Innehåll i Fazer-koncernens företagsansvarsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll i Fazer-koncernens företagsansvarsrapport"

Transkript

1 Fazer-konsernin Fazer-koncernens yritysvastuuraportti företagsansvarsrapport

2 Innehåll i Fazer-koncernens företagsansvarsrapport Koncernchefens översikt...3 Beskrivning av företagsansvarsrapportens innehåll och rapporteringsprocessen...4 Fazer-koncernen idag...4 Hörnstenarna i Fazer-koncernens verksamhet...5 Företagsansvar ur Fazer-koncernens perspektiv...5 Policy för företagsansvar...6 De största effekterna på miljö och samhälle...6 Ledarskapsrutiner...7 Identifi ering av intressenter och deras behov...7 Ansvarsfullhet i praktiken...8 Företagsansvarets centrala resultat och nyckeltal för Företagsansvarets centrala utvecklingsområden...9 Ekonomiskt ansvar Fazer skapar lokalt välbefi nnande...10 Lönsamhet och tillväxt...10 Tillsammans med våra intressenter lyckas vi...11 Varumärket Fazer...12 Lokal närvaro...12 Socialt ansvar på Fazer ger ett gott arbete mersmak...15 Medarbetare...15 Kompetens och medarbetarutveckling...15 Medarbetarnas välbefi nnande...19 Utveckling av arbetsgemenskapen...20 Produkter...21 Ansvarsfull inköpskedja...21 Säkra produkter och tjänster...21 Att främja välbefi nnande...24 Miljöansvar Fazer främjar miljöns välbefi nnande...27 Fazer-koncernens miljöpolicy...27 Fazers största miljökonsekvenser...27 Hantering av miljökonsekvenserna...27 Fazer Amica Finland och Sverige...27 Fazer Bageri Finland och Sverige...31 Candyking Finland och Karamellkungen...35 Persontrafi k...35 GRI innehållsjämförelse tel Företagsansvarsrapport 2006

3 Koncernchefens översikt Ansvar är en del av affärsverksamhetens utveckling Ett ansvarsfullt sätt att arbeta har alltid varit en del av Fazer-koncernens traditioner. Det är en integrerad del av Fazer-koncernens företagskultur och spelar en viktig roll i utvecklingen av all affärsverksamhet. Vi vill ha en aktiv och synlig roll i samhället och bära vår del av ansvaret i samhällsfrågor. Fokus i vårt företags ansvarstagande ligger på utvecklingen av verksamhetens förutsättningar, medarbetarna, miljöansvaret samt tillhandahållandet av säkra, välsmakande och hälsosamma produkter och tjänster. Lönsam verksamhet är en grundförutsättning för all ansvarsfull affärsverksamhet. Lönsam tillväxt och positiv resultatutveckling Tillväxten under 2006 var tillfredsställande och verksamheten i de fl esta av koncernens enheter utvecklades i positiv riktning. Under året ökade koncernens omsättning med över 8 procent och det operativa resultatet förbättrades avsevärt. Expansionen till nya verksamhetsområden har skapat nya möjligheter, men medför även utmaningar för verksamheten. Av dessa orsaker har vi speciellt satsat på att bygga gemensamma verksamhets- och uppföljningsmodeller och en gemensam företagskultur, eftersom de skapar förutsättningar för en enhetlig verksamhet. Grunden till all verksamhet är vår mission, att erbjuda smakupplevelser, och våra värderingar kunden i fokus, utmärkt kvalitet och samarbete. Som en del av integrationen säkerställer vi att verksamheten i Fazer-koncernens nya enheter bedrivs enligt goda etiska riktlinjer. Vi utgår även ifrån att alla våra samarbetspartner följer samma ansvarsfulla principer i sin verksamhet. Samtidigt respekterar och värnar vi emellertid om lokal närvaro, eftersom vi fungerar i branscher, där vi måste förstå den lokala kulturen, kunden samt konsumenten och hans eller hennes smakpreferenser. Vi är föregångare Vår vision är att vara det ledande måltids- och serviceföretaget på defi nierade marknader. Detta förutsätter att vi är föregångare i all vår verksamhet, både när det gäller kvalitets- och miljöfrågorna och det sociala ansvaret. När det gäller kvalitet och miljö har Fazer Amica varit föregångare inom branschen. Fazer Amica fi ck. som första företag i catering-branchen, år 1996 ett kvalitetscertifi kat (ISO 9001) och 1998 ett miljöcertifi kat (ISO 14001) för sin verksamhet. År 2005 utvidgades certifi eringen till att täcka samtliga Fazer Amicas restauranger och verksamheter i Finland. När vi planerar investeringar strävar vi även alltid efter att minska miljökonsekvenserna. Ett bra exempel på detta är den betydande investeringen i ett doseringssystem på bageriet i Lidköping i Sverige. I systemet ingår bland annat effektiv värmeåtervinning. När det gäller det sociala ansvaret gav vårt långvariga arbete med utveckling av hälsofrämjande bageriprodukter gott resultat när Fazer Bageri lanserade rågbrödet som minskar kolesterolhalten Fazer Råghjärta. Vid utvecklingen av nya recept har Fazer Amica medvetet valt fettsnålare råvaror och tagit fram lätta måltidsalternativ. I Wellness- och Må Gott-koncepten ligger fokus på grönsakernas mångfald och högt fi berinnehåll i kosten. Fazer-restaurangen på Lindhagensgatan i Stockholm erhöll branschens Santé -pris som 2006 års hälsorestaurang. Medarbetarna är Fazers viktigaste resurs Medarbetarna är Fazers viktigaste resurs. Det är viktigt att vi varje dag lever upp till kundernas och konsumenternas förväntningar dagens bröd eller måltid kan inte utebli en dag och i stället levereras dubbelt nästa. Detta innebär att motiverade, engagerade och kunniga medarbetare är oumbärliga för vår framgång. Enligt den årliga personalundersökningen är Fazers medarbetare nöjda med sitt arbete. I framtiden får omsorgen om arbetshälsan och bevarandet av Fazerkoncernen som en attraktiv arbetsgivare allt större betydelse. Ansvarsfull affärsverksamhet har alltid varit en del av Fazer-koncernens sätt att arbeta. Med denna rapport vill vi på ett enhetligt sätt informera alla våra intressenter om våra arbetssätt. Vi har utvidgat vår rapportering och rapporten för år 2006 innehåller förutom nyckeltalen för Finland även nyckeltalen för verksamheten i Sverige. Berndt Brunow koncernchef (till ), styrelsemedlem Företagsansvarsrapport

4 Beskrivning av företagsansvarsrapportens innehåll och rapporteringsprocessen Fazer-koncernen ger nu ut sin andra företagsansvarsrapport. Den beskriver målsättningar och åtgärder i anslutning till Fazer-koncernens företagsansvar. Vår målsättning är att informera våra intressenter om Fazer-koncernens verksamhet inom företagsansvarets olika delområden. Denna rapport kompletterar den information som publicerats i Fazer-koncernens årsredovisning. I de för Fazer-koncernens funktioner viktiga och tillämpliga delarna följer rapporten de internationella riktlinjerna Global Reporting Initiative (GRI G3) enligt nivå C. Ansvar för produkt- och servicekvalitet, medarbetare och miljö har alltid varit en del av Fazer-koncernens verksamhetsprinciper. Fazer-koncernens olika divisioner i olika länder har lämnat rapporter om vissa utvalda delområden inom företagsansvaret och i fjol gav Fazer-koncernen ut sin första samhällsansvarsrapport, vars nyckeltal gällde för Fazer-koncernens verksamheter i Finland. Nyckeltalen i årets rapport gäller för Fazer-koncernens verksamheter i Finland och Sverige. Den ledarskapspraxis som beskrivs i rapporten gäller däremot för hela koncernens funktioner. I omsättning räknat svarar verksamheterna i Finland och Sverige för ungefär 72 procent av hela koncernens affärsverksamhet. Då affärsverksamheten utanför Finland och Sverige sker inom samma affärsområden och enligt samma grundprinciper, skulle den uteblivna informationen inte tillföra någon väsentlig ändring i beskrivningen i denna rapport. Vårt framtida mål är att utvidga även rapporteringen av nyckeltalen så att den täcker samtliga Fazers verksamhetsländer. Vi utvecklar rapportens innehåll kontinuerligt allteftersom organisationens kompetens och inhämtandet av information utvecklas. Informationen i rapporten har inte bekräftats objektivt. De ekonomiska nyckeltalen är tagna ur den lagstadgade bokföringen och den övriga informationen har bekräftats internt. Affärsområdenas utgångsdata har bekräftats av de personer som genererat informationen och informationen har sammanställts av koncernledningen. I rapporten tar vi upp de ansvarsfrågor som Fazer-koncernen defi nierat som väsentliga för verksamheten och intressegruppernas intresse. Väsentligheten har bedömts av en speciell arbetsgrupp för samhällsansvar. I detta arbete har gruppen utnyttjat de synpunkter den fått från olika delar av organisationen om de viktigaste ekonomiska, sociala och miljöansvarsfrågorna inom Fazer-koncernens affärsverksamhet. Rapporten fokuserar på händelserna under kalenderåret Jämförelsetalen kommer i regel från de två föregående åren. Fazer-koncernen idag Fazer-koncernens mission är att erbjuda smakupplevelser. Allt började 1891 när Karl Fazer öppnade sitt första konditori i Helsingfors. Affärsidén var att erbjuda kunderna unik service och produkter av hög kvalitet. Konceptet visade sig vara framgångsrikt. Företaget växte och utvecklades till ett betydande industri- och serviceföretag. Idag har Fazer-koncernen affärsverksamhet i nio länder och erbjuder måltidstjänster, bageriprodukter och konfektyr. Smakupplevelserna i en lockande miljö i kombination med utmärkt service skapar en komplett och behaglig upplevelse. Vi vill alltid överträffa kundernas förväntningar. Fazer-koncernen har fyra divisioner: Fazer Amica, Fazer Bageri, Candyking och Fazer Ryssland, som verkar inom bageriindustrin. Fazers viktigaste intressebolag är choklad- och konfektyrföretaget Cloetta Fazer. Fazer-koncernen omsatte 2006 sammanlagt miljoner euro och sysselsatte cirka personer. Fazer Amica Fazer Amica driver företags- och studentrestauranger samt caféer och restauranger i många offentliga utrymmen. Divisionen erbjuder även catering-, konferens- och festtjänster samt måltidstjänster för skolor, sjukhus och servicehus. Fazer Amica har mer än restauranger i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Ryssland. I Norden och Baltikum är Fazer det ledande företaget inom contract catering. Fazer Bageri (inkluderar Fazer Ryssland) Fazer Bageri är ett av de ledande bageriföretagen i Östersjöregionen. Bröd och bakverk bakas i Finland, Sverige, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen. Förutom Fazer hör Oululainen, Hlebnyj Dom, Zvezdnyj, Häää, Druva och Gardesis till våra varumärken. Bageriprodukter exporteras till ca 20 länder. Candyking Candyking erbjuder dagligvaruhandel, biografer, nöjesparker och bensinstationer ett helhetskoncept för lösviktsgodis. Den grundläggande idén är att konsumenten komponerar sin godispåse med valfri blandning och mängd för varje tillfälle. Candyking är pionjär och marknadsledare i Norden, i Storbritannien och i Baltikum. I Sverige används namnet Karamellkungen. 4 Företagsansvarsrapport 2006

5 Hörnstenarna i Fazer-koncernens verksamhet Mission Vår mission är att erbjuda smakupplevelser. Vision Vårt mål är att vara det ledande måltids- och serviceföretaget på defi nierade marknader. Värderingar Kunden i fokus Kundernas behov är basen för vår verksamhet. Vi erbjuder våra kunder utmärkt service, och vårt mål är att alltid överträffa kundernas förväntningar. Utmärkt kvalitet Vi strävar efter utmärkt kvalitet i allt vi gör, såväl i produkter som i tjänster. Detta sporrar oss att kontinuerligt utveckla våra arbetsmetoder och vårt beteende. Samarbete Vårt sätt att arbeta bygger på samarbete som i sin tur möjliggör utmärkta prestationer. Genom gott samarbete kan vi vinna kundernas förtroende och nå våra gemensamma mål. Företagsansvar ur Fazer-koncernens perspektiv Företagsansvar kallas även för samhällsansvar eller ansvarsfull affärsverksamhet. Det går ut på att ta hänsyn till ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och miljöansvar i affärsverksamheten och ledarskapet. Informationen i anslutning till företagsansvaret är en del av ledarskapet. Dessutom är den av intresse för företagets olika intressenter. För livsmedelskonsumenterna är det viktigt att produkterna är säkra att använda. Produktsäkerheten är ett exempel på hur ett ansvarsfullt arbetssätt i praktiken omvandlats till en del av Fazers normala dagliga verksamhet. Inom Fazer-koncernens divisioner och i livsmedelsbranschen i allmänhet handlar företagsansvaret bland annat om några centrala aktuella teman: globaliseringen av affärsverksamheten, dagligvaruhandelns kedjebildning, allt tätare samarbete mellan råvaru- och tjänsteleverantörer på grund av den växande nätverksekonomin, tillgången till kompetenta medarbetare, kontinuerlig konkurrensutsättning av restaurangtjänsterna samt möjligheterna att påverka klimatförändringen och andra miljökonsekvenser. Fazer-koncernens internationella Ekonomiskt Fazer skapar lokalt välbefinnande Lönsam tillväxt Tillsammans med våra intressenter lyckas vi Lokal närvaro Fazer-koncernens företagsansvar Socialt Fazer ger ett gott arbete mersmak Medarbetarnas välbefinnande Utveckling av arbetsgemenskapen Att främja välbefinnande Säkra produkter och tjänster Miljö Fazer främjar miljöns välbefinnande Hantering av miljökonsekvenserna Utveckling av affärsverksamheten med hänsyn till miljöfrågor Mission Vision Värderingar Strategi Varumärke verksamhet har under de senaste åren ökat kraftigt. Därför har vi strävat efter att ta hänsyn till olika kulturer och nationella särdrag vid utvecklingen av ledarskapsmodellerna. Vi satsar kontinuerligt på utveckling av ledarskap och kompetens. Några exempel på detta är det omfattande chefsutbildningsprogrammet Fazer Way och det internationella programmet för arbetskraftsutbyte. Globaliseringen av kunderna samt varu- och tjänsteleverantörerna medför, förutom utmaningar, även stora möjligheter till utveckling av nya sätt att arbeta och gemensamma system. Den allt hårdare konkurrensen och koncentrationen av affärskedjorna till allt större enheter gör att det blir allt viktigare att värna om priskonkurrenskraften. Fazer-koncernen strävar efter att möta utmaningarna genom Företagsansvarsrapport

6 att utveckla effektiviteten och lönsamheten i verksamheten. Genom att satsa på forskning och utveckling vill vi lansera nya produkter och service som ger mervärde åt konsumenterna och kunderna. Samarbete är en av Fazers värderingar. Aktivt samarbete med de viktigaste varu- och tjänsteleverantörerna är viktigt när man söker efter och genomför lösningar som gagnar alla parter. För Fazer-koncernen, som verkar inom arbetskraftsintensiva områden, utgör kompetenta medarbetare en viktig konkurrensfaktor. Fazer vill vara en attraktiv arbetsplats för kompetenta personer och därigenom säkerställa tillgången till arbetskraft även i framtiden. Detta strävar vi efter genom att vi, förutom utbildning, kontinuerligt satsar på medarbetarnas välbefi nnande och utveckling av arbetsgemenskapen. Den kontinuerliga konkurrensutsättningen av företagsrestaurangtjänsterna är en stor utmaning för Fazer Amica. Om restaurangavtalet som en följd av konkurrensutsättning övergår till ett annat företag, är vår svåra uppgift att erbjuda våra egna restaurangmedarbetare ersättningsjobb inom Fazer-koncernen i närområdet. Fazer strävar efter att agera ansvarsfullt även i sådana situationer, där arbetsplatser inte kan ordnas för alla. Fazer är medveten om det hot som klimatförändringen utgör för miljön. I sin egen verksamhet strävar Fazer efter att ha kontroll över de faktorer som påverkar klimatförändringen och andra miljöer. Detta arbete består bland annat av effektivare energiförbrukning, användning av naturresurser enligt principen om hållbar utveckling, avfallsminimering och minskade miljökonsekvenser av transporter. Policy för företagsansvar Företagets grundare Karl Fazer kände ansvar för miljö, natur och kvalitet. Vi har alltid värnat om dessa traditioner och utvecklat dem vidare. Vi följer gällande lagar, föreskrifter och bestämmelser i all vår verksamhet. Som arbetsgemenskap och individer arbetar vi öppet och enligt goda etiska principer. Vår ansvarsfulla verksamhet skapar en bra grund för lönsamt samarbete med våra kunder, vilket tryggar kontinuiteten. Vi utgår ifrån att också våra samarbetspartners följer samma principer. Grunden för all verksamhet är en ekonomiskt lönsam affärsverksamhet, varigenom vi främjar det lokala välbefi nnandet. Medarbetare Hos Fazer ger ett gott arbete mersmak. Fazer vill vara en attraktiv arbetsplats för kompetenta människor och erbjuda möjlighet till utbildning och utveckling i en kreativ och inspirerande atmosfär. Vi strävar efter att skapa en jämställd, mångfaldig, rättvis, säker och öppen arbetsgemenskap. Vi följer regelbundet upp medarbetarnas arbetstillfredsställelse och vårt mål är att kontinuerligt utveckla våra sätt att arbeta och vår arbetsmiljö. Genom olika utbildningsprogram ger vi våra medarbetare möjlighet till kontinuerlig personlig utveckling. Genom en öppen och ärlig kommunikation vid rätt tidpunkt kan vi öka medarbetarnas engagemang, prestationsförmåga och motivation. Välsmakande, säkra och mångsidiga produkter Med ett mångsidigt produkturval skapar vi behagliga smakupplevelser för kunderna. Med vår verksamhet och våra produkter vill vi göra människorna uppmärksamma på sin egen hälsa och nyttiga kostvanor. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade om resultaten av näringsbranschens vetenskapliga undersökningar och deltar i fl era forskningsprojekt som rör kosten. Denna information och erfarenhet utnyttjar vi vid vår produkt- och processutveckling samt vid valet av våra råvaror och tjänster. Miljö Fazer främjar miljöns välbefi nnande. Vi vill uppfylla kraven på en ren och säker livsmedelsproduktion, leva upp till kundernas, konsumenternas och samhällets förväntningar och ta hänsyn till miljöaspekterna i hela vår verksamhet. Vi identifi erar våra största miljökonsekvenser och har som mål att använda råvaror, förpackningar och arbetsmetoder av hög kvalitet med föga inverkan på livsmiljön för att ha kontroll över dessa konsekvenser. De största effekterna på miljö och samhälle Utgångspunkterna för Fazer-koncernens företagsansvar är att säkerställa lönsamheten, verka för medarbetarnas välbefi nnande och att ha kontroll över miljökonsekvenserna. Ett positivt ekonomiskt resultat skapar möjligheten att satsa på utveckling av medarbetarnas och samhällets välbefi nnande. Bra resultat inom miljöansvar och socialt ansvar bidrar å sin sida till att vi uppnår ett positivt ekonomiskt resultat. Socialt ansvar omfattar omsorg om medarbetarnas välbefi nnande, utveckling av arbetsgemenskapen, ansvarsfull inköpsfunktion, produktsäkerhet och tillhandahållande av mångsidiga livsmedel med smakupplevelser för kunder och konsumenter. Grundfaktorerna inom miljöansvar består av energiförbrukning och effektiv användning av råvaror. 6 Företagsansvarsrapport 2006

7 Ledarskapsrutiner Styrningsprinciperna ligger till grund för Fazers ledarskap. Det dagliga arbetet styrs av Fazers värderingar och detaljerade verksamhetsprinciper. Fazer-koncernen följer gällande lagar och etiska principer i sin affärsverksamhet. Oy Karl Fazer Ab:s bolagsstämma är det högsta beslutande organet i företaget. Styrningsprinciperna framgår av Fazer-koncernens årsredovisning. Fazer-koncernens Code of Conduct färdigställs år 2007 och tar avstamp år I Fazers Code of Conduct defi nieras Fazers gemensamma etiska och moraliska principer samt riktlinjer för tillåtna och förbjudna handlingssätt. Ledning av en ansvarsfull affärsverksamhet är en del av Fazerkoncernens normala ledarskap, och verkställande direktören tillsammans med koncernens ledningsgrupp är ansvariga för den. På koncernnivå koordineras företagsansvaret av en speciell arbetsgrupp för samhällsansvar som består av specialister inom koncernen och divisionerna. Koncernens kommunikationsdirektör fungerar som ordförande för arbetsgruppen för samhällsansvar. Han/hon svarar även för rapporteringen av företagsansvaret på koncernnivå. Rapporteringen av företagsansvaret utvecklas enligt GRI (Global Reporting Initiative). Identifi ering av intressenter och deras behov Under 2006 genomförde Fazer en utvecklingsprocess för företagsansvar som täckte koncernens verksamheter i Finland. Under processen intervjuade vi specialister i olika delar av organisationen och arrangerade en workshop där experterna från samtliga affärsområden tillsammans funderade över vilka frågor inom företagsansvaret som är de viktigaste för Fazer-koncernen och dess Inom Fazer-koncernen tillämpas följande förvaltningspraxis och verksamhetsprinciper: Mission, vision, värderingar Varumärkesstrategi Styrningsprinciper Personalpolitik Anvisningar för krishantering Kvalitetspolicy Regelverk om tillämpning av konkurrenslagstiftningen Inköpsprocess och verksamhetsprinciper Anvisningar för projekthantering Näringspolitik Finansieringspolitik Riskhanteringspolitik Plan för sponsring Jämställdhetsplan Kommunikationspolitik Miljöpolitik Politik för samhällsansvar intressenter. I specialistintervjuer och mindre arbetsgrupper preciserade vi intressenternas förväntningar och diskuterade hur förverkligandet av dessa förväntningar ska följas upp. Enligt vår utredning liknar intressenternas behov i Sverige de fi nländska behoven. Fazer Bageri deltar i Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) och Konsumentforskningscentralens projekt Ansvarsfull mat vad är det? För Fazers del utreder man i projektet ansvar med rågbröd. Frågor som Fazer utreder är vad innebär ansvar med rågbröd, hur upplever de olika intressenterna ansvar och hur kan ansvar kopplas till produkten. Ytterligare information om projektet fi nns på adressen http: //ktkblog.kuluttajatutkimus.fi /vastuu/. Intressenternas viktigaste förväntningar Ägare Lönsamhet, tillväxt, kapital-, risk- och varumärkeshantering Medarbetare Arbetstillfredsställelse: meningsfullt arbete, möjligheter till utbildning och avancemang, en jämställd arbetsgemenskap, säker inkomst Kunder Kontinuitet: kontinuitet av ett lönsamt samarbete, kostnadseffektivitet Kvalitetskedja och produktsäkerhet: smakupplevelser, produktinformation och produkter i enlighet med den, ursprungsmärkning, ansvarsfull inköpskedja, kundtillfredsställelse Miljö: verksamhet enligt bestämmelserna, åtgärder för miljöskydd Konsumenter Välsmakande och högklassiga produkter Kvalitetskedja och produktsäkerhet: smakupplevelser, produktinformation och produkter i enlighet med den, ursprungsmärkning, ansvarsfull inköpskedja Näring: hälsosamma och mångsidiga produkter Varu- och tjänsteleverantörer Kontinuitet: tillförlitlig samarbetspartner, tillväxt inom affärsverksamheten Myndigheter och Etik: Att följa lagstiftning och goda etiska principer samhälle Näring: hälsosamma produkter Miljö: verksamhet enligt bestämmelserna, åtgärder för miljöskydd Lokal närvaro: arbetsplatser och skatteinkomster i stor utsträckning Organisationer Miljö: verksamhet enligt bestämmelserna, åtgärder för miljöskydd Media Öppenhet: öppen, pålitlig och snabb kommunikation Företagsansvarsrapport

8 Ansvar i praktiken Samhälle Vi följer gällande lagar, föreskrifter och bestämmelser. Som arbetsgemenskap och individer arbetar vi öppet och enligt goda etiska principer. Fazer-koncernen stöder och respekterar huvudprinciperna i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och följer ILO:s förklaring om grundläggande principer och rättigheter på arbetet samt strävar efter att genom sin verksamhet främja dessa i sin egen arbetsgemenskap och -miljö. Medarbetare Fazer vill vara en attraktiv arbetsplats för kompetenta människor. Vi strävar efter att utveckla koncernen som prioriterad arbetsgivare och som en jämställd, rättvis, säker och öppen arbetsplats, där kompetensen uppskattas och självutvecklingen uppmuntras. Kunder och samarbetspartners Vi arbetar långsiktigt och öppet, vi håller vad vi lovar och varken ger eller tar emot pengar eller andra gåvor för att främja affärer. Konsumenter Våra produkter är populära och säkra att konsumera. Vi strävar efter att kvaliteten på våra produkter och vår verksamhet uppskattas idag och i morgon. Miljö Vi tar hänsyn till miljöfrågorna när vi fattar våra inköps- och andra beslut. En investering många fördelar På bageriet i Lidköping har man investerat i ett doseringssystem, som har medfört en smidigare produktion, jämnare produktkvalitet och bättre arbetsförhållanden. Därigenom har även trivseln på jobbet förbättrats. Projektet minskar miljökonsekvenserna och har även hjälpt till att göra många ekonomiska besparingar. På Fazer Bageri i Lidköping i Sverige har man under flera år kämpat med en otillräcklig doseringskapacitet. Anläggningen hade från början dimensionerats för två produktionslinjer och har utvidgats vartefter som bageriet har expanderat. Till slut betjänade det gamla doseringssystemet sex produktionslinjer. År 2005 inleddes ett omfattande projekt för att investera i ett nytt doseringssystem. I planeringen samarbetade man med Fazer Bageris finska teknikexperter. För doseringssystemet byggdes en ny trevåningsbyggnad, där även kommande expansionsbehov har tagits i beaktande. Investeringen uppgick till sammanlagt 64 miljoner kronor (ca 7 miljoner euro). Bättre hygien, arbetsmiljö och arbetssäkerhet När byggnaden planerades beaktade man hygienen och att arbetsplatsen ska vara lätt att rengöra. Till exempel har maskiner och utrustning placerats en bit ovanför golvytan, för att underlätta rengöring och underhåll. Utrymmet är näst intill dammfritt och brandrisken har reducerats till ett minimum. I den nya råvaruhallen är arbetet enklare och behagligare. Alla råvaror hanteras i samma utrymme och man måste inte längre köra trucken fram och tillbaka till förrådet utomhus. Ur hygienperspektiv har förändringen stor betydelse. Det finns en egen lastbrygga där man tar emot råvaror. Lastpallarna av trä och lastemballaget behandlas i den så kallade röda zonen och kommer inte i kontakt med de hygieniska produktions- och lagerutrymmena, berättar Kerstin Andersson, som är kvalitets- och miljöutvecklare vid bageriet i Lidköping. Även fler mjölsilos har underlättat arbetet. Mjölet kommer i återvinningsbara storsäckar och lyfts maskinellt. Tidigare var man tvungen att hantera 25 kilos papperssäckar. Att tömma säckarna för hand innebar mycket mjöldamm. Dessutom är det mycket förmånligare att köpa råvaror i storsäckar såväl vad gäller ekonomin som förpackningar och transporter. För den nya och mindre råvarudoseringen finns ett nytt säkert system som minimerar risken för att en råvara hamnar i fel silo. Vid renhållning av bageriet hamnar allt torrt material i den nya centraldammsugaren. Utomhus finns den slutna behållaren, som lätt kan hämtas och tömmas av en lastbil. 8 Företagsansvarsrapport 2006

9 Högre produktkvalitet än tidigare sparar miljön Tack vare modern automatik har den interna spårningen förbättrats, vilket garanterar en ännu högre produktsäkerhet än tidigare. Doseringen av mjöl är noggrannare och det inverkar direkt på produktkvaliteten, produktsäkerheten och svinnet. Att köpa salt i storsäckar kräver färre transporter och färre lyft än tidigare. Att byta ut torrjästen mot en effektivare jäst med bättre jäsningsegenskaper har inneburit en minskning av jästförbrukningen och en ännu jämnare produktkvalitet än tidigare. I jästbehållarnas slutna disksystem mäts diskvattnets kvalitet kontinuerligt. Disklösningen kan användas flera gånger så länge som dess hygienvärden ligger inom den tillåtna gränsen och mängden avloppsvatten minskar därför. Värmen tas till vara och används för att värma vattnet till degarna, vilket minskar energiförbrukningen. Exemplet i Lidköping visar att en modern investering inte enbart ökar produktionseffektiviteten, utan att en bra plan även beaktar kvalitet, produktsäkerhet, trivsel på jobbet, säkerhet och miljö. Företagsansvarets centrala resultat och nyckeltal för 2006 Ekonomiskt ansvar Koncernens omsättning ökade med 8,4 procent till 1 068,7 miljoner euro. Rörelsevinsten uppgick till 40,7 miljoner euro. Fazer-koncernen sysselsatte direkt cirka personer. Koncernens bruttoinvesteringar uppgick till 5 procent av omsättningen. Socialt ansvar I Fazer-koncernens medarbetarenkät var det totala indexet för arbetstillfredsställelse 65,5. Svarsfrekvensen på enkäten var över 70 procent av medarbetarna. Undersökningen visar att medarbetarnas välbefi nnande och arbetstillfredsställelse i Fazer-koncernen kontinuerligt ökar. Sjukfrånvaron var i Finland 5,85 procent och i Sverige 6,0 procent av den totala arbetstiden. I Finland inträffade färre arbetsolycksfall än under det föregående året. Sjukfrånvaron på grund av arbetsskada minskade med 14 procent. Fazer Amica fortsatte med fl era projekt till förmån för hälsosam kost. Fazer-restaurangen på Lindhagensgatan i Stockholm erhöll branschens Santé -pris som 2006 års hälsorestaurang. Fazer Rågfi bertoast valdes till Årets Finländska Livsmedel I Finland placerade sig Rye by Fazer bland de tre fi nalisterna i tävlingen Årets personalgärning. Rye by Fazer är ett projekt för välbefi nnande på jobbet. Miljöansvar Fazer Bageris energiförbrukning var 1,85 MWh/producerat ton. Förbrukningen är högre än föregående års förbrukning på 1,78 MWh/producerat ton, men på samma nivå som år Fazer Bageris avloppsvattenmängd/ producerat ton sjönk med 12 procent och avloppsvattnet var renare än året innan. Företagsansvarets centrala utvecklingsområden Ett av våra centrala utvecklingsmål är att utvidga rapporteringen om företagsansvaret till att förutom Finland och Sverige även omfatta Fazer-koncernens övriga verksamhetsländer. Ett annat utvecklingsobjekt är att utveckla det ansvarsfulla arbetssättet och inhämtandet av den information som ska redovisas. Ekonomiskt ansvar Förbättring av koncernens lönsamhet Socialt ansvar Utveckling av arbetssätt och -förhållanden för att minska antalet olycksfall i arbetet och sjukfrånvaron Miljöansvar Fazer Amica: Ökning av antalet restauranger som deltar i uppföljningen av miljökonsekvenserna Fazer Bageri: Minskning av blandavfall och animalisk näring samt energiförbrukning Företagsansvarsrapport

10 Ekonomisk ansvar Ekonomiskt ansvar Fazer skapar lokalt välbefi nnande För Fazer utgör det ekonomiska ansvaret dels grunden för hela den ansvarsfulla verksamheten, dels förmågan att generera ekonomiskt välstånd för de viktigaste intressenterna. I Fazers strategi ingår bland annat en lönsam tillväxt och en gemensam identitet. De är även en integrerad del av det ekonomiska ansvaret. Ansvarsfull verksamhet främjar den kontinuerliga utvecklingen av det värdefulla Fazer-varumärket och stöder därmed lönsamheten inom affärsverksamheten. Lönsamhet och tillväxt Fazer-koncernen arbetar på lång sikt och strävar efter en lönsam tillväxt. År 2006 var den ekonomiska utvecklingen inom Fazer-koncernen övervägande positiv. Koncernens omsättning ökade med 8,4 procent till 1 068,7 miljoner euro, och det operativa resultatet förbättrades avsevärt. Starka varumärkesprodukter av hög kvalitet och utmärkt service utgör grunden för en långsiktig affärsverksamhet. För kontinuiteten krävs dessutom kontinuerlig utveckling och förnyelse. Fazer-koncernens bruttoinvesteringar 2006 uppgick till 58 miljoner euro (5 % av omsättningen), medan de året innan var 129,1 miljoner euro och 2004 kring 55,7 miljoner euro. Forskning och produktutveckling har nyckelrollen inför framtidens utmaningar. De viktigaste utvecklingsområdena inom Fazer Amica är restaurangkoncept samt meny- och måltidsplaneringen. Enbart i Finland utvecklar Fazer Amica årligen cirka nya recept. Inom Fazer Bageri ligger fokus på utveckling av nuvarande och nya produkter, men även på grundläggande forskning, bland annat om rågens hälsoeffekter. Fazer Bageri lanserade 25 nya produkter i Finland år 2006 (55 produkter 2005). Fazer Bageris forsknings- och produktutvecklingskostnader uppgick 2006 till 2,14 miljoner euro (1,71 miljoner euro 2005). Fazer-koncernens omsättning Omsättningen utanför Finland ,3 842,7 873,3 916, ,7 986, ,0 364,1 397,0 436,3 501, Fazer-koncernens rörelsevinst Divisionernas omsättning 80 75,9 Candyking 12 % 70 Fazer Amica 48 % ,1 42,6 38,2 40, Fazer Bageri 40 % 10 Företagsansvarsrapport 2006

11 Ekonomisk ansvar Tillsammans med våra intressenter lyckas vi Fördelning av kassaflöden, miljoner euro Försäljning till kunder 1 068, Material och tjänster Medarbetare Offentlig sektor, skatter Ägare Finansiärer Nytta för intressenter I slutet av 2006 sysselsatte Fazerkoncernen personer ( år 2005). I Finland uppgick antalet medarbetare till (6 232 i slutet av 2005) och i Sverige till (2 685 i slutet av 2005). Fazer Amica och Fazer Bageri är verksamma inom mycket arbetskraftsintensiva områden och personalkostnaderna uppgick till 375,4 miljoner euro (348,2 miljoner euro 2005) och motsvarade 35 procent av koncernens omsättning. År 2006 hade Fazer-koncernen cirka varu- och tjänsteleverantörer. Råvaror och produkter köptes för tillverkning av försäljningsprodukter och tjänster för 393 miljoner euro (362 miljoner euro 2005). Dessutom gjordes så kallade indirekta inköp för 224 miljoner euro (211 miljoner euro 2005), som består bland annat av service-, transport-, hyres-, marknadsförings-, rese-, energi- och IT-kostnader. Inköpen i Finland utgjorde 50 procent av koncernens totala inköp och inköpen i Sverige utgjorde 25 procent. Inom vissa kategorier, som kött- och mjölkprodukter, använde Fazer nästan uteslutande inhemska råvaror. Fazer-koncernen har i Finland kunder och i Sverige kunder som säljer våra produkter och för vilka vi erbjuder våra tjänster. Till exempel hade Fazer Amica 2006 cirka 860 restauranger i Finland och 300 restauranger i Sverige som erbjuder måltidstjänster. Fazer har sett till att medarbetarna får information om konkurrensrättsliga frågor genom att man infört regler i enlighet med konkurrenslagstiftningen. Reglerna beskriver vilka frågor som kan och inte kan diskuteras och överenskommas med konkurrenter, varu- och tjänsteleverantörer eller olika organisationer. Fazer-koncernen deltar i samarbetsprojektet Vägkost för livet, vars mål är att uppmuntra unga i åldrarna år till kreativitet, aktivitet och initiativrikedom lokalt i skolor, organisationer och andra ungdomsgrupper. Samtidigt vill vi även väcka diskussion om hälsosam mat och nyttiga mellanmål samt påverka ungdomarnas inställning till mellanmål. Samarbetspartner i projektet Vägkost för livet är De Ungas Akademi, som är en samarbetsorganisation för de största ungdoms- och idrottsorganisationerna i Finland. De grundläggande värderingarna för De Ungas Akademi är ungdomar, kvalitet, respekt, öppenhet, samarbete och att vara kundnära. Med hjälp av projektet vill Fazer närma sig de unga på ett nytt sätt. De centrala målen är att utveckla Fazers arbetsgivarprofi l och att väcka intresse bland ungdomar som planerar sitt framtida yrke. Kundtillfredsställelse Fazer Amica Finland genomför årligen bland sina konsumentkunder en enkät om kundtillfredsställelse, där konsumenterna bedömer produkternas och tjänsternas kvalitetsegenskaper. Cirka personer brukar svara på dessa enkäter varje år. I den undersökning som genomförs bland de fi nländska kunderna i beslutande ställning vartannat år uttrycker nyckelpersonerna i kundföretagen sina åsikter om Fazer Amicas verksamhet och tjänster. Dessutom medverkar Fazer Amica i en fi nländsk företagsprofi lundersökning (TEP), där man bedömer företagsrestaurangbranschen. De största företagen inom branschen är med i denna bedömning. Fazer Amica har fl era år i rad fått branschens högsta allmänna betyg i denna undersökning. Fazer Amica Sverige mäter matgästernas kundtillfredsställelse två gånger per år. År 2006 tillkännagav 83 procent av de svarande kunderna att de var nöjda, år 2005 var motsvarande siffra 81,7 procent. I enheter som erbjuder mötes- och konferenstjänster mäts kundtillfredsställelse efter varje tillfälle. Fazer Bageri Finland mäter kundtillfredsställelse regelbundet bland annat genom den årliga mätningen Feedback från dagligvaruhandelns beslutsfattare till varuleverantörer (Taloustutkimus). År 2006 var det allmänna betyget för Fazer Bageri 7,96, medan det året innan var 8,24. Livsmedelsbranschens medelvärde år 2005 var 7,82 (på en skala 4 10). Medelvärdet för år 2006 är inte tillgängligt. I den fi nländska storköksundersökningen bedömdes Fazer Bageri vara den bästa varuleverantören. Konsumentkontakt följer kontinuerligt upp responsen från konsumenterna. Fazer Bageri Sverige mäter kundtillfredsställelse regelbundet med tre olika mätningar. Varje vecka följer man upp försäljningen till kunderna och bland annat returneringen av produkter. Kontinuerligt följs även försäljningen från butik till konsument. Under de senaste åren har konsumtionen av matbröd stagnerat i Sverige men trots detta har Fazer Bageris försäljning ökat. Dessutom följer Fazer Bageri upp varumärkets styrka och kännedom. För vissa strategiska produkter mäts även till exempel kundlojalitet och köpfrekvens. Fazers ställning har under de senaste åren utvecklats positivt. Konsumentkontakt tar emot och följer kontinuerligt upp synpunkter och reklamationer från konsumenterna. Candyking genomför kontinuerliga konsumentundersökningar om attityder till varumärket, både funktionella (t ex intrycket av produkternas hygien och färskhet) och emotionella. Kundtillfredsställelse följer Candyking upp genom årliga utvecklingssamtal med kunderna. Företagsansvarsrapport

12 Ekonomisk ansvar Undersökning Skala Fazer Amica Finland Kundtillfredsställelse 1 4 3,07 3,08 3,12 3,11 Beslutarundersökning 1 5 Café-restaurangsektorn 3,82 3,75 Den offentliga sektorn 4,02 3,97 TEP ,99 8,04 7,97 7,85 Fazer Amica Sverige Kundtillfredsställelse ,7 Fazer Bageri Finland Feedback från dagligvaruhandeln ,96 8,24 8,05 7,90 Ekonomiskt stöd Fazer-koncernen slår i sin sponsringsstrategi fast, varför och på vilket sätt Fazer-koncernen och dess divisioner ställer upp som sponsorer. I handlingsplanen i anslutning till strategin fi nns en beskrivning av ansvarsfördelning i sponsringsprocessen. Genom sponsring strävar vi efter att öka våra intressenters engagemang i vårt företag, våra varumärken, produkter och tjänster. Detta sker i interaktion mellan sponsringsobjektet och det sponsrande företaget, vilket ger mervärde för alla parter genom att man tillgodogör sig de positiva känslor som olika upplevelser, situationer och platser framkallar. För att bygga upp en gemensam företagsidentitet och ett starkt Fazer-varumärke krävs att vi genomför sponsringsåtgärderna på ett enhetligt sätt. Genom att följa gemensamma handlingsplaner och huvudteman uppnår vi den bästa effektiviteten och det bästa resultatet. Vi följer dessutom ansvarsfulla arbetsmetoder och principer om hållbar utveckling i all sponsring. Syftet med de penning- och produktdonationer samt understödsannonser, som skiljer sig från sponsringen, är att kommunicera att Fazer är en arbetsgivare med gott rykte, en god granne och medlem i samhället, och några andra mottjänster förväntas inte. Varumärket Fazer Fazer är Finlands populäraste varumärke och är välkänt även i grannländerna. Fazers målsättning är att med hjälp av varumärkesstrategin utveckla varumärkets uppskattning och tillgodogöra sig de möjligheter ett starkt varumärke ger. Ansvarsfull verksamhet ökar varumärkets värde och därigenom lönsamheten inom hela affärsverksamheten. Fazer-koncernen äger varumärket Fazer. Fazers viktigaste intressebolag Cloetta Fazer har ensamrätt att i sina choklad- och sötsaksprodukter använda varumärket Fazer. Cloetta Fazer har publicerat sina egna värderingar och uppföranderegler (Code of Conduct) som är i linje med Fazer-koncernens företagsansvar. Lokal närvaro Fazer-koncernen sysselsätter direkt cirka personer i Finland och över personer i Sverige. Indirekt sysselsätter koncernen ett stort antal människor, bland annat inom lantbruk, transport, städning, teknik, grossisthandel och livsmedelsindustri. Fazer Amica har verksamhet på 90 orter i Finland och på 50 orter i Sverige. Fazer Bageri har bagerier på elva orter i Finland och på två orter i Sverige. Dessutom har Fazer Bageri och Candyking försäljningspersonal på fl era orter i Finland och i Sverige. 12 Företagsansvarsrapport 2006

13 Ekonomisk ansvar Antalet medarbetare i Finland områdesvis år 2006 Landskap Medarbetare Löner som Fazer betalat i landskapet, miljoner euro (exklusive sociala avgifter) Södra Karelen 219 5,38 Södra Österbotten 89 2,26 Södra Savolax 71 1,49 Östra Nyland 52 1,10 Kajanaland 31 0,63 Egentliga Tavastland 75 1,58 Mellersta Österbotten 30 0,59 Mellersta Finland 141 3,13 Kymmenedalen 99 2,10 Lappland 106 2,25 Birkaland 303 6,93 Österbotten 52 1,05 Norra Karelen 115 2,44 Norra Österbotten 238 5,53 Norra Savolax 140 3,11 Päijänne-Tavastland ,06 Satakunda 168 3,70 Nyland ,33 Egentliga Finland 263 6,04 Åland 0 0 Totalt ,7 Antalet medarbetare i Sverige områdesvis år 2006 Område Medarbetare Löner som Fazer betalat i området, miljoner kronor (exklusive sociala avgifter) Löner som Fazer betalat i området, miljoner euro (exklusive sociala avgifter) Sydsverige ,1 7 Västsverige ,1 12,5 Mellansverige ,0 10,9 Östra Sverige ,6 32,7 Norra Sverige ,6 7,3 Totalt ,4 70,4 Norra Sverige Mellansverige Östra Sverige Stockholm Västsverige Göteborg Sydsverige Malmö Företagsansvarsrapport

14 Ekonomisk ansvar Fazer Bageri Lövånger är en stor arbetsgivare i ett litet samhälle Det lilla samhället Lövånger på Norrlandskusten visar Sommarsverige som bäst: soligt, vackert och fridfullt. Men strax utanför samhällets kärna pågår produktionen dygnet runt. Välkommen till Lövånger och ett av världens ledande tunnbrödsbagerier! I en skogsglänta omgiven av barrskog finns bageriet, där Maria Nilsson hälsar oss välkomna på klingande norrländska. Hon är maskiningenjören som efter många år inom läkemedelsindustrin i Stockholm återvände hem till norr och blev platschef på bageriet i Lövånger. Hon berättar om hur Lövångerbröd växt från ett litet kommunägt bageri till ett av de världsledande på tunnbröd grundades bageriet Nordbröd i Lövånger och det stöddes då av kommunen. När kommunen sedan uppgick i Skellefteå storkommun, ville den nya kommunen inte ha bageriverksamheten, utan sålde den till dåvarande produktionschefen Paul Hall började mekaniseringen av tunnbrödstillverkningen. På slutet av 70-talet hade företaget fyra årsanställda. När Fazer Bageri tog över 2002 hade företaget 40 anställda och en omsättning på över fyra miljoner euro. Nu har antalet anställda fördubblats och omsättningen nästan trefaldigats. Vi är ett av världens ledande bagerier inom tunnbrödstillverkning och exporterar bröd till bland annat Finland, Frankrike, Spanien, USA och Australien. I Sverige ligger Fazer tvåa på tunnbrödsmarknaden, berättar Maria. Utvidgningen har fört med sig arbetsplatser Det expanderande bageriet har blivit en betydande arbetsgivare på orten, för lokalbor, men också för många som dagligen pendlar till lilla Lövånger. Orten har cirka 700 invånare, av dem jobbar nästan hundra i bageriet. I bageristugan träffar vi Martin Robertsson, butikschef för bageriets försäljningsbod, men mer känd som den glade bagaren. Boden har blivit en social träffpunkt för såväl förbiresande som bageriets personal. Martin Robertsson är infödd Lövångerbo och kom till bageriet för tio år sedan efter en stroke, utan erfarenhet av försäljningsarbete. Han trivs som fisken i vattnet på bageriet. Jag känner verkligen att jag har hamnat rätt i livet. Jag tycker det är kul på jobbet. Jag är den jag är och säljer bröd, säger han med ett stort Orten har cirka leende. 700 invånare, av Pehr Bodén är en av de yngre lokalborna som funnit jobb på Lövångerbageri. dem jobbar nästan hundra i bageriet. Pehr har precis gått på kvällsskiftet och gör sig färdig för ett arbetspass i bageriets fryslager. Man jobbar i frysen bara några timmar om dagen. Bara man har kläder på sig går det bra, säger han. I den stora produktionshallen intill fylls halva hallen av produktionslinje nr 4. I oktober fylls den andra delen av hallen, som nu står tom, av en helt ny baklinje. I den nuvarande baklinjen tuffar maskinerna på; degen hälls upp på bandet, den kavlas, stansas, gräddas, fryses in och packas, från början till slut på 64 meter. Här inne övervakar Angelica Jennerfors arbetet. Hon har jobbat på Lövångerbröd i sju år och är nöjd med friheten som skiftarbetet ger. Angelicas sambo jobbar även han på bageriet som mekaniker. Vid baklinjen plockar Angelica noggrant bort degrundlar som råkat vika sig när bröden stansats ut. Man blir lite kinkig med bröd när man jobbar här, medger Angelica Jennerfors när hon står vid bandet. Det måste vara färskt, man äter inte gärna gammalt bröd. Det förstår man. Det nybakta brödet smakar gudomligt. 14 Företagsansvarsrapport 2006

15 Socialt ansvar Socialt ansvar på Fazer ger ett gott arbete mersmak Medarbetare Kompetens och medarbetarutveckling Fazer vill vara en attraktiv arbetsplats för kompetenta människor och erbjuda möjlighet till utbildning och utveckling i en kreativ och inspirerande atmosfär. Fazer-koncernens sociala ansvar kännetecknas av medarbetarnas arbetshälsa, arbetsgemenskapens utveckling, främjande av hälsosamma levnadsvanor samt säkra produkter och tjänster. I slutet av 2006 sysselsatte Fazerkoncernen personer. Av dem arbetade i Finland och i Sverige. Fazers medarbetare i Finland deltog 2006 i olika utbildningar under totalt cirka utbildningsdagar. Fazer-koncernen Finland 2006 Finland 2005 Finland 2004 Sverige 2006 Sverige 2005 Medarbetare Fast anställda (91,6 %) (91,7 %) (93,1 %) (91,4 %) (90,2 %) Visstidsanställda 529 (8,4 %) 516 (8,3 %) 424 (6,9 %) 225 (8,6 %) 262 (9,8 %) Fastanställda produktions-/ restaurang-medarbetare (84,7 %) (84,6 %) (84,3 %) (71,8 %) (71,9 %) Fastanställda tjänstemän 880 (15,3 %) 880 (15,4 %) 895 (15,7 %) 679 (28,2 %) 682 (28,1 %) Andelen kvinnor av de fast anställda 77,9 % 79,5 % 79,4 % 62,9 % 65,0 % Andelen män av de fast anställda 22,1 % 20,5 % 20,6 % 37,1 % 35,0 % Genomsnittsålder 41,2 42,1 41,6 38,3 37,7 Fazer Amica Medarbetare Fast anställda (95,6 %) (95,6 %) (95,8 %) (92,8 %) (90,5 %) Visstidsanställda 181 (4,4 %) 178 (4,4 %) 165 (4,2 %) 131 (7,2 %) 183 (9,5 %) Andelen kvinnor av de fast anställda 88,5 % 89,4 % 89,3 % 68,0 % 67,0 % Andelen män av de fast anställda 11,5 % 10,6 % 10,7 % 32,0 % 33,0 % Genomsnittsålder 41,8 41,8 41,5 40,2 39,7 Fazer Bageri Medarbetare Fast anställda (85,8) (85,9 %) (90 %) 392 (80,7 %) 365 (82,2 %) Visstidsanställda 281 (14,2 %) 273 (14 %) 193 (10 %) 94 (19,3 %) 79 (17,8 %) Andelen kvinnor av de fast anställda 52,7 % 52,4 % 52,3 % 52,9 % 64,4 % Andelen män av de fast anställda 47,3 % 47,6 % 47,7 % 47,1 % 35,6 % Genomsnittsålder 40,5 43,5 42,5 33,6 32,3 Candyking Medarbetare Fast anställda 115 (63,5 %) 117 (65,7 %) 118 (66,3 %) 297 (81,8 %) 293 (82,1 %) Visstidsanställda 66 (36,5 %) 61 (34,3 %) 60 (33,7 %) 66 (18,2 %) 64 (17,9 %) Andelen kvinnor av de fast anställda 90,5 % 89,7 % 89,8 % 68,7 % 75,8 % Andelen män av de fast anställda 9,5 % 10,3 % 10,2 % 31,3 % 24,2 % Genomsnittsålder 35,8 35,5 34,5 33,6 32,3 År 2006 skapades en personalstrategi som gäller hela Fazer-koncernen. I arbetet deltog alla länders personalansvariga samt ett stort antal chefer. Målet var att från koncernens sida skapa en gemensam syn på de mest betydande utmaningarna vad gäller personalen under de kommande åren. De största utmaningarna var till sin natur väldigt lika i alla våra verksamhetsländer. Den största utmaningen inom de närmaste åren är tillgången på kompetent arbetskraft. Konkurrensen om arbetskraft kommer att öka inom alla våra divisioner. Den andra stora utmaningen är den nuvarande arbetskraftens ork och välbefi nnande. På den första utmaningen kommer vi att svara med åtgärder som är avsedda att stärka den redan starka bilden av Fazer som arbetsgivare, utveckla rekryteringsredskapen samt föra fram Fazer-koncernens möjligheter att erbjuda utmanande arbetsuppgifter. På den senare utmaningen kommer vi att svara med utvecklingsprogram och åtgärder som planeras divisionsvis och som siktar på att öka välbefi nnandet, Företagsansvarsrapport

16 Socialt ansvar minska sjukfrånvaron, utveckla ledarskapet och så vidare. År 2006 utarbetades Fazer-koncernens handbok Fazer Way Vårt sätt att arbeta, som delades ut till alla medarbetare under Boken presenterar vad Fazer är: vad vi gör, vad vi strävar efter och hur vi jobbar tillsammans. I boken förklaras även vad som avses med strategi, mission, vision, värderingar, ledarskap och gemensam verksamhetsmodell, samt visas med bilder och konkreta exempel på vilket sätt dessa hör till varje medarbetares dagliga arbete. Konkreta exempel hjälper läsaren att fundera över sin egen roll i hur vi kan uppnå de gemensamma målen. Boken fungerar även som introduktionsmaterial för nyanställda och presenterar Fazer för potentiella medarbetare. Boken har publicerats i alla Fazers nio verksamhetsländer på varje lands eget språk. Antalet medarbetare Utveckling av antalet medarbetare vid Fazer Amica i Finland Åldersstruktur för Fazer Amicas fast anställda medarbetare i Finland Över 50 år 27 % Under 30 år 15 % 2006 Fazer Amica Finland I slutet av 2006 sysselsatte Fazer Amica personer. Under år 2006 fi ck 448 personer fast anställning. 503 personer slutade. Avgångsomsättningen för fast anställda var 13,0 procent av alla medarbetare. Den vanligaste orsaken till anställningens upphörande var arbetstagarens egen uppsägning (64 %). Antalet anställningar som avslutades av produktiva och ekonomiska skäl var 65, 45 personer avgick med pension. Anställningar som avslutades fördelade sig så att 83,3 procent var kvinnor. Av de personer vars anställningar avslutades var 23,3 procent under 30 år, 55,5 procent år och 21,2 procent över 50 år. Antalet utbildningsdagar 2006 var 8 000, d.v.s. i snitt 1,3 utbildningsdagar per person. Åldersstruktur för Fazer Amicas fast anställda medarbetare i Sverige Över 50 år 24 % Fazer Amica Sverige I Sverige sysselsatte Fazer Amica personer i slutet av Under år 2006 fi ck 313 personer fast anställning. 343 personer slutade. Avgångsomsättningen för fast anställda var 18,8 procent av alla medarbetare. Den vanligaste orsaken till anställningens upphörande var arbetstagarens egen uppsägning (63 %). Anställningar som avslutades av produktiva och ekonomiska skäl var sammanlagt 41 och 19 anställningar upphörde på grund av pensionering (eller p.g.a. dödsfall). Av de som avslutade sin anställning var 61 % kvinnor och 22 procent var under 30 år, 62 procent år och 15 procent över 50 år. Den genomsnittliga anställningstiden är 6,4 år år 58 % Under 30 år 19 % år 57 % Fazer Amica Sverige har sysselsatt cirka 200 personer med så kallat lönebidrag. Lönebidrag ges av staten vid anställning av långtidsarbetslösa personer eller personer med något funktionshinder. Antalet utbildningsdagar 2006 var 1 374, d.v.s. i snitt 0,8 utbildningsdagar per person. Kostnaden för medarbetarutvecklingen uppgick totalt till 7,5 miljoner kronor, d.v.s. cirka 0,8 miljoner euro. 16 Företagsansvarsrapport 2006

17 Socialt ansvar Fazer Bageri Finland I slutet av 2006 sysselsatte Fazer Bageri personer, varav andelen kvinnor var 59,2 procent. Medarbetarnas genomsnittsålder var 40,5 år. Antalet utbildningsdagar 2006 var cirka 2 050, d.v.s. i snitt en utbildningsdag per person. I Finland har Fazer Bageri medverkat i utvecklingen av yrkesexamen inom bageriindustrin. Fazers bagerier i Ulfsby och Vanda har varit föregångare vid planering och utveckling av en tvåårig utbildning som leder till yrkesexamen, så att dess innehåll bättre ska motsvara behoven inom dagens bageriindustri. Fazer Bageri Sverige I slutet av 2006 sysselsatte Fazer Bageri 486 personer. Andelen kvinnor av de fast anställda var 52,9 %. Medarbetarnas genomsnittsålder var 33,6 år. Under 2006 började 29 personer sin fasta anställning, medan 45 personer slutade. Avgångsomsättningen för fast anställda medarbetare var 10,6 procent. Den vanligaste orsaken till anställningens upphörande var arbetstagarens egen uppsägning (73 %). Anställningar som avslutades av produktiva och ekonomiska skäl var totalt 7. Anställningar som avslutades fördelade sig så att 77 procent var män. Av dem vars anställningar avslutades var 33 procent under 30 år, 56 procent år och 11 procent över 50 år. Den genomsnittliga anställningstiden i erfarenhetsår är 5,9 år. Antalet medarbetare Utveckling av antalet medarbetare vid Fazer Bageri i Finland Åldersstruktur för Fazer Bageris fast anställda medarbetare i Finland Över 50 år 28 % Åldersstruktur för Fazer Bageris fast anställda medarbetare i Sverige Över 50 år 15 % år 46 % Under 30 år 26 % Under 30 år 32 % år 53 % Företagsansvarsrapport

18 Socialt ansvar Candyking Finland I slutet av 2006 sysselsatte Candyking 181 personer (178 år 2005). Av dem var 115 personer fast anställda (63,5 % av alla medarbetare). Av de fast anställda var 90,5 procent kvinnor. Genomsnittsåldern för medarbetarna var 35,8 år. Karamellkungen I slutet av 2006 sysselsatte Karamellkungen (Candyking i Sverige) 363 personer (357 år 2005). Av dem var 297 personer fast anställda (81,8 %). Av de fast anställda var 68,7 procent kvinnor. Genomsnittsåldern för medarbetarna var 33,6 år. Under år 2006 fi ck 75 personer fast anställning. 42 personer slutade. Avgångsomsättningen för fast anställda var 12 procent av alla medarbetare. Den vanligaste orsaken till anställningens upphörande var arbetstagarens egen uppsägning (69 %). 6 anställningar upphörde på grund av pensionering eller dödsfall. Anställningar som avslutades fördelade sig så att 69 procent var kvinnor. Av dem vars anställningar avslutades var 60 procent under 30 år, 38 procent år och 2 procent över 50 år. Den genomsnittliga anställningstiden i erfarenhetsår är 4,7 procent. Åldersstruktur för Candykings fast anställda medarbetare i Finland Över 50 år 16 % Åldersstruktur för Karamellkungens fast anställda medarbetare i Sverige Över 50 år 6 % år 51 % år 58 % Under 30 år 33 % Under 30 år 36 % 18 Företagsansvarsrapport 2006

19 Socialt ansvar Medarbetarnas välbefi nnande Arbetshygien och säkerhet Arbetsolycksfall (st.) Sjukdagar på grund av arbetsolycksfall Fazer Amica Finland Fazer Amica Sverige 60 Fazer Bageri Finland Fazer Bageri Sverige 15 0 Candyking Finland Karamellkungen 5 Fazer Finland totalt Fazer Sverige totalt 80 Sjukfrånvaro totalt (% av den totala arbetstiden) Sjukfrånvaro totalt (dgr) Fazer Amica Finland 6,9 6,8 6, Fazer Amica Sverige 7,0 6, Fazer Bageri Finland 4,9 5,5 5, Fazer Bageri Sverige 5,0 6, Candyking Finland 0,5 0,4 0, Karamellkungen 8,0 6, Fazer Finland totalt 5,85 6,0 5, Fazer Sverige totalt 6,5 6, Fazer Finland och Sverige totalt 6,0 6, På Fazer har man på olika sätt, bland annat genom kartläggning av arbetssäkerheten, strävat efter att minska antalet olyckor i arbetet. I Finland registrerades 547 händelser som arbetsolycksfall år 2006, och av dem var 234 olycksfall som ledde till minst en sjukdag. De vanligaste olyckorna på Fazer Amica i Finland var små sår och ytliga skador på fi ngrarna och på Fazer Bageri stukningar och försträckningar bland annat av fi ngrarna. På Fazer i Finland inträffade 100 olycksfall på arbetsresor, varav 78 på Fazer Amica. Av olycksfallen på arbetsresor var det 50 skador som ledde till sjukdagar och det sammanlagda antalet sjukdagar var Sjukfrånvaroprocenten sjönk från 6,0 procent till 5,85 procent. Detta är mindre än genomsnittet (8,0 %) inom livsmedelsindustrin, men mer än den genomsnittliga sjukfrånvaron och frånvaron på grund av arbetsolycksfall (4,2 %) inom hotell- och restaurangbranschen Inom Fazer Amica ökade sjukfrånvaron något, medan sjukfrånvarons andel av arbetstimmarna på Fazer Bageri sjönk en aning. Även sjukfrånvaron inom Candyking ökade något. Sjukfrånvaron har stor inverkan också på företagets ekonomiska resultat. Arbetstillfredsställelse Fazer-koncernen följer arbetstillfredsställelsen med hjälp av en regelbunden medarbetarenkät. Det totala indexet för arbetstillfredsställelse enligt medarbetarenkäten Fazer-koncernen 65,5 64,9 64,5 Fazer Amica-divisionen 68,1 69,0 68,1 Fazer Amica Finland 67,0 68,7 68,4 Fazer Amica Sverige 68,2 68,2 Fazer Bageri-divisionen 62,7 60,3 59,9 Fazer Bageri Finland 57,1 58,6 55,7 Fazer Bageri Sverige 59,7 59,4 Candyking-divisionen 65,9 66,7 65,3 Candyking Finland 64,1 65,1 59,3 Karamellkungen 64,1 69,1 Normalnivå i Europa 62,6 61,3 Företagsansvarsrapport

20 Socialt ansvar Enligt medarbetarenkäten 2006 ansågs Fazer-koncernens organisationsmiljö ha följande starka sidor: Arbetet är välorganiserat och ansvarsområdena för beslut är tydliga Arbetet är effektivt och kvalitativt Ledarskap och chefernas arbetssätt Kommunikation Bilden av Fazer som arbetsgivare Utvecklingsområden inom hela koncernen är i första hand: Arbetets innehåll och stressnivån Vi-andan Lönenivåns konkurrenskraft Speciellt följande punkter har utvecklats i positiv riktning inom hela Fazer-koncernen: Vid beslut lyssnar vi på medarbetarna i större utsträckning än tidigare Det förekommer mindre rykten Arbetsmiljön får större uppmärksamhet Bilden av Fazer som arbetsgivare (ekonomisk framgång, framtidsutsikter och säkerhet som arbetsgivare) har utvecklats Följande punkter har gått i klart negativ riktning inom hela koncernen: Man känner av onödig byråkrati ännu mer än tidigare Möjligheterna att fatta självständiga beslut har minskat Viljan att ta personligt ansvar för sitt arbete håller på att minska Arbetsmotivationen (arbetets innehåll, ökad stressnivå och minskad trivsel) minskar Med hjälp av den bedömningsmetod för arbetshälsa som försäkringsbolaget Varma utvecklat har Fazer Bageri i Finland bland annat utrett på vilket sätt arbetsgemenskapen och ledarskapet stöder arbetsklimatet, om kompetensnivån motsvarar arbetets krav, om medarbetarna är motiverade att utveckla verksamheten, hur man uppnår balans mellan arbete och privatliv och på vilket sätt man stöder friskvården. Vid bedömning av arbetshälsan 2006 förblev medelvärdet för Fazer Bageri på samma nivå som året innan och var 8- (på skalan 4 10). Fazer är en stor och mångsidig arbetsgivare som ger medarbetarna möjlighet till avancemang i arbetet. Förutom karriärutvecklingen har medarbetarna möjlighet att inom koncernen lära känna företagets olika funktioner. På grund av den starka globaliseringen på Fazer Bageri har företaget ansett det nödvändigt att kontinuerligt förstärka den gemensamma företagsidentiteten och Fazer-andan, och därför startade Fazer Bageri år 2005 ett program för arbetskraftsutbyte, EEP (Employee Exchange Program). Inom ramen för detta program har medarbetare från Ryssland, Baltikum och Sverige bekantat sig med Fazer Bageris verksamhet i Finland, och fi nländska medarbetare har bekantat sig med Fazers enheter i andra länder. Samtliga tjänstemän och restaurangmedarbetarna deltar minst en gång per år i ett utvecklingssamtal med sin chef. Vid utvecklingssamtalet går de tillsammans igenom medarbetarens arbetsuppgifter och mål samt de faktorer som bidrar till hur medarbetaren lyckas i sitt arbete. På Fazer Amica och Fazer Bageri har medarbetarna möjlighet att studera och avlägga yrkesexamina vid sidan av arbetet. Fazer deltar i den utbildning som samhället ordnar genom att erbjuda studenterna praktikplatser. Minimilängden på eventuella MBLförhandlingar är enligt överenskommen lagstiftad praxis. Fazer strävar efter att agera ansvarsfullt gentemot sina medarbetare vid eventuella uppsägningar som i huvudsak sker av produktionsekonomiska skäl, som när ett restaurangavtal upphävs på grund av konkurrensutsättning. Medarbetarna informeras om aktuella frågor, företaget och dess olika arbetssätt via intranät, veckovisa informationsblad, månadsmöten och informationsmöten. Andra informationskanaler är dessutom den koncernövergripande personaltidningen Fazer Way som utkommer i alla verksamhetsländer, Fazer Amica Finlands personaltidning Makua, Fazer Amica Sveriges personaltidning Fazer Smak samt Fazer Bageri Finlands personaltidning Leipäviesti. Fazer erbjuder företagshälsovård för alla medarbetare. Företagshälsovårdstjänsterna köps i allmänhet av lokala samarbetspartner. Fazer främjar medarbetarnas motions- och fritidsverksamhet genom att stöda verksamheten av Finlands äldsta arbetsplatsidrottsförening, personalklubben Kafa. Via sina olika sektioner ordnar Kafa en stor mängd fritidsverksamhet i olika delar av Finland. Fazer uppmuntrar medarbetarnas motionsintresse även med motionssedlar. I Sverige fi nns Fazer Idrottsförening som drivs på frivillig basis av anställda på fritiden. Utveckling av arbetsgemenskapen Jämställdhet Vid Fazer Amica följer man en jäm ställdhetsplan med följande delområden: Personalstrategi Ledning Upprätthållande av arbetsförmågan Ökad säkerhet i arbetet Arbetshälsa Fazer Bageri har som mål att skapa en jämställd arbetsgemenskap, där var och en får rättvis och lika behandling och där alla har möjlighet att delta i besluten om de frågor som berör det egna arbetet. Belöning Genom belöning strävar Fazer efter att leda medarbetarnas arbete, uppmuntra, motivera och få människorna att utveckla sitt eget arbete. Belöningen kan vara immateriell eller materiell. Exempel på immateriella belöningar är: 20 Företagsansvarsrapport 2006

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering och utveckling

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

ABB Suomessa. Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete

ABB Suomessa. Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete ABB Suomessa Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete ABB i Finland (31.12.2012) Omsättning 2,4 miljarder EUR Personal ca 6600 på 30 orter 184 miljoner EUR i forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer