Vissa frågor jämförda med hösten 2011j 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vissa frågor jämförda med hösten 2011j 1"

Transkript

1 Vissa frågor jämförda med hösten 2011j 1

2 Innehåll sid Om undersökningen 3 Urval 4 Resultatredovisning 5 Följer händelserna kring ombyggnaden Känner till ombyggnadsplaner 7 Inställningen till ombyggnaden Förväntningar 9 Tillgång på information 14 Informationskanaler 15 Tydlighet i informationen 17 Oro för konsekvensen av ombyggnaden 1 Intresse för fortsatt information Några korstabeller/diagram 29 Bakgrund 41 Sammanfattning 44 2

3 OM UNDERSÖKNINGEN Sweco Eurofutures AB har på uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholms stad ställt frågor till kringboende och olika trafikantgrupper om deras kännedom om och inställning till beslutet om ombyggnad av Slussen. Intervjun innehöll även frågor om det framtida informationsbehovet. Genom mätningar vid flera tillfällen ges möjlighet att följa utvecklingen över tiden. Fyra kategorier av berörda intervjuades: Boende (300 st) Bilister (300 st) Kollektivresenärer (300 st) Cyklister (100 st) Datainsamlingen genomfördes under perioden 5-29 november

4 URVAL Totalt genomfördes intervjuer. Boende. Ett slumpmässigt urval av 900 personer drogs bland närboende på Södermalm och Gamla stan. 300 intervjuer genomfördes per telefon. Bilister rekryterades genom nummerskrivning av bilar som passerade Slussen på väg mot Nacka/Värmdö bilnummer registrerades och skickades till Transportstyrelsen för att namnsättas. Dessa uppgifter användes för att i nästa steg söka telefonnummer. 300 intervjuer genomfördes med den person i hushållet som kört genom Slussen. Kollektivresenärer rekryterades på plats vid Slussens T-bana och bussterminaler. 473 personer lämnade kontaktuppgifter och 300 intervjuer genomfördes sedan per telefon. Cyklister rekryterades vid övergångsställen. 15 cyklister lämnade kontaktuppgifter och 100 intervjuer genomfördes sedan per telefon. 4

5 RESULTATREDOVISNING Resultaten redovisas med hjälp av diagram per trafikantgrupp. I slutet redovisas även några diagram med svaren på några centrala frågor fördelade efter ett par bakgrundsfrågor bland samtliga intervjuade. Det bör betonas att ingen viktning då har gjorts för att kompensera för att de olika svarskategorierna är olika stora. Boende får därmed ett större genomslag i svaren för samtliga än vad deras faktiska antal motiverar och kollektivresenärer på motsvarande sätt för litet genomslag. Att en person har intervjuats i egenskap av boende eller cyklist innebär inte att han/hon inte även kan bära på erfarenheter av Slussen som t ex kollektivresenär eller bilist. Svaren redovisas genomgående för de som har en uppfattning i respektive fråga. 5

6 FÖLJER HÄNDELSERNA KRING OMBYGGNADEN Brukar du följa händelserna kring den beslutade ombyggnaden av Slussen? (% de som har en uppfattning) 43 svarande Boende 0 20 Bilresenär 9 31 Kollektivtrafik 5 44 Ja Nej Cyklist 1 39 Samtliga svarande 32

7 KÄNNER TILL OMBYGGNADSPLANER Hur väl skulle du säga att du känner till stadens planer på att bygga om Slussen? (%) svarande Boende Bilresenär Inte alls Inte väl Kollektivtrafik Delvis Väl Mycket väl Cyklist Samtliga svarande

8 INSTÄLLNINGEN TILL OMBYGGNADEN Vad är din inställning till den av staden beslutade ombyggnaden av Slussen? (% av de som känner till planerna samt har en uppfattning om ombyggnaden) 901 svarande Boende Bilresenär Mycket negativ Negativ Kollektivtrafik Varken positiv eller negativ Positiv Mycket positiv Cyklist Samtliga svarande

9 FÖRVÄNTNINGAR BOENDE Hur förväntar du dig att nya Slussen kommer att bli i förhållande till hur det är nu när det gäller vart och ett av följande? (% av de som har en uppfattning i respektive fråga) För gående Som plats att vistas på För cyklister 9 9 Trygghet och säkerhet 1 14 Bättre Ingen skillnad Som knutpunkt för buss/t-bana/saltsjöbanan Sämre Stadsbilden 3 5 För biltrafiken För barnvagnar och rullstolar

10 FÖRVÄNTNINGAR BILRESENÄRER Hur förväntar du dig att nya Slussen kommer att bli i förhållande till hur det är nu när det gäller vart och ett av följande? (% av de som har en uppfattning i respektive fråga) För gående 73 1 Som plats att vistas på För cyklister Trygghet och säkerhet Bättre Ingen skillnad Som knutpunkt för buss/t-bana/saltsjöbanan Sämre Stadsbilden 57 3 För biltrafiken För barnvagnar och rullstolar

11 FÖRVÄNTNINGAR KOLLEKTIVRESENÄRER Hur förväntar du dig att nya Slussen kommer att bli i förhållande till hur det är nu när det gäller vart och ett av följande? (% av de som har en uppfattning i respektive fråga) För gående Som plats att vistas på För cyklister Trygghet och säkerhet Bättre Ingen skillnad Som knutpunkt för buss/t-bana/saltsjöbanan Sämre Stadsbilden För biltrafiken För barnvagnar och rullstolar

12 FÖRVÄNTNINGAR CYKLISTER Hur förväntar du dig att nya Slussen kommer att bli i förhållande till hur det är nu när det gäller vart och ett av följande? (% av de som har en uppfattning i respektive fråga) För gående Som plats att vistas på För cyklister Trygghet och säkerhet Bättre Ingen skillnad Som knutpunkt för buss/t-bana/saltsjöbanan Sämre Stadsbilden För biltrafiken För barnvagnar och rullstolar

13 FÖRVÄNTNINGAR SAMTLIGA SVARANDE Hur förväntar du dig att nya Slussen kommer att bli i förhållande till hur det är nu när det gäller vart och ett av följande? (% av de som har en uppfattning i respektive fråga) För gående Som plats att vistas på 9 9 För cyklister 7 1 Trygghet och säkerhet Bättre Ingen skillnad Som knutpunkt för buss/t-bana/saltsjöbanan Sämre Stadsbilden För biltrafiken För barnvagnar och rullstolar 71 13

14 TILLGÅNG PÅ INFORMATION Hur skulle du beskriva tillgången på information om vad som händer kring Slussen? Är den god eller bristfällig? (% av de som har en uppfattning) 4 svarande Boende Bilresenär Mycket bristfällig Bristfällig Kollektivtrafik Varken god eller bristfällig God Mycket god Cyklist Samtliga svarande

15 INFORMATIONSKANALER Hur har du fått kännedom om ombyggnaden av Slussen? Ange om du fått information på något av följande sätt? (%) svar Boende Bilresenär Kollektivtrafik Cyklist Samtliga svarande Morgontidning (t ex DN, SvD) TV Lokaltidning (t ex Södermalmsnytt) Gratstidning (t ex Metro) Radio Vänner/bekanta Annat skriftligt informationsmaterial från Stockholms stad Besök på informationslokalen vid Slussen Kvällstidning (t ex Expressen, Aftonbladet) Stockholms stads hemsida Projektets nyhetsbrev som går att prenumerera på Skriftligt material från andra än Stockholms stad Annan hemsida 5 Informationsmöten Personlig kontakt med anställda i projektet Andra informationsmöten Min hyresvärd/bostadsrättsförening Har inte fått någon information Annat

16 INFORMATIONSKANALER ÅLDER Hur har du fått kännedom om ombyggnaden av Slussen? Ange om du fått information på något av följande sätt? (%) svar - 34 år år 55 - år Samtliga svarande Morgontidning (t ex DN, SvD) TV Lokaltidning (t ex Södermalmsnytt) Gratstidning (t ex Metro) Radio Vänner/bekanta Annat skriftligt informationsmaterial från Stockholms stad Besök på informationslokalen vid Slussen Kvällstidning (t ex Expressen, Aftonbladet) Stockholms stads hemsida Projektets nyhetsbrev som går att prenumerera på 10 Skriftligt material från andra än Stockholms stad 7 Annan hemsda 9 4 Informationsmöten Personlig kontakt med anställda i projektet Andra informationsmöten Min hyresvärd/bostadsrättsförening Har inte fått någon information Annat Uppgift saknas 1

17 TYDLIGHET I INFORMATIONEN Hur tydlig bedömer du att informationen om ombyggnaden av Slussen har varit hittills? (% av de som har en uppfattning) 5 svarande Boende Bilresenär Mycket otydlig Otydlig Kollektivtrafik Varken tydlig eller otydlig Tydlig Mycket tydlig Cyklist Samtliga svarande

18 ORO FÖR KONSEKVENSEN AV OMBYGGNADEN Känner du dig orolig för vilka konsekvenser ombyggnaden kan ha? (%) svarande Boende Bilresenär ja, jag känner mig mycket orolig ja, jag känner mig orolig Kollektivtrafik jag känner mig varken trygg eller orolig nej, jag känner mig inte orolig Nej, jag känner mig inte alls orolig Cyklist Samtliga svarande

19 ORO FÖR KONSEKVENSEN AV OMBYGGNADEN Vad är du oroad för under byggtiden när det gäller vart och ett av följande? Att det blir... (% av de som känner oro) 424 svarande sämre som knutpunkt för buss/t-bana/saltsjöbanan 0 sämre framkomlighet för gående sämre plats att vistas på fulare stadsbild buller/oljud 9 9 sämre framkomlighet för biltrafiken sämre för barnvagnar och rullstolar sämre framkomlighet för cyklister 1 3 sämre avseende trygghet och säkerhet 52 19

20 ORO FÖR KONSEKVENSEN AV OMBYGGNADEN Vad är du oroad för under byggtiden när det gäller vart och ett av följande? Att det blir... (% av de som känner oro) 424 svarande sämre framkomlighet för gående sämre plats att vistas på sämre framkomlighet för cyklister sämre avseende trygghet och säkerhet sämre som knutpunkt för buss/t-bana/saltsjöbanan fulare stadsbild sämre framkomlighet för biltrafiken buller/oljud sämre för barnvagnar och rullstolar Boende Bilresenär Kollektivtrafik Cyklist Samtliga 20

21 ORO FÖR KONSEKVENSEN AV OMBYGGNADEN Finns det någonting annat som du oroar dig för? (% av de som känner oro) 424 svarande Boende 39 Bilresenär 37 Kollektivtrafik 31 Cyklist 47 Samtliga svarande 37 21

22 INTRESSE FÖR FORTSATT INFORMATION Hur intresserad är du av att få information om ombyggnaden av Slussen? (% av de som har en uppfattning) 99 svarande Boende Bilresenär Inte allls intresserad Lite intresserad Kollektivtrafik Varken intresserad eller ointresserad Intresserad Mycket intresserad Cyklist Samtliga svarande

23 INTRESSE FÖR FORTSATT INFORMATION Vad vill du ha information om? (% av de som är intresserade) 31 svarande Information om nya Slussen/slutlig utfomning 3 Tidplan/byggskeendet Störningsinformation 7 Utvecklingen i projektet 3 Budget/kostnader 34 Annat 10 Boende Bilresenär Kollektivtrafik Cyklist Samtliga svarande Utvecklingen i projektet Tidplan/byggskeendet Budget/kostnader Störningsinformation Information om nya Slussen/slutlig utfomning Annat Uppgift saknas 23

24 INTRESSE FÖR FORTSATT INFORMATION ÅLDER Vad vill du ha information om? (% av de som är intresserade) 31 svarande - 34 år år 55 - år Samtliga svarande Utvecklingen i projektet Tidplan/byggskeendet 5 9 Budget/kostnader Störningsinformation Information om nya Slussen/slutlig utfomning Annat Uppgift saknas 24

25 INTRESSE FÖR FORTSATT INFORMATION Via vilka kanaler vill du helst ha information om ombyggnaden av nya Slussen? (% av de som är intresserade) 3 svarande Boende Bilresenär Kollektivtrafik Cyklist Samtliga svarande Via tidningar, TV, radio Brev till hemadressen Via Stockholms stads hemsida Via meil Digitalt nyhetsbrev i mejlen Genom att besöka projektetsinformationslokal Information, öppet hus Kunna ringa någon och ställa frågor Anslag i trappuppgång/port Via Facebook Via trafiken.nu Via SMS Via Twitter Annat Jag vill inte ha någon information

26 INTRESSE FÖR FORTSATT INFORMATION ÅLDER Via vilka kanaler vill du helst ha information om ombyggnaden av nya Slussen? (% av de som är intresserade) 3 svarande - 34 år år 55 - år Samtliga svarande Via tidningar, TV, radio Brev till hemadressen Via Stockholms stads hemsida Via meil Digitalt nyhetsbrev i mejlen Genom att besöka projektetsinformationslokal Information, öppet hus Kunna ringa någon och ställa frågor Anslag i trappuppgång/port Via Facebook Via trafiken.nu Via SMS Via Twitter Annat Jag vill inte ha någon information Uppgift saknas 2

27 INTRESSE FÖR FORTSATT INFORMATION Vilken av dessa informationskanaler är viktigast för dig? (% av de som är intresserade) 3 svarande Om flera informationskanaler Boende Bilresenär Kollektivtrafik Cyklist Samtliga svarande Via tidningar, TV, radio Brev till hemadressen Via Stockholms stads hemsida Via meil Digitalt nyhetsbrev i mejlen Information, öppet hus Genom att besöka projektetsinformationslokal Kunna ringa någon och ställa frågor Via Facebook Via SMS Anslag i trappuppgång/port Via trafiken.nu Via Twitter Annat Samtliga

28 INTRESSE FÖR FORTSATT INFORMATION ÅLDER Vilken av dessa informationskanaler är viktigast för dig? (% av de som är intresserade) 3 svarande - 34 år år 55 - år Samtliga svarande Via tidningar, TV, radio Brev till hemadressen Via Stockholms stads hemsida Via meil Digitalt nyhetsbrev i mejlen Information, öppet hus Genom att besöka projektetsinformationslokal Kunna ringa någon och ställa frågor Via Facebook Via SMS Anslag i trappuppgång/port Via trafiken.nu Via Twitter Annat Samtliga

29 INSTÄLLNINGEN TILL OMBYGGNADEN ÅLDER Vad är din inställning till den av staden beslutade ombyggnaden av Slussen? (% av de som känner till planerna samt har en uppfattning om ombyggnaden) 93 svarande - 34 år år Mycket negativ Negativ Varken positiv eller negativ Positiv 55 - år Mycket positiv Samtliga svarande

30 INSTÄLLNINGEN TILL OMBYGGNADEN HUR OFTA MAN BESÖKER SLUSSEN Vad är din inställning till den av staden beslutade ombyggnaden av Slussen? (% av de som känner till planerna samt har en uppfattning om ombyggnaden) 93 svarande Minst 3 dagar/vecka Mycket negativ Negativ Mer sällan Varken positiv eller negativ Positiv Mycket positiv Samtliga svarande

31 INSTÄLLNINGEN TILL OMBYGGNADEN KÄNNEDOM Vad är din inställning till den av staden beslutade ombyggnaden av Slussen? (% av de som känner till planerna samt har en uppfattning om ombyggnaden) 93 svarande Känner inte väl till planerna Känner delvis till planerna Mycket negativ Negativ Varken positiv eller negativ Positiv Känner väl till planerna Mycket positiv Samtliga svarande

32 TILLGÅNG PÅ INFORMATION INSTÄLLNING TILL OMBYGGNADEN Hur skulle du beskriva tillgången på information om vad som händer kring Slussen? Är den god eller bristfällig? (% av de som har en uppfattning) 10 svarande Mycket negativ Negativ Varken positiv eller negativ Positiv Mycket positiv Samtliga svarande Mycket bristfällig Bristfällig Varken god eller bristfällig God Mycket god 32

33 TILLGÅNG PÅ INFORMATION HUR OFTA MAN BESÖKER SLUSSEN Hur skulle du beskriva tillgången på information om vad som händer kring Slussen? Är den god eller bristfällig? (% av de som har en uppfattning) 4 svarande Minst 3 dagar/vecka Mer sällan Samtliga svarande Mycket bristfällig Bristfällig Varken god eller bristfällig God Mycket god 33

34 TILLGÅNG PÅ INFORMATION ÅLDER Hur skulle du beskriva tillgången på information om vad som händer kring Slussen? Är den god eller bristfällig? (% av de som har en uppfattning) 4 svarande - 34 år år år Samtliga svarande Mycket bristfällig Bristfällig Varken god eller bristfällig God Mycket god 34

35 TYDLIGHET I INFORMATION INSTÄLLNING TILL OMBYGGNADEN Hur tydlig bedömer du att informationen om ombyggnaden av Slussen har varit hittills? (% av de som har en uppfattning) svarande Mycket negativ Negativ Varken positiv eller negativ Positiv Mycket positiv Samtliga svarande Mycket otydlig Otydlig Varken tydlig eller otydlig Tydlig Mycket tydlig 35

36 TYDLIGHET I INFORMATION HUR OFTA MAN BESÖKER SLUSSEN Hur tydlig bedömer du att informationen om ombyggnaden av Slussen har varit hittills? (% av de som har en uppfattning) 5 svarande Minst 3 dagar/vecka Mer sällan Samtliga svarande Mycket otydlig Otydlig Varken tydlig eller otydlig Tydlig Mycket tydlig 3

37 TYDLIGHET I INFORMATION ÅLDER Hur tydlig bedömer du att informationen om ombyggnaden av Slussen har varit hittills? (% av de som har en uppfattning) 5 svarande - 34 år år år Samtliga svarande Mycket otydlig Otydlig Varken tydlig eller otydlig Tydlig Mycket tydlig 37

38 ORO FÖR KONSEKVENSEN INSTÄLLNING TILL OMBYGGNADEN Känner du dig orolig för vilka konsekvenser ombyggnaden kan ha? (%) svarande Mycket negativ Negativ Varken positiv eller negativ Positiv Mycket positiv Samtliga svarande Ja, jag känner mig mycket orolig Ja, jag känner mig orolig Jag känner mig varken trygg eller orolig Nej, jag känner mig inte orolig Nej, jag känner mig inte alls orolig 3

39 ORO FÖR KONSEKVENSEN HUR OFTA MAN BESÖKER SLUSSEN Känner du dig orolig för vilka konsekvenser ombyggnaden kan ha? (%) svarande Minst 3 dagar/vecka Mer sällan Samtliga svarande Ja, jag känner mig mycket orolig Ja, jag känner mig orolig Jag känner mig varken trygg eller orolig Nej, jag känner mig inte orolig Nej, jag känner mig inte alls orolig 39

40 ORO FÖR KONSEKVENSEN ÅLDER Känner du dig orolig för vilka konsekvenser ombyggnaden kan ha? (%) svarande - 34 år år år Samtliga svarande Ja, jag känner mig mycket orolig Ja, jag känner mig orolig Jag känner mig varken trygg eller orolig Nej, jag känner mig inte orolig Nej, jag känner mig inte alls orolig 40

41 BAKGRUND Hur gammal är du? (%) svarande Boende Bilresenär år 2-35 Kollektivtrafik Cyklist Samtliga svarande

42 BAKGRUND Var bor du? (%) svarande Boende Bilresenär Gamla stan/södermalm Kollektivtrafik Nacka/värmdö Övriga Stockholm Cyklist Samtliga svarande

43 BAKGRUND Hur många dagar i veckan är du vid eller passerar Slussen? (%) svarande Boende Bilresenär Kollektivtrafik 9 31 Minst 3 dagar/vecka Mer sällan Cyklist 1 19 Samtliga svarande 34 43

44 SAMMANFATTNING De som bor i närheten av Slussen följer i högre utsträckning än resenärerna händelserna kring den beslutade ombyggnaden av Slussen följda av bilresenärer. Boende och bilister är även bäst insatta i ombyggnadsplanerna. Kollektivresenärerna har i lägst omfattning tagit del av informationen. Kringboende är även mer kritiska än resenärerna till den beslutade ombyggnaden. Sedan mätningen i våras har inställningen blivit något mer positiv. För de flesta aspekter som de svarande ombads att bedöma förväntar sig fler förbättringar än försämringar. Undantaget är stadsbilden. Där förväntar sig nästan lika många försämringar som förbättringar. Särskilt de kringboende bekymrar sig för stadsbilden. När det gäller tillgången på information gör alla svarskategorier likartade, och i huvudsak positiva, bedömningar. Variationen över tid är också tämligen odramatisk. Morgontidningen är den informationskälla som flest anger Drygt tre av fyra informerar sig om ombyggnaden den vägen. TV, lokaltidningar (särskilt boende) och gratistidningar hamnar högt på listan över informationskanaler. De boende kring Slussen har tagit del av information genom fler kanaler än resenärerna. Särskilt har de kringboende i högre grad utnyttjat möjligheten att informera sig genom lokaltidningar, besök i informationslokalen, informationsmöten samt skriftligt material från Stockholms stad och andra. Något fler i de flesta svarskategorier menar att informationen om ombyggnaden av Slussen hittills har varit mer tydlig än otydlig, men båda synpunkterna finns väl representerade bland alla svarskategorier och så har det varit vid alla mättillfällen. Oron för konsekvenserna under ombyggnaden är fortfarande ganska hög. Fyra av tio känner oro, men bara drygt en av tio känner sig mycket orolig. Oron rör i främsta rummet framkomligheten för det färdmedel som man själv använder. Boende uttrycker oror för fler aspekter, buller, stadsbilden, framkomlighet för gående och Slussen som en plats att vistas på. Vid denna mätning hade andelen som nämner oro för att Slussen blir en sämre knutpunkt för kollektivtrafik ökat. Oron för framkomlighet för gående har gradvis stigit. 44

45 SAMMANFATTNING I alla kategorier svarande finns ett betydande intresse för att framöver ta del av information om ombyggnaden. Främst gäller det kringboende och bilister, men i alla grupper utom möjligen kollektivresenärerna finns en klar majoritet som är intresserade. I första hand önskar man liksom tidigare information om den slutliga utformningen av Slussen. Även fortsättningsvis önskar både boende och resenärer att hålla sig informerade via media. Var tredje vill få informationsbrev till sin hemadress. Sex av tio boende vill få information den vägen. De är även mest öppna för att besöka öppet hus. Äldre har en mer kritisk inställning till ombyggnadsplanerna än yngre. Yngre uttrycker också något mindre oro för vilka konsekvenser som utbyggnaden kan få. Det finns även samband mellan en kritisk inställning till ombyggandsbeslutet och en mer kritisk bedömning till den information som man har tagit del av när det gäller omfattning och tydlighet. De som är kritiska till beslutet har även mer negativa förväntningar på Slussen efter ombyggnaden och tvärtom. 45

46 Kaplansbacken 10, Stockholm Telefon Telefax KRON PRINS ESSA NS BRÖLL

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Söderort. Nollmätning januari 2015

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Söderort. Nollmätning januari 2015 Förvaltning för utbyggd tunnelbana Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Nollmätning januari 2015 När, var och hur Undersökningen genomfördes under de två

Läs mer

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via Södermalm. Nollmätning januari 2015

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via Södermalm. Nollmätning januari 2015 Förvaltning för utbyggd tunnelbana Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till via Nollmätning januari 2015 När, var och hur Undersökningen genomfördes under de två sista veckorna

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 & Nacka Genomförd av CMA Research AB December 2015 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

DAGSPRESSKOLLEGIET, GÖTEBORGS UNIVERSITET LÄSVANESTUDIEN FRÅN DAGSPRESSKOLLEGIET

DAGSPRESSKOLLEGIET, GÖTEBORGS UNIVERSITET LÄSVANESTUDIEN FRÅN DAGSPRESSKOLLEGIET LÄSVANESTUDIEN FRÅN DAGSPRESSKOLLEGIET VÅREN 15 DAGSPRESSKOLLEGIET Startade 1979 Huvudfinansiär 13-17: Carl-Olov och Jenz Hamrins stiftelse i Jönköping. Tidigare finansiär 1979-12: Tidningsutgivarna (TU).

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna

Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna Fältarbete genomfört av Novus Sammanställt av SVT Publik- och Utbudsanalys Metod / Om undersökningen Fältperiod: 18-19/11 2015 Antal genomförda intervjuer:

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Norrbäck. MarkCheck Juni 2012

Vattenfall Vindkraft Norrbäck. MarkCheck Juni 2012 Vattenfall Vindkraft Norrbäck MarkCheck Juni 2012 4. Resultatredovisning Bakgrundsuppgifter Kön Man Kvinna 0% 47% 53% Ålder Yngre än 45 år 45-64 år 65 år eller äldre 34% 34% 33% Kategori Storuman Vilhelmina

Läs mer

Attitydundersökning. Flackarp-Arlöv 2015

Attitydundersökning. Flackarp-Arlöv 2015 Attitydundersökning Flackarp-Arlöv Innehåll Teknisk beskrivning Bakgrund Karta Målgrupp och urval Metod och undersökningsperiod Fördelning av svar Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakt med

Läs mer

Projekt Lund-Flackarp Attitydundersökning bland boende Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Lund-Flackarp Attitydundersökning bland boende Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Lund-Flackarp Attitydundersökning bland boende Projektnummer: TRV /4576 Markör Sammanfattning ( av 3) Kännedom t känner 57 procent till projektet (69 procent, 58 procent övrig allmänhet och 5 procent

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076 Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås Projektnummer: TRV / Bakgrund Trafikverket planerar att bygga dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Bruzaholm MarkCheck Juni 2014

Vattenfall Vindkraft Bruzaholm MarkCheck Juni 2014 Vattenfall Vindkraft Bruzaholm MarkCheck Juni 2014 4. Resultatredovisning Bakgrundsuppgifter Kön 0% Man 59% Kvinna 41% Ålder Yngre än 45 år 24% 45-64 år 65 år eller äldre 37% 38% Permanent boende på orten

Läs mer

En presentation av. Rättvisemärkts kampanj 2007

En presentation av. Rättvisemärkts kampanj 2007 En presentation av Rättvisemärkts kampanj 2007 Under våren 2007, den 9-22 april, genomförde Rättvisemärkt en rikstäckande kampanj med syfte att skapa ökad uppmärksamhet och kännedom kring Rättvisemärkt

Läs mer

Allmänhetens syn på Vetenskap 2003

Allmänhetens syn på Vetenskap 2003 DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2003:3 Allmänhetens syn på Vetenskap 2003 Förord Framtiden byggs av kunskap och lärande. Vetenskapen genererar ny kunskap. Men kunskap blir inte aktiv utan fotfäste

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder Rapport Barsebäcksverket Kunskap, oro, attityder 2015-12-07 Innehåll Sid Bakgrund och syfte 3 Områdesindelning 4 Sammanfattning 5 Nedläggning av Barsebäck 7 Förtroende 29 Informationen 36 Appendix 43 Hur

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Boarp. MarkCheck December 2013

Vattenfall Vindkraft Boarp. MarkCheck December 2013 Vattenfall Vindkraft Boarp MarkCheck December 2013 4. Resultatredovisning Bakgrundsuppgifter Kön Man Kvinna 0% 39% 61% Ålder Yngre än 45 år 45-64 år 65 år eller äldre 21% 41% 37% Är du... Permanent boende

Läs mer

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Ett viktigt steg mot en större stad Följ med på resan! Nu bygger vi framtidens Falun En satsning för dig och morgondagens falubor! I en modern

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Resultat från intervjuer med boende i Stockholms

Läs mer

Som gående blir man luttrad

Som gående blir man luttrad HORNSTULL Det är stor skillnad mellan cykelbanor och cykelfält. Mellan Ansgariegatan och Hornstull fungerar det och känns säkert och bra. Viveka, cyklist Som gående blir man luttrad Annelie passerar över

Läs mer

... 21... 22... 26... 32... 40... 50

... 21... 22... 26... 32... 40... 50 ......... 7... 13... 17... 17... 19... 1...... 3... 6... 7... 3... 3... 3... 3... 3... 37...... 1... 3...... 3 3 19 1 1 Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet Kvinnokliniken Uminova Siencepark

Läs mer

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004 SKOP Skandinavisk opinion ab KF i samarbete med konsumentföreningarna SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 19

Läs mer

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!!

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!! SDs landsdagar Om undersökningen Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och

Läs mer

SPÅRVAGNAR I SKÅNE 2014

SPÅRVAGNAR I SKÅNE 2014 SPÅRVAGNAR I SKÅNE 0 Rapport framtagen för Lund kommun Beställare: Katarina Otz Upplägg och rapport: Peter Nilsson Genomförande: September-Oktober, 0 Projektnummer: 0 Uppdragsgivaren måste få GfK:s godkännande

Läs mer

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell Inställning till vindkraftpark i Falkenberg Maj Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Ämne: Inställning till havsbaserad vindkraftpark i Falkenberg Tid för fältarbete: 20 mars 3 april 202 Intervjupersoner:

Läs mer

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715 RAPPORT Simrishamnsbanan 213 Trafikverket Attitydundersökning Simrishamnsbanan 213 Projektnummer: TRV 21/21715 Bakgrund Syfte Det primära syftet med undersökningen är att ta reda på vilken inställning

Läs mer

Vilken typ av nyheter intresserar dig främst? Nöje Olyckor och katastrofer Lokala nyheter Brott och rättegångar Löpsedeln/första sidan Serier Forskning och framsteg Utrikesnyheter Teknik Mode Sport Kultur

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Novus undersökning Terrordåden i Bryssel och medierna Innehåller jmf. utfall för undersökningen efter Terrordåden i Paris

Novus undersökning Terrordåden i Bryssel och medierna Innehåller jmf. utfall för undersökningen efter Terrordåden i Paris Novus undersökning Terrordåden i Bryssel och medierna Innehåller jmf. utfall för undersökningen efter Terrordåden i Paris Fältarbete genomfört av Novus Sammanställt av SVT Publik- och Utbudsanalys Metod

Läs mer

Siten Avpixlat har en högre kännedom, 61 % känner till den, 20 % av svenska folket har någon gång läst något på den.

Siten Avpixlat har en högre kännedom, 61 % känner till den, 20 % av svenska folket har någon gång läst något på den. Rapport: Media, Julia Ceasar, Avpixlat och näthat Novus har på eget initiativ genomfört en undersökning om vad svenska folket har för kännedom om Julia Ceasar, avpixlat, snaphanen, det generella t för

Läs mer

Föräldrar & medier 2012/13

Föräldrar & medier 2012/13 Föräldrar & medier / Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och läsanvisning Sammanfattning Resultatredovisning. Är barnet en pojke eller flicka?. Hur mycket fyller barnet i år?. Har barnet syskon?.

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

EN FÖRLORAD NYHETSGENERATION? (Eller: vill inte unga vuxna längre ha koll på läget?)

EN FÖRLORAD NYHETSGENERATION? (Eller: vill inte unga vuxna längre ha koll på läget?) EN FÖRLORAD NYHETSGENERATION? (Eller: vill inte unga vuxna längre ha koll på läget?) Jonas Ohlsson SOM-institutet Vetenskapsfestivalen 2013 100 Tidningsläsning bland unga vuxna, 1986 2012 (procent minst

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

MÅLGRUPPSANALYS BRANSCH POTENTIELLA BILKÖPARE

MÅLGRUPPSANALYS BRANSCH POTENTIELLA BILKÖPARE Med fakta från Kantar Sifo Orvesto Helår 2016 MÅLGRUPPER Den här målgruppsanalysen innehåller två olika målgrupper beroende på vilken frågeställning det gäller. 1. Regionen Boende i Region A. 16-80 år.

Läs mer

Projekt Slussen PROJEKT SLUSSEN

Projekt Slussen PROJEKT SLUSSEN Projekt Slussen Marianne Dunér, kommunikationsansvarig Mats Johansson, samordnande byggledare Elin Cederberg, informatör Pia Ström-Sjöberg, projekledare exploatering Skicket på dagens anläggning Slussen

Läs mer

Tidningsmarknaden i Göteborgsregionen har förändrats en hel del sedan slutet

Tidningsmarknaden i Göteborgsregionen har förändrats en hel del sedan slutet Tidningsläsning i Göteborgsregionen TIDNINGSLÄSNING I GÖTEBORGSREGIONEN ANNIKA BERGSTRÖM OCH LENNART WEIBULL Tidningsmarknaden i Göteborgsregionen har förändrats en hel del sedan slutet av 1990-talet.

Läs mer

BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 2009

BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 2009 1 BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 009 INNEHÅLL sid Om undersökningen Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 8, november 011 Kampanjnummer: 01150 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: måndag 7 november, v. 45, 011 Mätperiod: slutet v 45 början 48, 011 Mediaeffekter

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

(fr14ejin t 1 2)e(fr14in t 1 2) (fr10ejin t 1 2)e(fr10in t 1 2)

(fr14ejin t 1 2)e(fr14in t 1 2) (fr10ejin t 1 2)e(fr10in t 1 2) 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period? efter Fr1_1 efter Fr1_1 Fr1_1 Antal Summa % Fr1_1 Antal Summa % ja 187 98 ja 383 96 nej 4 2 nej

Läs mer

RAPPORT Varbergstunneln 2013. Trafikverket. Förmätning Varbergstunneln 2013 Projektnummer: TRV 2010/21715

RAPPORT Varbergstunneln 2013. Trafikverket. Förmätning Varbergstunneln 2013 Projektnummer: TRV 2010/21715 RAPPORT Varbergstunneln 2013 Trafikverket Förmätning Varbergstunneln 2013 Projektnummer: TRV 2010/21715 1 Dokumenttitel: Varbergstunneln 2013 Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum:

Läs mer

Markör Örebro Markör Stockholm

Markör Örebro Markör Stockholm Stockholm, juli Huddinge kommun Uppdrag: Nöjd Kund Index hos invånarna i Huddinge kommun Beställare: Gatuavdelningarna, Huddinge kommun Kontaktperson Huddinge kommun: Annika Feychting Projektledare Markör:

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundet undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1 000 personer på uppdrag av

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

FÖRTROENDE- BAROMETER 2002

FÖRTROENDE- BAROMETER 2002 FÖRTROENDE- BAROMETER 2 MEDIEAKADEMIN FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLS- INSTITUTIONER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 19 november 2. För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Barnfamiljerna och tidningsprenumerationen en relation på väg att försvagas?

Barnfamiljerna och tidningsprenumerationen en relation på väg att försvagas? Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation Dagspresskollegiet Dagspresskollegiet PM nr. 66 Barnfamiljerna och tidningsprenumerationen en relation på väg att försvagas? Ingela

Läs mer

Serviceundersökningen 2013 företags uppfattning om kommunernas service under 2012

Serviceundersökningen 2013 företags uppfattning om kommunernas service under 2012 1 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande service. God kvalitet och hög service i myndighetsutövning är särskilt centralt för att skapa goda relationer

Läs mer

Pensionsmyndigheten. Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO

Pensionsmyndigheten. Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO Pensionsmyndigheten Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare 2012 2012-05-03 Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO Bearbetad av Christer Nordh/Pensionsmyndigheten 1 Bakgrund och

Läs mer

Exploateringskontoret

Exploateringskontoret Exploateringskontoret Attitydundersökning Hagastaden 26 Mars 26, Markör Marknad och Kommunikation Markör AB (29) Uppdrag: Attitydundersökning Hagastaden 26 Beställare: Exploateringskontoret Kontaktperson

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. PM nr. 78

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. PM nr. 78 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik, medier och kommunikation PM nr. 78 Morgontidningsläsning på papper och webb samt prenumerationer i hushållen en tabellrapport Ingela

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för. SLUSSEN plan B och Stadens förslag. Richard Murray SLUSSEN plan B

Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för. SLUSSEN plan B och Stadens förslag. Richard Murray SLUSSEN plan B Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för och Stadens Richard Murray Presentation 12 december 2012 jämfört med Stadens Byggtid 4½ år istället för 8 år Byggkostnad 5 mdr istället för 8 mdr + bussterminalen

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. hösten 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. hösten 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN hösten Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, november 1 Sammanfattning Index ens index har stigit från 48 i våras till 50. Det betyder att hushållens ekonomi förbättrats det senaste

Läs mer

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur)

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) 03 Kommunikation och sociala nätverk 10 93 e-post 91 SMS 55 Hur många använder olika sätt att kommunicera

Läs mer

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18 Rapport Attityder till kärnkraftverk Ringhals 2014-12-18 Bakgrund och syfte På uppdrag av Ringhals har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk.

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm E4 Förbifart Stockholm Projektstyrningsdokument TRV Kontrollprogram under byggtiden Bilaga 8 Kommunikation och tredje man BYGGHANDLING 2014-06-18 0N130008_Bilaga 8 Kommunikation och tredje man Handlingsbeteckning

Läs mer

Skolledare om datorer i arbetet

Skolledare om datorer i arbetet Novus Opinion Skolledare om datorer i arbetet Microsoft 2009-10-26, Projektnummer 1437 Lina Lidell Om undersökningen Syfte: Att kartlägga skolledares och lärares arbetssätt med fokus på rådande förutsättningar

Läs mer

Hushållens materiella standard 1975 2005

Hushållens materiella standard 1975 2005 16 Hushållens materiella standard 1975 2005 DELPROV DIAGRAM, TABELLER OCH KARTOR Andelen personer i Sverige i åldrarna 16 74 år som hade olika resurser knutna till det egna hushållet 1975 2005. Uppgifter

Läs mer

Min Value 1. Max Value 2. Mean Variance Standard Deviation Total Responses 169. # Answer Bar Response % 1 Kvinna 88 52%

Min Value 1. Max Value 2. Mean Variance Standard Deviation Total Responses 169. # Answer Bar Response % 1 Kvinna 88 52% Initial Report Last Modified: 10/29/2014 1. Vilket kön? Statistic Value Min Value 1 Max Value 2 Mean 1.48 Variance 0.25 Standard Deviation 0.50 Total Responses 169 1 Kvinna 88 52% 2 Man 81 48% Total 169

Läs mer

Projekt Vackert Rättvik Projektet

Projekt Vackert Rättvik Projektet Projekt Vackert Rättvik Projektet Vackert Rättvik startade 1994 och byggdes färdigt 2005. Syftet var att förbättra miljön längs riksvägen och stationsområdet och att skapa ett samarbete mellan kommunen,

Läs mer

Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima. Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten maj 2011

Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima. Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten maj 2011 Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten 16 23 maj 2011 Om undersökningen Den 11 mars 2011 inträffade en allvarlig kärnkraftsolycka

Läs mer

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Opinionsundersökning Oktober 2016 Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Om undersökningen Utförare Sifo Fältarbete 29 september 12 oktober 2016 Antal intervjuer Målgrupp

Läs mer

Så påverkas du av projekt Getingmidjan. Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra

Så påverkas du av projekt Getingmidjan. Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra Så påverkas du av projekt Getingmidjan Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra VI RUSTAR GETINGMIDJAN. SVERIGES VIKTIGASTE FÖRBINDELSE. Sveriges viktigaste förbindelse. Visste du

Läs mer

Q1 Är du 1 / 31. Blomsterfondens Medlemsenkät 2016. Svarade: 8 036 Hoppade över: 79. Man. Kvinna. Vill inte svara

Q1 Är du 1 / 31. Blomsterfondens Medlemsenkät 2016. Svarade: 8 036 Hoppade över: 79. Man. Kvinna. Vill inte svara Q1 Är du ade: 8 036 Hoppade över: 79 Man Kvinna Vill inte svara sval Man Kvinna Vill inte svara 26,44% 2 125 73,11% 5 875 0,45% 36 Totalt 8 036 1 / 31 Q2 Hur gammal är du? ade: 8 030 Hoppade över: 85 under

Läs mer

FÖRTROENDEBAROMETER 2017 ALLMÄNHETENS FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER, POLITISKA PARTIER, MASSMEDIER & FÖRETAG

FÖRTROENDEBAROMETER 2017 ALLMÄNHETENS FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER, POLITISKA PARTIER, MASSMEDIER & FÖRETAG FÖRTROENDEBAROMETER 17 ALLMÄNHETENS FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER, POLITISKA PARTIER, MASSMEDIER & FÖRETAG 17-04-06 Medieakademins förtroendebarometer 17 q Medieakademins förtroendebarometer har genomförts

Läs mer

Så påverkas du av Getingmidjan. Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra

Så påverkas du av Getingmidjan. Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra Så påverkas du av Getingmidjan Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra VI RUSTAR GETINGMIDJAN. SVERIGES VIKTIGASTE FÖRBINDELSE. Sveriges viktigaste förbindelse. Visste du att alla

Läs mer

Hej mitt namn är... och jag ringer från SIFO. Jag skulle vilja ställa några korta frågor till dig. Går det bra nu? Intervjun tar cirka 5-10 minuter.

Hej mitt namn är... och jag ringer från SIFO. Jag skulle vilja ställa några korta frågor till dig. Går det bra nu? Intervjun tar cirka 5-10 minuter. PROJEKTNAMN: Inställning till vindkraftpark i Falkenberg PROJEKTNUMMER: 1524610 ANSVARIG: Johan Orbe/Caroline Theorell DATUM: mars-april 2012 Hej mitt namn är... och jag ringer från SIFO. Jag skulle vilja

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

MEDIEANALYS LIDINGÖ STAD

MEDIEANALYS LIDINGÖ STAD MEDIEANALYS LIDINGÖ STAD 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Reformklubben Lisa Wärn, Martina Ternheim, Nora Anter och Therese Sarlin INNEHÅLL Inledning - Syfte - Frågeställningar Metod - Inhämtning - Bearbetning

Läs mer

Panelfråga angående Kungsbacka Torg

Panelfråga angående Kungsbacka Torg Panelfråga angående Kungsbacka Torg Den 7 november skickades panelfrågor ut till vår vuxenpanel angående Kungsbacka torg. Syftet med undersökningen var att få en utvärdering av torget som helhet, få förslag

Läs mer

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (26) Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (26) Bilaga 1- studiens frågeformulär I bilaga 7 redovisas hur varje målgrupp besvarar kunskapsfrågorna.

Läs mer

Bytt är bytt och kommer inte tillbaka?

Bytt är bytt och kommer inte tillbaka? Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation Dagspresskollegiet PM nr. 64 Bytt är bytt och kommer inte tillbaka? Unga och papperstidningar av olika slag. Exemplet Stockholm

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011 Vattenfall Vindkraft Grönhult MarkCheck November 2011 1. Bakgrund 1.1. Syfte Vattenfall Vindkraft AB planerar att uppföra vindkraftsanläggningar i Grönhult. I arbetet med att skapa lokal acceptans ingår

Läs mer

STOCKHOLMSBUSSEN ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND 600 STOCKHOLMARE ÖVER 18 ÅR RESULTATSAMMANFATTNING VÅREN 2012 NR 18

STOCKHOLMSBUSSEN ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND 600 STOCKHOLMARE ÖVER 18 ÅR RESULTATSAMMANFATTNING VÅREN 2012 NR 18 STOCKHOLMSBUSSEN ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND 6 STOCKHOLMARE ÖVER 8 ÅR RESULTATSAMMANFATTNING VÅREN NR 8 UNDERSÖKNINGSTEKNISK INFORMATION Population och urval: 6 slumpmässigt utvalda stockholmare 8 år eller

Läs mer

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1998 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60 Stockholm Telefon 08-772

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Svenska Direktflyg Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Frågebatteri Vetenskap & Allmänhet 2015

Frågebatteri Vetenskap & Allmänhet 2015 2015-09-17 Frågebatteri Vetenskap & Allmänhet 2015 Urval: Riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16 74 år Antal telefonintervjuer: 1 000 Tid för telefonintervjuer: 20 september 4 oktober

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Novus undersökning om medieanvändning kring Attentatet i Stockholm

Novus undersökning om medieanvändning kring Attentatet i Stockholm Allmänt rörande undersökningen: Med vägning har vi en god representativitet för landet. Det är dock en mycket kort fältperiod lör-mån, direkt efter attentatet, vilket gör att det är den bilden svenskarna

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Hushållsbarometern hösten 2006

Hushållsbarometern hösten 2006 Hushållsbarometern hösten Erika Pahne Institutet för Privatekonomi November Sammanfattning Hushållsindex har stigit från 49 till 50, och är på den högsta nivån sedan våren 2004, vilket betyder att de som

Läs mer

Serviceundersökningen 2013 företags uppfattning om kommunernas service under 2012

Serviceundersökningen 2013 företags uppfattning om kommunernas service under 2012 1 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande service. God kvalitet och hög service i myndighetsutövning är särskilt centralt för att skapa goda relationer

Läs mer

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 2010-02-15 Ärendenr: Nf 60/2010 Handläggare: Annelie Fridman Sophia Greek Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 Vård och Stöd Förvaltningen för funktionshindrare

Läs mer