Skriftlig tentamen i kurserna TDDD12 och TDDB48 Databasteknik kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skriftlig tentamen i kurserna TDDD12 och TDDB48 Databasteknik 2008-08-11 kl. 14 18"

Transkript

1 LiTH, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 1(5) IDA, Institutionen för datavetenskap Juha Takkinen Skriftlig tentamen i kurserna TDDD12 och TDDB48 Databasteknik kl Lokal T2 och U1. Tillåtna hjälpmedel Inga. Resultat Resultatet publiceras inom tolv arbetsdagar i LADOK. Poänggränser Du kan få maximalt 40 poäng. För att få godkänt, betyg 3, krävs minst 10 poäng i respektive tentamensdel (Praktik och Teori). För betygen 4 och 5 krävs totalt 28 respektive 36 poäng. Lärarjour Under tentamenstiden finns möjlighet att ställa frågor och få förtydliganden från Juha Takkinen, tel , som besöker tentamenslokalen kl. 15 och 17. Instruktioner Ge relevanta och motiverade svar på endast det som efterfrågas. Poängavdrag kan ges för svar som ej är direkta svar på frågan. Du kan svara på svenska eller engelska. Du måste även läsa instruktionerna på det allmänna tentamensomslaget innan du lämnar in dina svar. Lycka till!

2 2(5) Del 1: Praktik 1. EER-modellering (4 p. totalt): Politikerna i landet Homulien vill införa en databas. Den ska innehålla information om varje riksdagsmedlems namn, hemkommun och partitillhörighet, hur länge han eller hon har varit medlem i det aktuella partiet och när personen ifråga blev invald i riksda-gen. En riksdagsmedlem som har varit med i tre år eller mer räknas som senior, annars junior. Databasen ska också lagra varje ärende som man röstar om: ärendenamn, röstningsdatum, godkänt-eller-ej (med {JA, NEJ} som domän) och ansvarig riksdagsledamot som skrev förslaget som man röstar om. För varje medlem ska också registreras hur denne röstade i varje förslag som har lagts fram (domänen är {JA, NEJ, BLANK, FRÅNVARANDE}). Skapa en EER-modell för detta. Motivera val av entiter och relationstyper samt attribut, skriv ned alla antaganden och ange alla kardinaliteter. 2. Översättning till relationer (6 p. totalt): a. Översätt ovanstående EER-diagram över en bokklubbs verksamhet till relationer. Markera primärnycklar med heldragen understrykning och främmande nycklar med streckad understrykning i ditt schema; den refererade tabellen och attributet måste anges. Om du har valt att inte använda standardreglerna från kursboken för översättning så måste du motivera ditt val. För full poäng är det viktigt att du bevarar alla villkor som impliceras av EER-diagrammet. b. Ange ett annat sätt att översätta förhållandet Member, Gold och Regular än det du valde i a) ovan. Ge också en motivering för vilket av sätten som är bäst att välja i detta sammanhang och varför. c. Utöver böcker ska guldmedlemmar (och endast guldmedlemmar) kunna köpa bokhyllor (eng. Bookshelf), som har ett pris, id och en färg. Dessutom vill bokklubben lagra fakta om varje medlems favoritboktyper (eng. Topic), som t.ex. historia, thriller, biografi och deckare. Utöka diagrammet med denna nya information. Du behöver inte rita om hela diagrammet, utan ange hur dina nya entiteter m.m. är kopplade till diagrammet.

3 3(5) 3. SQL (5 p. totalt). Antag att följande schema är givet: Member Name Birthdate Phone Senior Activity Name Date Participant Member Foreign key referring to Member(Name) Activity Foreign key referring to Activity(Name) Skriv SQL-frågor för följande fall: a. Lista namn på alla aktiviteter där seniora medlemmar deltar (har true i fältet Senior). b. Lista för varje aktivitet dess namn och antal deltagare från riktnummerområde 011. c. Lista namnen på alla aktiviteter som hålls den 11 augusti 2008 där det ej finns minst en deltagare som är senior (har true i fältet Senior). 4. Normalisering (5 p. totalt): a. Konvertera tabellen nedan till en relation som är i 1NF. Döp relationen till R1. b. Lista de funktionella beroendena i R1 och bestäm en kandidatnyckel. c. I din nya relation R1, ge ett exempel på en insättningsanomali och en borttagningsanomali. d. Vilken normalform har R1 efter din undersökning i b) ovan? e. Konvertera R1 till 3NF (om det behövs). Visa och motivera varje eventuell uppdelning i nya relationer som du gör. Artikelnr Beskrivning Försäljare Adress Pris 1324 Vevparti Cykelkomponenter Cykel & Sport 5768 Framgaffel Cykelkomponenter Larssons Cykel Cykel & Sport Karlstad Stockholm Karlstad Borås Stockholm

4 4(5) Del 2: Teori 5. Relationsmodellen (3 p. totalt): Ange om respektive påstående nedan är sant eller falskt. Du ska inte motivera. Du får +0,5 p. för varje korrekt svar och 0,5 p. för varje felaktigt svar, dock aldrig lägre än 0 p. totalt. Avstår du från att svara får du 0 p. a. Ett primärattribut kan tillhöra en kandidatnyckel. b. Antag att relationen R(A, B, C, D, E, F) har kandidatnycklarna A och AB. Då är ACF och ABCDEF exempel på supernycklar. c. För att hämta värdet på ett attribut för alla tupler i en relation så ska en selectoperation användas i relationsalgebrans frågespråk. d. För valfri relation R gäller att R * R = R. e. Ordningen på attributen i en relation är inte viktig. f. Ordningen på tuplerna i en relation är inte viktig. 6. Index (6 p. totalt) a. Studera tabellerna i SQL-uppgiften ovan (uppgift 3). Antag att Participant-tabellen är sorterad efter namn och de övriga är osorterade. Databasdesignern vill skapa index för Name i Member-tabellen och Member i Participant-tabellen. Vilket index är lämpligt i respektive fall? För varje fall, gör en enkel skiss som förklarar hur indexet ska designas. (4 p.) b. Beräkna antal diskaccesser som behövs för dina båda index i a) ovan. Antag att det finns medlemmar och att varje medlemspost är 90 byte stor. För Participanttabellen existerar deltagare och varje post är 50 byte stor. Diskblockstorleken är 500 byte och posterna lagras obrutna (eng. unspanning). Indexfältet är i båda fallen 10 byte stort. 7. Transaktioner (7 p. totalt) a. Förklara tvåfaslåsning (eng. two-phase locking). Ge ett exempel. Varför används denna teknik? b. Ge exempel på fyra problem som skulle kunna uppstå om man tillät samtidiga transaktioner att exekvera på ett okontrollerat sätt och som motiverar att man inför samtidighetskontroll (eng. concurrency control) i ett databassystem. Ge ett exempel för varje problem. (4 p.) c. Vad menas med svältning (eng. starvation) i transaktionssammanhang? 8. Databasåterställning (4 p. totalt)

5 5(5) Givet följande transaktioner: T1 T2 T3 T4 (skulle ha velat fortsätta) checkpoint systemkrasch Tid a. Hur ser datafilen ut vid kraschen, d.v.s. vad kan du säga om vilken data som finns lagrad på hårddisken om uppskjuten (eng. deferred) uppdatering används? om omedelbar (eng. immediate) uppdatering används? För omedelbar uppdatering kan du välja valfri variant. b. Hur sker återställning (eng. recovery) för de olika transaktionerna i de fall som du har beskrivit i a) ovan?

An English version of the questions is found at the back of each page.

An English version of the questions is found at the back of each page. Lena Strömbäck Pawel Pietrzak 2004-06-02 Skriftlig tentamen i kursen TDDB48 Databasteknik Datum: 2003-06-02 Tid: 14-18 Lokal: GAR Hjälpmedel: Engelsk ordlista tillåten ej elektronisk iniräknare ej programmerbar

Läs mer

TENTAMEN. För kursen. Databasteknik. Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd. Förfrågningar: 033-4354424. Anslås inom 3 veckor

TENTAMEN. För kursen. Databasteknik. Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd. Förfrågningar: 033-4354424. Anslås inom 3 veckor TENTAMEN För kursen DATUM: 2013-12-12 TID: 9 14 Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd Förfrågningar: 033-4354424 Resultat: Betygsskala: Hjälpmedel: Anslås inom 3 veckor Godkänt 20 p, Väl godkänt 32 p,

Läs mer

Laborationer - databaser, EDAA20 Programmering och databaser

Laborationer - databaser, EDAA20 Programmering och databaser LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA EDAA20 Programmering och databaser Institutionen för datavetenskap HT 2015 Laborationer - databaser, EDAA20 Programmering och databaser I kursens databasdel ingår två obligatoriska

Läs mer

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005 Mittuniversitetet Datavetenskaplig Introduktionskurs Östersund Vårterminen 2005 Robert Eriksson Övning i Microsoft Access Microsoft Access Detta dokument beskriver hur vi kan skapa en enkel databas i databashanteraren

Läs mer

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

Tentamen 2I1033, IT i Organisationer och Databasteknik lördag 17/4 2004, kl. 10 15 LÖSNINGSFÖRSLAG

Tentamen 2I1033, IT i Organisationer och Databasteknik lördag 17/4 2004, kl. 10 15 LÖSNINGSFÖRSLAG Institutionen för Data- och Systemvetenskap SU/KTH Maria Bergholtz Tentamen 2I033, IT i Organisationer och Databasteknik lördag 7/4 2004, kl. 0 5 LÖSNINGSFÖRSLAG Inga hjälpmedel tillåtna. Skriv bara på

Läs mer

DATABASTEKNIK LABORATION - RESBAS

DATABASTEKNIK LABORATION - RESBAS DATABASTEKNIK LABORATION - RESBAS Innehåll: 1 Uppgift - översikt 2 Situationsbeskrivning 3 Beskrivning av systemet RESBAS 4 Uppgifter och redovisning 5 Dokumentationsmallar 6 Handledning ADB B41 Databasteknik

Läs mer

Institutionen för informationsteknologi Informatik

Institutionen för informationsteknologi Informatik Institutionen för informationsteknologi Informatik DATABASTEKNIK LABORATION - RESBAS Innehåll: 1 Uppgift - översikt 2 Situationsbeskrivning 3 Beskrivning av systemet RESBAS 4 Uppgifter och redovisning

Läs mer

Grunderna för relationsmodellen!

Grunderna för relationsmodellen! Grunderna för relationsmodellen! 1 Varför behöver jag lära mig relationsmodellen?! Relationsmodellen är den totalt dominerande datamodellen i moderna databassystem Beskriver databaser som en mängd tabeller

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1999. Tidsbunden Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1999. Tidsbunden Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av november 1999. NATIONELLT

Läs mer

TeamViewer Installation och användning

TeamViewer Installation och användning TeamViewer Installation och användning Funktioner i TeamViewer TeamViewer möjliggör för lärare och faddrar att hjälpa elever och användare på distans. Det finns 2 huvudsakliga användningsområden: Fjärrstyrning

Läs mer

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Detta dokument är skrivet för att i första hand förstå den process som äger rum och vilka steg som man ska genomföra och att förstå vad som utförs i de tre viktiga stegen

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v0.9

Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v0.9 DD1370: Databaser och Informationssystem Hösten 2014 Del 2: ER-modellering och överföring till Databasstruktur v09 Petter Ögren 1:e December Disclaimer: Dessa anteckningar har producerats under viss tidspress,

Läs mer

Databashantering och Beslutsstöd

Databashantering och Beslutsstöd Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Affärssystemprogrammet Databashantering och beslutsstöd, 7,5 hp Examinator Jesper Hakeröd 2011-02-25 Databashantering och Beslutsstöd Namn Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer

Introduktion och övningar i MS Access

Introduktion och övningar i MS Access Introduktion och övningar i Högskolan Trollhättan/Uddevalla Sammanställt av Ann Johansson och Gunnar Peterson 1 Innehållsförteckning Introduktion 3 Tabeller 3 Frågor 4 Formulär 5 Rapporter 6 Relationer

Läs mer

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996. Tidsbunden del. Anvisningar

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996. Tidsbunden del. Anvisningar NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996 Tidsbunden del Anvisningar Provperiod 3 maj - 15 maj 1996. Provtid Hjälpmedel Provmaterialet 180 minuter utan rast. Miniräknare och formelsamling. Formelblad

Läs mer

Instruktioner för projektuppgiften Sjukhusets sista del: Gränssnitt i Access

Instruktioner för projektuppgiften Sjukhusets sista del: Gränssnitt i Access Instruktioner för projektuppgiften Sjukhusets sista del: Gränssnitt i Access Betrakta följade relationsdatabasstruktur á la Access (dvs relationer mellan tabeller visas BÅDE som främmande nycklar och via

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Inledning Innehållsförteckning Inledning 1 DEL I ETT DTK 9 TVÅ NOG 53 TRE KVA 124 FYRA XYZ 138 DEL II 1 FEM LÄS 148 SEX MEK 151 SJU ORD 152 ÅTTA ELF 155 NIO Tidsplan 156 TIO Efter provet 158 Om författaren

Läs mer