Förädlade ekologiska och närproducerade produkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förädlade ekologiska och närproducerade produkter"

Transkript

1 Förädlade ekologiska och närproducerade produkter -Probleminventering inom förädlingsindustrin Av: Svante Lindqvist Datum: Handledare: Kristina Sjöholm

2 Sammanfattning Den här rapporten har gjorts på uppdrag av Projekt Näreko. Projekt Näreko syftar till att öka användningen av ekologiska och närproducerade livsmedel i Västra Götalandsregionen. Rapporten syftar till att öka kunskaperna om hur livsmedelsföretagen ser på förutsättningarna att utveckla marknaden av ekologiska och närproducerade livsmedel. Till grund för rapporten ligger en undersökning där ett antal livsmedelsföretag intervjuats. Resultatet visar att det idag finns en rad ekologiska produkter för storhushåll volymerna är däremot ännu inte så stora. Företagen är intresserade att öka produktionen bara man får tillräckligt mycket betalt. Tillverkningsprocesserna är i många fall samma för de ekologiska produkterna som för de konventionella. Ofta gör dagens små volymer av ekologiska produkter att priserna blir betydligt högre. Ökad efterfrågan ger större tillverkningsvolymer som på sikt kan ge lägre priser. Den ekologiska odlingen måste öka annars kommer brist på råvaror uppstå. För att marknaden skall växa är det är viktigt att kommuner och landsting ger tydliga signaler både att man vill köpa, vad man vill köpa och att man är långsiktigt intresserad. Företagen ser inga problem att leverera närproducerade livsmedel, däremot finns det lagar som försvårar för kommuner och landsting att aktivt välja en lokal leverantör.

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Mål Bakgrund Metod Resultat Arla ost Götene Böjabagaren Ekokött i Bohuslän AB Falköpings mejeri Gunnar Dafgård AB RK-skaleri Svenska Lantägg SQM Pork Skara Diskussion Slutsats Referenser Frågor...Bilaga 1

4 Svante Lindqvist Inledning Den här rapporten har gjorts på uppdrag av Projekt Näreko. Näreko är ett projekt som drivs och finansieras av Västra Götalandsregionens miljönämnd och folkhälsokommitté, länsstyrelsen, kommuner och hushållningssällskapen i Västra Götaland. Projektägare är hushållningssällskapen i Västra Götaland. Rapporten består av fakta insamlade vid intervjuer med ansvariga för Kravproduktionen på ett antal företag i regionen. Intervjuerna har gjorts antingen via telefon, via e-post eller genom personliga besök. Projekt Näreko syftar till att öka användningen av ekologiska och närodlade livsmedel i Västra Götalandsregionen. Livsmedel som förädlats på olika sätt för att underlätta tillagningen är en viktig del i produktionskökens inköpsbehov. Utbudet av denna typ av varor är idag begränsad om man vill köpa ekologiskt. 2 Mål Syftet med den här undersökningen är att öka kunskaperna om hur företagen som förädlar livsmedel ser på förutsättningarna att utveckla marknaden av ekologiska produkter för storhushåll. Här följer några frågeställningar som skall undersökas: Vilka produkter finns på marknaden? Vilka svårigheter/möjligheter finns för att utveckla förädlingen av ekologiska storköksprodukter? Vad krävs för att företagen skall satsa på ekologiskt och närodlat? Hur kan man förbättra kontakten mellan odlare, förädlare och storhushåll? Om man upplever att man får tillräckligt betalt i de olika leden? 3 Bakgrund Om storköken använder mer ekologisk mat så vet producenterna att de får en säker avsättning för sina produkter tillgången säkerställs. Det är grundtanken i regionprojektet Näreko. Grunden till projekt Näreko är ett beslut i regionfullmäktige om regionens egen verksamhet, där det sägs att användningen av ekologiska livsmedel ska öka i köken.

5 Svante Lindqvist Bakgrunden till projektet är att livsmedelskedjan med dess förgreningar, transporter, energiförbrukning, produktion, förädling, konsumtion med mera är en av våra stora miljöbelastare såväl lokalt som globalt. Vi är alla viktiga pusselbitar i arbetet med att skapa en livsmedelsförsörjning som är skonsam mot människor, djur och natur. Projektets huvudmål är att skapa en god livsmiljö och befrämja en god hälsa. Delmålet är att ge Västra Götaland en tydlig miljöprofil samt bidra till att regionen blir en spjutspets i miljöarbetet.( Sjöholm, 2000) Grunden för det ekologiska lantbruket är en omsorg om naturens grundläggande funktioner och tanken om global solidaritet. Ekologisk odling har som mål att hushålla med naturresurserna, att inte tillföra främmande ämnen till biosfären, att främja biologisk mångfald i odlingslandskapet, att ge våra husdjur möjlighet till ett naturligt beteende och en värdig tillvaro och att ge lantbrukaren en säker arbetsmiljö.(krav 2001) Samhället har de senaste tio åren på olika sätt främjat den ekologiska odlingen. Bidrag till de som odlar ekologiskt är ett styrmedel som används för att öka odlingen. Sveriges riksdag stod också bakom målet att 10% av åkerarealen skulle vara ekologisk odlad år Målet uppnåddes men bara hälften av denna areal är ansluten till en kontrollorganisation för ekologisk odling. Produktionen från den andra hälften certifieras inte och dessa produkter når därmed inte konsumenterna som ekologiska. 4 Metod Att genom personliga kontakter med företagen föra en dialog. Ett antal livsmedelsföretag i regionen, både stora och små, har valts ut. Företagen har kontaktats och ett antal frågor ställts. Svaren har sedan sammanställts och analyserats. Exempel på frågor finns i bilaga 1. Med ekologiskt odlat avses produkter som är certifierade av godkänd kontrollorganisation t.ex. Krav. Med närproducerat avses produkter som är odlade och/eller förädlade inom Västra Götalands län eller på så nära håll som möjligt. Företagen har valts ut med tanke på att de ska representera olika produktgrupper/ olika storlek på företag och ligga i närområdet. Arla ost, Götene Böjabagaren Dafgård Ekokött i Bohuslän Falköpings Mejeri RK-Skaleri Svenska Lantägg SQM, Skara

6 Svante Lindqvist Resultat 5.1 Arla ost Götene Arla Foods har som övergripande mål för koncernen att År 2002 skall minst tio procent av den invägda mjölken vara ekologisk. Arla ost i Götene tillverkar 50 ton ost om dagen, man tillverkar idag 13 sorters ost. Sortiment: Herrgårdsost Billingeost Idag prioriterar Arla att använda ekomjölken till dryckesmjölk i första hand eftersom det är mest lönsamt, smör och ost kommer i andra och tredje hand. Tillgången på ekologisk mjölk ökar varje år i takt med att efterfrågan ökar. Det är dyrare för mejerierna att hämta ekomjölken eftersom ekomjölken måste hållas åtskild från den konventionella och köras i särskilda tankbilar. Gårdarna med ekologisk mjölkproduktion ligger utspridda och därav får man långa körsträckor. En ökad tillgång på ekomjölk gör att transporterna underlättas och blir billigare. På företaget bedömer man att den ekologiska förädlingen i princip inte kostar mer än den övriga. Problemet är att volymerna idag är små och det ställer till en del problem. Ystningsprocesserna som sådana är idag anpassade så att man skulle kunna göra ekologisk ost av de flesta recepten man har idag om det fanns tillgång på råvara.. I 10 av ostrecepten används inte salpeter och därmed är det lätt ställa om tillverkningen av dessa ostsorter om efterfrågan och råvaran finns. 5.2 Böjabagaren Ett familjeföretag som ligger i Timmersdala. Tillverkar olika typer av bröd och småkakor. Företaget svarar på offentliga anbud och säljer till exempel till Vänersborgs och Skövde kommuner. Har idag inga ekologiska produkter i sortimentet. Man uppger att det inte är någon större skillnad att baka med ekologiska råvaror och att själva produktionsprocessen inte blir dyrare. Däremot kostar det att vara ansluten till Krav. Små serier och att de ekologiska produkterna måste särhållas i bageriet gör att kostnaden blir högre.

7 Svante Lindqvist Man tror inte att det skulle vara problem att få tag på ekologisk råvara men priset är högt. Eftersom man inte provat att baka med ekologiskt mjöl ännu vet man inte om det är någon skillnad på råvarans kvalitet. Råvarorna köps inte lokalt i dagsläget men det går att ordna om kunden så önskar. På företaget är man mån om att tillgodose kundens behov. Om kunden vill ha ekologisk bröd och är villig att betala för det så ser man inget hinder för att ta in det i sortimentet. 5.3 Ekokött i Bohuslän AB Företagets affärsidé är att producera ekologiska kött- och charkvaror för att saluföra dessa varor till kund. Verksamheten bedrivs i för ändamålet särskilt byggda lokaler i Varekil på Orust. Vid anläggningen sker slakt av nötboskap och får. Genom att enbart anlita leverantörer som producerar slaktdjur ekologiskt arbetar företaget för en etisk behandling av djur, en bevarad mångfald i naturen och ett bevarande av ett öppet landskap. Ekologisk produktion ställer dessutom stränga krav på de tillsatser som används i produktionen. Transporttiden för djuret bör inte överstiga två timmar. I KRAV-godkänt slakteri får djuren inte slaktas i varandras åsyn. Ekologisk gård skall kontrolleras av statligt förordnad inspektör. Samtliga leveransgårdar skall vara beredda att ta emot 2 konsumentbesök per år. Sortiment: nötfärs grytbitar av nötkött falukorv Nötköttet är hängmörat, därför är det 10% mindre vikt att betala för p.g.a. vätskeavgång. Idag får man tag på tillräckligt mycket råvara, om försäljningen ökar är det svårt att förutsäga hur tillgången på ekologiskt kött blir i framtiden Man anser att råvarupriset är rimligt, däremot är det svårt att ta ut ett rimligt pris till kunden på grund av för billigt inhemskt kött på marknaden. Man vill att politiska styrmedel skall användas för att öka upphandlingen av ekologiska produkter till offentliga sektorn.

8 Svante Lindqvist Falköpings mejeri Ekonomisk förening som ägs av mjölkbönderna runt Falköping. Sortiment: 3 sorters ost mjölk mjölkpulver filmjölk Framtida planer: yoghurt gräddfil Vid tillverkningen måste den ekologiska mjölken särhållas från den övriga, det enklaste sättet att uppnå detta är att köra den ekologiska mjölken först. Har idag tillräckligt med råvaror och räknar med att klara försörjningen om produktionen ökar i framtiden förutsatt att man fortsätter att betala 50 öre i merpris till bonden. Sporer i den ekologiska mjölken kan vara ett problem eftersom krav inte tillåter att man använder salpeter i den ekologiska osten. Sporerna kan göra att man får smörsyrajäsning i osten vid lagringen och den måste kasseras. Genom att använda mjölken med den lägsta sporhalten till osttillverkning och genom köra mjölken genom en baktofug (tar bort c:a 95 % av sporerna) kan man hantera sporerna. 5.5 Gunnar Dafgård AB Företaget producerar, säljer och distribuerar frysta och kylda livsmedel för storhushåll och konsumentmarknad. All egen produktion sker i fabriksanläggningen i den lilla orten Källby, belägen strax utanför Lidköping. Här finns bland annat Sveriges största pizzabageri. Sortiment: bröd falukorv, prinskorv, grillkorv fläskkotlett ryggbiff lök tärnad morot tärnad ärter glass

9 Svante Lindqvist På företaget uppger man att man känner av en efterfrågan men att det är svårt att få tag på råvaror och att råvarorna är dyra och har dålig leveranssäkerhet. Om man i framtiden ska kunna förädla mer ekologiska livsmedel måste odlingen öka. Råvarukvaliteten kan i vissa fall vara ett problem. Lägre proteinhalt i mjöl kan göra att man får ändra i sina tillverkningsprocesser. Risken för skadeinsekter i grönsaker kan vara ett problem om kunderna reagerar negativt, exempelvis i broccoli. Bättre kontakt med ekologiska odlare skulle vara bra. Processerna vid tillverkningen skiljer sig i allmänhet inte men problemet är att särhålla de ekologiska produkterna från de konventionella. De små volymerna innebär därför att de ekologiska produkterna blir dyrare. Företaget köper mycket råvaror i närområdet men i vissa fall måste man importera från utlandet. Försäljningen sker i hela landet och även en viss export. 5.6 RK-skaleri RK Skaleri startade i liten skala i en ladugård i Lane-Ryrs socken utanför Uddevalla och skalade till att börja med bara potatis som odlades i trakten. I samband med ägarbyte i Juli 1997, flyttade företaget in i nuvarande lokaler på Dyrstensvägen i Uddevalla. Försäljningen sker i närområdet. Sortiment. skalad potatis skalade rotfrukter strimlad vitkål skivat, tärnat, janssonstrimlat, Svårigheten ligger inte i att skala ekologisk potatis utan att få tag på råvaror med rätt kvalitet. Man har inte problem att få tag på tillräcklig kvantitet till sin produktion men det är svårt att få den rätta kvaliteten. Formen på potatisen har stor betydelse för hur lämplig den är att skala maskinellt, en äggrund form är den bästa. Escort och Matilda är sorter som odlas mycket av de ekologiska odlarna, det är enligt företaget inget fel på smaken på dessa potatisar men de är inte bra att maskinskala. Asterix är så där att skala men odlas inte i tillräcklig omfattning. Sava är den bästa sorten anser man, den har rätt form och är slät och därför blir spillet i skalningsprocessen mindre än med andra sorter. Sava är resistent mot bladmögel och odlas mer och mer av både konventionella och ekologiska odlare. Sommaren 2000 lyckades emellertid inte de ekolgiska odlingarna med Sava och därför har företaget nu svårt att få tag på rätt råvara. Man förser idag de gamla kunderna som vill ha ekologiskt med skalad

10 Svante Lindqvist Matildapotatis men man försöker inte skaffa nya kunder i nuläget. Andra viktiga kvalitetsaspekter är att undvika mekaniska skador, grönfärgning, sjukdomar och maskstick. På företaget påpekar man betydelsen av att de ekologiska odlarna höjer kvaliteten på potatisen, det räcker inte att det är ekologiskt odlat, det måste var hög kvalitet ur alla synpunkter. I dagens läge blir den färdigskalade ekologiska potatisen orimligt dyr tycker man på företaget delvis beroende på att råvarukostnaden blir högre när spillet ökar. 5.7 Svenska Lantägg Ett privat företag som köper in ägg från äggproducenter, förpackar, distribuerar skalägg och även vidareförädlar ägg i form av äggmassa och äggpulver. Företaget har anläggningar i Hässleholm och Skara och köper in ägg från Hela södra Sverige. Sortiment: skalägg flytande heläggsmassa i 5kg och 10 kg bag-in-box heläggspulver Framtida planer: äggulemassa i bag-in-box äggvitemassa i bag-in-box Råvarutillgången är inget problem idag, tillgången på ekologiska ägg har ökat kraftigt de senaste åren. Att ställa om produktionsmetoderna är inget problem, man använder samma metoder, skillnaden är att man inte kan använda konserveringsmedel till den ekologiska äggmassan, därför blir hållbarheten kortare, 4 veckor istället för 3 månader. Små serier fördyrar produktionen något. Man är mycket positiva till projekt Näreko och satsar på de ekologiska produkterna. Det finns inga hinder att öka ekoförsäljningen bara man får täckning för sina kostnader 5.8 SQM Pork Skara Företaget slaktar och styckar grisar. Man uppger att samtliga styckningsdetaljer är lämpliga för storhushåll.

11 Svante Lindqvist Man räknar inte med att den kravgodkända slakten kostar mer än slakten av konventionella grisar. Vad kravreglerna framförallt går ut på är att djuren inte ska utsättas för stress under transporten till slakteriet och innan de avlivas. Det ställer krav både på byggnadernas utformning och på personalens uppförande. Själva styckningsmomentet skiljer inte när det gäller ekologiska grisar, det viktiga är att man särhåller det ekologiska köttet från det konventionella. På företaget uppger man att det finns gott om råvaror idag och att man även kan klara en ökning i efterfrågan. Enligt företaget är avräkningspriset på griskött för högt idag. 6 Diskussion Förädlingen av ekologiska livsmedel har ökat på senare år och många livsmedelsföretag har idag med dem i sitt sortiment. Volymerna är ännu så länge små men inköpsrutiner och produktionsprocesser finns färdiga om efterfrågan ökar. Nödvändigt är då också att råvarutillgången ökar framdeles. Vilka svårigheter/möjligheter finns för att utveckla förädlingen av ekologiska storköksprodukter? Möjligheterna är mycket stora, det är efterfrågan som styr, vill kunderna köpa ekologiskt och är beredda och betala ett merpris för detta kommer produkterna finnas på marknaden. Generellt kan man säga att de flesta tillverkningsprocesserna inte behöver ändras i någon större grad, vad som förekommer är att råvarorna inte alltid har samma sammansättning exempelvis att vetemjöl har lägre glutenhalt eller att Kravs regler inte tillåter vissa typer av konserveringsmedel. Några företag uppger att råvarutillgången är begränsad och att man därför inte kan satsa mer på ekologiska produkter. Vad krävs för att företagen skall satsa på ekologiskt och närodlat? Den här undersökningen visar att företagen gärna säljer förädlade ekologiska livsmedel till storköken. Produkterna finns redan idag i viss utsträckning i företagens sortiment. Tillgången på ekologiska livsmedel har ökat kraftigt de senaste åren. Ett relativt stort antal förädlade produkter för storkök finns också tillgängliga idag, även om volymerna inte är särskilt stora. Efterfrågan styr. Det är viktigt att ge tydliga signaler till marknaden, både vad det är man vill köpa och att man är långsiktigt intresserad.

12 Svante Lindqvist Många företag som verkar i regionen är positiva till strävan att förse kunderna med närodlade produkter. De mindre och medelstora företagen har ofta som en del av sin affärsidé att vara en lokal leverantör med de fördelar det innebär, de större företagen har svårare att leva upp till detta eftersom de köper in sina råvaror och säljer sina färdiga produkter över ett större område. Det är inget problem att hitta lokala leverantörer av livsmedel, däremot finns det hinder i de regler som styr den offentliga upphandlingen. Idag görs upphandlingen många gånger samordnat och det handlar då om stora volymer som lokala små förädlingsföretag kan ha svårt att erbjuda. Enligt lagen om offentlig upphandling får man inte dela upp en upphandling i mindre delar med syftet att komma under tröskelvärdet. Men att man delar upp en upphandling behöver inte betyda att man är ute efter att komma under tröskelvärdet. Orsaken kan vara att man vill gynna konkurrensen genom att ge flera mindre företag möjlighet att lägga anbud. Hur kan man förbättra kontakten mellan odlare, förädlare och storhushåll? Det har inte framkommit några entydiga önskemål från företagen om något nytt forum för att hålla kontakt med storkökskunderna. De flesta verkar vara nöjda med hur det fungerar idag. Många uttrycker sig positivt om tanken med projekt Näreko och den ökade exponering frågan får i samband med projektet. I Danmark har startats en ny hemsida på internet för att underlätta kontakten mellan säljare och köpare av ekologiska produkter, det kanske vore något för Västra Götaland. Om man upplever att man får tillräckligt betalt i de olika leden? Priserna ett företag tar ut till kunderna sätts inte bara på grundval av vad företaget har för kostnader, utan i hög utsträckning baseras de på vad marknaden tål. De flesta företagen tar ut de priser de anser sig behöva. I vissa fall säger de själva att priset till kunden är högt men det ändå går att sälja de volymer som är aktuella idag. I takt med att marknaden växer och företagen kan köra större serier kan tänkas att priserna kan sjunka, ökad konkurrens kan också leda till lägre priser. En del företag uttrycker att priset på de ekologiska råvarorna är för högt, samtidigt måste man ha förståelse för att lantbrukarna måste ha rimlig ersättning för sina produkter.

13 Svante Lindqvist Slutsats Marknaden för ekologiska förädlade livsmedel till storkök är i sin linda, men det finns en tydlig vilja hos företagen att tillgodose detta behov. Man måste vara medveten om är att det tar tid att bygga upp en marknad och att särskilt de ekologiska produkterna förutsätter en långsiktighet både hos odlarna och förädlingsföretagen. En hel del produkter finns idag så bollen ligger delvis hos kommuner och landsting att börja köpa dem. Det är viktigt att ge tydliga signaler till marknaden genom att: kräva ekologiskt odlat vid upphandling föra en dialog med livsmedelsföretagen och förklara vilka önskemål man har ha kontakt med odlarorganisationer om vilka grödor som efterfrågas m.m. visa att man långsiktigt intresserad De regler för upphandling som finns idag försvårar att man i stor skala aktivt kan välja lokala leverantörer. Det här arbetet är en ganska allmän översikt och bör kompletteras med mer specifika undersökningar på varje produktgrupp om man vill ha mer detaljerade svar.

14 Svante Lindqvist Referenser Näreko, (2000) en broschyr där projekt Näreko presenteras utgiven projekt Näreko, projektledare Kristina Sjöholm, Hushållningssällskapet box Vänersborg, Kravregler 2001(2000) utgivna av Krav, box 1940, Uppsala, Arla ost Götene, Lidköpingsvägen Götene, Nils Sandgren Böjabagarn Mikael Hedman Ekokött i Bohuslän AB, Lundby 1125, Varekil, Barbara Bauman Falköpings mejeri, Odengatan 6, Falköping, Uno Elofsson Gunnar Dafgård AB, Källby, Kerstin Hansson RK-Skaleri Dyrstensvägen 1, Uddevalla, Robert Karlsson Svenska Lantägg, Storsvängen Skara, Katarina Eriksson SQM Pork Skara, Filipdalsgatan 6, Skara, Janne Eriksson

15 Bilaga 1. Projekt Näreko Projekt Näreko syftar till att öka användningen av ekologiska och närodlade livsmedel i Västra Götalandsregionen. Livsmedel som förädlats på olika sätt för att underlätta tillagningen är en viktig del i produktionskökens inköpsbehov. Idag är utbudet av denna typ av varor begränsad om man vill köpa ekologiskt. Syftet med den här undersökningen är att öka kunskaperna om hur företagen som förädlar livsmedel ser på förutsättningarna att utveckla marknaden av ekologiska produkter för storhushåll. Här följer några frågeställningar som skall undersökas: Vilka produkter finns på marknaden? Vilka svårigheter/möjligheter finns för att utveckla förädlingen av ekologiska storköksprodukter? Vad krävs för att företagen skall satsa på ekologiskt och närodlat? Hur kan man förbättra kontakten mellan odlare, förädlare och storhushåll? Om man upplever att man får tillräckligt betalt i de olika leden? Frågor 1. Företagets namn. 2. Vilka produkter lämpliga för storhushåll tillverkar företaget idag? 3. Vilka produkter lämpliga för storhushåll tillverkar företaget ekologiskt idag? 4. Finns det planer på att utöka det ekologiska sortimentet? 5. Är det svårt att ställa om produktionsmetoderna så att de passar till ekologisk förädling?

16 6. Har ni problem att få tag på tillräckligt med råvaror idag? 7. Om produktionen ökar, kan ni då få tag på tillräckligt med råvaror? 8. Har råvarorna rätt kvalitet? 9. Har ni upparbetade kanaler idag att köpa in ekologiska råvaror? 10. Är priset på råvarorna rimligt? 11. Kostar den ekologiska förädlingen mycket mer än den konventionella? 12. Kan ni ta ut ett rimligt pris till kunden? 13. Ett av projekt Närekos syften är att öka användningen av närproducerade livsmedel, hur ställer ni er till ett sådant önskemål? 14. Fungerar kontakten med storkökskunderna bra eller hur skulle den kunna förbättras? 15. Övriga synpunkter?

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad

Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad 20 januari 2016 Maria Dirke Punkter Ekologiska Lantbrukarna Ekologisk produktion i Sverige Jordbrukspolitik, landsbygdsprogram Mål? Marknad eko Ekonomi

Läs mer

75 % ekologisk mat i offentliga kök det är möjligt!

75 % ekologisk mat i offentliga kök det är möjligt! 75 % ekologisk mat i offentliga kök det är möjligt! Maria Unell Verksamhetsledare, Fil.Dr. maria@miljoresurslinne.se Tel: 072-511 61 00 www.miljoresurslinne.se Miljöresurs Linné Ideell förening, bildades

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning KF granskar den svenska marknaden för kött En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten ska kunna påverka utbudets kvalitet

Läs mer

Grossisterna. En länk i kedjan för ökad användning av ekologiska och närproducerade varor i den offentliga sektorn

Grossisterna. En länk i kedjan för ökad användning av ekologiska och närproducerade varor i den offentliga sektorn Grossisterna En länk i kedjan för ökad användning av ekologiska och närproducerade varor i den offentliga sektorn Av: Linnéa Iseland Mars - april 2001 På uppdrag/under ledning av: Kristina Sjöholm, projektledare

Läs mer

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skåne är Sveriges kornbod. Här finns landets bästa jordbruksmark. Här odlas också 70 procent av Sveriges grönsaker, frukt och bär.

Läs mer

Maten och Miljön. Strängnäs 24 November. Hans Andersson

Maten och Miljön. Strängnäs 24 November. Hans Andersson Maten och Miljön Strängnäs 24 November Hans Andersson Mitt företag Haga Tillsammans med 3 anställda bedriver jag ekologisk mjölkproduktion med ca 70 kor och 100 ungdjur. Vi brukar 200 ha åker och 50 ha

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1.

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Själva grundtanken är att det ska bli mindre krångligt att handla lokalt producerad mat. Det ska inte behövas bil, en stor frys och att man råkar känna

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel

Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-10-06 FHN 2015.0034 Handläggare Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde 2014-06-17 97 planeringsförutsättningarna

Läs mer

Arlas Ekorapport Ekostatistik för första halvåret 2013 och en inblick i tredje kvartalet

Arlas Ekorapport Ekostatistik för första halvåret 2013 och en inblick i tredje kvartalet Arlas Ekorapport 2013 Ekostatistik för första halvåret 2013 och en inblick i tredje kvartalet Innehåll Arlas Ekorapport 2013 Sammanfattning - Från avmattad marknad till försiktigt optimism... 3 Om Arla

Läs mer

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 Eko-målet med siktet på en hållbar utveckling GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 På lördag är det dags igen!!! Ekomatsligan 2013 Ludvika nu på plats 38 Våra ekologiska varor: Vetemjöl Havregryn Mjölk Filmjölk

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Ekologiskt och närproducerat en produktinventering. En rapport genomförd inom NÄREKO projektet, Västra Götaland

Ekologiskt och närproducerat en produktinventering. En rapport genomförd inom NÄREKO projektet, Västra Götaland Ekologiskt och närproducerat en produktinventering En rapport genomförd inom NÄREKO projektet, Västra Götaland Inledning Arbetet med enkätundersökningen har varit intressant med många intressanta kontakter

Läs mer

Sibylle Mendes. Criadora Consult. Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013

Sibylle Mendes. Criadora Consult. Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013 . Sibylle Mendes Criadora Consult Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013 Goda exempel De goda exemplen finns, men de har krävt en hel del extra arbete av såväl kostchefer som upphandlare. Vadstena,

Läs mer

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-06-03 Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala

Läs mer

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum.

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi samlade ihop olika konventionella varor som brukar

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 217-6-8 Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala förbrukningen

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Ett branschforskningsinstitut för livsmedelskedjan med uppgift

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Denna lathund är tänkt som ett hjälpmedel för dig vars butik är på väg in i en butikscertifiering. Lathunden kan även användas av butiker som redan är KRAV-certifierade.

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Sju Gårdars mjölk Journalnummer: 2008-6160 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Så upphandlar du klimatsmart Elin Röös Institutionen för energi och teknik Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK SLU, Uppsala

Så upphandlar du klimatsmart Elin Röös Institutionen för energi och teknik Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK SLU, Uppsala Så upphandlar du klimatsmart Elin Röös Institutionen för energi och teknik Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK SLU, Uppsala Klimatutmaningen Konsumtionens klimatpåverkan Klimatpåverkan

Läs mer

Södertälje Närodlat. Förstudie september 2011 till februari 2012. Kostenheten, Södertälje kommun

Södertälje Närodlat. Förstudie september 2011 till februari 2012. Kostenheten, Södertälje kommun Södertälje Närodlat Förstudie september 2011 till februari 2012 Kostenheten, Södertälje kommun i samarbete med LRF, BERAS Implementation, Skillebyholms Yrkeshögskola Projektledare: Helena Nordlund Uppdraget

Läs mer

Ekologisk produktion

Ekologisk produktion Ekologisk produktion Varför matchar inte utbudet efterfrågan? en kortversion Foto: Johan Ascard Producentpriset för ekologiskt producerade jordbruksprodukter är betydligt högre än för konventionellt producerade

Läs mer

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 1 Innehållsförteckning Inledning...S.2 Bakgrund...S.2 Syfte/frågeställning...S.3 Metod...S.3 Resultat...S3,4 Slutsats...S.4 Felkällor...S. 4 Avslutning...S.4

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, mejeri & ägg

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, mejeri & ägg Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning, mejeri & ägg KF granskar: den svenska marknaden för mejeri och ägg I ett omfattande granskningsprojekt kommer KF att belysa hur olika livsmedelsmarknader

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

Varför handla ekologiskt?

Varför handla ekologiskt? 100519 Varför handla ekologiskt? Ida Wreifält, 9B Handledare: Fredrik Alven Innehållsförteckning: Inledning sid 1 Bakgrund sid 1-2 Syfte sid 2 Metod sid 2 Resultat sid 2-4 Slutsats sid 4 Felkällor sid

Läs mer

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick Christel Cederberg, Institutionen Energi & Miljö, Chalmers Birgit Landquist, Miljö & Uthållig Produktion, SIK

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2006

Sveriges livsmedelsexport 2006 Jordbruksverket 2007-03-02 1(8) Sveriges livsmedelsexport 2006 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 39,1 miljarder kronor

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

NOGA UTVALDA DELIKATESSER TILL SOMMARMATEN ÄKTA MAJONNÄS NORSK LAX: VARMRÖKT, GRAVAD, KALLRÖKT & RIMMAD KVALITETSKÖTT I SAMARBETE MED SKÖVDE SLAKTERI

NOGA UTVALDA DELIKATESSER TILL SOMMARMATEN ÄKTA MAJONNÄS NORSK LAX: VARMRÖKT, GRAVAD, KALLRÖKT & RIMMAD KVALITETSKÖTT I SAMARBETE MED SKÖVDE SLAKTERI Sortimentslista sommar 2016 NOGA UTVALDA DELIKATESSER TILL SOMMARMATEN ÄKTA MAJONNÄS NORSK LAX: VARMRÖKT, GRAVAD, KALLRÖKT & RIMMAD KVALITETSKÖTT I SAMARBETE MED SKÖVDE SLAKTERI 2 MARTIN & SERVERA PREMIUM

Läs mer

KSLA den 13 oktober 2016 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad

KSLA den 13 oktober 2016 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad 216-1-14 Hur blåser vindarna på den svenska livsmedelsmarknaden? KSLA den 13 oktober 216 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad Den svenska animaliemarknaden - hur påverkas den av omvärlden?

Läs mer

Mat, mat, mat? En fråga för WFD!

Mat, mat, mat? En fråga för WFD! SAMMANFATTNING AV FÖRELÄSNING I GÖTEBORG UTBILDNINGSDAGAR FÖR SKOLMÅLTIDSPERSONAL OCH PEDAGOGER Arrangör: Skolmatsakademin Endast text, bildmaterialet är borttaget. Helene.Wahlander@ped.gu.se Tel 031-786

Läs mer

Interpellation om ekologisk och närproducerad mat i skolorna

Interpellation om ekologisk och närproducerad mat i skolorna ^^Ä^^fek Interpellation om ekologisk och närproducerad mat i skolorna Ett av etappmålen i det nya klimat och miljöprogrammet är att kommunen ska upphandla 100% ekologiska livsmedel till 2023. Detta är

Läs mer

Mera ekologiskt i den offentliga måltiden

Mera ekologiskt i den offentliga måltiden Mera ekologiskt i den offentliga måltiden BAKGRUND 1/3 ca en tredjedel av konsumtionens miljöpåverkan orsakas av matproduktion och -konsumtion där primärproduktionen står för den största belastningen Lähde:

Läs mer

Kompis med kroppen. 3. Matens resa

Kompis med kroppen. 3. Matens resa Kompis med kroppen 3. Matens resa Matens resa nu och då 1. Ta reda på! Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och förpackades den? 3. Vad åt du

Läs mer

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling Jordbruksinformation 7 2010 Starta eko Växtodling Strängläggning av en fin rajsvingelfrövall i Dalsland. Börja med ekologisk växtodling Text och foto: Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket Det finns

Läs mer

Handla ekologiskt? Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg

Handla ekologiskt? Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg Om alla 130 000 invånare i Örebro under ett år äter 20 000 000 st ekologiska ägg istället för konventionella skulle det bidra till: Minskad användning

Läs mer

Kostpolicy. Offentlig gastronomi i Leksands kommun. Antagen av kommunfullmäktige

Kostpolicy. Offentlig gastronomi i Leksands kommun. Antagen av kommunfullmäktige Kostpolicy Offentlig gastronomi i Leksands kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-12 Innehåll 1. Inledning. 2 1.1 Inledning. 2 1.2 Mål. 2 1.3 Främja goda matvanor 2 1.4 Servera god, vällagad och säker

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Förutsättningar för ökad konsumtion av lokalt producerad mat i våra offentliga kök

Förutsättningar för ökad konsumtion av lokalt producerad mat i våra offentliga kök Förutsättningar för ökad konsumtion av lokalt producerad mat i våra offentliga kök Processledare för offentlig upphandling Det finns förutsättningar för ökad livsmedelsproduktion och konsumtion av lokalt

Läs mer

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1 Ekologiskt är en växande konsumenttrend som skapar en

Läs mer

Jordbruksinformation Starta eko. ungnöt

Jordbruksinformation Starta eko. ungnöt Jordbruksinformation 2 2016 Starta eko ungnöt Foto: Mats Pettersson Börja med ekologisk produktion av ungnöt Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Allt fler vill köpa ekologiskt nötkött. I Sverige

Läs mer

Miljöberättelse kring en måltid Workshop 2 mars 2015

Miljöberättelse kring en måltid Workshop 2 mars 2015 Miljöberättelse kring en måltid Workshop 2 mars 2015 1 Introduktion Vi skulle gärna vilja ha en heldag med er och presentera DKs miljöarbete och ge intressanta inspel kring viktiga miljöaspekter som vi

Läs mer

Vad ska man äta egentligen? Matens hållbarhetsutmaningar Haninge, 21 augusti 2012 Anna Richert

Vad ska man äta egentligen? Matens hållbarhetsutmaningar Haninge, 21 augusti 2012 Anna Richert Vad ska man äta egentligen? Matens hållbarhetsutmaningar Haninge, 21 augusti 2012 Anna Richert Vad vi äter och hur det är producerat: Vem äter nyttigast? Vilken familj orsakar mest belastning på miljön?

Läs mer

VIDINGSJÖSKOLAN SKOLRÅD 2013-03-21

VIDINGSJÖSKOLAN SKOLRÅD 2013-03-21 VIDINGSJÖSKOLAN SKOLRÅD 2013-03-21 NAMN KLASS HANNA SUNDIN FA ANNA-KARIN SANDELL FB HANS RINGSTRÖM 3A, 5B ANDERS SAMUELSSON ÅR 4 BENGT NYSTRÖM ÅR 4 MATS LUNDBERG 5A CHRISTINA BRADLEY-IREMAN REKTOR ANDERS

Läs mer

Christl Kampa-Ohlsson

Christl Kampa-Ohlsson Christl Kampa-Ohlsson Mat som förbättrar världen om sambandet mellan mat miljö - hälsa !!????!! Hushållens utsläpp av växthusgaser 27 % Mat 25 % Rekreation och fritid 16 % Transporter 16 % Bostad 6 % Kläder

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 157 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Hur lång väg kvar till målen för 2020?

Hur lång väg kvar till målen för 2020? Hur lång väg kvar till målen för 2020? 20/20-seminarium 21.03.2013 EkoCentria i korthet en utvecklingsenhet som främjar förverkligandet av hållbara val inom offentliga måltidstjänster finansiering från

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Alltid det svarta fåren!

Alltid det svarta fåren! Alltid det svarta fåren! Mer trovärdig med 20 kor än 1400 kor. Lantbruket lever kvar i småskalighet medan samhället går mot storskalighet. Lantbruket har en ärftlig belastning av småskalighet och då även

Läs mer

Tillverkning av livsmedel och försäljning av oförpackade, animaliska livsmedel. Möjligheter: Hur kommer jag igång?

Tillverkning av livsmedel och försäljning av oförpackade, animaliska livsmedel. Möjligheter: Hur kommer jag igång? I broschyren tar man upp de mest väsentliga stegmärkena för att börja med tillverkning och försäljning av livsmedel. Du får hjälp med alla frågor från Äkta smak-medlemmen i ditt område samt livsmedelstillsynsmyndigheten

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1

Sammanfattning Rapport 2012:1 Sammanfattning Rapport 2012:1 Mål som styrmedel målet för den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel Riksdagen satte på regeringens initiativ målet att 25 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen

Läs mer

LIVSMEDELSSPÅRET. Örebro 2011-10-06 Monica Sihlén

LIVSMEDELSSPÅRET. Örebro 2011-10-06 Monica Sihlén LIVSMEDELSSPÅRET Örebro 2011-10-06 Monica Sihlén AGENDA Sverige - det nya matlandet Fråga 1 Miljöstyrningsrådets kriterier Fråga 2 Rättsutvecklingen Möjligheter och utmaningar Fråga 3 Sverige - det nya

Läs mer

Miljö. Ekonomi. Avfall. morötter mot matsvinn

Miljö. Ekonomi. Avfall. morötter mot matsvinn Miljö Ekonomi Avfall morötter mot matsvinn REAGERA mot mindre matsvinn Med engagemang, kunskap och vördnad för vår mat kan vi tillsammans minimera den mängd livsmedel som går till spillo. Storhushållens

Läs mer

Projektet består av fem delar som speglar hela värdekedjan från jord och odling till bakning, matlagning och konsumtion.

Projektet består av fem delar som speglar hela värdekedjan från jord och odling till bakning, matlagning och konsumtion. VÅRT ÄLSKADE BRÖD Ett projekt för ekologisk odling av kultursorter av vete, råg, havre och korn. Ökad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Hälsosamma bröd och mat med mycket smak. Utbildnings- och konsultföretaget

Läs mer

Mat, miljö och myterna

Mat, miljö och myterna Mat, miljö och myterna Kansliet 2007-03-08 1 Naturskyddsföreningen en grön konsumentrörelse! Handla Miljövänligt-nätverket - 88 Egen miljömärkning BRA MILJÖVAL 89 Miljövänliga veckan - 90 Butiksundersökningar

Läs mer

Strategi med. verkningsfulla åtgärder och mätbara realistiska mål. Arbete på kort och p lång sikt

Strategi med. verkningsfulla åtgärder och mätbara realistiska mål. Arbete på kort och p lång sikt Ekologisk konsumtion och produktion 2011-2013 2013 Ekologiskt Forum 20 oktober 2010 Ekologisk k produktion och konsumtion Strategi med omvärldsanalys, äld l verkningsfulla åtgärder och mätbara realistiska

Läs mer

Ett fossilfritt och klimatsmart lantbruk Hur ser det ut? Hur når vi dit?

Ett fossilfritt och klimatsmart lantbruk Hur ser det ut? Hur når vi dit? Ett fossilfritt och klimatsmart lantbruk Hur ser det ut? Hur når vi dit? Sju Gårdar Mars 2009 Oscar Franzén Ekologiska Lantbrukarna Oscar Franzén Uppsala 16 april 2009 Jordbrukets energianvändning Energianvändning

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 1. Varför är ekologisk korv grå? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den?

Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 1. Varför är ekologisk korv grå? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 1 Varför är ekologisk korv grå? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 2 Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? Till dig som handlar ekologiskt Länge

Läs mer

NOGA UTVALDA DELIKATESSER MAJSKYCKLINGBRÖSTFILÉ NORSK LAX: VARMRÖKT, GRAVAD, KALLRÖKT & RIMMAD SVENSKT KÖTT AV PREMIUMKVALITET

NOGA UTVALDA DELIKATESSER MAJSKYCKLINGBRÖSTFILÉ NORSK LAX: VARMRÖKT, GRAVAD, KALLRÖKT & RIMMAD SVENSKT KÖTT AV PREMIUMKVALITET Sortimentslista höst 2016 NOGA UTVALDA DELIKATESSER MAJSKYCKLINGBRÖSTFILÉ NORSK LAX: VARMRÖKT, GRAVAD, KALLRÖKT & RIMMAD SVENSKT KÖTT AV PREMIUMKVALITET 2 MARTIN & SERVERA PREMIUM SORTIMENT En lista över

Läs mer

COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE { Stackvallens Andelsjordbruk }

COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE { Stackvallens Andelsjordbruk } COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE { Stackvallens Andelsjordbruk } Deltagaröverenskommelse 2015 GRÖNSAKSLÅDA Bondgård Adress Email STACKVALLEN Krokshult Stackvallen 570 91 Kristdala info@stackvallen.se Org.nr.

Läs mer

Publicerad i Göteborgsposten 22/10 2015

Publicerad i Göteborgsposten 22/10 2015 Publicerad i Göteborgsposten 22/10 2015 Hållbar produktion kan förhindra nya mjölkkriser MJÖLKKRISEN: Många fler mjölkbönder kan få betydligt mer betalt när man producerar mjölk på ett hållbart sätt. Marknaden

Läs mer

Stärk djurskyddet i Europa

Stärk djurskyddet i Europa Stärk djurskyddet i Europa Europas förenta krafter maj 2009 www.centerpartiet.se Centerpartiet vill: 1. Förbättra skyddet för EU:s grisar 2. Att djur ska bedövas före slakt 3. Införa max åtta timmar långa

Läs mer

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL Vilka val vi gör när vi handlar är viktigt för vilken påverkan vår konsumtion har på människor och miljö både lokalt och på andra sidan jorden. Giftfri mat? Hur maten produceras

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö.

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät -modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Morotsproduktionen i Sverige

Morotsproduktionen i Sverige På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2017-01-13 Morotsproduktionen i Sverige Den svenska produktionen av morötter ökar liksom konsumtionen per capita. Priserna på svenska morötter

Läs mer

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik 12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik maj 2009 www.centerpartiet.se Inledning EU:s gemensamma jordbrukspolitik är grunden till en fungerande inre marknad och begränsar riskerna för ojämlika

Läs mer

Klimatsmart mat myter och vetenskap. Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet

Klimatsmart mat myter och vetenskap. Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Klimatsmart mat myter och vetenskap Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Jordbruk är väl naturligt? Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra S M A R T STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Handlar om vad vi väljer att stoppa i kundvagnen. MINDRE TOMMA KALORIER ANDELEN EKOLOGISKT ÖKAS Handlar om hur

Läs mer

Ekologisk Mat i Skånes Kommuner

Ekologisk Mat i Skånes Kommuner Ekologisk Mat i Skånes Kommuner Rapport nr 1, 2002 Ekologiskt Marknadscentrum i Skåne Ekologiskt Marknadscentrum Nordenskiöldsgatan 17, 211 19 Malmö Telefon: 040-35 95 62 E-post: info@ekologisktmarknadscentrum.org

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Christel Cederberg Greppa Näringen Utbildning Jordbruket och klimatet Nässjö 12 mars 214 Resultat och diskussion från forskningsprojekt

Läs mer

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat.

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät - modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

ICA-kundernas syn på djuromsorg och ursprung

ICA-kundernas syn på djuromsorg och ursprung ICA-kundernas syn på djuromsorg och ursprung Rapport ICAs kundpanel November 2014 Om ICAs kundpanel ICAs kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2900 kunder.

Läs mer

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Miljönämnden Blankett 2010-05-07 Sida 1(6) Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004, om livsmedelshygien, kapitel

Läs mer

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Halvårsrapport om den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln inklusive Systembolaget. Januari Juli 2016 sammanställd av Ekoweb.nu 18 års erfarenhet av ekomarknaden

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet GÄSENE KÖTT Datum: 204-2-23... Journalnummer: Projekttid: Juli December 204. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som

Läs mer

Världens närmaste mat

Världens närmaste mat Sv Sigill A6_g 07-06-19 12.32 Sida 1 Världens närmaste mat En skrift som vill inspirera dig till att välja mat som är lite bättre Sv Sigill A6_g 07-06-19 12.32 Sida 2 Vi bryr oss precis som du Svenskt

Läs mer

Grafisk manual för märkesanvändare

Grafisk manual för märkesanvändare Grafisk manual för märkesanvändare 1 Innehållsförteckning Till er som är märkesanvändare 3 Kriterier för Svenskt kött 4 Ursprungsmärkningen Svenskt kött 6 Versioner av märket 7 Märkets färger 8 Märkets

Läs mer

Hva bør Norge lære av erfaringene i svensk jordbrukspolitikk de siste 30 årene? Hedmark Bondelags årsmøte 2015-03-17 Robert Larsson, regionchef LRF

Hva bør Norge lære av erfaringene i svensk jordbrukspolitikk de siste 30 årene? Hedmark Bondelags årsmøte 2015-03-17 Robert Larsson, regionchef LRF Hva bør Norge lære av erfaringene i svensk jordbrukspolitikk de siste 30 årene? Hedmark Bondelags årsmøte 2015-03-17 Robert Larsson, regionchef LRF Västra Sverige Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Från 80-talets

Läs mer

MARKNAD INVÄGNING AV EKOLOGISK MJÖLK SAMS/SWEGRO NOTERING MERPRIS FÖR EKOLOGISK MJÖLK AVRÄKNINGSPRISER KRAV-GODKÄNT KÖTT

MARKNAD INVÄGNING AV EKOLOGISK MJÖLK SAMS/SWEGRO NOTERING MERPRIS FÖR EKOLOGISK MJÖLK AVRÄKNINGSPRISER KRAV-GODKÄNT KÖTT INVÄGNING AV EKOLOGISK MJÖLK Invägningen av ekologisk mjölk fortsatte att öka 2002 och var 13 % större än 2001. Den stora förändringen under året har varit en starkt ökad tillverkning av syrade produkter,

Läs mer

Ekologiskt utbud i Upplands-Bro kommuns livsmedelsbutiker våren 2015

Ekologiskt utbud i Upplands-Bro kommuns livsmedelsbutiker våren 2015 1 Ekologiskt utbud i Upplands-Bro kommuns livsmedelsbutiker våren 2015 Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro i samarbete med EkoMatCentrum Inventering utförd 2015 av Ekomatcentrum och Naturskyddsföreningen

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Läs mer

Välkommen. Till din nya favoritbutik i Uddevalla!

Välkommen. Till din nya favoritbutik i Uddevalla! Välkommen Till din nya favoritbutik i Uddevalla! Varmt välkomna till oss! /Kenneth och Daniel Med maten och kunden i fokus! Nu har vi öppnat! Välkommen till Uddevallas nya matbutik där färska och fina

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

KRAV. Värdekedjeanalys av KRAV-märkt nötkött. Mars 2015 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE

KRAV. Värdekedjeanalys av KRAV-märkt nötkött. Mars 2015 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Värdekedjeanalys av -märkt nötkött Mars 2015 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Introduktion Rapportens syfte är att analysera prisutvecklingen för respektive konventionellt nötkött

Läs mer

Klimatanpassa din matlagning

Klimatanpassa din matlagning Klimatanpassa din matlagning Varje tallrik räknas. Att klimatanpassa ditt kök är kanske den bästa miljöinsats du kan göra. Och det fina är att det varken är svårt eller omständligt. Med vårt initiativ

Läs mer

Växande Marknad. det aktuella marknadsläget för ekologiska produkter. 120 Invägd ekologisk mjölk. 80 Tusen ton 60

Växande Marknad. det aktuella marknadsläget för ekologiska produkter. 120 Invägd ekologisk mjölk. 80 Tusen ton 60 Växande Marknad det aktuella marknadsläget för ekologiska produkter 120 Invägd ekologisk mjölk 100 80 Tusen ton 60 40 20 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Text och layout: Karolina Jerkebring

Läs mer

Projekt inom Hushållningssällskapen Miljö

Projekt inom Hushållningssällskapen Miljö Projekt inom Hushållningssällskapen Miljö :: Fosforprojekt Förluster av fosfor från jordbruksmark i Stockholms- och Mälarregionen, sammanställning av rådgivningsanpassad information samt möjligheterna

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling Offentlig upphandling -Luleå 24 april 2014 Axel Hansson LRF Marknadsutvecklare offentlig upphandling Offentlig upphandling av livsmedel Omsätter totalt 8,9 miljarder kronor 3 miljoner måltider per dag

Läs mer