UTGES TILL FÖRMÅN FÖR SVENSK GASTRONOMI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTGES TILL FÖRMÅN FÖR SVENSK GASTRONOMI"

Transkript

1 2009 UTGES TILL FÖRMÅN FÖR SVENSK GASTRONOMI 3

2 och ör dea bok möjli arla foods ware chaîe des rôtisseurs falksalt foods sverie KRAV icatios tidie RS aurauide servera skebo kött skåemejerier ch resuraförere vie advokatbyrå viiportul viuic Sveries Bäs Bord 2009 es ut av e stiftelse med samma am i samarbete med Metor Commuicatios AB. Boke produceras av Bistro reklambyrå, Helsibor. Tryck: Davidssos Tryckeri AB, Växjö. Tryckt på Arctic Matt 115 med omsla Ivercote 380. Priser och uppifter i dea uide ällde vid pressläie i ovember Stiftelse reserverar si för tryckfel och evetuella ädrir uder 2008 och ISBN Sveries Bäs Bord visar väe... De stroomiska uide som du just u håller i di had publiceras varje år av e stiftelse. Syftet är att stödja och utveckla svesk stroomi eom att visa upp alla de ställe där riktit od mat las och där du ka få kuliariska upplevelser som ka bli mie för livet. I år har vi jort de till e kuliarisk resehadbok. Här hitr du de bäs resuraera, koditoriera, chokladställea, små mat- producetera och hotelle. Stiftelse har iet vistsyfte u är du köper dea uide hjälper du samtidit till att stöt u dukti kockar som eom stiftelses överskott får utbildisstipedier. E som fick det tidit i si karriär är Tia Nordström till exempel. Låt ia ho blev Mat-Tia. Melker Adersso och Mathias Dahlre tillhör också stipediatera för att äma åra. Stiftelse är på det vis med och uppmutrar utvecklie av svesk stroomi. Och det har ju alla vi som älskar mat lädje av. 7

3 väst öst ord symboler iehåll sposorer kort om Sveries Bäs Bord iehåll 4 5 förord årets kro kateorier årets uld & silver utmärkelser årets stipediat de ya symbolera ladskapsreister väst öst ord alfabetiskt reister ateckir

4 förord årets kro Livsjuras ya bibel! Det häder mycket iom svesk stroomi just u. Fiaskrise skördar sia offer i form av att resuraer försvier. Tråkit för det är just u de behövs som bäst. Det är ämlie u ma ska passa på att hit ljuspuktera i tillvaro. Och vad ka väl vara bättre och mer trösterikt ä e riktit od vällad måltid med oda vier? Det är därför vi har jort de ya Sveries Bäs Bord till vad de är ida, ämlie e stroomisk resebibel. Det hitr du fortfarade de bäs måltide, lad av de absolut bäs kockara och serverad med vier som valts ut av utbildade sommelierer. Här har hät mycket, det har kommit 45 ya resuraer och samtidit har i skrivade stud (jule 08) 56 resuraer ite kommit med. Så visst blåser förädries vid. Därför är det extra tryt att ha e uide att resa efter. E uide som också leder di till de bäs koditoriera och kaféera. Med hemlade bakverk jorda med smör och kärlek. Och ytt för i år är också att vi har e stor skara bra chocolaterier över hela ladet som du också ka besöka för juties skull. Att öra e stroomisk resa är fastiskt och i Sverie har vi må små matproduceter där ma ka hadla lokalt producerad mat. I år har vi ca 60 platser som du ka besöka och köpa med di lite odsaker och stroomiska mie med di hem. Och för att resa ska bli så bekväm som möjlit har vi äve med stjärmärk hotell. Så lyckli resa och löm ite att ju. Stefa Holmström Grudare av Sveries Bäs Bord Det är verklie rolit att ett Kroobersföre år e såda framå säer ladshövdi Kristia Aslér. Ja är ite förvåad eftersom ja vet vilket eormt arbete som lats ed på att utveckla resurae till det ma är ida. I vår reio behöver vi ha tillå till ett resuraföre av de klasse. PM & Väer är Årets Kro! Sveries Bäs Bord utser årlie Årets Kro. Syftet är att uppmärksamma e resura som uder året eom si ambitio, si kreativitet eller på aat sätt tillfört svesk stroomi åot utöver det vali. Höste 2008 utsås Årets Kro tillsammas med tidie RS. På Resurala i ovember blev PM & Väer vald till Årets Kro med motiverie, Årets Kro 2008 har ck vare låsiktihet, evishet, kreativitet och stehårt kvalitetsfokus satt Växjö på de stroomiska världskar. Lokala råvaror i kombiatio med iteratioell ispiratio skapar tillsammas med persolit bemöde och ett vikuade i världsklass e oförlömli kroupplevelse. Ladshövdi Kristia Alsér i Kroobers lä var e av de förs att ratulera Resura PM & Väer. Stefa Holmström som suttit med i de jury som valt ut Årets Kro mear att det behövs att ma lyfter fram de stroomiska kvalitete som fis i ladet äve uför storstädera. Här fis må resuraer med tydli profiler och hö ambitioer. PM & Väer är ett tydlit exempel på det eom si medve satsi på kvalitet av världsklass. 8 9

5 kateorier För att öra det lätre för di att välja har vi delat upp resuraera och kaféera i olika kateorier. Baeriera BA Baeriera har ite alltid serveri. Du ka kaske få e kopp kaffe och fikabröd, me de främs aledie att åka hit är att köpa med di bröd hem. Brasserie/Bistro BB Okovetioell resura me med må käda rätter i rude. Köket ka ha sveska, me äve fraska och iteratioella isla. Här ka du ä skaldjur, pajer, silliläir, me också pasrätter, pas, rillrätter. Förädlisrade är ite lika hö här som på adra resuraer i dea uide. Iredie ka ha e karaktär av ett offetlit vardasrum, otvuet och okovetioellt. Bykro BY Ladsbydes motsvarihet till kvarterskro. Of kute till lokala råvaror och mattraditioer. Främmade kök FK E resura med e tydli profil frå e ickeordisk matkultur. Japask, spask, mexikask, iliesk, thailädsk m m. Mate som serveras har verklie röttera i ursprusköket och är ite omtolkad. Gästiveri GÄ Ett ästiveri ka ha sia rötter i mla skjutshåll och har e kulturhistorisk förakri. Mey byer främst på lokala och reioala råvaror och lokal matkultur. Iredie har of atika isla. De återfis mest i södra Sverie. Of fis överattismöjlihet. Klassisk resura KL Dessa hitr ma både i storstäder och midre städer. Kökets rud vilar på sveska och europeiska råvaror och matlaistraditioer, me här fis också utrymme för kreativa tolkir. Här fis ofst stor valfrihet både i à la cartemey och i vilis. Of fier ma här prisvärda meyförsla. Koditori KO Här fis alltid e serveri. Ofst klassiska koditorier där du ka köpa allt frå prisesstår till drömmar och oda smöråsar. Kvarterskro KV Här är hemkäsla e vikti del av upplevelse, persoli atmosfär och service. Prisivå och råvaruvalet lier på e ivå som ör att ma har e troe vardaspublik. Mey ka vara beräsad me ädå vila på e bred rud. Här ka ma stö på såväl husmaskost som steusräddade pizzor. Vilis ka vara ekel me sparsmakad. Lyxresuraer LY Här får ma som äst e helhetsupplevelse i absolut toppklass som kosr lite mer. Som med iteratioellt mått skulle kallas för Fie Dii. Moder MO Har ite samma breda sortimet som ett koditori. Här ka du istället få uppleva åot ytt och aorluda, som e perfekt bryd cafe macchiato. Njut på stället eller med hem. Slott & Herrård SH Dea form av resura är aturlitvis kute till dessa typer av byder. I asluti fis of överattismöjliheter, spa och koferesaläir, me resurae ska vara öppe för allmähete. Matlaie är of klassisk och las till störs dele på lokala råvaror. Miljö och iredie är e vikti del av helhetsupplevelse. Säso SÄ Uder dea kateori återfis de resuraer och kaféer som med reelbudehet öppar edast uder beräsade delar av året. Ri ära och kotrollera öppettidera. Tredi resura TR E resura som lier i framkat och som ma skulle kua fia i iteratioella storstäder. Köket jobbar of i ya spår och här hitr ma oväde smakkombiatioer och oväde råvaror. Miljö uderstryker det okovetioella. Guldkror Kvadrat, Visby Edsbacka Kro, Solletua Esperato, Stockholm Fratzé/Lideber, Stockholm Freds 12, Stockholm Gastro, Helsibor GQ = Gastroomisk Itellies, Stockholm Karlaby Kro, Simrisham Kock & Vi, Götebor Leijotoret, Stockholm Lux Stockholm, Stockholm Mathias Dahlre Matsale, Stockholm Oaxe Skärårdskro, Hölö Operakällare, Stockholm Paul & Norbert, Stockholm PM & Väer, Växjö Resura 28+, Götebor Sjömasiet, Götebor Sofiero Slottsresura, Helsibor Swea Hof, Götebor Thörströms Kök, Götebor Vassa Ee, Stockholm Vedel at Sturehof, Malmö Viktor, Umeå Årstidera i Kockska Huset, Malmö Guldkater 2009 E lite smula, Norrtälje Krielårde, Saltsjöbade Lux Dessert och choklad, Stockholm NK Koditori & Baeri, Stockholm Olof Viktors baeri och café, Glemmie Riddarbaeriet, Stockholm Tössebaeriet, Stockholm Vete-katte, Stockholm Xoko, Stockholm årets uld & silver Silverkror 2009 Akvarell, Halmsd Basemet Resura & Bar, Götebor Bloom, Malmö Bockholme Hav och Resura, Sola Bomas Hotel i Trosa, Trosa Bro Hof Lux, Bro Bryr Resura & Bar, Piteå Dahlbom på Toret, Åre Dala-Husby Hotell & Resura Divio, Stockholm Doers Bru, Visby Eriks Bakficka, Stockholm Eriks Godole, Stockholm Falkholt.com e Dalsladskro, Dals Låed Fiskekroe, Götebor Fod resura Bar och Café, Götebor Grythyts Gästivareård, Grythyt Halltorps Gästiveri, Borholm Heaårds Skafferi, Halmsd Heave 23, Götebor Hele och Jöres, Kalmar Hos Pelle, Götebor Hotell Borholm, Borholm Krakas Kro, Katthammarsvik, Gotlad Kroovalls Vislott, Tomelilla maus & maus (m2), Götebor Mathias Dahlre Matbare, Stockholm Petersos Kro, Käriö Pio Matsal & Bar, Halmsd Potus!, Stockholm Prise, Stockholm Sad, Båsd Skaörs Gästifvareård, Skaör Skebo Herrård, Skebobruk Smakrike Kro, Ljur Swedish Taste, Götebor Teaterrille, Stockholm Thorskos Slott, Västerlada Thott s, Malmö Wasa Allé, Götebor Vatte Gourmet & Café, Skärham Wedholms Fisk, Stockholm 10 11

6 utmärkelser Vi stödjer svesk stroomi på flera sätt Syftet med stiftelse Sveries Bäs Bord är att stödja svesk stroomi. Förutom att ute e resurauide delar stiftelse ut flera stipedier och utmärkelser. Dels Årets Kro i samarbete med tidie RS, dels följade: årets stipediat Lite fak om Niklas Wererheim E 23-åri skåi vars pappa är kock så stroomi kom i tidit i has liv. Utbildad i Lud på Vipeholmsskola. Förstekock i marie och därefter jobb i Simrisham, Österrike och u seast på Sjömasiet. Har också varit i fial i Årets U Kock. Kockstipedium Varje år delas :- ut till mist e u, lovade kock. Seda srte 1991 har över :- delats ut. Kockar som Mathias Dahlre, Bet Sjöström, Per Dahlber och Daiel Hölader har alla fått stipedium av oss. Stipediet er e möjlihet för de u kocke att vidareutvecklas i si yrkesroll eom resor, praktik eller utbildi. Det stipedium delas ut i samarbete med Arla. Bäs Omke Tillsammas med Resurauide har vi istift ett stipedium som fokuserar på matsalsarbetet sarare ä kockara. Det är ett pris för service och atmosfär på :- som delas ut till e kro som vi tycker har jort åot extra för att had om sia äster. Priset har bl a ått till Edsbacka Kro och Karlaby Kro. Årets Koditori E utmärkelse som delas ut i samarbete med Arla. De utes till ett koditori som har jort åot betydelsefullt för brasche som förtjäar uppmärksamhet. Utmärkelse har bl a delas ut till E Lite Smula, Vete-Katte och Xoko. Koditorstipedium Äve det stipedium på :- delas ut i samarbete med Arla. Det år till e u, lovade koditor som förtjäar att lyfs fram och uppmutras. Pera ska avädas till vidareutveckli iom yrkesområdet. Tipsa oss! Vet du åo som du tycker förtjäar att lyfs fram och få möjliheter till vidareutveckli? Skicka ett mail till oss och tipsa oss! Nu drar ja till Ilie! Ett stort rattis till Niklas Wererheim som får Sveries Bäs Bords och Arlas stipedium för 2009! - Först blev ja förvåad och se riktit lad. Det är ju precis u ja behöver per. Ja ska ämlie läma Sjömasiet i Götebor och åka till de 2-stjäri resurae Uliassi i Seillia i Ilie. Det lier vid Adriatiska havet precis söder om Sa Mario. Där kommer ja att jobba uder köksmäsre Mauro Uliassi som va kusfea Det passar mi perfekt för ja jobbar helst med fisk. Det har ja jort de seaste tre åre och kommer att fortsät med i Ilie. Då jobbar ja ära så som vi ör på Sjömasiet med färsk fisk direkt frå hame varje da, ja vi får faktiskt leveras flera åer om dae. Som alla u kockar har ja förebilder. Det har varit ett stort privileium att jobba uder Leif Maerström som varit e stor metor och har lärt mi väldit mycket, alltifrå husmaskost till fie dii. Tomas Keller är e aa förebild, som ja äu ite har fått möjlihete att jobba för

7 symbolera som visar di väe Låt Sveries Bäs Bord uida di rut till de bäs matupplevelsera frå söder till orr i vårt avlå lad. Till fastiska måltider, sköa fikastuder, kro Dea symbol visar di väe till Sveries Bäs Bord café Vid dea symbol hitr du Sveries Bäs Koditorier & Kaféer bekväma överattir, besök på utvalda stroomiska pärlor där du ka köpa uik mat. Dessa symboler visar väe just till det du vill uppleva trevli resa! hotel Dea symbol uidar di till de bäs hotelle, stjärmärk av SHR pärla De stroomiska pärlora är små produceter, årdsbutiker och odlare där du ka köpa råvaror och mat av hö kvalitet 14 15

8 kar ladskap kar ladskap 1 l Malmö 2 l Skåe 3 l Hallad 4 l Blekie 5 l Smålad 6 l Ölad 7 l Gotlad 8 l Götebor 9 l Bohuslä 10 l Västerötlad 11 l Dalslad 12 l Värmlad 13 l Dalara 14 l Stockholm 15 l Österötlad 16 l Närke 17 l Södermalad 18 l Västmalad 19 l Upplad 20 l Gästriklad 21 l Hälsilad 22 l Härjedale 23 l Medelpad 24 l Jämtlad 25 l Åermalad 26 l Västerbotte 27 l Lapplad 28 l Norrbotte Vi har delat i vårt avlå lad i fyra delar; väst öst och ord. De är markerade med varsi färto på kar. Iom väst öst och ord fis det olika kartområde. Kror och caféer hitr du i alfabetisk ordi iom varje område l8 11 l

9 Södra Sverie är till stora delar e stroomis korbod. Här fis må ck vare ett smakrika råvaror malmö skåe blekie hallad smålad ölad otlad ysamt klimat med lå ljusa ätter, jäm fuktihet och bördi marker. Här står också Perfekt för ästiverikultures va. e resa mella e uppsjö av kror, årdsbutiker, pittoreska kaféer och sköa överattisställe. Både badort eller i avskildhet mitt i e på ladet och vid e pulserade sdsmiljö. I Skåe troar spettkaka, sille, rise och äpplea, i Blekie ladas fiske frå skärårde och bladas med råvaror frå Sveries Trädård, i Smålad fis svampe, viltet, isjöfiske och i Hallad ladar ma laxe och kryddar sia arättir med färskrive pepparrot

10 at a s i e r Fö t ot Dr a by 12 # Ro S ira re ls Ber s 18 Norra Skol Bro Sö 8 15 a dr r Fö st a ds S:t Johaes Stor 3 Södra Försds Gamla beravisplatse 2 9 # 16 5 DAVIDSHALL Pildamm sväe 17 1 vä Ferses ho af ut K ro lmö acks Fåelb äe dv sti elu 8 l # Kri Lu a RIBERSBERG s dber r eb e yd GR K s vä at orps Erikst ol Z ilia s i ss Te KRONPRINSEN s ls vä li Rose lg or b Edward Lidahl Ma e lsvä C vä e ä v s s af ut lg ar C HÄSTHAGEN Slottsparke e da ar 17 l Västra Röeholmsv e vä hu s ats Ku O vä rs sca MALMÖHUS s e Rö t a a tr t ts m Re ste Vä r Slo Mari e vä ts u m ka D Halls e vä dells Ci r ve t vä t s 7 21 i je ka s arv av a INNERSTADEN s Gusv Adolfs tor Tor Neptu s ä Norra B as # tr Väs at v lm s rek 5 l Kusparke VÄSTRA HAMNEN e pt a 10 1 Stora Varvs 22 t Stor 6 elb 2 iölds K a Lilla 12 tor E a a S Stora Stora toret esk ls Ny 10 4 r at 11 l Söder 9 Nord H i a Ny Lilla GAMLA STADEN re # LUGNET s lmobor da 14 A a mir Ka Gr ybo 7 at s Ku om Pr Ru d bro pps Adels a Vall Norra t am A 14 Ma 13 K Djäke 6 e a r öd els a Carls Storm Ske po e ad e a Kvar Stora Ös Öster a Kocks Jöre INRE HAMNEN is RÖRSJÖSTADEN l :t at a s s s Slu d a ks Jöre Koc Förs rds Norre D 3 Ö s tra e t H Trädå Stora a M SLUSSEN VÄRNHEM a rcis ead at E xe Prom Östra cis S:t Pauli orra kyrkoård rik s er Ex a at S:t Pauli mellers kyrkoård e Ce Rörsjöparke malmö te sviad uk 1 Atmosfär Mat & Vi 2 Bloom 3 Bro Bar & Brasserie 4 Doc Iliao 5 l Koditori Holladia 6 Joha P 7 Lemorass 8 l Les Trois Roses Chocolaterie 9 Malmö Opera Grill 10 Mrs Brow 11 l Café Mäster Has 12 l Pâtisserie S:t Gertrud 13 Salt & bry 14 Skeppsbro 2 15 Skoströms Kök & Butik 16 Svea Bar & Bistro 17 l Systrar & bröder Baeri & Café 18 Tempo Bar & Kök 19 Thott s 20 Torso Twisted 21 Trio 22 Vedel at Sturehof 23 Årstidera i Kockska Huset 1-17 s Hotell i Malmö 1-20 u Gastroomiska pärlor i SYD Friham s lsiu ria sida 24 kro café hotel pärla malmö 32 skåe 32 blekie hallad 32 smålad 33 ölad otlad ÖSTERVÄRN Ma malmö FÅGELBACKEN Beridare TEATERN

11 2B Doers Bru Doers Plats 3, Visby Äre: Bo Nilsso och Lars Heriksso må-lör frå º 50 uder låsäso och 90 uder hösäso Bo Nilsso Ulf Nidefelt µ Frå 165:- π 585:- (4 rätter) ª 215:- 295:- 35 sorter Sommelier: Ulf Nidefelt ölad otlad FOTO: Maria Hemli Palje 1B 50 KVADRAT Visby St Haspla, Visby Äre: Laila Löfkvist och Fredrik Malmstedt apr-sept tis-lör frå stät: midsommarhele, samt 13 sep-30 okt uder viter edast sällskap över 8 pers och mi 3 rätter, alt 6 pers vid aktiv matla º ca 40 ie + 20 ute Laila Löfkvist Fredrik Malmstedt π 600:- (3 rätter), 720:- (5 rätter mey 50 KVADRAT) 855:- (7 rätter mey Deustio) ª 275:- 330:- ca 190 sorter Viasvari: Sara Persso Semesterparadiset Gotlad har e pärla till uldkro som drivs av Fredrik Malmstedt med meriter frå Sveska Kockladslaet och Laila Löfkvist. Ma har skyhö ambitioer och har reda blivit utsedd till Årets Kro. Kökets irikti är i rude svesk me med srka otlädska isla som ör deras meyer extra itressa och persoli med må uika smaker och kombiatioer. Som e kuliarisk resa Gotlad rut. Vilis har e edie iledi med fia champaer och hela världe är represeterad med tydpukte och cetrum i bordeaux. Värt att otera är må österrikiska vier. Ë Vill du verklie smaka på Gotlad så ska du å hit. Mey är trevlit kompoerad och adas lokalproducerat, vilket är mycket tilllade. I ett hus med lå historia serveras oumetmat med framtide för si. 3B Fårösuds Fästi by Potus Bueäs Äre: Stes Fastihetsverk ju-31 au º 50 ute, 50 ie Potus Frithiof och Fredrik Kruer µ ca 120:- π Ca 450:- ª 160:- 300:- ca 30 sorter Sommelier: Niclas Tuomela överattismöjlihet Här har ma skapat e okostlad atmosfär med mycket hö kvalitet. Potus Frithiof har persolie lat si själ i kompositioe av varje rätt. Därtill bjuds vi frå de reda klassiska vidistrikte med tovikt på de ya världe. 4ü Färjesdes Hembaeri Stor 10, Färjesde Äre: Adréas Ross må-fre lör º 50 Emauel Classo tårtor, smöråstårtor och bröllopstårtor, äve lätre luch fi trädårdsserveri med 40 platser Ett koditori som är både mmalt och iarbet. Här erbjuds e lu och avkopplade miljö uder di fikastud. Sortimetet är brett, här fis det mes ma ka täkas vara sue på. Ë KL Ë KL SÄ KO 88 89

12 malmö pärla pärla malmö 1 u Österle Sparris Kari vo Scheck och Robert Nilsso, Sparrisårde, Kvarby 54, Östra Hoby (itill Skillie) Skillie Tel. butik Ri för ifo om öppettider. E-post: E av Skåes ledade odlare av sparris. Främst rö me äve vit. Försälji av såväl sparris som plator. 5 u N Holmre & Co AB Mårtestoret 1 Saluhalle Lud Tel Öppet vali butikstider Webbplats: för rikt utbud av allt slas kött, förämli tillverki av charkuterier, ite mist de berömda ludakake. 7 u Ulvereds Hjorthä Elisabeth och Birer Ekdahl. Kotor/Boki: Hvitfeldts 31, Halmsd Tel: , Mobil: Ulvered tel: E-post: Hemsida: Här erbjuder ma hökvalitiva styckade deljer och förädlade hjortprodukter Uder säso erbjuds äve viltkött frå äl, rådjur och vildsvi. 10 u Huos Chark & Livs Has och May Huder Traåsväe 26, GRÄNNA Tel: Ri för ifo om öppettider. Här fis ett brett sortimet av eeproducerade hökvalitiva charkvaror; smakrika korvar, korvkaka, leverpastejer, syl och köttrulle, rök produkter, baco och julskika jord på färskt riskött. Husets specialitet är prisbelö smålädska isterbad. 2 u Blomlöfs Rökeri Bo Blomlöf, Brömsebro Fåelmara Tel Öppet vard , lörd E-post: Specialicerad på varm, kallrökt, ravad och färsk fisk. 6 u Viketomater AB, Mats Olofsso Rååe 41, Vike Tel: Mob: Ri för ifo om öppettider. e-post: Här ka du hadla hela 29 olika sorters dasfärska solvarma tomater direkt frå pla. 8 u Vättersparris Berhard och Waltraud Reckerma, Norra Fåelås Prästbolet, Hjo Tel Ri för ifo om öppettider. Här odlas de klassiska vi sparrise. De är kvalitetsklassad. 3 u Möllas Ost Peter Mårtesso Bers 32, Malmö Tel/fax: Öppet må-fre 9:30-18:00, lör 10:00-15:00 Stor variatio av kvalitetsosr frå alla världes ostläder. 9 u Norsholms erisrökeri Aders och Birit Perli,Norsholm Norsholmsv. 43, Norsholm Tel , Öppet måd-osd torsd fred Här tillämpas ett förämlit hatverk som i traditioell ada er edi rök charkuteriprodukter 4 u Heberleis Marie och Joas Heberlei, Förslöv Tel Öppet vali butikstider Mauell kött- och delikatessdisk med de euia atmosfäre och sveskt charkuteri 11 u Skärvåes bymejeri Rolad och Tor Norrma, Föllie 130, FÖLLINGE Tel: Öppet vard hel I det lilla mejeri förädlas ca l komjölk och ca l etmjölk, till ett 25-l av de läckraste dessertosr. Ett mathatverk som ma lärt osi i europa och då framförallt i Frakrike. 12 u Öströö Fårfarm Jeaette o Kristia Carlsso Tvååker Tel , Öppet Ja-Mars: fre 11-17, april: fre - sö 11-17, maj: tis - sö 11-17, jui-au: tis - sö 11-18, sept-dec: tors & fre lör Här ka du köpa färskt lammkött på höste september-ovember och i viss må till påsk.

13 stroomiska pärlor pärla stroomiska pärlor pärla 11 u Liés Råshult Råshult 28, Diö Tel Öppet 1/5 13/ På Kommiisterbostället Råshult Södreård föddes de världsberömde Carl vo Lié år Liés Råshults Trädårdscafé jobbar ebart med ekoloiska råvaror av hö kvalitet. 12 u Möllas Ost Peter Mårtesso Bers 32, Malmö Tel Öppet må-fre 9:30-18, lör Stor variatio av kvalitetsosr frå alla världes ostläder. Ett Mekka för ostälskare. 13 u N Holmre & Co Mårtestoret 1, Saluhalle, Lud Tel Öppet vali butikstider För rikt utbud av allt slas kött, förämli tillverki av charkuterier, ite mist de berömda ludakake. 14 u Petersbors Gård Has Svesso Smedstorp Tel Ri oss för övereskommelse om tid E av två seapsböder i Sverie med eeproducerad skåsk seap samt kallpressad seapsolja. 15 u Rosas Hadel Joha och Rosi Thaurer Markadsväe 7, Löttorp Tel Öppet vard Lörd Ett charkuteri med korvtillverki av reioala råvaror. Exempelvis äk bratwurst, salami, cabaossi, leverkorv, debrezier och cirka 20 olika sorter till. se kar s 67 se kar s 41 se kar s u Solber Gård Köpisvik Tel Här odlas ca 150 olika sorter av rösaker och kryddväxter. Sparris, vitlök och pumpor är specialiteter. Sparris Special uder helera i maj och jui. Fis äve vadrarhem. se kar s 23 se kar s 41 se kar s u Ulvereds Hjorthä Elisabeth och Birer Ekdahl Hvitfeldts 31, Halmsd Tel Ulvered tel Här erbjuder ma hökvalitiva styckade deljer och förädlade hjortprodukter Ma ka också fika i caféet och bo över. 18 u Viketomater Mats Olofsso Rååe 41, Vike Tel Ri för ifo om öppettider. Här ka du hadla hela 29 olika sorters dasfärska solvarma tomater direkt frå pla. 19 u Österle Sparris Kari vo Scheck och Robert Nilsso Sparrisårde, Kvarby 54, Östra Hoby, Skillie Tel Ri för ifo om öppettider. E av Skåes ledade odlare av sparris. Främst rö me äve vit. Försälji av såväl sparris som plator. se kar s 67 se kar s u Öströö Fårfarm Jeaette och Kristia Carlsso Tvååker Tel Här ka du köpa färskt lammkött på höste till påsk. Reste av året säljs fryst så låt det räcker. Café och lammsafari. se kar s 41 se kar s

14 väst väst väst väst Västra Sverie r di till havets frukter. väst Dess säl bjuder på fisk och skaldjur frå e vacker och klippi arkipela. Här dofr det frå rökerier ötebor bohuslä västerötlad dalslad värmlad dalara och det bladas med duket frå hummerfiskares sipa. Läre iåt ladet bjuder skoe på vilt och fälte på rika skördar av potis och adra rotsaker. Det avspelar si i e matkultur Det fis o iet som år upp mot ystekt färsk e saolik rik på husmaskost, stroomisk resa lier framför di. makrill med speat. Det skulle i så fall vara de sveska räkora alldeles ykok. Visste du förreste att ma hellre bjuder på havskräftor i stället för vali kräftor på västkuste?

15 väst ötebor Ë LY KL Ë KL UM 12B Heave 23 Mässas 24, Götebor Äre: Hotel Gothia Towers må-tors fre lör sö º 100 Stefa Wärmell Fredrik Berma µ 199:- π 500:- 850:- (3 7 rätter) ª 225:- 325:- Ω 175:- 195:- (i bare) ca 250 sorter Sommelierer: Helea Adersso, Adreas Hiller och Ket Vouti överattismöjlihet Här möter äste ett kök och e matsal med hö ambitioer. Vy frå resurae är saolik, liksom de mat som serveras. Här serveras Sveries bäs räkmacka! 13B Hos Pelle Djupedals 2, Götebor Äre: Pelle Daielsso Må-tors samt fre samt lör º 80 Hery Vir Kia Hatoft µ 100:- (daes rätt) π 375:- (3 rätter) Ω I bare 50:- 195:- Utvalda vier som passar kvälles mey Ett kök som impoerar med späade smaker och trevlit kombierade rätter, både små och stora. Syerlie prisvärd stroomi i avslappad miljö med riktit trevlit bemöde. 14ü Jures Café Kusportsavey 37, Götebor Äre: Aders Samuelsso Vard , lör-sö º 60 Räkmackor med färska räkor fi 64 platser På Kusportsavey hitr du ett café med smöråse i cetrum. På Jures Café serveras oda mackor. Njut e maffi räkmacka med massor av färska, härli räkor. 15B Kock & Vi Viktoria 12, Götebor Äre: Björ Persso må-lör frå º 42 Claes Gräsjö Maria Persso π 595:- 795:- ª 255:- Ω 135:- Björs Bar mer ä 600 vier, brett sortimet med spets i Rhôe Sommelier: Björ Persso och Alexader Bäckma Ett besök på Kock och Vi är e sa helhetsupplevelse och e späade matshow. I de lilla omboade matsale är service uppmärksam och mycket ärvarade. Ma söker hellre e helhetsupplevelse ä eska överraskir som sticker ut. Det märks till exempel på hur ma sätter vier till meyera. Köket illar att experimetera och bemödar si om att överraska äste i smakkombiatioer och val av råvaror. Impoerade vilis med må sympatiskt prissat flaskor. Och just de väli prissättie är åot som är eomåede. Här får ma stora matupplevelser för pera. Varför ite e dem fria häder, lu si tillbaks och lå si överraskas? Ë

16 2009 Och mycket mer späade vär i 2010 års uide UTGES TILL FÖRMÅN FÖR SVENSK GASTRONOMI 3

Välkommen med i Sveriges Bästa Bord 2010 UTGES TILL FÖRMÅN FÖR SVENSK GASTRONOMI

Välkommen med i Sveriges Bästa Bord 2010 UTGES TILL FÖRMÅN FÖR SVENSK GASTRONOMI Välkommen med i Sveriges Bästa Bord 2010 2010 UTGES TILL FÖRMÅN FÖR SVENSK GASTRONOMI 1 En guide grundad av en stiftelse med målet att stödja och utveckla svensk gastronomi helt utan vinstsyfte. Alla ställen

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Uddevallahem

ÅRSREDOVISNING 2012. Uddevallahem ÅRSREDOVISNING 2012 Uddevallahem Iehåll Korta fakta om Uddevallahem 2 VD har ordet 3 Året i korthet 4-5 Kuder 6-7 Samhällsytta 8-9 Persoal 10 Verksamhetsutveckli 11 Miljö 12-13 Förvaltisberättelse 15-17

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 Stora Katrieberg har ett utmärkt cityära läge precis vid vattet itill Liljeholmshame i aslutig till Marieviks kotorsområde och Liljeholmes galleria. Här

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse!

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Smaka! I din hand håller du presentkortet Smaka på Norrköping. Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Med presentkortet,

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

NU ÄR DET JUL IGEN...

NU ÄR DET JUL IGEN... NU ÄR DET JUL IGEN... Veden glöder, och det knastrar av eldarna som brinner. Granriset frasar under våra skor. Utanför kluckar vattnet i den vintriga krispiga luften. Det doftar juligt och hemlagat; från

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Romeo och Julia. en musikör. Föräldrars dårskap. œ œ œ œ œ œ. œ œ nœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ# # œ. # œ œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ. # œ. j œ.

Romeo och Julia. en musikör. Föräldrars dårskap. œ œ œ œ œ œ. œ œ nœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ# # œ. # œ œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ. # œ. j œ. Romeo och ulia e musikör Mäktigt q = 60 8 6 (istr) 8 6 / öräldrars dårskap 3 m Text och musik: Lasse ahlerg fritt efter William Shakespeare 7 S T B m ör - äld - rars dår -skap, mord och ve - der - gäll

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Välkommen till... Öppet året om. Hjärtligt välkommen! Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: info@ansia.se

Välkommen till... Öppet året om. Hjärtligt välkommen! Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: info@ansia.se Välkomm till Koferser Stugor Hotell Restaurag Relax Skotersafari Servicehus Café Butik Crosscart Hvg-platser 1A/VA Bokig på tel. 0950-100 83 E-post: ifo@asia.se Öppet året om Hjärtligt välkomm! Relaxavdelig

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Här finner du bilder på några olika slags livsmedel.

Här finner du bilder på några olika slags livsmedel. Livsmedel Här finner du bilder på några olika slags livsmedel. Kopiera och klipp isär bilderna. Använd dem sedan för exempelvis prata om: - vad bilderna visar (namn på mat) - nyttig och onyttig mat - varifrån

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

PRODUKTBLAD GRILLSÄSONG 2015 KORVLÅDOR KORVLÅDORNA SÄLJS EXKLUSIVT AV SVERIGES FÖRENINGAR, LAG OCH SKOLKLASSER

PRODUKTBLAD GRILLSÄSONG 2015 KORVLÅDOR KORVLÅDORNA SÄLJS EXKLUSIVT AV SVERIGES FÖRENINGAR, LAG OCH SKOLKLASSER PRODUKTBLAD GRILLSÄSONG 2015 :s KORVLÅDOR KORVLÅDORNA SÄLJS EXKLUSIVT AV SVERIGES FÖRENINGAR, LAG OCH SKOLKLASSER NÅGOT FÖR ALLA SMAKER OCH TILLFÄLLEN GRILL Ett somrigt utbud av korvar som ger inspiration

Läs mer

CATERING. För alla tillfällen och på vårt vis. FÄLTÖVERSTEN

CATERING. För alla tillfällen och på vårt vis. FÄLTÖVERSTEN CATERING För alla tillfällen och på vårt vis. FÄLTÖVERSTEN VÄLKOMMEN TILL SVERIGES MEST PRISBELÖNTA MATBUTIK! Vår butik har belönats med bl a Arlas Guldko för Bästa Matglädjebutik och med utmärkelsen Årets

Läs mer

CATERING. För alla tillfällen och på vårt vis.

CATERING. För alla tillfällen och på vårt vis. CATERING För alla tillfällen och på vårt vis. VÄLKOMMEN TILL SVERIGES MEST PRISBELÖNTA MATBUTIK! Vår butik har belönats med bl a Arlas Guldko för Bästa Matglädjebutik och med utmärkelsen Årets butik på

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Läckerheter i snygga förpackningar

Läckerheter i snygga förpackningar Läckerheter i snygga förpackningar Godsaker PRIS 299:- / ART NR SILVER 1418 Sötsaker som fyller munnen med ljuvliga smaker. Spröda mandelskorpor, fikonmarmelad perfekt till en bit ost eller på en skorpa.

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Karolinska Universitetssjukhuset

Hela denna bilaga är en annons från Karolinska Universitetssjukhuset Hela dea bilaa är e aos frå Karoliska Uiversitetssjukhuset DEN ALLRA MODERNASTE 2015 1 ALMEDALSVECKAN Hälso- och sjuke är ett äme som skapar måa debatter i Almedale. Nr 4/6 Daes tema frå: Karoliska Uiversitetssjukhuset

Läs mer

Årsredovisning 2010. Uddevallahem

Årsredovisning 2010. Uddevallahem Årsredovisi 2010 Uddevallahem Iehåll Korta fakta om Uddevallahem 2 VD har ordet 3 Ledisruppe samtalar om 2010 4-5 Sträa vitrar - påfrestiar för miljö 6-7 Lite av vad som häde 2010 8-9 Ekoomisk redovisi

Läs mer

KVANTUMS CATERING Läckraste maten för alla tillfällen!

KVANTUMS CATERING Läckraste maten för alla tillfällen! Tel: 018-56 60 57, kl 10-18 Välkommen till KVANTUMS CATERING Läckraste maten för alla tillfällen! Carina i Kvantums Cateringkök Beställ festmaten hos oss på Kvantums Catering. Ring: 018-56 60 57 mellan

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av

Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av J U L B O R D E T 2 0 1 5 Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av eldarna som brinner. Granriset frasar under våra skor. Utanför kluckar vattnet i den vintriga krispiga luften. Det doftar

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25 Liköpig Uiversity etame EN vt 0 Joha edbrat 0-05-5 eoridel. I kg helt torr ved fis eligt e valig formel 9. MJ eergi. Om dea mägd ved ligger i fukt lagom läge väger de kg, där hälfte av vikte är fukt. Om

Läs mer

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2 Uppdragsr: 10109320 2008-08-27 Seh Svalgård PM Programmerig Emme-makro rvis_ic.mac versio 2 Iehållsföreckig Förusäigar...2 Beräkigsuryck...2 Daabaser...4 Marisplaser...4 Aropsparamerar...6 Udaa...6 L:\705x\_SAMSAM\3_Dokume\36_PM\PM

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Fika- & Mötesservice

Fika- & Mötesservice N 59 46.026', E 18 41.853' ROSLAGS 2013 Anno BAGERIET Ditt levererande hembageri Fika- & Mötesservice Mer än bara bakverk Bageriets Fräscha Sallader Serveras Med Nybakat Surdegsbröd & Valfri Dressing Ost/Skinksallad

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Ett paradis för. matälskare

Ett paradis för. matälskare s q rtuopv ms tuopv Ett paradis för matälskare s q rtuopv ms tuopv Hej och välkommen till ICA Stop i Täby s q rtuopv ms tuopv ms q rtuopvq rtuopv m suopv m suopv m Vare sig du brukar komma in till oss

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Ljungbyhed 0435-44 10 30

Ljungbyhed 0435-44 10 30 Ljungbyhed 0435-44 10 30 Catering Köttfat 135 kr/person Välj 3 sorters kött: Fläskfilé, rökt fläskfilé, kycklingfilé, kycklingklubba, rostbiff, kalkon, kassler, rökt skinka. Detta läggs på fat och garneras

Läs mer

Vinägretter är ofta baserade på olivolja, men med Sverigeskafferiets rapsolja kan man med stolthet göra svenska vinägretter.

Vinägretter är ofta baserade på olivolja, men med Sverigeskafferiets rapsolja kan man med stolthet göra svenska vinägretter. Sverigeskafferiets rapsoljor Stek, grilla och rosta med Sverigeskafferiets nyttiga rapsoljor. Perfekta smaksättare till varmt och kallt. Njut som nyttig dressing direkt på sallader. Innehåller massor av

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

limhamn kalkbrottet Vackra hem i storslaget landskap

limhamn kalkbrottet Vackra hem i storslaget landskap limham kalkbrottet Vackra hem i storslaget ladskap A tmosfäre krig boedet är särege, vacker och stil la. Stadsdele för livsjutare Nu bygger vi 48 smakfulla lägeheter i Limham. Välj mella två till fyra

Läs mer

Årets godaste matgåvor. kylvaror!

Årets godaste matgåvor. kylvaror! K A R I N S M A T G Å V O R 2015 Årets godaste matgåvor Ej 1 Låt oss hjälpa er till en smakfull lösning! För 25:e året i rad har vi glädjen att presentera ett nytt fräscht sortiment av Matgåvor att glädja

Läs mer

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt ute Jotu Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: Jotu Mur Silikoemulsio Färg Professioellt resultat helt ekelt Vikte av ett diffusiosöppet färgsystem Jotu Mur Silikoemulsio Jotu är e ledade leveratör

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Festfixaren 2015. Restaurang OvanPå Bilia-huset Midhem 040-311 399 www.ovanpa.se

Festfixaren 2015. Restaurang OvanPå Bilia-huset Midhem 040-311 399 www.ovanpa.se Festfixaren 2015 Restaurangen har öppet vardagar 7.00-15.00 då frukost och fika serveras. Lunch där det ingår bröd, smör, salladsbord, valfri dryck samt kaffe serveras mellan 11.00-14.00. Vi serverar även

Läs mer

Smaka på Österlen. resa ÖSTERLEN. Text & foto: Cecilia Billgren. MILJÖSNÄLLA. Klimatcertifierade och goda tomater hos Ingelstorps Trädgård.

Smaka på Österlen. resa ÖSTERLEN. Text & foto: Cecilia Billgren. MILJÖSNÄLLA. Klimatcertifierade och goda tomater hos Ingelstorps Trädgård. Smaka på Österlen Det är lätt att förstå varför Österlen kallas för Sveriges Provence. Skånes östkust bjuder på gott om vackra vyer och gastronomiska upplevelser i världsklass. Text & foto: Cecilia Billgren

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

ica.se/kvantumuppsala facebook.com/icakvantumgranby

ica.se/kvantumuppsala facebook.com/icakvantumgranby Välkommen till Kvantum & Läckraste maten för alla tillfällen! Carina i Kvantums Cateringkök Beställ festmaten hos oss på Kvantum Catering & Kalasservice. Ring: 018-56 60 57 mellan 9-17. E-post: catering.uppsala@kvantum.ica.se

Läs mer

Österlen form & kultur

Österlen form & kultur 08-97 45 96 es.almer@hotmail.se GEN BUTIK & CAFE 0706-04 26 74 www.borstteknik.se nnel.kivik@gmail.com recepten..osterlenskottovilt.se ttabacken.grevlunda.se w.brosarpsgastgifveri.se www.attusagard.se

Läs mer

Matrunda i norra Falkenberg - förslag nr 1

Matrunda i norra Falkenberg - förslag nr 1 Matrunda i norra Falkenberg - förslag nr 1 Detta är förslag på en matresa i norra delen av Falkenbergs kommun. Nedan är färden beskriven i text och även en karta är bifogad, avståndet för hela resan, med

Läs mer

INNEHÅLL TURISTBYRÅN. Välkommen till Norrköping. Göra. Äta. Citykarta

INNEHÅLL TURISTBYRÅN. Välkommen till Norrköping. Göra. Äta. Citykarta GUIDE 2015 TURISTBYRÅN INNEHÅLL Vi tipsar om sevärdheter, smultroställe och eveema, säljer souveier, tillhadahåller broschyrer och bokar loi. Som e auktoriserad blåul turistbyrå er vi också iformatio om

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER!

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER! Volvoåkare Geuie Volvo Service I DETTA NUMMER! Vår filosofi På Volvo Lastvagar arbetar vi städigt för att fia ya lösigar som gör våra lastbilar mer bräsleeffektiva och för att miska deras miljöpåverka.

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Vin och mat 8 oktober 2012. Stockholms Munskänkar

Vin och mat 8 oktober 2012. Stockholms Munskänkar Vin och mat 8 oktober 2012. Stockholms Munskänkar Curt Avermark Björn Gadd Vin och mat 2012 Munskänkarna och Stockholms Vinkällare Curt Avermark Björn Gadd Teoriavsnittet inspirerat av Michel Jamais, Vin

Läs mer

Välkommen till Trähusets mathörna.

Välkommen till Trähusets mathörna. Välkommen till Trähusets mathörna. Ni undrar säkert varför vi öppnar en mathörna på ett företag som tillverkar småhus! Förklaring följer. Trähuset har nio anställda i varierande åldrar från 26-63 år. Av

Läs mer

Diskmaskiner Generation G 5000

Diskmaskiner Generation G 5000 Diskmaskier Geeratio G 5000 Höste 2010 Sparsammare: Frå edast 7 liter vatte och 0,83 kwh eergiförbrukig per diskomgåg Sabbare: Kortare programtider och äu midre el med varmvatteaslutig Rymligare: Med 14

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer