio profi l 6-9 Affäre Värmlad - Markader målgrupper 10-11 Affäre Värmlad - Utbud upplevelser 12-13 Markads-

Läs mer