AltaVista Evreka Google Lycos Webcrawler. En snabb genomgång i söksyntax av. Datorstöd för textbehandling KTH vt 02

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AltaVista Evreka Google Lycos Webcrawler. En snabb genomgång i söksyntax av. Datorstöd för textbehandling KTH vt 02"

Transkript

1 AltaVista Evreka Google Lycos Webcrawler En snabb genomgång i söksyntax av Datorstöd för textbehandling KTH vt 02

2 Att söka på nätet en handledning Inledning Att söka information på Internet kan innebära ett visst stök och bök. Massor av irrelevanta träffar varvat med»inga sökresultat» är företeelser som dyker upp när det är något man vill veta. Jag vill genom en studie av ett antal sökmotorer på Internet (AltaVista, Evreka, Google, Lycos och Webcrawler) ta reda på dels vad som kan gå fel, dels hur man bäst undviker misstag i framtiden. Eftersom litteraturen i området är ganska knapphändig, kommer min undersökning att bli helt empirisk. I undersökningens förfarande antar jag skepnaden av en intresserad och normalbegåvad, men okunnig ung manlig individ. Undersökningen kommer att bestå i ett test, i vilket jag söker på ett ord. För att undersökningen skall bli så tillförlitlig som möjligt, kommer sökordet vara detsamma för alla testade sökmotorer. Som test har jag valt begreppet»artificial intelligence». Sökordet är medvetet ett mycket brett begrepp, eftersom uppgiften för sökmotorerna blir att»sortera» bort de sidor som är irrelevanta för mitt behov (mitt behov definieras här som frågan»vad är egentligen artificiell intelligens?»). Begreppet är också ett sådant där jag är kapabel att bedöma värdet av den hittade informationen. Till min hjälp har jag en viss insikt i datologiska sökmetoder, en hel del kunskap i språkvetenskap och sunt förnuft. All bakgrundsinformation jag redovisar här kommer från de respektive sökmaskinernas webbplats. Sökmotorer i allmänhet För en sökmotor i allmänhet är ett sökord inget annat än ett värde. Detta värde matchas i motorn med likvärdiga värden. Söker man på ordet pillertrillare, kommer motorn att leta efter just den kombinationen av bokstäver tills den hittar samma kombination i olika dokument. Är sökmotorn hyfsat intelligent sammansatt, kommer resultaten att rankas, där dokument med flest förekomster av bokstavskombinationen visas överst i listan. Det är viktigt att tänka på när man söker, att för sökmotorn betyder ordet pillertrillare ingenting, utan ses som inget annat än en sekvens av olika tecken. Man kan lika gärna söka på teckensekvensen vgy 9K pp7 sökmotorn kommer ändå att arbeta på exakt samma sätt (förhoppningsvis med resultatet»inga träffar»). Alla sökmotorer fungerar på så sätt att man kan söka på ett eller flera ord (orden avdelas på vanligt vis med ett mellanslag), samt att man kan göra flera ord till en fras. Att förvandla flera ord till en fras kan gå till på en del olika sätt hos olika sökmotorer, men alla stödjer tillvägagångssättet att sätta citationstecken runt frasen. En fras betraktas av sökmotorn som ett enda sökord, och sökmotorn kommer att söka efter just de orden i just den ordningen som man skrev in dem. Om AltaVista Testet Mitt första val gick till AltaVistas sökmotor, eftersom den är känd och används av många Internetanvändare. Mitt test, begreppet artificial intelligence, slog väl ut. De första sidorna

3 (jag brydde mig endast om att kontrollera de tre fem första träffarna, eftersom en normal Internetanvändare inte skall behöva gå igenom hela sökresultatet) var alla länkar till svenska universitet och högskolor. Översta delen av listan: 1. Department of Computer and Information Science, Linköpings universitet, Sverige. 2. ETAI (Electronic Transactions on Artificial Intelligence), Linköpings universitet, Sverige. 3. Department of Computer Science, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Kurssida för AI-kurs, 5p. 4. Lunds tekniska högskola, allmänt om AI. Jag provade med att sätta citationstecken runt sökorden, men det gav ingen nämnvärd skillnad (4069 träffar mot tidigare 4415). Generellt kan man säga att sidornas trovärdighet var överväldigande, långt ner i resultatlistan fanns bara akademiska träffar. Däremot, om jag som Internetanvändare hade varit ute efter att köpa Steven Spielbergs film Artificial Intelligence, hade jag antagligen fått leta ett tag. AltaVista rent tekniskt Dessvärre är AltaVista tämligen förtegen om tekniken bakom sin sökmotor. Den enda matnyttiga informationen kommer från sidan om»avancerad sökning» och liknande länkar på AltaVistas hemsida. En viss bakgrundsinformation kan man få, om man orkar sålla bort all reklam AltaVista gör för sig. AltaVista skapades ur ett behov av att hålla koll på gamla e-postmeddelanden, och ett mycket noggrant e-postindex skapades över alla meddelanden i de diskussioner som hållits på den elektroniska anslagstavlan de senaste tio åren. Detta index användes när man sökte efter specifik information ibland de lagrade e-postmeddelandena. Denna struktur på används fortfarande i AltaVistas sökmotor, även om väsentliga förbättringar har gjorts och nya uppfinningar och finesser tillkommit. När man söker med AltaVista, och använder två sökord (ex. artificial intelligence), tolkas sökningen som att du är intresserad av dokument som innehåller dels båda sökorden, dels de enskilda orden. Därför kan dokument som endast innehåller ordet artificial eller intelligence förekomma. Däremot rankas resultaten så att de dokument där båda orden förekommer nära varandra tolkas som allra mest intressanta, och visas alltså först. Ett sätt att få bukt med detta är att göra sina sökord till vad man kallar en fras. Detta gör man enkelt genom att sätta citattecken runt sina sökord (ex.»artificial intelligence»). Då tolkar sökmotorn båda orden som ett, och tar bort alla sökträffar som bara innehåller ett av orden, och visar endast dem som innehåller båda, i den ordning man skriver in dem. Det finns flera sätt att göra flera sökord till en fras, (ex. bindestreck och snedstreck) men citattecknen fungerar på så gott som alla sökmotorer. Till skillnad från många andra sökmotorer bryr sig AltaVista om i fall man använder stora eller små bokstäver, men bara om man använder stora. En sökning på artificial intelligence ger träffar även på Artificial Intelligence. Om man däremot använder stora bokstäver i sin sökning (Artificial Intelligence), tolkas sökningen som om man endast är ute efter en exakt matchning, och man får inga träffar som innehåller artificial intelligence. En god idé är alltså att hålla sig till små bokstäver, även om det gäller namn och titlar, eftersom man kan tänka sig att webbmakare i vissa fall använder både små och stora bokstäver i sina dokument. En av de mest användbara funktionerna är möjligheten att sätta»+» och»» framför vissa ord i sin sökning. Kort uttryckt gör ett»+» framför ordet att ordet måste finnas med i

4 dokumentet man söker. Det kan tyckas underligt, men eftersom AltaVista tolkar sökningar med två sökord som»eller-sökningar», dvs. även inkluderar dokument som innehåller ett av sökorden och inte båda, är funktionen praktisk och nyttig. Ännu bättre är nog»»-funktionen, vilken tar bort dokument som innehåller ordet med»» framför. Exempelvis om man söker efter information om den kända rockgruppen Prick (ett ord med flera betydelser i engelskan), kan det vara idé att lägga till beteckningen»» framför ett ord som porn eller sex. Ett annat knep är att lägga till sökord som +music eller +band. På så sätt preciserar man vad man är ute efter i sin sökning, ett råd man ofta får när man tittar under Hjälp-länken. Tills sist finns också en funktion med så kallade jokertecken. I AltaVista är det asterisken (*) som är jokertecken, och man lägger till det sist i ett sökord. Ett sådant fungerar precis som en joker i kortspel. Om man har två ess, två damer och en joker, agerar jokern som (förslagsvis) en extra dam, och man får vad som kallas fullt hus (eller kåk) Om man alltså söker på ordet pro*, får man fram dokument innehållande både proboxing, prolog och propan. Om Evreka Testet En sökning på artificial intelligence på Evreka gav träffar (på tiden 0,0460 sekunder), och angav faktiskt den bästa träffen av de testade sökmotorerna allra först. Listan med de första fyra träffarna: 1. American Association for Artificial Intelligence, USA. 2. Institute for Information Technology, Canada. 3. Journal of Artificial Intelligence Research, Washington University, USA. 4. CMU, Computer Science, UCLA. En frassökning (»artificial intelligence») gav ingen som helst skillnad i sökresultatet samma antal träffar och samma söktid. Trots att den första träffen, AAAI, inte är en akademisk sida (alltså inte tillhandahållen av något universitet eller någon högskola), så var den sidan den absolut bästa om man vill ha en lättfattlig och överskådlig introduktion till vad artificiell intelligens verkligen är. Detta var just vad min skepnad i testet var ute efter. De akademiska sidorna håller mycket hög trovärdighet, men för en normalt intresserad användare ger en kursbeskrivning av en projektkurs under datavetenskap på Chalmers i Göteborg inte särskilt mycket vettig information. Evreka rent tekniskt Den största skillnaden mellan AltaVistas och Evrekas sökmotorer är att medan AltaVista tolkar två sökord som att användare också är ute efter dokument som innehåller det ena eller andra sökordet, så tolkar Evreka (i likhet med ex. Google) det som att man endast är ute efter dokument som innehåller båda sökorden. Däremot får man även träffar på dokument som innehåller båda orden, men inte står tillsammans. För att åstadkomma träffar på endast sökuttryck som står tillsammans, måste man göra sina sökord till en fras, vilket går till på precis samma sätt som hos AltaVista (med citattecken runt orden). Det mesta på Evreka fungerar ungefär som på AltaVista, men det finns en rad viktiga skillnader om man vill göra en mer avancerad eller preciserad sökning. Till exempel behöver man inte lägga till»+», eftersom alla orden automatiskt får ett»+» lagt till sig. Det är därför

5 som man i Evreka bara får träffar som innehåller båda sökorden.»» funkar precis som i AltaVista. Vill man ha träffar på båda orden var för sig, kan man göra detta genom att skriva dem inom parenteser (ex. (artificial intelligence)). En annan sak att komma ihåg är att man inte kan söka på så kallade specialtecken (ex.»+»,»»,»%»). Evreka tipsar själva om att försöka komma på andra nyckelord som kan tänkas finnas i dokumentet man söker, och anger det utmärkta exemplet programmeringsspråket c++. Vill man hitta något om det, kan man alltså inte söka på c++, utan exempelvis c +programmering. Det finns också en rad andra funktioner som inte AltaVista tillhandahåller. Exempelvis kan man begränsa sin sökning med kommandot anchor:, som söker i länkad text. Ett exempel: anchor:klicka. På så sätt kommer sökmotorn att leta efter sidor där ordet klicka är länkat, och kommandot anchor:»klicka här» hittar sidor där frasen»klicka här» är länkad. Man kan också söka efter en särskild domän genom att skriva in domain:. Då begränsas sökningen till att bara innehålla träffar på just den domän man är ute efter. Exempel: domain:se hittar sidor med den svenska toppdomänen se. Man kan också söka på sidor som innehåller en lärskild länk, med hjälp av link:. Till exempel: link:telia.se hittar sidor som länkar till telia.se. Vidare kan man begränsa sin sökning till att visa endast synlig text med hjälp av text:, till exempel text: artificial intelligence. Då får man endast fram dokument som innehåller just orden»artificial intelligence» i texten. Vill man å andra sidan ha tag i ett dokument som man vet heter något visst, skall man söka med hjälp av title:, till exempel title: artificial intelligence. Då får man bara fram dokument som har orden»artificial intelligence» i sin titel (eller rubrik), som är den som syns högst upp i browserns fönster. Kommandot url: är smått obegripligt. Det möjliggör att söka på adressen till webbplatsen. Om man känner till adressen, är det ett tips att skriva in den direkt i browsern istället för att söka efter den Om Google Testet Sökningen på Google gav faktiskt exakt samma resultat som sökningen på Evreka, med undantaget att nummer ett i Googles lista var en annan webbplats. Dessutom hittade Google hela sidor på 0,08 sekunder. Istället för AAAI kom Massachusetts Institute of Technology överst. MITs sida om artificiell intelligens var ungefär likvärdig med de andra akademiska sidorna; tonvis med information och länkar till alla möjliga forskningsrapporter/grupper och till framstående personer son studerar och arbetar inom ämnet. Orkar man gå igenom dessa sidor, är de antagligen den bästa vägen till svaret på frågan»vad är egentligen artificiell intelligens?», men de innehåller faktiskt så pass mycket information (som är skriven med mycket liten text), att man inte vet vad som är viktigt. Dessutom är informationen man får mycket tekniskt orienterad, som sig bör på en teknisk högskola. Men, som sagt, ingenting för allmänheten. Google rent tekniskt Google tolkar i likhet med Evreka sökorden med ett»och» emellan, istället för»eller». Detta, poängterar Google själva, gör det mycket enkelt att begränsa sina sökningar. Det enda man egentligen behöver göra är att skriva in flera relevanta sökord i sökfältet.

6 Vidare ger Google en rad handfasta tips på hur man bäst använder deras sökmotor. Bland annat (och bland det första), är detsamma som de båda andra också anger; att välja sina sökord med omsorg. Man bör känna till vad man är ute efter, precisera sig så mycket som möjligt. Jag återkommer till dessa saker senare. Man framhåller också att sökresultatet påverkas av i vilken ordning man skriver in sina sökord. Exakt hur vill de tyvärr inte gå in på. Vid ett test, där jag provade att söka på intelligence artificial, fick jag inte fram någon nämnvärd skillnad bland de övre resultaten. Google har som enda sökmotor den funktionen att den filtrerar bort så kallade vanliga ord, exempelvis vad, hur, att, som, och även tar bort siffror och ensamma bokstäver. Denna funktion gör antagligen Google till en av de bästa sökmotorerna på Internet (även om just detta test vanns av Evreka). Funktionen gör att, som Google säger, söktiden kortas avsevärt i förhållande till sökresultatet. Om man använt ett sådant vanligt ord i sin sökning, och ordet tagits bort ur sökresultatet, kommer Google att berätta det för användaren. Detta gör också Google till en»lätt» sökmotor att använda, eftersom många vanliga Internetanvändare inte gärna läser instruktionerna innan man söker. Vill man ha med dessa vanliga ord, skall man sätta ett»+» framför ordet. Dessutom använder man inte vad som kallas»stamning» (eng. stemming). Stamning innebär att man även söker efter ett ords stam, exempelvis får man fram dokument som innehåller ordet bilar när man söker på bil. Detta gör man eftersom man litar på att användare vet själv vilket begrepp som är bästa att använda. Är man lite osäker, så finns ett så kallat directory, där man kan söka inom vissa angivna ämnesområden. Till exempel, om man är ute efter information om planeten Saturnus, kan man söka i ett directory inom Science > Astronomy, och vill man söka efter den kända amerikanska bilen Saturn, bör man söka i kategorin Automotive Däremot kan sökmotorn upptäcka vissa stavfel, och försynt fråga om det var något annat man menade. Att använda»+» och»» fungerar precis likadant som hos de övriga sökmotorerna. Man kan också, på ungefär samma sätt som hos AltaVista och Evreka, begränsa sin sökning till ett visst domännamn (alltså.se,.com,.org, etc.). Om Lycos Testet Lycos är en svensk sökmotor, och letar bara bland sidor på svenska om man inte säger något annat. Därför fick jag minst antal träffar här (803 stycken), men ungefär av samma typ som hos de andra. Som på de flesta andra sökmotorer fick jag mest träffar på akademiska sidor, och som jag tidigare poängterat, är det inga särskilt bra sidor om man är ute efter någon överskådlig information om vad artificiell intelligens egentligen innebär. Ofta är det en nödvändighet att vara ganska tekniskt insatt och skolad för att få ut något av den stora informationsmängden. Hela listan tillhandahållen av Lycos: 1. datalingvistik Officiell hemsida för Utbildningsprogram i datalingvistik, Göteborgs universitet 2. Högskolan Dalarna Campus Borlänge

7 Högskolan Dalarnas Borlängeenhet kan ses som ett T-Campus, där verksamheten fokuseras bl.a. mot teknologi, transport och turism. Här finns ingenjörsutbildningar men också program inom Registration: Artificial Intelligence En musikgrupp från Stockholm. Vi skapar moderna danslåtar som t.ex. techno, club musik och liknande 4. Computing science: Artificial Intelligence, 5 points Datavetenskap Datalogi Datalogi är en grundläggande vetenskap av betydelse i alla sammanhang där datorer utnyttjas. Centralt inom datalogin är studier av tekniker och hjälpmedel... Fler träffar från denna domän Det enda undantaget från den akademiska dominansen är den tredje träffen, vilket är lite intressant, söktekniskt. Varför kom en technogrupp från Stockholm med, mellan en högskola i Dalarna och Göteborgs universitets kurskatalog på Internet? Vad sökte man i för index, finns det kategorier, och varför anses den mer intressant än andra akademiska sidor, när den är mindre intressant än de två första? Lycos rent tekniskt Lycos tillhandahåller, precis som de övriga sökmotorerna, en rad funktioner som gör sökningen bättre och mer begränsad. Dels kan man välja att söka i tre olika kataloger; hela Internet, vilket är grundinställningen för en avancerad sökning, svenskspråkiga sidor (men ingen begränsning till.se-domänen), eller om man är ute efter ljud eller bilder, så kan man söka på Lycos egen multimediakatalog. Dessutom kan man (förutom att med»+» och»») prioritera vissa nyckelord i sökning. Det finns alltså ett mellanting mellan»+» och»», där dokument innehållande nyckelordet listas högre än övriga dokument. Exempelvis, om man vill prioritera techno framför högskola, skulle nummer tre i resultatlistan i testet hamnat överst. Tyvärr verkar det inte finnas något kommando för det, utan man måste gå in under»hjälp»-länken i Avancerad sökning för att hitta funktionen för att prioritera. Ett annat alternativ för att begränsa sin sökning är inställningen av endast ett bestämt område på en sida. Grundinställningen är den mest intuitiva; sökmotorn letar i hela dokumentet. Men man kan också välja att söka endast i dokument vars titel innehåller ditt sökord eller en kombination av orden. Faktiskt är det mycket effektivt; exempelvis skulle jag i mitt test ha kommit direkt till en sida som handlar just om artificiell intelligens, istället för att behöva klicka mig fram från någon sida högre upp i sidhierarkin. Det finns ingen vettig sidmakare som gör en sida med en titel som inte passar innehållet i dokumentet. Vill man ytterligare begränsa sitt sökområde, kan man också välja att nyckelordet skall finnas både i titeln och i dokumentets text. Givetvis kan man också, mycket enkelt, ställa in på vilket språk dokumenten skall vara skrivna, och precis som hos övriga sökmotorer finns funktioner för att ställa in under vilken

8 domän man vill söka (trots att det brukar vara domänen man inte känner till), men tillvägagångssättet är mycket krångligare än hos andra motorer. Till sist finns det också det vanliga möjligheten att välja hur många träffar som skall visas åt gången (10 40), samt den mycket förnuftiga funktionen att filtrera bort stötande pornografiskt innehåll. Om Webcrawler Testet Sämst av alla klarade sig en av de äldsta sökmotorerna på Internet, Webcrawler. De översta träffarna gav ingen som helst matnyttig information. Sidorna var varken överfulla med information som de akademiska, eller särskilt väl formulerade. Alla sidorna (även mycket längre ner i resultatlistan än vad som redovisas här) var kommersiella sidor till företag som sålde eller marknadsförde olika produkter. Hela listan: 1. Artificial Intelligence - Data Mining, Salford Systems offers award-winning data mining and machine learning software and consulting services, including CART (R) decision trees and MARS (R) regression analysis. 2. Hugin Expert Inc. Our unique technology enables you to create intelligent products and services utilizing Bayesian network technology. Visit our Web site for free downloads, case studies and tutorials. 3. White Papers on Artificial Intelligence, ITpapers White Paper search engine links to papers on artificial intelligence and all IT topics. 4. Advanced Neural Network Software, Advanced Artificial Intelligence Software from Ward Systems. Trots överdrivna försök att hitta något bra på någon av dessa sidor, fanns det egentligen bara reklam och små länkar föreställande en kundvagn i hörnorna. Webcrawler rent tekniskt Inte mycket information fanns heller om tekniken bakom Webcrawlers sökmotor. Även här var man tvungen att plöja sig igenom stora sjok av reklam och välja bort en massa länkar till Webcrawlers olika produkter och tjänster. Bland informationen om Webcrawler kunde man bland annat läsa att Webcrawler analyserar hundratals miljoner webbsidor för att kunna tillhandahålla användarna de absolut mest relevanta och populära sökresultaten. Vidare hävdar man (möjligen sanningsenligt) att man hela tiden kontrollerar att alla länkar fungerar, och att man tar bort så kallade»döda länkar», som inte leder någonstans. Allt för att ge oss den ultimata och bästa»sökupplevelsen».

9 Icke desto mindre erbjuder man en unik sökfunktion, den så kallade»zoom In»- funktionen, som skall finjustera och begränsa sökningen. Den skall fungera på så sätt att man skriver in sina sökord i den vanliga lilla rutan, men i stället för att klicka på»search», skall man klicka på»zoom In». Då är det tänkt att Webcrawler skall returnera en lista i ett pop upfönster på termer som är relaterade till ens ursprungliga sökord. Därefter skall man välja ett av förslagen och klicka på»search». Funktionen fungerar inte. Vill man ändå använda sig av Webcrawler, kan man kanske vända sig till Webcrawler Directory, vilket är en samling av webbplatser som indexerats efter sitt ämne av mänskliga redaktörer. Att använda sådana är en god idé i jämförelse med en sökmotor, eftersom en sökmotor som sagt inte har en aning om vad det är man är ute efter för ämnen. Detta Directory är organiserat så att de större, lite mer generella, ämnesområdena återfinns till vänster på sidan, medan de lite mer specifika ämnesområdena finns på själva huvud sidan (i mitten). Man har även den möjligheten att söka efter nyheter på ett särskilt sätt. Det går till så att man skriver in sitt ämne på vanligt vis, men i stället för att klicka på»search», skall man välja nyhetsradioknappen. Därefter skall man klicka på»search». Lika enkelt är det att söka efter bilder, eller foton. Man skriver in en beskrivning på bilden man är ute efter, väljer fotoradioknappen och klickar på»search». Sammanfattning Avslutningsvis vill jag sammanfatta något av det jag kommit fram till. Först och främst, så verkar det inte finnas särskilt mycket rolig information om artificiell intelligens på Internet. Är man hyfsat insatt, så funkar de akademiska sidorna alldeles utmärkt, men för en lekman finns det som sagt inte mycket att hämta. Det verkar heller inte som om sökmotorerna skiljer sig nämnvärt åt, åtminstone inte när det gäller att få fram resultat. Just det att de fick fram ungefär samma material (förutom Webcrawler) tyder på att informationen är både knapphändig och ganska svårtillgänglig. Nästan alla sökmotorer stöder tre nyttiga funktioner;»+»-funktionen (Evreka och Google lägger automatiskt till ett»+» framför sökorden),»»-funktionen, och frasfunktionen. Dessa tre är bättre att använda än alla de övriga tillsammans. En del av de andra funktionerna (som möjligheten att söka på en hel URL ) verkar endast tillkommit för de människor som arbetar med sökmotorn. Några tips vill jag också ge, och det är samma som många sökmotorer ger: att precisera sig. Om man utgår ifrån att sökmotorn är en idiot, så kommer man mycket längre än om man letar efter en massa häftiga funktioner, som skall»rätta till» ett dåligt sökord. Byt sökord, alternativt skriv in flera, när det inte funkar. Fundera på vad som mer kan stå på sidan du är ute efter, utöver det du»egentligen» söker. Ett sätt att göra det är att tänka i former av en hierarki. Om du exempelvis vill köpa en begagnad rottingfåtölj, skriv in rottingfåtölj, följt av begagnad, ett ord ovanför i hierarkin. På så sätt undviker du någons halvtaskiga kortnovell som handlar om hur mormor brukade sitta i sin rottingfåtölj när nån var barn Kom ihåg att för sökmotorn är ett ord inget annat än en samling bokstäver. Om bokstavssekvensen rottingfåtölj förekommer fler gånger i kortnovellen, så anser sökmotorn att kortnovellen är en bättre träff än en annons där ordet bara förekommer en gång.

10 Lathund Sökmotor Ordhantering (standard) Att göra en fras Avancerad sökning AltaVista Inkluderar dokument med ett eller flera av orden Citattecken runt orden»» tar bort dokument innehållande ordet.»+» prioriterar ordet. Asterisk (*) är jokertecken. Evreka Inkluderar endast dokument Citattecken runt orden eller Domänsökning. Endast Google Lycos Webcrawler med alla ord i sökuttrycket. Inkluderar endast dokument med båda orden. Tar bort vanliga ord. Ingen information tillgänglig. Ingen information tillgänglig. parenteser runt orden. Citattecken runt orden Citattecken runt orden Ingen information tillgänglig.»»-funktion. Domänsökning. Endast»»-funktion. Sökning på hela Internet, svenska sidor eller Lycos multimediakatalog. Prioritering på vissa sökord.»+»- och»»-funktioner.»zoom In»-knapp. Webcrawler föreslår egna sökord relaterade till det ursprungliga.

Web-sökning. Grundkunskaper 1. Adresser - adressbyggnad 2. Länkar 3. Sökmotor. Detta material ska i första hand behandla web-sidor och web-sökning.

Web-sökning. Grundkunskaper 1. Adresser - adressbyggnad 2. Länkar 3. Sökmotor. Detta material ska i första hand behandla web-sidor och web-sökning. Web-sökning Grundkunskaper 1. Adresser - adressbyggnad 2. Länkar 3. Sökmotor 1. Adresser adressbyggnad Vi utgå r frå n att du är uppkopplad på nätet, när vi börjar detta material. Stegvis ska vi visa hur

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html & ' ( ( ) * +, ', -. / ' 0! 1 " 2 # 3 / /! 1 $ 4, % 5 # 3, http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html Andreas Tips och trix till sökningar i Cyberrymnden Här försöker jag att gå igenom

Läs mer

FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE

FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE SÖKMOTOROPTIMERING FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE INLEDNING De flesta som har en webb-sida funderar då och då på hur de ska få sidan att komma så högt som möjligt i Google och andra

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA.

HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA. HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA. Innehåll Introduktion... 2 Title... 2 Huvudrubrik... 2 Underrubriker... 3 Alt-attributet... 3 Fetstil och kursivering... 3 Brödtexten... 4 Meta Description...

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Inledning Välkommen till steg 3 av Internetkursen för nybörjare!

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer

Bättre webb för barn och unga!

Bättre webb för barn och unga! Bättre webb för barn och unga! Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Bilagorna är personabeskrivningar, anvisning

Läs mer

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring = SEM, Search Engine Marketing Internet användare 06/2012 ca.2,4 miljarder Internetanvändare

Läs mer

och Lär dig surfa på Internet Bilden nedan föreställer Södertälje kommuns hemsidans startsida Adressen till hemsidan

och Lär dig surfa på Internet Bilden nedan föreställer Södertälje kommuns hemsidans startsida Adressen till hemsidan Utgåva 1 och Lär dig surfa på Internet Sammanställd av: SeniorNet i Södertälje November 2008 Vi använder här Microsofts surfprogram: Windows Internet Explorer På skrivbordet högerklickar du på ikonen:

Läs mer

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben!

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben! Sök effektivt 1. Uppslagsböcker - i biblioteket eller på webben 2. Sök böcker direkt på hyllan eller använd ämnesdatabaser - eventuellt också tidningsartiklar 3. Länkbibliotek - kvalitetskontrollerade

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken

E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken Snabbsök Innebär att du söker samtidigt i flera förvalda grupper av databaser. Snabbsök är i första hand avsett för att ge en första orientering i ämnet.

Läs mer

Aitelluguiden Venture Cup

Aitelluguiden Venture Cup Aitelluguiden Venture Cup Det här är en användarguide för de tävlande i Venture Cup till Aitellus verktyg för mediebevakning. I marginalen hittar du vad som beskrivs i varje stycke. Skapa konto För att

Läs mer

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring.

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Denna guide vänder sig till dig som kommer köpa kompetens inom webbområdet. Guiden är främst tänkt som en hjälp till dig. Med denna hjälp kan du

Läs mer

FÖA110 Informationssökningsövningar facit

FÖA110 Informationssökningsövningar facit FÖA110 Informationssökningsövningar facit Övningar i boksökning 1. Sök någon av böckerna i din kurslitteraturlista i bibliotekets katalog. Tips: Sök på ISBN-numret eller sök på något eller några ord t.ex.

Läs mer

Hur man hjälper besökare hitta på en webbplats

Hur man hjälper besökare hitta på en webbplats Forskare vid Stockholms Universitet ger råd Hur man hjälper besökare hitta på en webbplats Av: Jacob Palme Filnamn:URL: http://dsv.su.se/jpalme/web-structure/hitta-webben.pdf Senast ändrad: 04-02-19 11.43

Läs mer

YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken

YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken Vill du hitta fler sätt att öka trafiken till din webbplats? På de här sidorna hittar du 25 tips som hjälper dig att locka kunder till din webbplats. Prova

Läs mer

Internet En enkel introduktion

Internet En enkel introduktion Internet En enkel introduktion Innehåll: Inledning 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 4 Hur du gör om du kan webbadressen 6 Hur du gör om du inte kan webbadressen 9 Kortfattad repetition 11 Jan Andrée

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Sökmanual för Retriever

Sökmanual för Retriever Sökmanual för Retriever Sök i fritextfältet 2 Operatorer 2 Citationstecken 3 Paranteser 3 Trunkering 3 Avgränsning tidsperiod 4 Avgränsning källor 5 Utökad sökning och inställningar 6 Speciella sökningar

Läs mer

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per. Sökmotoroptimering SEO SEM Per Svanström Online Communication Manager SMM Web Intelligence /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.svanstrom www.knowit.se Copyright 2011 294 miljarder epost skickas

Läs mer

En introduktion till SLI.SE

En introduktion till SLI.SE En introduktion till SLI.SE Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola,

Läs mer

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 1 Sökmotoroptimering SEO En introduktion för webbredaktörer 2 Agenda Var är vi på väg? Hur fungerar sökmotorer? Hur går det till när jag söker? Hur hänger det

Läs mer

FÖR DATORER. Historiskt arkiv. Användarguide. För Vasabladet

FÖR DATORER. Historiskt arkiv. Användarguide. För Vasabladet FÖR DATORER Historiskt arkiv Användarguide För Vasabladet Innehåll Arkivet via webbläsare Välkommen till Vasabladets historiska arkiv! Så här fungerar vårt historiska arkiv Teckna en prenumeration 4 Enkel

Läs mer

Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014

Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Bilagorna är personabeskrivningar, anvisning samt bedömningskriterier som

Läs mer

Internetsökning. Går det att hitta vad man söker?

Internetsökning. Går det att hitta vad man söker? Internetsökning. Går det att hitta vad man söker? Kunskapssökningsarbete på Dagfolkhögskolan våren 1998-02-20 Av Thomas Eriksson Index Historien...3 Inledning...3 Vad är Internet...3 Så söker du rätt på

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

PubMed (Public Medline) - sökmanual

PubMed (Public Medline) - sökmanual PubMed (Public Medline) - sökmanual Medicinska fakultetens bibliotek, Lund. Monica Landén. 2014-02 PubMed/Medline är den största medicinska databasen och innehåller idag omkring 23 miljoner referenser

Läs mer

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem.

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem. Vill du ha nya kunder direkt från Google? Det är enkelt! Genom att synas på Google kan de som letar efter det du erbjuder hitta till din e-butik. Här kommer vi ge dig 4 tips om sökmotoroptimering (SEO)

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2012

Det svenska sökbeteendet 2012 Det svenska sökbeteendet 2012 Webbenkät i 11 år Ca 4 300 respondenter Ca 50 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Tekniska förutsättningar För WordFinder från Mac App Store krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.6.6 eller senare.

Läs mer

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se En guide till Skövde Kontorscenters Webbutik www.skovdekontorscenter.se www Vår Webbutik Det skall vara enkelt och smidigt att handla av oss. I vår webbutik hittar du hela vårt sortiment och kan i lugn

Läs mer

Parallella jobb ctrl-z emacs & more README ctrl-z jobs. %

Parallella jobb ctrl-z emacs & more README ctrl-z jobs. %<jobnr> Parallella jobb En av de stora skillnaderna mellan UNIX och t.ex. MS-DOS är att man kan köra flera program samtidigt trots att man bara har ett enda fönster. För att hålla reda på vilka program som är

Läs mer

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi >

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi > Fråga bibliotekarien Länkbiblioteket Sökslussen Metasökprogrammet Frank och Söksam biblioteken.fi > : Informationssökning { www.biblioteken.fi/informationssokning Centrala söktjänster för olika sökbehov

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity!

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! En guide av Jennifer Erlandsson och Youtube en stor community där du kan titta på och dela med dig av videoklipp. Det är ett utmärkt ställe

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

En introduktion till SLI.SE. April 2015

En introduktion till SLI.SE. April 2015 En introduktion till SLI.SE April 2015 Registrera konto Om du inte ser den här bilden, klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola, får du en lista

Läs mer

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se 2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se SAMMANFATTNING Föreliggande uppsats behandlar ämnet sökmotoroptimering.

Läs mer

En liten introduktion till SLI Plus

En liten introduktion till SLI Plus En liten introduktion till SLI Plus Välkommen till SLI Plus Ta dig gärna lite tid och läsa igenom den här introduktionen (det tar inte många minuter) så tror vi att du enklare kommer igång och får mer

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

NYHETER I KARNOV. Senast uppdaterad: 2012-03-16

NYHETER I KARNOV. Senast uppdaterad: 2012-03-16 NYHETER I KARNOV Senast uppdaterad: 2012-03-16 INNEHÅLL 1. Sök Sök i allt på alla sidor... 3 Rättsområde Nytt filter i sökresultatet... 4 Kombinera flera filter i sökresultatet... 5 Nya sökoperatorer...

Läs mer

Våren 2010. Nationalencyklopedin. Avancerad guide

Våren 2010. Nationalencyklopedin. Avancerad guide Nationalencyklopedin Avancerad guide Nationalencyklopedin Våren 2010 Nationalencyklopedins uppdrag är att sprida kunskap, texterna är skrivna av drygt 4 000 experter och bearbetad av redaktionen. På nätet

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

En liten introduktion till Mediakatalogen

En liten introduktion till Mediakatalogen En liten introduktion till Mediakatalogen Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du

Läs mer

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson Inlämningsuppgift 1 Metod Jag har valt att studera några av de vanliga funktionerna på en mobiltelefon, sk smartphone. Vi använde min iphone 3GS med ios 4.1 och språket inställt på svenska. Testerna genomfördes

Läs mer

Nya internwebben. manual i Drupal 2012-03-16. Version 1.9. Ändringar från version 1.8

Nya internwebben. manual i Drupal 2012-03-16. Version 1.9. Ändringar från version 1.8 Nya internwebben manual i Drupal 2012-03-16 Version 1.9 Ändringar från version 1.8 Ny adress för inloggning Administrativ title/title Externa länkar Bildstorlekar Innehåll Inloggning... 4 My workbench...

Läs mer

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser The Cochrane Library Vad är The Cochrane Library? Cochrane-bibliotekets syfte är att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar. Cochrane-biblioteket

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

WEBB PRODUKTION. Publicering av stora webbplatser. 2010 Thomas Mejtoft. Thomas Mejtoft 1210-12-13 2

WEBB PRODUKTION. Publicering av stora webbplatser. 2010 Thomas Mejtoft. Thomas Mejtoft 1210-12-13 2 WEBB 2010 PRODUKTION Publicering av stora webbplatser 1210-12-13 2 1 Publicering av stora webbplatser Juridiska och etiska riktlinjer Domännamn Webbservrar Webbhotell Sökmotorer CMS 1210-12-13 3 Juridiska

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Google Guide: Tips för sökoptimering

Google Guide: Tips för sökoptimering Google Guide: Tips för sökoptimering Google Guide Digital publikation www.intankt.se, Intankt Författare: Adam Ahlgren Typsnitt: Calibri, 11 punkter Formgivning: Intankt Omslagsfoto: Google Stockholm,

Läs mer

WEBDESIGN A - DTR 1210

WEBDESIGN A - DTR 1210 Lektion 9: Tips tricks och diverse Bakgrundsbilder Bakgrundsfärg och textfärg är några sätt att ge sin hemsida ett visst utseende. Ett annat sätt är att använda bakgrundsbilder. Man behöver en bild: HTML-koden

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

Grundläggande om sökordsoptimering Sida 1. Grundläggande om sökordsoptimering. Marcus Österberg, marcus@webbfunktion.com

Grundläggande om sökordsoptimering Sida 1. Grundläggande om sökordsoptimering. Marcus Österberg, marcus@webbfunktion.com Grundläggande om sökordsoptimering Sida 1 Grundläggande om sökordsoptimering Marcus Österberg, marcus@webbfunktion.com Sida 2 Innehåll: Ordlista... 3 Varför sökordsoptimering... 4 Viktiga faktorer inom

Läs mer

Gör en gryningsräd hitta stulet material

Gör en gryningsräd hitta stulet material Frilans Riks Journalistförbundet Gör en gryningsräd hitta stulet material Gryningsräd namnet kommer från tidningen Ny Teknik, vars redaktion en morgon satsade några timmar för att hitta upphovsrättsintrång.

Läs mer

Kommunala Mediacentralen våren 2006. Lathund. för beställning av läromedel. via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker

Kommunala Mediacentralen våren 2006. Lathund. för beställning av läromedel. via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker Lathund för beställning av läromedel via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker Kommunala Mediacentralen KMC Hur hittar jag till Läromedel via SLI: Gå till KMC:s hemsida www.kmc.sodertalje.se.

Läs mer

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet:

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet: Lathund RSS Det går att hämta nyheter från externa källor med hjälp av RSS. RSS står för Rich Site Summary och är ett standardformat för att överföra nyhetsrubriker på webben. SiteVision kan hämta data

Läs mer

Lathund Personkatalog

Lathund Personkatalog Lathund Personkatalog Med Personkatalog kan man söka efter personer som finns i katalogtjänsten efter olika sökkriterier. Svaret visas som en lista med mer information om de olika personerna. Söker man

Läs mer

ATT SKRIVA FÖR WEBBEN

ATT SKRIVA FÖR WEBBEN ATT SKRIVA FÖR WEBBEN Det kan vara svårt att skriva en text till en hemsida. Här följer en guide som kan hjälpa dig att få till texten. Vi börjar med att skapa en bastext som sedan ligger till grund för

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Skapa konto... 4 Startsidan... 4 Att söka med sökord... 5 Sök... 5 Filtrering - vad vill du se för träffar?... 6 Spara filter, lägga till

Läs mer

Måldriven, informationscentrerad webbdesign

Måldriven, informationscentrerad webbdesign Måldriven, informationscentrerad webbdesign Linus Forsell Digitala Distributionsformer vid Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige linus.forsell@student.hv.se 1 Abstrakt I den här essän kommer måldriven och

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Utökad sökning i Cisions mediedatabas

Utökad sökning i Cisions mediedatabas Utökad sökning i Cisions mediedatabas Utökad sökning Använd funktionen Utökad sökning för att söka i mediedatabasen efter en viss typ av medier eller kontaktpersoner. Du kan ta fram helt nya listor eller

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Sökmotoroptimering i e-line

Sökmotoroptimering i e-line ja Sökmotoroptimering i e-line Gör din e-handel sökbar på internet Version 2.0 - (090605) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40.

Läs mer

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb Numerisk analys och datalogi KTH 100 44 Stockholm Kerstin Frenckner, tel 790 7143, e-post kfrenck@nada.kth.se 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Frivillig labb ATT GÖRA WEBBSIDOR

Läs mer

Sök artiklar i PubMed

Sök artiklar i PubMed Sök artiklar i PubMed En handledning i hur man söker med hjälp av ämnesord. PubMed är en databas med över 20 miljoner referenser som täcker medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso- och

Läs mer

Adobe Acrobat. Acrobats fönster !!!

Adobe Acrobat. Acrobats fönster !!! Adobe Acrobat Adobe Acrobat Reader är ett program som gör det möjligt att titta på, skriva ut och söka i PDF-dokument 1. Programmet finns för PC, MacIntosh och UNIX-datorer. PDF-dokument innehåller, förutom

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

En rapport om hur sökningar runt försäkringar ser ut. vad folk söker. vad de hittar

En rapport om hur sökningar runt försäkringar ser ut. vad folk söker. vad de hittar En rapport om hur sökningar runt försäkringar ser ut vad folk söker vad de hittar Innehåll Introduktion... 3 Om rapporten... 3 Searcher Intent Modelling och Carretera... 3 Termer... 4 Nyckelpåverkare...

Läs mer

Sökhjälp för Bebyggelseregistret, BeBR

Sökhjälp för Bebyggelseregistret, BeBR Sökhjälp för Bebyggelseregistret, BeBR Fritextsökning gör du i fältet Ange ett eller flera sökord. Genom att skriva ett eller flera ord i fältet gör du en nyckelordssökning på ungefär samma sätt som i

Läs mer

Så här använder du termbanken

Så här använder du termbanken Lathund 2014-05-055 Dnr 1.3-25607/2014 1(5) Regler och behörighet Emma Leeb-Lundberg emma.leeb-lundberg@socialstyrelsen.se Så här använder du termbanken Sök i termbanken På ingångssidan kan du söka i termbanken

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013 Bild 1 Gävle-Dala E-marknad 2013 oberoende och neutral rådgivning i IT frågor för företagare och blivande företagare i Gävleborgs- och Dalarnas län. 1 Bild 2 Etrappa Utgår från behov och kunskapsnivå 2

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Marknadsföring på internet

Marknadsföring på internet Grunderna till Marknadsföring på internet Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Grunderna till Marknadsföring på internet Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

IMS-manual för Netpub

IMS-manual för Netpub IMS-manual för Netpub * IMS = image management system = på klar och (nästan) redig svenska bildhanteringssystem för Svenska Yles webbpubliceringsverktyg Netpub Innehåll: Sidan: 1. För vem är manualen?

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en dator/pc

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Det är ett nöje att leta bostad! En liten handledning i konsten att hitta ett nytt hem. www.hemnet.se Sveriges största bostadsmarknad

Det är ett nöje att leta bostad! En liten handledning i konsten att hitta ett nytt hem. www.hemnet.se Sveriges största bostadsmarknad Det är ett nöje att leta bostad! En liten handledning i konsten att hitta ett nytt hem www.hemnet.se Sveriges största bostadsmarknad Välkommen till Hemnet Sveriges största bostadsmarknad Alla som har letat

Läs mer

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 2 Hantera genvägar och grupper 4 2.1 Lägga till grupper...................................... 4 2.2 Lägga till

Läs mer

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Dokumentversion 2014-1 Tekniska förutsättningar För WordFinder 11 Pro för Mac krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.8

Läs mer

Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll

Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll Guide - intranät 2013 Sida 1 (18) 2013-08-01 Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll Vårt intranät är ett gemensamt arbetsverktyg som används av samtliga förvaltningar. Alla medarbetare

Läs mer

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor http://w3.msi.vxu.se/multimedia Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor Rune Körnefors Innehåll Variabler i JavaScript

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer